Ouvrir la division Fermer la division
Ouvrir la division AFermer la division A
ABdome vulneratu consuendi ratio 532
Abdome vulneratum consuendi secudus modus 533
Abdomine vulnerato, cur mediocre foramen sit salutarius angusto 531
Abdominis descriptio 530
Abdominis octo musculi, quatuor comprebensi coniugationibus265
Abdominis partem anteriorem, si vulneretur, aegrius curari ÿs, quae consistunt ad latera 531
Abscessibus qui in visceribus delitescut medicamenta quae ex aromatis coponuntur maximè sunt vsui 715
Abscessibus qualia soleant inesse corpora 785
Abscessus quado secan dus sit & qua in parte680
Abscessus quomodosiat 122
Abscessuum duplex genus714
Abscessum cor sutinere non posse 174
Abscessau curatio785
Absinthÿ potio quibus sit congruens praesidiu559
Absinthium esse remedium summum contrabilis molestias743
Absinthÿ duplex facultas647
Absinthium ponticum esse eligendum ad iecoris et ventris phlegmonas647
Absinthium hepati opitulatur647
Accessio brevissima quando contingat349
Accessio longissima a quibus fiat349
Accessione febrili invadente, cur aegri corripiantur sopore 197
Accessionem futuram congoscere, in febribus est maximè vtile 370
Accessiones febriles vnde originem ducant 591
Accessiones febrium quae faciant breviores, longiorésq ;330
Accessiones longiores aut breviores fieri, vnde accidat349
Accessionis febrilis tempora describuntur351
Accessionum circuitus quando desinent, & quando persever abunt353
Accessionum imparitas vnde accidat349
Accidentia, & symptomata quomodo differant457
Accidentia propria indicant locum affectum175
Acerbam qualitatem siccandam & refrigerandam555
Acerbum quid499
Acescere in ventriculo cibos, ob causam frigidam170
Aceti facultas617 & 652
Aceti vsus quando induratis conferat704
Aceto quomodo vtendum617
Acetum mixtas facultates sortitur707
Acetum quando miscendu phlegmonaru medicamentis650
Acetum scilliticum 854
Achor128
Acidam cruditatem non contingere in temperaturis biliosis, nisi admodum raro : neque accendere febrim diariam580
Acidi à quibus edantur ructus71
Acmaticae febres 328
Acres humores particulis exulceratis admoti horrorem atque rigorem excitant105
Acria omnia parti cuivis admota, fluxione augent, nisi purum corpus repererint 829
Acria vlceri admota, rigorem inferunt 143
Acrochordones129 & 723
Actio animalis est triplex 22
Actio cur non dicatur absolutè461
Actio laesa partem affectam indicat173
Actionem laedi est necesse instrumento efficiente ipsam quomodolibet laeso 166
Actiones inter se convenientes, sunt quinq; circa respirationem 242
Actiones morales 202
Actiones principales 202
Actiones validae, non aucti sanguinis, sed vi gentium virium, sunt inseparabilis nota 104
Actionis laesio est affectae partis symptoma 188
Actionis langor, vires invalidiores ostendit 106
Actio nulla laeditur, nisi pars quae illam affictis afficiatur 169
Actio quid 453 et 461
Actionum fortitudo, ad virium robur cosequitur 103
Actionum laesio est duplex, altera ad anima lem, altera ad natura lem functionem pertinens 22
Activis functionibus quae instrumenta sint commodiora 88
Acuti morbi raro per initia indiget purgatione 846
Adhaesio87
Adipis differentiae 781
Admota extrinsecus 13
Adrianus Imperator371
Adstrictionem cutis quomodo febris sequatur 307
Adstrictio saepe frigefactionis est causa 13
Adstringentia medicamenta 511
Adstringentia medicamenta cur fugienda, vbi carnem producere est animus 478
Adstringentia simul et adurentia, quae sint 509
Adstringetibus quado vtendum 647
Adstringetibus in quarum partium affectibus non sit vtendum 649
Adstringentium simul & refrigerantiu, quae ad supprimendum sanguinem applicantur extrinsecus non vbiq ; probat vsum Galenus 512
Adurendam esseradicem putrescentis particulae 793
Adurentia simul & astringentia, quae sint 509
Aedes febrientibus qua les esse conueniat 614
Aenea fistula ad quid vtilis 165
Aer calidissimus quomodo refrigerandus114
Aer cur nos afficiat 421
Aer impendio calidior, quid in corpora nostra moliatur309
Aer vnde suas mutationes sortiatur 629
Aeger quando sit consulendus490
Aegrotare quando dicatur caput 169
Aer frigidus quando maximè conferat 616
Aegritudinem futura indicantium signorum natura duplex 417
Aegrotare & valere quando se dicant homines452
Aegrotantes particulas dignoscendi ratio 414
Aere serenissimu redi Borea spirante 80
Aegrotantia corpora à caeteris sensibilibus operationum laesionibus distinguntur 387
Aeris comercium nos fugere haudquaquam posse 629
Aeris constitutio calida & humida, pestiferis est morbis obnoxia 310
Aeris frigidi effectus 615
Aeris inspirati qualitas, in quibus nam respondeat magnitudini dilatationis thoracis : et in quibus nequaqua 245
Aeriam substantiam esse mistam per omnia sanguini 304
Aeris temperaturam ad vlcerum curationem esse expendendam 485
Aeruginis vis 471
Aetas vniuersa post vigorem est frigida & sicca 361
Aeteroma714
Affecta sedes vndedepraehendatur 199
Affectio partis duplex 352
Affectionis per consensum species duae 176
Affectum nullum perffectè sanari posse, mamente adhuc ipsa vnde ortus est causa 562
Affectum omnium maximè vrgentem spectare semper curantis consilium debet 561
Affectus animi 422
Affectus calidi 140
Affectus animi vehementissimi senes praecipuè atque imbecilles exoluunt 751
Affectus consistit in permanentia20
Affectus corporis exstit functionis causa 455
Affectus frigidi 140
Affectus in alto sitos, valentiora medicameta requirere, quàm qui in summa superficie consistunt 501
Affectus in alto sitos, vehementiorem medicameti vim requirere, quàm ex sua ipsi natura postulent 431
Affectus infestantes per circuitus 343
Affectus magnitudo est triplex 561
Affectus & morbus vt differant19
Affectus per consensum quando dicatur197
Affectus per consensum, qui dicatur 204
Affectus praeter natura sunt tres, morbus, causa, & symptoma 140, & 19
Affectus primario laedetes functionem sunt morbi 4
Affectus primarios abÿs qui per consensum accidut distinguedos esse 195
Affectus primogenÿ, siue primarÿ, qui sint. 204
Affectus, proprius quado putandus 197
Affectus quid indicet 629
Affectuum notae vnde depraebendantur 174
Affectuum qui cu peruigilio & delirio infestant curatio 695
Affectuum qui cu sopore invadunt curatio 695
Affectuum per consensum curatio 196
Affectuum propria signa quae sint 175
Afficiendae rei aptitudo maximam obtinet vim ad excipiendum affectum291
Affici per consensum quando dicatur cerebrum 175
Affici quid dicatur 169
Affici quodammodo est idem quod pati 19
Affluxus humorum gignit quatuor differentias morborum compositorum 8
Agere in seipsum, nihil potest: sicuti nec se continere 100
Agere quid dicatur 169
Agonia quid 62
Albuginei humoris vsus31
Albume ouoru aegrè cocoqui 669
Alexander fuit torpore correptus, dum in Cydno, Ciliciae flumine se lavaret 97
Alica biliosis naturis covenit 570
Alica369
Alienum duplex 343
Alimenta ad suam naturam immutant carnem & immutantur ab illa 76
Alimenta tractu facilia quae 368
Alimeta venerea 302
Alimenti privatio vnde accidit 76
Alimentum ab hepate in ventre regeri, quado necessum sit82
Alimentum omne cur esse debeat crassum & lentum 368
Allium auxiliatur dolori colico 672
Allium status discutit 673
Allium dicitur theriace rusticorum673
Aloen inspersam, esse salutare medicamentum sedis & pudendorum vlceribus524
Aloen miscendam non esse medicamentis quae gratia phlegmones propinantur, nisi aluum velimus deÿcere 694
Aloen purgare humores in tunicis ventriculi imbibitos559
Aloes elotae facultas 560
Alopecia725
Alopeciam curandam 726
Alphi73
Althaeae radix seuo anserino liquata, salutare ad emoliendos scirrhos medicamentum existit 705
Alterare inualescentes qualitates febriles qua vacuare magis conducit 743
Alteratio453
Alterationis ciboru causa, est temperies ventriculi69
Alterationis error est concoctionis symptoma 67
Alteratio humorum, à quibus fiat 444
Alteratio putrium humorum concoctio est 430
Alteratio quid 461 & 462
Alteratrix facultas vetriculi, quando abolita, & imbecilla & deprauata dicatur 26
Altius reconditi affetus valentiora medicamenta postulant, quàm si in superficie consisterent 777
Alumen aedema discutit 703
Aluo fluenti victus ratio conveniens 518 & 577
Aluum tardius deÿcere, quae compellant 79
Aluum tuto emolientia694
Amentia quid24
Amara qualitas viam adstringeti facit 648
Ammoniacum aceto liquatum lieni indurato conducit, nec aliter induratis musculis 705
Anastomosis487
Anastomosis vasorum vnde accidat 503
Andronis trochisci 773
Anevrisma127
Anevrisma ab aedemate quomodo differat 127
Anevrisma quando accidat 834
Angina est inflammatio internarum gutturis partium 241
Angina offendit vocem simul & respirationem 241
Angina protrabente venas, sub lingua secandas esse 776
Anginam aliquado ob vertebras luxatas accidere 232
Anginae genera quinque 235
Anguloru imminutiones in oculis quomodo sint curandae721
Angulosae luxatioes spinae sunt nocetiores ÿs, quae in orbem atq ; paulatim fiunt 233
Angustiam spiritalium instrumentorum quid indicet 236
Anima collocatur in ipsius cerebri corpore : in quo & ratiocinatio fit, & memoria 206
Anima irascibilis collocatur in corde 595
Anima rationalis consistit in cerebro 59
Anima, nihil aliud, quàm calidum est 139
Animae facultatum singulis, quae sedes tribuatur200
Animae gubernatrix fuctio est triplex22
Animae naturalis siue appetitoriae sedes est he par 595
Animae principaliu facultatum affectus, consistunt in cerebro 204
Animae primum organum, est animalis spiritus qui in cerebri vetriculis continetur, sed praecipuè in postremo 206
Animae principis sedes, quando per se, & quado per consensum laedatur 195
Animae sensibilis functio est quintuplex 22
Animae substantia Gale, definire no audet 62
Animalia laCaractère(s) non reproduit(s)etia246
Animalcula interdu repiriri in abscessib'123
Animalia omnia quo pacto excitentur ad venerem290
Animali instrumento quindecim inesse posse symptomata25
Animalia vetula recénsque edita, esui esse ineptissima 570
Animal mori non posse, nisi prius cor afficiatur 250
Animalis spiritus est primum instrumentu animae 230
Animalis differentiae propriae 449
Animal quando & valere & egrotare dicatur 140
Animal vivere no posse spiratione privatum 246
Animal cuius lacte vti volumus, optima esse victus ratione educandum548
Anima per seipsam moueri in perturbationibus 666
Animam rationale consistere in capite 694
Animi affectus 422
Animi affectus tremulas functiones efficiut, ac similiter morbi corporis52
Animi vehementissimi affectus, senes praecipuè atq; imbecilles exoluunt751
Annus ex quot diebus constet 371
Antecedentes causas dici, quae in corpore oriuntur : vt procatarticas, quae adveniunt extrinsecus 11
Antiades90
Antoninus Imper. 371
Aphemerina febris 335
Aphonia quid 49
Apnoea quid 49, & 246
Apomeli575
Apoplexia quid 23, et 221
Apoplexia est paralysis vniuersi corporis 50
Apoplexia occupante, periculi magnitudo ex nocumento respirationis colligi debet 208
Apoplexia omnibus actionibus animalibus noxam infert222
Apoplexia vnde interdum contrahatur 12
Apoplecticos mori, quod priuentur respiratione 222
Apoplexiae causa 65 & 208
Apoplexia, qualis affectus sit 48
Apoplexiae fiunt, multo sanguine incumbete in animantis principium 815
Apoplexiae solutae paralysis solet succedere 229
Apophlegmatismi quibus affectibus conferant201
Apophlegmatismos fugiendos esse, vhi partes auris sunt inflammatae 686
Appetentia quid 43
Appetentia canina281
Appetentia cibi esse animale opus 281
Appetetia potionis, quibus de causis, aut pereat, aut minuatur, aut deprauetur45
Appetentia quado aboleri, vel imbecilla reddi, vel vitiari contingat44
Appetentia restitui vsu medicamenti ex succo cydonioru confecti 578
Appetitricis facultatis symptomata 24
Appositio87
Aqua distribuendo alimento per corpus non videtur vsqueadeo coducere551
Aqua inter cutem quomodo generetur 85
Aqua optima qualisna esse debeat 857
Aqua quae sit leuissima 858
Aquae vitia proueniunt ex eius frigiditate 551
Aquam calida esse vulneratis neruis inimicissimam 525
Aquam in febribus no esse propinandam ÿs, qui vti illa non consueuerunt573
Aquam frigidam propinandam esse in ardetibus febribus, quuprimum apparuerint signa coctionis 749
Aquam inter cutem gigni no posse, nisi ad bepar refrigeratio pervenerit 274
Aquularu curatio 726
Archigenis inconstantiam demiratur Galenus 199
Archigenis opinio refillitur 181
Ardentes febres consueuerunt indicari per ex cretiones 761
Ardentes febres quomodo à tertianis differat 143
Ardetibus febribus ptisana maximè ex vsu est 859
Ars secadi corpora docet nos proprietatem essentiae vniuscuusque partis 16
Arteria in malleolo dissecta diuturnum coxae dolorem soluit 834
Arteria magna ramulos mittit ad renes 287
Arteriae asperae vlceru medicatio 500, 519
Arteriae in quibus seccentur affectibus 833
Arteriae vulneratae aegrè supprimi possunt 833
Arteriam inter indice pollicémque quum secuisset Galenus ab insomnio monitus, liberatus est diuturno praecordiorum dolore 834
Arteriarum cotractione purgari calore cordis, ventilari dilatatione earundem 13
Arteriaru interceptiones cur voce eripiat 12
Arteriaru motus venarum plenitudinem indicat108
Arteriaru origo, cor 99
Arteriarum sanguis qualis existat 127
Artis cuiusq; scientia acquisitur', opus est vt methodum quenda habeat per vniversalia theoremata, & se in particularibus exeplis exerceat 594
Artomeli650
Artubus inflamatis à coiugatis esse mittendu sanguinem : nisi passio fuerit inueterata776
Ascarides727
Ascitae curatio 716
Aspera quibus sint laeviganda437
Asperae arteria vlceribus qua ratione medendum sit 500
Asino nullu esse stupidius animal 467
Asinus vnu specie, ab eo quod numero est vnum, discernit 467
Atheromata124
Atra bilis cur exedat corrodatque 114
Atra bilis differt crassitie ab aceto 114
Atra bilis est acida terramq; fermentat 114
Atra bilis expurgatur à liene, qua alit 794
Atra bilis in quartanis, qua ratione rigore gignat61
Atra bilis, quae ex flaua praessata oritur, est omnium perniciosissima115
Atra bilis qualis113 & 124
Atra bilis quado in cerebri corpus, & quado in animam repat210
Atra bilis quos morbos excitet 794
Atra bilis sede rationis occupas, timore, maestitiam, ac mortis expectationem inducit 66
Atra bilis semper ad pernicie excernit 115
Atra bilis timore cur conciliet 214
Attractricis facultatis symptomata 72
Atrae bilis generatio & facultas 709
Atrae bilis purgatione qui affecti indigeant 842
Atrae bilis species207
Atra bile esse excreto saguine spledidiore 82
Atra bile gigni ex sanguine immodicè assato, esséq; frigida, no tn caloris expertem 82
Atrabile gustare nullu animal fustinet 114
Atrophia69
Atrophia sequitur necessario alimenti defectum 92
Attenuados esse prius crassos succos quàm euacuandos 560
Audiedi facultas vnde possit laesionem accipere231
Auditui bene affecto, & aegroto, quae voces sint infestae, & quae oratae41
Auditus symptomata vnde proficiscatur 34
Auditu quae obtudat 39
Auersio est molienda in contrarium 709
Auertendos effluxus esse à partibus principalibus ad ignobiliores432
Auribus instillatu medicamen ex castoreo, succo papaveris, & sapa costas, oculoru atq; detiu dolores lenit 673
Auri inflamatae nihil nocebis, vel si acetu curosaceo infundas 687
