INDEX RERVM ET NOMINVM
ROMANAE ANTIQVITATIS QVATVOR
primorum librorum Blondi de Roma triumphante.
Alitera
155
Accensi
127
Acceptilatio
148
Accusator duas horas ad di cendum, reus tres habebat.
152
Accusationu duo gña.
150
Acerra
19
Achamum
19
A consulibus ad decemuiros regimen vrbis delatum
126
Actiones litium
134
Ad comitiale morbum san guis gladiatorum bibebatur cæsorum
39
Administratio
78
Ador
18
Adorare
18
Adorationis & immolationis origo
17
Adrianus
99
Adrianus imperator religio ni christianæ procliuis
9
Aduenæ à Scythis Dianæ immolantur
11
Aduersus artes magicas
38
Aduocatus fisci
128
Ædes monetæ
26
Ædes ore semp apta est
25
Ægyptij primi sole & lunã deos putarunt
2
Ædes falutis
26
Ædes vulcani extra vrbe
25
Ædiles
85
Ædiles etiã in oppidis
86
Ægyptij animaliu interitu afficiuntur
4
Æsculanus
15
Æsculapij ortus
7
Ageronta
15
Agonalia
49
Album
150
Alexander Mammeæ instituit vt senatores nisi è sumatibus crearetur
120
Alexäder Seuer9
Allecti
80
Aliæ obseruationes
39
Altare
25
Amphitrite
16
Ancile
27
Ancillæ ædem Matutæ no ingrediebantur
29
Anclabra
20
Anclabris mensa
14
Angeronia
31
Annales maximi
144
Animaduertendum in seruos proteruos
140
Aniensis
87
Anubis
4
Antoninus pius
Antica
33
Antonius caracalla
5
Antonius pius
73
Apparitor
128
Appellandi vsus
149
Apollo
3
Apollo Admeti regis arme ta pauit
7
Apollo Eburneus
51
Apollonius Tyançus
37
Aqua Mercurij
50
Aquæ aspersio
49
Aquila
4
Ara maxima
30
Arcanum sacrificium
18
Archias poeta
105
Ardeolæ
36
Argæi
24
Argentinus
15
Argentum ex publico proficisceti in prouinciã
128
Argumentari
153
Aristomenes
11
Armensis
87
Aruspices ex hetruria
36
Asintus Pollio primus bibliothecã dedicauit
144
Athenienses 7 mares totidemq foeminas in crætã sacrisicandos mirtebãt
11
Atlas
6
Atlantides
7
Atlantij populi
7
Augurandi mos
33
Augur nuquam sacerdotio multatur
35
Auguria vnde
32
Augurium
34
Augurum potestas
34
Augustus
146
Aurelius Augustinus
100
Augustum
32
Augusti statutum ne plus q bis in mese senatus cogeretur
120
Aurelianus imperator dalmata
101
Aues
36
Aues funebres
35
Auis superuacanea
35
Aurei
88
Auspicium
34 35
B
Bacchanalia
52
Bacchi cognomina
7
Bacchi cognomina
16
Basilia
7
Basilia deificata
7
Bambo mulier
10
Bellona
15
Bona condemnati in man sectorum à prætore ponebantur
156
Bona matres non filijs, sed nepotib9 apud matutam optant
29
Boni demones
2
Boni dij
13
Bonosus
100
Bos ænea
30
Bos furuus
23
Brutiani
139
Brutus primus æditor gladiatorum contra Valeriu Maximum
58
Bubo
36
Bustum
60
C
Clitera
155
Caduca auspicia
35
Cadmus ex phoenicia profectus
6
Cæli ortus
5
Cælus
6 7
Cænotaphium
61
C. Cæsat
146
C. Cosconius
149
Calumniari
137
Campus floræ
51
Campus Martius
31
Campi Elisij
47
Cancellum
74
Candelabrum
25
Candidati
111
Caneria
15
Caius Mancinus
22
Capital
135
Capitis periculu quid
135
Capræ non immolantur mi neruæ
23
Caprotinæ
50
Caput equi panibus redimi ri solitum
23
Catra
103
Carcer
139
Cardo
16
Caristia
50
Carmelus
38
Carmentes
29
Carua
23
Carrutius
30
Carus
102
Causa Rome ædisicãde
78
Cautum ne abscissi prætex tu petendi iuris tribunalia ascenderent
142
Celebratio Cereris & Proserpinæ
32
Celij
149
Censores puniebantur
91
Censores vnde
89
Censura maximæ reuerentiæ ac potestatis
89
Census
88
Centumuirana iudicia
134
Census senatorum per Augustum ampliatus
124
Centuriata comitia
107
Centuriatores
113
Centuriæ
92
Ceres Romæ culta
10
Ceremoniæ
17
Cereris sacra
32
Ceres
32
Charilaus & Archelaus
8
Ciceon genus potionis
10
Cicero
145
Cicero auguria deridet
33
Cicero Deos fuos dãnat
32
Circenses
69
Car9 fulmine iterfect9
104
Cista tabellis plena à viatore circuferebatur
155
Cybele seu pandora
7
Claffes quinq
88
Claudij spectacula
72
Cliuia auspicia
35
Clodius Albinus
100
Cluere
49
Cn. Pompeius
45
Cognitor
138
Collegium quid
44
Coloniæ
92
Colonie Ro. in Aphrica
100
Colonie romane i Asia
102
Coloni romani
95
Colonorum præmia
93
Color alb9 decor9 dec.
