INDEX COPIOSVS
IN DVOSLIBROS
ARITHMETICORVM,
Alphabetico ordine dispositus.
De litera A.
ADDITIO om tractio in quantitatibus cognius irrationalibus, fieri potest per terminos Plus & Minus.
94
Aggregatum extremorum est duplum ad medium in omnibus tribus planis siue pyramidibus, siue columnis centralibus, sub continuato laterum numero susceptis.
38
Apotome, quae quantitas fit.
86
Apotome quantitatis, quid.
128
Arithmetica, omnis supputationis in strumentum.
83
Arithmeticorum definitiones.
2. & 85.
De litera B.
Bimediale primum ex quibus confletur.
129
Bimediale secundum ex quibus conster.
129
Bimembrium quantitatum duae species, quarum quaelibet subdiniditur in triplices, & quas.
130
Binarius parem numerum linearium metitur.
2
Binomia, quorum radices habent in uicem proportionalia, & commensurabilia nomina, sortiuntur quoque proportionalia interse, & commensurabilia nomina.
152
Bimonij membta Resdui, quae sint & , & quae species inde fiat.
138. & seq. 139. vsque ad 142.
Binomiu multiplicans aliquam quantitatem; si pro luxerit quantitatem rationalem; multiplicata quantitas Residuum est, cuius nomina proportionalia, & commensurabilia sunt Binomij nomimbus.
151
Binomiorum, ac residuorum in multiplicacionibus quid praenotandum.
102.
Binomium, quae quantitas dicatur.
86
Binomium ex quibus quantitatibus constet.
128
Binomium multiplicans omnis rationalis quantitas per residuum, producit etiam Binomium, vel Residuum eiusdem speciei, ac multiplicato commensurabile.
145
Binomium si secetur per Residuum proportionalium, & commensura bilium nominum, prouenier ex diuisione Binomium primure.
154
Binomium alibi, quàm in suo puncto diuidi, setuata membrorum definitione, impossibile est.
155
Binomium, & residuum habet sex species distinctas, & quas.
129 & seq.
Binomium omne in Residuum corun dem nominum multiplicatum, producit quantitatem rational m.
150
Binomium omne in Residuum proportionalium, & commensurabiliu nominum multiplicatum, cit quantitatem rationalem.
150
Binomium multiplicans aliqea quantitatem, si produxenit quantitatem rationalem, multiplicata quantitas Residuum est, cuius nomina proportionalia, & commensurabilia sunt Binomij nominibus.
151
Binomium, & Residuum non solum inter se magnitudine, sed etiam primo, secundo, & omni deinceps in infinitum quadrato incommensurabilia sunt.
161
De litera C.
Circuli pentagonum aequilaterum circumicribentis, si diameter nea irrationalis Minor commensurabilis minori propriè; tunc latus pentagoni erit Residuum quartum. Si autem latus pentagoni ponatur rationale: tunc diameter erit irrationalis, quae Maior. Si demum latus Pentagoni ponatur Maior praedictae commensurabilis, tunc diameter erit Sinomium.
171
Circuli decagonum aequilaterum circunseribentis, si diameter fuerit Residuum commensurabile Residuo proprio: Item si latus decagoni po natur rationale: Si demum latus eiusdem decagoni ponatur Sino mium commensurabilium nominu Residni proprij nominibus; tunc quid inde?
173
Circulus, cuius diameter rationalis, si circumscribat decagonum, pentagonum, octogonum, atque dodecagonum aequilaterum: tunc latus decagoni erit residuum quinium; latus pentagoni minor; latus dodecagoni residuum seatum.
168
Circulus, cuius diameter rationalis, si circumscribat triangulum, quadratum, & hexagonum aequilaterum; solum latus hexagoni rationale est: latus vero tam trianguli, quàm quadrati potentialiter tantum rationale, & longitudine incommensurabile ipsius circuli diametro.
168
Columnae primae namerorum linearium, vnde formentur.
22
Columnae triangulae primae, quibus pyramidibus aequales.
22
Columnae quadratae primae.
22
Columnae pentagonae prime.
22
Columnae hexagonae primae.
22
Columna omnis pentagona linearis prima cum quadrato collaterali, quid efficiat.
6
Columna omnis hexagona prima cum suo hexagono collaterali, & triangulo quid consummet.
6
Columna omnis triangula secunda cu collaterali quadrato & triangulo primis, quid formet.
6
Columna omnis quadrata secunda cuduplo collaterali primi, quid faciat.
6
Columna omnis pentagona secunda cum duplo collateralis quadrati primi, quid construet.
6
Columna hexagona secunda cum hexagono secundo & impari collaterali quid efformet.
6
Columna eadem cum quadrato, & hexagono predictis, quid faciat.
fol. c.
Columna omnis septangula cum hexagono secundo & impari, qd faciat. e.
 
Octangula cum hexagono secundo & impari.
fol. c.
Columnae secundae linearis confectio fol. b & Colunae omnis secundi ordinis.
fol. b
Columna omnis triangula prima linearis cum dnplo sui trianguli, quid conficiat.
fol. b
Columna numeraria triangula; ex quo construatur.
fol. b
Quadrata pentagona & Hexagona.
fol. b
Columna omnis quadrata, siue Cubus ex quibus componatur.
17
Columna omnis pentagona, ex quibus constinatur.
18
Columna omnis hexagona terragonica, ex quibus fibucetor.
 
Coluna omnis hexagona equiangula, cui aggregato equiualeat.
19
Columna omnis hexagona aequiangula, ex quibus coagmentetur.
19
Columna omnis triangula, cui aggregato aequalis.
20. 21
Columna omnis triangula cum duplo sui trianguli, aequivalet triplo pyramidis triangule collaterali.
21
Columna omnis cetralis, ex quibus procreetur.
33
Columna oïs triangula centralis cum quadrato, & triangulo primi generis collateralibus, tiipuam sacit fuç pyramidis.
39
Columna omnis quadrata centralis cuduplo quadrati collaterali primi generis coniuncta, triplum facit sue pyramidis.