Aurium vlcera quibus medicametis curet 516
Austeroru vsus siccitatibus adversatur maximè547
Austerum quid 499
Auxilium cur prima & vltima sanitatis causa dicatur 629
Avulsio quid 487
Ouvrir la division BFermer la division B
BAlnea dulcia cur tertianae febri auxilientur 743
Balnea quibus conueniant613
Balneata calidis quàm frigidis siccitatibus conferunt, eosque siticulosos reddunt, qui siti sunt vacui, atque sitim à sitibundis abigunt. 366
Balnea calidae ad solÿ frigidi vsum corpora praeparant 622
Balnea, cur soporiferae 201
Balnei dulcis aquae temperataeq; facultas 619
Balnei partes diversae 619
Balnei partium descriptio 624
Balnei tempestiui vsus 620
Balnei singulae partes, quos vsus praestet 621
Balnei vsus 364
Balneo esse aptissimum tempus in febribus intermittentibus, quodnam sit 654
Balneum contulisse persaepe in accessionum de clinationibus 620
Balneum frigidum quibus intrepidè & quibus causis debeat administrari622
Balneum intempestiuu, horrores cutisque densitudinem gignit 619
Balneum initura corpora febricitantia, prius inungi debent, modera tissiméque fricari, ac deinde detergeri 575
Balneum quando conducat653
Balneum quomodo administrandum 653
Balnei vsus duplex 653
Balneum quando administradum tabulis 369
Bibendum illico à caena quibus non sit 552
Bilis atra liuorem cur conciliet 214
Bilis atra quando in cerebri corpus, & quando in animum repat 210
Bilis atrae species 207
Bilem cur pituitosi non nulli assiduè vomant 413
Bilis aeruginosa 114
Bilis flauae species 113
Billi porri colorem referens, in ventriculo gignitur114
Bilis vtriusque facultates 110
Biliosas naturas as ex longiori inedia febribus acutissimis corripi 568
Biliosi humores & salsi sitim excitant 44
Biliosis naturis alica conuenit570
Borea spirante aërem serenissimum reddi 80
Bruta mutant regiones, vt aestum & frigus vitent 94
Bruta sibi ipsi natura duce medentur 804
Bubo129 & 767
Bubonocele129
Bulimos quando accidat 45
Bubonis curatio quando facilis sit & quado difficilis 678
Ouvrir la division CFermer la division C
CAcochymia quid 109 & 682
Cacochymiae correctio 682
Cacoethe vlcera 128
Caeruleus color est optatissimus ocuils 40
Calefacientia modicè dolorem sedant, & contenta in parte inflamata digerut 685
Calculi quomodo generentur704
Calculis quae medicameta congruant 689
Calculos qui solcant gignere 689
Calfacietium vires 136
Calida cur vigilias efficiant 197
Calida & humida corpora somnis breuibus sunt contenta 392
Calidae naturae frigidae potione iuuantur573
Calidae & siCaractère(s) non reproduit(s)ae temperaturae indicia 563
Calidas inteperies nunquam comitatur cibicupiditas270
Caliditas erysipelatosa, & phlegmenosa, quado infestent 308
Calidi & sicci offendun tur ab immodicis vacuationibus750
Calidis & siccis naturis qualis victus ratio coveniat569
Calidissimo cerebro corfrigidissimum erit calidius 398
Calidum & humidum corpus, quàm celerrimè proprium sibi alimentum assimilare 86
Calidum ex accideti refrigerat779
Calidum innatum, non est animali generatione posterius 139
Calidum innatum quomodo intro & foras moneatur 139
Calidum innatum esse mistum, atque ex calore & frigore suum ortum habere 139
Calligeneratio433
Callo gignedo qualis victus ro conueniat 539
Callos promouent emplastica medicamenta, quae modicè calfaciunt 540
Callos minuentia 540
Callos in statu proprio seruantia 540
Callum glatinandis ossibus nasci ex alimento eorundem 535
Calor humorum est indicium 816
Calor immodicus à qui bus accendi occasionibus possit 10
Calor naturalis auget, atque coseruat omma, illisq; vita largit 635
Calor naturalis quomodo conseruetur in corpore635
Calor noster, quomodo augeatur, & minuatur in corpore 358
Calor natiuus coquere, alienus corrumpere est natus 341
Calor qui genuit corpora perimit nos 359
Calor omni febri inimicus est 620
Calorem cordis ventilari dilatatione arteriarum, purgari contractione earundem 13
Calore natiuum esse naturam 356
Caloris copiosi notae 236
Caloris nostri, & flammae, quae igni inest, dissimilitudo353
Caloris opera 358
Caluariae foradaero 542
Caluities725
Cancer115 & 128
Cancer exulceratus116
Cancri duplex curatio 795
Cancri medicatio periculosa795
Cancri exulcerati722
Cancri exulcerati remedia 796
Cancris victus ratio coueniens796
Cancri vbi & ex quo humore gignatur 794
Cancri curatio710
Cancri generatio710
Cancri per chirurgiam curatio 711
Coniectura artificiosa 165
Cantores olim quàm nostro seculo erant continentiores 302
Cancros gignit atra bilis non feruida : quae si acrior fuerit, illos producit exulceratos 124
Canina appetentia à quibus causis proficiscatur44
Canis solus rabie corripitur : eiusque sputum rabiem excitare est potens 292
Capilli vnguésque minimè gubernantur, sed gignutur dutaxat 389
Capitis doloris ex magnitudine febris orti, vacuatio 761
Capitis dolor quaru excretionum sit signu inseparabile 761
Capitis doloris ob imbecillitatem contracti curatio760
Capitis dolentis per consensum curatio 759
Capitis dolorum species variae 759
Capitis fracturarum curatio 540
Capiti instituta fomenta humida, esse illidenda ab alto 696
Capitis naturalis figura qualisnam esse debeat 390
Capitis refrigerandi ratio 571
Capitis repletio cociliat somnum 47
Caput esse refrigeradum vbi sanguis fluit per nares 754
Caputintra caluariam doletibus, dolor vsque ad radices oculoru extenditur220
Caput magnum quando sit bonu indiciu389
Caput quadrupliciter affici202
Caput quibus repleatur facilè 220
Caput quando aegrotare dicitur 169
Capparis epilepticis congruit854
Capparis ex oxymelite cofert obstructioni iecinoris719
Carbunculi curatio 712
Carbuculi descript. 712
Carbunculi generatio 767
Carbunculi oriuntur à feruente & melancho lico sanguine309
Carbunculo catasplamata idonea 712
Carbuculus 115 & 117
Carbunculorum descriptio 124
Carbuculus inuadit sem per cum vlcere 8
Carbunculum absque febre non reperiri 712
Carbonibus qualia medicamenta postulet 773
Carbunculos post sanguinis missionem esse scarificandos 713
Cardialgia264
Cardialgia vnde exoriatur 445
Caries vnde gignat 18
Carnem immutant alimenta ad suam naturam & ab illa immutantur76
Carnem minuentia medicamenta 480
Carnem exedentia medicamenta reddi minus acria, si comburantur, minusq; adhuc si ablu ta fuerint480
Carni augendae, minuen daeque, qualis frictio, perfusione desyderetur 549
Carnis generandae materia est probus sanguis: opifex, ipsa natura 472
Carnis generationem ex subiecta carne, si sana sit fieri 483
Carnis humida intemperies quomodo corrigenda489
Carnis intemperies quomodo dignosceda 490
Carnis sicca inteperies, quo corrigenda 499
Carnis productio, naturae opus est 541
Caro per se reperitur nunquam 182
Caro quae dicatur 627
Carnosa refici facilè 724
Caros229
Carunculae collo veficcae innatae argumeta 165
Carunculae cum vrina excretae, efficacissimae vlceratorum renusunt notae280
Castoreum esse calidius, quàm vt conueniat phlegmonis652
Catalepsi deteti dormiut apertis palpebris 230
Cataplasmatis vtendum non esse prius, quàm superuacua partim concocta661
Catapotia descripta à Galeno 522
Catarrhus89
Cathartica medicamenta 847
Causa emota logè est molestior quiescente 59
Causa est in eo, quo tangete afficimur, & quo separato quiescit affectus 167
Causa morbi, quae sit dicenda5
Causa multipliciter dicitur20
Causa20, 458 & 462
Causae appellandae sunt, quae ad rei generatione conducunt 96
Causae accidentariae, sine quibus operari non licet 96
Causae morbificae 456
Causarum praecedetium febrem putridam, quid singulae indicent 643
Causae primae, & maximè principales, in vniversum, sicut finis, cuius gratia fiut omnia, quae fiunt : & praeterea id, à quo fiunt : quae postea sequuntur reliquae, nempe instrumenta simul atque materia 94
Causae procatarticae 305
Causae, ratione eius, sine quo non, obtinetes 20
Causam nullam posse agere, absque patientis corporis aptitudine 310
Causarum differentiae 456
Causarum genera praeter naturam643
Caui curatio vlceris 434
Cauitas oculorum quid indicet 732
Caui vlceris duplex scopus curationis 470
Cauo bepatis phlegmone obsesso, venas meseraicas similiter inflammari688
Causticis in quibus vtedu medicamentis436
Cauterÿs causticisque in quibus cogamur vti508
Cauum vlcus esse siccandum, & abstergendu 478
Cephalaea quid 219
Cephalalgiae & cephalaea discrimen 219
Cephalica medicamenta540
Cerae vsus cauo vlceri existit periculosus 471
Ceratoides tunica 33
Ceratum ex thapsis 521
Ceratum humidum 537
Ceratu roborando ventriculo commodu 577
Cerchnos praecedit tussim 56
Cerebellum est principium spinalis medullae 390
Cerebri calidi indicia 392
Cerebri calidi & sicci indicia 393
Cerebri calidi & humidi indicia 394
Cerebri corpus magis affici in apoplexia, quàm in morbo comitiali & sopore, in bis autem ventriculos magis 229
Cerebri & eius membranarum affectibus, eadem succurri medendi di ratione 196
Cerebri excrementa per quas regiones vacuentur193
Cerebri & membranarum eius inflammationibus quando cucurbitae conueniant651
Cerebri frigidi & sicci indicia 395
Cerebri frigidi & humidi indicia 395
Cerebri morbi quomodo dignoscendi 414
Cerebri naturam quinque indiciorum genera ostendunt389
Cerebri propriae functiones quae 195
Cerebri sicci indicia 393
Cerebri humidi indicia 393
Cerebro calido & humido praeditis, vt adversatur Auster, sic confert Aquilo 394
Cerebro frigido praediti facilè à frigidis causis laeduntur 393
Cerebro frigido praediti somnoletiores sunt 393
Cerebrum565
Cerebrum calidu à quibus facilè impleatur 392
Cerebrum constructionem habet fluxionibus expellendis valde appositam 819
Cerebrum, est fons neruorum 99
Cerebrum quando afficiatur, vt instrumentum, & quado vt pars similaris 209
Cerebrum quando dicatur affici per consensum 175
Cerebrum quorsum conditum 46
Cerebrum, quae possint implere 47
Cerebrum vim sentiendi per neruos largitur46
Chalazÿ curatio 726
Chironia vlcera 722
Chirurgiae studium 716
Choerades713
Choeras129
Chordapsos278
Cholera morbus 72
Chymosis34
Chrystallinus humor est instrumentum visus 464
Chrystallinus humor primum instrumetum visionis 453
Cibaria epilepticis apta qualia esse debeat 853
Cibi cur crassiores in caena dandi 552
Cibi desyderium vebemens inesseÿs, quibus os ventriculi fuerit perfrigeratum 268
Cibi in mensura erratu, gravissima incomoda inducit 805
Cibi melancholicu succum gignentes 211
Cibi omnes alentes plurimum, immodicè sumpti frigidos morbos gignunt 12
Cibo ingesto, cur proni ad somnum reddamur 47
Cibus multus quotupliciter dicitur 79
Cicatricem inducentia medicamenta qualia esse oporteat 502
Cicatricem inducturum medicamentum qualenam esse debeat 479
Cicatrici inducendae, sicantia desyderari 435
Cicatricem inducentibus medicametis vtendum esse priusquam totum vlcus prorsus impletum fuerit 682
Cicatrice inducentia medicamenta quae sint 479
Cicatrix adnata vlceri non est cutis 721
Circuitus370
Circuitus facientes morbi, ex membroru dispositionibus vniuersi oriuntur354
Circuitus quotidiani 149
Circuitus quartani149
Caractère(s) non latin(s)129
Circuitus tertiani 149
Circuituu ordinem quae peruertant 353
Citharistae cur chordas instrumentorum laxent 188
Cittae fiunt ore ventriculi affecto 264
Citta morbus quos maximè infestet 45
Clausae mulieres 91
Clysmos non posse vsque ad ieiunum intestinum ascendere 691
Clysmos non posse pervenire ad intestina ventriculo proxima 518
Cor frigidissimum, erit calidius calidissimo cerebro 398
Cognato naturae suae morbo laborantes minus periclitari 563
Colem à spiritu intendi 299
Colicae excrementa qualia 277
Colici doloris, cui iuncta sit febris, curatio 673
Colici doloris, & orti à lapide signa diversa 186
Colici dolores à nephriticis quomodo distinguatur 277
Colicos dolores quae praecedat symptomata 186
Colicos dolores oriri ab humore vitreo, impacto in aliquo intestino crassiori 185
Colicu dolorem, nephriticuq ; circa principia, eade ferè mededi rationem desyderare276
Colicus dolor278
Colis vlcus vnde depraebendatur297
Colliquantium febrium curatio 628
Colliquationes partium quibus modis soluantur 85
Collisionis causae18
Colobomata720
Colon intestinum supputari interdum iuxta bubones
925
Color corporis quomodo vitari possit 269
Colores medÿ ex contrarÿs inuicem confusis oriuntur41
Color niger, fuscus, caeruleusq; disgregationib' ipsius visus coferut 40
Color tumoris humore à quo est ortus declarat 709
Color vicinas res omniu maximè alterare potest 86
Colorum vicissitudines vnde oriantur 91
Columbae carent fellis vesica 120
Columella quado sit excidenda 716
Compositoru morborum causae copositae sunt 14
Compositio partis vitiosa vnde existat 17
Concotio87
Concoctioni ciboru magnopere prospiciendu esse in singulis feb. 647
Concoctionis tarditas vnde 68
Concoctionis vitium cotingit biffariam 67
Concussio quomodo corpori accidat 60
Condimentum simplex ex quibus constet 855
Conicta affici mutuo 76
Conservatrices causae quot sint 421
Consensus atq ; necessitu do cerebri cu ventriculo vnde innotescat 209
Constipatio meatuum quando febrim gignere possit567
Constipationis causae16
Consuetis cibis vtendum 553
Consuetudinem ad inuentionem remediorum & ad sanitatem tuendam plurimum posse 601
Consuetudinem esse seruandam, non secus ac proprium temperamentum583
Consuetudinem plurimu posse ad vacuationis indicationem 750
Consuetudo quomodo curationis rationem indicet602
Continens febris in quibus no possit gigni corporibus 589
Continentis febris specie aliquam excitari posse absque humorum putredine573
Continere videntur dura, renitentiaq; vt cotineri, quae mollia & cedentia existunt 100
Continente febre detentus, quandiu absque cibo seruari debeat 654
Continenti febre detentis, nec balneo nec vino nec vnctionibus rarefacientibus esse vten dum 637
Convalescetes, atque senes reficiedi ratio 446
Convalescentium victus ratio media est inter ea quae sanis, & eam quae aegris debetur 553
Convalescentiu, senumq; dispositio qualis 446
Conuulsio à siccitate caepit curationem 146
Conuulsio quid 145 & 487
Conuulsio fit ob plenitudinem vel imminutionem 205
Couulsio omnis fit aut à plenitudine, aut ab inanitione293
Conuulsio quo differat à naturali motu 205
Conuulsiones à plenitudine quidem ortae, curari possunt, à neruosarum autem partium ariditate, minimè curatione admittut 675
Conuulsiones oriuntur à plenitudine, & ab inanitione188
Conuulsionis epilepticorum causa 217
Cruentoru excremetoru differetiae quatuor83
Crura phlegmone obsessa quomodo sint curanda682
Crure altero affecto reliquum scarificandum esse 679
Continentium febrium praesidium maximum est missio sanguinis vel ad animi vsque deliquium 589
Continentiu febriu detractionem sanguinis, atq; potione frigidam, esse summa remedia atq; illa quide, quouis tempore, si vires tollerent: hac autem, apparetibus coctionis signis vtendum esse 593
Continuam cartanam reperiri perraro 329
Continuae feb. nec hororem, nec rigorem faciunt 339
Continuaru febriu se remittentiu species 151
Continuarum duae differentiae 328
Continuarum febrium species duplex 328
Contraria quae dicatur 454 & 642
Contraria quorum dicatur esse remedia 642
Contrarÿs esse remedia contraria 641
Contrarÿs intemperantÿs corpus nostrum simul posse affici 14
Contrarioru contraria remedia sunt 742
Contusio487 & 670
