Ouvrir la division INDEX RERVM MEMORABILIVM DVOBVS Fermer la division INDEX RERVM MEMORABILIVM DVOBVS
Ouvrir la division AFermer la division A
ABvsvs Thermarum Belilucanarum pagina 6
Abyssus magna quid 39
Achores134
Achores curantur thermis beliluc 144
Accidentia formæ& materiæ4
Admouenda qualia, tempore futurarum et praesentium thermarù beliluc 205
Adstricta aluus 171
AEgilops135
Aër humidissimus minus humectat aqua 69
Affectus animi 157
Agri Romanorum frequentes in agro Monspeliensi17
Aix Galis Thermas significat 20
Alæ hirquitallæ curant thermæ bel 161
Albugines136
Alimentum quantum debeatur in dies perfectè sanis 207
Alopecia134
Alui affectus curantur therm.beliluc 179
Alui adstrictio 174
Alumen no impertit calorem aquis subterraneis 53
Aluus adstricta171
Amblyopia137
Anchilops135
Anhelatio155
Anhelationem curant therm.beliluc 164
Animæ functio cur ab humoribus laedatur 158
Anime sedes in corde porius q capite 151
Animi affectus curantur therm.belil 168
Animi motus 157
Animus rationem vincit, et contrà 158
Anneus Gallio quomodo curatus à phthisi et haemoptisi166
ACaractère(s) non reproduit(s) vnde dicta 3
Aphronitrum86
Aphthae138
Apoplexia139
Appetentia nimia 170
Aqua duplex 38
Aquæ à capite stillant 48
Aquæ fastuosum, sed grãmaticuctymõ2
Aquæ frigiditas non est formalis sed virtualis79
Aquæ sedes, an tartarum 39
Aquæ stillatitiæ thermarum belilucanarum qualitates 96
Aquæ subterranee cur calidae.et c49
Aquæ tertia differentia sub terra nascitur 47
Aqua et Ignis symbolum matrimon II 3
Aqua et terra vnã sphærã constituut 40
Aquæ verum etymon 4
Aquæ vires in thermis belilucanis planè fractæ102
Aqua infera39
Aqua magis humectat aëre 69
Aqua naturâ calida omnis an sit medicamentosa 100
Aqua parum humectat 70
Aqua parum nutrit70
Aqua rerum naturalium principiu est 1
Aqua simplex minus refrigerat compositis 77
Aqua sola loco omnium elementorum satisdat2
Aqua supera38
Aqua vino est minus terrestris 41
Aqua vino grauior41
Argemon 136
Argumentum librorum 6
Arthritidis species quæ193
Arthritis191
Arthritis an insanabilis 192
Arthritis curatur thermis belilucanis 199
Artuu affectus vi curatur therm.bel198
Artus ablatus quibus restituatur195
Asbestus81
Asphaltus81
Assumendæ aquæ thermaru belilucanarum ritus 206
Asthma curant thermæ belilucanæ164
Atrophia 173
Auernus bulliens ad Peraux 56
Aues cur leuia animalia 46
Aues non habent vesicam 42
Aurium affectus 137
Aurium affectus quomodo curérur thermis belilucanis 146
Auster quando pluuiam portendat 154
Ouvrir la division BFermer la division B
Balneandum quomodo in thermis belilucanispost purgationem 131
Balneatrices thermarum beliluc cur habeant pedes oedematosos201
Balneorum sedes et partes 90
Balneum vnde dicatur 14
Batrachus138
beliluci etyma diuersa 20
Belilucus, Belilucum 12
Belilucus vnde dictus 15
Bitumen et bituminatum differunt 80
Bitumen fouetigné thermarum bel 64
Bitumen no impertit calorem aquis subterraneis 53
Bitumen pabulu est ignis subterranei 64
Bitumen quatenus combustibile 81
Bitumen solum in aquis flagrat 64
Bitumen verum vbi 82
Bitumen vnde dicatur 82
Bituminis odor quis 83
Bituminis qualitates 83
Borax Venetiis sit 85
Boreas quando pluuiam portendat 154
Bonlimus170
Brachia distorta curatur thermis bel 198
Ouvrir la division CFermer la division C
Cachexia172 & 174
Calcarium saxum non impertit calorem aquis subterraneis 53
Callus sanatur thermis belilucanis 197
