INDEX DISPVTATIO-
NVM ET QVÆSTIO-
NVM PRIMA PARTE
Contentarum.
DISPVTATIO I.
 
De Ente rationis.
 
1. Quid sit ens rationis?
2
2. An ens rationis consistat in coniunctione impossibili plurium rerum?
5
3. Virum ens rationis sit conceptus aut denominatio extrinseda?
9
4. An & quomodo ens rationis fiat ab intellectu?
13
5. Virum ens rationis tunc fiat quando cognoscitur.
19
6. Virum solùm ab intellectu an verò etiam ab alijs potentijs ens rationis fieri possit?
24
7. Quidnam sit illud esse obiectivum quod tribuitur enti rationis?
28
8. Virum Divinus intellectus cognoscat & fasciat ens rationis?
29
9. Per quam operationem intellectus fiat ens rationis?
46
10. Quoe sint genera entium rationis?
38
11. An denominationes logicæ sint verè entia rationis.
40
DISPVTATIO II.
 
DeLogica in communi.
 
1. An obiectum Logicæ sint operationes intellectus quà dirigibiles?
28
2. En entia rationis sint necessaria ad operationes intellectus dirigendas?
38
3. An ens rationis directivum iperationum sit obiectum Logicæ?
65
4. An Logica sit speculativa vel practica?
69
5. An Logica sit propriè Scientia, vel Ars vel Facultas?
80
6. An Logica Docens & Vcens sine duæ Logida specie distinctæ?
92
7. An Logica sit necessaria simpliciter ad scientiss acquirendas?
 
DISPVTATIO III.
 
De prima operatione intellectus.
 
1. An omne ens possis à nobis aprohendi.
100
2. An non ens apprehendi possit.
102
3. An in prima operatione sit veritas incomplexa.
103
4. An in prima operatione detur falsitas incomplexa.
109
5. An prima operatio sit dirigibilis.
114
6. An in prima operatione sit compositio
115
7. An abstractio sit actus primæ operationis intellectus
116
8. An possit aliquid obstrahere à contradictorijs
118
9. An abstracta possint prædicari de iis à quibus abstrahuntur.
119
10. An abstracta superiora de abstractis inferioribus prædicari possint.
123
11. Andefinitio sit in prima operatione intellectus.
124
12. An detur min prima operatione simplex indicium.
125
DISPVTATIO IV
 
De naturis vniversalibus.
 
1. An dentur naturæ vniversales extra singularia existentes, seu an dentur Ideæ Platonicæ.
131
2. An naturæ in singularibus existentes sint re ipsa vniversales.
135
3. An natura à parte rei habeat vnitatem formalem distinctam à numerica.
142
4. Quomodo vniversale fiat per intellectum.
143
5. Quæ & qualis sit vnitas naturæ vniversalis.
159
6. Qualem ordinem ad multa dicat natura vniversalis.
160
7. An omnis natura effeci possit ab intellectus vniversalis.
164
8. An universalia fiant ab intellectus per notitiam abstractivam velcomparativam.
165
DISPVTATIO V
 
De quinque vniversalibus.
 
1. De genere.
168
2. De specir.
176
3. De individuo & quod sit principium individuationis.
180
4. Quomodo individuum sir vnum numero, & de vno solo prædicetur.
184
5. Quomodo se habent interse genus, species, individuum.
188
6. De differentia relata ad genus.
190
7. De differentia relata ad speciem.
192
8. De differentia qua vniversalis est.
198
9. De proprio.
201
10. De Accidente.
208
11. De numero prædicabilium.
214
DISPVTATIO VI.
 
De æquivocis, Analogis, Vnivocis.
 
1. De Æquivocis.
218
2. De Analogis attributionis.
223
3. De analogis proportionis.
227
4. De vnivocis.
236
5. An ens sit vnivocum respectu omnium entium particularium.
240
6. An eadem ratio possit esse vnivoca & analoga.
243
DISPVTATIO VII.
 
De prædicamentis in communi.
 
1. An divisio entis in decem summa genera sit prima, bona, & sufficiens entis divisio.
246
2. An accidens sit vnivocum respectis omnium accidentium.
251
3. An genera prædicamentorum debeant esse vnivoca.
253
4. An necesse sit prædicamenta distingui ab invicem ex natura rei.
256
5. Quænam ponantur in prædicamentis.
257
6. An res debeant poni in prædicamento; in concreto vel abstracto.
261
DISPVTATIO VIII.
 
De Substantia.
 