40
Columna omnis pentagona centralis cum duplo quadrati collateralis, & cum triangulo precedente primi generis, triplu sacit suae pyramidis.
40
Columna omnis pentagona cum du plo quadrati collateralis simul sumpta, triplum ualet sue pyramidis petagonae.
28
Columna omnis sexagona aequiangula cum sexagono tietragono collaterali, cumque duobus triangulis, collaterali scilicet, & praecedenti pariter sumpta, triplum facit sue pyramidis hexagone.
30
Columna omnis centralis, ex quibus coagmentetur.
37. 38
Columna omnis octogona, cum quibus figuris numerarijs, triplum sue pyramidis efficiat.
42. 43
Columnarum centralium quadrata, petagona, sexagona, septangula, octangulaque, cum quibus, & ad cuius instar, tuplu sue pyramidis efficiat.
43
Columna omnis heptagona cum exagono primi generis, & quadrato collateralibus, atque triangulo procedeti coniuncta, efficit triplum sue pyramidis.
41
Columne primi generis.
39
Ite centrales.
39
Cubus omnis lineatis cum suo quadrato, & triangulo, quid conficiat.
fol, 62
Cubus, solidum regulare, ex quibus coficiatur.
fol. C
Cubi & octahedri centrales, qui Gnomones sint.
67. 68
Cubi duo partium cum triplis mediorum proportionalium Coniuncti, coficiunt cubum totius.
78
Cuborum omnium a singulis radicibus factorum aggregato, equale est id quod fit ex aggregato, quotlibet radicum ab unitate ordinatarum in maltiplicato.
122
Cubum qui numeri conflent.
27
Cubus omnis cui pyramidi equalis.
21
Cubus omnis cum sequenti hexagono equiangulo coniunctus, constituit cubum iequentem.
22
Item parte altera longior, que coficiat quadratum.
23
Cubus collateralis, ex eo, quod fit ex tadice in parte altera longiori collaterali cum quadrato collaterali coniuctum, conficitur.
24
Cubus radicis ex eo, quod fit ex radice in triangulum precedentem duplicatum, & cum quadrato radicis coniuctum, conflatur.
24
Cubus omnis cum trianguli precedentis quadrato coniunctus, trianguli collateralis efficit quadratum.
25
Cubus omnis cum quadrato & triangulo collateralibus coniunctus, triplum efficit sue quadrate pyramidis.
28
Cubus, regulare solidum, hexahedrum dicitur a basium numero.
46
Cubus, Regulanis, quot unitates contineat.
48
Cubus mixtus, ex quibus coponatur.
53
Cubus omnis centralis, equalis est octahedro centrali, sibi collaterali.
60
Cubus omnis primi generis, cui aggregato equalis.
54
Cubus quantitatis alicuius fit exmultiplicatione radicis in quadratum.
85
Cubus omnis, siue octaherdrus centralis cum impari collaterali coniunctus, equiualet duplo tetrahedri centralis.
72
Et cuborum eorumdem duplu, ex qui bus aggregatis formetur.
72
Cubus omnis centralis cum impari collaterali coniunctus, conficit duplum aggregati cuborum primi generis collateralis & precedentis.
72
Cubus omnis primi generis cum precedenti cubo coniunctus conficit collaterali Tetrahedrum centralem.
72
De litera D.
Denominator numerus, qui.
89
Dias lince assimilatur.
2
Dodecahedrus, regulare solidum, ex quibus construatur.
fol. C
Dodecahedrus, regulate, ex quot vnitatibus consteticui secundo Icosahedrus secundus e equalis, & sic dein ceps.
48
Dodecahedrus numerus omnis, equalis est Icosahedro numero sibi collaterali.
60
Duarum quantitatum plurium nominum aggregatum, aut differentia, quomodo inuestigetun.
101
De litera E.
Evlides quod productum quantitatum uocet Mediale;
137. & seq.
De litera F.
Figura omnis centralis super addit piaecedenti figurae triangulum.
32
Forma omnis numeraria centralis plana supficialis, ex quib, coltruitiu.
32
Forma omnis centralis plana, ex quibus fiat.
33. 35
Forme numerarie primi generis.
3
Forme numerarie centralies, que.
32
De litera G.
Geometria continet omnium quatitatum species, & quas.
86
Gnomo numeratius, ex quibus confletur, & quem quadratum ipsae ecuficiat.
26
Gnomonum, scilicet collateralis ex ordine gnomonum ab unitare continuatorum, atque quadratorum ex quadratis primis in se ductis genitorum pet additionem successiuam costituentium; vnusquisque cui aggregato sit similis.
57
Et coldem gnomones esse pyramides triangulas centrales per impares locos dispositas.
57
De litera H.
Heptagoni linearis efformatio.
 
Heptagonus, ex quibus fiat.
32
Heptagonus omnis cetralis, ex quibus astruatur.
34
Hexagoni primi numerorum linearis formatio.
fol. a
Hexagoni secundi equianguli linearis formatio.
fol. b
Hexagoni primi ab unitate continuati ordinem, sunt & trianguli numeri locorum imparium.
10
Hexagonus ex quibus conster.
2
Hexagonus primus, ex quibus constet.
8
Hexagonus omnis ex quibus confletur.
8
Hexagonus terragonicus, siue primus, eli omnis numerus perfectus.
10
Hexagonus omnis tetragonicus cum precedenti quadrato conunctus, quem hexagonum compleat.
13
Hexagonus centralis, ex quibus perficiatur.
32
Hexagonus omnis centralis formatur ex formis prius generis, scilicet hexagono collaterali, & quadrato praecedenti.
34
Hexagonus equiagolus, ex quibus quadratis conficiatur.
77
Idem cum patre altera longiore collaterali coniuctum; colummat quadratum miparis collateralis.
77
Ide cum quo Cubo coniunctus conficiat Cubu collateralem.
78
Icosahedrum, regulare solidum, ex quibus constet.
 
Icosahedrum solidum Ragulare, quot solidos angulos, bases cum centro habeat, & ex quo: unitatibus constituatur.
