INDEX RERUM.
A.
 
Accidentia materiae metallicae quae?
367
formae metalliae varia 367. possunt alterari
368
Accretiones heterogeneae
125
Acescentia principium fermentationis
160
Acetificatio quomodo fit 181 sq. quid ad eam requiratur 185.186. mineralium
192
Acetum muscasgignit 146. quomodo ex saccbare paretur 169. cur quoddam vectionem super aquas non fert 182. an ex vino fieri possit, sinulli spiritus evaporent 184 ex aqua quomodo tractandum 187. quomodo conservandum 187. ejus ortus 182. serinentum duplex 185. Gas 187. Philosophorum quid?
192
Aciduloe in Germania 266. earum commanes proba incertoe 86. perpetuus fluxus 44. sq.
 
Acidum universale quid? 43. 272. unde oritur 42. differt a terra salis 43. varias mineralium species solvit 44. ejus decompositions
44. 269.
Acoris differentia
182
Adamas an auro compactior, an gravior
277
Adstringentia putredinens arcent
143
Aër cur sub terrae nomine comprehendatur 10. est primum rerum principium elementale 19. quid? 272. animat insecta 146. ex quibus constat & quando fit fluidus 211. 212. sq. quomodo mixta ingrediatur 19. ejus vis circa putrefactionem 139. 140. circa vulnera
141
Affectiones physicae ex mixtione centrali
103
Agens citra soluti immutationem datur
394
Agricole certas terras inusum suum adhibent
235
Alcalia quid? 271. acetificationem prohibent 185. compositio quomodo se habeat 345. volatilisandi experimentum 392. methodus 397. analysis 398 eorum natura contraria resolutioni ar-senicali
392
Alchymia an vera scientia, an sortheoria deceptoria sit 283 sq. 350. Theologia soror a quodam dicta, & cur? 284 de ende censura 347, non odio habenda, si aliquibus non succedat 348 neminem cogit 350. Principi conducibilis 350. circa quod versatur 351. ad metalli culturam multum facit 354. diversimode potest coli 354. qui valeat apud Principes potentes 355. in ea tria mira & inexpertis incredibilia sunt 360. ejus definitio 284. occasione multa artificia sunt inventa 350. finis, medium, principium 362. obstaculum 327. intentio philosophica 406 vocabulum unde? 200. utilitas in quo consistat
453
Alexipharmaca qua ratione in malignis morbis adhibenda
137
Alkaest ex quibus constat 79. 272. summe penetrans 79. hepati Paracelsus consulit 79. analogiam habet cum spiritu vini & aqua forti 79. quomodo solvat corporae 79. sq. quomodo parertur 80 81. a Mercurio Philosophico differt 81. facit corpuscula subsidere
81
Amalgamatio vera est primum mercurificationis principium 408. quod circa illam observandum
198
Ambra grysea fortissimi effectus
313
Analogia trium terrarum & principiorum 66. vitrescibilis terrae cum animalium ossibus & vegetabiliuim cineribus
67
Ancilla ranas evomit, aqua prius, in quae ranae semen, sumta
129
Angelus primus coeli motor
13
Anima circae formationem foetus concurrit 106, est loco Angeli 107. ejus facultas propria, in quo consistat 106. mineralis cui corpori resuscitando plus competat? 386. in multis subjectis mineralibus est, sed non agit & impeditur in actione sua
387
Animalia quot modis producantur 109 mixta quomodo mixtionem fuam absovant
106
Antimonium quomodo generatu? 132. experimentum circa illud 394. definitur 410. minerale optime resolvens
388
Antiperistatis Aristotelicorum vana
225
Antra quomodo ignivoma dicantur
45
Apes an in India dentur? 170. Polonicae fortiores quam Germanicae
170
Appetentia sicci & humidi centralis mixtionis causa
102
Aqua ex arbore copiose fluens 38. quid? 272. qualiter ad genesin subterraneorum concuvrat? 23. machina protrusa & per tubum derivata 24 sq. cur subterrae nomine comprehendatur 10: primum rerum principium elementale 19: solidum corpus, & ex quibus composita 211: mixtionem mineralem non impedit 65. est ens mixtum 455: ejus gravitas probatur 29. 32: minerales unde constant 272. earum origo 41: productio quomodo fiat 23: superterraneae & subterraneae quae? 26. ejus operatio citra putrefactionem 140. centralis cum marinis diversa natura 33. fontana dulcis causa, & quid circa illam observandum 37. centralem per modum vaporis in altum ferri, & scaturigines resolvi, variis probatur testimoniis 39. marina qua ratione ad centrum terrae feratur 29. fortis ex quo consistat 213. quomodo pyram ferream rumpat 224. quomodo conficitur 72. mediante illa aurum factiuns
72
Arbor copiosam aquam fundens 38. quid circa illarum transplantatiionem observandum 125. varii generis
233
Arena est varia 235. Danubii vulgaris quinquies plus continet quam Hungarica minera lota 427. pellucida liquabilis in se aurum babet 426. semidiaphana pro matrice metallorum habenda 465. Hollandica est perpetuae minerae Subjectum 466. sq. mirabilis Ulmae
471
Argentum in levem fluxum potest reduci 104. cur spiritum nitri appetat? 178. ex quibus componitur 335. in quo a ferro differat 335. quomodo in aurum mutari queat 335. ex Mercurio a quodam factum 71. subtiliati vis alterans & perpetrans 372. vivum quid? 272. 380: vulgare differt ab argento vivo physico 446. physicum quomodo multiplicetur 446. sq. triplex 365. est unica metallorum materia 365. ejus coctio & puritas cuasa est diversarum specierum 365. commune an & quomodo alterari & transmutari possit 367. cur causasit subtilians aurum 375. auri in decoctione non sit salidius, sedtenenuis 378. ejus differentia 380. motus & reactio in metalla 381. incalescentia 381. triplex forma externa 381. effectus 382. in seipsum agit 382. commune, agente interno, potest animari, ut etiam extra mineras fiat metallum 382. sq. tendit de liquiditate in soliditatem 390. per sulphura coagulatum contrahit dispositionem fixam majoremque acquirit coctionem 393. sulphure embryonali aureo non spoliandum est
393
Argilla, ex qua lateres coqui solent, ferrum in sehabet & aurum
426
Arida quomodo producta
16
Aristoteles obscurus est circa mixtionis doctrinam 91. opinio circa principia generali & propinqua 54. philosophandi modus
69
Aromata cur alia aliis fortiora?
182
Ars non habet osorem nisi ignorantem 349. circa vinum quid faciat 284. circa generationem animalium & vegetabilium valde occupata 285, alchymica an possit metalla generare & transmutare
285. sqq.
Arsenicum quid? 272. Lunae unde? 392 ejus revivificatio 392 natura quotoplex?
394
Arthritis in ansilla quo medio expulsa? 84
 
