INDEX RERVM ET
VERBORVM QVÆ HOC
Libello continentur.
A
 
Abdicandorum Regù ius penes populum
55
Adr. Turnebi opinio indisquisitionem vo cata
33
Æduià Romanis consaguineidicti
4
Æduoru potentia
4.5
Ægyptij in molibus, Galli in litibus & ca lùniis occupati
213
Amph etionum Concilium
95
Anglorù regni administratio qualis.
97
Anglicum parlamentum
97
Anselmus Episcopus Regis sui proditor
161
Apannagium
66
Aruernorum veterum potentia
5
Attila victoriæ immanes
44
Attuarij Franci
42
B
 
Bataui Francis primi finitimi
33
Bellum bonipublici no minatum
178, 179
Bellorum iustorum no semper secundi euetus
40
Blancæ reginæ matris insana dominatio, & infausta
201, 208, 209, 210
Bonifacij Papæ ad Philipp. Frãc. regem listeroe
171
Brunechildis reginæ matris insana dominatio
205
Brunechildis horrendum suppliciu
206
Baudilo regis iniuriosi interfector
57
Britones Britonãtes veteris linguæ Gallicæ reliquioe
13
Budæ opinio de Paribus Franciæ
148
Budæus rabularu hostis infestissimus
23
C
 
Cæsaris locus emedatus
9, 10
Calicis in Coena plebi communicandi mos vetus
204
Caninefates Frãcorum populares
33
Capillitij Regalis ius
79
Capilli honoris caussa filio regis præcidebãtur
84
Carolus Magnus litigantes audiebat, & lite cognita, sententiam dicebat.
219
Caroli Magnifilij reges a populo electi
48
Carolus Simplex à Frãcis abdicatus
60
Carolus Crassus rex à Francis abdicatus
59
Chanci & Chayci Frãcoru populares
29, 83
Childericus primus Frãcorum rex abdicatus 56 alter
57
Childericus Merouei filius primus Frãcogalliærex
43
Chilpericus rex à Frãcis abdicatus
58
Chrotildis reginæ matris insana dominatio
203
Cicero differètiam statuit inter regem & regnum
158
Ciuitas, Regioque magistratu codem utitur
2
Colonia Agrippina a Francis liberata
41
Comati reges Francogalli
79
Comes stabuli qualis
138
Comestabilij dignitas
139
Comites domus regiæ, Comites Palatij
130
Cominij testimonium de Concilii autoritate 182 in Concilio quibus de rebus agatar
116, 117, 119
Cocilis auctoritas in Religionis negotiis
153
Concilij auctoritas in regem Ludouicum XI.
178
Concilij iurisdictio in controuersiis de regno
166
Concilij auctoritas rege capto
168
Concilij Francogallici auctoritas quata & qualis
95, 115, 116, 118
Concilium quò referatur à Seyssello
84
ad Concilium vocabatur Princeps criminis insimulatus
119, 120
Concilium priscæ Galliæ publicum
3
Consiliarijalij regis, alij regni
93, 157
Criniti reges Francogalli
79
Cristati Francorum reges
83
Curatores regni XXXVI.
181
Curta regis, quæ
133.
ire in curiam
111, 112, 113
Curiæppl. R. Curiatæ leges, Curiatæ comitia
164
D
 
Difficilius nihil quàm bene imperare
93
Druydæ scriptura non vtebantur
10
E
 
Edictu de ritibus Ecclesiæ Romano moreseruandis in Gallia
16
Eleuare regem
54
Ephoriregam custades & obseruatores
96
Epherorum insiurandum
158
Eudo secundus Francorum rex abdicatus
56
F
 
Faramundus à Francis rex electus
48
Faramundus Francorum nõ Francogallorum rex
43
Foemineo sexui Franci olim subiici nolebã
202
Francus, id est, liber.
35.
unde Francisia pro asylo
35.
Franci à Papa maledicti, siregem non Caroli Magni de stirpe habeant
137
Frãci maritimarum rerumperiti
29, 31
Francica Lex
77
Francogalloru gens gemella, & unde no men
43
Francogill æ regnum non heredita où 46 à quibus inter qua tuor fratres diuisum72
 
