La table des matières est en cours de préparation.
Ouvrir la division Fermer la division
 • Aque mortiferae pagina. 8
 • Aque amarae ibidem Aque color et odor unde 9
 • Aqua meridie frigida 9
 • Aquis lignum accenditur 9
 • Aqua inebrians 12
 • Aquae potae tingetes 3 et12
 • Admirationi quae sunt 14
 • Actio omnis à contrario 15
 • Aqua pura non calefit 28
 • Aër purus non infrigidatur ibidem Aqua in lebete ebulliens cur in fondo uasis frigida 28
 • Actionis duae species 14
 • Bitumen quid 20
 • Cepa antipathiam cum luna habet 9
 • Corporis et animae neceßi-tudo 10
 • Contrarium sibi contrarium fugit 4
 • Contraria quae sunt 16
 • Cometarum uariae formae 16
 • Cometae et ecclipses naturae opus sunt 17
 • Crystallus ui Solis ex aqua efficitur 19
 • Cur de coelo tacta sulsur obo lent 20
 • Calor à luce diffusus eo per- tingit, quo lux ??? per- uenit 21
 • Calor in plantis et anima- libus quomodo strangula- tur 24
 • Cognitionis tres species 14
 • De caligine,pruina, rore, et nube 18
 • Elementa in quibusdampar- tibus pura 28
 • Ecclipses nibil mali ?raesa- giunt 17
 • Exhalatione quae fiant 16
 • Fons igniuomus 4
 • Fons Ginetri 10
 • Fons effoeminatosreddens 11
 • Fons Abstemios faciens 11
 • Fons interdiu innoxius, ??- ctu mortifer 12
 • *- Flamma Flamma quibus extinguitur modis 26
 • Fulmina sulfuris odorem ha-bent 20
 • Flamma quid 25
 • Flammae duplex motus ibid. Fumus quid 25
 • Fontiu cur aquae deficiunt 27
 • Fontes in camporum plani-cie rari 27
 • Fons in montis inace?i uer-tice ibidem Fontium principia 19
 • Fo?ilia ibidem Fons uim coaguli habens 10
 • Gemmarum materia 19
 • Grando 18
 • Ignis non una species 24
 • Ignis facultates numerosae ex materia subiecta ibid. Ignis qui aqua acceditur 24
 • Lapides 19
 • Lambrocera 18
 • Luna plena quae augentur 9
 • Melampus primus medica-mentis sanare inuenit 11
 • Metalla 19
 • Eorum causae 20
 • Maltha quid 21
 • Mycetia quid 23
 • Eius causae ibidem Mare cur Salsum 27
 • Naptha quid 20
 • Nix ex pluuia quomodo ge- neratur 18
 • Omnis flamma duos habet motus 25
 • Poesis à philosophia quo- modo separatur 7
 • Philosophus philomitos est eadem Problema quid 13
 • furis habent odorem 20
 • Sanguinis uarietas mentem uariat 11
 • Substantiae completae nihilest contrarium 15
 • Spirationum differentiae 16
 • Spirationum causa 22
 • Symbola omnino inuicem non agunt eadem Terraemotus causa 18
 • Thermae cur ferueant 7 29
 • Thermarum unde medicafa- cultas 29
 • Ventorum quatuor princi- palißimi 18
 • Vaporequae fiant foßilia, la- pides, metalle,gemmae 19
 • Vstibilia quae 26
 • Errata Quaestionum genera 13
 • Quaestiones scibiles 14
 • Quae de coelo tacta sunt sul-
Ouvrir la division Fermer la division
 • Anima alia hominis, alia bru torum pagina 7
