INDEX CAPITUM.
LIBER I. De Origine, Propagatione, & Periodis Morborum Vencicotum.
 
CAPUT I. Luem veneream nec Græcis, nec Romanis olim notam fuisse.
1
CAPUT II. Explicantur aliquot Veterum loca, quæ detorqueri solent, ut de lue venera â intelligantur.
4
CAPUT III. Diluuntur argumenta cæteræ quæ pros stabiliendâ luis venercæ antiquitate proferuntur.
9
CAPUT IV. Luem venere am ab anno 1494. ad annum 1496. Europe primùm innotuisse.
15
CAPUT V. Expenduntur loca aliquot Medicorum Chirurgorumve anno 1494. antiquiorum, quæ allatæ epochæ videntur contradicere.
20
CAPUT VI. Explicantur testimonia à Guillelmo Becketto pro luis venereæ antiquitate nuper producta.
25
CAPUT VII. Confutantur argumenta reliqua, quibus nonnuli antiquitati luis venercæ patrocinari conantur.
33
CAPUT VIII. Fabulæ de origine luis venereæ referentur & refelluntur.
41
CAPUT IX. Luem veneream in Infulis Antillis à Christophoro Columbo detectis, ac præsertim in Insulâ Hispaniolâ, quæ nunc Insula Sancti Dominici appelatur, endemiam antiquitùs fuisse, & inde in Europam transmissam esse.
47
CAPUT X. Luem veneream, quæ ex Hispaniolâ orianda est, ab Hispanis ad Neapolitanos, ab utrisque ad Gallos, demùm ab bis tribus ad coeteros Europæ, imò plerosque Asiæ & Africæ populos quasi ex traduce propagasse. Reperiri tamen sub Zonâ Torridâ regiones alias, quibus lues cadem vernacula & endemia fuisse videatur.
52
CAPUT XI. Conjectura de causis cur in Hispaniolâ, caterisque Insulis Antillis lues venercæ olim familiaris & endemia fuerit.
59
CAPUT XII. De periodis, quas lues venerea in Europâ in bunc diem habuit.
65
CAPUT XIII. De periodis, quas prasagire licet luon veneream in posterum habituram esse.
70
CAPUT XIV. De Legibus olim sancitis in cos, qui lue venereâ laborabant.
74
LIBER II. De Contagione, Naturâ & Therapeiâ Morborum Venereorum.
 
CAPUT I. Quâ ratione lues venere a contrabatur.
84
CAPUT II. Quid sit virus venereum & quele fit?
89
CAPUT III. Quibus viis virus venereum introducatur & quâ normâ astimanda sit suscepti quantitas?
94
CAPUT IV. Quâ causâ virus venereum intrò admissum multiplicetur, & quænam sit mutliplicationis ratio?
98
CAPUT V. Quo pacto virus venereum tam dià aliquando lateat in sanguine fine noxâ?
101
CAPUT VI. De diversis methodis therapeuticis, quæ in carandâ lue venereâ à primo morbi ingressu in banc usque diem adhibitæ sunt.
104
CAPUT VII. De diverso Mercurii & Mercurialium usu ad luis venereæ curationem ab ipso morbi ingressu ad hæc usque tempora.
118
CAPUT VIII. Qualis sit Mercurii & Mercurialium vis & efficacia, & quæ illius efficaciæ causa?
130
CAPUT IX. De eligendâ facillimâ, tutissimâ, efficacissimâ medendi Methodo.
139
LIBER III. De Ætiologiâ, Diagnosi, Prognosi & Thera- peiâ Morborum Venereorum localium, five de Lue venereâ incipiente.
 
