Ouvrir la division Fermer la division
Ouvrir la division AFermer la division A
ABsinthÿ vires 304
Abstinentia omnimoda inducit nausea, ac prauum succum accumulat 254
Acalyphe85
Accebio morbi natura commouet 640
Accebiones singulae quatuor sortiuntur tempo ratinitium, augmetu, statum, & declinationem 688
Accebionum proportio quomodo exploran da sit 615
Accidentia superuenietia trifariàm diuidi689
Acerbis malis quando vti expediat 72
Acetifacultas 156
Acetum imbecillum cucitrÿ acore fit acrius 79
Acida incidunt refrigerando 72
Acidoru maloru vsus quando vtilis 72
Acinorum substantiae ex quibus constet 65
Acinoru semina astringere nihilq; mutari in corpore 65
Acopi ex abiete, compositio cotra omne lassitudinem valens 263
Acres cibi quibus tantum conueniant 92
Acria cum calore in cidunt 72
Acria habere facultatem tanuandi 146
Acria largius sumpta quaemala inferat 145
Acria quae dicatur 145
Acria quib9 vtilia 145
Actio animae vita est314
Actionem mebri proptibimè à calore immodico laedi322
Actiones corporeas adesse praecipuas pueris: vt animales, prouectioribus, vsque ad declinationem 287
Actiones omnes reddi crebriores, ob defectu, qui accidit illis 488
Actiones sequuntur constitutioes corporum 187
Acuti ex decidentia morbi 632
Acuti morbi omnes sunt temporis exigui, non tamen omnes breues morbi continuo existunt acuti 645
Acuti morbi per excretiones, vt diuturni per abscessus, magis soluuntur 697
Acuti morbi sunt qui omnino cu febribus cotinetibus fiunt 361
Acutis morbis imparidieru numero, longis pari, iudicia aduensut632
Acutorum morboru iudicia in diebus imparibus fiunt, quia & accebiones 640
Acutus exactè morbus qui 631
Ad aliquid esse comune multis generibus 424
Adeps100
Adolescentes esse quàm aptibimos ad omnes voluntarias actiones187
Adolescentes si fortè initio assueuerint pecu niami insatiabiliter cupere, fieri non posse, vt quum ad annu peruenerint quadragesimu, seipsos recuperent 175
Adrianus Rhetor 710
Adstringentia siccare 202
Adstringentia, siquide sumantur post fluida, deiectionem accelerat : si vero lubricis praesismantur, aluu constringunt73
Adstringentis qualitatis opera 39
Adstringetium vsus in ÿs qui os ventriculi im becillum pobident, ad aluum deÿciendam conducit 297
Aegilops58
Aegri exercitio non egent 21
Aequalitas pulsus quomodo iudicanda veniat 377
Aequalitas quid 344
Aequalitatem, inaequalitatémq; in vno pusu & in pluribus fieri: or dinem cofusionémq;, in pluribus tantum 403
Aequaliter mutari quae dicantur 404
Aerem ambietem esse velati cognatum corpori 185
Aër est materia respirationis 324
Aeris differentiae197
Aëris portionem vnam ad cerebrum, aliam ad pulmones illabi 324
Aëris qualitatem temperatis quidem naturis temperatam, intemperatis autem cotrariam requiri197
Aër solus efficit vocem 711
Aestuatibus victus ratio conueniens 142
Aestate crescit vsus pulsuum, sed languescit facultas 517
Aetates circunscribi numero annoru non posse 288
Affectionu ventris acquisititiarum differentiae octo 201
Affectu cognito, facilè inueniri remedia 282
Affectus à crassa fluxione144
Affect9 animi qui160
Affectus animi quinq; 155
Affectus à tenui fluxione orti 144
Affectus immodicè siccus, quid indicet 270
Affectus singularium personarum sunt octo numero: quatuor simplices, quatuor compositi 577
Affectus simplices simplex remedium postulant 239
Affectus varÿsi in vnum conspirent, quid agendum 240
Affectuu cognitio existit, remediorum materia 240
Affectuu corporis prouidentia in propria eius internoscenda essentia & viribus praesidioru consistit 281
Affectuu cognitio quid tuuet 269
Affectuum duplicia genera 213
Affectus vnde proficiscantur 158
Agninae carnes 94, 134, 152
Agni casti seme flatus discutit, quo nomine arcet venerem 57
Agrestium animaliu carnes, valentius nutriunt, & succum gignunt meliorem 101
Alae anserinae, gallinaceéque 108
Alae volucrium 129
Albi iuris codimeiu 114
Alexadrini fossores camelinis vescuntur carnibus 41
Alica124, 149
Alicaelentor corrigedus aceto & porro 254
Alicae sorbitio quibus sit propinanda 44
Alienatimente obliuiscutur animaliu actionu: quas postea cofertim & magnas obeunt 339
Alimeta medicamentosa 37
Alimenta tantum37
Alimentorum celer, tardusq; descensus, à quibus proficisci occaisonibus pobit 36
Alimentorum secundas qualitates etiam esse explorandas 38
Alimentu humidius distribui, discutiq; celerius 94
Alienati mente, cur rarum & maximum spiritum reddant 339
Alimentu triplex secudum Hippocrate 204
Aloës vsum improbat galen. in senibus 280
Allium elixu, imbecillius quidem, benignius tamen reddi 92
Allium esitari vt medicamentum 92
Album ius 96
Alihaeae radix pituitesos humores discutit 88
Alterari corpus quotupliciter pobit 204
Alteratio fit per contraria 190
Altus pulsus 398, 425
Altus pulsus quado excretione significet 606
Alui deiectio quibus sit auxilium comune 297
Alui excremeta qualia esse debeant 649
Alui excrementoru species complures praeter naturam 654
Alui excrementum laudabile, qualénam esse debeat 653
Alui facilitas in cruditatibus vnicum est remedium 44
Alui icoctu excremetu, qualéna esse soleat 654
Aluum esse largius vacuadae ÿs, qui per labitudine vlcerosam detrahi sibi sanguinem nolunt 252
Amans omne esse caecuerga eam rem quam amat 160
Amanite91
Aminaeum vinum 141
Amphemerina febris diuturna 662
Ampeloprasa92
Amygdalae155
Amygdalae no multum nutriunt 77
Amygdalarum facultas 77
Amygdalas amaras dulcibus potetiores existere 77
Amyli facultas 45
Augustia vasorum vnde oriri solet 201
Analeptice19
Anà sarca imbuit humiditate vniuersum corporis habitum540
Anethinm oleu 264
Anethinum vnguentu esse aptum cuti densaelaxandae240
Anginae pulsus 538
Angina laborantium pulsus 394
Anguillae nunqua boni sunt succi 137
Anguilla victui tenui aduersatur 152
Anhelatio364
Anhelosa respiratio vnde proficiscatur 363
Anima in somnis corporis profundu ingressa, videtur solas corporis dispositiones sentire 721
Animae essentiam ignorauit Galenus 477
Animae substantia est nobis incognita 314
Animae substantia ad multum tempus durare 315
Animae vita, actio314
Animalia naturaliter ad ea pabula accedere, quae illis magis sunt familiaria 177
Animalis spiritus nutritione esse munus resirationis & pulsus 309
Animalsi spiritus, in quibus soleat assumi 493
Animaliu corpora in perpetuo fluore versari 184
Animantibus vniuersis esse insitas quasda vires deficientis, ac desiderati appetentes 184
Animi affectus ad pellendos, & conciliandos morbos, quantam vim habeant 28
Animi affectuu quàm corporis, cur maior habenda cura 28
Animi in perturbationibus variari pulsus711
Animi facultates exercitatione vires indipiscuntur, & crescunt: otio languescunt, & minuuntur 179
Animi vis expers rationis, est duplex 167
Annuentes pulsus, circumnuentésq; vnde gignantur 504
Annum constare ex trecentis sexagintaquinq; diebus 666
Annus643
Anserinae carnes 133
Anserinum hepar vnicè commendatur 108
Anserinum ventriculum esse suanui Bimum esui 108
Anserum & struthoca melorum caro 107
Anticipatio accebionis non semper morbi incrementu arguit 645
Antiochus, qua vsus victus ratione, sensibus & membris omnibus integris ad extremum durauit 275
Appetitoriae facultatis affectus & opera 166
Applicatio manus ad carpum qualis molien da sit 448
Aphace57
Aphronitrum121
Apium85
Apomeli refrigerat 259
Apotherapia212 & 224
Apotherapia duplex 224
Apotherapia quando sit vtilis 241
Apotherapia sola quando sit la Bitudinis vlcerosae sufficiens remediu 248
Apotherapiae duplex vsus224
Apotherapiae proprius scopus 224
Apotherapiae vsus quibus conueniat 297
Apotherapeutice frictioque vsum praestet 214
Applicationis manus ad carpum tres differentiae 449
Apri meliores suibus domesticis 155
Aqua glacialsi ferit insuetos, atque impensè refrigerat 231
Aqua quomodo pulsus immutet 384
Aquae modicè calfactae, per se humectant semper & calfaciunt : ex accidente vires alias sortitae 229
Aqua optima omnis qualitatis est expers 197
Aquarum differentiae197
Aqua optima nulla gustui qualitatem ostendit 60
Aquae potio quae mala inferat 141
Aquae potus quibus conueniat 141
Aquae siccates quae 190
Aquam dulcem calfactam, pro intensione, ac remibione caloris, quem suscipti, varias facultates sortiri 229
Aquam inter cute necessario succedere indurato iecinori 601
Aracorum facultas 54
Aracus58
Arborum & fruticum germina 87
Archigenem suggillat Galenus 473
Ardentibimae febres omnes pulsum crebrum sortiuntur 568
Ardentium exquisitaru & tertianae febris discrimen 672
Arefactio693
Ariditas in quibus adsit 198
Arietes152
Arietinae carnes 94
Aristoteles praefertur Platoni 434
Arius peripateticus inscitia medicorum extinctus 176
Armeniacoru, & praecocium natura 71
Aron89, 128
Aroma omne calidum 70
Arteria in omnem dimensionem extenditur376
Arteriae à quibus causis durentur 587
Arteriae asperae vsus 324
arteriae circularem figuram in pulsu deprehendi posse 466
Arteriae contractae expellunt fuliginem, dilatatae trahunt aërem 509
Arteriae corpus quale 396
Arteriae corporis inaequalita,s esse in vna parte non potest, in diuersis prodest, modis duobus 414
Arteriae dilatationis quantitatem septe & viginti pulsuum differentias complecti 557
Arteriae dimensiones sunt tres, quarum nullam totam percipimus 464
Arteria distetionis quatuor generales sunt differentiae 557
Arteriae dilatantur dutrahunt spiritum 370
Arteriae dorsalis pulsum in tabidis ad abdomen discerni 449
Arteriae dilatatae trahut aërem, contractae expellut fuliginosu509
Anteriae duritiem conferre plurimu ad perci piendam systolen 447
Arteriae habent motus principiu à corde 580
Arteriae inaequalitas fit ex situ 504
Arteriae intermibio periculosior est alÿs inaequalitatibus omnibus 564
Arteriae iusta distentio 459
Arteriae magnitudo quo modo cognosceda 460
Arteriae non quia im plentur, dilatatur: sed quia dilatatur: sed quia dilatatur implentur371
Arteriae quando secandae in capite 303
Arteriae quies duplex 562
Arteriae seipsas mouet, eadem qua cor, facultate 372
Arteriae sensibilem pulsum edentes 375
Arteriae systolae quando depraehedatur444
Arteriae trahunt dum dilatantur : expellunt quu contrahuntur 370
Arteriam contrectandi modus 466
Arteriam mollem reddentia 559
Arteriam sortiri tres dimensiones, perinde vt reliqua corpora 397
Arteriarum cotractiones persomnos cur celeriores dilatationibus519
Arteriarum cotractionis distractionibus vsus 560
Arteriarum corpus annumerari inter continentes pulsuum generationis causas 477
Arteriarum motum in carpo esse oculis perce ptibilem 437
Arteriaru partes omnes du pro naturae modo sehabent, eodem mouentur tempore 502
Arteriarum quietibus quid sit comune 562
Arteriaru vtrique quieti quid sit proprium562
Arterias interse mutuo & simul cum corde similem semper motu seruare 458
Arterias nonnunquam non eodem omnes tempore à corde influentem facultate recipere 550
Arterias parum cordi suggerere 371
Arterias tangedi ratio 575
Arterias trahere à venis, & in illas pellere per communia orficia371
Arterÿs contentionem inesse 397
Arterÿs consistentia in est & cauitas 397
Arterÿs singulis inesse fibras à neruis deductas 505
Arteriosis partibus inflammatis, cur inaequales fiant pulsus 529
Ars longa 432
Ars sanitatis tuendae quid praestet 268
Ars sanitatis tuendae üs, qui sibi paruerint firmibimam sanitate promittit 299
Artis cuiusque constitutio à fine sumit initiu 18
Artes distinguedas non esse per actiones singulas 16
Artes effectiuae ab actiuis quo differant 17
Artes esse distinguendas scopis 16
Artes iudicantes exfine esse 18
Artem medicam vniuersis artibus mechanicis praesidere 25
Aites non esse ex materÿs dÿu dicandas 17
Artes omnes mechanicas mutua ope indigere 25
Artes omnes in subiectae substatiae bono versari 16
Artifex nemo ex libris eu asit 39
Artis cuiusque sinis, est consecutio scopi 14
Artis medicinae finis 14
Artium omnium infelicitas vnde emanarit702
Artium omnium scopus 13
Ascites473 & 540
Adscititia temperameta, peride vt naturalia permutant pulsus 521
Ascititiae habitudines, pulsus, vt naturales, immutant 521
Ascititÿ motus mox de sinunt 544
Asininae carnes 95 & 152
Asininu lac minimè in ventre cogitur 279
Asininum lac quale 279
Asphodeli radicis vires 89
Asparagi diuersorum olerum 87
Asparagi iuuantes ventriculu, quina sint 87
Asparagos communtier dici omnes teneres caules quo tempore ad seminis productione augescunt 86
Assa frixauae siccius quam elixa, dant alimentum corpori 95
Assuetudines mutados non esse 283
Athletaru genus inutile 30
Athletarum gymnastica intemperiem, excessumque molitur 22
Athletarum habitum esse vituperandum21
Athletarum habitus periculosus13
Athletarum crassam, plenamque victus rationem, ÿs qui no exercentur esse periculosam 41
Athletas esse morbis obnoxios 2
Atra bilis à liene in vetriculum nittitur 199