48
Icosahedrus omnis cum quadruplo imparis collateralis coniunctus, conficit quincuplum collateralis pyramidis centralis.
74
Impar omnis in quadratum secundae speciei, hoc est, centralem sibi collateralem multiplicatus, quem gnomonein producat.
54
De litera L.
Latera figuraru aequilaterum.
171
Linea Medialis, quae.
129
De litera M.
Magnitudinum irrationaliu definitiones.
128
Magnitudines commensurabiles dicun tur, quas communis mensura metitur.
128
Incommenturabiles vero, quae.
128
Magnitudines duae omnes vni comensurabiles, sunt inuicem commensurabiles.
132
Maior, ex quibus qualitatibus conficiatur.
129
Medialis quantitatis quae.
128
Mediale quae quantitas vocetur.
129
Mediale, quid vocetur ab Euclide.
129
Mediale totum potens, quid set.
129
Medicalis quantitas, quae.
86
Minor quarum quantitatum excessus dicatur.
1029
Monas puncto assimilatur.
2
Multiplicans quando est rationalis.
134
De litera N.
Nomina multiplicada, quando per Plus, aut Minus signada.
102
Numeri lincares impares quomodo for mentur.
102
Numerus perfectus qui: & cius conditiones.
fol. e
Numeru lineares & eorum tabella
fo. 4
Numerorum praecedentis Tabellae formatio.
fol. a, & seq.
Numerator numerus, qui.
85
Numeri impares ab vnitate per binarij appositionem successiuè fiunt.
4
Numeri impares & parcs in ordine radicum alternatim, & inuicem succedunt.
4
Numeri ab vnitate continuati, si ex radicibus ab vnitate dispositis sumatur tres, vel quinque, vel septem, vel sub quauis impari multitudine: tue illorum aggregatum quale erit ei, qui fit ex ductu medij in postvemu.
9
Numeri plerique quadrati sunt, qui coniuncti quadratum numerum faciunt.
13
Numeri sunt termini Arithmetice.
83
Numeri duo si fuerint in proportione cuborum numerorum, qui fiet ex vno eorum in quadratum reliqui, cubus erit.
108
Numeriti si fuerint tres, quinque, septe, vel sub alterius cuiuslibet imparis multitudine, sumpti aequali excelsu, & successiuè crescentes, eorum aggregatum aeaquum erit ei numero, qui ex ductu medij in multitudine multiplicati pro reabitur.
68. & seq.
Numeri duo cuborum seruantes rationem, si singuli multiplicent suum productum, qui ex inde fient, cubi numeri erunt.
110
Numeris in tribus aequali excessu exescentibus congeries extremorum aequalis est duplo medij.
11
Numeris quatuor proportionalibus existentibus: quod fit ex primo in vltimum, aequale erit ei, quod fit ex reliquis.
75
Numerorum superficialium primi goneris species.
2
Numerorum Radices, quae.
2
Numero exquouis quod fit quotlibet numeros, aequale est ei quod sit ex illo
 
Cubus omnis centralis cum impari collaterali coniunctus, conficit duplum aggregati cuborum primi generis collateralis & precedentis.
72
Cubus omnis primi generis cum precedenti cubo coniunctus conficis collaterali Tetrahedrum contia lem.
72
De litera D.
Denominator numerus, qui.
8
Das assimilatur.
2
Dodecahedrus, regulare solidum, ex quibus constiuatur.
fol. C
Dodecahedrus, regulare, ex quot vnitatibus constericui secundo Icosahedru secundus equalis, & sic dein ceps.
48
Dodecahedrus numerus omnis, equalis est Icosahedro numero sibi collaterali.
60
Duarum quantitatum plurium nominum aggregatum, aut differentia, quomodo muestigetur.
101
De litera E.
Evclides quod productum quantitatum uocet Mediale.
137. & seq.
De litera F.
Figura omnis centralis super addit piaecedenti figurae triangulum.
32
Forma omnis numeraria centralis plana supficialis, ex quib, costruitiu.
32
Forma omnis centralis plana, ex quibus fiat.
33. 35
Forme numerarie primi generis.
3
Forme numerane centrales, que.
32
De litera G.
Geometria continet omnium quatitatum species, & quas.
86
Gnomo numeratius, ex quibus confletur, & quem quadratum ipsae .
26
Gnomonum, solicet collateralis ex ordine gnomonum ab unitate continuarorum, atque quadratorum ex quadratis primis in seductis genitorum per additionem succesouam costituentium; vnusquisque cui aggregate sit similis.
57
Et coden, gnomones esse pyramides triangulas centrales per impares lo cos, dispolitas.
57
De litera H.
Heptagoni linearis efformatio.
 
Hertagonus, ex quibus fiat.
32
Heptagonus omnis cetralis, ex quibus astruatur.
34
Hexagoni primi numerorum linearu formatio.
fol. a
Hexagoni secundi equianguli linearis formatio.
fol. b
Hexagoni primi ab unitate continuati per ordinem, sunt & trianguli numeri locorum imparium.
10
Hexagonus ex quibus constet.
2
Hexagonus primus, ex quibus constet.
8
Hexagonus omnis ex quibus confletur.
8
Hexagonus terragonicus, siue primus, cli omnis numerus perfectus.
10
Hexagonus omnis tetragonicus cum precedenti quadrato contunctus, quem hexagonum compleat.
13
Hexagonus centralis, ex quibus perficiatur.
32
Hexagonus omnis centralis formatur ex formis priu, generis, scilicet hexagono colla ciali, & quadrato praecedenti.
34
Hexagonus equiagolus, ex quibus quadratis conficiatur.
77
Idem cum patre altera longiore collaterali coniuctum, cosummat quadratum miparis collateralis.
77
Ide cum quo Cubo coniunctus conficiat Cubu collateralem.
78
Icosahedrum, regulare solidum, ex quibus constet.
 
Icosahedrum solidum Regulare, quot solidos angulos, bases cum centro habeat, & ex quo unitatibus constituatur.
48
Icosahedrus omnis cum quadruplo im paris collateralis coniunctus, conficit quincuplum collateralis pyramidis centralis.