19
Coluna
60
Coluna Antoniana
51
Comitium
106
Comitia pontificum
43
Comitiorum ordo.
116
Comitiorum tempus
106
Commodus imperator
4
Commodus Antonius
73
Comoediæ
144
Comperendinatio
153
Comprecatio
13
Conceptiuæ
54
Conclamare
55
Consecrare
18
Consessus iudicum vbi
154
Consualia
66
Consulatum petentium cosuetudo
112
Consules
80
Cosules dictatori parebant. fol.
81
Consules Iunoni sacrificabant
32
Consules potuisse in carcerem à Tribuno cuci
84
Consules quandoque factos sine comitus ab interrege.
108
Cosuliius dicere de capite ci uis romani no licebat.
84
Constantius
98
Constantius
102
Constantinus
102
Contra Gellium.
122
Corbulo
103
Cornelius Balbus
99
Cornices
36
Cornua ceruorum in Dianæ templis
40
Corruptelæ in iudicijs
137
Corruptelæ in magistratuu petitionibus
117
Corui
36
Cothurni
144
Creppi
29
Crocodili
4
Croesus templum Apollini erexit
9
Crustumina tribus
87
Culleus
139
Cunina
14
Cupressus in foribus mortuorum
55
Curiæ triginta
86
Curetes
7
Curiata comitia
107
Curiona sacra
17
D
Dagon
6
Dãnatoru bona ad sacerdotes perueniebãt
47
De accusationibus
137
De accusatoribus
137
De accusatis
137
Dea peruersa & prosa
14
Dea virginensis
14
D. Bru
146
De caligule spectaculis
72
Decemuiri
127
Decemuiri alij ad lites cognoscendas
127
Deceptiones vatum
9
De comitiorum actu
106
Decuriæ decem
79
Dedicatio
20
De difficultatibus petentiu dignitates
110
De fide seruorum in dominos
140
Deisicatio imperatoru
63
De igni vestæ
24
De iudicibus
151
De legibus
129
Delubra
25
De ludis
65
Demones
1
Demones maligni
2
Demosthenes
131
De patronis in eausa habedis
150
De petitione censuræ
91
De poena tribus largitione corrumpentiura
118
De poenaru varietate
136
De pompis
36
De ropulsis
118
De senatorum officio
120
De sepulchris
60
De spectaculis ab Augu.
71
De spectaculis à Cæsare di ctatore æditis
71
Detestatio ludorum
75
Deuerrinus
14
Deus iugatinus
14
Dictator vnde
81
Dictator causa foriaru
82
Dictatores ad pestem sedã dam
82
Dictum Plinij contra voluptates illicitas
147
Diespiter
14
Dijex Samothracia i phrygiam, ex phrygia in Italiã delati
13
Dij penates caninis pellib contecti.
26
Dij sabinorum
21
Dij selecti & plebei
13
Dionysij celebrationes
4
Dionyñus
6
Dionysius siculus
9
Diploma
132
Diremptores
113
Diuiriatio
151
Diuisio totius operis
12
Diuisores
113
Dixi
156
Dixerunt
156
Domiducus
14
Domitius
14
Domus vniuscuiusque religiosa
26
Donationes
46
Duabus tantu de causis senatores coginon potuisse.
