INDEX ALPHABETIGVS RERVM MEMO-
rabilium, quae in hoc opere continentur.
Numerus paginam indicat, literae vero, a. b. priorem
& secundam paginae faciem.
A
ABVSIO graec. Catachresis, quid: cum exemplis. 46. a.
Abusio quomodo di stinguatur à metaphora. 46. a.
Actionis seu pronuntiationis laus & vellitas. 74. a.
Actioni primas partes in dicendo dédit. Demosthenes. 74. b.
Actio est quasi corporis quoedã eloquentia. 74. b.
Adiuncta quid sint. 8. b.
Adiuncta larißimè patent 8. b.
Adiunctio fit aribus modis: & quid sit. 51. b.
Adiunctio protozeugma & hypozeugma comprehendit, 51 b.
Aduersa quid sint. 8. a.
Aegritudo quid sit. 4. b.
Aenigma est obscurior allegoria 47. a.
Affectum vtilitas. 12. b.
Affectus in exordio & peroratione sunt frequentißimirin narratione & confirmatione breuiores. 38. a.
Affectibus quomodo quis erit poten tißimus. 38. b.
Afficiatur necesse est orator priusquam afficere conetur. 38. b.
Alexandri Macedonis laus.
Allegoria quid. 46. b.
Allegoriam Cice. permutationem, alij inucrsionem vocant. 46. b.
Allegoria mista in oratione frequés est. 46. b.
Allegoriam recipit oratio, sed raro totam. 46. b.
Allegoria genus orationis speciosissimum quomodo fiat. 47. a.
In Allegoria quid custodiédu. 47. a.
Allegoria in quotidiano sermone est frequentißima. 47. a.
Ambitus magnitudo quae esse debeat. 68. a.
Ambitus mediocris quatuor fere membris constat. 68. a.
Amplificatio quid sit. 12. b.
Amplificatio quomodo conficiatur. 12. b.
Amplificatio à definitionibus conglobatis. 13. a.
Amplificatio à contrariaru rerum conflictione 13. b.
Ampl. à dißimilum reru conflictione. 14. a.
Ampl. à causis conglobatis. & c. 14. a.
Ampl. à similitudine & exemplo. 14. b.
Ampl. à fictis personis & mutis rebus magnam vim habet. 15. a.
Amplificando adhibenda sunt quae magna habentur. 15. b.
Ad ampl. tria sunt genera vsu magnarum rerum. 15. b.
Amplificatione quomodo & quàm variè vtendum. 16. b.
Anadiplosis, lati. Conduplicatio, quid. 50. a.
Anadiplosis multis modis conficitur. 50. a.
Anaphora latin. Repetitio, quid. 49. b.
Animilaus vera est, caeterarum rerum leuior. 18. a.
Animus naturalem quandam cõtinet in se vocum omnium mensionem. 62. b.
Animus maxime voce mouetur. 74. b.
Annominatio, graec. Paronomasia quid. 52. a.
Annominatio multis & varijs sit rationibus, quid. 52. a.
Antecedentia quae dicantur. 9. a.
Antecedentia quomodo ab adiuctis distinguantur; 9. a.
Antipater Sidonius solitus est versus extempore fundere. 70. a.
Antitheton, lati. Contrapositum vel Contentio, quomodo & quot modis fiat. 53. a.
Antonomasia lati. Pronominatio, quid. 45. b.
Antonomasia quomodo ab Epitheto differat. 45. b.
Aposiopesis Reticentia vel Interruptio quid: & quos ostendat affectus. 56. b.
Apostrophe lati. Auersio, quid. 56. b.
Appositugrae. Epithetõ quid. 45. b.
Appositoru vsus sit in oratione mo, deratus. 49. b.
Apte dicere quãti sit mometi. 70. b.
Apte & cõposite sine sététijs dicere insania est: sentétiose vero sine verborum ordine & modo infantia. 71. a.
Argumentum quid sit. 5. a.
Argumentatio quid sit.5. a.
Argumentatione preßius dialectici quàm Oratores vtuntur. 5. a.
Argumentatio oratoria quid, & quomodo conficiatur. 31. b.
Argumentatio quatuor habet partes. 32. a.
Argumentationes oratoriae quomodo tractandae 37. b.
Argumentatio quo vberior & suauior co credibilior. 37. b.
In argumentando varietas est adhi benda. 37. b.
Argumenta quo debeant collocari. 31. b.
Arg. vitiosis nusquam locus esse de bet. 31. b.
Arg. vel insita sunt vel aßuptae. 5. b.
Argu. insita & remota quae. 5. b.
Argumentorum insitorum loci sunt sedecim. 5. b.
Argumenta assumpta sunt sex. 5. b.
Argumentum à definitione. 6. a.
Argu. à partiu distributione. ib. 6. b.
Arg. à notatione. & à coiugatis. 7. a.
Argum. à genere. 7. b.