Astrologiae vanitas circa tempus operationis
97
Atomi ex metallis quomodo transpirent 279 adris in peste in corporibus humanis alterationes causant
82
Avaritis causaignorantiae in studio Spagyrico
91
Avium productio 13. varietas
232
Auripigmentum quid?
272
Aurum ex sulphure addito argento71. 72. ex aqua farti 72. ex certa terra Ho garica 72. ad illius existentiam quid requiratur 469. ex catharidums alis 128. ex auratarum capitibus 129. cur sit Objectum transmutans metallorum 369. in soliditate sua non agit in metalla 371. potest subtiliari manente fixitate 372, assimilari debet formae subtiliantis 375. reducendum est in argentum vivum 375. sq. quale mixtum 335. commune ab auro Philosophico differt 338. 405.adamante gravius? 277. an possit ex virgis tamarasci produci? 304 sq an in arena mediante Sole generatur 306. faciendi processus 287. in pulvisculo ex regno vegetabilium facto latens 304. an qualitatem extensivam habeat? 338. sq. an materiae illud extendendi detur? 339. est Objectum artis transmutatoriae 356. sq. cur spiritum salis atpetat? 178. pot est emolliri 104. quidi circa potabite observandum 213. commune per Mercurium Philosophorum non statim mercurificatur 406. substiliatum faciliuis operatur ad tincturam 407. quodomod fit cinabrium 408. ejus anima quid fit 370. subtiliationi ejus quaenam inserviunt 370. penetrantia 73. 74. proba Imperii Rom. super ejusdem accidentibus tantum fundatur 368. habilitatio facit ad faciliorem mercurificationem 403 solutio aliqua singularis 213. horizontale quid? 404. Philosophorum quid? 370. ejus in corpus metallicum reductio nocet anti
405.
Axiomata methodi inercurificaturiae
392
B.
 
BAlneum Ebani
266
Bibliopola quo medio viam competendiosiorem in Indias Orientales navigandi monstraverit
355
Brumazar quid?
290
Bstieg signum metallicolis gratum
65
C.
 
CAdaver humanum quomodo putrescat
148
Calces metallorum ex solutione superstites novas qualitates acquirunt
179
Calcis vivae Philosophorum praeparatio 447. multiplicatio 448. reductio in Lunam veram
448.
Calor in mixtione instrumentalem tantum usum praebet 103. quibus inest & quotupliciter sumitur 276. ad mixtionem mineralm an erquiratur 65 ejus vis
221
Calvaria Scythis inserviebant ad potum
68
Cancricombusti iterum regenerati
76.77.
Caro an in animalibus fermentet?
170
Caseus cur unus prae alio piures vermes gignat
146
Causa mercurificans quae?
379
Centrum terrae convexum spatium est 30. quid per illud intelligatur 30. in illud cur a quibusdam infernus collocetur 31. ex prima creatione originem traxit 32. gaudet magnotepore, vapore & intrinseco calore
33
Cervi cur congius vivant hominibus
114
Chalybificatio quomodo se habet
226
Chaos quoenam in se habuerit? 11 an etiamnum in rerum natura detur?
11
Chymia qua ratione haud multos sumtus requirat 96. ejus quaestiones practicae valde utiles 98. divitiae
101
Chymicus quomodo circa artem suam se gerere debeat 339. sq. eorum ingorantia & falsitas circa mixtiones subterraneae studium 91. quidam ab Autore censuram pati coacti 92. perversitas in auro quaerendo 99. inanes speculationes 55. quorundam mendacia circa principia subterranea
57
Circulatio naturae cum destillatione chymica comparata
50
Cinabrium quid? 272. ejus revivificatio
392
Coagulatio auri ante solutionem perniciosa 378. argenti vivi in mineris quot gradus?
391
Caeolum qui? 272: cur primo fuerit creatum? 6 afirmamento, etiam hoc nomine insignito, differt 6. statuitur primum mundi principium 6. ei tribuitur raritatis & densitatis vis 6. omnium motuum causa 7. ejus status in prima creatione 7. it. ante productionem
12
Coemeteria cur mole sua non augeanture?
148
Cohobatio Mercurii supra proprium Mercurium 405.ejus experimentum
405
Color in subterranois cui adscribendus 279. 280. ejus ingentissima extensio 280. diversi interra secunda 74. igne mutantur
225
Columbarum generatio vi phatafiae
108
Combinationes physicae quomodo in compedium reducendae 95. circa illas quid observandum 97. cur de illis Chymici nil scripserint
97
Combustio cum putrefactione comparatae
135
Cometaquomodo inficere potest 138. quomodo generantur
37
de Comitibus (Lud.) processus examinatur & refutatur
105 sq.
Compactio unde venit?
277
Compositionis causae
274
Condensationis vis circa putrefactionem
132
Consitentia argenti vivi in cinabrio
391
Constringentia fermentationem impediunt
160
Convulsiones unde oriantur?
108
Cor cur principium vitae
361
Corpus quid? 310. metallicum, quae partes in illo transmutandae? 327. humanum quid circa illud considerandum? 322. perfecta & imperfecta utriusque sexus in animalibus, 130. imperfecta quomodo mercurific antur 410. physica quotuplicia? 3: eorum constitutiones quot & quae? 69. mixtorum conservatio in quo confista?
310.
Corruptibilitas quomodo se habeat
276
Corruptio in quo differat a putrefactione
149
Corticis productio
120
Coruscationes minerales
73
Creare quomodo explicatur
6
Creata quaenam proprie dicantur
6
Creatum quotuplex?
233
Crystallum an exglacie generetur? 212. ejus solutio mira.
65
Cuprum cur spiritum salis & nitri appetat 178. quomodo solo igne ex argento, stanno & c. fit 227. in quo a ferro differat? 334. quomodo in ferrum mutetur 335. ejus mixtum quodnam? 335. Gas
180
D.
 
