INDEX CAPITUM.
LIB. I.
Cap. I. De natura Metaphysicae.
1
II. De principiis Entis externis.
5
III. De principiis Entis internis,
7
IV. De modis Entis in genere.
11
V. De Uno.
16
VI. De Subjecto.
28
VII. De Vero.
38
VIII. De Bono.
51
IX. De Necessitate & Contingentia.
69
X. De Simplicitate & Compositione.
81
XI. De Mensura & Mensurato.
97
XII. De Signo & Signato.
108
XIII. De Principio & Principiato; itemque causâ efficiente.
119
XIV. De Fine.
145
XV. De Materiâ.
154
XVI. De Formâ.
164
XVII. De Priori, & iis quae dicuntur Simul.
172
LIB. II.
Cap. I. De Substantiâ.
179
II. De Accidente in genere, & in specie de Quantitate.
198
III. De Qualitate.
215
IV. De Actione.
232
V. De Passione.
244
VI. De Relatione.
250
VII. De Ente Complexo.
270
VIII. De Cognato & opposito Entis.
282