La table des matières est en cours de préparation.
Ouvrir la division INEPITOMEN DOMINI LEONHARti Fuchsij de humani corporis fabrica IndexFermer la division INEPITOMEN DOMINI LEONHARti Fuchsij de humani corporis fabrica Index
Ouvrir la division AFermer la division A
 • ABdominis musculi. 276
 • Abdominis musculorum usus. 280
 • Acetabulum. 24
 • Acetabulum femoriarticulan do paratum. 171
 • Additamenta sutura A . imi tantis. 45
 • Adeps seu pinguedo. 220
 • Adiutorium bracbij. 143
 • Caractère(s) non latin(s) processus. 134
 • Caractère(s) non latin(s) . 149
 • Caractère(s) non latin(s) . 85
 • Caractère(s) non latin(s) 155
 • Caractère(s) non latin(s) . 133
 • Caractère(s) non latin(s) 25
 • Anatome quid, et eius usus. 14
 • Anatome à medicis neglecta, et contempta. 3
 • Annularis digitus. 166
 • Andreas Vesalius. 29 et57
 • Caractère(s) non latin(s) . 160
 • Caractère(s) non latin(s) . 179
 • Anus 309
 • Caractère(s) non latin(s) . 212
 • Arabum error. 306
 • Aristotelis errores. 41 et75 et118
 • Caractère(s) non latin(s) . 28
 • Caractère(s) non latin(s) , 26
 • Articulus. 26
 • Caractère(s) non latin(s) . 186
 • Auris cartilago. 199
 • Caractère(s) non latin(s) 24
 • Caractère(s) non latin(s) 265
Ouvrir la division BFermer la division B
 • BCaractère(s) non latin(s). 25 et146
 • Balistae os. 186
 • Caractère(s) non latin(s) . 47
 • Caractère(s) non latin(s) . 47
 • Caractère(s) non latin(s) . 198
 • Caractère(s) non latin(s) . 199
 • Brachialis ossa octo. 155
 • Brachialis ossa octo. 157
 • Brachialis ossa quibus sedi-bus, ligamentis, et carti-laginibus obducantur. 156
 • Brachium. 143
 • Brachij motus quot. 261
 • Bucca. 229
Ouvrir la division CFermer la division C
 • CAelij erratum. 90
 • Calcis os. 189
 • Calcis oßis sedes terram afpi ciens. 189
 • Calis latus internum et externum quale 190
 • Cal is anterior pars. 190
 • Caluariacur cauernosa 38
 • Canini dentes. 66
 • Canis simiCaractère(s) non latin(s) sacri descripto. 107
 • Caput qua de causa factum 35
 • Capitis naturalis figura 36
 • Capitis non naturalis figura. 37
 • Caro ueteribus quid. 29
 • Cartilago quid. 197
 • Cartilago innominata. 202
 • Carolus Stephanus. 30 ,62
 • Carpi in Mondinum commen tarij 5
 • Caractère(s) non latin(s) . 155
 • Cartilago spinarum apicibus obnata. 85
 • Cartilago brachiale ab ulna dirimens. 154
 • Cartilagines quibus tibiae os-sìs sinus augentur. 180
 • Caractère(s) non latin(s) . 277
 • Ceruix. 24
 • Ceruix tali 188
 • Ceruini cordis usus. 129
 • Ceruicis uertebrae. 88
 • Ceruicis uertebrarum pro-cessuum transuer sorúna-tura 93
 • Caractère(s) non latin(s) . 24
 • Cilia. 199
 • Caractère(s) non latin(s) . 192
 • Caractère(s) non latin(s) . 138
 • Clauiculae ad summum hume-rum nexus. 141
 • Clauiculae substantia. 141
 • Clauicularum ad pectoris os articulatio.. 138
 • Caractère(s) non latin(s) . 179
 • Caractère(s) non latin(s) . 285
 • Compendiorum scribendo-rum et legendorum ratio. 10
 • Coccygis canini descriptio 113
 • Caractère(s) non latin(s) . 113
 • Coccygis obis in homine de- lineatio 115
 • Kcvfu\ot. 162
 • Connexus obium quae nullum motum habent. 27
 • Caractère(s) non latin(s) . 134
 • Cornix quid. 24
 • Caractère(s) non latin(s) . 146
 • Caractère(s) non latin(s) . 24
 • Coronalis futura. 41
 • Cornelij Celsi error dete- ctus 39 et204
 • Costae uerae et spuriae. 118
 • Costarum ductus. 127
 • Costarum substantia. 118
 • Costarum sinus. 120
 • Costarum laeuitas et asperitas. 120
 • Costarum asperum tubercu- lum. 121
 • Costarum aduertebras arti- culatio. 121
 • Caractère(s) non latin(s) . 24
 • Coxendicis os. 168 et171
