Ouvrir la division Rerum in hoc libello præcipuè obseruandarum Index. Fermer la division Rerum in hoc libello præcipuè obseruandarum Index.
Ouvrir la division Fermer la division
ABsynthii vsus. 126
Acori vsus. 110
Aetates aliæ aliis patiétiores inediæ. 32
Alguatui curatio. 155
Aliabas quid senserit de argenti viui natura. 142
Aloes in vlceribus medendis vsus. 125
Althaeæ radicum vsus. 110
Amygdalarum vsus. 30
Antimonii vsus in vlce ribus pudendorum cu randis 125
Apoplexia qualis morbus 77
Apostemata frigidaquo modo curanda 113
Arquati morbi cura 103
Argétum viuum auditui nocet 148
Argentum viuum igne non vincitur 145
Argétum viuum in me dicina plus nocet Caractère(s) non reproduit(s)quàm prodest. 147
Argentum viuum quo modo à superfluitate purgatur. 148
quo pacto in aceto corrigatur. 152
Argentum viuum qua ratione sublimetur, vt in morbis vsui sit. 86
Argentum viuum sublimatú intersicit. 145
Argenti viui sumus paralysin operatur. 149
neruis obest. 149
Argenti viui medicina offensiones in corporibus relinquit.Caractère(s) non reproduit(s)
Argenti viui nocumenta. 21
correetio. 151
Argenti viui vis in medicina. 150
vsus cius vltimus est, cú scilicet aliis nihil proficimus. 150
Argéti viui temperies. 140
Arnaldi diacatholicon. 121
Arsenicum quam facultatem habcat. 142
Asthinatis quatuor species. 91
Auditus cerruptus quo pacto per lignum sanctum curctur. 87
Auditus male in sene affectus quomodo curetur. 87
Auditus obtusi causa. 86
Auellanarum corticum et vstarum vsus in pitorum casu. 135
Augustini suessani syrupus. 121
Ouvrir la division Fermer la division
BEtonice vsus in mor bi Gallici medicina. 153
Boraginis vsus. 40
Buglossæ vsus. 131
Ouvrir la division Fermer la division
CAmillus Musettula quomodo curatus sit ab imnrodicis vigiltis. 60
Cancer ex haemorrhoitlibus saepe prouenit. 88
Cancri cura in matrice praedominante cholera adusta. 107
Cancri in matrice mulieris curatio. 107
Cephalca qualissit morbus. 51
Cephalee curatio, phlegamate existente causa. 52
in sene cholerico vel fanguinco. 54
in iuuene melancholico. 54
Cephalee curatio in sene phlegmatico vel melancholico. 58
Cephalcæ morbi causa. 51
Cerebrum malè affectum, qui morbi sequantur. 62
Choleram rubeam esse immodicarum vigilia rum causam. 59
Cnolerici minus patien tes inediae. 32
Cibus optimus quis. 23
Cibus quantus esse debeat. 46
Cichorea cú ligno sancto quando decoquenda. 40
Cichoreæ succus. 130
Cinaprum an sit argentum viuum. 144
Cinapri virtus. 149
Coiru abstineat, qui curatur per lignum sanctum. 33
Cemitialis morbi causa. 71
Comitialis morbi cura in insantibus. 73
Comitialis morbus in muliere quomodo cu ratus sit. 73
Conceptionem prohibens morbus. 105
Contractionis curatio. 82
Cordialtum florù vsus. 132
Coriàdri praeparati vis in amaris mitigandis. 43
Cucumeris asinini vsus. 132
Cupressi nucum vsus. 127
Ouvrir la division Fermer la division
DOlor Caractère(s) non reproduit(s)sit. 152
Diçta in curatione ligni sancti qualis con stituenda. 30
Diaeta resumptiua qualis esse debeat in curatione per lignum sanctum. 30
Diaete variis dispositionibus conuenit. 31
Diaetam variãdam esse. 31
Diachilon emplastrù. 127
Ouvrir la division Fermer la division
EBenus à ligno sancto quid differat. 10
Ebenus promptissimè accenditur. 10
Ebení natura, et vsus in medicina. 9
Elephantiç curatio. 110
Emprosthotonus. 82
Endiuia quando decoquenda cum ligno sancto. 40
Epilepsia quare frequé ter infantes corripiat. 76
Epilepsiæ causa. 71
Epilepsie curation in iuuene sanguinco vel cholerico. 73
in tuuene phlegmatico vel melancholico. 74
Epilepsiæ remedia in pueris. 75
Ouvrir la division Fermer la division
FAmes periculosa post nimiam satietatem. 52
Fastidii causae. 98
Fastidii curatio in iuuc ne cholerico vel sanguinco. 93
in phlegmatico vel melancho lico. 98
