INDEX RERVM COGNITV
NECESSARIARVM, QVAE
TOTO OPERE SPARSAE
SVNT.
A
AMETHYSTINA vestiméta. pa.
73
Amphibia quae dicantur.
228
Anguillae quomodo capiantur.
201
Anguillae descriptio.
198
Anguillae quando & quomodo capiantur.
200
Anguillae quomodo generentur.
199
Anguillae mortuae cur non superfluitant.
200
Anguillae quali succo & carne.
201
Animalia mortua cur superfluitãt.
201
Anguillarum coitus.
199
Anguillarum differentiae.
198
A'n d n a i vestes.
71
Aporrhaides ex quo sint genere & quae sint.
79
Asili marini descriptio.
112. & 113
Asilus cum pediculo marino à quibus dam temere confunditur.
113
Astaci scatophagi sunt.
210
Astaci marini parui descriptio.
211
Astaci caro & succus.
211
Astaci fluuiatilis descriptio.
210
Attili descriptio ex Calcagnino.
174
Attilus Pado peculiaris est piscis.
173
Attilus qua sit carne.
175
Aues imminente pluuia pennas perungunt.
238
Auli vnde dicti.
42
Auratae marini stagni.
139
Auris marina ab aure Veneris diuersa.
6
Auris marinae descriptio.
6
Auris marina cur dicatur.
6
B
Balanorum differentiae ex magnitudine & loci varietate.
29
Balanorum species secunda.
30
Balanus marinus vnde dicatur.
28
Balleri historia.
155
Barbi piscis descriptio.
194
Blattae Byzantiae.
70
Buccini descriptio.
82
Buccini parui & striati descriptio.
83
Byssus terrestris quid sit.
54
Byb i vsus in Pinna.
51
Byssus marinus.
55
Ba l a n o z variè sumitur.
28
C
Cancri fluuiatilis caro, succus, vsus in medicina
209
Cancri fluuiatilis descriptio.
209
Cacri marinoru stagnoru historia.
144
Cancri marinorum stagnorum vsus in medicina.
144
Canis è Nilo.
233
Carpionis Italici historia.
158
Castorem testes sibi amputare falsum est.
237
Castores in inguinibus tumores habet è quibus manat liquor.
238
Castor & latax ijdem non sunt.
240
Castoris historia.
237
Castoris victus.
239
Castoris vires in medicamentis.
240
Castoris caro.
239
Castoris testibus vsi veteres in medicina.
238
Castorium nostrum quale.
239
Castorium Hispanicu & Ponticu.
240
Castorium quid sit.
237
Chalcidès an in marinis piscibus sunt habendae.
148
Chamae vnde dictae.
10
Chamae nigrae descriptio.
35
Chamae asperae descriptio.
14
Chamae à conchis diuersae sunt.
9
Chamarum confusa & difficilis historiae.
9
Chamarum differentiae.
10
Chameleae descriptio.
11
Coccus aliud quàm Purpura.
73
Coccus quid.
74
Cochleae caelatae cum suo operculo descriptio.
98
Cochleae laeuis turbine obtuso descriprio.
100
Cochleae margaritisferae descriptio.
7
Cochleae quae in oleario erat vsu descriptio.
96
Cochleae depressae descriptio.
100
Cochleae strombi non rectè duuntur.
95
Cochleae echinophorae descriptio.
99
Cochleae Cylindroid descriptio.
99
Cochlearum genera diuersa.
95
Cochlearum vmbilicatarum descriptiones.
105 & 106
Conchae corallinae descriptio.
25
Conchae venereae descriptio.
101
Conchae quot modis sumatur.
1
Conchae matris vnionum descriptio.
33
Conchae echinatae descriptio.
22
Conchae virgatae.
31
Conchae rugata descriptio.
25
Conchae imbricatae descriptio & eius dem succus.
20
Concha pictorum vnde dicta & eiusdem descriptio.
24
Conchae fasciatae descriptio.
32
Concharum varietas mira.
19
Concharum venerearum descriptio.
