INDEX
RERVM ET VERBORVM
quae in hoc Volumine continentur.
A.
 
Abbas San-Genouefianus priuatur ab Vniuersitate.
336
Adam de Iedwoft fundator Burfae Scoticae in Vniuersitate Paris.
349
Adam de S. Amando.
371
AEgidius Aiscelinus, in Catal. Cardinalis factus reformauit Vniuersitatem
388
AEgidius Albi supercilij in Catal.
 
AEgidius de aspero monte in Catal. Rector Vniuersitatis.
592
AEgidius de Billiaco in Catal.
 
AEgidius de Campis in Catal. Doctor Theol.
835
AEgidius de Corbeia in Catal.
 
AEgidius de Dullendio in Catal.
 
AEgidius de Pertico in Catal.
 
AEgidius de Pontoise Abbas S. Dionysij conferuator priuilegij aduersus abusores Curiae Conseruationis.
207
Aimericus feu Aimarus de Magnaco vtriusque Iuris Professor, Episcopus Paris, ante promotionem supplicum libellorum Magister commemoratur in litteris fundationis Vniuersitatis Andeg, 381 inrerest dedicationi Capellae Nauarricae. 442. fit Cardinalis tit. S. Eusebij, obit. an. 1384. in Catal.
 
Alanus Gonterij in Catal.
 
Alanus de Lambala Doctorin Theologia.
569
Alanus de Mirech.
284
Alanus de Prope Pontou in Catal.
 
Alanus de Villa-collis Procurator Nat. Gallic, 262, 269. item in Catal.
 
Albertus de Bohemia Procurator Nat. Anglic. 319. 333. in Catal.
 
Albertus de Maruilla incepit Artibus, sub M. Io. de Maruilla, cuiusbursa nibil,quia Beneficiarim de Sorboma, & promisit bona fide quad solnet quando babebit potentiam.
 
Albertus Metensis Minorita licentiatur.
70
Albertus Patauinus in Catal.
 
Albertus de Saxonia in Catal. primus Curio ab Vniuersitate praesentatus ad Curiam S. Cosmre.
362
Alexander Alemanici Collegij Prouisor in Catal.
 
Alexander de Alexandria in Catal. &
166
Alphonsus de Bonavilla Doctor Theol.
643
Aluarus Pelagius in Catal.
 
Amelius de Brolio Cantor Turon. Doctor in Decretis.
569
Andegauensis Vniuersitas. Vide, Vniuersitas.
 
Andreas Giny seu de Florentia Collegij Longobardici fundator.
125
Andreas de Monte S. Eligij Doctor in Theologia.
62
Andreas de Suecia in Catal.
 
Antonius de Alex. Doctor in Médicina.
305
Appellatio Vniuersitatis à sententia Praelatorum.
335
Appellatio I. Vniuersitatis à Benedicto XIII.
803
Appellatio 2. eiusdem ab iodem.
821
Contra Appelantes à Rectore & à Deputatis Vninersitatis.
171
Arca communis Vniuersitatis apud Maturinenses.
893
Item apud S. Genouefam.
336
Arcula & cista sigilli communis apud S. Genouefam, 318. quamobrem inde translata in aedem Nauarricam.
336
Arcae Nationum apud S. Mathurinum.
894
Arca Nat. Gall. ad Nauarram translata an. 1383. Procuratore M. Io. Guioti, Vide in Catal, Ioann, Guioti.
 
Arca Nat Anglic, apud S. Cosinam, 301. Recensio seu Inuentarium rerum in ea repertarum.
894
Arnestus de Wlnen, aliàs de Hollandia Rector Vniuersitatis.
413
Arnoldus de Beuere Saxo in Catal.
 
Arnoldus de Prel de Heppenart Notarius publicus.
392
Arnoldus de Tolosa Augustin
37
Arnoldi Villanouani errores damnantur per Episcopum & Vniursitatem Parisiensem, 42. eiusdem errores, 107. 121. libri comburuntur, 166. quamobrem damnatus, 121, eius doctrina à Benifacio VIII. primum reprobata, deinde approbatur.
 
Artium Facultas, deprimitur.
891
Artis Oratoriae reparatio.
893
Ab Artium Facultate appellationes variae.
372, 373.
Aurelianensis Vniuersitas. Vid. Vniuersitas.
 
B.
 
Baccalariorum in Artibus iuramenta.
273
Baccalarij non debent admitti ante an. 21 aetatis.
21
Baccalariorum habitus.
274
Baccalarij primae auditionis quinam vocentur.
302
Balduinus Agni Doctor in Theol,
569
Bartoliobitus.
344
Bartholomaeus de Brice Doctor in Medicina.
284
Bedollorum Nationalium receptio.
376
Bedelli priuantur Bursa ob negligentiam, 128 vetantur ingredi in locum Congregationis,
164. 171
Bedellidefuncti vxor citata ad tribunal Rectoris reddit virgas argenteas, 377. Bedelli debent obsequi Rectori in omnibus agendis, 967 fasces submittunt Procuratori & Nationi Gallic, 8. die Ian.
164. 171
Bejaunium Regentium seu iocundus aduentus, 249. Statutum de Bejaunio, 266, 274. vertita exactio Bejaunij, 267. Ius Bejaunij ad omnes iciarios pertinens.
674
Benedicti XI. electio 61. humilitas, 61 Rex Philippus ei, se Regnumque commendat, 62. Ille Regem, Praelatos, Regnicolas à Censuris Bonifacianis absoluit, 63. 64. Cancellarijs licentiandi porestatem reddit & Praelatis Beneficiorum dispensationem, 65 Mendicantibus nimis addictus, 66. Priuilegia eis attribui contra Parochos.
66 obit. 69
Benedictus XII. Doctor Parisiensis, 241 in Papam electus, 241. Scribitad Vniuersitatem de promotione sua, 242. aedificat Bernarditarum Collegium, 250, statuit circa Quaestionem de visione Beatifica, 250. item circa Canonicos Regulares studia Generalia adeuntes.
253
Benedictus XIII. aliàs Perrus de Luna Pontifex creatur, 710. scribit ad Vnieursitatem circa vias sedandi Schismatis, 716 tergiuersatur, 719 iterum scribit ad Vniuersitatem, 723, 724. ad Regem Carolum VI. 729 iterum ad enndem & ad Ducem Bituricensem de substractione obedientiae, 8 8. Auenioni concluditur 874. ad Regem scribit de sua Captiuitate 878. Regis ad eum responsio.
882
Beneficiorum Ecclesiasticorum Collatio per Pontifices inordinata, 20, 23, 32. Differtatio de Praesentatione & Collatione Beneficiorum, 30, 32. an Laïci conferre possint Beneficia, 38. differtatio de Pontificijs Beneficiorum Eccl, collationibus, 911. Item de Regijs Collationibus eorundem 917. vbi de libertatibus Regni & Ecclesiae Gallicanae, deque Regaliae iure. Praelati Franciae Beneficiorum collationibus priuati, 917 918. Beneficiorm reseruatio antiqua, 30. contra Reseruationes Benef. 20. contra Collationes extraneis factas, Pensiones & exactiones, 20, 23. Beneficia oblata Vniuersitati ab Episcopo Cenomanensi, 376. Beneficiorum Vniuersitatis conferendorum ratio, 208, Priuilegium de non residendo in Beneficijs, 233, 234 Priuilegium perceptionis fructuum ex Beneficijs per 7. annos citra residentiam, 194. 295. Rex non vult Cardinales Beneficia possidere in Francia
296
Berchorius Pictauiensis.
319
Bernardus de Cuciaco.
49
Bernardus de Haërmais, aliàs de villa Campi in Catal.
 
Bernardus de Fargijs in Catal.
 
Bernardus de Mercorio.
62
Bernardus de Loisem.
310
Bernardus Textoris in Catal.
 
Bernardus Alamandi in Catal Episcopus Condomensis scribit de Schismate 680. ad Clementem VII. & c.
 
Bernardus de Roma in Catal.
 
Bero de Suecia in Catal.
 
Bertaudus seu Bertholdus de Alcmaria Procurator Nat. Ang.
643
Bertaudus seu Bertholdus de S. Dionysio in Catal. sermonem habet ad Proceres Ecclesiae Gallic. contra Bonifacium VIII.
40. obit 109.
Bertrandus Borelli in Catal.
 
Bertrandus de Fontenayo in Catal.
 
Bertrandus ds Gutto Papa Clemens V. factus, Vide Clemens V. Catal.
 
Bewinus de Winvilla dorator Collegij Marchiani; 69. & in Catal.
 
Blasius Audromari in Catal.
 
Bonifacius Papa VIII, imperiose scribit Philippum Regem subesse sibi cum in temporalibus. 5. 6. vetat solui Regi Decimas Beneficiorum Eccl. 6. Collationibus ei interdicit, 6. Regaliae ius adimit, 6, 7, 8. Regem arguit spoliationis Beneficiorum, prauae monetae, prauae administrationis Politicae, 9. Concilium conuocat contra Philippum, 10, 11, 12. Consiliarios Regis accusat, 10. repiaesentat mala à Sarracenis Ecclefiae illata, 10. Magistros in Theol. & Decretis euocat ad Concilium, 11, 12. Item Cancellarios Vniuers, 13. Regem acriter arguit ob detentionem Episcopi Appamiensis 13. Episcopi crimina, 12. Bulla Bonifacij Parisijs comburitur, 13, 14. Ecclesiae Prelatos accusat ignauiae quod Ecclesiam calcari patiantur, 24, 25. Cancellarijs adimitlicentiandi potestatem, 16. insistir sententire de Regum subiectione, 25. Excusatur à Cardinalibus, 26. 27. negant Cardinales scriptum quidquam suo consilio de subiectione Regum quoad temporalia, 29. 30. Cardinalis Portuensis de dissidio Bonifaciano, 28, 29, 14, 35. Bonifacius commemorat Beneficia à se collata Regnicolis, 27. Magistris Paris, 24. suum erga Regem Regnumque amorem praedicat, Regi minatur exemplaque repraesentat depositorum per Pontifices Regum, 33, 55 publicat Bullam Vnam sanctam de duplici gladio Ecclesiae & subiectione Regum in temporalibus, 36, 37. Regem excommunicari iubet per Ionnem Monachum Cardinalem, 38, 39. Criminibus oneratur, 40, 41 42. exprobrat beneficia à se Franciae collata, 54, 55. Processum causae instituit aduersus Philippum, 57. & seq. capitur in Natali vrbe, 60, eius Captiuitas describitur, 60. mores, 61 mors, 61 primus sibi vindicauit Beneficiorum Collationes in Regno Franciae, 913, litterae publicae Clementis V. ad absolutionem, vel condemnationem Bonifacij, 120. decisio litis Bonifacianae, 144. rationes variae pro ipso & contra.
145
Bricius Monachi Notarius publicus.
572
S. Brigittae obitus.
441
Bursae Scoticae fundatio.
349
Bursae communis institutio ad lites, eiusque Réceptor.
360
Bursa communis seu Collecta Facultatis Artium contra Theologos.
C.
 
Cancellarij Vniuers. priuantur licentiandi potestate, 54. restituuntur in integrum,
65.
Cancellarius Paris, nec Vniuersistatis, nec vllius Facultatis caput est.
967
Cancellarij Parisiensis Receptio ab Vniuersitate, 318, vetitum date pecuniam Cancellario prolicentia, 250, 251, 275. lis cum Cancellario Paris. ob exactiones, 585 606. & sequent. Capitulum Parisiense alium a Cancellario substituit ad dandum licentias, 585. statutum Vniuers contra Cancellarium, 599. 600. 605. celebre Senatusconsulrum latum contra Cancellarium San-Genouefianum tempore Schismatis. 578. & seq. Contra Cancellarium Paris. admittentem Baccalarios ad licentiam sptetis statutis Theolog. Facultatis, 605. De Canonicis Regularibus ad Vniuersitates mittendis.
253
Capellaniae Ioannis de Thelu fundatio, 303. praesentatio ad Capellaniam, 307. ad eandem praesentatur Ioannes Buridanus ab Vniuersitate.
 