 • Ammalia quae in alia trans-mutantur 11
 • Apium lactantibus malum 14
 • Aproxis 14
 • Afabis cur abstinuit Pythag. 14
 • Amoris origo 45
 • Amantium femen 15
 • Ad amores fedãdum 20 47
 • Abstemios facit 22
 • Apes 22
 • Aues ex flatu 26
 • Amianthos lapis 29
 • Auium symporthia 29
 • Antipathia 30
 • Aquilinae pennae 37
 • Ad haemorrhagiam 36
 • Aspidislingua 40
 • Ad solutam continuitatem 42
 • Animae in homine tres 46
 • Annuli miram uim habentes 47
 • Amygdala solitaria 48
 • Affinitas leoni cum delphino 35
 • Apri musica capiuntur 42
 • Asclepiades 43
 • Animalia timida astuta sunt 44
 • Arcus caelestis 47
 • Aequanimitas ex lente 48
 • Alysson rabientes sanat 49
 • Amuletis an fidendum 52
 • Adamas 54
 • Aër an sub aquis 9
 • Agelasti 8
 • Asclepiadis curatio 43
 • Audaces quibus clarauox 44
 • Bruta habere rationem 6
 • Brutorum locutio 6
 • Boues susiae numerandi scie- tiam habent 6
 • Bruta cur uocem habent 7
 • Bruti cur non loquatur 7
 • Bruta locutionis organa ha- bent. 7
 • Bra?ica pueris utilis 14
 • Balsamum 22
 • Breuis rarò humilis 43
 • Ceruus Graece intelligens 6
 • Cypiregis cornua 10
 • Centauri an fuerint 13
 • Cinclus amuletum 20
 • Crocodilus 20
 • Canis rabidi sputum 24
 • Comitialis morbus 29
 • Caro lupi 29
 • Carnis comestio 31
 • Cuculus 32
 • Cynocephalus 39
 • Clausa quomodo aperiantur 32
 • Cercopithetus 33
 • Cancer 27
 • Canes 38
 • ?aldarius auis 38
 • Continui solutio curatur 42
 • Corporum effigies in aere 46
 • Cicada foemina muta 49
 • Cygi annulus 47
 • Ciconiae 48
 • Caeca proprietas 54
 • Cadauera mersa cur attol- luntur 16
 • Cadauera cur stillant ?ru?- rem 16
 • Cadauer recens absconditum infer timorem 16
 • Desperatio non semper ti- morem auget 45
 • Domitura leonum febris quartana 35
 • Equis inest intellectus 6
 • Elephans scribens 6
 • furens 20
 • Effacinationis causa 10
 • Equi lycospades 24
 • Echeneis 25
 • Equae ex uento concipiunt 26
 • Exoculis praesagium 27
 • Estimationes mouent humores 56
 • Equus 56
 • Equus seianus 56
 • Equa ex homine 11
 • Fabae florentes 14
 • Fulminis miranda 23
 • Phalacrus 30
 • Felum pupiloe 48
 • Feraeignem fugiunt 35
 • Facultates mirabiles per totu Facultas elementalis et cae-lestis 50
 • Grues pluuias praefagiut 48
 • Gruum cerebrum ibidem Galli cantum et ipsum Gal Ium timet leo 35 54
 • Gladius quo homo interfe-ctus est 25
 • Hominum quorundam natura mirabilis 55
 • Homo folus loquitur 7
 • Homo animal locutorium 5
 • Homini cur data locutio 5
 • Hippopotami dens 25
 • Hyena piscis 33
 • Hyena serpens 37
 • Hyena quadrupes 37
 • Hirundines albae 32
 • Hominis uox à lupo laeditur 34
 • Hydrophobiae causa 15
 • Imaginationis uis 10
 • Indiuiduum quid 17
 • Ingenio praesignes 27
 • Ingenium quando uiget 47
 • Infomnia mira 32