102 & 103
Concharum crassarum testae vsus.
32
Concharum longarum descriptio.
23
Concharum differntiae.
30
Concharu striataru descriptio.
21 & 22
Conchulae lacteae descriptio & in fucis vsus.
91
Conchulae rugatae descriptio.
26
Conchulae variae descriptio.
26
Conchyliarij, Conchylileguli & Conchylae.
85
Conchylij succus in cibis eiusdem in medicamentis vsus.
75
Conchylij descriptio.
85
Conchyliorum & Buccinorum opercula & coru in medicina vsus.
86. & 87
Conchylium quid.
83
Conchylium & Buccinum differunt.
84
Cordyli descriptio.
235
Cotti piscus descriptio.
203
Cucumeris marini descriptio.
131
Crocalia quae dicantur.
60
Crocodili Delphinus hostis.
234
Crocodili Aegyptij descriptio.
233
Crocodili mores.
233
Crocodilus superioré maxilamouet.
233
Kr o x i r e z purpurarum & vsus.
74
Crocodilus an lingua careat.
233
Crustata omnia cur Luna crescéte augeantur & contrà.
39
Cyprini partus.
152
Cyprini lati descriptio.
153
Cyprini aculeati descriptio.
153
Cyprini discriptio.
155
Cyprini mirae speciei descriptio.
154
Cyprini caro & succus.
152
Cyprinus lingua caret.
151
Cyprinus an marinus an fluuiatilis piscis sit habendus.
150
D
Dactyli vnde dicti.
42
Dihaphum.
73
Diocoridis & Galeni loci emédati.
84
Donaces vnde dicti.
42
E
E'g c e l u e V vnde dictae.
198
Elenchi.
6
E'n u d r i V Plinio est, serpens aquatilis Aristoteli lutra.
226
Exeb is piscis descriptio.
177
Escharae marinae descriptio.
133
G
Galeni locus emendatus.
193
Galeus Rhodius idem non est cum Aci pensere.
176
Galei Rhody caro & succus.
177
Galadum descriptio.
31
Glandium marinarum descriptio.
29
Glycymeridum descriptio.
13
Gobiones & Aphyae marinorum stagnorum.
143
Grando in porcis quid & quomodo deprehendatur.
57
Gulielmus du choul Allobrogum praefectus.
24. & 76
H
Hippocampus hydrophobiae resistis.
117
Hippocapi in medicina vsus.
116. & 117
Hippocampus à Graecis vnde dicatur.
114
Hippocapus ex generelocust. nõ est.
116
Hippocampi descriptio.
115
Hirudinis marinae descriptio.
111
Hirudinum historia & vsus in medicamentis.
222. & 227
Holothuria & tethya malè confudis Gaza.
124
Holothuriorum secundae speciei descriptio.
126
Holothuriorum primi generis descriptio.
125
I
Ichthyocolla ex quibus fiat, & quis eius in medicina vsus.
179. & 180
Ichthycolla etiam piscis nomen est.
179
Ichneumon Crocodili hostis.
233
Infecta quae dicantur.
107
I'ovice quae dicantur in Purpuris.
68
L
Lac ostreorum.
36
Lacus qui sint.
147
Lauareti historia.
162
Lepadis more adhaeret.
4
Lepadis species duae.
3
Lepadis descriptio.
4
Lepadis paruae descriptio.
5
Lepades an à saxis soluantur.
4
Lepadibus & Tellinis in os sumptis tubae sonos imitabantur pueri.
8
Limnostreorum descriptio.
35
Lotae Lugdunensis déscriptio.
164
Lucij maxillarum vsus in medicinis.
190
Lucius qua sit carne & succo.
189
Lucij piscis historia.
188
Lucius mullae labrum mordicus apprehendit.
184
Lupi in marinis stagnis hyeme mortui reperiuntur.
141
M
Mali insani marini descriptio.
130
Mentulae alterius descriptio.
129
Mentulae marinae descriptio.
128
Mn c w o n in testaceis quid.