Argumentum à forma. 7. b.
Argum. à similitudine. 7. b.
Argum. à dißimilitudine. 7. a. b.
Argum. ab aduersis. 8. a.
Argum à priuantibus. 8. a.
Argu ab adiunctis. 8. b.
Argum. ab antecedentibus. 9. a.
Argum. à consequentibus. 9. a.
Argu. à repugnantibus. 9. b.
Argum. à fine. 9. b.
Argum. à causa efficienti. 10. a.
Argum. à forma. 10. a.
Argumentum à materia. 10. a.
Argumentu ab effectu. 10. b.
Argum. à maioribus ad minora. 10. b.
Argu. à minoribus ad maiora. 11. a.
Argum à paribus. 11. a.
Argum. à remotis. 11. a.
Argum. à remotis arte tractantur, & testimonij nomine comprehenduntur. 11. a.
Arguméta remota quae sint. 11. b.
Argumentoru modus qualis. 12. a.
Aristotelis laus. 62. b.
Aristotelis versum in oratione vetat esse, numeru iubet. 61. b.
Aristotel. aureum fundit orationis flumen. 71. a.
Arsquid sit, & cius materia. 1. et 2. b.
Artium caeterarum materia à Rhetoricae materia quomodo differat. 2. a.
Ars naturae iungi debet. 4. a.
Ars certior dux quam natura. 4. a.
Ars studiose colenda. 4. a.
Ars vbicuq; ostentatur, veritas ab esse videtur.
Asyndeté lati. Dissolutio, quid. 51. a.
Aßumptio quid. 32. b.
Assumptionis approbatio. 32. 6.
Athenienses omnium doctrinarum. inuentores. 45 a.
Auditor quomodo reddatur beneuo lus. 25. a.
Auditor quomodo fiat docilis. 25. b.
Auditor quomodo fiat attétus. 26. a.
Auriu iudicium est superbißimum. 62. a.
B
BEnedicere quid. 1. a.
Benedicere certis terminis non tenetur. 2. a.
Beneuolentia auditoris quomodo cõ cilietur. 25. a.
Bona animi quoe. 18. a.
Bonarum artium studia ad quem locum pertineant. 18. a.
Bonis alijs corporis forma excellit. 17. b.
Bonus Orator variabit omnes sonorum gradus. 74. b.
Brutum seruatorem patriae, Antoniu vero proditoré vocat. Ci. 13. b.
C
Caesaris laus, & virtutes. 67. a.
Catachresis lati. Abusio, quid: cum exemplis. 46. a.
Catachresis à metaphora quomodo distinguatur. 46. a.
Causa vel Controuersia, grae. hypothesis, quid. 2. a.
Causarumtria genera. 2. a.
Causarum quatuor genera. 9. b.
Causa efficiens quid. 10. a.
Causae efficientis vis qualis. 10. a.
Causarum genera magnam suppeditant in scribendo copiam. 10. a.
Causarum iteru genera quinq; 126. a.
Certa quae dicantur, & quae pro certis habeantur. 32. a.
Cicero in perorando fuit vehementiß. 38. b.
Cicuscriptio quid sit. 63. b.
Clausulae maximè concinnitatem de siderant. 65. b.
Clausulae versuum non conueniunt clausulis orationis. 66. a.
Clausulae cur sint varianda. 66. b.
Clausulis qui pedes aptiores. 66. b.
Collatio quid. 60. a.
Communicatio figura quid. 56. a.
Commutatio grae. Metathesis quid. 53. b.
Compar, graec. Isocolon quid, & quo modo fiat. 53. a.
Coparatio tripliciter tractatur. 10. b.
Comparatio praestantium viroru in laudatione praeclara est 19. b.
Complexio figura quid. 50. a.
Complexio alia Ciceroni est Diléma vulgo syllogismus cornutus. 36. b.
Complexio falsa duobus modis diluitur. 36. b.
Conceßio quid sit. 58. a.
Cocio capit omnévim orationis. 23. b.
Coduplicatio grae. Anadiplosis quid 50. a.
Conduplicatio varijs modis conficitur. 50. a.
Cofirmatione quomodo vtendu. 19. a.
Confirmatio continet in se tota spévincendi. 29 a.
Confirmatio dupliciter accipitur, et quid sit. 37. reliqua quaere in litera R. Refutatio, vbi plura.
Confirmatio figura. 48. b.
Coniecturae eadé & prima quaestio, & disceptatio est extrema. 30. b.
Coniugata quae dicantur. 7. a.
Coniuncta non coharent neceßaris his quibus adiuncta sunt. 8. b.
Consequentia quid sint. 9. a.
Consilio quae geruntur optimè expediri. 32. b.
Consilio mundus gubernatur. 32. b.
Constitutione causae cognita, facile satissit oratoris muneri. 29. a.
Constitutiones sunt tres. 29. b.
Consulis laus. 13. b.
