INDEX CAPITVM SEV TITVLO
RVM SEQVENTIVM COM
MENTARIORVM.
LIBER PRIMVS.
Periculosam esse Copiae affectationé. Cap. i
fol. iij.
A quibus inuéta eta qbus exercitata Copia. Cap. ij.
fo. iij.
Auctores quéadmodu luserint oñtatóe Copie. Ca. iii.
fo. iij.
Quibus vitio data copia immodica. Ca. iiij.
fo. iiij.
Eiusdé artificis esse breuiter & copiose dicér. Ca. v.
fo. iij.
De stulte affectátib vel breuitaté vel copia. Ca. vi.
fo. iij.
Duplicem essecopiam. Cap. vij.
fol.iij.
Quas adres cóferat hae cexercitatio. Cap. viij.
fo. v.
Quibus exercédi rónibus hçc facultas paret. Ca. ix.
fo. v.
Prima prçceptio de copia. Cap. x.
fol. v.
Prima variandi ratio per Synonymia. Cap. x.
fol. vi.
Vocabula Sordida. Inusitata. Poetica. Prisca. Obsoleta. Dura. Peregrina. Nouata
fo. vij.
Aetatum propria vocabula. Cap. xi.
fol.vij.
Ratio variadi per Enallagen siue hererosin. Ca. xii.
Variat Nuerus fo. viij. Persona. Gen. Casus. Spés. Figu
 
Variat Mod. Declinatio. Cóiugatio. fo. x ra. Tps.
fo. ix.
Variandi ratio per Antonomasiam. Cap. xiij.
fol. x.
Variandi ratio per periphrasim. Cap. xiiij.
fol. x.
Etymologia. Notatióe. Finitioneq facta variatio.
fol. x.
Variandi ratio per metaphoram. Cap. xv.
fo. x.
Deflexio. fo. x. Ab irratónali ad rónale. Ab aiali ad nó aial aut Cótra fo. xi. Ab aiali ad aial. Abinaiato adinanima
 