Atra bilis quales tumores gignat 680
Atra bilis quando sistatur 202
Atra bilis, ve flaua, vel pituita gignit inflammationem 680
Atriplex83
Auellanae76
Auena149
Auena est admodum calida 49
Aues & pisces 139
Angescentium & decrescentium inspirationes 332
Augmenti tempus quod sit 651
Angustus pulsus 398
Aures134
Auribus auxiliantia remedia 308
Austreris malsi quando est vtendum 72
Autumno quales pulsus 516
Azymi panis vsus, qui aliquid casei receperit, propte omnes laedit41
Ouvrir la division BFermer la division B
BAlnea190
Balnea diutina curnos exoluant, mortiq; tradant 319
Balnea dulcia calfaciut nos, & humectat 179
Balnea frigida quomodo pulsus immutent523
Balnea immodica facultatem issoluunt 523
Balneorum moderatorum commoda 523
Balnea qualem reddat respirationem 333
Balnei moderatè calentis vsus 230
Balneorum vsus in cruditatibus 248
Balneu cibus in optimi habitus puero sequatur195
Balneum conducere ad somnum 253
Balneum quibus sit vti libimum & salubre 283 & 284
Balenae115
Basilicon86
Batina69
BCaractère(s) non latin(s) caseus 106
Bellaria esse abigenda à senibus 278
Betae radix humores pituitosos discutit 88
Betae succum insigni extergendi faculiate esse praeditum 82
Bile redundantem ventriculum, corrumpere cihos cococtu faciles 63
Bilem abundare in calidis & siccis temperamentis 289
Bilem non confluere in ventriculum, si cibum citius exhibeas 303
Bilisci humoris discrimina 35
Bihosum sortitos ventriculu cibos corruptu difficiles, quàm faciles, multo melius concoquere 34
Biliosus humor vehemeter motus rigorem facit 698
Bilis atra quales stumores gignat 680
Bilis exeretio testatur solutionem febris tertianae 685
Bilis flaua in exortum intestinorum excernitur 199
Bilis purgatio quomodo sit molienda 289
Bilis quos edat humores 680
Bliton83
Boethi vxorem, laborantem suffocatione vteriqua ratione restituerit Gal. 712
Boethi vxorem, laborantem ventris proftuuio, qua ratione curauit Gal. 713
Boethi vxori, suffocatione vteri laborati qualem victus ratione instituerit Gal. 712
Boethus ob restitutam vxore quadringeis ou reis Galenum donauit 713
Boleti91, 128
Bona animi & corporis multipliciter dici 14
Bonus habitus qui laudandus21
Bonus habitus quid 13
Brachia gracilia, & picanda, & omni modo exercenda 274
Brabica discocta 82
Brassicae succus quidem purgat, corpus aute magis sistit, qua laxet 82
Breuis pulsus 398
Breuitatem fuisse veteribus familiari bima 356
Bromus49
Bubulae carnes 152
Bubulam gignere melacholicum sanguine 93
Bubulam quam saxatiles pisces, cur nonnulli multo facilius conficiant 34
Bulbi128, 154
Bulborum vis 90
Bunias88
Ouvrir la division CFermer la division C
CAbbalice26
Cacoëibes515
Cacoëthes febres 515
Ca cochymiae notae vnde sumendae sint 249
Caepae92
Caesaribus olim Germani faCaractère(s) non reproduit(s)essebant negociu714
Cancelli112
Calculi à quibus causis gignantur 105
Calculo ugoneratio125
Calculesis nallo mode dada valide calfacientia 308
Calefacientes causae tot numero sunt, quot refrigerantes 547
Calida in ventriculum fluxio, quid moliatur 301
Calidi temperameti differentia triplex 285
Calidiore aqua, quàm quae mediocriter se habeat, in quo sit affectu vtendum 237
Calidiores humidioresq; naturae in piserili aetare fluxionum, putredinisque morbis tentantur 293
Calidiori absque excessu humiditatis, aut siccitatis temperamento, quae adsint 289
Calidis frigidisue intem perantÿs, cur semper centraria exhibenda291
Calidis naturis quiescen dum esse 284
Caliditas absque respiratione salua esse non potest 321
Caliditatem moderatam vniuerso corpori esse maximè necessaria 321
Caliditatis animantium materia est sangutis 317
Calido & sicco temperamento praediti, tardis mollebusque exercitÿs sunt exercendi 290
Calido & sicco temperameto, qualis victus ratio conueniat 292
Calido teperameto absq; excessu humoris & siccitatis, quantum vini offerendum sit 285
Calidorum natura pulsus 513
Calor aduentitius functiones reddit imbecilliores 518
Calor innatus est emperatus, vt acquisitus intemperatus 518
Calor in quibus augeatur perturbationibus 218
Calor internus ex accidenti crescit, cute refrigerata 178
Calor omnis eget ventulo 319
Calor quibus signis deprehendatur 492
Calore coëunte cum mollitudine instrumentoru, quae pulsuum differentiae oriantur486
Calore mordaci praeditis, quae aduersantur 284
Calorem à code mebris etiam demitti per venas 369
Calorem innatum refrigerari per inspiratione purgari autem per expirationem369
Calorem per somnum ad interna conuerti 373
Calori copioso quinam pulsus sint familiares479
Calori si sit adiuncta instrumetorum duricies, quas pulsus differetias admittat 486
Caloris naturalis defectui qui pulsus sint familiares 481
Caloris opera 206
Caloris insiti gratia respirationem fieri 313
Caloris naturalis custodiendi ratio 193
Caloris peculiares pulsus qui sint 578
Caloris peculiarium pulsuum nullus erit inseparabilis 578
Canabis semen calidum est, caputque ferit 57
Camelinae carnes 95
Cancelli112
Caninae carnes 153
Canirubi fructuum facultas 70
Canis piscis 115
Capiti laboranti intemperie calida, frequenti balneo dulcis aquae medendum esse 302
Capiti pleno succurrendum ambulationibus 298
Capiti prospiciendu esse, priusqua ad curandos morbos à defluxu humoris ex ipso ortos, nos conuertamus 302
Capitis excrementa in quas partes soleant de cumbere 301
Caput vehemeter aestuans, rosaceo recreandu esse 302
Capparis ex oxymelite facit ad cruditate 259
Capparis facultates insignes78
Cappare vtendu in primis epulis esse, idque ex oxymelite, vel oxeleo 79
Caprizans pulsus 570
Caprizantis, dicrotique pulsus discrimen 501
Caprizans pulsus quan do gignatur 418
Caprae temperamentum 94
Caprillae carnes 94
Caprinu lac quale 279
Caricae155
Caricae quando pediculos gignant 135
Caricas cumtuta, nucibusq; praesumptas, aduersari venenis 135
Caricas ficusq; aduersari inflammatis visceribus communi omnium dulcium ratione 64
Caricas vberius sumptas pediculorum multitudinem gignere 64
Carnes elixas optimum gignere sanguine 93
Carnes omni atati mutiles sunt ceruina, caprina, & bubula 227
Carnis differentiae secundum aetates 107
Carus90
Cartilaginea118
Caseorum differetiae 126
Caseorum qui praeferendi 106
Caseus inueteratus calcalum gignit 105
Castanea80, 135
Castaneae130, 131
Castaneae orassum generant succum 155
Castratorum carnes suauiores & succulentiores existere 99
Castratoru carnes sunt praestantiores, vt senupebimae 94
Catalepticorum descriptio, & pulsus 526
Catalepticorum signa & pulsus 391
Catochwn, hoc est detectorum puisus 392
Caudae133
Causa antecedes quae dicatur 294
Causa continens alterationis pulsum est vsus eiusdem 476
Causa pcatarctica quae 244
Causa salutis 12
Causae antecedentes quae dicantur 475 & 588
Causae antecedentes, quae facultatis robus adaugent, sunt duplices 559
Causae continentes 475
Causae externae, seu procatarcticae, quae vocentur 588
Causae indurantes arterias, quae sint 589
Causae mutantes pulsum vt inueniantur consyderare oportet instrumentum, vsum, & facultatem 587
Causae praecipuae pulsuu, sunt continentes 476
Causae procatarcticae 475
Causarum dignoscendarum qui sint artificiales modi 545
Causarum dignoscendarum modiextra medicam artem positi 545
Causarum differetia triplex 510
Causarum genus duplex 588
Causarum gignentium pulsus tiia genera 542
Causaru medicinalium quatuor genera 203, 552
Cibaram praui esse succi 84
Causarum tria genera475
Causarum praeter naturam diferentiae 385
Causarum quae pulsus mutant generalis vno exemplo traditio 475
Catochorum lethargicorumque discrime 537
Catochorum pulsus 537
Cedri baccarum facultas 70
Celeritas, febris putridae propria 588
Celeritas pulsuum à quibus causis 482
Celetitatem pulsuum dÿudicaturum quid expendere oporteat 452
Celeri pulsui modo magnitudo, modo adiungitur crebritas 556
Celerior pulsus calidior, tardior frigidius temperamentum declarat555
Celer pulsus 398
Celerrimi pulsus quando gignantur 480
Cerasioru species & facultates 69
Ceratia78
Cerealia148
Cerebri affectus diuersi quomodo pulsus varient 597
Cerebri aut meningum inflamationes necessario febris, atque delirium sequitur 596
Cerebri intemperies humidas, quae sequantur 598
Cerebrum129
Cerebrum animae domicilium, plurimis canalibus expurgatur 202
Cerebrum auium 108
Cerebrum frui respiratione per nares 367
Cerebrum intemperie affectum qualia symptomata inducat 597
Cerebrum nauseam excitat 99
Cerebrum quale alimentum praestet 99
Ceruinae carnes 95 & 152
Ceruis, totius substantiae excrententa ad gigneda cornua transmitti 88
Cessationes inter respirandum breues & longae, à quibus causis proficiscantur 349
Cessationum circa respirationem est oppositio vnica, penes raritate & densitatem 347
Cessationum quantitati propria 328
Cetacea118
Cetacei pisces 127
Chamaemelinum oleum 264
Chaerefolium86
Chedropa148
Christianorum constantiam summam Galenus exprimit 432
Christi doctrina impiè subsannat Galenus 423
Cibi aestate admittendi 142
Cibi consistentes in mediocritate, omnium comendatibimi sunt 125
Cibi insuauitas magna exparte in causa est, quo minus nonnulli eu conficiant 85
Cibis admodum exquisitis non egere, qui possunt exerceri ante cibum 124
Cibos qui tarde quidem permaneant, posteriores sumendos esse, qui celeriter autem, priores 68
Cibum vberiorem eo dadum, quo longius abfuerit status 622
Cicer135, 150
Cicera nigra calculos renum frangunt 52
Cicercula135
Cicerculae vis 54
Cicer prouocat venerem 52
Circuitus minores qui629
Circuituum differentiae 638
Citrÿ cortex concoctioni auxiliatur 79
Citrium, ex quibus confletur partibus 79
Citrium malum ex quibus constet partibus 156
Citta302
Ciementiam M. Aurelÿ Antonint Imperatoris testatur Gal. 714
Clysmos ex solo oleo ad deÿciendam aluum comodibimos esse 281
Cochleae127
Coctionis signa 659 & 660
Coctionum permutationes quae indicent 687
Cognoscere, quae vnicè optemus 602
Coincidentes dies 628
Colici affectus ex cruditate, refrigerationéque gignuntur 723
Collectiva inaequalitas 564
Colli vesicae musculus 199
Collyrium siccu ex phrygio lapide oculis robus addere 308
Color à succo proficiscitur, non à solidis animalis partibus 251
Color corporis quando sit exquisita nota eoru, qui subsunt humorum 251
Color plumbeus quid indicet 252
Columbas turricolas domesticis praestantiores esse 151
Comari fructus 80
Comitialium pulsus esse pulsibus apoplecticoru similes 537
Commodi morbus 717
Commodo fauces maximè rubentes, & nimium exasperatas, gargarismate ex mulsa, in qua rosae decoctae fuerant leniuit Galenus 717
Commodum sequebatur in Italia Galenus du Marcus Aurelius bellum inferebat Germanis 715
Comparationem magni & parui faciendam esse ad ipsius generis medium 454
Complicatoru affectuu, illi esse intenti debemus, qui superattinterim non negligetes alterum238
Composuu non posse intelligi absque ipsius resolutione in simplices differentias 427
Comptiua ars, vitiosa et adulatrix existit 13
Concertatio pulcherrima quae dicatur 169
Concoctio crisis celerita tem indicat 661
Concoctio triplex 133
Concoctionem semper sequitur excretio naturalis 607
Colla volucrium 133
Concoctiones esse expendendas, ad cognoscendam prasenté crisim, ac praeuidendam futuram684
Concoctioni ciboru quae conferunt 262
Concoctionis absolutae, imbecillaéq; signa 663
Concoctionis indicia, quocunque tempore appareant, saluti apparent 652
Concoctionis organa 133
Concoctrix facultas persomnum se intro recipit magis 519
Concupiscibilis facultatis immoderatio 167
Condimenta coquorum plus interdum obsunt, quaàm prosunt 85
Condimentorum genera varia 96
Conditurae, quae animalia sint apta, & quae inepta 120
Condri vsus quibus debet esse suspectus 44
Confluxio in toto corpore est vna 504
Conseruatricem artem secundum auxiliorum materias esse quadruplicem 24
Conseruatrix medicinae pars triplex 19
Conseruatrix pars artis 23
Constipatio febrim quaratione gignere pobit 680
Constitutio corporis triplex 300
Constitutio membri in quo consistat 322
Constrictio553
Consuetudine reddi iucundum, optimum vitae genus 169
Consuetudini esse aliquid condonandum630
Consuetudinis exercitiorum esse habendam rationem 272
Consuetudo ad eupathiam haud exiguam vim obtinet 179
Consuetudo est signum naturalis cuiusda proprietatis, atque etiam interdum causa 177
Contentorum quantitas, qualitasque, vnde deprahendatur474
Contentus sua sorte qui fuerit, is omni carebit tristitia 174
Continentius viuedum esse hodie quàm heri 168
Continentium causaru variantiu pulsus, octo coniugationes 488
Cotinua febris dicitur, quae nunquam remittit 631
continuae quartanae descriptio 673
Continuae quotidianae descriptio 672
Continuarum & intermittetium febrium discrimen secundum modum generationis 673
Contractio arteriaru in quibus conspicua sit pulsibus, & in quibus obscura 446
Contractione arteriarum excerni fuligine 605