DEcomposita quid? 256. eorum divisio generalis & specialias 256. s. terrea, sicca, pinguia, macra, oleosa, aquea, lapidea, mineralia, salina, media, naturalia, artificilia & liquida exponuntur 257. 261. seq. 263. seqq. inter animalia, vegetabilia & mineralia 131. eorum origo
44. 131
Decompositionis causae
274
Demonstratio unde dependet
314
Densitas quo principio gaudeat 6. superficialis, mixtionis causa 103. ejus gradus varias affectiones physicas superficialis causat
103. s.
Deterioratio quid importet?
275. s.
Deus datur 361. est vita omnium rerum 361. quid? 272. quomodo universam naturam conservat
308. sq.
Diabolus an in centrum terrae projectus?
32
Diaphaneitas quid?
278
Diaphoreticorum usus in morbis malignis
132
Diaeta ad curam vulnerum multum conducit
141
Ductus subterranei non plane negandi
29
Durities unde venit?
277
E.
 
EBullitio species fermentationis 156 ubi contingit
156.
Effluvia subterranea quotuplicia? 36. 37. terrea differentiam inter se habent 47. aquea duplicia 48. terrea habent affinitatem cum metallis 48. servant certum motum
49.
Electrum quomodo paratur?
209
Embryo unde & quando accipit naevos108. ejus forma inchuata & absoluta
376
Emplastrorum vis & operatio
84
Ens mercuriale & metallificans in quavis pinguedine latet 298. s. universale constituvium in natura datur 207 s. quodomo arte acquiri possit 309. quid? 310. ubi lateat 311. ejus finis & usus
320. sq.
Epilespia quando incurabilis pronunciata
326
Equa & mulum & equum parit
108
Excrementa in animalibus, vegetabilibus & mineralibus
130
Exhalationes minerales & sulphureae quid efficiant
36
Experimentum antifebrile 172. eorum syllabus in has ipsa Physica occurerentium
345
F.
 
FAba quando terrae commitatur 226. ejus quoad vegetationem curiosa in dagatio
116.
Febrium fermentatio quomodo fit 171. paroxysmi & periodi 172. frigidae quando obtingunt 172. calidae quomodo siunt 172. differentia in quo consistit 172. interminttentes quo sensit dicantur 172. sq. ubi in iis cura palliativa admittenda, & quomodo vere curandae 173. 176. hecticarum & continuarum ortus 176. petechialum historia & cura
83
Ferdinandi III. dictum numismati, in praesentia ipsius transmutato, inscriptum
280
Fermentatio, Scriptores de cadem 155. in quo a putrefactione differat 155. cur vegetabilibus propria sit 156. ubi fit? 158. quibus causis proprie impediatur & promoveatur 158. 160. gaeudet quatuor motibus 161. vegetabilium analogiam habet cum fermentatione febrili 176. mineralium quomodo fit? 177. metallica cum animali & vegetabili in quo conveniat 179. ejus tres species 156. defintio 158. aperta & clausa 158. ejus modi quoad raritatem differunt 176. potesta. infinita 188. febrium quomodo fit 171. circabanctria tempora notanda.
172
Fermentum ex quibis constat? 186. ejus usus.
186
Ferrum definitur 301. in magna quantitate coelo delapsum 303. in aqua fortipotetissime incalescit 223. ex quibus juxta Chymicos constet 334. quodnam ejus mixtum? 334. in plumbum quomodo mutetur 334. in multa copia variis generatur locis 289. ex limo & oleo lini 296. it. ex limo & sulphure. 88. ejus forma quae? 292. agens igneum quod?
388
Fieri, quid significat?
13
Figura diversa oui tribuenda?
278
Firmamentum quomodo productum
19
Fixatio argenti vivi in metallum fixum
391
Fixitas undo provenis & quid valeat 277. subtilis & volatilis
372
Flammae fluunt
218
Florum origo & cur decidant?
218
Fluiditas quomodo procedat 226. aquea quid sit? & ejus causa 212, ignea quid sit ejusque causa 218. mercurialis unde provenias
210
Fluores minerales
73
Foemina in santem concipit alicujus femine ex balneo attracto
129
Foliorum causa
119
Fontes udne originem habeant?
23. 24
Forma diversa cui tribuenda? 278. quomodo spermati insit 106. 107. pro causa habet gravitatem 107. subtiliantis auriest mercurialis 375. spermatis corporea est 107. tincturae inchoata & absoluta 376. ejus exaltatio
377
Formatio animalis, quid ad illam requiratur
107
Friabilitatis requisita
277
Frigus quibus inest? 276. sq. interra continetur magnum 38. intensum a putredine praeservat
140
Fructus ex arborum infitionibus diversi 109. eorum origo & forma
119
Frumentum sale marine himefactum & postea seminatum copiosos protulit fructus
52
G.
 
GAlenisti in doctrina de combinationibus physicis nil valent
98
Generatio animalium quomodo fit 109. hominis per semen
109
Glarea in profundo ubi est, ibi scaturigines
34
Globus terr aque acreus cum ovo comparatus 13. ejus natura 8. actio in seipsum 12. status in creatione
9. 10
Gluten a putredine quomodo praeservatur
143
Gravitas quid? quomodo variet unde procedat 277. est causa forma
107
Gummi causa
119
H.
 