74
Impar omnis in quadratum secundae speciei, hoc est, centralem sibi collateralem multiplicatus, quem gnomonem producat.
54
De litera L.
Latera figuraru aequilaterum.
171
Linea Medialis, quae.
129
De litera M.
Magnitudinum irrationaliu definitiones.
128
Magnitudines commensurabiles dicun tur, quas communis mensura metitur.
128
Incommenturabiles ver, quae.
128
Magnitudines duae omnes vni comensurabiles, sunt inuicem commensurabiles.
132
Maior, ex quibus qualitatibus conficiatur.
129
Medialis quantitatis quae.
128
Mediale quae quantitas vocetur.
129
Mediale, quid vocetur ab Euclide.
129
Mediale totum potens, quid set.
129
Medicalis quantitas, quae.
86
Minor quarum quantitatum excessus dicatur.
1029
Monas puncto assimilatur.
2
Multiplicans quando est rationalis.
134
De litera N.
Nomina multiplicada, quando per Plus, aut Minus signada.
102
Numeri lineares impares quomodo for mentur.
134
Numerus perfectus qui: & cius conditiones.
fol. e
Numeri lineares & eorum tabella
fo. 4
Numerorum praecedentis Tabellae formatio.
fol. a, & seq.
Numerator numerus, qui.
85
Numeri impares ab vnitate per binarij appositionem successiuè fiunt.
4
Numeri impares & pares in ordine radicum alternatim, & inuicem succedunt.
4
Numeri ab vnitate continuati, si ex radicibus ab vnitate dispositis sumatur tres, vel quinque, vel septem, vel sub quauis impari multitudine: tue illorum aggregatum quale erit ei, qui fit ex ductu medij in postvemu.
9
Numeri plerique quadrati sunt, qui coniuncti quadratum numerum faciunt.
13
Numeri sunt termini Arithmetice.
83
Numeri duo si fuerint in proportione cuborum numerorum, qui fiet ex vno eorum in quadratum reliqui, cubus erit.
108
Numeri si fuerint tres, quinque, septe, vel sub alterius cuiuslibet imparis multitudine, sumpti aequali excelsu, & successiuè crescentes; eorum aggregatum aequum erit ei numero, qui ex ductu medij in multitudine multiplicati pro reabitur.
68. & seq.
Numeri duo cuborum seruantes rationem, si singuli multiplicent suum productum, qui ex inde fient, cubi numeri erunt.
110
Numeris in tribus aequali excessu exescentibus congeries extremorum aequalis est duplo medij.
11
Numeris quatuor proportionalibus existentibus: quod fit ex primo in vltimum, aequale erit ei, quod fit ex reliquis.
75
Numerorum superficialium primi generis, 'species.
2
Numerorum Radices, quae.
2
Numero exquouis quod fit i quotlibet numeros, aequale est ei quod sit exillo in aggregatum ex his.
75
Numerorum de ductu, atque Linearu & solidorum quicquid ratione, proportione, symmetria atque similitudine rocinamus; idem de quolibet quantitatis genere demostrare atque concludere postumus.
86
Numeros duos unitate distantes, si aliquis multiplicet, multiplicans erit disterentia productorum.
75
Numerus quotuplex.
2
Numerus primus superficialium, ter natius; in solidis, quaternarius.
2
Numerus linearum imparis, a quo mesuretur.
2
Numerus quilibet quot habet unitates totum in ordine radicu locum sortitur. Et è contrà.
4
Numerus omnis datus, inuenitur in ordine radicum.
4. 4
Numerus omnis perfectus, qui.
10
Numerus omnis parte altera longior triplicatus, & cum unitate comunctus, conficiz hexagonum equiangulum collateralem.
11
Numerus quadratus, unde semper resultet.
69
Numerus aliquis fi duos singulos multiplicet; producta erunt multiplicatis aequalia.
75
Numerus multitudinis imparium ab vnitate dispositorum in se ductus, producit aggregatum ipsorum imparium omnium.
116
Numerus multitudinis parium ab vnitate successinè dispositorum, multiplicatus in numerum vnitate maio rem, producit aggregarum ipsoruni parium omnium.
116
De litera O.
Octahedrus, regulare solidum, ex quibus conficiatur.
fol. C
Octahedrus, regulare solidu, ex quibus coalescat.
46. 47
Octahedri numeri primae specici constructio.
47
Octahedrio primi generis collaterali du ploque triangulae pyramidis.
54
Octahedrus, solidu Regulares, quot vnitates complestatui.
48
Octahedrus, Regulate, secudus sicut se cun lo Cubo, ita tertius tertio, & de nceps, adequatur.
48
Octahedrus primi generis, ex duabus quadratis pyramidibus primi generis & quae illae sint.
53
Octahedrus omnis primi generis, aequalis est pyramidi quadratae centrali, sibique collaterali.
54
Octogoni linearis formatio.
fol. 6
Octogonus, unde sormetut.
32
Octogonus omnis est equalis quadrato imparis numeri sibi collateralis.
35
De litera P.
Par omnis cum paribus coniuctus conficit collateralem parte altera longiorem.
45
Par omnis precedenti quadrato appositus, constituit sequentem quadratum.
77
Pentagoni primi numerorum lineariu constructio.
fol. a
Pentagoni secundi linearis formatio.
fol. 6
Pentagonus numerus ex quibus condatur.
2
Pentagoni tres centrales cum quinque unitatibus simul sumptis, quibus triangulis cum vnitatibus aequales sint.
60
Pentagonus unde constituatur.
78
Pentagonus centralis, unde constet.
31
Pentagonus omnis centralis, ex pentagono primi generis collaterali, & ex precedenti quadrato construitur.
34
Plani primi generis.
35
Plani centrales.
35
Portiones quae constirnunt Maiorem, sunt etiam ipse irrationales Maior, & Minor.
163
Potens rationale, ac mediale, ex quibus constent quantitatibus.
129
INDEX
Excessus quarum quantitatum quomodo vocandus.
129.
