INDEX EORVM
QVÆ HOC VOLVMINE
TRACTANTVR.
PRÆFATIONE Astrologiam physicam secernédam à superstitiosa docetur:nec per illam euerti diuinam prouidentiam potentiámque Dei: nec humani arbitrij libertatem: & quod partim sit scientia, partim coniectura, partim suspicio, sicut medicina: & quomodo in ea procedendum: & stellas agere quadruplici modo in inferiora: & quibus authoribus in ea vtendum.
LIB. I.
 
Cap.1. A planetarum, & fixarum, & inferiorum varietate, murationum rerum inferiorum causas, & initia sumi oportere. pag.
11
Cap. 2. Art. 1. De planctis in communi.
12
2. De planetarum natura speciatim.
13
3. De foelicitate & infoelicitate planetarum.
14
4. De temporaneitate planetarum.
15
5. De sexu planetarum.
15
6. De amicitia & inimicitia planetarum.
16
Cap.3.De planetarum passionibus prout ad suos orbes conferuntur.
16
Cap.4. Art.1. De coeli spatiis partibusque, prout planetæ in eis varias exercent erga nos operationes simul cum illis, vel illæ solæ ob fixarum situm.
19
2. De Zodiaci figuris.
21
3. De Zodiaci diuisione secundum quam annus diuiditur: quod est tempus quo ipsum peragrat Sol.
22
4. De quartis anni subpolaribus & æquinoctialibus.
24
5. Aliz Zodici diuisio.
25
6. & 7. Duæ aliæ Zodiaci diuisiones.
26
8. De antisciis.
26
9. De imperantibus & obedientibus diuisio quinta.
27
10. De coniunctis & inconiunctis diuisio sexta.
27
11. De sexu penes quem sumitur septima diuisio signorum Zodiaci.
28
Cap.5.De stellarum declinationibus & latitudinibus.
28
Cap. 6. De variabili stellarum situ ex mutatione coeli variabili, vnde figuræ eriguntur.
31
Cap. 7. Art. 1. De planetarum dignitatibus.
33
2. De domibus corundem
33
3. De domibus planetarum erga subpolares, & æquinoctiales, & æquidistantes nobis ab æquatore incolas.
35
4. De exaltationibus planetarum.
37
5. De triplicitatibus eorumdem.
39
6. De terminis eorundem.
41
7. De carpentis.
43
8. De persona.
43
9. De gaudio.
43
Cap. 8. De planetarum passionibus, prout ad Solem conferuntur.
43
Cap. 9. De planetarum inter se habitudine ex situ proueniente.
46
Cap. 10. Artic. 1. De planetarum inter se & cum fixis configuratione,& aspectu.
47
2. De platicis aspectibus, eorúmque passionibus.
51
3. De quibusdam aliis passionibus applicationum & defluxuum.
53
Cap. 11. De fixarum natura, & dominio, & actione super inferiora, per se, & cum planetis.
53
LIB. II.
 
De magnis rerum bumanarum mutationibus, initÿs, & causis.
 
