INDEX CAPITVM.
LIBER PRIMVS De Magnetica attractione.
 
DE magnetis nominibus, & proecipuis locis in quibus inuenitur. cap. I.
1.
De varÿs magnetum qualitatibus, ac proprietatibus, cap. 2.
3
De duplici magnetis, ac magneticorum facie, qua ad polos conuertuntur, cap. 3.
5
Qua ratione, seu via hoe facies in magnete sint dispositoe, cap. 4.
9
Qua ratione possit in magnete vera eius longitudo cognosci, & poli eius inueniri, cap. 5.
12
Vtrum antiquis nota fuerit hoec virtus dirigendi se ad polos, cap. 6.
19
Aliorum opiniones de causa motus magnetis, & magneticorum, quo diriguntur, vt sua longitudine meridianum obtineant, cap. 7.
24
Gilberti opinio de causa motus magneticorum, cap. 8.
31
Magnetem ab interno principio moueri, & dirigi in polos, & ad suum meridianum se conformare; & qualis sit huiusmodi motor, cap. 9.
33
Quale sit huiusmodi principium motus magnetici, cap. 10.
35
Quam conuenienter hic magneticus motor in vniuerso sit positus, cap. 11.
37
De instrumento huius magnetici motus, & qua ratione moueat magnetica, cap. 12.
41
In ferrum etiam hanc viritutem, quoe à natura est instituta ad magneticum motum, & conuersionem in polos, deriuari, cap. 13.
43
De terminis magnetici motus, cap. 14.
46
Terminus magnetici motus non est in coelo; quocunque in puncto tãdem deinde ponatur, cap. 15.
47
Magnetem, et & magnetica non dirigi ad vllum determinatum-punctum in terra; tamquam ad proprium terminum, quem vbique respiciat. cap. 16.
51
Vniuersum terroe globum vim magneticam obtinere experimentis comprobari, cap. 17.
57
Cur in toto terrestri globo sit hoec vts magnetica; vt sctltcet firmetur in suo situmelius, quam grauitate, nec fluctuet ad motum cuiuscunq, rei grauis super terram, cap. 18.
66
Confutatur Gilberti opinio terram esse magnum magnetem, cap. 19.
72
De inclinatione magnetica, qua infra horizontem equilibrata ferramenta descendut, ac primum de ratione construendi instrumentum declinationis. cap. 20.
78
De gradu ad quem descendut magnetica infra Horizontem per hanc inclinationem provaria locorum latitudine. cap. 21.
82
Qua ratione videatur corrigenda ista regula directionum magneticarum ex aliquo physico experimento.s cap. 22.
87
De declinatione magnetica à veris polis terroe, deq; eius cuasa; & tandem de terminis magnetici motus. cap. 23.
90
De causa huius magneticoe directionis in polos telluris. cap. 24.
95
SECTIO II. De Hydrotechnia, seu proprietatibus aquarum, variis Experimentis adornata.
26
EXPERIMENTUM I. Quomodo fontes & flumina, nascantur humiditatis attracione.
26.
II. Detectio Aquoe latentis.
26.
EXPERIMENTUM III.
26.
IV.
26.
V.
27
VI. Per coctionem Misturam aquarum cognoscere.
27.
VII. Per evaporationem aquarum Misturam cognoscere.
28
VIII. Chymicum, per destillationem Misturam aquarum cognoscere.
28.
IX. Quomodo metallicoe tincturoe aquis medicatis in esse comperiatur.
29
X. Hydrometrioe descriptio, quomodo aquarum gravitas & levitas exploratur.
29.
XI. De Colore, Sapore, Odore, Mephiti in nonullis fontibus, thermisque elucescentibus.
30
XII. Aquoe aliis aquis magis gravis.
31.
XIII. Ope aluminis altare integrum Crystallina supellectili adornare.
31.
XIV.
32
XV.
32.
XVI.
32.
XVII. Omnia vitriolorum genera ex tribus, spiritu sulphuris, acido nempe, aqua & minera, oeris aut ferri producuntur.
32.
XVIII.
32.
XIX. In parvo salis grano spiritus magis coarctatur quam in Majori.
33
XX. Essxperimentalis Colorum varietas.
33.
XXI. Bituminosa & Combustibilis terra.
33.
XXII. Causam c q o n o j n i p w z ad oculum ostendeus.
33.
XXIII. Cineres ad foecunditatem conferre.
34
XXIV.
34.
XXV. E i c j i o g l e o i n in lapidibus ad oculum demonstrans.
34.
XXVI. Figura quoelibet in marmore picta totius lapidis soliditatem penetrans.
35
XXVII. Attractionis Electricoe mirabile.
35.
XXVIII. Auripigmenti Confectio.
35.
SECTIO III. De Chymicis experimentis, circa metamorphosin Metallorum.
36
