Ouvrir la division Fermer la division
Ouvrir la division AFermer la division A
ABsinthÿ vires 304
Abstinentia omnimoda inducit nausea, ac prauum succum accumulat 254
Acalyphe85
Accebio morbi natura commouet 640
Accebiones singulae quatuor sortiuntur tempo ratinitium, augmetu, statum, & declinationem 688
Accebionum proportio quomodo exploran da sit 615
Accidentia superuenietia trifariàm diuidi689
Acerbis malis quando vti expediat 72
Acetifacultas 156
Acetum imbecillum cucitrÿ acore fit acrius 79
Acida incidunt refrigerando 72
Acidoru maloru vsus quando vtilis 72
Acinorum substantiae ex quibus constet 65
Acinoru semina astringere nihilq; mutari in corpore 65
Acopi ex abiete, compositio cotra omne lassitudinem valens 263
Acres cibi quibus tantum conueniant 92
Acria cum calore in cidunt 72
Acria habere facultatem tanuandi 146
Acria largius sumpta quaemala inferat 145
Acria quae dicatur 145
Acria quib9 vtilia 145
Actio animae vita est314
Actionem mebri proptibimè à calore immodico laedi322
Actiones corporeas adesse praecipuas pueris: vt animales, prouectioribus, vsque ad declinationem 287
Actiones omnes reddi crebriores, ob defectu, qui accidit illis 488
Actiones sequuntur constitutioes corporum 187
Acuti ex decidentia morbi 632
Acuti morbi omnes sunt temporis exigui, non tamen omnes breues morbi continuo existunt acuti 645
Acuti morbi per excretiones, vt diuturni per abscessus, magis soluuntur 697
Acuti morbi sunt qui omnino cu febribus cotinetibus fiunt 361
Acutis morbis imparidieru numero, longis pari, iudicia aduensut632
Acutorum morboru iudicia in diebus imparibus fiunt, quia & accebiones 640
Acutus exactè morbus qui 631
Ad aliquid esse comune multis generibus 424
Adeps100
Adolescentes esse quàm aptibimos ad omnes voluntarias actiones187
Adolescentes si fortè initio assueuerint pecu niami insatiabiliter cupere, fieri non posse, vt quum ad annu peruenerint quadragesimu, seipsos recuperent 175
Adrianus Rhetor 710
Adstringentia siccare 202
Adstringentia, siquide sumantur post fluida, deiectionem accelerat : si vero lubricis praesismantur, aluu constringunt73
Adstringentis qualitatis opera 39
Adstringetium vsus in ÿs qui os ventriculi im becillum pobident, ad aluum deÿciendam conducit 297
Aegilops58
Aegri exercitio non egent 21
Aequalitas pulsus quomodo iudicanda veniat 377
Aequalitas quid 344
Aequalitatem, inaequalitatémq; in vno pusu & in pluribus fieri: or dinem cofusionémq;, in pluribus tantum 403
Aequaliter mutari quae dicantur 404
Aerem ambietem esse velati cognatum corpori 185
Aër est materia respirationis 324
Aeris differentiae197
Aëris portionem vnam ad cerebrum, aliam ad pulmones illabi 324
Aëris qualitatem temperatis quidem naturis temperatam, intemperatis autem cotrariam requiri197
Aër solus efficit vocem 711
Aestuatibus victus ratio conueniens 142
Aestate crescit vsus pulsuum, sed languescit facultas 517
Aetates circunscribi numero annoru non posse 288
Affectionu ventris acquisititiarum differentiae octo 201
Affectu cognito, facilè inueniri remedia 282
Affectus à crassa fluxione144
Affect9 animi qui160
Affectus animi quinq; 155
Affectus à tenui fluxione orti 144
Affectus immodicè siccus, quid indicet 270
Affectus singularium personarum sunt octo numero: quatuor simplices, quatuor compositi 577
Affectus simplices simplex remedium postulant 239
Affectus varÿsi in vnum conspirent, quid agendum 240
Affectuu cognitio existit, remediorum materia 240
Affectuu corporis prouidentia in propria eius internoscenda essentia & viribus praesidioru consistit 281
Affectuu cognitio quid tuuet 269
Affectuum duplicia genera 213
Affectus vnde proficiscantur 158
Agninae carnes 94, 134, 152
Agni casti seme flatus discutit, quo nomine arcet venerem 57
Agrestium animaliu carnes, valentius nutriunt, & succum gignunt meliorem 101
Alae anserinae, gallinaceéque 108
Alae volucrium 129
Albi iuris codimeiu 114
Alexadrini fossores camelinis vescuntur carnibus 41
Alica124, 149
Alicaelentor corrigedus aceto & porro 254
Alicae sorbitio quibus sit propinanda 44
Alienatimente obliuiscutur animaliu actionu: quas postea cofertim & magnas obeunt 339
Alimeta medicamentosa 37
Alimenta tantum37
Alimentorum celer, tardusq; descensus, à quibus proficisci occaisonibus pobit 36
Alimentorum secundas qualitates etiam esse explorandas 38
Alimentu humidius distribui, discutiq; celerius 94
Alienati mente, cur rarum & maximum spiritum reddant 339
Alimentu triplex secudum Hippocrate 204
Aloës vsum improbat galen. in senibus 280
Allium elixu, imbecillius quidem, benignius tamen reddi 92
Allium esitari vt medicamentum 92
Album ius 96
Alihaeae radix pituitesos humores discutit 88
Alterari corpus quotupliciter pobit 204
Alteratio fit per contraria 190
Altus pulsus 398, 425
Altus pulsus quado excretione significet 606
Alui deiectio quibus sit auxilium comune 297
Alui excremeta qualia esse debeant 649
Alui excrementoru species complures praeter naturam 654
Alui excrementum laudabile, qualénam esse debeat 653
Alui facilitas in cruditatibus vnicum est remedium 44
Alui icoctu excremetu, qualéna esse soleat 654
Aluum esse largius vacuadae ÿs, qui per labitudine vlcerosam detrahi sibi sanguinem nolunt 252
Amans omne esse caecuerga eam rem quam amat 160
Amanite91
Aminaeum vinum 141
Amphemerina febris diuturna 662
Ampeloprasa92
Amygdalae155
Amygdalae no multum nutriunt 77
Amygdalarum facultas 77
Amygdalas amaras dulcibus potetiores existere 77
Amyli facultas 45
Augustia vasorum vnde oriri solet 201
Analeptice19
Anà sarca imbuit humiditate vniuersum corporis habitum540
Anethinm oleu 264
Anethinum vnguentu esse aptum cuti densaelaxandae240
Anginae pulsus 538
Angina laborantium pulsus 394
Anguillae nunqua boni sunt succi 137
Anguilla victui tenui aduersatur 152
Anhelatio364
Anhelosa respiratio vnde proficiscatur 363
Anima in somnis corporis profundu ingressa, videtur solas corporis dispositiones sentire 721
Animae essentiam ignorauit Galenus 477
Animae substantia est nobis incognita 314
Animae substantia ad multum tempus durare 315
Animae vita, actio314
Animalia naturaliter ad ea pabula accedere, quae illis magis sunt familiaria 177
Animalis spiritus nutritione esse munus resirationis & pulsus 309
Animalsi spiritus, in quibus soleat assumi 493
Animaliu corpora in perpetuo fluore versari 184
Animantibus vniuersis esse insitas quasda vires deficientis, ac desiderati appetentes 184
Animi affectus ad pellendos, & conciliandos morbos, quantam vim habeant 28
Animi affectuu quàm corporis, cur maior habenda cura 28
Animi in perturbationibus variari pulsus711
Animi facultates exercitatione vires indipiscuntur, & crescunt: otio languescunt, & minuuntur 179
Animi vis expers rationis, est duplex 167
Annuentes pulsus, circumnuentésq; vnde gignantur 504
Annum constare ex trecentis sexagintaquinq; diebus 666
Annus643
Anserinae carnes 133
Anserinum hepar vnicè commendatur 108
Anserinum ventriculum esse suanui Bimum esui 108
Anserum & struthoca melorum caro 107
Anticipatio accebionis non semper morbi incrementu arguit 645
Antiochus, qua vsus victus ratione, sensibus & membris omnibus integris ad extremum durauit 275
Appetitoriae facultatis affectus & opera 166
Applicatio manus ad carpum qualis molien da sit 448
Aphace57
Aphronitrum121
Apium85
Apomeli refrigerat 259
Apotherapia212 & 224
Apotherapia duplex 224
Apotherapia quando sit vtilis 241
Apotherapia sola quando sit la Bitudinis vlcerosae sufficiens remediu 248
Apotherapiae duplex vsus224
Apotherapiae proprius scopus 224
Apotherapiae vsus quibus conueniat 297
Apotherapeutice frictioque vsum praestet 214
Applicationis manus ad carpum tres differentiae 449
Apri meliores suibus domesticis 155
Aqua glacialsi ferit insuetos, atque impensè refrigerat 231
Aqua quomodo pulsus immutet 384
Aquae modicè calfactae, per se humectant semper & calfaciunt : ex accidente vires alias sortitae 229
Aqua optima omnis qualitatis est expers 197
Aquarum differentiae197
Aqua optima nulla gustui qualitatem ostendit 60
Aquae potio quae mala inferat 141
Aquae potus quibus conueniat 141
Aquae siccates quae 190
Aquam dulcem calfactam, pro intensione, ac remibione caloris, quem suscipti, varias facultates sortiri 229
Aquam inter cute necessario succedere indurato iecinori 601
Aracorum facultas 54
Aracus58
Arborum & fruticum germina 87
Archigenem suggillat Galenus 473
Ardentibimae febres omnes pulsum crebrum sortiuntur 568
Ardentium exquisitaru & tertianae febris discrimen 672
Arefactio693
Ariditas in quibus adsit 198
Arietes152
Arietinae carnes 94
Aristoteles praefertur Platoni 434
Arius peripateticus inscitia medicorum extinctus 176
Armeniacoru, & praecocium natura 71
Aron89, 128
Aroma omne calidum 70
Arteria in omnem dimensionem extenditur376
Arteriae à quibus causis durentur 587
Arteriae asperae vsus 324
arteriae circularem figuram in pulsu deprehendi posse 466
Arteriae contractae expellunt fuliginem, dilatatae trahunt aërem 509
Arteriae corpus quale 396
Arteriae corporis inaequalita,s esse in vna parte non potest, in diuersis prodest, modis duobus 414
Arteriae dilatationis quantitatem septe & viginti pulsuum differentias complecti 557
Arteriae dimensiones sunt tres, quarum nullam totam percipimus 464
Arteria distetionis quatuor generales sunt differentiae 557
Arteriae dilatantur dutrahunt spiritum 370
Arteriae dorsalis pulsum in tabidis ad abdomen discerni 449
Arteriae dilatatae trahut aërem, contractae expellut fuliginosu509
Anteriae duritiem conferre plurimu ad perci piendam systolen 447
Arteriae habent motus principiu à corde 580
Arteriae inaequalitas fit ex situ 504
Arteriae intermibio periculosior est alÿs inaequalitatibus omnibus 564
Arteriae iusta distentio 459
Arteriae magnitudo quo modo cognosceda 460
Arteriae non quia im plentur, dilatatur: sed quia dilatatur: sed quia dilatatur implentur371
Arteriae quando secandae in capite 303
Arteriae quies duplex 562
Arteriae seipsas mouet, eadem qua cor, facultate 372
Arteriae sensibilem pulsum edentes 375
Arteriae systolae quando depraehedatur444
Arteriae trahunt dum dilatantur : expellunt quu contrahuntur 370
Arteriam contrectandi modus 466
Arteriam mollem reddentia 559
Arteriam sortiri tres dimensiones, perinde vt reliqua corpora 397
Arteriarum cotractiones persomnos cur celeriores dilatationibus519
Arteriarum cotractionis distractionibus vsus 560
Arteriarum corpus annumerari inter continentes pulsuum generationis causas 477
Arteriarum motum in carpo esse oculis perce ptibilem 437
Arteriaru partes omnes du pro naturae modo sehabent, eodem mouentur tempore 502
Arteriarum quietibus quid sit comune 562
Arteriaru vtrique quieti quid sit proprium562
Arterias interse mutuo & simul cum corde similem semper motu seruare 458
Arterias nonnunquam non eodem omnes tempore à corde influentem facultate recipere 550
Arterias parum cordi suggerere 371
Arterias tangedi ratio 575
Arterias trahere à venis, & in illas pellere per communia orficia371
Arterÿs contentionem inesse 397
Arterÿs consistentia in est & cauitas 397
Arterÿs singulis inesse fibras à neruis deductas 505
Arteriosis partibus inflammatis, cur inaequales fiant pulsus 529
Ars longa 432
Ars sanitatis tuendae quid praestet 268
Ars sanitatis tuendae üs, qui sibi paruerint firmibimam sanitate promittit 299
Artis cuiusque constitutio à fine sumit initiu 18
Artes distinguedas non esse per actiones singulas 16
Artes effectiuae ab actiuis quo differant 17
Artes esse distinguendas scopis 16
Artes iudicantes exfine esse 18
Artem medicam vniuersis artibus mechanicis praesidere 25
Aites non esse ex materÿs dÿu dicandas 17
Artes omnes mechanicas mutua ope indigere 25
Artes omnes in subiectae substatiae bono versari 16
Artifex nemo ex libris eu asit 39
Artis cuiusque sinis, est consecutio scopi 14
Artis medicinae finis 14
Artium omnium infelicitas vnde emanarit702
Artium omnium scopus 13
Ascites473 & 540
Adscititia temperameta, peride vt naturalia permutant pulsus 521
Ascititiae habitudines, pulsus, vt naturales, immutant 521
Ascititÿ motus mox de sinunt 544
Asininae carnes 95 & 152
Asininu lac minimè in ventre cogitur 279
Asininum lac quale 279
Asphodeli radicis vires 89
Asparagi diuersorum olerum 87
Asparagi iuuantes ventriculu, quina sint 87
Asparagos communtier dici omnes teneres caules quo tempore ad seminis productione augescunt 86
Assa frixauae siccius quam elixa, dant alimentum corpori 95
Assuetudines mutados non esse 283
Athletaru genus inutile 30
Athletarum gymnastica intemperiem, excessumque molitur 22
Athletarum habitum esse vituperandum21
Athletarum habitus periculosus13
Athletarum crassam, plenamque victus rationem, ÿs qui no exercentur esse periculosam 41
Athletas esse morbis obnoxios 2
Atra bilis à liene in vetriculum nittitur 199
Atra bilis quales tumores gignat 680
Atra bilis quando sistatur 202
Atra bilis, ve flaua, vel pituita gignit inflammationem 680
Atriplex83
Auellanae76
Auena149
Auena est admodum calida 49
Aues & pisces 139
Angescentium & decrescentium inspirationes 332
Augmenti tempus quod sit 651
Angustus pulsus 398
Aures134
Auribus auxiliantia remedia 308
Austreris malsi quando est vtendum 72
Autumno quales pulsus 516
Azymi panis vsus, qui aliquid casei receperit, propte omnes laedit41
Ouvrir la division BFermer la division B
BAlnea190
Balnea diutina curnos exoluant, mortiq; tradant 319
Balnea dulcia calfaciut nos, & humectat 179
Balnea frigida quomodo pulsus immutent523
Balnea immodica facultatem issoluunt 523
Balneorum moderatorum commoda 523
Balnea qualem reddat respirationem 333
Balnei moderatè calentis vsus 230
Balneorum vsus in cruditatibus 248
Balneu cibus in optimi habitus puero sequatur195
Balneum conducere ad somnum 253
Balneum quibus sit vti libimum & salubre 283 & 284
Balenae115
Basilicon86
Batina69
BCaractère(s) non latin(s) caseus 106
Bellaria esse abigenda à senibus 278
Betae radix humores pituitosos discutit 88
Betae succum insigni extergendi faculiate esse praeditum 82
Bile redundantem ventriculum, corrumpere cihos cococtu faciles 63
Bilem abundare in calidis & siccis temperamentis 289
Bilem non confluere in ventriculum, si cibum citius exhibeas 303
Bilisci humoris discrimina 35
Bihosum sortitos ventriculu cibos corruptu difficiles, quàm faciles, multo melius concoquere 34
Biliosus humor vehemeter motus rigorem facit 698
Bilis atra quales stumores gignat 680
Bilis exeretio testatur solutionem febris tertianae 685
Bilis flaua in exortum intestinorum excernitur 199
Bilis purgatio quomodo sit molienda 289
