RERVM ET VERBO.
RVM TOTO HOC OPERE
MAXIME MEMORABILIVM.
Typographus humano le ctori.
Quo indicis huius ac paginarum numeri conueniant, opus
est, vt eos in suo quisq; libro prius corrigat, qui
non recte sunt in aliquot paginis obseruati.
INDEX.
Absurditas consequens sententiam eorum qui vitia ex secundis qualitatibus ad in temperiem reuocant
214, 23
Absurditas consequens eoru sententiam qui omnem pestilentem febrem ex putredine nalci affirmant
240, 14
Absurditas consequens eoru sententiam qui affirmant humores primigenios putrere in corde, in Pestileti febre
240, 21
Accidens nullú potest explere substátiae eslétià pag.
23 & 30
Actio à forma pficiscitur
51. 30
Actiones à forma simpliciter prodeuntes, nullius instrumeti interuétu fiút
150, 24 & 151 24
Actiones forme vnde prodeant, aut quomodo, non facile est cognoscere
154, 27
Actu messe quid
47, 21
Vt actus de habitu ita forma de praecminente potentia clicitur non admodum dissimilis analogia
66, 22
Andarin entia que
214, 24
Aër non putrescit
235, 10
Aeris affectióes, duplices
232, 11
Aér qñ morbos efficit
236, 18
Acris mutationes non solum à coelo sunt
104, 10
Acrem immutantia
231, 25
A' i w m vnde dicatur
112, 5
Agaricú p tuita attrahit cuius reicausa occulta est
154, 30 & 35
A ens agit vt obiectum patiés sibi simile reddat
64, 19
Agens idem simplex, homonymum appellatum effectus cõtrarios edere potest
53, 18
Alexandri verba de forma su biectorum simplicium & compositorum
29, 8
Alexiteria aduersus venena
266, 27
Alimenti confectio, an à calore naturali ab clementoru téperatione excitato fiat
197, 15
Alimenta & deleteria extreme contraria in genere totius substantie
291, 9
Alimenta omnia vitam habent
290, 12
Alteratio duplex
220, 9
A lui fluor i venerea lue
258, 8
A melij verba lecto initio euagelij D. Ioannis
120, 37
An foerus notam huius referat quod foemina inter concipiendú vehementius comprehenderit
165, 8
Angeli custodes Adami, Abrahae, Isaac, Iacob, Mosis
134, 25
Angeli custodes hominum
134, 20
Angeli superiores noué choris disiuncti
133, 16
Anima accommodat se ad téperamentum partiú, quas moderatur
49, 15
Anima altrix & sentiens actu sine corpore subsistere no potest
77, 21
Anima corporis legibus tenetur secundum Galenu
170, 22
Anima diuini cuiusdam corporis particeps
78, 1
Anima mundi
76, 7
Anima mundi vnde desfuat
127, 35
Anima mundo indita à Deo
116, 30
Anima nihil perpetitur sed eahdum innatum & insitus spiritus
171, 8
Anima non potest otiosa latere in semine. 85, 15 & cius rei demonstratio cade pagina.
 
Anima nostra non est ab elementis orta
167, 6
Anima nullo instrumento indiget ad ratiocinandum
171, 33
Anima nutriens non est condita causa partiu stit pis
53, 30
Anima pregnans dicitur quod ei gignendi amor insitus sit
90, 34
Anima quomodo obligata corpori
171, 26
Anima ratiocinatrix multas habet fccultates
175, 77
Anime facultatum que substastia sit
175, 5
Anime origo vnde sit Hippocrati
169, 18
Animae pars naturalis sola immortalis est relique mortales
180, 5
Anime partium substantia diuina est
179, 34
Animae substantia
169, 35
Animae substantia corporis expers
168, 14
Animam esse actum corporis organici quomodo dictum sit ab Aristotele
55, 23
Animam nihil aliud quàm calor esse quomodo dictum sit à Galeno in lib. de tremore & rigore
168, 20
Animam nõ esse corporis agentis instrumentum, sed corpus potius animae instrumentum
57, 23
Animam nõ procreari ex temperaméto, & mistione primorum corporum cõtra Alexandrum
57, 27
Animal dictum est à defungé dis mineribus animalis
86, 34
Animal moribundum refrigescit
57, 5
Animalia ex putri materia proctreata non ex quouis sub iecto sine discrimine fiunt
69, 35
Animalium venatu viuentiú enumeratio
289, 29
Animalibus proprium atque designatum est almentum
198, 8
Animantium & stirpium seminibns vis diuina indita ad se propagandum
121, 30, 124, 33
Antidoti selectae diligenti obseruatione, quibus prudens medicus vtebatur aduersus febres & morbos publicè grassantes
252, 26
A ' n p p a J & s u m p a q
293, 32
Antipathia vnde nata sit
292, 32
Apoplexia fit arteris obstructis
269, 12, & 33
Apprehensio, ratiocinatio & memoria causas habent praestantiores, quã qne recti permistioni elementorum assignari possint
203, 33
Apuleius de proprio vnicuique daemone
139, 10
Aqua & terra patiuntur
148, 12
Aqua que vaporario eluitur ex herbis & alijs medicamentis magnã vim haber
301, 30
Argumentum à majori quo ostenditur perfecta atque ex semine prodeuntia multo magis extrinsecus formam accipere quam que ex putredine nascuntur
79, 27
Argumentum aliud nitens probare forman nasci ex fubiecto
60, 5
Argumentum à theriaces cõpositione nitenus ostédere formam suscitari à subiectis partibus
39, 27
Argumentum de theriace diffoluitur
15, 40
Argumentum aliud nitens ostendere dissimilaris corporis formam compositam esse
28, 20
Argumentum cõtendés in semine quiddam venturae formae contineri 72, 5 & eius solulutio paucis post versibus
 