Contusionis causae671
Contusi nerui curatio 529
Contusis musculis medi cameta qualiana adhi beri debeant 707
Cor565
Cor est origo pulsuum, & arteriarum 362
Cor est arteriarum origo 99
Cor innati caloris origo 250
Cor incalescens, refrige ratumq; qualem edat spiritum 253
Corcyra89
Cordis calidi indicia398
Cordis calor vnde minor atq; maior reddatur814
Cordis intemperies protinus caeteris partibus communicantur 814
Cordis frigidi idicia 399
Cordis siccioris indicia399
Cordis humidi indicia 400
Cordis calidi & sicci indicia 400
Cordis calidi & humidi indicia 400
Cordis frigidi et humidi indicia 401
Cordis frigidi & sicci argumenta 401
Cordis morbi vnde noscantur 415
Cordis palpitationi coducit sectio venae, tenu isq; victus, & medicinae ratio253
Cordis palpitatio253
Cordis vulnus nisi ad vetre vsq; pertingat, no statim perimit animal 253
Cordis temperiem esse necessariam cerebro & hepati: non autem horum illi 251
Coronati suturae esse applicada medicameta, quoru vim exactè ad cerebrum descendere volumus696
Corpora dissipatu facilia & difficilia quae sint 602
Corpora consentientia causis morbificis, facilè corripiuntur 310
Corpus necessario alterantia quae sint & quot numero 421
Corpus nostrum, quae costituunt, sunt continentia, contenta, & quae feruntur impetu135
Corporis nostri compositio est triplex 2
Corporum dispositiones dissimiles 310
Corpus contra pestilete aura debet reddi purissimum, ac maximè tu perspirabile tume causae prapoteti cotrariu 311
Corpus incalescit rigore vehemetius qua antea tribus de causis 142
Corpus simpliciter salubre382
Corpus vt nunc salubro382
Corpus vniuersum est cospirabile et fluxile 448
Corruptelae fumosae, acidaéq; à quibus cibis gignantur68
Corruptelam ciborum, quae sequantur26
Corruptionis ciborum tres differentiae 170
Cranio forato, valetissimis medicametis gaudet dura membrana cerebri 543
Crassi intestini dolor, vt dignossendus 185
Crassos succos prius tenuados esse quàm evacuentur 560 & 843
Cremor ptisanae minus quidem nutrit, quàm ptisana, facilius autem tum coquitur, tum distribuitur861
Crises qu accidant 846
Crisim omnem praecedit difficilis colleratia762
Critici sudores robustas vires annunciant 85
Crudis succis refertos no admittere venae sectione quia carent robore 820
Cruditatu differe. 576
Cruditate nullu necessario symptoma sequit 92
Cruditas quid67
Cruditate patientium, quina facile in febres Caractère(s) non reproduit(s)datiet qui aegrè 307
Cruditatis aut concoctionis vitiosae causae, illaeso ventriculo 68
Crudorum humorum indicia821
Crudus humor qua ratione curandus 817
Crudos succos quando euacuare oporteat, & quando minimè 821
Crustas a causticis adstringet. excitatas, haerere diuti'vlceri 509
Chrystallino humore sur sum, aut deorsum peruerso obiecta videntur dupla 30
Chrystallinus humor octo offendi solet intemperantÿs 29
Chrystallinus humor, est primum sentiendi organum 29
Cucurbitae facultas837
Cucurbitam summae ceruici affixam, reuellere à naribus sanguine 512
Cucurbitula admota, dolorem à statu excitatum soluit 674
Cucurbitula ceruici admota capitis sedat dolores 831
Cucurbitula statui discutiedo est idonea 706
Cucurbitula no esse vtedu, prius qua vniuer sucorpus vacuetur693
Cucurbitula hypochondrÿs affixa, sanguinis ad nares impetu reuocat, immodicunq; ex vtero effluxum 836
Cucurbitula pubi affixa menses euocat: oculoru aute fluxiones reuellit occiptio admota693
Cucurbitula quorsum inuenta 692
Cucurbitula quando vtendum692
Cucurbitula vmbilico admota ventris dolores sedat 784
Cucurbitulae absq; scarificatione adhibitae, solius excitandi caloris gratia sunt vtiles 200
Cucurbitulae quorsum ad mammas affligi doleant693
Cucurbitulae vsus501
Cucurbitulas sanguini à parte reuellere, atq; ad ipsum si fuerit opus attrahere 693
Cucurbitulis vtendum esse vbi corpus est abu de vacuatum 837
Cucurbitulis vtimur, dum euellere est animus, quod in parte phlegmone obsessa est impactum 837
Cupiditas ibi vnde excitetur171
Curatio affectuum variatur pro differentia affectarum particularum161
Curatio cancri per chirurgiam 711
Curationem per contraria molienda esse 196
Curationis modus variatur pro differentÿs particularu 705
Curationis ratione consuetudo quomodo inducit 602
Curationis scopi sunt duo, affectus, & aegri temperies 628
Curationis scopus430
Curatiua pars artis & ea quae sanitatem tuetur, qua in re conueniat & differant 59
Curaturo morbos necessaria corporis naturae cognitio 448
Custodia fieri per similia 631
Cute simile ei, quae perÿt restitui non posse479
Cutis est omnium imbecillima pars 15
Cutis instaurandae ratio 479
Cutis lacerae in abscessibus medicatio 791
Cutis superat omnes subditas sibi partes spissi tudine 190
Cycliscoru vsum in magnis fracturis capitis, quando probat Galenus 541
Cydonia esse ededa in vltimis 68
Cydonioru ex succo medicameti cofecti vsu appetetia restitui 578
Cynicus Diogenes289
Ouvrir la division DFermer la division D
DEclinatio accessionis febrilis, est humorum efferuescentium difflatus 352
Declinatio morbi 148
Decretoria accidentia 420
Definitio est duplex: substantialis & notionalis 380
Definitio optima in secapita totius artis complectitur 380
Defluxus vnde in ventriculum accidat 81
Deiectionem ciborum celere, quae sequutur 26
Deiectione citantes causae78
Deiectiones intepestiuae sunt praeter voluntatis imperium 80
Deÿciendi munus non intesetionru est voluntarium 284
Delectatio & dolor quibus sensibus maior, & quibus minor adsit 39
Delicta grauissima cur antiquissimi legulatores impunita reliquerunt839
Deligandi vlceris ratio486
Deliquÿ animi ob sudores curatio754
Deliquium animi quae inducant 752
Deliquÿ animi ex immodi a vacuatione curatio 752
Deliria et vigilae à causa calida oriütur196
Deliria ex septo transuerso orta, non multum à pleuritide differunt258
Deliria quibus ex causis oriantur258
Delirium ardentium febriu quomodo fiat 208
Delirium nullum perpetuum excepto phrenitico: & quod oritur à septo transuerso 259
Delirium à septo transuerso ortu, quomodo à phrenitide distinguatur259
Deliriu quid, & vndo ortum habens 65
Delirium quid 24
Densitudo meatuum vnde accidat 607
Dentium stridor 50
Deriuatio facienda est per vicina 445 et 497
Deriuatio fit per propinqua 671
Deriuandi modi diuersi 506
Destillatio, est defluxus in os 89
Detergetia quae sint 575
Deu animal rationale immortale definit Galenus 450
Diabetes proprius renu affectus est283
Diabetes280
Diabetis causa est imbecillitas renum 281
Diapedesis487
Diapedesis causae 504
Diapedesis quomodo fit curanda 513
Diaria febre detentis vinum esse propinandum aquosum 573
Diariae cum hecticis inquo conueniant, & inquo discrepent 585
Diariae febres quaenam & sint & dicantur 587 & 606
Diariarum affectus multiplex 606
Diariarum affectus simplex 604
Diariarum accessio est vnica circuscripta die 586
Diariarum febrium in bilioso temperamento tum communis omniu, tum cuiusque propria victus ratio 572
Diariarum multiplex differentia607
Diariarum solutioni quae accidunt 731
Diarias transire in putridas hecticasq;, nisirectè tractentur 586
Diarias excruditate fieri saepe in biliosi temperaturis576
Diariaru causae quado recedant & in corpore quando persistant 606
Diarias febres dum imperitè tractantur, diuturniores fieri 606
Diarias produci vnde accidat 607
Diamoron oris vlceri bus commodum 517
Diaspernaton medicamen521
Diàspermaton medicaminis vsus 521
Diatrion pepereon esse medicamen cruditatibus ventriculi aptisimum 578
Diatrion pepereo quartanis vtile 746
Diatrio pepereo ructui acido confert 172
Diatritos diariaru dissolutione probibet 607
Didisctae partes, in vnuquibus modis adduci possint 476
Dieru accessorioru, decretoriumq; tepus cauedu esse du per inferna purgamur 845
Dies quod tepus sit 371
Differentia nullius esse potest, quod per se consistere potest 485
Differentiae specificae 449
Difflari animaliu corpora duplici modo 306
Digerentibus non esse vtedu intrepidè prius qua vniuerso corpori, aut parti quae excrementu transmittit cosultu fuerit698
Digestionis ciborum symptomata, atq; ipsoru symptomatum causae73
Dimidiu facti qui bene caepit habet 542
Diogenes Cynicus 289
Dipsacos280
Discutietibus fortiter, cur semper sint miscenda emollientia 787
Discutientiu calore inte dendu esse, vbi humor vacuandus in penitio rib' partib' haeret 440
Discutientiu, quae vehementissimè calida sint in quibus sit vsus cauedus 439
Dissimilariu partium morbi compositi, qui sint dicendi 9
Dissimilarium partiu morbi, quatuor generibus continentur 3
Dissetio spotanea vnde accidat 670
Distetionis à sanguinis copia curatio 671
Diuretica qualia esse debeant436
Diureticorum aliquod mélq; ipsum miscendu esse medicametis, quae ad vesica renes faciut exulceratos 500
Diuites qua pauperes, cur interdu folsat deterius curari 646
Doctrina definitiua vtitur Gal. in arte medicinali 380
Doctrinae ordinatae sunt tres 380
Doctrina à finis notione ortam, nemo ante Gal. exposuit 380
Doctrinam Empirita, logicamq; no esse confudedas, sed seorsum vtranq; tradeda 469
Dolor ab inflammato hepate 189
Dolor arteriae & venae 190
Dolor colicus 278
Dolor hepatis vicina corpora in consensum adducit 191
Dolor inflammatis musculis vnde accidat 183
Dolor membranarum ambientium ossa 190
Dolor neruorum non est affixus 189
Dolor non infestat eos, quibus à pulmone sanguis erumpit 239
Dolor omnis fluxiones excitat 439
Dolor omniu maximè tu ipsum profluuiu excitat, tum phlegmonas auget 508
Dolor pulsatilis affligit inflamatas particulas, ob arteriarum motionem 125
Dolor pungens 190
Dolor punctorius187
Dolor qualia inducat symptomata 63
Dolor quado accidat 57
Dolor quid indicat 416
Dolor sanguine trahit 813
Dolor tensiuus quando accidat 191
Dolor tristis est sensus 181
Dolor turgidus187
Dolor vehemens vires exoluit 752
Dolor vlcerosus, & prurigenosus190
Dolorem à statu excitatum cucurbitula admota soluit 831
Dolore mitigantia 658
Dolorem nec siccitas, nec humiditas infert propria ratione 39
Dolore nec pulmo nec ligamentum patitur 174
Dolorem qui humores maiorem, & qui minorem inferant 185
Dolores intestinorum à crassis succis producti, qua sint ratione curandi672
Dolores oculorum, & aurium qua ratione le niendi 673
Dolores singuli affectam possunt partem ostendere 173
Dolores ventris mediocres vel extrinseca tatum calefactione sedantur 784
Dolorificum quid 141
Doloris causae 39 & 670
Doloris à crasso spiritu in ventre oborti curatio783
Doloris à mordente humore orti, curatio 671
Doloris à flatulento spiritu orti, curatio 671
Doloris à tenui humore excitati curatio 675
Dolori mitigando quod cataplasma optimum 674
Doloris colici, & eius qui ab impacto lapide oritur, sunt communia praesidia calfacientia 185
Doloris expugnandi ratio duplex 657
Doloris species primae sunt duae 184
Dura omnia aegrè consolidescere513
Caractère(s) non latin(s)307
Dulcibus intumescit tuiecur tum lien 687
Durities vnde accidat arteriaru tunicis 317
Dysenteria est vlcus intestinorum 169, & 275
Dysenteria117
Dysenteria hepatica 187
Dysenteriae causa, mordax existit humor 168, & 275
Dysenteriae qualis victus conueniat671
Dysenteria dolores mordaces praecedunt186
Dysenteriam gravissimam curari maximè mordentibus medicamentis657
Ouvrir la division EFermer la division E
Ecchymosis487
Ecchymosis curatio501
Ecchymomata127
Efflatio 242
Efflatio strepens 242
Efflaltio quomodo fiat 242
Effluxui puris esse faciendam sectionem aptam 789
Effluxus auertedos esse à partibus principalibus ad ignobiliores 432
Effluxus moliedi ratio in ÿs vlceribus, quae aptè expurgari no possunt486
Effectus nullus absolui poterit in humanis artibus, nisi causae omnes in vnum conspirenttid quod in ÿs, quae fortuitè contingunt, minimè necessariu videtur 95
Elemeta corporuq305
Elementa corporis nostri mutuo inter se patiuntur, ac tota per tota miscentur 2
Elementa plenaria, sunt quatuor2
Elementa quatuor subÿci principÿs generationis eaque tota per tota misceri 812
Elementa simplicia tot sunt, quot sunt simpliciu morboru genera 2
Elementa vinuentiu sunt quatuor 355
Elementum nullum esse prorsus syncerum 857
Elephaticis coducit esus viperarum 796
Elephatiasin in Germania reperiri, rarissimè falso Gale. affirmat795
Elephantiasis16, 70, & 115
Elephantiasis in Alexadria inualescit plurimum795
Elephas quid 76, & 128
Elminibes727
Empiricorum ars quid sit 466
Empiricos citra delectu in vnu medicameta cotraria confundere 470
Empiricus468
Emplastrum ex caricis 786
Emprosthotonos146
Encanthis130
Enterocele129
Enteroceles generatio 18
Epacmasticae febres 328
Ephemera cum bubone infestas, ab vlcere originem duxit 735
Ephemerae quaeda cum hecticis habent necessi tudinem: quibus aqua est intrepidè propinanda365
Ephemerae superuenientes tumoribus inguinum, quomodo à putridis differant 311
Ephemeram permutari in putridam, quibus dignoscetur indicÿs 315
Ephemeraruu signa 780
Ephemerae febres cum quibus excretionibus desinant607
Ephemerae omnes oriuntur à procatartica causa 313
Ephemeraru vrina, & pulsus qualis 313
Ephemerarum calor est perpetuo suauis314
Ephemerarum inclinatio accidit cum sudore, vel rore 314
Ephemerarum curatio 733
Ephemeris victus ratio conueniens 733
Ephemeraru causae305
Ephemeras à desata cute discernedi ratio 732
Ephemeras interdu oriri à sanguine caifacto 340
Ephemeras omnes fieri nulla intercedente putredine 311
Ephemeraru causa 729
Ephemeris ex inflammatione inguinu quae accidant783
Ephemeris ex tristitia et solitudine indicat extenuatio corporis 732
Epictasis quid 597
Epilepsia quid 23, & 50
Epidesis506
Epilepsia medium inter apoplexiam & soporem locu obtinet 229
Epilepsia, qualis conuulsio sit 48
Epilepsiae ab altero crure exortae curatio 217
Epilepsia, est conuulsio vniuersi corporis, quae ex temporu accidit interuallis205
Epilepsia consistit in cerebro206
Epilepsia vnde gignatur 206
Epilepsiam fieri à crassa pituita, vel à melancholico succo retento in meatibus ventriculoru cerebri 208
Epilepsiae causa 65
Epilepsiae obnoxios esse vacuandos ex cruribus
882
Epilepsiae tres differentiae 215
Epilepsiam aliquando oriri à ventriculo 213
Epilepticae conuulsiones 217
Epileptici quibus vesci carnibus debeant 854
Epilepticis capparis congruit854
Epilepticis cibaria apta qualia esse debeat857
Epilepticis confert medicamen ex scilla confectum 855
Epilepticis fructus dandi 853
Epilepticos esse abstinen dos à lauacris852
Epilepticos esse inter veris initia purgandos 850
Epileptico puero victus ratio conueniens 850
Epilepticos fricandi ratio851
Epilepticis oxymeli dandum 854
Epilepticis legumina cogruentia quae 855
Epilepticis suis partes extremas coferre854
Epimetides129
Epiplocele129
Epulides130
Erasistratus ne minimum quidem sermonem fecit de sanguinis detractione 800
Erasistratei censebant patriam potius prodendam esse, quàm proprium dogma 97
Erosio vnde fiat 671
Erosio670
Erosionis causae 488
Errare inter mededum, quis minimè possit 729
Errores in formatione, quotupliciter consistestere possint 427
Erysipelas vnde gignatur 766
Erysipelas phlegmones quando accidat 766
Erysipelas quid 700
Erysipelas vnde gignatur700
Erysipelas quomodo à phlegmone differat 700
Erysipelas solius cutis est passio 767
Erysipelas phlegmonosum 701
Erysipelas phlegmonosum126