Potens dno media in ex quibus quantitatibus fias.
129.
Excellus talium edictarum quantitarum quo modo nocandus.
129.
Productum, que quantitas dicatur.
85
Proueniens quantitas, siue Quotiens quae dicatur.
85
Pyramides triangulae primae numeroru linearium unde formentur.
fol. a
Pyramides quadratae unde fiant.
fol. a
Et pyramid. petago ne, & sexagone
fol. a
Pyramides quadratae primae vnde construantur.
fol. a
Item Pyramides pentagonae primae.
fol a
Et Pyramides hexagone.
fol a
Pyramides secundae lineares quomodo formentur.
fol. 6
Item Pyramides secude triagulae.
fol. 6
Item pyramides quadratae secude.
fol. 6
Item Pyramides petagone, secude.
fol. 6
Ite Pyramides hexagonae, secudae.
fol. 6
Item Heptagonae & octogonae secundae.
fol. 6
Pyramides primi generis.
37
Pyramides centrales.
37
Pyramides tres quadratae centrales cum quatuor axibus sumptae, quibus pyramidibus cu axibus sint aequales.
59
Pyramides tres pentagone centrales cu quinque axibus, quibus pyramidibus cum axibus equales ant.
60
Pyramis triagula numeraria ex quibus fiat.
2
Item quadrata pyramis, vnde.
2
Pentagona, & Hexagona unde.
2
Pyramis hexagona duplex.
2
Pyramis omnis triangula cum praecedenti Pyramide triangula coniuncta construit pyramidem quadratam si bi collateralem.
14
Pyramis omnis pentagona, ex quibus constet, & constituatur.
14. 15
Pyramis omnis hexagona tetragonica & quibus constetar.
15
Pyramis omnis hexagona aequiangula ex quibus constet, & construatur.
16
Cui aequalis.
17
Pyramis omnis centralis, ex quorum aggregatione consletur.
33
Pyramis omnis centralis, ex quibus constet.
36
Pyramis, regulare, Tetrahedrum vocatur à balrum numero.
46
Pyramis, Regularis, quot vnitates habeat.
47
Pyramis triangula, congeries est triangulorum.
122
Punctum non habet partem in continuis, sicut vnnas in diseretis.
2
De litera Q.
Qvadrati secundi linearis compositio.
fol. b
Quadrati primi linearium numerorum constructio.
fol. a
Ite eiusdem altera parte logioris.
fol. a
Quadrata, quadratorum est congeries; pentagona, pentagonorum. & deinceps.
122
Quadrata omnium duarum quantitatum inuicem commensurabilium, sunt ad inuicem sicut quadrati numeri: & Cubi ad inuicem, sicut cubi numeri: & secunda quadrata sicut bis quadrati numeri.
135
Et predicte duae quatitates sunt inter se commensurabiles.
135
Et quando incommensurabiles.
136
Quadrata portionum irrationalis linee bimembris, quae Maior appellatur, sunt Binomium, & Residuum quartae speciei.
162
Quadrata portionum potentis Rationale, ac Mediale, sunt Binomium, ac Residuum aliquando quintae, aliquando sexte speciei.
163
Quadrata potetis duo medialia portionum, sunt etiam Binomium, etram Residuum quinque quintae, &. quinque sexte specie.
164
Quadrati numeri continuati ab vnitate ipsis imparibus collaterales, unde costruantur.
7
Quadrati tres centrales cum quatuor vnitatibus sumpti, sunt aequales quatuor triangulis centralibus cum tribus vnitatibus simul acceptis in eodem loco.
59
Quadrati quadratorum vnde procreentur; quos et quadratos secundos appellat Autor.
70
Ex quibus gnomones ad monadu continua corum adiectione seriatim constituuntur.
71
Et quomodo ipsi Gnomones vocandi sint.
71
Quadratorum a quotcumque ab vnita te ordinatis radicibus factorum ad habendum cumulum, Regula.
121
Quadratorum inaequalium omne aggregatum excedit duplum productiradicum in quadrato differentiae radicum.
142
Eiusdem demonstratio.
143
Quadratum imparis collateralis ex qui bus componatur.
61
Quadratu alicuius quatitatis quod.
85
Quadratus numerus, ex quibus constetur.
1
Quadratus omnis numerarius cum radice sua coniunctus, conficit sequentem parte altera longiorem.
5
Quadratus omnis parte altera longior cu radice collaterali coniunctus coflat collateralem quadratum.
6
Quadratus omnis cum radlce sua, & cum radicem sequenti coniunctus, consummat quadratum sequente.
6
Quadratus omnis cum impari sequete comunctus, constituit quadratum sequentem.
7
Quadratus omnis cum duplo suae radicis, & vnitate coniunctus, constituit quadratum sequentem.
7
Quadratus omnis cum radice sua coniunctus, & inde triplicatus, ac moxcum vnitate potitus, quam formam conficiat.
11
Quadratus omnis trianguli, cui cuborum quadrato aequalis.
25
Idem parte altera longior, quem excedat.
26
Quadratus omnis imparis, quem quadratum excedat.
26
Quadratus numerarius ceutralis, exquibus componatur.
32
Quadratus omnis centralis, ex quibus conficiatur.
33
Quadratus numerus, ex quibus semper resultet.
69
Quadratus secundus ex quo constetur.
86
Quadratus sicut est ad duplum suae radicis, sic est collateralis triangulus ad sequentem radicem.
119
Quadrupli singoli numerorum imparium ab vnitate per ordinem continuatorum, si post zifram disponantur, ex eoru successiua aggregatione construentur quadrati numeri a paribus collateralibus in se multiplicatis, producti.
45
Quantitas in quantitatem quando partiri dicatur.
85
Quantitas posita quae, & vnde nominetur.
85
Quantitas multiplex ad positam, quo numero denominetur.
85
Quantitas continens partem, vel parte positae, quibus numeris significetur.
85
Quantitas significtaa ad positam, qua habeat rationem.
85
Quantitas significata ad positas quot modis se habere possit.