Metaphora reciproca. Ca. xvi. (tu aut otra. fo. xi.
fo. xi.
Variandi ratio per allegoriam. Cap. xvij.
fo. xi.
Variandi ratio per catachresim. Cap. xviij.
fo. xij.
Variatio per Onomatopoeian. Cap. xix.
fo. xij.
Variandi ratio per metalepnm. Cap. xx.
fo. xij.
Variandi ratio per metonymiam. Cap. xxi.
fo. xij.
Variandi ratio per Synecdochen. Cap. xxij
fol.xiij.
Variandi ratio per Aequipollentia. Cap. xxiij.
fol.xiij.
Variandi ratio per comparatiua. Cap. xxiiij.
fol.xiij.
Variandi ratio per relatiuorum commutatibem. Cap. xxv.
folio. xiij.
Variandi ratio per amplificationé. Cap. xxvi.
folio. xiij.
Variandi ratio per hyperbolen. Cap. xxvn.
fo. xiiii.
Variandi ratio per m k w s i n . Cap. xxviij.
fo. xiiii.
Variandi ratio per compositionem. Cap. xxix.
fo. xiiii.
Variandiró per s u n T a x i n . i. cóstructioné. Cap. xxx.
fo. xiiii.
Variandi ratio per mutationem figurae varis modis. Cap. xxxi.
folio. xiiij.
Experientiae mirae in variando. Cap. xxxij.
fol. xv.
Variatur hec verba. Tue, lrae, me, magnope delectart.
fol. xv.
Variato facta mois. liiij. lté. cxlvi. modis.
fo. xvi. et sequé.
Sp du viuá tui meminero Variat. cxcv. modis.
fo. xviij.
Plus & plusq. Adsummum. Vtminimum (&sequéti.
folio. xxi.
Quibus móis tribuim plura ex aeq. Ca. xxxiiij.
fo. xxi.
Quae cómodius copulét cótraria. Cap. xxxv.
fo. xxi.
Quibus modis eqliter remouemus. Ca. xxxvj.
fo. xxi.
Quibus modis tribuimus ineqliter. Ca. xxxvii.
fo. xxi.
Quibus modis ineqliter remouem. Ca. xxxviij.
fo. xxij.
Quo pacto tribuam aut réoueamus ordie Ca. xxxix.
fo. xxij.
Per cóparariuu eadé effertur sentétia. Ca. xl.
fo. xxij.
Vertutur dignus & indignus. Decet &c.
fo. xxij.
Necessitatis vocabula & libertatis.
fo. xxii.
Statuendi, Assentiendi & dissentiendi.
fo. xxiij
Precandi nomina & verba.
fo. xxiij
Primi supini variatio. fo. xxiij. Diuidédiforme. Ca. xli.
fo. xxiij
Distribuendi formae. Cap. xlij.
fol.xxiiij.
Augendi positiuum. Cap. xliij.
fol.xxiiij.
De variando Positiuo.
fol.xxiiij.
Rarióes minuendi Positiuu. Cap. xliiij.
fol.xxiiij.
Quibus ratóibus auget cóparatiuus. Ca. xlv.
fo. xxv.
Quibus modis iminuitur cóparatiuus.
fo. xxv.
Quibus rónibus augem suplatiuu. Ca. xlvi.
fo. xxv.
Periphrasis Comparatius. Cap. xlvij.
fo. xxv.
Quibus modis suplatiuu variamus. Ca. xlviij.
fo. xxv.
Varia exépla variandi &c.
fo. xxv.et cófequéter.
Cómunis oim graduu variatio. Cap. xlix.
fo. xxviij.
De propositione generali. Cap. l.
fo. xxix.
De ppositione nó generali. Cap. li.
fo. xxix.
Elegantia signorum. Cap. lij.
fo. xxx.
Vtero Neuter. Semper. Saepe &c.
fo. xxx.
De varietate negationis. Cap. liij.
fo. xxx.
De tribus negatóibus & Synonymis negádi.
fo. xxx.
Connectendi formulae Cap. liiij.
fo. xxxj.
Transitionum variae formulae. Cap. lv.
fo. xxxi.
Finales formulae. Cap. lvi.
fo. xxxi.
Causales formulae. Cap. lvij
xxxij.
Q e L I k w s acceptum. Cap. lviij.
fo. xxxij.
Vt e I L I k w s sumptum. Cap. lix.
fo. xxxij.
Prohibendi aut impediendisigna. Cap. lx.
fo. xxxij.
Dubirandi. Sine et Contra. Ostentandi. Corrigendi. Sanandiq.
fo. xxxiij.
Blandiendi siue hortandi signa.
fo. xxxiij.
Tua causa. Vtrum nec ne. xxxiij. Concedendi. Paru ab esse. & incertitudinis indicia.
fo. xxxiij.
Correctóis & occupatóis formulae. Cap. lxi.
fo. xxxiij.
Auctores citandi formulae. Cap. lxij.
fo. xxxiiij
Variatio imperatiui modi. Cap. lxiij.
fo. xxxiiij.
Variatio futuri. Cap. lxiiij.
fo. xxxiiij.
De periphrasi generali verbor. Cap. lxv.
fo. xxxiiij
De modo potentiali. Cap. lxvi
fo. xxxiiij
Aestimandi verba. Cap. lxvij.
fo. xxxiiij
Emendi formulae et similia. Cap. lxviij.
fo. xxxiiij
Discriminis formulae. Cap. lxix.
fo. xxxv.
Affirmandi formulae. Cap. lxx.
fo. xxxv.
Accusandi formulae. Cap. lxxi.
fo. xxxv.
Formulae vtilitatis. Cap. lxxij.
fo. xxxv.
Officiendi etiuuadi formule. Cap. lxxiij.
fo. xxxvi.
Functionis formulae. Cap. lxxiiij.
fo. xxxvi.
Quib modis tribuimus aliqd. Cap. lxxv.
fo. xxxvi.
Titulorum variatio. Cap. lxxvi.
fo. xxxvi.
Gratulandi verba. Cap. lxxvij.
fo. xxxvi.
Gratias agendi. Cap. lxxviij.
fo. xxxvi.
Referendi beneficium. Cap. lxxix.
fo. xxxvij.
Originis verba. Cap. lxxx.
fo. xxxvij.
Pensandi verba. Cap. lxxxi.
fo. xxxvij.
Aptitudinis formulae. Cap. lxxxij.
fo. xxxvij.
Ablegandi verba. Cap. lxxxiij.
fo. xxxvij.
Proficiscendi verba. Cap. lxxxiiij.
folio. xxxviij.
Conatus. Cap. lxxxv.
folio. xxxviij
Explicandi et implicandi verba. Cap. lxxxvi.
folio. xxxviij
Verba finis seu propositi. Cap. lxxxvij.
folio. xxxviij
Qua est impudentia. Cap. lxxxviij.
fo. xxxviij.
Q, vt, Q qui. Cap. lxxxix.
folio. xxxviij
Bene est. Cap. xc.
folio. xxxix
Mea sententia. Cap. xci.
folio. xxxix
Morem gerendi verba. Cap. xcij
folio. xxxix
Rogádi. Ca. xciij. Ignoscédi. xciij. Abrogádi. xcv.
folio. xxxix
Ornandi verba. Cap. xcvi.
folio. xxxix
Inter coena. Cap. xcvij. Post coena Cap. xcviij.
folio. xxxix
Similitudinis verba. Cap. xcix.
folio. xxxix
Mutui. Cap. c
xi.
Fallendi. Cap. ci.
folio xi.
Estamicus &c. Cap. cij.
folio xi.
Sperandi verba. Cap. ciij.
folio xi.
Ad verbum. Cap. ciiij.
folio xi.
Ironiae verba. Cap. cv.
fo. xi.
Extrahere diem. Cap. cvi.
folio xi.
Paratum ac facile. Cap. cvij.
folio xi.
Depellendi. Cap. cviij.
folio xi.
Agnoscendi. Cap. cix
folio xi.
Ab adolescentia. Cap. cx.
folio xi.
Accurate. Cap. cxi.
fo. xi.
Perficiendi. Cap. cxij.
folio xi.
Committendi. Cap. cxiij
folio xi.
Amandi. Cap. cxiiij.
folio. xli
Cupiendi. Cap. cxv.
fo. xli
Male precandi verba. Cap. cxvi.
folio. xli
Pollicendi. Cap. cxvij.
fol. xli.
Principatus. Cap. cxviij
fo. xli.
Ludorum vocabula. Cap. cxix.
fo. xli.
Agere delectum. Cap. cxx.
folio xli.
Adimendi honorem. cxxi.
fol.xlij.
Persuadendi. Cap. cxxij.
fol.xlij.
Inferendi. seu rationandi. Cap. cxxij.
fol.xlij.
Nil nisi Cap. cxxiiij.
fol. xlij.
Laudandi ac vituperandi. Cap. cxxv.
fo. xlij.
Summae. Cap. cxxvi.
fo. xlij.
Perdendae opetae. Cap. cxxvij.
fo. xlij.
Fructus. Cap. cxxviij.
fol. xlij.
Impudentiae. Cap. cxxix.
fol. xlij.
Affectandi verba. Cap. cxxx.
fo. xlij.
Ignorandi aut contra. Cap. cxxxi.
folio. xliij.
Turpe est & similia. Cap. cxxxij.
folio xliij.
Quin et Vttion. Cap. cxxxiij.
fo. xliij.
Id quod.Quod. Ita vt. Vt. Cap. cxxxiiij.
fo. xliij.
Amplificandi verba. Cap. cxxxv.
fol. xliij.
Reciproca cóstructio quorundá. Cap. cxxxvi.
fo. xliij.
Non contentus. Cap. cxxxvij.
fo. xliij.
Satisfaciendi verba. Cap. cxxxviij
fo. xliij.
Impunitatis aut contra. Cap. cxxxix.
fo. xliij.
Suadendi aut consulendi. Cap. cxl.
fo. xliij.
Prudens. Cap. cxli. cxl. Cause. Cap. cxlij.
xliiij.
Dierum notatio. Cap. cxliij.
fol. xliiij.
De numeralibus. Cap. cxliiij19/08/99.
fo. xliiij.
Aduerbia temporis. Cap. cxlv.
fol. xliiij.
Annumerandi. Cap. cxlvi.
fo. xlv.
Init ac finis. Cap. cxlvij.
fo. xlv.
Maior opinione. Cap. cxlviij.
fo. xlv.
Contingendi verba. Cap. cxlix.
folio. xlv.
Are & a persona variandi formulae. Cap. cl.
fo. xlv.
Ex more. Cap. cli.
fo. xlv.
Subornandi verba. Cap. clij
fo. xlv.
Renouandi verba. Cap. cliij.
fo. xlv.
Finis capitum prioris commentarij.
 
