INDEX LOCVPLETISSIMVS
NOMINVM, AC RERVM OMNIVM,
Quæ in hac de Bello Constantinopolitano Historia continentur.
A
ABBAS Molismensis.
42
Abbas Clareuallensis.
36
Abbatis Diuæ Mariæ Lucedÿ, qui Bonifacium Marchionem ex Tran spadanis secutus erat, mors.
101
Abydus Hellesponti Vrbs est ad Troadem spectans Sesto ad triginta stadia distans ad littus Asiæ minoris à Milesÿs condita.
60
Abydcni repentino classis appulsu territi Alcxio Cæsari portas aperiunt.
60
Absyrtides Flanatici sinus insulæ.
219
Acarnania prouincia, in Venet, parte.
166
Achelous Acarnaniæ flu. hodie Aspropotamos. fol.
166
Achæore vrbes in Peloponneso in Venet. parte.
165
Acoluthus, semper gressus Imperatoris sequitur. fol.
143
Acona Syriæ vrbs omnium reliqua Hierosolymitani Regni Christiano Francorum præsidio tenebatur.
178
Acritas promontorium, hodie caput Gallum.
17
Acroceraunia Epirum finiunt ab Occasu.
166
Acrocorinthus olim Corynthi arx in prærupto colle sita, vnde duo vtrinque maria hinc Ionium, inde Aegæum longissime prospectantur.
187
Acropolis Constantinopolitana.
74
Ademarus Podiensis Episcopus Miles votiuus.
6
Adrianopolis, ab Henrico fratre, a Balduino prçmisso in fidem recipitur.
147
Adrianopolis Thraciæ Ciuitas ab Adriano Augusto instaurata, Adrianopolis vocata.
147
Adrianopolis vrbs in Venet. parte.
165
Adrianopolis turres festis luminibus ornat, & omnia lætitiæ signa ostendit.
238
Adrianopolis rebellio.
191
Adrianopolitæ, & Didymoticini Legatos Constantinopolim mittunt, auxilium imploratum.
234
Adrianopolitæ quam celerrime Imperatori nunciant, quanto in periculo verfarentur, Regemq, secessisse quò paratior ad se de improuiso resiliret, & simul auxilium petunt.
256
Adrianopolitani grauissimo obsidionis periculo soluti, se, cum coniugibus & liberis ad nostrorum conspectum portis effundunt.
237
Adrianopolitani vicinorum incendio commoti ab Hcnrico Imp. subsidium petunt. Didymoticum captum & euersum, omnia Ioannissæ incendio, & prædæ patere docent.
242
Aduatici Brabantes sunt ad Traiectum Mosæ.
20
Aedes D. Georgÿ olim Constantinopoli celeberrima Regiorum Turcarum claustrorum mole substructa, prorsus iam immutata cernitur.
189
Ædes Diui Iacobi Riuoalti Veneti Ducis iurisdictioni subiecta.
134
Ædes Diui Ioannis Elemosinarÿ Riuoalti Veneti Ducis iurisdictioni subiecta.
134
Ædificia, moles, & ornamenta vrbis Constantinopolitanæ.
61
Ægidius Lanoius moritur.
154
Ægidius Milonis Brabantÿ neposin Cÿ defensione moritur.
252
Ægidius Landasus Belga in tumultu moritur.
44
Ægidius Trasidius.
28
Ægina vrbs & insula Ægæi Piræo, atque Attico littori obuersa.
165
Æni Thraciæ vrbis Catapanichium cum apothecis in Deuot. parte.
167
Ænobarbi in Syriam traiectus.
7
Æris alieni residui solutio Francis à Venetis prorogatur authore Dandulo.
31
Ætholia regio.
157
Agathopolis.
163
Agnes Philippi Regis Franciæ soror Alexÿ Porphyrogeniti Manuelis filÿ Constantinopolitani Imperatoris vidua, deinde Andronico Imperatori secundo nupta, capta vrbe in Bucalcontis Castellum confugerat.
126
Agnes Philippi Regis Fraciæ soror Alexio Comneno Cæs. Manuelis Augusti fil. impuberi nupsit, Andronici opera de medio sublato, eadem ipsi Andronico, post. Augusto coniugata, quo populari seditione extincto, tertio Branæ nupsit.
232
Agrauonitæ in Venet. parte.
167
Agrippain Methone vrbe Bogum Mauriciorum Regem Antonÿ in Actiaca pugna partes secutum supplicio affecit.
185
Agrippinum talentum Marcha argenti puri.
14
Agrium Castellum in Campaniæ Briæ.
8
Agrouiuarium in Deuotorum parte.
167
Alani Euxino proximi.
112
Alardus Macharellus, Legatus electus.
12
Albanopolis ciuitas in Venet. parte.
167
Alcinous Rex Phæacum, & eius horti.
54
Alcæus Poeta Mytileneus.
163
Alexander Villaregius mil. Cruc.
37
Alexandria vrbe à Saracenis capta eidem Aegyptÿ Sulthani imperare incipiunt biennio antequam Mahomethes sceleratus delirÿ sui leges daret.
134
ALEXIVS Porphyrogenitus Isaaci Angeli Comneni Imp. Constantinopolitani filius è carcere, quo ab Alexio Angelo Comneno patruo tyranno detinebatur euadit, & patrem in Regnum restituere procurat.
33
Alex. Porphyr in Italiam nauigat, & Anconam in Picenum desertur.
34
Alex. Porph. ad Philippum Sucuum Germanorum Regem sororium pergit.
34
Alex. Porph. Tridentum in Rhæticis alpibus situm petit.
34
Alexius Porphyrogenitus ad Marchionem Monferratensem & Barones mittit, qui intercedunt pro eius auxilio.
34
Alexio Porphyrogenito ad castra redeundi tempus præfigitur.
48
Alex. Porph. antequam Dandulus, & Barones cum classe soluerent in castra Iaderam peruenit.
53
Alex. Porph. classem cum Dandulo, & Baronibus conscendit.
54
Alexium Porph. in sublimi biremis parte locatum, vrbe Constantinopolim circumuehedum, ac Græcis promuris exhibere spectadum, costituitur.
70
Alex. Porph. accepto patris nuncio de Imperÿ restitutione March. Monferratensem ad se vocat.
86
Alexÿ Porph. nouerca Hungariæ Regis soror.
87
Alex. Porph. inter Venetorum primores, & Gallorum Equites fulgentibus armis, insignibus, & cristis conspicuus pernobili equo vectus in medio incedens, triumphans inuehitur, & Constantinopoli susceptus est.
89
Alexÿ Porph. inauguratio resignate Imperio patre Isaacio decernitur.
90
Alex. Porph. Augustus Kal. Aug. inauguratur.
90
Alex. August. coronatus, per Quæstorem pecuniam coepit dependere, que pro rata nauli Venetis solueretur.
94
Alexÿ Aug. collocutio priuata cum Baronibus.
95
Alexius Aug. de vnione Græcæ Ecclesiæ cum Latina difficultatem proponit.
95
Alexio Aug. multi Barones comites se præbent, quorum nomina recensentur.
97
Alexius August. exercitum procrastinationibus, pensionibusq, Græca fide ludit.
103
Alex. Aug. ab Alexio Duca Murtzuflo strangulatus, regio funere elatus.
109
Alex. Aug. sex menses imperauit.
109
ALEXIVS Angelus Comnenus tyrannus sua impietate Venetorum & Francorum animos deflectit.
30
Alex. tyrannus Isaacium fratrem Constantinopolitanum Imp. luminibus orbat, in carcerem conÿcit, & Alexium eius filium Porphyrogenitum in custodia tenet.
33
Alex. tyrannus pauidus insidias vndiq, timens destitutus a Ciuibus ad fugam se parat.
85
Alex. tyrannus compilata omni imperatoria Gaza paucis mulierculis fugæ consilium turpiter communicat.
85
Alex. tyrannus Irenefilia, & decem auricentenarÿs in nauem impesitis, Euphrosina Imperatrice cum familiaribus in palatio relicta, sub primam noctis vigiliam fugit.
85
Alex. tyrannus imperauit annos octo, mensestres, & dies octo.
85
Alex. tyrannus aduentus Balduini metu Mosynopoli fugit.
148
Alex. tyrannus in Bonifacÿ Marchionis manus cum Euphrosina Augusta deuenit, vinctus nauique impositus in Italiam in perpetaum carcerem ab ipso Bonifacio mittitur.
174
ALEXIVS Ducas cognomento Murtzuflus Græcorum lingua superciliosum significat, Cræcis aptissimus visus ad facinns committendum Alexÿ Augusti prodendi.
108
Alex. Ducas Alexio Augusto belli aduersus Francos suscipiendi author.
108
Alex. Ducas Alexio Aug. insigniter carus.
108
Alex. Ducas ad Prothouestiarÿ dignitatem per Alexium Augustum prouectus.
108
Alex. Ducas cum duos menses, dies sexdecim imperasset, ab imperio fugiens, vrbe excessit.
125
Alex. Ducas ob violatam Eudociam filiam Alexÿ tyranni a satellitio obcæcandus traditur.
148
Alex. Ducas rumore exercitus Franci perculsus profugiens latitare coeperat.
173
Alex. Ducas in columnæ fastigium a Carnifice ductus, more latronum vinctus, è summa ipsius columnæ præcipitatur.
174
Aliza Teobaldi Campaniæ, & Briæ comitis Palatini filia, Blesensis amita.
206
Almarici Reges Syriæ.
6
Allobroges populi.
19
Alopetia Insula ad intimu Moeotides angulum.
195
Aloysius Blesensium Comes centum viginti Equites cum prefectis in Asiam mittit, oppida, & vicos Nicænamq, vrbem recuperatum.
172
Aloysius Michael M. Antonÿ Senatoris filius.
128
Aloysius Gradonicus Bibliothecæ præfectus.
172
Aloysius Pisaurus Phylosophiæ interpres in Veneto Gymnasio.
172
Aloysius Valencurius.
175
Aloysius Lauretanus Venetæ classis Imperat.
187
Alpes Cottiæ.