85
Quantitas cum quantitate quando coiungi dicatur. & quando subtrahi.
85
Quantitas, quantitatem quando multiplicare dicatur.
85
Quantitas magnitudine rationalis, quae.
86
Quantitas potentia tantum rationalis, quae.
86
Quantitas cubo tantum rationalis que & quando.
86
Quantitas secundo quadrato tantu rationalis.
86
Quantitas quaelibet si in duo segmenta diuidatur, id quod sit ex vtrolibet assumpto segmento in quadratutotius, aequum erit his duobus, scilicet quae siunt ex vtraque sectionum in quadratum reliquae, & ei quod fit ex quadrato assumpti segmenti in totam.
106
Quantitas quaelibet si in duo segmenta secetur, cubus, qui ex rota aequius erit his, scilicet duobus cubis sectionum, & triplo eius, quod fit ex quadrato vtrius que in reliquam.
106
Quantitas bimembris, & Residualis, non solum inter se magnitudine, sed etiam potentialiterun infinitum commensurabiles sunt.
161
Quantitas omnis potentia rationalis diuisa in Binomiu, exibet in quotiente Residuum.
164
Quantitas omnis potentia rationalis diuisa in Residuum, exibet in quotiente Binomium.
164
Quantitas omnis potentialiter rationalis, diuisa in Binomialem, reddit in quotiente residualem correlatiuam: Diuisa vero in Residualem, reddit in quotiente Binomialem cor relatiuam. Idemque dicenaum de quantitate simpliciter rationali.
165
Quantitates, quarum denominatores sunt aequales, sunt ad inuicem sicut numeratores.
89
Quantitatem quinque bimembrium quamliber, alibi, quàm in suo termino distingui, seruata difinitione, impossibile est.
156
Quantitates, quarum Numeratores sunt aequales, sunt ad inuicem sicut Denominatores ordine commutato.
156
Quantitates quotcun que cum fuerint per idem crementum seriatum crescentes, ex dimidio numeri ipsarum in congeriem, ex prima & vltima malaplicato, producitur aggregatu ipsarum omanum.
115
Quantitates quotlibet si in vno ordine fuerint continue proportionales, & in secundo ordine quantitates vna plures in cadem ratione continue proportionalesita, vrearum differentiae hot quantitatibus primi ordinis singulae aequales: cunc differentia primae, & postremae secundi ordinis, aequalis erit aggregato quantitatum primi ordinis.
116
Quantitates quotlibet si secundu duos terminos sumantur continue proportionales, quarum extremam multiplicent ipsi termini: tunc productoru differentia diuisa interminoru differentiam, exhibet aggregatum ipsarum quantitatum.
117
Quantitates potentia commensurabiles, quae.
128
Incommensurabiles vero, quae.
128
Quantitates in secunda potentia commensurabiles, quae.
128
Incommensurables vero, quae.
128
Quantitates cubo commensurabiles quae.
128
Incommensurabiles vero, quae.
128
Quantitates duae omnes proportionales duebus quantitatibus quoquomodo commensurabilibus, sunt eodem modo comensurabiles. Et proportionales duabus aliquo modo in commensurabilibus, sunt eode modo incommensurabiles.
133
Quantitates duae omnes, inuice commensurabiles, sunt sicut numerus ad numerum, & hae sunt inuicem commensurabiles.
131
Quantitates due inuicem incommensurabiles, non sunt ad inuicem sicut numerus ad numerum.
132
Quantitates duae omnes, quarum vna commenturabilis est alicui tertiae reliqua nero eidem incommensurabilis, sunt ad inuicem incomensurabiles.
132
Quantitates duae omnes inuicem commensurabiles coniunctae, conficiunt eiusdem generis quantitatem, & sibi commensurabilem.
147
Quantitates duae bimembres eiusdem generis inuicem commensurabiles, per ordinem sex irrat oualium samprae inter se multiplicatae, producunt singulas Binomij species.
149
Quantitates duae Reliduales einsdem generis, inuicem commensurabiles per ordinem sex generum sumptae inter se multiplicatae, producunt singulas Residui species.
149
Quantitates duae bimembres eiusden generis potentialiter inuicem commensurabiles, inter se multiplicatae, producunt Binomia.
149
Quantitates duae Residuales eiusdem generis inuicem potentia commensurabiles, inter se multiplicatae, Residuum producunt.
150
Quantitatibus ex quotcunque inuicem commensurabilibus aggregatum, est singulis partibus commensurabile,& eiusden generis cum eisdem.
148
Quantitati ati multiplicatae si productum fuerit commensurabile, tunc multiplicans est rationalis.
134
Quantitatis species.
130 & seq.
Quantitatis proposite duorum aut plurium nomium, in datam vnius nominis quantitatem partitio.
104
Quantitatis duorum, aur plurium nominum proposite, in datam duorum nominum quantitatem diuisio.
105
Quantitatibus duabus propositis, cubo tantum cognitis, earum coniunctio, & minoris à maiore subtractio.
102
Quantitatis vnius nominis in quantitatem duorum aut plurium nominum, multiplicatio.
102
Quantitatis cuiuspiam propositae radicis quadiatae extractio.
110
Quantitatis cuiuspiam propositae radicis cubicae extractio.
112
Quantitatis omnis secundum extrema mediamque rationem diuisae, vtraque portio Residuum est: Maior sci licet quintum, Mino, um autem primum.
165
Quantitatis secundum extremam, mediamque rationem druisae, si Maior portio suerit rationalis, Minor erit Residuum quintum.
156
Quantitatis secundum extremam, mediamque rationem diuilae, si Minor portio suerit rationalis; Maior erit Binomium quintum.
167
Quantitatis duabus propositis, quarum quadrata tantum vel cubi tantum, uel secunda quadrata tantum cognita supponuntut; alterius alreram partitio.
96
Quantitatibus duabus propositis, alterius in alteram parcitio.
93
Quantitatibus duabus propositis, alterius in alteram multiplicatio.
92
Quantitatibus duabus inaequalibus propositis, minotis à maiori subtractio.