I. De signis metalli lantentis.
36.
II.
36.
III.
36.
IV. Transmutatio martis in venerem, sive ferri in Cuprum.
36.
V. Ferri in plumbum transmutatio secundum Paracelsum.
37
VI. Transmutatio oeris sive veneris in plumbum sive Saturnum.
37.
VII. Plumbi in cuprum reductio.
38
VIII. in sive plumbi in stannum transmutatio.
38.
IX. Per proecipitationem liquores commutare.
40
SECTIO IV. De Artificioso in sectorum Genesi, experimentis conferta.
41
EXPERIM. I. Artificialis lumbricorum productio.
41.
II. Apum ex boum incrementis Genesis.
43
III.
43.
IV. Papilionum ortus.
44
V. Genesis Muscarum.
44.
VI. Originis cyniphum quas zensalas vulgo vocant.
45
VII. Bruchorum Genesis.
45.
VIII. Genesis Scorpionum.
46
IX. B a t r a c g l e i o z Ranarum ortus.
46.
X. O j i o g l o i t c j n , serpentum productivum.
46.
XI. M n x o g l n i t c j n , promiscuam progeniem ostendens.
46.
XII. K o g c n l i o g l n i t c z n in Apulia & Sicilia usitatum.
46.
SECTIO V. De experimentis vegetabilium, & primo de Emphyteutica, sive de arte insitionis, aliisque Miscellaneis.
48
EXPERIM. I. Emphyteuticum quomodo sub cortice insitio facienda sit ostendens quam & infoliationem dicunt.
48.
II. Quomodo in trunco arboris insitio instituenda sit, demonstrans.
48.
III. Insitionis Genus, quam Emplastrationem sive in oculationem vocant, ostendens.
48.
IV. Fructuum Metamorphosis.
49
V. Vvas nigras & Albas, producere in unavite.
49
VI. Chromaticum.
50.
VII. Medicam vim plantis indere.
50.
VII. De Sapore & odore fructibus floribusque inducendo.
50.
IX. Lactuca ut fiat odorata.
50.
X. Adrosas, Caryophylla, tulipas, vario Colore brevi tempore tingenda.
51
XI. 'Poma ut imaginem quamvis referant.
52
XII. Vnde dispositio fibrarum in truncis arborum sectis.
52.
XIII.
53
XIV. Nonulloe berboe ad solis se motum componunt.
53.
XV. Ignis perpetui.
55
XVI. Aurum potabile per hydrargyron in calcem reductum, neque colorem, neque Saporem refert nec conservat.
56
XVII. De colore fallaci in auro potabili.
57
XVIII. Tinctura auri vera non datur.
57.
XIX. Compositionis Magisterii Aurei.
58
XX. Arbor 'Philosophorum ad oculum crescens.
58.
XXI. Vt Arbor intra Phialam tota deauretur, & poma adinstar Granatorum appareant.
58
XXII. Arbor Philosophica.
58.
EXPERIM. XXIII. Arbor Lunoe.
59
XXIV. Nitri fixandi modus.
59.
XXV. Alius modus arboris Philosophicoe ex Mercurio & Luna.
59.
XXVI. Regionem quandam in Phiâlâ proesentarè.
59.
XXVII. Ideam megacosmi exhibere.
59.
XXVIII. Motum perpetuum Chymica arte conficere.
60
XXIX. De calcinandis Metallis per Mercurium.
59.
XXX. Crocum Martis conficere.
59.
XXXI. Ex cupro vitriolum extrahere.
59.
XXXII. Ex cupro oeruginem sive oes viride educere.
61
XXXIII. Cercussam ex plumbo conficere.
61.
XXXIV. Vitriolum ex auro educere ex Paracelso.
61.
XXXV. Tractivammagnetis virtutem quoad pondus explorare.
62
XXXVI. Quantum humiditatis, sit in ligno aliquo viridi, vel herba, Spagirica libra explorare.
62.
XXXVII. Quantum salis sit in quolibet jamantè assumptorum mixtorum reperire.
62.
XXXVIII. Aërem diversis temporibus ponderare.
63
XXXIX. Vigorem Solis explorare.
63.
XL. Quantùm planta singulis diebus, excreveverit explorare.
63.
XLI. Quantum in minerali Gleba Argenti vivi reperiatnr.
64
XLII. Velocitatem avis in aëre volantis expendere.
64.
XLIII. Diversorum liquorum tum gravitatem, tum levitatem, Anaclastica arte investigare.
65
XLIV. Musicas proportiones ponderibus explorare.
66
XLV. Quo Argentum in vitrum deducaturex Bodino.
66.
XLVI. Quo oes in vitrum & denuò in oes reduciposse docetur.
67
XLVII. Tincturoe rubroe ad similutidinem carbunculi lucentis.
67.
XLVIII. Tinctura ad similitudinem Smaragdini coloris.
68
XLIX. Tincturam Sapphirino colori similem efficere.
68.
L. Arcnum rarissimum, quo Auri scriptorii conficiendi modus traditur.
68.
LI Lapidis fusilis.
69
LII. Currus seu Rhedas mercuriales conficere.
69.
LIBER III.
 