Consultatio est pars causae. 2. b.
Consuetudo & vsiss quantum valeat. 70. a.
Contrapositum seu contentio, quot modis fiat. 52. a.
Contrariorum genera quatuor. 8. a.
Contraria contrariorum sunt consequentia. 8. a.
Controuersia in scripto existit quatuor modis. 30. b.
Controuersia ambigui, & contrario rum legum. 31. a.
Controuersiae scripti semper in qua litatis statu ver santur. 31. a.
Conuersio graec. Epiphora, quid 50. a.
Correctio quid: est que verborum & sententiarum figura. 55. b.
Crassus, Cyrus, & alij quantum me moria praestiterunt. 74. a.
D
Dactylus pes in humili & ampliori oratione frequés. 67. a.
Definitio, quid. 6. a.
Definitionum multa genera & praecepta. 6. a.
Definitionis modus quis. 6. a.
Definiendi facultas necessaria oratori. 6. a.
Definitio inuolutum euoluit. 6. a.
Definiunt saepe oratores & poetae per translationem. 6. b.
Definitio perfecta raro ad amplificandum adhibeatur. 13. a.
Deliberationis partes suasio & dissuasio. 2. b.
Deliberatio tempus futurum spectat. 2. b.
Deliberationis finis. 2. b.
Deliberationis modus, & finis. 20. b.
Deliberatio tollitur si quid effici nõ potest. 21. a.
Deliberantium animi diuersi. 21. b.
Deliberantis mores praecipue intuendi. 21. b.
Deliberatio priuata narratione nuquan exigit. 29. a.
Demõstraui generis laus. 16. b.
Demosthenes eur oratoru princeps iudiceitur. 54. b.
Demostheni summa vis eloquentle conceditur. 71. a.
Deprecatio vel Obsecratio quid. 58. b.
Dichoreus in clausulis optime sibi iungitur. 56. b.
Dicere quid sit. 1.
Dicere non habet definitam regionem. 2. a.
Dignitatis suasori quae colligenda. 23. a.
Diligentiae vis. 4. b.
Diligentia omnis minuta est. 16. b.
Dilemma quid sit. 36. a.
Dilemma vnde dictum, & quomodo eo vtendum, 36. b.
Dilemma alias complexio & syllagismus cornutus. 36. b.
Dilemma quomodo conuertatur inratiocinationem perfectam. 36. b.
Discrepatio scripti & voluntatis. 31. a.
Disiunctio graec: Alyton vel hypozeugmenon, quid. 51. b.
Dispositio quid sit. 3. a.
Dispositio orationis. pars quid. 15. a.
Dispositionis praecepta oratori vellia & maxime neceßaria. 24. b.
Dispositionis ordo qualis in proposito seruandus. 25. a.
Dißimilitudinis argumentu. 7. b. 8. a.
Dissolutio, grae, Dialytõ, quid. 51. a.
Dissolutio non in singulis modo verbis fit, sed etiam sententijs. 51. b.
Dissolutionis & Polysyndeti vnus est fons. 51. b.
Distributio partium quid. 6. b.
Distributio, grae. Merismos, quid. 58. b.
Dochimus semel positus quouis loco aptus. 65. b.
Dochimus quouis loco aptus dummo do non iteretur. 67. a.
Duditatio grae. Diaporesis quid. 56. a.
E
Effecta quid sint, & eorum genera quatuor. 10. b.
Effecta cognitis causis, & causae cognitis effectus facile intelliguntur. 10. b.
ab Effectu argum. deq; eius forma et materia. 10. b.
Efficiens causa quid. 10. a.
Eiusdem generis verba quae. 7. a.
Elocutio pars Rhetoricae quid. 3. a.
Elocutio Oratoris quid. 39. b.
Sine elocutione omnia alia superuacua sunt. 39. b.
In Elocutione quatuor spectanda. 39. b. 40. b.
Eloquentiae dignitas. 1. &. 3. b.
Eloquentiae fundamentum sapientia. 72. a.
Eloquentia cum probitate iungenda. 1. b.
Eloquentiae membra quinq;.3. a.
Eloquentia natura arte, & exercitatione comparatur. 3. b.
Eloquentia absq; studio & ardore amoris parari non potest. 4. b.
Eloquentia est copiose loquens sapietia. 18. a.
Eloquentia vult esselocuples & speciosa. 37. b.
Eloquetia oratoris, inuentio vero acdispositio prudentis hominis sunt 39. b.
Eloquens est, qui ita dicit, vt prober vt delecter, vt flectat. 39. b. 40. a.
Eloquens omnibus rebus debet excel lere. 71. a.
Eloquendo nomen accepit orator tã apud graecosquã apud latinos. 39. b
Eloquentia origo est verborum delectus. 40. b.
Eloquentia omnis laus continetur in apte atq; ornate dicendo. 40. a
Eloquentia thesaurus memoria. 73. a.
