ADDENDA.
In descriptione LIGHTFOOTIAE p. 949
Hermaphrod.
lin. 1. post nulla: Nectarium: Glandulae staminibus et germini circumpositae, approximatae, fubrotundae, minutae, persistentes.
Mascul.
lin. 10 post Cor. nulla: Nectarium: Glandulae ut in hermaphrodito.
Femin.
lin. 17. post nulla: Nect. Annulus e glandulis approximatis ut in mare.
Germen oblongo - conicum.
Ad LEGNOTIN p. 970.
lin. 2. Antherae oculo armato fasciculo piloso albido terminatae.
lin. 6 Stigma subcapitatum, 3 - sulcum.
p. 935. RITTERA.
a. Flos R. simplicis. m. n. b. Calyx. m. n.
c. Stamen majus fertile antice visum. m. a.
d. Idem postice visum. m. a.
e. Siamen minus forsitan sterile. m. a.
f. Pistillum. m. a.
g. Fructus. (Legumen) m. n. h. Semen.
p. 947. LIGHTFOOTIA.
a. Flos hermaphroditus. m. n.
c. Flos masculus. m. n.
e. Flos femineus. m. n.
b. d. f. Idem. m. a. g. Stamen. m. a.
b. Pistillum. m. a. i. Bacca floris hermaphrod. m. n,
k. Feminei. m. n. l. Semina. m. n.
p. 968. LEGNOTIS.
a. Flos inexplicatus. m. n. b. Flos apertus. m. n.
c. Flos. m. a. d. Calyx. m. a.
e. Petalum seorsim. m. a.
f. Genitalia. m. a. g. Stamen. b. Pistillum. m. a.
i. Capsula immatura calyci insidens stylo persistente. m. n.
k. Capsula transverse secta 3. locularis. m. a.
l. valvula seorsim transversaliter scilla. m. a.
m. Figura Seminum. m. a.