De admirandis Lucis & Umbrae qualitatibus. In producendis rerum corporalium prodigiis.
pag. 7
PRAEFATIO.
Pag. 70 & 71
SECsTIO I. De Choromatismis, seu Colorum productione & varietate, qui in corporibus tàm opacis, quam diaphanis apparent; aliisque Miscellaneis.
70 & 71
EXPERIMENTUM I. De colore diversarum flammarum.
72
II. De colore apparente.
72.
III. Admirandum naturoe vegetabilis in humido distillato.
73
IV. De vario aquarum chromatismo.
74
EXPERIM. varia V. Circa colorum misturam.
74
VI. De liguo quodam admirabli aquam in omne genus colorum tingente.
77
VII. Fallacioe in tinctura Gemmarum.
78
SECTIO II. De mira lucis radiorumque solarium natura & proprietate, sive de radi ationibus aut actinobilismis, Solis & Lunae.
78
EXPERIMENTUM I. Solper multilatera profluens, non rectis lineis figuram describit, sed circulum proprius oemulatur.
78.
II.
78.
III. Lux remota corpus lucidum angulare in sphoericum convertit.
79
IV. De Scintillatione Syderum.
80
V.
80.
VI. Quomodo species rerum intra domum aliquam represetandoe.
83
VII. De lucis reflexoe debilitate.
83.
VIII.
84
IX. De Sole.
84
X. De igne.
84
XI. De rerum representatione.
85
SECTIO III. Auctarium diacriticum de Photophonognomia, id est, de Analogia vocis & coloris.
 
De judicio & conjecturis, quoe circa cujusvis corporis propositi temperamentum ex sono aut voce, simul ac colore ejusdem fieri possunt.
86
§ I. De voce intensa & gravi, quoe correspondet colori nigro.
86
§ II. De voce gravi in principio, & in acutum deficiente, quoe coeruleo colore respondet.
87
§ III. De voce acutâ, molli & ruptâ, quoe & colori albo respondet.
87
§ IV. De voce gravi & perplexa, quoe & rubro, seu igneo colori respondet.
87
§ V. De voce molli & sine contentione quoe colori subflavo respondet.
88
§ VI. De voce acuta & intensa quoe colori intense rubro respondet.
88
EXPERIMENTA De actinobolismo, id est, radiatione virtutis plasticoe, seu formatricis in spermate. I.
88
II. Mirabile.
89
III. De radiatione imaginationis & quidem gallinoe.
90
EXPERIM. IV. De c a k i o n o l i e m a seu radiatione elementorum & mineralium.
91
SECTIO IV. De Arte Optica, Catoptrica, & Anaclastica.
 
EXPERIMENTA OPTICA.
Pag. 91
EXPERIMENTUM I. De Oculi structura & visione.
92
II. Mirum, Objecta quoelibet in tenebris exhibens.
92
IV. Naturae opticae & pictricis.
93
De Mechanica Optica Experimentum.
 
