INDEX RERVM, QVAEIN
boc opere continentur.
A.
Abraham Saram & Agar co ciliare non potuit.
433
Achan ob peccatum puni tur populus.
358
Adulationis artificiosae exépla.
219
Adulatoris ingeniu. 212. eius & veri amici discrimen.
217
Aedificandi studium in Principe lau datur.
337
Aegistus caprino lacte nutritus.
142
Aegyptijs vnde tanta deorum multitudo.
424
Aesopi fabulas Faernus carmine ex pressit.
144
Aesymnetam antiqui tyrannum vo cabant.
98
Agnati quomodo succedant in regno.
48
Agri omnes coli debent.
331
Aiod Eglonem Regem occidit.
82
Alburquerquius institutor Petri Regis Castellae.
153
Alexander Seuerus magistratus proclamabat. 257. ex curiosis mercibus tributum imperauit.
327
Alexandri Magni virtutes & vitia. 170. Se Ioue genitum dixit.
216
Alhagibi, hoc est, proreges Cordubae.
316
Alfonsi Imperatoris factum praeclarum.
370
Alfonsi Sapientis Regis vaecordia.
184
Alfonsus Aragonius & Neap. Rex.
175
Alfonsus S. Luciferi regulus.
379
Aluarus Luna. 202. mortis causa
383
Amica Episcopi Regis nutrix.
148
Amicitia quid.
422
Amor sui adulator praecipuus cuique.
213
Amphilochij Episcopi factum.
430
Anaxarchi verba ad Alexandru.
104
Annibal Poenus. 10. eius dictum.
297
Annonae cura.
330
Ansurij fides.
378
Annus morbis insignis.
360
Aquae potus frequés Hispanis.
335
Aquilae penuae alias deuorant.
123
Aragoniae Iustitia.
88
Arcades musicae dediti erant.
176
Arces aedificaudae, muniendae vrbes.
337
Archimedes lineis intentus.
184
Argiuus Aristodemus tyrannus.
81
Arij sectatores dicti Porphyriani.
430
Aristides quid de consilio Themistoclis.
373
Aristoteles.
10. 30. 63. 88. 98. 134. 144. 162. 166. 267. 269. 322. 331. 401.
Arsenius filiorum Theodosij Magister.
152. 232
Artes propter inopiam & propter diuitias deseruntur.
382
Astrologiae laudes. 190. Iudiciaria ars vanissima.
250
Ateas Scytharum Rex.
178
Athenienses barbaris quasi seruis imperabant.
296
Auaritia cauenda.
377
D.Augustinus.
89. 370. 408. 409. 416
Augustus Romam ex lateritia fecit marmoream.
340
Aulicorum iudicium ne Rex sequatur.
34
B.
Bandae militia.
306
Bartholomaeus Faccius.
176
D.Basilij locus de virginit.
412
Behetriae in Castella quid erant?
38
Belisarius capit Gilimerem Vandalorum Regem.
124
Bellum rusticorum in Alsatia.
436
Bellum se ipsum alat.
304
Belli mala.
420
Benadadus Rex Syriae à quibus victus.
195
Benedictinorum Coenobia scholae erant.
138
Beniamim tribus punitur ob vxoré Leuitae constupratam.
355
Berengatia Regina Blancae sorori praelata.
52
D.Bernardi locus.
283
Blanca Galliae Regina mater. D.Ludouici Regis.
53. 168
Bona Principis trifariam.
323
C.
Calderonius nobilis Theologus 4. obijt. 361. eius Epitaphium.
363
Calisthenes ab Alexandro occisus.
216
Canino lacte qui fuerut nutriti.
143
Cantiones quibus nutrices vtantur
144
Capitis vnius in ecclesia necessitas.
108
Caroli Principes duo à parentibus capti.
47
Caroli Magni lex. 269. quomodo annonam taxauit.
333
Carolus Salerni Princeps quomodo seruatur.
392
Carolus Vasconum Rex cognomen to Crudelis.
83
Carrionis reguli ignaui.
230
Carthaginienses accusantur.
267
Caruaiallij fratres praecipitati.
364. 398
Cato Cof. venit in Hispaniam.