52
Mugiles marinorum stagnorum.
141
Mugilum fluuiatilium genera.
190
Mulli marinorum stagnorum.
142
Muricis Coracoid descriptio.
78
Muricis triagularis descriptio.
77
Murex quid sit.
75
Muricis marmorei descriptio.
76
Mustellae palustris descriptio.
165
Musculi striati descriptio.
28
Musculorum descriptio.
46
Musculi nomen variè sumitur.
45
Musculi soliati an recte dicãtur.
47
Myes in diuerso genere diuersa significãt.
45
Mytulorum descriptio.
48
Mytuli nomen variè sumitur.
45
Mytulorum testae vsus.
48
N
Neritae an in turbinatorum sint genere.
93
Neritarum Aeliani descriptio.
94
Neritarum descriptio.
94
O
Operculum purpurae quid.
70
Ostracoderma quae sint, & cur dicantur.
1
Ostracoderma omnia cur luna crescente augeantur & contrà.
39
Ostracium quid.
84
Ostrea Compasta.
38
Ostrea & Ostreae quae sint.
1 & 2
Ostrea maiora ne sint in marina an in permista aqua procreata.
35
Ostrea syluestria quae sint.
40
Ostrea in opacis locis infoelicius proueniunt.
36
Ostrea ex lacte effuso prouenire possunt.
36
Ostrea meliora quae in mistis aquis ex marina & dulci proueniunt.
35
Ostreia & Ostrea.
2
Ostreorum pelagiorum descriptio.
37
Ostreorum viuaria.
38
Ostreorum testae cinis.
39
Ostreorum differentiae ex locorum varietate.
38
Ostreorum speciatim dictorum diffentiae.
34
Ostreorum caro & succus.
38
Ostrum sarranum.
73
Ostrum quid & vnde dictum.
72
Oxyrynchorum piscium historia.
195
P
Pigi historia.
153
Partes supinae & pronae in piscibus.
175
Patella maior Aporrhais non est.
6
Pectinis descriptio.
15
Pectines anoculos habeant.
16
Pectinis alterius descriptio.
17
Pectinum caro & succus.
16
Pectuculos pro Tellinis videtur vsur passe Plinius.
7
Pectunculorum descriptio.
18
Pectines à Pectunculus diuersi.
15
Pectunculorum caro & succus.
18
Pediculi & vermes stagnorum marinorum.
145
Pelagium an purpurae species sit.
64
P u e l g significatio.
47
Peloridum descriptio.
12
Pelorides vnde dictae.
12
Pennae marinae descriptio.
129
Penicilli marini descriptio.
111
Perca fluuiatilis à marina multum differt.
197
Pernae descriptio.
53
Pholades vnde dicantur.
50
Pholadum descriptio.
49
Phoenicopterus superiorem rostri partem mouet.
233
Picta toga.
71
Pinnae quali succo & carne.
51
Pinna vnde dicatur.
50
Pinnae paruae descriptio.
53
Pinnae magnae descriptio.
53
Piscari in aqua turbida Gallicum prouerbium.
200
Pisces plani marinoru stagnorum.
142
Pisces Tigris Arethusae piscibus non commiscentur nec contra.
139
Pisces quibus in aquis vinere non pob int.
139
Pisces qui stagna subeut & qui ab ijsdem abhorrent.
138
Piscium fluuiatilium differentiae.
166
Plinij locus examinatus.
80
Pliny locus emendatus.
232
Pliny locus emendatus.
178
Pulmonum marinorum historia.
131. & 132
Pulmonis marini vsus in medicina.
132
Purpura nigra quae sit.
73
Purpurae flos.
71
Purpurae vita.
68
Purpurae an lingua testas perforét.
67
Purpurae flori coccus miscebatur.
74
Purpurei floris varius color.
73
Purpurae flos quomodo colligebatur.
72
Purpurae descriptio.
65
Purpurarum generatio male ab aliis tradita refellitur.
65. & 66
Purpurarum differentiae.