HElmontius (Sen.) in curandis morbis ignarus & vicinis suis post mortem ignotus 92. ejus opinio de alcalibus volatilibus
395
Herbae dantur variae
233
Heter geneitas quid?
274
Hieroglyphica de maris fertilitate
52
Homo quomodo initio creatus 6. productus 18. vitrum est 68 ejus genératio quomodo fit? 69. formatio mediante phantasia materna 109. sabrica
320
Homogeneitas quid?
274
Hordei granum unum quomodo multiplicatum 325. quoad vegetationem analogiam habet cum foetu animali in utero 114. plantamultis culmis iisque refertis granis constans
114
Horologium, quid ad illius scientiam requiratur 134. ejus motio a quo dependet? 361. accurata constructio prolixe ostensa
489. sq.
Humiditas quibus inest & quotuplex?
277
Humidum quid per illud intelligatur 310. radicale quomodo corfortetur 137. radicale metallorum quid proprie vocetur
210.
Humores humani corporis interdum copiosiores
38
Hydraulici studii specimen
38
Hydromellia Lithuanica fortissima
170
J.
 
JAspis quo medio liquefactus
77
ignis quid? 272. ex ferro chalybem facit 226 naturam adjuvat 309. quid circa illum observandum 218. sq. e quibus Subjectis elici possit 218. sq.. an corporibus gravitatem induat? 220. potentialis in vasculis occlusis & postea apertis statuitur 223. an potentialis causticus ex aëre vel aqua ignem concipiens detur? 223. metalla graviora veddit 224. corpora leviora sistit 225. colores alterat variasque affectiones producit 225. rerum substantias & corpora transmutat 226. ejus varietas varios effectus causat 219. substantia quaenam? 220 causa 222. effectus 223. differentia a reliquis elementis 15. regimen in solutione fortius esse devet quam in coagulati ne 406. regimina quotuplicia? 406 naturae praesentia immatura metalla perficit, absentia in statu imperfecto relinquit 385, vitalis digestionum in corpore hummo causa 320. s. in peste valde debilitatur 321. ejus nutrimentum 322. Philosophorum cognitio ardua 219. in quo ab igne communidifferat
29. sq.
Imaginatio ad infectionem multum conducit
138
Inane quomodo sumitur
13
Incalescentia ubi contingit 157. ejus exempla 157. usus praeparatorius est tam ad putrefactionem, quam ad fermentationem
157
Incombustibilitas auri & argenti, adamansis & rubini
278
Indiloco salis saceharo utuntur 143. eorum cur a vulnerum
141.
Infans a foemina concipitur, alicujus semine ex balneo attracto
129
Infectio quomodo fieri potest
138
Infernus cur a quibusdam in centrum terrae collocetur?
31
Insecta cur in putrefactione generentur 144. eorum animatio ex vi attractiva aëris 146. interitus & diversitas 146. sq. productio 18. varia genera
232
Interposito corpusculorum quid?
374
Intumescentia in vegetabilibus & metallis
156
Jurisprudentia mundo invisa scientia, & tamentractatur
349
L.
 
LAboratoria in mundo quotuplicia?
1
Lapis Philosophorum omnium mixtorum perfectissimum mixtum 104. an ejus scientiam Salomo Rex habuerit? 351. sq. cur etiam tinctura vocetur 357. cur ita nominetur 357. aqueus quid? 271. a metallis differunt 20. quomod generentur 131. quomodo per ignem in sua substantia mutentur 224. extribus terris constant 60. possunt solvi 65. cur difficulter fluant? 212. eorum generalis differentia 61. varietas & natura in igne 223. sq. corruptio 149. nominalis & specialis differentia
138
Lepra in Bavaria cuinamu rei adscribenda
142
Levitas quid?
277
Limus metallis pro sundamento est 290. in ferrum potest converti.
89
Liquabilia Subjecta quae & quotuplicia?
228
Liquefactio ignea, quid circa illam considerandum
218
Liquiditas mineralium quotuplex? 196. ei opponitur solididas 196. humida quotuplex?
211
Liquiditates quoi?
376
Liquorum sermentatorum vappescentia
190
Lumen perpetuum quid de eo statuendum?
222
Lutum est varii generis 235. haud paucarum virium est in physicis 40. scaturigines semper comitatur
14
Lux quomodo producta
14
M.
 