Erysipelas aedematosum quando accidat 702
Erysipelas scirrhosum 702
Erysipelas verum consistens in aliquo viscere, non aliter quàm frigidae potu sanatur 592
Erysipelas117
Erysipelas & herpes quid differant 722
Erysipelati refrigerando medicamenta idonea702
Erysipelatis curatio 684
Erysipelatis curatio 701
Erysipelatis refrigeradi terminus sit ipsa coloris mutatio701
Erysipelatosa inflamatio126
Escharan quae detrahat 793
Essentia facultatum, in proprÿs partium teperamentis cosistit 269
Essentia morbi in primis est cognosceda 196
Essetia partis illaesa, functio impedirino pot86
Essentia virium in quibus consistat 665
Essentiae proprietas affectae partis indicium est 287
Essentiae facultatis laesiones propriae sunt intemperies 67
Essetiae proprietates 161
Essentia cuiusq; rei esse principiu, à quo ordien dum est ad exacta omne inquisitione 450
Essentia facultatu corpus nostru regentium, ex temperie quatuor qualitatu costare: esséque proprietatem temperamenti99
Esus viperarum elephaticis conducit 796
Euacuatio in tumoribus praeter naturam duplex701
Euacuationem quando partiri expediat 823
Euacuationes subitae acmultae, quado cauendae sint 750
Euacuatiois modus multiplex445
Euacutionum species 430
Euacuaturo corpus quae sunt prius consyderanda769
Excessus omnes per cotrarios excessus sanandos esse 567
Excrementa corporis duobus modis vacuari 298
Excremeta cur nequeat pars vna mittere ad aliam 351
Excremeta cur nuc plura, nuc pauciora, quàm pro ratione cibi assumpti, excernantur79
Excremeta fouet calore praeter natura, quead modu ligna igne 347
Excremeta quado aceruari contingat 343
Excrementa quid indicent 420
Excrementa à quibus causis moueantur 58
Excrementa semper à portioribus ad partes omniu imbecillissimas trudi 344
Excremetoru cruentoru quatuor differentiae 83
Excrementorum peruagantium venas cu sanguine, tria genera74
Excrementorum viae duplices74
Atrophia75
Excrementoru proprietas in morbo regio consyderanda272
Excrementorum species partem affectam indicat173
Excrementu omne qualitate, aut quantitate infestare : sempérque à fortioribus ad partes imbecilliores protrudi 15
Excremetu sola quantitate alienum quod sit 81
Excrescens caro qualia requirat medicamenta 502
Excrescentia carnis in vlcere à vehementer siccatibus medicametis exeditur 480
Excreta à cole & vesica quo discerneda 297
Excretio quo fiat 298
Excretrix facultas quado moueatur348
Excretiones praenoscet facilè, qui vnde naturae motus agatur, & in quam partem inuestigarit 763
Excretiones inuoluntariae quo referendae 50
Excretio quibus fiat modis81
Excretoru differet. 416
Exercitatio praeparat corpus ad balneum frigidum 623
Exercitatio vires augere solet 302
Exercitationes vehemetes caput replent 851
Exercitatio excedes modum colliquat corpora850
Exercitati vehemetius, cur altius dormiut 46
Exercitatio in particularibus constat 594
Exercitatione carentia, esse maximè excrementitia570
Exercitationis circa affectorum locorum notitiam, tres modi 180
Exiccantia corpus quae sint 425
Exiccatos manifestè videtur reficere balneum 364
Exoluti à plenitudine quomodo sint curandi 755
Exoluti ob prauos succos, ventris os infestantes, quomodo sint curandi 756
Exolutionis ob refrigerationem curatio 756
Exolutionis à calore ortae curatio 757
Exolutionis ob febris, aut phlegmones magnitudine curatio 757
Exolutionis ob siccitatem futurae praecautio 757
Exolutionis praeter expectationem obortae curatio757
Exolutionis ob membri praecipui obstructione factae curatio 757
Exolutionis ex immodica puris, aut aquae inter cutem euacuatione curatio 758
Exolutionis ob animi affectus ortae, curatio 758
Exolutionis ob dolores intestinorum curatio758
Exolutionis ortae à virium imbecillitate curatio759
Exolutionis ob ventriculi imbecillitatem curatio 755
Experietia amethodos, vnius fortunae duntaxat fauorem desyderat 451
Experietiae soli qui debent incumbere466
Expiratio242
Experrecti à somno, curse distendant 57
Expulsionis excrementorum non respondentis causa triplex 74
Expultrix ris quado im modicè moueat76
Exquisitae intermittentes à non exquisitis quomodo distinguantur741
Extensam manum habentes mouentur 134
Extensiuo dolore quae afficiantur partes 184
Extenuandis corporibus, vitiisque articularibus commodo medicamenta quae sint 717
Extenuata corpora reficiendi ratio 718
Extenuatorum affectio est duplex363
Extinctio quid 63
Extremis morbis extrema remedia adhiberada esse 523
Exulceratio omnis ab atra bile est insanabilis117
Ouvrir la division FFermer la division F
FAcies vnde suos neruos recipiat228
Facultas animalis per somnum quiescit: naturalis operatur vehementius 46
Facultas bifariàam laeditur 67
Facultas est causa effectrix99
Facultas expultrix, siimbecilla sit, quid accidit 77
Facultas vitalis, naturalis, & animalis vnde proficiscatur, & exquibus dignosci earum imbecillitas possit759
Facultates animal dispessantes sunt plures 812
Facultates naturales quatuor inesse singulis nostri corporis partibus 25, 49, & 270
Facultates per vniuersa solidiora corpora permeare107
Facultatis imaginatricis symptomata23
Facultatis ratiocinatricis symptomata 23
Facultatum nos dispensantium robur imbecillitasque, ex proprÿs iudicantur functionibus 816
Facultatum singularu laesiones in hepate, quae signa indicent 271
Fames quid43
Fames cur à calore impediatur 44
Farina triticea quidem, maximè ad suppurationes promouet: hordeacea vero discutit 786
Febre continente detentus, quandiu absque cibo seruari possit 654
Febrem tertianam quae arguat736
Febres acmaticae328
Febres à putredine sanguinis ortas, simplicio corpora permeare 107
Facultatis imaginatricis symptomata 23
Facultatis ratiocinatricis symptomata 23
Facultatum nos dispensantium robur imbecil litasque, ex proprÿs in dicantur functionibus 816
Facultatum singularu laesiones in hepate, quae signa indicent 271
Fames quid43
Fames cur à calore impediatur 44
Farina triticea quidem, maximè ad suppurationes promouet: hordeacea vero discutit 786
Febre continente detentus, quandiu absque cibo seruari possit 654
Febrem tertianam quae arguat 736
Febres acmaticae 328
Febres à putredine sanguinis ortas, simpliciores esse, quàm ab alÿs humoribus 341
Febres ardentes consueuerut indicari per excretiones 761
Febres ardentes à ventriculo, & hepate ortae, in marasmu saepe degenerant 266
Febres colliquantes in quo differat à marasmodibus 627
Febrium colliquantum curatio 628
Febres cum bubone, si absque vlcere oriantur, sunt suspectae 730
Febres cunctae in principio non egent venae sectione 809
Febres diariae, quaenam sint, & q dicatur 587
Febres synochae quae vocentur 587
Febres ex inflamatione sunt symptomata partiu inflamataru735
Febres ex hepate accensae345
Febres oriri solet ob obstructiones meatuum 208
Febres ortas ex pmutatione saguinis in alios humores, mitiores caeteris putridis esse 342
Febres per circuitus moueri, vnde accidat 347
Febres putridasex tactu dÿudicandi ratio342
Febres quae occasiones accendant 305
Febribus quae cum alui fluore infestat non esse alia opus euacuatione 749
Febrietes à costipata cute qualiter sint fricadi & abluendi 571
Febrietibus quales aedes eligere praepararéque debeamus. 600
Febribus ardetibus ptisana maximè ex vsu est 859
Febri cuicuque alterari pulsum post cibum in magnitudinem atque velocitatem322
Febri gignendae, que requirantur11
Febris à costipatione productae, curatio 568
Febris ex adstrictionibus quomodo oriat 11
Febris continens quibus in corporibus non possit gigni 589
Febrire cur no cotingat ex aquo omnibus 11
Febris ab exercitio immodico 306
Febris acutè desata306
Febris ab iracudia quado gignatur 306
Febris à frigore ortae curatio 572
Febris ab animi affectibus 571
Febris ab exustione inductae curatio 571
Febris est calor praeter naturam in cordeaccensus 305
Febris aphemerina 335
Febris ex desurgedi frequentia 576
Febris à diarrhaea ortae curatio 576
Febris ex insolatu 325
Febris ex cute adstricta 325
Febris ex frigiditate 325
Febris quid148 & 600 & 815
Febris indicationes 567
Febris orta à tristitia 306
Febris putridae indicatio duplex 430
Febris quomodo sequatur adstrictionem cutis 307
Febris quando gignatur 567
Febris remedia humectatio, refrigeratioque existit 600
Febris requirit victus rationem frigidam, atque humidam 582
Febris synochae generatio 354
Febris vt febris, aqua frigida est perpetuo remedium638
Febrium ab humorum putredine ortarum, tempora describuntur 156
Febrium complexio, & confusio quid 339
Febrium continuarum quae solae citra accidentia infestant curatio 748
Febrium cum accidentibus infestantium curatio749
Febrium differentiae, maximè principales sunt, quae sumuntur ab ipsa febris substantia303
Febrium differentia ab accideti desumptae303
Febrium differetiae. sumptae à materia, cui haeret calor praeter naturam, sunt tres 304
Febrium intermittentium typi singuli, quot expleantur horis 372
Febrium non intermittentium reperiri tempora quinque 151
Febrium nulli, quatenus febris, adest pulsus durus 317
Febrium primae differentiae 567
Febrium putridarum differentia735
Febrium synocharu genus duplex 587
Febrium synocharu tres differentiae587
Faecis sanguineae duplex species 126
Fellis vesica colubae carent 120
Fermentatio quid 710
Ferulis quando vtendu ad fracta ossa firmanda538
Fieri per se, & ex accidenti, quid sit 20
Figura partium à quibus vitietur 91
Figuram eam ossi fracto eligendamesse, quae minimè dolorifica sit 538
Fistula aenea, ad quid vtilis 165
Fitula quid123
Flammam ignis non esse omnino comparandam cam calore animalium358
Flatulenti tumoris curatio 783
Flatum in ventriculo genitum, quae sequantur symptomata 80
Flatus in ventre gigni, à pituitosis bumoribus & calore imbecillo 80
Flatus discutientia quae sint 579
Flatus discutientia medicamenta 783
Flaua bilis per superiora, pituita per inferiora maiori ex parte vacuari debet, vt atra bilis per inferiora 844
Flaua bilis qualis sit bumor742
Flauae bilis species 113
Fluenti aluo victus ratio conueniens518 & 577
Fluere solet humores ad doletes particulas 345
Fluxibilitas meatuum, quibus medicametis paretur 652
Fluxionis causae sunt dolor & membri calor 679
Fluxioni discutiedae quae medicamenta conueniant770
Fluxionis assiduae causae80
Faeminae cotinentur sinistris297
Faenigraeci decoctum oculorum tensioni confert698
Fomenta calida quibus nocentia sint 556
Fomento ex oleo & absinthio quando vtendum576
Formationes particularum, quomodo curatio nes varient 774
Forma membro conueniens à quibus causis possit vitiari 15
Formidabilia inducunt horrorem rigorémque 143
Fortuna ars & artifex per auxilia morbos profligant 629
Fracta ossa deligandi ratio536
Fracta ossa, tertio diesoluenda esse 538
Fracti simul & contusi capitis ossis curatio 541
Fracto osse simul affici musculos 433
Fractura487
Fractura, quod pertinet ad intentionem prima, est incurabilis 433
Fracturae sanitas fit callo adueniente 433
Fracturae qualis victus ratio conueniat 434
Fracturae curatio 535
Fracturae scopus vnitio 535
Fracturas longas curadi ratio 540
Fracturas cranÿ admodum exporrectas, & longas, non esse persequendas ad finem vsque 542
Frigefactionis causa saepe est adstrictio 13
Fricandi epilepticos ratio851
Frictio est exercitatio, imbecillioribus praesertim corporibus851
Frictio vberior allicit somnum660
Frictio506
Frictionis terminus du reficere est animus sit tumor partis 719
Frigere extrema per accessiones vnde accidat 144
Frigidae potus in hecticis quae incomoda inferat 365
Frigida cur gignant soporem 197
Frigida & sicca corpora, cur nutriantur infelicissimè 86
Frigida inteperies animales actiones reddit omnino torpidas 201
Frigida intepestiuè exhibita, solet aqua intercute efficere, si praecipuè vitiosa fuerit 274
Frigida natatione quado vti possumus in continetibus febribus 638
Frigida quibus non offerenda, & quibus audacter danda 592
Frigida quando sit propinanda intrepidè feri synocho afflictis 638
Frigida quado sit propinanda ÿs qui laborant synocho 635
Frigidae perfusio calefacit ex accidenti 779
Frigidae intempestiuus, atq; immodicus vsus, quae accersat mala 592
Frigidae potu vtedam, si aeger no patiatur sibi secari venam 592
Frigida potio quibus coueniat minimè, & quibus sit propinada 754
Frigidae potus quibus periculosus existat 157
Frigidae opportunè exhibita ÿs, qui ardeti febre tenentur, nisi viscerum inflammatio obstet, ab affectu eos liberat 97
Frigidae potus, cur maci lentos exanguesq; atque ob id hecticos; laedat 593
Frigidam potionem, atque sanguinis potione febrium continentium esse summa remedia 193
Frigidi succi appetentiam excitant44
Frigiditatis immodicae, causae 11
Frigido Gale. quomodo vtendum sit 617
Frigidos subesse succos quis pulsus indicet662
Frigidum & humidum naturaliter corpus reperiri in aetatibus 88
Frigidum vbique esse debilius, torpidumq;88
Frigus illi tantum corpori febrem adferre potest, quod ad eam excipiendam est habile 96
Fructus epilepticis dandi853
Fumidam halitum non excitari ab acida cruditate580
Fumus ex materÿs semiustis nascitur 580
Functio animae sensibilis quintuplex 22
Fuctio gubernatrix animae triplex 22
Functionis causa 464
Functiones edi à corporibus similaribus 464
Functionis laesio, no morbus, sed passio, aut symptoma vocatur 5
Fuligo ex immodicè vstis materÿs gignitur 580
Furunculus125
Ouvrir la division GFermer la division G
GAleni iactantia 544
Galenus non vbique probat adstringentia & refrigeratia, quae ad supprimendum sanguinem applicantum extrinsecus512
Galenus nulli librorum suorum proprium nomen praescripsit 545
Galenus patris insomnio admonitus, medicinae nauauit operam 589
Gallis parum sanguinis detrabendum esse 826
Gallinacei testes 550
Gagraena quid 124, 125, 127, 792
Gangraenae curatio 792
Gaudio fuisse nonnullos exanimatos 63
Generatio est ad substatiam progressus 462
Geniturae, corrupteaéq; quatuor qualitates sunt causae 475
Genitalium membroru vires42
Genu inflammati curatio 769
Gerocomice361
Genu inflammato emplastru commodu 769
Gen inflammati dolorem magnum lenientia, hyeme quiedem tepida, aestate sunt admouenda frigida 769
Gibbis hepatis inflammatis quae symptomata oriantur 266
Gibbus vnde accidat 232
Glandulae cur sint maximè obnoxiae fluxionibus678
Glandulae, cur promptè excipiant fluxiones 819
Glandem penis semper magnitudinem eadem seruare 300
Glandularum natura est duplex 713
Glaucium & dia glauciu, oedemata, erysipelata, & phlegmonas sanant 703
Glaucedinis oculorum causae 397
Glutinantia medicameta qualianam esse debeant 502
Glutinatorium medicamentum plus siccet oportet, quàm quod carnem producit 477
Gonorrhaea50
Gonorrhaea, est seminis assidua profusio, & inuita, quae fit cole haud quaquam extenso 297
Gonorrhaea instrumen torum seminis est affectio299
Gonorrhaea species 91
Gracilitas69
Grauedo, est defluxus ad nares89
Grauitas ab altero, & in altero gignitur 103
Grauitas est certu indicium illius plenitudinis, quae ad vim sensitricem spectat 102
Grumos in corpore praeter naturam contentos quae sequantur symptomata286
Gubernatrix animae functio triplex 22
Gula affecta, cataplasma esse applicandum super spinam dorsi 691
Gulae affectuum genera duo 260
Gulae exulceratae medicameta esse paulatim, assiduéq; lingeda498