Bilis quos edat humores 680
Bliton83
Boethi vxorem, laborantem suffocatione vteriqua ratione restituerit Gal. 712
Boethi vxorem, laborantem ventris proftuuio, qua ratione curauit Gal. 713
Boethi vxori, suffocatione vteri laborati qualem victus ratione instituerit Gal. 712
Boethus ob restitutam vxore quadringeis ou reis Galenum donauit 713
Boleti91, 128
Bona animi & corporis multipliciter dici 14
Bonus habitus qui laudandus21
Bonus habitus quid 13
Brachia gracilia, & picanda, & omni modo exercenda 274
Brabica discocta 82
Brassicae succus quidem purgat, corpus aute magis sistit, qua laxet 82
Breuis pulsus 398
Breuitatem fuisse veteribus familiari bima 356
Bromus49
Bubulae carnes 152
Bubulam gignere melacholicum sanguine 93
Bubulam quam saxatiles pisces, cur nonnulli multo facilius conficiant 34
Bulbi128, 154
Bulborum vis 90
Bunias88
Ouvrir la division CFermer la division C
CAbbalice26
Cacoëibes515
Cacoëthes febres 515
Ca cochymiae notae vnde sumendae sint 249
Caepae92
Caesaribus olim Germani faCaractère(s) non reproduit(s)essebant negociu714
Cancelli112
Calculi à quibus causis gignantur 105
Calculo ugoneratio125
Calculesis nallo mode dada valide calfacientia 308
Calefacientes causae tot numero sunt, quot refrigerantes 547
Calida in ventriculum fluxio, quid moliatur 301
Calidi temperameti differentia triplex 285
Calidiore aqua, quàm quae mediocriter se habeat, in quo sit affectu vtendum 237
Calidiores humidioresq; naturae in piserili aetare fluxionum, putredinisque morbis tentantur 293
Calidiori absque excessu humiditatis, aut siccitatis temperamento, quae adsint 289
Calidis frigidisue intem perantÿs, cur semper centraria exhibenda291
Calidis naturis quiescen dum esse 284
Caliditas absque respiratione salua esse non potest 321
Caliditatem moderatam vniuerso corpori esse maximè necessaria 321
Caliditatis animantium materia est sangutis 317
Calido & sicco temperamento praediti, tardis mollebusque exercitÿs sunt exercendi 290
Calido & sicco temperameto, qualis victus ratio conueniat 292
Calido teperameto absq; excessu humoris & siccitatis, quantum vini offerendum sit 285
Calidorum natura pulsus 513
Calor aduentitius functiones reddit imbecilliores 518
Calor innatus est emperatus, vt acquisitus intemperatus 518
Calor in quibus augeatur perturbationibus 218
Calor internus ex accidenti crescit, cute refrigerata 178
Calor omnis eget ventulo 319
Calor quibus signis deprehendatur 492
Calore coëunte cum mollitudine instrumentoru, quae pulsuum differentiae oriantur486
Calore mordaci praeditis, quae aduersantur 284
Calorem à code mebris etiam demitti per venas 369
Calorem innatum refrigerari per inspiratione purgari autem per expirationem369
Calorem per somnum ad interna conuerti 373
Calori copioso quinam pulsus sint familiares479
Calori si sit adiuncta instrumetorum duricies, quas pulsus differetias admittat 486
Caloris naturalis defectui qui pulsus sint familiares 481
Caloris opera 206
Caloris insiti gratia respirationem fieri 313
Caloris naturalis custodiendi ratio 193
Caloris peculiares pulsus qui sint 578
Caloris peculiarium pulsuum nullus erit inseparabilis 578
Canabis semen calidum est, caputque ferit 57
Camelinae carnes 95
Cancelli112
Caninae carnes 153
Canirubi fructuum facultas 70
Canis piscis 115
Capiti laboranti intemperie calida, frequenti balneo dulcis aquae medendum esse 302
Capiti pleno succurrendum ambulationibus 298
Capiti prospiciendu esse, priusqua ad curandos morbos à defluxu humoris ex ipso ortos, nos conuertamus 302
Capitis excrementa in quas partes soleant de cumbere 301
Caput vehemeter aestuans, rosaceo recreandu esse 302
Capparis ex oxymelite facit ad cruditate 259
Capparis facultates insignes78
Cappare vtendu in primis epulis esse, idque ex oxymelite, vel oxeleo 79
Caprizans pulsus 570
Caprizantis, dicrotique pulsus discrimen 501
Caprizans pulsus quan do gignatur 418
Caprae temperamentum 94
Caprillae carnes 94
Caprinu lac quale 279
Caricae155
Caricae quando pediculos gignant 135
Caricas cumtuta, nucibusq; praesumptas, aduersari venenis 135
Caricas ficusq; aduersari inflammatis visceribus communi omnium dulcium ratione 64
Caricas vberius sumptas pediculorum multitudinem gignere 64
Carnes elixas optimum gignere sanguine 93
Carnes omni atati mutiles sunt ceruina, caprina, & bubula 227
Carnis differentiae secundum aetates 107
Carus90
Cartilaginea118
Caseorum differetiae 126
Caseorum qui praeferendi 106
Caseus inueteratus calcalum gignit 105
Castanea80, 135
Castaneae130, 131
Castaneae orassum generant succum 155
Castratorum carnes suauiores & succulentiores existere 99
Castratoru carnes sunt praestantiores, vt senupebimae 94
Catalepticorum descriptio, & pulsus 526
Catalepticorum signa & pulsus 391
Catochwn, hoc est detectorum puisus 392
Caudae133
Causa antecedes quae dicatur 294
Causa continens alterationis pulsum est vsus eiusdem 476
Causa pcatarctica quae 244
Causa salutis 12
Causae antecedentes quae dicantur 475 & 588
Causae antecedentes, quae facultatis robus adaugent, sunt duplices 559
Causae continentes 475
Causae externae, seu procatarcticae, quae vocentur 588
Causae indurantes arterias, quae sint 589
Causae mutantes pulsum vt inueniantur consyderare oportet instrumentum, vsum, & facultatem 587
Causae praecipuae pulsuu, sunt continentes 476
Causae procatarcticae 475
Causarum dignoscendarum qui sint artificiales modi 545
Causarum dignoscendarum modiextra medicam artem positi 545
Causarum differetia triplex 510
Causarum genus duplex 588
Causarum gignentium pulsus tiia genera 542
Causaru medicinalium quatuor genera 203, 552
Cibaram praui esse succi 84
Causarum tria genera475
Causarum praeter naturam diferentiae 385
Causarum quae pulsus mutant generalis vno exemplo traditio 475
Catochorum lethargicorumque discrime 537
Catochorum pulsus 537
Cedri baccarum facultas 70
Celeritas, febris putridae propria 588
Celeritas pulsuum à quibus causis 482
Celetitatem pulsuum dÿudicaturum quid expendere oporteat 452
Celeri pulsui modo magnitudo, modo adiungitur crebritas 556
Celerior pulsus calidior, tardior frigidius temperamentum declarat555
Celer pulsus 398
Celerrimi pulsus quando gignantur 480
Cerasioru species & facultates 69
Ceratia78
Cerealia148
Cerebri affectus diuersi quomodo pulsus varient 597
Cerebri aut meningum inflamationes necessario febris, atque delirium sequitur 596
Cerebri intemperies humidas, quae sequantur 598
Cerebrum129
Cerebrum animae domicilium, plurimis canalibus expurgatur 202
Cerebrum auium 108
Cerebrum frui respiratione per nares 367
Cerebrum intemperie affectum qualia symptomata inducat 597
Cerebrum nauseam excitat 99
Cerebrum quale alimentum praestet 99
Ceruinae carnes 95 & 152
Ceruis, totius substantiae excrententa ad gigneda cornua transmitti 88
Cessationes inter respirandum breues & longae, à quibus causis proficiscantur 349
Cessationum circa respirationem est oppositio vnica, penes raritate & densitatem 347
Cessationum quantitati propria 328
Cetacea118
Cetacei pisces 127
Chamaemelinum oleum 264
Chaerefolium86
Chedropa148
Christianorum constantiam summam Galenus exprimit 432
Christi doctrina impiè subsannat Galenus 423
Cibi aestate admittendi 142
Cibi consistentes in mediocritate, omnium comendatibimi sunt 125
Cibi insuauitas magna exparte in causa est, quo minus nonnulli eu conficiant 85
Cibis admodum exquisitis non egere, qui possunt exerceri ante cibum 124
Cibos qui tarde quidem permaneant, posteriores sumendos esse, qui celeriter autem, priores 68
Cibum vberiorem eo dadum, quo longius abfuerit status 622
Cicer135, 150
Cicera nigra calculos renum frangunt 52
Cicercula135
Cicerculae vis 54
Cicer prouocat venerem 52
Circuitus minores qui629
Circuituum differentiae 638
Citrÿ cortex concoctioni auxiliatur 79
Citrium, ex quibus confletur partibus 79
Citrium malum ex quibus constet partibus 156
Citta302
Ciementiam M. Aurelÿ Antonint Imperatoris testatur Gal. 714
Clysmos ex solo oleo ad deÿciendam aluum comodibimos esse 281
Cochleae127
Coctionis signa 659 & 660
Coctionum permutationes quae indicent 687
Cognoscere, quae vnicè optemus 602
Coincidentes dies 628
Colici affectus ex cruditate, refrigerationéque gignuntur 723
Collectiva inaequalitas 564
Colli vesicae musculus 199
Collyrium siccu ex phrygio lapide oculis robus addere 308
Color à succo proficiscitur, non à solidis animalis partibus 251
Color corporis quando sit exquisita nota eoru, qui subsunt humorum 251
Color plumbeus quid indicet 252
Columbas turricolas domesticis praestantiores esse 151
Comari fructus 80
Comitialium pulsus esse pulsibus apoplecticoru similes 537
Commodi morbus 717
Commodo fauces maximè rubentes, & nimium exasperatas, gargarismate ex mulsa, in qua rosae decoctae fuerant leniuit Galenus 717
Commodum sequebatur in Italia Galenus du Marcus Aurelius bellum inferebat Germanis 715
Comparationem magni & parui faciendam esse ad ipsius generis medium 454
Complicatoru affectuu, illi esse intenti debemus, qui superattinterim non negligetes alterum238
Composuu non posse intelligi absque ipsius resolutione in simplices differentias 427
Comptiua ars, vitiosa et adulatrix existit 13
Concertatio pulcherrima quae dicatur 169
Concoctio crisis celerita tem indicat 661
Concoctio triplex 133
Concoctionem semper sequitur excretio naturalis 607
Colla volucrium 133
Concoctiones esse expendendas, ad cognoscendam prasenté crisim, ac praeuidendam futuram684
Concoctioni ciboru quae conferunt 262
Concoctionis absolutae, imbecillaéq; signa 663
Concoctionis indicia, quocunque tempore appareant, saluti apparent 652
Concoctionis organa 133
Concoctrix facultas persomnum se intro recipit magis 519
Concupiscibilis facultatis immoderatio 167
Condimenta coquorum plus interdum obsunt, quaàm prosunt 85
Condimentorum genera varia 96
Conditurae, quae animalia sint apta, & quae inepta 120
Condri vsus quibus debet esse suspectus 44
Confluxio in toto corpore est vna 504
Conseruatricem artem secundum auxiliorum materias esse quadruplicem 24
Conseruatrix medicinae pars triplex 19
Conseruatrix pars artis 23
Constipatio febrim quaratione gignere pobit 680
Constitutio corporis triplex 300
Constitutio membri in quo consistat 322
Constrictio553
Consuetudine reddi iucundum, optimum vitae genus 169
Consuetudini esse aliquid condonandum630
Consuetudinis exercitiorum esse habendam rationem 272
Consuetudo ad eupathiam haud exiguam vim obtinet 179
Consuetudo est signum naturalis cuiusda proprietatis, atque etiam interdum causa 177
Contentorum quantitas, qualitasque, vnde deprahendatur474
Contentus sua sorte qui fuerit, is omni carebit tristitia 174
Continentius viuedum esse hodie quàm heri 168
Continentium causaru variantiu pulsus, octo coniugationes 488
Cotinua febris dicitur, quae nunquam remittit 631
continuae quartanae descriptio 673
Continuae quotidianae descriptio 672
Continuarum & intermittetium febrium discrimen secundum modum generationis 673
Contractio arteriaru in quibus conspicua sit pulsibus, & in quibus obscura 446
Contractione arteriarum excerni fuligine 605
Contractionem exhibiturus sensibilem pulsus, qualisnam esse debeat 446
Contractionem pulsus etiam sentiri posse 443
Contractioni arteriae in sunt quatuor generapulsuum 560
contractionis in arterÿs celeritas, magnam vim excrementi fuliginosi indicat 561
Contractio arteriae qualiter discernenda 448
Contractiones arteriarum per somnos cur celeriores ipsis dilatationibus fiant 519
Contraria contrarÿs auxilia esse 282
Contraria persaepe oriri ab vna eadémq; causa 178
Contrarietatum aliae in frictionum genere: aliae in affectuum qui abÿs proueniunt, consistunt210
Contrariorum sunt cotraria remedia 361
Contrariorum vna esse scientiam 12
Controuersia vnde nascatur 431
Contumelias esse aequo ferendas animo 162
Conueniens cuiq; dupliciter dici: aut secundu qualitates: aut secundum totam substantia 291
Conuulsio, & tremor, in solis cosistit neruis439
Conuuisiuae dispositiones quae sint 554
Conuulsiui pulsus 417
Conuulsiui pulsus causae 504
Conuulsorum pulsus 537
Conuulsiuus pulsus 443
Coquus26
Coquus medico praeferetur si de vtroque ipsorum pueri & insipientes ferre indicium debeant 704
Cor101-128
Cor consentit hepati vinculo cauae venae 594
Cor esse arteriarum originem 365
Cor est insiti caloris fons & principium360
Cor est principium compositi arteriarum motus 370
Cor exsicaare, quae possint 590
Cor moueri eatenus, quatenus à particulis suis excitatur ad motum570
Cor pulmoni consentiens quales pulsus soleat efficere 592
Cor qualiter consentiat septo transuerso 594
Cor, si laboret inaequali intemperie, pulsus vniuersos variè inaequa les efficere 182
Cordi inesse nonnunquam varia temperamenta 580
Cordi nunquam oboriri tumores, qui pulsum duriorem efficiant 590
Corde offécto necessario etiam arterias affici 577
Cordis calor duplex579
Cordis facultas 570
Cordis intemperies est mitior inflammatione 565
Cordis intemperiei comes est imbecillitas facultatis 565
Corpora ab initio pebimè constituta, non peruenire ad senecta, aut aliquo semper morbo teneri 288
Corpora imbecilla cur, vbi in morbos inciderunt, facillimè restituatur566
Corpora secundum naturam se habentia, seruanda esse: alteranda, quae aliquo morbo premuntur 190
corporum arterias esse omnium aptibimas vt tangantur 375
Corporum differentiae137
Corpus bono habitu praeditum 24
Corpus ex se duplici ratione consumi185
Corpus optimè constitutum in regionibus, intemperatis gigni non posse 215
Corpus optimè constitutum, ad custodiam suidesyderare omniu excessuum medium 269
Corpus rarum 179
Corpus sanum secudum habitum 23
Corpus secundum affectionem sanum, quodnam esse dicatur 23
Corpus vniuersum esse sibi transpirabile & fluxile 368
Correctrici artis parti humana artem opitulari 20
Correctrix ars23
Corrupta vacuanda248
Corruptelae interitusque duplicem inesse nobis necebitatem 183
Corruptionis necebitas vnde accidat nobis 293
Coturnices vescuntur helleboro 63
Crabiora in ventre boerere 261
Crabis pulsus exiguus cur adsit449
Crebritatis pulsuu causa vna est, prioris actionis defectus 481
Crescentia plurimu habent calidi innati 518
Crises accidere singulis diebus609
Crises expultricem vim in morte facere 640
Crises non bonae 693
Crises optimae quando fiant 640
Crises optimae quae69
Crises optimas fieri in statibus 696
Crises repentinae, violen taé q; calidarum febriu sunt propriae 679
Crisim cito & tardius futuram, quae indicet 687
Crisi futurae praecognoscendae, quae requirantur 687
Crisim morbi cum excretione, qui puisus in dicent604