 • Iraeremedium 44
 • Iris 47
 • Ignem fugiunt ferae 35
 • Intellectus agens Aristoteli quid 46
 • Irascibiles qui 44
 • Luna 40
 • Lupus ex homine 11
 • Leo 35
 • eius domitura 35
 • Lupos perhorrescunt oues mortuae 38
 • Lacerti di?ecti resanantur 42
 • Loquelae organa 7
 • Loquutio quid 5
 • Lapis heraclius 26
 • Loci naturalis facultas 28
 • Lepus ominosus 48
 • Longus rarò sapiens 43
 • Lingua difcernit naturae st- militudines et dißimilitu- dines 50
 • Magia naturalis quid 4
 • Musoe unde dictae 4
 • Muti in Clarimontis turri nati 9
 • Muti in nauibus nati 9 3
 • Metamo Lupus 39
 • Metamorphosis hominum 12
 • Mulae pariunt 13
 • Mulorum genus sterile 13
 • Morus arbor cur sapientis- sima 22
 • Mufcae mortuae quomodo re uiuifcant 38
 • Musicaeuis 42
 • Natales lum 28
 • Nilus 31
 • Noua cur appetimus 45
 • Nephes, nessamach 46
 • Nocma auis ominosa 49
 • Oedipus aperuit Sphingis aenigma 12
 • 0ua 32
 • Oues mortue timent 38
 • Oues 39
 • Ocymum mulieribus infe- stum 40
 • Olor 48
 • Ouium greges Musica pin- guescere 42
 • Pisces an audiant 9
 • Putredo corpora leniora fa- cit 16
 • Pinus, palma 22
 • Pocula mira 31
 • Proprietates ex tota rei sub- Proprietates rebus omnibus insunt 50
 • Vnde proue-niunt 51
 • Proprietas non omnis à coelo Qui à peste non laeduntur 19
 • Quae de coelo non tanguntur 23
 • Remorae uis mirabilis 53
 • Risus quid 8
 • an eius causasit admiratio et cutis tenui- tas 8
 • Rex gallorum iatrochaera- dicus 18
 • Rex Pyrrhus 19
 • Ruach 46
 • Risus ex praecordiorum uul- nere 8
 • Ranae cur uocales et mutae Surdi ab ortu cur muti 9
 • Stigmata Diui Francisci 10
 • Sphingis aenigma 12
 • Semiferi partus 13
 • Sorbus rabiem excitat 15
 • Splenetici quî fiant 20
 • Scorpius ne noceat 21
 • Strutocamelus 20
 • Saliuaeuis 24
 • Scobs dentis equi fluuiatilis Sõli stantia 50 52 38 25
 • S inatalitÿ uis 28
 • Somniantes cur ambulant 32
 • Serpentes 27
 • Solis radiorum uis 41
 • Sermo non ex mente 5
 • Sermo irae et tristitiae re- medium 44
 • Strumae solo Regis tactu cu- rantur 19
 • Semina quomodo fiant me- liora 47
 • Titillatio curridere faciat 8
 • in quibus partibus fiat 8
 • eius causa 8
 • Taurus ferus fit mãsuetus 21
 • Torpedinis uis mira 26
 • Tigris quibus furore corri- piatur 48
 • Tubarum soni pugnaces fa- ciunt 43
 • Volucres que loquuntur 6
 • Volucres licet uocem homi-nis sonent,non tamen lo-quuntur 7
 • Vulnera quomodo laeduntur ex superuentu aliquorum Vina andiluta sintdepraehen duntur 20
 • Vultur 38
 • Venus cur orta mari dicitur 29
 • Vipera 27
 • Vulturis pennae 38
 • Vestis quomodo à tineis non attingitur 19 19
Ouvrir la division INDEX CONTENTORVM IN LIBELLO DE HIS QVAE AD MEDICVM PER-TINENT.Fermer la division INDEX CONTENTORVM IN LIBELLO DE HIS QVAE AD MEDICVM PER-TINENT.