Capellae S. Martini de Ordeis Patronatus mutatus.
418
Capellaniarum fundatio à Philippo Pulchro,
71. 72
Capellaniarum dotatio, 418 & seq. discordia inter Capitulum Parisiense & Vniuersitatem de ordine procedendi in exequiali pompa Regis, 319. Capitulum satisfacit Vniuersitati, 319. lis inter Vniuersitatem & Capitulum Pacif. 275. ob Canonicum S. Benedicti Scholarem intestato desunctum, 202. Canonici Capituli refecati ad Vniuersitate restituuntur in integrum, 210. lis inter Capitulum Parisiense & Decretistas de lectura Decretorum, terminatur à Clemente Papa.
601
Cardinalium exactiones Schismaticis temporibus.
Cardinales in Italia commorantes ad Auenionenses de electione Vrbani VI, 465. ad Vniuersitatem.
466. 479
Carmelitarum Basilica in Platea Maubertina dedicatur, 328. diploma Philippi Regis in hanc rem
479
Carolus V. in Catal, inauguratur Remis, 379 obit, 582, dum effertur exurgit discordia inter Scholares & Seruientes Praetoris Paris. 582 caetera quae in Catalogo omisimus, hîc accipe; laudatur praesertim ab insigni prudentia in rebus agendis. Vnde & Sapientu cognomentum tulit; de eo Petrarcha ad Vrbanum Papa, Nosse mibi videor adolescentis canum & senilem animum, ac praecipuam quandam vrbanitatem linguaeque modestiam magnis mibiolim in rebus expertam. Hac indole praeditus quia non erat ipse admodum Latinè doctus, viros litteratos mirificè coluit eosque largissimis stipendijs ad versiones Gallicas excitauits nec omisit eum hinc laudare Robertus Gaguinus in Orat. ad Guidonem de Rupeforti Franciae Cancellarium. Idque, inquit, fagaciter olfaciens Carolus V. (nimirum quam vtiles essent litterae) cum & infantiam atque adolescentiam sine eruditione altioru disciplinae exegisse se doleret, summopere instituit plurimos in omni disciplinae libros in vernaculam linguam conuerti, vt quod à Consiliarÿs hominibus Latinè proferri audiret, id & legeret per se & nulle admonitore comprehenderet. Eius ergo iussu Nicolaus Oresmius Biblia, Ethica, Politica, libros de coelo & mundo Aristotelis, Petrarchae Dialogos de vtraque fortuna vertit, Simon de Hesdino Doctor Theol. Valerium Max, Ioannes Goulanus Carmelitarum Prouincialis Rationale Diuinorum Officiorum, Ceremoniale, Collationes SS. Patrum è Graeco in Latinum à Cassiodoro versas: Ioannes Corbichonious Augustinus Doctor in Theol, & ipsius Confessarius, Bartholomaei Anglici Proprietarium seu rerum omnium proprietates; Radulphus de Preslis S. Augustini libros de Ciuitate Dei; Petrus Vrbeuetanus Episcopus Historias Romanorum Pontificum, vtipse restatur lib. 4. c. 4. Dialogorum inter Ortodoxum & Cathecumenum. Imposuit, inquit, Petro Vrbeuetano Episcopo vt Historias Rom. Pontificum B. Damasi Papae ad S. compositas Hicronymum exponendo scriberet & pro posse compleret, ac vt exquireret Codicem sacrorum Canonum & expositum daret sibi. Per bas enim scripturas & paucas alias sperabat sanè posse refòrmari statum Vniuer salis Ecclesiae, vel ad minas Galicanae secundam normam & regulas contentas in sententijs praedictorum librorum. Hisse exercebat Carolus: vnde sic eum compellat Carolus de Louviers in Praefatione Somuÿ Viridarij Quand tu te peux retraire de la "cure & de la grand pensée que te prens pour ton Peuple general & la chose publique, tu te appliques en aucun retrait, & là secretement lis ou fais lire aucune bonne escriture ou doctrine, ou fais par Clercs mou-noir aucunes doubtes ou Questions; car sur tous Princes Chrestiens tu veoys & oys voulentiers bons Clercs, tu les aduances & leur portes honneur & reuerence & les as en remembrance en les promouuant de ton propre mouuement.
 
Somnium illud Viridarij de Potestate Pontificia conscriptum est iussu ipsus Principis, in quo agitur de progressu deque plenitudine, vt vocant, potestatis Pontificiae, de lu risdictione coactiua, gladio vtroque, & alijs eiusmodi."
 
Carolus VI. In Catal. furore corripitur, 680. post mortem Clementis VII. legatos mittit ad Cardinales.
Carolus IV. Bohemiae Rex & Imperator in Catal. Lutetiae excipitur, 450. Pragensem Vniuersitatem instituit.
313
Censura Doctrinalis quid sit, 895. quotuplex sit & quot modis fiat, 895. Censurae Vniuersitatis.
895.
Censurae singularum Facultatum, 896. Censurae Episcopales.
899
Cessatio Vniuersitatis à lectionibus & sermonibus.
696
Christianus de S. Audomaro Doctor in Theolog.
348
Christopohorus de Cugnerijs in Cantal.
 
Clemens V. VI. VII. in Catal. Clemens V. Pontifex el gitur & quomodo, 98. reuocat Bullam Bonifacij Clericis Laicos, & Vnam sanctam, 99 100. crigit Vniuersitatem Auenionensem, 101 indulget priuilegia statutorumque condendorum potestatem, 102 Scholasticum seu Cancellarium creat ad negotium Licentiarum, 102. alia statuta ibidem condit, 102. instar Vniuersitatis Tolosanae; 102. Auentoni primus Pontificum sedet, 113. Concilium Viennense habet, 14. de sumptibus Doctoratus 142. de Scholis linguarum, 141. memoriam Bonifacij ab omni crimine haerefeos leuat. 141. Vniuersitati fructuum è Beneficijs percipiendorum licentiam facit & in eam rem scribit Conseruatoribus, . moritur, 169. eius Fpitaphium, 169. Clementinarum lectio imperata Academijs.
177
Clemens VI. Petrus Rogerij ante dictus fit Pontifex, 276. Priuilegium indulget pro reditibus Beneficiorum.
277
Clementis VII. aliàs Roberti Gebennensis electio in Papam, 526. in Catal. pro electione Clementis expositio ad Comitem Flandriae, 520 pro eadem alia expositio ioannis Fabri Abbatis San-Vedastini, 523. pro eadem Petri Barretia Tractatus. 524. pro eadem Prior Carnotensis pro Magistris Parisiensibus, 555. Clementi adhaeret Francia, 564. in eamque rem terna habentur à Carolo V. Com tia, 565. Vniuersitas primùm dubia Iudicium suspendit, 566. litterae Regis ad Vniuersitatem, vt ea de redeliberet, 568. variae dicuntur sententiae, 570. tandem eidem Clementi adhaeret. 570. litterae Clementis ad Facultatem Artium, 578. deliberatur in Vniuersitate de Rotulo ad Clementem mittendo variaeque dicuntur sententiae. 579. dissidium inter Abbatem & Cancellarium San enouefianum ob electionem vtriusque Pontificis, 581. Exactiones Clementis, 582. contra cas insurgit Vniuersitas iniquo successu, Roncio Oratore, Rectoreque fugatis, 583. hinc dissipatio Vniuersitatis, 583. Petrus de Luna Cardinalis Castillianos ad Clementis partes adducit, 585. Confessio Cardinalis Vltramontani pro Clemente, 586. Rotulum ad Clementem mitti tandem placet, 591 592. Priuilegium à Clemente Vniuersitati concessum contra Occupatores Redituum Eccelesiasticorum, 593, 594. Indulget Vniuersitati perceptionem fructuum ad septennium, 596. declaratio Hugonis Cardinalis pro Clemente, 603. Vniuersitas instat apud Clementem sedationi Schismatis, 618. Clemens se submittit autoritati Concilij Generalis, 618. Nauarrus Clementem agnoscit, 648. Cardinalis Sabinensis eundem fatetur esse verum Papam, 671. Petrus de Luna Parisijs pro Clemente laborat, 685. Clemens Ludouico Andegauensi ad recuperationem Regni Siculi Decimas Peneficiorum impertit, 680. Animum abijcitacceptis litteris Vniuersitatis de modis sedandi Schismatis, 701. obit. 701. quid post eius mortem egerit Vniuersitas, 709. Rex ad Cardinales post mortem Clementis.
710. 711
Coelestinus Papa inter Coelites refertur, 167. Philippi in hanc rem affectus.
710. 711
Collegium AEduense fundatur.
252. 275
Collegium Allemanicum.
328
Collegia Anglicana Oxoniae.
185. 186
Collegium de Aue Maria fundatur, 261. quare sic dictum. 261. qui Collegij moderatores,
262. statuta. 614.
Collegium Atrebatense.
239
Collegium Baiocense instituitur.
120
Collegium Becodianum.
327
Collegium Beluacense seu de Dormano.
429
Collegij Boissiaci fundatio.
349
Collegium Burgundicum instituitur.
235
Collegium Cameracense.
319
Collegij Carnotensis fundatio.
420
Collegij Cluniaconsis statuta, 121. & seq. circa Scholares in Philosophia studentes, 122. circa Theologos, 123. Collationes institutae, 123. circa Doctoratum in Theol. 124. circa pensiones Monachorum ibidem commorantium.
126
Collegium Constantinopolitano-Marchianum, 364. vbi de MM. Ioanne & Guillelmo de Marchia deque Bewino de Winvilla Fundatoribus & Dotatoribus.
365. & seq. 370
Collegium Dacicum in vico Montis San-Genouesiani.
328
Collegij Fortetici à M. Petro Forteti Canonico Parisiensi fundatio.
674
Collegij Geruasini fundatio.
430
Collegij Harcuriani fundatio & statuta, 152. & seq. confirmantur ab Episcopo Parisiensi,
162.
Sacellum Collegij.
162
Collegium Iustitianum.
162
Collegium Laudunaeum, 168. fundatio Capellani, 169. laus Scholarium Laudunensium.
169
Collegium Lexouiense fundatur an 1336. sed non perficitur fundatio nisi an. 1414.
 
Collegium Longobardicum instituitur.
225
Collegium Maclouiense, 8. Scholarium.
393
Collegium Marchianum.
364
Collegium S. Martialis in Vniuersitate Tolosana fundatur.
364
Collegium Facultatis Medicinae, 12. Scholarium apud Montempessulanum ab Vrbano V. institutum.
380
Collegium Mignonium, quod & Grandimontium.
281
Collegium Montis-acuti.
171
Collegium Narbonense fundatur.
180
Collegium Nauarricum fundatur à lana Philippi Pulchri vxore, 74. instrumentum fundationis, 74. 75. Nauarricae Domus encomium. 75 Bursariorum numerus, 75. De Grammaticis, Artistis & Theologis Collegij Nauarrici, 82. omnes tenentur interesse dinino Officio, 83. Reditus Collegij, 84. singulae Communitates seu Societates suana. habent habitationem, 84. Sacellum seu Capella aedificatur, 85. Executorum Testamentariorum additio & mutatio, 87. 88. Beneficiarij Nauarrici qui dicti, 92. quomodo aluntur, 92. statuta Bursariorum, 92. 93. Capellanorum & Clericorum, 94. Prouisoris munus, 95. debet emere libros ex pecunia residua, 95 quomodo statuta fieri debeant. 95. Instituitur sermo sancti Ludouici in Colleg. Nauarrico, 96. item Festum Praesentationis B. Virginis.
96
Catalogus Magnorum Magistrorum eiusdem Collegij.
97
Capellae dedicatio.
442
Collegij S. Nicolai Luparaei statuta reformata, 139. & sequen.. à Proposito Parisiensi fit satisfactio ob violata iura Collegij ex mandato Caroli V. Regis.
386
Collegij Plessaei fundatio.
191
Collegium Presleum fundatur à M. Rodulpho de Preslis, 167. 168. Scholarium Preslaeorum dissidium, ob idque diuiduntur in duas habitationes.
168
Collegium Tornacense.
328
Collegium Turonense.
240
Conceptionis Deiparae feslum instituitur, 71. 964. Proimmaculata Conceptione certat Vniuersitas.
609
Contra immaculatam Conceptionem.
620
Concilium Generale supra Papam, 40. appellatio à Papa ad Concilium Generale, 40. 41. Vniuersitas appellationi Regis ad futurum Concilium adhaeret, 47. eidem adhaerent Dominicani, 49. eidem Martinus de Ripa, 52. eidem Vniuersitas Tololana.
52
Conradus de Gerlenhusen Tractatum edit de Schismate.
682
Conradus de Monte-puellarum in Catal.
 
Conradus de Nouitate in Catal.
 
Conradus de Suecia in Catal.
 