Crisim nihil aliud esse, auàm solutione morbi 626
Crisim praeuenietia symptomata684
Crisim quando tentabit natura696
Crisim salutarem, aut pernitiosam cognosces ad speciem morbi, morem & magnitudinesi respexeris 688
Crisim vt moriatur quispiam, non esse necessariam 694
Crisis quid609 & 616
Crisis absolutè est agitatio praecedens morbi permutationem 665
Crisis bonae, & instantis indicia 685
Crisis celeritatem concoctio indicat 661
Crisis, dum irritatur, praeuenit decretorium diem 715
Crisis imperfecta683 & 692
Crisis in idem coire tempus debet, cum accebione 690
Crisis in primis quatuor diebus accessurae exemplum 661
Crisis mala 683
Crisis non fit absque certamine 694
Crisis optima fit cum subitis excretionibus, aut effatu dignis abscessibus684
Crisis per abscessus futurae signa quae sint 701
Crisis per abusum quando dicatur 692
Crisis per excellentiam dicitur subita permutatio morbi ad salute 683
Crisis perfecta quid 692
Crisis quo morbi tempore fiat692
Crisis tuta quando accidat 635
Criticas excretiones grauia pracedunt symptomata, aegrique maxima perturbatio 609
Critici sudores quando soli expectandi sint698
Criticorum symptomatum duplex natura 660
Criticorum symptomatum naturam esse infidam 660
Cruda concoqui à quiete & somno 248
Cruda esse coquenda 248
Crudis succis referti cur tenuibimam victus rationem perferant 255
Cruditas quae sit alÿs deterior 144
Cruditas quid commonstret661
Cruditati quae sorbitio commoda 253
Cruditatibus qui cibi potusq; congruant254
Crudos humores necessario debere aut concoqui, aut computrescere125
Crara gracilia picanda esse, & cursu exercenda 274
Crustata117
Cucumeres132 & 136
Cucumeres mouent vrinam 63
Cucurbitae132 & 136
Cucurbita cum sit insipida, multos apparandi modos admittit, con dimentisq; illis, quibus iuncta fuerit, abimilatur : humidum tamen frigidumq; alimentum largitur61
Cucurbitae quomodo reponantur in hyemem 60
Cucurbitula hypochondrio dextro affixa, Galenus copescent sanguinis vebementem fluxum è nare dextra719
Cucurbitulae modicae pulponem simile esse 318
Cupiditatem esse vnica omnis moeroris atque tristitiae causam 172
Curatio adolescetis valido morbo correpti 630
Curatiuam artis parte primo omnium fuisse institutam 27
Cursum extenuare nimium corporis habitum 31
Cutim cogi, claudiq; ab aqua tum frigida, tum feruenti 237
Cutis densa quomodo relaxanda 242
Cutis quatenus sit densanda 196
Cydonia73
Cydonÿ mali cum scammonia prapartio, ad soluendam aluum 38
Cydoniorum struthome lorumq; succum, diucum melle asseruari, firmavéq; exoluti ventriculi firmitudine 73
Cynosbatos69
Ouvrir la division DFermer la division D
Dactylus75
Damascena pruna 77 & 280
Daucus90
Decimiseptimi ordine, altero, qui à decimo octauo fit, longè fortiorem existere 626
Decimumseptimum dieesse vigesimi indicem625
Decimusquartus dies, vt finis secundae, sic initium tertiae septimanae existit 625
Decimusseptimus dies est index vigesimi & vigesimiprimi, magis tamen vigesimi 623 &
864
Decimustertius dies in medio decretoriorum, & minimè decernentium consistit 629
Declinatio651 & 646
Declinatio in pleuritide quando adsit 664
Decoctum omniu, quadiu coquitur, semper selsius euadere 145
Decretoria signa ante concoctionem venientia, nunquàm per crisim finterunt morbos652
Decretoria signa à signis concoctionis quomodo differant 651
Decretoria tepora tria 615
Decretoriam excretionem, qui pulsus indicent 497
Decretorÿ dies qui existunt 620
Decretoriorum dierum cognitio ad curationes morborum noleue momentum adfert 611
Decretoriorum dierum crisis, dum irritatur, praeuenit 715
Decretoriorum dierum semper proportionem feruari 629
Decretoriorum signorum genus haberi proprium 660
Decurtati deficientes pulsus 405
Decurtati pulsus significant facultatis imbecillitatem 576
Decurtati pulsus vnde proueniant 503
Decurtatorum pulsuum discrimen497
Decurtatoru pulsuu dignoscendoru ratio 573
Decurtatorum pulsuu duplex genus573
Deficere ab optima costitutione, tribus de causis contingit 271
Deficientes myuri pulsus 405
Definire omnia velle ad sophisticam pertinet disciplinam 440
Definitiones constituttas à fine, non exiguas ambiguitates parere 12
Definitione quando est res explicanda & quado minime 440
Definitio nominis 437
Definitio, quid sit, explanans 437
Definitiones ipsas tot deber esse quot res 423
Definitiones sunt rerum, non nominum 423
Definitionum primae genera duo:notionale, videlicet atque essentiale 436
Definitio rerum quae in generatione consistunt quae habeatur optima 440
Deiectione quando est vtendum 219
Deÿcere aluum leuiter diospoliticum medicamie, & quae ex ficis, & onico, & epithymo constant 298
Delirantium respiratio qualis 343
Deliratium spiritus magnus simul, & rarus345
Delirium in aestucsis febribus cur accidat 322
Delirium quos cerebri aff ctus sequatur 598
Delphinus115
Demetrius710
Demostratio omnis, aut à sensu proficiscitur, aut ab euidenti notione 33
Densitatis actionu causa vna est prioris actionis defectus 330
Densitas vnde oriatur 239
Densum quid 213
Dentibus esse aduersibimum lac 278
Deriuatio per vicinas partes molieda est 308
Desidia nemiuem iuuit rnquam 284
Desipientes cur obliuiosi reddantur 350
Desipientiae propriu symptoma est respiratio magna simul & rara 349
Decretorÿ diei virtute obscurari erroribus circa aegrum commibis 619
Deurentes febres 673
Diabete656
Dià calaminthes confectio 261
Dià calamithes medicaminis vsus 262
Diacidontten quid appellent vulgo 74
Di aloës 299
Diamoron ori gratum68
Diaphragma inflamatum cur deliria sequantur 595
Diariae febris indicia propria 585
Diariae febres qualiter pulsus mittant 586
Diaria febre vel putrida quando febricitabit homo 585
Diariae febres vnde profici scantur 447
Diastole arteriarum, Substantiam spiritus attrahi: systole expelli fuliginem 370
Diastolem esse etiam arteriarum actionem 372
Diatrion pepereon, pipérque ex aqua succurrere ventriculo frigido in quem pituita descendit à capite: absinthium autem illi esse aduersibmum : neque aloën valde vtilem 305
Dià triôn pepereon quis offerendus modus 257
Diatrion pepereon simplicis compositio256
Dia trion pepereon 298
Diatrion pepereon simplex, cruditatibus esse medicamen appositi bimum 256
Dicrotae pulsationes quomodo fiant in vna dilatatione inaequales 411
Dicroti pulsus (qui necessario etiam vibratus est) generatio 500
Dicrotorum differentiae in quibus consistant generibus 411
Dicrotum pulsusm siue ferientem iterum non duos, sed vnum tantum pulsum existere411
Dicrotus pulsus 571
Dicrotus tantùm pulsus qui dicatur 501
Dicrotus vibratus vnde 501
Dierum decretoriorum differentia duplex626
Dierum ordo post vigesimum 616
Dierum paritatem imparitatémq; expendere oportet 618
Dies quartus & quintus qua ratione decernant 641
Dies665
Dies facultatis decernendi omnino expertes qui sint 617
Dies maximi & minimi quot sint horarum Romae, & in magna Alexandria 295
Dies non primario, sed ex accidenti decernunt 640
Dies omnes post quadragesimum concoctione potius morbos, & abscebibus, quàm crisibus terminant 617
Dies primus atq; secundus appelari critici quomodo pobint616
Dies qui subito morbos non soluunt 613
Differentiae in vnu pulsum, incidentes quaesint397
Differentiae multiplices mutationum, quae à facultate lunae proficiscutur634 & 635
Differetiae nomen quibus possit accommodari 430
Differentiae nomen vnde sit ductum 431
Differentiae pulsuuum in distentione, secundùm singulas dimensiones sumptorum, sunt nouem 398
Differentias interdum accipi pro generibus, speciebusque 430
Dilatatione arteriaru attrahi spiritum 605
Dimensiones corporum esse tres 376
Diocles33
Diospolitici copositio duplex306
Diospolitici medicamenti compositto duplex, vtraque cruditatibus apta 256
Disciplinae omnes vnde negligi inceperint702
Discutietia efficaciter, quae 264
Dissonantium motuum respirationis causae 346
Distentio magna quae sit 467
Distentionem esse principem pulsus partem, plurimumque ad praesagiendum conducere451
Distentionis arteriae initium, & contractionis finem,, imperceptibilem esse 468
Distentionum pulsus quiete interpellatarumtres differentiae 498
Dsitributioni conferens medicamen nullu statim à cibo dandu 262
Diuitiarum primus finis 172
Diuitÿs praestare, non virtutis, sed fortunae munus existit 173
Diuretica praeualentia non esse cruditati vtilia 254
Diuturnorum morboru indicationis tempus costitutu, est annus 638
Diuturni morbi qui 632
Doctrina illa est optima, quae viua voce explicatur 39
Doctrinam quae per elementa instituitur, esse alÿs omnibus vtiliore 212
Dolichi135, 150
Dolichos edi simul cum siliquis 59
Dolichus, siue smilax hortensis 55
Dolichus videtur esse species Phaseli 55
Delore simulantes quaratione deprehendi possint 725
Dolores organorum respirationis, reddunt actionem ipsaminaequalem, inordinatamque343
Doloris ficti vnde possit indicium sumi 724
Domus exercendo puro qualisnam esse deheat 215
Dracontÿ radicis vsus 89
Dracunculus128
Duce oportere esse cautum subdolumq; 30
Dulces cibi quae mala inducant 131
Duplice nos è collo manticam suspensam gerere 159
Dura esse, quae nostram repellunt cutim 434
Dura quae sint 434, 472
Duri proprium est premere 473
Duribimum simul & maximum pulsum no reperiri vnqua 445
Duribimus pulsus vnde accidat 568
Duros simul & paruos pulsus omnes ferè fieri vibratos 554
Durities est qualitas tractilis 435
Durum corpus simpliciter 435
Dyspnaea est inspirationis lasio 320
Dyspanae a simplex quae sit dicenda, & quae praeterea coposita 327
Dyspnaea ob solum ardorem producta qualis 335
Ouvrir la division EFermer la division E
Echini marini 118-150
Caractère(s) non latin(s)220
Edendum esse sobriè & salubriter 168
Educatio optima probis cosuetudinibus, & grauibus desciplinis paratur 198
Edulium soluendae aluo, quomodo ex beta & lete paretur 39
Efflatio quid 315 & 710
Efflatus quomodo fiant 227
Efflatus fieri ab intercostalibus musculis 348
Elemeta carer prorsus meatibus 213
Elephatiasis pulsus 540
Elephanticorum pulsus 395
Elixa omnia deponere in aqua monnibil propriae substatiae, & vicibim sibi aliquid ab illa accipere 34
Empiema reddit parua inspirationem 337
Ephemerae ex densatacute 682
Ephemerae febres, solius spiritus sunt passiones681
Ephemerae quando soluantur 616
Ephemerarum febrium indicia 681
Epilepticoru, apoplecticorumque pulsus sunt similes 393
Epilepticoru pulsus 393
Equinae carnes 95, 152
Equis similes sunt musculi326
Equiti voluntas similis est 326
Equitatione concuti viscera 222
Error communis hominum 158
Erroribus circa aegrum commmibis, virtutem decreterÿ diei obscurari 629
Erucae facultas creditur spermatica 85
Eruilae150
Eruum55, 150
Erysimum56
Essentiam facultatis cuiusque partis in commodo eiusdem partis teperamento consistere 551
Essentiam facultatis nihil esse aliud praeter qualitatem temperamenti 571
Essentiam rei prius requiri, quàm qualitatem 469
Euasurus morbum, necessario debet transsire illius vniuersalia tempora 693
Eudemum liberauit Galenus à triplici quartana theriaces vsu 707
Caractère(s) non latin(s) habitudines 188
Euectice19
Eurythmus pulsus 402
Excandescentia innatu calore ruocat & densiorem reddit respirationem 362
Excessus dissoluunt vires 180
Excessum corrigendum esse per cotrarÿ excessus vsurpationem 269
Excessus omnis contrario est corrigendus excessu270
Excrementa alui supprimi quibus de causis pobint 200
Excrementa cur interdum citius, interdum tardius, quàm oporteat à natura expellantur 639
Excrementa semper à fortioribus ad imbecilliores partes defluere 309
Exorementi à syncera substatia secretio quomodo fiat 199
Excrementis pelledis varia organa diuersis facultatibus praedita instituisse naturam 184
Excrementis, quae in singulis gignuntur particulis, excernendis, non fuisse aliquem certum meaiu à natura praescriptum 200
Excrementorum color, non magnam vim habet ad inferioris ventris indicandam dispositionem 653
Excrementorum copia vnde depraehendatur 607
Excrementum singulis particulis insitu à quibus supprimi possit 202
Excrementum vehemeter foetidum, vehemen tem putrefactione indicat 655
Excremetoru vitÿs qui occurrit, vacuationem & alterationem scopos communes habet 246
Excretio naturalis semper sequitur concoctionem 607
Excretiones corporis, quae in quibus morbis praecipuè sint expendendae 685
Excretiones pebimae 607
Exhalationem molientia 300
Ephemeras ex bubone ortas, quae arguat 683
Experientia fidem inuentorum comprobat 283
Experientia quae cognoscantur 33
Expiratio fit thorace depresso 710
Expiratio est actionis remibio 362
Expiratio febrientibus, qualis 338
Expiratio frigida curmortis nuntia 360
Expiratio in dormientibus, cur magnitudine et velocitate ipsam inspiratione exledat333
Expiratio tacita, sonoraq; quomodo fiat 710
Expirationis magnae & velocis causa 346
Expiratio magna simul & tarda in delirantibus accidit 346
Expiratio parua simul & velox quibus 346
Expiratio parua simul & tarda, quibus 346
Expiratio rara simul & magna continuarum oscitationum signum atq; medela existit 361
Expirationem conferre ad sanguinis expellendam fuliginem318
Expirationis species procausarum differentÿs variantur 332
Expirationis vsus 330
Expiratus aër cur sit par insirato 322
Expultricem vim crises in morbis facere 640
Expuitiones quae pernitiosae existant 648
Expultricem facultate esse, quae crises facit 606
Exercendum non esse, sisubsit cruditas 241
Exerceri superioribus, et qui infernis debet 273
Exercitari cui adsit cruditas, aut plenitudo humorum, cur non debeat 206
Exercitatas particulas reddi fortiores & solidiores 179
Exercitatis quàm raribimè frigido potu egere 143
Exercitatio abidua vsum, & scientifica cognitionem cociliat 442
Exercitatio cur ante cibu administrada 206
Exercitatio in artium liberalium studÿs 179
Exercitatio quando inhibenda sit 223
Exercitatio vehemes ex robusta celeriq; , composita est 220
Exercitationem per totam vitam requiri, vequis vir perfectus reddatur 163
Exercitationes reliquae, quorum malorum causae esse soleant 32
Exercitationes thoracis sunt respirationes & voces 221
Exercitationis commodibimum tempus 207
Exercitationis duplicia commoda 206
Exercitationis formae, qua senibus vtiles sunt vnde sint coniectandae272
Exercitationis terminus sit alteratio respirationis 206
Exercitationum omniu, quid sit commune 218
Exercitationum qualitas 217
Exercitationum, vtilibimae sunt, quae exercentes corpus, oblectant animum 27
Exercitatoria12
Exercitatoriam esse minimam artis salubris partem 25
Exercitatu corpus qualem ab apotherapia-frictionem expectat 225