 • Apuleus Celsus Scribonÿ praeceptor pagina 25
 • Artificis nomen ab arte 3
 • Arithmetica Medico utilis 10
 • Astronomia Medico necessa-ria 12
 • Animus sine corporis sanita- te non rectèsapit 30
 • Actio laudatur, contempla- tio honoratur 31
 • Aphorismus Rafis explana- tus 32
 • Ars que ab experientia na- scitur, Medico necessaria 34
 • Animi morbos Medici fa-nant 29
 • Animo singulae sensoriorum aegrimoniae officiunt 30
 • Artis liberae opera sint libe-ra 36
 • Bonus Medicus omnes philo sophiae partes habet 6
 • Cosmographia Medico uti- lis 11
 • Carneadis purgatio 16
 • Campegÿ Symphoriani laus 19
 • Cognoscenda Aegrorum re-trimenta quomodo 21
 • Curantis officium 24
 • Curare quid 25
 • Coquus Medici famulus 26
 • Chirurgus Medici minister 27
 • Coi parentabant Hippocrati 30
 • Certae note unde colliguntur 33
 • Consultationis methodus 35
 • Dogmatici Medici 5
 • Doctrinales modi 8
 • Doctrinarum ordines eadem Dialectica curhetorica con- uertitur 17
 • Discipline omnes interseha bent communcatione 18
 • Dialectica utuntur etiam il- literati 19
 • Dupl Duplex Medici munus 24
 • Diaetam praeparat obsonatri- cis artis Magister 26
 • Dei definitio 30
 • Empirici 5
 • Empirici maiores pharma- copolis sunt 4
 • Encyclopedia Medico utilis Excremeta sentire insalubre indecorumq; 21
 • Ex fine artes honestae uel sor didae 36
 • Electio dierum unde 21
 • Figura syllogismorum quarta 17
 • Florentinus Tadeus eadem Galenus anime substantiam ignorauit 17
 • Fallitur in supputatione lu- naris motus eadem Mosem redarguit 18
 • Grammatica Medico necessaria 6
 • Geographia Medico utilis Geometria Medico commo-da 11
 • Historiae diuisio 7
 • Historiarum cognitio Medi-co necessaria 7
 • Hippocrates ueram dialecti-cam haud nouit 9
 • Hippocrates haud in omni-bus imitandus 21
 • Herbarÿ Medicorum famuli Imperatores aliquot Medici fuere 23
 • Iucunde curare quid 25
 • Instrumenta salubria 25
 • Indicationes curatrices 34
 • In consultatione dicendorum ordo 35
 • Logica Medico necessaria 9
 • Logicae utilitas eadem Logica duplex 9
 • Languens Medico obediat 28
 • Medici nomen 3
 • Medicus sui corporis curam habeat 3
 • Medendi uiae tres 4
 • Medendi duo modi eadem Medicorum fectae 4
 • Methodici Medici quales 3
 • Medicus uerbosus taxatur 9
 • Mathematicae diuisio 10
 • Musica Medico utilis 11
 • Musicae diuisio
  11
 • Metaphysica Medico utilis
  14
 • * 5 Mor
  16
  11
  26
 • Moralis philosophia Medico necessaria eadem Moralis philosophiae diuisio
  14
 • Macrobÿ error
  16
 • Medici sanctorum catalogo adscripti
  23
 • Medici ne sint contagiosi, pu trium excrementoru qua-litates, de parabolanis co-gnoscant
  21
 • Medici munus duplex 29
 • Mudicies Medico necessaria, hanc enim reponit Hippo crates inter Aegrotantium gratificationes 25
 • Medicus gratificari Aegro-tis debet
  25
 • Medicus adulari non debet eadem Medicamentorum prepara- tionis Magister
  26
 • Ministri obediant Medico 26
 • Medicus nullo ministrantium officio uti debet 26
 • Medicastri
  27
 • Medici diuinis honoribus cul ti
  23
 • Medicina scientiarum nobi- lißima
  30
 • Medicina omnium consortio doctrinarum consumata
  30
 • Medicus laudandus et hono randus
  31
 • Medici plures ad consultan- dum conuocandi
  32
 • Medici cur inuicem contro- uersi
  33
 • Menecratis liberalitas
  36
 • Medicinae premia
  37
 • Non multos Aegros unà cu- rare Medicus debet
  28
 • Nymphae hominibus diuinio res
  24
 • Olfacienda non sunt excre- menta, ac multo minus gu- standa
  22
 • Officium curantis
  24
 • Philosophiae diuisio
  10
 • Poësis Medico necessaria
  7
 • Poëtae plures Medici
  8
 • Physica Medico necessaria
  13
 • Physicae diuisio
  10
  13
 • Physica Medicinae subalter- nata
  16
 • Populus rethoricam callet
  19
 • Praesagationis canon 35
 • Probabiles notae
  33
 • Quadruuium Medico neces-sarium
  10
 • Rationalis philosophiae par- tes
  6
 • Rheto Rhetorica Medico utilis
  9
 • Reges Medici fuerunt plu- res
  25
 • Res praeter naturam quomo- do noscantur
  34
 • Res naturales quomodo no- scende eadem Sapientiae definitio
  14
 • Sapientiae nomen equiuocum eadem Sanitas utilißima, eiusq; prae stantia
  30
 • Signa ab effentiae ratione cer ta
  34
 • Sanatiuum consilium unde su mendum
  35
 • Summa praesagationis 35 Sorani consilium prudentis-simum
  36
 • Tria speculatiua genera
  10
 • Topographia Medico utilis Tuto curare Medicus debet
  24
 • Tadeus Medicus
  37
 • Viae medendi tres
  4
 • Verisimiliaà ueris discernen- da
  8
 • Virium morbiq; robur unde cognoscitur
  35
 • Zoophyta.