Contractionem exhibiturus sensibilem pulsus, qualisnam esse debeat 446
Contractionem pulsus etiam sentiri posse 443
Contractioni arteriae in sunt quatuor generapulsuum 560
contractionis in arterÿs celeritas, magnam vim excrementi fuliginosi indicat 561
Contractio arteriae qualiter discernenda 448
Contractiones arteriarum per somnos cur celeriores ipsis dilatationibus fiant 519
Contraria contrarÿs auxilia esse 282
Contraria persaepe oriri ab vna eadémq; causa 178
Contrarietatum aliae in frictionum genere: aliae in affectuum qui abÿs proueniunt, consistunt210
Contrariorum sunt cotraria remedia 361
Contrariorum vna esse scientiam 12
Controuersia vnde nascatur 431
Contumelias esse aequo ferendas animo 162
Conueniens cuiq; dupliciter dici: aut secundu qualitates: aut secundum totam substantia 291
Conuulsio, & tremor, in solis cosistit neruis439
Conuuisiuae dispositiones quae sint 554
Conuulsiui pulsus 417
Conuulsiui pulsus causae 504
Conuulsorum pulsus 537
Conuulsiuus pulsus 443
Coquus26
Coquus medico praeferetur si de vtroque ipsorum pueri & insipientes ferre indicium debeant 704
Cor101-128
Cor consentit hepati vinculo cauae venae 594
Cor esse arteriarum originem 365
Cor est insiti caloris fons & principium360
Cor est principium compositi arteriarum motus 370
Cor exsicaare, quae possint 590
Cor moueri eatenus, quatenus à particulis suis excitatur ad motum570
Cor pulmoni consentiens quales pulsus soleat efficere 592
Cor qualiter consentiat septo transuerso 594
Cor, si laboret inaequali intemperie, pulsus vniuersos variè inaequa les efficere 182
Cordi inesse nonnunquam varia temperamenta 580
Cordi nunquam oboriri tumores, qui pulsum duriorem efficiant 590
Corde offécto necessario etiam arterias affici 577
Cordis calor duplex579
Cordis facultas 570
Cordis intemperies est mitior inflammatione 565
Cordis intemperiei comes est imbecillitas facultatis 565
Corpora ab initio pebimè constituta, non peruenire ad senecta, aut aliquo semper morbo teneri 288
Corpora imbecilla cur, vbi in morbos inciderunt, facillimè restituatur566
Corpora secundum naturam se habentia, seruanda esse: alteranda, quae aliquo morbo premuntur 190
corporum arterias esse omnium aptibimas vt tangantur 375
Corporum differentiae137
Corpus bono habitu praeditum 24
Corpus ex se duplici ratione consumi185
Corpus optimè constitutum in regionibus, intemperatis gigni non posse 215
Corpus optimè constitutum, ad custodiam suidesyderare omniu excessuum medium 269
Corpus rarum 179
Corpus sanum secudum habitum 23
Corpus secundum affectionem sanum, quodnam esse dicatur 23
Corpus vniuersum esse sibi transpirabile & fluxile 368
Correctrici artis parti humana artem opitulari 20
Correctrix ars23
Corrupta vacuanda248
Corruptelae interitusque duplicem inesse nobis necebitatem 183
Corruptionis necebitas vnde accidat nobis 293
Coturnices vescuntur helleboro 63
Crabiora in ventre boerere 261
Crabis pulsus exiguus cur adsit449
Crebritatis pulsuu causa vna est, prioris actionis defectus 481
Crescentia plurimu habent calidi innati 518
Crises accidere singulis diebus609
Crises expultricem vim in morte facere 640
Crises non bonae 693
Crises optimae quando fiant 640
Crises optimae quae69
Crises optimas fieri in statibus 696
Crises repentinae, violen taé q; calidarum febriu sunt propriae 679
Crisim cito & tardius futuram, quae indicet 687
Crisi futurae praecognoscendae, quae requirantur 687
Crisim morbi cum excretione, qui puisus in dicent604
Crisim nihil aliud esse, auàm solutione morbi 626
Crisim praeuenietia symptomata684
Crisim quando tentabit natura696
Crisim salutarem, aut pernitiosam cognosces ad speciem morbi, morem & magnitudinesi respexeris 688
Crisim vt moriatur quispiam, non esse necessariam 694
Crisis quid609 & 616
Crisis absolutè est agitatio praecedens morbi permutationem 665
Crisis bonae, & instantis indicia 685
Crisis celeritatem concoctio indicat 661
Crisis, dum irritatur, praeuenit decretorium diem 715
Crisis imperfecta683 & 692
Crisis in idem coire tempus debet, cum accebione 690
Crisis in primis quatuor diebus accessurae exemplum 661
Crisis mala 683
Crisis non fit absque certamine 694
Crisis optima fit cum subitis excretionibus, aut effatu dignis abscessibus684
Crisis per abscessus futurae signa quae sint 701
Crisis per abusum quando dicatur 692
Crisis per excellentiam dicitur subita permutatio morbi ad salute 683
Crisis perfecta quid 692
Crisis quo morbi tempore fiat692
Crisis tuta quando accidat 635
Criticas excretiones grauia pracedunt symptomata, aegrique maxima perturbatio 609
Critici sudores quando soli expectandi sint698
Criticorum symptomatum duplex natura 660
Criticorum symptomatum naturam esse infidam 660
Cruda concoqui à quiete & somno 248
Cruda esse coquenda 248
Crudis succis referti cur tenuibimam victus rationem perferant 255
Cruditas quae sit alÿs deterior 144
Cruditas quid commonstret661
Cruditati quae sorbitio commoda 253
Cruditatibus qui cibi potusq; congruant254
Crudos humores necessario debere aut concoqui, aut computrescere125
Crara gracilia picanda esse, & cursu exercenda 274
Crustata117
Cucumeres132 & 136
Cucumeres mouent vrinam 63
Cucurbitae132 & 136
Cucurbita cum sit insipida, multos apparandi modos admittit, con dimentisq; illis, quibus iuncta fuerit, abimilatur : humidum tamen frigidumq; alimentum largitur61
Cucurbitae quomodo reponantur in hyemem 60
Cucurbitula hypochondrio dextro affixa, Galenus copescent sanguinis vebementem fluxum è nare dextra719
Cucurbitulae modicae pulponem simile esse 318
Cupiditatem esse vnica omnis moeroris atque tristitiae causam 172
Curatio adolescetis valido morbo correpti 630
Curatiuam artis parte primo omnium fuisse institutam 27
Cursum extenuare nimium corporis habitum 31
Cutim cogi, claudiq; ab aqua tum frigida, tum feruenti 237
Cutis densa quomodo relaxanda 242
Cutis quatenus sit densanda 196
Cydonia73
Cydonÿ mali cum scammonia prapartio, ad soluendam aluum 38
Cydoniorum struthome lorumq; succum, diucum melle asseruari, firmavéq; exoluti ventriculi firmitudine 73
Cynosbatos69
Ouvrir la division DFermer la division D
Dactylus75
Damascena pruna 77 & 280
Daucus90
Decimiseptimi ordine, altero, qui à decimo octauo fit, longè fortiorem existere 626
Decimumseptimum dieesse vigesimi indicem625
Decimusquartus dies, vt finis secundae, sic initium tertiae septimanae existit 625
Decimusseptimus dies est index vigesimi & vigesimiprimi, magis tamen vigesimi 623 &
864
Decimustertius dies in medio decretoriorum, & minimè decernentium consistit 629
Declinatio651 & 646
Declinatio in pleuritide quando adsit 664
Decoctum omniu, quadiu coquitur, semper selsius euadere 145
Decretoria signa ante concoctionem venientia, nunquàm per crisim finterunt morbos652
Decretoria signa à signis concoctionis quomodo differant 651
Decretoria tepora tria 615
Decretoriam excretionem, qui pulsus indicent 497
Decretorÿ dies qui existunt 620
Decretoriorum dierum cognitio ad curationes morborum noleue momentum adfert 611
Decretoriorum dierum crisis, dum irritatur, praeuenit 715
Decretoriorum dierum semper proportionem feruari 629
Decretoriorum signorum genus haberi proprium 660
Decurtati deficientes pulsus 405
Decurtati pulsus significant facultatis imbecillitatem 576
Decurtati pulsus vnde proueniant 503
Decurtatorum pulsuum discrimen497
Decurtatoru pulsuu dignoscendoru ratio 573
Decurtatorum pulsuu duplex genus573
Deficere ab optima costitutione, tribus de causis contingit 271
Deficientes myuri pulsus 405
Definire omnia velle ad sophisticam pertinet disciplinam 440
Definitiones constituttas à fine, non exiguas ambiguitates parere 12
Definitione quando est res explicanda & quado minime 440
Definitio nominis 437
Definitio, quid sit, explanans 437
Definitiones ipsas tot deber esse quot res 423
Definitiones sunt rerum, non nominum 423
Definitionum primae genera duo:notionale, videlicet atque essentiale 436
Definitio rerum quae in generatione consistunt quae habeatur optima 440
Deiectione quando est vtendum 219
Deÿcere aluum leuiter diospoliticum medicamie, & quae ex ficis, & onico, & epithymo constant 298
Delirantium respiratio qualis 343
Deliratium spiritus magnus simul, & rarus345
Delirium in aestucsis febribus cur accidat 322
Delirium quos cerebri aff ctus sequatur 598
Delphinus115
Demetrius710
Demostratio omnis, aut à sensu proficiscitur, aut ab euidenti notione 33
Densitatis actionu causa vna est prioris actionis defectus 330
Densitas vnde oriatur 239
Densum quid 213
Dentibus esse aduersibimum lac 278
Deriuatio per vicinas partes molieda est 308
Desidia nemiuem iuuit rnquam 284
Desipientes cur obliuiosi reddantur 350
Desipientiae propriu symptoma est respiratio magna simul & rara 349
Decretorÿ diei virtute obscurari erroribus circa aegrum commibis 619
Deurentes febres 673
Diabete656
Dià calaminthes confectio 261
Dià calamithes medicaminis vsus 262
Diacidontten quid appellent vulgo 74
Di aloës 299
Diamoron ori gratum68
Diaphragma inflamatum cur deliria sequantur 595
Diariae febris indicia propria 585
Diariae febres qualiter pulsus mittant 586
Diaria febre vel putrida quando febricitabit homo 585
Diariae febres vnde profici scantur 447
Diastole arteriarum, Substantiam spiritus attrahi: systole expelli fuliginem 370
Diastolem esse etiam arteriarum actionem 372
Diatrion pepereon, pipérque ex aqua succurrere ventriculo frigido in quem pituita descendit à capite: absinthium autem illi esse aduersibmum : neque aloën valde vtilem 305
Dià triôn pepereon quis offerendus modus 257
Diatrion pepereon simplicis compositio256
Dia trion pepereon 298
Diatrion pepereon simplex, cruditatibus esse medicamen appositi bimum 256
Dicrotae pulsationes quomodo fiant in vna dilatatione inaequales 411
Dicroti pulsus (qui necessario etiam vibratus est) generatio 500
Dicrotorum differentiae in quibus consistant generibus 411
Dicrotum pulsusm siue ferientem iterum non duos, sed vnum tantum pulsum existere411
Dicrotus pulsus 571
Dicrotus tantùm pulsus qui dicatur 501
Dicrotus vibratus vnde 501
Dierum decretoriorum differentia duplex626
Dierum ordo post vigesimum 616
Dierum paritatem imparitatémq; expendere oportet 618
Dies quartus & quintus qua ratione decernant 641
Dies665
Dies facultatis decernendi omnino expertes qui sint 617
Dies maximi & minimi quot sint horarum Romae, & in magna Alexandria 295
Dies non primario, sed ex accidenti decernunt 640
Dies omnes post quadragesimum concoctione potius morbos, & abscebibus, quàm crisibus terminant 617
Dies primus atq; secundus appelari critici quomodo pobint616
Dies qui subito morbos non soluunt 613
Differentiae in vnu pulsum, incidentes quaesint397
Differentiae multiplices mutationum, quae à facultate lunae proficiscutur634 & 635
Differetiae nomen quibus possit accommodari 430
Differentiae nomen vnde sit ductum 431
Differentiae pulsuuum in distentione, secundùm singulas dimensiones sumptorum, sunt nouem 398
Differentias interdum accipi pro generibus, speciebusque 430
Dilatatione arteriaru attrahi spiritum 605
Dimensiones corporum esse tres 376
Diocles33
Diospolitici copositio duplex306
Diospolitici medicamenti compositto duplex, vtraque cruditatibus apta 256
Disciplinae omnes vnde negligi inceperint702
Discutietia efficaciter, quae 264
Dissonantium motuum respirationis causae 346
Distentio magna quae sit 467
Distentionem esse principem pulsus partem, plurimumque ad praesagiendum conducere451
Distentionis arteriae initium, & contractionis finem,, imperceptibilem esse 468
Distentionum pulsus quiete interpellatarumtres differentiae 498
Dsitributioni conferens medicamen nullu statim à cibo dandu 262
Diuitiarum primus finis 172
Diuitÿs praestare, non virtutis, sed fortunae munus existit 173
Diuretica praeualentia non esse cruditati vtilia 254
Diuturnorum morboru indicationis tempus costitutu, est annus 638
Diuturni morbi qui 632
Doctrina illa est optima, quae viua voce explicatur 39
Doctrinam quae per elementa instituitur, esse alÿs omnibus vtiliore 212
Dolichi135, 150
Dolichos edi simul cum siliquis 59
Dolichus, siue smilax hortensis 55
Dolichus videtur esse species Phaseli 55
Delore simulantes quaratione deprehendi possint 725
Dolores organorum respirationis, reddunt actionem ipsaminaequalem, inordinatamque343
Doloris ficti vnde possit indicium sumi 724
Domus exercendo puro qualisnam esse deheat 215
Dracontÿ radicis vsus 89
Dracunculus128
Duce oportere esse cautum subdolumq; 30
Dulces cibi quae mala inducant 131
Duplice nos è collo manticam suspensam gerere 159
Dura esse, quae nostram repellunt cutim 434
Dura quae sint 434, 472
Duri proprium est premere 473
Duribimum simul & maximum pulsum no reperiri vnqua 445
Duribimus pulsus vnde accidat 568
Duros simul & paruos pulsus omnes ferè fieri vibratos 554
