INDEX
RERUM PRAECIPUARUM
QUAE IN HOC PRIMO VOLUMINE CONTINENTUR.
A
Actus hominis qui dicantur?
28.
Actio humana quae?
28.
Bona, vel mala.
28.
Interna, et externa.
28.
Moralis et mechanica.
50.
Spontanea, invita.
147.
Libera, necessaria.
147.
Ultronea, coacta, mixta.
147. et seq.
Justa, injusta.
38.
Quid requiritur, ut possit imputari?
57.
Affectus quid sint?
24.
Eorum naturam cognoscere necessarium J. C. Criminali.
95.
Eorum impetu etiam frugi viri quandoque rapiuntur ad delinquendum.
95.
Levius impetu, quam nequitia delinquitur.
104.
Adulterium quid?
247.
Amentes incapaces sunt delinquendi.
127.
Intervallis sapientes possunt delinquere.
128.
Amor quid?
98.
Non excusat a delinquendo.
100.
Quibus remediis sanandus.
100.
Amor proprius, seu philautia.
24.
Annonae fraudatae quale crimen.
251.
B
Blasphemia quid?
242.
Bruta animantia solo fere instinctu ducuntur.
26.
Incapacia sunt vitii, virtutis.
28.
Et proinde delinquendi.
134.
Cur quandoque punita?
135.
C
Calumnia quid?
78.
Latissime accepta fit pluribus modis.
78.
Olim qua poena coercita.
78.
Casus definitio.
112.
Duplici aspectu potest intueri.
112.
Nequit absolute hominibus imputari.
113.
Quando sit imputabilis?
115.
Caussa moralis quaenam dicatur.
58.
Alia in se, alia per accidens.
153.
Ei aeque ac physicae delicta imputantur.
153.
Caussa physica quaenam sit.
153.
Quando delicta ei magis, quam caussae morali imputentur.
153.
Civibus nocere crimen.
50.
In eos commissa delicta dicuntur injuriae privatae.
50.
Quaenam delicta eorum securitatem proprie laedant.
254.
Coacti quinam dicantur.
149.
An immunes a delictis.
149.
Cogitationes humanam aciem effugiunt.
52.
Earum poenam nemo patitur.
60.
Nonnisi ab externis actionibus argui valent.
60.
Hominibus non nocent, nisi in externas actiones erumpant.
52.
Collegia illicita habere crimen est.
250.
Conatus quid in delictis.
67.
Absolute delictum non est.
69.
Delicto tamen non vacat omnino.
71.
Quando debeat pro crimine perfecto censeri.
73.
Quibus casibus Jure Rom. habeatur pro delicto consumato?
74. et seq.
Distinguitur in proximum, et remotum.
81.
Quomodo, et quando puniendus?
81.
Quid consuetudine circa ejus poenas receptum.
84. et seq.
Conjuratio quid?
75.
Qui differat a Conspiratione.
75.
Conscientia quid?
55.
Antecedens, consequens.
55.
Recta, erronea.
55.
Consiliarii an, et quando teneantur ex Delictis Consultorum?
159. et seq.
Consilium quid nobis sit?
159. et seq.
Consultoribus magis, quam consiliariis tribuendum delictum.
159. et seq.
In actionibus praecipue spectandum.
86.
Crimen in stricta significatione opponitur delicto.
18.
Sic acceptum quid significet apud Ictos Romanos.
18.
Culpa quid?
105.
Quot ejus gradus?
107.
Differt a dolo.
109.
Ea non vere, sed quasi contrahuntur delicta.
110.
An pro delictis culpa contractis poena corporea possit infligi?
111.
D
Damnum quid?
190.
Ejus reparandi obligatio unde?
191.
Quale sarciendum a Reo.
192.
Quanti aestimandum.
194.
Illud an haeredes delinquentium debeant sarcire?
198.
Delicti etymologia.
15.
Varia nomina.
18.
Generalis natura quae?
47.
Delictum juxta leges humanas.
49.
Ex interna, et externa actione coalescit.
50.
Ex actione externa arguitur.
52.
Omissa, et commissa complectitur.
16.
An, et quando solo consilio censendum?
60.
Qui differat a peccato?
63.
Ex eo quaenam obligationes nascantur?
186.
Delictorum origo duplex.
22.
Quantitas unde aestimanda?
222. et seq.
Delicta an omnia sint paria?
213. et seq.
Multifariam discriminantur.
224.
Alia proprie, et vere delicta sunt, alia quasi, et quodammodo.
225.
Alia communia, alia alicujus generis personarum propria.
226.
Notoria, et occulta.
227.
Graviora, et leviora.
229.
Nominata, et innominata.
230.
Publica, et privata.
231.
Ecclesiastica, saecularia, mixta.
234.
Capitalia, et nec capitalia.
235.
Dividuntur in quatuor genera.