Contra Conseruatores Vniuersitatis abutentes priuilegijs, 270. ratio libellorum in Curia Conseruationis.
394
Conseruator solus cognoscit de causis Personalibus Scholarium.
Contributio Generalis, 261. Theologi contribuere coguntur, 261. Contributionis Receptores Rector, Procuratores & Deputati de qualibet Facultate. 261. Quaestio celebris de Corpore Christi in triduo morris.
615
Corbarius Antipapa creatur, 217. damnat Ioannem XXII.
220
Primus Curio S. Cosmae ab Vniuersitate praesentatus, 362. Natio Anglicana videtur contribuisse ad extructionem Ecclesiae S. Cosmae, 362. mo numentum Nationis Anglic. apud S. Cosmam, scamnum & insignia, 362. lis de Patronatu S. Cosmae agitata in Parlamento.
291
Cruciada seu Crusis assumptio praedicatur, 166. tres Reges & multi Principes eam assumunt,
166.
Cyni lurisconsulti obitus.
251
D.
 
Dauid Walha Rector Vniuerf in Catal. Decanus Facultatis Decretorum satisfacit Rectori & Facultati Artium.
387
Decanus primus oneris Facultatis Medicinae.
254
Determinãtium habitus in Missis & Vesperis.
280
D onysius Platonis in Catal. Rector Vniuers.
364
D onysius Soulechat Minorita errores reuocat.
378. 382
Doctoris Theologi receptio extra ordinem ex Bullis Papalibus, 279. 280. 281. 315. 325. 345. 370. 378. 380. 446. 447. deliberatio super Bulla Papaliin hanc rem.
397
Dominicus de Clauagio seu de Clauasio Bursarius Collegij Constantinopolitani,
365. & la Catal.
Dominicus Ducis Tullensis Dioecesis Gall. Nat. Procurator an. 1371.
 
Dominicus de Luneville in Catal.
 
Dominicus Parui in Catal.
 
Durandus de Aurilliaco in Catal.
 
Durandus de S. Portiano in Catal. & 49.
 
E.
 
Ecelesiae Gallicanae Synodus ad terminandum Schisma, 732. Vniuersitas Actorem in ea suum habet & informat, 737. Ecclesiae Prosopopaeia in Shismate constitutae, 746. alia Synodus Ecclesiae Gall. ad deliberandum de substractione obedientiae, 829. Substractionem concludit.
847.
Ecclesiae Gallicanae libertates, 922. quando libertatis vocabulum vsurpatum.
847
Eduardus II. Rex Anglorum festiuè Parisijs excipitur, 167 ad loannem XXII. scribit pro Academia Oxoniensi.
184. 185
Episcopus Parisiensis ab Vniuersitate priuatur, 226. Protectio data à Ioanne XXII. contra Vniuersitatem, 225. 226. lis inter Episcopum Paris. & Vniuersitatem ob mulctam pecuniariam Scholari indictam in Curia Officialitatis.
226
Episcopus Paris. ob incarceratum Scholarem Monachum Vniuersitati satisfacit, 320. Rector Vniuersitatis Episcopum praecedit verba facturus ad Regem, 585. lis inter Episcopum Parisiensem & Inquisitorem fidei.
441
Erardus Macardi in Catal.
 
Erardus de Conty Doctor Med. Carolo V. duo volumina Commentariorum in Aristotelis Problemata dedicauit.
 
Errores M. Ludouici Theologi reuocati.
374. & sequent.
Errores M. Ioannis de Calore reuocati.
377
Errores Dionysij Soulechat Minoritae reuocati,
379. 382. 414
Errores Nicolai de Vltricuria reuocati.
308
De Erroribus Raimundi-Lullij Duplex Lullius,
439
Errores Wicleffi.
450.& seq.
Errores ad Magiam pertinentes damnati.
864
Errores Minoritarum.
197. & seq.
Euenu, Bohic, vel Borric Doctor Theol.
643
Eustachius de Riuo Decretorum Doctor.
643
De Examine S. Genouefae, 261. Examinatores & Cancellarius vetiti pecuniam exigere à Licentiandis in Artibus. 261. vid. Supra Cancellarius.
 
F.
 
Facultatis Artium status, 891. dissidium in Facultate Artium ob examen S. Genouefae.
334
Ferricus Cassinelli Decretorum Doctor in Catal. eius litterae ad Vniuersitatem contra Quendam impugnatorem immaculatae Conceptionis B. V.
640
Ferricus de Metis legum Doctor. in Catal.
 
Festum Edmundi Regis cum Crastino instituitur.
377
Festum Praesentationis B. Mariae Virginis instituitur, 441. Phillipus de Mazerijs autor institutionis, quomodo,441. Officium Festimittur à Rege ad Collegium Nauart.
446
Firminalia Tribus Ambianensis in Natione Picardica.
231
Flagellatorum Secta ab Vniuersitate reprimitur.
314
Flamingus de Martroy seu Marreroy in Catal, Florentinorum à Grogorio XI, diffidium.
444. 448. & seq.
Franciscus Alemade in Catal.
 
Franciscus Carracciolus Cancellarius Paris.
177. & in Catal.
Franciscus Christophori Canonicus Regularis in Catal.
 
Franciscus d'Estele Rector Vniuersitatis.
480
Franciscus Maironius institutor Sorbonicae laurea Doctorali donatur extra ordinem.
197. & in Catal.
Franciscus de Mediolano Doctor Theol.
567
Franciscus de S. Michaële Rector.
419
Franciscus Petrarcha in Catal.
 
G.
 
Galeranus de Pendref Doctor Nauatricus in Catal.
 
Gammerus de Blesis.
96
Garinus de Moreto Socius Nauarr.
95
Gaufridus de Melpomre Doctor Medicus in Catal.
 
Gaufridus de Miricuria florebat in Artium Professione an, 1359, 1360
 
Gaufridus de Columbarijs in Vindocinijs.
95
Gaufridus Roffleti pro Coll. Macloueinsi.
392
Gentilis de Montefloris Doctor Theol.
120
Gerardus de Aruernia in Catal.
 
Gerardus de Bononia Carmelitarum Prior Generalis in Catal.
 
Gerardus Hypot de Kalxer Baccal. Theolog. in Catal.
 
Gerardus de I asboëgas in Catal.
 
Gerardus de Lemouicis Procurator Nat. Gall.
in Catal. & p. 100.
Gerardus Magnus Dauentriae Socius Sorbonicus in Catal.
 
Gerardus de Manilijs in Catal.
 
Gerardus Pigaloti Episcopus Atrebatensis.
28
Gerardus de Veruino Poenitentiarius Ecclesiae Paris, in Catal.
361. 365
Germanus Cellati Sub-Prouisor Sorbonicus in Catal.
 
Sang-Germano Pratenses Monachi transigunt cum Vniuersitate de Patronatu Ecclesiatum, 285. Vasa sua oppignerant ob pecuniam Vniuersitati debitam, 289. Satisfaciunt pro impensis, 290, transferunt ius Nundinarum ad Regem pactà conditione, 40. lib. annui reditus Vniuersitati pensitandarum.
410
Catalogus Curionum S. Germani veteris ab Vniuersitate praesentatorum.
424
Germanus de Rungiaco florebat in Artium Professione an. 1373. licentiatus fuit in Theolog. an. 1400.
 
Geruasius Christiani Doctor in Medicina,
348. & in Catal, 567. 569
Geruasius Bessouche seu Boissouche Decanus Facultatis Decretorum.
567, 168, 169
Gilotus Artuarij Grammaticus Nauarticus.
95
Godefridus Balie Procurator Nat. Picard.
567
Gorbetus de Monte-Beraudi in Catal.
 
Godefridus Cornubiensis in Catal.
 
Godefridus Lattacher in Catal.
 
Godefridus Boussardi de Collegio Nauarrico.
74
Godefridus seu Gotfridus Parchuim in Catal.
 
Gonsaluus Praepositus Generalis Minoritarum,
70. obit, 166
De Gratia & libero arbitrio disputatio.
213
Gregorius Ariminensis in Catal.
 
Grindus seu Grimtius Bonifacij Procurator Nat. Norman. 262. Idem fuit Cancellarius Paris. 361. Statuta condit Sorbonica,
421, in Catal.
Gualteri Brugensis Episcopi Pictauiensis miraculum.
109
Gualterus Burley in Catal.
 
Gualterus Grassi in Catal.
 
Gualterus de Wardelay, in Catal.
 
Guido Augustinensis errores reuocat.
329
Guido de Castro forti, Doctor in Medicina.
569
Guido de Diuione Artista Nauarricus.
95
Guido de Chastillon Executor Testamentarius Ianae Reginae.
88
Guido Dominicanus reucoat errores.
183
Guido Guerini Rector Vniuers. 368. Doctor in Medicina.
567
Guido de Lingonis determinauit in Artibus an. 1365. sub M. Io. de Quercu.
 
Guido de Noa.
95
Guilbertus de Seloëto Doctor in Medicina. 569.
 
Guillelmus Ameline.
578
Guillelmus Amy-doux Socius Sorbonicus.
230
Guillelmus de Attiliaco.
96
Guillelmus de Altamilliana.
96
Guillelmus de Auriliaco Episcopus Paris.
71
Guillelmus Baufeti Episcopus Paris.
69
Guillelmus Bernadi Baccal. Nauar. 93. Cancellarius Paris.
236
Guillelmus Brito.
62. 71
Guillelmus de Camera determinau t in Artibus mense Feb. an. 1370. Procuratore Nat. Gall. M. Guill. le Dos Tribus Turon. incepitautem, sub M. Michaële de Creneyo. Comemoratur quoque in Reg. Nat. Gall. Ioannes de Camera.
 
Guillelmus Carpentarij, Procurator Nat. Norman.
643
Guillelmus de Chanaco Episcopus Parisiensis.
277
Guillelmus Carnificis Rector. 420. & in Catal. Doctor in Medicina.
569
Guillelmus de Corbolio Baccal. Nauarricus.
95
Guillelmus Curatus de Domno-Martino.
96
Guillelmus le Dos Procurator Nationis Gallic.
442. 560, & o, Catal.
Guillelmus Felicis Trecensis licentiatus est in Artibus, Sub M. Mich. de Creneyo an. 1373. Nat Gall. Procurator fuit & Notarius Apostolicus. Vide in Catal. Ioan. Chicoti.
 
Guillelmus Gormont Praepositus Paris.
115
Guillelmus Gorrien Rector Vniuersitatis.
280. 448. 461
Guillelmus de Hoësterzele Doctor in Medicina.
695
Guillelmus de Lomberis Canonicus Parisiensis.
269
Guillelmus Longus Decretorum Doctor.
120
Guillelmus de Marchia in Catal.
 
Guillelmus de Maresco Notarius publicus, 566. item Notarius Curiae Conseruationis, 573. cusius opera saepè vtebatur Vniuersitas, vt legitur in Reg. Nar. Gall. M. Henricus Chicoti Procurator scribit se dedisse 3. sol. pro pluribus Instrumentu à D; Guill. de Maresco petitis non tamen leuatis, nescio an non registratu, ad an. 1383.
 
Guillelmus de Narbona Regens in Theologia.
209
Guillelmus de Nogareto.
45. 111
Guillelmus Okamus in Catal. absoluitur anathematis, 317. Quidam errores Okami recensentur.
318
Guillelmus Oppenbachius in Catal.
 
Guillelmus de Plesseio contra Bonifacium.
41. 62
Guillelmus Reginaldi in Catal.
 
Guillelmus de Saona.
74
Guillelmus de Sinay in Catal. Prior Sorbunicus
229
Guillelmus de Spiny in Catal.
 
Guillelmus Theucnardi Rector Vniuers.
442. & in Catal.
Guillelmus de Valone Episcopus Ebroïcensis & Confessarius Regius errorem Montesonianum publicè abiurat.
633
Guillelmus de Warra Ioannis Scoti Magister.
70
Guillelmus Varant Doctor in Theolog.
683
Guillelmus Venlet licentiatus in Decretis, Paedagogu Magister litem exercet cum Virgiferis Castelleti, ad eiusque causam accedit Vniuersitas.
674
Guillelmus de Viridi Monte in Catal.
 
Guyotus de Ybernali Grammaticus Nauarricus.
95
H.
 
