INDEX CAPITVM
PER SINGVLOS LIBROS.
LIBRI I. PARS I. OCV-
Jam capitibus 12, enucleat.
 
I. Anatomia ocularis necessitas.
1
II. Partes Oculi.
2
III. Nervus opt cuscum suis tunicis.
4
IV. Partium Oculi perspicuitas & opacitas.
6
V. Partium Oculifigura.
7
VI. Humorum Oculi configuratio.
10
VII. Ocudieiusy, partium magnitudo.
12
IIX. Partium Oculi situs.
16
IX. Oculi humani effigies.
17
X. Partium Oculi statio qualis.
22
XI. Fabricæ oculares caussæ physicæ.
23
XII. Quomodo secandus Oculus.
25
Libri I. pars altera, miras sed
 
exploratas pro sublequenti doctrina
 
experientias capitibus 14.
 
depromit.
 
I. Pupillæ variatio.
29
II. Radiorum visualium per minimum, foramen decussata receptio.
32
III. Rei visa secundum situm & locum una cum radijs decussatis, beneficio tubi opticipermutatio.
34
IV. Libera & naturalis radiorum visoriorum intersectio.
36
V. Rei unsus, obtuta uno, oculo uno, multiplex & distincta apparitio.
37
VI. Res una multiplex apparet situlocorum recto.
38
VII. Res una multiplicatur situ locorü enerso. VIII. Res una per plura for aminaconspecta una tantum apparet, & quando.
41
IX. Circa allatas experientias digna quædam notatu.
42
X. Tota rei visibilis imago in quolibes vitri conuexi superficiali puncto decussatur.
45
XI. Oculorum suffusio.
47
XII. Obiectum visibile liberè conspectum multiplicatur.
48
XIII. Alba & lucida matora apparent obscuris ant minus albis.
49
XIV. Fax sine lampas ardens procul è tenebris aspécta magna apparet, at superuentente sulgetri, sulminus aut alterius lucis vehemetiore inbare, imminuitur.
51
LIBER II. EX REFRA-
 
ctione radium formaliter
 
visorium inquirit.
 
PARS I. CIRCA MVLTI-
 
plices partium ocularium refractiones capitibus 14.
 
occupatur
 
I. Radiorum visoriorum in oculo refractio necessaria, & quare.
54
II. Descriptio radij directi, reflexi, refracti.
57
III. Dnæ refractionis species, velad lineam perpendicularem, velab eadem.
58
IV. Verus & apparens rei visælocus.
60.
V. De speciali in singulis oculi partibus refractione.
61
VI. Refractio radij visorijex aëre in tunicam Corneam.
62
VII. Refractio è Cornea in humorem Aqueum.
63
VIII. Densitas humorum oculi comparata.
64
IX. Refractio radij ex Aqueo humore in Crystallinum.
68
X. Refractio è Crystallino humore in Vitreum:
69
XI. Refractio è Vitreo humore in tunicam Retinam.
70
XII. Series radiorum unum punctum visibile continuè deserentium ultra senarium non excrescat, continetur etiam quando sub uno directo Radio.
71
XIII. Radius formaliter visorius siue in longum siue in latum spectetur, non est indinisibile punctum.
73
XIV. Consectaria 6.
75
Altera libri secundi pars Ra-
 
dium formaliter Visorium per ca
 
pita 16. Tunicæ Retinæ
 
transcribit.
 
I. Radius formaliter visorius non est in supersicialitunica Corneacõnexitate.
77
II. Non est in einsdé prosunditate.
80
III. Non innatat humori Aqueo,
83
IV. Exulat ab Aranæ antica.
84
V. Reÿcttur ex humore Crystallino. &c.
88
VI. Non residet in humore Vitreo rariore quam sii Crystallinus.
96
VII. Ex eodem repellitur æque denso posito, atque sit humor Crystallinus. VIII. Sed neque si densior sumatur humore Crystallino Vitreus, in cundem admittitur.
101
IX. Sihumor Vitreus est formale visus organum, res unaper plura soramina ab uno oculo in stationeremota conspecta, semper apparebit simplex quod tamé est salsum.
104
X. Si humor Vitreus est formale visus organum, res una per plura foramina visa, in statione remotasemper apparet multiplex; quod tamen ee t falsum.
108
XI. Sihumor Vitreus est formale visus organum, res eadem obtutu une simul & semel simplex & multiplex apparebit; quod tamen est impossibile.
110
XII. Si humor Vitreus est formale visus organum, res eadem per plura foramina conspecta, simul rectú & euer sum situm, aut alterutrú tantum ostendet; quod tamen est falsum.
111
XIII. Si humor Vitreus est formale visus organum, res eadem sub statione media conspecta, semper apparebit confusa; quod tamen est falsum.
112
XIV. Radÿ formaliter Visorÿ natina sedes est tunica Retina.
114
XV. Probatur hæc sententia auctoritate.
116
XVI. Confirmatur ratione.
121
LIBER III. RETINA
 
tunica formali, Visionis or-
 
gano constituta, Angulum Visorium
 
prosequitur, variasq; obiectiones,
 
& difficiles curiosasque quæ-
 
stiones expedit.
 
PARS I. CAPITIBVS.
38.
Sedem visionis in Retina stabilit ex
 
Oculi fabrica, è specierum visibilium tam
 
euerso quam recto situ im-
 
missarum mirabilibus proprietati-
 
bus; è varijs denignerationum atq;
 
experientiarum momentis, tum
 
demum aduersarum obiectio-
 
num sufficiente dilutione.
 