Gulae inflammatae indicia 260
Gulae sensu, ceu indicio, esse vtendum ad lignoscendos affectus illius261
Gulae tunicae duplices, cur sint datae 260
Gulae vsus duplex 260
Gurgulio praecisus perturbat vocem, pectusque, & pulmonem refrigerat 6
Gustandi vis ob quarum partium affectus corrumpi, aut vitiari possit 35
Gustandi sensorium à quibusna afficiatur 39
Gustui, quid proprium 569
Gustum qui succi delectent 41
Ouvrir la division HFermer la division H
HAbitu quid affectum dicatur 461
Habitudines corporis, quaenam facilè missionem sanguinis ferant, & quae difficulter 750
Halituosus spiritus gignitur ex succis sensim calefactis 708
Hemicranici qui dicantur 220
Haemodia187
Haemoptoici morbi curatio 515
Haemorrhagia quibus modis fiat 28
Haemorrhoides varicésque, si quis cohibere conetur, periculum est, ne homo corripiatur melancholia 116
Haemorrhoidibus, aut menstruis suppressis sanguinem detrahendum esse 821
Haemmorrhois116 & 117
Hectica febris quado sit expectanda 612
Hectica febris qua ratione secundum reliqua viscera oriatur 366
Hectica febre cognita, refrigerantia esse extrinsecus admouenda cordi 365
Hectica exquisita, nec principium, nec augmentum, nec statum, nec declinationem particularis accessionis sortitur, sed tantummodo post assumptum cibum eferuesoit 367
Hectica statim ab initio qui praehendantur 322
Hecticae cui erysipelatosus affectus sit coniunctus curatio 366
Hecticae febris species 627
Hecticae febres 567 & 586
Hecticae febris inuestigatio320
Hecticae cum diarÿs in quo conueniant 585
Hecticae febres occupant solidas corporis parteis 314
Hecticae magna ex parte ardentibus solent superuenire 317
Hecticae omnes pusillae et aequales semper à principio vsque ad finem existunt 321
Hecticam ex septo trasuerso ortam dispnoea & delirium excipit 616
Hecticam misceri interdum cum putrida 324
Hecticarum nonnullas quidem facilè, alias aegrè curationem recipere 318
Hecticas febres post sumptum cibum, excandescere, exacerbarique aequaliter 321
Hecticas febres ne leuissCaractère(s) non reproduit(s)mum quidem tollerare errorem. 627
Hecticas febres nulla accendit causa 585
Hecticas saepe absq; siscitate consistere 322
Hecticas febres interdu ab initio inuardere simile cu ephemeris habentes generationem317
Hecticis febribus quibus aliae non copulantur, balnea quouis tempore conferunt 364
Hectici ex septo transuerso quomodo dignoscendus 616
Hectici quomodo sint per quatuor partes bal nei tractandi 624
Hecticis febribus à principio corripi calidas et siccas dispositioes 610
Hecticis febribus nulla adest accessio 321
Hecticorum victus ratio 625
Hecticos dum ad balnea accedunt, nihil iuuari, nisi in frigidam sint demissi 623
Hecticos requirere bumidum & frigidum nutrimentum 625
Hecticos statim omni ratione refrigerandos 624
Haemorrhoides fluentes suppressaéq; quoru bonoru, atque malorum existant causae 804
Haemorrhoides supprimuntur sectis cubiti venis: provocantur aute,ÿs quae in cruribus sunt pertusis 832
Hemitritaei ortus 339
Hemitritaeorum typorum propria 375
Hemitritaeus aliquado intermittit 376
Hemitritaeum inuadere cum horrore336
Hemitritaeus constat ex quotidiana continua, & intermittente tertiana 336
Hemitritaeo adesse, quaecunque comitantur tertianam 375
Hemitritaeus exquisitus quomodo constituatur 337
Hemitritaeus non exqui situs quado dicat 338
Hemitritaeus est ex genere febrium continuarum 338
Hemitritaeus quibus magis sit familiaris 376
Hemitritaeus typus est ferus, periculuq; vnde cunq; protendens 375
Haemodia vnde proficiscatur36
Heraclius lapis 291
Hepar565
Hepar est sanguificationis principium267
Hepar est sanguinis origo & venarum362
Hepar per quam regionem vacuetur 691
Hepar à liene expurgatur 118
Hepar vetriculusq; qua ratione febrem hecticam inferant 366
Hepar venarum principium 99 & 441
Hepatica excrementa quae dicantur269
Hepate affecto alteratur totius corporis color195
Hepaticum fluxu à dysenteria, quomodo distinguere oporteat276
Hepatis affectus vnde sint cognoscendi415
Hepatici qui dicantur 82
Hepaticis medicamentis, cur aliqua ex adstringentibus admiscen dCaractère(s) non reproduit(s)sint, & quae aromatica vim oCaractère(s) non reproduit(s)tineat441
Hepatis sarrhus inueteratus est insanabilis: cum ei subsequatur necessario hydrops 782
Hepatis indurati curatio782
Hepatis cataplasmatis esse miscenda adstringentia651
Hepatis partes per quas vias, & quibus purgadae remedÿs 688
Hepati phlegmone obsesso quales ciysmi conueniant 689
Hepatis partes affectae, qua sint regione vacuandae 845
Hepatis caua, & gibba, qua parte vacuanda sint 441
Hepatis dolor vicma corpora in consensum adducit 191
Hepatis inflammati curatio 695 & 690
Hepatis calidi indicia 402
Hepatis frigidi indicia 402
Hepatis siccioris indicia 402
Hepatis humidi indicia 402
Hepatis calidi & sicci indicia403
Hepatis calidi & humidi signa403
Hepatis humidi & frigidi notae 404
Hepatis frigidi & sicci signa 404
Hepatis inflammationi necessario adest febris 191
Hepatis intemperantiarum singulis, qui effectus tribuantur 269
Hepatis obstructi curatio 440
Hepatis erysipelate affecti accidentia 266
Hepatis scirrhum illico sequi hydrops consucuit267
Hepiala est ex genere quotidianarum 334
Hepiala oritur à vitrea pituita 334
Hepialam fieri etiam à pituita acida 334
Herpes exedens gignitur ab acriori bile vt miliaris à minus acri 125
Herpetes à bilioso excremento oriuntur 497
Herpes ab erysipelate quomodo differat 722
Herpes duplex460
Herpes eiusdem est generis cum exulcerato erysipelate 721
Herpes exedens vnde accidat 766
Herpes miliaris vnde exoriatur 766
Herpetis generatio766
Herpetis miliaris descriptio723
Herpetis curatio722
Herpetis curatio772
Hesternum quàm recens necatum porcellu, facilius concoqui 552
Homotonae febres 323
Hiera picra purgat humores acres tunicis in testinorum imbibitos 671
Hiere picra promouet 830
Hiera picra cui affectui conueniat 227
Hiera picra quibus conducat affectibus 172
Hiera picra duplex 560
Hiera cum melle confecta minus ventriculu roborat sed magis aluu subducit 560
Hierae picrae compositio 560
Hierae siccae vsum ex aqua vnicè Gale. commendat cotra vitiosos succos ventriculi560
Hippocratis de diuturnitate tertianae sententia375
Hippocratis documenta inculta explanauit. Galenus595
Hirudine iam delapsa cucurbitula esse parti admouendam 835
Hirudines sanguinem tantum carnis exugere 835
Hirudines natura esse frigidas 835
Hirudines asseruandi, alendi & applicandi ratio 835
Hirudines vt depascantur inexplebiliter, praecidendas in cauda esse 835
Hirudines auelli, sale aut cinere ipsaru ore resperso835
Hoedi biliosis apti 570
Horae371
Hordeum refrigerat, exiccatque858
Hordeum conficiendae ptisanae aptum, qualénam esse debeat 858
Hordeum decorticandi ratio 858
Hordeum haudquaqua decorticatum, ptisanam magis abstergentem afficit 858
Hordei farina dolorem mitigat 495
Hordeacea farina supparationes discutititri ticea vero ad eas promouet 786
Horror intempestiuus cum febre suppurationem inflammationis indicat 174
Horror vnde proueniat 609
Horror transit in rigorem si motus adsit 58
Horror talis affectus est cutis, qualis totius corporis, rigor 138
Horrorem inuadentem in principio accessionis inhibet panis ex vino diluto & calente exibitus609
Horroris causa 64, 619
Humor in particulas confluens exulceratas, quando auertendus et reprimendus sit, & qua ratione 490
Humida intemperies facillimè omnium curatur 558
Humidae intemperiei causae 14
Humidus vcitus febrietibus omnibus conuenit, maximè vero pueris583
Humidum & frigidum naturaliter nullu corpus reperiri in aetatibus 88
Humor vitreus 167
Humores qui facilius & qui aegrius vacuentur723
Humores, qui à pectore educantur sacilè 55
Humores essetenuesred dendos ad purgationem 846
Humores quando euacuandi 846
Humorum quatuor, quali quisq; temperie sit praeditus 9
Humorum singulorum temperies 15
Hydroceles curatio 716
Hydrocele129
Hydropicos euacuandi ratio 844
Hydropis aquam no posse totam simul vacuari absque deliquio animi752
Hydropis causae diuersae268
Hydropis tres species 130
Hydropis curationis scopi tres 796
Hydrops gigni non potest, nisi afficiatur hepar 267
Hypochondriaci affectus 66
Hypopios sanabat Iustus capitis concussione 727
Hypochyma semel discussum punctione, reuerti 727
Hypochymatis transpositio715
Hypochondriacae melacholiae symptomata & signa 363
Hypochodriacae melancholiae causa 213
Hypochondriacae ac flatulentae melancholiae, quae à ventriculo, oritur signa 212
Hypochondriacos affectus quae sequantur 209
Hypochondriacus morbus qui dicendus 214
Hypostasis, purisque discrimen 97
Ouvrir la division IFermer la division I
IAcentem in pedes delabi, facultatis extremè laborantis est signum 134
Ictae à venenatis bestÿs particulae, quomodo sint curandae 217
Icterici putant omnia obiecta pallere 33
Ictericos purgandi ratio 844
Ictericos purgandi ratio & vnu quot modis dicatur 467
Iecinori si phlegmone infestari coeperit, nihil actu frigidum esse applicandum 687
Iecinori ex inspirato aëre nulla accedit vtilitas 615
Iecore affecto qualia excrementa excernantur 269
Iecori duplex genus morboru accidit 264
Iecoris gibbas absq; vllo sensu est 102
Iecoris situs265
Iecorarius affectus à pleuritico quomodo discernatur194
Iecur phlegmone obsessum, cur mediocriter astringendum sit, per cataplasma mistae materiae 688
Iecur inflammatu quae indicent 266
Ieiuni intestini vulnus, cur incurable, 534
Ileos278
Ignis oia dissoluit 100
Ignauia robur exoluit 302
Imbecilliores particulae à fortioribus humores recipiunt 819
Imbecillitas partis ab inteperie nascitur 491
Imbecillitates potentiae, quos morbos sequantur70
Imaginatricis facultatis symptomata 23
Immoderatu omne est praeter naturam 430
Immutatio duplex 453
Indicatio quid466
Incisas partes esse aliquo fomento circa incisionem leniendas 681
Incrementu morbi 148
Indicatio ab aetate, natura, regione, annitepre, & statu caeli, quado similium & quado dissimilium habeatur 584
Indicatio à viribus sumpta in diarÿs quidem exigui in pluriu autem dierum febribus maximi solet esse momenti 608
Indicatio curationis à causa praesente sumitur 491
Indicatio generalissima curationis est vnica, videlicet contrarietas601
Indicatio ipsa quando à febre, & quando à febrili causa sumenda sit 604
Indicatio remediorum à natura partis laborantis desumpta, est multiplex 562
Indicatio vtilis nulla sumitur à causa non permanente 491
Indicatio omnium prima est, quae à virtute sumitur non sic tamen vt curationem nos doceat599
Indicationes agendoru in patridis febribus sumi à febre ipsa & ab effectrice illius causa & à facultate 605
Indicationes medicatrices vnde sumantur 599
Indicationes quatuor sumi ab affectis partibus 774
Indicationes remedioru vude sumantur 630
Indicationes tum diaria rum febrium, tum earum quae pluribus diebus affligunt, ex quibus capiantur generibus 585
Indicationes à laborantis temperie sumptas diuersam habere rationem ab illis, quae ab vlceru differentÿs fumistur 503
Indicatione à febri sumptam reliquis superiorem existere 584
Indicationibus oppositis occurentibus, expendenda esse magnitudinem eorum, quae ad indicatione coferuts584
Indicantium scoporum dignitates esse expendendas631
Induratis qualia medicamenta conueniant 781
Induratorum tendonu curatio781
Indicantium dignitates esse aestimadas598
Induratos tedones qua ratione oporteat curare 704
Inedia adversatur calidis & siccis natura 610
Inedia triduana ex ephemeris reddit acriores febres 730
Inedia priuatio cum sit, nec nutrire, nec inani repotest806
Inediae vt euacuent phlegmonas, longum tempus desylerant, ex aequoq; vniuersum corpus inaniunt 801
Inediae quae inducere soleat symptonata 807
Inediam & venae sectionem simul circa vnum eundémque aegrum minimè esse vsurpandam 810
Inediam longissimam ferunt, quibus corpus crudis succis redundat 661
Inediam no esse causam vacuationis, sed raritem cutis 806
Inediam vacuare, sed longo tempore, & cupericulo 801
Inedias post venae sectionem cum magno damno adhiberi 808
Inedÿs longis, quae incommoda solent super uenire 801
Ineuitabilia esse naturae opera 357
Inflammanda salubria medicamenta non esse, vbt salus non est deplorata 638
Inflammatae omnes partes dolent, vbi suo funguntur munere, migatur dolor, vbi ab agedo destiterint 261
Inflammatae partis curatio, vbi vniuersum corpus est plenum 438
Inflammatae simul & exulceratae particulae, quot morbos simul patiantur 8
Inflammatae particulae cur febres succendant 308
Inflammatio quid 8
Inflammatio omnis ex affluenti fit sanguine 193
Inflammationes altius sitae, cur paulo acriora medicamenta postulet quàm pro ipsarum ratione 692
Inflammationi cur adbibecntur cataplasmata calida & humida 495
Inflammationis causa vna est fluxio 768
Inflamatiois causae 765
Inflamationis quatuor tepora descributur 155
Inflammatione incipiete, repellentibus est viedum837
Inflammationes omnes sola media euacuandas esse censebat Erasistratus807
Inflammationes quado scarificandae 771
Inflamationibus omnibus est communis caliditas 764
Inflammationis prima species 764
Inflammationis à sanguine ortae, indicia 765
Inflammationis quae cu affluxu humorum infestat, multiplex differentia 765
Inflammationis curatio 768
Inflammationum curatio 809
Inflammatis particulis quomodo superueniat febris 346
Inflatio ab aedemate quomodo differat 706
Inflationes inueteratae qua ratione curandae sint 707
Inflationes visceru quomodo discutiatur 706
Inflationis et oedematis differentia 706
Inflationum scopi 706
Inguinis supputati sectionem per transversum esse ducenda 681
Initium morbi 148
Insalubria quae dicatur 381
Insalubria signa quae sint 385
Insalubria simpliciter corpora facilè à causis morbificis superantur 387
Insalubre simpliciter corpus quod sit 383
Insalubre vt nunc, quod sit corpus 383
Inspiratio sublimis, quae 246
Instrumeta primasunt, quae ex similaribus partibus, vnius functionis gratia sunt constituta3
Instrumenta secunda, quae 3
Instrumenta inuentionis duo: ratio, & experientia 451
Instrumenta inuentionis remediorum esse duo, experientiam, atq; rationem 470
Instrumentalis morbus dupliciter accidit 5
Instrumenti functio quando vitietur 4
Instrumentis naturalibus, cognata actionis vis inest 180
Instrumentis animalibus, veluti lumen à sole, à principio facultas defluit 180
Instrumentorum morbi 67
Instrumentu quid453
Intemperatiae quado ad melius sint traducedae & quando sic conseruandae 426
Intemperantiarum esse differentias octo totidémque medendi rationes 545
Intemperantiarum genus est duplex 566
Inteperantiaru omniu quaenam sint magis ob noxiae febribus581
Intemperantibus cur medendu non sit 818
Inteperantius vini nuc quàm superiori seculo 61
Intemperiei differentiae 603
Intemperiem per aliam contrariam sananda esse 630
Intemperiem calidam atque humidam esse maximè obnoxia morbis putredmis 580
Intemperies dolores infert184
Intemperies calida & sicca est ad excipiendas febres opportunissima 581
Inteperies aequalis, cur multo afficiat dolore 57
Inteperies esse per cotraria curandas 442
Intemperies frigida & humida, quando ab inedia iuuetur 582
Intemperies inaequales dolores secum inducut 57
Intemperies inaequalis quae sit dicenda 14
Intemperies morborum à naturalibus intemperantÿs quo differant 411
