Alberici Gentilis de jure belli, libri III
IN ALBERICI GEN
TILIS LIBROS III.
DE IVRE BELLI,
INDEX CAPITVM.
1, De iure gentium bellico
1 , 2
2, Belli definitio
17 , 18
3, Principes bellum gerunt
4, Latrones bellum non gerunt
5, Bella iuste gersintur
6, Bellum iuste geri virinque
7, De caussis bellorum
8, De caussis diuinis belli faciendi
9, An bellum iustum sit proreligione
10, Si princeps religionem bello apud suos iuste tuetur
66 , 67
11, An subditi belient contra Principem ex caussareligionis
12, Verums sint caussae naturales belli faciendi
13, De necessaria defensione
14, De vtils defensione
15, De honesta defensione
16, De subditis alienis contra dominum defendendis
17, Qui bellum necessarie inferunt
18, Qui utiliter bellum inferunt
19, De naturalib, caussis belli in inferendi
20, De humanis caussis belli inferendi
21, De malefactis priuatorum
22, De vetustis caussis non excitandis
23, De regnorum euer sionibus
24, Si in posteros mouetur bellum
25, De honesta caussa belli inferendi
LIBRI II
 
1, De bello indicendo
2, Si quando bellum non indicitur
3, De dolo & stratagematis
4, De dolo verborum
5, De mendaciis
6, De veneficiis
7, De armis & mentitis armis
8, De Scaeuola, juditha, similibus
9, De Zopiro & aliis transfugis
10, De pactis ducum
11, De pactis militum
12, De induciis
301 , 302
13, Quando contra inducias fiat
14, De saluo conductu
15, De permutationibus & liberationib.
16, De captiuis, & non necandis
17, De his qui se hosti dedunt
18, In deditos & captos saeuiri
19, De obsidibus
20, De supplicibus
21, De pueris & foeminis
22, De agricolis, mercatoribus, peregrinis, aliis similibus
23, De vastitate & incendiis
24, De caesis sepeliendis
LIBRI III
 
1, De belli fine & pace
2, De vltione victoris
3, De sumtibus & damnis belli
4, Tributis, & agris multari victos
5, Victoris acquisitio vniuersalis
6, Victos ornamentis spoliare
7, Vrbes diripi, dirui
8, De ducibus hostium captis
9, De seruis
10, De statu mutando
11, De religionis, aliarumque rerum mutatione
12, Si vtilie cum boncsto pugnet
13, De pace futura constuuenda
14, De iure conueniendi
15, De quibus cauetur in foederibus; & de duello
16, De legibus & libertate
17, De agris & postliminio
18, De amicitia & societate
19, Si foedus recte contrabitur cum diuersae religionis hominibus
20, De armis & classibus
21, De arcibus & praesidiis
22, Si successores foederatorum tenentur
23, De ratihabitione, priuatis, piratis, exsulibus, adhaerentibus
24, Quando soedus violetur
FINIS INDICIS.