304
Cautum consilium melius quam felix temeritas.
401
Charondas Tyrius.
102
Chelidonia oculis medetur.
19
Chiron Achillis educator.
204
Chrysippus nutrices sapientes esse vult. 143. cum cibi capit obliuio.
184
Cicero. 192. 246. 420. eius laudes.
173
Cidus magnus dux.
7
Circe homines vertebat in feras.
129
Ciues neque extenuandi multum ne que locupletandi.
382
Clades in Africa nuper accepta.
385
& ad Angliae littora.
359
Clearchus Ponticus tyrannus.
80
Clementia Principis.
227
Clericos Galli vocant viros doctos & clericorum veste vtuntur scholastici in Hispania.
138
Comites Principis sint multi.
193
Coniugiorum delectus esto.
134
Constantiensis synodus.
79
Constantij solertia.
289
Constantinus primus inter Imperatores Christianos.
428
Consus, Neptunus idem, sub terra colebatur.
211
Cornelia Gracchorum mater.
128
Cynethenses musicam contemne bant.
177
Cyri & Cambisis educatio.
198
Cyrus quomodo nutritus. 143. multus erat cum aequalibus. 198. laudis cupidus. 239. agebantur cora co causae ficte. 248. ipse, Alexander & Caesar fuere tyranni.
24
D.
Daualus Magister equitum.
383
Dauid minimo filio regnu reliquit. 45. licuit illi Saulé occidere. 178. milites in familia legit. 307 curat agros coli. 331. ob cius peccacum punitur populus.
354
Debilitantur vires inter plures partita cura.
33
Debora Iudaeis praeest.
47
Demetrij Phalerei consilium.
390
Desultoriae artis peritia.
164
Deus Sphingis forma pingebatur, tu inuenis seni assidentis.
209
Dialectica quid.
187
Dictamum sagittas pellit.
19
Dionysius tyrannus.
81
Dominicus proditor.
377
Donaristarum saeuitia in Africa.
440
E.
Eclesia Catholica vxor legitima.
427
Ecelesiastici reditus alebat pau peres.
384
Egas Alfonsi primi Lusitani institutor eius que fides.
378
Egeni facilè turbas concitant.
382
suos quçque ciuitas alat.
386
Elisabetha Regina Catholica.
44
Eloquens sit Princeps.
185
Enos primus Deum inuocat.
253
Epaminondas dux.
358
Episcopi ne fiant repente ex profanis. 271. è theologis & monachis potius quam è iureconsultis.
272. 273.
Episcopi Ferdinado Regi Sancto regnum dedere.
113
Episcopi ad conuentus regni vocabantur. 96. 111. illis non sunt oppida detrahenda.
97. 112
Episcopis tribuitur quod manet incolume inter haereticos.
113
Eugenius tyrannus.
431
Eunuchis ministris vtebantur Reges.
114
Exercitatio corporis qualis.
166
Extrema consilia aliquando sequen da vitatis medijs.
400
F.
Fernandi Antolini pietas.
257
Fernandus è Gastella ad Aragoniae regnum vocatus.
54. 86
Fernandus Rex in ius vocatus cur sie dictus.
364
Fernandus Rex Catholicus.
7
Fernandus Rex Sanctus templorum opes sumcre noluit.
119
Festis diebus comoediae ne agantur.
418
Fides prope Iouem in capitolio.
206. 255. 374
Filij à parentibus degeneres. 133 à matribus nutriantur.
139
Filij Heli & Samuelis.
31
Filij procerum in aula Regis educabantur.
195
Flagitiosis que procuratio demanda ri possit.
284
Flectij Lusitani constantia.
380
Flumina nauigabilia vt sint an debeat tentari.
335
Foemina regni haeres esse potest.
46
Fratres discrepantes moribus nutricum vitio.
145
G.
Gabaonitae vexant vxorem leuitae.
355
Gainas Gotthus.
531
Gallie mala vnde.
330
Garsias Gometius Caesariani Praefectus.
379
Garsias Loaysa. 5. G. Vargas Toleta.
397
Garsias Rex Vasconum cogno. Tremulus.