Intemperies omnis est morbus 27
Intemperies omnis vehemens deÿcit vires 70
Inteperies simplices per contrarias qualitates curantur779
Intemperies simplicium partium esse octo, totidémq; illarum particulares indicationes603
Inteperies vitiosa quando seruanda & quado sit alteranda 631
Intempestiuus ciborum vsus 68
Intermittetium febriu, & cotinuarum discrimen328
Intermittentiu febrium tres differentiae 328
Intermittentium singulae, quarum partium comitentur laesiones 736
Interitus modisunt quatuor 355
Intestina non trahunt à ventriculo 281
Intestina crassa esse sanatu facilia, difficilia autem, quae tenuia existunt 534
Intestina suprema cibo & potu, infima promptius clysmis curari172
Intetino aliquo vulnerato quid agendu 534
Intestinoru curatio, cur facilior sit, quàm aliarum internarum particularum117
Intestinoru dolores, vbicuq; sint, iuuari à bibitis, & per sedem iniectis medicametis 784
Intestinorum morsus le nientia 579
Intestinoru ordo 278
Intestinoru quena exul cerata, crassiorane, antenuia, ab excrementis dignoscitur 275
Intestinorum vlceribus qua ratione medendu sit 518
Intestinoru tunicas esse duplices 672
Intestinis exulceratis quo succurendu 498
Intestinis excidentibus per abdominis vulnus, quid agendum 532
Intestinis supremis exulceratis, epotis medicamentis succurrere oportet: infimis per clysteres iniectos 276
Intentiones circa salubre insalubréque, sunt qualitas exigendorum & quantitas 422
Intro quae propinanda non sunt 499
Inuentio remediorum, quae ex vera demostratione parantur, in ÿs quae raro contingunt, logae experientiae praestat 198
Inuentionis organa duo ratio & experientia 811
Ira calefacit partes extremas 62
Ira est caloris, qui iuxta cor est, veluti quidam feruor 10
Iracundia quid 306
Iratoru cur nullus obie rit 63
Ischias à sanguine orta, secta in poplite vena curatur 830
Ischuria283
Ischuria naturalem functionem cohibet 50
Ischuria quando accidat 285
Ischuria, quorum symptoma existat 84
Iterandam esse sanguinis detractionem 828
Venarum cubiti quae in quibus affectibus sint secandae828
Iuncundum quid 140
Iuuenes quibus faculta tibus superent pueros, & quibus superentur ab eis 87
Iuuenilis puerilisque caloris discrimen 88
Ouvrir la division LFermer la division L
LAmbdoides sutura 390
Lac adstante animali, statimque mulctu bibendum esse 519
Lactis asinini praerogatiuae 548
Lac asininum 519
Lac asininum cu melle sumptu no cogitur 625
Lac asininum siccis affectibus maximè congruens esse 547
Lac asininu tabidis vtile 369
Lac bubulum 519
Lac caprillum 519
Lac muliebre esse optimum tabidis 547
Lac muliebre statim ex mamis suctum commo dissimum esse tabidis nutrimentum368
Lac muliebre tabidis esse maximè congruum 519
Lac, si in aëre aliquandiu immoretur, mutari promptè 547
Lac ÿs non adest quae non gignut vtero803
Lac optimu quale 548
Lactis & mestruorum vna substatia est 803
Lac ÿs no gignitur quibus menses cessarunt 803
Lactantes non purgantur803
Lacti quado sal & melinÿciendum519
Lactis in ventre corrupti nota 626
Lactuca soporem gignit 201
Laeuia, quibus exasperanda sint 437
Lapidis incumbentis collo vesicae indicia164
Lapis in quibus gignatur partibus 174
Lapidis in vesica curatio 436
Lapsus virium quibus soleat succedere 666
Lassitudo tensiua spontanea, quae 58
Lassitudo vlcerosa motis magis accidit, quàm quiescentibus 58
Lassitudo cotundens 58
Lassitudo quid 851
Lassitudini triplex potest oriri sensus 10
Lassitudinis vlcerosae causa 64
Latentia absque cibo du rare 806
Latetia nec moueri, nec sentire, nec ali 251
Latentium animalium calor, motu cordis & arteriarum seruatur288
Latio453
Latus musculus vnde neruos recipiat232
Lauandum nec accessionis initio, nec ipsius incremento febriente esse 620
Laudem populare mortuis nihil prodesse, sicuti nec viuentium quibusdam 544
Laxatia immodicè exoluunt robur atq; facultatem particulae 778
Laxitatis causa 16
Legumina congruentia epilepticis quae 855
Lemnia terra 514
Leticulatu scalpru 542
Lepra128
Leprae psoraeq; causa 64
Lethargi et veterni causae 47
Lethargus218
Lethargus est affectus contrarius phreniticis 694
Letalia signa in sinochis 638
Lethargus quid 696
Leucae69
Libidini indulgere multos modestos viros va letudinis gratia 289
Lie crasso nutritur sanguine 689
Lie crassiori vtitur alimeto quàm hepar 691
Lien elixus gustui quip pia acerbu refert118
Lieni indurato congruentia remedia 782
Lien malè affectus, colorem totius corporis vitiat 117
Lien heparq; similia nutrimenta, & medicamenta requirunt691
Lie nutritur ex melacholico sanguine, que expurgat ex hepate 690
Lien obstructus, aut inflammatus, qualia medicameta postulet 690
Lien per intestina vacuatur691
Lie sanguine alitur melancholico 273
Lien vehemetissimas potiones tollerat 782
Liene inflammato interiores in sinistra manu venas secadas esse vt in dextra, si hepar affectum fuerit 776
Liene indurato, illiq; consentiente iecore, aqua inter cute oritur 274
Lieni affecto medicameta quae coueniant 650
Lienem affectum iuuari secta vena in sinistra manuiuxta annularem digitum 827
Lienem nutriri ab acido humore, que recipit 118
Lienis quàm hepatis, vitia nigriorem reddunt 269
Lienis ob statum distenti curatio 782
Lienis substatia, quàm hepatis ee rariore 689
Lienteriae caeliacae278
Lienteriae causa 72
Ligamenta esse insensilia 706
Ligamenta oriuntur ab ossibus 530
Ligamenta obnoxia periculo, si vulnerentur quae sint530
Ligamenta sunt sensus expertia, neque consentiunt cerebro 530
Lingua recipit ab ÿsde neruis tertiae coniugationis, qui in illam descendut, simul gustum & tactum 228
Linguae inesse duplicem facultatem, sensitrice, atq; motricem 35
Linguae paralysis 50
Linguae proprÿ morbi qui sint 230
Linguam maximè tume facta qua ratione curarit Galenus 709
Lippitudo est inflamatio tunicae incumbentis corneae 9
Lippitudinem accedentem per circuitus, quomodo curarit Galenus 348
Lixiuium ex spogia applicitum extremarum partium flatus discutit 706
Loci affecti notitia qua ratione Galenus ipsam curationem ostenderit 177
Locorum notae vnde sumantur 173
Locus affectus quid indicet 172
Logicus468
Loquela243
Lucius fuit appellatus Seuerus371
Lumbis incalescentibus, arteriae penis calidiores redduntur 301
Luxatio cu vlcere, quado debeat insanata reliqui 485
Luxationum causae & curatio 443
Luxatio vertebrarum vnde possit accidere 234
Luxationes spinae obliquae 234
Ouvrir la division MFermer la division M
MAcilentissimi sunt cibadi par cè,sed crebro 552
Magnanimus vir, ob nullam animi perturbationem succubuit vn quàm 252
Magnitudinem partis, quae causae possint augere, ac minuere 17
Magnitudo excretae substantiae 161
Malleoloru poplitumq; venae dissectae quarum partium affectibus auxilientur829
Mammae earu sunt contractiores, quae nunquam coceperunt 302
Mania65
Maniae causa 208
Mannathuris508
Mannam thuris buboni secto inspergedam esse 681
Manu laborantes scarificanda esse crura 679
Marasmodes à colliquatibus febribus quomodo differant 318
Marasmodes febres ob quae viscera maiori exparte soleant accidere 615
Marasmum esse incura bilem 624
Marasmus quando incipiat 319
Marasmus in senibus etiam sine febri contingit318
Marasmus est viuentis corporis interitus prae siccitate 355
Marasmus est duplex 355
Mares continentur dextris 297
Mare mortuu nullum in se piscem alit 114
Materia omnia egere, ex qua constent, & efficiente, à quo fiant 95
Matrice laborante, vena secanda est in mal leolo, aut poplite 137
Mastiches508
Meatuu densitudo vnde accidat 607
Medicamen ex scilla cofectum conferre epilepticis 855
Medicamen ex charta combusta 788
Medicamenta excitandae tetigini qualia existant 301
Medicamenta status discutientia 783
Medicamenta nonnulla statim ab initio sanguinem ducere 841
Medicamenta purgantia familiares sibi succos attrahere 120
Medicamenta sinui circunlinenda esse debent vehementer siccantia 791
Medicamentum cicatricem inducturum qualénam esse debeat 479
Medicamina vlceribus sedis & pudendorum aptissima 524
Medicamenti genus à substantia partis affectae, & ab affectu est sumendum 517
Medicationes variari pro laborantium particularum diuersitate 684
Medendi rationem esse conuertendam ad affectus originem 179
Medendi tot esse rationes, quot morboru idea existunt 463
Medendu esse tuto 657
Medici munus 463
Medici veteres imperabant aegris, veluti duces militibus 448
Medicina est appositio, & detractio 642
Medicina est scientia salubrium & insabriu, & neutrorum 381
Medicis dandam operam esse vt cito citra dolorem, & quàm tutissimè curent 716
Medicus cuiusque morbi optimus, quis sit discendus 481
Medicus naturae minister 428
Medicus quisnam solus existimandus 468
Medicatio particularis ex materia copia & huius conueniente vsu conficitur 546
Mediocritatis termini in ÿs quibus vti corpus debet 423
Medulla ceruina 781
Medullae omnes sensu expertes 102
Medulla vitulina 781
Meiendi munus, non vesicae, pendet à voluntatis imperio 284
Mel crudum 499
Mel cui marcori sit vtile 369
Mel cum lacte conferre ventriculo sicco impenséque refrigerato556
Mel esse inimicum hecticis 626
Mel optimu quale esse debeat 548
Mel permiscendum esse medicametis ÿs, quae thoracis pulmonisque vlceribus instituuntur 500
Melacholia vnde oriatur208
Melancholiam recetem qua victus ratione curarit Galenus 215
Melacholicae alienationes 65
Melancholici affectus quo inhibendi sunt 119
Melacholici magna exparte epileptici fiunt, & econuerso 209
Melancholici sunt difficiles, et praeter omnem rationem tristes 209
Melancholicorum species vanae 214
Melancholicos nuquam deserit timor 214
Melancholicum succum purgantia 710
Melancholicum succum gignentia115
Melancholicus sanguis in quibus minimè habeatur : & in quibus omnium maximè accumuletur 210
Melancholicus succus 110, & 710
Melasmata127
Melicerides124
Meliceris714
Melicratu esse aptu sinui conglutinado 790
Metallica medicameta, sanandis incipientibus cancris idonea 711
Membrum mortificatum quatenus sit abscindendum 792
Membri peruersi curatio 435
Memoriae oblasae à causa frigida & sicca, cucurbitulas admotas no esse ex vsu 200
Memoriae exoletae vel grauiter laesae, causam esse intemperiem frigidam cerebri: quae calfacienda203
Memoriam exoleta restituturo, quae sint consyderanda 199
Menses cui probè fluut, mulier quibus morbis non infestetur 804
Menses euocant venae sectae per poplitem iuxtaq; talum 808
Menses promouetur sectis in cruribus venistribus quatuorve diebus ante tempus consueti circuitus 830
Menses prouocant nepita, pulegium, Sabina, dictamnumque830
Menses quibus ex causis plus aequo flut at 90
Menses reuelli sursum admota cucurbitula mammis 505
Menses vnde retineri contingat 90
Menstrua cur mulieribus profluant singulis mensibus 803
Mestrua defecerut mulieri, cui lac inest, nec praegnanti, nec existento puerperae 294
Menstrua esse euacuada per crura, reuellenda per venam in cubito sectam 821
Menstrua fluentia immodicè quae sequantur symptomata 295
Menstrua quibus suppressa ob niuis potione fuerant, venae sectione succursum fuisse 808
Menstrua supprimuntur secta in cubito vena 829
Menstruis deficientibus quo pacto depraehendemus an sit grauida mulier nécne294
Mestruum sanguinem sanguinem quantitate & qualitate esse inutilem 119
Mensurae ratio in exhibitione alimenti per ephemeras febres, ex quibus sumatur 734
Menandrum ex insolatu febrientem, qua ratione sanarit Galenus 93
Metallica omnia sortiri maioré vim exiccadi vbi plusculum ebullierint789
Metallica medicamenta, debent elota esse, sicitra morsum sint siccatura527
Methodus est certa quae da & vniuersalis via, omnium particularum communis 493
Methodo iquirere quid sit 451
Caractère(s) non latin(s)Caractère(s) non latin(s)aliqua tenus quidem 764
Mistionem febrium differre à complicatione carundem152
Mistoru qualitates & facultates, sunt totae per totas mistae 449
Mobili substatiae quies mors est 141
Molestia ex retento semine43
Morbi cuiusq; generationi proprium quodda est tempus 157
Morbi facientes circuitus ex membrorum dispositionibus vniversi oriuntur334
Morbi differentiae 599
Morbi essentia in primis cognoscenda196
Morbi magnitudinem esse scopum sanguinis mittendi, purgationisque adhibendae 497
Morbi nomen est vnum in vniuersis morbis 468
Morbi primo laedunt functionem 21
Morbi, quoru sint causae symptomatum 26
Morbi corporis tremulas functiones efficiut ac similiter animi affectus 52
Morbi regÿ causa 272
Morbi sicci qui dicantur 860
Morbis in siccis ptisana cur no danda 860
Morborum causae, quae dicendae 520
Morborum genus duplex 464, & 465
Morborum generationi non esse certum quoddam tempus praescriptum147
Morborum inteperies à naturalibus inteperatÿs quo differant 411
Morboru nomina idita à laesa particula 458
Morboru nomina sumpta ab ipso simptomate 458
Morborum nomina tracta à parte affecta & symptomate 459
Morboru nomina sumpta à causa putata, vel ab aliquo simili 459
Morboru qui no soluutur, natura duplex 157
Morboru simplictu genera tot sunt, quot simplicia elementa 12
Morbos exiguos subito vinci à natura169
Morbos futuro praenuciant, quae à naturae ordine recesserunt418
Morbum futurum signa indicatia, ex neutrorum genere existut 417
Morbus458
Morbus est affectus praeter naturam functionem vitians 456
Morbus est vel operationis, vel structurae oblaesio 1
Morbus est affectus praeter naturam, functionem laedens 19
Morbus & affectus vt differant 19
Morbus & sanitas vnde exoriantur 2
Morbus in numero duplex: cuius vtraque differentia bifariam scinditur 6
Morbus in formatione5
Morbus in magnitudine6
Morbus in deprauata compositione7
Morbus instrumentalis, quot modis accidat 5
Morbus instrumentalis quadruplex 465
Morbus omnis protinus ab initio cadem sibÿpsi naturam, atque essentiam sortitur : nec differt nisi magnitudine à iam absoluto & maximo168
Morbus quid 169, 467
Morbus quorum immoderatio dicatur 1
Mordicantium humorum, quatuor, secundu magis & minus, differentia habentur 105
Mordax, motaque omnis causa, siue frigida, siue calida fuerit, horrorem, rigorémque inducere potest 59
Mores ipsi sunt duplices, nepe ciuiles, & naturales, siue insiti 401
Mores animae ex oculis etiam agnosci 732
Mors quid358
Mortem cotingere posse ob timorem graue, & voluptatem immensam, atque etiam maestitiam252
Motricis facultatis symptoma est triplex 23
Motrix functio variatur, pro instrumentorum diuersitate 22
Motum quarunda partium voluntariu exsolui, prorsus illaeso sensu, sicuti cotra: id quod ac cidit in omnibus partibus, quae per diuersos neruos vtramque facultatem recipiunt 38
Motus genera duo 169
Motus voluntarÿ à musculis fiunt 145
Motus voluntarÿ noxe 49
Motus422 & 453
Motus, cur plurima facultate indigeat39
Motus deprauati species 23
Motus duplex 453 & 461
Motus sensibilis duplex vnus voluntarius, qui ad neruos, & musculos, alius vitalis, qui ad cor, & ad arterias pertinet 131
Motus violenti, qui viribus superiores sunt, fiunt tremuli 132
Mouedi munus ad articulos & musculos pertinet 10
Moueri est veluti quiddam agere 178
Moueri multa, quae prorsus immota videntur, vt auis, que sese in sublimi aëris regione sustinet 133
Moueri pro voluntatis imperio nemo potest, absque facultate animali 177
Muliebre profluuiu 90
Mulsa in naturis biliosis bilescit facilè 569
Mulsa quibus non sit conueniens 653