1. Quid sit substantia in communi.
263
2. An ratio substantiæ Deo & creaturis conveniat vniuoce.
266
3. An ratio substantiæ sit communis vnivoce omnibus substantiis creatis.
268
4. An Deus sit un prædicamento.
271
5. An substantiæ incorruptibiles vt coelt & angeli sint in prædicamento
278
6. Quodnam sit supremum genus prædicamenti substantiæ.
282
7. De divisione substantiæ in primam & secundam.
283
8. De proprietatious substantiæ.
285
DISPVTATIO XI.
 
De quantitate.
 
1. An sola quantitas molis sit verè & propriè quantitas.
293
2. De quantitate magnitudinis in quo nam eius essentia consistat.
296
3. An numorus sit ensreale velrationis.
299
4. An numerus sit vnum per se, velper aggregationem.
304
5. An numerus sit vera species quantitatis.
308
6. Anoratio sit species quantitatis.
313
7. An motus sit species quantitatis.
314
8. An tempus sit vera species quantitatis.
316
9. An locus sit specis quantitatis distincta asuperficie.
317
10. Quotnam sint species quantitatis.
318
DISPVTATIO X.
 
De relatione.
 
1. An relatio sit ens reale.
320
2. An relatio sit quid intrinsecum rei relata, an vero sit extrinseca denominatio.
329
3. An relatio sit res distincta à fundamento.
332
4. Quæ sint fundamenta relationum.
339
5. In quo consistat propria ratio relativorum tertis modi.
345
6. An in omni re possit fundari relatio.
348
7. Quæ fit relatio prædicamentalis, & quomodo à transcendentalidifferat.
353
8. Andentur aliquæ relationes essentiales absolutis.
360
9. An terminus relationem terminet ratione absoluti vel relatiui.
380
10. An relatio sumat suam essentiam à termino.
384
11. An relatio realis possit terminari ad nonens.
388
12. An ad relationem realem requirantur extrema realiter distincta.
396
13. An essentia relationis solum consistat in esse Ad, & non in esse In.
400
14. An vnan um ro relatio possit terminari ad distinctos numero terminos.
402
15. De proprietatibus Relationis
405
DISPVTATIO XI.
 
De Qualitate & fex vltimis prædicamentis.
 
1. An qualitas sit speciale genus prædicamenti.
410
2. De prima specie qualitatis.
412
3. De tribus alijs speciebus qualitatis.
415
4. De sex vltimis prædicamentis.
418
De Actione.
419
De Passione.
423
De Quando.
425
De Vbi.
431
De Situ.
433
De Habitu
434
INDEX DISPVTATIO
 
NVM ET QVÆSTION VM
 
PARTIS SECVNDÆ.
 
DISPVTATIO XII.
 
Defecunda operatione intellectus, feu de Enunciatione.
 
1. An voces primo immediate significeni res vel conceptus?
436
2. An voces significent à natura, an ex impositione?
438
3. An vocis significatio sumi debeat ex conceptu imponentis vel ex conceptis audientis?
440
4. Quid sit Nomen & Verbum?
442
5. Quid sit nomen insinitum?
445
6. An verbum in propositione sit tantùm vel etiam prædicatum?
450
7. In quo sit posita ratio intellectus?
456
9. An possit intellectus affirmare vel negare quod selt esse falsum?
460
10. An propositiones de futuro contingenti sint determinatè veræ aut falsæ?
462
11. An contradictor la possint esse formalis enunciationis?
453
8. Qualis veritas sit in secunda operatione simul vera?
466
12. An inter contradictoria dari possit medium, seu an contradictoria possint simul esse falsa?
472
13. Quænam dicendæ sint propositiones contraria?
474
14. An contradictoria possunt esse simul vera in codem instanti temporis propter diuersa instantia naturæ velrationis?
478
DISPVTATIO XIII.
 
De tertia operatione intellectus quæ dici-
 
tur Difcursus.
 
1. Quid sit discursus, & quæ adeius essentiam requirantur?
481
2. Quid sit illatio & quomodo se babeat ad Discursum.
484
3. An omnis cognitio Discursina fiat ex præexistenti cognitione?
489
4. Quænam sint necessario præcognosconda ad inferendam conclusionem?
491
5. Quid fit syllogisinus?
494
6. An præmissæ causent effectiuè conclusionem?
498
7. An conclusio sit de essentia syllogismis?
500
8. An conclusio semper sequatur debiliorem partem?
502
9. An ex falso possit inferriverum?
506
10. An ex impossibili possit inferri necessarium?
508
11. An ex vna propositione de necessario, alia de inesse conclusio sequatur de necessario?
511
12. Anex vna certa & euidenti, ex altera solum probabili possit inferricerta conclusio
?
514
 
13. An ex vna supernaturali & altera naturali sequatur conclusio naturalis?
515
14. An principium illud, quæ sunt eadem vnitertio, sunt eadem interse, sit fundamentum syllogifmorum?
517
15. An sytlogismus in quo medius terminus est negatiuus sit bonus?
522
16. An dentur aliæ species discursus à syllogismo essentialiter distinctæ?
524
DISPVTATIO XIV.
 