120
Duæ artes quibus magni possumus reddi
150
Duo genera sortium
41
E
Edulica
14
Eleemosina
22
Elephantes
70
Epistola Adriani
9
Epulones Iouis
27
Epulum
60
Epulum ad sepulcrum
46
Equuria via
50
Ergastulum
139
Error Festi
107
Exercitus Dionysij
6
Exilium triplex
135
Exules
135
Existimatio
136
Exodia
67
Exorcizo
22
Extispices
37
F
Fabiana
87
Fabij Maximi institutum
109
Fæciales
125
Fæcialis
126
Facturus sacra reum se primo fatebatur
24
Familiæ publicæ & priuatæ circa muros vrbis dispositæ
125
Fatales libri
37
Fauere linguis omnes
39
Fauissæ
27
Fauus
16
Faustinianæ puellæ
45
Febris
16
Februa
49
Feles
4
Feriarum 4 genera
54
Feriarum varietas
53
Feriæ familiarum
54
Ferie vnde
53
Ferula
6
Fessona
15
Firmus imperater
106
Flamen
18 42
Flame dialis furare in leges non poterat
22
Flamen pomonalis
43
Flamen vulcanalis
23
Flamines à pontifice creabantur
43
Flamines. XV.
43
Flaminia
18
Flamini non licuisse videre februis opus fieri
49
Flora
15
Floralia
51
Florum honos & odorame torum in funeribus
61
Floralia
54
Foedus
133
Forculus
16
Fornacalia sacra
17
Fortuna barbata
15
Fortuna primogenia & mascula
8
Fortunæ paruæ templumfolio.
8
Forum Augusti
51
Forum boarium
30
Fratres aruales
30
Fructus ex literis
147
Fraus pro poena
136
Fugalia
53
Funebria
54
Furcifer
141
G
Galienus
104
Galina cu lauri ramus sculo in sinum Liuiæ decidit
37
Gallinæ nigræ
36
Gallus poeta
3
Genera spectaculorum ex Cassiodoro sumpta
74
Genibus religione inesse
25
Gentilitia sacerdotia
44
Genus sacrisicij maximum folio.
24
Gladiatores spontanei
58
Gladiatorum munus in funeribus
57
Gordianus
73
Græcorum Theologia
6
H
Hadrianus
146
Hadriani spectacpa
73
Hecatombe
24
Herculis institutum
11
Herculis ortus
7
Hitcus
4
Historiæ quoquo modo scri ptæ delectant
142
Histriones
67
Hyperion
7
Hypotheca
148
Honorinus
15
Hostia
49
Hostiarum duo genera
22
Hostia vehemetius reluctata no sacrisicatur
27
Hostiæ
23
Hostiæ detestabiles
24
Hostiæ maiores cornib9 au ratis immolantur
23
Humilitate supplicandi in petitionibns magistratuum profuisse
111
I
IAnua tribuni domus no clauditur
83
Ianus bifrons quadrifros
14
Ibis
4
Ieiunium institutum Cereri
22
Illiricum
100
Ignis perpetuus in templo seruabatur, Thysia
3
Immolatio humanoru corpora apud varios populos
10
Immolare
18
Imperatiuæ
54
Imperatores externi Roma norum
98
Inarculum
19
Ino
29
Initium adorandorum animalium
4
Interregnum
79
Interdictio aque & ignis
135
Intercido
14
In illirico 12 populos ius Latij habuisse
101
In potestate etiam Tribunorum Pleb. fuisse temp comitioru declarare
109
In senatores raro animaduersum
121
Institutum Alexandri Seue ri
128
Iosephus Iudæus
40
Iouis vxores
7
Isis
3
Iudæa in 12. tetrarchias diuisa
103
Iudæi Romanis exosi
105
Iudicia capitalia
134
Iudicia communicata inter fenatores equites & tribunos ærarios
152
Iudicia no capitalia
134
Iudicia publica
133
Iudicu numer9 variat9
153
Iugerum
6
Iulius Bassus
149
Iulianus Costantius
102
Iuppiter ithomites
11
Ius
130
Ius ciuile
130
Ius gentium
130
Ius honorarium
82
Ius naturale
130
Ius pretorium quod & honorarium
130
Ius primarium
130
Ius proprium
130
Ius publicum
130
L
Lacturcus
15