Emphasis Ciceroni significatio, quid 57. a.
Enthymema est syllogismi pars, vel imperfectus syllogismus. 33. b.
Enthymema est bipartita argumentatio.33. b.
Enthymema optimum est expugnantibus. 33. b.
Enthymema quare dicatur oratorius syllogismus. 33. b.
Enthymema vnde dictum. 33. b.
Enumeratio laudatori nõnunquam, suasori nõ saepe, accusaratori sapius quam reo est necessaria. 39. a.
Enumerationis duo sunt tempora. 39.
Enumeranda si quae sunt, cum põdene & varietete id fieri debet. 39. a.
Epicherema gra. etiam syllogismus latin. Ratiocinatio dicitur 35. a.
Epicherema quibus constet. 35. a.
Epicherema quõ graeci appeller. 35. a.
Epicherema est aliquando breuiter comprehensa ratiocinatio. 35. a.
Epicheremate quõ vtendum 35 a.
In epidictico genere omnia sunt circunscripte dicenda. 69. a.
Epiphonema quid. 59. a.
Epiphora, lati. Conuersio, quid. 50. a.
Epitheton latin, appositum ab Antonomasia quomodo differat. 45. b.
Epithetis quãdo & quomodo in oratione vtendum. 45. b.
Epitheton non est tropus. 45. b.
Erotisis la interrogatio quid. 55. a.
Etymologia lati. Notatio. 7. a.
Etymologia oratoribus & poetis est familiaris. 7. a.
Ethopocia, Ciceroni Effictio & notatio quid. 57. a.
Exclamatio quid. 59. a.
Execratio quid. 59. a.
Exemplorum vis maxima est ad persuadendum. 23. b.
Exeplu est iductio imperfecta. 34. b.
Exemplus argumentationis pars est. 35. a.
Exemplum quomode differat à ratiocinatione, inductione, & Enthymemate. 35. a.
Exemplum ex vnare singulari alis inducit. 35. a.
Exercitatio dicendi perfectione cõsumat. 4. a.
Exercitatio est maxima memoria ars. 74. a.
Exordium quid sit. 25. a.
Exordiu tribus rebus cõstat. 25. a
Exordium in duas partes diuiditur. 26.b.
Exordia qualia esse debeant. 27. a.
In exordio leniter est alliciedus auditor. 27. a.
Exordij ritia septem. 27. a.
Exordium in genere iudiciali: & vnde sumendum. 27. b.
Exordio non semper vtendum in iudicio. 28. a
Exordium in exornatione, & deliberatione quale esse debeat. 28. a.
Exordia in exornatione sunt maximè libera. 28. a.
Exordia in deliberatione vel nulbe sunt vel breuia. 28 a.
Exornationis partes duae. 2. b.
Exornationis tempora praesens & praeteritum. 2. b.
Exornationis finis. 2.b.
Exornatio quale genus amplificationis requirat. 16. b.
In exornatione animi motus leniter tractantur. 17. a.
Exornatio maxime idonea ad scribendum. 17. a.
Exornationis praecepta multum coferunt ad deliberationem. 20. b.
Experimentum est velut qnoddam rationis testimonium. 20. b.
Externa in homine quae dicantur. 17. b.
F
Figurae quae vocu habent similitudinem, aures in se precipuè vertunt. 49. b.
Figura quid sit. 48. b.
Figurarum & troporum discrimen. 48. b.
Figuratur otatio ta verbis proprijs quàm translatis. 48. b.
Figurae vel sunt in verbis vel in sen tentijs. 48. b.
Figurae verborum quid: & quo à figuris sententiarum distinguantur. 49. a.
Figuraru numerus & nomina varie ab Autoribus traduntur.49. a.
Figurae verboru tribus maxime fiuemodis. 49. a.
Figurae quae fiunt per Adiectionem.49. a.
Figurae verbor quae fiunt per detractionem. 51. a.
Figurae verborum plures in candem sententia saepe cadunt. 54. a.
Figurae verbor quid coferat oratio ni, & quid in eis cauendum. 54. a.
Figurae verb. non sint multae, non iuctae, non frequentes. 54. a.
Figurae sententiarum quid: eaeq; maiores quàm verborum. 54. b.
Figurarum & troporum numerus quare incertus. 59. b.
Finis Rhetoricae qualis. 1. a.
Finis quod sit. 96. a.
à Fine argumentum 96. 30. a.
Firmamentum quid sit. 30. a.
Forma quid dicatur. 7. b. 10 a.
Formae argumentum. 7. b.
Forma quid sit. 10. a.
Forma vel artificiosa est vel naturalis. 10. a.
à Forma argumentum, 10. a.
Fortitudo quid sit. 18. b.
G
Genus quid sit. 7. b.
Generis partes dicuntur formae. 7. b.
à Genere argumenta. 7. b.
Generis demonstratiui laus. 16. b.
