INDEX
RERUM NOTABILIORUM.
ABROGATIO Juris nat. quænam possibilis?
17.
Accessio quid & quotuplex?
116. 119.
Actus hominis quotuplices?
29.
Actus quando moraliter boni sint?
30.
Actus humanus quid?
40.
Aggressorem vitæ an licet occidere?
80.
quando 'aggressorem fortunarum?
81. & seq.
an etiam aggressorem famæ?
84.
Alveus derelictus ad quem pertineat?
118.
Aluvio & vis fluminis an transferant dominium?
118.
Amicorum jura.
175.
Amor proximi præceptus.
94.
qualis esse debeat?
95. & seqq.
Amor suî ipsius præceptus est.
52.
Amor triplex erga Deum, seipsum & proximum est dictamen practicum Juris nat.
31.
Antropophagia an licita?
92.
Aristotelis doctrina de porestate parentum in liberos tetra est.
166.
Athei quales dentur?
4. 45.
Athei sunt pestes reipublicæ.
44.
Athei severe puniendi.
45.
Avaritia est contra J. N.
77.
Aurea ætas quid?
108.
Barbari Jus Nat. sentiunt
5.
Barbari item legem de Deo colendo.
27. 50.
Bellum quid & quotuplex?
228.
Bellum an & quando licitum?
229.
Bellum quomodo gerendum?
230.
Bellum an semper sit denunciandum?
231.
Blanditiæ an actum vitient?
137.
Blasphemia contra J. N. est.
51.
Bona in bello capta an cedant militibus?
115.
Bonorum externorum quænam ratio juxta J. N. habenda?
76. & seq.
Bonorum an liceat superflua pessumdare?
78.
Bruta non habent J. N. 11. habent passiones.
63.
Castigatio liberorum qualis esse debeat?
162.
Cessio quid? ejus requisita & effectus.
121.
Civitas quid? 188. earum origo.
189. 191.
Classes diversæ subditorum.
253. & seqq.
Commercium quale regno utile sit?
239.
Concordia regnis necessaria.
253.
Concubinatus an Jure nat. licitus?
154.
Conjugium quid?
140.
Conjugium quis ad illud teneatur?
141.
Conjugium est adhuc hodie verus contractus.
143.
Conjugium quis illud inire possit?
144.
Conjugium quando nullum sit?
145.
Conjugum officia.
 
Consensus gentium moratarum an sit principium sufficiens cognoscendi J. N.?
33.
Constitutio recta generis humani est hoc principium adæquatum.
37.
Crapula & ingluvies contra J. N. sunt.
75.
Cultura scientiarum & artium regno utilissima.
238.
Cultus DEI Jure nat. præceptus est.
41.
Cultus internus in quo consistat?
43. & seqq.
Cultus externus pariter præceptus est.
47. 49.
Cultus qualis Deo debeatur.
47. 49. & pag. seq.
Cura annonæ Principi incumbit.
238.
Cura item morum & honestatis.
237.
Cura bonorum externorum qualis juxta J. N. esse debeat?
76. & seq.
Cura corporis qualis esse debeat?
69.
Damnum illatum reparandum 123. à quo?
124.
Desidia contra J. N. est.
55.
Deus nunquam vere dispensavit in Jure nat.
19.
Dictamina rationis quid sint?
8.
Dictamina non suntipsæ leges naturales.
8.
Disciplina militaris non negligenda.
242.
Discipulorum erga Instructores obligatio.
174.
Dispensatio locum non habet in Jure nat.
19.
Dispensationes quomodo dandæ?
207.
Dolus quid & quotuplex?
131.
Dolus an vitiet contractum?
132.
Domini jura in servos stricte tales.
177.
Domini in hodiernos homines propr.
181. & seq.
Domini jura in famulos & ancillas.
183.
Dominia rerum quomodo orta?
109.
Dominium quid & quotuplex?
109. & seq.
Dominium ejus effectus.
122.
Dominium DEI in creaturas.
52.
Dominium passionum homini est possibile.
