SYNOPSIS
OPERUM JOANNIS LAUNOII
TOMI PRIMI PARS SECUNDA.
REGIA IN MATRIMONIUM POTESTAS,
625
PARS PRIMA.
Tractatus de Jure Principum Sæcularium Christianorum in fanciendis impedimentis Matrimonium dirimentibus,
631
ARTICULUS PRIMUS.
Christianus Princeps Sæcularis Leges Matrimonium dirimentes statuere potest,
631
CAPUT I. Parisiensium Theologorum de proposito themate judicia recensentur,
631
CAP. II. Burdigalensium Theologorum de proposito themate judicia recensentur,
635
CAP. III. Remensium & Mussipont anorum Theologorum de proposito themate judicia recensentur,
636
CAP. IV. Lovaniensium Theologorum de proposito themate judicia recensentur,
637
CAP. V. Duacensium Theologorum de themate proposito judicia recensentur,
639
CAP. VI. Salmanticensium & Complutensium Theologorum de proposito themate judicia recensentur,
640
CAP. VII. Theologorum Italiæ de proposito themate judicia recensentur,
643
CAP. VIII. Theologorum variarum è Societate Jesu nationum de proposito themate judicia recensentur,
645
CAP. IX. Synopsis rationum, quibus laudati Theologi Regiam in Christianorum Matrimonium potestatem explicant & stabiliunt,
650
CAP. X. Ponderandus semel atque iterum videtur nonnullorum Theologorum modus hac in materia dispurandi,
652
CAP. XI. Privatæ rationes aliquot præcedentibus adduntur,
653
CAP. XII. Doctores quidam de Jure Regum in sanciendis impedimentis Matrimonium dirimentibus, quamvis obseure locuti, illud rè ipsa tamen non oegarunt,
657
CAP. XIII. Romanorum Pomisioum de proposito themate, seu de Regio in Matrimonium jure judicia recensentur,
658
CAP. XIV. Afrieanorum Prsulum de Regia in Matrimonium potesta judicium exponitur,
663
CAP. XV. Tridentinæ Synodi de Regia in Matrimonium potestate judicium exponiur,
664
CAP. XVI. Circa privatum hominem potest impedimentum dirimens Matrimonium à Principibus Laïcis justa de causa constitui,
666
ARTICULUS SECUNDUS.
Ecclesia Sæculares Principes jure statuendi impedimenta Matrimonium dirimentia non spoliavit hactenus, aut illud jus sibi reservavit,
667
CAP. I. Præjudicia seu præmunitiones septem exponuntur,
667
CAP. II. Recensentur judicia quorundam illustriorum Theologorum, qui docent non esse sublatam vel restrictam à quoquam Principum Sæcularium potestatem in sanciendis impedimentis Matrimonium dirimentibus,
669
CAP. III. Quæ pro abrogata Principibus ab Ecclesia vel Romano Pontisice potestate objiciuntur ex Decreto & Decretalibus, diluuntur,
676
CAP. IV. Deductæ quædam ex objectionibus superioris capitis observationes explicantur,
681
CAP. V. Sumptum ex abrogatis legibus politicis argumentum objicitur & diluitur,
684
CAP. VI. Sumptum ex Pontificüs dispensationibus argumentum objicitur & diluitur, & simul ils epocha designatur,
685
CAP. VII. Sumptum aliud ex Gregorio I. argumentum objicitur & diluitur, sed dilutum objicientibus nocet,
688
CAP. VIII. Quædam à Bellarmino in bac quæstione paulo involutius edita retractantur,
692
CAP. IX. Recentiores quidam Theologi novam inaniter architectati opinionem, ut destruant assertum ab aliis jus Principum, boc ipsum jus præter mentem in Principibus confirmant,
698
CAP. X. Recentioris cujusdam Jurisconsulti de causis Matrimonialibus tractatus plures excernuntur, & illorum vitia demonstrantur,
703
CAP. XI. Retractantur dicta quorundam auctorum, qui veteris legis Matrimonie Sacramenti nomen ac dignitatem abjudicant,
711
CAP. XII. Nonnullorum auctorum à Principum partibus stantium certa quædam minus considerate dicta retractantur,
716
CAP. XIII. Explicatur modus, quo impedimenta Matrimonii dirimant Matrimonium, ut Regia in Matrimonium posestas magis eluceat, & prorsus constabiliatur,
723
ARTICULUS TERTIUS,
In quo dirimentes Matrimonium leges præcipuas jam tum primum ab Imperatoribus aut Principibus institutas esse demonstratur,
725
CAP. I. Consanguinitatis impedimentum,
726
CAP. II. Impedimentum disparis cultus,
730
CAP. III. Impedimentum affinitatis,
731
CAP. IV. Impedimentum cognationis legalis,
732
CAP. V. Impedimentum spiritualis cognationis,
732
CAP. VI. Impedimentum publicæ honestatis,
732
CAP. VII. Impedimentum erroris,
733
CAP. VIII. Impedimentum raptus,
733
CAP. IX. Impedimentum criminis,
734
CAP. X. Impedimentum ligaminis,
735
CAP. XI. Impedimentum impotentiæ,
736
CAP. XII. Impedimentum voti,
738
CAP. XIII. Impedimentum ordinis,
742
CAP. XIV. Galeata præmunitio, quæ & catholica, communis universim antecedentibus ad. Principum leges & quosdam canones animadversionibus,
743
ARTICULUS QUARTUS.