HAEreseos Bohemicae seu Hussitanae initium.
684. 685
Haeretici Pragenses inuehuntur in Curiam Romanam.
443
Haeresis wiclesfianae initia.
447
Hebertus de Alsellis Doctor in Decretis.
365
Hebertus Courtois Decanus Tribus Paris. in Nat. Gall.
442
Hengerennus de Fresneyo Doctor in Theol.
348
Henricus Amandi Doctor Theol.
62
Henricus de Athenis.
461
Henricus Beuue Doctor in Decretis.
561
Henricus de Brenehere in Catal.
 
Henricus Chicotialias de Mosomo in Catal.
 
Henricus de Cliuijs Angl. Nat. in Catal.
 
Henricus de Fauterijs Abbas Cluniac. in Catal. Vide supra Collegium Cluniac.
 
Henricus de Ekker de Kalker Procurator Nat. Ang.
349
Henricus de Gerone Doctor in Theol.
561
Henricus de Hassia in Catal. Doctor Sorbonicus doctissimum edit Tractatum de Schismate.
574
Henricus Herouc seu Heraut Doctor in Theol.
561. in Catal.
Henricus de Herne Westphalus Net. Angl. Procurator, in Catal.
 
Henricus de Herlem Procurator Nat. Anglic. in Catal.
 
Henricus de Kempen seu de Kempis alias de Lingno in Catal.
 
Henricus de Minda Saxo Procurator Nat. Ang. in Catal & fol.
412.
Henricus Rousselli Rector, 605. & in Catal. postea in ecretis Professor.
 
Henricus de Sandoya Artium Magister.
219
Henricus de Vrimaria Augustinianus in Catal.
 
Heberrus de Corcellis, vel Corellis Doctor in Decretis.
348
Heremigus de Dacia Rector in Catal.
 
Hermannus de Montesolis de Brunswich Procurator Nat. Angl. in Catal.
 
Hermannus de Rotomago Rector Vniu, in Catal.
 
Hermannus de Saxonia.
377
Heruaeus Camaroti Doctor in Medicina.
561
Heruaeus Carnemori.
420
Heruaeus Cassioti seu Castrioti Doctor in Decretis.
368. 369
Heruaeus de Roka Rector Vniuers. 188. Capellanus Vniuers.
108
Heruaeus de Insula Notarius publicus.
269
Hueti dicti Dominicani, quamobrem.
599
Hugo Aubriotus Praepositus Paris, iuart Vniuersitati, 393. 413. 435. 462. incarceratur.
584
Hugo Blanchet Canonicus Parisiensis.
573
Hugo de Besontio.
37
Hugo Episcopus Parisiensis priuatur ab Vniuersitate.
226
Hugo de Mariscone Doctor in Decretis.
170
Hugo Sapientis primus Decanus oneris Facultatis Medicinae.
254
I.
 
IAcobus de Altavilla in Catal.
 
Iacobus de Cancarana Rector Medicus.
219
Iacobus Coquelin Notarius publicus.
366
Iacobus de Congiaco Artista Nau.
95
Iacobus Fornerius Doctor Theolog. Cardinalis factus.
216
Iacobus Frassus Notarius publicus.
229. 231
Iacobus de Pauilione.
366
Iacobus de Fourno in Catal. & 216.
 
Iacobus de Iuuenis.
349
Iacobus Peroti in Catal.
 
Iacobus Le Riche Doctor in Decretis in Catal,
569. 602
Iacobus de Sena Factum edit de electione Vrbani VI.
485
Iacobus de Villa. Straminis in Catal.
 
Iana Philippi Pulchri vxor Testamentum condit, 74. Instituit & fundat Collegium Nauarricum, 74. 82 plurima bona legat suis Domesticis, 75. additio ad cius testamentum, 80. confirmatur. 80. Ianae laudes.
83
Ianae Barboniae exequiae.
450
Ianae Papiffae commentum.
240
Formula litterarum Illuminatoris.
597
Innocentius V I, in Catal.
 
Indictitia supplicatio, 243. ibi de Benedictione Episcopali Indicti.
 
Inquisitor haereticae Prauitatis aegrè recipitut in Delphinatu.
444
Inquisitor dissimulat errores Ioannisde Montesono.
630
Ioannes Ade aliàs Le fils errores reuocat.
641. 643
Ioannes de Allodio Cancellarius Parisiensis.
49
Ioannes Ance Rector Vniuersitatis in Catal.
334. 349
Ioannes de Aquis Nationis Angl. Philosophiae Professor an. 1358
 
Ioannes de Aruernia.
249
Ioannes Affenede Doctor in Theol.
289
Ioannes Asini de Vendeyo in Catal.
 
Ioannes de Assiaco, de Aciaco, de Achies Rector. In Catal. 95. Cancellarius Paris. 318. Recipitur ab Vniuersitate.
289
Ioannes de Austria Doctor Theologus, licentiatus fuit an. 1395 de eop. 773.
 
Ioannes Bacon seu Bacontorpius in Catal.
 
Ioannes Balduin, Doctor in Decretis.
569
Ioannes Barbe Socius Nauarricus.
95
Ioannes Baudonardi Doctor in Decretis.
643
Ioannes de behe Barbantinus Rector.
440. 778
Ioannes de Belingham Picardus.
232
Ioannes de Bellomonte Doctor Medicus.
567.
Decanus eiusdem Facultatis.
569
Ioannes de Blandiaco Cardinalis reformat Vniuersitatem.
388
Ioannes de Blange ijs seu de Blangiaco fit Episcopus Autissiodorensis, 254. In Catal.
 
Ioannes de Blesis in Catal.
219
Ioannes Boillandus.
356
Ioannes Bonneti seu Bouueti.
371
Ioannes Bonae Fidei Doctor in Theol.
289
Ioannes de Bolonia de S. Audomaro.
95
Ioannes de Bononia in Catal. & 162. forte idem qui superior, & pro Bolonia scripserunt Bononia.
 
Ioannes Borelli Notarius publicus.
566
Ioannes de Bornastello Doctor in Decretis.
569
Ioannes Bostol Doctor in Medicina.
209
Ioannes Buridanus insignis Philosophiae Professor Picardicae Nationis, de quo in Catal. Rector, 212. & 282. praesentatur ab Vniuersitate ad Capellaniam M. Ioannis de Thelu, fundatam in aede S. Andreae.
302. 303. 307
Ioannes de Calore errores reuocat, 377 sit Cancellarius Parisiensis, 571. de eo in Catal.
 
Ioannes Canon Minorita Ioannis Scoti discipulus florebat circa an. 1310.
 
Ioannes Capitis-Beri Doctor in Decretis.
566
Ioannes Cardonis de Craona in Catal.
 
Ioannes Cauier Rector Vniuer.
647
Ioannes de Chailiaco Artista Nauarricus.
95
Ioannes Champieu Doctor in Decretis.
368
Ioannes de Chanengis, Chanengij, Chauengijs, forte Clamangis Artista Nauarricus.
95
Ioannes de Charconvillier Socius Nauarricus.
95
Ioannes Costanus Doctor in Decretis.
679. 833. & in Catal
Ioannes Courtecuisse in Catal.
 
Ioannes de Crenyo Artista Nauarricus.
95
Ioannes de Crello.
384
Ioannes Croize Doctor in Medicina.
567
Ioannes Ciugnoti electus Procurator Nat. Gall. die Sabbatiante Dominicam Laetare an. 1368.
 
Ioannes Custode Nat. Picard. Magister.
232
Ioannes de Dacia Procurator Nat. Angl. 313. & in Catal.
 
Ioannes Danck in Catal.
 
Ioannes Danton Senior Balliuus vici straminei.
 
Ioannes Danton Iunior ambo Notarij.
571
Ioannes de Diodena in Catal.
 
Ioannes de S. Dionysio Abbas de Conchis Decretorum Doctor.
849
Ioannes de Diuione Decanus Tribus Senonensis in Nat. Gall. 219. 149. fuit & alius Io. de Diuione qui incepit in Artibus sub M. Io. Voignon an. 1384. M. Ioan. Pocheti Procuratore Nat. Gall.
 
Ioannes de Domino-Mattino in Catal.
 
Ioannes Le Dos Nat. Gall Receptor & Procurator non semel, florebat an. 1370.
 
Ioannes de Dunghen Rector.
395
Ioannes Fabrà Abbas S. Vedasti Doctor in Decretis tractatum edit de Schismate.
523
Ioannes de Faitudo.
284
Ioannes Fioti non semel Procurator Nat. Gall. Licentiatus est in Theolog. An. 1397. cum Mag. Mathurino de Longolio & Ioan. Manchon.
 
Ioannes Fillastri Rector erat Vniuersitatis anno 1384.
356
Ioannes de Foresta Canonicus Bajocensis.
49
Ioannes le Forbeur de Rosayo Clericus Meldendensis multatus ab Officiali Parisiensi.
228.
Vniuersitas causam suscepit aduersus Episcopum & Officialem.
229.
Ioannes de Friburgo, 313. florebat in Artium professione an. 1347 & 48.
 
Ioannes le Fruglays licentiatus est in Artibus, sub M. Ioan. De Quercu an. 1363. Procuratore Nat. Gallic. M. Guillelmo de Marchia; ipse verò Procurator factus die 26. Sept. an 1366. fuit & Oliuerius le Fruglays Briocens Dioec. licentiatus in Artibus an. 1372 sub M. Guill. Le Dos.
 
Ioannes de Gendino Primarius Artistarum Nauarricorum.
95
Ioannes de Genucla Artista Nauarricus.
95
Ioannes de Gersone in Catal.
 
Ioannes Gorre vel de Gorran Decanus Nat Gall.
259
Ioannes de Gorzia Procurator Nat Gall. An. 1380
 
Ioannes de Grauia Artista Nauarricus.
95
Ioannes Gordelli Artista Nauarricus.
95
Ioannes Guido Minorita errores reuocat.
182
Ioannes de Cuignecurte in Catal.
 
Ioannes Guidouche Doctor in Theolog.
289
Ioannes Cuioti in Catal.
 
Ioannes de Hubanto fundator Collegij de Aue Maria,
262 & 614.
Ioannes de Kaerloët Doctor Theolog.
561
Ioannis de Latona Quaestiones de Eucharistia & hostia relicta in loco putri & sordido.
436
Ioannes de Ligneus.
186
Ioannes Licle de Dacia in Catal.
 
Ioannes de Lignano Doctor in Decretis Scribit pro Vrbano VI.
482
Ioannes de Lignerijs in Catal.
 
Ioannes de Limonijs Picardus.
232
Ioannes de Loginaco Baccal. Nauarricus.
95
Ioannes de Longolio Doctor in Decretis.
284
Ioannes de Louanio in Catal. Procurator Domus Sorbonicae.
229
Ioannes de Loutrarijs vel Lotrarij in Catal.
 
Ioannes Luqueti licentiatus fuit in Artibus, sub M. de Roucuria an. 1374 in Catal.
 
Ioannes Maillard, Artista Nauarricus.
95
Ioannes de Mandeuilla in Catal. & 186.
 
Ioannes de Marchia vir nominatissimus Collegij Marchiani primus fundator in Catal.
 
Ioannes de Maresco Notarius publicus, 420. fratrem habuit M. Guillelmum de Maresco etiam Notarium, vt ante dictum est.
 
Ioannes Marini Canonicus Ecclesiae Autissiodorensis.
228. 229
Ioannes de Marsono Rector Vniuersitatis.
599. & in Catal.
Ioannes de Martigny Picardus.
232
Ioannes de Maruilla in Catal.
 
Ioannes de Mediolano in Catal.
 
Ioannes de Maillereyo actu regens in Artium Facultate electus Procurator. Nat. Gall. an. 1384
 
Ioannes de Meldis Socius Nauarricus.
95
Ioannes de Mercuria Cisterciensis errores damnantur.
298
Ioannes de Messo Socius Nauarricus.
95
Ioannes de Moguntia Procurator Nat. Angl.
561
Ioannes Mignon Capellanus Collegij Nauarrici.
96
Ioannis de Montesono erroneae Propositiones Schisma excitant in Vnieursitate, 618. compedium totius historiae, 618. Insectatio Dominicanorum ob Ioannem de Montesono, 619. enumerantur eius propositiones erroneae, 610. damnantur ab Vntuersitate & Episocopo Paris. 620. appellat tribunal Pontificium, 621. Vniuersitatis litterae Circulares in hanc rem, 621. 622. Petri de Alliaco sermo ad Papam contra Ioannem, 625. eiusdem ad Cardinales, 627. Inquisitor fidei errores dissimulat se videre, 630. Tractatus Petri de Alliaco contra Ioannem, 632. Condemnatur Ioannes Auenioni & remittitur ad Iudicium Vniuersitatis, 6330 fugit in Arragoniam, 633. Vniuersitas Episcopum Ebroïcensem Ioanni fauentem ad palinodiam adigit.
633 & seq.
Ioannes de Montigniaco.
49
Ioannes de Monte Lectorici.
49
Ioannes Moradas in Catal.
262
Ioannes Morame Rector Vniuersitatis, 614. & in Catal.
 
