La table des matières est en cours de préparation.
Ouvrir la division Tabula capitulosum.Fermer la division Tabula capitulosum.
Incipit tabula per quà facillime poteris inventre im numerum foliozum Capitula libribuius foleniffimi qui Lozona Florida medicine: fine conservatio sanitatis: intitulatur.
Capitulus primu in quo auctor inuocat altissimir sanctorum eius adiutorium.fo. i.
Capitulum. ii. in quo auctor se excusat eo & presens opus in iuventute copilauerit ipm et ediderit.fo. i.
Capitulum. iii. declarat et exponit titulum bufus libri: scilicet quare corona florida dictus fit re.fo. ii.
Capitulum. iiii. ostendit Caractère(s) non latin(s) mois fit necessaris et Caractère(s) non latin(s)aurilio medicorum minime possit re moueri.fo. ii.
Capitulum v. in. quo auctor ostendit morte naturale posse beneficto medicorum retarde ri r vitam consequenter prolongari.fo. ii.
Capitulum. vi. ostedit qui sint falsi et apparentes medici r non eligedi pro sue vite prolongatione.fo. iii.
Capitulum. vii. pertracatat de conditioni bus veri medici eligendi: que setenet ex parte anime.fo. iiii.
Capitulu. viii. ostendit que scientic r doctrine sint medico eligedo necessarie.fo. iiii.
Capitulu. ix. declarat quos libros medicus eligedus legere debeat r intelligere.fo. v.
Capitulu. x. est in quo auctor ostedit medicu eligendum practicum siue expertum ac boni iudicij esse oportere.fo. vi.
Capitulum. xi. ponit conditiones medici eligendise tenetes ex parte corporis.fo. vi.
Capitulum. xii. docet digere medicum ex vira eins r complet fermonem de medicis r eorum electione.fo. vi.
Capitulum. xiii. ostedit Caractère(s) non latin(s) medicus electus debeat complexionem fui domini naturales cognoscere r quomodo.fo. fii.
Capitulum. xiiii. ostendit Caractère(s) non latin(s) medicus debes et cognoscere et intelligere consuetu dinem et vitam domini fui r demum quid Caractère(s) non reproduit(s) agere debeat.fo. vii.
Capitulu. xv. demonstrat Caractère(s) non latin(s) regimen sanitastis sit uniculCaractère(s) non reproduit(s) bominum quatuvis sanissismo necessarium.fo. viii.
Capitulum. xvi. ostendit Caractère(s) non latin(s) acris dispositiones considerande sint ratione multorum exeis prouenientic nocumentorum.fo. viii.
Capitulum. xvii. docet congnoscere qui aer bonnus sit r eligendus r qui malus existat fu glendus.fo. ix.
Capitulum. xviii. ostendit locum situm r coditiones eligende babitationes pro sanirastis cofesnatione.fo. ix.
Capitulum. xix. reddit causam coru que diecta funt in superiori capto r bonitate r malitiamventorum ostendit.fo. x.
Capitulum. xx. ostendit quomodo rectificadus et alterandus fit aer in omni anni tempo re atCaractère(s) non reproduit(s) qualiter vivendum fit in vere:estate:autuno:rbieme.fo. xi.
Capitulu. xxi. continuat bictis dicenda dens quid sit exercitium et quid eius oppositum.fo. xi.
Capitulu. xxii. pitractat de nocumpetis exnis mia quiete xex ocio puenientibus.fo. xii.
Capitulum. xxiii. ostendit que sint Caractère(s) non reproduit(s) namesta r utilitates exercitii r animem in corpus pervenientis.fo. xii.
Capitulum. xxiiii. ostendit Caractère(s) non latin(s) exercitium cosferuet optime sanitatem r melins Caractère(s) non reproduit(s) cornpus bietaretur vel cus folutivis purgaretur medicins.fo. xiii.
Capitulum. xxv. ostendit que corpora se exercere non debeant:r que non possunt quid loco eius facere babeant.fo. xiii.
Capitulum. xxvi. ostendit que et quot fieri oportest anteCaractère(s) non latin(s) exercitandus suum incipist exercitium.fo. xiiii.
Capitulum. xxvii. declarat Caractère(s) non latin(s) nec bora repletionis neCaractère(s) non reproduit(s) bora omnimode inanitionis fit exercitandum.fo. xiiiv.
Capitulum. xxviii. docet cognoscere boram electam r ad exercitandu covenienta r quando ipsa fit per sua signa.fo. xv.
Capitulu. xxix. ostendit Caractère(s) non latin(s) genus exercitii Caractère(s) non reproduit(s) complerioni: etat: sexni rCaractère(s) non latin(s) conveniens fit et necessariuim.fo. xv.
Capitulu.xxx. ostendit que quantitas r mesura siue quis terminus exercitii vniuscuius Caractère(s) non reproduit(s) esse debeat.fo. xvi.
Capitulum. xxxi. ostedit que ab exercitatis sint observanda post exercitium conveniens in qulitate r quantitate.fo. xvi.
Capitulum. xxxii. declarat quid sit costus r de qua specte eius sit determinandum:r postremo ostendit appetitus mulieris ad venerem insatiabilitatem.fo. xvii;.
Capitulum. xxxiii. ostendit innamenta r utilitates coitus moderati:r declarat nocumeta que accidunt ex dimissione eius est assuetus suerat.fo. xvii.
Capitulu. xxxiii. Declarat que nocuments proneniant ex superfluo coitu r frequetato in mebra et totu corpus.fo. xviii.
Capitulum. xxxv. ostendit quibus naturis seu complexionibus coitus maxime nocest et in quo anni tempore.fo. xix.
Capitulu. xxxvi. ostedit qbus naturis et corpozibus coitus teperatus maxime coveniat sclupsluus et freques min' noceat.fo. xix.