V. Instrumentum mesopticum construere.
94
VI. Constructio Instrumenti cyclotetragoniciquo rectoe curvis, curvoe rectis oequantur.
95
VII. Instrumentum encliticum sive declinatorium universale construere.
96
VIII. De efficientia reflexionis, circa mutationem aëris, circa plantas, Animalia, subquinque Zonis.
97
De Symphiteusi, id est, Experimentorum circa transplantationes, arborum, plantarum, aliarumque rerum exhibitio.
98
IX. Transplantationis.
99
X. Anaclasticum De natura refractionis & radiirefracti.
100
XI. Umbra refracta, sive imago rei visoe ad visum pervenit rectis lineis.
101
XII. Imago rei refracta visui occurrens suo loco non videtur.
101
XIII. Exrefractione sub aquis omnia majora videntur,
101
XIV. Omnis superficies refractionis necessariò erecta est.
102
XV. Mechanico-Gnomonica. Sciathericum Geometricum construere, altitudines rerum omnium, umbra styli in 12 partes divisi demonstrans.
102
XV. Instrumentum Pantometrico-catoptricum construere.
104
XVI. Magia horographica, Instrumentum m y z i h r t h V o sive observatorium de Horlogiis omnis generis facillime construendis.
104
XVII. Ovum Horodicticum describere, in quo lucida quoedam macula in obscuro loco, horas loco styli demonstret.
105
XVIII. Horologium conficere quo Globus imperialis, quem in manibus imperatorum passim depingere solent, in plano umbroso, sola reflexa luce & horas & circulos lucidos projectos sine stylo & umbra monstrare queat.
109
XIX. Horologium phantasticum in muro ita describere, ut reflexo folis radio, in obscuro tantum & clausis fenestris horas demonstret; apertis verò fenestris, totum phantasticum machinamentum, cum omnibus lineis & coloribus in momento evanescat, muro sine ullis lineis remanente.
109
XX. In interiori crystalli, meditullio horas ita describere, ut nemo arcanam construentdi rationem, concipere possit, omnesque opus naturoe interpretentur.
107
EXPERIM. XXI. Horas in globo Crystallino describendi.
108
XXII. Horologium ut in speculo compareat, non ex horizontali plano tantum, sed quibuscunque planis discontinuis ita repercusum ut nemo modum rei concipere valeat.
109
XXIII. In interiori Crystallo Horas inscribere.
109
XXIV. Horologium aliud curiosissimum, & bucusque à nemine alio ad effectum reductum constituere, in cujus plano complures quidem circuli lucidi diversis coloribus imbuti, unò tamen ex iis tantùm circulis cum Azimutho lucido horarum monstrandarum capace:
110
XXIV. Horologium heliocausticum sive solare, ustorium, eo ingenio construere, ut nonsolum luce veluti indice quodam horas domostret, sed & eadem singulis horis succenso igne strepituque facto, quo non secus ac usitata horologia rotarum subsidio sonando horas annunciet.
111
SECTIO V. De Arte Parastatica. Id est, de artificiofa spectrorum omnis generis prodigiosa exhibitione & repraesentatione, ubi multa paradoxa, rerum spectacula exhibentur.
112
EXPERIMENTUM I.
112
II. Imaginem ea industria construere, ut ex eodem puncto visa decrescendo, paulatim in nihilum abeat, & ex nihilo iterum in persectam imaginem excrescat.
113
III. Vt imagines de repente compareant & dispareant.
114
IV. Per vitreas sphoeras sine phialas rerum species exhibere.
114
V. Per prismata vitrea, seu vitra trigona mira spectacula exhibere.
114
VI. Parastaticum ut cubiculum proestantissimis peripetasimatis vestitum videatur.
115
VII. Parastaticum, ut cubiculum omni pretioso lapide ornatum compareat.
115
VIII. Vt cubiculum seu conclave, omnesque in eo homines virides, & dato colore perfusos videas.
115
IX. Cubiculum plenum figuris, uvarum, fructuum, Animalium, Serpentum, exhibere.
115
X. De attritu ignis.
117
XI. Filum lineum uti & charta combustibilis.
117
XII. De Camphora.
117
XIII. In aëre Draconem volantem aliaque portentosa Simulacra rerum exhibere.
118
XIV. Fabrica Machinoe volatilis.
118.
EXPERIM. XV. Nocturna spectacula exhibere.
119
XVI. Luce in tenebris fulgente mira exhibere.
120
XVII. Pluviam igneam, sive quod idem est, fontem igneum exhibere.
120
XVIII. De mira rerum naturalium constitutione per smicroscopium investiganda.
121
XIX. Pantoparastaticum.
123
XX. De admirandis spectaculis per specula demonstrandis, experimenta Catoptrica lucernam artificiosam construere, quoe in remota distantiâ scripta legenda exhibeat.
124
XXI. Per specula plana machinam catoptricam ita construere, ut homo speculum intuens loco humani vultus, asini, bovis, cervi, accipitris, aut similium animalium vultus referre videatur.
127
EXPERIM. XXII. Metamorphoseon, variarerum spectacula in mediis tenebris exhibere.
128
XXIII. Per specula convexa Cilindracea & conica conficere, ut omnia praedicta compareant.
129
XXIV. Alia hujus Metamorphoseos ratio.
129
XXV. Faciem in varios colores transmutare.
129
XXVI. Faciem hominis mille modis deformare.
129
XXVII. Monstrosam faciem hominis in varia animalia transformare;
130
XXVIII. Duobus speculis planis faciem hominis variam ostendere.
130
XXIX. Per specula concavo-convexa idemrepraesentare.
131
XXX. Naturalibus rebus hominem transmutare.
131
LIBER IV.
 