Cap. 1. Quibus ex causis, principiis,& signis coelitus sit prognosticandum.
55
Cap. 2. Art. 1. Dissertatio de dominiis planetarum iuxta opinionem authoris, & Arabum per climata, & Ptolemæi per triangulos super omnes regiones mundi: & de Arabum errore, & Ptolemæi insufficientia.
56
2. De moribus gentium ex Ptolemæo per triangulorum dominos.
60
3. De moribus gentium ex signorum dominantium natura.
63
4. Quod signum cui prouinciæ dominetur secundùm Ptolemaicos triangulos interiores,exteriorésque.
63
5. Examen eiusmodi dominiorum.
64
Cap. 3.Art. 1. Quamuis Deus inferiora mutet: non tamen sine causis secundis id fieri. Et quod Ptolemaici de imperiorú & sectarum mutationibus ex trigonis dixerunt insufficiens esse.
66
2. De dominio planetarum super prouincias ex authoris dogmate; similiter & signorum: & de translationibus imperiorum, & religionis & artium, propter solis & obliquitatis & absidum & fixarum mutationem.
69
3. De cæteris causis & initiis mutationum,& modis & veritatibus eorurn.
74
4. Præter alia principia mutationum, rationem anomaliarum essu habendam, concordiámque eius cum mutationibus magnis.
76
5. De dominiis planetarum & signorum super prouincias & ciuitates agnoscendis iuxta authoris dogmata, quamuis translatis coelestibus causis.
78
Cap. 4. Art.1. De eclipsium indicationibus & affectione.
79
2. De loco afficiendo à causis sidereis in eclipsi.
80
3. De principio & duratione effectus.
80
4. De generibus rerum afficiendarum.
81
5. De signis afficientibus.
81
6. De planetis dominis & fixis erga genus afficiendum.
82
7. De aliis indicationibus afficiendorú ex signis coeli specialibus.
82
8. De magnitudine effectus.
83
9. De qualitate effectuum ab agentibus in eclipsis dominis,
83
10. De qualitate effectus ex patientibus communibus & singularibus.
86
11. Iudicium eclipsiú ex coloribus.
88
Cap.5. Art.1. De cometarum & ignitarum impressionum indicatione & effectione.
89
2. De colore cometarum.
90
3. De splendore eorundem.
90
4. De loco eorundem.
91
5. De forma.
91
6. De diuturnitate.
92
7. De tempore effectus.
92
8. De habitu ad Solem.
92
9. De situ.
92
10. De motu.
93
11. De figuræ erectione in apparitione cometæ, & varia effectione ex illa.
93
12. Quod cometæ non inaniter putantur afficere res humanas.
93
13. De nouis stellis.
94
LIB. III.
 
De mutationibus temporum in elementis.
 
Cap. 1.Art. 1. Dicendum esse de mutationibus elementorú à coelo,& de effectibus harum mutationú.
96
2. De anno,eiusque principio,& quartis.
96
3. De quartis anni speciatim.
97
4. Iudiciú ex quartis anni specialius.
98
Cap.2.Art.1.De iudicio quartarum anni & mensium, & signorum natura, & fixarum.
99
2. Examen decretorum Ptolemæi de natura signorum.
100
Cap. 3.Prognostica ex quartis anni,primumque ex vere.
102
2. Prognostica ex æstate.
103
3. Prognostica autumni.
103
4. Prognostica hyemis.
104
5. Varia item prognostica in quartis anni.
104
Cap.4. Art.1. De mensium prognosticis.
105
2. De quartis mensis.
106
Cap.5.Art.1. De dierum prognosticis.
107
2. Prognosticú ex syzygüs planetarum speciatim,& primò ex Saturno.
102
3. Ex Ioue.
102
4. Ex Marte.
109
5. Ex Venere.
109
6. Ex Mercurio.
109
7. Prognosticum ex apertione portarum.
109
Cap.6. Prognosticum de horis dierum.
110
Cap.7. Art. 1. Prognosticandum insuper ex accidentibus inferioribus ad superiora sidera collatis, tanquam ex signis & concausis temporum.
112
2. Prognofticum ex inferioribus à Sole.
112
3. Ex Lunæ accidentibus.
113
4. Ex fixarum accidentibus erraticarumque stellarum.
114
5. Ex iride.
114
6. De ostentis coeli.
115
7. Ex nubibus.
115
8. Ex corporibus aliis: & primò ex igne.
116
9. Ex aquis.
116
LIB. IV.
 
De natiuitatibus.
 