Non expedit Sacerdotio ut Regnum jure fcrendarum legum Matrimonia dirimentium spoliet: imo fieri non potest, ut ullus civills seu regius Principatus hoc jure spolietur in perpetuum,
745
CAP. I. Non expedit Sacerdotio, ut Regnum jure statuendi impedimenta Matrimonium dirimentia spoliet,
745
CAP. II. An & qua ratione Principibus abrogari possit jus statuendi impedimenta Matrimonïum dirimentia,
747
CAP. III. Potestas in Matrimonium sacularis & spiritualis, suis utraque descripta finibus explicatur,
749
CAP. IV. Nunc Tridentinæ synodi Canones referendi sunt duo, & cum assertione VI. præcedentis Capitis conciliandi,
757
CAP. V. Tridentinæ Synodi de reformatione Capita duo referuntur, & in sensum commodum nec superioribus abertionibus repugnantem explicantur,
760
CAP. VI. Cur disciplina civilium legum circa Matrimonia post annum Christi millesimum paulatim in desuetudinem abierit, causa cum rebus aliis, cum maxime Decreto Gratiani & Dceretalium libris quinque transcribitur,
763
PARS SECUNDA,
Seu Usus Regiæ in Matrimonium potestatis apud Gallos,
766
ARTICULUS PRIMUS.
Impedimenta & Matrimoniales ejusdem generis causæ, quæ ad primam Regum stirpem pertinent, attinguntur,
766
CAP. I. Jus regium in constituendis impedimentis Matrimonium dirimentibus proponitur, consuctudine & scriptis legibus inducitur,
766
CAP. II. Reges Matrimonia dissolvunt. Regiarum in causis matrimonialibus constitutionum spccimina,
767
ARTICULUS SECUNDUS.
Impedimenta & causæ ejusdem generis matrimoniales, quæ ad secundam Regum Galliæ stirpem pertinent, attinguntur,
769
CAP. I. Sub Pipino Rege promulgatæ quædam in Conciliis Episcoporum circa Matrimonium leges,
769
CAP. II. Ex recepto repudii libello sub Carolo Magno regia in Matrimonium potestas asseritur,
769
CAP. III. Carolus idem Magnus multa in libro V. Capitularium circa Matrimonium edixit,
774
CAP. IV. Contracti inter Balduinum Comitem & Judith viduam Caroli Calvi filiam Matrimonii bistoria refertur, & inde regia in Matrimonium potestas asseritur,
777
CAP. V. Alia exempla pro regio in Matrimonium jure ex Nicolai Papæ epistolis ernuntur,
779
CAP. VI. Caroli Calvi pro regio in Matrimonium jure Edictum refertur,
779
CAP. VII. Exemplum pro regio in Matrimonium jure ex Ludovico Balbo quæsitum refertur,
781
CAP. VIII. Quædam in causis impedimentisque Matrimonii constitutionum Caroli Calvi Capitula recensentur,
782
CAP. IX. Jus Regium in impedimentis Matrimonium dirimentibus & divortiis, à Conciliis Episcoporum Galliæ agnoscitur,
782
ARTICULUS TERTIUS.