CAPUT I. De Gonorrhoeâ virulentâ.
151
§. I. Descriptio.
151
§. II. Sedes, Differentiæ, Causæ.
152
§. III. Symptomata.
158
§. IV. Diagnosis & Prognofis.
162
§. V. Curatio.
167
CAPUT II. De Empiricis gonorrhoeæ curandæ Methodis, ac de commentitiâ ejusdem prophylaxi.
174
§. I. De Empiricis Gonorrhoeæ curandæ Methodis.
174
§. II. De Commentitiâ Gonorrhoeæ Prophylaxi.
181
CAPUT III. De duabus aliis gonorrhoeæ speciebus, quæ rariùs occurrunt.
185
§. I. De gonorrhoeâ virulentâ siccâ, sive Dysuriâ venereâ siccâ.
185
§. II. De gonorrhoeâ spuriâ, sive de venereo stillicidio è balano.
190
CAPUT IV. De morbis, qui gonorrhoeæ virulentæ solent succedere.
192
§. I. De tumore Testium venereo, sive Herniâ venereâ.
192
§. II. De venereo Perinæi abscessu.
196
§. III. De seminis stillicidio, sive de gonorrhoeâ, quam habitualem dicunt.
201
§. IV. De stranguriâ contumaci frequentioris gonorrhoeæ pedisequâ.
205
CAPUT V. De Bubonibus venercis, vulgò Poulains.
218
§. I. Definitio, Descriptio & Differentiæ.
218
§. II. Causæ.
218
§. III. Symptomata.
220
§. IV. Diagnosis & Prognosis.
222
§. V. Curatio.
224
CAPUT VI. De Morbis, qui Buboni malè curato superveniunt.
230
§. I. De Bubone fistuloso.
230
§. II. De Bubone Skirrhode.
234
§. III. De Bubone Carcinomatode.
237
CAPUT VII. De Ulcusculis cancrosis sive carie pudendorum, vulgò Chancres.
242
§. I. Descriptio & differentiæ.
242
§. II. Causæ.
243
§. III. Symptomata.
246
§. IV. Diagnosis & Prognosis.
248
§. V. Curatio.
250
CAPUT VIII. De Affectibus variis, qui ab Ulcuseulis venereis genitalium dependent, vel iisdem superveniunt.
254
§. I. De Tumoribus Præputii & Balani, ubi de Phimosi, Paraphimosi & Crystallinis.
254
§. II. De Phymatis & Tuberculis callosis, Chordisve skirrhoidibus Balani & Præputii.
264
§. III. De gangrænâ & sphacelo genitalium.
271
CAPUT IX. De Porris, Verrucis & Condylomatis genitalium.
279
§. I. Descriptio.
279
§. II. Causæ.
279
§. III. Symptomata.
281
§. IV. Diagnosis.
281
§. V. Prognosis.
282
§. VI. Curatio.
282
CAPUT X. De Cristis, Moris, Ficis, Mariscis & Rhagadiis Ani.
284
§. I. Descriptio.
284
§. II. Causæ.
285
§. III. Symptomata.
286
§. IV. Diagnosis.
287
§. V. Prognosis.
288
§. VI. Curatio.
288
LIBER IV. De Ætiologiâ, Diagnosi, Prognosi & Therapeiâ Morbi Venerei universalis, sive de Lue Venereâ confir-matâ.
 