Genera causarum quinq; 26. a.
Genera quatuor sunt quae controuer siam in omni scripto facere possunt. 30. b.
Genus dicendi est, quale eligendum. 40. b.
Genus orationis speciosissimum est, quod constat allegoria, similitudine, & translatione. 47. a.
in Genere epidictico omnia sunt cucunscriptè dicenda. 69. a.
Genera dicendi sunt tria, & in quibus versentur. 71. a. b.
Genus dicendi graue vim habet maximam. 71. b.
Generibus illis tribus quomodo vtedum. 72. a.
Gestus oratoris quales esse debeant. 75. a.
In gestu quae sint vitanda. 75. a.
Gradatio quid, & cius exepla. 51. a.
Gradus comunitatis quales. 22. a.
Graecis magis concessum est fingere quàm latinis. 42. a.
H
HIstoriae laus. 13. a.
Hiulca nonnunquam decent. 61. a.
Hypallagen vocant Rhetores metonymiam. 45. a.
Hyperbaton idest Trasgressio. 47. b.
Hyperbaton solis poetis conceditur. 47. b.
Hyperbaton quando non est tropus. 47. b. 48. a.
Hyperbole est superlatio. 48. a.
Hyperbole non debet esse vltra modum. 48. a.
Hypothesis lati. Causa vel controuersia. 2. a.
Hypothesis quomodo ad thesin reuocanda sit. 2. b.
Hypotyposis, est Cice. Demonstratio, quid. 56. b.
Homerus propter excellentiam comune poetarum nome fecit suum. 33. b.
Homeru mulrae Ciuitates suum ciue esse dicunt. 52. a.
Hominum genus ad honestatem natum. 21. b.
Hominum duo sunt gonera 21. b.
Homo ad intelligendum & agendu, non, ad voluptatem & pastum natus. 9. b.
Homo generosissimus est, qui virtute maxime excellit. 34. a.
Homoioptoton lati. similiter cades, quid: estq; in nominibus & verbis. 52. b.
Homioteleuto lati. similiter desines, quid: & quomodo a homoioptoto disserat. 52. b. & 53. a.
Honestatis magna est pulchritudo. 51. b.
Honestum quod est id solum bonum esse. 36. a.
Honesta apud honestos obtinere facile est. 21. b.
I
IAmbus pes in humili oratioe frequentissimus. 67. a.
Imagines memoriae cuiusmodi esse oporteat. 73. a.
Imagines singulorum verboru memoriae mandare inutile est, & infinitum. 73. b.
Imitatio ve larti, vel exercitationi subijci potest. 3. b.
Incisum grae. Coma, quid: & incisine dicere quid. 63. a. b.
Inductio quid. 34. a.
Inductione poetae vehementer delectantur. 34. a.
In Inductione quae cauenda. 34.
Infinitum inest indefinito. 2. b.
Ingeniu maximam vim ad dicedum assert: & de Oratoris ingenio. 3. b.
Ingenio disciplinis exculto nihil feracius. 12. a.
Initia versuum, initijs orationis no conueniunt. 65. b.
Insinuatio quado sit necessaria. 26. b.
Interrogatio grae. Erotesis quid. & de cius vsu. 55. a.
Interruptiò grae. Parenthesis, quid. 58. a.
Inuentio quid sit. 3. a. & 5. a.
Inuenisse non est existimandus qui sine iudicio inuenit. 3. b.
Ironiae quid sit. 47. a.
Ironiam illusionem, inuersione dissimulationem & permutatione vocant. 47. a.
Ironiae quae inter sententiarum exornationes numeratur, dissertq; ab eae quae est tropus. 58. a.
Isocolon latin. Compar quid. 53. a.
Isocrates eiusq; diseipuli, quod vocales fugerint reprehensi sunt. 61. a.
Iudicij partes accusatio & defensio. 2. b.
Iudicij finis est quaestio iustorum & iniustorium. 2. b.
Iudiciu no est Rhetorica pars. 3. a.
Iudicium laus est cumvtilitate causae iugnenda. 27. b.
Iudicatio vnde nascatur, & quomodo constituatur. 30. a.
Iunctura qualis esse debeat. 63. a.
Iure consulti consilio, Oratores auxilio iuuabant. 11. a.
Iustitia quid, & eius partes. 18. a.
K
Katachrisis, lat. Abusio, & quid sit.
Klimas latinis gradatio, quid.46. a.
L
Lacrymae quantum in oratione valeant. 38. b.
Laus hominum quomodo in tria tempora diuidatur. 17. a.
Laus hominis vnde petenda. 17. b.
Laus magna est tulisse sapienter cae sus aduersos. 19. in laudatione quaeresponendae. 19. b.
Laudem asserunt liberi parentibus vrbes conditoribus, inuenta inuetoribus. 20. a.
Laus vrbium qualis. 20. a.
Licentia grae Parrisia, quid. 57. b.