64.
Dominium à natura præceptum.
65.
Dominium media potiora ad illud.
65. & seqq.
Duellum quid, & quale J. N. prohibitum?
85.
Duellum privatum etiam legibus positivis prohibitum est.
86.
Educatio liberorum qualis esse debeat?
167.
Epiikia qualis locum habeat in Jure nat.?
20.
Error quid? 131. quando vitiet contractum?
132.
Exemplum bonum Principisregno utilissimum
246.
Exheredatio liberorum quando locum habeat?
170.
Fama bona quid? 76. qualis ejus cura habenda?
77.
Famuli honi imago.
187.
Famuli quid debeat fuo domino?
186.
Feræ in sylvis an hodie occupari possint?
112.
Foedera quotuplicia?
226.
Foedera an observanda, & quamdiu?
227.
Fortitudo quid? ejus species. 60. vitia opposita
61.
Fortitudo est homini necessaria.
62.
Fortunæ bona moderate curanda.
77.
Fructus ex re aliena ad quem pertineant?
117.
Fundamentum verum testamenti, præscriptionis &c.
122.
Fundationum piarum cura habenda.
245.
Fur diurnus & nocturnus, quid de iis juris?
82.
Hæreticus quis in sensu Juris nat.?
48.
Hæreticus an data illi fides servanda?
131.
Hobbesii errores.
3. 34. 73. 85. 234.
Homo non potest mutare Jus nat.
18.
Homo nec in eo dispensare.
19.
Hosti data fides an servanda?
130.
Idololatria, infidelitas contra J. N. sunt.
46.
Ignorantia Juris nat. quænam dari possit?
26.
quando excuset?
28.
Implantatio & inædificatio an sint modi acquirendi dominium?
119.
Impossibile quid sit?
128.
Impositiones quotuplices?
249.
Impositiones an solvi debeant?
250.
Incrementum rei ad quem pertineat?
117.
Inimici an etiam amandi, & quomodo?
105.
Instinctus quid sit?
9.
an dentur absolute & in se mali?
13.
Insula in flumine nata cujus sit?
118.
Intellectus hominis quid DEO debeat?
44.
an perficiendus sit? 54. quomodo?
55.
Intolerantismus an Jure nat. permissus sit?
48.
Inventa res ad quem pertineat?
113.
Judices quales esse debeant?
255.
Juramentum an Jure nat. licitum?
51.
Jurifdictio alta five jus gladii quid?
207.
Jurifdictio quomodo exercenda?
208.
Jurifdictio penes quem sit? 209. ejus limites.
210.
Jurisprudentia naturalis quid sit?
1.
Jus aggratiandi quid?
207.
quid in ejus exercitio observandum?
209.
Jus in sacra & circa sacra quid?
214.
cui competat?
215. & seqq.
Jus naturæ datur. 2. quid sit? 6. est omnium Jurium primum. 7. consistit in instinctibus humani cordis per rationem moderatis. 9. est Jus divinum & æternum. 15. necessarium quo sensu? 16. immutabile. 17. indispensabile. 19. universale. 21. quosnam obliget? 21. obligat sub culpa & poena. 22. est vel absolutum vel hypotheticum. 24. hoc, non illud, mutari potest.
25.
Jus vitæ & necis an patri in liberos competat? 162. an domino in servos?
178.
Justitia quid? ejus species. 59. vitia opposita.
60.
promte administranda est. 244. quomodo?
245.
Læsio proximi cur prohibita? 89. quoad intellectum quomodo fiat? 90. quoad voluntatem? 91. quoad bona corporis? 92. quoad famam proximi?
93.
Legatorum jus unde & quale?
225.
Leges Juris nat. quotuplices? quænam earum obligatio? 23. dantur, quæDeum concernunt.
41.
Leges humanæ à quo ferri possmt?
205.
quando illis obediendum?
206, 248.
Leyserus male negat, dari principium cognoscendi Juris nat.
36.
Liberi quomodo educandi? 167. quid parentibus debeant?
170.