230
Gedeonis verba.
31
Generandi tempora captanda.
134
Geometria & arithmeticavtiles.
188
Germaniae vires debilitate.
443
Gigantes Iouem è caelo deturbare tentant.
63
Gloriae studium. 233. quomodo excitari debeat.
247
Gometius Solisius Alcantarae Mag.
396
Gordianus Imperator.
28
Gratianus Imperator caesus à Maximo.
430
Guisius Dux, & Cardinalis eius frater occisi.
67
Gygis anulus.
60
H.
Habidis nutritio.
143
Haereditas in regno quomodo inuecta.
37
Harmodius & Aristogiton.
73
Henoticon lex causa turbarum.
427
Henrici tertij Castellae Regis factü.
325
Henrici Villenij vaecordia
184
Henricus Galliae Rex occisus à monacho.
66
Henricus Nothus fratri regnum au fert. 53. eius cosilium filio datum.
376
Henricus quartus Castellae Rex abdicatur 44. ignobiles repente euehit. 396. colloquitur cu Rege Gallo.
403
Herbae quibus bruta morbis modentur.
19
Hercules Celticus.
186
Hercules vulpinae pellis partem assuit.
205
Hierosolymitani templi vasa multis exitio fuere.
123
Hispanie status Roderico Rege.
200
Historiae laudes. 192. legenda Principi.
390
Histriones venales. 167. eorum turpitudo. 406. à templis repellendi.
409
Honores dadi etiam ignobilibus & plebeijs.
297
Honorius Augustus stolam pontificiam primus repudiat.
109
Hospitia pauperibus generalia instituendi ratio. 386. varia eorum genera.
387
Hussitae in Bohemia vigent.
441
I.
Iacobi Aragonij Regis ira.
226
Iacobus Abeniucephus Alfonso & Sanctio Regibus cedit.
39
Iacobus Clemens Dom. occidit Gallae Regem.
67
Iacobus Patriarcha iura primogeniti transfert.
45
Iacobus Trezzus statuarius.
348
Ieroboamus cur vitulos excitauit.
423
Imperatores multi occisi à suis.
73
Imperia quaedam per inlustitia constituta.
565
Indoles Principum exolescit.
41
Infansones in Castella.
370
Institutores Principis quot esse debeant.
150
Ioannes Auisij Magister Rex Lus.
53
Ioannes primus Castellae Rex victus ad Aljubarotam qua de causa 119. eius infantia. 186. mediam viam sequitur cum extrema deberet.
400
Ioannes secundus Castellae Rex male educatur.
158
Ioannis secudi Lus. Regis dictu.
390
Ioannes Paruus Parisiésis Theol.
80
Ionathas gustat parum mellis.
354
Iouinianus Imperator.
427
Iracundiae faeditas.
225
Ismeniae cantus.
178
Iudices in veteri populo. 30. quales debeant esse.
351
Iuliano Comiti facta iniuria causa multarum cladium.
351
Iulianum Apostatam occidere licuit.
79
Iunonis templo pellices prohibite.
432
Iureconsulti possunt fieri Epscopi.
278
Iuppiter non fingitur canere.
181
Iusiuranda insolens à Castellae Rege exactum.
250
Iustinianus vasa Hierosolymitana restituit. 124. plures religiones tolerat.
426
Iustitia necessaria. 366. ea est triplex. 368. ei templa constituta.
370
Mars eidem & Minerua affingebantur.
321
L.
Labam peccauit Liam pro Rachele substituens.
85
Lacedaemones Marti quid sacrificant. 83. quid Regibus initio dedere. 88. barbaris quasi seruis imperabant.
296
Lac est sanguis colore mutato.
140
Lampridius de Alexandro Seuero.
182
Larae reguli turbant regnum.
254
Latina lingua quomodo tradenda Principi.
174
Laudis studium vltima tunica qua exuimus.
235
Laurentianae fabricae descriptio par tesque.
341
Laurentius Valla.
176
Ledesmiae Comes eiusq; fastus.
403
Leges scribendi causae. 23. sint paucae & perspicut. 352. instituunrur cum promulgantur. 89. earum duplex vis.
