La table des matières est en cours de préparation.
Ouvrir la division INDEX COPIOSISSIMVS IN SEPTEM LIBROS DE NATURALI PARTE MEDICINÆ IOANNIS FERNELIJ.Fermer la division INDEX COPIOSISSIMVS IN SEPTEM LIBROS DE NATURALI PARTE MEDICINÆ IOANNIS FERNELIJ.
Abdominis musculi. 58
Abortu vite extremum animal siccius reddi 59
Acetabula336
Accretio à procreatione differt 36
Actio.383
Actionis medicae tria genera 12
Actionis communes 315
Actiones propriae345
Actionu corporis causam esse animã321
Actus & effectus differentia4
Adeps. 247 Adeps in pectore163
Adeps in ventre 163
Adipis procreatio 162
Adipis differentiae162
Adipem corporis partem non esse 199
Adolescentia, cuius partes sunt 4, 262
Adpetitio postrema est facultatu interiorum 363
Adpetitus triplex 366, 518
Adpetitus animalis 365
Adpetitus rationalis365
Adpetitus vt ab externis causis moueatur 520
Adpetitus triplex, rationalis, cupiditas, iracundia 423
Adpetitus rationis particeps 520
Adpetituum differentiae364
Adpetitus omnes à reliquis facultatibus distingui 426
Aduentitiae corporis qualitates in temperamenti ratione non continentur 254
Aduersariorum subterfugium, & confutatio multis argumentis 404
Aduersarioru rationes, 1, 2, & 3. de elementis 211
Aduersae rationes 196
Aduersariorum refutatio 198
Acgritudines animi 522, 523
Aërem pabulum esse flammae279
Aëris, spiritus & sanguinis distributio per pulmones 557
Aestate acrior in nobis est calor quàm hyeme 308
Aetates quinque 62
Aetatum temperamenta 261
Caractère(s) non reproduit(s)23
Album crassunq semen 585
Alexander Aphrodisaeus276
Alia demonstratio 4, facultatum naturalium 342
Aliam mouentium, aliam sentientium esse compositionem 374
Aliam cerebri & spinae, aliam ossium esse medullam 164
Alia temperamentorum, alia dominantium humorum esse nomina 266
Alia temperamentorum, alia dominantium humorum esse nomina 1, 2, 3, 4, 5 & 6. rationes 267
Alimenta coctione non putrescere 33
Alimenti praeparatio in ore 428, & 429
Alimenti distributio ad iecur 438
Alimenti in ventre depulsio 429
Alimenti per intestina depulsio 437
Alimentu est materia altricis facultatis428
Alios tangendi, alios mouendi esse neruos 371, 372
Alter humor alimentarius 281
Altrix facultas quae 334
Alui excrementum nullum 636
Aliud vinculorum genus 44
A media aetate calorem minui 304
Amnios615
Anatomes modus 167
Anatomes necessitas & praestantia 185
Anatomica administratio168
Anima quid 322
Anima naturalis & sentiens ex semine prodierunt 588
Anima in toto reuera tota est, & in qualibet parte tota est potestate 389
Anima vna dissimiles actiones edit 389
Animalem facultaté laedi, aliis illaesis392
Rationes eius 3. 393
Animalis facultas omnium postrema 412
Animaliùfacultatù diuisio & numer 349
Animam esse primariam causam, facultates esse adiuuantes causas 330
Animam externas functiones instrumentis perficere 524
Animam nostram esse immortalem 421
Animam solis operibus cognosci320
Animantium corpus aptum esse & accomodatum animae moribus 16
Animi intentio ad motu est necessaria 530
Animi pathemata & cupiditatesut fiàt 520
Animum triplici corpore teneri 275
An stirpes discernant utile ab inutili 340
Aquatilia satis refrigerari citra aëris appulsum 550
Argumentatio534
Argumentorum quorundam solutio376
Argumenta à propriis canalibus 397
Argumenta de vitali facultat 408
Argumenta eorum qui putant non simplicem esse nostram animà & solutio 419
Aristoteles277, 291, 271, 463
Aristoteles de memoria 538
Aristoteles de anima 540
Aristoteles de ortu anim 556
Aristoteles de anim. generatione577, 578, 590, 608
Aristotelis expositio de elem 230
Aristotelis interpretatio.i. de gen. ani 628
Aristoteles à calumnia vindicatur
673
Aristotelis male intellectus
673
Ars384, 536
Arteriae 179
Arteriae ad brachia 146
Arteriae & venae182
Arteriae quae ad inferiores partes 148
Arteriae cur quàm venae pauciores 144
Arteriae venosae 144
Arteriarum usus 143
Artes utiles5
Artes voluptariae5
Articuli19