Libertas nimia populo noxia.
237.
Libri impii lædunt proximum.
92.
Magistrorum aut Instructorum obligatio.
173.
Magistrorum dotes neceffariæ.
174.
Majestas quid?
199.
Mare an occupatum?
111.
Mariti officia relatè ad conjugem.
156,
Matrimonium an juxta J. N. fit diffolubile?
151.
Matris erga liberos, 'præsertim filias, obligatio.
160. 167.
Mendacium an aliquando licitum esse possit?
90.
Mercatores, quales esse debeant?
257.
Merces promissa, conditione turpi impletâ, an debeatur?
129.
Metus quid & quotuplex? 133. quando vitiet contractum? 133. & seq. reverentialis an idem præstet? 136. futuræ litis quid operetur?
129.
Milites quales esse debeant?
256.
Ministri regum quales esse debeant?
254.
Miserorum solamen Principi incumbit.
245.
Moderamen inculpatæ tutelæ quid fit?
79.
Moderamen hoc quando locum habeat?
79.
eo observato licet aggressorem vitæ occidere.
80.
Modi acquirendi dominium originarii. 112 & seqq. derivativi.
120.
Monopolium quid? 221. quando licirum?
120.
Mutilatio membrorum quando prohibita, quando licita, an hinc inde necessariò permittenda?
75.
Naturalistæ aut Deistæ quid?
43.
Naufragorum bona ad quem pertineant?
114.
Obedientia à subditis Principi debetur,
248.
Obligatio aliorum ex dominio unius orta.
123.
Obligatio Heri erga suos domesticos.
183. & seq.
Obligatio Ministrorum. 254. Judicum.
255.
Obligatio Præpositorum rei oeconomicæ.
255.
Obligatio Militum.
256.
Obligatio Mercatorum & opificum.
257.
Obligatio Ruricolarum.
257.
Occisio fuî directa prohibita & cur?
70.
Occisio nequidem est actus fortitudinis.
72.
Occisio indirecta licita est.
73.
Occupatio quid? 112. ejus requisita.
73.
OEconomi quales esse debeant?
255.
Officia hominis erga seipsum. 51. an ex justitia stricta debeantur? 53. illorum synopsis. 53. respectu animæ quænam sint? 54 & seqq. respectu corporis quænam?
69.
Officia erga proximum præcepta sunt.
88.
illorum summa. 89. absoluta quænam?
108.
quænam hypothetica?
109. & seqq.
Officia innoxiæ utilitatis omnibus exhibenda.
97.
beneficentiæ quando?
98.
Opifices quid observare debeant?
257.
Ordo in cura bonorum servandus.
87.
Pacisci quis possit? 127. quomodo id faciendum? 128. super quam rem?
87.
Pactum quid & quotuplex? 125. ejus origo. 126. ejus regulæ. 127. super re turpi initum an obliget? 128. ejus obligatio. 130. quando nullum fit?
131.
Parentum jura in liberos.
161. & seqq.
Parentum officia erga eosdem.
165. & seqq.
Passiones quid? 62. illarum origo & diversitas. 63. an bonæ sint vel malæ? 63. an possint evelli? 64. an debeant refrænari? 65. quænam sint ad hoc potiora media lumine naturali cognita?
66.
Pasquillus contra Jus naturæ est.
94.
Patriæ amor necessarius. 251. qualis esse debeat?
252.
Pax bello quærenda & observanda.
233.
Peccatum philosophicum non datur.
14.
Persectio fuî an sit summa Juris naturalis?
33.
Polygamia an prohibita?
146.
Possessio rei suæ nemini adimenda.
124.
Possessor malæ fidei an præscribere possit? 124. an ejus heredes?
124.
Præcepta Juris nat. secundaria ignorari possunt. 27. hujus exempla.
28.
Præceptum practicum Juris nat. quale fit?
31.
Præda in bello facta cujus fit?
116.
Præjudicia infantiæ quid operentur?
5.
Præventio inter privatos an licita?
83.