Læta exta Syllæ castra ad vrbem cotra Marium mouenti
38
Laxarium
26
Larentina nobilissima meretrix
30
Larentia meretrix pro dea culta
30
Lares
1
Lruæ 1 Latium
92
Latumiæ
139
Laudationes funerariæ
57
Lectisternium
67
Legatio libera
135
Leges tabellariæ
116
Lemniscatum
58
Lemures
1
Letulus Comelius sura
53
Leonum pugna
70
Lessus
54
Leuana 14 Lex
131
Lex agraria
133
Lex Cn. Domitij de sacerdotijs
43
Lex Curij
133
Lex Licinij Stolonis
133
Lex ne quisquam petendi causa album vestimentu indueret
111
Liba
23
Libera dea
14
Liberalia studia
144
Liberalitas Romanorum in subditos
104
Liber pater
14
Libertini in senatum allecti per Commodum
119
Librarij
117
Libri elephantini
88
Libri elephantini
124
Libri lintei
145
Libri rituales
143
Licinius Macer
148
Lictores prætoris
82
Limentinus
16
Litare
18
Literæ Aureliani imperatoris
37
Lituus
33
Locus inaugurand in curia veteri
33
Lemonia
87
Lucina
14
L. drusus
145
L. Piso.
149
Luctus diminutio
54
Ludi Capitolini
67
Ludi funebres
59
Ludiones
67
Ludi plebeij
69
Ludi Romani
69
Ludi scenici
53
Lugetes mortuos pelles insidebant
55
Luminaria accensa in augu rijs captandis
35
Lupercal
12
Lupercalia sacra
29
Lupercalium origo
29
Luperci
29
Lupi
4
Lusitaniæ diuisio
99
Lustria
52
Lustrum
91
M
Magistratus in leges iu rat.
22
Magistrare
79
Magistratus miuores
86
Magister populi
82
Magister cquitum
82
Magistri
79
Mali dij
13
Mamurius
26
Manduci effigies
76
Manes
1
Mantuma
14
Manumissio
142
Mares & foeminæ nudi in lupercalibus
29
M. Cato Vticensis
145
M. Cato Censorinus
145
M. Cicero propretor in Asi am missus
105
Marci Varronis in deos cotumeliosa sententia
38
Marius faber
105
Martiales latini
45
Martia
87
Mathematici à Tiberio expulsi
38
Matris deorum facra
10. 20
Matrona honestissima in publico priapum coronat folio.
16
Matuta
15
Maxentius
102
Maxima hostia
23
Maximinus
102
Medius fidius
21
Melius esse à Censore q à Poeta notari
147
Mena
14
Meon rex
7
Merces histrionu diurna
68
Mercurius
14
Minerua
15
Minoru gentiu patres.
79
Mirmillones
73
Mitra
6
Mola
18
Molo Ciceronis præceptor. folio.
145
Monstrum
41
Monumentum
60
Mons citatorum
114
Mos dandorum suffragiorum
115
Mos inquirendi bouis
5
Mos iunsiurandi
21
Mos sacrificadi Herculi
30
Mos sacrificandi Isidi & Osyri
3
Mos sacrificaturi superis & inferis
50
Muger
23
Mulcta
139
Mulieres capite coopto sacrificant
18
Mulieres concipere nequeuntes ad templum Iunonis Lucinæ veniebant
31
Mulieribus non licebat sacris Herculis interesse
17
Municipes
96
Municipium
95
Munus quid sit
96
Murcea.
15
N
Naniensis
87
Nenia
15 56
Nefas flamini diali annulu gestare
43
Nefastus dies
54
Ne testes falsa dicerent, aut vera taceret adactos
155
Nodatus
15
Non cincti ad suffragiorum custodiam deputari
114
Non licuisse fasces consulares ingredi Alexadria
104
Non licuisse mortuos in vrbibus sepeliri
57
Nota censoria
91
Nouem decemuiros decimo per dies x accensos fuisse non collegas
127
Noxa 139 Noxia
139
Nuces spargunrur
14
Nullum à paucis iudicibus potuisse codemnari de ca pitali poena
135
Numa Pompilius religionis artifex
12
Numeria
15
Numerianus
147
Nundinæ
53
O
Oenubatores
151
Obseruatio
39
Occentus soricis
34
Oculi claudebatur mortuis. fol.