106
Leges successionis regiç in Aragonia saepe mutatae.
47. 54
Legis definitio.
23
Leones neque caedédi neque demul cendi blanditijs.
152
Leonidis vitia Alexander suscepit.
149
Leuctrica pugna famosa.
209. 358
Lex de annonae pretio.
333
Liberalitas Principis.
228
Liberti multi exosi.
263
Lites breui finiantur.
270
Litteras docendi cura viris sacratis data.
138
Ludi qui Principem deceant.
166
Ludouici. 11. Galli Regis dictu. 204 eius & Castellae Regis colloquiu.
403
Ludouicus Aurelianensis à Ioanne Burgundo caesus.
80
Lupinae fides ouilla arrodunt.
121
Lutetia vrbs primaria rebellat.
67
Lycurgus duos canes instituit. 133. quid de pueroru institutione sanxit.
162
Lysandri Regis dictum festinum.
205
M.
Macedonum filij in Regia educabantur.
200
Magna sunt, que sunt optimis proxima.
445
Magistratus proclamandi mos 265. an mutari debeant.
269
Magorum pudenda vanitas.
103
Maiorum gloria posteris quasi lumen.
129
Martiani Augusti lex contra haereticos.
431
Martinus Aragoniae Rex fit.
53
Matres filios suos nutriant. 139 ardentius quam viri filios amant.
140
Media via aliquando vitanda.
400
Medicamenta quae à brutis accepimus.
19
Mendacium an liceat. 205. eius tur pitudo.
206
Mendici nulli olim erant.
384
Michael Irantius Magister equitu.
396
Militaria praemia militibus dauda.
306
Milites canibus similes. 314. 317. an externi aduocandi.
316
Minerua bello & sapientiae praefecta. 7. tibias inuentas abiecit.
181
Ministri regij quales. 262. opu quçsitarum rationem reddant.
324
Minois cum Ioue cofabulatio.
256
Mompenserius Dux.
168
Monarchia iungi debet Aristocratiae.
34
Morbus grauissimus qui diffunditur à capite.
146
Moses sacram euram à profana seiunxit. 109. 275. curat ne sint diuersae opiniones de Deo.
424
Mulieres scenicç. 411. in scena nudabantur.
412
Munceri oratio.
436
Munera ne iudices accipiant.
351
N.
Nabuchdonosor punit cotume liam in Deum Iudaeoru.
428
Nembrotus primus tyrannidem occupauit.
63
Nero in theatrum prodit.
243
Nicias quomodo tantas vireuasit.
131
Ninus, Cyrus, Alexander, & Caesar tyranni fuere.
24
Nobilitate ignaua nihil turpius. 293. eorum sanguis quî recoquatur.
300
Noui homines an honestandi.
298
Numae cum Egeria congressus. 254. eius religio & pietas.
257
Numeris constamus.
176
Nutrices quales esse debeant.
139
Nutricis vitio infectus quidam Princeps.
148
O.
Obsequij genus imitari Principem.
102
Oculis chelidonia medetur.
19
Opes sacrato ordini ne detrahantur.
385
Optimo opponitur pessimum.
34
Orcita Argolicus senex Lacedaemones execratur.
357
Orphei cantus vis.
177
Ostracismus Athenis.
105
Otho Imperator qua arte M. Celsum liberauit.
392
Oxei lex laudatur.
323
P.
Pacis laudes. 420. ei nihil magis aduersatur quam plures religiones.
421
Paedonomus Lacedaemone.
136
Pallas olina coronata.
420
Panormitanus Abbas.
284
Papirius Dictator.
439
Parasitos auersetur Princeps.
221
Paridis cithara.
180
Patriarchae matru lacte nutriti.
141
Pauperes alendi ratio.
381
Pelagi nomen monti cuidam.
3
Pellices Iunonis templo cur prohibitae.
432
Pelopidas Thebanorum dux.
358
Persae linguam castigabat. 212. 375. eorum Reges non cantabant. 181. eorum leges.
285. 399
Petrouilla Aragoniae Regina.
54
Petri Aragonij Regis dictum.
211
Petri Castellae & Lusitaniae Regum ira turpis.