18
Alpes Graiæ.
263
Alpheus fluuius Peloponnesi.
166
Ambracius sinus, hodie Sancta Maura.
166
Ambracia, hodie Arta dicta.
166
Ambracia Acarnaniæ metropolis cum suis vrbibus in Venet. parte.
166
Americus Luscinianus Cypri Rex.
13
Amphipolis ciuitas Macedoniæ à Ioanniba diruta à Bonifacio restauratur.
247
Ampulla, seu vasculum ex chrystallo, Christi sanguinis, qui Berythi ex eius imagine à Iudæis confossa smgulari miraculo manauit.
131
Amurathes Turcarum Imp. Græciæ vastator.
158
Anaphe insula Cretici maris inter Sporadas, in Deuotorum parte.
167
Anactorium in Acharnaniæ Chersoneso, hodie Vo nizzam appellant, in Venet. parte.
166
Anchiali vrbs in Deuot. parte.
167
Andes. Galli.
11
Andri incolæ Cæsaris filio Alexio supplices obuiam pacem petitum veniunt.
59
Andros Insula Ægæi ad Saronicum sinum in Venet. parte.
165
Andrus Ægæi Insula est Euboeæ proxima Cycladum prior, cum oppido Antandros.
59
Andreas Dandulus Trierarchus.
39
Andreas Dandulus Princeps insignia ab Henrico mutata vsurpat.
54
Andreas Dandulus Dux post Henricum.
128
Andreas Vrboesus Gallus primus per scalas turrim apprehendit & capit.
123
Andrea Griti Principe Riuoalti incendio D. Ioannis Eleemosinarÿ templum absumptum cum om nibus ædificÿs restitutum.
134
Andreas Nauagerius Bibliothecæ præfectus.
171
Andreas Auria Cæsarianæ classis Imp.
187
Andreas Molinus.
224
Andreas, & Hieremias Ghisÿ Marci filÿ Thenon, Miconemq; Scyrum, Scyathum, Scopelumq; intercipiunt.
274
Angelus Acotantus Corcyræ Venet. Xvir.
275
Anselmus Leodiensis mil. Cruc.
11. 71
Anselmus Pessinensis mil. Cruc.
24
Anselmus Chaemus.
181. 231. 237. 239. 246. 251. 257. 263.
Antecursores Corcyræ portum capere, nouissimosq; præstolari iubentur.
53
Antigonos Propontidis insula.
62
Antimericus Villaregius Constatinopoli obÿt.
158
Antipodes ab Hispaniarum Rege dominati.
179
Antirrhium Naupacto proximum.
166
Antistes vrbis in regione Oliuolensi, quam Castellum vocant, residet.
15
Apenninus mons.
18
Apollinis templum & Oraculum in Chalcedone.
63
Apollonia Mysiæ minoris oppidum.
180
Apostolorum Templu Constantini, & Diuæ Helenæ aliorumq; Augustoru sepulchris nobilitatu.
139
Apsorensis Comitatus vbi.
219
Aquilum Triballorum regia.
246
Ara Diui Nicolai, Leonardi Lauretani Principatu loco religione soluto palatÿ incedio, in elegantiorem formam à Francisco Donato Principe restitu ta, eodem in palatio prope D. Marci ædem.
278
Arabes à quo tempore annoru initia computat.
135
Arbæ insula, olim Scardona Illirici fuit.
219
Arbensis Comitatus in Illyrio.
219
Arbitri ad componendas difficultates à Bonifacio quinam fuerint electi.
152
Arcadiopolis inferioris Thraciæ ciuitas, & eius situs.
191
Arcadiopolim Henricus propugnatoribus vacuam, ac desertam offendit.
216
Archiæconomus, Gallis maior Seneschallus, dicitur magnus Domesticus.
143
Archimandrites Lucedÿ, Barones ad Alexÿ reductionem hortatur.
47
Archipyrata in Grçcia emergit, qui prædonu nimbo collecto maris insulas prædatur.
272
Arctum Zephyrium Cretæ promontorium Sporadibus aduersum.
276
Argenti Marcharum duo millia de mensa Riuoaltina sumptas, Duci Barones exhibent.
18
Argonautæ Cio oppido hospitati.
250
Arimphæi, vbi siti.
195
Armeny mercenarÿ pedites sese iugut Henrico.
175
Arsacidæ Sicariorum genus.
23
Artesy Comitatus in domum Austriacam à Maria Burgunda dotali iure illatus.
178
Arx Galatarum capitur cum portu Constant.
74
Ascalona à Saladino direpta.
6
Asine insula Cretici maris ex Sporadibus in Deuotorum parte.
167
Assisiæ leges à Gallis Principibus, & Hierosolymorum Patriarcha in Syria editæ.
142
Assisÿs legibus Antiochenus Princeps, Edessanus, & Tripolitanus Comes, item Cypri Rex, & alÿ tebantur.
142
Assisias leges Balduinus Constantinopolim transferri, & publicari iubet.
142
Aspropotamos, olim Achelous fluuius.
166
Astacum ciuitas, à qua Astacenus Sirus.
176
Asteria insula ex Cycladibus in Deuot. parte.
166 & 167
Attalus Philadelphus Rex Lydiæ.
177
Atho montem Xerxes Persarum Rex continenti abscidit.
163
Attica omnium Græciæ regionum olim celeberrima.
164
Athyra, Thracia ciuitas, ab Thyra fluuio nomen accepit.
230
Athyrani ciues aufugiunt.
231
Atramyttium Asiæ ciuitas maritima ad Ægeum mare contra Lesbon constituta.
181
Atramyttium Atheniensium colonia eius situs, & à quo condita.
181
Attrebates.
11
Augustinus Barbadicus Ioannis filius, in bello naua li contra Turcas primus irrumpens, occidit.
166
Augustorum ornatus, & gestamina aurea, quæ pectus amiciunt ad pompam gemmis innumerabilibusque vnionibus, exornata inter Venetorum thesauros spectantur.
129
Aurius Insulanus Cruc. mil.
9. & 227
Austrium Cretæ Promontorium.
276
Axius fluuius, hodie Varadiuus in Thessalia.
158
Azilia, quam Vatolicam vocant, in Venet. parte. fol.
166
B
BALDVINVS Flandriæ, & Hannoniæ Comes vnà cum Maria vxore cruce signantur.
10
Balduinus Venetias Belgio delatus.
26
Balduinus, & reliqui Barones omne argentum, & aurum, & margaritas in medium proferunt.
30
Balduinus legatis Alexÿ porphyrogeniti respondet pro Marchione Monferratense.
35
Balduinus de Baronum, & Danduli sententia classis Flandorum præfecto rescribit Martio mense ad se mouere, & Methonæorum portum in Peloponneso peterent.
49
Balduinus suorum primam aciem educit, cæteræq; suo quoque ordine subsequuntur.
73
Balduinus, & eius frater Henricus, Ludouicus Comes Blesensis, & Hugo Sancti Pauli Comes suis copys oppugnationem aggrediuntur.
80
Balduinus ad Pontepopti monasterium in vacuo Murtzusli tabernaculo considet; & militum ea super re omen.
124
Balduinus Imperator Coronam spineam CHRISTI Saluatoris Ladouico Francorum Regi Lutetiam mittit.
132
Balduinus eligitur fmperator.
138
Balduinus coronatur, & veteru Augustorum more in D. Sophiæ eiq; Imp. Calyptra imponitur.
139
Balduinus Sophiano in Templo, atq; aurata in sella ad aram maximam ab vniuerso exercitu, Græcisque, qui in Vrbe erant Rex, & Imperator appellatur.
139
Balduinus fmperator inauguratus, in Bucaleontis Palatium deducitur.
140
Balduinus ad hostem proficiscitur.
147
Balduinus Adrianopolim magnis itinerib. peruenit, vbi Henricum fratrem cum copÿs excipit.
148
Balduinum Bonifacius salutatum adit, multis de ra tione belli agit, sed pluribus in eam partem vt de Regne Thessalonice donatum, uelit ad feudum quamprimum dimittere.
149
Balduinus Blachas Castellum capit.
150
Balduinus Thebalonicã perges, quoquo versus ibat, omnes ad eius fidem supplices confugiebant.
150
Balduinus Castellum Christopolim in deditionem recipit.
150
Balduinus nuncio accepto de Didymotico à Bonifacio capto, & Adrianopoli obseba in Bonifacium proficiscitur.
153
Balduinum Dandulus Dux, Blesensis Comes, & Conon Bethunius pro Bonifacii compositione adeunt, ac ipsum Dandolus alloquitur.
155
Balduinus rebus Propotidis opitulatum curat.
192
Balduinus fortiter pugnans, viuus capitur, & ad Ioannissam Regem Ternobum mittitur.
200
Balduini Ioannissæ iussu manibus, pedibusq; præcisis, cadauer canibus lacerandum, alitibus, & feris expositum, calua autem ab labris auro circundata, gemmisque, & capillis exornata in epulo Regem pro poculo Scytarum ritu immaniter apposita.
240
Balduinus vixit annos tres supra triginta, menses decem, Imperator vnum tantum præfuit.
240
Balduini mores, & facies Cæsaribus similes.
240
Balduinus Vbeniacus profugus.
208
Balduinus Bellouisus Hannonius miles Cruc.
10 71. 83. 111. 181. 237. 238
Balduini Reges Syriæ.
6
Baleares insule sub Hispaniarum Rege.
179
Baliuus egressis legatis, re à Venetis, & Baronibus pluribus disceptata milites in ordines dirigere intendit cui omnes abensum dedere.
236
Baliuus Imperÿ Andranopolim uenit, atque in Nebri ripa prope vrbem tendit.
237
Baliuo Corcyræ insulæ Cosiliarÿs adiectis per trecen tos sexaginta amplius annos perpetua ac constan ti incolarum fide in Reip. ditione moderatur.
275
Baliui à Græcis ciuitatum præsidiarÿ magistratus dicuntur.
191
Barbysa flumen in smum Ceratinum influit prope Byzantium.