237.
Qui possunt impedire, et non impediunt, an Rei?
162. et seq.
Distinguuntur personae et crimina.
163.
Delicta privata quaenam jure Romano?
18.
Despotismus an regularis humanae societatis forma?
42.
Deus peccata puait.
64.
Ei magis obsequendum, quam hominibus.
64.
Doli acceptiones.
87.
Definitio.
88.
Divisiones reprobatae.
90.
Duae species distinctae.
92.
Eo proprie, et vere contrahuntur delicta.
90.
Dormientes incapaces delinquendi.
133.
Quid si aliquam somno culpam conjungant?
133.
E
Ebrietas an, et quando excuset a delinquendo?
102.
Ecclesia jus habet condendi leges.
40.
Error quid?
137.
Quotuplex.
139.
Qualis liberet a contrahendis delictis.
142.
Officit conscientiae.
56.
Extranei praesumuntur consensisse in leges Civitatis, ad quam veniunt.
145.
Adversus eos delicta committuntur.
168.
A delinquendo quando excusentur, et a quibus delictis?
146.
F
Falsi crimen quale.
255.
Foetus quale dicatur Ictis Romanis. An injuria ei possit inferri?
170. et seq.
Furiosi incapaces sunt delinquendi, nisi intervallis sapiant.
127.
Quemadmodum a Ictis distingnantur ab amentibus?
128.
Furtum quid?
255.
G
Gravitas, vel levitas delictorum, ex quibus aestimanda.
222. et seq.
H
Haeresis quid?
243.
Haeredes quatenus obligentur ex delicto auctoris.
198.
Homicidium quid?
253.
Quaenam ejus species.
254.
Homo duplici constat natura.
23.
Libere agit.
33.
Est imbecillis.
31.
Ad societatem impellitur.
30.
An societatem redactus plena libertate frui queat?
33.
I
Ignorantia quid?
139.
Vincibilis invincibilis.
141.
Voluntaria, involuntaria.
141.
Juris, et facti.
140. et seq.
Accidentalis essentialis.
141.
Quaenam liberet a delinquendo.
142.
Impetus affectuum subiicitur dolo.
94.
Levius affectuum impetu, quam nequitia delinquitur.
104.
Jmpubere quinam dicantur.
118.
An, et quando capaces nec ne delinquendi.
120.
Imputatio quid?
54.
Quae in ea facienda requirantur.
57.
Quae ei opponuntur.
59.
Jncestus quid?
248.
Infantes quinam, et unde dicti.
117.
Cur incapaces delinquendi?
118.
Ingeniorum inter homines differentia unde?
35.
Injuriae privatae quaenam dicantur.
50. 167.
Injuria in specie quid?
255.
Injuria an fiat in personas ignotas?
168.
Et in personas, quae sensu carent.
169.
Quando in invitum inferatur sine delicto?
183.
Injurius an quis in se possit esse?
173.
Instinctus quid?
23.
Intellectus quid?
24.
Est principium actionum moralium.
28. 51.
Inviti quinam dicantur?
147.
Incapaces sunt delinquendi.
148.
Quando tamen in culpa esse deprehendantur.
148.
Ira vehementissimus est omnium affectuum.
96.
Ejus impetus non liberat a contrahendis delictis.
97.
Quibus remediis compescenda.
98.
Jubentes delinquere magis delinquunt, quam obsequentes.
158.
Jurisprudentia criminalis quae?
2.
Ejus divisiones.
3.
Utrum scientia, an ars.
3.
Scientifico modo pertractabilis.
5.
Quibus ex scientiis principia desumat.
5.
Jus in genere.
35.
Naturale.
7. 39.
Gentium.
7. 39.
Civile.
8.
Canonicum.
9.
Criminale.
3.
Municipale.
9.
Romanum.
9.
L
Lenocinium quid?
247.
Lex quid?
35.
Divina, humana.
39.
Justa, injusta.
38.
Naturalis, Civilis, Ecclesiastica.
9. 39.
Ejus effectus.
48.
Leges criminales quaenam sint.
1.
Earum praestantia.
1.
Liberi non obligantur ex delictis Parentum.
186.
Libertas, seu arbitrium quid?
29.
Et officit vis aeterna.
57.
Libertas Civilis in quo consistit.
1.
Libelli famosi crimen quale sit.
255.
M
Majestatis laesae crimen quale sit.
250.
Malitia bominis in quo consistit.
34.
Quousque procedat.
34.
Mandator aeque reus, ac mandatarius.
154.
Tenetur etiamsi Mandatarius fines excedat mandati.
155.
Quid si revocato mandato, mandatarius illud impleverit?
155.
Maritus an teneatur ex uxoris delicto.
165.
Minores an obligentur ex delictis ommittendo patratis?
121.
Monetae falsae crimen quale sit.
251.