CAPUT I. Descriptio Luis veneræ confirmatæ.
292
CAPUT II. Causæ Luis venereæ confirmatæ.
297
CAPUT III. Symptomata Luis venereæ confirmatæ.
301
§. I. Morbi genitalium.
301
§. II. Vitia Cutis.
303
§. III. Morbis oris & narium.
305
§. IV. Dolores venerei.
306
§. V. Morbi ossium.
307
§. VI. Tumores glandulosi & limphatici.
312
§. VII. Oculorum morbi.
313
§. VIII. Morbi aurium.
315
§. IX. De loesionibus functionum.
316
Animalium.
316
Vitalium.
318
Naturalium.
318
Universalium.
319
Mulieribus propriarum.
320
CAPUT IV. Diagnosis Luis venereæ confirmatæ.
321
§. I. An æger Lue venereâ verè laboret?
322
§. II. Quali Lue venereâ æger laboret, & an laboret solâ lue?
334
CAPUT V. Prognosis Luis venereæ confirmatæ.
337
§. I. Quæ gravior, & quæ gravissima?
337
§. II. Quæ curatu facilior, aut difficilior?
341
CAPUT VI. De Præparatione ad hydrargyrosim.
346
§. I. An præsens ægri status ferendo remedio par sit?
346
§. II. Quæ anni tempestas eligenda sit?
347
§. III. Qualis præparatio ad hydrargyrosim adhibendæ sit?
348
§. IV. Quæ sit compositio unguenti mercurialis seu Neapolitani?
353
CAPUT VII. De Administratione unguenti seu potiùs linimenti Mercurialis, sive de hydrargyrosi.
354
§. I. De hydrargyrosi pleniore.
354
§. II. De parciore hydrargyrosi.
359
CAPUT VIII. de Infortuniis, quæ in hydrargyrosi pleniore quandoque eveniunt, & de corumdem remediis.
363
§. I. Infortunia primi stadii.
364
§. II. Infortunia secundi stadii.
368
§. III. Infortunia tertii stadii.
372
CAPUT IX. De Infortuniis, quæ in parciore hydrargyrosi interdùm accidunt, & de corumdem medicinâ.
375
§. I. De infortuniis huic methodo cum præcedente communibus.
375
§. II. De infortuniis huic methodo quasi propriis.
378
CAPUT X. De Affectibus, qui post hydrargyrosim reliqui sunt, sed quibus medicina reperiri potest.
383
§. I. Quales sunt Gonorrhoeæ.
385
§. II. Porri venerei.
387
§. III. Phimosis & paraphimosis habitualis.
388
§. IV. Condylomata & cristæ.
389
§. V. Fistula ani, aut fistula lacrymalis.
390
§. VI. Dolores Rheumatici & arthritici
390
§. VII. Herpetes & Lichenes.
391
§. VIII. Rhagades manuum.
392
§. IX. Ulcera contumacia.
392
§. X. Caries ossium.
394
§. XI. Scorbutus.
396
§. XII. Strumæ, sive scrofulæ
397
CAPUT XI. de Affectibus penè desperatis, qui post hydrargyrosim aliquando supersunt.
398
§. I. Tumores testium.
398
§. II. Penis distorsio.
pag. 400
§. III. Impotentia æd venerem.
401
§. IV. Nodi, ganglia, tubercula, gummatai
402
§. V. Exostoses.
402
§. VI. Dolor osteocopus.
403
§. VII. Carcinomata.
404
§. VIII. Ulcus uteri.
405
§. IX. Paralysis.
407
§. X. Tremor artuum.
408
§. XI. Alopecia.
408
§. XII. Depressio næsi.
409
CAPUT XII. Appendix de rarioribus aliquot remediis, quæ ad morbos venereos præclarè faciunt, vel creduntur facere.
410
I. Panacea de la Vigne, seu potiùs Mercurius præcipitatus ruber, Solaris, & Lunaris.
411
II. Præcipitatus Solaris Gervasii Ucay.
412
III. Æthiopes Minerales varii.
412
IV. Panacea de la Brune.
413
V. Modus saturandi præparatis mercurialibus ptisanam sudorificam.
414
VI. Mercurius violaceus diaphoreticus.
415
VIII. Solutio Mercurii per deliquium.
415
VIII. Medicamina Anti-choeradica de Rotrou.
416
Tinctura aurifica.
416
Elixirium aurificum.
416
Pulvis liquans.
416
Pilulæ Alexiteriæ, seu potius purgantes.
417
Proecedentium remediorum administratio.
418
IX. Aqua Rabelii.
419
X. Tinctura Ambræ griseæ cum aquâ Rabelii.
419
XI. Aqua Menibæ Quercetani.
420
XII. Lapis medicamentosus Crollii.
420
XIII. Pilulæ de Cretâ Palmarii.
420
XIV. Pulvis astringens de Verny.
421
XV. Balsamum, quod Chalybis dicitur.
421
XVI. Unguentum ad Strumas.
421
XVII. Opiata ad dentes firmandos, ac gingivas detergendas.
422
LIBER V. Index Chronologicus Auctorum, qui de Lue venereâ scripserunt ab ingressu morbi ad exitum usque feculi deci mi sexti, cum brevi plerorumque Operum Analysi & Epicrisi.
 