Exercitatu corpus quando lauandum sit 223
Exercitia crurum 220
Exercitia debere esse modica 180
Exercitia disciplinarum plurimu posse ad virtutes adipiscendas 170
Exercitia manuum 220
Exercitia moderata quo modo immutent pulsus 456
Exercitia musculorum maximè propria quae sint 219
Exercitia post crapula, quae mala soleant producere 298
Exercitia quae celeritate absq; robore peraguntur 220
Exercitia quanto praestent cibis, & medicamentis tenu atibus 203
Exercitia robusta absq; celeritate 218
Exercitÿs improbis augeri quidem caliditate, spiritum aute animalem absumi 333
Exercitÿs vtendi rationes 218
Exercitioru diuersa genera 218
Exercitioru genera217
Exercitioru prima genera tria 191
Exercitiorum quaénam citra puluere; & quaeminimè, pobint administrari 219
Exercitioru triplex vsus 217
Exercitium ante cibum mediocre 125
Exercitiu ante pradium mediocre, consert ad sanitatem tuendam 126
Exercitiu esse adeudu, prius aluo & vesica solutis, necnon solidis partibus molli frictione cocaelfactis 207
Exercitiu luborum 220
Exercitium nullum alio tempore, quàm ante cibum, administrari 217
Exporrectorum pulsus 521
Extrema membra minus alunt, sed deÿciuntur promptius 97
Extremae partes 129
Ouvrir la division FFermer la division F
FAba Aegyptia 52
Fabacea farina lentes faciei exterit 51
Fabaceus cibus est flatulentus 51
Fabae150
Fabae inflationes gignut134
Fabarum substantia 51
Facultas extremè deiecta, minimos efficit pulsus 489
Facultas arteriae extremè imbecilla, vel aliqua mole humorum oppressa, quos pulsus edat 495
Facultate existente valida, nunquam pulsus fiunt perfectè tardi, vel parui 483
Facultate robusta existente, dilatationem thoracis non posse multo minorem fieri 331
Facultate valente nunquam pulsus esse paruus ad summum potest 551
Facultatem quae deprimant 559
Facultas vitalsi quibus negata & quibus vehementibima data sit animalibus 605
Facultas vnde cognoscatur 602 & 603
Facultatis oblaesiones diuersae, varias pulsuum inaequalitates producunt496
Facultatibus validis magni pulsus peculiares existunt 512
Facultatibus naturalibus quatuor, gibernariomnes parues 221
Facultatis imbecillitas, cordis intemperiei comes est 565
Facultatis naturalis opera 605
Facultatis vitalsi opus 605
Facultatum principia distincta esse: ipsas autem misceri in singulis instrumentis 605
Fames canina 539
Farina149
Fasciarum circunactus quorsum, & quotupliciter fiant 227
Fatuitas597
Faustina Galenu manu praehesum ducebat 718
Febrem tertianam oriri à flaua bile per corpus mota 668
Febres ardentes & tertianas, quae gignant 667
Febres continuae cur tertio, vel quinto die soluantur 690
Febres deurentes 673
Febres diuturnae674
Febres ephemarae solius spiritus sunt pabiones681
Febres esse affectus venosi generis 651
Febres putridae quales pulsus sortiantur 586
Febris quando accendaetur246
Febres quomodo inter semisceantur 674
Febres quotidianae cur abiduè pueros inuadant 672
Febres quotidianae non cum rigore, sed cum refrigeratione quada inuadunt 669
Febres synochas nullum habere circuitum 687
Febre tertiana correptis, quo accebionis tempore est potio danda 670
Febrientium ex labitudine signa 682
Febrientium pulsibus vniuersis adest semper celeritas 581
Febrientium respiratio qualis333
Febrilis caliditas multudensumq; spiritum reddit 358
Febris acuta quibus gigni ex occasionibus possit 676
Febris ardens si superueniat ei rigor, soluitur668
Febris ardentis solutio cum quibus excretionibus fiat 685
Febris continua est, quae ad infebricitationem, prius quàm soluatur, non desinit673
Febris intermittens est, quae ad integritate desinit 688
Febris amphemerina diuturna 662
Febris putridae propria signa 585
Febris putridae celeritas propria 588
Febris quotidiana, quae fit à pituita 669
Febris quotidiana & quartanae discrimen671
Febris synocha tota vnus casus existit 688
Febris tertiana duplex quando adesse dicatur676
Febris tertianae breuem solutionem quae vrinae indicent 670
Febris tertianae, & quartanae rigor quomodo differant668
Febris tertianae solutionem excretio bilis testatur 685
Febrium calidarum propriae sunt crises repentinae, violentaé que 679
Febrium diuisio678
Febrium ephemerarum causae 681
Febrium ephemerarum iudicia 681
Febrium gensus compositum, constitui dupliciter 674
Febris hectica quado excitetur 579
Febrium intermittentiu & continuarum discrimen secudum modum generationis 673
Febrium longitudine & breuitatem posse deprehendi ex materia humorum, ex quibus gignuntur, vel dispositionum partiu à quibus procedunt 679
Febrium mistionem no ignorabit, qui singulos simplicium exquisitè cognorit 681
Febrium putridaru tria genera 676
Febrium quartanarum signa, & symptomata 671
Febrium, quae ex locis patientibus accidunt, for mam esse compositam 676
Febrium quotidianaru indicia 672
Febrium quotidianaru solutio, quas excretiones adferat 686
Febrium simpliciu tria genera 674
Febrium tertianarum, adurentiumque discrimen 667
Febrium tertianarum signa, & symptomata 670
Febrium tertianarum quartanarumque secudum pulsus discrimen669
Ficos maturos congruere senibus 280
Ficus132, 135
Ficus exactè maturae 156
Ficus pellunt arenulas, facultate extergendi praeditae, flatibus tamen implent 64
Ficti doloris indiciu vnde pobit sumi 724
Finis artis quidsit 15, 17
Fistici77
Flammae à quibus augeantur316
Flammae quot modis extingui pobint316
Flamam extingui illico sub cucurbitis medicinalibus 368
Flamam omnem egere moderate frigido aëre 317
Flammarum motus duplex 316
Flatu à cibis discuti per calfacientia, & tenuatia 51
Flaua bilis obtinet vim desiccandi 540
Flaua bilis retineri quibus de causis pobit 201
Flaua bilis, vel atra, velpituita gignit inflammationem 630
Flauius Boethus 710
Flaui rfiq; coloris discrimen 657
Flauus color 657
Fluctuosus pulsus 379
Fluxiones cunctas pulmonis eadem comitatur species respirationis 593
Fluxionum omnium in pulmonem irruentium communis est inaequalitas pulsuum 593
Fluxum sanguinis pernares affuturum quaratione cuidam praedixerit Gal. 718
Foemina mas est calidior, & siccior 511
Foliata vnguenta 304
Foeni graeci succum auxiliari diuturnis thoracis affectibus 53
Foeniculum olim etiam intotum annum reponebatur 86
Foenograecum150
Foenum graecum calfacit, lenit, atque dolorem mitigat facultate etia pobidens abstergentem 53
Foenum graecum 134
Formicantem pulsum non esse celerem 452
Formicantes pulsus qui sint, & quando gignatur 386, 525 & 568
Formicans pulsus est omnium minimus, non tamen est celer 417
Formicans pulsus no est celer 379
Formicans pulsus qui dicatur 379
Friabiles cibi 131
Friabilitas in quibus adsit 138
Frauduleti quoruda sycomphataru mores 545
Frigida lauandum non est optimum corpus, quandiu augescit 230
Frigida lauatio vbi periculosior sit, quàm quae administratur per calidam 237
Frigida lauatione vsusrus, medium quartiseptemnÿ attingat 230
Frigida in ventriculum fluxio quid faciat 301
Frigidae intemperantiae capitis & ventriculi quomodo succurredum304
Frigidae lauationis tempus, & gymnasteriu aptum230
Frigidae lauationis commoda 231
Frigidae lauationis vsus 230
Frigidam cordis temperiem qui comietentur pulsus 581
Frigiditati mollities organorum si coniungatur, quae pulsuum differentiae proueniat487
Frigidoru temperametoru differeciaetres294
Frigidos quidem succos, sapore: calidos aute, vigilias gignere 253
Frictio dura 213
Frictio media inter mollem & duram quado adhibenda 225
Frictio mollis 213
Frictio praeparatoria qualiter administranda sit 214
Frictio prohibet dolores per circuitum venientes, si duas vel tres horas, ante accebionem Adhibita sit 274
Frictio qualisnam esse debeat208
Frictio vespertina quibus vtilis 243
Frictione pingui, post somnu matutinu adhibita senu corpora plurimum iuuari 271
Frictionis matutinae, post sommum adhibitae, vtilitas 271
Frictionem duram constringere, mollem soluere, multa minuere, mediocre augere posse 212
Frictiones exercitationibus subseruientes 214
Frictionibus varÿs quado vtendum 208
Frictionis mediae indiciasut rubor & tumor 215
Frictionis praeparatoriae finis 216
Frictionis terminus du carnis augendae gratia praestatur, fit inges tumor 216
Frictionu diuersaru varÿ vsus 209
Frictiones mediae 210
Frictionu genera omniae dici respectu, collationéque 212
Frictionu mesura iuxtae quae sit varianda 214
Frictionum particulares coniugationes sunt nouem 211
Frictionum vtiles differentias cur distinxit Hippocrat. secundu affectuum contrarietates 210
Fructus ad reponedum aptiores 132
Fructus qui siccari non possunt 132
Fructus quibus vt medicamentis vtimur 136
Fructus tenui victus rationi apti 154
Fructuum semina 59
Fructus subducendae aluo idonei 36
Frumenta148
Fugaces fructus corrum pi si diu in ventriculo haeserint 61
Fuliginosi excremeti copia quando plus, quando minus accrescat 561
Fulignis immoderatio quas respir andi difficultates inducat 331
Functionum causae quae existant 187
Functionum requisitarum ad vitam tres differentiae 502
Fungi91, 132, 128, 154
Fungorum esum esse periculosum 91
Fungoru noxae, quae opitulentur 91
Furfur nonnihil facultatis detersoriae sortiri 40
Furfuraceus pansi omnium minimum nutrit 40
Furfuraceos panes & parum alere, & ventrem multis excrementis implere, ob idq; subduci facilè 40
Furore refrigerato prudentius multo vindictam sumi 155
Futurorum praecognitio ex affectuum exquisita cognitione paratur 718
Ouvrir la division GFermer la division G
GAl. gargarismate ex mulsa, in quarosae decoctae fuerant Commodo fauces maximè rubentes, & nimium exasperatas, leniuit717
Galeni genus claru 173
Gale in patriam redditus 713
Galeni cosntantia 171
Galeni in seruos benignitas 164
Galeni mater admodum erat cotumeliosa 171
Galeni opulentiae 172
Galeni pater, in omni disciplinaru genere fuit versatus 123
Galeni pusillanimitas 709
Galeno degenti Romae cum gloria ex aequo au gebatur inuidia 710
Galenu Beothus ob restitutam vxore quadrin gentis aureis donauit713
Gal. vixisse Romae imperante M. Aurelio Antonino 713
Galenum vixisse sanissimum 269
Gale. à Marco Aurelio Antonino Imperatore magnificè commendatur 717
Galenus Boethi vxore, profluuio ventris laborantem, qua ratione curauit 713
Gal. Boethi vxori quale victus rationem instituerit 712
Gal. depraehendit Marci Aruelÿ dispositionem non esse febrilem 716
Gal. fuit praeditus exqui sitibimo tactu 716
Gal. M. Antonÿ Imperatoris clementiam testatur 7, 714
Galenus non vidit vnquam interÿsse alique, qui crisim post concoctiones praecedentes habuisset 685
Galenus opportuno theriaces vsu à quartana triplici liberauit Eudemum707
Galenus paternas laudes longis tibÿs decatat 171
Galenus, quandiu ab omni intemperie immunis perstiterit 123
Gal. qua ratione praedixerit cuidam sanguinis fluxum per nares affuturum 718
Gal. qua ratione restistituerit Boethi vxorem suffocatione vteri laborantem712
Galenus qua ratione quandam matronam Romana ex amore aegrotare cognorit 711
Gal. sanguinis fluxu vehementem è nare dextra affixa cucurbitula hypochondrio dextro compescuit 719
Gal. sequebatur Commodum in Italia, dum Marcus Aurelius Germanis bellum inferebat 715
Gale. Sexto Antonini filio praedixit modum, horaCaractère(s) non latin(s) , & recidiuam moCaractère(s) non reproduit(s)715
Galexia114
Gallitrichum57
Gallorum testes 99
Gargarismate ex mulsa, in qua rosae decoctae fuerant, leniuit Galenus Commodo fauces nimium exasperatas 717
Garum95
Gaudent qui in ea repromouentur, cuius amore flagrant 169
Germanicum bellum Marco Aurelio fuit olim longè difficilius confectu, quàm Diuo Carolo V. Rom. Imperatori semper August. 715
Germani olim facessebant etiam negotium Caesaribus 714
Germanorum agrestes mores Galenus damnat 196
Gestatione in quibus vtendum 275
Gingidium86
Glandes quercinae 80
Glandes quernae 130
Glandulae129
Glandularum linguae, & mammaru vsus 98
Glandulas omnes esse in cibo suaues 98
Gobiorum caro 112
Gracilibus simul et validis pulsum esse omni dimensione conspicuu 449
Gracilitatem corporis qui pulsus significet 550
Gracilioru pulsus quales 513
Gracilitas vnde 299
Gracilitatis remedia 299
Graecam lingua vnicè commendat Galenus424
Graculi115
Gruina caro 107
Gustus145
Gymnasta26
Gymnasticae legitimae authores 2
Gymnastice26
Gymnasticam duabus artibus inseruire diuersis 26
Gymnastaru ars quado fuerit exorta 21
Ouvrir la division HFermer la division H
HAbenis nerui similes 326
Haedina caro 134
Haedinae carnes 152
Hecticae febres quaenam ab initio fiant 583
Hecticae febres raribimè à principio oriuntur 587
Hectica febris quando excitetur579
Hecticaru febriu nulla fit statim in primis diebus, sed in progressu 682
Hecticarum febriu duo signa propria 581
Hecticarum febriu notitiam ex vrina inuestigari non posse 584
Hecticis nunquam adest magnus pulsus nec vehemens 587
Hecticus pulsus 532
Hecticus pulsus 397
Hemitritaet febris descriptio675
Hemitritaeurs cestare ex biliosa pituitosaque febre per se totas confusis, vel ex ÿsdem inter se complicatis:quod fieri quadrupliciter potest 676
Hepatis partes quibus excretionibus solui soleant 686
Herophilus564
Hippocratis de diebus de cretorÿs sentetia 627
Hippocratis grauitas 356
Hippocrat, patriam esse temperatibimam 215
Hipposelinon85
Hircinae carnes 94, 152
Hominum naturae diuersae 268
Hora quod tempus annidicatur 60
Horam crisis posse etia dignosci 621
Horarios fructus corrupi facile, aegréque asseruari posse 60
Hordeacei panes nutriut multo minus triticeis, magisque subducuntur per aluum 46
Hordeacei panes 149
Hordeum à tritico quomodo differat 45
Hordeu laudatibimum quale 46
Hordeum refrigerat 45
Hordeum151
Horaei fructus si corrupantur in ventre, similes letalibus venenis redduntur 135
Horror vnde 246
Humidae inteperiei causae 590
Humida victus ratio quibus conueniat 190
Humiditatum curationes diuersae secudu varietatem causaru 242
Humido & frigido teperamento, qua sit occurrendum victus ratione 294
Humidum temperamentum in principio deterius esse : postea vero, reliquis melius euadere 293
Humidus affectus à molli quo differat 270
Humores crabiores gigni, per labores qui cusudore obeuntur:tenuiores autem in illis, qui absque sudore fiunt 249
Humores intro pelletia 260
Humores in asperis pulmonis arterÿs delitescentes, vnde illuc con fluant, & qua de causa putrescant 562
Humorum generationes atque transmutationes 681
Humilis pulsus398
Humeralis vena quado secanda sit 266
Hydropis trina species 395
Hydropicorum pulsus 395
Hydrops473
Hydropum singulae species quam pulsuum differentiam sortiatur 539
Hyemis temperies 667
Hyeme augetur facultas, sed pulsuum vsus minuitur 517