I. Quia Retina sedes est visionis, rectè constat fabrica Oculi.
124
II. Specicrum visibilium luculenta subaspectum deductio.
125
III. An earum apparitio, sit mera visus ludificatio?
128
IV. Quid hæc apparitio sit?
132
V. Quomodo & cur hæc apparentia tantú in obscuratis locù fiat?
133
VI. Quidex hac apparentia addiscendum.
137
VII. Immissarum specierum proprietates enucleantur.
138
VIII. Cur quodlibet interceptum in lente conuexa punctum, totam totius in charta species imaginé afficiat?
140
IX. Rationes eorum quæ circa liberum immissionis foramen absque vitro fiunt.
146
X. Rationes corum, quæ circa lentem conuexam fiunt.
151
XI. Rationes corum, quæ cum concaua & conuexa lente accidunt.
160
XII. Applicatio dictorum ad Oculum.
161
XIII. Experientia luculenta, quomodo una cademg, res in chartam vel una, velmultiplex, siturecto vel euerso, per plura lamellæ foramina transpareat.
163
XIV. Documentum 1. Quomodo ablata lamella specierum confusio suboriatur.
166
XV. Documentum 2. Quomodo singulorum vitri conuexi punctorum refractiones possint indagari.
167.
XVI. Documentum 3. Quo euincitur, Crystallinum humorem non esse formale visionis organum.
168
XVII. Documentum 4. Quo & Vitreus humor ab hac prouincia remouetur.
170
XVIII. Documentum S. Ex quo tunicæ Retinæ, humorumg, Crystallini atque Vitrei motus adstruitur.
173.
XIX. Documentum 6. ex quo tunica Retina tanquam formale visus organum stabilitur.
175
XX. Specierú visibiliumerectio, &c.
176
XXI. Erectionu refractoriæ rationes.
180
XXII. Quando & cur vitras species crigentia nilpræter merissimam lucemin chartam deferant?
182
XXIII. Quando & cur vitra species erigentia, easdem distinctè & situ recto offerant?
186
XXIV. Proprietas erectarum specierum & carum caussæ.
188
XXV. Regula compendiosissima species duobus vitris conuexis erigédi.
190.
XXVI. Specierum erectarum applicatio ad Oculum.
191
XXVII. Ex dictis demonstratur visio in Retina fieri, non autem in humore Crystallino.
193
XXVIII. Aliquot intricatarum Quæstionum ratio à Priore.
199
XXIX. Quorundam effectuum opticorum caussænaturales.
206
XXX. Epitome multorum sparsim dictorum.
207
XXXI. Firmatur nostra sententia ex decussationeradiorum visualiú.
210
XXXII. Nostra sententia omnes dissicultates è radiorú decussatione obortas tollit.
212
XXXIII. Ex euerso rerum visarumsitu difficultas aduersarijs proposita, in nostra sententia nulla.
213
XXXIV. Noua premuntur aduersarÿ difficultate.
214
XXXV. Obiectio 1. à radiorum decussatione desumpta in aduersarios retorquetur.
216
XXXVI. Obiectio 2. ab euerso rerum visarum situ desumpta aduversarios similiter serit.
219
XXXVII. Obiectio 3. exanguli visorÿ interitu deprompta, cosdem premit.
120
XXXVIII. Obiectio 4. ab axiomatis opticis allata, in omnem sententiam redundat.
224
Postrema huius libri & to-
 
tius Operis Pars Angulo Vi-
 
sorio suam nauat operá, ab-
 
strusa quæsita plurima expe-
 
dit, & Porismata de axe o-
 
ptico adfert, &c.
 
I. An, quid, & qualis sit angulus visorius?
225
II. Obiectio contra angulum visorium diluitur.
226
III. Quid conferat anguli visorÿ inuentio?
227
IV. Quæstio x. Quare solus axis opticus rem visam distinctissimè, fortissimè & in suo loco repræsensentet?
228
V. Quæstio 2. Quare aliqui eminus, aliqui comminus acusè cernunt, & contra?
230
VI. Quæstio 3. Quare lucida & albaeminus aspecta augentur, comminus imminuuntur?
232
VII. Quæstio 4. Quare uno & oedem oculo res una liberè visa, quandoque multiplicatur?. VIII. Quæstio, 5. Quid, & unde radÿlucidi in oculum ab ardentibus facibus delati?
234
IX. Quæstio 6. Quare sol per vitrù conuexum allabiur euersus, oculotrans eundè tubú, omnibus immutatis, aspicitur exectus.
 
X. Quæst. 7. Quare tota solis imago in chartam transit, ab oculo autem omnibus inuariatus, tantum aliquanta ipsius portio comprebenditur?
236
XI. Quæst. 8. Quare in medio connexi vitri nebula, in margine iris apparet?.
 
XII. Quæst. 9. Quare suffusio oculorú obiecta visibilia tingit?
237
XIII. Quæst. 10. Quid est id, quod oculus in tenebris à digito trusus aspicit.
238
XIV. Quæst. 11. Quareresparua amissa difficulter reperstur?
239
XV. Quæst. 12. Quare semiclansis ciliis distinctius videmus?
 
XVI. Quæst. 13. Quare accensælampades procul conspectænigru lacunurespersæ apparent?
240
XVII. Quæst. 14. Quareres una ordinariè tantum secundum latitudinem geminatur?
 
XVIII. Quæst. 15. Quare adhibita lente conuexa à Myopibus reseminus xebulosa, comminus clara videtur?
241
XIX. Quæst. 16. Quare aliqui per canaspecilla oegrè vident, & dolorem oculorú sibïadsciscút?
242
PORISMATA,
 
in quibus multa utilia de axe optico, & radio mensorio tractantut.
243