Franci, id est, libertatis auctores
36, 39
Franci Gailis commixti
45
Francorum ius in primogenitura
70
Francogallicæ linguæ cõfusio quadruplex
14
Francorum veteru incunabula
29, 30
Francorum prodigiosa nauigatio & victoria
31, 32
Francorum nomé unde
37, 38
Francoru nomé quam late propagatum
24, 25, 26
Francorum nomen antiquiss.
39
Franci & Galli promisiuo nomine appellati
46
Fredegõdæ reginæ matris insana dominatio
205
G
 
Galliæ tot us factiones duæ
4
Galliæ felicita ante parlamenta instituta
222
Galli prisci cum Roma. octingentos annos pugnarunt
17
Galli prisci Romanis formidabiles
18
Gallia prisca sub optimatibus
2
Gallicæ gètis virtus ab antiquis descripta
1
Galli prisci Germanis formidabiles
18
Galliæ priscæciuitates
2
Concilij auctoritas in regem Ludouicum XI.
178
Concilij iurisdictio in controuersiis de regno
166
Concilij auctoritas rege capto
168
Concilij Francogallici auctoritas quata & qualis
95, 115, 116, 118
Concilium quò referatur à Seyssello
84
ad Concilium vocabatur Princeps criminis insimulatus
119, 120
Concilium priscæ Galliæ publicum
3
Consiliarijalij regis, alij regni
93, 157
Criniti reges Francogalli
79
Cristati Francorum reges
83
Curatores regni xxxvi.
181
Curia regis, quæ
133.
ire in curiam
111, 112, 113
Curiæppl. R. Curiata leges, Curiata comitia
164
Galliacomata
82
Galliæ omnes in quot provincias à Romanis divisæ
21
Gallico sermone indicia exercere, quis inssit
15
Gallis vnde Latinæ linguæ consuetudo, & quid inuexit
14, 15
Gallorum priscoru virtus militaris
18, 19
Gallorum à Romanis defectio
21, 22
Gallorum priscorum Lingua 7. non Græca 8, 9, 10. non Germanica
13
Germanorum reges nõ hereditarii
47
Graciæ veteris administratio
95, 96
Guill Bellayifabulæ de Francoru origine
24
H
 
Heluetii quidã Græcæ linguæ nonignari
10
Heluetii cur Suittivocati
34, 35
Hispanorum virtus in regecoercendo
98
Hugo Capetus quafamilianatus
160, 161, 162
Hugo Capetus regnioc cupator. 161, eius astu tum facinus
163
I
 
Ioannis Turpini monachi libellus nugatorius
37
Isabellæ reginæ insana dominatio
210, 211
Iudithæ reginæ matris insana dominatio
207
K
 
Kal. Maii solennes concilio Fracogallico
110
L
 
Lacedæmoniorum Respubl. qualis
96
Leges Francorum à populo iubentur
122, 123
Lex verè regia à Carolo Magno lata
219
Lex Salica 75, 76, & deinceps
 
Linguæ Fræncogalklicæ confusio
14
Literæ Græcæ in Franciam inuectæ
12
Litium propagatio ex Parlamentis
223
Litiu paucitas olim in Gall a incredibilis
219
Loqui Romanum
27
Ludouicus rex controuersiones disceptabat
219
Ludouici Transmarini ad matrem reginã Blancã literæplenariæ potestatis
201
Lutetia rabulariæ artis magistra
212
M
 
Magistri Palatii
124
Marestas regia, quæ 108. Etus sedes propria in concilio publico
108
Maiores domus
124, 125
Massitiensium veterum doctrina
9
Meroueus rex Frãcoru nõ Francogalloru
43
Morbus rabularius
212
Mulieres an à procuratione regni arceantur
200
Mulier animal indomitu Catoni
204, 205
Mulieres subtutela
200
P
 