Locus quid: & quare loci ab. Aristoproqpositi. 5. a.
Loci argum insitorum sedecim. 5. b.
Locorum vsus & vtilit as magna. 12. a.
Locimulta meditatione parati esse debent. 12. a.
Loci sunt argumentorum notae. 12.
Loci & ad probandum & ad mouedum materiam praebent. 12. b.
Locos in mente & cogitatione desigere vtilissimum est. 31. b.
Loca artificialis memoriae cuiu smodi esse debeant. 71. a.
Locis ad memoriam quomodo vtendum. 73.
M
MAteriae oratoris est quo. 1. b.
Materia quid sit. 4. b.
Membrum grae. Colon, quid. 63. a.
Membratim dicere quid sit. 63. b.
Membra in oratione cuiusmodie esse debeant. 68. a.
Membris quae carpitur oratio logissime aliquando excurrit. 68. a.
Membratim quando, & quando cir cunscripte dicendum. 69. a.
Memoria quid sit. 3. a.
Memoriae artem Simonides Chius instituit. 72. b.
Memoria artificiosa eloquetiae pars est. 72. b.
Memoria est eloquentiae the saurus. 73. a.
Memoriae artificium constat locis et imaginibus. 73. a.
Metolepsis latin. Trasumprio. 46. b.
Metalepsis rarissimas tropus, et maexime improprius. 46. b.
Metaphora lati. Traslatio quid 42.
Metaphorae vis omnis quadruplex. 43. b.
Metaphorae multae poëtis permissae quae oratoribus no coueniut. 43 b.
De Metaphora vide plura infra in verbo Translatio.
Metonymia lati. Denominatio, quid 44. b.
Metonymiam Rhetores hypallagen vocant. 45. a.
Metus quid sit 5. a.
Minori apparatu apud sapientes dicendum. 23. b.
Modus definitionis quis sit. 6. a.
Modus & forma verborum in oratione. 59. b. & 60.
Monosyllaba multa non sunt continuanda. 61. b.
Mors etiam laudatur praestantium virorum. 19. & 20.
Motus quatuor sunt genera, partes singularum generum plures. 4. b.
N
Narratio quid sit. 28. a.
Narratio debet esse breuis, aepertae & probabilis. 28. a.
Narratio iucunda sit & suauis. 28. b.
Narratione quando & quomodo sit vtendum. 28. b.
Natura maximam vim ad dicendu affert. 3. b.
Naturae dona fiunt arte meliora. 4. a.
Naturae notatio peperit artem. 4. a.
Negantia sunt valde contraria aientibus. 8. b.
Necessarium dicitur etiam id quod Magni interest. 21. a.
Notatio graec. Etymologia dicitur. 7. a.
Notatione saepe vtuntur oratores & poëtae 7. a.
à Notatione argumentum 7. a.
Numerosae orationis quis inuentor, & curinuenta. 62. a.
Numerosa oratio & poema eisdem pedibus temperantur. 63. b.
Numerus oratorius grae. Rhythmus quid: numerus poeticus metrum dicitur. 64. b.
Numerosa oratione vti difficilius est quàm versu. 64. b. & 65.
Numerus in qua parte ambitus esse debeat. 95. a.
Numerus orationis si semper est idemaxime vitiosum. 66. a.
Numerosum in oratione quid putetur. 66. b.
Numeros omnes in oratione permistos esse sentit Cic. 67. a.
Numerosa quando sua sponte efficiatur oratio. 67. b.
Numerus membrorum cuiusmodi esse debeat. 68. a.
O
Occupatio aliàs praesumptio graec. Prolepsis quid. 55. b.
Occupationis genus quoddam est reprehensio. 55. b.
Oculorum & oris maxima est vis in actione. 75. a.
Officium Rhetoricae quod. 1. a.
Officia quae & quibus anteponenda. 22. a.
Opibus quomodo vtendum. 17. b.
Optimates qui sint. 6. b.
Onomatopoeia Cice. est Nominatioi ca latinis vix permittitur. 45. b.
Oratoris magna & praeclara muntira. 1. b.
Oratoris materia est quaestio. 2. a.
Oratoris perfecti sapientia vniuersae reip, salutem contineri. 1. b.
Orationes ornatissimae quae sint. 3. a.
Oratoris opera & munera qualia. 3. b. 4.b.
Orator fidem facit argumentis. 4. b.
Oratori facultas definiendi est necessaria. 6. a.
Orator definict vberius quàm philosophus. 6. a.
Oratores & poctae saepe per translae tionem definiunt. 6. b.
Oratores auxilio, Iurisconsulti consilio iuuabant. 11. a.
Oratoris maxima vis est in affectibus mouendis. 12. b.
Oraetori dicenti probabiliter mores ciuitatis sunt cognoscendi. 23. a. b.
Orationis quatuor sunt partes, & quare in causa eis vtamur. 25. a.