Capitulum. xxxvii. ostedit in quo anni tepore r in qua bora bies naturalis fit veneri operam bandum fecurius.fo. xx.
Capitulum. xxxviii. ostendit que fagere des beant religiost r que dimitterevolètes a costu abstinière.fo. xx.
Capitulu. xxxix. ostendit q facere oporteateos qr veneris nolut molestari.fo. xxi.
Capitulum. xl. declarat quid fit balneum et q coditiones debeant observari avoletibus in aqua calida artificialiter balneari.fo. xxi.
Capitulum. xli. ostendit que sint innuameta blanei aque fridide r qui possint r quando ipso vti secure:r demum continuat dictis dicenda.fo. xxii.
Capitulum. xlii. ostendit causam necessitatis quotidiane refectionis ex cibo et potu.xxiii.
Capitulum. xiiii. ostedit que r quata fit utilitas refectionis cu abo r potu.fo. xxiiii.
Capitulum. xliiii. ostendit qualiter substantia reficientiu in bonitate vel malitia considera da fit ad sanitatem.fo. xxiiii.
Capitulum. xlv. ostendit quis modus substantie ciborum eligendus sit ad sanitatem falicet an grossi vel subtiles cibi sint manducandi:et qui sint bmoi declarat.fo. xxv.
Capitulum. xlvi. ostendit que sint cibaria grossa que delicatis proprier quiescentibus maxime inimicatur:r an durisvel mollibus cibis utendum fit.fo. xxv.
Capitulum. xlvii. declarat Caractère(s) non latin(s) cibi sanitatis conservantivi no sint nec esse debeat valde calidi aut frigidi sicut nec valde bumidivel sic ci virtualiter.fo. xxvi.
Capitulum. xlviii. ostendit Caractère(s) non latin(s) sapores ciborum considerandi sint ad sanitatis conservationem.fo. xxvi.
Capitulum. xlix. ostendit naturamz proprietates dulcedinis et rerum dulcium tangedo utilitates et suvameta simul cum erorum no cumentis.fo. xxvii.
Capitulum. l. determinat be amaritudine et cibis amaris:r de corum, proprietatibus iuvamentis r nocumetis.fo. xxviii.
Capitulum. li. ostendit naturam salsedinis declarando iuvamenta utilitates r falfozus nocumenta.fo. xxviii.
Capitulum. lii. ostendit naturam acuti saporis r nocumenta provenientia ex acutis comestibilibus.fo. xxix.
Capitulu. liii. ostendit naturam invamenta et nocumenta unctuosarum rerum simul et de insipidis r qualitate ipsarum Caractère(s) non latin(s) breviter peritringendo.fo. xxix.
Capitulum. liii. agit de sapore acetoso ostedens utilitates r dana ipsius r rerum aceto sarum.fo. xxx.
Capitulu. lv. ostendit complexionem. virtutem:utilitates et nocumenta stiptici r pontici saporum.fo. xxx.
Capitulu. lvi. ostedit quatum faciant ad sanitatis conservationem cibi r potus delecta biles r si aliqualiter fuerint minus Caractère(s) non latin(s) comedati deteriores.fo. xxxi.
Capitulum. lvii. ostendit Caractère(s) non latin(s) reficientis cum contrarijs debeant alterari cum fuerint alicuius excellentis qualitatis vel complerio affumentis discrasiata.fo. xxxi.
Capitulum. lviii. ostedit que debeat esse refectionis quatitas:r que nocumenta pueniat er superflua.fo. xxxi.
Capitulu. lix. declarat que fit copetens refectionis mensuraunicuiCaractère(s) non latin(s) propria:r quoties fit comedendum in die:r quado plus:r qua do minus.fo. xxxii.
Capitulum. lx. ostendit Caractère(s) non latin(s) diversa cibaria in una refectione non sint assumenda declarando nocumenta q puentut ex illa ciboru diversitate.fo. xxxiii.
Cap. lxi. osidit qs ozdo in diversozu reficientiu assumptioe fit observand' r q cibi anteponedi sint r q postponedi.fo. xxxiii.
Capitulu. lxii. ostendit qui cibi digedi sint ad sanitatis conservationem quatum est ex parte eorum.fo. xxxiiii.
Capitulum. lxiii. ostendit Caractère(s) non latin(s) cibir potus portionati complexioni r consuetudini sint digendi.fo. xxxiii.
Capitulu. lxiiii.ostedit quomodo cibi sint digendi Caractère(s) non latin(s)m qualitatem r fortitudinem exercitii.fo. xxxv.
Capitulum. lxv. ostendit qui cibi Caractère(s) non latin(s)m unumquodCaractère(s) non latin(s) tempus anni sint digendi ad sanitatem.fo. xxxv.
Cap. lxvi. declarat q bora coventes fit ad resiciendu corpus ta ex pte corporis Caractère(s) non latin(s) ex ptediet r teporis anni.fo. xxxvi.
Capitulum. lxvii. ponit conditiones quas debet babere triticuz ex quo panis sanis est conficiendus.fo. xxxvii.
Capitulum.lxviii. ponit conditiones quas debet babere laudabilis farina etiam ex electo tritico.fo. xxxvii.
Capitulu. lxix. ostedit quo r ex quib' panis laudabilis fit coficiedus.fo. xxxviii.
Cap. lxx. ondit quo coquedus fit panis r q sint nocumeta et' cu azimus fuerit aut no coctus ad sufficientiam.fo. xxxviii.
Capitulu. lxxi. ostendit quis panis fit lauda bilis r digendus:r que sint iuvamentar utilitates eius.fo. xxxix.
Cap. lxxii. ondit quata fit covenietia carnis ad corpus buanu:r pponit q cosideranda r sicribeda sint de carne.fo. xl.
Cap. lxxiii. ondit que caro melior fit r digibilior ad sanitate:an ea q ex domesticis accipitur aïalibus:an que ex filvestribus.fo. xl.