MAgnes solum ferrum amat 296. essluvia quid efficiant
47
Malleabilitas, quid ad illam facit
277
Mare foecunditatis mater 52. cur finis terrae dicatur? 52. an illi fontium origo tribuenda? 23. sq. ejus carculatio 52. abys. si dantur explorabiles 31. est salsum & bituminosum 32. quomodo productum
16
Marga quid?
235
Maria sinster Stern cur Ecclesia certa sic dicta?
52
Martis definitio 597. scrutinium divitias praebet
453
Materia datur lapidisica
64
Medicamenta in borrore & calore sebris quomodo adbibenda?
174
Medicina universalis an detur 320. in quonam igni vitali conformis esse debet 323. ejus utendis modus
324
Medicus in sebribus curandi vigilans sit
175
Mel quid sit & quomodo sermentetur 178. ejus natura varia 178. Polonicum & Moscovicum sortius quam Germanicum
170
Menstrua in arte quot & quae?
270
Mercurificatio ubi optime succedat 391. ejus processum Paracelsus per Mercurium Antimonii instituit 402. sq. per quod facilitanda? 403.408. quid circa illam observandum 399. ejus via duplex 409. metallorum experimentum
399
Mercurius an ex omnibus rebus praeparari possit? 380. quo principio sumtus quid? 271. a quodam in argentum mutatus 71. an ex metallis parari possit? 102. finis, medium & principium Alchymiae 360. duplicatus quid? 406. ex Venere quomdo eliciendus 366. communis maxime penetrans 339. ex parte in aurum & argentum reducitur 209. corpora metallica alterat 292. quomodo a philosophico discernatur 298. differt a Mercurio metallorum 298. cur sic vocatur? 208. ex quibus Subjectis constet 208. vini, de eo quid statuendum? 161. Antimonii admodum penetrans 79. ab Angelo Sala non creditus 104. Philosophicus qualis, quae signa ejusque quinque effectus 382. aurum per retortam elevat 384. datur a natura, ast actu raro invenitur & cur? 384. unde constet 386. a communi differt 386.199. sola digestione in aurum maturatur 404. solus in tincturam transit 406. ab Alkaest differt 81. quid? 272. quae pro illo desiderantur? 400. longe aliud mixtum quam communis 317. ejus inixtura 388. potestats resolutoria 403. communis metalla solvit & in virtute sua solutoria augori potest 383. & Virginis in Hydria magna in copia datur 315. & Mercurius Solis & Mercurii ens longe differunt 319. virginis a communi differt 315. animatus 199. corporum unde dictus? 199. cur a quibus dam pro nonente reputatus? 201. a communi differt 208. in pristina corpora irreducibilis 208. in evaporatione qualem maculam relinquat? 211. defenditur 314. sq. ejus divitiae carmine celebratae 211. praecipitatus communis & metallicus quis dicatur? 377. vivus an principium subterraneum? 55. ex quo producitur 57. vitae quid? 394. currens ex animalibus & vegetabilibus non potest fieri 196. sq. ejus sluiditas a caeteris quomodo distinguatur 197. genesis in mineris
198
Mespilorum surculi quomodo fructus proferant
130
Metalla an sint terreae naturae? 87. sq. ex limo generantur 89. in vitriola reduci atque ex bis Mercurius elici potest 400. sive salibus fixis sive volatilibus uniantur, reactionem pati debent 400. an principia habeant? 288. sq. quot principiis gaudeant 289. 290. generantur & regenerantur 288. an etiam extra mineras a natura producantur 303. an arte siant? 303. solo aëra non possunt liquida humida reddi 213. an in olei formam mutari queant? 214. quot sunt? 254. sq. 364. in Mercurium reduci possunt 198. perfecta & imperfedcta 199. in vitra abeuntia 74. aliquo medio fluida redduntur 77. quid? 271. mortisicationi subjecta sunt 150. cur morre communi putrescere nequeant 150. an in substantia & specia solo igne transmutari possint 226. quomodo alterari possint 214. 216. 371. in iis non datur separatio principiorum & partium essentialium 214. ex iis particulare sulpur extrabi non potest, quod pro principio metallorum habendum sit 215. tota in Mercurium & sulphur converti possunt 215. corum oleisicatio & sulpharisicatio in quo versetur? 216. quomodo reddantur tingentia & animata 216. igne tractata graviora redduntur 225. a lapidibus differunt 20. in aqua generantur 129. gaudent natura terrea, inque eam converti possunt 426. possunt emolliri 105. cum effluviis terreis habent assinitatem 48. a mineralibus differunt 48. s. varii generis 49. habent naturalem motum ad perfectionem auri 364. sunt Subjecta transmutanda 364. comprebenduntur sub uno genere 364. eorum principia remota, media, propinqua 364. materia est argentum vivum 366. unum prae altero facilius in aurum transmutatur 366. qua ratione sic vocentur 366. eorum accidentia duplicia & quae? 367, forma transmutatur tantum 367. materia in transmutatione manet 368. colorari possunt 368. in accidentibus mutata etiam in forma mutatur 368. eorum productio naturalis & artificialis quomodo absolvatur 376. cum Mercurio corium transeunt 384. maturandi experimentum 385. in duas classes distincta 387. eorum causa coagulationis unde provenit 390. mercurificandi methodus quotuplex? 391. eorum vis medica in sulphuribus arsenicalibus correctis 395. mercurisicandorum connexio cum alcali & salibus 399. in sulphure combustibili augeri possunt & debent, ut facilius in lixivio solvantur 399 quomodo salibus jungenda 400. eorum signum 62. sterilitas & fertilitas 62. cur in diversis locis generentur 65. humidum radicale quid proprie vocetur 210 generatio & transmutatio an detur vi artis 285 generatio quid? 465. principia quae? 327. 330. substantia qualis58.59. principia ex quibus constent 330. sunt corpora & mixta terrea 465 generantur in saxis, praesertim silicibus 465. constant ex tribus terris 60. ad illorum generationem quid requiratur?
330.
Metallicolarum signum ex fodinis recedendi, & quae ipsis noxia?
78
Meteora quomodo generantur 36. 37. quo pacto producta
15
Methodus transmutatoria quotuplex?
336
Microcosmi cum macrocosmo harmonia
107
Milites in campo quomodo lagenas suas refrigerent
38
Minera artificialis perpetua quoad terminum non ignota 417. earum quot & quae? 420. sqq. philosophica Claveana, sive augmentum perpetuum Solis, Lunae & Mercurrii 438. sq. physica perpetua lunaris & solaris Lulliana 445. sq. arenaria Martialis perpetua in quibus consistit 452. sq. de ea varia experimenta 459. sq. an in Philosophia rationem & locum inveniat?
463. sq.
Minerales succi quomodo oriantur
44
Mineralia quoad vocabulum quid sibi velint 253. sunt alia minus perfecta, 253. sq. quomodo corrumpi dicantur 149. in omnibus elementis corrumpuntur 149. 150 sola accretione opus habent 124. gaudent una forma 125. in momento producuntur 126. quomodo proprie solvantur 197. cur solo fluxu Mercuriali gaudeant 197. cur citius animalibus & vegetabilibus generentur? 127. a natura levissimo modo elaborantur 128. quomodo fermentare dicuntur 117. eorum differentia 253. 254. principia quot & quae 272. productio quomodo fiat 131. physicae constitutiones quot & quae? 69. species quot? 391. principiorum prima sed impersecta coitio 85. gradus mixtionis 86. mixta quomodo mixtionem suam absolvant
106
Mixtio per quod sit? 13. universales quot? vegetabilis ab animali differt 113. in quo conveniat 114. tria ingredientia habet 124. mineralis differt ab animali & vegetabili 123. est fixissima 123. quaenam ingredientia habeat? 246. animalis quaenma? 124. in illa multi dantur errores 126. ejus tempus 126. gradus mineralium principiorum 86. subterraneorum cognitio obscura & dura 90. doctrinam Aristoteles obscure tradit 90. Galenistarum 91. infinitarum causa 95. doctrina secundum Peripateticos inanis 102. quantitatis, superficialis & centralis 102. terrae & aquae 105. quotuplices 105.106. ad illam quid requiratur?
106
Mixtum metallorum quid? 330. in quibus ab omnibus creatis differat? 334. mixta quoad externam differentiam considerata 231. sqq. eorum generalis neralis divisio 232. animalium generalis consideratio 232. vegetabilium expositio 233. subterraneourm generalis dispositio 233. 234. mineralium multitudo & incertitudo
86
Mollities unde venit?
277
Monachorum ignorantia in applicando dicto Biblico
52
Monetae Praefectus qua ratione debita persolverit
72
Monstra quomodo efformantur 108. eorum causa & differentia 109. metallica imperfectae mixta quae?
334
Montes ignivomi quomodo dici possint
45
Mortificatio in quo differat a putrefactione 150. ei metalla subjecta sunt 150. sit in instanti & successive
150
Motus per quod sit? 13. roquiric vicam 361. ex illo quid proveniat? 361. naturae physicus in generatione quo tendat? 390. principiorum subterraneorum quid per illum intelligatur 22. aquae & terrae quomodo consideretur
22.
Muligeneratio
108
Mundus quot laboratoriis gaudent? 1. ejus principia
6.7
Muscae ex aceto prognatae
146
Mustum coctum quomodo se habet
158
N.
 