Oratoriae argumentationes quomodo sint tractandae. 37. b.
Oratio non sit syllogismorum & enthymematu turba conferta. 37. b.
Oratio omnium Regina rerum, magnam vim habet. 38. a.
Oratorem ipsum commoueri, caput est ad animos auditorum mouendos. 38. b.
Orator ab eloquendo nomen accepit. 39. b.
Oratio quomodo ornetur. 40. b.
Oratio fuguratur tã verbis proprijs quàm translatis. 48. b.
Oratio non debet decrescere. 60. b.
Oratio quomodo & quando suapte natura numerosa efficiatur. 67. b.
Orationis quae membris constat, vïs & qualitas. 68. b.
Oratione numerosa quomodo vtendum. 69. a. b.
Oratione nihil magis tenerum & flexibile. 70. a.
Ordinis obseruatio quid. 60. b.
P
Partes virtutis quatuor. 6. b.
Paronomasia lati. Annominatio quid: & quàm varijs rationibus fiat. 52. a.
Paronomasia pondere sententiarum implenda. 52. b.
Permutatio seu inuersiograe. Allego ria, quid sit. 46. b.
Periphrasis quid: ea poetis frequentissma est. 47. b.
Periphrasi contraria perissologia. 47.
Peroratio est extrema pars orationis. 38. a.
Perorationis partes & affectus. 38. a.
Permissio grae. Epitrope quid. 58. b.
Periodum multis nominibus appellat Cice. 63. b.
Periodi initium, mediu & finis qua le. 65. 66.
Periodus habet membra minimum duo, saepe etiam tria. 68. a.
Periodus quid praestare debeat. 65. a.
Perorationes constant numerosae orationis genere. 69. b.
Pedes duarum syllabaru sunt quatuor. 64. a.
Pedes triu syllabaru sunt octo. 64. a.
Ex pedibus pluribus est quod tres syllabas excedit. 64. a.
Poean velorienti, vel mediae, vel ca dentio orationis aptissimus.
Poeon in oratione ampliori frequentissimus. 67. a.
Poema est loquens pictura. 53. b.
Polyptoton lati. traductio, quid. 50. b.
Polysyndeton quid. 50. b.
Polysyndeti & dissolutionis vnus est fons. 51. b.
Praeiudicioru tria sunt genera. 11. b.
Praetermissio vel praeteritio Cic. occupatio, grae paralepsis, quid. 57. b.
Principia in exornatione sunt maximè libera. 28. a.
Principia in deliberatione vel nulla sint vel breuia 28. a.
Priuantia quid sint. 8. a.
Pronominatio, Cics. Antonomasia. 45. b.
Pronuntiatio quid. 3. a.
Pronutiationis laus & vtilitas. 74. a.
Pronutiationis duae sut partes. 74. b.
Propositum graec. Thesin, quid. 2. a.
Propositi duo genera. 2. a.
Proposito quid efficiat orator. 5. a.
Propositio quid sit. 32. b.
Propositionis approbatio. 32. b.
Prosopopoeia quid: & eius vis. 56. a.
Prosopopoeia magnam vim eloquentiae desiderat. 56. a.
Prudentia quid sit. 18. a.
Q
Qvaestio est materia orat. 2. a.
Quaestionum duo genera. 2. a.
R
Rationem quid orator appeles. 30. a.
Ratio assertur à Reo. 30. a.
Ratio Rei labefactatur firmamento. 30. a.
Ratio totius orationis ad iudicationem conferenda. 30. b.
Ratiocinationis quaestio qualis. 31. a.
Ratiocinatio quibus constet. 32. b.
Ratiocinatio graec. syllogismus & epicherema dicitur. 32. b.
Ratiocinationis partes quot sint.
Refutatio dupex, quid. 37. a.
Refutatio & confirmatio eodem inuentionis fonte vtuntur. 37. a.
Repugnantia differunt à contrarijs & dissimilibus. 9. b.
Repetita breuissime sunt dicenda. 39. a.
Repetitio grae. Anaphora, quid. 49. b.
Rerum magnaru duplex genus. 15. b.
Rerum vsum magnarum tria sunt genera ad amplificandum. 15. b.
Rerum copia verborum copiam gignit. 40. b.
Res gestae ad cuiusq; virtutis nome & vim sunt reuocandae. 19. a.
Responsio figura quid. 55. a.
Rhetorica quid: eaq; est ars. 1. a.
Rhetoricae officium, finis dignitas et materia 1. a.
Rhetoricae materia quomodo à caete rarum artium materia differat. 2. a.
Rhetoricae partes quinq;. 3. a.
Rhytmus quid sit. 64. b.
Rhytmi constat spatio temporum, pedes etiam ordine. 64. b.
S
Sapientia quid sit. 18. a.
Sapientiae comites & ministrae sunt Dialectica & oratoria. 18. a.