Artium genera duo 5
Artium utilitas spectanda 6
Aspera arteria98
Atra bilis quae ex vitellina fit 496
Atra bilis nulla fit ex sanguine 496
Atractricis tertia fit ex pituita 497
Attractricis necessitas 339
Auctrix quae 335. 336
Audiendifacultas350
Auditio ut fiat 504
Auerrhoïdis cauillus 392
Auerrhoïdis figmentum 220
Auicennae error611
Auicennae error debile 493
Auicennam malè sensisse de semine 620
Auicennà male definisse téperamentù 227
1, 2, 3 & 4 rationes227 & 228
Auris 115
Auriculae cordis 94
Basilica138
Basilicae distributio ab axilla 133
Basis cerebri 28
Bilis naturalis 492
Bilis ad intestina adiectio 451
Bilis tum flauae, tum atrae secretio 450
Bilis excrementitia & utilis 492
Bilis excrementitia 495
Bilis praeter naturam triplex 495
Bilis vitellina praeter naturam492
Bilis naturalis duplex 492
Bilé quàdoq ; ab imbecillo fieri calore 457
Brachii totius ossa 35
Cadauer168
Calidum aut frigidum non uno semper modo cognosci 247
Calor seipsum destruit & consumit 304
Non per se, sed ex accidenti id efficit obiectio & solutio305
Caloris & humoris innati amicitia 306
Caloris nostri quandam esse substantiam & subiectum 393
Caloris in vitae decursu mutatio 260
Caloris vi omnia contineri & regi 270
Calori nostro non opponiturfrigus 272
Calorem nostrum non esse prorsus elementarem. Rationes eius 271 & 272
Calorem tribus ex causis extingui 546
Calua 104
Cambium291
Canales cordis 93
Capitis ossa 26
Capitis & maxillae vincula 42
Carniformis quae 288
Caro citius alitur quàm aliae partes 466
Caro quid 157
Caro iecoris opifex sanguinis, & quõ448
Caro triplex157, 288
Causae efficientes concoctionis 431
Causae quae mouent adpetitum 519
Cephalica139
Cerebellum107, 184
Cerebrum & eius partes183
Cerebrum104, 248
Cerebri, cordis & iccoris tum vires tum ipiritus specie & substantia differre confirmation & conclusio 405, 406
Cerebrum moueri, meninges sentire376
Cerebrum principis animae sedes. Rationes eius.3 396
Ceruix24
Ceruicis musculi 49
Cartilago20
Cartilago vertebrarum 26
Cartilagines in ossium extremis 40
Cartilagines solae & per se 40
Choroïdes contextus 105
Chyli ad iecur transuectio per venas mesenterii 439
Cibi ad iecur distributionem ratione potius quàm sensu congnosci440
Cilia117
Circa actus & mores disciplinae 4
Corporis actiones nec à se, nec à corpore proficisci 321
Corporis humani praestantia & commoditas 17
Corporis instrumentum 502
Cor, quo temperamento 247
Costae33
Cruris ossa duo 38
Cuiq; animae parti, ut menti, suum subiici spiritum 276
Cupedia ut fiat 519
Cupiditas est futuri boni 522
Cupiditatis partes duae107, 424
Cuticula155
Cutis oedem est temperamento atque totum corpus 249
Cutis foramina 155
Cutis compositio154
Cutis lex & regula temperamétorum 244
Cutis temperata est 245
Cutis 630
Cystim ali sanguine 450
Cystisfellis77, 172
Decapite182
Decem partes corporis simplices 201
Decem venarum coniugationes 141
Decim coniugatio 124
De humoribus secundariis quorum primus est natiuus, secundus carniformis, tertius alimentarius, quartus sanguis exilium venarum 290, 291
Dentes33
De quibuscunq; ratio, de eisdem & imagitio delirat 545
De scroto obseruatio 85
Diaphragma90
Differentiae parenchy 159
Differunt calor & humor 37
Discernendi facultas 356
Discretio feu distinctio 513
Dissepiens153
Dissimilare bifariam dici 193
Distributio attractione fit 442
Dorfi externi musculi 57
Duabus ex causis disciplinarum sumi differentias 2
Duae coctiones communes sunt 470
Duae formae eidem insunt parti, una ut preparatio, altera ut perfectio 223
Duo adpetitus mortales 426
Duo sinus cordis 93
Eadem nomina generum & partium animae 324
Effigies643
Eiusdem partis animae sunt imagination & memoria 542
Electio384, 536
Elementum quid 201
Elementa quatuor209
Elementa in mistione summas qualitates retinent 230
Elementorum substantie quãuis in mistione seruentur, potestate tamen duntaxat insunt222
Elementorum subsetantias atque formas in mistione seruari 214