NAtura quid? ab arte quomodo distinguatur 284. quomodo arte adjuvetur 284. an etiam extra mineras metalla producat? 303. sq. quot regnis gaudeat ini Physicis?
3
Neptuni tridens quid denotet?
211
Nitrum unde paratur? 144. ejus terra mortua
147
Nobilis petechiali febri laborans quo medio curatus?
83
Nox quomodo producta
14
Nuclei genesis
120
Nutrimenta in animalibus, vegetabilibus & mineralibus
130
Nympha quid?
407. 409
O.
 
ODor ex metallis
279
Oleum an sit fermentabile? 159. ex quibus constat 211. cur vinum meliorare nequit 369. quomodo ex metallis faciendum 337. olea, metalla solventia, varia dantur 214. metallicorum usus 214. commune cum aqua communi injecta calce viva mixtum, quid? 311. vini quomodo paretur 167. rosarum quibus odorem suum communicet?
337
Opacits quid?
278
Ovum cum globo terr-aque-aëreo comparatum 13. ex quanam ejusdem parte animal fiat 111. ejus desinitio 111. ovacalidis thermis tentata
46
P.
 
PAnacea an existat?
320
Panspermia cur terra fuerit dicta?
10
Paracelfus liquorem Alkaest hepati consulit 79. ejus opinio circa principia subterranea 55. plagium literarium 55. philosophandi modus
69
Partus tempus
110
Penetratio mechanica 371. physica in vitris 371. bujus effectus
371
Penoti tria sundamenta pro defendenda universalitate
217
Perfectio, quid circa illam observandum
275
Pertae unde prodeunt 32. ejus vis restaurativa maxima
313
Pes qua ratione ad mortificationem redactus
139
Pestis ortus
138
Phantasia paterna maxime potens
108
Philosophia Peripatetica causa obscuritatis studii subterrancorum
4
Phlebotomiae abusus in febribus
174. 175
Pictores quibus terris utuntur
235
Pinguedo quid? 272. duplex 294. datur in omnibus animalibus & vegetabilibus, nec non fossilibus
68
Pisces varii genris 223 quomodo producti?
18
Planetarum instuentiae in metalla sunt res imaginaria
126
Plantae jam fere putresactae quomodo regenerentur
136 Plum
Plumbum quid in se continet? 336. ejus mixtum cupidissimum est terra 336. pulvis quando in, corpus irreductibilis
337
Podagricus ob venaeséctionem in periculum vitae conjenctus
175
Porositas unde venit
175
Potus pro aegris & viatoribus samiberimus 169. 170. ex melle 170. ex carnibus
170
Praecipitare quid denotet?
173
Praxis sola rebus physicis veritatem praebet. 102. cum theoria in subterrancis scrutandis conjungenda
1
de Proysing unius pedis mortificationem sentit
139
Principia mineralium quot & quoe? 272 corum processus simplex pro lapidibus terris & metallis componendis 267. varietas lapidum, terrarum, metallorum que inde nata differentia 268. metallorum cujus substantia & aspectus juxta externa accidentia ante sui mixtionem sint? 290. an ex mineris vel oliunde haberi, ac arte tractari possint? 291. an ex metallis elici possint? 291. subterranea Arostotelicorum & Paracelsistarum examinatur & refuntatur 54. sqq. mundi universalia quoenam? 58. eorum definitio 53. verum differentia
53
Proba auri Imperii Rom. super ejusdem accidentibus tantum fundatur
368
Processus chymici cur plurimi infeliciter succedant? 96. eorum differentia & praxis
100
Producere quid significet?
13
Productio quomodo fit? 13. a creatione differt 13. universa rerum omnium summa
68
Pulli exclusio quomodo fit?
111
Putredo, proeservantia ab illa
140
Putrefactio cur principaliter animalibus tribuatur 135. quo sensu actio proeternaturalis vocetur 135. ejus cum combustione comparatio 135. tempus & processus 148. differentia 149. effectus & opposita effectui 136.144. causae internae 138. processus in animalibus 125. causa primaria & secundaria 140. finis 12. per adstringentia prohibetur 143. differ a fermentatione
144
Pyraferrea quomodo rupta
233
Q.
 
Qualitates duae contrariae in uno Subjecto una eademque vice repertae
40
Quartz qualis lapis, & quid circa illum observandum? 63. ingreditur metallorum compositonem ut principium 64. an semper in natura lapidis existat? 64. quomodo a reliquis lapidibus differat? 64. a metallicolis ante omnia observatur
65
Quinta mundi essentia quid?
11
R.
 
