INDEX
Eorum quae in hoc volumine continentur.
A
 
AEr ex Aquae ac Terrae expirationibus aetheri permistis constituitur.
51. & 146
Aer ob vsum respirationis recentari debet.
109
Aer praeter modum distractus aut compreßus vitae animalium & ignis conseruationi inutilis.
110
Aer nifi vaporibus aqueis permistus respirationi inutilis.
126. & 146
Aer infra aquam demerfus a superstantis aquae pondere comprimitur.
129
Aeris in respiratione quis vsus.
109
Aeris par necessitas tum ad vitam animalium, tum ad ignem conseruandum.
109
Aeris grauitas.
125
Aeris color coeruleus vnde.
126
Aeris & Aquarum pondus sub eisdem demersi cur non sentiamus.
128
Aeris compressio & distractio nisi aethere admisso nequit explicari.
139
Aeris ex aqua generatio.
148
Aetheris substantia omnino admittenda.
121, & 143
Alibilis succus ad cor confluit.
95
Animalia amphibia cur sub aquis diutule fine spiritu viuant.
108
Animalia pulmonibus praedita cur nisi respirauerint citissime moriuntur.
107
Animalia quae intercluso spiritu suffocantur dexterum cordis ventriculum & pulmones habent multo sanguine refertos.
108
Animalium conformatio ex inspectione ouorum percipi facilè potest.
70
Animalium ex semine conformatio describitur.
70
Animalium pars primigenia non iecur neque Corneque sanguis.
96
Animantes exsectis testibus quandoque filios generant.
64
Antiquorum variae de rerum initÿs opiniones.
33
Apoplecticorum & strangulatorum similis est exitus.
108
Aqua frigore concreta rarescit, & in maiorem molem ampliatur.
57. & 145
Aqua quomodo in vapores soluatur & in glaciem concrescat.
144. & seq.
Aqua sensu iudice neque contrabi neque distrabi potest.
139. & 146
Aqua triformis.
144
Aquis ineße non potest notabilis quantitas aeris.
146
Archimedes igenÿ doctrinaeque princeps.
24
Aristoteles animaduertit in generatione viuiparorum fieri conceptus ouiformes.
62
Aristoteles ab Attico platonico philosopho notatus.
42
Aristoteles cur priuationem inter principia numerauerit.
35
Aristotelis de loco sententia improbatur.
38
Aristotelis principia dissentanea.
42
Aristotelis quam Galeni doctrina de generatione animalium sanior.
60
Arteriae in vteros praegnantium pertinentes frequentiores & ampliores fiunt.
63
Arteriae non mouentur a vi pulsifica eifdem a corde communicata sed ab impulsu sanguinis.
104
Arteriae omnes eodem temporis puncto ab impulsu sanguinis mouentur, tamquae cordi proximae funt quam quae a corde longissimè absunt.
105
Arteriarum venarumque plexus atque implicatio ibi esse solet vbi fit aliqua secretio.
63
Astrologiae coniecturalis vanitas.
170. & seq.
Attractioni vulgo tributi motus re vera pendent a circumpulsione.
116. & seq.
Auctificus succus per membranas & neruos in partes diffunditur.
98
Auctificus succus ab Arahibus obseruatus, sed porperam indicatus.
99
B
 
Bilis a sanguine in iecinore secernitur.
93
Bilis non est sanguinis excrementum.
92
Bilis nutritium succum deluit & fluxum reddit.
93
Bilis vtilitas.
93
Brahaeus illustris Astronomus a praedictionibus astrologicis abstinuit.
173
Bruni de mundorum innumerabilitate sententia refellitur.
47
Brunus voluminibus suis nugas inseruit.
160
C
 