Elementoru & principioru discrimen 202
Elementorum facultates esse cõtrarias203
Elementorum solas qualitates per totas misceri 221
Elementorum substantias mutari 203, 204
Elementorum in mistis portiones ratione cognosci nequeunt. Sensu quodammodò noscuntur 240, 241
Epiglottis100, 101
Error Aphrodisaei
670
Exerementomalui438
Excrementorum differentiae 491
Excrementa retineri voluntate, expelli vi naturae438
Ex chylo temperato in temperato corpore omnes fieri humores suo genere temperatos 456
Exemplum mutationis quae per aetates fit. Ibidem exemplum alterum 264
Exemptio partium interiorum 180
Existimatio seu iudicium 533
Expositio, aut si mauis consutatio 454
Expulsio ventriculi 436
Expultricis facultatis necessitas 342
Exuperãtie aut defectiões cupiditatis 424
Exuperantiae & defectiones excandescentiae 424
Faciei commissurae28
Faciei ossa XXVI 29
Facultas quid 327
Facultates seminis ex coelest. ortae 589
Facultas fictrix & imaginandi 358
Facultatis & partis discrimen 329
Facultatem esse quandam proprietatem rei non partem eius 328
Facultatem esse forman instrumenti 349
Facultates animae quae 325
Facultatum animalium demonstratio 348
Facultatum differentiae ex instrumétis354
Fames ex causa fit duplici 435
Fauces98
Femoris os 38
Figura cordis92
Figura pulmonis 96
Figura ventriculi 69
Functiones ventriculorium 108
Foetum menstruo non ali 604, 605
Foemineum semé partem foetus fieri
674
Foeminis femen inesse 594, 595
Foeminae semen foecundum esse 595
Foetus procreatio 615
Foetus sex dierum 620
Galenus372, 379, 453, 544
Gexpositio vel confutatio 509
Genitalis vinculum 45
Genitalium musculi 59
Glandula105
Glandulae157
Glandularum differentiae158
Gluten291
Glutia, 107 Gula 69
Gustandifacultas351
Gustus119
Gustatus vt fiat 508
Hippocrates258, 302
Hippocraticae sententiae interpretatio 486
Hominis tactum iudicem esse temperamentorum 242
Hominis tactum & cutem medium tenere uniuersae substantiae 243
Hominem téperatum esse medium in uniersa substantia242, 243
Hominem esse temperatum ad põdus249
Homanum corpus subiectam esse medicinae materiam 10
Humeri musculi 53
Humidarum partium ordo 246
Humor quid 499
Humor natiuus & primigenius 284, 285
Humorem oleosum esse innati calidi substantiam 294
Humores, Ibidem, Humoru cõpositio117
Homorum differentiae 117
Humorum differétiae spectantur non modo ex qualitate, sed etiam ex materiae modo 459
Humidum siccumque temperamentum tactu cognosci 246
Hyeme uberior est in nobis copia caloris quàm aestate306
Iecoris concoctio447
Iecoris retentio 447
Iecur76
Iecur prius quàm cor formari 623
Iecur naturalis animae sedes 395
Iecur & cerebrum cordis indigere auxilio demonstratur 410
Ileon72
Imaginatio514
Imaginationis & memoriae eadem sedes 377,
778
In aetatibus non omnes inueniri temperamentorum differentias 263
Incessus efficiens facultas 366
Infantis animam sentientem à parentibus duci
669
Infantis exclusio 636
Inclinantium non similiter atq ; infantium aetatem dici temperatam 305, 306
Inductio534
Ingestus cibus famem sedat animalem, non autem naturalem 436
Iniecore naturalis est438
In musculis 152
Iunati caliti ex regione varietas. Item quae stio & solutio 310
Innatum calidum quid 296. 297
Innatum calidum est, quod ex subiecto & calore constar 297
Innumeras esse particulares temperamentorum differentias234
In ocuhs153
In ortu summus est tù calor tù humor 301
In parte corporis potest una facultas perire adiis manentibus415
In quae bona fertur unumquodq ; genus cupiditatis 523
Insecta & pisces ut odorantur 505
Imsirus noster calor senii, & interitus causa interior 258
In stirpibus consusi sexus564
Insomnium cuius sit facultatis 362
Insomnium falsum 516
Insomniu quãdo verè fit & quomodo 517
Insomnium quando nullum fit 516
Insomnioru varietas ex corporis affectione prouenit 517. 518
Inspirationis&expirationis effectus 555
Inspirati aëris praeparatio 556
In semine uim summam esse cum calore & spiritu 508
Insturmenta anatomi 168