Mulsae exhibitio661
Mulsae facultates 641
Murmurillus strepitus, purus, stridensq; quid indicet 81
Musculi abdominis octo, quatuor coprahesi coniugationibus265
Musculi alterius partis conuulsi, ad se partem alteram valetem trahunt16
Musculi compositio 182
Musculi sunt instrumeta voluntariae motionis 528
Musculis altera parte resolutis, membru trahitur à reliquis, qui in actione versantur 16
Musculis contusis medicamenta ; qual anam adhiberi debeant 707
Musculorum contusioni, quae coferant706
Musculorum substatia ex quibus constet 406
Musculus vesicae constringens agit voluntariè 163
Musculus vesicae atque sedis, agit secundum voluntatis imperium, quibus resolutis excrementa retineri no possunt 284
Multa vnum esse, & vnum multa467
Mutilis membris arte conciliandum esse decorem443
Myrmeciae724
Myrmeciae129
Myrtinum oleum esse crassiorum partium, quàm vt altè descendere possit 648
Ouvrir la division NFermer la division N
NAres sunt meatus respirationis 55
Narium primas dilatari per imbecillitatem thoracis 237
Narium pinnae, manifestae dilatatae inter respiradum, robur prostratum indicant 244
Nasum inseruire odoratui & respirationi 35
Natura cuiusque ex primarum qualitatu temperie constat 472
Natura optima, quantum appetit, tantum concoquit 423
Natura partis affectae, quid indicet774
Natura, nihil aliud, quàm calidum est 139
Natura plurimos morbos soluit per excretionem sanguinis 801
Natura patientium particularum, auxiliorum materias indicat 783
Natura ex quibus constet629
Naturae calidae & humidae, magis quàm calidae & siccae, famem & sitim perferunt581
Naturae constitutae optimè, omnia requiri mediocria 424
Naturae gaudent semper consuetis 583
Naturae opera ineuitabilia 557
Naturae opera quae 357, 480, 725, 717
Naturale seruantia ordinem, semper similia postulant : vt contraria, quae à naturae ordine aberrant 582
Naturales facultates quatuor sunt 25 & 49
Naturales potentiae, à quibus dispensatur, tum plantae, tu animalia sunt quatuor 343
Naturalia instrumenta, quo sunt humidiora, eo sunt ad nutritionem magis idonea : ad concoctionem vero ineptiora aridioribus, quibus adsit similis calor 89
Naturalia omnia ex comoda temperie nascuntur 27
Naturaliter se habentia corpora, similia sibi praeter naturam aute, cotraria postulat 482
Naturaliter se habentia corpora, sibi similia postulant, praeter natura autem contraria 474
Naturalium facultatu singulis duplex tribuitur symptoma : nempe & abolitae functionis, & non ritè obitae24
Naturaliu instrumentorum singulis, duodecim attribui symptomata 25
Naturam adiuuandam esse medicametis 847
Natura agri in primis esse consyderanda 480
Naturam cuiusque propriam medicum agnoscere oportet 728
Naturam esse opificem generationis particularum 428
Natura no esse impedidam, sed iuuanda monet Hippocrates 802
Nausea264
Nausea, expultricis facultatis, est deprauatus modus 72
Nausea inanis indicat calidum succu imbibitu vetriculi tunicis171
Nausea praecedit vomitum 56
Nerui contusi curatio 529
Nerui ipsi sintne foraminibus praediti, minimè Gal.haeret36
Nerui in quibus laxentur affectibus, in quibus affectibus, in quibus tendantur 188
Nerui mouentes thoracem, à colli spina exoriuntur221
Nerui oriuntur à cerebro 530
Nerui musculi principium motus largiuntur, oriunturque à cerebro 218
Nerui per directu casi curatio 527
Nerui subduntur arterÿs & venis 188
Nerui transuersim vulnerati curatio 529
Neruis vulneratis in brachio, axillas, in crure, bubones largo oleo fouendos esse 529
Neruis vulneratis aqua calidam esse inimicissimam525
Neruis vulneratis nihil debere admoueri frigidum 528
Neruorum fons, cerebrum99
Neruorum tertia coniugatio in quas partes distribuatur 231
Neruos punctos oleo calido fouendos esse 526
Neruum nullum absque musculo posse motum praestare 178
Neruus omnis à cerebro ducit originem 204
Neruus quando transuersim secandus484
Neruo vulnerato, neq; aquam nec relaxas cataplasma admouere oportet 528
Nephritici dolores à colicis, quomodo distinguuntur277
Nephriticorum vrinae quales 277
Nephriticus dolor cum horrore inordinato, ac febre etiam inordinata affligens, quando abscessum significet 279
Neutrum corpus quod sit, iuxta primum significatum 384
Neutrum corpus iuxta secundum significatum quod sit 384
Neutrum corpus iuxta tertium significatum, quod dicatur 385
Neutra quae 381
Neutra dici tripliciter 382
Neutra signa quae sint 385
Niger color qua ratione visui adersetur 40
Nigra excremeta, quomodo ab atra differat bile 114
Nigredinis culoru causae 397
Nibil sine causa contingit 454
Nibil ex nihilo fieri 359
Notio communis452
Noxae, quae absque vteri peruersione viduas molestant, ob retentum semen oriuntur294
Numeri deprauati causae 17
Nutriendi consilium sumendum esse à summo vigore morbi, & viribus aegrotantis 611
Nutriendi etiam in prima inuasione accessionis qui sint 608
Nutriendi qui non sit, ne in ipsa quidem accessionis declinatione 611
Nutriendi tempus: vnde coniectandum 654
Nutriendi tempus quale sit in synochis aptum 634
Nutrimenti qualitas ab affectu & teperi est sumenda 634
Nutrimenti quantitate, à virtute, qualitatem à temperie sumendam esse 634
Nutriri interim dum horret qui possint 609
Nutritoriae actionis symptomata 25
Nutritoriam functione non aliter perfici in animalibus, quàm in plantis 43
Nutriuntur omnia similibus88
Nutritio87
Nymphaea709
Ouvrir la division OFermer la division O
OBesitatis curatio 717
Obesum iuuene qua victus & medicinae ratione extenuarit Galenus 717
Obiecta quando fenestrata videantur 32
Obstructa non esse aperienda, priusquam plenitudo vacuetur 640
Obstructio quid sit 639
Obstructiones soluunt, quae detersoria facultate sunt praedita 574
Obstructionis curatio 436
Obstructionum curatio 640
Obstructionum differentiae607
Obstruitur collum vesiccae trifariam164
Occasio temporis 423
Oculi à similibus temperaturae suae causis laeduntur facilè : iuuantur vero à modico contrariorum vsu396
Oculi glauci & nigri vnde fiant 397
Oculi quotupliciter possint peruerti 225
Oculi tunicae 453
Oculi vlcera qualia medicameta postulet 517
Oculo altero clauso, cur dilatetur alterius pupilla 30
Oculo mouendo musculi sunt sex tributi 225
Oculorum à flatulenta substantia extensorum curatio 698
Oculorum distentionis à plenitudine curatio 697
Oculorum affectus per consensum orti 226
Oculorum dolor vnde exoriatur 697
Oculorum morsus curatio 697
Oculorum inflammationi, quando & cur balneum conducat 697
Oculorum dolores quanam medendi ratione Galenus sanarit 472
Oculorum dolores compesci secta humerali, aut media 828
Oculorum maxima inflammationem qua ratione curarit Galenus 829
Oculorum magnitudo, quid indicet 396
Oculoru paruitae, quid significet 396
Oculorum motum vnde perire accidat 224
Oculorum phlegmonas iuuat allumen oui 697
Oculorum pus 726
Oculoru pus collyria ex myrrha discutiut 727
Oculorum temperamenta quomodo dignoscantur396
Oculis sursum aut deorsum peruersis obiecta videri duplicia 225
Oculis vasa adiacentia praecidenda tunc esse, dum imbecilliora reddita aliorum vasorum excrementa recipiunt 698
Oculis caligatibus quae sint consideranda167
Oculis perniciosissima esse, quae medicamento ex opio, mandragora, & hyoscyamo constat 472
Odoratorum sensus in anterioribus perficitur cerebri sinibus 223
Odoradi sensorium esse principium anterioru cerebri ventriculorum 35
Odorandi vis vapores quidem internos, vbi sunt graues sentit: qui vero delectabiles sunt eam latent 42
Odorata omnia cociliare dolorem capitis 221
Odorata commodè immisceri pharmacis 848
Oedema126
Oedema est tumor laxus & dolens, ortus à pituita 703
Oedema albumen discutit703
Oedema et inflatio quid differant 706
Oedema in quibus symptoma existat 780
Oedema quomodo à ne urismate differat 127
Oedema quid 810
Oedematu curatio 702, 703
Oedematis definitio 703
Oedematis ex influxu orti, curatio 780
Oesophagus idem est cu stomacho & gula 260
Oesypus707
Olfaciendi vis à quibus soleat labefactari35
Olfactum acres vapores infestant 39
Olei species diuersae 648
Oleum chamaemelinu 660
Oleum cauo vlceri aduersissimum medicamentum est 471
Oleum reddit vlcera sordida 528
Oleum Hispanum 660
Oleum rutaceum colico dolori est remediu 185
Oleum Sabinum 660
Oleum Sicyonium660
Omento excidente per vulnus, quid agendum 535
Opera naturae ineuitabilia357
Operatio tripliciter laeditur416
Ophiasis723
Opio cum stantibus esse vtendum post tempus compositionis ad minus semestre 784
Opium recipientia medicamenta tollut, ipsam tamen dispositione relinquunt 784
Opisthotonos146
Opium recipientiaollyria, vehementissimos oculorum dolores laxant:tametsi imbecilliores ex frigiditate ipsas relinquant particulas 674
Oppositio quae 642
Ophthalmia quid 762
Optimè constitutae naturae omnia requiri mediocria424
Opticis neruis solis inesse conspicuos meatus 225
Opticis neruis inest manifestum foramen29
Ordinem circuituum, quae peruertant 353
Ordo370
Ori vetriculi inesse acutiorem sensum, quàm reliquis corporis partibus 209
Originem motus & sensus consistere in cerebro195
Oris ventriculus cum principibus mebris connexio 45
Oris ventriculi affectus primarÿ 263
Orthopnaea192
Oris vlcera quae medicamenta requirat517
Os instaurari non potest 724
Os ventriculi exquisitissimo est sensu praeditum 43
Os ventriculi quae inferre soleat symptomata 262
Os ventriculi quorum affectuum cosortÿ lege & propria ratione sit causa 43
Ossa interdum fluxione ipsam suscipere 122
Ossa vt coalescant inepta quae sint 535
Ossa puelloru sola, posse in vnu coalescere535
Ossa puerilia coalescere posse 433
Ostagrae vsus 542
Oxymeli congruere illis qui crudis succis redudant 662
Oxymeli esse aperiendis obstructionibus quàm aptissimum 575
Oxymeli epilepticis dandum854
Oxymelitos differentiae 855
Oxymelitos noxae 641
Oxyrrhodinum quibus coueniat affectibus 695
Ouvrir la division PFermer la division P
PAlpebrae quotupli citer peruertantur 226
Palpitatio à tremore, quo differat 133
Palpitatio cordis 253
Palpitatio est organorum vitium 138
Palpitatio quibus sit familiarior 135
Palpitatio est dilatatio & contractio praeter naturae ordinem 135
Palpitatio ex frigore tatum prouenit 136
Palpitationem quae soluunt medicameta 136
Palpitatio quibus partibus accidat, & quibus minimè 134
Palpitatio quid si, & quibus partibus accidat 52
Palpitatio à tremore quo differat 53
Palpitationem esse diuersum motum à pulsu53
Palpitationem fieri à vapore crasso, simul & multo, incluso in palpitante particula 53
Palpitationis motus existit praeter naturam 53
Palpitationis causa 135
Panis puri substantia in cutis meatibus haeret 713
Paragmasticae febres 328
Paralysis à torpore sola magnitudine differt 37
Paralysis solet succedere apoplexiae solutae 229
Parenchymata627
Parencephalis390
Paristhmia90, 130
Pars quid dicatur 452
Partes aliquas purgari interdum per hepar 271
Partes à vesica auulsae, lamis : à renibus aure carunculis similes 287
Partes omnes citra doctrinam aggrediutur proprias functiones 300
Partes per quas fiuxus sit corroborandus 754
Partes quae vnà cum affectu ampuntentur 716
Partes sanguine cretas, posse corrigi.si deficiat ex semine autem ortas, vt instaurentur, esse ferè impossibile 428
Particula omnis agit secundum proprietate temperamenti 272
Partiu differentiae 778
Partium officia, quaenam sint necessaria vitae, & quae duntaxat vtilia 563
Partium singulae perquam regionem purgentur 287
Partium quae vacuentur facilè, et quae acriora medicamenta desyderent 440
Partium vniuersae differentiae sunt quatuor388
Partium singularium meatus esse reddendos fluxiles 652
Partium singulae per quae custodiendae sint 631
Partium inflammatarum quaenam magis & quae minus sint exsiccandae774
Parulides130
Partium instrumentariarum solutaru vnio impossibilis 432
Passio, vt affectus ad sanos extenditur 20
Passio versatur in motu20
Passio quid 19
Pastilli diuersi contra profluuia sanguinis ex erosione oborta 512
Patris insomnio admonitus Galenus medicinae operam dedit 589
Pauca cum magna tussi expuuntur dupliciter 248
Pauperes, quàm diuites, cur interdum facilius curentur 646
Peccare grauissimè eos qui tractant ea, quae nuqua didicerut 809
Pectore affecto parcius miscenda esse cataplasmatis astringetia 651
Pectori phlegmone obsesso quae medicamenta conueniant 692
Pectoris excrementa educi cum tussi à medicamentis tenuantibus436
Pectus per quam regionem purgetur 691
Pelops Galeni praeceptor 216
Penis essentia tota in neruo fistuloso cosistit 301
Perculsi animo edunt actiones tremulas 132
Perfusione aquae calidae quando vtendum circa ossa fracta 538
Periodus accessionum quid 372
Peripneumonia768
Periodus370
Peripneumonicis videntur maxillae rubeae 174
Peritonaeum531
Persica planta 76
Peruersi membri curatio 435
Pessarÿ conficiundi modus, ad leniendos dolores colicos 673
Pestiferae febres omnes à putredine oriuntur 311
Pestileti febre, quae corpora facilè, & quae difficillimè corripiantur310
Pestilenti morbo correptos, fugiendos esse 305
Pestilentis febris causa est inspiratio aeris vitiati & putridi : necnon vitiosus succus in corpore, ad putrescendum habilis 309
Phagedaena quid 128, 460, 722
Phalangÿ morsus 216, 290
Phalangÿ ictus 290
Pharmaco aluus cur in terdum no cedat 847
Pharmaco assumpto esse ptisanae cremorem sorbendum 847
Philonium186
Philonium stupefaciens 658
Phlegmonae, quarum tumor calorem superat, qua ratione curandae sint 650
Phlegmonae quado sint digerendae 683
Phlegmonas incipientes reuulsu, inueteratas ex ipsis affectis partibus vacuare oportet 830
Phlegmonas cur febres sequantur 613
Phlegmonas vacuari facillimè promptissiméq; per sanguinis de tractionem 801
Phlegmonas quarum calor tumorem superat, quibus curare medicamentis debeamus 650
Phlegmone affligente ventriculum, heparue perniciosissimum esse ante accessione cibare 655
Phlegmone erysipelatodes quando fiat 767
Phlegmoe & erysipelas quid differant 700
Phlegmone erysipelatosa701
Phlegmone incipiente, etiam si plenitudo non adsit expedit sanguinis missio 818
Phlegmone occupante oris particulas diuertendum ad nares esse, secandamque, humeralem in manu vena aut mediam 686
Phlegmone supernaru partium quomodo sit curanda 682
Phlegmone quando sit digerenda 679
Phlegmone quando augeantur 620
Phlegmone affectas particulas quando scarificare cogantur 679
Phlegmonem curaturo quae sint consideranda 677
Phlegmone suppurante, non esse incidenda protinus, sed digerendam cum medicamentis ad id valentibus 680
Phlegmones accurata descriptio 121
Phlegmones curat: 121
Phlegmones accidetia 147
Phlegmones à punctu morsuue animalis excitatae, curatio 683
Phlegmones curationi aduersari dura medicamenta 680
Phlegmones generatio & symptomata 700
Phlegmones generatio 815
Phlegmones generatio122
Phlegmones generatio 676
Phlegmones generalis curatio 676
Phlegmones hepatis comodissimum cataplasma648
Phlegmonis incipientibus, frigida & adstringentia magis quàm di gerentia conueniunt 683
Phrenes257
Phrenitidi gignedae requiritur phlegmone in cerebro, aut in menbranuillius65
Phrenitidis affectus cotrarius est lethargico 694
Phrenitidis differentiae 208
Phrenitidis iam instantis symptomata 259
Phrenitidis nota praecipua quae 258
Phrenitidem praecedentia symptomata258
Phrenitis quid 65