DE ARTE MAGNETICA. Praefatio.
Pag. 132 & 133
DE MAGNETISMO TELLURIS.
134
SECTIO I. De mira magnetis vi, & proprietate experimenta.
134
THEOREMA I. Terrenus globus insita sibi a natura facultate, se ad polos mundi disponit.
134
II. Magnes quivis duos oppositos polos axem magneticum terminantes habet, quibus intrinsece sese ad terreni Globi polos axemque conformat.
135
III. De attractiva vi magnetis, magnetem ferrum, aliaque sibi cognata corpora attrahit.
135
IV. De vi communicativa magnetis, magnes vim suam ferro communicat.
136
V. De armatura magnetis, magnes ferro vestitus, virtute plurimum augetur.
136
VI. De attractiva & repulsiva vi magnetis, magnes magnetem, ferrum excitum, alterum ferrum nunc trahere, nunc pellere videtur.
137
VII. De magnetis vi penetrativa, vis magnetica quarumvis rerum penetrativa est.
137
VIII. De Magnetis actione sphoerica. Actus magnetis sphoerice diffunditur.
137
IX. De magnetis ad tellurem similitudine, magnes imitatur, naturam telluris.
138
X. De variatione magnetis. Versoria magnetica diversis mundi partibus diversi modèvariant.
138
XI. De inclinatione magnetis. Magnetici poli exacta libratione, proratione latitudinis loci alicujus elevantur aut deprimuntur.
139
XII. De circulari motu magnetis. Magneticum ad motum magnetis juxta positi, pro varia ipsius lapidis collocatione, variè circulares affectans gyros movetur.
139
XIII. De conservatione & corroboratione magneticorum corporum. De morbis magnetis eorumque cura.
142
XIV. De scobe ferrea & magnetica. Pulvis uterque vi tractiva pollet etsi diversimodè.
144
XV. De proportione virtutis in magneticis heterogeneis, in magneticis heterogeneis dici non potest, ut moles ad molem, ita vis bujus ad vim alterius.
145
XVI. De paradoxis magneticis, in magneticis similia gaudent dissimilibus, dissimilia vero similibus.
145
XVII. Possunt duo versoria ita disponi, ut intmica eorum juncta fiant amica.
146
XVIII. Quantum materia spurioe in quolibet magnete dato sit centrobaryca arte reperire.
146
XIX. Magnetem ita adaptare, ut in aqua supra subeream, radiculam libratus, datum in horizonte seu limbo vasis gradum novo in vento, eoque paradoxo ostendat.
147
XX. Dato corpore magnetico parallelipipedo, cylindro, prismate similive solido, id eo pacto secari potest, ut axis Geometricus quemvis in horisonte gradum demonstret.
147
XXI. Si datum corpus magneticum supra aquas libratum, axe geometrico juxta proedictam propositionem monstraverit. V. Gr. Aparctiam, quam vulgo, maestro vocant, monstravit, id inversum necessario, ventum huic oppositum, videlicet coeciam, vulgo greco.
148
SECTIO II. Hydrotechnia magnetica analoga ad vires magnetis.
 