Durities est qualitas tractilis 435
Durum corpus simpliciter 435
Dyspnaea est inspirationis lasio 320
Dyspanae a simplex quae sit dicenda, & quae praeterea coposita 327
Dyspnaea ob solum ardorem producta qualis 335
Ouvrir la division EFermer la division E
Echini marini 118-150
Caractère(s) non latin(s)220
Edendum esse sobriè & salubriter 168
Educatio optima probis cosuetudinibus, & grauibus desciplinis paratur 198
Edulium soluendae aluo, quomodo ex beta & lete paretur 39
Efflatio quid 315 & 710
Efflatus quomodo fiant 227
Efflatus fieri ab intercostalibus musculis 348
Elemeta carer prorsus meatibus 213
Elephatiasis pulsus 540
Elephanticorum pulsus 395
Elixa omnia deponere in aqua monnibil propriae substatiae, & vicibim sibi aliquid ab illa accipere 34
Empiema reddit parua inspirationem 337
Ephemerae ex densatacute 682
Ephemerae febres, solius spiritus sunt passiones681
Ephemerae quando soluantur 616
Ephemerarum febrium indicia 681
Epilepticoru, apoplecticorumque pulsus sunt similes 393
Epilepticoru pulsus 393
Equinae carnes 95, 152
Equis similes sunt musculi326
Equiti voluntas similis est 326
Equitatione concuti viscera 222
Error communis hominum 158
Erroribus circa aegrum commmibis, virtutem decreterÿ diei obscurari 629
Erucae facultas creditur spermatica 85
Eruilae150
Eruum55, 150
Erysimum56
Essentiam facultatis cuiusque partis in commodo eiusdem partis teperamento consistere 551
Essentiam facultatis nihil esse aliud praeter qualitatem temperamenti 571
Essentiam rei prius requiri, quàm qualitatem 469
Euasurus morbum, necessario debet transsire illius vniuersalia tempora 693
Eudemum liberauit Galenus à triplici quartana theriaces vsu 707
Caractère(s) non latin(s) habitudines 188
Euectice19
Eurythmus pulsus 402
Excandescentia innatu calore ruocat & densiorem reddit respirationem 362
Excessus dissoluunt vires 180
Excessum corrigendum esse per cotrarÿ excessus vsurpationem 269
Excessus omnis contrario est corrigendus excessu270
Excrementa alui supprimi quibus de causis pobint 200
Excrementa cur interdum citius, interdum tardius, quàm oporteat à natura expellantur 639
Excrementa semper à fortioribus ad imbecilliores partes defluere 309
Exorementi à syncera substatia secretio quomodo fiat 199
Excrementis pelledis varia organa diuersis facultatibus praedita instituisse naturam 184
Excrementis, quae in singulis gignuntur particulis, excernendis, non fuisse aliquem certum meaiu à natura praescriptum 200
Excrementorum color, non magnam vim habet ad inferioris ventris indicandam dispositionem 653
Excrementorum copia vnde depraehendatur 607
Excrementum singulis particulis insitu à quibus supprimi possit 202
Excrementum vehemeter foetidum, vehemen tem putrefactione indicat 655
Excremetoru vitÿs qui occurrit, vacuationem & alterationem scopos communes habet 246
Excretio naturalis semper sequitur concoctionem 607
Excretiones corporis, quae in quibus morbis praecipuè sint expendendae 685
Excretiones pebimae 607
Exhalationem molientia 300
Ephemeras ex bubone ortas, quae arguat 683
Experientia fidem inuentorum comprobat 283
Experientia quae cognoscantur 33
Expiratio fit thorace depresso 710
Expiratio est actionis remibio 362
Expiratio febrientibus, qualis 338
Expiratio frigida curmortis nuntia 360
Expiratio in dormientibus, cur magnitudine et velocitate ipsam inspiratione exledat333
Expiratio tacita, sonoraq; quomodo fiat 710
Expirationis magnae & velocis causa 346
Expiratio magna simul & tarda in delirantibus accidit 346
Expiratio parua simul & velox quibus 346
Expiratio parua simul & tarda, quibus 346
Expiratio rara simul & magna continuarum oscitationum signum atq; medela existit 361
Expirationem conferre ad sanguinis expellendam fuliginem318
Expirationis species procausarum differentÿs variantur 332
Expirationis vsus 330
Expiratus aër cur sit par insirato 322
Expultricem vim crises in morbis facere 640
Expuitiones quae pernitiosae existant 648
Expultricem facultate esse, quae crises facit 606
Exercendum non esse, sisubsit cruditas 241
Exerceri superioribus, et qui infernis debet 273
Exercitari cui adsit cruditas, aut plenitudo humorum, cur non debeat 206
Exercitatas particulas reddi fortiores & solidiores 179
Exercitatis quàm raribimè frigido potu egere 143
Exercitatio abidua vsum, & scientifica cognitionem cociliat 442
Exercitatio cur ante cibu administrada 206
Exercitatio in artium liberalium studÿs 179
Exercitatio quando inhibenda sit 223
Exercitatio vehemes ex robusta celeriq; , composita est 220
Exercitationem per totam vitam requiri, vequis vir perfectus reddatur 163
Exercitationes reliquae, quorum malorum causae esse soleant 32
Exercitationes thoracis sunt respirationes & voces 221
Exercitationis commodibimum tempus 207
Exercitationis duplicia commoda 206
Exercitationis formae, qua senibus vtiles sunt vnde sint coniectandae272
Exercitationis terminus sit alteratio respirationis 206
Exercitationum omniu, quid sit commune 218
Exercitationum qualitas 217
Exercitationum, vtilibimae sunt, quae exercentes corpus, oblectant animum 27
Exercitatoria12
Exercitatoriam esse minimam artis salubris partem 25
Exercitatu corpus qualem ab apotherapia-frictionem expectat 225
Exercitatu corpus quando lauandum sit 223
Exercitia crurum 220
Exercitia debere esse modica 180
Exercitia disciplinarum plurimu posse ad virtutes adipiscendas 170
Exercitia manuum 220
Exercitia moderata quo modo immutent pulsus 456
Exercitia musculorum maximè propria quae sint 219
Exercitia post crapula, quae mala soleant producere 298
Exercitia quae celeritate absq; robore peraguntur 220
Exercitia quanto praestent cibis, & medicamentis tenu atibus 203
Exercitia robusta absq; celeritate 218
Exercitÿs improbis augeri quidem caliditate, spiritum aute animalem absumi 333
Exercitÿs vtendi rationes 218
Exercitioru diuersa genera 218
Exercitioru genera217
Exercitioru prima genera tria 191
Exercitiorum quaénam citra puluere; & quaeminimè, pobint administrari 219
Exercitioru triplex vsus 217
Exercitium ante cibum mediocre 125
Exercitiu ante pradium mediocre, consert ad sanitatem tuendam 126
Exercitiu esse adeudu, prius aluo & vesica solutis, necnon solidis partibus molli frictione cocaelfactis 207
Exercitiu luborum 220
Exercitium nullum alio tempore, quàm ante cibum, administrari 217
Exporrectorum pulsus 521
Extrema membra minus alunt, sed deÿciuntur promptius 97
Extremae partes 129
Ouvrir la division FFermer la division F
FAba Aegyptia 52
Fabacea farina lentes faciei exterit 51
Fabaceus cibus est flatulentus 51
Fabae150
Fabae inflationes gignut134
Fabarum substantia 51
Facultas extremè deiecta, minimos efficit pulsus 489
Facultas arteriae extremè imbecilla, vel aliqua mole humorum oppressa, quos pulsus edat 495
Facultate existente valida, nunquam pulsus fiunt perfectè tardi, vel parui 483
Facultate robusta existente, dilatationem thoracis non posse multo minorem fieri 331
Facultate valente nunquam pulsus esse paruus ad summum potest 551
Facultatem quae deprimant 559
Facultas vitalsi quibus negata & quibus vehementibima data sit animalibus 605
Facultas vnde cognoscatur 602 & 603
Facultatis oblaesiones diuersae, varias pulsuum inaequalitates producunt496
Facultatibus validis magni pulsus peculiares existunt 512
Facultatibus naturalibus quatuor, gibernariomnes parues 221
Facultatis imbecillitas, cordis intemperiei comes est 565
Facultatis naturalis opera 605
Facultatis vitalsi opus 605
Facultatum principia distincta esse: ipsas autem misceri in singulis instrumentis 605
Fames canina 539
Farina149
Fasciarum circunactus quorsum, & quotupliciter fiant 227
Fatuitas597
Faustina Galenu manu praehesum ducebat 718
Febrem tertianam oriri à flaua bile per corpus mota 668
Febres ardentes & tertianas, quae gignant 667
Febres continuae cur tertio, vel quinto die soluantur 690
Febres deurentes 673
Febres diuturnae674
Febres ephemarae solius spiritus sunt pabiones681
Febres esse affectus venosi generis 651
Febres putridae quales pulsus sortiantur 586
Febris quando accendaetur246
Febres quomodo inter semisceantur 674
Febres quotidianae cur abiduè pueros inuadant 672
Febres quotidianae non cum rigore, sed cum refrigeratione quada inuadunt 669
Febres synochas nullum habere circuitum 687
Febre tertiana correptis, quo accebionis tempore est potio danda 670
Febrientium ex labitudine signa 682
Febrientium pulsibus vniuersis adest semper celeritas 581
Febrientium respiratio qualis333
Febrilis caliditas multudensumq; spiritum reddit 358
Febris acuta quibus gigni ex occasionibus possit 676
Febris ardens si superueniat ei rigor, soluitur668
Febris ardentis solutio cum quibus excretionibus fiat 685
Febris continua est, quae ad infebricitationem, prius quàm soluatur, non desinit673
Febris intermittens est, quae ad integritate desinit 688
Febris amphemerina diuturna 662
Febris putridae propria signa 585
Febris putridae celeritas propria 588
Febris quotidiana, quae fit à pituita 669
Febris quotidiana & quartanae discrimen671
Febris synocha tota vnus casus existit 688
Febris tertiana duplex quando adesse dicatur676
Febris tertianae breuem solutionem quae vrinae indicent 670
Febris tertianae, & quartanae rigor quomodo differant668
Febris tertianae solutionem excretio bilis testatur 685
Febrium calidarum propriae sunt crises repentinae, violentaé que 679
Febrium diuisio678
Febrium ephemerarum causae 681
Febrium ephemerarum iudicia 681
Febrium gensus compositum, constitui dupliciter 674
Febris hectica quado excitetur 579
Febrium intermittentiu & continuarum discrimen secudum modum generationis 673
Febrium longitudine & breuitatem posse deprehendi ex materia humorum, ex quibus gignuntur, vel dispositionum partiu à quibus procedunt 679
Febrium mistionem no ignorabit, qui singulos simplicium exquisitè cognorit 681
Febrium putridaru tria genera 676
Febrium quartanarum signa, & symptomata 671
Febrium, quae ex locis patientibus accidunt, for mam esse compositam 676
Febrium quotidianaru indicia 672
Febrium quotidianaru solutio, quas excretiones adferat 686
Febrium simpliciu tria genera 674
Febrium tertianarum, adurentiumque discrimen 667
Febrium tertianarum signa, & symptomata 670
Febrium tertianarum quartanarumque secudum pulsus discrimen669
Ficos maturos congruere senibus 280
Ficus132, 135
Ficus exactè maturae 156
Ficus pellunt arenulas, facultate extergendi praeditae, flatibus tamen implent 64
Ficti doloris indiciu vnde pobit sumi 724
Finis artis quidsit 15, 17
Fistici77
Flammae à quibus augeantur316
Flammae quot modis extingui pobint316
Flamam extingui illico sub cucurbitis medicinalibus 368
Flamam omnem egere moderate frigido aëre 317
Flammarum motus duplex 316
Flatu à cibis discuti per calfacientia, & tenuatia 51
Flaua bilis obtinet vim desiccandi 540
Flaua bilis retineri quibus de causis pobit 201
Flaua bilis, vel atra, velpituita gignit inflammationem 630
Flauius Boethus 710
Flaui rfiq; coloris discrimen 657
Flauus color 657
Fluctuosus pulsus 379
Fluxiones cunctas pulmonis eadem comitatur species respirationis 593
Fluxionum omnium in pulmonem irruentium communis est inaequalitas pulsuum 593
Fluxum sanguinis pernares affuturum quaratione cuidam praedixerit Gal. 718
Foemina mas est calidior, & siccior 511
Foliata vnguenta 304
Foeni graeci succum auxiliari diuturnis thoracis affectibus 53
Foeniculum olim etiam intotum annum reponebatur 86
Foenograecum150
Foenum graecum calfacit, lenit, atque dolorem mitigat facultate etia pobidens abstergentem 53
Foenum graecum 134
Formicantem pulsum non esse celerem 452
Formicantes pulsus qui sint, & quando gignatur 386, 525 & 568
Formicans pulsus est omnium minimus, non tamen est celer 417
Formicans pulsus no est celer 379
Formicans pulsus qui dicatur 379
Friabiles cibi 131
Friabilitas in quibus adsit 138
Frauduleti quoruda sycomphataru mores 545
Frigida lauandum non est optimum corpus, quandiu augescit 230
Frigida lauatio vbi periculosior sit, quàm quae administratur per calidam 237
Frigida lauatione vsusrus, medium quartiseptemnÿ attingat 230
Frigida in ventriculum fluxio quid faciat 301
Frigidae intemperantiae capitis & ventriculi quomodo succurredum304
Frigidae lauationis tempus, & gymnasteriu aptum230
Frigidae lauationis commoda 231
Frigidae lauationis vsus 230
Frigidam cordis temperiem qui comietentur pulsus 581
Frigiditati mollities organorum si coniungatur, quae pulsuum differentiae proueniat487
Frigidoru temperametoru differeciaetres294
Frigidos quidem succos, sapore: calidos aute, vigilias gignere 253
Frictio dura 213
Frictio media inter mollem & duram quado adhibenda 225
Frictio mollis 213
Frictio praeparatoria qualiter administranda sit 214
Frictio prohibet dolores per circuitum venientes, si duas vel tres horas, ante accebionem Adhibita sit 274