Hyeme quales fiant pulsus 506
Ouvrir la division IFermer la division I
ICtericorum pulsus 395
Ictericorum pulsus 540
Ictus quos comitetur pulsus470
Ictus qualitas ferientis naturam sequitur 484
Iecinori indurato aqua necessario succedere 601
Iecur128
Iecur affectum quales pulsus producat 594
Iecur quale nutrimentum exhibeat 100
Ignis maiorem copiam confluxisse adCaractère(s) non reproduit(s)truq; nostrae generationsi principium 182
Ilignae glandes 131
Imbecilla corporae cur vbi inciderunt in morbos, facillimè restituatur 566
Imbecillitas functionu, nisi praeter naturam sit, non est indicum morbi 186
Immodica omnia esse praeter naturam 384
Immoderatu omne esse duplex 327
Imparat is imponere facile est 708
Impellere tactum solius magnitudinis est, cum vehementia coiunctae 470
Imponere imparatis est facile 708
Impura corpora quo magis nutries, eo magis laedes 207
Inanitio duplex 204
Inaequales pulsus inesse ÿs, qui facinus aliquod inagnum sunt agressuri 711
Inaequales status trifariam fieri 300
Inaequales deficientes pulsus 405
Inaequali pulsui gignendo, quae requirantur 565
Inaequalis pulsus, qui ordinatus sit reperiturraro391
Inaequalitatis metus in vno pulsu differentiae406
Inaequalitas pulsuum 378
Inaequalitas intermittens in vno pulsu, mortem annuntiat 569
Inaequalitas vnius pulsus, longè est, quam collectiua durior 570
Inaequalitas crehritatis, raritatis, & rhythmi, in vno pulsu contingens, examinatur 418
Inaequalitas in crebritate, raritatéque, secundum diuersos pulsus 418
Inae qualitas corporis arteriae esse in vna parte non potest:in dinersis potest,Caractère(s) non reproduit(s)414
Inaequalitas pulsus ab infusa materia 414
Inaequalitas in vno pulsu quando accidat378
Inaequalitas quatitatis dilatationis, diuersas arteriae partes occupas 413
Inaequalitas vnius pulsus, à sede arteriae profecta 415
Inaequalitatis pulsuuum, quae secundum diuersas arteriae partes sit differentiae 412
Inaequalitatis vitalis cotetionis differetiae 414
Inaequalium qualitatu differentiae 405
Inaequalitater inaequalia quae nominentur 404
Inaequaltiates simplices pulsuum 378
Inaequalitates compositae pulsuum 379
Inaequalitatis in vnopulsu causae 498
Inculpatibimum quod in omni genere est praeponi caeteris, ceu regula debet 205
Incrementi terminus vnde pobit dignosci 653
Incremetu morbi vnde coÿcere oporteat 646
Indicationum differentiae variae 610
Indicÿ iam facti & faciendi cognitio, ad quid coferat 627
Inexplebile habedi libidine comparari insatiabilitati ventriculi172
Infantes mulcendi ratio triplex190
Infantes natura propensos esse ad musicem atque exercitia 191
Infantes ne incidant in vehementes animi motus curandum 193
Infantes quibus de causis plorent 193
Infantis corpus fricandum oleo dulci esse, idque post longibimum somnum 195
Infantibus motionem triplicem excogitarunt nutrices 191
Infantiu aetas habet naturales functiones vehemetiores multo, quareliqua aetas 187
Infantuli educandi ratio 189
Infantuli olim apud germanos quu primu eratediti in lucem, demergebantur in frigidam196
Infantulo priusqua inuoluatur, salem esse inspergendum 189
Infantulu primo quide solo lacte nutriendum esse:postea vero asssuefa ciendum solidoribus cibis198
Inferiora haecomnia recipere ornamentum à superioribus 633
Infirmae partes, dum laborant, non sunt fricandae 274
Inflamationem gignit, vel flaua bilis, vel atravel pituita 680
Inflammationes non esse statim in principio soluendas 652
Inflammationes diuersarum partium varia symptomata inducunt 528
Inflammatis partibus accidit necessario immodicus calor, & tensio 528
Ingurgitatorum cibo diastole & systole qualis 373
Initium dilatationis arteriae, & contractionis finis, cur nostrum sensum effugiant 449
Initium inuetionis optimum, quod sit 11
Initium morbi quod sit 614
Immodico nullum animal delectatur 193
Ira est veluti furor caloris in corde 218
Iracundia est veluti in nati caloris feruor 494
Iracundia dum illi est tumor adiunctus, pulsus inaequales efficit494
Iracundiae comites pulsus quales 481
Iracuniae vis 292
Irae pulsus qualis 515
Iracundiam si non vinci, at certe posse reprimi à nobis 164
Iracundorum deformitas animi 166
Iracundoru pulsus 337
Iracundorum signa 682
Irascentis impetum nihil ab insania differre155
Insatiabilitas, est fundae mentum omnium cupiditatum 174
Inseparabilia ab omni latione esse, tempus & spatium, & per quod mobile corpus mouetur 328
Insomnia multum lucis adferre ad cognoscendas dispositiones corporeas, exemplis varÿs Galenus coprobat720
Inspirandi compositae difficultates sund numero quatuor totideq; similiter expiradi 340
Inspiratio parua simul & velox 345
Inspirationem fieri dilatato thorace 719
Inspirationes ab exhausto spiritu332
Inspirationes ob caloris excessum quales 331
Inspirationes ob immodicum frigus, quales332
Inspirationis cum expiratione collatio 340
Inspirationis magnae & velocis causae 345
Inspirationis paruitate densitas, & velocitas sequitur, si facult as robusta fuerit 337
Inspirationsi vsus 330
Instrumenta contumacia quomodo fiat 500
Instrumentorum mollitiem ad pulsuum magnitudinem facere 512
Instrumentorum vitia quomodo inaequales pulsus efficiant 495
Instrumentorum respirationsi species multiplices 323
Intellectus179
Intemperata corpora reducenda ad mediocritatem sunt per alimenta, quae contraria illis intemperiem sortiantur 37
Intemperatae naturae, dum sunt in ocio, corrigendae contrarÿs, veseruandae similibus, dusibi vacare non possunt 284
Intemperatum quoduis facilius ad propriam naturam reddit, quàm ad temperamentum optimum 283
Intemperiem vnam perse diu durare no posse287
Intemperies cordis est mitior inflammatione 565
Intemperies, quae intra sanitatis fines consistunt, per otium quide, contraria postulant: per labores autem similia 282
Intemperies ventris à quibus gignantur 201
Interanea animaliu 133
Interanea quale alimetum praebeant 101
Interna vena in quibus tundenda 266
Intercalares625
Intercostales musculi duo & viginti324
Intercurres pulsus 405
Intercurrens puslus intermittenti aduersatur 567
Intermibio646
Intermibio arteriae periculosior est alÿs inae qualitatibus omnibus 564
Intermibio in pulsibus sit ne naturalis, an praeter naturam, quomodo dignoscenda 719
Intermittentes pulsus vnde exoriantur 564
Intermittes pulsus vnde exoriatur 567
Intermittes pulsus 406
Interrupti motus in pulsu differentiae quatuor 412
Intybus81
Inuidia est dolor ex alicuius bonis coceptus 170
Inuidia est omnium vitioru foedibimu 170
Itriorum copositiones, & noxae 43
Iudicia maiori ex parte in accebionibus fiut 615
Iudicia quae in ancipiti sunt, quibus diebus sint tribuenda 615
Iudiciorum tot differentiae, quot dierum decre toriorum existut 609
Iuniperi fructus facultas 70
Ius album 96
Inuenibus aetate florentibus suillas, vitulinas, atq; hoedinas carnes cogruere 94
Iuuenum pulsus maximus 514
Ouvrir la division LFermer la division L
LAbor cibum praecedat 205
Labor in quibus debeat cibos praecedere 284
Lac190
Lac admodum caseosum quibus noceat 103
Lac asininum habere plurimum substantiae serosae 102
Lac asininum minimè in ventre cogitur 279
Lac asininu quale 279
Lac asininum raro alicui in ventre cogi 102
Lac asininu solum esse vtile renibus calculosis, cum totius corporis siccitate 308
Lac caprillum 126
Lac caprillum absque melle sumptum pericu losum 126
Lac caprinu quale 279
Lac crabius 126
Lac esse aduersibimu dentibus 278
Lac ex quibus substatÿs constet 102
Lac fit ex sanguine 190
Lac familiare alimentum infantulo 190
Lac muliebre nobis esse familiari bimum 130
Lac nimis serosum obesse non potest 103
Lac nocet dentibus gingiu isque 104
Lac omne esse vtile pectori 103
Lac optimum optimi est succi 103
Lac optimum quale 103
Lac quibus noceat 103
Lac quibus sit exhibendum 279
Lac quod lapillos ignitos extinxerit, aluum fluentem sistere 102
Lac quibus modis scindatur 105
Lac sanare pulmonis vlcera 130
Lac serosum 126
Lac statim, vbi mulctu est hauriendum127
Lactis commoda 278
Lactis differentiae 101, 126
Lactis noxam quae corrigant 104
Lactis optimi notae 194
Lactis partes quae magis, & quae minus alat 105
Lactis substantia triplex 126
Lactis vitiosi notae 195
Lacerti113
Lactucam refrigerare & somnifera esse 81
Lactucae semen sopriferum esse 147
Laedentia, corrumpentiaque corpus, genere duplicia existere 182
Laeticiae pulsus 526
Laetis diffundi calorem per vniuersum corpus 526
Lanam calido nardino imbutam, atque ori ventris applicitam, ventriculo vnicè auxiliari 717
Languidus pulsus 376
Lapides & ligna 164
Lapathum83
Lapathum acidum 84
Larinx instrumentum est vocis: qui si recipiat fluxionem, illam potest adimere 301
Lassato corpori, cui sanguis quide bonus exiguus sit, crudi autem humores plurimi, quae medendi ratio adhibenda 255
Labitudo concussoria qualis, & quando sentiatur 233
Labitudo phlegmonsoa vnde cotrahatur 245
Labitudo, in quibus soluenda sit quiete 236
Labitudo interdum lassitudine soluitur 236
Labitudo squalida 233
Labitudo tensiua, quando accidat 232
Labitudo tensiua solet superuenire plethoricis 245
Labitudo vlceresa quae potibimum corpora in festet 233
Labitudo vlcerosa vnde proficiscatur 232
Labitudine affecti vlcerosa, quibus motibus ac frictionibus sint tractandi 234
Labitudinem vlcerosam à neutra plenitudine, neque secundum vasa, neque ad vires oriri 245
Labitudines spontaneae morbos praenunciant 244
Labitudinis aridae remedia 235
Labitudinis differentiae in vniuersum sunt octo232
Labitudini phlegmonosae victus ratio conue niens 266
Labitudinis, quae phlaegmones sensum infert, curatio, per sanguinis mibionem vsque ad animi deliquium administratur 265
Labitudinis quassantis remedia 234
Lobitudinis tensiuae curatio 234
Labitudinis tensiuae, spontaneaéque curatio 265
Labitudinis tres alias differnetias oriri ex tribus primis, dum binae inter se copulantur: ac septimam denique dum in vnum simul omnes tres coeunt 238
Labitudinis vlcerosae, coniunctae cruditati curatio 248
Labitudinum coniugationes quindecim 239
Labitudinis vlcerosaere media 233
Latitudinis motus quado in pulsu obscuretur 549
Latus pulsus quado accidat 507
Latus pulsus398 & 425
Lauacru quale esse debet exercitatis 223
Laxata cutis qua ratione sananda 242
Legumina omnia frixa reddi concoctu difficiliora 51
Lentes134
Lentes150
Lentis substantia 50
Lentis & brassicae decoctum, aluum subducere, ipsas autem substantias sistere 34
Lentis succus 50
Lens aduersatur ÿs, qui crasso melancholicoque redundant succo 51
Lens bis cocta ventrem fluetem supprimit, corbororatque 50
Lens, si quis ea largius vtatur, elephantiasim & cancros inducit 50
Lens visum inculpatum hebetat 50
Lens, brabicaq; visum hebetant 83
Lens ptisanae immista, optimum edulium euadit 51
Lenticulam aluum soluere, sisteréque 82
Leoninae carnes 95, 152
Leporinae carnes 95, 152
Letalia signa ceïre nunquam cum concoctionis signis 618
Letalia signa consyderanda 618
Lethargicorum pulsus 391
Lethargicorum pulsus 534
Lethargum ab humore pituito exoriri 535
Lethargum esse perniciosiorem morbum peripneumonia 534
Lethargum gigni ex pituitoso humore 524
Lethargum gigni in cerebro 535
Lethargus quando ginatur 598
Libido nos reddit similes bobus agrestibus 167
Libido qua ratione castigari queat 167
Libros osse monimenta quaedam eruditorum39
Lien128
Lien sanguine melacholicum gignit 100
Limaces96
Limacis caro bis cocta, aluum sistit 96
Limacum succus subducit aluum 96
Linguae caro 97
Lini semen in aqua coctum refrigerante cremorem efficere 311
Linospermon 56
Lini semen modice vrinam mouet 56
Lobi hortenses 151
Lolium58
Longeuos maximè esse qui maximè humidi existunt 293
Longus pulsus 398, 425
Lora qua ratione vinosior redditur 67
Lorae compositio 66
Lucÿ interitus 714
Luctatoriam artem vitae robur prosternere 27
Luctatoria26
Luna eis, qui sub lumine ipsius immorati diutius fuerint, pallorem & capitis grauitatem conciliat 634
Luna est veluti princeps inter Solem atque nos medius 634
Luna menses atque dies eius disponit 633
Lunae motum esse causam omnium permutationum, quae in corporibus accidunt 637
Luna quando prorsus deficit, lucisque expers redditur633
Luna Solis auxilio eget 634
Lunae circuitus vigintiseptem diebus & tertia ferè diei parte peragitur 636
Lunae occultationis tempus quàm longum sit 635
Lunae opera inualescere, cùm ipsa est plena 634
Lunae opera Solis affectibus inferiora 633
Lunae apparitionis tempus quantum 643
Lunam à Solis recessu suas omnes mutationes recipere 633
Lunam indicare felicem aut infelicem progressum exitumque, no modo aegris, sed sanis etia posse 637
Lunares formae 633
Lupini150
Lupinus135
Lupinus alimentum copiosum perdurabiléque largitur 53
Lupinus est concoctu difficilis, crassumq; succum producit 53
Lupus, siue Laurax, piscis est marinus 110
Ouvrir la division MFermer la division M
MAla acerba quibus sint commodibima 73
Mala, aut Pyra adstringentia, cur ventrem quibusdam laxet 73
Macilenti quali victus ratione pinguescere soleant 290
Magni & maioris discrimen454
Magnitudo nulla constare potest absque dimetionibus tribus 425
Magnitudo pulsus, vnde cognoscatur 471
Magnus simpliciter pulsus425
Mala quando & quibus offerri debeant73
Malleoloru incisio quado molienda249
Malorum adstringentium atque acidorum discrimen 72
Malorum differentiae, atque facultates diuersae 71
Maluae vtriusque facultates81
Malum medicum 79
Mammarum glandulae 130
Madragorae vnctiones, papauerisve, fugiendae 312
Mannae vulgo appellatae ortus 118
Manus tangendo apta qualisnam esse debeat 448
Marcescentes febricitare532
Marcescetis caloris pulsus 532
Marcescentitu pulsus est vndequaq; aequalis, cucosistat in solidis partibus 532
Marcescentium pulsus 390
Marcidorum simul cum inflammatione, quales sint pulsus 532
Marcoris nomen vnde translatum532
Marci Aurelÿ clementiam testatur Galenus 714
Marci Aurelÿ dispositionem non esse febrilem deprehendit Gale.716
Marco Aur. Antonino imperante, Romae vixisse Galenum 713
Marinos pisces omnes gaudere fluuio 110
Materiae alterates corpus, sunt quatuor in vniuersum 21
Materiae impetus, contrarios edere effectus posse 228
Materiae remediorum quadruplex genus 282
Mas est calidior & siccior foemina 511
Maximus pulsus 425
Maza aegriyus coquitur panibus hordeaceis, flatuq; magis ventriculu implet 48
Meatus patentes quibus partibus sont tributi, ad excernenda excrementa 202
Medicatrix medicinae pars 18
Medicatrix pars artis 23
Mededi rationes variae 15
Medicame ex caricis & cnico, aluo soluendae comodum 281
Medicaminsi ex cydoniorum succo & vsus, & compositio 313