Sapientia sicut caeterarum, sic etiam eloquentiae fundamentum est. 72. a.
Sapientia est consilium suum de maximis rebus explicare. 23. a.
Schemata grae. quid vocitent. 54. b.
Ser. Sulpitij laus. 20. a. 18. b. 19. a.
Similitudo quid. 7. b.
Similitudo satictatis mater. 33. a.
Similiter desinens grae. homiotcleuron quid. 52. b.
Similiter cadens, grae. homoioptoto, quid. 52. b.
Similiter cadens & similiter desinens quomodo differant. 53. a.
Syllogismus vel epicherema, latin ratiocinatio. 32. b.
Syllogismus quibus conster. 32. b.
Syllogismus cornutus est dilemma. 36. a.
Syllabae verbi prioris non sint primae verbi sequentis. 61. b.
Synichiosis quid. 56. a.
Synecdoche tropus quid. 44. a.
Synecdoches octo modi, ad quatuor reuocantur. 44. a.
Synecdoche à metapoora quid differat. 44. b.
Synecdoche à Cice. Praecisio quid: & quomodo differat ab Aposiopesi. 52. a.
Synonimia quid, & quibus modis coficiatur. 50. b.
Sorites quid, & vnde dicatur. 35. b.
Sorites vulgo dicitur argumentatio à primo ad vltimum. 35. b.
Sorites saepe fallax. 36. a.
Soriti quomodo resistendum. 36. a.
Status quid sit. 29. b.
Status vnde nascatur, & vnde dictus. 29. b.
Status quomodo tractetur. 31. b.
Status tres, & quid sint. 29. b.
Stylus dicendi magister. 60. a.
Suadendo vel dissuadendo traia sunt spectanda. 20. b.
Suadendi partes sunt tres. 21. a.
In suadendo & dissuadendo quae ad uertenda: est que id grauissimae personae. 23. a. b.
Subiectio, grae. aetiologia quid. 55. b.
Sustentatio gr. Paradoxo, quid. 57. a.
T
Terretur facillime leuissimi cuiusq; animus. 21. b.
Tertium genus figurarum verborquale. 52. a.
Testimonium quid dicatur. 11. a.
Themistoclis & Theodectis, atque altorum excellentissima memoria. 74. a.
Thesin Cice. propositum vocat. 2. a.
Thrasimachus numerosae orationis inuentor. 62. a.
Traductio grae. Polyptoton, quid. 50. b.
Translatio cum frequentissimus tropus, tum longe pulcherrimus. 42. b.
Translatio grae. metaphora quid. 42. b.
Translationem genuit necessitas, iucunditas celebrauit. 42. b.
Translatio & comparatio quomodo differant. 43. a.
Translatio est quadruplex. 43. a.
Translatio quomodo fiat. 43. a.
In traslatione quae fugienda. 43. b.
Translationum variae species. 43. b. 43. a.
Translationis frequens vsus exit in allegoriam & aenigma. 43. b.
Translatio durior quomodo molliendae 43. b.
Tres exercitus Pop. Ro. in bello Civili Caesaris & Popcij interufecti. 14. b.
Tropinumero sunt vndecim. 14. b.
Troporum & figurarum discrimen. 48. b.
V
Varietate res gaudent, & animus nouis delectatur. 50. b.
Verba simplicia qualia. 41. a.
Verbor simplicium optima quae. 41. a.
Verba simplicia iudicio aurium sunt ponderanda. 41. a.
Verba inusitata quae. 41. b.
Verbu poeticum aliquando dignitatem habet in oratione. 41. b.
Verba nouuntur quatuor modis. 41. b.
Verbo sensum claudere optimum. 60. b.
Verba in oratione non sunt ad pedes dimensa. 60. b.
Verborum breuium & longorum vitanda est continuatio.
Nec verba verbis, nec nomina nominibus continuari debent. 61. b.
Verecundia est omnium virtutum custos. 18. b.
Versus in oratione si essicitur vitiu est. 65. a.
Virtutis partes quatuoy. 6. b.
Virtus quot & quales coplectatur. formas. 7. b.
Virtus in extremaru rerum vsu ac moderatione maxime cernitur. 27. b.
Virtutis duplex vis. 17. b.
Virtutum singularu sunt certa quae dam officia. 18. b.
Virtus praestatis viri quae sit. 19. a.
Virtus rebus difficilibus & arduis comparatur. 34. b.
Vitra quae in oratione numerosa vitanda. 68. a.
Vocem qualem exigat motus animi. 74. b.
Vox quantu possit in oratione. 74. b.
Vrbanitas opportuna reficit animos. 26. b.
Vrbes similiter atq; homines laudantur. 20. a.
Vsus. & exercitatio quantum valeant. 70. a.
Vtile quomodo consideretur. 22. a.
Vtilitaris species quomodo commendanda. 22. b.
Vtilitas semper cum dignitate coniuncta est. 23. a.