Frictio qualisnam esse debeat208
Frictio vespertina quibus vtilis 243
Frictione pingui, post somnu matutinu adhibita senu corpora plurimum iuuari 271
Frictionis matutinae, post sommum adhibitae, vtilitas 271
Frictionem duram constringere, mollem soluere, multa minuere, mediocre augere posse 212
Frictiones exercitationibus subseruientes 214
Frictionibus varÿs quado vtendum 208
Frictionis mediae indiciasut rubor & tumor 215
Frictionis praeparatoriae finis 216
Frictionis terminus du carnis augendae gratia praestatur, fit inges tumor 216
Frictionu diuersaru varÿ vsus 209
Frictiones mediae 210
Frictionu genera omniae dici respectu, collationéque 212
Frictionu mesura iuxtae quae sit varianda 214
Frictionum particulares coniugationes sunt nouem 211
Frictionum vtiles differentias cur distinxit Hippocrat. secundu affectuum contrarietates 210
Fructus ad reponedum aptiores 132
Fructus qui siccari non possunt 132
Fructus quibus vt medicamentis vtimur 136
Fructus tenui victus rationi apti 154
Fructuum semina 59
Fructus subducendae aluo idonei 36
Frumenta148
Fugaces fructus corrum pi si diu in ventriculo haeserint 61
Fuliginosi excremeti copia quando plus, quando minus accrescat 561
Fulignis immoderatio quas respir andi difficultates inducat 331
Functionum causae quae existant 187
Functionum requisitarum ad vitam tres differentiae 502
Fungi91, 132, 128, 154
Fungorum esum esse periculosum 91
Fungoru noxae, quae opitulentur 91
Furfur nonnihil facultatis detersoriae sortiri 40
Furfuraceus pansi omnium minimum nutrit 40
Furfuraceos panes & parum alere, & ventrem multis excrementis implere, ob idq; subduci facilè 40
Furore refrigerato prudentius multo vindictam sumi 155
Futurorum praecognitio ex affectuum exquisita cognitione paratur 718
Ouvrir la division GFermer la division G
GAl. gargarismate ex mulsa, in quarosae decoctae fuerant Commodo fauces maximè rubentes, & nimium exasperatas, leniuit717
Galeni genus claru 173
Gale in patriam redditus 713
Galeni cosntantia 171
Galeni in seruos benignitas 164
Galeni mater admodum erat cotumeliosa 171
Galeni opulentiae 172
Galeni pater, in omni disciplinaru genere fuit versatus 123
Galeni pusillanimitas 709
Galeno degenti Romae cum gloria ex aequo au gebatur inuidia 710
Galenu Beothus ob restitutam vxore quadrin gentis aureis donauit713
Gal. vixisse Romae imperante M. Aurelio Antonino 713
Galenum vixisse sanissimum 269
Gale. à Marco Aurelio Antonino Imperatore magnificè commendatur 717
Galenus Boethi vxore, profluuio ventris laborantem, qua ratione curauit 713
Gal. Boethi vxori quale victus rationem instituerit 712
Gal. depraehendit Marci Aruelÿ dispositionem non esse febrilem 716
Gal. fuit praeditus exqui sitibimo tactu 716
Gal. M. Antonÿ Imperatoris clementiam testatur 7, 714
Galenus non vidit vnquam interÿsse alique, qui crisim post concoctiones praecedentes habuisset 685
Galenus opportuno theriaces vsu à quartana triplici liberauit Eudemum707
Galenus paternas laudes longis tibÿs decatat 171
Galenus, quandiu ab omni intemperie immunis perstiterit 123
Gal. qua ratione praedixerit cuidam sanguinis fluxum per nares affuturum 718
Gal. qua ratione restistituerit Boethi vxorem suffocatione vteri laborantem712
Galenus qua ratione quandam matronam Romana ex amore aegrotare cognorit 711
Gal. sanguinis fluxu vehementem è nare dextra affixa cucurbitula hypochondrio dextro compescuit 719
Gal. sequebatur Commodum in Italia, dum Marcus Aurelius Germanis bellum inferebat 715
Gale. Sexto Antonini filio praedixit modum, horaCaractère(s) non latin(s) , & recidiuam moCaractère(s) non reproduit(s)715
Galexia114
Gallitrichum57
Gallorum testes 99
Gargarismate ex mulsa, in qua rosae decoctae fuerant, leniuit Galenus Commodo fauces nimium exasperatas 717
Garum95
Gaudent qui in ea repromouentur, cuius amore flagrant 169
Germanicum bellum Marco Aurelio fuit olim longè difficilius confectu, quàm Diuo Carolo V. Rom. Imperatori semper August. 715
Germani olim facessebant etiam negotium Caesaribus 714
Germanorum agrestes mores Galenus damnat 196
Gestatione in quibus vtendum 275
Gingidium86
Glandes quercinae 80
Glandes quernae 130
Glandulae129
Glandularum linguae, & mammaru vsus 98
Glandulas omnes esse in cibo suaues 98
Gobiorum caro 112
Gracilibus simul et validis pulsum esse omni dimensione conspicuu 449
Gracilitatem corporis qui pulsus significet 550
Gracilioru pulsus quales 513
Gracilitas vnde 299
Gracilitatis remedia 299
Graecam lingua vnicè commendat Galenus424
Graculi115
Gruina caro 107
Gustus145
Gymnasta26
Gymnasticae legitimae authores 2
Gymnastice26
Gymnasticam duabus artibus inseruire diuersis 26
Gymnastaru ars quado fuerit exorta 21
Ouvrir la division HFermer la division H
HAbenis nerui similes 326
Haedina caro 134
Haedinae carnes 152
Hecticae febres quaenam ab initio fiant 583
Hecticae febres raribimè à principio oriuntur 587
Hectica febris quando excitetur579
Hecticaru febriu nulla fit statim in primis diebus, sed in progressu 682
Hecticarum febriu duo signa propria 581
Hecticarum febriu notitiam ex vrina inuestigari non posse 584
Hecticis nunquam adest magnus pulsus nec vehemens 587
Hecticus pulsus 532
Hecticus pulsus 397
Hemitritaet febris descriptio675
Hemitritaeurs cestare ex biliosa pituitosaque febre per se totas confusis, vel ex ÿsdem inter se complicatis:quod fieri quadrupliciter potest 676
Hepatis partes quibus excretionibus solui soleant 686
Herophilus564
Hippocratis de diebus de cretorÿs sentetia 627
Hippocratis grauitas 356
Hippocrat, patriam esse temperatibimam 215
Hipposelinon85
Hircinae carnes 94, 152
Hominum naturae diuersae 268
Hora quod tempus annidicatur 60
Horam crisis posse etia dignosci 621
Horarios fructus corrupi facile, aegréque asseruari posse 60
Hordeacei panes nutriut multo minus triticeis, magisque subducuntur per aluum 46
Hordeacei panes 149
Hordeum à tritico quomodo differat 45
Hordeu laudatibimum quale 46
Hordeum refrigerat 45
Hordeum151
Horaei fructus si corrupantur in ventre, similes letalibus venenis redduntur 135
Horror vnde 246
Humidae inteperiei causae 590
Humida victus ratio quibus conueniat 190
Humiditatum curationes diuersae secudu varietatem causaru 242
Humido & frigido teperamento, qua sit occurrendum victus ratione 294
Humidum temperamentum in principio deterius esse : postea vero, reliquis melius euadere 293
Humidus affectus à molli quo differat 270
Humores crabiores gigni, per labores qui cusudore obeuntur:tenuiores autem in illis, qui absque sudore fiunt 249
Humores intro pelletia 260
Humores in asperis pulmonis arterÿs delitescentes, vnde illuc con fluant, & qua de causa putrescant 562
Humorum generationes atque transmutationes 681
Humilis pulsus398
Humeralis vena quado secanda sit 266
Hydropis trina species 395
Hydropicorum pulsus 395
Hydrops473
Hydropum singulae species quam pulsuum differentiam sortiatur 539
Hyemis temperies 667
Hyeme augetur facultas, sed pulsuum vsus minuitur 517
Hyeme quales fiant pulsus 506
Ouvrir la division IFermer la division I
ICtericorum pulsus 395
Ictericorum pulsus 540
Ictus quos comitetur pulsus470
Ictus qualitas ferientis naturam sequitur 484
Iecinori indurato aqua necessario succedere 601
Iecur128
Iecur affectum quales pulsus producat 594
Iecur quale nutrimentum exhibeat 100
Ignis maiorem copiam confluxisse adCaractère(s) non reproduit(s)truq; nostrae generationsi principium 182
Ilignae glandes 131
Imbecilla corporae cur vbi inciderunt in morbos, facillimè restituatur 566
Imbecillitas functionu, nisi praeter naturam sit, non est indicum morbi 186
Immodica omnia esse praeter naturam 384
Immoderatu omne esse duplex 327
Imparat is imponere facile est 708
Impellere tactum solius magnitudinis est, cum vehementia coiunctae 470
Imponere imparatis est facile 708
Impura corpora quo magis nutries, eo magis laedes 207
Inanitio duplex 204
Inaequales pulsus inesse ÿs, qui facinus aliquod inagnum sunt agressuri 711
Inaequales status trifariam fieri 300
Inaequales deficientes pulsus 405
Inaequali pulsui gignendo, quae requirantur 565
Inaequalis pulsus, qui ordinatus sit reperiturraro391
Inaequalitatis metus in vno pulsu differentiae406
Inaequalitas pulsuum 378
Inaequalitas intermittens in vno pulsu, mortem annuntiat 569
Inaequalitas vnius pulsus, longè est, quam collectiua durior 570
Inaequalitas crehritatis, raritatis, & rhythmi, in vno pulsu contingens, examinatur 418
Inaequalitas in crebritate, raritatéque, secundum diuersos pulsus 418
Inae qualitas corporis arteriae esse in vna parte non potest:in dinersis potest,Caractère(s) non reproduit(s)414
Inaequalitas pulsus ab infusa materia 414
Inaequalitas in vno pulsu quando accidat378
Inaequalitas quatitatis dilatationis, diuersas arteriae partes occupas 413
Inaequalitas vnius pulsus, à sede arteriae profecta 415
Inaequalitatis pulsuuum, quae secundum diuersas arteriae partes sit differentiae 412
Inaequalitatis vitalis cotetionis differetiae 414
Inaequalium qualitatu differentiae 405
Inaequalitater inaequalia quae nominentur 404
Inaequaltiates simplices pulsuum 378
Inaequalitates compositae pulsuum 379
Inaequalitatis in vnopulsu causae 498
Inculpatibimum quod in omni genere est praeponi caeteris, ceu regula debet 205
Incrementi terminus vnde pobit dignosci 653
Incremetu morbi vnde coÿcere oporteat 646
Indicationum differentiae variae 610
Indicÿ iam facti & faciendi cognitio, ad quid coferat 627
Inexplebile habedi libidine comparari insatiabilitati ventriculi172
Infantes mulcendi ratio triplex190
Infantes natura propensos esse ad musicem atque exercitia 191
Infantes ne incidant in vehementes animi motus curandum 193
Infantes quibus de causis plorent 193
Infantis corpus fricandum oleo dulci esse, idque post longibimum somnum 195
Infantibus motionem triplicem excogitarunt nutrices 191
Infantiu aetas habet naturales functiones vehemetiores multo, quareliqua aetas 187
Infantuli educandi ratio 189
Infantuli olim apud germanos quu primu eratediti in lucem, demergebantur in frigidam196
Infantulo priusqua inuoluatur, salem esse inspergendum 189
Infantulu primo quide solo lacte nutriendum esse:postea vero asssuefa ciendum solidoribus cibis198
Inferiora haecomnia recipere ornamentum à superioribus 633
Infirmae partes, dum laborant, non sunt fricandae 274
Inflamationem gignit, vel flaua bilis, vel atravel pituita 680
Inflammationes non esse statim in principio soluendas 652
Inflammationes diuersarum partium varia symptomata inducunt 528
Inflammatis partibus accidit necessario immodicus calor, & tensio 528
Ingurgitatorum cibo diastole & systole qualis 373
Initium dilatationis arteriae, & contractionis finis, cur nostrum sensum effugiant 449
Initium inuetionis optimum, quod sit 11
Initium morbi quod sit 614
Immodico nullum animal delectatur 193
Ira est veluti furor caloris in corde 218
Iracundia est veluti in nati caloris feruor 494
Iracundia dum illi est tumor adiunctus, pulsus inaequales efficit494
Iracundiae comites pulsus quales 481
Iracuniae vis 292
Irae pulsus qualis 515
Iracundiam si non vinci, at certe posse reprimi à nobis 164
Iracundorum deformitas animi 166
Iracundoru pulsus 337
Iracundorum signa 682
Irascentis impetum nihil ab insania differre155
Insatiabilitas, est fundae mentum omnium cupiditatum 174
Inseparabilia ab omni latione esse, tempus & spatium, & per quod mobile corpus mouetur 328
Insomnia multum lucis adferre ad cognoscendas dispositiones corporeas, exemplis varÿs Galenus coprobat720
Inspirandi compositae difficultates sund numero quatuor totideq; similiter expiradi 340
Inspiratio parua simul & velox 345
Inspirationem fieri dilatato thorace 719
Inspirationes ab exhausto spiritu332
Inspirationes ob caloris excessum quales 331
Inspirationes ob immodicum frigus, quales332
Inspirationis cum expiratione collatio 340
Inspirationis magnae & velocis causae 345
Inspirationis paruitate densitas, & velocitas sequitur, si facult as robusta fuerit 337
Inspirationsi vsus 330
Instrumenta contumacia quomodo fiat 500
Instrumentorum mollitiem ad pulsuum magnitudinem facere 512
Instrumentorum vitia quomodo inaequales pulsus efficiant 495
Instrumentorum respirationsi species multiplices 323
Intellectus179
Intemperata corpora reducenda ad mediocritatem sunt per alimenta, quae contraria illis intemperiem sortiantur 37
Intemperatae naturae, dum sunt in ocio, corrigendae contrarÿs, veseruandae similibus, dusibi vacare non possunt 284
Intemperatum quoduis facilius ad propriam naturam reddit, quàm ad temperamentum optimum 283
Intemperiem vnam perse diu durare no posse287
Intemperies cordis est mitior inflammatione 565
Intemperies, quae intra sanitatis fines consistunt, per otium quide, contraria postulant: per labores autem similia 282
Intemperies ventris à quibus gignantur 201