Ioannes de Morangia in Catal.
 
Ioannes de Moreto Grammaticus Nauarricus
95
Ioannes de S. Nazario Minorita licentiatus fuit in Theol. An 1374.
 
Ioannes Parisiensis Dominicani haeresis circa Eucharistiam, 69. & in Catal.
 
Ioannes Pertuison Procurator Nat. Norm.
567
Ioannes Petri Canonicus Aboensis in Catal.
 
Ioannes Pin Procurator Nat. Angl.
578
Ioannes Pipe Doctor in Medicina.
219
Ioannes Piscis in Catal.
 
Ioannes de Platea Procurator Nat. Gall. 16. Decemb. 1363.
 
Ioannes Pocheti in Catal.
 
Ioannes de Poliaco in Catal. eius errores.
187
Ioannes de Poligniaco Doctor in Medicina.
569
Ioannes de Pruniaco Doctror in Decretis.
219
Ioannes de Prunino Notarius.
49
Ioannes de Quercu aliàs Cailleu in Catal.
 
Ioannes Regneri de Chamineto Procuratot Nat. Gall. mense Febr. an. 1381. Iterum mense Decemb. An. 1384.
 
Ioannes de Remis in Catal.
 
Ioannes de Reomo Artista Nauarricus.
95
Ioannes de Ricmenstorp Rector Vniuers.
366. . & in Catal.
Ioannes Roberti in Catal. Notarius erat Apostolicus an. 1383 vide in Cat. Ioam. Guioti.
 
Ioannes Roncius Doctor Theol. In Catal. & 583
 
Ioannes de Roncuria Rector, 368. 780. & in Catal.
 
Ioannes de Rousselli in Catal.
 
Ioannes de Sacrobusto vulgò de Sacroßosco, alliàs Halifax, Anglus, Oxonij primùm vt suspicatur Lelandus, deinde Lutetiae studia compleuit, insignis fuit Philosophus; Mathematicam verò adeo coluit tamque expedito cognitionis successu, vt exemplum pene inimitabile se posteris exhibuerit, inquit Balaeus. Eius sphaeram nemo est doctus qui non admiretur. Vt autem ab omnibus quandiu vixit, cultus & honoratus est, ita ad perpetuam eius memoriam Vniuersitas Paris. eius funeri iusta impendit & publico luctu posuit in Claustro Maturinorum, vbi sepultus est an. 1340. Eius tumulo, qui hodie adhuc visitur, insculptum est astrolabium cum hoc Epitaphio.
 
De Sacro Bosco qui Computista Ioannes Tempora discrenit iacet hic à tempore raptus. Tempore qui sequeris memore esto quod morieris Si miser es plora, miserans pro me precor, ora.
 
Lelandus putat eum floriusse superiore seculo anno 1240. Sed credo repenendum 1340.
 
Ioannes de Salice Rector Vniuers. 284. & in Catal.
 
Ioannes de Sapongneyo in Catal.
 
Ioannes de Sartis.
231
Ioannes de Saxonia in Catal.
 
Ioannes Scotus licentiatur in Theol. 70. Burfarius olim Oxoniensis Vniuersit. tuetur immaculatam B. Virginis Conceptionem. Doctoris subtilis nomen habet, 71. In Catal.
 
Ioannes Solatij in Catal.
 
Ioannes de Stralen Rector Vniuers. 567. & in Catal.
 
Ioannes de Telu Doctor in Decretis, 37. 115. & in Catal.
 
Ioannes Textoris Procurator Nat. Norman. 284 licentiatus fuit in Theol. An. .
 
Ioannes Tonsor Doctor in Decretis, 387, & in Catal.
 
Ioannes de Trelon Rector Vniuers. 394. & in Catal.
 
Ioannes Vaquelot Rector Vniuers. In Catal.
 
Ioannes Walsgram in Catal.
 
Ioannes de Waruergrua in Catal.
 
Ioannes de Vendayo Artista Nauarricus.
95
Ioannes de Veneta in Catal.
 
Ioannes de Veniartio Socius Nauarricus.
95
Ioannes Verderelli in Catal.
 
Ioannes de Wesalia in Catal.
 
Ioannes de Welstede Procurator Nat. Ang.
334
Ioannes de Villa Rosae Doctor in Decretis.
209
Ioannes de Villaribus in Catal.
 
Ioannes Violette Doctor in Medicina.
209
Ioannes Voignon in Catal.
 
Ioannes de Wsia Procurator Nat. Picard.
578
Ioannes Francorum Rex si non in litteris institutus fuit, litteratos tamen impensè fouit, curauitque Vniuersitatem Paris. viris doctis abundare; ab eo Franciscus Petrarcha inuitatus, praetulit tamen Roman Lutetiae. Testatur Epist. ad Simonidem l. 1 rerum similium, Me hinc Romanus C sat, hinc Francorum Rex certatim euocant, hic promissis, hisque muneribus iam praemijjis; quae si pergam exequi & longum erit & vidihitur fabulosum. Fo iubente Petitus Berchorius Pictauiensis T. Liuium de Latino in Galucum vertit. Testatur ipse in verbo Roma: Figo licet indignus T. Liuium ad requisitionem D. Ioannis inclyti Franc. Regis non sine labore & judoribus in linguam Gallicam transtuli de Latina. Idem Rex Vnieuersitatem Andegauensem erexit, 319. captus fuit ab Anglis, 335. eo capto luctus Vniuersitatis 336. reuersus priuilegium indulsit exemptions.
361
Ioannis XXII. Electio in Papam extraordinaria, 17; seipsum nominat. 17. Ab eo Vnieursitas commendatur Praelatis in Beneficiorum dispensatione, 174. confirmat statuta & fundationem Collegij Nauarrici. 175. vetat Doctores Theolog. manere in Collegio, 175 confirmat omnia priuilegia à Praedecessoribus Vniuersitari indulta, 175. eius cum Banaro diffidium, 189. 197 205. 206. damnatur à Schismaticis, 217 220. eius opinio de tarda visione Beatificaro probatur ab Vniuersitate, 23. 237. 238. eam reuocat & corrigit, 241. moritur, 241. eius, acta.
361
Iodocus Ghisius seu Ghisilius Cancellarius San-Genoues. 581. & in Catal.
 
Iudaei immane facinus in Corpus Christi, 107. 108. Missa perpetua instituta ad expiationem sceleris.
108
Iostridus seu Gaufridus de Miricuria Philosophiae Professor, an. 1359.
 
Iudaei expelluntur è Francia.
108
Lis inter ludice. Regios & Ecclesiasticos, 221. Dirimitur à Philippo Valesio.
108
Iuramenturm Licientiandorum, 273. Baccalariorum.
108
Iuramenta Magistrorum superiorum Facultatum, 275. & Magistrorum in Artibus,
108
Iniurati non debent interesse Comitijs Vniuersitatis; . 181. Religiosi etiam iurare tenentur vt caeteri.
182
Iuo Brito sanctorum Catalogo adscribitur.
298
Iuonis laudes.
61
L.
 
LAmbertus de Marchia in Catal.
 
Lambertus de Summavera.
284
Laurentiu de Dacia in Catal.
 
Laurentius Quillet in Catal.
 
Laurentius de Suecia Procurator Nat. Angl.
312
Laurentius Thrugoti in Catal.
 
Libertates Regni Gallicani.
922. & seq.
Taxatio librorum, 62. locus librorum vaenalium.
278
Librariorum iuramenta, 37, librarij coërcentur. 202. Clerici librariorum à Rectore & Procuratoribus recepti, 203. statutum de librarijs & stationarijs, 278. librariorum receptio apud Officialem Paris. 321. quare. 321. & 435. 449. in Castelleto, 462. Contra libratios in Officio delinquentes, 435. formula litterarum Librariatus, 321. 614. De licentiandis in Theologica Facultate, 637. tempus, intermedium inter licentiam & Magisterium.
278
Licentiandorum iuramenta, 273. vetitum de licentiandis aliquid exigere. V. d. Cancellarius.
 
Generalis Minoritarum accipit potestatem Licentiandi in Theol.
448
Loci singularum Facultatum in adepitone Graddum & agistralium.
601
Lucas de Riuo in Catal.
 
Lucas du Ruad Procurator Nat. Gallic.
442
Ludolphus Cartusiensis.
186
S. Ludouici Caput transfertur ad sacram Capellam magna pompa.
107
Ludouicus Hutinus, Rex, 171. priuilegium indulget Nuncijs Vniuersitatis, 171. moritur, 17,. concedit Guillelmo de la Forest, viro nobili legare partem bonorum Vniuersitati. 170
 
Ludouicus de Nanceio, in Catal.
 
M.
 
SEnatusconsultum contra Macellarios vici San Genouesiani.
394
Macharius Magni de Dacia in Catal.
 
Magalonensis Collegij fundatio in Vnieursitate Tolosana.
320
Malcomus de Dumbrech Scotu, in Catal.
 
Malleatorum seditio Paris.
592
Marcilius de Enghen, 376, 436. eius litterae ad Vniuersitatem de initio Schismatis, 466. & in Catal.
 
Marcilius de Padua in Catal, eius doctrina damnatur, 216. damnatur à Facultate Theol. 216. librum edit de potestate Papae
205. 206
Marcuardus Scotus in Catal
 
Marinus de Marigny primus Prouisor Collegij Harcuriani, 162. 228.& in Catal.
 
Martinus de Ripa Canonicus, Paris, in Catal, lubscribit appellationi ad futurum Concilium.
31
Mathaeus de Cracouia in Catal.
 
Mathaeus de Hersimo Rector Vniuersitatis in Catal.
436
Mathaeu, de Tria Miles.
49
Maturinus de Longolio Magister in Artibus & in Theologia in Catal.
 
Mauricius de Kaërgourant die 10. Feb. an. 1379. electus Procurator Nat. Gall.
 
Medicinae Facultas Comitia sua habuit in varijs locies, 894 de Decano Facultati Medicinae, eius Officio, electione, qualitate.
894
Medecinae statu qualis hocieculo, 891. Contra Pseudo-Medicos.
672. 673
Mendicantium priuilegia circa sepulturas... constitutio Clementis V. circa eadem priulegia, 142. 143 contra exemptiones Mendicantium Tractatus Durandi Mimatensis Episcopi, 130. 131. & seq. Benedictus XI. eorum amplificat priuilegia; diffidium in Anglia ob Mendicantium priuilegia, 337. transit in Hiberniam. 337. Richardus Armachanu contra Mendicantes, 337. 338 priuilegia eorum damnosa Vniuersitatibus.
Michaël Cesenas Generalis Minoritarum.
173
Michaël de Creneyo Socius Nauarricus in Catal.
 
Michaël de Dacia Procuarator Nat. Anglic. In Catal.
 
Michaël Wistom.
382
Michaël Wischow dictus de Prussia Procurator Nat. Angl. in Catal.
 
Milo de Dormano Episcopus Beluacensis in Catal.
 
Minoritarum secta duplex, Spiritualium & communitartis, 129. de eorum dissidio, 152. Constituo de ealite, 165. Gonsaluus Minoritarum Generalis, 166. diffidium recrudescit, 170. vestesmutant, 170. eorum reformatio, 173. rursus turbantur, 182. Contra Minoritas spirituales, 183. certant de paupertate Christi, 190. 191. 205. 206. 209. Vbertinus de Casaliin eam rem consultus varias rationes profert, 190. Bullae in hancrem, 196. 197. Recrudescit diffidium, 217. 220. Retractatio Quorumdam circa paupertatem Christi.
281
Moraldus Doctor Theologus.
392
N.
 
Nationis gallicanae Arca & sacra olim apud Bernarditas, deinde in Nauarra.
972
Dissidia inter Nationes Facultatis Artium de finibus, 335,340, nominantur Arbitri, 341. rationes vtriusque partis, 242. componuntur, 346. 420. In Natione Gallic, dissidium, 373. S. Nicasius de Morancuria in Catal.
 