Cap. 1. Art. 1. Cur iudicium de vita & morte ex puncto natiuitatis sumatur ab astrologis.
117
2. De horoscopo.
118
3. De figuræ erectione, & partitione, & quæsitis in singulis domibus, & planetis significatoribus.
119
Cap.2.Art. 1.De parentibus nati.
121
2. De fratribus & sororibus.
214
Cap.3.Art.1.De sexu.
125
2. De parru geminorum.
125
3. De monstris.
126
4. De iis qui non nutriuntur.
127
Cap. 4. Art. 1. De vitæ spatio superuiuentium agnoscendo.
128
2. De aphetæ principalis vitæ gubernatoris electione.
129
3. De vitæ dimensione per directionem aphetæ ad interfectores.
130
4. De interfectore & tempore interfectionis in directione conuersa.
131
5. De interfectoribus & interfectionis temporibus in directione recta.
132
6. Diuersæ rationes euadendi & certificandi mortem, & malos euentus,ex occursu maleficarum vario.
133
Cap.5. Art. 1. De forma & temperatura corporis generaliter.
134
2. De eodem speciatim ex planetis significatoribus,& qualificantibus.
135
3. De eodem ex quartis anni.
136
4. De eodem ex signis stellatis.
137
Cap. 6, Art. 1. De vitiis ex morbis corporis generaliter.
138
2. De natura vitij morbíque, & partibus affectis à signis.
138
3. De eodem à planetis significatoribus, vel qualificatoribus.
139
4. De vitiis speciatim.
140
5. De cæcitate.
140
6. De sterilitate.
141
7. De linguæ impedimento.
142
8. De claudis, gibbis, & contortis.
143
9. In cute.
143
10. De morbis speciatim.
144
11. Ex planetis morborum authoribus & qualificatoribus.
144
12. Exsignis coeli de eisdem.
145
13. De sanabili,& insanabili,& tegibili.
145
Cap. 7. Art. 1. De qualitatibus animi generaliter.
146
2. De eodem ex locis, seu signis.
147
3. De eodem ex dominis locorum qui dominatores & qualificatores dicuntur.
147
4. De locorum dominis, seu morum gubernatoribus sigillatim.
148
5. De eodem ex configuratis ad locos, dominòsque locorum.
154
Cap. 8.Art. 1. De vitiis & morbis animi redundantibus ex temperamenti,& spirituú animalium passionibus à coelo generaliter.
155
2. Specialiter de iisdem.
155
3. De sanabili, insanabili, tegibilique.
156
4. De vitiis in re venerea speciatim.
157
5. De eodem regulæ speciales.
158
Cap. 9. Art.1. De coniugio & prius de vxore.
159
2. De qualitate vxoris.
160
3. De marito.
160
4. De qualitate mariti.
161
5. De conuictu coniugum.
161
6. De conuictu concubinario.
162
7. De vi & moribus concumbendi.
163
Cap.10. Art. 1. De filiis.
164
2. De filiorum splendore, & obscuritate.
165
3. De habitu filiorum ad parentes.
165
4. De filiorum inter se habitu.
166
Cap. 11. Art. 1. De amicis & inimicis.
167
2. De eo qui est causa amicitiæ & odij.
167
3. De lucro & damno alterutrius.
167
4. De tempore quo amicitia & inimicitia temperanea contrahitur.
168
5. De fundamentis amicitiarum & inimicitiarum.
168
6. De magnitudine & firmitate amicitiæ & odij.
169
7. De commoditatis agnitione ex illis.
169
Cap.12. De seruis.
169
Cap. 13. Art. 1. De fortunis & diuitiis.
170
2. De multiplici fortunatione.
171
3. De diuitiis & mendicitatibus peculiarius.
172
4. De occasione, fundamento, & qualitate diuitiarum ex dominis fortunæ.
172
5. De eodem ex configuratis astris ad fortunam & dominos eius.
173
6. De rempore diuitiarum.
174
Cap. 14. Art. 1. De dignitatibus & honoribus generaliter.
174
2. De dignitatibus acquisitis restimonio astrorum.
175
3. Ex dignitatibus causa, robore, & qualitate.
177
Cap. 15.Art. 1. De opificio.
178
2. De subiectæ materiæ proprietate in opificio ex signis.
179
3. De qualitate opificij à gubernatoribus.
179
4. De qualificatione ex planetis sigillatim.
180
5. De eodem vbi adsunt duo qualificatores, & cum configuratione aliorum.
181
6. De magnitudine,claritate, & obscuritate opificij.
182
7. De tempore vtilitatis opificiorum.
183
Cap. 16. Art. 1. De peregrinatione & itineribus.
183
2. De sitibus erga quos significatur peregrinatio.
184
3. De magnitudine & breuitate itinerum.
184
4. De fortunatione & qualitate itineris.
184
5. De causis itinerum.
185
6. De tempore.
186
Cap.17. Art. 1. De mortis qualitate generatim.
186
2. De mortis qualitate ex prothanatorum natura sigillatim.
186
3. De morte violenta.generaliter.
188
4. De violenta speciatim ex Saturno.
188
5. De violenta morte ex Marte.
189
6.De violenta ex duplici malefica.
190
7. De morte extra patriam.
190
LIB. V.
 
