INDEX.
A.
Accidentalis character
192
Acinus
148. 149
Actiones naturales pl.
306
Actiones sexus pl.
307
Aër est in plantis 334. succis immistus
335
Ala corollae 110. folii
72
Alburnum
396
Anatome foliorum
431
Animal
8
Animalium et vegetabilium comparatio
305
Annuae pl.
549
Annuarum pl. rami
406
Anthera 115. a situ non desinienda est 116. filamento praeferri meretur
119
Antherae structura
471. 472
Antherarum laminae villosae
474
proportio
473
pulvis 476. eius color et copia 477. dimissio 475. ad fructus perfectionem requiritur 485. ad stigma et stylum applicatur 484. cum semine masculino comparatur 486. in Tulipa disquiritur
487
Apetalae pl.
291
Aqua transit per plantam 336. 337. varias particulas continet
339
Arbor
95
Arborum radices 375. rami
407
Artificialis character
182
Aryllus
148
B.
Bacca 143. differt a capsula 144. structura cum capsula convenit
501
Baccae structura
501. 502
Baccarum pulpa et usus 504. vascula ad semina producta
507
Barba corollae
108
Boerhaavii Methodus
159
Botanica
9. 48
Botanologia
48
Bulborum novorum formatio
381. 382
Bulbosa radix 54. 379. cum gemma convenit
548
C.
Calamus
59
Calcar floris
109
Calycis differentiae 102. structura 455. vascula teneriora 456. usus
458. 459
Calyx 99. Tournefortii
101
Canalis
313
Capreoli
86
Capsula 143. differt à bacca 144. Stramonii describitur 500. quomodo exsucca fit
503
Capsulae differentiae 145. divisiones 146. structura
499
Caudex
57
Caudices molles et succulenti 388-391. perennes
394-401
Caudicis structura in genere 386. usus
414
Caudicum differentiae
387
Caulis
59
Cerealium pl. gemmae 413. nodi
412
Character 18. artificialis f. factitius 182. naturalis 182. 183
 
Character genericus accidentalis 192. essentialis 192. singularis 194. interdum fit specificus
226
Character specificus accidentalis 223. 229. essentialis 223. singularis
228
Characteres certi sunt eligendi 27. in omnibus pl. partibus assumuntur 25. in quibusdam magis evidentes sunt 26. unde sumuntur
224. 227
Characteris fundamenta
19
Characterum differentia 181. examen perficit genera 176. selectus 179. subordinatio
184
Circulatio succi in pl. non datur
362
Cirrhus
86
Classes pl.
172
Claviculae 86. structura 446.
447
Compositae pl. tubulosae 277. lingulatae 278. mixtae
279
Conceptus oppositi 174. impliciti
175
Contextus cellulosus 318. in styli medio 481. in vasculis 327. perspirationem auget 358. quomodo 359. structura differt
320
Contextu celluloso mutato motus succi mutatur
360
Corolla 105. apte involvit partes interiores 461. calyce praestantior est in charactere eruendo
256
Corollae color 463. differentiae 106. structura 460. superficies 462. vascula 464. usus 465. cum foliorum usu convenit
466
Corpora artificialia 3. naturalia 1. ex generatione cognoscuntur
2
Corporum naturalium consideratio duplex 14. historica et physica, utriusque ordo 15. distinctio Linnaei 12. fundamenta 17. usus 16
 
Corpus lignosum 331. eius circuli
399
Cortex 330. in fibrilla maximus 367. in incremento arborum mutatus
397
Corymbus
93
Costa 65. earum directio 424.
425
Culmus
59
Cuticula 315. humana et plantarum comparatur
316
D.
Definitionum necessitas 36. examen 40. 41. fundamenta 37. 38. ordo
49
Dendrologia
48
Dipetalae pl.
280
Diphytae pl.
293
Drupa
150
E.
Essentialis character
192. 194
F.
Faux corollae
109
Fibra et eius proprietates
311
Fibrae animalis et vegetabilis differentia
312
Fibrilla 51. descendit 370. ramosa sit
371
Fibrillae directio 369. parenchyma 372. eius usus 373. structura
365. 366
Figura
20
Filamentorum adhaesio 120. connexio cum anthera
470
Filamentum 118. eius structura et usus
469
Flabellorum formatio
378
Flores vernales ex gemma
548
Floris involucra 97. 454. partes 94. usus
489
Florum compositorum Dispositio Linnaei
268
Flos 88. 129. aggrégatus 265. 266. ante evolutionem 453. apetalos 256. compositus 264. tubulosus, lingulatus et mixtus 267. diphytus 254. foemininus 130. hermaphroditus 130. involutus 257. irregularis 269. masculinus 130. monopetalos 260. eius divisio 259. notae, ex quibus cognoscitur, verae 261. 262. spuriae 263. monophytus 254. nudus 251. perfectus 130. 252. petaloideus 256. pistillatus 130. plenus 205. regularis 269. disquisitio 270. relativus 130. 152. ringens 109. simplex 264. solitarius 90. stamineus
130
Fluida plantarum universalia 338. velocius moventur
354
Folia ftoralia non sunt calyx
103
Folii figura a directione costae 426. perspiratio maxima 439. succus praeparatus ad gemmam ducitur
438
Foliolum
64
Foliorum figura diversa in evolutione 415. in diversis partibus plantae 416. causae 417. differentiae 66-85. generationem pl. demonstrant 519. ortus 418. 419. rete 427. structura 428. succulentorum parenchyma 429. usus essentialis 437.443. accidentalis
444
Folium 61. simplex, compositum 64. succos praeparat
440
Fructus 131. delineatus in ovario 479.490. differentiae 133. usus
511. 512
Frutex
45
G.