THEOREMA I. Per compressionem aquoe vitreo tubo inclusoe, varia naturae ludentis, spectacula unà cum multiplici experimentorum foetura exhibentur.
149
THEOREMA XXII. Magneticum corpus ita secari potest, ut illud, in centro gravitatis inconveniente medio libratum, datum elevationis gradum perpetuo demonstret in Meridiano.
149
II. Varia rerum spectacula ope primi Experimenti exhibere.
152
III. Figuram in humido existentem in dato humidi loco sistere.
152
IV. Qua ratione ferrea scobs cumulo arenae permista brevi separetur.
153
V. Onomatomantia magnetica, qua quod nomen verbum aut literam quispiam animo ex iis, quoe limbo vasis inscripta sunt, conceperit, statua magnetica manifestat.
154
VI. De Geographia magnetica. Magneticum globum praeparare, qui portatus constantilege, meridianam lineam toto orbe demonstret.
156
AUCTARIUM. Experimentorum Magneticorum ex variis Authoribus extractum.
157
SECTIO III. Mechanica Magnetica Experimentalis.
162
THEOREMA I. Magnetica elementorum vis experimentis ostenditur.
162
EXPERIMENTUM I.
162
II. De instrumento novo sicci & humidi gradus, uti & ventos miraratione ostendente.
163
THEOR. II. < S t e i c a o m a g n a h s m r s > applicatus. Machinam construere vi repulsiva aquas spargentem.
164
EXPERIM. III.
164
IV. Mechinam construere vi attractiva aquas spargentem.
165
V. Machinam hydraulicam, omnis generis jocos exhibentem construere.
166
VI. Machinam construere; quae vi repulsivâ certum liquorem in altum projectum, in aërem aut ignem convertat.
169
VII. Mundum elementarem, ea arte construere, ut confusis & veluti in Chaos redactis Elementis, unumquodque propriam sibi Sphaeram impermixtim repetat; quo quidem maximè magnetismus elementorum ob oculis proponitur.
170
VIII. Quo tabaci fumus humido inpermiscibilis ostenditur.
170
SECTIO IV. M E T W G O M A G N H T I S O S , sive de magnetismo Elementorum in productione meteororum.
 
EXPERIMENTUM I. Pluvia artificialis.
171
II. Ope magnetismi elementaris, ventorum naturalis, & Artificialis pròductio.
172
III. Ex magnetismo elementorum, fulgurum & tonitruorum, aliorumque meteororum ignitorum naturalis & artificialis productio.
174
IV.
175 & 176
V. H ' l a g o r m a g o i g s m r i , sive de Electricarum attractionum modo & ratione.
177
SECTIO V. M E T A A A O M A G N H T I S M O S , sive de magnetismo hydrargyrii, aut argenti vivi caeterorumque metallorum, & vegetabilium magnetica facultate, in quibus multa miscellanea incidenter occurrunt.
177
EXERIMENTUM I.
177
II. Vapore solo metalla conjunguntur.
179
III. De arboribus metallicis.
179
IV. Arboris aluminarii conficiendi.
179
F U T O M A G N H T I S M O S . Sive de magnetica facultate plantarum.
180
EXPER. V. Motus vegetativus plantarum.
180
VI.
182
VII. Novum, & quidem Virgulae coryli.
183
LIBER V.
 
De Philosophia Sonorum. Sive Harmonices motibus, divisus in tres Sectiones.
Pag. 185
PRAEFATIO. Experimenta Soni & Musicae.
 
SECT.I. De Naturalibus Experimentis de corporum quorumcunq; solidorum diversitate.
185
De faxo furdo in Scotia mirabili, quo probatur faxum solidum non admittere species sonoras.
185
EXPERIM. I. Rei difficultatem pulchrè declarans.
186
II. Phonocriticum, circa naturam diversi generis lignorum, ossium mineralium per sonum indagandam.
187
CANON I. Phonocriticus corporum solidorum.
188
EXPERIM. III, Phonocriticum circa temperamentum liquorum.
188
CANON II. Phonocriticus liquorum.
189
III. Phonocriticus vocis animalium.
189
IV. Phonocriticus vocis humanae.
189
EXPERIM. IV. Xylorganum construere.
190
V.
191
VI.
192
SECTIO II. De mechanica Instrumentorum acusticorum.
 