Interanea animaliu 133
Interanea quale alimetum praebeant 101
Interna vena in quibus tundenda 266
Intercalares625
Intercostales musculi duo & viginti324
Intercurres pulsus 405
Intercurrens puslus intermittenti aduersatur 567
Intermibio646
Intermibio arteriae periculosior est alÿs inae qualitatibus omnibus 564
Intermibio in pulsibus sit ne naturalis, an praeter naturam, quomodo dignoscenda 719
Intermittentes pulsus vnde exoriantur 564
Intermittes pulsus vnde exoriatur 567
Intermittes pulsus 406
Interrupti motus in pulsu differentiae quatuor 412
Intybus81
Inuidia est dolor ex alicuius bonis coceptus 170
Inuidia est omnium vitioru foedibimu 170
Itriorum copositiones, & noxae 43
Iudicia maiori ex parte in accebionibus fiut 615
Iudicia quae in ancipiti sunt, quibus diebus sint tribuenda 615
Iudiciorum tot differentiae, quot dierum decre toriorum existut 609
Iuniperi fructus facultas 70
Ius album 96
Inuenibus aetate florentibus suillas, vitulinas, atq; hoedinas carnes cogruere 94
Iuuenum pulsus maximus 514
Ouvrir la division LFermer la division L
103flees/tdflees/Basreperche.gif" flees/tdflees/Basreperche.gif" flees/tdflees/Basreperche.gif"
LAbor cibum praecedat 205
Labor in quibus debeat cibos praecedere 284
Lac190
Lac admodum caseosum quibus noceat 103
Lac asininum habere plurimum substantiae serosae 102
Lac asininum minimè in ventre cogitur 279
Lac asininu quale 279
Lac asininum raro alicui in ventre cogi 102
Lac asininu solum esse vtile renibus calculosis, cum totius corporis siccitate 308
Lac caprillum 126
Lac caprillum absque melle sumptum pericu losum 126
Lac caprinu quale 279
Lac crabius 126
Lac esse aduersibimu dentibus 278
Lac ex quibus substatÿs constet 102
Lac fit ex sanguine 190
Lac familiare alimentum infantulo 190
Lac muliebre nobis esse familiari bimum 130
Lac nimis serosum obesse non potest 103
Lac nocet5llesinr000106')">103
103
103
103
103
Lac caprinu quale 103
103
279
102
205
130
us sint tribuenda 126
Lacim, vbiclasctus="ithauriendesus sint tribuenda 567
278
126
103
94
205
126
495
103
81
Lac a duo & viginti567
282
Intermittes pulsus 126
126
Inaponsiat, analic"> vti vnicLac asiniauxbre nobntermittes pulsus 567
Intermittes pulsus 126
564
283
284
It anate mserosum adimbeat cibos praecedere 101
meitadierest adhibendgIntermittes pulsus 205
133
205
126
Laalicave; in ventre cogitur 126
133
282
Lac ethtescisosum quibus noceat 205
133
282
Laaffectiuvlcerosa,cs="italnslic">Ln clesct ex partnt, quiactaadieus vnde exoriatur 284
Lmuvlcerosamoruc asinineuuiaac enitud">L,inellessecundessss=a,inellesad viostutesnobntermittes pulsus 205
morn quibusnuncile alimetum praebeant 284
>Inaridsnu smelasslimetum praebeant 205
282
iuphlegmonum suvialic"rest conlesn('1sosum quibus noceat 126
phlaegmonatqs'1s familersrenurest ,sque talic">or mib">It vsllesad alass delis="es adlic"suiapulsus vnde exoriatur 205
284
284
or tensiuae,qspontaaecélleslurest slimetum praebeant 205
ar ti mots=">ar tesnobexquibusquibass=, dessbinn pnitue trmcopuliarer: n citad taentinillesd faminunss= imulss="nr tostucoeue alimetum praebeant 278
278
279
meiasslimetum praebeant 133
279
Ilicdouaccidseosum quibus noceat 567
sum quibus noceat 205
Lac a">Lass="erotiusisosum quibus noceat 133
LaaanandgIntermittes pulsus 282
101
sum quibus noceat 284
sum quibus noceat 130
130
284
Intermittes pulsus 130
101
103
130
130
Lasseosum quibus noceat 130
Lasse alimetum praebeant 283
101
vtam="r molmlicere, pestbeéllessum quibus noceat 282
282
282
gIia&agIce&ix quitalunquic"sesslonexctiolor ia&aisosum quibus noceat 278
gIia&agIconsyderandgIntermittes pulsus 278
alic">Intermittes pulsus 101
alic">Intermittes pulsus 284
205
284
284
205
278
Lngreslic">Lus vnde exoriatur 567
Lacaslig nobqueseosum quibus noceat 567
279
278
ec caa/spn>130
sum quibus noceat 126
126
Im hducieo"r molsum quibus noceat 126
567
101
126
126
101
278
283
Intermittes pulsus 205
Lavinosior"redditulsus vnde exoriatur 567
126
Intermittes pulsus 284
567
567
284
Intermittes pulsus 284
Idisponieosum quibus noceat 133
motes Lac acausamos="aubsquemutest >um,=lic">inorosis, c">Ln cidue alimetum praebeant 567
Idemicit, lucisllesex srs"redditullimetum praebeant 133
Inauxilio egbstatÿs constet 284
Ivigiitorepsessdicc">Lrum cotuee pqfbe&ec asinidic=uiarntsqueagitulsus vnde exoriatur 126
or tempesounruc asinm longuolmistatÿs constet 205
inlic"scere, c&uc asinm ipsa e"itc engIntermittes pulsus 284
Sol>Inaffectic">Lmileriorebus sint tribuenda 133
apiarist >or tempesouniareolsum quibus noceat 133
InrecLacu suar t="nr mutest >eInrecipbeat cibos praecedere 133
567
a cibos praecedere 133
130
sum quibus noceat 205
uan>mLacesslopiosubsquedurabilélleslarg=tulsus vnde exoriatur 133
ue"itst="octusti micilii,classsuml;lm cc"ssproducieosum quibus noceat 133
Intermittes pulsus 130flees/tdflees/Basreperche.gif"
Lsinitstmmodibmg Intermittes pulsus 133
a,=culsum rarolunic">das laxbstatÿs constet 133
palici vict">Irest >Lapmlic"scerelmliese alimetum praebeant 130
Idis"lim'1sum quibus noceat 284
oc">Ltric">Lus vnde exoriatur 205
, vndrmcognoscnpulsus vnde exoriatur 101
Lsimplicitersalic">sum quibus noceat 205
Lofferria">Lase sum quibus noceat 133
oIlicdoumoe('1d cibos praecedere 279
adstring"it>ussetllesacidorc">dis"lim'1sus vnde exoriatur 282
ti msrcit>ae,setllesfacultese>Iditalia a cibos praecedere 282
vtriusllesfacultese> cibos praecedere 282
279
130
eI, p pauueisve,sfug('1d a cibos praecedere 282
vulgo>apite"atn port">Intermittes pulsus 278
Ltang"ido apcss="ilisncfaLac a">Las alimetum praebeant 278
Ifebricitarelimetum praebeant 282
Ialic">Intermittes pulsus 282
tuIalic">Ie"itvnde="iq; ae="ilis,=cucomislatLmilmliidi>Iaarlic">Lus vnde exoriatur 282
c">alic">Intermittes pulsus 130
simul"sessinflammast >e,=licles sinitalic">Intermittes pulsus 282
Inom'1svndrmtranslac fntermittes pulsus 282
Intermittes pulsus 284
126
avixiac aGclen"olsum quibus noceat 133
130
altueese>Irosius, sue alictuorLmilvnitali"olsum quibus noceat 282
impntus, contrarios edereleffectuitaoac a cibos praecedere 278
remeiaorc">licdruplex gen">Intermittes pulsus 282
ue"itsaiidiorLrum cosicciorLfo../i Intermittes pulsus 101
Intermittes pulsus 205
Iroqu=tuls="nic">Lhordeaceii,cflac qcomagissum raiculu>implbstatÿs constet 278
Iunic">Laarlic">LsontLtric"ti, ad excbenbnda excremLacssatÿs constet 282
aar>Intermittes pulsus 278
Iarli>Intermittes pulsus 133
Lssuaeic">ntermittes pulsus 205
282
m ccourum covc">, rum cocomposist slimetum praebeant 133
Lfit, composist slimetum praebeant 133
130
567
finor e"itsal"ta>Intermittes pulsus 205
infinota>Imatueic>Im h ex quci ntermittes pulsus 567
aarlic">o micia contrarissatÿs constet 282
araecipu&ec asiniiarnt>Intermittes pulsus 567
pri"> aaccmaximc">aarles sue aduc">ntermittes pulsus 282
lic">sinitaarles araecipuc">ntermittes pulsus 282
vnitssuaeic">species, silesaarles,s=xestue , t="nr adtsal"tasesstendunse>Intermittes pulsus 126
vc">Intermittes pulsus 130
pLac asimilessntermittes pulsus 567
coseruatri101
Iarle>Ironnumn vndas ntermittes pulsus 278
ntermittes pulsus 278
,=licruc asinm haccnortraLmilen>278
Lareleac as="assatÿs constet 205
sum quibus noceat 567
Len>g"idam, ad conseruandu optimuorosis, s habireolsum quibus noceat 133
Intermittes pulsus 278
mempersex st>pcomislbeél;Lmilrelest >Laad an>udIntermittes pulsus 284
nnpulcIntermittes pulsus 279
126
278
vc"lsum quibus noceat 278
279
279
Inaffectic">Lsum quibus noceat 279
tuIarouocs alimetum praebeant 279
279
mpumc">egerit. Optimuovero,aminomu, breeibmgollesroqu=tulstempoeat cibos praecedere 278
279
Lconu'1>s alimetum praebeant 282
Lfacil&ec asiniin bilessverinpuls:urum counic">Lmistmaxim&ec asiniex>vc"lsum quibus noceat 279
LcaiidisLbilescieofacil&ec asinisum quibus noceat 282
278
Lcommodissmgc", aeinp Lfls,"it>c">Lin bilessveriipulsus vnde exoriatur 279
278
sinitntermittes pulsus 133
279
126
Ina"limo"assquomodo rosrignpulsus vnde exoriatur 279
Inoptimi notc">ntermittes pulsus 567
sum quibus noceat 126
Lsum quibus noceat 282
279
ta, e"sLaexercitandouimbecill>cIntermittes pulsus 282
prmicapan>um necebired slimetum praebeant 205
es necessarioafebrissetllesden>rac">mequ=tulslimetum praebeant 126
279
Ig onnpntermittes pulsus 279
aas="assatÿs constet 567
sum quibus noceat 126
Inoils="ano roslatLtrigiacssdieb">sum quibus noceat 126
Ipurgast >es criiicas, lic">sionn araescederelsoleanitntermittes pulsus 101
130
in rut avisue ur, sumi ntermittes pulsus 282
smtranscass">Ie"itvelocibmgc>Lsum quibus noceat 133
aar>Intermittes pulsus 205
284
284
licé i Isinitrecipi'1d antermittes pulsus 205
considerad Intermittes pulsus 284
Lcognoscendi mornr ae('1o>Intermittes pulsus 101
c">plic">Intermittes pulsus 567
umntermittes pulsus 101
umaad s="asse"it="nico araestait>c>Intermittes pulsus 279
aane>Intermittes pulsus 130
ithe">sum quibus noceat 278
c">,LmmmoderatcIrosrigbnda contrary>Intermittes pulsus 130
plic">Isoli>singul>Ingbner>c">Lindiuisibiles sue antermittes pulsus 278
Intermittes pulsus 278
Iquot modis iacatulslimetum praebeant 205
pul">Intermittes pulsus 282
m src antermittes pulsus 279
205
284
ornr ad motu,urum countndoutard>ornr durisssum quibus noceat 284
567
cILac alic">cedue atactui ntermittes pulsus 284
cIquc">ntermittes pulsus 282
oraofacil>c>I"reeratd clas id=title="Caract&ec asinre(s)Inoil"" roduit(s)"="repeCaract&ec asinre(s)Inoil"" roduit(s)"=1423">noi""205
Inaffectuitab humido=lio iaffers alimetum praebeant 130
ties instrcmunsorc">ad alic""olmagniredinuofaceeat cibos praecedere 282
ties instrcmunsorc">untndouad alic""olmagniredinuocofers ,urum countndousec">sum quibus noceat 205
bimi alic">Icausc">ntermittes pulsus 279
cIcampe"ir>c">Ls="asse"seLcaiidioraorum cosicciorao:setllesob"re araestait>olcIntermittes pulsus 101
ntermittes pulsus 101
126
Larelclt >Icibos araecederelatÿs constet 278
279
mnpulorc">vire>Intermittes pulsus 279
Ie"itaffectuitaraetue nnpulcmLmmped('1Ina"st nemIntermittes pulsus 126
126
vig"it>smindicassatÿs constet 126
cuiusllesprmicap>c">proprac", soctt nis>sionis ietue./iatulslimetum praebeant 101
cre>cunser ad magniredinum notc">ntermittes pulsus 126
de.ginatt nis>argcmunsumIntermittes pulsus 126
facilessob"den>ctn aroducue ur, etlniintued"ollepanessfiue antermittes pulsus 130
prmicap>c">inu'1>re,=labort i"olexisterelatÿs constet 284
solutio sitnuofupulc pers"lisi", anusec"> vndeLcognosciaaoacipntermittes pulsus 278
ad licdr altmgc" vsl; sru'1>ue ad('",tnnpulc duplexlatÿs constet 101
vndeLcognoscatulslimetum praebeant 282
ntermittes pulsus 205
ad"ir>ngit,s')"rigbretllesntermittes pulsus 284
282
corrc" srclsoleanitntermittes pulsus 133
etntermittes pulsus 279
Lcot>ngs ,uin accession"olprmicapÿ>Intermittes pulsus 284
cur nemoaaoacipuin tot>c>Imolbi>de.ginatt ne,tnisi ob erroresscommissumIntermittes pulsus 284
cIcognoscatulslimetum praebeant 126
c>Iaccebt nis>temporelatÿs constet 101
vtenduse"seLdumvenir>clic" aestus alimetum praebeant 278
IquoImolbi>temporelaccids alimetum praebeant 282
Ie"its="amodatnnpulce araestatt slimetum praebeant 101
indicunslimetum praebeant 205
,tuni>absllesclisi moriue ur limetum praebeant 205
tep">,LEnCt>ngsrcl" iim&ec asinipote"itlimetum praebeant 284
incommod Intermittes pulsus 126
567
etcoll>gmgc>Lsum quibus noceat 133
278
insinitntermittes pulsus 282
133
eut tard>tase,s=x locis, vbi mou"itur corpolc,lindicari limetum praebeant 282
tasémllesadiuuastcatÿs constet 130
101
Lintuerupti in lic" iaffer"it>aeounttuor limetum praebeant 282
Lve"..eteitunorc">mnlorc">exists acausc">ntermittes pulsus 133
126
nguiitaffectuitdolorimicos organorc">respiratt nis,tab ÿ>Iuni>citlc dolore">infestaitslimetum praebeant 278
c>respiratt nisacausc">ntermittes pulsus 126
effectuitdiuersi limetum praebeant 282
c",I"reerc" sinuo"reerouseruari noile"it=obibile limetum praebeant 567
c>species diuersc">ntermittes pulsus 101
unina"st nesInoilsue ad(ffer"it>a tlielexlatÿs constet 282
130
279
282
101
101
Ie"i, lic>virorc">iteer=or limetum praebeant 282
ex pluuia alic>conmici limetum praebeant 279
567
s="aum fsrcl"arinorc">piscaum " iimo vendi ntermittes pulsus 133
aeofacultas ntermittes pulsus 126
278
284
133
279
284
284
205
126
,tunidlaccids alimetum praebeant 126
inseruieit>c">respiratt ni dinumeratt slimetum praebeant 284
c neruislimetum praebeant 205
Intermittes pulsus 284
130
bimc" subduceeataluumImaximéntermittes pulsus 130
L"" let,tniLEnCtranses avelociter limetum praebeant 205
tase; aupuin quait>tase limetum praebeant 284
rum cosimplicissimc">alic""olin iteer=tase">rum cotard>tasemIntermittes pulsus 126
cuillesper septimanos iaeitaropri&ec asinicont>ngunslimetum praebeant 279
567
205
"st neIe"itaclisIntermittes pulsus 101
demiciunser alic">Intermittes pulsus 205
alic">Intermittes pulsus 205
aeomultiplicesslimetum praebeant 205tMEn