228
Petrus Castellç Rex ad Taurum captus. 153. ei regnum aufertur.
44. 53
Petrus Tenorius Archie. Tolet.
325
Petrus Larae Comes defendit nobilitatem.
99
Pharao cur coegit Iudços vrbes çdi ficare.
63
Philaster.
63
Philippi Cominel locus.
402
Philippi Regis epistola ad Aris.
169
Philippi secundi Hispani Regis laudes. 6. aedificia.
340
Philistç Aegyptij Iatroncs.
199
Philonida cohortem Scipio instituit.
195
Phipheri somnium.
436
Phoenix Achillis institutor.
209
Phormio de bello disputat coram Annibale duce.
10
Pitharchia Iouis coniux mater felicitatis.
440
Plato.
8. 44. 134. 144. 198. 205. 227. 269. 300. 352. 382. 418
Plutus quomodo pingebatur.
420
Poetae lasciui exterminaudi.
172
Polemon a Xenocrate sanatus.
130
Polycieti iller & statra quam cano na dixit.
150
Pompelus vnde dictus Magnus.
416
Pontes reficiendi & moenia.
337
Pontifex Romanus maier concilio.
94
Pontij Samnitis consilium.
400
Praemio & poena resp. regitur.
292. 394
Prauitas quorundam nulla arte sanetur.
130
Primogeniti iura Iosepho data à patre.
45
Princeps est subditus legibus. 99. no omnibus. 105. discat cum multis. 174. de religione nihil statuat. 112. sit religioni deditus. 224. ne tradatur mulieribus effeminandus. 156. ne vnum gratia multum crescere patiatur.
202
Principatus sit haereditarius.
37
Principatuum varia genera.
55
Principes medicata veste perempti. 87. discrepant à theologis. 287 qualis eorum familia. 289. sit ex militibus. 307. per se bellum gerant.
311
Principes coelo dicabantur.
100
Principes debent ad famam actiones dirigere.
249
Principes multi puniti ob coractos sacros thesauros.
121
Principes olim sacra tractabant. 108. in sacris vocantur sacerdotes.
259
Prudentiae laudes & praecepta.
388
Prytaneum Athenis.
309
Prochotrophium & alia hospitioru multa nomina.
387
Pueri quomodo instituendi. 125. ne imagines turpes videant, neque theatris intersint.
144
Pyramides Aegypti quorsu factç.
63
R.
Raymundus Prouinciae Comes.
324
Reccatedus Rex Romam mittit auram & vestes.
384
Reditibus ecclesiae alebantur pauperes.
383
Regia maiestas vndeorta. 20. coniungat cum monarchia optimates.
34
Regis mores & ingenium. 57. manus & partes.
154
Reges & sacerdotes ijdem.
109. 257. 274.
Regnam hereditarium esse debet.
44
Reip. quam Regis auctoritas maior.
92
Religioni Princeps sit deditus. 224. 256. religiones plures tolerare no debet.
421
Religio quid, & vnde dicta. 249. insita in natura nostra. 273. humanae societatis vinculum.
421
Reprçsentatio iuris sigmentum.
51
Roderico Daualo diuitiae malo fuere.
383
Rodericus postremus Gotthorum Rex.
42
Romaeus auxit vectigalia sui Principis.
324
Romanum imperium quando in preceps abijt?
320
Romulus à lupa nutritus.
143
S.
Sacerdotibus ne opes dettahantur. 277. ob inopiam contemnuntur.
114
Sacris ex reditibus maior vtilitas constat quam ex profanis.
116
Sacrorum cura quomodo & quando seiuncta est à reip.cura.
275
Salomon externos vectigales fecit. 297. multa aedificauit.
340
Samuel à matre nutritur.
141
Sanctius Capellus Lusitaniç Rex.
380
Sanctius Maior Rex Vasconum.
33
Sanctius minor Alfonsi Regis Sapientis filius.
53
Sanctius Rex Desideratus.
264
Satellites externos tyrannus aduocat.
64
Saulis mens musica sedabatur.
177
Scedasus Leuctricus senex.
356
Scipionis Africani religio.
259
Scipionis Aemiliani dictum.