RAmorum ortus
118
Ranae generantur in ancilla, aqua prius, in quaranae semen, sumta
129
Rarefactionis vir circa putrefactionem
136
Raritas quodnam principum habeat? 7. superficialis mixtionis causa 103. ejus gradus varias affectiones physicas superficiales causant
103
Rebis quid?
406
Reconcetratio subtiliatorum metallorum cuinam est impedimento?
373
Regulus antimonii substantia duplicata 401. quotuplex? 410. ejus definitio 411. forma striata ex sulphure 411. praeparatio, mercurificatio & tres status
411
Resinae causa
119
Rheni fluxus
24
Rolfincius propter Chymiam censuram patitur 92. examinatur circa Mercurios corporum pro nonentibus ab eo habitos.
201
Rubigo quid?
265
S.
 
SAccharum putredini resistit 142. praevalentia prae sale communi 143. sqq. fermentatum multae utilitatis 169. ejus genesis & praeparatio 168 ejus fermentatio 168 acertificatio 169 fermentati & non fermentati in usu differentia 169 fermentatio quomodo sistatur
170
Sacerculus pestiferos curare volens ipse perit
92
Sal prorerum principio sumtus quid? 271. metalla alterat & ingreditur 291. teraem in se continet mercurificantem & sulphuream 200. an principium subteraneum. 55. sq. ex quibus partibus constet 33. resolvens in antimonio 338. ejus abusus nocet 142. quid in se continet 142. potestas 143. commune quid? 272. a sale aceti differt 184. tartari unde praeparatur 184. ex quo constat 164. sqq. ejus faecer 165. nitri quid? 271. alcali quid? 272 vitrioli unde? 272. boracis quid? 272. metallicum est verum metallum 386. aluminis quid? 272. salium diversitat 43. fixorum volatilisatio difficilis 396. urinosi & fixi affinitas & differentia 396. alcali fixum ex quibus constet 396. in combustione igneum factum; si per artem volatilisetur, magis penetrans est, quom commune sal volatile 396. armeniaci textura 397. commune ad salium volatilium & fixorum slatum tendit 398. volatile ex oleo vitrioli faciendi modus 398. tartari induit naturam mediam & tandem volatilem 97. antimonii praeparandi methodus
400
Salamandra nutrimentum ignis Philosophorum
219
Salinae ab acidilus differunt 43. earum origo
42
Salmiac quid?
272
Salomo Rex an Lapidem Philosophorum habuerit?
352 sq.
Sanguis an in animalibus fermentet?
170
Sapor subterraneis quomodo convenit
279
qualis sit
279
Saturnus conuus quid & quomodo parentur?
105
Saxa quaelibet sunt terrae metallica eamque assumunt
426
Scaturigines quaesitae & inventae 39. nunquam sine luto reperintur
35
Schlangebad in Rheno
45
Scorbutum unde contrahitur?
142
Scythae ex calvariis biberunt
68
Sebo (Gabr.) inimicus minerae arenariae perpetuae
429
Semen tam maris quam foeminae ad generationem requitur 110. unde formetur? 108. qua potestate guadeat citra putrefactionem 136. in animalibus, vegetabilibus & mineralibus 130. ejus natura vegetans
113
Serpentes in Nobilis ventre generantur mediante semine serpentino
129
Sidera unde orta?
16
Silex minuta promatrice metallorum habenda
465
Simiae quae ratione homines generaverint?
109
Smegmatis analysis
397
Solqualia effluvia habeat 47. a quo moveatur & an vivat? 361. successit luci 17. ejus radii in corporalem pulverem reduci possunt 210. vegetabilibus misceri possunt natura & arte
311
Soliditas cui opponitur? 196. ejus gradus quot?
Solventia magna quot & quae ex principiis mineralium 269. solventis sulphurei & mercurialis decompositiones
569
Solutio, quid circa illam considerandum 275. earum in triplici regno quot & quae? 134. totius 134 continui quae & quid? 134. 373 corrosivae mineralium habent analogiam cum fermentatione animalium & vegetabilium 181. causant varios colores, odores, sapores 177. earum ratio & modus
177
Sonus subterraneorum cui adscribendus?
278
Spagyrica, vocabulum, exponitur 93. scientia, in quo ab Aristotelica differat 91. quid illam assequendi impediat 91. necessaria est 93. ejus exacte callentis signum
94
Spiritus ardens ex quonam elici potest? 81. ex quibus praeparatur 159. balsamicus aeris minerali analogus 82. Domini, quid per illum intelligatur 9. vitalis non influens, causa putredinis est 139. quot modis intercipoiatur 139 digestionis fons & causa 321. vini unde praeparari potest 38.164. circa e us destillationem observatur aliquid 38. praeservat ab omni aciditate 185. & aceti differunt 189. quomodo in oleum abeat 167. vitrioli ac sulphuris quid? 271. urinae colores exaltat 311. nitri quid?
271
Stannum quid in se continet? 335. cumsua substantia in vitrum abit 74. ejus mixtum quomodo immutetur
335
Status naturalis qui tuplex?
276
Stellae quanam gaudeant materia 15. unde ortae?
16
Subjecta in igne fluere & persistere quaenam possunt?
218
Sublimati revivificatio
392
Substantia lapidea est matrix metallorum
465
Subterranea quomodo scrutanda 1. qualia principia habeant? 59. eorum studii dignitas, necessitas, obscuritas, hujusque causa 45. hypothese pro illorum genesi 18. cur nulla mentio illorum in creationis historia facta?
21
Sudorifera in febribus quomodo prosint & quae?
174
Sulphur omnia metalla alla penetrat 292. quodnam in limo lateat? 290. pro principio sumtum quid? 272. unde? 272. metalleitatem in se continet 89. an principium subterraneum? 55. exillo Mercurius currens elici potest 89. ejus materiales gradus quot 391. communis diversam naturam & contingentia habet 71. ejus penetrantia 73. Philosophorum quid? 272. aureum tingens ex quibus Subjectis copiose extrahi possit, & quomodo in extractione ejus procedendum 452. quomodo in Mercurium inducatur 455. coagulans quotuplex? 393.adustibilis resolutio 393. aureum & auratum quid? 393.394. arsenicale causa imperfectionis metallicoe 365. in libero statu relinquendum 393. metallis tenaciter adhoeret 392. ubi impedimento est? 401. ejus resolutio 393. Martis methodus praeparandi
400
Syrupus substantia sacchari media est
168
ubi nocet
169
T.
 