Impedimenta & causæ ejusdem generis matrimoniales quæ ad tertiam Regum Galliæ stirpem pertinent, attinguntur,
784
CAP. I. Robertus Rex Galliæ contra Thcodosii legem ducens uxorem in causa fuit, cur Remanum Concilium regiam in Matrimonium potestatem confirmarit,
784
CAP. II. Usus civilium legum in dirimendis Matrimoniis proponitur ex quo regia in Matrimonium potestas elucet,
786
CAP. III. Regia in Matrimonia procerum potestas ex beato Bernardo deducitur,
788
CAP. IV. Sub Ludovico Crabo. regia in Matrimonium potestas retenta,
788
CAP. V. Sub Philippo Augusto regia in Matrimonium potestas retenta,
789
CAP. VI. Ludovicus VII. legem de Consobrinis Matrimonio non jungendis ab Imperatoribus latam, & ab ordine Sacerdotali confirmatam agnoscens, divortium cum uxore fecit,
790
CAP. VII. Sub Ludovico VIII. regia in Matrimonium potestas retenta,
791
CAP. VIII. Sub S. Ludovico regia in Matrimonium potestas retenta,
792
CAP. IX. Sub Sancto Ludovico Clemens IV. regiam in Matrimonium potestatem agnoscit,
792
CAP. X. Sub Philippo Pulcro regia in Matrimonium potestas retenta & vindicata,
793
CAP. XI. Sub Philippo Pulcro Bonifacius VIII. regiam in Matrimonium potestatem agnoscit,
795
CAP. XII. Sub Philippo Longo cum Regente, tum Rege, regia in Matrimonium potestas retenta,
795
CAP. XIII. Sub Carolo Pulcro regia in Matrimonium potestas retenta,
796
CAP. XIV. Sub Philippo Valcsio regia in Matrimonium potestas retenta,
796
CAP. XV. Sub Joanne Rege regia in Matrimonium potestas retenta,
797
CAP. XVI. Sub Carolo V. regia in Matrimonium potestas vetenta,
798
CAP. XVII. Sub Carolo VI. regia in Matrimonium potestas retenta,
799
CAP. XVIII. Sub Carolo VII. regia in Matrimonium potestas retenta,
799
CAP. XIX. Sub Ludovico XI. regia in Matrimonium potestas retenta,
801
CAP. XX. Sub Carolo VIII. regia in Matrimonium potestas retenta,
802
CAP. XXI. Sub Ludovico XII. regia in Matrimonium potestas retenta,
806
CAP. XXII. Sub Franciseo I. regia in Matrimonium potestas retenta,
806
CAP. XXIII. Sub Henrico II. regia in Matrimonium potestas retenta,
807
CAP. XXIV. Sub Henrico III. regin in Matrimonium potestas retenta,
808
CAP. XXV. Articulus Henrici III. Regis, & Procerum responsio in Comitiis Sangermanensibus adducitur, & in bonum sensum explicatur,
811
CAP. XXVI. Sub Henrico IV. regia in Matrimonium potestas retenta,
813
CAP. XXVII. Sub Ludovico XIII. regia in Matrimonium potestas retenta,
813
CAP. XXVIII. Sub eodem Rege Ludovico regia in Matrimonium quod Joannes Baptista Gasto, Aurelianensis Dux, cum Margareta Lotharinga contraxit, potestas retenta,
814
CAP. XXIX. Hodiernus regiæ in Matrimonium potestatis usus constat ex natalium restitutione,
819
CAP. XXX. Hodiernus regiæ in Matrimonium potestatis usus constat ex dirimentium impedimentorum dispensatione cum beterodoxis,
819
CAP. XXXI. Ad solutionem objectionum, quæ suis locis dilutæ sunt mantissa,
820
PARS TERTIA.
De Jure Principum Sæcularium Christianorum in sanciendis impedimentis Matrimonium dirimentibus,
821
ARTICULUS PRIMUS.