Calidorum halituum magna vis in exterendis duris corporibus.
84
Calor caelestis est eiusdem naturae atque elementaris.
55. & 57
Calor innatus est medicorum inane commentum.
105
Calor omnis animalia est à sanguine.
105
Calor nonnunquam dissimilis naturae corpora congregat.
55
Calore corpora non semper rarefiunt.
57
Calore cur omnia dissoluantur atque liquescant.
56
Caloris natura ex Platone explicatur.
56
Cauernae in quibus homines suffocantur & ignis extinguitur.
109
Chyli in sanguinem mutatio quomodo fiat.
95. & seq.
Chylus ad intestina delapsus duobus liquoribus permisectur.
89
Chylum omnem per lacteas venas tranare falso prodiderunt iuniores.
88
Chymiae cognitio ad Physiologiam illustrandam perutilis.
29
Chymici magnam cladem galenicae factioni attulere.
20
Cibaria non co quo ingeruntur ordine permanent in ventriculo.
83
Cibi pars e ventriculo ftatim elabitur antequam intergra massa confecta fuerit.
85
Ciborum concoctionem autores diuersaratione explicant.
79. & seq.
Cibus in vétriculo quomodo cõficiatur.
81
Cibus non a folo calore conficitur.
81
Cibus in ventriculo fermentatur.
83
Cibus in ventriculo coctus non semper albicat.
84
Cibus non detinetur in ventriculo donectotus fuerit confectus.
85. & 87
Cola piscis cur amphibiorum more diutule sub aquis vtuere potueris.
108
Conceptus omnes viuiparorum ouiformes funt.
65
Condensatio & rarefactio fine tenuiffima aetheris substantia explicari non potest.
144
Copernicus ab Italis mundani systematis notitiam arripuit.
48
Copernicus maximus astronomus praedictiones astrologicas improbauit.
173
Cor motum non habet a cerebro, sed in se ipso cietur & palpitat.
103
Cordis motus fit ab halitibus in eiusdem fibras influentibus.
104
Cordis motus nõ excitatur a feruore sanguinis, vt Aristoteli & Cartesio placuit.
103
Corpora se inuicem propellere possunt non autem attrahere.
134
D
 
Differentia inter conceptus ouiparos & viuiparos.
69. & 74
Donÿ Volumende Natura Hominis.
43. & 158
E
 
Electiù quomodo festucas attrabat.
133
Experimenta ludicra quatuor. Primum orbiculorumin aqua alternatim ascendentium & descendentium.
135
Secundum Orbiculorum in tubo aquae pleno sursum deorsumq; recurrentium ad nutumeius, qui tubi ostium digito obturat.
135
Tertium orbiculorum in tubo retorto ascendentium & descendentium provaria tubi inclinatione.
136
Quartum orbiculorum ex imo sursum ascendentium propter distractionem acris in eisdem conclusi.
137
Experimentum quo Verulamius probat aquam comprimi posse est fallax.
147
Experimentum Torricellÿ de Spatio, quod ob defluxum bydrargyri inane videtur.
118. & seq.
F
 
Felle nullum animal caret.
90
Felleus & aqueus hunnor, quibus chytus diluitur, nerato saepius circuitu ad intestina reuobuntur.
92
Fermentatio quid sitex Platone.
83
Fermentis vis a calore excitatur.
83
Firmicus repraehenditur.
168
Flanima cur fine pastu permanere nequeat.
53
Flamma cur fustigietur in conum.
53
Foemina subministrat materim omnem ex qua foetus corporatur.
67
Foeminae genitura non carent.
66
Foeminarum genitura an aliquid conferat ad generationem.
66
Foetus vita non pendet a vita matris.
74
Foetus cum propria, tum parentis vi ab vtero exclaeticur.
75
Frigore nonnunquam dissimilis naturae corpora segregantur.
55
G
 
Galenus ab Aristotele maximè de rebus diffensit.
11
Galenus Platonis sententiam de circumpulsione non est affecutus.
116
Galeni experimentum de sistula in arteriam immissa oftendit arterias ab impulsu sanguinis moneri.
104
Galeni Secta coepit deficere.
19
Galenicae factioni magna clades a chymicis est illata
 
Galenicae Medicinae Summa.
182
Galilaeus de atomis & inanialiter videtur decernere ac Democritus & Epicurus.
40
Galilaeus omnium primus Physiologiam cum Geometria iuganit.
160
Galilae astronomicarum rerum peritissimus inprobauit astrologicas praedictiones.
173
Galilae Cartesÿ aliorumq; iuniorum doctrina physica praestantior, quam antiquorum.
159
Genitura quid, & vnde prodeat?
62
Genitura non fit in testibus.
64
Genitura in procreatione animalium efficientis tantum causae vim habet.
67
Genitura non est pars seu materia constituendi conceptus.
68
Geniturae crassamentum oua & cõceptus minimè ingreditur.
66
Geniturae pars, quae efficiendi vim habet, oculorum fugit aciem.
64. & 68
Geniturae vis per occultum agit, & corpora quantumuis densa penetrat.
66
Geometria Paradoxa non saemper physicis disquisitionibus aptantur.
41
Glandulae con maiores & frequentiores intenellis & pinguibus animalibus, quam in senioribus & macilentis.
59. & seq.
Glandulae secernunt auctisicum succum a reliqua sanguine.
98
Glandularum vtilitas.
98
Graeci cur doctrinae ftudÿs caeteris nationibus praecelluerint?
6
Grauiora corporactiam a leuioribus superstantibus premuntur.
127
Grautias quid?
126. & seq.
H
 