65
Purpurarum vera generatio.
67
Purpurarum victus.
67
Purpurarum in medicina vsus.
68. & 69.
Purpurarum caro & succus.
69
R
Ranae calamites descriptio.
224
Ranae quomodo foeminas cient ad coi tum.
219
Ranae ololygynem quomodo edant.
219
Ranae quibus vescantur.
220
Ranae palustris venenum & eius remedia.
222
Ranae aliquae an ex aére decidat.
224
Ranae duplicem vocem edunt.
219
Ranae palustris & veneratae descriptio.
222
Ranae priores partes à mensis reijcien dae.
220
Ranae fusior descriptio.
218
Ranarum lingua longè alia quàm in caeteris animantibus.
218
Ranaru in medicinis vsus.
220. & 221
Ranarum coitus.
220
Ranarum pulmones amnino sanguine non carent.
219
Ranarum genera diuersa.
215
Ranarum magnus prouentus insalubrem annum indicat.
225
Ranarum procreatio.
220
Reipublicae perturbatores, Anguillarum piscatoribus similes.
200
Rubetae descriptio.
221
Rubetae venernum.
222
Rubetae veneni remedia.
223
S.
Salamandram aquatilem pro scinco perpera vsurpant pharmacopaei.
230
Salamandram aquatilem pro Cordylo malè vsurpant nonnulli.
230
Salmo quasit carne & succo.
168
Salmones parut in aquis dulcibus gigni possunt.
169
Salmonis fluuiatilis descriptio.
167
Salmonum genera multa.
157
Scincorum carnes circa rens & latera.
232
Scinoru renibus quomodo vtend in medicametis venere cientibus.
231
Scopendrarum marinarum descriptio.
108
Serpentis aquatilis descriptio.
226
Seriphiae ranae.
216
Silurus sturio noster esse no potest.
181
Silurus & Glanis ijdem non sunt pisces.
183
Silurus Lucius noster non est.
184
Silurus graecum est nomen, & vnde dicatur.
183
Solenes mares & foeminae.
42
Solenes cur luceant.
44
Solenes vnde dicti.
42
Solenes an calculosis in cibo vtiles.
44
Solenis foeminae descriptio.
44
Solenis maris descriptio.
43
Solis marini descriptio.
123
Sparus marini stagni.
140
Spondyli haerent saxis.
41
Spondyli vnde dicti.
42
Spondyli branchÿs carent.
41
Spondylorum descriptio.
41
S p o n d l o s intectaceis quid.
52.& 53
Spongiarum genera.
134
Spogiarum in medicina vsus.
135
Stagnorum differentiae.
137
Stellae arborescentis elegans pictura & descriptio.
121
Stellae laeuis descriptio.
120
Stellae primae descriptio.
119
Stellae reticulatae & echinatae descriptio.
122.& 123
Stellae pectinatae descriptio.
120
Stellarum marinarum differentiae.
118
T
Tellinarum vsus.
7
Tellinarum genera diuersa.
6.& 7
Tellinis ori aptatis tubae sonos imitantur pueri.
8
Tellinae tectae descriptio.
7
Tellinae primae descriptio.
7
Tellinae tertiae descriptio.
8
Tellinae vnde dictae.
6
Testaceorum frequens vsus calculum gignit.
18
Testaceorum oua qualia sint.
17
Testacea marinorum stagnorum.
146
Testaceorum differentiae.
2
Testudinis lusariae descriptio.
229
Testudinum victus, caro & succus.
227
Tethyorum descriptio.
127
Tinca & fullo pisces diuersi.
157
Tincae historia.
157
Tincae & Lupiamicitia.
157
r a c n l o v in testaceis quid. sit.
52
Tracheli Athenaei sunt Spondyli.
42
Trochorum variorum descriptio.
92
Trochilus Crocodili os repurgat.
233
Truttae descriptio.
161
Trutta Lupus varius esse no potest
171
Trutta eadem non est cum Trocta Aeliani.
169
Trutta qua sit carne & succo.