Quid in causis impedimentisque Matrimonii quidam Imperatores cum Græci, rum Latini post divisum Imperium egerint, attingitur,
821
CAP. I. Sub Basilio Macedone regia in Matrimonium potestas retenta,
821
CAP. II. Sub Leons VI. regia in Matrimonium potestas retenta,
822
CAP. III. Sub Alexio Comneno regia in Matrimonium potestas retenta,
823
CAP. IV. Sub Manuale Comneno regia in Matrimonium potestas retenta,
823
CAP. V. Quod Matthæus Monachus seu Blastares tradit de causis apud Orientales impedimentisque matrimonialibus, refertur,
824
CAP. VI. Sub Ludovico Germaniæ Rege regia in Matrimonium potestas retenta,
858
CAP. VII. Sub Henrico III. Imperatore regia in Matrimonium potestas retenta,
858
CAP. VIII. Sub Henrico IV. Imperatore regia in Matrimonium potestas retenta,
859
CAP. IX. Sub Ludovico IV. regia in Matrimonium potestas retenta.
860
ARTICULUS SECUNDUS,
Quæ in causis impedimentisque Matrimonii plerique Occidentalium partium Reges & Principes egerint, attinguntur,
863
CAP. I. Sub Reccaredo Gothorum in Hispania Rege regia in Matrimonium potestas retenta,
864
CAP. II. Sub Ervigio & Egicane regia in Matrimonium potestas retenta,
864
CAP. III. Sub Henrico I. Castellæ Rege regia in Matrimonium potestas retenta,
865
CAP. IV. Sub Ferdinando V. vel ejus successore regia in Matrimonium potestas retenta,
865
CAP. V. Sub Philippo II. regia in Matrimonium potestas retenta,
866
CAP. VI. Sub Alamannis & Bajuvariis regia in Matrimonium potestas retenta,
866
CAP. VII. Sub Longobardorum Regibus regia in Matrimonium potestas retenta,
866
CAP. VIII. Sub Rogerio Siculorum Rege, regia in Matrimonium potestas retenta,
867
CAP. IX. Sub Frederico II. Imperatore regia apud Siculos in Matrimonium potestas retenta,
868
CAP. X. Sub Haroldo Anglorum Rege regia in Matrimonium potestas retenta,
869
CAP. XI. Sub Joanne Rege regia in Matrimonium potestas retenta,
869
CAP. XII. Sub Richardo II. regia in Matrimonium potestas retenta,
869
CAP. XIII. Sub Henrico VI. regia in Matrimonium potestas retenta,
870
CAP. XIV. Sub Elizabetba regia in Matrimonium potestas retenta,
870
CAP. XV. Asserta breviter in impediendis dirigendisque procerum Matrimoniis consuetudo Angliæ,
871
CAP. XVI. Sub Maccabæo Scotorum Rege regia in Matrimonium potestas retenta,
871
CAP. XVII. Sub Alexandro III. Rege regia in Matrimonium potestas retenta,
871
CAP. XVIII. Sub Roberto Rege regia in Matrimonium potestas retenta,
872
CAP. XIX. Apud Polonos regia in Matrimomum potestas retenta & vindicata,
872
CAP. XX. Sub Jagellone Polonorum Rege regia in Matrimonium potestas elucet maxime,
873
CAP. XXI. Apud Ungaros regia in Matrimonium potestas retenta, & maxime sub sancto Stephano primo Rege,
873
CAP. XXII. Sub Ladislao, Colomanno & Alberto Regia in Matrimonium potestas retenta,
874
CAP. XXIII. Certis quibusdam exemplis apud Ungaros Regia seu civilis in Matrimonium potestas retent a confirmatur,
874
CAP. XXIV. Apud Navarræos Regia in Matrimonium potestas retenta,
876
CAP. XXV. Lotharingiæ Duces suam in Matrimonium auctoritatem retentam vindicarunt,
877
CAP. XXVI. Sabaudiæ Duces suam in Matrimonium suorum porestatem retentam demonstrarunt,
877
CAP. XXVII. Apud Florentinos Duces suprema civilis in Matrimonium procerum auctoritas apparet,
877
CAP. XXVIII. Romani Pontifices suam in Matrimonium subditorum potestatem retentam demonstrarunt tanquam temporales Domini,
878
Universi TRACTATUS conclusio,
881
CONTENTORUM IN LIBRO SIC INSCRIPTO: DOMINICI GALESII ECCLESIASTICA IN MATRIMONIUM POTESTAS, ERRATORUM INDEX LOCUPLETISSIMUS,