Medicaminsi, quod ex floribus fit, compositio 263
Medici optimi munus quod sit 360
Medicina27
Medicinae finis est sanitas 15
Medicinae infinitas materias subÿci 17
Medicinae partium officia contraria 181
Medicinae praecipuè partes 27
Medicinae primae ac maximae partes sunt duae 181
Medicinae quae sint partes praecipuae 21
Medicinae vnius variae species, siue partes, existunt, omnes ad sanitatem tendentes 16
Medicinae vsus 270
Medicina arti laceras vestes sarcienti esse similem 17
Medicinam esse curatricem aegrorum, & sanorum coseruatricem 11
Medicina esse inter factiuas artes connumerandam 18
Medicinam esse ministram naturae 18
Medicis olim Romae, quaàm hac nostra infelici tempestate, multo maior merces, atque splendidior proponebatur 708
Mediocria debere esse omnia 205
Medicus27
Mediocritate in omnibus eligendam, ad conseruandu optimu corporis habitum 223
Mediocritates efficere naturales pulsus 478
Medium semper expeti cosisteréq; in relatione ad aliud 194
Medullae obium natura 99
Mel118, 156
Mel aëreum 118
Mel calidis & siccis neruis esse aduersibimum, humidis autem & frigidis maximè ex vsu 38
Mel coctum, vrinam mouet 119
Mel crudum 119
Mel incommodum hepatis & lienis affectibus 149
Mel larrius sumptum vomitu prouocat 119
Mel laudatibimu vbi gignatur 119
Mel vitiosum multum spumae egerit. Optimu vero, minimu, breuibimoque coquitur tempore 258
Mel quado miscendum ptisanae149
Mel quibus conueniat 142
Mel quibus facilè in bilem vertatur : & quibus sit maximè ex vsu 119
Mel omne calfacit, atq; in corporibus calidis bilescit facilè 142
Mel roscidum 118
Mel senibus commodissimum, aetate florentibus in bilem vertitur 119
Melampyrum58
Melancholici affectus qui sint 93
Melicratum119
Melicratu quando excretionem excitet36
Mellis acrimonia quomodo corrigatur 119
Mellis optimi notae 257
Melopepones136
Melopeponum facultas 62
Memoria179
Membra infeliciter ab initio formata, esse exercitando imbecillia 272
Membrorum principalium necebitudo 505
Meningum aut cerebri inflammationes necessario febris atque delirium sequitur 596
Meningem tenuiorem affici non posse, absque cerebro, sicuti neq; hoc absq; illa 599
Meninx durior affecta, quos pulsus gignat599
Mensem à luna immutari per septimanas, vt alia omnia 637
Mensis643, 666
Mensis non omnino costat triginta diebus636
Menstruas purgationes criticas, quae signa prae cedere soleant 701
Mensuram esse optima 160
Mensura morae faciendae in frigido balneo, ex notis, quae in cute visuntur, sumi 232
Mentis transcursus est velocibimus 463
Meridies temperatibima diei pars 215
Mespila74
Metaphoram esse ablegandam ab artificiosa doctrina 434
Metaphorae quaé na sint recipiendae 435
Methodicè diuisuris quae considerada 354
Methodus cognoscendi mores alienos 161
Metuentium pulsus 387
Milium131, 135, 151
Milium ad omnia est panico praestantius 49
Miscellanei panes 40
Mnesitheus88
Moderata esse conseruanda similibus, immoderata corrigenda contrarys 140
Moderati pulsus soli singulis generibus indiuisibiles sunt 428
Moderatus pulsus 398
Moderatus pulsus quot modis dicatur 555
Moestorum pulus 381
Modestus qua in re continentem superet 169
Molle esse, quod in seipsum cedit, nec migratalio 435
Molle instrumentu facile dilatari, contrà quàm durum 484
Molles tunicae quando sint agiliores ad motu, & quando tardiores duris 374
Molli cute intecta117
Mollia esse quae cedunt tactui 434
Mollia quae 434, 472
Molliora facilius alteraCaractère(s) non reproduit(s)r115
Mollis affectus ab humido quo differat 270
Mollities instrumentorum ad pulsuum magnitudine facere 512
Mollities instrumentorum quando ad pulsuum magnitudine coferat, & quando secus515
Mollibimi pulsus causae 569
Motana animalia campestribus omnia esse calidiora & sicciora : atque ob id praestantiora 145, 151
Montanae auiculae 151
Mora136
Mora debere alios cibos praecedere 68
Mora immatura, resicataque, alui profluuio congruunt 69
Mororum maturorum vires 69
Morbus est affectus praeter naturam impediens actionem 186
Morbus quid 666
Morbi vigentis indicia 646
Morbi cuiusque principium proprium, coctionis signis determinatur 651
Morbi crescentes ad magnitudinem notae 646
Morbi declinationis argumentum 646
Morbi faciles ob delicta producuntur, atq; interdum letales fiunt 620
Morbi principium inuenire, laboriosum existere 614
Morbi solutio sitne futura per crisim, an secus vnde cognosci possit688
Morborum, qui ad quadragesimum vsq; perueniunt diem, natura duplex 631
Morbus vnde cognoscatur 602
Morborum species diuersae 725
Morella adstringit, refrigeratque 84
Mores aegri quando expendendi 342
Mores animi quae corrumpere soleant 193
Mores reddi probos à recta victus ratione 189
Mori absq; crisi quibus cotingat, in accessionum principÿs 694
Mori cur nemo possit in totius morbi declinatione, nisi ob errorem commissum 694
Mortis dies quavia cognoscatur 696
Moriuntur homines in pebimo totius accebionis tempore 621
Moris vtendu esse dumventriculsu aestuat 68
Mors quo morbi tempore accidat 692
Mors est omnimoda naturae praestatio 691
Morte absque crisi accessuram, quae indicent695
Mortis esse tres modosÿs, qui absque crisi moriuntur 694 & 695
Moriturus ad declinationis tepus, pertingere minimè potest 694
Motionsi post cibum incommoda 126
Motum contrariu non exordiri natura, prius quàm priorem sedauerit 397
Motum non sensu, sed ratione colligimus 463
Motui propria 328
Motui quae insint 452
Motus admodum languidus quid efficiat 193
Motus celeritatem aut tarditate, ex locis, vbi mouentur corpora, indicari 462
Motus, celeritatem, tarditatémque adiuuatia690
Motus cordis, arteriarumque intermittitur nunquam 221
Motus interrupti in pulsu differentiae quatuor 412
Motus vehemetes quorum malorum existat causae 193
Motus vehemetior tantùm, dicitur exercitatio 206
Motus velocitas distinguit affectus dolorificos organorum respirationis, ab ÿs qui citra dolorem infestant 338
Motuu dissonantiu respirationis causae 346
Motuum diuersorum effectus diuersi 222
Motuum se inuicem cosequentium, alterum sine altero seruari non est pobibile 317
Motuum naturaliu species diuersae 221
Motuum qui actiones non sunt differentia triplex 222
Mugil conditus sale, asseruatur 110
Mugilum caro 109
Mulli112
Mulli caro 111
Mulli hepar 111
Mulieru pulsus est, qua virorum celerior 512
Mulsum ex pluuia aqua confici 259
Murenae137
Muraenarum Romae omnium fere marinorum piscium minimo vendi 113
Muriae facultas 156
Musculi128
Musculi abdominis octo 324
Musculoru affectiones & aberrates mot9 343
Muscali expulsioni excremetoru seruietes 199
Musculi intercostales 324
Musculi intercostales duplices 324
Musculi abdominis 325
Musculi sunt similes equis 326
Musculis abdominis vnà cum septo transuerso itnensis, quid accidat 226
Musculorum inseruientium respirationi dinumeratio 324
Musculoru respirationi inseruientiu nerui 325
Musculoru thoracis actiones particulares 324
Mustu deÿcere aluum 140
Mustum dulcibimum subducere aluum maximé66
Mustum nonnihil ventrem flatibus replet, ni pertranseat velociter 65
Mutationem fieri aut in qualitate; aut in quantitate 204
Mutationes primae & simplicissimae pulsuum in celeritatem & tarditatem 556
Mutationes validibimas esse, quae cuique per septimanos dies propriè contingunt639
Myacanthus147
Myli115
Myrti fructus cu astrictione est acris 71
Myuri deficientes pulsus 405
Myuri pulsus 390, 405
Myuroru pulsuum differentiae multiplices 405
Ouvrir la division NFermer la division N
NAr flumen producit pisces longè Tiberinis meliores 113
Natura in puerili aetate quantam vim habeat ad mores formandos 170
Natura optima, omniu exhibendorum mensuras indicat 216
Natura quid 624
Naturae in singulis prouidentia 623
Naturae ipsius inclinationem tantùm esse cosyderandam ad crisis modam inuestigandum 697
Naturae nostrae ou exercitÿs habetur magna necebitudo 191
Naturae motus quando determinati, ordinatique sint : & quando item contrarÿ 695
Naturam borsam qui corrumpant & qui in meliorem, eam quae vitiosa est, commutent 217
Naturam hine inferiorem, à coelesti magnopere superari : abeaque quicquid habet boni, recipere 623
naturas diuersas diuersa esse alendas victus ratione 138
Naturis frigidis atque humidis, quae conueiant 284
Nemo absq; crisi subito morbum eauasit 694
Nerui habenis sunt similes 326
Nerui mouentes laryngis musculos, si abscindatur, aut excipiantur vinculo, mutu animal redditur 711
Neruis fune interceptis, partes in quas ferebatur, destitui motu simul & sensu 365
Neruosas partes iusto pituitosiores existere 93
Neruosiores partes pulsus duriores edant 528
Nimium omne est vitiosum 31
Nitri spuma 121
Niuis vsum esse perculosum 143
Nouandum nihil in sanis corporibus 15
Noni diei facultas 641
Nouilunium quando fiat 633
Noxa illata à vino quo modo deprehendenda 553
Nasi alae quando spiritus ductum adiuuent 348
Nucem regiam, si cum carica & ruta sumatur, fieri alexipharma cum 76
Nucem regiam viride esse aptam ventrisoluendo 76
Nuces155
Nucis pinez facultas70
Nuces ponticae 76, 155
Nutricem grauidam, esse ineptam lactando infantulo 194
Nutricis victus rationi quàm diligenbimè cosulendum esse 194
Nutriendi modus vnde colligi pobit 622
Nutriendi vis qua ratione firmetur 299
Nutrimenta ventrem soluentia quibus ante alios cibos sint ingerenda 297
Nutrimenti quando minuenda quantitas, aut mutada qualitas, aut vtrunque faciendum sit 296
Nutrimentum vt alteratur, sic etiam quoquomodo alterat id quod nutritur 178
Nutrire corpus, quae parcius, & quae vberius pobint 89
Nutriri nos ab ÿs quae naturae nostrae sunt familiaria 123
Nutritio quomodo fiat 133
Nutritio fit, quum nutriens cibus aledo corpori abimilatur 291
Nutritionis modus 267
Nutritionis organa 591
Nux pinea 128
Ouvrir la division OFermer la division O
OBesis esse cibi digestionem minuendam, augendam autem exhalationem300
Obstructio vnde oriatur 239
Obstructionsi remedia etiam ad cococtionem facere 298
Obstructioni viscerum opitulari absinthyum anisum, amaras amygdalas, & medicamen diacalaminthes 290
Occupati negotÿs no de bent temperamentum mutare 291
Ochri135
Oculi134
Oculorum ex signis, insanis etiam animi affectus cognosci 682
Oculi qua parte expur gentur 203
Ocymum86
Oedemate nec thoracem, nec iecur infestari vnquam 594
Olea calida & relaxans240
Olei commoda 225
Olei inunctio prohibet exhalatione succorum 300
Oleo post frictionem mebra subigeda esse 208
Olera omnia gignere paucibimum sanguinem, prauique succi, excepta lactuca 81
Olera quae ob lentorem descendunt facilè 36
Oleracea omnia cacochyma136
Olerum omnium radices excrementitiae sunt 154
Oleru variae species 136
Oleum Sabinum 233
Olfactus145
Oliuae155, 280
Oliuas halmadas & colymbadas, edi ante alios cibos ventris sub ducendi gratia 76
Oliuas parum nutrimeti largiri 75
Olyra48, 135, 149
Omnia quae decoquuntur propriam qualitatem amittere : aquam autem, illam in se recipere 116
Optima corporis constitutio 189
Ordinis perturbatio quid significet 576
Ordo est familiaris naturae nostrae 576
Ordo pulsuum quid indicet 576
Ordo quid 344
Orobi duplices 55
Orobi expurgat pectus 55
Orobus praui est succi 55
Ordo, qualitésque naturae familiaris existit 509
Ore vetriculi nauseabudo existente, cu abstrictione alui, quid agendum 306
Organorum mollities siconiungatur frigiditati, quae pulsuum differentiae proueniant 437
Organorum respirationis dolente aliquo, cur paruum, sed crebrum agamus spiritum 358
Oris ventriculi nerui quales 596
Oriza omnes ad sistendam aluum vtuntur 50
Ormini natura 57
Orthopnoeae acutae pulsus 394
Orthopnoea laborantes cur iuuet spiratio recta 359
Orthopnoeae puslus 538
Orthopnoea quid sit, & vnde gignatur 336
Orthopnoea am qualis comitetur spiritus 359
Oscitationum continuarum causa 361
Caractère(s) non latin(s)233
Ostrea116
Ostrea edi etiam cruda 116
Oua cocta 109
Ouoru differentiae 108
Oua frixa 109
Oua assa in cineribus 109
Oua sorbilia 109
Oua suffocata parandi modus 109
Oua tremula 108, 127
Oua sorbilia 127
Ouilla carnes 94
Oxylapathum84
Oxygala quibus conueniat, ant minime 104
Oxygalactinum caseu esse omnium caseorum optimum 106
Oxymeli aetatibus & naturis esse omnibus vtile 142
Oxymeli298
Oxymelitos aquati faciendi modus 258
Oxymelitos compositio 258
Ouvrir la division PFermer la division P
PAedotriba26
Paedotribam differe à gymnaste, vt differt à medico coquus 220
Paedotribam esse ministrum gymnasticae 26, 223
Palmarum fructus 130
Palmae germen 147
Palmae vertex est vescus 80
Palmulae Aegyptiae 75
Palmulae Caractère(s) non latin(s)75
Palmularum esu quàm celerrime obstrui hepar 75
Palmulas non mature scere nisi in regionibus admodu calidis 75
Palumbes153
Palpitationem etia fieri in cute 439
Panes azymos esse nemini commodos 41
Panes calfacere 45
Panes cococtu facillimi 41
Panes qui tardibime deÿciantur 40
Panes subcinericÿ, pessimi 42
Panicum49, 131, 135, 151
Panifex26
Panis athletae commodus 41
Panis coquendi formae, quae praestantiores habeantur 42
Panis loti substatia 43
Panis lotus nutrit minus, omniumque minime obstruit 43
Panis optimi compositio 148
Panis optimus quis sit 124
Panis, qualis senibus adhibendus 278
Panis quo purior fuerit, eo magis seni aduersatur 278
Panis saluberrimus homini nec iuueni, nec exercitÿs dedito, qualis nam esse debeat 43
Panis seni aptus 41
Panis vitiosus 126
Papaueris facultates in signes 56
Papaueris semen, tanquam in noxium, panibus & placentis misceri: soporiferum tamen existere 147
Papaueris somen commode permiscetur panibus 56
Papaueris vnctiones mandragoréve, fugiendae 312
Paralyticorum pulsus 393, 537
Paralysis est morbus frigidus 537
Pardoru carnes 95, 152
Parilitatis corruptio, cuius fit causa 344
Partes spissas & duras, pulsus duros efficere 600
Partiu naturae pro differentia aetatum 129
Paruae pilae exercitÿ securitas 32
Paruae pilae exercitium exercere ad res maximas corpus simul & animum 30
Paruae pilae exercitium ex aequo, omnes corporis partes exercere, posséque intendi & remitti 28
Paruae pilae ludum, etia exercere oculos29
Paruae spherae exercitium, omnifortunae, omnique negotio conuenit 28
Paruae spherae exercitium alÿs longo antecellere 28
Paruae sphaerae exercitium, omnium placidissimum esse 31
Paruae spherae exercitiuoi vacare periculo 32
Pastinaca90, 118
Pascua animaliu coferre plurimu ad bonitate lactis, malitiaue278
Passaru quae praestantiores habeantur 67
Passae valetius nutriut nonnibilque comatis 534
Peripneumonicis quae adsint 390
Peripneumonicoru pulsus 390, 533
Peripneumonicorum spiritus est paruus & desus 359
Permutationis morboru ad sanitatem differentiaetres 692