Capitulu. lxxiii.ostedit que caro domesticoru melior fit ad sanitatem: an eoru q in domo continue nutriutur:an fllozu q in capis pascuntur.fo. xli.
Capitulu. lxxv. ostedit que magis digenda fit ex carnibus malculoru: femininaru r castratozu animalium.fo. xli.
Capitulu. lxxvi. ondit q caro melior fit aialiu noviter natoru vel invenu aut veturuz r decrepitoru rc.fo. xlii.
Capitulum. lxxvii. ostendit que caro laudabilioroz fit ad sanitatem obscruandam: an ca que mediocrium pinguium vel macilentoru animaliu fuerit.fo. xliii.
Cap. lxxviii. ostendit quomodo coquende sint carnes macre r quomo pingues declarado virtute r naturam assataru frixarum r dixatarum.fo. xliii.
Cap. lxxix. oftendit natura r pprietates carnis salite declarando q carnes possint r debeat salirir que minime.fo. xliii.
Cap. lxxx. ondit natura carnis bedine cu prietatib' eius r iuvamentis.fo. xliiii.
Capitulum. lxxxi. ostendit naturam proprietates r invameta carnis vituline lactentis r non lactenits.fo. xlv.
Capitulu. lxxxii. ostendit naturam r utilitates carnis agnine iuvenis r malitiam r nocumenta eiusdem cum tenella r lactens adbuc fuerit.fo. xlv.
Cap. lxxxiii. ostendit qualis nature sit caro porcina r que sint eius nutrimenti utilitates r iuvameta.fo. xlvi.
Cap. lxxxiiii. ostendit naturem carnium castratorum declarado que ipsarum laudabiles sint:r que no.fo. xlvii.
Cap. lxxxv.ondit natura r malitiam carnis bouine r vaccine r pcipue veteru declarando nocumeta q ex eis pueniut.fo. lxvii.
Cap. lxxxvi. ostendit naturam carnium leporis cuniculorum r vulpis cum fuis iuvametis r nocumentis.fo. xlvii.
Capitulum. lxxxvii. ostendit naturas carniu cerut r capreoli r damme cum earu iuvametis r nocumentis.fo. xiviii.
Cap. lxxxviii. determinat be carnibus ericiterrestris:cameli: visi:r reliquoru taliu animaliu.fo. xlix.
Capitulu. lxxxix. comparat volatiliu ad am bulantiu r quadrupedum carnes ostenden do que sint laudabiliores earum:r demum ponit nonnulla circa volatilia observanda.fo. xlix.
Capitulu. xc. ostendit naturam r bonitates carnis gallinacee r caponu vel castratoum fuozu.fo. l.
Capitulu. xci. ostendit naturam carniu anatis r anseris declarando que partes ipsaruz sint digende.fo. l.
Capitulu. xcii. ostendit natura r utilitates carnis pulloru colubarum r nocumenta carnis eoru iuvenu.fo. li.
Capitulum. xciii. ostendit naturam pavonu r nutrimentum eius maluz foze et iliaudabile.fo. lii.
Capitulu. xcilii. ostendit natura carnis perdicu r utilitates r iuvameta ipius ad corporis cofortatione.fo. lii.
Capitulu. xcv. ostendit natura carniu starnozu sasianorum r similium cu earum iuvamentis.fo. liii.
Capitulu. xcvi. ostendit naturam carniu coturnicu siue qualearu r turturu declaratCaractère(s) non latin(s) modu pparationis ipsaru.fo. liii.
Capitulu. xcvii. ostendit natura carniu structionis gruis r aliarum autu aquaticaru duras carnes babentiu: declarando quomodo preparande sint.fo. liiii.
Capitulu. xcviii. ostendit natura carniu sur dorum meruloru passeru r aliaru minutaru avium.fo. liiii.
Capitulu. xcix. ostendit natura manifestatu partiu an maliu declarado q sint digibiliores r saniores. fo. lv.
Capitulum. c. ostendit naturam mebrorum valde carnosorum declarando que melioza sint ex eis.fo. lv.
Capitulum. ci. ostendit que partes de exterioribus volatilium sint magis digende: fanioresCaractère(s) non reproduit(s).fo. lvi.
Capitulu. cii. ostendit natura cerebri cu fuis nocumentis r quo preparari debeat anteq manducetur.fo. lvi.
Capitulu. ciii. ondit natura nuche r medulsle cum earum malitia futfe cum nocumentis.fo. lvii.
Capitulu. ciiii. often dit naturam oculozuzr lingue proquanto via cibi faciant ad nutrimentu.fo. lvii.
Capirulu. cv. ostendit natura carnis suriu: narium: cutis: gutturis r similiuim cartilaginosorum.fo. lviii.
Capitulu. cvi. ostendit natura cordis r pumonis r optum in via nutrimenti faciant adsanitateml.fo. lviii.
Capitulu. cvii. ondit natura stomachi: matricis: intestinoru r similiu p quato via cibi r nutrimeti faciut ad santiate.fo. lix.
Capitulu. cviii. ostedit natura epatis r spenis put faciut ad nutrimetu declarado que ipoz sint meliora r eligibiliora.fo. lix.
Capitulu. cix. ostendit natura testiculoru: renu:r uberu:r quod de eis fit magis digengendum.fo. lx.
Capitulu. cx. ostendit naturam peduz r caudaru animalu in via nutrimenti r quomodo preparandi sint.fo. lxi.
Capitulu. cxi. ostendit naturam sanguinis r pinguedinis pro quanto via cibi quandosumuntur.fo. lxi.
Capitulu. cxii. ostendit natura coplexionem utilitates r iuvaments ouozu invia nutrimeti tantumodo.fo. lxii.
Capitulum. cxiii. ostendit que oua sint melira ad sanitatem r que nutribilioza r magisdigenda.fo. lxiii.