883
CAPUT I. Notantur stupendæ in prima operis bujus pagina imposturæ quinquaginta,
886
CAP. II. Insignes imposturæ tres aliæ,
913
CAP. III. Péssima Galesii in tractando fides,
917
CAP. IV. Galesius inique admodum se gerit cum adversario,
925
CAP. V. Calesii Doctrina, quam referunt & libri titulus, & argumentum operis, & Ecclesiasticæ in Matrimonium potestatis summarium, beato Ambrosio Ecclesiæ Doctori injuriosissima est,
931
CAP. VI. Galesii Doctrina, quam habent & libri titulus, & argumentum operis, & Ecclesiasticæ in Matrimonium potestatis summarium beato Augustino Ecclesiæ Doctori injuriosissima est,
933
CAP. VII. Galesii Doctrina, quam habent & Libri titulus, & argumentum operis, & Ecclesiasticæ in Matrimonium potestatis summarium, Nicolao I. Romano Pontifici injuriosissima est,
935
CAP. VIII. Galesii Doctrina, quam habent & libri titulus, & argumentum operis & Ecclesiasticæ in Matrimonium potestatis summarium, Lateranensi Concilio I. universuli, cui Callistus II. præfuit, injuriosissima est,
936
CAP. IX. Galesii Doctrina, quam habent & libri titulus, & argumentum operis, & Ecclesiasticæ in Matrimonium potestatis summarium, pluribus Theologis pietate & eruditione præstantibus, qui Tridentino Concilio intérfuerunt, & ipsimet Concilio injuriosissima est,
937
CAP. X. Galesii Doctrina, quam habent & libri titulus, & argumentum operis: & Ecclesiasticæ in Matrimonium potestatis summarium, beato Thomæ injuriosissima est,
939
CAP. XI. Galesii doctrina, quam habent & libri titulus, & argumentum operis, & Ecclesiasticæ in Matrimonium potestatis summarium, Complutensi Academiæ injuriosissima est,
941
CAP. XII. Quod est inter Ambrosium, Augustinum, Nicolaum I. Lateranense Concilium universale primum & beatum Thomam ex una parte, & Galesium, & altera discrimen maximum notatur,
943
CAP. XIII. Galesii Doctrina, quam habent & libri titulus, & argumentum operis, & Ecclesiasticæ in Matrimonium potestatis summarium, Roberto Cardinali Bellarmino injuriosissima est,
944
CAP. XIV. Galesii doctrina, quam habent & libri titulus, & argumentum operis, & Ecclesiasticæ in Matrimonium potestatis summarium, Romanæ Curiæ Censoribus injuriosissima est,
946
CAP. XV. Galesii doctrina Christo sacramentorum auctori & Christianæ Religioni injuriosissima est,
948
CAP. XVI. Galesii doctrina Christianis Principibus bodiernis, & in bis Christianæ adbuc Religioni injuriosissima est,
949
CAP. XVII. Ad veri quærendi inveniendique regulas expenditur Galesii assertio tertia,
950
CAP. XVIII. Galesius si quid habet in opere suo notabile, sua disputandi ratiene labefacta & funditus evertit,
954
CAP. XIX. Detegitur fucus, quem in Philippo Gamachæo Parisiensi Theologo facit Galesius,
959
CAP. XX. Ostenditur Galesium dicere, Romanam Ecclesiam in bæresim incidisse, cum agitur de solvendo propter adulterium Matrimonie,
967
CAP. XXI. Romana Ecclesia in posterioribus sæculis per suos Præsules Galesii Judicio, nisi in hæreticam assertionem inciderit, hanc maxime fovit,
972
CAP. XXII. Quod Galesius de Romana dixit Ecclesia, de Tridentino Concilio diceret,
973
CAP. XXIII. Galesius prodit se peregrinum & hospitem in scriptis Beati Augustini de causa solvendi propter adulterium Matrimonii,
974
CAP. XXIV. Galesii errata diversi generis alia crassiora quinquaginta perstringuntur.
978
DE LA PUISSANCE DES EMPECHEMENS DU MARIAGE.
OBSERVATIONS SUR L'ACTE DE VESPERIES DE MONSIEUR LEULLIER LICENCIE' EN THEOLOGIE QUI AE'TE' SOUTENU DANS LES ECHOLES DU COLLEGE DE SORBONNE L'AN 1676. LE 8. JUIN.