Mores quinam dicantur.
26. et seq.
Boni, qui sint.
244.
Quae delicta eis adversentur.
245.
Mors voluntaria semper illicita.
174.
Quo sensu intelligendum, morte omnia tolli.
197. et seq.
Mortui an possint affici injuria?
182.
N
NEquitia est doli species.
93.
Ea gravius, quam impetu affectuum delinquitur.
104.
O
Obligatio quid?
37.
Quotuplex ex delicto nascatur.
186.
Subeundae poenae in quo fundata.
187.
Non egreditur personam delinquentis.
188.
Tollitur morte.
202.
Et redditione poenae.
203.
Nec non crimine extinctione.
204.
Reparandi damni unde nascitur.
206.
Non perimitur redditione poenae.
195.
Quis si reus damnetur ad mortem?
197.
An et quatenus transeat ad haeredes.
198.
Obsequentes in delictis ab eis non excusantur.
158.
Minus tamen eis quam jubentibus imputantur delicta.
158.
Opem ferentes delinquentibus instar illorum rei censentur.
161.
Eam tulisse qui nam dicantur.
161.
Osculatio quale crimen.
248.
P
Pactum sociale liberam caussam agnoscit.
40.
Peccatum accipitur pro quocumque delicto.
20.
Communi usu coercetur ad ea, quae contra divinas leges patrantur.
21.
Hac caussa qui differat a deiicto.
63.
Peculatus quid?
251.
Perduellio quid?
250.
Perjurium quid?
243.
Permissio an legis effectus?
48.
Plagium quid?
255.
Poenae necessariae in civili statu.
187.
Eas subeundi obligatio unde in reos incumbat.
187.
Quando debitae.
54.
Quibus casibus temperandae.
104. 109. 155.
Quemadmodum proportionandae delictis.
222.
Universitatum quaenam sint.
199.
Praemia quibus actionibus debita?
54.
Eorum theoria.
54.
Prodigi quo sensu comparantur furiosis.
130.
An immunes a delictis omittendo gestis?
130.
Q
Qvantitas proprie quid significet?
208.
In actionibus quid?
210.
Varia est secundum varias earum relationes.
211.
Delictorum an ex poenis in ea indictis metienda.
220.
An ex damno societatis?
218.
An ex malitia delinquentis, et damno societatis?
222.
Unde aestimanda.
222.
R
Raptus quid?
254.
Ratihabitio quae, et quotuplex.
156.
An in delictis comparanda mandato?
156.
Reip. variae formae.
43. et seq.
Ejus tranquillitatem quae delicta proprie perturbent.
248.
Regimina civilium societatum diverta.
42.
Unde orta varietas.
40.
Religio quid?
40.
Firmissimum societatls vinculum.
39. 49. 238.
Ei quaenam delicta directim adversentur.
239. et seq.
Repetundarum crimen quale sit.
251.
Retaliatio in quibus casibus illicita.
185.
S
Schisma quid?
243.
Schopelismus quid?
79.
Peculiare crimen Arablae.
79.
Senes an, et quando deliuquendi incapaces.
131. et seq.
Simenia quid?
244.
Societas civilis quid?
30.
Ejus finis.
30. et seq.
Commoda.
30. et seq.
Quaenam civilium societatum regimina.
40.
Unde variae earum leges.
41.
Singulae societates moralem personam constituent.
116.
Somnambulimus quid?
133.
Eo laborantes an delinquant?
133.
Sertilegium quid?
244.
Spontaneitas quid?
148.
Stoicorum paradoxum de omnium delictorum aequalitate.
213.
Stultitia, seu valde modica insania, an liberet a delinquendo?
130.
Stuprum quid?
247.
Stellionatus quld?
255.
Suicidium.
174.
Quando olim Romae delictum.
177.
Surdi, et muti a nativitate an delinqnendi incapaces.
122.
Tales facti post adeptum usum rationis capaces sunt delinquendi.
127.
An poena capitalis, in eo statui possit?
127.
T
Theologia quid?
10.
influit in Jurisprudentiam criminalem.
10.
V
Vades an, et quatenus obligentur ad poenam?
186.
Venus monstruosa quid?
248.
Violationes pacti socialis quaenam delicta appellanda.
50.
Vis externa officit libertati.
57.
Actiones parit invitas.
57.
Vis publica, et privata qualia crimina sint?
250.
Volenti an fiat injuria?
171.
Voluntas quid?
24.
Efficax, inefficax.
153.
Coactionem pati non potest.
149.
Est principium actionum moralium.
28. 57.
Vniversitas moralem constituit personam.
116.
Delinquens quibus poenis afficiatur.
200.
An, et quousque obligatur ad damni reparationem?
147. 201.
Vsura quid?
244.
Z
Zelotypia quid?
101.
Ejus impetu delinquere dolo non caret.
101.
FINIS.