Calor natiuus terræ non calefacit aquas 50
Calx viua cur humido affuso incalescat 54
Canities133
Capillorum affectibus medentur thermæ belilucanæ143
Capillorum affectus132
Capillorum affectus ex meatuu vitio 134
Capillorum ariditas et atrophia 133
Capillorum colori medentur thermæ belilucanæ142
Capillorum defectui medentur thermæ belilucanæ142
Capillorum defectus133
Capillorum nimietas132
Capite stillant aquæ48
Capitis affectus qui curétur therm.bel 132
Capitis affetibus quomodo conferant thermæ belilucanæ140
Caput, totum est Platoni 131
Cardialgia170
Caruncula in pene 176
Carybarian augent vaporosa 142
Cataracta137
Catarrhus139
Cephalæa138
Cephalalgia138
Cephalalgia quaedam vt curatur 141
Cerion134
Chalasion135
Christus qualis Medicus31
Chrysocolla Venetiis fit 85
Caractère(s) non reproduit(s) quaea 81
Cibi frugalitas per se est necessaria 125
Cibi intersese diffeerentes sunt 209
Cibus thermis, no thermæ cibis leges imponere debent 204
Cicatrices 136
Clauicularum dolor 152
Clauicularum dolor curatur thermis belilucanis 160
Clauus pedum 194
Clauus pedum curatur thermis bel 203
Clio vnde dicta 212
ad Clitora fons 27
Coctio prima, secunda et tertia quomodo intelligenda 172
Coelica affectio171
Coelomata135
Coelum vnde dictum 169
Coeni thermarum beliluc.qualitates95
Coeni thermarum bel.vtendi modus 96
Coenum thermarum belilucanarum 94
Coenum thermarum belilu.ob sorditiem aquis nocet 94
Colicus dolor 171
Colostratio153
Colostrationem curant thermæ belil 162
Compositum composito symbolizat 78
Concoctio deprauata 170
Conformationi vitiatæ capitis competut thermæ beliluc 149
Conglomeratio non facit aquas calidas 51
Conseruandæ valetudinis præcepta, et c123
Conseruatio valetudinis pars. Medicinæ est 123
Conseruatio valetudinis quomodo fiat vsu thermarum128
Conuulsio139
Corde carebat Mahumet 166
Cordis affectus 155
Cordis palpitatio 157
Cordis palpitatio curatur thermis bel 168
Corporeum exercitium succedaneo copensari potest126
Corpulentia172
Corpulentis conferunt thermæ bel 183
Crassamentum thermatum beliluc 94
Crithe135
Cruditas170
Crura distorta curantur thermis bel 198
Cynanthropia 139
Cystis fellis obstructio 172
Ouvrir la division DFermer la division D
Decoctum epithymi 129
Delirium139
Dentium dolor 138
Diabolus Medicina abutitur 33
Diaphragmatis affectus 159
Diarrhoea170
Diarrhoea curatur thermis beliluc 180
Dolor aurium 137
Dolori capitis medentur thermæ bel 148
Dona diuini Spiritus quanta 34
Doum diuini Spiritus quam dispositionem praesupponat 35
Druydæ cur in lucis degerent 19
Dyspnoean curant thermæ beliluc 164
Dysuria176
Ouvrir la division EFermer la division E
Ecpiesmus137
Ectropium135
Effectus et pabulum potest esse vnius in specie 66
Effectus thermarum belilucanarum medici qui 30
Efficiens in actu est 4
Emphysema135
Empyema 155
Empyema curant thermæ belilucanæ 165
Enchantis135
Ephelides138
Epicaumata136
per Epicrasin vacuant thermæ beliluc 130
Epidermidis capitis affectibus medentur thermæ belilucanæ 143
Epidermidis crassities 189
Epilepsia139
Epiphora135
Epiphora172
Epiploi affectus 172
Epiploi affectus curant thermæ bel 182
Epithymi decoctum 129
Epulis 138
Excrementa humida altum situm obtinent 47
Excrementorum inopia optima in sanitatis tutela 126
Exercitium corporeum seccedanco cõpensari potest 126
Ouvrir la division FFermer la division F
Facici affectus quomodo curentur thermis belilucanis148