Galea corollae
108
Gemma 539. plantam delineatam continet
544
Gemmae in annuis pl. 540. fertiles et steriles
545
Gemmarum inoculatio
546
Generatio duplex in pl. 517. a directione canalium pendet 519. 520. quomodo sit
518
Genera media 187. nova a Methodico formanda 201. quomodo 202.205. summa quomodo constituuntur 186. denominantur 187.188.
189
Generis mutatio species mutat
221
Generum inferiorum limites 190. 191. superiorum limites 173. 222. subordinatio
33
Genus
32
Germen in sine vegetationis tractatur 513. in semine et gemma continetur 515. non est ovarii synonymon
124. 125
Germinis usus
551
H.
Habitus pl. 180. an eo mutato nova species
234
Herba
46
Hermanni Meth.
158
Hexapetalae pl.
289
Historia naturalis
18
Humorum in plantis disquisitio
302
I.
Individuum
29
Inoculatio gemmarum
546
Involucra externa quae ad calycem non pertinent
104
Involucrum 97. eius divisio 98. usus
498
Iuba
93
L.
Labium corollae
108
Legumen
145
Liber 395. novi genesis
398
Limbus corollae
108
Linnaei Meth.
166
Lobi seminales 528. cum radicula cohaerent 537. vim plantae concentratam habent
529
Loborum seminalium mutatio 530. structura 531. foliis similis 532. usus
533
M.
Magnolii Meth.
165
Medulla 332. in arboribus 400. in pedunculo
457
Membrana
313
Membranae seminum 524. 525. usus
527
Methodi partiales 168. prima initia
155
Methodici Botanici 152. Veteres
154
Methodus 34. Boerhaavii 159. Hermanni 158. Linnaei 166. Magnolii 165. Morisoni 156. nostrae fundamenta 248. dispositio quoad genera summa 250. media 271. inferiora 272. perfecta non datur 177. quaenam assumenda 248. Raii 157. Rivini 161. 162. Royeni 167. Tournefortii
163. 164
Minerale
10
Mineralium genesis
516
Mineralogia
10
Modus crescendi
60
Modus florendi 89. differentiae
90-93
Monopetalae regulares pl. 275. irregulares
276
Monophytae pl.
292
Morisoni Meth.
156
Motus succi in pl. ab aëre dependet 349. ab aëre in aequilibrio posito cohibetur 350. in arboribus ascendens 401. in caudice cerealium 392. contextu celluloso mutato mutatur 360. diversus est 361. non fit per machinam cordi similem 348. a superficie pl. dependet
352. 353
N.
Naturalis character
182. 183
Nectarium 111. differentiae 112. usus dubius 467. quae partes nectaria dici non possunt
113
Nervus
65
Nexus
22
Nodi in cerealibus 412. circulares 409. ex interno caudice ducti 404. ad ortum folii
403
Nodorum situs 405. structura
410
Nomina generica barbara 211. a Botanico desumta 212. 213. Casp. Bauhini 197 characterem essentialem exprimant 209. vel accidentalem 210. ex generibus duobus composita 217. Linnaei 199. nova a Methodico formanda 201. officinalia 208. similia 214. 215. synonymica 206. 219. Tournefortii 197. reliquis sunt praeferenda 198. veterum 195. ambigua facta 196. non mutanda
205
Nomina specifica a charactere essentiali 242. a duratione 231. exemplis illustrata 296. 297. a loco natali 230. a nomine auctoris 243. optima 241. a similitudine aliarum plantarum 243. requiruntur 244. synonymica
246
Nucleus
148
Nudae pl.
294. 295
Numerus
23
Nutrimentum pl. universale
341
Nutritio celerior
355
Nux
148
O.
Oculi quomodo formantur
542
Oculus
539
Ordines pl.
172
Ornamenta seminum
138. 526
Ossiculum
148. 509. 510
Ovarii situs diversus 125. 478. synonyma
124
Ovarium 123. delineationem futuri fructus sistit
479. 490
P.
Panicula
93
Parenchyma 330. fibrillae 372. eius usus
373
Particularum concursus in generatione 516. non fortuitus in genesi pl.