Harueiobseruationes de generatione animaluim accuratissimae.
60
Harueius in obseruando diligentior, quã in iudicando.
61
Hippocratis de calore Paradoxum.
55
Hippocrates anina aduertit foetum in matris vtero alimentum exsugere.
73
Hippocrati multa tribuuntur quae commentitia funt.
177
Hobbes sententia de substantia inter aerem & aquam mediam.
109
Homo a teneris annis ita potest educari vt amphibiorum more sub aquis diutius viuat.
108. & seq.
Homo icerto gignitur Spatio.
74
Hominis genitura non est eiusdem rationis cum semine stirpium.
62
Homunculorm generatio a Paracelso proposita commentitia est.
69
Humanus foetus recens formatus maiusculae formicae magnitudiné vix superat.
72
I
 
Iccinoris praecipuum munus est bilem à sanguine secernere.
93
Inanenibil est.
46
Ingenia ad philosophandum idonea quaenam fint.
29
Initiarcrum naturalium abstrufa.
30
Inomni motu fit reciproca corporù translatio.
122
Iuniores multa faelicius inuencere quàm Prisci.
3
K
 
Keplerus insignis Astronomus improbauit astrologicas praedictiones.
173
L
 
Lac quibus vüs feratur ad mammas.
77
Lac ex vheribus virorum & virginum frequenti suctu prolicitur.
78
Lac e papillis recens natorù extillans.
78
Lac in ventriculo pueri coagulatur.
79
Lacte columbae nutriunt pullos suos primis diebus.
79
Lactearum venarum nonnullae vum mesaraicis coniunguntur.
92
Laminae complanatae mutuo contactu cohaerentes cur nifi magno conatu diuelli nequeant.
124
Lansbergius excellens Astronomus a predictionibus astrologicis abstinuit.
173
Lien per flexuosam arteriam crassiorem sanguinem excipit.
86
Lien crassiorem & impruriorem succum ex cibi reliquÿs secretum suscipit.
87
Lienis vtilitas & structura.
86. & seq.
Lumen non est in rebus, sed fit in ipso videntis oculo.
58
Luminis natura explicatur.
57
M
 
Magnetica vis dissimilis electricae.
133
Maßarias iuniorum gloriae infensus.
10
Materia ex qua foetus corporatur est albugineus lentor similis ouorum albumini.
68
Mathematica disciplinae summam inge nÿ aciem desiderant.
24
Mathematicarum disciplinarù notabile incrementum.
23
Medicilatina verba importunè effutiùt, vt imperitorù plausum aucupentur.
13
Medici periculosas & ancipites morborum curationes instituunt.
17
Medici perperam diuidunt partes in spermaticas, at que sanguineas.
67
Medici rationales quam profitentur sciétiam omnino ignorant.
186
Medcis familiare est mutua inter se iactare conuicia.
189
Medicorum improbitas.
187
Medicorum inscitia repraehenditur.
17. & 185
Medicina praua quadam consuetudine hominibus infimae sortis tractanda relinquitur.
15
Medicina rationalis super falsis hypothesibus hactenus suit superstructa.
20
Medicina Graecorum continet inanes cõiecturas & fallaces praeceptiones.
186
Medicinae inconstantia, & Sectarum varietas.
18
Medicinam paucissimi Romanorum factitarunt.
15
Membranarum vtilitas.
98
Motus ad fugam vacui vulgo relati pendent a circumpulsione superstantis aeris.
125
Mundi corporum triplex differentia.
49
Mundi forma ignoratur.
46
Mundi magnitudo incompraehensa.
46
N
 
Naturae ratio ex ipsa potius rerum obseruatione quàm ex libris comparanda
7
Naturalis historiae cognitio ad Phisiologiam valde necessaria.
29
O
 
Obseruatio noua de foraminibus in interiorem ventriculi tunicà hiantibus.
82
Obseruatio noua del pennatorum ventriculis.
82
Obseruatio noua lenti humoris in ventriculo existentis.
84
Obseruatio viarum, quae nouum alimentum ex ventriculi fundo excipiunt.
85
Octimestris partus non minus vitalis, quà septimestris.
74
Ouiformis conceptus in viuiparis habet veram seminis rationem.
62. & 69
Ouum foecundum habet rationem seminis in ouiparis.
62
P
 