Faciei rugæ138
Facienda qualia tempore futurarum et praesentium thermarum belilluc 205
Faex thermarum belilucanarum 94
Fascina maligni spiritus quæ36
Fascinatores an Medici 33
Fauus134
Febres continuæ156
Febres curant thermæ belilucanæ 167
Febres intermittentes 155
Femoris affectus curatus vsu thermarum belilucanarum 23
Feruor omnis ab igne 60
Flamman multi montes edunt 60
Flamman quæ edunt non omnia ellychnio indigent63
Flatus purgant thermæ beliluc 129
Foeminæ cum viris olim lauabantur in thermis 114
Fontium calidorum non meminit Homerus 122
Forma actu est 4
Formæ et materiæ accidentia 4
Forma thermarum belilucanarum70
Frigidoe intéreriei capitis coferunt thermæ belilucanæ 149
Frigiditas aquæ non est formalis, sed virtualis 79
Frugalitas cibis per se est necessaria 125
Fuco seruiunt thermæ beliluc 148
Fuliginosi vaporis qualitates 92
Fuligo est vbi ignis noster 61
Furfures134
Furore affectæ Praeti filiæà Melampodæ curatæ27
Ouvrir la division GFermer la division G
Galliæ claritas 7
Galliæ diuisio 7
Gangraenæ obuiam it thermarum belilucanarum vsus 203
Glaucoma136
Grata recordatio optimum praemium recuperatæ valetudinis 24
Güilhelmus de Chaume nobilissimus instauratur thermarum beliluc 23
Ouvrir la division HFermer la division H
Hæoptisi an cõpetant thermæ bel 166
Haemoptisis 155
Haemorrhoides prouocant thermæ belilucanæ 186
Haemorrhoidum suppressio 176
Hemicrania138
Hemiplexia139
Hepatis affectus curant thermæ bel 182
Hepatis intemperie 172
Hepatis scirrhus172
Herniae171
Herniam curant thermæ beliluc 181
Heteralgia138
Hieroglyphica probatio, physicæ respondet 2
Historiæ Medicæ non sunt tutæ214
Historiæ medicæ rationibus et experientiis diiudicandæ213
in Historia requiritur breuitas 212
Historias scribere gloria plenum212
Historicæ curæ thermaru belilucanaru rationibus possunt comprobari 214
Homo an inuersa planta 188
Hordeolum135
Humida excrementa altum situm obtinent47
Humidissimmus aër minus humectat aqua 69
Hydrocephalon134
Hydrops172
Hydrops174
Hypochyma136
Hypopyon136
Ouvrir la division IFermer la division I
Iterus flauus 172
Icterus niger 174
ab Igne omnis feruor 60
Ignis calidus non vrit 69
Ignis est animal maximè tyrannicum 59
Ignis est causa caloris aquarum subterranearum 59
Ignis et aqua symbolum matrimonij3
Ignis Heraclito rerum omnium principium significat 59
Ignis lucidus non lucet69
Ignis pabulo indiget 61
Ignis quale desideret pabulum 62
Ignis subterranei pabulum est in venis et extra 64
Ignis subterraneus ad thermas vnde 66
Ignis subterraneus est idem specie cum nostro culinario 58
Ignis subterraneus inest 61
Ignis subterraneus non pascitur ligno64
Ignis thermarum belilucanarum qualis 76
Ignis vbi nostras, ibi excrementum fuliginosum 61
Imperatores in thermis publicis lauabantur olim 114
Inappetentia170
Incubus139
Indiuidua ab artibus inuentis sunt remota 214
Insensilitas extremorum curatur thermis belilucanis 196
Intemperici frigidæ capitis conferut thermæ belilucanæ149
Intestina vesica inferiora 42
Intestinorum affectus curant therme belilucanæ 179
Ionthi 138
Ischuria175
Ouvrir la division KFermer la division K
KCaractère(s) non reproduit(s) cur dicatur venter 169
Ouvrir la division LFermer la division L
Labor extern à plerisq ; obiri nequit 124
Labra tensa et rupta 138
Lac frigidius 154
Lac frigidius curatur therm.beliluc163
in Languedocia cur tam frequentes vrbes, pagi, naues 16