Nicolaus de Alexandria Ord. Eremitarum Aug. in Catal.
 
Nicolaus de Amssiaco Praedicator satisfacit Rectori.
188
Nicolaus Benefractus feruus Ioannis Monachi Cardinalis carceri mancipatur.
39
Nicolaus Bonetus Minorita.
236
Nicolaus Borasius Taruisius in Papam Benedictum XI, elilgitur, 61.
 
Nicolaus de Clamengis in Catal, ad Regem de Reformatione Ecclesiae, 696. 697. ad Benedictum XIII. 717. eius opera vtitur Vniuersitas deinde in suspicionem venit Vniuersitati.
 
Nicolau, Cordifer Coctor in Theol.
219
Nicolaus de Cusa Prior Generalis Carmelitarum.
231
Nicolaus de Cussagneio, vel Cussangeyo in Catal.
 
Nicolaus de Falurdur.
382
Nicolaus Faron Margnus Magister Collegij Natuarrici.
97
Nicolaus de Gonessia licentiatus est in Theol. an. 1400.
 
Nicolaus longlet.
3
Nicolaus de Lamis Doctor Theol.
68
Nicolaus de Lyra in Catal.
 
Nicolaus Ioannes de Suecia Procurator Nat. Angl. in Catal.
 
Nicolaus Mahuet procurator Nat. Gallic. in Carral.
 
Nicolaus Oresmius in Catal. & 97. ad Papam dicit de corrupto Ecclesiae statu.
430.
Nicolaus de Suessione in Catal.
442
Nicolaus Triuetus Anglic. & Dominicanus in Catal.
 
Nicolaus de Vaudemont in Catal. Rector Vniuerf.
780
Nicolaus de Villanis in Catal.
 
Nicolaus de Viuianis in Caral.
 
Nicolaus de Vltticuria reuocat errores.
308
Niuernensis Ciuitas male tractar Scolares Aurelianenses.
107
De Rotulo Nominandorum.
311. 312
Rotulorum origo. 901. formula. 906. conscribendorum Rotulorum ratio, quinam in Rotulo Scribi de bebant. De Inrotulatoribus, de Portitoribus Rotulorum.
Notarij Publici institutio in Scribam Vniuersitatis.
175
Nuncij Academici.
171
Nuncius Normanicae Natioinis vulneratur, 419. reparatur iniuria ab Episcopo Lexouiensi, 419.
420
Nundinae San-Germano Pratenses.
410
O.
 
Vetitum duo Officia simul exercere.
187
Constitutio de Officiariorum salarijs in Curia Conseruationis, 206. 207. Consetuatio Priuilegij.
207
Statutum Nat. Picardicae de suis Officiarijs.
222
Officialis Parisiensis Monitorium contra Detentores priuilegiorum Vniuersitatis.
210
Officialis Paris. ab Vniuersitate priuatus restituiturintegrum, 449. Pax inter Officialem & Vniuersitatem.
487
Officialis Paris. recipit Librario; & Stationarios, quare, 321. Item Scholarium Bursas foluere non valentium fidem.
487
Quare Officiarij Vniuersitatis apud Officialem recipiebantur, 462, recepti deinde apud Castellectum.
487
Officiarij Ordianrij Curiae Conferuationis iurare debebant Vniuersitati; Extraordinarij minimè.
212
Oliuerius Saladin Rector, 182. deinde Doctor in Theologia, 284. fuit is quoque Decanus Ecclesiae Paris. post Amisium d'Orleans circa an. 1336
 
Initium disputationis de peccato Originali B. Virginis.
559
Osbertus Pychenham Carmelita in Caral.
 
Oudardus Billeti in Catal. Notarius publicus. 349.
 
P.
 
Papae potestas extollitur, 29. 30. variè disputatur de potestate Papae & Imperatoris, 443. An Imperium sit Papae benficium, consulitut Vniucrsitas, 295. de potestate Papae in Reges, 296. 297. an Papa sit Dominus omnium tam in temporalibus quam in spiritualibus, 935. & sequent. de potestate Papae varij errores, 616. Somnium Viridarij de potestate Papae & Imperatoris, 443. An liceat Papae acta suotum Praedecessorum in Concilijs approbata rescindere, 205. Beneficiorum Papalis collatio & Dispensario 911. dissertatio de Papalibus Beneficiroum Eccles. Collarionibus. 911. Papa postulat dari sibi duas praebendas in singulis Ecclesijs & in singulis Abbatijs totidem Bene.
 
Beneficia, nec obtinet. & 912. quando Papa Beneficiorum vacantium collationes & refernationes sibi vind, cauit.
 
Parisiensis tumultus aegre sedatur.
336
Parlamenti Parisiensis institutio.
Pastorellorum diuagatio.
Patronattus Curiarum SS. Cosmae & Andreae incipit esse Vniucisitatis, 284. Compositio facta de Patronatu inter Monachos San-Germano-Pratenses & Vniuersitatem approbatur à Clemente VI. 285. varia Acta Abbatum San-Germano Pratensiú in hanc rem. 285. de qualitate Patronatus Vniuersitatis, 191. 4. Causidici Patronatum Vniuersitatis excutiunt, 192. celebre Senatusconsultum latum de Patronata S. Cosmae. 194. alia permutatio Patrenatuum inter eosdem, 417. confirmatur ab Vrbano V. 421. Dominicus le Cirier omnium Curionum primus rentauit subijcere Rom. Curiaae Patronatum Vniuersitatis. Secundus Claudius Versorius. Tertius Natalis de Brix, omnes verò irrito conatu.
292
Petrus de Abbatisvilla Doctor in Theol.
219
Petrus de Alliaco Magnus Magister Collegij Nauarrici.
97
Petrus Ducis in Catal.
 
Petrus le feron Praepositus Parisiensis.
114
Petrus flescheri.
569
Petrus Flote accusatur turbatum in Francia excitatarum inter Bonifacium Papam & Philippum Regem.
31
Petrus de Florentia Regens in Medicina.
208
Petrus de la Forest Episcopus Parisiensis,
320.
Collegium Magalonense fundatun Vniuersitate Tolosana.
320
Petrus Forret in Catal.
 
Petrus de Gressibus consecratur Episcopus, 120. in Catal.
 
Petrus Ioseph.
371
Petrus lulioti Doctor in Theol.
569
Petrus lumel traepesitus Paris.
114
Petrus de Laignus Rector Vniuers. an. 1302.
p. 37
Petrus de Latilliaco Canonicus paris.
50
Petrus de Lupi saltu, 269. Doctor in Medicina.
368. 369
Petrus de Lupimonte Doctor in Decretis.
567. 569
Petrus de Luques decanus Tribus Bitur. in Nat. Gall.
442
Petrus de Luxemburgo in Catal.
 
Petrus de Meriaco super Sequanam Procurator fuit electus Nat. Gallie. die 13. Ian. 1374 tum Receptor eiusdem erat Ioannes Le Dos.
 
Petrus de Mornaio surisperitus Legationis ad Bonifacium VIII. Princeps, 21. domum habat ad portam inferni,
22, obit, 107.
Petrus de Monte-Acuto in Catal.
 
Petrus de Narbona Dominus domus Vbi situm Collegium de Aue Maria.
261
Petrus de Ordeomonte.
209
Petrus de Orgeois socius Nauarricus.
95
Petrus Paludanus Doctor in Theolog 213, & in Catal.
 
Petrus Parri de Luca Gall. de Luques de quo supra & in Catal.
 
Petrus Plaoul in Catal.
 
Petrus Regis in Caral.
 
Petrus Reginaldi in Catal.
 
Petrus Rogerij, Patruus & Nepos in Catal. Vide etiam Clemens VI.
 
Petrus Roalnd in Catal.
 
Petrus de Ruella in Catal.
 
Petrus Salientis in Catal.
 
Petrus de Senelay Decanus Tribus Senon, in Nat. Gall.
442. & in Catal.
Petrus de Sarraceno in Catal.
 
Petrus Thomé Aquitanus in Catal.
 
Petrus de Verberia alias dictus Aureolus in Cat.
 
Philippus le barbier Scholaris stragulatus iussu Praepositi Parisiensis.
73
Philippus de Bello. forti Artista Nauarricus.
95
Philippi Longi Regis corpus sepelitur partim apud Praedicatores, partim apud Minores.
189
Philippus de Mazerijs Officium Praelentationis B V. in Franciam affert,
441 & in Catal.
Philippus Parentius in Catal.
 
Philippus Pulcher in Catal. sed & hîc addere placer, quod nobis dum haee scriberemus, venit in manus ab Herouvallio; priuilegium nempe ab eo concessium Magistris & Scholaribus ad solutionem pertinen, debitorum redituum. Legitur antem in lib. 2. Ordinationum Regiarum, & est eiusmodi
 
Philippus Dei gratia Francorum Rex Praeposito Paris. vel eius locum tenenti salutem. Mandamus tibi quatinus Reditus ad vitam quos à quibuscunque personis secularibus sub tua Iurisdictione repertis Magistris ac Scholaribus Vniuesitatis Paris. 2. Regentibus, vel Studentibus in actu vocatis huiusmodi Redituum debitoribus deberi constiterit, eisdem facias sine dilatione persolui ad hoc ipsos debitores per Corporum & bonorum suorum captionem, detentionem & expletationem, provt ipsos ad hoc obligatos inueneris, districtius compellendo de plano, nonobstantibus si debitores huiusmodi gratiam à nobis obtinuerint & respectum de suis de bitis circa certum terminum non soluendis. Huiusinodi etenim gratiae praetextu huiusmodi Redituum ad vitm maximè magistrorum & Scholarium pradictorum solutionem in aliquo distrahi nolumus vel differri. Datum apud Credulium die 23 April anno omini 1311.
 
Phillipus Rolland in Catal.
 
Phillipus de Valle primus Prouisor Domus Nauarricae 9. & in Catal.
 
Philippus Vallesius minimè quidem littratus teste Petrarcha, amauit tamen viros litteratos, & eius iussu Robertus Cancellarius Petrarcham inuitauit ad Lauream Poëticam, quam ille maluit Romae accipere an. 1343. Ioanni filio Praeceptores dedit litteratos, sed quos ramen fama ferebat pro hostibus ducere. E sacris Remensibus reuersus excipitur ab Vniuersitate, 217. ab eo multa habet priuilegia. Violenta morte obit.
 
Praemonstratensium Priuilegium quoad Studium Parisiense 315 de lectoribus in Decretis Ord. Praemonstratensis.
316
Prata Academica.
892
Prati Clericorum frumetum extirpatum ex Decreto Vninersitatis.
381
Pratenses Monachi ius suarum Nundinarumad Regem transferunt.
419
Praepositus Parisiensis iurare tenetur Vniuersitati, 4. 25. 26. 100. 114. 318. 393. 413. In aede San. Iulianensi iurat, 26. querelae de Praeposito ob strangulatos Scholares, 72. eos è patibulo dernittere, osculari & reddere Vniuersitati tenetur, 73, & fundare Capellaniam 73 execrationis en Praepositum formula, 73. Praepositus. Paris. furcae supplicio addictus, 185. Praepositi conseruatio data Scholaribus, 259. lis cum Praeposito Paris. 329. querelae de eo variae, 380. flexi, genibus veniam precatur.
286
Priuilegium Regale de excubijs. 143. Priuilegium de iniectione manuum in Clericos. 176. non trahi extra muros Paris. ad litigandum. 262. 182 exemptionis ab omni vectigali 264. à tributo vinario.
597. 598. 599
Varia priuilegia Pontificia Vniuersitas concessa. 271. queritur Vniuersitas de infractione suorum priuilegiorum. 673. Contra abusores priuilegiorum.
17. 18
Q.
 
QVintinus de Curchiaco Magisterin in Artibus Nat. Picard.
232
R.
 
RAdulphus Benedicti primus Notarius iuratus Vniuersitatis. 176. & in Catal.
 
Radulphus Boileaüe in Catal.
 
Radulphus de Bonavilla in Catal.
 
Radulphus de Constantia Regens Angl. Nat.
312
Radulphus Gaschardi Doctor in Theol.
569
Radulphus de Granches Doctor in Decretis.
305
Radulphus de Herbes Doctor in Medecina.
567
Radulphus de S. Medardo in Catal.
 
Radulphus de Preste in Catal.
 
Radulphus de Refugio in Catal.
 