73
Barones Franci omne aurum & argentum ad Dandulum Ducem mittunt, vt redacta pecunia solueretur.
30
Barones Iaderæ bybernare vrbemq; atq; agrum con tra Hungaroru Regem propugnare constituut.
48
Barones Hybernis exactis, & solennibus Christi resurrectionis peractis rem nauticam parant.
51
Barones Franci Corcyrensibus omnibus cædem, & testis ignem denunciant, in Imper. fil. Alexio ex templo se dederant.
55
Barones vniuersi mutata veste, & sordidati cum ip so Alexio Cæsare, vniuersi Sacerdotes, Episcopi, Abbates, & sacrati viri prælata Cruce cum infulis, & verbenis ad seditiosos reconciliandos concedunt.
57
Barones ad seditiosorum pedes accidunt, nec se prius surrecturos obtestantur, quàm illi spoponderint, se ab exercitu non recessuros.
57
Barones, Comites, & Dandulus in terram descendunt ad D. Stephani.
62
Barones Alexÿ peruicaciã, & oratoris Rufi audaciam stomachati vebementissimè comoti sunt.
70
Barones castra, & vallo, & fossa circundant.
78
Barones cum Duce Veneto quomodo victoria vterentur consultant.
86
Barones Alexium solemni pompa in vrbem deducunt.
89
Barones concilio aduocato de Alexii postulatis referunt.
96
Barones, Dandulusq; Princeps per Legatos Alexium de pecunia admonent.
103
Barones ab Alexio se fraudatos conspicientes cum Dandulo consilio inito per vim repetere constituunt.
104
Barones, ac Dandulus concilium tuba aduocãt.
109
Barones, Dandulus ac Veneti ad concilium conueniunt, ac pluribus in vtranq; partem dictis sententÿs, ne qua inter Gallos Venetosq; dibensionis occasio, capta vrbe, præberetur, inter se pacta legibus confirmant.
115
Barones, & Equites à Raynerio Traiectensi de Balduini Imperatoris morte certiores fiunt.
239
Barones, & Veneti consilio capto Constantinopolim versus pergunt.
248
Baronum, & Comitum superuentum certamen mul torum cæde conuentum tandem dirimitur.
44
Basilius porphyrogenitus Samuele Bulgaroru Principe, non tantum Thraciam, & Macedoniam, sed Græciam, & Peloponnesum vastante ad Sperchium amnem ingenti clade superato, Bulgarorum in Valacchia opes euertit.
99
Basiliæ familiæ insigne à Balduino Constantinopolitano Imp. donatum.
143
Basilicarum numerus ingens Constantinopoli.
61
Belgradus fluuius in Ceratinum sinum fluens, olim Hydrales.
75
Belgradum, olim Taurunum dictum, Belgradum vo cant, ad Danubÿ, & Saui confluentes.
98
Bellouaci milites Cruc.
9
Bellum piu quod contra bostes religionis suscipitur.
5
Bellum Constantinopolitanum à Ziano in D. Nicolai sacello ad totius posteritatis memoriam, & nobilissimæ victoriæ testimoniu depingi curauit.
278
Bellum Constantinopolitanum pluribus de causis iustum demonstratum.
109. 110. 111
Bellum in Thracia cæptum recrudescit.
175
Bello Constantinopolitano nullum maius, difficilius, aut periculosius gestum.
62
Bello aduersus Murtzuflum pugnaturi ad imperia accipienda conueniunt.
122
Benedictus Grilionus Venet. Legatus ad Balduinum Imp. Constantinopolitanum.
219
Berengarius Italiæ Rex.
271
Bergula Thraciæ ciuitas est apud Chersonesum eam Franci equites à Græcis vacuam offendentes, castra locant.
192
Bergulam Anselmus Chaemus centum & viginti quatuor equitum virtute tuebatur.
231
Berythus à Saladino direpta, & diruta.
6
Bernardinus Lauretanus, Bibliothec prfectus.
172
Bernardus Clareuallensis Cænobiarcha.
36
Bernardus Moruillus fidem frangit.
26
Bernardus Montroliensis mil. Cruc.
10
Bernardus Sombrenchenius mil. Cruc.
10
Beroe Thraciæ vrbs vbi sita, & à quo condita.
243
Beroenitæ ad Francorum conspectu vrbe derelicta in Hemiiuga, & syluas nota pfugia sese abdut.
243
Berhoena prouincia ab vrbe Pella vsq; ad Hæmum montem in Deuotorum parte.
168
Bertoldus Catzenellembogensis Comes in Hassia.
37
Bessarion Archiepiscopus Nicææ, & Constantinopo litanus Patriarcha, homo Grecus ex Trapezute vrbe, lux omnium doctrinarum ab Eugenio IIII. Pont. Max. celeberrimo illo concilio Florentiæ peracto, in Cardinalium numeru ascitus est.
170
Bessarion in patricium ordine à Venet. abumpt.
171
Bessarion Charitatis Collegium aurea Cruce excellenti artificio elaborata, in qua veri ligni particu la Christianæ Crucis necnon eius diuinæ vestis no nibil repositum est, liberaliter honestauit.
172
Bebarionis effigies ad virum ducta in Charitatis Col legio Venetÿs conspicitur.
172
Bethunÿ oratio ad Alexium Augustum.
104
Bibliotheca mille trecentorum amplius librorum in omni facultate à Bessarione Cardinali Reipub. donata.
171
Biblium diripitur, ac destruitur à Saladino.
6
Bira in Deuotorum parte.
167
Biziæ ciuitas.
163
Blacchæ Castellum opulentum Macedoniæ.
156
Blachernia ex porta crebriores irruptiones fiebãt.
79
Blachernium palatium in augulo vrbis ab Anastasio Cæsare conditum.
77
Blachernani Henrico Comitis Balduino fratri deditionem pacta tantum salute faciunt.
126
Blanca vxor Theobaldi Sanctü Nauarrorum Regis filia.
21
Blasius Fransures in pugna Neapolitana cecidit. fol.
228
Blesensis maternum genus à Francis Regibus.
206
Blesensis Adela Ludouici VII. Francorum Regis filia genitus.
206
Blesensis æquo acrior, cum hostes in cospectum se dedissent, suam aciem in Scythas primas dirigit.
198
Bocchardus Comes Auiennensis Margaretæ Balduini filiæ maritus.
178
Boeotiæ, & Thebarum feudatarius magnus Primicerius dictus.
143
Bogus Mauriciorum Rex ab Agrippa, quod in Actiaca pugna Antonii partes sequutus esset, supplicio affectus est.
185
Bohemundus Antiochiæ principatu spoliatur.
6
Bobemundus III. Antiochenus Raymundi Pictauiensis filius in Syria.
49
Bolga Asiatice Sarmatiç ingens fluuius, quem Rhà veteres, Tartari recentiores Hedilum uocant.
98
Bombardæ artificium apud Germanos à Chymista monacho casu repertum.
38
BONIFACIVS Marchio Montis ferrati in Insubribus, fmperator Crucigerorum electus, & accersitus, onus suscepit, Crucem in Diuæ Mariæ Suessionum Templo à duobus Episcopis, & duobus Abbatibus Cisterciensibus sumpsit.
23
Bonifacius Iaderam se contulit.
44
Bonifacius, Balduinus, & Ludouicus cum alÿs Baronibus concilio inito Alexio porphyrogenito fidem præstandam decernunt.
47
Bonifacius, & Balduinus cum Alexio porphyrogenito bippagogis, ac biremibus actis Andrum eam capiunt.
59
Bonifacius planitiem custodit.
79
Bonif. cu equitibus Transpadanis pompã anteit.
89
Bonifacius qui hostem Murtzuflum effugisse nesciebat eum exorto Sole per mediam vrbem in equo Bucaleontem versus explorat.
126
Bonifacius Castellum, & Castellanos Bucaleontis in deditionem redigit.
126
Bonifacius Agnetem Philippi Regis Franciæ sororem, Ale ÿ porphyrogeniti Imp. uiduã, & Margaretam Hungariæ Regis sororem, fsaaci fmp. viduam, & alias complures primarias foeminas comiter suscepit, & metu soluit.
126
Bonifacius Margaretam fsaacÿ fmperat. viduam vxorem ducit.
139
Bonifacius Augusti equitate fretus, rogat, ut res pmissas (Ponti scilicet, & Bythinie vrbes) Thessalonice regno in Macedonia comutare uelit.
146
Bonifacius cum multis equitibus regreditur.
150
Bonifacius cum suis, & Grecorum copiis Adrianopolim pergit, ibiq; castra habet.
150
Bonifacius Didymoticum Castellum deditum præsidio firmat.
150
Bonifacius Villbarduinum cum socio magno honore ac lætitia in castris excipit.
152
Bonifacius Balduino salutato vrbe discedit, & Thes salonicam versus abÿt.
157
Bonifacius Cretam insulam Reip. vendit.
168
Bonifacius Leonis Sguri presidia Nauplii, & Corin thiimposita deÿcere deliberat, ciuitatesq; ab ipso per dolum, & latrocinium subactas habere.
182
Bonifacius Corynthum in fsthmo locupletem olim vrbem obsidet.
183
Bonif. Villbarduinu Iuniore liberaliter tractat.
184
Bonifacius re infecta ab Nauplio copias Thessalonicam reducit, & vrbem munit.
215
Bonifacius Thessalonica decedit, & Amphipolim à foannissa foedatam restituit.
247
Bonifacius Thessalonicæ Rex Serris decedens Mosv nopolim uenit, q vrbs statim dedition facit.
266
Bonifacius Legatos ad fmperatorem Generum mit tit Adrianopolim.
266
Bonifacius Gotthofredo Villharduino Mosynopolim cum agro, aut Serras cum earundem agro, utrum optarit beneficio siue feudo dedit.
266
Bonifacius paternum genus à Saxonie Ducibus, maternum à Cesaribus Augustis ducit.
269
Bonifacius moriens, ex prima vxore Agnetem Augustam, & duos liberos mares, Guilielmum Mon ferratensis Marthionatus, & Demetrium Thessalonicensis Regni, heredes reliquit.