Capitulu. cxiiii. ostendit quomodo coquantur oua r quis modus coquend fit melior ad sanitatem.fo. lxiii.
Capitulu. cxv. ostendit qd fit lac r q fit eius natura siue coplexio.fo. lxiii.
Capitulu. cxvi. ostendit quale quantuos fitlactis nutrimentum r que sint ipfius utilitates.fo. lxiiii.
Capitulu. csvii. ostendit quod lac fit bonus r laudabile ad sanitatem r quas debeat babere conditiones.fo. lxv.
Capitulu. cxviii. ostendit quod lac fit malu r quod acetosum r que nocumenta puentat ex eis.fo. lxvi.
Cap. cxix. ostedit de spebus lactis que funt in viu que fit melior digibilier.fo. lxvi.
Capitulum. cxx. declarat quibus corporibus et naturis lac etiam dectum fit conveniens.fo. lxvii.
Capitulu. cxxi. ostedit quomodo preparandum fit lac r que alia observanda sint anteipsius assumptionem.fo. lxvii.
Capitulum. cxxii. ponit que sint observan da post lactis assumptionem ne in stomacho corrumpatur.fo. lxviii.
Capitulu. cxxiii. ostedit que nocumenta proventat ex assidua lactis etia boni assumptione in multa corporis mebra.fo. lxviii.
Capitulu. cxxiiii. ostendit natura quoruda lacticinioru: fcz lactis coagulati: capitis lactis: butiri r buiusmodi.fo. lxix.
Capitulu. cxxv. ostendit naturam cafe recetis non saliti r illius etiam qui modicum falis babuerit.fo. lxix.
Capitulu. cxxvi. ostendit naturam cafe faliti r veteris etia no faliti et que sint eoru no cumenta.fo. lxx.
Capitulum. cxxvii. ostendit quis cafeus fit bonus r digendus:r que sint observada in eius comestione.fo. lxx.
Capitulu. cxxviii. ostendit in universli coplexione pisciu r nocumeta que proventiut ex assidus ipoz comestione.fo. lxxi.
Capitulum. cxxix. ostendit naturam pisciuz maritimorum et ipsos essepreceteris digendos.fo. lxxi.
Capitulum. cxxx. ostendit qui de piscibus fluvialibus digendi sint ratione fluminis et aque in quibus nati funt r degunt continue atos vescuntur.fo. lxxii.
Capitulum. cxxxi. ostendit qui pisces fluviales sint digendi ratione annerxorum flumini declarando et pisces petroli optimi sint r reliquis saniores.fo. lxxii.
Capitulu. cxxxii. ostendit et pisces lacunaru r paludu reprobandi sint r et pastus pisciusit intelligendus.fo. lxxii.
Capitulu. cxxxili. ostendit conditioes quas debet babere pisces laudabiles ex parte carnisr quatitatis eorum: fcz an magni fit parvis meliores rc.fo. lxxiii.
Capitulu. cxxxiiii. ostendit qui pisces digendi sint ex parte squamaru r que partes ipsorum sint laudabiliores.fo. lxxiiii.
Capitulum. cxxxv. ostendit quibus modis pisces coqui debeat:r quomodo meliores r quibus cu rebus preparandi atCaractère(s) non reproduit(s) codiendi sint anteCaractère(s) non latin(s) manducetur.fo. lxxiiii.
Capitulum. cxxxvi. ostendit naturam cacrorum r piscium salitorum cum proprietatib eorum rc.fo. lxxv.
Capitulum. cxxxvii. ponit octo conditiones regulas in comectione piscium oblernandas.fo. lxxv.
Capitulu. cxxxviii. docet cognoscere coplesxionem prima oderum oim per odorem et la poze fimul rc.fo. lxxvi.
Capitulum. cxxxix. ostendit et olera no sint comedenda eo quia nutrimentum eorum fit malum et precipue filuestrium omnino fus gtendum.fo. lxxvii.
Capitulu. cxl. ostedit de quibus fit Caractère(s) non reproduit(s)eiceps scribendu r quomodo illa sint a legentibus intelligenda.fo. lxxvii.
Capitulum. cxli. ostendit naturam r pprietates acetose r apij domestici: prout faciunt ad cibum.fo. lxxviii.
Capitulum. cxlii. ostendit naturam et pprietates basiliconis matoris et minoris siue gariofilati.fo. lxxviii.
Capitulum. cxliii. ostendi naturam et proprietates blitis bozaginis r buglose cum iuvamentis earum.fo. lxxix.
Capitulum. cxliii. ostedit naturam propritates r nocumenta cauliu r omnium specierum ipsrum.fo. lxxix.
Capitulum. cxlv. ostendit naturam endiule et cicoree que est una species eius cum fuis iuvamentis et nocumentis: prout ventut ad cibum.fo. lxxix.
Capitulu. cxlvi. ostedit natura eruce cu proprietatibus eius r nocumetis.fo. lxxx.
Capitulu. cxlvii. ostendit natura seniculi et modu uteni ipso sicut r ceteris bususmodi aperitiuis.fo. lxxx.
Capitulu. cxlviii. ostendit naturam lactuce ponendo laudes eius r iuvamenta ipsiusq ad sanitatem nocumenta.fo. lxxxi.
Capitulum. cxlix. ostendit naturam et proprietates maiozane: melisse:r mente quo adcibum rc.fo. lxxxi.
Capitulum. cl. naturam ostendit nasturipro quanto via cibi quadoqz venit cum fa latutijs.fo. lxxxii.
Capitulum. cli. ostedit naturam petroselini petabilonis r portulace pro quanto faciut ad cibu:r vt fic ad sanitatem.fo. lxxxii.
Capitulum. clii. ostendit naturam r proprietates rosifmarini et rute in via nutrimenti.fo. lxxxii.