Languedociæ claritas 8
Larix frequens Monspeliensibus 17
Laterra 9
Laterum dolor 152
Laterum dolor curatur thermis bel 161
Lemniæ terræ loco quid vsurpandum 67
Lemnia terra modo huius, modo illius coloris 67
Lentes134
Lienis affectibus conferunt thermæ belilucanæ184
Lienis intemperies 174
Lienis scirrhus 174
Lienteria 171
Ligàmentorum contractio 191
Limus thermarum belilucanarum 94
Linguæ affectus 138
Lucere non potest ignis 69
Lucus apud Belilucum fuit olim, nunc nullus superest 16
Lucus olim medica praesidia suggerebat 19
Luem Veneream currant thermæ bel 183
Lues Venerea 173
Lumbrici171
Lycanthropia139
Ouvrir la division MFermer la division M
Macrobius salax 3
Magalona10
Mahumet corde carebat 166
Mammæ sororientes 153
Mammarum scirrhus curatur thermis belilucanis163
Mammarum tumores 153
Mammas tumentes curant thermæ belilucanæ 162
Manus cur ad latera sita 188
Manus efficiunt hominem sapientissimum 187
Manus insensilitas189
Manus oedematosæ193
Manus oedematosæ curantur thermis belilucanis200
Manus valent cum venter valet 177
Manuum affectus vt curantur thermis belilucanis 194
Manuum scissuræ194
Materia et formæ accidentia 4
Materia thermarum belilucanarum 70
Materia vicina non efficit aquas calidas52
Matrimonii symbolum3
Medici Monspelienses 5 & 12
Medicina coniecturalis18
Medicinæ pars est conseruatio valetudinis 123
Medicina vtentis diuisio 122
Medicina naturam imitatur 123
à Melampode curatæ Praeti filix furore affectae27
Melanchlolia morbus 139
Melancholicum succum purgant therm belilucanæ 129
Membrum ablatum quibus restituatur 195
Mensium suppressio 176
Mesenterii affectus 172
Mesenterii affectus curant therm.bel 182
Meseraicarum venarum obstructio 171
Mictio puris quomodo curanda per thermas belilucanas186
Mituli belilucani75
Monspelienses doctores 11 & 12
Monspelienses doctores medici cur non sint auari 216
apud Monspelienses nunc paucæ syluae, et quare 18
Monspeliensis vniuersitas quando erecta 11
Monspeliensis vallis fera17
Monspeliensis vrbis aedificia10
Monspeliensis vrbis longitudo et latitudo 10
Monspeliensis vrbis temperies 10
Monspessulanus vnde 8 & 9
Monspessulu vnde 8
Monspessulum quando extructum 9
Monspessulum recens opus 8
Montes multi flammigeri60
Montpelier vnde 9
Motu non calent aquæ subterraneæ55
Motus animi 157
Motus cur et quomodo caloris fit causa 55
Mugiles Taunenses 75
Muliebris fluor 176
Mulsum quale et quantum alimentu 126
Mutatio valetudinis quomodo fiat Thermis belilucanis 128
Mydriasis136
Ouvrir la division NFermer la division N
Narbonensis Galliæ elaritas 7
Narium affectus 137
Narium affectus quomodo curétur tehrmis belilucanis 147
Nausea170
Nimietas capillorum vt curetur141
Nitri differens vsus 87
Nitri differentiæ 84
Nitri odor 86
Nitri qualitates 86
Nitri sapor 86
Nitri spuma 86
Nitrum fossilo Venetias defertur 85
Nitrum habent thermæ beliluc 74
Nitrum vnde dicatur 84
Naenia in obitum Rondeletii 55
Nubeculæ136
Nyctalops136
Ouvrir la division OFermer la division O
Oboesi cur in atrophiam labantur 173
Oboesis conferunt thermæ beliluc 183
Oboesitas172
Oceanus pater omnium 3
Oculorum affectus 134
Oculorum affectus vt curentur thermis belilucanis145
Olei inunctio conuenit post sudores thermarum belilucanarum127
Oleum quid conferat sanitatistutelæ 126
Ophiasis 134
Ophthalmia134
Oris affectus 137
Oris affectus quomodo curentur thermis belilucanis148