  24
  11
Ouvrir la division INDEX RERVM MEMORABILIVM EX LIBELLO DE SELECTIS.Fermer la division INDEX RERVM MEMORABILIVM EX LIBELLO DE SELECTIS.
 • Artes nascentes rudes pag.
  3
 • Artes ornatus gratia
  6
 • Artium dignitas unde
  7
 • Adulationes in artibus
  4
 • Artium decreta et praecepta eadem Auxilium
  9
 • Anatome musculorum soli chirurgo necessaria
  27
 • Antonius Musa
  21
 • Apti ad omnes disciplinas
  6
 • Consultationes Medicorum
  18
 • Consilio et rationi Metus of ficit
  7
 • Curatio quo tendat
  7
 • Dexter usus
  8
 • De quibus consultandum
  27
 • Eruditi natura
  6
 • Aegri officium
  14
 • Non obtemperantes Aegri contemnendi
  23
 • Timidi sunt firmandi eadem Timidi fallendi sunt
  24
 • Fortunati sunt arrogãtes
  14
 • Difficillima quaeq; conficiut
  27
 • Foelicitas quorundam
  21
 • Galenus in periculosis inex- ploratis non utitur
  8
 • Hippocratis laus
  24
 • Ingeniosi artium semina ha- bent
  5
 • Ingenia que meliora
  6
 • Inscitiae argumentum
  24
 • Iudicium quid impediat
  23
 • Lex quid
  9
 • Medicus honoratus solo me- detur consilio
  23
 • Medicorum ministri manus artificio eadem Medici sermo, et taciturni- tas
  23
 • Medici ueteres Aegrotanti- bus imperabant
  19
 • Merces Medici
  21
 • ex lege diuina constituta est Exo
  21
 • Medicinae finitio
  10
 • Musarum mater
  4
 • Medicinae Medicinae scientia antiquis-sima
  4
 • Medicinae laus
  5
 • Medicinae utilitas
  20
 • Medicorum laus
  22
 • Medicus Constantini Imp. fuit Actuarius, cum alÿs centum et quinquaginta teste Myrepsio. Non sibuto pronuntiandum
  25
 • Nulli credendum Medico, ni-siaetatem habenti eadem oligarchia
  11
 • Pulchra quae
  27
 • Parabolani qui
  19
 • Proangeli
  12
 • Pròdromi eadem Propatia
  12
 • Prudentiae Mater eadem Philosopho uitanda
  25
 • Procrastinatio uitznda
  7
 • Quaemorbum producunt
  11
 • Similitudines fallunt
  24
 • Stultus quis, et sapiens qui
  25
 • Temerarius qui
  25
 • Veterum libri legendi
  4
Ouvrir la division INDEX LIBELLI DE MEDICA THEORESI.Fermer la division INDEX LIBELLI DE MEDICA THEORESI.
 • De Medicinae finitione. ca.1. pag.
  3
 • De Medicinae diuisione. cap.
  8
 • De Medicinae fini cap.
  3
  12
 • De Medicinae subiacentia. cap.
  14
 • cap. 4. 14 De elementis. cap.
  17
 • De
 • De temperamentis. cap.
  23
 • De sexubus?
  2
 • De Aetatibus
  36
 • De anni temporibus
  40
 • De regionibus
  41
 • De climatibus
  42
 • De humoribus. cap.
  43
 • De humorum indicÿs. cap.
  8
 • De concoctionibus et earu excrementis. cap.
  9
  70
 • De partium essentia, et dif- ferentÿs. cap. 78
 • De facultatum generibus. cap. 99
 • De facultatenaturali. cap. 102
 • De facultate uitali. ca. 109
 • De facultate ?ni??li. c??. 113
 • De facultate animali motiua. cap. 120
 • De animae rationalis immor- talitate. 116 62