 • Coxendicis o?is appendix. 172
 • Coxendicis o?is acutus pro-cessus. 172
 • Caractère(s) non latin(s) . 91
 • Caractère(s) non latin(s) . 69
 • Caractère(s) non latin(s) . 306
 • Caractère(s) non latin(s) .' 179
 • Caractère(s) non latin(s) . 160
 • Cubitus. 148
 • Cuticula. 218
 • Cutis substantia 216
 • Cuneiforme os. 48
Ouvrir la division DFermer la division D
 • Costarum laeuitas et asperi-Danturi 162
 • Dearticulationis et co-articulationis species 26
 • Caractère(s) non latin(s) . 263
 • Dens. 90
 • Dentium usus 69
 • Dentium numerus. 66
 • Dentes sensu praediti. 66
 • Dentes esse ossa. 65
 • Aigua 216
 • Dorsum ???e?tes musculi. 255
 • Caractère(s) non latin(s) . 26
 • Caractère(s) non latin(s) . 274
 • Differentiae commissurarum o?ium. 25
 • Digitorum numerus 165
 • Digiti cur inaequales. 166
 • Digiti cur unguibus donati. 196
 • Caractère(s) non latin(s) . 66
Ouvrir la division EFermer la division E
Ouvrir la division FFermer la division F
 • Femoris superius caput 175
 • Femoris superius caput 176
 • Femoris rotatores. 177
 • Femoris per ipsius longitu- dinem forma. 178
 • Femoris musculi. 311
 • Fibula. 179
 • Fibulae ad tibiae os nexus. 180
 • Fibulae cum talo articulatio. 182
 • Fibulae per ipsius longitudi-nem forma. 184
 • Fictae seu mendosae suturae. 41
 • Focile maius et minus. 148 et179
 • Foramen (Jvfo et ìes. 174
 • Foramina odorum et aerius 72
 • Foramina neruis emittendis parata. 85
 • Frontis os unum. 44
 • Frons cur uoluntario motu praedita. 221
 • In fronte transucrsae sectiones nes non tentandae. 222
 • Frontis cutis cur depilis. 222
 • Frontis musculosa substantia. 221
 • Furcula superior. 125
Ouvrir la division GFermer la division G
 • GAlenus simiarum et canum historiam descri psit. 12
 • An e Galeno dissectio commo de petipobit. 6
 • Galeni Anatomica qui in Epi-tomen redegerint. 6
 • Galeni locus difficilis emen-datus, et explicatus. 51
 • Galeni locus difficilis emen-datus, et explicatus. 53
 • Caractère(s) non latin(s) . 66
 • Genurotula. 185
 • Genuini dentes. 68
 • Caractère(s) non latin(s) . 27
 • Caractère(s) non latin(s) . 146
 • Caractère(s) non latin(s) . 24
 • Caractère(s) non latin(s) . 239
 • Caractère(s) non latin(s) . 229
 • Caractère(s) non latin(s) . 27
 • Grandinosum os 192
 • Caractère(s) non latin(s) . 47 et151
 • Caractère(s) non latin(s) . 47 et151
 • Gultur.. 201
Ouvrir la division HFermer la division H
 • HOmo cur pluribus obibus constet. 34
 • Humerus 143
 • Humeri partes mediae. 142
 • Humani pectoris oßis descriptio. 124
 • Hyoides os. 78
 • Hyoidis oßis latera. 79
 • Hyoidis oßis duplices muscu li. 237
 • Hypochondria. 119
Ouvrir la division IFermer la division I
 • Caractère(s) non latin(s) . 168
 • Caractère(s) non latin(s) . 277
 • Ilium os. 168
 • Ilij oßis sedes sacro oßicommissa qualis. 169
 • Iliu oßis pars retrorsum magis quãsacri oßis trãsuersi processus exporrecti. 170
 • Incisorij dentes. 66
 • intercostales musculi utrínq; uiginti duo. 272
 • Index digitus. 165
 • Ioannes Guinterius Ander-nacus. 6
 • Iodocus Vuillichius 7
 • Caractère(s) non latin(s) . 168
 • Caractère(s) non latin(s) . 25
 • Caractère(s) non latin(s) . 50
 • Iugulum. 125
 • Iulij Pollucis erratum. 90
Ouvrir la division LFermer la division L
 • LAbiorum substantia. 229
 • Caractère(s) non latin(s) . 168
 • Caractère(s) non latin(s) . 201
 • Laryngis musculi. 243
 • Laryngis ligamenta. 248
 • Laryngis cartilagines tres. 201
 • Linea uitalis et cordis. 296
 • Ligamentum quid. 206
 • Ligamenti et nerui permistio. 211
 • Ligamenta annularia. 207
 • Ligamenta communia. 209