Capitulum. cliii. ostendit naturam salute: sinapis: spinachie:r spargi: prout viaz nutrimenti ingrediunt.fo. lxxxiii.
Capitulum. cliiii. ostendit naturam radicuz in universali declaradno quale fit nutrimentum earu: deCaractère(s) non reproduit(s)du delcedit ad allium describendo pprietates eiusi.fo. lxxxiii.
Capitulum. clv. ostedit naturam bulbi siue scalonie r cepe cum nutrimento r proprietastibus eorum.fo. lxxxiiii.
Capitulum. clvi. ostendit naturam radicum cariote r enule cu pprietatibus ipsru facietibus ad sanitatis pseruatione.fo. lxxxv.
Capitulum. clvii. ostendit naturam et proprietates naporum r pastinacarum invia nutrimenti.fo. lxxxv.
Capitulum. clviii. ostendit naturam proprietates et operationes pozrozum pro quanto faciunt ad nutrimentum.fo. lxxxvi.
Capitulum. clix. ostendit naturam et proprietates raparum pro quanto faciunt adcibum.fo. lxxxvi.
Capitulum. clx. ostendit naturam proprietates r nocumenta ex comestione rassani provenienta.fo. lxxxvi.
Capitulum. clxi. ponit conditones attende. .
Capitulum. clxi. ponit conditiones attende das circa femina feu legumina que pro ferculis accipiunt.fo. lxxxvii.
Capitulum. clxii. ostendit naturam et proprietates ciceris albis et rubet in via nutrimenti.fo. lxxxvii.
Capitulum. clxiii. ostendit naturam fabarupm et dore pro quanto via cibi faciunt adsanitatem.fo. lxxxviii.
Capitulum. clxiiii. ostendit natura farri frumenti et spelte declarando quale fit r quantu vtriusq nutrimentum.fo. lxxxix.
Capitulum. clxv. ostendit naturam et proprietates saseolorum alborum r rubeorum in via cibi.fo. lxxxix.
Capitulum. clxvi. ostendit naturam lentis et nocumenta provenientia ex comestione ipsius.fo. xc.
Capitulum. clxvii. ostendit naturam et proprietates lupinorum r modum preparationis ipsozum.fo. xc.
Capitulum. clxviii. ostendit naturam r proprietates milij in via nutrimenti r panis eCaractère(s) non reproduit(s)similer.fo. xci.
Capitulum. clxix. ostendit naturam r pprietates ordi pro quanto in via cibi r nutrimeti venir.fo. xci.
Capitulum. clxx. ostendit naturam et pprietates papaueris: prout via cibi utitur a quis busdam.fo. xcii.
Capitulum. clxxi. ostendit naturam et nutrimentum panici et quibus modis debeat preparari.fo. xcii.
Capitulum. clxxii. ostendit naturam r nutrimentum pisorum r robiliozum cum proprietatibus eorum.fo. xcli.
Capitulum. clxxiii. ostendit naturam et proprietates rizi:r quibus modis ipfuz debeat preparari.fo. xciii.
Capitulum. clxxiiii. incipit de fructibus pertractare declarando et ipsi nequaqz sint manducandi ratione parui eorum nutrimenti.fo. xciii.
Capitulum. clxxv. ostendit fructus non esse manducandos ratione sui parui nutrimenti Caractère(s) non reproduit(s)plura inducetis nocumenta cum quibusdam regulis attendendis.fo. xciii.
Capitulum. clxxvi. ostendit quibus bomini bus fructus minus noceant et in qua bora assumendi sint.fo. xciii.
Capitulum. clxxvii. ostendit q fructud pmaxime sint fugiendi r quid etia facere oporteat post laudabiCaractère(s) non reproduit(s) fructuu comestione.fo. xcv.
Capitulum. clxxviii. ponit naturam et nutrimentum proprietateCaractère(s) non reproduit(s) angurie que bicistur batecha.fo. xcv.
Capitulum. clxxix. ostendit naturam proprietates et ivuamenta capparorum in via nitrimenti.fo. xcvi.
Capitulum. clxxx. ostendit naturam proprietates et malitiam nutrimenti citrulorum et cucumerum.fo. xcvi.
Capitulum. clxxxi. ostedit naturam proprietates r ivuamenta cucurbite in via solumdo nutrimenti.fo. xcvii.
Capitulum. clxxxii. ostendit naturam : nocumenta : et perniciosa pericula ex fungoru comestione puenientia:r qui eoru digendi sint et quomodo preparandi.fo. xcvii.
Capitulum. clxxxiii. ostendit naturam proprietates r nutrimentum tuberum que tartufele dicuntur.fo. xcviii.
Capitulum. clxxxiiii. ostendit naturas melonum r proprietates eoru in via nutrimeti declarando qui eorum deteriores r qui minus nociuf existant.fo. xcviii.
Capitulum. clxxxv. incipit ptractare de fructibus arborum declarado quibus naturis bumidt five recentes:r quibus sicci fructus conveniant.fo. xcix.
Capitulum. clxxxvi. ostendit naturam: nutrimentum:r utilitates amigdalarum dulcium in via cibi folumodo.fo. xcix.
Capitulum. clxxxvii. ostendit naturam r nutrimentum auelanarum cum fuis r invuametis r nocumentis.fo. c.
Capitulu. clxxxviii. ostedit naturam r pprietates castanearu nutrimentuCaractère(s) non reproduit(s) earu atCaractère(s) non reproduit(s) modu coctionis r preparationis ipsaz.fo. c.
Capitulum. clxxxix. ostedit naturam cerasorum dulcium r acrium cum eorum invuamentis r nocumetis.fo. ci.
Capitulum. cxc. ostendit naturam r proprietates invuamentaCaractère(s) non reproduit(s) citoniorum siue coctanorum.fo. ci.