Palatii Parisiensis auctores
217, 223
Papa nõ abrogauit regnum Childerico, sedpopul.
131
Paparu auctoritas in regib. abdicãdis vnde nata
130
Papæ Stephani Epistola mirifica
135
Papæ Stephani somniu insigne
136
Pares Frãciæ 141 caussa instituendoru
144
Pares à quo instituti
141
Parium potestas quotuplex
142
Pariu Curia
145, 147
Parium numerus
145
Pariatus honor
148
Pares ad quoru iudiciu adducipossint
149
Parlametoru multiplicatto ex litibus
223
Parlamenti vocabulum
214
Parlamenta octo
213
Parlametu propriè col-
 
loquium bellicum
108
Parlamentorum au auctoritas summa
215, 216
Parlamentum Anglicum
97
Philippi Franc. regisliteræ ad Papa fatuitatem
172
Placidina Childeberti mater exilio dãnata
211
Placitum quid
121
Plectrudis insana dominatio
206, 207
Plinij locus emendatus
12
Populi Francici ius in legibus scisiédis
122, 123
Populi & regis par potestas olim in Gallia
94
Præfecti Aulæ
130
Principum cõtentiones concilij auctoritate componuntur
170
Prouinciarum Romanarum sernitus triplex
20
R
 
Rabularium regnum
212
Rabularia vnde in Galliam introducta
219
Regalis capillitijius
79
Regina mater poenis meritis affecta
206
Reginæ matris facinus atrox
81, 92, 204.
impium 205, crudele
206, 207
Reges facillimè omniú voluptaubus infatuantur
156
Reges Francogallia in bellocapts
157
Regis periurium calamitate populs expiatum Reges suos Francicreabant48, 49, 51, 52, 57, 73 & irgno se abdicare cogebant. 55, 56, 57, 58, eiiciebant ibidem
182
Regú potestas
164, 165
Regere non debet, quæ regina esse nõ potest
202
Regnaprisiæ Galliæ nõ hereditaria 6. eade certes legibus astriscta
202
Regnorum controuersiæ ad concilium de latæ
166, 167
Reginæ custodes appositi
211
Reges cum infinita potestare sunt Reges pecudú. Aristotel
92
Regis carpento & bubus vehendimos vetus
108, 109
Regis liberis pluribus exstantibus quid iuris in ipsius hereduate
62, 64, 65, 70, 72
Regnorum hereditates periculosæ
47
Regi parere & seruire diuersasunt
36
Regis creandimos Frãcorum vetus
49, 50, 51, 54, 55
Regnum Francorum inter fraires diuisum
72
Regis alij consiliarij, aly regni
93
Regis & Regni differètia
155
Regi curatores imponuntur
181, 182
Regum Francogallorum tres stirpes
46
Reges priscoe Gallia quales
4
Rex sine freno facilè tyrannus euadit
7
Rex dominium alienase sine concil j auctoritate non potest
169
Rex Fiãcogulliæ a populo eligebatur
53, 54
Rex Francorum inedia laborat
59
Rex à suis consiliariis vendisoluus
9, 94
Republi. forma proectantissimaquæ
89, 90
Rerum quoe in regis dominio sunt quadrimpartita dinisio
63
Romanum loqui
27
Romano um tyrannis Gallis intolerabilis
23
Romanorum artes in exteris nationibus inescandis
3
S
 
Salij Franci
41
Salii & Salici Franci.
76
Salici Franci.
76
Salicalex.
76
Satellites priscorú Regum Frãcorum nulli
86, 87
Scuto imponebaturrex nouus à Francis
54, 55
Seditiones quædamm iustæ quamnuis molestæ
180
Stipendiú Galliæ à Romanis impositum
20
T
 
Tacitus Francos libertatis auctores nominat
39
Taprobanici Reges frenati
96
Theodoricus rex a Frãcis abdicaius
57
Tp. c o c a r a c t o i reges Frãcorum
84
Troianorum fabulædo Francorú stirpe
34
Tyrannidis nota triplex
86
V
 
Venenum in calice Coenæ dominicæ
204
Virgæ cõsecratoe
70
Vtiliteris, id est, scribero
10