SECULUM DECIMUM QUINTUM.
 
1495.
 
Marcellus Cumanus.
pag. 425
1497.
 
Nicolans Leonicenus, Vicentinus.
426
Coradinus Gilinus.
428
Joannes Widman sive Weidman, dictus etiam Salicetus & Meichinger.
429
1498.
 
Natalis Montesaurus, Veronensis.
430
Antonius Scanarolus, Mutinensis.
431
Simon Pistor, Lipsiensis.
431
Sebastianus Aquilanus.
432
Gaspar Torella, Valentinus apud Hispanos.
432
SECULUM DECIMUM SEXTUM.
 
1500.
 
Conradus Schelling, Heidelbergensis.
437
1501.
 
Martinus Polichius, Merlestadius.
437
1503.
 
Josephus Grundbeckius.
437
Joannes de Vigo, Genuensis.
438
1507.
 
Antonius Benivenius, Florentinus.
439
1514.
 
Wendelinus Hock de Brackenau.
439
1516.
 
Jacobus Cataneus de Lacu-Marcino, Genuensis.
440
Joannes Almenar, Hispanus.
441
Collectio Papiensis, sive omnium prima.
442
Georgius Vella, Brixiensis.
442
1518.
 
Petrus Maynardus, Veronensis.
442
Leonardus Schmai, Salisburgensis.
443
1519.
 
Ulrichus de Hutten, Germanus.
443
1520.
 
Joannes Manardus, Ferrariensis.
445
Benedictus Rinius, Venetus.
447
Joannes le Maire, Belga.
447
1524.
 
Desiderius Erasmus, Roterodamus.
448
1525.
 
Bartholomæus Sileber.
450
1527.
 
Jacobus à Bethencourt, Rothomagensis.
450
1530.
 
Hicronymus Fracastorius, Veronensis.
451
1532.
 
Laurentius Frisius vel Phrisius.
452
1534.
 
Joannes Paschalis, Sueffanus.
453
Angustinus Niphus, dictus Eutichus Philotheus, Sueffanus.
453
1535.
 
Gundisalvus Hernandez de Oviedo, Matritensis.
pag 453
Collectio prima Veneta, quæ numero fecunda.
454
1536.
 
Nicolaus Poll.
455
Nicolaus Massa, Venetus.
455
Petrus Andreas Matthiolus, Senensis.
456
Collectio Basileensis, sive terria.
557
Aureolus Philippus Theophrastus Paracelsus Bombast ab Hohenheim.
458
1537.
 
Joannes Vochs, Coloniensis.
462
Joannes Antonius Roverellus, Bologninus.
462
1538.
 
Alfonsus Ferrus vel Ferrius, Neapolitanus.
462
Thomas Rangonus, dictus Philologus, Ravennas.
463
1540.
 
Josephus Struthius, Polonus Posnaniensis.
464
Dionysius Fontanonus, Professor Monspessulanus.
464
Antonius Gallus, vulgò le Coq, Parisiensis.
464
1541.
 
Remaclus Fuchsius, Limburgus.
465
1542.
 
Andreas Vesalius, Bruxellenfis.
465
Bartholomæus Montagnana Junior, Patavinus.
466
Leonardus Fuchsius, Rhætus.
468
Michael Angelus Blondus, Italus.
468
1544.
 
Aloysius Lobera, Abulanus.
469
1548.
 
Hieronymus Cardanus, Mediolanensis.
470
1550.
 
Joannes Rodriguez de Castello-Bianco, sive Albo, aliàs Amatus, Lusitanus.
470
Joannes Baptista Montanus, Voronensis.
471
Bartholomæus Maggius, Bononiensis.
471
Joannes Benedictus, Germanus.
472
1551.
 