55
Odenatus
104
Officiu præfecti vigilu
125
Olli ollus functus est
55
Omen
24
Ophion
6
Opinio Numæ de deo
13
Ops
7. 24
Orare
138
Orationes ab oratoribus ali ter in iudicio dictas q nuc habeamus
138
Oratores
138
Orchestra
73
Ordo pompæ
77
Ordo senatoru per Vespasianu suppletus
119
Orgia
10
Origo deducendarum coloniarum
93
Oscines
35
Osyris
3
Ostentum
40
Ostilina
15
Ouilia
113
P
Palatium
29
Palatuar
18
Palatualis flamen
43
Palmira
103
Pandomimi
73
Panes & satyri venerant
4
Papirius & Sempronius cefores
89
Parentalia
63
Pastillum
23
Patelena
15
Patella grandis
20
Patenæ
19
Patera
20
Pater patratus
126
Patres
79
Patres conscripti
80
Patricij
79
Patrimonalia
96
Patroni & aduocati
138
Pauentia
15
Pauor
16
Pecunia
15
Pedarij senatores
122
Pedes trans mare vectorum creta notari solitos
139
Pedestria auspicia
36
Pellis vituli marini
39
Pellona
15
Per que tempora scriptores rome esse coeperint
143
Persephone Cereris & Iouis filia
7
Pertunda
14
Personalia munera
96
Pesenius Niger
4
Pestifera auspicia
36
Petentibus magistratu maximu adiumentu copetitoru paucitate fuisse
111
Petij
49
Petreia
76
Petronius eques
103
Phanum
25
Phantasma
40
Philipp9 Arabs impator
73
Phoenices de pstitutione si liaru donu veneri dabat
31
Phoenices primi literarum inuentores
5
Phoenicu theologia
5
Phryges Cybelem Atidá pro dijs colunt
7
Phrygum theologia
7
Piaculum
20
Piacularia auspicia
36
Picus
16
Picus Martius
37
Pignus
148
Pilumnus
14
Piscis è mari ad pedes Augusti exiliuit
37
Plebiscitum
131
Poena nocentiu magistratibus
129
Poenam pendere
136
Polinctores
55
Pontes
132
Pontia
87
Pontifex Maximus
42
Pontificum dignitas
12
Potificu duo genera
42
Pontificum & flaminu cooptatio
43
Potifici omnia publica priuat sacra subiecta
26
Popilia
87
Popilius
145
Portentum
41
Portius
155
Postica
33
Postmurium
33
Potina
14
Precarium
148
Precatio
39
Prefectus annonæ
125
Præfectus prætorio
125
Præfectus vigilum
125
Præfectus vrbis
125
Præfericulum
19
Præficæ
56
Prælij similitudo qua rex Turcorum ad bellogradu fusus fuit
68
Præpetere
36
Præpetes
36
Prerogatiua
114
Præs
148
Præstigia
40
Prætexta pulla
56
Prætor
82
Prætor peregrinus
83
Prætor tutelaris
folio 128
Prætor vrbanus
82
Prætores totidem quot pro uinciæ
83
Præuaricari
137
Præuaricator
151
Prema
14
Priapus apud Græcos colitur
4
Prima ata Romæ
25
Prima classis cetum milliu æris
88
Primitiæ prius à sacerdotibus libantur
22
Princeps senatus
123
Priuilegia
Probum
23
Probus Augustus
101
Probus imperator
104
Procurator
138
Procurator cotisulum
81
Prodigia
40
Prodigium
41
Prophanum
25
Proserpina
15
Proserpina
32
Proteruia
23
Prouinciæ continentes
97
Publia
87
P.Crassus
145
Publica obseruatio
39
Punicum
23
Punitio capitalis
136
Puls
35
Pupinia
87
Q
Qattilius
149
Q. Flaminius
149
Q. Mutius scæuola augur mterfectus
33
Quare creatus prætor
82
Quatuor viri præerant vijs.