Phreniticorum insania quomodo ab ardentiu febrium delirio differat 208
Phreniticorum varia symptomata 227
Phygethlon129, 767
Phyma quid 679, 767
Picatio macilentiae conducit 719
Picatione in quibus vtedum 556
Picrae ex aloe vsus 263
Pilis similia excrementa, quae in vrinis cernuntur, in venis gigni 280
Pilorum vitÿs quomodo succurrendum 725
Piloru generatio vnde 725
Piloru corruptela vnde accidat 725
Pisces biliosis naturis congruentes570
Pisces damnandi qui sint 570
Piper cum aqua singulis diebus bibitum , ad quartanas facere 746
Piper, si tenue sumatur postmodumq; bibatur calida potio, singultu excitat72
Pituita in leucophlegmatia duntaxat solet per vniuersum corpus exuberare 109
Pituita in ore vetris collecta, appetentiam facit 110
Pituita omnis debet esse colore albo, miniméq; concrescere 113
Pituita per inferiora, flaua bilis per superiora maiori ex parte vacuari debet, vt bilis semper per inferiora 844
Pituita vitrea inducit interdum rigore 144
Pituitae differetiae 207
Pituitae purgandae, curnullum datum instrumentum sit à natura, vt reliquis excrementis119
Pituitam in ventriculo gigni: at postea cocta à tecore in sanguinem verti 119
Pituitae quatuor species 334
Pituitae species diuersae, earumq; vsus & facultas 109
Pituitosae febres cur inae qualitatem caloris tactui obÿciant342
Pituitosi nonnulli curbilem assiduè vomant 413
Planta moderato humore prius macerata 360
Plantaginis succus remediu optimu est sanguinis effusionibus 511
Planta Persica76
Platonis opinio de vtero 292
Plenitudinem iuxta vasareperiri, etiam in rebus inanimis 100
Plenitudini perpetuo adesse tumorem & pondus 109
Plenitudinis species, quibus notis sunt distingue dae 108
Plenitudinis vtriusque quantitas, qualitasq; quibus signis sit definienda816
Plenitudo quid sit iuxta vasa 813
Plenitudo ad vires 308
Plenitudo ad vires non requirit necessario magnam humorum colluutem102
Plenitudo distendes ali quid dicitur, iuxta vasa100
Plenitudo est duplex: vna iuxta vires illius, qui eam defert: altera iuxta vosis, illam continentis, capacitatem98
Plenitudo est duplex, nompe iuxta vires & iuxta vasa, quarum viraque eget vacuatione 812
Plenitudo grauans, etiam si non distendat, ad vires sensitrices re fertur, minimè autem ad naturales100
Plenitudo iuxta venarum vires, qua ratione deprehendi queat, neque scripsit Galenus, neque ab alÿs scriptum reperit 101
Plenitudo iuxta vires facile in putredinem abit815
Plenitudo iuxta vires quid 813
Plenitudo maior collegitur hyeme et vere 112
Plenitudo secundum vasa 108
Plenitudo secundum vires108
Plenitudo secundum vires 591
Plenitudo secundum vasa591
Plethora quid 682
Plethorae curatio 682
Plethorici omnes non egent venae sectione 810
Pleuritide infestate respiratio ipsa perficitur à solo septo transuerso189
Pleuritides incoctae 257
Pleuritici quomodo sint vacuandi ex doctrina Hippocratis 802
Pleuriticis esse secanda venam in cubito partis affectae827
Pleuritidi, quae adsint symptomata 192
Pleuritidis inseparabilia symptomata 256
Pleuritis quid 183 & 768
Pleuritis exquisita quado fiat254
Pleuritidi quae adsint symptomata254
Podagricos esse vacuandos ex cubito 832
Polypodes130
Porcellum recens necatum non facilè coqui 552
Popularem laude mortuis nihil prodesse, sicut nec viuentum quibusilam 544
Posca dissoluit grumos 515
Positus indicat partem laesam 173
Potionis nonnihil semper in asperam delabi arteriam 500
Prauitates in dies creuisse839
Prae ognoscere illi non licet qui morbi & virium magnitudinem non expenderit 742
Praecordiorum perfusiones quando sint perniciosae 645
Praegnantisi extenuentur mamae, abortus sequitur 297
Praeputÿ instaurandi duplex ratio chirurgica720
Praeputÿ reficiendi ratio 720
Praeseruatiuarum causarum differentia triplex 444
Priapi tensione ad neruum potius referadam esse, quàm ad arterias 301
Priapismi curatio703
Priapismo qui soleant vexari plurimu 203
Priapismus quid 298, 128, 208, 708
Priapismus colis est accidens 299
Priapismus est voluntarius tumor virilis pudendi à flatulento spiritu ortus 91
Priapismus vnde oriatur301
Principalium animae actionum singulae, quid significent 391
Principes partes sunt Cerebrum, Cor, Hepar, atque Testiculi 778
Principia, & ea quae ab illis oriuntur, sese inuicem attestantur, & indicant 391
Principia facultatu nostrum corpus regetiumtria159
Principia facultatum vniuerso corpori sunt hepar, cor cerebrum atque testes 778
Principia nos gubernatia 250
Principi animae facultatis symptomata singula vnde proficiscantur, & qua ratione sint curanda695
Principiu generationis particularum cur necessario sit molle 359
Principium morbi ad praesidia ferenda vtiles praebet indicationes 155
Principium morbi totius, est eius cruditas155
Procatarcticarum causarum vsus 491
Procatarcticae causae inualida tantum corpora immutant 93
Profluuia muliebria sedant cucurbitulae iuxta mammas appositae 753
Profluuium muliebre 90
Profluuÿ muliebris causa 296
Promptuarium cibi vetriculus 43
Propriae functiones cerebri quae 195
Prospectrix pars artis duplex 492
Pruritus quid, & quos infestare soleat 64
Pruritus causa 64
Pseudopleuritis257
Psydraces129
Pterigÿ curatio 726
Ptisana369
Ptisana cur in siccis morbis non danda860
Ptisana ex quibus constet857
Ptisanae facultas 859
Ptisana maximè ex vsu est ardentibus febribus 859
Ptisana quibus exhibenda non sit 860
Ptisanae conficiendae aptum hordeum qualénam esse debeat 858
Ptisanae cremorem assumpto pharmaco sorbendum 847
Ptisanae cremor minus quidem nutrit, quam ptisana, facilius autemtum coquitur, tum distribuitur 861
Ptisanae cremoris facultas569
Ptisanae inesse vim detersoriam 569
Ptisanam magis abstergentem efficit hordeum haud decorticatum 858
Pudenda castis reddi exilia & rugosa 302
Pudendoru vlcera qualia medicamenta postulent523
Puellus admotus ventri, fouet calorem illius 556
Pueri cur somnolenti.201
Pueri quibus facultatibus superent iuuenes, & quibus ab eis superentur 87
Pueri senésque integras vacuationes no ferunt 751
Pueri sectione venae non ferunt 685
Pueri vim retentricem habent imbecilliorem, expultricémque no ad modum fortem 87
Puerilis iuuenilisq; caloris discrimen 88
Puerilis substantia curminus caeteris egeat praesidio vacuate 602
Pueris ante quartum decimum annum curnon sit sanguis mittendus vel si laborent synocho 644
Pueris ante quartum decimum annum sanguinem non esse mittendum 824
Pueris cur permittendum sit vescCaractère(s) non reproduit(s)illis, quae non insigniter laedunt 854
Pueris post quartumdecimum annum, quando mittendus sits anguis, & quando minimè644
Pueris secandam non esse venam 820
Puero sanguinem non detrahendum 573
Puerorum substantia cur omnium facillimè digeratur 602
Pulmo caret sensu 183
Pulmo cur hecticam febrem non gignat 366
Pulmo, lien, & cerebru partes sunt recipiendis fluxionibus maximè appositae819
Pulmo nulla propriam habet motionem 256
Pulmo nunquam vehementi dolore cruciatur 247
Pulmone inflamato abstinendum ab adstrin gentibus 651
Pulmoni inflamato applicandam esse cucurbitulam, priusquam corpus fuerit vacuatum 651
Pulmonis dolores cur remissiores sint, quàm thoracis 239
Pulmonis erysipelas 248
Pulmonis inteperieri aqualis et inaequalis indicia 249
Pulmonis frigidi indicia412
Pulmonis siccioris signa 412
Pulmonis inflammati symptomata 192
Pulmonis inflammatio 248
Pulmonis vas ruptum, quando sit insanabile 518
Pulmonis vasa à quibus rumpi occasionibus possint 249
Pulmonis vasi descrupto, si inflammatio successerit, cur affectus nequeat consolidari 516
Pulmonis vlcera in ÿs qui deplorati non sunt, curari per detractione sanguinis, purgatione, & ea quae caput roborant 523
Pulmonis vlcera contracta ex vitiosi succi erosione, esse prorsus insanabilia 522
Pulmonis exulcerati curatio 522
Pulmonis vlcera cur difficiliora sanatu sint 514
Pulmonis vlcera aegrè curatione recipere 239
Pulmonis vlcus ab vlcere arteriae & faucium, quomodo distinguatur 250
Pulmonis vomica aliquando per vrina purgari287
Pulmonis vulnerati indicia 514
Pulsatilis dolor quas inflammationes sequatur: & quibus non accidat partibus 184
Pulsatilis dolor, nec in peripneumonia, neque in pleuritide oritur189
Pulsus dolorificus quando sentiatur 182
Pulsus in nullius febris intermissione ad naturalem statum reuerti praeterquam in ephemeris 731
Pulsuum differetiae, provarietate humoru exuperantem 120
Pucti nerui curatio525
Pucti nerui qualia medicamenta postulent 526, & 527
Punctis neruis emplastrum optimum 526
Puncto capite musculi, si conuulsio oriatur immedicabilis, scindendum esse totum tranuersum musculu 484
Pucto neruo vulnus est dilatandum525
Punctura nerui, cur ad excitandam conuulsionem sit prompta 434
Puncturae curatio 434
Puncturae curatio 525
Punicum malum ventriculum roborat 608
Pupillae coarctatio quando facilè, & quando aegrè curationem recipiat 31
Pupillae foraminis relaxatio semper visui incommodat 30
Pupillae foraminis constrictio, siquidem natiua sit, acutissimae visionis est causa: si vero à morbo producta, laedit visionem 30
Purgantia medicamenta principio quidem familiarem humore trahunt: postea vero illu, qui vt sequatur est promptior841
Purgantia pharmaca, vbi deuorata semel in ventrem sunt, reuocari non posse 823
Purgatia quum mutuo miscentur, congenera esse oportet 848
Purgantiu medicamentorum singula sibi familiares succos attrahere 118
Purgationi superuenientia discrimina 805
Purgatio purificat hominem 840
Purgationem in sola cacochymia, non administrari commodè, nisietiam magnitudo ipsius morbi eam postulet496
Purgationibus inepti qui sint 846
Puris, hypostasisq; discrimen 97
Puris in thorace contenti indicia 247
Purpura marina 577
Purpura Tyria 577
Purpura Tyria 555
Purulentis, qualis fiat respiratio 245
Purulenti cur quàm ocyssimè suffocentur 245
Pus laudabile quale esse debeat 312
Pus per sectiones abscessuum si totum simul vacuetur, vires deÿcit 752
Pus in thoracis capacitate contentum, expirationis tempore, in pulmonis asperas arterias transmitti 256
Pus si cum vrina exernatur, mistionem ipsius esse consideradam 286
Pus nouantia quae sint 495
Pus oculorum vacuari diuisa tunica ceratoide paulo supra coronam 727
Putredinem esse causam febrium quae plures infestant dies, acproindre prius tolledam 604
Putredinem oriri à calido & humido 494
Putredo ab aliena producitur caliditate340
Putredo est antecedens ipsius febris causa 639
Putredo est mutatio corporis ad corruptelam, à calido externo facta 635
Putredo humorum quotupliciter accidere possit 613
Putredo humorum, quae in vasis fit, contingit dupliciter 312
Putredo quae requirat 589
Putredo quomodo sit sananda 636
Putris humor quomodo sit vacuandus 636
Putrescetibus apta medicamenta quae 793
Putrescere calida & humida, vbi in calidum locu impacta, nec vacuantur, nec refrigeratur122
Putrescut calida & humida, quae in simili loco conclusa perflari no possunt 632
Putrescunt citissimè calida & humida 814
Putrescentia reddi calidiora, quàm antea 814
Putrescunt facilè calida & humida, si conclusa in calidis locis, nec difflentur, nec refrigerentur308
Putrida febre detentos, nec lauandos nec relaxandos esse, antequàm corpus vacuantum fuerit 650
Putrida febris quando succedat ephemerae315
Putridae febres 314
Putridarum febriu differentiae 735
Putridae febris indicatio duplex 430
Putridae febres quae 586
Putridaru febrium color est mordax et acris 316
Putridis febribus adesse velocem sistolen 316
Putridarum febriu differentiae 635
Putridarum febriu pulsus 316
Putridaru febriu vrinae quales 316
Putridaru febriu vniversae differentiae simplices, senario numero ambiuntur340
Putridas febres nulla procatarctica antecedit causa 314
Putridis febribus post concoctionem humoru, balneu opitulatur364
Putrium humoru concoctio alteratio est 430
Ouvrir la division QFermer la division Q
QValitatem acerba refrigeranda esse, & siccandam 555
Qualitatu, quae in quibus sint efficaciores fuctionibus, & quae inutiles 89
Quantitas inspirati aeris, in quibusnam respondeat magnitudini dilatationis thoracis: & in quibus nequaquam 245
Quantitas remediorum praecipuè reddit artem medica coniecturalem822
Ouartana detentus vngenda esse viscera vngetis, cataplasmatisq; emollientibus 747
Quartana detentos esse pluries purgandos, sed apparetibus iam signis coctionis 747
Quartanis prodesse vomitus747
Quartana est longissima miniméque periculosa740
Quartana exquisita gignitur ab atra bile 332
Quartana non intermit tes raro inuenitur 151
Quartana non solet vt plurimu statim à principio inuadere, sed alias subsequi 736
Quartana quae dicatur 171
Quartanae raro ab initio incipiant 377
Quotidianae febres quibus naturis magis sint familiares 327
Quartanam continuam perraro reperiri 329
Quartanas in principio esse tractandas leuiter nullamq; tum moliendam esse fortem euacuationem745
Quartanaru rigor qualis 332
Quartanarum indicia 737
Quartani circuitus 149
Quartani typi accurata descriptio 376
Quartanis exacerbationibus medicamen ex succo Cyrenaico & castoreo auxiliatur 145
Quartanis victus ratio conueniens 746
Quartanis febribus, quae originem praestet 327
Quartanis typus duplex 378
Quies422
Quotidiana est prolixa, neque vacans periculo 740
Quotidiana laborantibus febre induratur lie 374
Quotidiana accenditur singulis diebus, quia accessionum declinationibus non expurgatur integrè, vt exquisita tertiana331
Quotidianae curatio 747
Quotidianae febres fiut à pituita 327
Quotidianae febris descriptio 330
Quotidianae quos praeci puè soleant corripere 739
Quotidianarum declinationes no terminantur sudoribus 739
Quotidianarum indicia 748
Quotidiani circuitus 149
Quotidianus tertiano iuctus typus378
Quotidianus typus duplex378
Quotidianus typus quartano iunctus 378
Quotidianus typus tertiano & quartano iunctus 379
Quotidianus typus ventriculo malè affecto costitui solet 374
Ouvrir la division RFermer la division R
RAmentum est signu vlceris 286
Ramex carnosus 129
Ramex varicosus 129
Ragoidis solutio quando visum exoluat 32
Rarefaciendum no esse corpus prius quàm sit vacuatum 637
Rarefactio, quaratione refrigeret 13
Ratio duplex 812
Ratio dignoscendi particulas agrotas 414
Rationalis animae vis non consistit in cordae 253
Ratiocinatricis facultatis symptomata 23
Ratione laesa, saepe memoriam laedi contingit, vel econuerso 200
Rationem interdum vitiari, imaginatione atque memoria illaesis, sisicuti contrà 24
Raucedo, est ad sauces defluxus 90
Recessibus à naturali teperie exiguis, exigua mutatione esse opus, vt corrigantur : maximis vero maxima 563
Recipientes superuacua particulae quales necessario esse debeant 765
Recurrentes nerui refrigerati, vocem impediunt 241
Recurrentes neruos inuenit Galenus 177
Recti qui respirare soleant 244
Refrigerantia extrinsecus in febribus qualia esse deheant 616
Refrigeratio copleta sen sum & motum tollit 181
Refrigeratio in febribus cur breuis sit temporis atque periculosa 614
Refrigeratio totius corporis & particulae affectae, fluentem sanguinem supprimit509
Refrigerationis vsus in phlegmone 685
Refrigerantis humectatisque cerati descriptio 617
Refrigeratibus quando circa partes vnde fluit sanguis vtendum 512
Refrigerantium facultas136
Refrigerantiu remediorum alia quidem per se, alia ex accidenti refrigerare 618
Refrigeratoria prasidia varia <