INDEX.
Propositionum, in hac Synopfi Opticâ contentarum.
PROPOS. I. Modus visionis explicatur.
3
II. Imago, seu basis proicctionis aliquando distincta est, aliquando distincta est, aliquando confusa.
5
III. Cur oculus vueam explicet, & pupillam contrahat.
5
IV. Cur oculus crystallinum contrahat, vel explicet.
6
V. Imago obiecti in fundum retinae, euerso situ proijcitur, & cur?
7
VI. Illud objectum maius videtur cuius imago maiorem retinae portionem afficit.
8
VII. Idem objectum propius positum maius apparet, remotum vero minus, & cur?
9
VIII. Angulus visorius ex quatuor aliis capitibus crescit ac proinde obiectum maius videtur.
10
IX. Ex totidem capitibus angulus visorius decrescit, & obiectum minus videtur.
11
X. Distantiarum dimensio ad magnitudinum dimensionem reducitur.
11
XI. Figura obiecti varia videtur pro dieursa proictione.
14
XII. Statuitur fundamentum totius Perspectiuae & Scenographiae.
15
XIII. Fundamentum transformationis figurarum statuitur.
16
XIV. Propter variam distantiam obiecti, figura diuersimodè mutatur.
17
XV. Globi, pro diuersa distantia diuersus est aspectus.
19
XVI. Ideo motus videri dicitur, quia idem obiectum mobile diuersas oculi immobilis partes successiuè afficit, vel obiectum immobile, oculi mobilis.
20
XVII. Quando per foramen obiectum aspicitur, multa plerumque succedunt quae ibi enucleantur.
22
XVIII. Alba & lucida procul spectata maiora videntur.
31
XIX. Cur & quando idem obiectum vtroque oculo spectatum, vel vnum, vel geminum appareat facilè definitur.
32
XX. Proiectio specierum iraiectis per foramen & vitrum radiis ab obiecto profectis ex iisdem principiis explicatur.
34
XXI. Luminis per apertum foramen traiectio explicatur.
36
XXII. Proiectio umbrarum explicatur.
40
XXIII. Sectio circulorum coelestium in plano opposito explicatur.
42
XXIV. Saturnij annuli proprietates & phenomena explicantur.
49
XXV. Reflexionis luminis ratio explicatur.
59
XXVI. Quacunque ad aequalitatem angulorum reflexionis & incidentiae pertinent, breuiter explicantur.
64
XXVII. Explicatur cur, & quomodo videatur obiectum, intra speculum.
67
XXVIII. Quaecunque pertinent ad speculum conuexum spharicum, explicantur.
 
XXIX. Si stante obiecto immobili oculus accedat propius ad speculum conuexum, idqueper lineam rectam ad punctum contactus terminatam, idem manet punctum reflectionis.
73
XXX. Quò speculum erit maioris sphaerae, eò maeior arcus secundum quantitatem à radiis illapsis occupatur; minor verò secundùm proportionem.
75
XXXI. Rejicitur id, quod à nonnullis Recentioribus assertum fuit, nimirum si luna speculum tersissimum esset, solem non visum iri ab oculo in tanta distantia collocato.
76
XXXII. Sphaericum & conuexum speculum repraesentat obiectum, vbiuis positum, oculo vbiuis collocato.
77
XXXIII. Quaecunque ad speculum cavum sphaericum pertinent, explicantur.
80
XXXIV. Explicantur quae ad specutum cavum i'storium pertinent.
86
XXXV. Explicantur quae ad conuexum, cylindricum, prisinaticum, conicum pertinent.
87
XXXVI. Explicantur quae pertinent ad cauae cylindrica, conica, & c.
92
XXXVII. Speculum parabolicum cavum explicatur.
95
XXXVIII. Speculum ellipticum explicatur.
100
XXXIX. Speculum hyperbolicum explicatur, tum cavum, tum conuexum.
103
XL. Refractionis ratio explicatur.
105
XLI. Diffusio luminis explicatur.
107
XLII. Causa physica Refractionis explicatur, idque obiter.
109
XLIII. Explicatur refractio in vitris planis, & sphaericis.
110
XLIV. Explicantur ea quae pertinent ad telescopium, siu tubum opticum, sou perspicillum maius, constans ex conuexo obiectino & oculari cano.
116
XLV. Explicantur ea quae pertinent ad telescopium constans ex duobus vtrinque conuexis.
126
XLVI. Lens ocularis ex duabus semilentibus in centro, seu polo conuexitatum coniunctis, & extrinsecus vtrimque plaris, explicatur.
131
XLVII. Explicantur telescopia pluribus lentibus instructa.
138
XLVIII. Explicantur quae ad vnam dumtaxat lentem pertinent.
144
XLIX. Explicantur ea quae ad specularia, ocularia pertinent.
148
L. Explicantur quae ad microscopium pertinent.
150
LI. Explicantur quae ad vitrum ellipticum & hyperbolicum pertinent.
154
LII. Explicantur ea quae accidunt circa baculum aquae immersum.
158
LIII. Explicantur obiter aliqua ad rem colorum pertinentia, qui ex refractione nascuntur.
159
LIV. Explicantur quae ad polyopirum pertinent.
160
LV. Explicantur ea quae ad refractiones, & paralaxes coelestes pertinent.
162
LVI. Explicantur vsus analemmaetis noui ad borologia.
164
LVII. Nonnulla optici iuris quae ad coelestia phoenomena pertinent, suprà omissa, bîcobiter declarantur.
167
LVIII. Perstringuntur breuiter quae ad rem Comitarum pertinent, statutis prius nonnullis de Physicis & Astronomicis.
174