171
Truttarum differentiae.
169
Truttae salmonum generis sunt.
161
Truttae aquarum scaturigines incredibili impetu persequuntur.
170
Turbinum & Cochlearum variarum descriptio.
89
T u m b a u l a quid apud Galenum.
58
Turbinis magni descriptio.
88
Turbinis auriti descripitio.
91
Turbinis angulati descriptio.
89
Turbo & turbinata quid.
62
Turbines intraspongias viuentes.
90
Turbinis muricati descriptio.
90
Turbinum pentedactylorum & tessarodactylorum descriptio.
92
Turbinatorum nomine quae comprehendantur.
63
Turbinatorum internae partes.
63
Tympanorum figura antiqua.
58
Tyria Purpura.
73
Vermis breui rostro descriptio.
109
Vermis longo rostro descriptio.
110
Vermium in tubulis latentium descriptio.
110
Vestis qua ludaei Christum induerunt purpureâne fuerit an coccinea.
74
Virgatus piscis marini stagni.
140
Vnio in Cõchis quomodo concrescit.
34
Vnio quid sit, & quomodo proueniat.
55
Vnio in Conchis vt grando in porcis gignitur.
57
Vniones ossa non sunt.
55. & 56
Vniones in diuersis Conchis proueniunt.
58.& 59
Vniones vnde dicti.
55
Vnionu in medicina vsus & facultas.
61
Vnionum praestantia & differentia.
59
Vmbrae fluuiatilis descriptio.
172
Vmbrae caro & succus.
173
Vmblae descriptio.
160
Vmblae alterius descriptio.
160
Vmbilici parui & varÿ descriptio.
104
Vmbilici Gochleae cur dicantur.
104
Vmbilicus Cochleae species.
95
Vuae marinae descriptio.
130
Z
Zoophyta quae dicantur.
107
NOMINA ET INDEX
PISCIVM.
A.
Able.
208
Aculeati pisciculi.
206
Adello.
173
Aganon.
20
Attilus.
173
Alburnus.
208
Anguilla.
198
Aporrhais.
79
Apron.
207
Asilus.
112
Asper piscis.
207
Astac'paruus.
211
Astacus fluuiatilis.
210
Auris matina.
5
Antaceus Borysthenis.
187
B
B a d a c o s .
218
Barbeau.
194
Barbota.
165
Barbus.
194
Ballerus.
154
B e r b e r i .
33
Berdin Berlin.
3
Bezole.
163
Bieure.
237
Bifre.
237
Bordeliere.
154
Brama.
154
Brochet.
188
Buccinum paruú & striatum.
83
Buccinum.
81
Bufo.
221
Burez.
64
C
Cancerstagnimarini.
144
Cancer fluuiatilis.
208
Capa tonda.
21
Caparoculae.
6
Cape sante.
6
Capito.
190
Carpe.
150
Carpio.
158
Castor.
236
K a r u z .
81
Chabot.
203
Chalcis.
148
Chama nigra.
14
Chama aspera.
14
Chama eaeuis.
11
Chersydrus.
226
Cicada fluuia.
212
Cobites aculeata.
204
Cobites barbatula.
204
Cobites fluuiatilis.
203
Cochlea in oleario vsu.
96
Cochlea depressa.
100
Cochlea margaritifera.
97
Cochlea stagni.
146
Cochlea turbine obtuso.
100
Cochlea echinophora.
99
Cochlea Cylindroides.
99
Cochleacelata.
98
Cochleae vmbilicarae.
104 & 105
Cochleae fluuiatiles.
214
K o g c a r i a .
33
Concha corallina.
25
Concha echinata.
22
Concha margaritifera.
33
Concha crassa.
32
Concharhomboides.
27
Cocha rugata.
25
Concha pictorum.
24
Conche striate.
21
Concha imbricata.
20
Conchae venere.
101. 102. 103
Conche longe.
23
Conchula rugata.
26
Conchula varia.
26
Consalmes.
48
Conchylium.
83
Coquilles saint Iaques.