Instrumenti ratio192
Intelligentia380
Intelligentia agens omnium summa est & suprema 382
Intelligentia est incorporea379, 380
Intelligentia patibilis 381
Intelligentia efficiens 381
Itemperatum dupliciter238
Itemperatum multiplex 238
Itemperies quid 233
Interiores dorsi musculi 58
Interiorum facultatum instrumenta 371
Intestina69, 70, 71, 149
Intestina cibum concoquere 439
Intestinum caecum72
Intestinum ieiunum 71
Intestinum rectum 73
Inuestigãdi ratio seu ordo resolutorius 188
Iudicandi facultas 383
Iugulum35
Iugulares venae146
Iugularium ortus 134
Iugulum & ceruix 179
Iuuentus262
Iuxta iugulum diuisio 132
Labrorum musculi 48, 49
Larynx99
Laryngis musculi 50
Laeditur imaginatio illaesa ratione & memoria 541
Liberorum motuum duo genera 554, 553
Libidinis usus 606
Lien quomodo alitur 451
Lingua101, 102
Linguae musculi 51
Lucretius235, 241
Lucretius de elementis 208
Lumbus24
Magnitudo cordis 92
Magnitudo pulmonis 96
Mallcoli39
Mammae176
Mammaru aut testium coctio non est communis 470
Manus musculi57
Manus ossa 37
Mas, foemina 565
Materiae seminis in testes secretio 571
Mathematicae3
Maxillae musculi 47
Mediana139
Media aetate licet humor sit paucior, par tamen est sensu calor 302
Medicina quid 9
Medicina artiu dignissima & utilissima 7
Medicinae partes quinque 11
Medicinae partes duae, contemplatio & actio 12
Medicinae praestantia8
Medicinae utilitas 7
Medicinam totam artem esse 10
Meditatio359
Medius ventriculus 106
Medullae tunicae 121
Melancholici humoris differentiae 494
Membra tempore siccescere 301, 302
Membranae151
Membranae626
Membrana costas succingens90
Membranarum differentiae 152
Membranarum ortus 153
Membranas non è neruis nasci 154
Memoria duplex 359
Memoria conseruans513
Memoria efficiens 515
Memoria mentis 537
Memoria propria quid 360
Meninges45, 152
Meninges duae 182
Mens & intelligentia
670
Mens diuinitus accedit 589
Mens agens artium effectrix3
Mens ut costet ex duabus intelligétiis382
Mentis agitatione comparatas suisse disciplinas2
Mentem instrumento non indigere 532
Mesenterium75, 171
Metus est futuri mali 522
Menstrui natura. Item menstruum quid 603, 604
Menstruorù necessitas & productio 601
Menstrui pernicies & malignitas604
Mistio quid, & definitionis explicatio 216
Mistionis elem.ratio221
Motus & imaginatio in corde 388
Mouendi instrumentum proprium 376
Mouentem facultatem aliam esse à sentiente. Quinque eius rationes 367
Mouentium atque sentientium neruorum discrimen non è mollitudine aut duritia sumi 373
Muccum narium aut ventriculi pituitã non esse 473
Multa alimenta tenuitatis impetu in venas permeare 443
Multaru opinionu de visu consutatio 507
Multiplex naturae adpellatio 298
Musculi24, 117
Musculi capitis 46, 47
Musculi compositio 45, 46
Musculi in coxa femur mouentes 59
Musculi in cubito55
Musculi in humero qui brachiu mouét55
Musculi oculorum47
Musculi qui in tibia positi pedé mouét62
Musculi qui in femore positi tibiam mouent 61
Naturae humanae definitio 297
Naturae substantia 299
Naturae substantiam ex quatuor elementis constare 299
Naturalem facultatem laedi aliis illaesis 393
Naturales facultates quae habét instrumenta346
Naturalis facultas procreatione duplex intelligitur411
Naturalis facultas seminis quod per ideam in actum confortationis eat
669
Naturalis partis animae facultates tres. Functiones & opera 330
Naturalis primus est omnium, vereCaractère(s) non latin(s) ; spiritus dici debet 318
Naturalis spiritus insitum nutrit 318
Naturalis spiritus, vitalis & animalis314
Naturalis spiritus procreatio 317
Naturam esse temperamentum 300
Naturam non solum calorem sed substantiam esse 297
Narratio anatomica 168
Nasus115
Natiuum humidum prima est sedes spiritus 289
Necessario quatuor humores in nobis gigni 455
Nerui20, 178
Nerui à corde 389
Nerui ex dorso 124
Nerui ex lumbis 125
Nerui ex osse sacro 125
Nerui omnes quot 125
Nerui recurrentes 179, 180
Neruorum coniugationes183
Neruorum duriorum origo 120