De Demonstratione.
 
1. Quid sit demonstratio?
528
2. An præmissæ demonstrationis debeant esse veræ?
552
3. An præmissa Demonstrationis debeant esse immediatæ?
556
4. An præmissæ in Demonstratione debeant esse priores & notiores natura conclusione?
542
5. An præmissæ in demonstratione debeant esse magis, id est, perfectius notæ quam conclusio?
545
6. An & ex quibus causis demons
 
trationem esse eporteat?
548
7. An causa virtualis sufficiat ad demonstrationem?
553
8. An præmissæ in Demonstratione debeant esse necessariæ?
556
9. An demonstratio debeat constare exis quæ sunt de omni?
563
10. An Demonstratio debeat constare ex iis quæ sunt Per se?
566
11. Quomodo se habeat prædicatum Per se, ad prædicatum de ni, & ad prædicatum necessarium?
571
12. An Demonstratio constare debeat prædicatis vniuersalibus?
574
13. An Demonstratio debeat constare principiis propriis?
578
14. An Demonstrationes Mathematicæ sint perfectissimæ, & conditiones demonstrationis Potissimæ habeant?
580
DISPVTATIO XV.
 
Despeciebus Demonstrationis.
 
1. An sola Demonstratio propter quid sit vera & propria Demonstratio?
584
2. An Demonstratio Propter quid & quia distinguantur specte?
589
3. An Demonstratio Potissima sit distincta species Demonstrationis a Demonstratione Propter quid?
590
4. Quod sit medium in Demonstratione potissima?
593
5. De speciebus Demonstrationis. Quia?
596
6. An detur Circulus in Demonstrationibus?
598
7. An in Demonstrationibus detur Particulari?
604
9. An Demonstratio Affirmatiua sit progressus in infinitum?
601
8. An Demonstratio vniuersalis sit perfectior perfectior Negatius?
606
DISPVTATIO XVI
 
De Scientia.
 
1. An homo naturaliter appetat scire?
607
2. An possit in hac vita pérfecta aticuius vei scientia haberi?
612
3. Anper sensum haberi possit scientia?
619
4. An id de quo habetur scientia sit complexum vel incomplexum?
621
5. Anscientia solùm sit de entereali?
624
6. Anscientia solùm sit de necessariis?
635
7. An de agibilibus & factibilibus a nobis possit esse scientia?
640
8. Anscientia solùm sit de vniuersatibus?
644
9. An de corruptibilibus possit haberi scientia?
647
10. An veritas sit perfectio essentialis scientia?
649
11. An scientia possit esse simul cum errore in eodem intellectu?
650
12. De certitudine scientiæ, & an stare cum opinione possit?
653
13. De euidentia scientiæ?
662
14. Anscientia stare possit cum fide Diuina?
664
15. An habitus scientiæ in intellectu sint res distinctæ à speciebus intelligilibus?
668
16. An habitus scientæ sit distinctus ab habitu principiorum?
676
17. An quinque tantum sint habitus intellectus numerati ab Aristele 6. Ethicorum, Intellectus, Scientia, Saptentia, Prudentia, Ars?
682
DISPVTATIO XVII.
 
De Scientia Totali.
 
1. An scientia Totalis sit vna simplex qualitas vnius simplicis essentiæ?
685
2. An scientia Totalis sit vna scientia, & vnde sumenda sit hæc vnitas?
692
3. Quodnam & quale sit obiectum scientiæ Totalis?
701
4. Quid sit praxis?
703
5. Quid sit cognitio practica?
709
6. An Practicum & Speculatiuum sint differentia essentiales cognitionis?
717
7. Quomodo scientia Totalis dicatur Speculatina vel Practica?
719
8. An & quomodo vnascientia subalternetur alteri?
720
DISPVTATIO XVIII
 
De Definitione.
 
1. Quid fit Definitio?
729
2. An Definitio constare debeat genere & differentia?
733
3. An Definitio explicet ipsum quodquid esse, sex quiditatem rei?
735
4. An omnia definiri possint?
739
5. An accidens necessario definiatur per additaminium?
745
6. An vnius rei possint esse multa definitiones essentiales?
748
7. An definitio necessario competat definito?
750
8. An omnii intellectus definire possit?
751
9. An Definitio sit nobilier Demonstratione?
757