Ortus essentialis et accidentalis 4
Ossium curuatura191
Ozaena 137
Ouvrir la division PFermer la division P
Pabulum et effectus potest esse vnius in specie66
Pabulum optimum quod sit ignis subterranei 64
Pabulum plantaru quale esse debeat 62
Palpitatio cordis 157
Palpitatio cordis curatur thermis bel 168
Pancreatis affectus172
Pancreatis affectus curant ther.bel 182
Pandiculatio 190
Pandiculationis remedium ther.bel198
Papillarum affectus 154
Papillarum affectus curantur ther. bel 163
Paralysis139
Pedes crassi194
Pedes crassiores thermis belilucanis gracilescunt 202
Pedes cur ad latera siti 188
Pedes foetentes curantur thermis bel 200
Pedes oedematosi 193
Pedes oedematosi curantur ther.bel200
Pedum valent cum venter valet 177
Pediculi134
Pedum affectus vt curantur ther.bel 194
Pedum clauus 194
Pedum digiti excussi 195
Pedum foetor 193
Pedum scissuræ 194
Pedum vlcera 194
Pedum vlcera vt curantur ther.bel203
Pedum vsus quantus 187
in Pene caruncula 176
Penis caruncula curatur thermis belilucanis 186
Penis pigrior arrigitur vsu thermarum belilucanarum186
Penis pigrities 175
ad Peraux auernus bulliens 56
Pericardii affectus 156
Pericardii affectus curant ther.bel 168
in Pericardio etiam post obitum aqua est 156
Pericranii affectus curantur thermis belilucanis145
Perirrhoea 170
Perirrhoea curatur thermis beliluc 180
Perniones194
Perniones curantur thermis beliluc 202
Perspiratio corporis in sanitatis tutela optima 126
Phlictenæ et pustulæ curantur thermis belilucanis 197
Phlictenæ manuum et pedum 189
Phthisi an competant thermæ bel 165
Phthisis155
Physicæ Probationi respondet hieroglyphica 2
Physica corpora quæ caeteris digniora 79
Pingues num pituitescant 173
Pingues thermæ belilucanæ71
Pissalsphaltus vnde dicatur83
Pituitam purgant thermæ beliluc 129
Pituitosi num pinguescant 173
Plantæ quale pabulum desiderent 62
Polypus137
Principium olim quid 1
Praeti filiæ à Melampode curatæ à furore 27
Pterygium 136
Ptyllosis135
Pulmonum adhaesio costis155
Pulmonum cu costis adhaesionem curant thermæ beliluc 165
Post purgationem quomodo sit balneandum in thermis beliluc 131
Purgant thermæ beliluc.flatus, serum, pituitam, melancholicum succum 129
Puris mictio 175
Purredo non reddit aquas calidas 51
Ouvrir la division QFermer la division Q
Qualitas thermatum belilucanaru vulgo ignoratur 116
Qualitates agunt eodem modo suprà et infrà terram 52
Qualitates aque claermarum Belilucanarum ex quibus sint depromendæ 101
Qualitates primæ cur dicantur 69
Quantitas assumendæ aquæ thermarum bel.definienda ex differentiis morborum vel sedium affectarum 144
Quantitas morbi et remediorum medico difficilis nedum vulgò 118
Ouvrir la division RFermer la division R
Ratio animum vincit, et contrà 158
Raucedinis cura per thermas beliluc 164
Raucedo 154
Refrigerat minus aqua simplex compositis77
Reliquiaru post distillatam thermarum aquam qualitates 97
Remedium vnum et idem an contrariorum 117
Renum affectibus conferunt thermæ belilucanæ184
Renum pinguedo 174
Renum vlcera175
Rerum contra naturam diuisio 117
Romæ quot olim thermæ 113
Romam valetudinem coseruabant thermis, nondum morbos profligabãt 114
G. Rondeletij apophtegma218
G. Rondeletius au noluerit thermarum beliluc vires palàm facere 217
G. Rondeletius minimè auarus217
G. Rondeletius primus thermarum bel. vires est subodoratus23
Rupta, vulsa 152
Rupta lacertorum 190
Ruptis medentur thermæ belillucanæ 161