DEFENSE DES SENTIMENS DE Mr. DE LAUNOY, TOUCHANT LES EMPECHEMENS DU MARIAGE,
DE LA DISCIPLINE DE LEGLISE sur la séparation du Mari d'avec la Femme, pour cause d'Adultére, suivant ce qui est écrit dans S. MATTHIEU Chap. XIX. Dico autem vobis, quia quicumque dimiserit uxorem suam, nisi ob fornicationem, & aliam duxerit, machatur,
RECUEIL CHRONOLOGIQUE DE DIVERSES ORDONNANCES ET AUTRES ACTES, PIECES ET EXTRAITS, CONCERNANT LES MARIAGES CLANDESTINS,
EDIT du Roi Henry II. touchant les Mariages Clandestins,
EXTRAIT des Registres du Parlement,
LETTRE de Mr. Pasquier, Avocat Général en la Chambre des Comptes de Paris, à Mrs. Robert & Fournier, Docteurs Regents és Droits en l'Université d'Orleans; S'il seroit bon que le consentement des Peres & Meres fust requis de necessité aux Mariages de leurs Enfans,
ORDONNANCES de Charles IX.
ORDONNANCES d'Henry III.
ORDONNANCES d'Henry IV.
ORDONNANCES de Louïs XIII.
EXTRAIT du Procès Verbal de l'Assemblée Generale du Clergé de France, tenuë à Paris l'an 1635. du mardi 10. Juillet de relevée,
DECLARATION du Roy Louïs XIII. portant Reglement sur l'ordre qui doit être observé en la Célébration des Mariages: & contre ceux qui commettent le crime de rapt. Verifié en Parlement le 19. Decembre 1639.
EXTRAIT des Registres du Parlement du Vendredi II. de Decembre 1639.
GENTIANI HERVETI AURELII ORATIO AD CONCILIUM,
Qua suadetur ne Matrimonia quæ contrahuntur à Filiis Familiàs sine consensu eorum in quorum sunt potestate, habeantur deinceps pro legitimis,
VERITABLE TRADITION DE L'EGLISE, SUR LA PREDESTINATION ET LA GRACE,
CHAP. I. Touchant le Mistere de la Predestination & de la Grace. L'opinion qu'il faut tenir pour erronée sur ces deux Misteres, est celle qui n'a pas été cruë dès le commencement,
CHAP. II. L'opinion qui met la Predesti. nation gratuïte, & la Grace efficace par elle-même n'étoit pas cruë au premier Siécle,
CHAP. III. Que cette opinion n'étoit pas cruë dans le second ni dans le troisiéme Siecle,
CHAP. IV. Que cette opinion n'étoit pas cruë quatriéme Siécle,
CHAP. V. L'opinion dont il s'agit a commencé d'être proposée dans le cinquiéme Siécle, & par consequent erronée,
RECIT de ce qui s'est passe dans l'Eglise, touchant l'opinion qui met la Prédestination gratuïte, & la Grace efficace par elle - même, depuis que S. Augustin la proposa jusqu'à ce jour.