270
Bonifacÿ mansuetudo, & continentia erga mulieres captiuas.
126
Bonifacÿ morte tantus dolor Henricum generum coe pit, vt nibil acerbius accidere posset, nec Latini minorem sustinebant.
269
Bonifacÿ extincti luctus encomium.
269
Bonifacÿ extincti laudes.
271
Bonifacio omnes clientes subclientesq; Regni in noui animi fidem veniunt, vno Leone Sguro Greco excepto
157
Bonifacio Guilielmi IX. & Anne Alenconie sine prole defuncto, Marchionatum Monferratensem Io. Georgius Bonifacÿ patruus suscepit.
270
Bosphorus XL. stadiorum interuallo Chalcedonem, & Byzantium interfluit.
63
Bosphorus à boum meabili transitu dictus, eo quod non latius distent eius littora, quam vt tranari boues possint.
64
Bosphorus Thracius ab Io fnachi filia in buculam à loue conuersa tranatus traditur.
64
Bosphorus Thraciæ à Dario ponte traiectus.
72
Bosphorus traÿcitur non longe ab Hermeo Promontorio, vbi ex Asia angustissimus in Europam tra iectus.
72
Bosphori littorum ab inuicem distantia.
64
Bosphori littorum angustia in duobus locis tanta est, vt & alitum cantus, & canum latratus audiri possint.
64
Bosphori sinus cornu antiquis uocatum.
73
Bosphori perennis cursus naues sine remis, aut ventis in Peræ sinum seu Ceratinum perducit.
73
Bossinæ oppidamulta, sed celeberrimum, quod Synderouiam Hungari vocant.
98
Bosna Illiridis fluuius in Sauum influit.
98
Bouis Promontorium, seu Damalicum, nunc Scutariorum, palatium Græcorum Imperat.
64
Brabantes in domum Austriam à Maria Burgunda dotales illati.
178
Brabantes sub Hispaniarum Rege.
179
Braconi vici, siue Casalia in Deuot. parte.
167
Brachium D. Georgÿ martyris, vnà & portio capitis Diui præcursoris Ioannis Baptistæ, quod olim Theodosius maior in suburbÿs Constantinopolis templo ad hebdomum transtulit.
133
Brachium corporis Diuæ Luciæ D. Georgÿ sacrario ob exosculantis Abbatis miraculu relictum.
134
Branas Cæsarem salutatum procedit, & ad eundem populares confugiunt, quorum preces lachrymis, & ploratu mixtas, leniter audit.
242
Bria, Remi, Lingones, Campaniæ Comitatum definiunt.
8
Brigantinus lacus.
263
Brugæ in Belgÿ finibus.
10
Bucaleontis palatium vnde dictum.
141
Bucaleontis palatium ab Nicephoro Phoca Imperatore opulentissimo exædificatum.
141
Bulgaria, & Valacchia, olim Mysia inferior.
98
Bulgariæ fines sunt à meridie Thracia, atque Hæmus mons, ab ortu Euxinus, ab occasu Dacia, à Septentrione Europæa Sarmatia.
98
Bulgari, & Valacchi omnes Scythæ fuerunt.
98
Bulgari à Bolga flumine dicti Bulgariæ nomen dederunt.
98
Bulgari regionem ab Imp. concessam vernaculo sermone Zagoram appellarunt.
99
Bulgaros cum crumo eorum principe Græcorum ritus vanissime sequentes Christianis sacris initiatos ferunt.
99
Bulgaris sedem concedens Michael Theophili fil. perpetuum Græcis Imper. belli seminarium concepit.
99
Bullæ, & annuli quoru in pallis gemmæ & maximi pretÿ lapides inclusi inter Venetorum thesauros spectantur.
129
Burgundi comitantes sub Hispaniarum Rege.
179
Burgundiones Constantinum Lascarem Theodori fratrem inter multos capiunt.
78
Burgundiones Græcorum maximum numeru in fugam compellunt.
78
Burgundiæ Ducatus ad Franciæ Reges in vim Salicæ legis delatus.
178
Burgundiæ Comitatus in domum Austriam à Maria Burgunda dotalis illatus.
178
Buthroti oppidum in Venetorum parte.
166
Byzantium Pausaniæ Lacedæmoniorum Ducis.
62
Byzantium à Pausania Spartanorum Rege conditum.
65
Byzantium opportunissimo loco in Thraciæ finibus atque Europae ad Bosphori fauces situm.
65
Byzantium à Cesare Constantino instauratore Constantinopolis appellatum.
65
Byzantium à Mabomete Turc. Rege captum.
171
Byzantÿ, seu Costantinopolis vrbis descriptio.
65
Byzantio omnium piscium genera e Ponto in Propontidem secundo Bosphoro deferuntur.
65
Byzãtÿ cornu (Pere sinus nuc vocati) descriptio.
73
Vide Constantinopolis.
 
C
CÆnobium Diuorum Cosmi & Damiani à Iustiniano Imperatore constructum, & à Grçcis Cosmidium appellatum.
76
Cenobium instar arcis editiore tumulo constructum Bohemundi Castellum vulgo appellatur.
76
Cenobiarcha Clareuallensis concione omnia in castris miscere conatur sic seditiosis incitãtibus.
46
Cenobiarcha Clareuallensis fidem frangit.
51
Cenomani Galli.
11
Cæsar Dictator Corinthiacum Isthmum transfodere conatus, opere destitit.
187
Cæsari in medio castrorum tabernacula quam ornatissima collocantur.
55
Caichosroes Iconÿ Sulthanus cu Theodoro Lascharo fædus percussisse decorum putat.
176
Caicus campus cum regione valde opima in Imperparte.
164
Calaci Prouincia in Imp. parte.
164
Calauria in Troezenio sinu insula Demosthenis morte clara in Venet. parte.
165
Calceametu rubru suturi Augusti erat insigne.
108
Calidon vrbs in Venet. parte.
166
Callemata olim Abca castellum in Peloponeso.
185
Campaniæ Comitatus fines.
8
Candia insula à Candore dicta, vide Creta.
276
Cantacuzenus Græcorum Dynasta.
166
Caphareum Promontorium Euboeæ insulæ.
59
Cappadocum Prouinc in parte Imp.
163
Caprearum syluestrium in Creta insula copia.
277
Captiones forenses quibus quasi præstigÿs miseri rei implicabãtur singulari facilitate resoluit Hericus Dandulus Collegio Examinatoru instituto.
213
Captiuorum in vrbe Constantinop. quatuor centena amplius millia.
127
Caput D. Ioannis Baptistæ è Coslao Vico, Valente imperante Constantinopolim delatum fuit.
133
Carbunculi pinnato fulgore radiãtes, qui in maxima ara Marciana solemnibus sacris, vel vmbrãte tecto sublati liquidi oribus flammis scintillant.
129
Caristus Euboeæ vrbs in Venet. parte.
165
Carnicæ Alpes.
263
Carolus Magnus.
37
Carolus V. Imp. pro Deo, ac religione bella gerens varÿs periculis, & victorÿs non solum pÿ, sed inuicti nomen adeptus, supra antiquorum gloriam excelluit.
179
Carolus V. Imper. ex Isabella Emanuelis Lusitaniæ Regis filia, Philippum Hisp. Regem genuit.
179
Carolus V. Imp. Margaritam Federici Gonzagæ Ducis Mantuæ vxorem, Bonifacÿ Monferratensis sororem Marchionatus hæredem pronunciat.
271
Carolus Carolesius, postremus Burgundiæ Dux, ad Nanceium cæsus.
178
Carolus Vertodunensis.
193
Carolus Frainesius Gallus in Cumanorum pugna cæsus.
226. 227
Carrocium quid, & quale, eiusdemq; vsus.
112
Carrocium non nisi bello indicto educi, & in foro sisti consueuerat.
113
Carrociu in maiori vrbis Templo asseruabatur.
113
Carthularati, & Despoti, tam de Brocubuisti, quam de Flecaniza in Deuot. parte.
168
Carum regio in Imp. parte.
164
Casæ à Venetis in Diui Nicolai littore constructæ pro Gallorum exercitu.
28
Cassiopæisub Acroceraunis montib. in Ven. par.
167
Cabÿ montes.
196
Castoriæ prouincia in Deuot. parte.
168
Castrum nouu à Venetæ classis Imp. expugnatu.
186
Castellani à castelli custodia dicti.
275
Catapanus quid.
168
Cathena Byzantium coniungens.
66
Cayrum vulgo Babylonem vocant.
17
Cayster fluuius Lydiæ.
177
Ceainsula à Venetis capta.
274
Cenchreæ oppidum.
186
Cephalenia insula in Venet. parte.
58. & 165
Ceramus Asiæ vrbs in Imp. parte.
164
Ceratinus sinus.
66
Ceratinus sinus piscium abundans.
73
Cerasius in Venet. parte.
165
Cetracon insula in parte Imp.
163
Calliopolis vrbs in Venet. parte.
165
Chalcedon vnde dicta, à quibus condita, restituta, & euersa.
63
Chalcedon cum pertinentÿs vltra Bosphorum in Venet. parte.
165
Chalcedonica Synodus 600. amplius Patrum.
63
Chalcedonium palatium.
63
Chalcis vrbs Aristotelis morte clara.
59
Chalcis olim nomen totius Eubeæ fuit.
59
Chalcidenses Alexio suppliciter occurrunt.
53
Chalcidis Propontidis insula.
62
Chamaretus moritur.
183
Chamaretus Lco Laccdæmonis Despota, & Laconum tyrannus.
165
Chaones ad Acrocer aunia in Venet. pàrte.
166
Characi castellum ad sinum Astacenum.
250
Chartarius fluuius in Ceratinum sinum defluit.
75
Chartularati, qui Imperÿ Strategiæ erant in Venet. parte.
167
Chartularius magnus, quis.
144
Chilias in Aeolidæ Asiæ vrbs in Imp. parte.
164
Chios inter Samum, & Lesbum pernobilis insula, & Chio vino inter laudatissima nobilior.