Ouvrir la division SFermer la division S
Salaces vnde dicti 3
Sal diuinus dictus 88
Sal habent thermæ belilucanæ 74
Sal in igne crepat90
Salis diuersa genera 89
Salis qualitates 89
Sal nitrum 85
Sal petræ 85
Sal vnde et à quibus primum vocatus 87
Sal vnctuosus est 90
Sanationis donum Medicis et thelologis concessum31
Scabies curatur thermis beliluc197
Scabies manuum et pedum 189
Scapularum dolor 152
Scapularum dolor curatur thermis belilucanis160
Scissuræ manuum et pedum 194
Scissuræ manuum et pedum vt curantur thermis belilucanis203
Scrophulae138
Serum purgant thermæ beliluc 129
Sinigultus170
à Sole non calent aquæ subterraneæ 57
Solomnes Deos significat 58
Sopor139
Stagnum Belilucanum nitrosum est 75
Stillatitij liquoris thermarum belilucan qualitates 96
Stomachi affectus curant thermæ bel179
Stomachi dolorem leniunt ther.bel178
Stupor139
Succatiunculæ quæ 81
Succini fragmenta ad thermas beliluc 65
Sudor de facili quomodo cieri debeat 127
Suffocatio vteri 176
Sulphureum quid spirant thermæ bel 73
Sulphureum spirant non sulphurea 73
Sulphur in venis aquâ plenis non fit ignis pabulum 72
Sulphur non impertit calorem aquis subterraneis 52
Sulphur non spirant thermæ beliluc 71
Sulphur pabulu est ignis subterranei 64
Sulphur potest esse pabulum ignis extra venas 73
Suræ vulsio curatur Thermis Beliluc 197
Symbolum matrimonij 3
Ouvrir la division TFermer la division T
Tartarum an aquæ sedes 39
Tartarum ex vino copiosum fit 44
Tendinum contractio191
Tensiosurae190
Tensio suræ curatur thermis beliluc 197
Tentoria qualia esse debeant ad thermas belilucanas 206
Terra et aqua vnam sphaeram constituunt 40
Terra simplex no est adamate durior 50
thermæ belilucanæ alijs feculis etiam in vsu fuerunt 26
thermæ belilucane an vtiliores intus an foris140
thermæ belilucanæ à qua plaga scaturiant28
thermæ belilucanæ cur non continuum habeant fluxum26
thermæ belilucanæ cur non semper que possunt praestant 216
Therme beliluc.ex quibus cõponãtur 68
thermæ beliluc.minantur discessum 29
thermæ beliluc.minitantur vilitaté116
thermæ belilucanæ non omnes aegros à suis aegritudinibus vindicant 215
thermæ belilucane nõ semper calent 68
thermæ belilucanæ obsoletæ 27
thermæ belilucanæ omnium Europaearum optimæ 25
thermæ belilucanæ pingues 71
thermæ beliluc.pluribus affectibus conueniunt et non conueniunt pro causæ et dispositionis varietate140
thermæ beliluc.purgant flatus, serum, pituitam, melancholicum succum 129
thermæ belilucanæ quæ contineant coponentia 68
thermæ beliluc.quando restitutæ 21
thermæ belilucanæ reddunt corpus facilè perspirabile127
thermæ bel.si ventrem non depleant, clysteribus ex thermis vtendum 131
thermæ belilucanæ sordidæ sunt 29
thermæ bel.vacuant per epicrasin 130
thermæ bel.vbi et vnde 13
thermæ belilucane verri et mundari nequeunt 28
thermæ belilucanæ vomitum cientes num ille impediendus130
thermæ conseruant valetudinem 115
thermæ morbos curant 114
thermæ non debent leges imponere cibis, sed cibus thermis 204
thermæ quomodo à balneis distent 15
thermæ quo olim Romæ 113
thermæ Romanis valetudinem conseruabant non morbos profligabant 114
thermæ saluberrimæ etiam vilescere solent 115
thermæ vnde dicantur 15
Thermarum belilucanarum abusus120
Thermarum belilucanarum aqua artificialiter fieri potest 98
Thermarum belilucanarum aqua tralatitia an viribus valeat 103
Thermarum beliluc.coenu ob sorditiem aquis earundem nocet 94