Capitulum; cxci. ostendit naturam propietates et inuementa citri et partium eius similiter.fo. cii.
Capitulu. cxcii. ostendit naturam proprietates effectus five nocumenta puentetia ex comestione crisomilozum.fo. cii.
Capitulum. cxciii. ostendit naturam proprietates r nocumenta dactilorum in via solum modo nutrimenti.fo. ciii.
Capitulum. cxciiii. ostendit naturam pprietates et invuamenta sisticorum five pistachiorum.fo. ciii.
Capitulum. cxcv. ostendit naturam pprietates r nutrimentum ficuum bumidrum et recentium.fo. ciii.
Capitulum. cxcvii. ostendit naturam r nutimentum sicuum siccarum cum invamentis nocumentis earum.fo. ciiii.
Capitulum. cxcvii. ostendit naturam et proprietates invamenta qz ganatorum r specterum eorum.fo. ciiii.
Capitulum. cxcviii. ostendit naturam r iuvamenta iviubarum in via nutrimenti no facere ad sanitatem.fo. cv.
Capitulum. cxcix. ponit naturam proprietates et invamenta limorum et aranciurom et buiuscemodi.fo. cv.
Capitulum. cc. ostendit naturam r proprietates mespilorum um invamentis et nocumentis eorum.fo. cvi.
Capitulum. cci. ostendit naturam: proprietates:r invamenta morurum in via solumodo nutrimenti.fo. cvi.
Capitulum. ccii. ostendit naturma pprietates r nutrimentum nucumvialium cu fuis nocumentis.fo. cvii.
Capitulum. cciii. ostendit naturam: proprietates r invamenta olivarum suisqz cum nocuments.fo. cvii.
Capitulum. cciiii. ostendit naturam proprietates et invamenta persicucorum simulCaractère(s) non reproduit(s)r nocumenta ipsorum.fo. cviii.
Capitulum. ccv. ostendit naturam proprietates r invamenta pirozum simul cum nocumentis eoru.fo. cviii.
Capitulum. ccvi. ostendit naturam pinearu seu granorum eius declarando utilitates et proprietates ipsozu.fo. cix.
Capitulu. ccvii. ostendit naturam et pprietates pomoru et nocumenta prouenientis ex comestione ipsoru.fo. cix.
Capitulum. ccviii. ostendit naturam pprietates et nocumenta prunoru in via cibi solumodo et principaliter.fo. cx.
Capitulum. ccix. ostendit naturam r ppriestates siliquarum id est carubiarum declarando et ipse minime faciant ad nutrimentum.fo. cx.
Capitulum. ccx. ostendit naturam vuarum cum suis laudibus: proprietatibus: et invamentis.fo. cxj.
Capitulum. ccxi. ostedit natura vue passe cu pprietatibus eius r invamentis.fo. cxii.
Capitulum. ccxii. docet cognoscere naturam virtutes et proprietates compositorum aborum.fo. cxii.
Capitulum. ccxiii. ostendit naturam adipts et pinguedinis bado modum quo ipsis vtidebeamus.fo. csii.
Capitulu. ccxiii. ostendit naturam proprietates r invametns buuri et olei oliuaru persectarum.fo. cxiii.
Capitulum. ccv. ostendit naturam et ppriestates aceti declarando invamenta ipsius et nocumenta.fo. cxiii.
Capitulum. ccxvi. ostendit naturam operationes et proprietates acreste: et quius convenita naturis.fo. cxiii.
Capitulum. cxxvii. ostendit naturam r operationes mellis apum: declarando quibus complexionibus conveniat:r quibus naturis fit nocivum.fo. cxiiii.
Capitulum. ccxviii. ostendit natura ppriestates r invamenta mellis canne quod zuccarum dicitur.fo. cxv.
Capitulum. ccxix. ostendit naturam r pprietates sape seu vint simul cu nocumetis et vsu eius puenientibus.fo. cxv.
Capitulum. ccxx. ostendit naturam et pprietates salis simul cum eius invamentis r nocumentis.fo. cxvi.
Capitulum. ccxxi. ostendit naturam proprietates r invamenta seminum anisi r aneti in via condimenti.fo. cxvi.
Capitulum. ccxxii. ostendit natura r ppriestates coriandri simul cum invuamentis r no cumentis eius.fo. cxvii.
Capitulum. ccxxiii. ostendit naturam pprietates r invamenta cinamomi vt eo pro condimento utimur.fo. cxvii.
Capitulum.ccxxiiii. ostendit naturam pprietates et invameta croci qo a quibusdam zafaran dicitur.fo. cxvii.
Capitulum. ccxxv. ostendit naturam proprietates et invamenta gariosilorum et galange.fo. cxviii.
Capitulu. ccxxvi. ostendit naturam proprietates r invameta nucts muscate.fo. cxviii.
Capitulum. ccxxvii. ostendit naturam proprietates et invamenta piperis r specierum eius.fo. cxviii.
Capitulum. ccxxviii. ostendit naturam zinzi beris cum invametis r proprietatibus eius in via cibi.fo. cxix.
Capitulum. ccxxix. ostedit quid fit potus et quare boibus bibere sit necessariu.fo. cxix.
Capitulu. ccxxx. ostendit et stomacho teiu no nequaqz fit bibedu ppter nocumets que sequuntur.fo. cxx.
Capitulu. ccxxxi. ostendit et post cibu no sit bibendu anteqz ipse descendat de stomacho nisi paru: post aute descensum cibt cocessum fit bibere copiose.fo. cxx.
Capitulum. ccxxxii. ostedit et super quaida operationes r aliqua cibaria non sit biben dum vinu vel aqua.fo. cxxi.
Capitulu. ccxxxiii. ostendit nocumenta consequetia ad multitudine potus vini superflui r ad ebrietatem.fo. cxxi.