164
Choniata res Constãtinopolitanas annorum LXXX-VIII. scripsit.
136
Chrisopolis antiqua vrbs.
64
Christi sepulchrum, & Solymorum regionem ab hostibus detineri, Christianis turpissimum.
5
Christianorum exercitum omnem sub iugum misit Saladinus.
2
Christianis dissidentibus Turcaru pestis scripsit.
114
Christopborus Maurus Venet. Dux.
171
Christopolis Macedoniæ castellum.
150
Ciabris fluuius, Sucoua dictus.
264
Cimarus Cretæ promontorium.
276
Cinesius mons, vel Cinerius vnde dictus.
18
Circus siue Hippodromus Constantinopolis.
67
Circenses ludi.
141
Cistercium a quo ædificatum, & eius situs.
24
Cisterciensis sodalitatis regula vnde.
24
Cium castellu seu Ciuitotiu nunc Schium vocãt.
250
Clarambaldus Chappiaci nepos miles Cruc.
9
Claromons Aucrnorum Galliæ oppidum, vbi milites ad expeditionem Hierosolymitanam votiuæ militiæ nomina dedere.
6
Classis vniuersa naues CCCCLXXX. habebat.
33
Classis idoneo tempore soluens in Istros, & Tergestinos mouet.
39
Classis Venetorum Flanatico sinu præteruecta Iaderam versus intendit.
40
Classe Iaderam appulsa vrbem recognoscunt opinione munitiorem.
40
Classe instructa VII. Id. Aprilis postridie Paschatis Deuoti vrbe egressi ad portum hospitantur.
51
Classis, eiusq; apparatus, & ornatus descriptio.
61
Classis in Ceratinum sinum ceu in port um tutissimum recipitur.
74
Classis in conspectu exercitus consistit.
75
Classis Flandrica in Syriam appulsa Christo, deuotisq; satis penarum dedit.
113
Classis Christiana victoria ad Echinadas insulas contra Selymum Turcarum Regem parta anne MDLXXI.
166
Classis confæderatorum aduersus Hariadenum Barbarussam Summi Pont. Cæsaris, & Venet.
187
Clauus vnus ex ÿs quibus Christus Dominus cruci affixus fuit Venetÿs in sacrario seruatur.
184
Cocyacus miles Crucig.
10
Colchis.
163
Colonia Ziani Principis, & Patrum sententia, Cretam deducitur.
278
Colossi Constantinopolis.
61
Columnæ fragmentum maius, à Franciscanis monachis sepulchro Hierosoly mitano sacris nostro æuo Senatui dono missum.
231
Columnæ fragmentum in Marciano sacrario conseruatur.
132
Columnæ fragmentum maius Vincentius Fidelis ex Palæstina Venetias attulit anno salutis MDLVIII.
133
Comestabilis magnus, à Balduino creatur.
143
Comestabilis à Præfecto Prætorio differt ualde.
143
Compendium oppidu in finib. peninsulæ Franciæ.
11
Compendium coniurati omnes singulis bimestribus necessario conueniunt.
12
Compendÿ legati creantur.
12
Concilium Baronum & deliberatio.
56. 57
Concilium Gallorum, & Danduli in Diuorum Cosmæ & Damiani Templo.
119
Concilium de Imperatore Constantinopolit. eligendo, & prius de XII viris qui tum crearentur.
135
Concilium Florentinum sub Eugenio IIII. Pont. Mac.
170
Conditiones restitutionis stipulantur.
48
Conditionum ex Veneto Reipub. tabulario exscriptarum tenor.
115
Confederatorum classis portum occupat.
60
Coniuratio Lascharis, & Ioannissæ plurimum negotÿ fmperatori e hibebat.
249
Conon Bethunius mil. Cruc. legatus electus per Balduinum Flandriæ Comitem.
12
Conon Bethunius Belga, Rufo Imperatoris legato respondet.
68
Conon Prothouestiarius à Balduino creatur.
144
Conon Prothouestiarius Imperÿ profugos orat, vt manerent.
208
Conradus Bonif. srater Tyri ab Arsacidis occisus.
23
Conradus Imperator.
37
Conradus Imperator Iudithæ Bonifacÿ matris frater.
269
Conradus Episcopus Alberstadiensis mil. Cruc.
37
Conradus & Guilielmus Longaspatha germani fratres.
279
Conradus Monferratensis frater Theodoram Constantinopolitanam Alexÿ adolescentis amitam duxerat.
55
Conradus Montiniacus ex Crucigeris.
9
Constantinopolis octauo mense postquam oppugnata, expugnata.
4
Constantinopolis Christianorum thesaurus.
46
Constantinopolis supra septem colles constituta.
61
Constantinopolis situs.
61
Constantinopolis mundi mundus.
61. 62
Constantinopolis aspectu militibus cov palpitauit.
62
Constantinopolis trecentis amplius annis post natum CHRISTVM à Constantino Imperatore structa.
65
Constantinopolis à Venetis, Gallisq; capta.
124
Constantinopolis à Balduino amiba, & à Michaele Paleologo per proditionem recepta.
132
Constantinopoli delectus hominum habetur, vt Adrianopolitanis succurratur.
250
Constantinopolitanus murus à terra CCI. à mari CCCCC. tormentis percubus.
77
Constantinopolitanum bellu Venetis maritimi principatus nomen tribuit.
4
Vide Bizantium.
 
Constantinus Magnus equos æneos Byzantium deportauit.
130
Constantinus Palæologus Imperator Constantinopolis murum Corynthÿ Isthmo ex mare ad mare produxit, quem Venetæ classis Imperator restituit.
187
Constãtinus Monomachus celeberrimum Templum construxit, & Diuo Georgio dicauit, quod postea Manganorum appellatum est.
189
Constantinus Lascharis à Burgudionibus captus.
78
Conuiuia & festa ob victoriam in castris acta.
127
Copiæ lustrantur, & in sex quadratas acies distribuuntur.
71
Corcyra ab Acroceraunÿs quinquaginta passuum millia distat.
54
Corcyra, & insula, & vrbs eiusdem nominis in Ionio est ad Adriatici sinus os, Thesprotis aduersa.
54
Corcyra Homeri poemate, & Vlyssis hospitio clara. fol.
54
Corcyra, & Grecia in Salentinorum littus recta nauigatio est.
56
Corcyra Ionÿ insula ad Epirum vergens in Venet. parte.
167
Corcyra insula à Leone tyranno recepta Veneti Baliuum ad eius custodiam mittunt.
274
Corcyra insula à classe Veneta in ditionem recepta ac recuperata.
275
Corcyræ oppidi descriptio.
54
Corcyre dum Francus exercitus recreat, factio rebellium sua contagione maximam exercitus par tem contaminat.
55
Corcyre Baliui, & consiliariorum magistratus bimus est, & preclaris viris demandatur.
175
Corcyrenses perterriti in arcem se recipiunt.
55
Corcyrenses Alexio Ces. insulam, atque arcem tradunt.
55
Cordei interiores, in Venet. parte.
167
Corona spinea CHRISTI Domini Lutetiæ Parisiorum in sacello Regio vnà & spongia, & lancea seruantur.
132
Coronæ solido ex auro permultæ inter sacros Venetum thesauros uisuntur.
129
Cornelius Auitus Chalcedonem restituit.
63
Cornu Byzantÿ siue Peræ sinus cornu Ceruino persimilis.
73
Corpus Diuæ Luciæ multos annos repositum fuerat apud Abbatem Diui Georgÿ omnibus ornamentis honestabatur.
134
Corpus Diuæ Helenæ vbi repositum.
278
Corpora Diuarum Agathæ, & Luciæ vbi seruentur.
133
Coruorum & cornicu pugna ingens in aere visa.
232
Corynthus oppidum ui occupatum.
157
Corynthus instaurata.
186
Corynthi laudes.
186
Corynthus cum reliqua Peloponneso, Boeotia, & Attica Romanis rebus euersis Constantinopolitanis Imperatoribus paruit.
187
Corynthium æs quid, & quale.
186
Coryphasium.
166
Crassus Comes ex Traspadanis Marchionis Monferratensis cliens.
67
Creta siue Candia in Deuot. parte.
176
Cretæ insulæ descriptio, situs, atque præstantia.
276
Creta insula ceruo caret, lupibus, vulpibus, & alÿs quadrupedibus noxÿs.
277
Creta insula capreis agrestibus, & strambucis copiosa.
277
Creta noxÿs animalibus caret.
277
Creta Paulum Apostolum euangelizantem cum au dibet, mox Episcopum habuit Titum, qui celebres in ea ecclesias, alÿs ordinatis instituit.
277
Creta Romani Imp. potentia euersa, vel à Constantino Byzantium delata per plures omnes Græcorum Augustorum iuris fuit.
277
Cretam Ziani Principis, & Patrum sententia ex sex vrbis regionibus colonia mittitur ad arcendos Græcorum tumultus.
278
Cruciata dicta signum Crucis.
8
Crucigeri circiter Penthecostes dies Venetias iter parant.
25
Crucigeri portum Sancti Nicolai adnauigant.
25
Crucigerorum coniuratio pro recuperando CHRISTI sepulchro.
2
Crucigerorum Francorum Baronum nomina.
8
Crucigerorum ex Campani parte nomina.
8
Crucigerorum ex Blesensi parte nomina.
9
Crucigerorum ex peninsula Franciæ nomina.
10
Crucigerorum ex Balduini parte, & ex Arthesio nomina.
10
Crucigerorum legati Venetias perueniunt.
12
Crucigerorum militum pars magna Venetos portus tenebat.
26
Crumus Mysiorum Princeps.
99
Culuris insula Salamis appellata in Venet. par.
165
Cumani Scytharum genus hominum, iaculandi, periti.
195
Cumanæ regionis situs.
196
Cumani Francos inuadunt.
198
Cumani, vicos ædificiaq; incendunt.
212
Cumani à Ioannissa in Thraciæ campis teneri non possunt.
215
Cumani in agrum Constantinopolit. excurrunt.
249
Cumanorum genus, regio, ritus, ac studium.