Permutationis morborum, cum aeger est interiturus, tres modi 693
Perseae fructus 79
Persica cur no sint post alios cibos madeda 71
Perturbatio ordinis quid significet 576
Perturbationes maximas facile depraehendi ab omnibus: leues aute nequaquam159
Pestilentes non paucas febres esse abinitio hecticas 583
Pestilentiu febriu pulsum parum à naturali recedere 580
Petroselinum85
Pharyngem esse causamtu efflationis, tu cohibiti spiritus, atq; adeo ipsius vociferationis 227
Phaseoli150
Phaseolorum & eruialae facultas 54
Phasianoru caro 107
Philautia160
Philotimus116
Phlegmone quid 352
Phlegmonosae la Bitudinis victus ratio conueniens 266
Phoca115
Phoenix75
Phoenices facile iecur obstruunt131
Phreniticoru puls9391
Phreniticorum pulsuum immodica crebritas, proximam denunciat syncopem 535
Phreniticorum pulsibus quidnam adsit perpetuo 536
Phrenitis, quibus excretionibus soluitur 686
Phrendim à bilioso produci humone 535
Phrenitim gigni in tenui meninge, & in septo transuerso 535
Phihisici habent, vt febrim, sic pulsum hecticum533
Phihisi oru pulsus 390
Phihisicoru pulsus 533
Picatione quando est vtendum 310
Picrae vsus, atq; compositiones diuersae 305
Picram ex aloë expurgare humores altius imbibitos in ipsius ven triculi tunicis 304
Piloru generatio 200
Pinguedo100
Pinguia cibaria appetentiam enertere 111
Piper cum cibo exhibendu per cruditates esse 255
Piper longum quale eligendum 257
Piper vino iniectum, vnicè auxiliari ventriculo, à frigidiori al metorum Caractère(s) non reproduit(s) refrigerato, lanamque nardo imbutam, oCaractère(s) non reproduit(s)ique eius applicatam 716
Piperatorum calorem circa primas venas extingui 257
Piperis nigri, albiq; electio 257
Pisa134, 150
Pisa aegrius deÿciutur, quàm fabae 52
Pisces apti ad saliendu 121
Pisces duplici ex aqua viuentes 137
Pisces durae carnis qui sint 114
Pisces molles127
Pisces pebimi vbi locorum gignantur 113
Pisces puro ex mari victum capientes 137
Piscium qui multis tenuibusq; spinis abundent, & qui minime 110
Pisciu carnis differetiae, pro diuersitate locoru, in quibus degunt, & alimentorum quibus vescuntur 110
Pistacia77, 115
Pituita gignit oedemata 680
Pituita, vel flaua bilis, vel atra gignit inflamationem 680
Pituitosi humoris quadruplex differentia 35
Caractère(s) non latin(s)220
Placentorum natura 127
Plantae agrestes quae sint 80
Plantae spinosae 84
Plantarum temperamentum ostendi ab olfactu, & gustu 88
Plato23
Plenilunÿ coniunctiones breues existunt: diuturnae coniunctionales 635
Plenum, aut vaccuum vas praecipuè dici infusae substantiae ratione 433
Plethora309
Pleuritici cur acutè febricitent529
Pleuriticorum puslus celer, durus, minor quafebri expediat, necnon creber existit 530
Pleuriticorum pulsus, si in maiorem crebritatem mutentur, nuntiant peripneumoni aaut syncopen 530
Pleuriticorum pulsus quales 678
Pleuriticoru pusus 389, 529
Pleuriticis & peripneumonicis, cur caput perpetuo afficiatur 530
Pleuritidem etiam gigni à pituosis humoribus531
Pleuritidem exitialem, qui pulsus significet 595
Pleuritide iudicari posse die trigesimoquarto 664
Pleuritidis varia symptomata pro differentÿs humoru à quibus gignitur 530
Pleuritidis proprium signum, est serrans vocatus pulsus 529
Pleuritidis crudae signu esse, spuere nihil 647
Pleuritidis generatio, signa & symoptomata677
Pleuritidis propriae symptomata 647
Pleuritidis symptomata sunt, febris ardens, assiduus dolor, tubis, acdifficilis respiratio, parua nempe simul & densa 352
Pleuritidum differentiae 389
Pleuritis est inflammatio costas succingentis membranae 529
Plumbeam laminam lumbis haerentem, facere contra Veneris nocturnas imagines 311
Pluuiam aquam non probat Galenus 259
Podagrica remedia differre à nephriticis 309
Polenta149
Polenta quibus plurimum alimenti largiatur 47
Polentam epotam cum vino austero, vetrem siccare 47
Porcelli134
Porcelli quale alimentio exhibeant 94
Porcellorum pedes coniecti in ptisanam mollioers reduntur 97
Porri92
Portulacam sanare stuporem dentium 83
Praxagoras116
Praecocia71
Praecocta melius transmutari qua cruda 133
Praecordiorum dolor tesiuus sanguinsi fluxu ènaribus inflammationémque illius partis indicat 700
Praedicturus salutem, vel morte debet prius magnitudinem morbi, naturae robur, ac futurum statum inuestigare691
Praecognitio futuro ruex cognitione affectionum exquisita colligitur 718
Praegnantium pulsus matores, crebriores & celeriores 518
Praecognoscendis futuris, qui sit peritibimus medicus 603
Praepotentium mollities malorum omnium esse in causa videtur 703
Praesagium ex pulsibus sumi 365
Praescientiam haberi non futurorum modo, sed praesentium etiam atq; praeteritoru 542
Praeteritorum recordatio quid conferat 269
Prandium quando esse debet minus 243
Primi dies in morbis breuibus, valentiores sunt vltimis, cotrà in longis 664
Primordia nostrae generationis esse sanguinem, & genitale sen eillum tanquàm materiam, hoc opificis rationem obtinens 182
Principÿ finem quae indicent 663
Principÿ in acutis morbis cognoscendi ratio 662
Principium morbi inuenire, laboriosum existere 614
Principium secundum latitudinem contineri in prima accebione649
Procatarcticae causae, seu externae, quae dicatur 588
Prophylatice19
Proportio vnius motionis pulsus, ad alteram397
Proprium omne, no statim est etiam inseparabile 350
Pruna cocta in meliere to aluu subducere 78
Pruna damascena 150 & 280
Pruna Hispanica 77
Pruna Iberica 150
Prunorum vires 77
Prisana134, 149
Ptisana humectat 45
Ptisana quae praestatior 132
Ptisanae conficiendae ratio 45
Ptisanae cremor cruditatibus commodibimus 254
Ptisanae facultas 48
Ptisanae magnifica comendatio 46
Ptisana detergere magis, vbi ex hordeo non pleè decorticato confecta fuerit 46
Puberes quàm pueri cur plus & crebrius respirent 329
Puelli cur non sint immaturè cogedi ad motum191
Puelli optimo praediti corporis habitu, animi quoque mores inculpatos sortiuntur 192
Puellis potio frigidae à cibo est commoda 197
Puer quousque exerceri debeat 223
Pueri mores perficiendos esse tertio septemnio198
Pueri, quàm puberes, cur plus & crebrius respirent 319
Pueri sencundum septemnium ingrebi temperamentum 198
Puerilia ingenia omnia esse ad affectus propensa 170
Pueroru pulsus celerrimi, magni, & crebri 519
Pueris cur pulsus sit paruus 456
Pueris expiratio, & systole excellunt 373
Pueris optime temperatis cur interdicendum sit vino196
Puero habitudinis optimae qualis frictio conueniat 212
Puero iam habili ad ludos reddito quae peragenda 196
Puero post cibu, que balneum eceperit, cur statim non sit bibendum195
Pueroru educatione esse similem culturae plantarum 170
Pueros maiores duplex fricandi, & lauandi tempus 195
Pulchritudo vera in quibus consistat 13
Pulmo100
Pulmo fere est insensilis 339
Pulmo frigida fluxione infestatus, quale edat respirationem 593
Pulmone esse medicae cucurbitulae similem 318
Pulmoni cor consenties quales pulsus soleat efficere 592
Pulmonis cuctas fluxiones eadem respirationis species comitatur593
Pulmonis frigida intemperie affecti notae 592
Pulmonis situs 591
Pulmonis substantia laxa mollisque quum sit à pituitosiore inflamatur sanguine 533
Pulmonis vsus 124
Pulsationes dicrotae quoquomodo fiant in vna dilatatione inaequales411
Pulsibus duris crebritates, mollibus raritates annexae 485
Pulsificam facultatem à corde influere arteterÿs per ipsarum tunicaru substatias 370
Pulsui celeri, vel magno gignendo conspirare in vnum quae causae debeant 479
Pulsui inaequali gignendo, quae requirantur 565
Pulsui inest quies gemina 396
Pulsui vehementi, firmius inÿ cienda est manus: vt langido applicanda lenius 443
Pulsui magno gignedo quid requiratur 506
Pulsui vermicanti succedit formicans 416
Pulsui vndoso succedit vermicans 416
Pulsum aboleri bifaria574
Pulsum cuiusque proprium experientia cognosci 380
Pulsum dici duru, aut mollem ex accidenti 436
Pulsum dici frequente, rarum, & moderatu, pro ratione quietis intercedentis inter systolem & diastolem 377
Pulsum esse mistum motum, ait Zeno 440
Pulsum habent cor & omnes arteriae similem 375
Pulsum maximum vehementibimumq; ferre validam comprebionem 463
Pulsum medium, qui naturalis sit, dari nullum inter vehemente et laguidum posse 558
Pulsum moderatu esse ex sola motus qualitate explorandum 464
Pulsum moderatu esse inueniendum456
Pulsum moderatum im modicosque inueniendiratio457
Pulsum mutari ab acquisitis habitibus & teperamentis perinde ac à naturalibus 383
Pulsum naturae optimae aliorum omnium regulam & mensuram existere 457
Pulsum non aequaliter percipi in arterÿs omnibus 375
Pulsum nullum absque vehementia posse tactum protrudere 471
Pulsum proficisci à robore facultatis vitalis 432
Pulsum totius corporis antequam cor consentiat parti prius affectae, pertrahi in comunem alterationem noposse 591
Pulsum vehementem, à facultatis semper robore fieri 557
Pulsus396-438
Pulsus à calore cordis variantur 579
Pulsus à quibus mutentur 474
Pulsus absolutè ordinatus, pares sortitur circuitus omnes 404
Pulsus absolutè aequalis 403
Pulsus absolutè aequalis non admittit sectione 404
Pulsus absolutè inaequalis403
Pulsus altus 379, 398
Pulsus aequalis 380
Pulsus alti latique vbi siant 506
Pulsus alti qui sint dicendi 506
Pulsus ante omnia alia indicat coniunctae causae naturam atque constitutionem 560
Pulsus à quibus mutari pobint 373
Pulsus bis feriens intempertei corporis propri symptoma est 583
Pulsus breues qui 548
Pulsus breuis 398
Pulsus celer 380, 398
Pulsus celer, & tardus quis sit 452, 461
Pulsus calidorum 381
Pulsus celeritas quid 376
Pulsus conuulsiui causae 504
Pulsus & respiratio ÿsdem ex causis similes mutationes recipiunt 366
Pulsus & respirationis non esse eunde vsum, quibus suaderi pobit rationibus 364
Pulsus contentus 433
Pulsus circulatim inordinatus 404
Pulsus creberrimi est causa calor extremè accensus 480
Pulsus criticas excretiones significantes 699
Pulsus decurtati vnde proueniant 503
Pulsus decurtati reciproci 497
Pulsus definitio essentialis439
Pulsus deficiens reciprocus 574
Pulsus dormientium 383
Pulsus duribimus vnde accidat 568
Pulsus duritiem atque mollitie, ad tunicas arteriarum referri 377
Pulsus durus & mollis vnde proficiscantur 558
Pulsus durus 401
Pulsus eorum qui sumpserunt helleborum 395
Pulsus experrectorum à somno 383
Pulsus est datus caloris seruandi gratia 369
Pulsus est naturalis actio 334
Pulsus eurythmus 402
Pulsus facultatis solutae 385
Pulsus facultatis solutae ob alimenti inopiam 386
Pulsus facultatis oppressae 385
Pulsus florentium 381
Pulsus formicans non est color 379
Pulsus formicans 379
Pulsus formicates quado gignantur515
Pulsus fuisse institutos gratia tuendi vniuersi caloris, gignendique animalis psiritus 477
Pulsus frequens 380
Pulsus gerentium vtero 383
Pulsus gracilis400
Pulsus graciliorum 381
Pulsus hecticus omniu marcescentium communis 390
Pulsus hecticis nunqua adest nec magnus nec vehemens 587
Pulsus hecticus 379 & 579
Pulsus humilis 398
Pulsus inaequales à quibus causis proficiscantur 493
Pulsus inaequales vnde gignantur 564
Pulsus immutari à regionibus, non secus, quàm à temporibus518
Pulsus infantuli 381
Pulsus intermittentes497
Pulsus intercidentes 497
Pulsus intermittens à quibus causis oriri possit 498
Pulsus inter aequalem & inaequalem nullus est medius : sicuti ned; inter ordinatum & inordinatum 380
Pulsus imminuti reciproci 405
Pulsus intermittentes, cur perniciosiores sint raris 567
Pulsus in omni genere, moderatos, immoderatosque, inueniendi ratio 461
Pulsus iracundiae comites, quales481
Pulsus irae qualis525
Pulsus iratis fit altus 57
Pulsus inter se coeuntes, & qui coire no possint 445
Pulsus inaequalitas ab infusa materia 414
Pulsus in vtranque partem mutatio, accebionis initium nunciat 588
Pulsus inordinatus simpliciter404
Pulsus inordinatus inasoluta consistit circuituum imparitate 403
Pulsus inaequales inesseÿs, qui facinus aliquod magum sunt aggressuri 711
Pulsus intercurres 405
Pulsus intermittentes vne exoriantur 564
Pulsus inaequales, quado per crisses fiant 699
Pulsus inflammationu omnium serratilis 387
Pulsus intermittenes minus perniciosos obtinent senes & pueri, quàm iuuenes 566
Pulsus intermittens 406
Pulsus languidus 401
Pulsus languidos esse leuiter contrectandos 445
Pulsus latus 379, 398
Pulsus latus quando accidat 507
Pulsus leticiae 526
Pulsus longue 379
Pulsus longi quinam dicantur 548
Pulsus longus qualis & quid significat 508
Pulsus longus qui propriè dicatur 508
Pulsus magnus 379
Pulsus magnus, & paruus, sub praedicamento ad aliquid est, & quantitatem significat 425
Pulsus magnus praeostendit sanguinis fluxum è naribus 699
Pulsus magnus vel parnus quando dicendus 460
Pulsus maioris dicti constitui quinque aut sex differentias 425
Pulsus medius 401
Pulsus medius inter laguidum & vehementem quomodo dignoscatur5Caractère(s) non reproduit(s)8
Pulsus moderatus in quibusnam reperiatur544
Pulsus molles & duros, quae efficiant 590
Pulsus moderatus quomodo iudicandus sit 460
Pulsus mollis 380
Pulsus mollibimos esse qui ex affectu cerebri, & pulmonis oriuntur 600
Puisus moderatus 505, 598
Pulsus myuri 405
Pulsus naturalis cur altior semper videatur505
Pulsus nec celeres esse posse, nec magnos, nisivsus postulet 492
Pulsus omnino intermissus mortem refert 566
Pulsus omnes, qui moderati sunt, non continuo & naturales existunt 487
Pulsus omnes medÿ sunt naturales, excepto illo, qui habetur inter vehementem & lagundum 481
Pulsus omnium pebimi, qui569
Pulsus ordinatus380
Pulsus ordinatus in circuituum paritate consistit 403
Pulsus ordinatus, inordi natusque quomodo discernendus 378
Pulsus ordinati inordinatique causae 509
Pulsus paruus 400
Pulss peculiares optimae constitutioni corporis, quales517
Pulsus plenus 401
Pulsus per leues arterias fit 342
Pulsus priuatas particulas, non magnopere laedi 364
Pulsus reciprocus decurtatus 575
Pulsus reddi vehementes per bonas indicationes 515
Pulsus senis 381
Pulsus simpliciter breuis 509
Pulsus tardus398
Pulsus timoris 526
Pulsus tristitiae 526
Pulsus tremulus quid indicet 576
Pulsus turgidus 400
Pulsus vacuus quomodo intelligendus sit 433
Pulsus vacuus 401
Pulsus variari in pturbationibus animi711
Pulsus variari pro ratione diuersarum causarum 454
Pulsus vehemens 379, 401
Pulsus vehemens, magnusque quibus adsit 447
Pulsus vehemetes sunt validè apprehendendi 445
Pulsus vehemetibimus, optimus569
Pulsus veloces tardis sunt securiores568
Pulsus velox vnde oriatur329
Pulsus vermicas quando accidat 379
Pulsus vermicates 503
Pulsus vibratio quando accidat 554