Radulphus de Roseto Poenitentiarius Ecclesiae Paris.
108
Radulphus de vlmonte in Catal, eiusdem Tractatus contra substractionem obedientiae.
827
Raimundus-Lullius autor instituendarum Scholarum in linguis Arabicis & Alijs peregrinis. 141. & in Catal.
 
Raimundi-Lullij Iunioris errores.
439
Rectoris vnitas necessaria 30. Iurisductio Rectoris. 128. citationes ad Tribunal Rectoris coërcitae. 128. non obiti vadimonij poena. 129. quaterna citatio necessaria in causis famam tangentibus. 129. contra Appelantes à Rectore, Procuratoribus & Deputatis. 171 172. poena Appelantium. 171 172. duplex appellatio. 171 172. quae differentia inter Appellationes à Rectore & Procuratoribus, & Deputatis. 172
 
Rector olim receptor aerarij publici Vniuersitatis.
291
Rector Vniuers. saepe Laïcus.
292
Rectoris & Artistarum lis cum Theologis ob quosdam corum damnatos.
301. 329
Praerogatiuum ius Rectoris, etiam quoad Episcopos.
586
Nomen Rectoris omnibus litteris & Actis praeponitur. 329. 275. lis cum Theologis ob eam rem.
359
Bursa Rectoralis, 343. Fignetum Rectoris vindicatum.
385. 598
quomodo Rector conuocat Comitia. 275. soli Regentes actu jintersunt Comitijs, nisi alios Rector conuocer.
164
Rector & 4. Procuratores de pace Regni agunt cum Duce Normaniae iuxta preces Reginae. 344. mandante quoque Papa.
345
Intrantes Rectoris Electores malè officio functi mutantur & alij subrogantur.
420
Receptores Nationum ad quid teneantur. 300 de Regalia & iure Regaliae.
922. 924. & seq.
Regos possunt conuocare Synodos Nationales, ijs praesidere & ex sententia Synodali concludere.
932
Regia Beneficiorum Ecclesiasticorum dispensatio.
913
Rex non subest Papae in Temporalibus. 14. determinatio Ecclesiae Gallic. in hanc rem.
15. 19. 22. 32. 940
Reginaldus de la Busherie Doctor in Theolog.
564. 569
Reginaldus de Supino.
60
Regesta seu Registra varia Vniuersitatis, Facultatum, Nationum, Rectoris.
177
Regni & Sacerdotij concordia antiqua.
22. 31
Reimboldus Vaëner de Gamundia in Catal.
 
Reinerus Probi-hominis Procurator Nationis Picardiae.
643
Remigius de Vineuaire Procurator Nat. Gall.
284
Richardus Belet Doctor in Decretis.
843
Richardus de Billiaco in Catal.
 
Richardus de Bury Episcopus Dunelmensis, Eduardi III. Regis Regnique Anglicani Cancellarius, Librorum conquisitor diligentissimus, Bibliotecam suam legauit Academiae Oxoniensi. 326. quid de Vniuersitate Paris. Scribat, vide p. 891. 892. quo praecisè tempore obierit, non constat inter Scritpores Anglos. Nam aliqui videntur eius vitam extendere ad an. . quo ei successit in Episcopatu Ioannes Fordanus seu de Fortan, nullum enim inter Richardum & Ioannem ponunt medium: & ita in Indice Voluminis Antiquorum Scriptorum Historiae Anglicanae, vbi refertur Catalogus Episcoporum Dunelmensium, legitur. At Walsinghamus scribit obijsse an. 1345. & Nicolaus Harsfeldius, ait ei successisse Thomam Hatifeldium, huic verò Ioannem Ferdanum. Qua de re monitum velim Lectorem, ne haereat, p 325. vbi ad an. 1352. legitur circa ea tempora fundatam à Richardo Bibliotecam Oxoniensem; tum enim ex bonis ipsius stabilita est findatio, licet forte desîsset esse in viuis.
 
Richardus de S. Dionysio.
49
Richardus de Fogolz Scotus in Catal.
 
Richardus de Metz Clericus Castelleti satisfacit Vniuersitati ob eductos Scholares ex aede Carmelitarum.
618
Richardus Quaërnonis Doctor in Theol.
569
Robertus de Bardis Cancell. Paris.
227
Robertus de Granches Doctorin Decretis.
305
Robertus Godefridi Magister in Artibus.
348
Robertus Libelli Doctor in Theol.
289
Robertus Musardi de Meldis Notarius publicus.
423
Robertus Normani Rector in Catal.
 
Robertus de Pilmor Rector. 215. & in Catal.
 
Robertus de Plalyaco Episcopus Siluanectensis Conseruator Priuilegiorum Apost. Vniuers.
270
Robertus Puincomus Armiger satisfacit Vniuersitati.
441
Robertus de Villeta Procurator Collegij Sorbonici. 229. Socius Sorbonicus.
230
Rogerius de Palharijs Minorita Baccal. in Theol. Magistratur extra ordinem.
280
Rotuli Niminationum ad Beneficia origo. 174. 901. Rotuli leges, confectio. 174. 901. Rotulus Nominationum. 614. Nuncij Inrotulatores. 614. quid sit Rotulus. 901. de Rotulis fu è, eorumque Ordinatoribus, Nuncijs, &c. 902. rticuli Rotuli. 906. Rector specialem habet supplicationem extra communem Rotulum. 902. primum locum in Rotulo. 903. Regentes praeponuntur non Regentibus.
503
Rotulus Nominandorum concluditur 420. 421. 467 ad Clementem VII. mittendus.
591. 592.
Contra Rotulum Decretistarum.
752
S.
 
Origo Schismatis & historiae epitome.
463
Cardinales in Italia degentes ad Collegas Aucnionenses de ea re.
465
Marcilij de Inghen Vniuesitatem de Schismate. 446. Cardinalium ad Vrbanum V. ne Papam agat conscius tumultuosae electionis.
467
exemplar attestationis Cardinalium de electione Vrbani VI.
468
Petri Archiepiscopi Ebredunensis ad Cancellarium Paris. de codem Schismate.
479
Vrbanus ad Vniuersitatem pro sua electione.
481
factum Ioannis de Lignano super elecetione Vrbani missum Vniuersitati.
482
factum Iacobi de Sena super cadem ad Vniuersitatem.
485
Piei de Prata Archiepiscopi Rauennatis ad Comitem Flandriae Super cadem.
514
Henrici de Hassia Doctoris Sorbonici tractatus de Schismate.
574
quomodo Rex Carolus, V. Se gesserit in negotio Schismatis.
576
mala Schismatis.
756
officium Papae in extinctione Schismatis.
757
Schisma in familia Minoritarum ob electionem vtriusque Papae.
604
Vide infra substractio.
 
Scholarum taxatio. 186 lustratio.
212. 213
Statutum Nat Callic. de Scholis extra vicum Stramineum. 212 De Scholis vici straminei.
224
Natione Soluebant pretium pro Scholis verorum Regentium.
203
contra Scholares vagantes. 217. arcentur priuilegijs Curiae conseruationis. 218. De veris Scholaribus & ad quid tenentur.
218. 219
mulcta Scholari indicta Pauperibu Scholaribus de Sorbona & Bonorum Puerorum addicitur.
227. & sequentibus.
Scholaris Monachus incarceratus repetitur ab Vniuersitate.
320
Scholares non soluentes Bursas iurabant, apud Officialem & cautionem praestabant, quare.
321
Scholares Mechlinienses Capellaniae Praesentatores.
580
de litteris Scholaritaris.
218. 219
Scribae Vniuersitatis & Facultatis Artium luramenta. 172. 173. Notarius proscriba. 171. quare.
173
Scriptor Vniuersitatis à Rectore recipitur. 461. litterarum Scripturae formula.
461
Sermones Generales Vniuerstiatis, & de corum loco.
187
Sermones in studijs Generalibus.
143
Sigillum Rectoriae. 321, sigillum commune Vniuersitatis.
163
Sigilla singularia Facultatum & Nationum. 163. Statutum de sigillatione litterarum. 163. apud Nauarram. 380. Statutorum.
225
Simon Cramadus nominatur in Declaratione vniuersitatis pro Clemente. 567. Scholasticus Aurelian 569. in Catal.
 
Simon de Bourych Remensis Procurator Nat. Gall. electus 10 Martij. anni. 1364
 
Simon de Cremona in Catal.
 
Simon Festu Epis. Meldensis executor Testamenti Ianae fundatricis Colleg. Nau.
85. 87
Simon Freron Doctor Theol. Supplicat pro instituendo Sermone, die festo S. Ludouici, apud Nauarram. 380. Magnus Magister Colleg. Nauar.
97. 569
Simon Freron Philosophiae Pofessor in Catal.
 
Simon de Guarnetot Doctor in Decretis.
569
Simon de Guibervilla. 108. Decanus Parisiensis. 119. & in Catal.
 
Simon de Hesdino vertit Gallicè Valerium Max. iussii Caroli V.
379
Simon de Lombardia in Catal.
 
Simon de Maneslijs Doctor Theol. 236. Deinde Facultati. Decanus satisfacit Rectori.
267
Simoni Matifardi Episcopi Paris obitus.
71
Simon de Pegomerijs de Verona in Catal.
 
Simon Quinimo Notarius publicus.
272. 291
Simon de Renuoisie in Catal.
 
Simon de Spira in Catal.
 
Simon Theologus errores reuocat.
322
Simon de Vendero Rector Vniuersitatis.
258. in Catal.
Simon de Weclin Magister in Artibus Nar. Picard.
232
Sorbonicae institutio. 172. descriptio 173. Prouisor Sorbonae rationes reddit Vniuersitati. 162. Bulla Clementis IV. in hanc rem. 161. de Prouisore Sorbonae. 162 Statuta Sorbonae.
421
de stationarijs.
278
Statutum Vniuersitatis de Sigillatione litterarum.
163
Statutum Vniuesitatis contra Abusores Priuilegiorum.
178
item Statutum de habitu Magistrorum in Actibus communibus Vniuersitatis.
374
Statutum Vniuersitatis de Librariis.
202
Statutum de litreris ciratorijs ad Curiam Conseruationis.
211
Statutum de Licentiandis in Theologica Facultate.
637
Statutum Facultatis Artium de examine S. Genouefae. 112. 113 De habitu decenti Magistrorum. 258. De Incipientibus.
258
Statutum eiusdem de Electione Rectoris.
163
Eiusdem de Bejaunis.
266
Eisdem de Licentiandis in Artibus.
273
Eiusdem contra modum legendi ad pennam.
332
Statutum Nationis Gallic de Determinantibus.
100
Eiusdem de sigillatione suorum statutorum.
225
Eiusdem de hora Missarum.
202. 210. 261
Eiusdem de resumptione Lectionum. 244. Eiusdem de Officiarijs. Eiusdem Missis & Vesperis. 248 Eiusdem de die Statuti faciendi & disponendi de pecuniis.
283
Statutum Nationis Picardicae de tempore condendorum statutorum. 262. 300. Eiusdem de distributionibus in Missis. 324. de hora Missarum. 300. de Distributionibus & clauibus arcae communis. 333. Statutum de expensis.
439
Statutum Nationis Normanicae de Missis & Vesperis.
249. 250
Statutum Nationis Anglicanae, ne capiantur pignora pro Bursis, 331 332. Statutum ne remittantur Bursae quae Bedellis debentur.
334
Stephanus Arnulphi Procurator Nationis Gall. an 1361
 
Stephanus Bucardus Doctor in Decretis.
128
Stephanus de Burgolio fundator Colleg. Turonen.
240
Stephanus de Calore in Catal.
 
Stephanus de Caluomonte Prodecanus Facult. Theol.
567. 569
Stephanus de Challenis in Catal.
 
Stephanus de Cingiaco.
45
Stephanus Felicis in Catal.
 
Stephanus de Lingonis Rector Vniuers.
208. & in Catal.
Stephanus Parisiensis Rector Vniuersitatis. Vide in Catal.
 
Stephanus Reginaldi in catal.
 
Stephanus de Saltu abscondito in Catal.
 
Stephanus Vide de Boissiaco Collegij Boissiaci fun lator.
249
Stephanus de Viljuhiaco Procurator Nat. Gall.
273. & in Catal.
De substractione obedientiae facienda Benedicto.
827. 829
Simon Cramaudus pro substractione totali.
833
AEgidius de Campis Doctor Sorbonicus pro substractione.
835
Substractio per Vniuersitatem approbata. per Concilium Ecclesiae Gallicanae conclusa. 847. & sequent. per Regen decreta. 853. à Bauaro confirmata.
869
remedia contra mala substractionis.
851
T.
 