Antonius Musa Brassavolus, Ferrariensis.
473
Benedictus Victorius, Faventinus.
474
1552.
 
Theodericus de Hery, Parisinus.
475
1554.
 
Joannes Langius, Lembergius.
476
Petrus Haschardus vel Hassardus, Insulanus vel Armenterius Flander.
477
1555.
 
Nicolaus Macchellus, Mutinensis
477
Rodericus Diaz de Isla.
478
1556.
 
Joannes Fernelius, Ambianus.
478
1557.
 
Petrus de Bayro, Taurinensis.
pag 479
Joannes Sylvius, Insulanus in Flandriâ.
479
1558.
 
Petrus Laurus, Italus.
479
Franciscus Frizimelica vel Frigimelica, Patavinus.
479
Hieronymus Montuus.
480
1560.
 
Gabriel Fallopius, Mutinensis.
480
Guillelmus Rondeletius, Monspessulanus.
462
1562.
 
Dominicus Leo, Lunensis.
483
1564.
 
Antonius Fracantianus, Vicentinus.
483
Antonius Chalmeteus, Vergesacus apud Anicienses.
483
Augerius Ferrerius, Tolosas.
484
1565.
 
Leonardus Botallus, Astensis.
484
Alexander Trajanus Petronius, Cittacastellanus.
484
1566.
 
Petrus Trapolinus, Patavinus.
485
Marinus Brocardus, Venetus.
485
Bernardinus Tomitanus, Patavinus.
486
Michael Joannes Paschalis, Valentinus Castellonensis.
487
Prosper Borgarutius.
487
1567.
 
Collectio quarta, sive Veneta secunda.
488
1568.
 
Victor Trincavellius, Venetus.
490
Georgius Dordonus, Placentinus.
490
1570.
 
Antonius Saporta, Monspeliensis.
491
Ludovicus de Isla, Lusitanus.
492
1575.
 
Andreas Alcacar vel Alcazar, Guadalaxarensis.
492
Ambrosius Paræus, Lavallensis.
494
1577.
 
Laurentius Joubertus, Valentinus apud Delphinates.
495
1578.
 
Julius Palmarius, Constantiensis apud Normannos.
495
1580.
 
Joaanes Schcnkius à Graffenberg, Friburgensis apud Brisgoios
497
Joannes Crato à Grafftheim, Vratislaviensis.
497
1586.
 
Joannes Zecchius, Bononiensis.
497
1587.
 
Hieronymus Mercurialis, Foroliviensis.
498
1589.
 
Lucas Chinus, Bononiensis.
499
1590.
 
Hieronymus Capivaccius vel Capo di Vacca, Patavinus.
pag 500
1591.
 
Felicianus Betera, Brixianus.
501
1596.
 
Petrus Forestus, Alcmarianus.
501
Willelmus Clowes, Anglus.
501
Aurelius Minadoüs, Rhodiginus.
502
1597.
 
Hercules Saxonia, Patavinus.
503
1598.
 
Franciscus de Villalobos, Hispanus.
505
1599.
 
Editio altera Collectionis Venetæ secundæ.
505
LIBER VI. Index Chronologicus Auctorum, qui de Lue ve nereâ scripserunt ab ineunte seculo decimo septimo ad hanc us que diem, cum brevi plerorumque Operum Analysi & Epicrisi.
 
SECULUM DECIMUM SEPTIMUM.
 
1600.
 
Joannes Saporta, Monspeliensis.
507
Petrus de Torrez, Darocensis in Aragoniâ.
508
1601.
 
Alexander Massarias, Vicentinus.
509
1602.
 
Andreas Laurentius, Arelatensis.
509
1603.
 
Josephus Quercetanus, Armeniacus.
509
1604.
 
Eustachius Rudius, Bellunensis.
510
Fabius Pacius, Vicentinus.
510
1605.
 