Pulsus virorum 381
Pulsus vndosus nunciat sudorem699
PUlsus vndosus quomodo fiat415
Pulsus vnius inaequalitas, à sede arteriae profecta 415
Pulsuu aequalitasquomo do cognoscenda 464
Pulsuu alterationes quae à quibus causis magis proficiscantur 479
Pulsus à quibus causis mutentur 221
Pulsuum bis feruentium generationes tres 571
Pulsuum celeritatem vel tarditatem vt cognoscamus, neque temporis, neque interualli quantitatem esse spectandam462
Pulsuum cognituris permutationes, tria spectanda esse 456
Pulsuum differentiae quatuor, dum facultas simul atque vsus mutatur 483
Pulsuum abolitio à deficiente pulsu quomodo differat497
Pulsuum differentiae, pro mollitudine, velduritie organorum485
Pulsuum differentiae, pro miscellae modis, quibus facultas & instrumenta miscentut487
Pulsuum differentiae secundum tempora referuntur ad vsum, facultatem, & instrumenta516
Pulsuum differentiae circa motum sunt tres 398
Pulsuum differentiae pro balneorum diuersitate 384
Pulsuum differentiae, pro exercitiorum diuersitate 383
Pulsuum differetiae promodo cibi assumpti 384
Pulsuum differetiae pro inflamationu & partium inflammatarum naturis diuersis388
Pulsuum differentiae intrinis simul dimensionibus acceptorum sunt septem & viginti399
Pulsuum differetiae pro varietate doloru 387
Pulsuum differentiae diuersae, pro varÿs oris ventriculi affectibus394, 539
Pulsuum differetiae pro diuersitate regionum382
Pulsuum differentiae secundùm diuersa tempora 381
Pulsuum differentiae secudùm aetates 456, 513
Pulsuum differentiae secundùm diuersas syncopas 386
Pulsuum differentiae secundùm quietem arteriae sunt tres, rarus, creber, & medius 402
Pulsuum differetiae viginti septem426
Pulsuu differentiae vna in parte inaequaliter inaequalium 407
Pulsuum differetiarum genera prima Archigenes perperam qualitates vocauit431
Pulsuu dignotioni admodum logum tempus desiderari 441
Pulsuum dimesiones deprehendendi ratio465
Pulsuum duorum motu intermisso Galenus du bitat, an quispiam viuere pobit 565
Pulsuu durities à quibus augeri soleat 531
Pulsuum essentialis definitio, quae breuis sit, nulla constitui potest437
Pulsuum facultas augetur hyeme, sed vsus minuitur 517
Pulsuu generationsi causae cotinentes sunt tres, instrumentum, facultas, & vsus 493
Pulsuum inaequalitate accidere interdum obsanguinis copiam, in venas, aut in arterias infusam496
Pulsuum in contraria affutim permutatoru, quid proprium 499
Pulsuu magnitudo oriri ex quibus occasionibus pobit 482
Pulsuum pro cibis varÿs mutatio 524
Pulsuu pro ratione inflammationum mutatio527
Pulsuum pro dolorum varietate mutatio 526
Pulsuum por exercitationum varierate mutatio 522
Pulsuum pro varietate calidorum balneorum mutatio 522
Pulsuum quinam vni semper causae adhaerescant, eéamque fideliter indicent: & qui rufsus familiares ta: ùm ipsis causis dicantur482
Pulsuus & respirationis vnde colligamus esse vnum eundémque vsum 365
Pulsuum & respirationis similitudo370
Pulsuum examen qualiter ineundum sit 455
Pulsuum generadorum primae causae sunt vsus atq; facultas 590
Pulsuum generadorum vuss est duplex : tutela innati coloris, & animalis spiritus conseruatio543
Pulsuu inaequalitas 378
Pulsuum inaequalitas iuxta accebiones, quid indicetn 588
Pulsuum innuetium & circumnuentium causa576
Pulsuu intermittetiu, qui existant permnitiosiores569
Pulsuum langor quando per vniuer sum corpus, & quando in vnica parte accidat 603
Pulsus languidus376
Pulsuum mutationes à causa externa quomodo discernedae sint545
Pulsuum mutationis differentia triplex 380
Pulsuum mutationis in paruitatem, tres numero sunt differetiae 546
Pulsuum ordo quid indicet576
Pulsuu priuatio in corpus viuum nunquam cadere potest 548
Pulsuum quatuor genera insunt arteriae contractioni 560
Pulsuum, qui naturae modum egrebi sunt, dignoscendorum ratio376
Pulsuum tarditas376
Pulsuum tot esse primas differentias, quot causarum478
Pulsuu variationes, procausarum alterationibus fieri 478
Pulsus vehemens 376
Pulsuum vehementer ferientium, duo tantùm genera haberi 472
Pulsuum vehemetia est vtilis 568
Pulsuum vsum esse mutatum, qua ratione deprehendemus 543
Pulsuum vsus 374
Pulsuum vsum augeri ob exhalationem spiritus, & incrementum caloris522
Pulsuum vsus est tutela innati caloris 438
Pulsuum vsus crescit aestate, sed languescit facultas 517
Pultem ex lacte & farina hepatis obstructiones & renum calculos gignere 43
Purgantia medicamenta, debent crabiora relinqui 261
Puris à crudo humore discernendi ratio 42
Punica mala 155
Punicorum maloru succu cardialgiae esse vtilem 74
Purulentoru pulsus, est qualis vigentiu inflam mationum 389
Pusillamninitas Ga. 709
Pyra quomodo exiccari debeant 74
Pyrorum vsus, qualis malorum 74
Pythium praeceptu 159
Ouvrir la division QFermer la division Q
Qvalitates tractiles, quaénam sint 435
Quaestionem omnem sub definitione cadere 20
Quartanam febrem gigni à bile atra669
Quartanis circuitibus tibus posse vnum eun démq; simul hominem corripi 675
Quarto diei quae adsint 628
Quartus dies natura sua est index septimi 618
Quartus septimi est index 614
Quartus dies, vt septimi, sic sexti etiam est index 613
Quaternionum, qui separantur, & qui inuicem coniungutur 644
Quantitatem vnius extensionis, non esse magnitudinem 425
Quantitas distentionis & contractionis 397
Quies arteriae duplex 562
Quieti arteriaru vtrique quid sit proprium562
Quietibus arteriarum quid sit commune 562
Quietes arteriae per accidens pulsus partes dicuntur 450
Quietem pulsuum supernam, quanta sit, tactu discerni: infernam autem, non ite planè 401
Quietem quae post dilatationem fit breuiore: quae post comprebione, longiore esse inspiratione, & in pulsibus330
Quietis internae tempus in pulsu non posse exactè dignosci 451
Quietum arteriae dignosendorum ratio 450
quintanas duas copulatas, tertio quoque die accebione facere 666
Quintus medicus ob inuidiam olim fuit pulsus Roma 703
Quisque non alios modo, sed seipsum etiam debet vereri 166
Quisque seipsum omniu maximè diligit 160
Quotidianae & quartanae febris discrim 672
Qutodianae febres, cur absiduè pueros inuadat672
Quotidianae febres non cum rigore, sed cu refrigeratione quadam inuadunt 669
Quotidianarum febriu indicia 672
Ouvrir la division RFermer la division R
RAdicem alibaeae, & betae, discutetere pituitosos humores, quod non datur folÿs earundem88
Radices caule & folÿs acriores, & potentiores quae sint 88
Radices gustandae ad tenuem victus ratione quae sint 154
Radices olerum acrimoniam habentium 136
Radiculae facultates 91
Radiculas crudas perperam esitari post coena 91
Raia118
Rapae88, 154
Raritas ab intermittente puslu quomodo distinguatur 566
Raritas pulsuum nunquam vacat periculo, sicuti nec remibio, necparuitas 568
Rarum quid 213
Rarum, aut crebrum dici pulsum, vt respirationem, pro differetia quietum intercedentiu motibus439
Rarus pulsus vnde gignatur567
Ratio communis 723
Ratio est sensui coniuncta463
Ratio inuenit 283
Rationalem contemplationem pernecessariam ad inuentionem esse 11
Rationem per experientiam indies reddi generosiorem 176
Recidiua morbi quando timenda 608
Recordatio praeteritoru quid conferat 269
Redundatiae morbi quado soleant oriri 296
Regiae nuces adstringut nonnihil76
Regiones intemperatae qualita producant corpora 215
Refrigerantes causae tot numero sunt, quot calefacientes 547
Refrigerati cur sint excitandi ad iram 352
Renes128
Renes praui sunt succi 98
Renes si gignant calculos, totu aute corpus sit gracile, qua vtendum victus ratione 307
Rerum praeter naturam esse tres differentias, affectus, causas, aut symptomata 577
Res expendendae à medico 15
Resinarum species variae 265
Respiradi difficultatum compositarum quae sint vtilibimae coniugationes 347
Respiradi simplcies quidem difficultates, nihil certi indicant: coiugatae autem, ad indicium minimè falax perducunt 346
Respiratio anhelosa vnde 363
Respiratio constat ex cotrarÿs motibus, intermibione distinctis 329
Respiratio continua vetilare simul potest, & excalfacere refrigerata 362
Respiratio delirantiu simul & dolentiu qualis 351
Respiratio, dum cohibetur, animalia suffocari ob caloris penuriam 315
Respiratio est arbitrio subdita 343
Respiratio est valuntarium opus 334
Respiratio & pulsus ÿsdem ex causis similes mutationes recipiunt 366
Respiratio & pulsus quomodo differant374
Respiratio ferè omnis pulsui proportione respondet 330
Respiratio fit per asperas arterias, & musculos 342
Respiratio inflammatithoracis334
Respiratio magna & parua quando accidat 319
Respiratio ordinata, inordinataque341
Respiratio paru frequénsq; in uqibus dispositionibus adsit 320
Respiratio senibus est perexigua, & rara 320
Respiratio sola cordsi calorem tuetur 369
Respiratio animalis quas partes habeat sibi seruientes 591
Respiratione priuati, ne momentu quide possumu viuere314
Respirationi facili violetaéq; quae organa inseruiant 325
Respirationem dari inaequalem 341
Respirationem esse opus animalsi potentiae: pulsum, vitalis 322
Respirationem fierituendi caloris insiti gratia 318
Respiratione non omnino perÿsse per interceptiones spirituum, quaratione cognosci pobit 363
Respirationis causas esse in genere tres 323
Respirationis differentias omnes in tribus oppositionibus comprehedi355
Respirationis difficilis quatuor contugationes353
Respiratonis doletia or gana qualis consequatur spiritus 345
Respirationis & pulsus est usus idem369
Respirationis inaequalitatis causae 343
Respirationis inaequalitas vnde soleat accidere 342
Respirationis magnitudo, eundem causarum concursum, quem velo citas postulat 330
Respirationis organa321, 591
Respirationis partes praecipuae duae327
Respirationis partes sucquatuor 325
Respirationis prima vtilitas 322
Respirationis secuda vtilitas 322
Respiratiois totius, quaenam sint differentiae 355
Respirationis velocis possunt esse eaedem causae, quae pulsus velocis 329
Respirationis vsus est duplex: vnus, insiti caloris custodia: alter animalis spiritus nutricatio 367
Respirationis vteruis motus ab vsu impulsus, praecedente cessationem contrahit 349
Respirationis vtilitas principalibima est conseruatio caloris insiti animalisque spiritus nutricatio 329
Respirationu duplex cessatio 348
Respirationis motionum offensio duplex 348
Respiratoriae animalisque facultatis extremè refrigeratae, propria signa quae sint 348
Respiratorÿs organis prouidetiam inesse quacauent, ne graui dolore affligatur animal 339
Retentionsi excrementorum, causis, contrariae aliae sunt exhibendae 203
Retiformem plexum fieri à carotidibus ad basim cerbri conuolutis 367
Rhythmi inaequalitas quomodo fiat 419
Rhythmorum mutatorum causae 509
Rhythmorum differentiae multiplices402
Rhythmu dignoscituro quid exploradum 468
Rhythmum efficitinaequalem proportionis commutatio 420
Rhythmum in solis dignosci vhemementibimis pulsibus 469
Rhythmus in quo consistat 467
Rhythmus quado aequalis, & quando inaequalis dicatur 418
Rigor quando expectadus sit 698
Rigor vnde 246
Rigorem fieri à frigida & à calida causa 668
Robur imminui omnibus post vigentem aetatem 288
Robur ipsius arteriaru ictus in quonam positum sit 432
Romae olim medicis, quàm hacnostra tepe state infelici, multomaior merces, atq; spledidior proponebat 708
Romanorum medicorum insidiae 703
Rostra129
Rubicundus color 657
Rubi fructuum vires & facultates 69
Ruffi flauique coloris discrimen 657
Rugosa semina deteriora esse 46
Rumex84
Rutae semen 148
Ouvrir la division SFermer la division S
SAlhumores superfluos digerit 121
Salubre corpus 12
Salubre signum 12
Salubris artis partem esse gymnasticem 22
Salubris corporis costitutio, vt sanitas, etiam la titudinem habet 295
Salubris medicinae pars 19 & 26
Salubris victus geminus scopus 184
Salutis spes quando adsit, & quando sit deplorata 602
Sampsychinum oleum 254
Sana esse conseruanda similibus 282
Sanguine in cibo vtendum non esse sicuti ne que visceribus 153
Sanguine in vtero alimur 190
Sanguinem cotineri in arterÿs 371
Sanguinem putrescentem ad amarae bilis naturam transire 680
Sanguinem fluxurum per nares, quae praeindicent 699
Saguinis detractio cur iteranda sit 268
Sanguinis detractione, aut purgatione, quibusnam prospiciedum sit ineunte vere 285
Sanguinis detractioni primae & secundae cur interponendum sit tempus285
Sanguinis è nare dextra vehementem fluxu, cucurbitula hypochodrio dextro affixa, compescuit Gal. 719
Sanguinis fluxum pernares affuturum, quaratione culdam praedixerit Gal. 718
Sanguinis mibio quando sit eodem die repetenda266
Saguinis caliditatis animatiu materia est 317
Sanguis colubinus 109
Sanguis è naribaes, atque directo profluens, quas soluat inflammationes 686
Saguis gallinaceus 109
Sanguis in inflammationibus computrescens, quas febres gignere soleat 561
Sanguis in grumos coactus grauibima symptomata inducit 127
Sanguis leporinus 109
Sanguis mittendus quado in labitudine sit 252
Sanguis omnis est concoctu difficilis 106
Sanguis omnis excremetitius 109
Sanguis optimus à quibus gignatur 194
Sanguis producit proprie inflamationes inguinis 680
Saguis profuturus inflamationibus viscerum, secundu eoru rectitudine effluere debet 700
Sanguis quando mittendus 248
Sanis exquisitè, quae necessaria 21
Sanitas est duplex, vna temperatibima, altera veluti vitio exposita 188
Sanitas quid 13 & 186
Sanitas est medicinae finis 17
Sanits est symmetria 185
Sanitas inculpabilis coseruanda est : quae vitio non caret, reducenda per cotraria est ad moderatius temperamentum 188
Sanitas instrumentorum in quibus consistat 185
Sanitas morbo dignitate, & tempore est prior 181
Sanitas partium instrumentalium, in quibus consistat 181
Sanitas senum non est sanitas absolutè 288
Sanitas similarium partium quid sit 181, 185
Sanitatem action naturalis, pulchritudoque consequitur 14
Sanitatem in moderatione consistere 22
Sanitatem tripliciter dici 24
Sanitates hominum esse diuersas186
Sanitati inesse latitudinem amplam 185
Sanitatis habitus discernitur ex functionibus secudum naturam obitis 185
Sanitatis latitudo est ampla 288
Sanitatis tuendae studium, methodumque medendi, consistere in corporibus, causis & signis 203
Sanum corpus ipsum sibi suapte natura omnia congruentia inuenit 216
Sapa est mustum plurimum coctum 156
Sapiens est omnino à peccato immunis 162
Sapiens deo similis 162
Sapienti Bimum solum, seipsum perfectè posse cognoscere 159
Saporum commercium quid iudicet 38
Sardae115
Sardica salsamenta 121
Saxatiles pisces 137, 151
Saxatiles pisces praebere alimentum saluberrimum corpori 112
Saxatiles pisces vnde dicantur 111
Scandix