195
Cumanos, Thauro scythas, vel Alanos quidam volunt.
195
Cumanos antiquos Asiaticæ Sarmatiæ populos, Rhamnusius pater refert.
156
Cuperius vicus in Venet. parte.
165
Cuperius vicus, à Græcis Cortacopla casalis dicitur.
fol. 210
Cyanæ insulæ Thracÿ Bosphori in Deunt parte.
167
Cyclades insulæ Ægæi maris.
163. 165. 167
Cycladum insulæ, Naxos, Paros, Melos, Ægino à Marco Sanuto occupatæ.
273
Cydarus flumen in sinum Ceratinum influens.
73
Cyllenæ vrbs, Eleorum nauale in Venet. parte.
165
Cyllene nunc Clarentia Elidis metropolis.
165
Cyprus insula Templariorum Equitum à Guidone Lusciniano empta.
7
Cypsella vrbs in Deuot. parte.
167
Cyrenaica Africæ ora.
276
Cyzicus trans Propontidem in Deuot. parte.
167
Cyzicus Propontidis vrbs.
172
Cyzico Latini potiti cum Græcis in Asia bellare coeperunt.
173
Cyzicænæ vrbis descriptio.
172
Cyziceni aduersus Mythridatem quadringentis quandoque nauibus fortiter restitere.
173
D
DACI, olim Getæ Euxino contermini.
112
Damalicum Promontorium, siue Bouis, nunc Palatium Scutariorum Græcorum Imp.
64
Damascus Syriæ vrbs.
49
DANDVLVS Venetiarum Princeps. Vide Henricus Dandulus.
 
Dardanus Bosnæ fluuius clarissimus.
264
Darius Xerxis pater ex Asia in Europam moturus Bosphorum Thraciæ ponte copias transuexit.
72
Daschilum maritima Bithyniæ ciuitas ad Propontidem, Daschilitico lacu nobilis.
247
Daschilio obsidione soluta classis Constantinopolim reuehitur.
258
Deabolis Macedoniæ oppidum in Deuot. parte.
168
Debeltum Euxini vrbs.
85
Deditionis Iadertinorum conditio, vt Veneti vrbis, agri, fortunarumq; omnium suarum potirentur, salutem tantum corporibus concederent.
41
Delos insula Cycladarum pars in Venet. parte.
165
Delphos vrbs Apollinis oraculo celeberrima in Venet. parte.
166
Demetrius Rex Corynthum Isthmum transfodere conatus opere destitit.
186
Demetrias vrbs in Macedonia maritima Polyorcetæ in Imp. parte.
164
Demetrio Thessalonicensium Rege sine liberis defuncto in Bonifacio IV. Guilielmi filio Marchionatus Monferratensis cum Thessalonicense Regno continuatus.
270
Demosthenis lethum.
165
Deo, Diuisq; à sacerdotibus pro victoria supplicatur.
74
Deum omnia imperia largiri, & regere hoc vno Alexÿ facto dignosci.
86
Desertores Christiani magnas clades perpessi,
28
Deueltum ad Euxinum.
99
Despota Mysitra vocatur.
183
Despotæ imperÿ nomen.
214
Despotarum, Antocratorum, Seuastocratorum, & Protoseua storum munus, Galli, ac Franci proceres implent.
139
Designatores præmissi, qui tabernaculis loca antecaperent.
66
Deuotorum Sescuncia.
167
Dextera D. Ioannis Baptistæ vbi asseruetur.
133
Dianæ fanum in Chrisopoli antiqua ad Bosphorum Thracium, nuc palatiu Scutarium Græc. Imp.
64
Didymoticum Thraciæ oppidum in Imp. parte.
164
Dindimenæ delubrum ab Argonautis in Cyzico insula ædificatum.
172
Dindymus mons Cyzici insulæ.
172
Diodetonisi prouincia, in Deuot. parte.
168
Diophanes orator Mityleneus.
163
Dipotami prouincia in Imp. parte.
164
Discordia inter Balduinum, & Bonifac exorta.
149
Discordia inter Balduinum Bellouisum, & Henricum Baliuum exorta.
238
Dissensio inter Francos pene suborta ob desperationem pecuniæ inueniendæ in spem vertitur.
30
Dissensionum inter Romanam & Græcam Ecclesias origo.
145
Dissidentium, & perfidorum conuenticula à Baronibus detecta.
55
Diuisio prædarum, & manubiorum in partes tres siue vncias octo.
128
Diuisio prædarum in vncias octo. quarum duæ futuro Imperatori, tres Venetis, tres Francis tribuuntur.
128
Diuisores XII. de Venetis, & totidem de Gallis per Imp. Dandulum, & exercitum eliguntur.
159
Diuisiones per XXIV. viros electos inter Venetos, & Gallos Jmperatoremq; ipsum.
163
Diuus Bernardus.
20
Diuus Joannes Eleemosinarius Alexandriæ postremus Patriarcha.
134
Diuo Ioanni Eleemosmario Ædes consecrata in Riuoalto.
134
D. Marcus Venetos omnibus dubÿs temporibus cer to tutelari numine conseruare creditus.
82
D. Marcus Oriente infensus precisè Venetias euocatus.
82
D. Marci Ædes Ducum sacellum, no metropolis.
15
D. Marci corpus Alexandria in vrbem aduectu.
82
D. Georgÿ brachium illis in regionibus nautæ sanctissime vener antur.
61
D. Jacobi Ædes vrbis primordio ex voto constructa.
134
D. Nicolai Fanum ad portum Venetiarum.
35
D. Nicolai corporis reliquiæ è Græcia auectæ.
25
D. Nicolai Ædes ad portum Cassinensium Cænobio hodie inseruit.
25
D. Petri Ædes Episcopalis Venetiarum.
15
D. Simeonis qui Christum Dominum senior in vlnas accepit corpus, Venetias allatum.
134
D. Mariæ stola, & zonæ pars, ac vitta capitales in vrna aurea in Diuæ Mariæ Blachernie Constantinopoli seruabantur.
227
D. Sophie Fani descriptio.
90
Dodonei Jouis Templum fabulosum in Epiro.
166
Domesticus murorum, qui castrorum, & mænium curam habet.
143
Domesticus magnus qui ante Jmp, ensem gestat.
143
Dominicus Michael Jaderam obsidet, & nihil operatur.
31
Domitianus Jmper. Corynthi Jsthmum transfodere conatus, opere frustratus destitit.
187
Draco Struenus cçsus.
188
Dragomesta vrbs olim Oeneas.
166
Dramma Macedonie oppidum.
247
Drungarius magnus, Jmperatorie classis magnus Dux.
143
Drusius Belramus mil. Cruc.
10
Drusius Belraimus Bellouisi sectam secutus cum eo è castris secedit cu suis clientib. & necessarÿs.
238
Drusius Cressonessarus mil. Cruc.
10
Drusius Cressonessarus fidei desertor.
51
Ducentenos Grecos singulis Gallis opponi petuisse ex captiuis constabat.
79
Dynaste Greci, Brana, & Cantacuzenus.
166
Dyrrachium.
2
Dyrrachium in Chersoneso constitutum.
54
Dyrrachium Qccidue Macedonie vrbs.
54
Dyrrhachium à Romanis, abolito priori nemine Epidamni, sic appellatum.
54
Dyrrachini Alexium Jmp. fil. salutant, & vrbis claues offerunt.
54
Dyrrachÿ prouincia, in Venet. parte.
167
Dyrrachium Pyrri Epirotarum Regis sedes.
167
E
ECCLESIA Iadertina, & Archiepiscopus Patriarchæ Gradensi parere nolebat.
31
Ecclesiæ Alexandrina, Hierosolymitana, & Antiochenæ Apostolicæ doctrinæ prærogatiua, & christianam pietatem edoctæ, ante Costantinopolitanã, que nemine Apostolum audiuit prælatæ.
145
Ecclesiarum Orientis, & Occidentis distractio cum Orientalis Ecclesiæ, atque Imperÿ clade, & Græ ci nominis internecione Diuino numine peccata puniente.
145
Echinades insulæ, vbi Selymi Imp. Turcarum classis à Christianis deleta fuit.
5
Echinades insulæ Corinthiaci smus ostio proximæ in Venet. parte.
166
Edictum de predis, capitis pena, & sacrorum interdictione sancitum, militum auaritia uiolatu.
127
Electoribus futuri Imp. iusiur andum datur.
136
Electorum Imperatoris Senatus in Augusteone palatio prope Sophianum Templum conuenit.
136
Elei, Eleorum nauale.
165
Eleus in Deuot. parte.
167
Elimiotæ in Venet. parte.
167
Elis Peloponnesiregio maritima in Ven. parte.
165
Elisa Hugonis filia.
190
Emanuel Lusitaniæ Rex Caroli V. socer, & Philippi Hispaniarum Regis auus maternus.
179
Engerranus Hugonis senioris filius, iunioris pater, & ipse sub patre sacræ militiæ operã nauauit.
190
Enguerardus Bonnensis mil. Cruc.
10
Idem fiei fractor & transfuga.
51
Ephesus Asiæ olim ciuitas.
163
Epidamnum, nunc Dyrrachium vocatum Pyrrhi Epirotarum Regis sedes.
167
Episcopus Augustoduni in Heduis mil. Cruc.
24
Episcopus Augustodunus à fide discedit.
26
Episcopi, Præsules, & Cænobiarchæ hymnos præcinentes uni Deo victoriam acceptam referunt.
89
Episcopi, ac minores Præsules ad concilium cum Baronibus aduocantur.
109
Episcopi, & Patriarchæ Constantinopolitani cum Romana sede de primatu certare uoluerunt.
110
Episcopos Constantinopolitanos Ecclesiæ vicinæ, vt patres honorabant.
110
Epirus interior in Venet. parte.
166
Epiri secunda prouincia, quam Ianinam hodie vocant in Venet. parte.
167
Epulum coronationis Græci Imperat. supra luxum exhibetur.
94
Equites in Murtzufli Tentoriu impetu faciunt.
123
Equites raræ virtutis quadraginta in Balduini exer citu morbo pereunt.