Fissuræ manuum et pedum vnde oriãtur. 135
Foeni graeci vsus. 127
Frigus humores désat. 27
Fumiterræ in medicina vsus. 131
Ouvrir la division Fermer la division
Gallicus morb. quid sit. 117
Gallici morbi cã. 117
Gallici morbi curatio repeti debet. 47
Gallici morbi praesens medicina. 3
Gallicus morbus vnde ad nos peruenerit. 3
Gallicus morbus inueteratus quomodo curandus. 45, & 153
Gallicus morbus recés vbi sumat initium. 119
Gallicus morbus recés qùo curetur. 44
Gallici morbi pustulæ variæ pro humoris va rietate. 128
Gallici morbi inuctera ti vlcera maligna qua ratione curentur. 155
Gallici morbi tumores quo pacto curentur, quaeque eorum sunt causae. 154
Gallinarù carnis vsus. 31
Gingiuarum imbecillitatis causa. 90
Ouvrir la division Fermer la division
HAemorrhoides saepe polypum gignunt. 88
Hecticæ curatio, aposte mate copiam in causa existente. 95
Hectica ligno sancto curatur. 25
Hermes alchimista. 140
Hernia intestinalis. 109
Herniæ genera. 109
Hestedeen esse lignum sanctum 9
Hepatis apostema quo pacto curetur. 100
Hepatis calefacti remedia. 138
Hordei vsus. 131
Hydropicus iuuenis phlegmaticus vel melancholicus quomodo curandus. 102
Hydropici ab aqua pro hibendi, vt etiam nee videant. 103
Hydropisis curatio. 102
Ouvrir la division Fermer la division
ICtericus morbus quo modo curetur. 103
Iecoris affectiones. 62
Iecoris morbi. 100
Indicus morbus. 118
Indicum lignum vnde adferatur. 3
Ischiadicæ remedia. 111
Iuæ arthriticæ vsus in curatione morbi Gallici. 122
Iuncturarum morbi cu ratio. 111
Ouvrir la division Fermer la division
KAron apud Auicesse lignù sanctum. 9
Ouvrir la division Fermer la division
LAcrymarum fluxus cura in iuuene cho rerico vel sanguineo. 85
in phlegmatico vel melancholico. 85
Lacrymarum fluxus ni mius vnde proueniat. 85
quomodo curandus. 85
Lacrymarù fluxus praeter naturã quomodo curetur in senibus. 36
Lepræ curatio. 110
Lignum sanctu multi nutriméti est. 15, & 24
Lignù sanctù calidù et siccum est. 17
Lignù sanctù medicinã esse antidotariam. 10
Lignù santù vbi praestantius nascatur. 12
Lignum sanctù quãdiu decoquendum. 41
Lignum sanctum quare diuersas sortiatur operationes. 48
Lignum sanctum qua aetate esse debeat. 13
Lignum sanctum temperatissimum est. 16
Lignum sanctum quos curet morbos. 25
Ligni sancti amaritudo quo pacto auferatur. 43
Ligni sancti natura. 13
Ligni sancti decoctio qùo praeparanda. 37
Ligni sancti decoctio longa sit. 37
Ligni sancti decoctionis varii gradus. 41
Ligni sancti decoctiões quot sint. 38. & 39
Ligni sancti effectus. 32
Ligni sancti electio. 13
Ligni sancti materia du ra. 14
Ligni sancti medicina qùo administretur in morbo Gallico. 45
Ligni sancti medicina qua forma cõficiatur. 36
Ligni sancti medicinæ administrandæ tempus. 27
Ligni sancti natura et effectus. 9
Ligni sancti proprietates. 19
Ligni sancti quæ partes optimæ sint. 13
Ligni sancti syrupus quando sumendus. 42
Ligni sancti varius et multiplex vsus in medicinis. 3, & 19
Ligno sancto curandus quem locù eligere debeat. 26
quomodo curãdus sit iuuenis cholericus vel sanguineus in morbo Gallico inueterato. 153
Linguæ spasmus quomodo curandus. 127
Lini feminis vsus. 127
Lithargyril vsus in vlceribus medendis. 125
Lupuli vsus. 131
Ouvrir la division Fermer la division
MAluarum vsus. 126
Manus aqua frigida non lauandae. 34
Matrix mulicris ceusentina, omnes humo res recipit. 105
Matricis cancer quomo do curetur. 107
Matricis fluxus propter hepatis frigiditatem quomodo curetur. 105
Matricis morbus propter iecoris caliditatem. 106
Medicina quæ sit optima. 23
Medicina cadè quo pacto pofsit morbos diuersos curare. 25
Medicina quæ secundi gradus sit. 17
Medicina qùo acommo danda diuersis dispositionibus. 8
Medicina tèperata quæ sit. 16
Medicinã eãdé diuersa non posse operari. 5
Medicinã nò omnibus naturis conuenire. 7