Neruorum in crura distributio 125
Neruos non nasci à meningibus 400, 401
Aduersarioru ratio & cõsutatio402. 403
Neruos non à corde, sed à crerebro nasci 399, 400
Nihil firmum esse quod non ex caussis per demonstrationem cognitum sit 187
Nona coniugatio neruorum 123, 124
Non agit ventriculus praecognitione quadam 436
Non esse synceros humores in venis 484
Non in omni viuente caloré excellere 250
Non omnem carnem esse calidam 160, 161
Nom omnem sanguinem ex pituita fieri 458, 459
Non partes omnes indigere animali spiritu, ut aliis 316
Non posse rationé laedi aliis cõstãtibus543
Non quicuid plenius alitur & pinguescit augetur 337
Notiones generales 533
Nullum in testibus esse generandi spiritum 584
Nullum perfectu animal sine testibus possegigni 577
Numerus interiorum facultatum 360
Numerus intestinorum71
Nutriendi vis in corde 387
Nutritio quid 334
Nutritionem à procreatione differre 335
Obiectio de semine 609
Obiectio ex Hippocrate & solutio. Item, Quid eo loci Hippocrates calidum adpellet 311
Oculi116
Octaua coniugatio neruorum 123
Odorum effusio504
Odorandi facultas 352
Odorandi instrumentum 109
Ossentio seu defectio contratia exuperantiae 522
Omentum68, 149
Omne animal appetere imaginari & loco moueri 325, 326
Omnem sensum perceptione affici 353
Omnes humores simul gigni 457
Omnes interiores facultates in eadem parte constitui 361
Omnes intimas facultates cadem sede collocari 545
Omnis intelligentiae actio ducta est à sensibus 380
Omnia opera tribuenda sunt essentiae 327
Omnium substantiarum enumeratio 290
Opinio534
Ordo cõpositorius quatuor fit modis 189
Ordo necessitatis 417
Ordo praestatiae & dignitatis 416
Ordo procreationis 416
Ordo sequentium 22, 23
Ortus nostri principia 566
Os sacrum 23
Ossa626
Ossa coxarCaractère(s) non latin(s) variis praedita nominib 36, 37
Ossa tenuissima 39
Ossium connexio multiplex 41
Ossium medullam partem non esse 198
Ossium usus 19
Pabuli inopia 548
Palatum103
Palpebrae116, 117
Pancreas76
Parastatae84
Parenchyma151
Paria quodammodo debent esse elementa 216, 215
Pariendi modus 637
Pars corporis quid, & definitionis explicatio 195
Pars organica siue officialis 192
Partem fimilarem non prorsus esse simplicem267
Partem unamquanq ; ex quatuor elementorum mistione frigidã & siccam esse 250
Partes animae quae 324
Partes animae interpositu vitalis facultatis inngi & unam efficere animam 418
Partes omnes tum insitis tum influentibus viribus gubernari 319
Partes oris 180
Partes similares & dissimilares191
Partes simplices & compositae491
Parti similari instrumentariam non opponi 193
Partes thoracis 176
Partium calidarum ordo 245
Partium differentiae 159
Partium obscoenarum necessitas 606
Partium nutrientium usus 69
Partium nutrientium necessitas 68
Partium omnium consensus66
Partium spiritualium obseruatio 177
Patella39
Pectoris musculi 52
Peculiares facultates viliis nõ indigere 347
Pedis musculi 63
Pedis ossa 39
Peluis105
Perfecta concoctio non ubiq ; fit 467
Perfectam totius cognitionem ex partium singularum dissolutione haberi14, 15
Pericardium91
Pericarnium104, 152
Peritonaeum67
Perturbationes morbos praecedutildet, ut actus habitum521
Philosophiae & artis differentia 5
Pili duplices 166
Pilorum procreatio 165
Pilos corporis partes non esse, ut neq ; ungues 195
Pituita acida 498
Pituita nutriens 497, 498
Pituitae excremétitiae quatuor genera499
Pituitae procreatio & locus 452
Pituita salsa499
Plurimas interiores partes calore aduentitio incalescere 253
Post mortem non meminimus 539, 540
Postremus ventriculus 107
Postremis mensibus omnia membra formantur633
Potest in toto animali unaquaelibet facultlae, aliis non laesis415, 416
Praecipuae animantium functiones 19
Praefatio de animae facultatibus 320
Prima artis cuiusque cognitio ex materia subiecta 10
Priam coctio ventriculi 468
Primam hominis cognitionem à sensuum fide capi 14
Prima neruorum cerebri coniugatio, fecunda & tertia multiplex 110
Prima neruorum è spina coniugatio 2, 3 & 4, 122