TAmariscus crescit, ubi aurum latet
304
Tartarum ex quo constat 165. ejus solubilitas & insolubilita 166. putrefactio
191
Tempus dimetiendinova ratio
490
Terra quid? 272. quoelibet est naturae metallicae camque assumit 426. primum rerum principium elementale 19. quotuplex in Genesi? 9. per illam quid intelligendum 9. cur post coelum creata sit? 10. ejus triplicitas 10. quale spacium in creatione occuparit 11. cur panspermia fuerit dicta? 11. quomodo confusa fuisse dicatur & quotuplex fuerit? 11. ejus status ante productionem 12. qua ratione subterraneis ortum praebuerit 18. metallorum mater 280. varia circa firmamentum convexumcentri terrae 35. certa Hungarica ad aurum conficiendum apta 72. mercurificans in quibus Subjectis lateat 210. vitrescibilis metallorum basis 61. lapidea in omnibus metallis actu existit 61. ejus succus hic & in India quomodo comparatus 163. secundae necessitas & usus 70. natura 70. differentia 70.74. quomodo in statu suo naturali & mixto se habeat 70. gaudet diverso colore, diaphaneitate & opacitate 75. tertiae probabilitas 76. est analoga in vegetabilibus & animalibus 76. existit in lapidibus 76. sq. improprie Mercurius vocatur 77. differentiae ejus & officium 78. metallis essentialiter accrescit 78. summe penetrans 78. ejus exterior figura 80. fusilis datur in vegetabilibus 67. omnium rerum basis 68. terrae tres primordiales subterraneorum in sale sulphure & alcali latent 88. minerales cur metalla tingere vel ingredinolint 333. figulis, fullonibus, agricolis, pictoribus & medicis inservientes 235. hortensis varia 235. distinctio 235. genus duplex
48
Terrae-motus unde oriantur?
36
Theoria in subterraneis scrutandis praxi jungenda
1
Theriaca in febribus magis obsunt quam prosunt
178
Thermae in Italia & Germania 266. earum copia & perpetuitas unde? 23. calidarum natura & origo
46
Thermoseopium perpetuam circulationem sistens 50. a Schotto iniquam, censuram pati cogitur
50
Tinctura quid? 272. debet esse de substantia argenti vivi 369. quomodo quoad quoalitatem & substantiam esse debet 357. ejus forma quid & in quo consistat 357. vis multiplicativa in quantitate & qualitate 377. accidentia quae & qualia?
378
Transmutatio ubique datur 362. metallica quid & quotuplex 356. ejus Subjectum quodnam? 356. objectum est aurum 327 383. animalium, vegetabilium & metallorum an detur? 363. in illa qualis ordo naturae 363. finis 364. naturalis quomodo fit 368. in earequiritur contactus physicus 368 metallica mediante ente universali datur 325. quid circa eam observandum? 325. ignorantia circa illam passim occurrit 327. ejus processus quotuplex
326
Trinitas in creatis
232
Tritici granum in utero foeminae culmum & grana ex sanguine formavit 125. excrescentia examinatur
157
Turris ex porcellana constructa
235
V.
 
VAcca cum viro coiens curpariat monstrum
109
Vacuum quomodo sumitur
13
Vapores ex natura sua sursumtendunt 34. quinam ad generanda metalla a Deo destinati 330. minerales figuntur cum terra sui generis 332. subterranei quomodo in aquam resolvuntur 38. subterraneorum diversae causae
36
Vegetabilia qua ratione producta 16.113. terram fusilem in se continent 67. quomodo crescunt 69. in vegetatione varie impediuntur & promoventur 114. non minus admirabilia, quam animalia 116. circa illa Creatoris omnipotentia admirabilis conspicitur 121. corum partes cum partibus animalium conveniunt 115. causa diversae situationis & transplantationis, nec non magnetismi 122. immixta qua ratione mixtionem suam absolvunt
106
Venaesectio apud Colonellum pecuniae ergo a chirurgo ter instituta
174
Venenum unde praeparatur? 137. in medicinam converti potest
137
Venus cur ut Dea mari a Veteribus praefecta? 52. ejus scrutinium divitias parit
453
Vermis definitur 111. cur eorum in uno caseo plures quam in alio 106. possunt reduci in terram nitrosam
147
Vespillo ex apertura sepulchri mortuus
138
Vinum arte adjutum 284. quando fermentare incipit 158. cur per oleum meliorari nequit 369. quomodo plene fermentari possit 159. cur acidum generatur 163. unde oritur? 183. ejus substantie tres earumque ortus 163. lentor & viscositas unde 464. status perfectus 182. aciditas magnum arcanum 183. natura quomodo indaganda 93. elementa ex quo constant? 166. fermentum duplex 185. Hispanicum ex Chymia
78
Viperae in vitro sine omni pabulo conservatae
313
Virgula cadens cur ad metalla inclinet
279
Vita omnium verum est a Deo 361. nulla sine motis
361
Vitis cur alia aliis melius vinum proferat
124
Vitra cur facile tingi possint 372. metallica 74. unde conficiantur 67. homines sunt 67. a metallis quomodo differant 230. cur & quando rumpantur? 224. sq. eorum malleabillitas & ductilitas
107
Vitrella (Spring-Gläser) quid circa illa observandum?
 
Vitriolum ex cupro quomodo eliciendum 366. unde provenit? 43. ejus vis medica
141
Unctuosum, quid per hoc vocabulum intelligatur
310
Uniones quomodo solvi possint
221
Volatilisatio auri & argenti
408
Volatilitas unde provenit & quid sit?
277
Urinificatio ex quo fit
167
Urinosorum natura contraria resolutioni arsenicali
394
Ursi qua ratione homines generaverino
109
Ustile quid?
278
Vulnera quomodo fiant & qua ratione putrescant
139