Melãcholia cancrum in matrice mulicrum gignit. 107
Melancholiæ memoriã et intellectu corrùpèti qùo medeatur. 65
Melancholaæ quo reme dioru genere curétur in sene cholerico vel sanguinco. 69
in iuuene cholerico vel sangninco. 68
Melaàcholiæ remedia in iuuene phlegmatico vel melàcholico. 69
Melancholiæ morbus multiplex. 67
Melancholiam inucteratam vix aliis medici nis curari quàm ligno sancto. 68
Memoria et intellectus in iuuene phtegmatico, vel melancholico, quo pacto restituatur. 64, & 65
Memoriæ amissæ causa. 61
Memoriæ et intellectus cura in sene cholerico vel sanguinco. 66
in iuuene cholerico vel sanguinco, phlegmate existente in causa. 59
Memoriæ laboràtis curaem sene phlegmaticovel melàcholico 65
Mercurii vnétiois vsus. 46
Morbi difficiles curatu. 127
Myrtillorù succi vsus. 134
Ouvrir la division Fermer la division
NArium morbi. 88
Nariù morbi quomodo curéntur in sin gulis aetatibus Caractère(s) non reproduit(s) . Caractère(s) non reproduit(s)
Nauseæ stomachi quo subuenieudum. 43
Ouvrir la division Fermer la division
OLeú myrtinù. 134
Opisthotonus. 82
Oris vlcera. 131
Ossis corruption. 156
Oui albumen. 130
Ouvrir la division Fermer la division
PAnis qualis esse debeat. 29
Pane biscocto quare vtenduni. 28
Papaueris nigri vsus. 134
Paralysis morbus. 77
Paralysis in iuuene cholerico. 79
in senibus. 81
in phlegmatico vel melancholico. 30
Pertorata herba. 153
Phasianorum vsus. 31
Phlebotomia. 135
Phlegma causa amissi intellectus. 63
Phlegmatici serùt inerliam. 61
Phthisis morbus. 93
Phthisis curatio. 94
Phthisis ligno sancto curatur. 94
Pilulæ aggregatiuae. 131
Pilulæ nimirerrae. 131
Pilorum casus. 154
Plumbi vsti vsus. 125
Podagra curatio. 111
Podagra ligno sancto curatur. 25
Polypi morbus nast. 88
Polypi causa. 88
Potus optimus quis. 23
Purgàdus quomodo ci bandus. 42
Purgationù modus. 42
Puslularum multitudo in morbo Gallico. 118
Ouvrir la division Fermer la division
RAmex herniæ spocics. 109
Ramula qùo curãda. 89
Regii morbi curatio. 103
Renù morbi cura. 104
Renum vlcera. 104
Rheupontici vsus. 122
Rhodomellis saccharini vtilitas. 132
Rosarum rubearù vsus. 122
Rosarum incompletarum vsus. 132
Ouvrir la division Fermer la division
SAcchari rosaccivsus. 43
Saluiæ vsus. 153
Sanguinci tolerãtiorés inediæ quam cholorici. 32
Sanguinis draconis vsus. 125
Scrophulæ puerorù. 113
Serpéris pinguedo. 134
Siccinatura. 28
Simplicium consideratio. 9
Sol quo pacto calefaciat. 12
Spasmi cura. 82
Spiritus foetidi curatio. 99
Sõnù quæ prouocèt. 34
Sterilitatis causae. 106
Sterilitatis remedia. 106
Stomachi apostematis causa. 99
Styracis vsus. 139
Sudor quibus prouocetur. 35
Sudor copiosior. 35
Sudor elicitur. 35
Sulphur in argento viuo. 144
Ouvrir la division Fermer la division
TAbes morbus. 93
Talpæ pinguedo. 134
Tamaricis sructus. 129
Tartarù combùstù. 130
Tetanus. 82
Ouvrir la division Fermer la division
VAricù remedia. 110
Ventrem prohibètia. 33
Vertiginis causae. 70
Vertiginis cura. 70
Visicæ curatio. 104
Vigilia immodica. 60
in sene cholerico vel sanguineo. 60
in sene phlegmatico vel melancholico. 61
Vigiliæ immodicæ causa. Caractère(s) non reproduit(s)
Vini multiplices effectus. 165
Vini decoctio. 163
Vinum medicamentorum vehiculum. 157
Vinum canonicè conficiendum. 160
Vinum eligendum. 161
Vinum à medicina no absit. 158
Vinù in medicina. 158
Vinù quãdo dãdù. 160
Vinum vetus eligenctu. 162
Violarum vsus. 126
Vlcerum in tibiis remedia. 40
Vlcera matricis. 108
Vlcera oris. Caractère(s) non reproduit(s)
Vlcera virgae. 123
Vlceribus oris gargarismus vtilis. 132
Vniuersalia ad particularia viã ostendunt. Caractère(s) non reproduit(s)
Vuæ passæ vsus. 30
Vuluæ morborum causa. 105
Ouvrir la division Fermer la division
YDrargyros vnde di catur. 141
Ouvrir la division Fermer la division
ZInzifur. 144
Zirbale Arabicè genus herniæ est. 109