Prima nominum ratio. Item secunda & tertia 193
Prima, secunda, tertia, & quarta ratio de adipe 199, 200
Prima senectus 263
Primae rationis de element. confutatio Ibidem secundae & tertiae 211, 212, 213
Primae concoctionis quis humor, quod excrementum 471
Primas qualitates elementis primum insidere 205
Primum & ingenitu temperamentum semper in nobis quodammodo seruari, neq ; prorsus mutari posse 257
Principia202
Principum qualitatum in mistione comparatio224, 225
Procreatio quid 332
Procreatio animantium 564
Procreationis partium ordo 415
Procreationis facultatis partes duae 333
Procreandi necessitas 563
Procreandi vis stirpium 564
Propriae sanguinis notae 478
Proprium temperamentum existit media aetate265
Prudentia383, 535
Pulmo247
Pulmones177
Pulmonis usus 96
Purgatio mensium post partum 640
Purgmétu lienis quomodo mittatur 452
Pylorus71
Rami ad caput147
Rami ad cerebrum 147
Rami ad crura 149
Rami ad diaphragma 148
Rami ad fauces & oris intima 136
Rami ad viscera 136
Rami ad umbilicum 149
Ramus ad capitis externa 136
Ramus ad cordis sinum dextrum 131
Ramus ad cordis substantiam 130
Ramus ad costarum interualla 131
Ramus ad diaphragma 130
Ramus ad interiora capitis 137
Ramus ad interseptum 130
Ramus ad quintam vertebram dorsi 131
Ramus arteriae superior 145
Ratiocinatio534
Ratio potest de quibusdam delirare, ubi imaginatio de aliis constabit 544
Rationalis immortalis 426
Ratiocinatrixfacultas383
Rationes sex quibus Aristotelici contendunt foemineum semé esse infoecundum & harum solutio 596, 597, 598, 599
Rationes eoru qui dicut sanguiné esse triu humoru permistioné. Cõsutatio481, 482
Rationes eorum qui putant corporis subsantias totis totas permisceri 218
Rationes eorum qui putant humores ordine quodam gigni. Consutatio 458
Recordatio539
Refrigeratio denegata 547
Reliquas omnes naturales functiones ad quatuor eas facultates referri 343
Remissae elementorum qualitates 207
Renes 79
Renes & vesica173
Rerum species in sensibus aliquantum consistere. Rerum omnium formae diuinae sunt 591
Resolutio causam inuestigat 188, 188
Respirationem esse liberam 553
Respirationis instrumenta554
Rete admirabile106, 183
Reuera infanti copiosior est calor quàm aetate; media 303
Riuus ad ventriculum 128
Riuus ad caecu & omenti dextra 128, 129
Riuus ad colon intestinum128
Riuus ad glandulas mesenterii 129
Riuus ad ileon 129
Riuus ad lienem 128
Riuus ad omenti sinistra 129
Ros291
Rudimanta trium principum partium 618
Sagacitas535
Sanguinis differentiae 488
Sanguiné in venis perfici maioribus464
Sanguiné nõ esse simplicé, multis demõstratur rationib. obiectio & solut 476, 477
Sanguis non naturalis duplex 489
Sanguis omnis concrescit ob fibras quas habet478
Fibras illas à iecore conferri 479
Scapularum musculi 53
Scapularum ossa 34
Scientia534
Secunda coctio in iecore 469
Secundae614
Secu coctionis humor & excreméta471
Sedes facultatum moralium 425
Semen & maternum sanguiné nostro corpori elementa non esse 202
Semen ex tribus partibus principibus secernitur574
Semen in testibus aliquãdiu morari & confici 572
Semen non ab ominibus partibus secerni, prima & secunda ratio 572
Semen non ex omnibus manifestis partibus secerni. Duae rationes573, 574
Semen quid 566
Semen stirpis modo viuit522
Seminis attractio 608
Seminis eiectio 607
Seminis materia quae566
Seminis materia ex corpore lapsa, vim habet duntaxat patiendi582
Seminis natura 568
Seminis quantae fint vires587
Senii & interitus caussa 231
Sensus 184
Sensus communis 355
Sensus communis praestantia356
Sensuum partes 22
Senssuum praestantia 241
Sentiendi instrumenta 371
Sentientis animae vis & materia 500
Sentiens anima in corde 387, 388
Septima coniugatio neruoruna 123
Seuum162
Sexta coniugatio neruorum123
Sexus642
Siccarum partium ordo 246
Sexuum necessitas565
Similares corporis partes ex elementis ortas esse 208
Simplex caro157
Simplici elemento nil posse nutriri 29
Simplicia quatuor temperamenta 233