 
Quantitatibus in continue proportionalibus, si prinva. & secunda fuerint rationales inne sequentes in eadem proportione continuatae sempei in infinitum rationales erunt.
126
Quantitatum duarum propositarum per potentias cognitas aut pei cubos tantum datos, cógeriei, aut excessus inuestigatio.
79
Quantitaru omnis additio, subtractio, multiplicario, seu diuisio, vel radicu extractio, fit per eos numeros, à quibus ipsae quantitates significatur
89
Quantitatum duarum propositarum coniunctio.
90
Quantitatum duarum ratio componitur ex rationibus numeratorum, & denominatorum, ordine commutato sumptis.
90
Quantitatibus duabus propositis inaequalibus, minoris a maiori subtractio.
91
Quantitatum duarum propositarum quarum vel quaduata tantum, uel cubi tantum, uel secunda quadrata tantum cognita supponuntur, inuicem multiplicatio.
94
Quantitatum duaru propositarum porentia taurum, vel cubo tantum, vel secondo quadrato tantum rationalium, inuicem commensurabilium, inuicem conuinctio, vel alterius ad alteram substractio.
100
Quantitatum duarum propositarum, singularum, duorum, aut plurium nominum, inuice multiplicatio.
104
Quantitatum irrationalium bimembrium definitions
128
Quantitatum duarum omnium inuicem incommensurabilium cógeries, & excessus sunt inter se, & ipsis inuicem incommensurables.
132
Item si congeries uni earum sit incommensurabilis, erit & reliquae incommensurabilis, & ipsae inter se incommensurabiles.
132
Quantitatum duarum omnium inuicem incommensurabilium congeties, & excessus, sunt inter se & ipsis inuicem incommensurabiles. & si congeries vni earum sit incommensurabilis, erit & reliqae incommensurabilis, & ipse inter se incommensurabiles.
133
Qcem commensurium duarum inuisunt ad inuicem sicut quadrati numeri: & Cubi ad inuicem, sicut Cubi numeri: & secunda quadrata, sicut bis quadrati numeri.
135
Quantitatum duarum potentia tantu rationalium inuicem commensurabilium, omne productum est rationale.
137
Quantitatum duarum rationalium & potentialiter tantum inter se commensurabilium, omne productum est potentia tantum rationale: quod ab Euclide vocatur Mediale.
137
Quantitatum quinque residualium quamlibet esse excessum aliorum, quàm suorum membrorum, seruata definitione, impossible est.
158
Quotiens quantitas quae.
85
Quantitas rationalis quae.
128
Irrationalis verò quae.
128
Quantitas medialis, quae.
128
Quantitas rationalis potentia tantum, quae. Rationalis cubo tantum.
128
Quantitas potentia tantum rationalis quae.
129
Quantitas omnis rationalis multiplicans aliquam quantitatem, producit quantitatem multiplicatae cognominem, & commensurabilem.
133
Quantitas, quae mentur partes, metitur & totum: & quae metitur totum & ablatum, meritur & relictum.
133
Quantitas omnis diuisa pro quantitatem sibi commensurabilem, exhibet in quotiente quantitatem rationalem.
134
Quantitas quaedam si in duo segmenta dispescatur, cubus totius aequalis erit his, scilicet duobus cubis segmentorum, & triplo solidi sub tota & singulis segmentis contenti.
107
Quantitas omnis rationalis multiplicans quamlibet irrationalium quatitatum siue bimembrem, siue eiucorrelatiuam residualem; produciaciusdem generis irrationalem, ac multiplicatae cõmensurabilem.
146
Quantitas omnis commensurabilis cuiciusdem generis irrationalis, & habet eidem proportinalia, & commensurabiliae nomina.
147
Quantitas omnis irrationalis diuisa p quamuis rationale, exhibet in quotiente quantitatem sibi cognomine, & commensurabilem.
147
Quantitas omnis potentialiter cómensurabiles alicui ex irrationalibus, est eiusdem generis quantitas.
148
Quantitas omnis potentia irrationalis multiplicans aliquam ex irrationalibus producit eiusdem generis quantitatem.
148
Quantitas omnis irrationalis diuisa in quantitatem potentia rationalem, exhibet in quotiente quantitatem sibi cognominem.
148
Quantitas omnis rationalis diuisa in Binomium, exhibet in quotiente Residuum, curus nomina commensurabilia sunt, & proportionalia ipsius Binomii nominibus.
152
Quantitas omnis rationalis diuisa in residuum, exhibet in quotiente Binomium, cuius nomina incommesurabilia sunt, & proportionalia ipsius R esidni nominibus.
152
Quantitas omnis irrationalis bimembiis multiplicans residualem quantitatem eorundem, siue proportionalium, & commensurabilium nominum, producit quantitatem potentia rationalem, & quandoque rationalem.
153
Quantitas quaelibet bimembris si secetur per residualem quantitatem proportionalium, & commensurabiliu nominum, proneniet ex diuisione tali Binomium.
154
Quantitas quelibet residualis si secetur per bimenibic quantitatem proportionalium, & cómensurabilium nominum, prouenerit ex diuisione tali Residuum.
155
Quantitas omnis medialis multiplicansaliquam irrationalem de nume aliquid de numero carundem
158
Quantitas omnis medialis diuidens aliquam ex irrationalibus, siue bimembribus, siue residualibus, praestatin quotiente aliquam de numero earundem
159
Quantitas omnis secundo quadrato commensurabilis alicui irrationali, siue de numero bimembrium, siue residualium, est etiam de numero carundem.
159
Quantitas omnis irrationalis, siue de numero sit bimembrium, siue residualium, non solum magnitudine, ac potentia irrationalis est, hoc est, quo ad primum quadratum; sedcriam quo ad secundum, & sequentia in infinitum quadrata
160
Delitera R.
RAdices numerorum lineatium vn de formentur.
fol. a
Radices numerorum, quae
28
Radices numeratiae singulae duplicatae constituunt pares numeros singulos per ordinem.
4
Radicum vnitate distantium ex aggregato in aggregatum quadratotum ipsarum radicum producitur differentia ipsorum quadratorum.