128
Quæ bonorum & maloru animis tam viuotu quàm mortuoru cotingeret
62
Questores
84
Quæstores primi sub Tullo Hostilio
85
Quæstores prouinciales
85
Quincuplex sacerdotiorum prouentus
44
Quinqueuiri
125
Qui amore literaru flagrauerint
145
Qui ex hispanis vrbe Romana donati fuerint
99
Qui ex magnis calamitosi effecti
140
Qui ex scruis ditissimi sint effecti
139
Qui ex seruis periculosi fue rint in dominos
140
Qui in senatu prius senten tiam rogaretur
123
Qui modus in magistratibus declarandis
117
Qui ob paupertate publice sepulti fuerint.
55
Quirina
87
Quirinalia stulto ferie
54
Quomodo dictator crearetur.
82
Quomodo rogatio fieret fo lio.
132
Quo tempore comitia haberentur
108
Quo tempore primum numi argentei cusi
88
Quosdam ex iudicibus nec absoluisse nec codemnasse
155
R
REcepti in curiam à C. Cæsare
98
Recepti in curiam à C. Cesare
98
Redibere
148
Reiectio iudicum
152
Relegationes
134
Religio
1
Religiosa delubra
1
Retia
87
Reum fieri
150
Ritus gabinus
19
Rogatio
131
Rogationes
131
Romulia
87
Romulus
16
Rubigalia
54
Rudis
58
Rumina
14
Runcina
15
S
Sabatina
87
Sacerdos Iouis cane & ca pra abstinet
27
Sacerdotes equo non vehebantur
19
Sacerdotes galli eunuchi, fo lio,
28
Sacerdotes vnde
43
Sacerdotis Iouis lictore & sella curuli vtebantur, folio,
28
Sacerdotiorum duo genera. folio,
44
Sacerdotu duo genera
34
Sacerdotum prouentus
44
Sacer locus
17
Sacra instituta à Numa folio,
13
Sacramentum
21
Sacrarium
17
Sacra per sacrificulu in comitio
106
Sacra veneris obscoena folio,
31
Sacrificare
18
Sacrificantibus vnun vestimenti genus
19
Sacris cereris vinum non libatur
22
Seculares ludi
69
Sagmina
17
Salatia
16
Salij
18
Salij duodecim
76
Sancta
17
Sanctiones
132
Sanctum
17
Sandapila
55
Satellites
45
Satumus ex se nara deuorat
15
Saturnus siue betillus
6
Scaptensis
87
Scaptia
87
Scatia
87
Scena
72
Sector
154
Secespita
20
Secunda classis
88
Segetia
15
Seia
15
Semele copressa ab ignoto
4
Sementinæ feriæ
54
Senatores ad numerum pri stinum per Augustum re ducti
119
Senatores centum
79
Senatores curules in curiam vehebantur
120
Senatorum numerus per C. Cæsare auctus
119
Senatum haberi ante kalefeb, nequiuisse
121
Senatus autoritas
120
Senatusconsultum
131
Senatus cosulta conclusa coram his qui decreuerant scribebantur
124
Senat9 mulieru ab Helioga balo factus
120
Sete tia per discessione
123
Sententia de dijs placandis, fol.
38
Sententiæ variæ in causis. fol.
148
Sepeliendi corpora duplex mos
56
Septa
113
Septemuiri epulonum
46
Septemuiri epulonum autoritas
47
Sepulchru septemuiri epulonum
47
Sergia
87
Serpentes apud Phoenices colebantur
6
Scrui quomodo liberi fierent
141
Seruos priuatim & publice periculosos
141
Seruus
140
Seuerus
100
Sicoria
76
Signa quinque quæ augures obse ruabant
35
Silenus
6
Simpludearia
59
Simpulatrices
20
Simpulum
20
Simulacrorum origo
4
Sinistra
33
Siti
56
Sylla primum crematus
56
Syluanus
14
Symmachus
47
Syrinx
7
Sodales
45
Solutiones
45
Sortitio iudicum
152
Sortis genus antiquissimum fol.
41
Procurationes
41
Spectacula vnde
69
Sponsio
133
Statiuæ
54
Statua
18
Stellatina
87
Stimula
15
Stipes
45
Strenua
15
Strophium
19
Strupi
20
Sub corona serui vendebantur
139
Subigus
14
Subscriptores
151
Succenturiatores
113
Suffibulum
20
Suffimenta.