Thermarum bel.materia et forma 70
Thermarum belilucanarum pars prima, secunda, tertia, quarta & quinta 91
Thermarum belilucanarum possessor sor didus 29
Thermarum belilucanarum qualitas vulgo ignoratur 116
Thermarum belilucanaru qualitates 102
Thermaru beliluc. qualitates ex quibus depromendæ 101
Thermarum beliluc. restaurator nobilissimus Guilhelmus de Chaume 23
Thermarum belilucanarum situs 13
Thermarum belilucanarum stillatitiæ aquæ qualitates 96
Thermarum belilucanarum temeratius vsus est abusui proximus 25
Thermarum belilucanarum vaporis qualitates 93
Thermarum belillucanarum vires primus est subodoratus. R. G. Rondeletius 23
ante Thermarum belliluc. vsum quo victu vtendum 205
Thermarum beliluc.vsus et abusus 6
Thermarum vsus quantus aqud veteres113
Thermis belilucanis curantut affectus capitis 132
ex Thermis belilucanis olim Ecclesiastici, nunc Laicus quaestum facit 26
in Thermis olim lauabãtur foeminæ cum viris 114
in Thermis publicis lauabãtur olim Imperatores 114
Thermopetaru quanta sit multitudo 213
Tholosanum aurum 8
Thoracica vlcera 154
Thoracis affectibus medentur thermæ belilucanæ 160
Thorax et medius venter indem 160
Thorax quid veteribus significaret 159
Tibiæ crassiores vsu thermarum belilucanarum gracilescunt 202
Tineæ curantur thermis beliluc144
Tinnitus aurium 137
Tophi tardè ex aqua fiunt 44
Tremor139
Tussi medentur thermæ belilucanæ164
Tussis154
Ouvrir la division VFermer la division V
Valetudinis conseruatio 123
Vaporis fuliginosi qualitates 92
Vaporis thermarum bel.qualitates 93
Vaporosa dolorem capitis augent 142
Venarum meseraicarum affectus curant thermæ belilucanæ182
Venerea lues 173
Venter cur dicatur kCaractère(s) non reproduit(s)69
Venter infimus plerorumq ; morborum est causa168
Venter medius et thorax idem sunt 160
Venter si nõ depleatur vsu thermaru bel.clystere solicitandus Thermaru 131
Venter vbi valet, ibi manus et pedes valent 177
Vento non calent aquæ subterraneæ 56
Ventriculi affectus curant thermæ belilucanæ179
Ventriculi intemperies 170
Venus cur dicta ACaractère(s) non reproduit(s)3
Vertigo139
Vesicæ affectibus conferunt therme belilucanæ 185
Vesicæ felleæ affectus curant therme belilucanæ183
Vesicæ vsus in auribus nullus 46
Vesica inferior intestinis 42
Vesicam non habent aues 42
Vesica non infimo loco sita est 46
Victu quo vtendum ante thermarum belilucanarum vsum 205
Victu quo vtendum post assumptam thermarum belilucanarum aquam 207
Victu & vitæ modo quo indulgendum praeterito thermarum belilucanarum vsu 211
Victus ratio quæ sit post vsum thermarum belilucanarum 28
Vinum aqua est terrestrius 41
Vinum aqua leuius45
Viri cu foeminis olim lauabantur in thermis 114
Vitæ genere quo vtendum post assumptam thermarum beliluc.aquam 207
Vitæ ratio tempore praesentium thermarum belilucarnarum 205
Viuentes verè qui 125
Vnctio olei veteris post sudores thermarum belilucanarum conuenit127
Vnguis oculi 136
Vomitus170
Vomitus si creatur thermis belilucanis, num ille compescendus 130
Vrere non potest ignis elementum 69
Vsus thermarum belilucanarum 6
Vsus thermaru quantus apud veteres 113
Vteri oedema 176
Vteri affectus curantur thermis belilucanis186
Vteri intemperies176
Vteri scirrhus 176
Vteri strangulationi confert nidor thermarum belilucanarum 186
Vteri suffocatio 176
Vulsa152
Vulsa lacerorum 190
Vulsio suræ 190
Vulsis medétur Thermæ belilucanæ 161