EXPERIMENTA Acustica.
193
I. Canales sive siphones mirificè propagant sonum.
193
II. Vox per trabes oblongas mirificè propagatur.
193
III. Vox per tubas circulares melius propagatur vehementiusque intenditur quam per rectos.
194
IV. Sonus secundum superficies circulares propagatus ingentem vim acquirit.
195
V. Vox in cochleis, sive tubo conico, secundum lineam helicen, sive spiralem contorto, utiomnium corporum aptissimo ita maximas quoque vires obtinet.
196
VI. De speculo acustico seu auditorio.
198
VII. De speculo elliptico acustico.
198
VIII. Vt in alto aëre prodigiosa Musica percipiatur.
199
EXPERIMENTUM IX. Musicam symphaticam exhibere, id est, instrumentum concinnare, quod nullo alio agente, nisi sympathia, harmoniosum sonum exhibet.
200
CONSECTARIUM. De Statuis ad cerrum se moventibus.
200
EXPERIM. X. De Sympathicâ harmonia per conica corpora.
201
COROLLARIUM I.
201
II. Quomodo statua quaepiam perpetuo moveripossit.
201
III.
202
EXPERIM. I. Chordas intactas incitare sono vitri.
202
II. Vt quis ingentes campanarum fremitus se audire putet.
202
III. Omni genere lignorum, metallorum, aut vitrorum Musicam instituere.
202
IV. De varia alteratione soui in chordis.
202
V. Vt surdus Musicam percipiat.
203
LIBER VI.
 
DE MECHANICA VETERUM AEGIPTIORUM.
 
PRAEFATIUNCULA.
Pag. 204
SECTIO I. De mechanica veterum in magnis molibus erigendis.
204
§ I. De modo & ratione, qua in ponderibus, qua trahendis, qua in altum deducendis veteres utebantur.
204
§ II. De machinis, quibus terra ingentes Saxorum moles vehebantur.
205
§ III. Quibus machinis dicta moles, aqua marique deveherentur.
206
§ IV. Quibus machinis in immensis molibus extollendis usi sint AEgyptii, sive de quinque facultatibus motricibus, & primo de vecte, & axe in peritrochio.
207
SECTIO II. De ingeniosa machinarum thaumaturgarum AEgyptiorum veterum structura, quibus in Sacrificiis tum ad Animos adstantium decantandas, tum ad sibi divinitatis existimationem apud plebem conciliandam utebantur, omnia ex Tomo II. Secundae parte Oedipi de Sumpta, uti foliafuis numeris insignita monstrant.
213
TECHNASMA I. Statuoe Memnonis modus & ratio.
214
PRAGMATIA feu TECHNASMA II. Statuam conficere Memnoniam chrodae sonum ad orientem Solem edeutem.
215
III. Memnonis avec repraesentare, motu & sono animatas.
216
IV. Sphinx Memphitica.
217
V. Echo quae tonitru aperientibus conclave aliquod exhibeat.
217
VI. Serapis Orientis Solis osculo salutatur.
218
VII. Statua delubri Apici imposita ad solem se convertens.
219
VIII. De Machinis ad sacrisicium spectantibus.
220
IX. In Ara magnae Matris multi mammeae mox ac candelae accendebantur, ubera copiosum lac fundebant.
220
X. Ara aspide adornatâ, in quâ igne posito Isis & Osiris vinum & lac fundebant, aspis vero feu agathodaemon sibilando applaudebat.
221
PRAGMATIA feu TECHNASMA XI. Sacellae constructio, qua igne succenso valvae aperiebantur, & extincto rursus claudebantur.
222
XII. Rotae versatiles aquam lustrationi necessariam fundunt.
223
XIII. Ara Deorum imagines tripudiantes exhibens.
224
XIV. De Clepsydris, sen horologiis AEgyptiorum.
225
XV. Cynocephalus AEgyptius ex veretillo aquas fundens, horas in subjecto vase demonstrat.
226
XV. Hydrologium horas diurnas & nocturnas monstrans.
227
XVI. Hydrologium antiquum AEgyptiacum quod horas inaequales demonstret.
228
LIBER. VII.
 
MISCELLANEUS.
 