154
Equites Blesensis enauigato Hellesponto Cyzicum perueniunt.
172
Equi ænei quatuor Venetÿs conspiciuntur ex præda Constantinopolitana.
129
Equi ænei perantiquum opus insano Regum sumptu toties deportati.
130
Equi Diui Marci in propilæo præclarum Imperÿ in continente præsagium.
131
Eressus Lesbi insulæ vrbs.
163
Eressus Lesbÿ vini suauissimi.
163
Euboea insula.
59
Euboeam insulam, Rauanus à Carceribus cum in po testatem coepisset, Venctæ Reipublicæ ius suum vtile cedit.
274
Euboeam vetercs Macram appellarunt.
59
Eudocia, Euphrosinæ Alexÿ tyranni vxoris filia à Murtzuflo peramata, ex palatio, vrbe iam capta lembo imponitur.
125
Euenus Ætoliæ fluuius.
166
Eugenius Pont. Max.
6
Eugenius IIII. Pont. Max. celeberrimum illud omnium gentium Concilium Florentiæ habuit.
179
Euphrosina Imperatrix Alexÿ vxor ab ipso, vrbe fugiente, domi relicta.
85
Euripus canalis reciproco cursu notus.
59
Euripus Euboeæ insulæ septies in die reciprocationem facit.
273
Eurotas Laconiæ stuuius, hodie Valisopotamos.
166
Eustachius Bononiæ Belgicæ Comes.
6
Eustachius Canthellus mil. Cruc.
11
Eustachius Canthellus Constantinopoli obÿt.
158
Eustachius Caumontius cum Ioanne fratre in Cumanorum pugna cecidit.
200
Eustachius Confluentinus Rhenanus.
8
Eustachius Henrici Balduini fratris cliens hostium fugam, & suorum victoriam facit.
79
Eustachius Sambruicus mil. Cruc.
10
Enstachia Hugonis filia.
190
F
FACILIVS esse seditiosorum licentia exercitum distrabere, quam contrahere.
56
Factio seditiosorum, que Corcyra motus excitauerat discordias etiamnum obstinatius quærit iusiuran dum testare, & manes promissas petit.
96
Fama à coniuratis spargitur adolescentem Imperatorem non sine maximo Alexÿ Ducas merore vi morbi interÿbe.
109
Fama Constantinopolis veritate minor.
61
Fama de Murtzufli obcæcatione à suis audita exercitus tunc totus dilabitur.
148
Familia à Carceribus in uno Nicolao Ioannis à Carceribus, & Florentiæ filio extincta.
274
Fantinus Dandulus Henrici Ducis filius Constantinopolis Patriarcha.
215
Fanum Diuæ Sophiæ describitur.
90
Federicus Ænobarbus Rom. Imperator.
4
Federicus Aragonius Rex externorum Regum coniuratione Neapolitano Regno exuitur, & profugus in Galliam ad Ludouicum XII. Turoni defunctus.
270
Ferdinandus Sanctÿ Lusitaniæ Regis filius Ioannæ Balduini filiæ vir.
178
Ferdinandus Aragonius Hispaniæ Rex Philippum Archiducem Austriæ locata illi Ioanna filia Hispaniæ Regni hærede, Castellæ Rege creauit.
179
Feuda pacta ante cum Balduino Augusto renouantur inter Bonifacium Imperialem clientem, & Henricum Augustum.
266
Fidei fractores magna detrimenta acceperunt.
20
Flanaticus sinus, Quarnerius hodie dicitur.
40
Flãder ab exercitu recipitur faustis salutationib.
59
Flandri Crucigeri fidem datam Balduino, Venetias petituros fallunt.
26
Flandri sub Hispaniæ Rege.
179
Flandri Crucigeri iter faciunt.
25
Flandrorum classis quæ Belgio soluerat, in Massilie portum oppulit.
49
Flandrorum multitudo Crucigerorum à Belgarum littoribus soluit.
25
Flandrie, & Hannonie Nobilitas cruce signata.
11
Florentia Sanuta Francisco Crespo nupta Naxi, & Ægei Ducatum ad Crespos transtulit.
273
Foedus inter Grecos, & Ioannissam initur.
188
Foeminæ primariæ Byzantiæ in Bucaleontis Castellum confugiunt.
126
Foeminæ & Reginæ, à Bonifacio Comiter excipiuntur.
126
Fortuna nullius propriam potentiam ac foelicitatem esse vult.
44
Franci cum pecunÿs carerent ob paucitate militum vnde Venetis solueretur ad colloquium exercitum vocant.
29
Franci sex uiros ad Imp. creandum eligunt qui sunt, Nubilo Suebionum Episcopus, Garnerius Tricassius Episcopus, Petrus Bethlehemita Episcopus, Acconensis Antistes, Nicolaus Picciolus, & Iacobus Maluicinus.
136
Franci ex Abydo bello Asianos, Grecos, & Theodorum Lascharem lacescunt.
175
Franci ex Syria Constantinopolim profecti à Balduino, & cæteris Equitibus gratissimis animis excipiuntur.
177
Franci non solum clandestinos hostes, & occultos intra parietes vrbis metuebant, sed apertos vindicandos habebant.
192
Franci, Cumanorum copÿs totam Thraciam populantibus Peucem frumentatum eunt.
196
Franci equites fatali quadã & inauspicata temerita te potius quam hostiu uirtute deleti interiere.
201
Franci ex cosulto, vt melius de negotio intelligeret, motis castris tabernacula ad Beroen statuut.
235
Franci nouem acies constituunt.
236
Franci totis castris peccata confitentur, & sacratissimam Eucharistiam de Sacerdotum manibus sumunt.
236
Franci, Regem quinque dies insequuti, cum leuissime præcurrentem consequi nequirent fessi de via Lelefraim castellum in Mysorum finibus subeunt, ibiq; triduum vt interspirarent comorantur.
238
Franci in terram ex classe expositi Adrianopolim diuertunt.
258
Franci luctuosam ac funestam in Asia Grecis rebellibus excursionis suæ memoriam relinquunt.
261
Franci Neutricum petut ædificÿs spetiosum pariter & munitum, omniumq; copia abundans.
198
Francorum phalanges sex, Græcorum sexaginta singulæ singulis numero pares.
84
Francorum, & Belgarum equitum multitudo magna ex Syria profecta Constantinopolim ad suos deueniunt.
177
Francorum strages à Cumanis illatæ omnium superiorum temporum strages ad illum vsque diem superauit.
200
Francos ad Hemi exitus in uiarum angustÿs cedunt Mysi.
265
Francis ea grauiter commotus detegit.
42
Francis omnia incommodiora, quorum paucitas cum diuturnitate pugnæ fatigata, è scalis regredi non posset, aut casu, aut hostis gladio perire cogebatur.
119
Francie Peninsula Crucigerorum nomina.
9
Francicus exercitus ad Orientem in colles Ponti consedit.
64
Franciscus Colomensis Agrippinas mil. Cruc.
10
Franciscus Contarenus Zacharie Equitis fil. Ædis Marciane Procurator.
131
Fulco Nuyllianus singulari sanctitate vir.
7
Fulco Nuyllÿ Paroecie Curio.
7
Fulco bellum in Syriam Francis canit.
7
Fulco diuinitatis exempla mirifica edebat.
8
Fulco tam multas meretrices ad castitatem retraxerat, vt eis alendis hospitalia publice constituerentur.
36
Fulco stipe publice emendicata Cenobium edificauit Diuoq; Antonio Campestri dicatum, non procul Lutetia mulierib. emendatis fruendum dedit.
36
Fulco ob eloquentiam in concionibus vitiorum securis vulgo dicebatur.
36
Fulconis Nuylliaci mors, & eius laudes.
36
Fulcone Cistercÿ concionante plures ad crucem sumendam suadentur.
24
Fulcone concionante, Occidentales Germani ad vtranque Rheni ripam ad sacrum bellum excitabantur rubraq; cruce humeros obsignabant.
36
Fulcones Reges Syrie.
6
G
GABRIEL Superantius onerariarum nauium Nauarchus.
38
Galata Olimp. nunc Pera est.
72
Gallia togata.
26
Galli singuli ducenos Græcos hostes oppositos dissipant.
2
Galli cum Venetis bellum Constantinopolitanum suscipiunt.
3
Galli terra, Veneti mari iterum ad vrbis oppugnationem se comparant.
79
Galli è muro regredi Græcis copulsi & duo capti.
80
Galli duo murum per fenestram scalis appositis transcendunt, & Danis ac Britannis propugnatoribus pulsis, ab Imperat. conductis, Francis militibus XV. iter faciunt.
80
Galli Equites acie instructa aduersus Græcorum no cturnos tumultus dispositis ad ripas, & portas cohortibus, excubias agentes, reliquam noctem sub armis insomnem duxere.
107
Gallorum siue Francorum in Syriam militia votiua Crucigerorum.
2
Gallis omnia se suppeditaturu Alexius spondet.
96
Gallum Caput antiquis Acritas.
58
Gallum Caput, olim Acritas Promontorium.
185
Gallipolis vrbs ad Propontidem à Marco Dandulo, & Iacobo Viadro occupata.
273
Garnerius Borlandus mil. Cruc.
37
Garnerius Borlandus Theutonus cum insigni ignominiæ nota nauem Onerariam in Syriam cogitans irrepsit.
48
Garnerius Tricassium Episcopus ex Crucigeris.
8
Gaza à Saladino direpta, ac diruta.
6
Gehenna vrbs in Deuot. parte.
167
Gemmæ, & res pretiosæ, quæ inter Venet. thesauros ex præda Constantinopolit, adhuc visuntur.
129
Gentes, quæ in naui obuiam erant, pudore se in naues abdunt.
59
Gentilis Belinus Ioannis frater pictor eximius.
214
Gerestum Promontorium.
59
Gerardus Machortius mil. Crue.
10
Gerardus Machortius moritur.
154
Gerlo Daniæ Princeps.
20
Germania Cisrhenana, & Transrhenana, & iam Al bim, & Visurgim ingentes equitum turmas sub crucis vexillum conflat.