Capitulu. ccxxxiiii. ostendit que fit unicaiqz competens potus quantitas declarado etia quomodo curanda fit eius malitis fi quandoqz superstuerit.fo. cxxii.
Capitulum. ccxxxv. ostendit et vinum r qui liber alter potus non debeat esse valde insrigidatus.fo. cxxii.
Capitulum. ccxxxvi. ostendit quid sitvinum r que de ipso cosiderada sint : demu quibus bominibus eius potus sm priscos sapietes interdicatur.fo. cxxii.
Capitulu. ccxxxvii. ostedit qCaractère(s) non reproduit(s) vinu perfectu fit r optimu:r quibus personis vttle fit cu no superfluu accipitur.fo. cxxii.
Capitulu. ccxxxviii. ostedit invameta r utilitates vini laudabilis in ipus aiam r corpus pervenientis.fo. cxxiiii.
Capitulu. ccxxxix. ostendit qz magnu siue qz plurimu essevini nutrimenti cu quibusdam alus eius utilitatibus.fo. cxxv.
Capitulu. ccxl. ostedit nocumeta vini aqua ri: proprie per comixtionem aque in mentacum vino puro: vt veneti faciuint r plure alu.fo. cxxv.
Capitulum. ccxli. ostendit utilitates r invameta vint aquosi r subtilis naturaliter r et ipm quibusda sanis r febricitantib'plus cocoveniat qz aqua.fo. cxxvi.
Capitulu. ccxlii. ostendit natura r operationes vini albi planensi clari r subtilis in consistentia.fo. cxxvi.
Capitulu. ccxliii. ostedit naturam r proprietates vini citrinir potentis qbufqz personis ipsum convenita.fo. cxxvii.
Capitulu. ccxliii. ostendit natura proprietates r invamenta vini rubei r nigri simul declarando nocumenta vinoru grossoru r turbidorum.fo. cxxvii.
Capitulu. ccxlx. ostendit natura r proprietates vini dulcis simul cu nocumentis eius et invamentis.fo. cxxviii.
Capitulu. ccxlvi. ostendit naturaz r operatione vini acrestini: austeri: stiptici: pontici r simtliu.fo. cxxix.
Capitulu. ccxlvii. ostendit natura laudes r virtutes r invameta vini odorifer r simul nocumenta oppositi.fo. cxxix.
Capitulu. ccxlviii. ostedit natura r pprietates vini noui quod mustu dicit r ipsius nocumeta cu purificatu: bullitu:r clarum non fuerit.fo. cxxix.
Capitulu. ccxlix. ostendit natura r pprietates vini veteris declarando invamea r operationes eius qbufqz r quado couenita ratione medicine.fo. cxxx.
Capitulu. ccl. ostendit quid fit aqua r que fit a' coplexio quomodoqz no nutriat neqz nutrire possit.fo. cxxx.
Capitulu. ccli. ostendit que invamenta r utilitates proveniat in corpus ex laudabili aq bibita.fo. cxxxi.
Capitulu. cclii. ostedit q aqua fit laudabilis r melior alijs ad sanitate quatu est ex parte sue essentie.fo. cxxxi.
Capitulu. ccliii. ostendit que aqua r preciqque fontina laudabilior fit ex parte fue originis r loci ad que tendit necnon ex parte luti super quod transit.fo. cxxxii.
Capitulum. ccliiii. ostendit malitiam aqua ru fluminu r precipue per civitates transfeu tium vel prope illas existentium: paucis admodu exceptis.fo. cxxxii.
Capitulu. cclv. ostendit nocumenta r malitiam aque turbide docendo multifaria ipaz clarificare.fo. cxxxiii.
Capitulu. cclvi. ostendit malitia aquaru putelthu: cisterne: palludu:r omniu altaru non-currentiu.fo. cxxxiii.
Capitulu. cclvii. ostendit bonitate aque pluvialisr quomodo subtilior fit alijsr melior ad sanitatem.fo. cxxxiii.
Capitulu. cclviii. ostendit nocumeta puentietia ex potu aquevalde frigide.fo. cxxxiiii.
Capitulu. cclix. ostendit et aqua tepida necactu calida bibenda fit ficut nec illa que virtualiter calida fuerit: ut salsa: sulfurea: aluminosa rc.fo. cxxv.
Capitulu. cclx. ostendit quid decoctio asserat utilitatis in aqua que necessaria est proinfirmis r sanis pluribus.fo. cxxxvi.
Capitulum. cclxi. ostendit quid facere oporteat post cibi r potus assumptionem ut bona inde digestio celebretur ut preassumpta non corrupantur.fo. cxxxvi.
Capitulu. cclxii. ostendit quid fit somnus:r que fit eius necessitas:r que ipsius sint cause: quomodoqz faciat ad digestionis bonitatem.fo. cxxxvii.
Capitulu. cclxiii. ostendit que sintutilitates r invamenta somni temperat provenientis in virtutes animales r naturales corporis fatigati rc.fo. cxxxvii.
Capitulu. cclxiiii. ostendit nocumenta somni superlui provenienti in totu corpus et eius membra.fo. cxxxviii.
Capitulu. cclxv. ostendit qCaractère(s) non reproduit(s) no fit dormien du stomacho existete vacuo: similiter nec ilico post cibum assumtu sicut nec in meridie nisirc.fo. cxxxviii.
Capitulum. cclxvi. ostendit quomodo accubandum r dormiendum fit an supine fcz vel super latera: et super quod illorum:r quam tum.fo. cxxxix.
Capitulum. cclxvii. ostendit quid sitvigilia et et teperata conveniat sicut superflua maxime nocet.fo. cxxxix.
Capitulum. cclxviii. ostedit quid fit sommnu que cause eius r quid de ipso boc in loco cosiderandum fit licet rebus somniatis minime fit credendu.fo. cxl.