519
Pedunculi medulla 457. vascula in Pyro
502
Pedunculus 62. fructui succos praebet
490
Pentapetalae pl. irregulares 285. regulares 284. umbellatae
286. 287. 288
Perennes pl.
550
Pericarpium
140
Perspiratio pl. 356. a contextu celluloso adiuvatur 358. quomodo 359. per tracheas vix explicatur
357
Perspirationis effectus
363
Petala staminibus et pistillis praeferenda in characteribus eruendis
257
Petalorum numerus
258
Petalum
105
Petioli structura 420. vascula ad membranam folii deducta
423
Petiolus
62
Phythologia
9
Pili
450
Pistillum 121. pars foeminina 488. a situ optime definitur
122
Placenta
95
Planta 9. florens examinanda 178. ex habitu externo cognoscitur
180
Plantae annuae 549. monstrosae generationem demonstrant 522. perennes 550. vis concentrata in lobis seminalibus
529
Plantarum convenientia in semine recipiendo 496. mutationes a vegetatione 236. unde pendeant 299
 
Plantula seminalis
534
Plumula
534
Polypetalae
290
Pomum
149
Proportio
24
R.
Racemus
93
Radicis usus
376. 384
Radicula 535. cum lobis seminalibus cohaeret 537. plumulam protrudit
538
Radiculae usus
536
Radicum differentiae
52-56
Radix 50. arboris 374. bulbosa 379. gemmis similis 548. cum foliis radicalibus 377. plantae tenerioris 374. tuberosa
383
Raii Meth.
157
Rami in annuis plantis 406. in arboribus
407
Ramulorum insertio
547
Ramus
57
Receptaculum floris 95. seminum
492
Regna naturae quot?
4
Regnorum naturae divisionis fundamenta
5. 6. 7
Regnum marinum 4. meteoricum
4
Rete foliorum 427. Aceris 433. Oxyacanthae 434. duplex 432. an in omnibus pl.
433
Retis differentia in Pyro 435. laminae diversae
436
Rictus corollae
109
Rivini Method.
161. 162
Ringens flos
109
Royeni Meth.
167
S.
Scapus
59
Semem 133. nudum 134. diiudicatur 135. seqq. tectum 134. differentiae
143
Seminales lobi
528
Seminis partes 523. integumenta accessoria 505. ossea 509. 510. petrosa 508. laminae cartilagineae 506. membranae 524. 525. eorum usus 527. ornamenta
138. 526
Silicula
145
Siliqua
145
Situs
21
Solida minima non recte cognoscuntur
310
Solidorum in pl. disquisitio
301
Species 30. ex genere definitur 220. in genera mutandae 203. quot sunt?
232
Spica
91
Spina 87. in spice ramorum 448.in superficie partium
449
Squamae gemmarum
543
Stamen 114. pars masculina
488
Stigma 127. pulverem antherae recipit
483
Stigmatis figura
482
Stramoni capsula describitur
500
Strobilus
141
Styli transitus ad ovarium
480
Stylus 120. an cavitate gaudeat 481. deficere videtur 128 pulverem recipit
483
Succi in cortice diversi 368. regressus ex capsula ad thalamum 500. ex folio ad caudicem et gemmam 441. 442. ad semen
503
Succorum circulatio nulla 362. differentia a planta dependet 342 quomodo sit comparata 343. 344. quo usque cognosci possit 345. 346. motus in arboribus
401
Suffrtex
46
Systema vegetabilium 184. non datur perfectum
185
T.
Terra plantam nutriens
340
Tetrapetalae pl. irregulares 283. regulares
282
Thalami structura
497
Thalamus 95. semper semina recipit 493. in fructum medium deducitur
494. 495
Thyrsus
93
Tournefortii Meth.
163. 164
Tracheae
319
Tripetalae pl.
281
Truncus
59
Tuba pistilli
127
Tuberosa radix
54. 383
Tubus corollae
108
Turio 539. quomodo formatur
541
V.
Valva capsulae
147
Varietas
233
Varietates a colore, odore et sapore desumtae 238. a graduali differentia 237. individuorum 241. morbosae
239
Varietatum exempla
298
Vascula 321. aërea 329. angulosa 328 baccarum ad semina producta 507. cartilagine 324. corollae 464. lignea 325 folii a sibro 421. eorum dispositio 422. succosa 323 in superficie posita fuccos recipiunt
351
Vasculorum differentia 322. mutatio
326
Vasculum seminale
143
Vegetabile
9
Vegetabilium distinctio vulgaris 43. cum animalibus comparatio
305
Vegetatio 303. accelerata generationem demonstrat 520. in annuis durioribus 39. in caudicibus mollibus et succulentis 388.391. in cerealibus 392. in lobis seminalibus incipit 530. 531. mutata generationem demonstrat 521. in perennibus
394. 401
Verticillus
92
Vexdlum corollae
110
Viticulus
86
Vmbella
93
Vngues petali
107
Voces ad nomina generica 189. specifica
245
Vtriculus
319
Z.
Zoologia
8