267
Scorialis descriptio.
340
Scythae timori sunt obnoxij.
319
Secretum seruari debet.
375
Seneca Neronis magister.
153
Sertorij cerus.
254
Sesostres Rex Aegypti quid fecerit nato filio?
197
Sethone mortuo Aegyptus in duodecim nomos diuisa.
424
Sichimithae in Abimelechum conspirant.
71
Sigismundi Caesaris & Caroli Auda cis colloquium.
405
Solon de corporis exercitatione quid. 161. de praemio & poena
292
Sorores duae discrepantes ob diuer sam nutritionem.
145
Spartanae iuuentutis modestia.
162
Spectacula vitanda.
406
Spes magis mouet quà gratia.
394
Sphingem pingebàt in templorum aditu.
209
Suasola sacerdos Cantaber.
5
Superstitio quid, & quotuplex?
249
Susanna à teneris annis recte instituta.
132
Synesij loca.
313. 317
T.
Tacitus historicus. 64. 80. 204. 409. 416. legendus à Principe.
172
Talauera multis nominibus dicta.
1
Taxatio frumenti.
333
Templarij milites.
10
Tenorius Toletanus Archiepiscopus.
325
Tertullianus.
411. 417
Theatra publice ne constituantur. 414. primum è lapide Romae fit.
416
Themis atque Iustitia assidet Ioui.
104
Theognis dictum elegans.
129
Themistoclis consilium reprobatu
373
Theodora Augusta Eutychiana.
426
Theodosij Imperatoris lex.
428
Theodofius Imperator quid de filijs?
232
Thrasibulus tyrannos aufert.
73
Thrasymachus Chalcedonius.
103
Tiberius Imperator dissimulator.
204
Tibicines absoni etiam audiendi.
193
Timotheus musicus.
177
Tirus Liuius.
321
Toletani templi copiae quomodo auctae.
117
Toletanus Antistes Castellae Cancellarius fit.
117
Torquatus excusat valetudiné oculorum.
28
Troianus equus.
432
Torrentis instar multitudo est
392
Trapezuntius.
176
Turcae quo pacto tolerant multas religiones.
441
Tytanni mores & ingenium. 56. 61. eum opprimere an liceat. 65. serit inter suos discordias.
300. 430
V.
Valentinianus Iunior Arianus. 430. caesus ab Eugenio.
431
Valerius Hipponensis & Valerius Caesaraugustanus Episcopinon concionantur.
278
Vectigalia regia ne vendantur. 322. populi consensu imperantur. 89. ex curiosis mercibus exigàtur. 327 ne ijs Hispania grauetur.
328
Veladae Marchio.
6
Veneno tyranum perimere non licet.
81
Veneris imperio exemptae tum Musae tum Minerua.
170
Veneris laudes in templis. 180. eius templo theatrum Pomp. iuuxit.
417
Verrius Flaccus Grammaticus cum schola transijt in palatium.
175
Viae publicae muniendae.
337
Victus & cultus intemperantia in Hispania.
155
Victus copiosus pueris dari debet.
160
Villenij Henrici vaecordia.
184
Virgilij varij versus.
129. 143. 165. 240
Virtus in quocunque cohonestanda.
295
Vincentij & sororum fuga & templum.
2
Vindicta interdicta à Deo.
206
Vites plantare olim vetitum in Hispania.
334
Vni homini ne multae procurationes dentur.
267
Vnum & bonum connexa sunt interse.
35
Vnum praesse quam plures melius est.
26
Voluptatis vires.
199
Vtilitate mouentur homines.
396
Vulpinae pellis partem Hercules assuit.
205
Vxor Leuitae à Gabaonitis vexata.
355
Vxor Principis qualis.
147
Vuitiza & Rodericus posttemi Got thorum Reges.
42
X.
Xenodochium & alia hospitiorum multa nomina.
387
Xenocratis disputatio.
130
Xerxis educatio.
199
Z.
Zaharae à barbaro honos Alfonso Sapienti habitus.
39
Zaleucus Locrensis.
102
Zenonis & Anastasij Imperatorum Henoticon.
427
Zozimus historicus.
109
Finis.