23
Suffragia per pontem
114
Sulpitius Gallus
147
Summa augurum potestas fol.
33
Summanalia
23
Superstitia
20
Supplicationes
75
Supplicatores pro reo ante sententiam
155
T
Tlitera
84. 124
Tabellæ laureatæ
117
Tabellarum origo
117
Tabellarij
117
Taciturnitas arcanorum. fol.
123
Tacitus imperator
146
Templum
125
Templum
33
Templu Aij Locutij
26
Templum fortunæ muliebris
26
Templum Iouis opti. max. fol.
26
Templum Iunonis in Auetino
26
Templum Iunonis Lucinæ fol.
31
Templum Lupercal
29
Templum Martis
51
Templum Matutæ
26
Templum Mercurij
26
Teplu Venens Erycine
31
Templa aurea singulis dijs erecta ab Osynde
3
Templa Saturni & serapis extra vrbes
3
Tenitæ deæ
41
Terentina
87
Tergiuersari
137
Terminalia
50
Termino sacra fiebant
32
Terminus
26
Terra
6
Terrentum
25
Tertia
88
Tesca vel tesqua
33
Testium mos
154
Theatrum
72
Theatrum & musica Dionysij inuentum
7
Thebæ ciuitas centum por tarum
3
Thenus
15
Thensa
76
Theodosius
100
Theologia quadripartita. so lio,
2
Thuribulum
20
Tibiæ funebres
55
Tibicines à comessationibus prohibiti tybur concesserunt
47
Tiro Ciceronis libert9
141
T. Largius primus dictator.
81
Titi Vespasiani Ipecxacula. folio,
72
T. Veturius
148
Tyberinus
16
Typhon
3
Tormentina
87
Tragoedia
144
Traianus imperator ex hispania
99
Tres ordines virorum in tri bubus
114
Tres veneres
31
Tres viri monetales
128
Tribuni celerum
82
Tribuni pleb.
83
Tribuni vnde
83
Tribunu ab vrbe vnum die abesse non licebat
84
Tribunorum numerus
83
Tribunus in ius non vocabatur
84
Tribus
35 86
Tribus & curiæ
86
Tribus vnde dictæ
87
Tribus vrbanæ
4 109
Tributa comitia eade quæ curiata
108
Triclinium
60
Trinitica
87
Tripudium
35
Tritonia
15
Triumuiri ad coloniss deducendas
94
Triumuiri capitales
224
Triumuiri mensarij
125
Triumuiri nocturni
125
Troiani ludi
66
Tulli regis mors
38
Tullus rex
8
Tumba
60
Tumultus Romæ sub Valentiniano
47
Turpissima decantabantur ante lecticam cybeles. folio,
29
Tusculani primi accepti in ciuitatem
94
Tutelaris deus
39
Tutellina
15
Tutulum
18
V
Vadimonium
148
Vagitinus
14
Valerianus imperator
104
Valerius publicola
80
Valerius Valentinus
149
Vallis Ægeriæ.
41
Varia de senatu
121
Varro
145
Vas
148
Vas in quod suffragia mittebantur
116
Veientina
87
Vela theatro superinducta. folio.
71
Venationes
70
Venilia
15 16
Venus
3 14
Versus longi
60
Vespasianus fouit ingenia. fol.
146
Vespillones
55
Vestes albæ in lugendis rtuis'mulieribus folio
56
Veturia Centuria
114
Vffentina
87
Victimarij
23
Victimæ
23. 49
Victoria
15
Viæ tegebantur velis
56
Vindicta
141
Vinalia
54
Virgilius
13
Virgilianæ sortes
41
Virgo super priapum sedet
14
Virgines nude inspiciebantur à sacerdote
42
Viri præstantes qui ex Asia in Romanam rempu. transiunt
105
Visceratio
60
Vittæ Cereris
10
Vitula dea
24
Vitulare
24
Vitulatio
24
Vitumnus & Sentinus folio
14
Vnde Iuno
32
Volitina
87
Volupia
15
Volutina
15
Vota
41
Vt rei possint laudatores in sui commendationem producere
155
Vultures foeminæ zephyro imprægnantur
35
Z
ZOsimus Plinij libertus. fol.
141
Finis indicis in quatuor libros Blondi de Roma triumphante.