Capitulum. cclxix. ostendit quomodo qualitates somniorum r no ipsa somnia conside rada fint: ut sani dominiu bumoz fui corporis intelligant.fo. cxl.
Capitulum. cclxx. ostendit quod ab accidentibus anim fit abstienduz:r maxime post cibum r refectione ne digestionem qua corupere solent: fieri probibeant.fo. cxli.
Capitulum. cclxxi. ostendit que nocumenta in corpus prouveniat ex ira: iracudia : odio: suro re r similubus: postqz declaraverit qd ipsorum fit unumquodoqz.fo. cxli.
Capitulu. cclxxii. ostedit nocumeta puenie ex timore tristitia r solicitudine.fo. cxlii.
Capitulum. cclxxiii. ostedit nocumenta provenientia ex invidia et forti imaginatione postqz declaravenrit quid ipsa fit invuidia rc.cxliii.
Capitulu. cclxxiiii. ostedit invumeta gaudij teperatir nocumenta supflui copledo fermone de accidetibus anime.fo. cxliii.
Capitulum. cclxxv. ostendit et prefupposita digestionis perfetione adbuc perquirendum fit pro sanitate si que repletio in corpore facta fit r per que signa id comprehendesmus.fo. cxliii.
Capitulum. cclxxvi. ostendit que pericula imineant corpori cum repletio multa sanguinis in membris oibus assuerit.fo. cxliii.
Capitulum. cclxxvii. ostendit quomodo respletus ex sanguine superfluo: ut in. c. sugio ri dictum est: possit a dictis nocumentis preseruari: declarando qua evacuationum specie debeat inaniri.fo. cxlv.
Capitulu. cclxxviii. ostendit in quo tempore anni maxime fieri debeat flobothomia protaliu repletoru corporu preferuatione ficutr alioru cachochimoru.fo. cxlv.
Capitulu. cclxxix. ostendit quomodo repletus ex aliquo aloru bumoru debeat evacuari r ab egritu dinibus pseruari.fo. cxlvi.
Capitulu. cclxxx. ostendit purgationem protali preferuatione non esse cum fortibus medicinis faciendam propter grandia r plurisma eoru nocumenta.fo. cxlvii.
Capitulu. cclxxxi. ostendit cu quibus r qualibus purgatiuis medicinis sint corpa in vere pmaxime enacuada.fo. cxlvii.
Capitulu. cclxxxii. ponit quasda alias medicinas purgativas sanis utiles r corp' absqz nocumento mundificantes.fo. cxlviii.
Capitulum. cclxxxiii. ostendit quando quomodo r que laboriose sint accipiende medicine.fo. cxlviii.
Capitulum. cclxxxiiii. ostendit que repletio fit evacuanda per vomitu declarando q inde proveniant utilitates r corpori invamenta r quado fieri debet.fo. cxlix.
Capitulum. cclxxv. ostendit quanta fit utilitas r necessitas purgationis corporum in vere quomodoqz ex ea sani fiat ab egritudinibus putridis securi.fo. cxlix.
Capitulu. cclxxxvi. ostendit et sani pter oia que dicta funt debeant se custodire a causis fortiter extrinsecus alteratibus. Et que fitn ille rc.fo. cl.
Capitulum. cclxxxvii. ostendit et sanitatis restaurator scientificus esse debeat r ante curationem cognoscere patientis naturam: infirmitatem: causas eius:r tempora : postqz dicta dicen dis continuaurit.fo. cli.
Capitulum. cclxxxviii. docet cognoscere me dicu scientificu ex boc et ante curatione egri tudinis sciat r procurer virtutem forte conservare et debile fortificare.fo. cli.
Capitulu. cclxxxix. ostendit quomodo sapiens medicus virtutem corporis patientis coseruabit.fo. clii.
Capitulum. ccxc. ostendit et medicus sapiens ex boc etiaz cognoscatur et in primis causam egritudinis studeat remouerez eam oino abscindere.fo. clii.
Capitulu. ccxci. ostendit medicum scientem infirmo reddere sanitate debere causaz egritudinis abscindere per contraria r per illa quecuqz alia curare.fo. cliii.
Capitulum. ccxcii. ostendit salutiferu medicu in morbi curatione contrariu subito r vebemès non debere applicare: sed paulatim temper r ordinate.fo. cliii.
Capitulu. ccxciii. ostendit rationabilem medicum non debere ad ppinandum solutina sestinare: fed prius corp'lenire: canales aperire:r bumores digere.fo. cliiii.
Capitulum. ccxciiii. ostendit bonum medicum debere etiam in processu non semel causam morbi eradicare: et quas in egritudine materiali curatinas intetioes oporteat ipz obervare similiter ostendit.fo. clv.
Capitulum. ccxcv. ostendit cognoscere medicum rationaleme ex boc et cu predicris intentimbus pcedat r no ilico currat ad narcotica: ut emperict: fed tmmodo in extrema eis utatur necessitate.fo. clv.
Capitulum. ccxcvi. ostendit quado postpositis dictis inttionib' curatinis possit etia et debeat rationalis medicus ad narcotica cu cautela tame transire ne astatnes ulu cm pericum existiment.fo. clvi.
Capitulum. ccxvii. ostendit qualiter congnoscendus fit regularis r sapiens medicus excuratione coplicataru infirmatu.fo. clvi.
Capitulum. ccxcviii. in quo auctor se pmo de quibulda excusat : dein de presens opus exponit oun maioru patru cefure.fo. clvii.
Capitulum. ccxcix. in quo auctor altissimum r omnipotente deu deprecantur: vt pro fua pietate legentibus bunc librum sanitatem concedere signetur.fo. clvii.
Capitulum. ccc. r ultimu causa reddit buius tercentenarij: deinde gratias agit altissimo r fanctis eius ob operis perfecione r ipius cum sanitate figillationem.fo. clviii.