15 & 18
Cordylus.
235
Cottus.
202
Crocodilus terrestris.
234
Crocodilus.
232
K t e i z .
15
Cucumis marinus.
131
Cyprinus clauatus.
153
Cyprini species mira.
154
Cyprinus.
150
D
Dard.
192
E
E g c e l u e z .
198
Eperlan.
196
Eschara.
133
Exos piscis.
177
F
Ferra.
164
Fiber.
236
G
Gaideropa.
41
Galades.
31
Gale' Rhodus
176
Gardon.
191
Glanis.
186
Glandes marinae.
28 & 30
Glycymerides.
13
Gobio fluuiatilis.
206
H
Hautin.
195
Huistres.
34
Hippocapus.
114
Hirudo palustris.
226
Hirudo marina.
111
Holothuria.
125 & 126
U d j o z
225
I
Ichthyocolla.
179
L
Lamproyons.
202
Lapedo.
3
Lascha.
191
Lauaret.
162
Lepas.
3
Lepas parua.
5
L e p a v a g v i a .
3 & 5
Leuciscus.
191
Libella fluuiatilis.
213
Limnostrea.
34
Lote.
164
Lucius.
188
M
Malum insanum marinum.
130
Mentula marina.
12. 8. 129
Motelle.
164
Mousches de mar.
46.
Munier.
190
Muscae fluuiatiles.
213
Muscles.
48
Musculi.
45
Musculus fluuiatilis.
214
Murex Coracoides.
78
Murex marmoreus.
76
Murex lacteus.
78
Murex.
75
Murex triangularis.
77
M u a c e v .
45 & 46
M u e v .
45
Myia.
45
M u t l o v .
6
Mytuli.
45
Mytulistagni.
146
Mytylus.
6
N
Nacre de perles.
33
Natrix.
226
Nerita Aristotelis.
93
Nerita AEliani.
93
O
Oeuil de bouc.
3
Ostrea syluestria.
40
Ostrea.
34
Ostrege.
34
P
Patella maior.
5
Patella.
3
Pecten.
15
Pectunculus.
15 & 18
Peires Ostres.
34
Pelorides.
11
Pena marina.
129
Penicillus marinus.
111
Perca.
196
Perna.
52
Petoncles.
18.
F w l a d i e v .
49
Phoxini.
204
F r u n o v .
222
Pigus.
153
Pinna.
50
Pinnalana.
50
Pinna parua.
53
Pulmo marin'.
151
Purpura.
64
R
Rana.
218
Rana palustris.
221
Rana calamite.
224
Rana caelo deiecta.
224
Roncera.
64
Rubeta.
222
S
Salmandra aquatilis.
230
Saluz.
186
Salmo.
167
Sarachus.
149
Scandebec.
40
Scincus.
231
Scolopendra marina.
108
Serpés palustr.
225
Siege.
191
Suisse.
192
Silurus.
180
Sol marinus.
123
Solen mas.
43
Solen foemina.
44
Solenes.
42
Spondyli.
41
Squilla fluuiatilis.
212
Stellae marine.
119. 120. 121. 122. 123
T
Tacon.
169
Tellinae.
6
Testudo.
229
Tethya.
127
Q a l a t j i o n g v .
3
Thymus.
187
Tinca.
157
Tridacna.
20
Trochi.
92
Trutta.
161
Trutta fluuiatilis.
169
Turbines varij.
89 & 190
Turbo auritus.
91
Turbo magn'.
88
Turbo pentedac. & tessa roda.
92
V
Vandoise.
192
Vangeron.
156
Varius piscic.
205
Veron.
205
Vermes in tubulis.
110
Vermestagnimarini.
145
Vermis m i c r o r u g c o t e r o v .
110
Vermisu u c r o r u g c o t e r o v .
109
Vilain.
190
Vmbilici.
104
Vmble.
160
Vmble cheuallier.
160.
Vmbra.
172
Vua marina.
130
L V G D V N I,
Matthias Bonhomme Excudebat.