Temo Iudaeus in Catal.
 
Templarij capti & incarcerati. 110. eorum crimina. 110. examinantur ab Vniuersitate. 111. 119. Comburuntur Parisijs.
129. 139
Terticus in Catal.
 
Theobaldus de Alba Petra in Catal
 
Theodoricus Dameron in Catal.
 
Theodoricus de Delf in Catal.
 
Theodoricus de Nouo Castro in Catal.
 
Theodoricus d'g /cel in Catal.
 
Errores in Theologia damnati.
 
Contra Theologos scholasticos.
297
Contra Pseudo-Scholasticos. 888. de Theologia Scholastica.
889. & Sequent.
Contra Theologos inertes & otiosos, quique relictis Beneficijs Parisijs degebant.
889 & sequent
Theologiae status, seculo sexto.
892
quinque Theologi ad Facultatis Artium Comitia vocati, necsatis modestè respondentes priuantur.
301
Lis ab eis intentata Rectori & Facultati Artium.
301
Lis cum Theologis ob inscriptionem litterarum Rectoris & Vniuersitati factam.
329. 359
Theologica Facultas in Academia Bononiensi instituitur.
361. 376
Theologica Facultas in Academia Tolosana, cui Institutioni obsistit Vniuesitas Paris.
364
Tilmannus de Eyhe in Catal.
 
Thomas Aquinas canonizatur.
197
variè certatur de Doctrina S Thomae.
204. 205
vindicatur. 205. quomodo Doctrina S. Thomae recepta ab Ecclesia.
628
Liber Thomae Appuli damnatus ab Episcopo Paris.
634
Thomas Anglicus Doctor in Theol.
170
Thomas de Boncuria seu Bencuria. 597. vbi dicitur de Roncuria, sed corrigendum, legitur Thomas in Reg Nat Gall. de Bencuria.
 
Thomae Braduardini de Gratia & libero Arbitrio.
213
Thomas de Bailly Cancellarius Paris. 215. & in Catal.
 
Thomas de Blanche-Chappe Doctore Decanus, Facult Medic, in Catal.
 
Thomas de Hartas Scotus,
349
Thomas de Duns in Catal.
 
Thomas Durandi.
382
Thomas Mielle vel Meille.
441
Thomas de Porrete in Catal.
 
Thomas de Stutavilla in Catal.
 
Thomas Wallensis in Catal.
 
Thomas Zenonis librarius.
170
V.
 
Qvaestio de visione beatifica agiatur.
235.
Ioannis XXII. in eam rem sententia. 235 reprobatur ab Vniuersitate. 237. dura verba Philippi Valesijad Papam ni sententiam reuocet. 238. responsio Ioannis ad Regem per quam Mentem suam significat. 238. morti propinquus declarateandem. 239. submittit Ecclesiae. 241. Constitutio Benedicti XII. de visione Beatifica.
250
Vlricus de Augusta Procurator Nat. Anglic.
262. in Catal.
Vlricus de Constantia in Catal.
 
Vniuersitatis Andegauensis erectio. 319. 320. Eadem priuilegijs decoratur. 381. Iaus huius studij; 381. Iudices, Conseruatores.
381
Aurelianense Studium vetus. 101. Vniueristas sit à Clemente V. 101. 101 celebritas professionis Iuris Ciuilis antiqua. 101 Statuta. 102. 103. seditio inter Aurelianenses Ciues & Scholares ob statutorum Papalium promulgationem. 103. Vniuersitatis Aurelianensis querelae ad Senatum Paris. ob iniurias à Ciuibus illatas. 104. Senatusconsultum contra Ciues latum. 104. Philippus Pulcher derogat Vniuesitati Aurel. statorum factionem & nomen Vniuersitatis, 104. postea concedit. 104. approbat institutionem in professione Iuris vtriusque non Theologiae. 105. Confirmat priuilegia a Clemente Papa indulta. 105. Episcopum Aurelian. Vult esse Iudicem Scholarium & Doctorum. 106. rursus turbatur Vniuersitas Aurel. à Ciuibus & Niuernum se confert. 106. Ciuitas Aurel. interdicto subiacet. Niuerno redit Aureliam Vniuersitas. 107. diuisa primum in decem Nationes. 107. Deinde reducta ad quatuor.
107
Vniuersitatis Cadurcensis crectio.
239
Vniuersitatis Coloniensis Institutio confirmatur. 635. priuelegijs decoratur instar Parisiensis. 635. ex 4. Facultatibus componitur & singulae suum habent Decanum. 636. qualis eiusdem administratio. 636. quanta dignitas Rectoris.
636
Vniuersitatis Dubliniensis crectio.
185
Vniuersitatis Erfordiensis erectio.
674
Vniuersitatis Heidelbergensi: institutio. 637. primus eius Rector M. Marcilius de Inghen Vniuers. Paris. Magister.
674
Vniuersitas Oxoniensis eximitur à Iurisdictione Ordinarij I. Cancellarius eiusdem Iudex omnium litium 1. 2. Procuratores Nationum & ipsa Vniersitas Iurisdictionem habentin Cancellarium 2. eiusdem Vniuersitatis celebritas. 127. Clemens V. Minoritis in ea studentibus Domum fratrum de Poenitentia indulget. 127. inuidet Parisiensi Beneficiorum à Pontificibus frequentem impetrationem. 174. Antiquitas vtriusque. 174. cidem priuilegium indulgetur docendi vbiuis terrarum. 184. lingua Hebraïca docetur in Vniuers. Oxoniens. 185. Turbae in Oxon. Vniuers. 635. 648 330. Scholaribus satisfit iubente Rege. 331. Aula Vniuers. Oxon. 325. Bibliotheca 326. legatum M. Richardi de 'Bury Oxoniensibus Scholaribus. 326. turbatur Vniuersitas ab Wicleffo & wicleffistis, initio fauer Wicleffo. 447. 451. Bulla Gregorij contra Wicleffum ad Vniuers. Oxon. 450. 451. 452. Oxoniense Consilium aduersus Wicleffum. 457 Oxoniens. Vniuesitas decernit acuersus Wicleffistas.
459. 460
Vniuersitatis Parisiensis encomia. 82. 165. 167. 206. 264. 273. 277. 408. 575. 577. 652. 653. eius priuilegia confirmantur a Philippo Pulchro. 3. 4. 5. ei Praepositus Parisiensis iurare tenetur. 4. vide supra Praepositus.
 
Vniuersitatis Paris. Iurisdictio & Curia duplex. 129. commendatur Vniuersitas à Ioanne XXII. in Beneficijs. 174. eiusdem Bulla contra Turbatores Vniuersitatis.
180
Vniuersitatis possessio in Piscation ob Pratum Clericorum. 175. iniurari arcentur à Comitijs Vniuersitatis. 175. 187. Contra recusantes contribuere in negotijs communibus Vniversitatis
176
eximitur impositionibus.
384. 385
de modo conferendi Beneficia Vniuersitatis.
208
Vniuersitats quale corpus an Ecclesiasticum, an laïcum, an mixtum. 293. Vniuersitas non est adstricta vlli Clericatus Ordini.
292
Reformatio Vniuersitatis.
388. 425
Vniuersitas pro Populo Parisiensi, apud Regem deprecatur. 586. Parentat Ianae Borboniae. 450. litigat cum Regina vidua in Parlemento. 682. quomodo se gerit in Schismate.
566. 570. 577.
Ad Synodum Flandrensem vocatur in rem Schismatis. 603. Cum Petro de Luna Cardinale contendit ob Schisma. 686. tres vias sedandi Schismatis excogitat.
686
Eiusdem supplicatio solennis ad sedationem Schismatis.
683
Eiusdem Epistola ad Regem de praedictis vijs.
687
Eiusdem ad Clementem & Cardinales de ijsdem. 699. iterum.
701.
Litterae vniuersitatis Coloniensis ad Parisiensem in rem Schismatis, 708. eiusdem ad eam responsio. 704. Philippi Alençonij ad Vniuersitatem litterae congratulatoriae de inuentione viarum praedictarum. 705. 725. resp. Vn. 726 litterae Regis Arragonum ad eandem.
706. 708
LitteraeVniuersitatis Paris. ad Cardinales post mortem Clementis. 711. eiusdem ad Praelatos. 712. Eiusdem ad Benedictum XIII. recens creatum. 713. iterum ad Cardinales. 715. 716. qua in revtitur opera de & manu M. Nicolai Clemangis. 716. Eiusdem ad Regem Arragonum. 715. iterum. 721. Regis Arragonum ad Vniuestitatem.
721. 722. 728
G. de vinea ad Vniuestitatem.
727
Vniersitas instruit suum Actorem de dicendis in Synodo Ecclesiae Gall.
737
Vniuersitatis ad Benedictum pro via Cessionis. 740. Responsio 1. Papae.
748. 2. 799. 3. 750.
Vniuersitatis Paris. ad Oxoniensem. 751. eiusdem litterae Circulares ad alias Vniuersitates. 773. eiusdem ad Reges exteros. 775. eiusdem ad Cardinales contra Rotulum Decretistarum.
752
Archiepiscopi Coloniensis ad Vniuersitatem.
751
Regis Anglorum ad Vniuersitatem.
772
Vniuersitatis Oxoniensis ad Regem Anglorum super negotio Schismatis.
776
Philippi de Alençonio ad Vniuersitatem.
785
litterae quorundam Theologorum Schismaticorum Vniuersitatis contra matrem suam.
753
Quaestiones Vniuersitatis Paris.
753
Epistola cuiusdam Magistri ad Benedictum significatis ab eo discenssuram Vniuersitatem nisi viam Cessionis amplectatur.
786
Vniuersitatis motuia & rationes ad substractionem obedientiae.
799
Eadem graumina Benedicti exaggerat. 801. 1. appellatio Vniuersitatis à Benedicto. 803. 2. appellatio.
821
Benedicti decretum aduersus Vniuersitatem.
820
Vniuersitatis ad Cardinales pro substractione.
826
Euisdem sententia de substractione totali.
845
De fortuna Vniueristatis 6. seculo. 888. -eius animus & fortitudo in confutandis erroribus.
888.
De statu Vniuersitatis hoc seculo.
893
de Regimine Vnieursitatis.
893
de Censuris Vniuersitatis. 895. vid. Censurae.
 
Vniueristatis Patauinae Cancellarius Episcopus loci.
297
Vniueristatis Pisanae erectio.
262
Vniuersitatis Pragensis erectio. 313. eiusdem ex 4. Nationibus compositio instar Parisiensis.
314
De eadem Vniuersitate. 396. Eiusdem destructio & translatio Lipsiam.
685
In vniueristatibus debent esse saltem 12. Regentes.
274
Vniueristatis & Deputatorum ipsius comparatio cum Concilio Generali & Consilio Papae.
577
Vrbani V. electio, mores. 373. Propositio norabilis ad Vrbanum V. ne Romam' remigret. 396. Vrbani Bulla contra factiolos Galliae.
414
Vrbani V I. electio tumultuosa.
 
Anglia Vrbano fauet & ad Cardinales acriter scribit.
508
Pileus de Prata pro Vrbano.
514
Pro eodem Ioannes de Lignano & Iacobus de sena Doctores in Decretis.
482. 485
Petrus Arragoniae Infans eidem adhaeret.
581
Legati variorum Principum ad Carolum Regem pro Vrbano.
584
Vrbani VI. Bulla contra Mendicantes inuitis Parochis Confessiones audientes.
604
moritur. 647. Bonifacius IX. Succedit.
604.
Wicleffi dogmata & haereses. 454. historia illius haeresis. 455. 456. 457. eius haerescos Antesignani. 460. alia dogmata & errores. 591. 592. damnantur. 593. ab Vniueristate Oxon. 615. libri comburuntur. 617. vid. Oxon vniuersitas.
 
Wischius de Venslay Rector vniueristatis. 327. & in Catal.
 
Y.
 
YVanus Lombardus vltinus Scholaris seu Bursarius Collegij Constantinoplitani.
366
Yvo de Cassefredour electus fuit in Procuratorem Nat. Gall die 25 Aug. an 1360. in duos menses consequentes.
 
Yvo Helie Procurator Nat. Gallic. electus 6 April. an. 1380. quo tempore florebant MM.
 
Ludouicus de Nanceyo, Henricus Chicoti, Nicol. de Morancuria, Nic. de Vaudemonte, Io de Rencuria, &c.