CHAP. I. Où se voit que S. Augustin entreprend d'enseigner l'opinion de la Predestination gratuïte & de la Grace efficace: Les Maximes principales qui en dependent, les troubles que causa cette Doctrine parmi les Fidéles, les affaires & les querelles qu'elle attira à S. Augustin,
CHAP. II. S. Augustin est obligé d'expliquer sa Doctrine, pour appaiser les troubles qu'elle causoit dans l'Eglise,
CHAP. III. S. Augustin ayant expliqué sa Doctrine, tâche de l'établir en Afrique, où il ent plus de succès que ses Disciples Prosper & Hilaire en France,
Lettre de S. PROSPER à S. AUGUSTIN,
Lettre de S. HILAIRE, Evêque d'Arles, à S. AUGUSTIN,
CHAP. IV. S. Augustin répond aux Lettres de Prosper & d'Hilaire,
CHAP. V. Les Disciples de S. Augustin se remettent à enseigner en France la Doctrine de leur Maître, & attirent des Partisans, dont l'un ayant témoigné du serupule, ils tâchent de le lui ôter,
Lettre de S. PROSPER à RUFIN,
CHAP. VI. Où il se voit que la Doctrine de S. Augustin excite de nouveaux troubles en Afrique. Ce Saint n'étoit plus alors au monde, ses Disciples sont contraints, pour les appaiser de donner un sens favorable à ses paroles,
CHAP. VII. Autres troubles arrivent en Italie pour le même sujet,
CHAP. VIII. Autres nouveaux troubles arrivés en France au sujet de cette même Doctrine; ce qui oblige Prosper & Hilaire d'aller à Rome pour chercher de l'appui, à quoi ils reussirent en quelque façon par leur adresse,
CHAP. IX. Les Disciples de S. Augustin tâchent, (à la faveur d'un Bref du Pape) de faire recevoir cette Doctrine pour la Catholique. Ceux de Marseille continuent de s'opposer à leur entreprise; ce qui les oblige d'adoucir leur opinion,
CHAP. X. Les Prêtres de Marseille voyans que les Disciples de S. Augustin persistoient toûjours dans le dessein d'établir leur Doctrine, publierent par tout des Mémoires qui faisoient voir les étranges conséquences; à quoi Prosper tâcha de répondre, mais il s'en aquitta mal,
CHAP. XI. Les Disciples de St. Augustin se voyans frustrez de leurs espérances, donnent un nouveau tour à leur Doctrine, pour tâcher de la faire plus aisément recevoir,
CHAP. XII. Vincent de Lerins reconnoissant que les Disciples de St. Augustin ne-se rendoient qu'en apparence, & qu'ils persistoient toûjours dans leur dessein, fait un Livre pour combattre leur Doctrine,
CHAP. XIII. Où l'on voit que les Disciples de St. Augustin tâchent encore une fois d'introduire leur Doctrine en France dans sa pureté, en quoi ils font traversez par les Prêtres de Marseille, qui les font enfin condamner,
CHAP. XIV. Les Disciples de St. Augustin persistent toûjours d'enseigner leur Doctrine nonobstant ce qui s'étoit passé; l'on continuë de s'y opposer, & on leur fait défenses de la prêcher ni publier sur la fin du sixiéme Siécle,
CHAP. XV. Le Moine Gotteschalque de l'Ordre de saint Benoît, entreprend de renouveller la Doctrine de St. Augustin dans sa pureté, au commencement du neuviéme Siécle, & quel en fut le succès.
CHAP. XVI. D'autres gens s'efforcent d'établir la même Doctrine dans le douze, treize & quatorziéme Siécle, & n'y sont guéres plus heureux que Gotteschalque,
CHAP. XVII. Luther, Zuingle & Calvin, font un pareil effort dans le seiziéme Siécle, sans pouvoir non plus réüssir dans leur dessein,
CHAP. XVIII. Leonard Jacobin & Michel de Louvain, publient les Maximes dont il s'agit sur la fin du même Siécle. Du scandale qu'ils causerent; & de ce qu'il resulta de leur entreprise,
CHAP. XIX. Jansénius fait la même tentative en ce Siécle, avec le même succès que les autres,
Sanctissimi D. N. P. CLEMENTIS Divina Providentia P. P. XI. Damnatio & probibitio Libelli typis editi sub titulo: Veritable Tradition de l'Eglise, sur la Predestination & la Grace, &c. par Mr. DE LAUNOY, Docteur en Théologie, de la Maison & Societé de Navarre. A Liege 1702.
DECRETUM Illustrissimi ac Reverendissimi D. CAROLI MAURITII LE TELLIER, Archiepiscopi Remensis, adversùs LAUNOII Traditionem de Prædestinatione & Gratiâ, è Gallico in Latinum transtatum. Autore Fr. JACOBO HIACINTHO SERRI, Ordinis Prædicatorum, Doctore Sorbonico & in Serenissimæ Reipublicæ Venetæ Academiâ Patavinâ Theologo Primario,,
EPISTOLA JOANNISLAUNOII ex Elysio ad GENERALEM Societatis JESU PRÆPOSITUM data: Quâ conceptum ex latâ in suam de Gratiâ & Prædestinatione Traditionem sententiâ dolorem amicè signisicat: Augustini abs se traducti cuipam, Societatis Theologorum exemplo depellit; nihil demùm toto fermè Libello scriptum ostendit, quod ab iis summâ fide non delibârit,
FINIS.