 • Ligamentorum substantia. 207
 • Ligamentorum differentiae. 208
 • Ligamenti et nerui in muscu lo neceßitas. 210
 • Lingula. 203 et248
 • Lingua musculi. 240
 • Lingua musculis eget. 240
 • Lumborum uertebrae. 104
 • Lumborum uertebraru pro- cessuum numerus. 105
Ouvrir la division MFermer la division M
 • Mala. 231
 • Malum granatum 127
 • Malleolus interior. 182
 • Malleolus exterior 183
 • Manus quid. 302
 • Maxillae superioris ossa. 58
 • Maxilla homini cur breuißi- ma. 63
 • Maxilla inferioris ossa. 63
 • Foramina. 64
 • Maxillares dentes. 67
 • Maxillae inferioris motus. 233
 • Medius digitus, et eius no-mina. 165
 • Medico anatomes cognitio et utilis et necessaria. 18
 • Membrana carnosa. 219
 • Mendosae suture. 41
 • Caractère(s) non latin(s) . 160
 • Caractère(s) non latin(s) . 97
 • Caractère(s) non latin(s) . 175
 • Mòxv seu mola. 185
 • Mondini de Anatome scri- ptum. 4
 • Mons Veneris uel Martis. 296
 • Musculus quid. 210
 • Musculum esse inter ligamen-tum et neruum natura me dium. 211
 • Musculoru partes tres 211
 • Musculoru partes tres 212
 • Musculoru differentiae. 212 Musculoru impre?iones. 215
Ouvrir la division NFermer la division N
 • NAsialae seu pinnulae 200
 • Nasi cartilagines. 200
 • Naturae in creando thorace industria. 116
 • Heruum quid ueteres dixerint. 29
Ouvrir la division OFermer la division O
 • Oculi cur mobiles. 225
 • Caractère(s) non latin(s) . 149 et290
 • Caractère(s) non latin(s) . 148
 • Caractère(s) non latin(s) . 129
 • Caractère(s) non latin(s) . 113
 • Organum auditus. 55
 • Os quid, et oßium usus, et differentia. 30
 • Os basilare. 49
 • Oßicula sesaminis. 167 et195
 • Os cordis ut inuestigandum 128
 • Os cordis mirae magnitudinis in elephanto 128
 • Os cordis officinarum qua- le. 129
 • oßiculum incudi compara- tum. 56
 • Oßium digitorum iustamagni tudo. 163
 • Ossa digitorum cur suprà, in- fraq; craßiora. 164
 • Oßiculum malleo simile. 56
 • Oßium numerus. 33
 • Oßiu sacri oßis lateribus co- missorum usus. 169
 • Oßium sacro oßi cõnexorum in uiris et mulieribus dif- ferentia. 173
 • Os nauiculare. 190
 • Os palati. 49
 • Ossa praeruptae rupi simi- lia. 55
 • Ossa thoracis. 117
 • Os sacrum. 107
 • Oßis sacri in homine descri-ptio. 109
 • Caractère(s) non latin(s) . 23
 • Caractère(s) non latin(s) . 25
Ouvrir la division PFermer la division P
 • Palpebrae. 198
 • Palpebrarum constitu- tio. 223
 • Palma et pecten. 160
 • Panniculus carnosus. 219
 • tletfacrpayis: 139
 • Parietalia. 44
 • Patella. 185
 • Patellae substãtia et usus. 186
 • Pectus quid. 116
 • Pectoris oßis descriptio. 122
 • Pectoris oßis substantia. 127
 • Pedis digiti 195
 • Pedij oßium interualla. 194
 • Penis musculi 304
 • Pericles. 37
 • Caractère(s) non latin(s) . 40
 • Caractère(s) non latin(s) . 179
 • Peritonaeum. 280
 • Caractère(s) non latin(s) . 32
 • Pes. 186
 • Philosophi ueteres Anatomiae studiosi. 19
 • Caractère(s) non latin(s) . 220
 • Pinguedinis generatio. 220
 • Caractère(s) non latin(s) . 91
 • Pyxis 24
 • Caractère(s) non latin(s) . 148
 • Plãtae seu pedij historia. 194
 • Plantae ad tarsum articula-tio. 194
 • Caractère(s) non latin(s) . 129
 • Pollex. 165
 • Pollucis erratum. 90
 • Caractère(s) non latin(s) . 192
 • Processus quid et eius usus. 23
 • Processus tres oßis tempo-ris. 47
 • Caractère(s) non latin(s) . 179
 • Caractère(s) non latin(s) . 221
 • Caractère(s) non latin(s) . 189
 • Caractère(s) non latin(s) . 200
 • Pubis et pectinis os. 168
 • Pubis oßis historia. 173
 • Pubis OS cur maximo forami-ne peruium. 174
Ouvrir la division QFermer la division Q