79
Radicum quotlibetssi suerit ab vnitate ordinatarum) quod sit ex aggregato multiplicato in duplum radies vl timae, si iungatur cum ipso radicum aggregato, constabit triplum aggregati omnium quadratorum ex diecis radicibus singulis factorum
119
Radices quotliber si fuerit ab vnitare ordinate) quod sit ex aggregato postremae & sequentis radicum in productum ex eisdem, duplum semper est ad congeriem ex cubo quadrato & tri gulo collateralibus postremae: Et perindem sexcuplum pyramidis quadratae collateralis, hoc est, aggregati quadratorum ex radicibus ordi.
 
Radices singularum residui specierum, quales siut quantitates, & quae
143
Radices quando habeant aequalia nomina, & econtrario.
114
Radicibus quotliber ab vnitate propositis, si radix proxime sequens multiplicet aggregatum ex quadrato postremae & ex dimidio ipsius postremae; producetut triplu summae quadratorum ipsatum radicum propositarum.
121
Radicum ab vnitate per ordinem dispositarum, vltima in succedentem multiplicata, producit numerum, cuius dimidium est aggregatum ipsatum omnium radicum.
116
Radix omnis numeraria cum radice praecedenti, facit sibi collateralem impatem; cum sequenti veró sequentem.
5
Radix omnis numeraria multiplicata in radicem sequentem, producit duplum trianguli sibi collateralis.
5
Radix omnis ducta in imparem collateralem, producit hexagonum primum collateralem.
8
Radix omnis media inter vnitatem & imparem in ordine radicum, multiplicata in talem impatem, quid producat.
9
Radix omnis sexcuplicata, & cum vnitate cumque sexcuplo praecedentis trianguli coniuncta, quam formam numerariam consummet.
10
Rationalis tantum quantitas, quae
86
Rationalis magnitudine quantitas, quae.
66
Rationalis quantitas quae vocetur.
128
Irrationalis vero quae
128
Rationalis potentia tantum quantitas, quae
128
Rationale tam potentis, ac Mediale, quàm potentis duo Medialia portione, sunt quandoque potens Rationale, ac Mediale, & deinceps
164
Rationis datae, toties quoties quis proponat, multiplicatio.
123
Rationis datae bisariae, siue trifariae, plurifariae, vtcunque quispiam postu lauerit, aequaliter partitio.
124
Rationum duarum propositarum coniunctio.
123
Rationum duarum propositarum alterius ab altera subtractio.
123
Recisum, quae quantitas vocetur.
86
Regulariorum solidorum formatio
fol. c.& seq.
Regula ad habendum cumulum quadratorum a quotcunque ab vnitate ordinatis radicibus factorum.
121
Regularia, siue solida Geometrica, quot & quae
46
Regulae de figuris aequilateris.
168
Regulae de solidibus regularibus.
169
Residua, quorum radices habent inuicem proportinalia, & commensurabilia nomina, sortiuntur proportionalia inter se & commensurabilia nomina.
153
Residui species, quarum quantitatum quadrata sint.
144
Residuum, quae quantitas nuncupetur.
86
Residuum, siue Apotome quid.
128
Residuum mediale primum quid.
129
Residuum multiplicans aliquam quantitatem, si fecerit quantitatem rationalem; multiplicata quantitas Binomium est, cuius nomina proportionalia sunt, & commensurabilia Residui nominibus.
1
Residuum si secetur per Binomium proportionalium, & commensurabilium nominum, proueniet ex diuisione Residuum primum.
154
Residuum mediale secundum quid.
154
Residuu esse excessum aliorum, quàm suorum membrorum, seruata cius definitione, impossible est.
157
De litera S.
Solida Regularia quomodo formetur.
fol c.
Solidorum vnumquodque ex quibus constare debcat.
49
Solidorum definitiones.
53
Sphaera, cuius diameter rationalis, si circunscribat quinque folida regulatia; tam pyramidis, quàm octahedri, & cubi latus, potentia tantum rationale est: ipsique diametro longitudine incommensurable: L atus autem & Icosahedri, minor: latus verò dodecahedri, Residuum sextum.
169
De litera T.
Tetrahedrum sen Pyramis, Regulare solidum, ex quibus construatur.
fol. c.
Quod est cubus mistus.
fol. d.
Tetrahedrus centralis vnde conficiatur.
23
Tetrahedrus omnis centralis, potest esse cubus cubas centralis tertii generis.
23
Tetras folido est similis.
2
Trianguli primi numerorum linearium constructio.
fol. a.
Trianguli secundi numerorum linearium formatio.
fol. 5. 6
Triangulis in tribus continuatis in ordine triangulorum congeries extremorum, vnitate excedit duplum medii.
 
Trianguli latus ad latus quadrti ex eodem circulo descriptorum potentialiter, est sexquialterum, & perinde incommensurabile.
168
Triangulus omnis numeratius duplicatus, efficit numerum parte altera languiorem sequentem.
5
Triangulus cum praecedenti triangulo coniunctus, perficit quadratum sibi collateralem.
6
Triangulus omnis quadruplicatus, & cum vnitate coniunctus, essicit aggregatum collateralis, & sequentis quadratorum.
12
Idem cum praecedenti quadrato, & cum sibi collateral parte altera longiori coniunctus, quem hexagonum consummer.
12
Triangulus numerus qui, & ex quibus constet.
2
Triangulus omnis octuplicatus cum vnitate, conficit sequentis impatis quadratum.
24
Triangulus omnis centralis constat ex collat erali triangulo, & praecedenti quadrato primi generis.
33
Triangulus omnis multiplicatus in duplum collaterialis radicis, producit aggregamm ex cubo & qua drato collateralibus.
119
Trias superficiei similis est.
2
De litera V.
Vnitates quomodo disponendae ad efformanda solida numeralia.
fol. 7.& sequen.
Vnitas est principium, & constitutrix omnium numerorum.
2
Vnitas semper ponitur in Regulatibus solidis centralibus.
47
Vnitas communis numerorum dimensio.
8