De temporibus euentuum sidercerum.
 
Cap. 1. Art. 1. Præter causas vniuersales, particulares simul in euentuum temporibus, & ratione, considerandas esse.
192
2. De cuentuum temporibus in genituris.
194
3. De ætatum ratione.
194
4. Examen prædictorum de ætatibus.
195
Cap. 2. Artic. 1. De directionibus tempora cuentuú declarantibus.
198
2. Consideranda esse tria in directione, videlicet significatorem,promissorem, dispositorem, & his configuratas stellas, & alia quæ anticipant & postponunt euentum.
199
3. De forma dirigendi apheras.
200
Cap. 3. Art. 1. De progreffionibus annuis.
203
2. De progressu menstruo.
204
3. De progreffn diatio.
205
Cap. 4. De ingrefsibus.
205
Cap. 5. Artic. 1. De subiecto euentus.
206
2. De foelicitate & infoelicitate euentus.
207
3. Quando certius & magis elucescet euentus.
207
4. De euentus magnitudine.
208
5. De reuolutionibus.
210
LIB. VI.
 
De electionibus sideralibus.
 
Cap.1. Naturali ratione, & diuina authoritare, scientiam de electionibus esse veram, necessariamque physicis,nec damnandam.
212
Cap.2. Art. 1. De electione siderali in facris.
214
2. Vttum oratio requirat siderationem.
214
3. De electione in philosophando.
216
Cap. 3. Art. 1. De electione in corporis regimine.
217
2. De medicinæ corporalis electionibus.
217
3. In generatione.
219
4. In animalium generatione.
219
Cap.4. Art. 1. de regnis, & ciuitatibus, & republica.
220
2. De electione legis ferendæ.
221
3. De loco mutando.
221
4. De electione prælij.
221
5. De ædificiorum electione.
222
6. De nauigationis electione.
223
7. De itineris electione.
223
Cap. 5.Art.1.De agriculturæ electionibus.
223
2. De lignorum sectione.
226
3. De electione in contractibus.
226
Cap.6. De dierum electione.
227
Cap.7. De electionibus generaliter.
232
LIB. VII.
 
De siderali fato vitando.
 
Cap. 1. Artic. 1. Stellarum fata, vitari posse.
fol.3
2. Remedia vniuersalissima côtra satales euentus reperiri in Deo scientiarum propter hoc nobis authore & in ratione inuentrice.
5
Cap. 2. Art. 1. Distinctio Malorum in vniuersalissima, vniuersalia, particularia,& particularissima.
7
2. An contra vniuersalissima sit remedium, & quando.
8
3. De vniuersalibus, & particularibus, & infra citandis.
9
Cap. 3. Ex iam inuentis plura adhuc inueniri posse remedia contra omnia mala docemur: & principum vitio negligi, tardarique & quid agendum.
10
Cap.4. Art. 1. De vitandis malis ab eclipsi imminentibus.
11
2. De effugiendis malis à cometa inferendis.
13
Cap.5.Art. 1. De vitandis malis à coelo, nasciturorum, & natorum, generatim.
14
Cap.6. Art. 1. Tempora peculiaria applicandi remedia ad captandos vel vitandos euentus siderales speciatim.
17
2. Quo tempore, que remedia, ad morborum corporis effugium conueniant: & vnde natura morbi, vt naturam remedij consequaris, agnoscenda.
18
3. Ratio vitandi Carcerem.
18
4. Ratio vitandi principis iram.
19
5. Ratio vitandi vulnera, necisque violentæ pericula.
19
6. Periculú à veneno qui euitetur.
19
7. A vulneribus.
19
8. Ne cadas, & ne quid supra re cadat, cautela.
20
9. A naufragio cautela.
20
10. Cautela contra iacturam rei præcusam.
20
Cap.7. De secretioribus remediis.
21
Cap.8. Cur prædicta remedia non omnibus profuere.
22