Ouvrir la division RFermer la division R
 • Radius 148
 • Radij ad ulnam articula tio. 152
 • Radij obliquitas. 152
 • Radij ad humerum articula-tio. 150
 • Raseta. 155 et191
 • Caractère(s) non latin(s) . 27
 • Reges et principes Anato-mes studio incensi. 19
 • Respiratio naturalis. 276
 • Rotatores femoris duo. 177
 • Rotulagenu. 185
Ouvrir la division SFermer la division S
 • SCapulae nomina, situs, nu-merus, et nexus. 129
 • Scapulae spina. 130
 • Scapulae ceruix. 132
 • Scapulae processus duo. 133
 • Scapulae dorsum, et usus. 136
 • Caractère(s) non latin(s) . 22
 • Caractère(s) non latin(s) . 190
 • Caractère(s) non latin(s) . 22
 • Caractère(s) non latin(s) . 162
 • Scoptulum opertum. 129
 • Spatula. 129
 • Scutum. 127
 • Septum transuersum. 274
 • cius figura. 274
 • membranae. 275
 • Sinuum et cauernularum os- sium usus. 31
 • Sinus glandulã continens. 73
 • Sinus in lateribus sacri oßis. 111
 • Sinus inter tali cu calce com-missuras apparens 188
 • Sinus sigmoides. 134 et149
 • Sinus quo craßißimus corpo ris neruus fertur. 172
 • Sinus ad quem decimus fe-mur mouentium musculus fertur. 172
 • Sinus cui femur ad tibiam ar-ticulatur. 179
 • Caractère(s) non latin(s) . 26
 • Caractère(s) non latin(s) . 28
 • Caractère(s) non latin(s) . 28
 • Syncipitis ossa 44
 • Caractère(s) non latin(s) . 206
 • Caractère(s) non latin(s) . 29
 • Caractère(s) non latin(s) . 28
 • Caractère(s) non latin(s) . 159
 • Spina Ilium oßis. 170
 • Spinae usus et nomina. 81
 • Spinalis medullae neceßitas. 82
 • Spina cur non ex duobus aut tribus longis oßibus. 83
 • Spinarum ductus. 101
 • Spinalem medullam transmit tentia furamina cur inae qualia. 84
 • Spinae partes. 88
 • Spinae uertebris non par ma gnitudo. 83
 • Spinae oßis sacri. 112
 • Spina tibiae. 184
 • Caractère(s) non latin(s) . 50
 • Squamosae conglutinatio-nes. 42
 • Caractère(s) non latin(s) . 194
 • Caractère(s) non latin(s) . 47
 • Caractère(s) non latin(s) . 151
 • Stucture oßium bifariàm com mittuntur. 28
 • Sutura. 27
 • Suturarum usus. 39
 • Suturorum numerus. 40
 • Caractère(s) non latin(s) . 125
 • Caractère(s) non latin(s) . 311
 • Caractère(s) non latin(s) . 182
Ouvrir la division TFermer la division T
 • Caractère(s) non latin(s) . 186
 • Tali adcalem contextus. 188
 • Talumante dissectionetactui non occurrere. 183
 • Talicum osse nauiculari arti- culus. 188
 • Caractère(s) non latin(s) . 191
 • Tarsi oßium forma et quanti tas uaria. 193
 • Caractère(s) non latin(s) . 212
 • Tendines quãdo musculis den tur. 212
 • Testium musculi. 305
 • Caractère(s) non latin(s) . 187
 • Theodori Gazae error. 205
 • Thersites. 37
 • Thorax. 116
 • Thoracis motus uoluntarius. 270
 • Tibia 179
 • Tibiae oßis et fibulae appen-dices. 179
 • Tibiae oßis et fibulae sinus ac tubera quibus talo articu-latur. 181
 • Tibiam mouétes musculi. 318
 • Tibiae oßis per ipsius longitu dinem forma. 184
 • Caractère(s) non latin(s) . 24
 • Caractère(s) non latin(s) . 201
Ouvrir la division VFermer la division V
 • VEsalij de fabrica corpo-ris humani commen tarij. 7
 • Vesicae musculi 307
 • Veteres pueros in consectio-nibus exercuerunt. 18
 • Vertebrarum coarticula-tio. 87
 • Vertebrarum ligamenta. 260
 • Vlna. 148
 • Vlnae ad humerum articula-tio. 148
 • Vlnae ad brachiale ductus. 150
 • Vngues. 196
 • Vngues cur mediocriter du- ri. 196
 • Vngues cur rotundi. 197
 • Vngues quare augentur. 197
 • Volcatius uates sedigitus ap- pellatus. 166
 • Vola quid. 285
 • Vteri muliebris musculi. 306
Ouvrir la division Fermer la division
Ouvrir la division XFermer la division X
Ouvrir la division ZFermer la division Z