37
Germanorum Proceres complures cruce signati Ve netias se conferunt.
36
Germani Crucigeri nobiliores.
37
Geruasius Castellanus Crucig. mil.
9
Gilberga Berengarÿ Italie Regis filia, Aledrana Henrici primi Imp. patris vxor.
271
Gilbertus Quirinus Corcyræ Venet. Xvir.
275
Glauatonis pertinentia, m Deuotorum parte.
167
GOTTHOFREDVS Villharduinus Campa niæ Maraschallus testis verus, & religiosus historiæ Constantinopolitanæ.
4
Gotth. crucem sumit.
9
Gotth. Legatus delectus cum quinque alÿs Oratoribus ad Rempublicam Venetam.
12
Gotth. respondit ad interrogata Ducis Danduli.
14
Gotth. orationem habuit ad Venetos.
16
Gotth. per Subalpinos in Franciam reuertitur.
18
Gotth. cum socÿs ad causam piorum curam conuertunt.
21
Gotth. legationem ad Burgundionem, & Barledorcium Comitem renunciat.
22
Gotth. in Taurinas, & Subalpinas gentes legationem suscepit.
27
Gotth. testificatur Barones mutata veste, & sordidatos ad pedes accidisse Gallorum, vt ab exercitu non recederent.
57
Gotth. quintam aciem duxit cum alÿs.
71
Gotth. Orator cum tribus alÿs Gallis, & duobus Venetis, vt de conditionibus, & pactis explendis agerent.
86
Gotth. Orator ad Imp. Isaacium, vt conditiones conceptas Imperator iuraret.
87
Gotth. mibus cum quinque alÿs vt indicerent bellum Imperatori.
104
Gotth. à Duce Dandulo, & Comite Blesensi ad Mar chionem Adrianopolim missus, ut conciliaret ipsum Marchionem cum Balduino Imp.
151
Gotth. mandata eposuit Marchieni.
152
Gotth. Orator iterum delectus ad Bonifacium.
156
Gotth. legatus sequester in Didimotici possessionem mittitur.
157
Gotth. à Balduino Thraciæ Maraschalli honore auctus, Tzurulum missus.
192
Gotth. in obsidione Adrianopolis turpiter fugientes cum suo equitatu anteuertit.
201
Gotth. misit ad Dandulum Principem, vt ei auxilium ferret, dum Adrianopolim obsidebat.
203
Gotth. postremi agminis reliquÿs deducendis anxie curabat.
206
Gotth. vt Ioannissæ aduentum præsensit, aciem ducit, & Rhædestum contendit.
207
Gotth. testis actorum Henrici Baliui, Danduli Ducis, & VI. Consiliariorum.
224
Gotth. primam aciem ducit.
236. 239
Gotth. missus ab Imperatore Henrico cum muneribus salutatum Agnetem illi desponsandam.
248
Gotth. Imperatorem Henricum sequitur dum Cium oppitalutum proficiscitur.
253
Gotth. quatuordecim biremium vnam cum sua manu conscendit, ut Daschylium proficisceretur.
257
Gotth. Bonifacius Marchio Mosynopolim cum agro aut Serras, beneficio dedit; & subclientem eiusq; bæredes fecit.
266
Gotthofredus Villharduinus alterius Gotthofredi ex fratre nepos Syria profectus, Constantinopolim te dens, atrocissima tempestate, ex Rhodio, & Carpathio mare in portu Methonesem defertur.
183
Gotthofredus Bellomontanus miles Crucig.
11
Gotthofredus Bellomontanus cum Reginaldo Monmirallo in Syriam fugam capit.
49
Gotthofredus Bollio Eustachÿ Bononiæ Belgicæ Com. fil. Lotharingiæ Dux miles votiuus.
6
Gotthofredus Comes Perticensis mil. Cruc.
11
Gotthofredus Com. Perticensis mil. Cru. moritur.
24
Gotthofredus Cormeriacenus mil. Cruc.
9
Gotthofredus Ioinuilla ex Crucigeris.
8
Gotthofredus Ioinuilla Campaniæ Seneschallus.
21
Græci debellati, & imperium ad Lat. translatum.
3
Græci Francos conspicati exercitum instruunt, & aduersum consistunt.
67
Græci propugnatores saxa, sagittas, calcem fumantem ignem liquidum in Francorum castra, & Ve netas naues deÿciebant.
77
Græci simul ac vexillum Venetorum imponi conspe erunt de statione, & custodia fugiunt.
82
Græci cognita Tyranni fuga in castris iuniorem Ale xium dominum salutant.
86
Græci peruersam de rebus diuinis persuasionem tenent.
95
Græci iniquo animo ferunt Græcam nouæ Romæ ecclesiam à veteri Roma iamdudum omni Imper. honore nudatam iura petere.
95
Græci multis erroribus circa fidem impliciti.
95
Græci egre ferunt Alexium Galli, & Veneti, quos maxime oderant beneficio Imperium habere.
95
Græci Venetam classem artificio per longissimas noctes incendere conantur.
106
Græci parum virtute valentes ferè semper acie abstinebant.
106
Græci Crucigeris oppositi, in nauigÿs Venetos restin guendis ignibus districtos, eminus sagittis, & telis petebant.
107
Greci insidias Alexio Augusto parant quomodo, & quare.
107
Græci proceres Latini Imperatoris odio cum suis amicis & clientibus noua regna quæsitum concedunt.
147
Greci Nicomediam Francorum aduentu audito deserunt, Franci in ea castra faciunt.
176
Greci Galloru uictorie, quam Lascharis fuge, potius socÿ esse cupientes deditione confestim faciut.
180
Greci Legatos ad Ioannissam Mysorum & Triballorum Regem mittunt, ad persuadendum ipsi, vt arma in Francos sumeret.
188
Græci, Arcadiopolim aggredi conantes, à Venetis defensoribus fugantur.
191
Greci qui in Rhædesto vrbe remanserant, ad promerendam Regis beneuolentiã, sese illico dedere.
229
Greci speculatores referunt Mysos & Triballos cum omni prçda, & manubÿs in carros impositis in valle consedisse, & captiuos cognouisse.
243
Greci Bonifacio extincto nauiculis vndecunque nactis egestate pyraticam faciunt.
272
Grecorum imperium in Mysos, & Triballos translatum.
3
Grecorum cohortes summo silentio, citatoq; agmine intempesta nocte sese vrbe eripiunt.
125
Grecie exules Bonifacio mortuo emergunt, & aperte bellum administrant.
272
Gualterius Brene Comes mil. Cruc.
8
Gualterius Brene Comes.
56
Eiusdem belli successus.
56
Gualterius Brenensis Co. Tancredi, & Sybille filiam Sicilie Regno cius dote dicto uxorem duxerat.
18
Gualterius Brene Comes maiorem partem. Appulie, que Calabria, & Appulia Daunia dicitur, ac felicem Campaniam subegerat.
56
Gualtierus Busierus mil. Cruc.
10
Gualterius Escornaius.
263
Gualterius Fuilimesus mil. Cruc.
9
Gualterius Gandeuilla mil. Cruc.
9
Gualterius Gandeuilla legatus electus.
12
Gualterius Guiguorus mil. Cruc.
8
Gualterius Montis Beliardi mil. Cruc.
8
Gualterius Nigellanus mil. Cruc.
11
Gualterius Nigellus Constantinum Lascharem captum mancipium suum facit.
78
Gualterius Nuylliacus in Cuman pugna cadit.
200
Gualterius Sandionysianus fidei fractor.
20
Gualterius Stombenus mil. Cruc.
20
Guido Æsdinensis mil. Cruc.
11
Guido Castellanus mil. Cruc.
10
Guido Chappiacus mil. Cruc.
9
Guido Confluentinus Rhenanus.
24
Guido Confluentinus in Cuma. pugna cesus.
24. 227
Guido Dampetra Flandrie Comes, Margarete Balduini filie filius.
178
Guido Foresti Comes mil. Cruc.
26
Guido Foresti Comes fidem frangit.
26
Guido Hierosolymorum Rex carcere elapsus Cyprum se recipit.
7
Guido Luscinianus Hierosolymorum Rex.
2. 6. 7
Guido Monfortensis Simonis frater fidem frãgit.
51
Guido Plesseius mil. Cruc.
8
Guido Pessinensis ad Tenaru in Hannonia. mil. C.
24
Guidonis Castellani Cociaci viri illustris mortui cadauer, vt sit in mare proÿcitur.
59. 60
Guidonem Luscinianum Hierosolyme Regem uiuum capit Saladinus.
2
Guilielmus Aduocatus Bethuniensis mil. C.
10. 208
Guilielmus. Anglorum Regis filius mil. Crug.
6
Guilielmus Arausiensis Episcopus mil. Cruc.
6
Guilielmus Arelatensis.
217
Guilielmus Bethunius, in portu profugus.
208
Guilielmus Bonifacÿ filius.
270
Guilielmus Bonus Sicilie Rex.
18
Guilielmus Carnutum Vicedominus.
49
Guilielmus Chiamlites.
24 66. 68. 99. 150. 152. 185
Guilielmus Chiamlites, & Gotthofredus Mareschal linepos cum centum Equitibus & magno numero Centurionum in equis in Peloponnesum reuertuntur, Methonem; accedunt.
184
Guilielmus Dampetra Burgundus Margaretæ Baldnini filiæ vir.
178
Guilielmus Gisnensis irruptione ex Blachernia in Gallos facta, vbi Græci insignem cladem acceperant concidit.
79
Guilielmus Gominius mil. Cruc.
10
Guilielmus Gominius Bellouisi sectam sequutus è ca stris secedit cum suis clientibus & necessarÿs.
238
Guilielmus Lanoyus.
56
Guilielmus Longospatha.
270
Guilielmus Margaretæ Monferratensis filius, Mantuæ Principatum, & Monferratense in Marchionatum tenet.
271
Guilielmus Marchio Monferra. Bonifacÿ pater.
269
Guilielmus IX. Rex Franciæ.
270