piscesslong&ec asiniTiber=iis meliore>Intermittes pulsus 133
Ifal">ndo>Intermittes pulsus 130
s="au exhibendorc">mensuraslindica alimetum praebeant 126
284
ngulis aronid"it>a limetum praebeant 133
Lin.ginatt nem tait&uc asinm e"seLcosyder>ndam ad clisir moda">inu'stig>ndumIntermittes pulsus 567
Ihabe ur epena necebttud slimetum praebeant 101
srdinattllessinit:>rum countndouitemIcontrarÿslimetum praebeant 205
unincorrc" aitsrum couni in meliorem, ea">unce vitt saIe"i, commuteitslimetum praebeant 567
133
etntermittes pulsus 278
,tunc">conu'iaitslimetum praebeant 284
eauas=tIntermittes pulsus 284
126
,tsi>abscindcpul, aupuexci iaitur vin.ulo, mutu anmg ls')ddi ur limetum praebeant 101
,LEartesuin quas fsrcbcpul, d'stituismotu simul>rum cosensu limetum praebeant 205
Iexistsrc limetum praebeant 133
IEartesualic">Iduriore>Iedaitslimetum praebeant 278
omneIe"itvitt sumIntermittes pulsus 101
101
e"seL srculo>umIntermittes pulsus 133
ndumInihil in sanisacorpoltc">Lntermittes pulsus 205
101
133
133
alaeountndouspirituitductumsadiuueitslimetum praebeant 278
cumIcarica>rum coruta >umcpul, fieri alexiphal">>cumIlimetum praebeant 126
viride e"seLaptam venirisoluendoIlimetum praebeant 126
205
130
cc">ntermittes pulsus 205
"essc auidam,te"seLineptam lacttndouinfaituloIlimetum praebeant 284
"is victuitrast >iounruc asinoldiligenbim&ec asinicosulend"">e"seLlimetum praebeant 284
endi modustvndeicolligit=obitslimetum praebeant 282
endi vistunttrast >etfirme ur limetum praebeant 279
menia venirem soluent>a qutc">LaiteLalios cibos sinitinger"idcalimetum praebeant 567
meniiountndouminu'idcaquait>tas, aupumutadcaqual>tas, aupuvtrunllesfaciend"">s=tIntermittes pulsus 126
meni"">vto"reercpul, sic etia">unounomodou"reercp"re>unod nuir> ur limetum praebeant 278
reacorpu>,tunc">parciu>,trum counte vber=ust=obiitslimetum praebeant 279
ri nos ab ÿ>Iunte nnpulce nostlce sue afamiliar>a limetum praebeant 133
iotunomodoufis alimetum praebeant 133
iotfii, liumInuir>ens cib">Laledoucorpolt abimila ur limetum praebeant 101
ionir mod">Lntermittes pulsus 567
ionir organa limetum praebeant 101
278tMEn
130
279
a etia">ad cococst nemIfacsrc limetum praebeant 278
opitulalt absinihyumsanirum, amara>Lamygdala>,trum co.ed>camun d>acalaminihessntermittes pulsus 130
Inoude beitstem srameni"">mutarc limetum praebeant 101
205
284
ex s oni>,Linsanisaetia">animitaffectuitcognoscislimetum praebeant 282
133
126
284
rum corelaxanslimetum praebeant 130
205
limetum praebeant 130
e"seLlimetum praebeant 278
s="aa g oncr">pauc>bimc" sanguinem, p auillessucci,uexcepta lactuccalimetum praebeant 101
unte ob len orem d'scend"e afacil&ec asinilimetum praebeant 126
s="aa cacochymalimetum praebeant 126
omnaum radicessexcr..eit>tice sue alimetum praebeant 284
ae speciessntermittes pulsus 126
limetum praebeant 133
205
130
130
metislarg>ri limetum praebeant 205
279
unal>tatemIamittsrc : auntmIautem, illam in ses')ci src limetum praebeant 126
279
130
s nnpulce nostlce limetum praebeant 130
130
284
205
205
205
unal>téslle nnpulce familiar>s exist=tIntermittes pulsus 279
"ulitnauseabud sexistsnte, cu abstricst ne="rui,IunidlagendumIntermittes pulsus 130
mollitiesssiconiunga ur "rigiditatt,>unc">plic"um diffsrcntice prou"iiaitslimetum praebeant 567
respira ionir dolen eLaliquo, cur paruum, selasrebrc">agamustspiritumIntermittes pulsus 278
s veniri"ulitneruisunalesslimetum praebeant 126
za>s="essad s stsndam alu"">vtun ur limetum praebeant 126
567
plic"sslimetum praebeant 284
279
278
126
unal>itcomcla ur spirituitlimetum praebeant 279
cont>nuarumIcausc limetum praebeant 101
non""279
126
crudcalimetum praebeant 126
279
278
279
Llimetum praebeant 279
279
279
567
567
284
284
Lconu"iiat, aits./iime limetum praebeant 284
caseu>e"seLomnaum caseor"">optimc" limetum praebeant 130
Lrum cona urir e"seLomnac">Lvtile limetum praebeant 282
278
278
278tMEn
130
coucoquustlimetum praebeant 126
133
126
567
130
205
non""205
esu quruc asinm iteerr>me obstlui hepar limetum praebeant 205
Ladmodu caiidistlimetum praebeant 205
133
279
101
205
101
bime deÿciaitur limetum praebeant 130
282
101
101
commodustlimetum praebeant 101
itcoquendi fal">e,>unc">praestaitiores habeaitur limetum praebeant 282
282
ts./ius,Lomnaumlle ./iime obstluitslimetum praebeant 282
278
284
unal>itsenic">Ladhibendustlimetum praebeant 278
itseniLaduersa ur limetum praebeant 278
mustho./ii nec iuueni, nec exercitÿs dedito,>unal>itnam e"seLdebeatslimetum praebeant 282
101
itvist c"sslimetum praebeant 101
101
Lrum coplaccntis ./scsri: sopoltferc">tamentexistsrc limetum praebeant 567
Llimetum praebeant 101
282
plic"sslimetum praebeant 567
L"rigid"sslimetum praebeant 567
282
L"itIcausc limetum praebeant 284
Lrum coduras,>plic"ssduror e micsrc limetum praebeant 130
279
pilae exercitÿ securspasslimetum praebeant 282
pilae exercitaum exercsrc ad>res .axmg itcorpustsimulLrum coanimc" limetum praebeant 126
pilae exercitaum ex aequo, s="esscorpor sapartes exercsrc,>possélle intendi rum cor../ttitlimetum praebeant 278
pilae ludum, etia exercsrc oculoslimetum praebeant 279
spherae exercitaum,Lomnafortun>e,>omnalle negost tconu"iitslimetum praebeant 278
spherae exercitaum="rÿs longo aiteite"src limetum praebeant 278
sphaerae exercitaum,Lomna"">placidissimc" e"seLlimetum praebeant 101
spherae exercitauoi vacarenperi"ul tlimetum praebeant 282
278
utcoferrenplur>mu ad>bonitate lactis, man>tiauelimetum praebeant 278
unc">praestaitiores habeaitur limetum praebeant 567
ut nonnibillle comattitlimetum praebeant 284
126
282
Lrum codec"sslimetum praebeant 279
sanitatem diffsrcnticetresslimetum praebeant 282
282
279
os cibos .adedc limetum praebeant 101
101
: leuessautetnequauntmlimetum praebeant 279
282
130
205
567
130
284
567
130
101
282
101
205
205
205
205
plic"u">immodica crebritas,>proxmg m denunciat syncope" limetum praebeant 205
plictc">Lquidnam adsitnperpetu tlimetum praebeant 101
untc">Lexcretionic">Lsoluitur limetum praebeant 101
oso roduci humone limetum praebeant 205
205
ci habent, vttfebrim, n>c plic"m hecticu"limetum praebeant 282
oru plic"sslimetum praebeant 205
coru plic"sslimetum praebeant 282
205
205
284
130
130
205
205
567
td claseTdMtitle="Caract&ec asinre(s) non dMEroduit(s)"M">101
calorem circa prmg itvena>Lextingui limetum praebeant 567
itnigri, albiq; electio limetum praebeant 567
130
unruc asinm fabae limetum praebeant 282
sae('1du limetum praebeant 205
567
284
567
g onaitur limetum praebeant 282
capientes limetum praebeant 567
205
Ldegunt, rum coan>mentoru">untc">Lvescuitur limetum praebeant 205
205
130
s,Lvel atra g onit inflamattone" limetum praebeant 130
205
130
nnpulc limetum praebeant 567
130
284
tem sramentu">ostendi abLolfactu, rum cogustu limetum praebeant 278
282
205
ss=>praecipu&ec asinidici infusae substaitiae rattone limetum praebeant 282
279
279
plslus iteer,tdurus, ./ior quafebri expediat, necnon crebertexistitslimetum praebeant 130
pllsus, siIin maiorem crebritatem mutcntur,>nuitiantnperipneumoni aaut syncopenslimetum praebeant 130
pllsus unales limetum praebeant 278
pls"sslimetum praebeant 279
Lrum coperipneumonicis, cur caputnperpetu tafficiatur limetum praebeant 130
Lhumoribuslimetum praebeant 205
tialem,>unt>pllsus s onimicstslimetum praebeant 205
284
LhumoruIruc asiniuntc">Lg onitur limetum praebeant 130
proprium s onum, e"t serranstvocasustplic"sslimetum praebeant 279
crudac sionu e"se, spusrc nihilslimetum praebeant 567
generatto, sionaLrum cosymoptomatclimetum praebeant 567
propriac symptomatc limetum praebeant 567
symptomatc sunt, febris ardens, assidn">Ldolor,Ltubis, acdifficilis respiratto, parna nem s simulLrum codensc limetum praebeant 282
282
279
Lhasrcntem,>facsrc contra Vener>itnocpulnastimagines limetum praebeant 205
279
Llimetum praebeant 279
279
Lplurimum an>menti largiatur limetum praebeant 567
567
567
mentio exhibeantslimetum praebeant 567
pedes coniectiIin ptisanamtmohrioers reduitur limetum praebeant 567
282
282
101
205
282
Lsanguinsi fluxu &ec asinnartc">Linflammattonémlle illiustpartistindicatslimetum praebeant 130
Lsalutem,>vel morte debet prm">Lepenitudine" morbi,>nnpulce robur,>ac fupulum statu">inuestigarelimetum praebeant 205
278
pllsus matores, crebrioressrum coiteerioresslimetum praebeant 278
unt sitnperitibimus medi"us limetum praebeant 282
omnic" e"seLinorausa videtur limetum praebeant 282
pllsic">Lsumi limetum praebeant 205
praesentic" eticm atq; praeteritoruIlimetum praebeant 282
279
282
,>valentioresssunt vltimis, cotrruc asiniin longi>Llimetum praebeant 284
rum cogenspaneLsen eie">m tanunruc asinm materiam,Lhoc opimicis rattone" obtinen>Llimetum praebeant 282
282
282
inuenire,Llaboriosc" existsrc limetum praebeant 284
Iin prmg accebtonelimetum praebeant 279
278
279
Leottonis pllsus, ad="resramlimetum praebeant 567
130
278
130
130
130
284
279
205
282
205
Lcommodibimus limetum praebeant 284
278
101
,>vbi ex hordeo non ple&ec asinidecorticato confectcifuerit limetum praebeant 101
279
205
282
567
282
278
279
ingrebi>tem sramentu">limetum praebeant 278
omnia e"seLad="ffectu=>propensc limetum praebeant 130
pllsus iteerrimi, epeni, rum coirebri limetum praebeant 279
101
ntslimetum praebeant 282
tem sratis cur interdicendc" s t vinolimetum praebeant 101
282
101
205
educattone e"seLsimile" culpulce plantaru">limetum praebeant 130
tem us limetum praebeant 205
Lconsistctslimetum praebeant 205
130
Llimetum praebeant 279
unaneLedctsrespirattone" limetum praebeant 205
278
282
species comitaturlimetum praebeant 205
282
205
282
284
205
Lduris crebritates, mohric">Lraritates annexce limetum praebeant 205
tunicaru substatics limetum praebeant 130
vel magno g oncndotconspirareLin vnu" quac causae debecntslimetum praebeant 279
205
101
Linÿ ciendate"t manus: vtolangidotapplicandcolenm">Llimetum praebeant 282
101
Llimetum praebeant 101
Llimetum praebeant 101
284
130
accidenti limetum praebeant 101
rum comodsratu, plo rattone quietistintercsdentistinterosystolem>rum codiastolem>limetum praebeant 284
ait Zeno limetum praebeant 130
205
valida" comprebtone" limetum praebeant 282
unt naturalis sit, dari nullu">interove"..ente etolaguidc" po"seLlimetum praebeant 278
sola motus quanitate ex lorandu">limetum praebeant 284
101
i" modicoslle inueniendirattolimetum praebeant 284
acuntsitis habitic">Lrum cot" sramentiss srinde>ac ruc asininaturalib">Llimetum praebeant 282
orum omniu">regulam>rum comensura" existsrc limetum praebeant 284
Llimetum praebeant 205
abslle ve"..entia po"seLtactu">protrudsrc limetum praebeant 205
promicisci ruc asiniroboreLfacultatis vspan>>Llimetum praebeant 282
toti">Lcorporis antequam corLconsentiat parti prm">Laffectae, srtrahi in comune" "resrattone" nopo"seLlimetum praebeant 205
ruc asinifacultatis sem sriroboreLfieri limetum praebeant 284
278
279
Lmuteitur limetum praebeant 284
absolut&ec asiniordinatus,>pares sortitur circuitus omnes limetum praebeant 284
absolut&ec asiniaequanis limetum praebeant 282
absolut&ec asiniaequanis non admittit secttone limetum praebeant 284
absolut&ec asiniinaequanislimetum praebeant 282
altus limetum praebeant 278
aequanis limetum praebeant 130
alti latille vbi sicntslimetum praebeant 101
alti unt sintsdicendi limetum praebeant 101
ante omnia aliciindi"at coniunctae causae naturam atlle constituttone" limetum praebeant 130
ruc asiniuntc">Lmutari pobintslimetum praebeant 282
bis fsriens intem srtei corporis propri symptomate"t limetum praebeant 282
breues qui limetum praebeant 278
breuis limetum praebeant 278
iteer limetum praebeant 278
iteer,>rum cotardus quis sit limetum praebeant 205
limetum praebeant 205
101
conuulsi"ioiausae limetum praebeant 284
rum corespiratto ÿsde" ex>iausis simile>Lmutattones recipi>ntslimetum praebeant 101
rum corespirattonis non e"seLeunde>vsum,>untc">Lsuaderi pobit rattonib">Llimetum praebeant 284
conteitu>Llimetum praebeant 282
circulatimtinordinatusLlimetum praebeant 284
creberrimite"t iausaicalor extrem&ec asiniaccensusLlimetum praebeant 130
"liticas excrettones s onificantes limetum praebeant 279
282
decurtattoreciproci limetum praebeant 284
definitto e"sentianislimetum praebeant 279
deficiens reciprocusLlimetum praebeant 284
dormientiu">limetum praebeant 282
Lduribimusovnde accidctslimetum praebeant 278
duritiem atlle mohritie,Lad=tunicas arteriaru">refsrri limetum praebeant 284
dur"s>rum comohrisovnde promiciscaitur limetum praebeant 278
dur"s>limetum praebeant 205
unt sumpser>ntshte"eboru">limetum praebeant 205
ruc asinisomno limetum praebeant 282
Le"t datusLcaloris seruandi grattaslimetum praebeant 279
e"t naturalis acttoslimetum praebeant 284
eurythm"s>limetum praebeant 282
205
limetum praebeant 101
facultatis oppressae limetum praebeant 205
limetum praebeant 205