Pancreatis ductus vtilitas.
91. & seq
Paracelfus a plerisque propter obscuritatem defertus.
36
Paracelsi de natura feminis opinio.
66
Pecquetus nouis obseruationibus fretus baematofin tribuit cordi, nõ iecinori.
88
Pestilentiae consideratio.
189
Phihosophandi ratio instituta a nostri seculi autoribus laudatur.
1
Philosophia nostris temporibus in libertatem vindicata est.
36
Philosophia Cartesy qualis.
36. & seq.
Philosophiae studium a plerisque peruertitur.
28
Philosophorum in definiendis rerum initÿs consensus.
37
Physiologia parum hactenus adolenit.
23
Physiologia plurimarum rerum cognitionem & experientiam requirit.
27
Physiologia vnde ordienda.
29
Physiologia poteft ex falfis hypothesibus veras naturalium rerum affectiones concludere.
30
Physiologiae obscuritas vnde proficiscatur.
25
Physiologiae perfecta cognitio cur desperanda.
27
Physiologiã nostrae etatis scriptores praeclaris inuentis illustrarunt.
21
Physiologiam nemo Geometriae ignarus assequitur.
29
Planetarum corpora ad aetheris liquidissimi motum circumferri possunt.
51
Plato materiam voluit esse locum.
37. & 122
Ptolemaei Copernici & Brabaei mundani Systematis positiones mancae & imperfectae.
49
Pueri cur facilius mathematici esse possunt, quam physics aut politici.
24
Pulli ex ouo generatiodescribitur.
71
R
 
Rerum natura viae alibi quàm in libris aristoteleis quae i solita.
35
Respiratione cordis aestum temperari falsò creditum est.
107
S
 
Sanguis non est succus simplex, nec tamen continet quatuor decantatos humores.
96
Sanguis in omne corpus per arterias dissunditur.
97
Sanguis per arterias in membra influens vitalitatem magis quam nutrimentum infert.
97
Sanguis non calore, motuue liquescit sed permistione tenuissimi halitus.
101. & seq.
Sanguis non suipte natura calidus est nec calorem accipit a corde, sed motu atq; agitatione incalescit.
106
Sanguis non in rècinore, nec in corde vel alio cerio viscere consicitur.
95
Sanguinis dure partes altera viuisica, altera auctifica.
96. & seq.
Sanguinis natura admirabilis. 101. Eius potior pars aciem fugit.
96. & seq.
Sanguinis motus a Corde.
102. & seq.
Sanguinis circulationem ab Harueio descriptam indicauerant ante Paulus Sarpa, & Andraeas Caesalpinus.
111
Sanguinem sal coire & densare non patitur.
102
Saepientia illa quam in aetatibus habet senectus nostrae potius aetati, quàm priscis temporibus debetur.
9
Semen animalium quiduam fit ex Aristotele.
62
Sensus non ea omnia percipit quae in' natura existunt.
26
Sensu quaecumque percipiuntur falsò talia indicantur qualia videntur.
26
Soli nibil similius quam flamma.
53
Solem igneum eße tactus & oculorum testimonio probat Cleanthes.
53
Stelliolae Encyclopaedia.
159
Stelliola nouitate verborum abstrusae doctrinae caliginem offudit.
160
Stirpium ex semine propagatio compraehendi facile potest.
61
Stoicis mareria corpus esse videtur.
37
Sympathiae Antiparthiae, & Antiperstasis inania commenta.
131
T
 
Telefius putauit posse spatium magna viconatuque vacuum fieri.
118
Telefius veteres philosophos & praecipuè Aristotelem exercuit.
36
Testes vniuerso corporirobur conserunt.
64
Theologi Aegyptÿ Deos omnes ex ouo prognatos esse tradiderunt.
69
Tyndaridae ex ouo editi.
69
Torricellÿ Paradoxum geometricum.
41
V
 
Vacuum experimento Torricellÿ non cocluditur.
120
Vacuum neque mouere corpora potest, neque ne moueantur inhibere.
131
Vacui propugnatores corporis naturam a tactu determinant.
39. & 50
Venae lacteae non deferunt omnem succù alibilem.
88
Venis lacteis animantes quaedam carere videntur.
88
Venarum lymphaticarum progressus & vsus.
93. & seq.
Venae mesaraicae succum nutrituim ex intestinis ad iecur deferunt.
89
Venae mesaraicae non funt deftinatae nutricationi intestinorum & alui.
89
Venae vmbilicales maiores amplior esque funt coniugibus arterÿs.
72
Ventriculi & intestinorum motus.
82
Vermes in iecinore, liene, corde, pulmonibus & cerebro animaliü.
90. & seq.
Verulamius opes aetatemque inter experimenta consumpsit.
161
Viae quibus humores a corpore per aluum expurgantur.
94
Vita hominis in continuata sanguinis motione consistit.
107
Vitalis balitus in sanguine existens quomodo percipiatur.
102
Vitri densitatem pentrat hydrargyrus.
121
Vniuersum vnum indiniduum atque immobile.
45
Vrina per quas vias in renes & vesicam profunditur.
94
V virsungiani ductus vtilitas.
91. & seq.
Z
 
Zenonis de natura geniturae sententia.
65
FINIS.