Princeps potest libertatem naturalem restringere. 144. quænam jura habeat? 197. 201. & seqq. an omni lege solutus fit? 199. 234. vivit in statu naturali relate ad alios summos imperantes. 200. quandoque habet potestatem limitatam. 200. habet jus repressaliarum. 223. foederum. 226. belli & pacis. 228. felicitas regni primaria ejus cura fit. 236. debet promovere bonum publicum, & quomodo? 236. & seqq. & privatum suorum subditorum. 244. ejus potestas unde fit? 195. 197. ejus jus circa facra. 214. 218. & seqq. circa commercium. 220. 222. circa mittendos legatos.
224.
Principium speculativum Juris nat. quale fit?
36.
Prodigalitas contra J. N. est.
77.
Proximi amandi omnes & singuli.
105.
quo ordine?
107.
Proximo quando succurrendum & quomodo?
98.
quando illi liceat necere?
100
Prudentia quid & quotuplex?
57.
vitia illi opposita.
58.
Pufendorfii principium Juris nat. ab ipsis Protestantibus notatur.
35.
Regalia quid? 198. illorum origo.
204.
Reges & Principes obligantur Jure nat.
21.
Regiminis sorma quotuplex? 189. quænam melior? 193. unde orta? 195. an à populo mutari possit?
196.
Religio dominans an detur in sphæra J. N.?
48.
Religio naturalis quid fit? 42. revelata est illius perfectio & complementum.
43.
Religionis zelus Principi necessarius est.
236.
Remuneratio bene meritorum regno utilis est.
243.
Repercussio percutientis quando licita?
87.
Repressaliæ quid? 223. quid in iis cavendum?
224.
Res hujus mundi nondum omnes occupatæ sunt. 110. quænam occupari possint? 111. quomodo?
112.
Restitutio rei alienæ necessaria est.
124.
Ruricolæ quid observare debeant?
257.
Sanitatis qualis cura habenda?
75.
Satyra quando licita?
94.
Securitati publicæ invigilandum.
232.
Servitus quid & quotuplex? 176. an Juri nat. repugnet?
177.
Socialitas Pufendorfii mancum est Juris nat. principium.
34.
Societas conjugalis quid?
140.
Societas parentalis quid? & civilis?
188.
Societates literariæ quales & quomodo regnis utiles sint?
241.
Societatum primaria divisio.
139.
Specificatio quando det dominium?
119.
Splendor publicus quomodo procurandus?
242.
Stratagemata in bello an licita?
232.
Stuprum contra J. N. est.
93.
Subditi quid debeant Principi?
247. & seq.
Succurrere proximo etiam cum vitæ periculo quando fit licitum, quando necessarium?
74.
Temperantia quid? 58. vitia illi opposita.
59.
Thesaurus inventus cujus fit?
114.
Thomasius male negat, cultum externum DEO deberi.
50.
Traditio quid? ejus requisita. 120. effectus.
121.
Tributa quibusnam rebus & personis imponi possint?
203.
Tutorum & curatorum obligatio.
172.
Vectigal quando erigi sive augeri possit?
222.
Venatio an hodie libera fit?
112.
Veritas & scientiæ sunt bona intellectûs.
54.
Viâ juris procedere quid fit?
106.
Victoria fuî ipsius omnium prima.
68.
Vindicta privata semper prohibita.
106.
Virtus quid fit? 57. quænam juxta J. N. acquirendæ sint?
57. & seqq.
Vis vitiat contractum.
133.
Vitium morbus animi. 56. quænam præcipue vitanda?
57. & seqq.
Universitatum cura qualis à Principe habenda fit?
240.
Voluntas hominis quid DEO debeat?
47.
Voluntatis bonum virtus.
56.
Voluptatum moderatus usus esse debet.
75.
Usuræ quando licitæ?
101.
Utilitas propria mancum est Juris naturalis principium.
34.
Uxor quomodo tractanda fit?
157.
Uxoris officia.
159.
Zelus religionis Principi necessarius.
236.
S. D. G.