Situs cordis22
Situs infantis in utero 634
Situs ventriculi 69
Solida quae 288
Solida substãtia rurfum ex trib. cõstat 289
Solidas partes ex semine nasci 627
Solus homo proprie meminit539
Solus homo recordatur 539
Solus tactus nequit interioru partium temperamenta iudicare 254
Somnus362, 515
Sõnus & vigilia ad initimu sésu ptinét 361
Sonus ut fiat 503
Species seu genus 642
Spina dorsi23, 184
Spinae medulla 120
Spine medullà & cerebru in carnib. esse160
Spinae medullam corporis partem esse 198
Spinae vincula 42
Spiritum animalem non solum per manifestum canalem distribui 527
Spirituosa substantia 289
Spiritus animalis in sensus & partes distributio525
Spiritus animalis assidua procreatio 525
Spiritus animalis neruoru duntaxat robur continet & seruat 528
Spiritus animalis primu instrumentum501
Spiritus animalis diuersus à vitali, vector est facultatum 528
Spiritus animalis ut generatur 317
Spiritus & facultates non ex elementis, sed ex semine nasci 589
Spiritus & vires influentes314
Spiritus ex duobus constat284
Spiritus in femine opifex 616
Spiritus necessitas 273, 274
Spiritus quid 277
Spiritus usus & necessitas 276
Spiritus substantia ubi vigeat277, 278
Splen78
Spiritus nomina 274
Subterfugiu quorundam. Confutatio eiusdem multis rationibus 445
Substantia cordis92
Substantia pulmonis 96
Substantiam caloris humidam esse 293
Succingens153
Succus quid 490, 491
Summae elementorum qualitates206
Sùus calor quãuis sit, tamé est tépera 301
Superuacaneorum retentio 549
Tactus119
Tactus non varia esse instruméta, sed unicum 352
Tactio ut fiat 509
Talus 39
Tangendi facultas352
Tangendi Qualitates omnium primas esse & valentissimas 204
Temperamentum quid 225
Temperamenta sunt partium corporis non humorum 268
Temperatum ad pondus quid237
Téperamétu est ex vitiu coparatione232
Téperamétu totius ex multis cõstare250
Temperaméta ab elementis non ab humoribus nasci 265
Temperamenta tum à natura tum ab aetate spectari 265
Temperatum ad iustitiam237
Temperamétu nõ est ex solis qualitatib 227
Temperies233
Temporu anni & aetatu comparatio 309
Tendo627
Tendones20, 21
Tendonis substantia46
Tenues multae 132
Terram esse sicciorem igne 206
Tertia coctio in partibus singulis 478
Tertius humor alimentarius 282
Testes83, 87
Testiculi utiles ad generis cõseruatio 577
Testium robur primo 2, 3, 4575
Testiculi utiles corpori 577
Theologia & quae cius subiecta materia 3
Thoracis ossa 33
Thoracis apertio176
Tonsillae102
Totam similaris partis solidam substatiam ex semine nasci 295
Totius corporis temperamentum unde fit Item non poffe id simplicem esse qualitatem248
Totius animantis cognitio ex animae functionibus15
Totius humani corporis dissolutio usque ad simplicia 190, 191
Totius species unicuique vel minimae particulae communis est 223
Totum ventriculum sanguine vere nutriri. Quaestio & solutio 434, 435
Totius compositio ex simplicibus 191
Tractum aërem aptum esse conseruãdo calori 549, 550
Tres bilis species in stom genitae 493, 494
Tres vertebrarum processus 25
Tres menstrui sanguinis portiones 639
Tres interiores sentientis animae facult 355
Tres animae partes locis discludi395
Tria animae genera323
Tria philosophiae genera à mente contemplante 2
Tria sunt quibus humanum corpus distat à caeteris 18
Triplex similitudo
662
Triplex concoctio 468
Triplex substatia cuique parti similari sua est ei propria 312
Triplex dici innatum calidum 312
Triplex flammae pabulum 280
Triplex substantia partis similaris 288
Triplicis humoris in stirpibus demonstratio. Alia demonstratio & conclusio282
Triplex partium solidarum humor. Exeplum in osse 285
Triplex est unusquisq; succus 491, 492
Trium humorum mutua comparatio 286
Trium facultatu cõsensus in toto animãte. Tunicae 117, 150, 151
Tunicarum differentiae 151
Valuulae95
Varia sentiétis animae instruméta 502
Vasa spermatica & testes 175
Vasa seminaria 83
Vbi pura sint elementa213
Vbi cutis haereat subditis partibus156