De Arte parabolica, seu pyrotechnia, partim ex mundo subterraneo, partim ex aliis auctoribus, compilatâ, & in octo capita distributa.
Pag. 231
PRAEFATIO.
231
CAPUT. I: De Pyrii pulveris confectione.
231
PRAXIS De oleo ex sulphure praeparando.
231
II. De oleo ex sulphure & sale nitri simul mixtis praeparando.
232
III. De praeparandis carbonibus ad pulverem tormentarium, & alios usus in re Pyrotechnicâ ex mente opificum Germaniae, quem & Sieminovius ita describit.
231
DISQUISITIO PHYSICA.
 
De proprietatibus & officiis in pulvere Pyrio cujuslibet materiae figillatim fumptae, ex quibus pulvis ille componitur & praeparatur, de quibus quid Sieminovins, & quid Auctor noster de iis judicat, exponitur.
232
PRAXIS IV. Ad aurum fulminans conficiendum, juxta mentem, Oswaldi Crollii & nostram.
234
V. De Camphora, ejusque materia & proprietate, id est, de Artificiali Camphorae praeparatione ex Scaligero.
235
VI. De aqua ex Sale Ammoniaco.
236
VII. De aqua quadam artificiosa innoxiè sitper palma manus ardente.
236
CAPUT II. De praeparandis funibus incendiariis communibus.
236
PRAXIS I.
236
II. De praeparandis funibus incendiariis omni fumo & foetore in ardendo carentibus
236
III. De praeparandis stuppis Pyrotechnicis ad ignes artificiales.
237
CAPUT III. Praxes Jatrico-Chymicae.
238
De aliquot probatissimis antidotis contra ambustiones, pulvere pyreo, fulphure, ferro candenti, plumbo liquefacto, & aliis hisce similibus factas.
238
PRAXIS I. Ex variis decerpta pyrotechnicae auctoribus Sieminovio, Tartaglia, Paracelso, Quercetano, Freitagio, aliisque.
238
II.
238
III. & IV.
238
PRAXIS I. Ex auctoribus, Paracelso, Quercetano Tartaglia, aliisque.
239
CAPUT IV. Praxes de compositionibus ad Rochetas omnis generis, quas Itali Raggi, Germani Rakettas, vocant, ex mente, Sieminovii caeterorumque pyrotechnorum, qui pulveri conficiendo operam dant.
239
COMPOSITIO I. Ad 100, 80, & 60
239
II. Ad 50, 40, 30
239
III. Ad 20, & 18
239
IV. Ad 15, & 12
239
V. Ad10 & 9
239
VI. Ad 9, 8 & 6
240
VII. Ad 5 & 4
240
VIII. Ad 3, & 2
240
IX. Ad I
240
X. Ad 18 lotones &
240
XI Ad 12, & 10 lotones.
240
XII. Ad 6 & 4 lotones.
240
XIII. Ad 2, & 1 lotonem
240
XIV. Ad 1/2 1/4 1/8 1/16 lotonis.
240
PRAXIS I. Ad pluviam igneam conficiendam & ad varios colores.
240
CAPUT V. De globis recreativis aquaticis seu in aquâ natando ardentibus.
241
PRAXIS I.
241
II. De globulis aquaticis odoriferis.
241
CAPUT VI. Praxes aliae,
242
PRAXIS I. De igneis compositionibus profestivis diebus.
242
II. De compositionibus ad globos aquaticos seu in aquis ardentibus onerandos expyrotechnia variorum.
242
II. De ignea mistura quam sol incendere possit.
243
III. De pilis sub aqua ardentibus.
243
IV. De ignibus artificiosis, qui aquâ accenduntur.
243
CAPUT. VII. De globis lucentibus quales ignibus recreativis adhibere folemus, Germanis Lichtkugel dictis.
245
PRAXIS I.
 
II. De Stellis & Scintillis igneis pyrotechnicis quas & Germani Sternfewer, Fewerputzen dicunt.
245
CAPUT VIII. De variis spectaculorum exhibitionibus pyrotechnicae artis ope instituendis.
246
PRAGAMATIA I. Draconem volantem exhibere.
247
II. Aquilam in aëre repraesentare.
247
III. Rotam in aëre versatilem exprimere.
247
IV. Organum Pyrobolicum in aëre exhibere.
248