Sequentis auté tituli non sunt
 
per capita distincti.
 
DE RERVM COPIA LI
BER SECVN.
Prima locupletandi ratio.
fol. xlvi.
Cyclopaediam absoluit.
folio xlvi.
Omibus naturae fortunaeq dotibus oditus.
Folio xlvi.
Totus cómaduit
fo. xlvij.
Secunda variandi ratio
fo. xlvij.
Tertia ratio. Variandi ratio. Quarta ratio
xlviij.
Quinta ratio.
xlviij.
Descriptio rei.
fo. xlviij & sequenti.
Descriptio personae.
folio. xlix.& sequenti.
Descriptio loci
folio. li.
Descriptio temporis.
foli. li.
Egressio quae est sexta locupletandi ratio.
fo. lij.
Septima ratio.
foli. lij.
Octana locupletandi ratio.
foli.liij
Nona dilatandi seu locuplentandi ratio.
fo. liij
Decima dilatandiratio.
fo. liiij.& sequenti.
Vndecima ratio.
folio. lvi.
Loci communes.
folio. lvi.
Quomodo tractanda sint exempla.
folio. lvij.
Secundus modus locupletandi exempla.
fol. lvij.
De exemplo fabuloso.
lviij. &sequenti.
Tertius modus locupletandi exépla.
lix. &sequenti.
De parabola.
folio. lxi.
De imagine.
folio. lxii.
De contentione demonstratiua.
folio. lxii.
De iudicijs.
folio. lxii.
De sententijs.
lxiij.
De expolitione.
folio. lxiiij.
De apologis.
foli. lxiiij.&sequenti.
De somnijs.
folio. lxv.
De fictis narrationibus.
folio. lxv.
De allegorijs theologicis
fol. lxv.
De ratione colligendi exempla.
foli.lxvi.&sequenti.
De partium rhetoricarum multiplicatione.
folio. lxxi.
Epilogus operis.
foli.lxxij.
Quid vtrobiq siue vterq, hoc est tam breuitatis & Copiae studioso vitandum sit.
folio lxxij.
Finis indicums