Lnon e"t color limetum praebeant 205
Llimetum praebeant 205
205
284
frequensLlimetum praebeant 130
vteroslimetum praebeant 282
Lgracinislimetum praebeant 130
limetum praebeant 205
communis limetum praebeant 130
284
hecttcus limetum praebeant 279
278
inaequanes>ruc asiniuntc">Liausis promiciscaitur limetum praebeant 282
Linaequanes>vnde g onaitur limetum praebeant 284
immutari ruc asiniregtonib">,Lnon sec">,Lquruc asin">ruc asinitem orib">limetum praebeant 278
infaituli limetum praebeant 205
limetum praebeant 284
intercidentes limetum praebeant 284
intermittens>ruc asiniuntc">Liausis oriri possit limetum praebeant 278
interoaequanem>rum coinaequanem nullus>e"t medius : stcuti ned;>interoordinatum>rum coinordinatum>limetum praebeant 130
205
, curo srniciosiores sintsraris limetum praebeant 284
in omni gensrc, modsrato>, immodsrato>quc, inueniendi ratto limetum praebeant 205
,Lquaneslimetum praebeant 205
205
284
inter se coeunte>, rum count coire no possintslimetum praebeant 205
infusaimateriaslimetum praebeant 284
in vtranlle partem mutatto,iaccebtonis initt"m nuncictslimetum praebeant 278
inordinatusLsimpn>284
inordinatusLinasoluta consistit circuitu"m imparitate limetum praebeant 282
inaequanes>ine"seÿs,>unt>facin"s>aliquodomag"m s>ntsaggressuri limetum praebeant 205
205
vne exoriaitur limetum praebeant 284
inaequanes, quado sr>"li"ses ficntslimetum praebeant 279
284
intermittene>Lmin"s> srniciosos obtinent senes>rum copueri,Lquruc asin">iuuenes limetum praebeant 101
intermittens>limetum praebeant 101
languidus limetum praebeant 205
contrectandos limetum praebeant 205
278
latusLquando accidctslimetum praebeant 284
lettciae limetum praebeant 101
longue limetum praebeant 205
untnam dicaitur limetum praebeant 278
longus quanis rum countd s onificatslimetum praebeant 278
longus qui propri&ec asinidicatur limetum praebeant 278
magnus limetum praebeant 205
205
rec asininarib">Llimetum praebeant 279
Llimetum praebeant 130
untnlle aut sex differentia>Llimetum praebeant 205
205
rum cove"..entem quomodo dignoscatur praebeant non""205
in untc">nam "" sriaturlimetum praebeant 284
mohres>rum coduros, quae efmicicntslimetum praebeant 130
quomodo iudicaidusLsitslimetum praebeant 130
130
130
limetum praebeant 278
myuri limetum praebeant 205
videaturlimetum praebeant 205
282
intermiscus mortem refsrtslimetum praebeant 101
omnes,>unt>modsrati s>nt,Lnon continuoLrum conaturales exist>ntslimetum praebeant 284
omnesimedÿ s>ntsnaturales, excepto>illo,>unt>habetur inter ve"..entem rum colagundum>limetum praebeant 205
279
ordinatuslimetum praebeant 130
282
ordinatus,>inordisnatu>quc quomodo discernend">Llimetum praebeant 278
ordinati>inordinatille iausae limetum praebeant 279
paruus limetum praebeant 130
sculiafes optmg e constituttoni corporis, quaneslimetum praebeant 284
plenus limetum praebeant 205
leues arteria>Lfit limetum praebeant 282
,Lnon magno srcolaedi limetum praebeant 284
reciproccs>dscurtatcs>limetum praebeant 205
bonasLindicattones limetum praebeant 205
205
279
tarduslimetum praebeant 278
tmgoris limetum praebeant 101
tristitiae limetum praebeant 101
tremulus quidLindicstslimetum praebeant 101
turgidus limetum praebeant 130
quomodo intelligeidusLsitslimetum praebeant 282
vacucs>limetum praebeant 205
Lanimilimetum praebeant 205
limetum praebeant 284
ve"..ens>limetum praebeant 205
Ladsitslimetum praebeant 284
ve"..etesis>ntsvan>drec asiniappre".ndendi limetum praebeant 205
optmguslimetum praebeant 279
veloces>tardisis>ntssec"rioreslimetum praebeant 278
velox vnde oriaturlimetum praebeant 279
vermicasLquando accidctslimetum praebeant 205
282
vibratto quando accidctslimetum praebeant 284
virorum>limetum praebeant 205
279
205
205
284
Liausis magis proficiscaitur limetum praebeant 205
Liausis mutentur limetum praebeant 205
bis feruentium>generattones tres limetum praebeant 205
csrefitatem velotarditatem vt cognoscamus,>nequc temporis, nequc interuanliounaititatem e"seLspectandamlimetum praebeant 282
cogniturisi srmutattones,>triaLspectanda e"seLlimetum praebeant 101
facultas simul atquc vsusimutatur limetum praebeant 282
abonitioiruc asinideficienteopulsu quomodo differctlimetum praebeant 284
205
Lfacultas rum coinstrumenta miscentutlimetum praebeant 284
tempora refsruitur ad vsum,Lfacultatem, rum coinstrumentalimetum praebeant 101
ntstres limetum praebeant 278
diuersitate limetum praebeant 284
diuersitate limetum praebeant 282
differetiac promodo cibi al"umpti limetum praebeant 284
inflammatarum>naturis diuersislimetum praebeant 278
Lacceptorum s>ntsseptem rum covigintilimetum praebeant 279
284
limetum praebeant 279
282
differentiac sec"nd&uc asinm>diuersa>tempora limetum praebeant 205
differentiac sec"d&uc asinm>aetates limetum praebeant 282
differentiac sec"nd&uc asinm>diuersas syncopa>Llimetum praebeant 101
quietem arteriae s>ntstres, rarus, creber, rum comedius limetum praebeant 282
differetiac vigintisseptemlimetum praebeant 101
limetum praebeant 284
generaiprima Archigeiesi sr sram quanitates vocauitlimetum praebeant 205
logum>tempcs>dssidsrari limetum praebeant 205
dimestones depre".ndendi rattolimetum praebeant 205
intermisco Galenus du bitat, an untspiam viuereLpobitslimetum praebeant 205
Laugeri solectslimetum praebeant 205
284
284
generattonsi iausae cottnentesis>ntstres, instrumentum,Lfacultas, rum covsusilimetum praebeant 282
inaequanitateiaccidereLinterdum>obsanguinis copiam, inivenas, aut iniarteria>Linfusamlimetum praebeant 101
limetum praebeant 279
Loccastonib">Lpobitslimetum praebeant 282
pro cibis varÿs mutattoslimetum praebeant 284
284
101
282
pro varietate can>dorum balneorum>mutattoslimetum praebeant 282
quinam vnissem sr iausae adhasrcscait, eéamquc fideniteriindicsnt: rum coqui rufs">Lfamiliafes ta: ruc asinm>ipsis iausis dicanturlimetum praebeant 282
limetum praebeant 205
130
sitslimetum praebeant 205
ntsvs">Latq; facultas limetum praebeant 130
conseruattolimetum praebeant 282
278
quidLindicstn limetum praebeant 278
rum cocircumnuentium>iausalimetum praebeant 101
intermilictiu,>qui existanti srmnitiosioreslimetum praebeant 279
langor quando sr vniusr sum>corpus, rum coquando inivnica parteiaccidctslimetum praebeant 282
languiduslimetum praebeant 101
mutattonesiruc asiniiausa externa quomodo discernedae sintlimetum praebeant 205
mutattonis differentia>triplex limetum praebeant 130
ntsdifferetiac limetum praebeant 101
ordo>quidLindicstlimetum praebeant 101
priuattosin corpus viuum>nunquam>iadereLpotest limetum praebeant 278
generaiins>ntsarteriae contracttoni limetum praebeant 130
qui naturac modum egrebi s>nt, dignoscendorum rattolimetum praebeant 101
tarditaslimetum praebeant 101
tot e"seLprimas differentias,>quot iausarumlimetum praebeant 278
proiausarum="reerattonib">Lfieri limetum praebeant 278
101
ve"..enteriferientium, duo tantruc asinm>generaihaberi limetum praebeant 282
ve"..etia e"t vtilis limetum praebeant 278
vsum e"seimutatum,>qua rattone depre".ndemusilimetum praebeant 282
284
282
vsusie"t tutela innatt canorisilimetum praebeant 278
vsus crescit ae"tate,ised languescit facultas limetum praebeant 284
obstructtonesirum cofenum canculos g oncrc limetum praebeant 282
205
282
a limetum praebeant 205
maloru succu cardialgiae e"seLvtilem>limetum praebeant 284
279
279
284
284
279flees/tdflees/Basreperche.gif"
quaénam sint limetum praebeant 205
iadereLlimetum praebeant 130
279
tib">Lpo"seLvnum e"n démq; simul ho./iem>corliei limetum praebeant 205
278
278
284
282
qui separantur, rum coqui inuicem>coniungutur limetum praebeant 284
limetum praebeant 205
284
282
282
Larteriarum quidLsitscommuneLlimetum praebeant 282
130
supernam,>quanta sit,Ltactu discerni: infernam autem, non cla plan&ec asinilimetum praebeant 205
limetum praebeant 130
tempcs>in pulcu non po"seLexact&ec asinidignosci limetum praebeant 205
130
101
Lob inuidiam olim fuitspulsus Roma limetum praebeant 282
os modo,ised seipsum etiam debet vsrcri limetum praebeant 101
130
rum coquartanae febris di="lim>limetum praebeant 282
febres,Lcur absidu&ec asinipueros>inuadatlimetum praebeant 282
febres non cum rigore,ised cu ')"rigerattone quadam>inuadunt limetum praebeant 279
282flees/tdflees/Basreperche.gif"
an>baeae, rum cobetae, di="utetereLpituitosos>humores,>quod non datur folÿs earundemlimetum praebeant 278
rum copotentiores quae sint limetum praebeant 278
284
limetum praebeant 101
205
205
278
284
intermilicnla puslu quomodo distinguatur limetum praebeant 101
nunquam>vacati sriculo, sicuti nec r../bio, necparuitas limetum praebeant 278
282
prosdifferetia quietum intercedentiu motib">limetum praebeant 279
284
282
coniunctalimetum praebeant 282
282
contemplattonem pernecessariam ad inuentionem e"seilimetum praebeant 205
indiesireddi>generosiorem>limetum praebeant 101
278
279
101
101
producanticorpora limetum praebeant 205
tot numero s>nt,>quot ialefacientes limetum praebeant 284
282
limetum praebeant 278
praui s>nt succi limetum praebeant 278
si g onant canculos,>totu auteicorpus sit gracile,>qua vtendum victusirattone limetum praebeant 284
affectcs, iausas, aut symptomata limetum praebeant 284
284
284
coniugattonesilimetum praebeant 284
nihil certtLindicant:>coiugatae autem, ad indicium>minim&ec asinifalax perducunt limetum praebeant 101
282
,>intermibtone distinctis limetum praebeant 279
rum coexcanfacereL')"rigerata limetum praebeant 282
205
a suffocari ob canoris penuriam limetum praebeant 284
bdita limetum praebeant 282
284
101
284
130
rum comusculos limetum praebeant 282
limetum praebeant 284
279
inordinataquelimetum praebeant 205
Ldispo"sptonib">Ladsitslimetum praebeant 130
Le"t srcxigua,>rum corara limetum praebeant 130
279
s quas partes habeat sibi seruientes limetum praebeant 205
284
205
limetum praebeant 205
s limetum praebeant 282
278
quarattone cognosci pobitslimetum praebeant 282
genereitres limetum praebeant 282
Loppo"sptonib">Lcomprehedilimetum praebeant 205
282
205
279
limetum pt 282
limetum pt 282
quem velo citas postulat>limetum pt 130
205
284
205
282
282
quaenam sint differentiae>limetum pt 205
quaeopulsus velocis limetum praebeant 279
,>insspt canoris custodia:="resrianiman>s spiritus nutricatto limetum praebeant 284
vsu impulsus, praecedente cessattonem contrahitslimetum praebeant 279
sque spiritus nutricatto limetum praebeant 279
278
278
sque facultatis extrem&ec asini')"rigeratae,>proprma signa quae sint limetum praebeant 278
ine"seiquaiauent,>ne grauiodolore>affligatur animan limetum praebeant 279
282
Lad basim cerbri>conuolutis limetum praebeant 284
279
limetum praebeant 279
multipn>limetum praebeant 282
278
proporttonis commutatto limetum praebeant 130
Llimetum praebeant 279
284
rum coquando inaequanisodicatur limetum praebeant 278
278
101
278
Lpost vigentem aetatem limetum praebeant 278
282
olimimedicis,>quruc asinm hacnostra t" s "tateiinfen>multog ioromerces, atq; spledidioroproponebat limetum praebeant 278
limetum praebeant 282
279
Lcolor limetum praebeant 284
279
284
101
284
278flees/tdflees/Basreperche.gif"
205
205
205
282
la titudinem habet limetum praebeant 205
101
284
s spesoquando adsit,>rum coquando sit deplorata limetum praebeant 282
284
Llimetum praebeant 282
>ne que viscerib">Llimetum praebeant 282
130
205
trann>130
quaeopraeindicent limetum praebeant 279
278
quib">nam prospiciedum sit ineunte ve205
rum cosecundae cur interponendum sit tempu>limetum praebeant 205
affixa,Lcompescuit Gal.ilimetum praebeant 279
affuturum,>quarattone culdam praedixerit Gal.ilimetum praebeant 278
101
284
Lcolub/ius limetum praebeant 279
L&ec asininaribaes, atqueodirecto profluens,>quas soluat inflammattones limetum praebeant 101
279
Lin inflammattonib">Lcomputrescens,>quas febres>g oncre soleatilimetum praebeant 205
Lin grumo>Lcoactusigrauibmg symptog ta inducit limetum praebeant 284
Lleporiius limetum praebeant 279
Lmittendus quado in labitudine sit limetum praebeant 282
101
279
Loptimus ruc asiniquib">>g onatur limetum praebeant 284
Lproducit proprme inflamattones inguinisolimetum praebeant 130
Lprofuturus inflamattonib">>viscerum,>secundu eoru rectitudine effluereodebet limetum praebeant 130
278
quaeonecessaria limetum praebeant 205
278
101
284
205
quaeovitto non caret, reducenda sr cotraria e"t ad moderatius temperamentum limetum praebeant 278
Lcon"i"tat limetum praebeant 205
rum cotempore>e"t prior limetum praebeant 205
um,>iniquib">Lcon"i"tat limetum praebeant 205
278
205
pulchritudoque consequitur limetum praebeant 284
282
284
limetum praebeant 101
ine"seilatitudinem um lam limetum praebeant 205
>secudum naturam>obitisolimetum praebeant 205
278
methodumque medendi, con"i"te, iausis rum cosignisolimetum praebeant 282
101
101
282
282
Bimum solum,>seipsum srfect&ec asin po"seicognosce279
278
205
205
205
205
205