Vbi Cõcrescat adeps & quib. de causis 163
Vena caua 178
Vena arteriosa131
Vena caua non est cõtunuata venis mesenterii 129
Venae mesaraicae 127
Venae ad scapulas & humeros 135
Venae & arteriae 626
Venae cauae diuisio 130
Venae in crura distributae142
Venae & arteriae 247
Venae ad lumborum regiones 140
Venae ad nares 136, 137
Venae sanguinem conseruant, ne concrescat 280
Venae mesenterii praeparant iecori 440
Venae & arteriae umbilici619
Venae cauae in lumborum diremptus 141
Venae emulgentes 140
Venarum usus in corpore462
Venarum compositio 127
Venarum distributionem variari 139
Venarum brachii diuisio 138
Venas & arteria ex corde nasci387
Venas à iecero nasci. Rationes eius398
Ventriculi attractio 430
Ventriculi retentio 430
Ventriculus171
Ventriculi duo priores 105
Ventriculus69
Ventris confectio 169
Veram calidi substantiam hyeme non augeri 310
Veri menstrui pernicies 640
Vermis 108
Vertebrae24
Vertebrarum tenuia foramina 26
Vesica 82
Vesica unde alatur 462
Vindendi facultas & definitio 350
Vim naturalem in corde esse387
Vim nerui nõ in sola medulla cõtineri372
Vim altricem in animantibus perfectiorme esse quàm in stirpibus409
Vim mouendi esse à cerebro, vim sentiendi à meningibus 374, 375
Vinculum quid 42
Vincula&ossium membranae626
Vincula19, 20
Vires à duobus aestimari 232
Vires effectu cognosci232
Vis pulsisica560
Vis naturalis&vitalis una&eadem sunt Aristoteli 385
Vis seminis de toto corpore decessit582
Vis&facultas seminis cum spiritibus influit 583
Vis qae semen gignit, dici non debet procreatrix334
Vis pulsisica alia est à vitali 560
Vis&facultas seminis alia est ab eius materia 581
Vis&facultas conseruatrix imaginum 357
Viscerum conformatio 624
Visio ut fiat 506
Visio quo distet ab aliis sensibus 506
Vita animantium quid 414
Vitalem lae posse, aliis illaesis394
Vitalis spiritus procreatio 317
Vitalem facultatem non modo alias perficere, sed etiam conseruare413
Vitalis necessitas demonstratur390
Viuentium differentiae&ordines 323
Viuentium calorem non abelementorum mistione nasci251
Ultima senectus 263
Umbilici vasa 635
Umbilicus170
Unde excitatur naturalis adpetitus 345
Unde semen albescat&densetur586
Unde semen foecundum dicatur 599
Unde sit ut laefo corpore, animae actiones laedantur 422
Unde&quomodo unaquaeq ; partium substantia alitur 318, 319
Unde philosophiae&artium dignitas spectetur6
Unde nata vis attrahendi 339, 340
Unde diuersi humores gignantur in nobis 454, 455
Unde sumantur rerum differentiae 321
Unde nomen habeant externi sensus351
Unde spectetur aetatum mutatio 259
Unguium ortus 165
Unius essentiae complures facultates 327
Unius&eiusdem multa esse temperamenta 258
Voluntas384, 536
Voluntas prima est motus causa efficiens sed non praecipua529
Voluptates animi 523
Urinae mictio 461
Urinae à sanguine secretio 460
Urinae ductus 81
Urinae in vesicam prosusio 461
Urina foetus vbi continetur Item vbi fudo 635, 636
Urina foetus vbi fudo636
Ufus intestinorum 71
Utaër sit humidior aqua 205, 206
Utaër siat spiritui pabulum 557
Uticcur alatur449
Ut à causis externis incitetur omnis adpetitus522
Vt semen alatur619
Vt fiat memoria538
Vt pulsus calorem refrigeret,&quid praestet commodi 551
Vt fiat adpetitio quae libido dicitur 396
Vt sensus interior afficiatur 512
Vt ventriculus chyli benignitate fruatur 493
Vt lien melancholiam trabat 451
Vt mens intelligat&rerum notiones concipiat532
Vt obiecta visum moueant506
Vt flaua bilis in cystim trahatur 450
Vt sanguis illabitur in carnem&alias partes 463
Vt mens à corpore separata, rerum cognitiones capiat 540
Vt ex sanguine quatuor fiant humores secundarii 464
Vt innatum temperamentum ab externis causis permutetur 255
Vt venae&arteriae nutriantur 466
Vt ex sanguine sensim fiat nutritio&assimilatio 465
Vt sit ediscenda anatome186
Vt sensus affici dicantur 510
Vterus86, 175
Vterus vt semen comprehendat 609
Vteti sinus 88
Vtilis & nutriens bilis 495
Vtroq; ordine fieri demonstrationes 189