Ludovicus Mercatus, Vallisoletanus.
512
Andreas de Leon, Hispanus.
513
Bartholomæus Perdulcis, Helvius seu Vivariensis.
513
1610.
 
Joannes Varandæus, Nemausensis.
513
Henningus Arnisæus, Halberstadiensis.
514
1611.
 
Tanequinus Guillaumet, Nemausensis.
514
1613.
 
Horatius Guarguantus, Soncinensis;
515
1616.
 
Joannes Maeollo, Scotus.
515
Eitel Joachimus Kruppelius.
515
1620.
 
Franciscus Ranchinus, Monspeliensis.
515
Daniel Sennertus, Vratislaviensis.
pag 517
Victor Manggus, Schattencalensis.
517
Matthias Untzerus, Hallensis.
517
1621.
 
Joannes Colle, Bellunensis.
518
1623.
 
David de Planis Campy.
518
Petrus Rostinius.
519
1624.
 
Tobias Knoblochius, Marcobrettanus.
519
1629.
 
Zacutus, Lusitanus Olysipponensis.
520
1630.
 
Joannes Antonides Vander Linden, Enchusanus.
521
Joannes Hartmannus, Ambergensis.
521
1641.
 
Cyprianus Maroxa, Hispanus.
522
1644.
 
Joannes Baptista Van-Helmont, Bruxellensis.
522
1650.
 
Theodorus Turquetus de Mayerne, Genevensis.
527
1661.
 
Antoniuo Everhardus, Medioburgensis.
529
1670.
 
Joannes Winell, Anglus.
529
1672.
 
Franciscus de le Boë Sylvius, Hanoviensis.
530
1673.
 
Eduardus Maymvaringe, Anglus.
531
Nicolaus de Blegny, Parisinus.
531
Joannes Casparus Sparr.
533
1676.
 
Richardus Wiseman, Anglus.
533
Bernardinus Christinus à Juvellina, Cyrnæus.
533
1677.
 
Antonius Menjotius, Parisinus.
534
1679.
 
Theophilus Bonetus, Genevensis.
535
Stephanus Blanchardus, Batavus.
535
1680.
 
Thomas Sydenham, Anglus.
536
Paulus de Sorbait, Hispno-Belga.
536
1682.
 
Joannes Michant.
537
1684.
 
David Abercrombyus, Anglus.
538
Carolus Thuillier, Rothomagensis.
539
1689.
 
L.... le Monnier.
540
1690.
 
G. B. de Saint Romain.
pag 540
1694.
 
Martinus Lister, Eboracensis.
540
1698.
 
Carolus Musitanus, Calaber.
541
1699.
 
Gervasius Ucay, Tolosanus.
542
Petrus Garnier, Lugdunensis.
543
SECULUM DECIMUM OCTAVUM.
 
1702.
 
N....Boirel.
544
1710.
 
Adrianus Helvetius, Batavus.
544
1711.
 
Joannes Devaux, Parismus.
544
1714.
 
Richardus Boulton, Anglus.
547
Gualterus Harris, Anglus.
547
1716.
 
Jacobus Vercellonus, Pedemontanus.
548
1717.
 
Guillelmus Cockburne, Anglus.
549
Gherardus Goris.
550
1722.
 
N.... Bouez de Sigogne.
551
1724.
 
Rogerus Dibon.
551
Antonius Deidier, Monspessulanus.
552
Antonius Benevolus, Florentinus.
552
1725.
 
Petrus Violette du Bois.
553
Petrus Violette Pointet.
553
1728.
 
Editio Lugduno-Batava Collectionis Venetæ secundæ
554
Hermannus Boerhaave, Vianensis Batavus.
555
1731.
 
Carolus Barbeirac, Cæsaristensis.
558
1732.
 
Daniel Turner, Anglus.
559
1733.
 
Petrus Desault, Burdigalensis.
560
1734.
 
Henricus Haguenot, Monspessulanus.
561
1735.
 
Henricus Haguenot de la Mettris.
564