Argumentum contedens ostédere formam inesse semini
93, 13
Argumenta contendentia potentiam esse imperfectã quan dam formam
68, 30
Argumenta alia cõtendentia potentiam esse quandã imperfectam formam
69, 26
Argumenta alia contendentia quidpiam formae antea in subiecto suisse 71, 15 & eoru solutio
72, 6
Argumenta nitentia ostendere dissimilaris corporis formam compositam esse
29, 20
Argumentorum probare nitentium aliquid animae in femine inesse solutio
75, 19
Aristoteles interdum in reru diuinarum cognitionem transilit
109 5
Atistotelis verba de semine
91, 18 & 27. & 92, 12
Aristotelis verba in li.de mundo, de ui nummis Dei pertinente per vniuersum mudum
123, 17
Aristotelis verba in problematibus de his, quorum ortus facilis est
105, 26
Arte vel fortuna que sint, pagin.
10, 31
Arte chymistica nihil potest simplex & purum secerni
303 15
Artes scelerate eorum qui se in nephariam daemonum societatem pactionibus obstrin gunt
140, 16
Arrhenicum & auripigmentú in malignorum vlcerum curatione adhibentur
227, 3
Articulorum dolores in lue venerea
258, 24
Astringentia vtilia partibus habentibus vsum toti corpori communem
210, 1
Attractio & nutritio similitudine substantiae fiunt
199, 29
Auerrhois statuit facultates alias ab his, quae à temperamento emerserunt
 
Auerrhoe sententia de calore nobis insito
57, 21
Autor & opifex rerú duplex secundú Aristotelem
100, 13
Autumnus quare perniciosus
103, 5
B.
Basiliscus visu enecat
253, 11
Bilis à calore solo elementorum fit
198, 23
Bonum quid appellat
127, 28
Bolus armena in pestilentibus morbis
311, 3
Bubo & carbunculus ante febrem apparens pestem mitiorem denuntiat 311, 3 post febrem verò apparens quid significet
239, 23
Bubo in inguine eorum qui lue venerea infecti sunt vnde
258, 5
C.
Cacodaemones curiosis hominibus multa ementiutur
140, 29
Caducae res diuinitus condite funt
120, 8
Caduce res & mortales celesti virtute gignuntur & gubernantur
120, 10
Calidum trahit & frigus depellit quomodo accipiendum 199.15 & an solus calor qui ab elementis est alimentum attrahat eodem loco
 
Calculo hircinus sanguis valer
311, 30
Calor ab elementorum temperatione natus, immoderatus perniciosus
198, 27
Calor caelestis salutaris & vite conseruator
198, 25
Calor diumus corroboratur à temperie, deprauatur auté ab exuperantia
198, 21
Calor, & spirutus innarus partes substantia & temperamento dissimili, similes reddit, & idoneas ad eiusdem formo susceptionem
160, 7
Calor insitus accidens
192, 15
Calor insitus celestis est, & eius rei demonstratio
189, 29
Calor insitus diuinus à Galeno appellatus
194, 21
Calor insitus non est acceptus referendus temperamento partium
56, 27
Calor leonis maior quã struthocameli, non potest tamen ferrum atterere
197, 33
Calor mitis in febre pestilente ostendit eam affinem nõ esse putridae
240, 26
Calor natiuus causa effectrix foetus
158, 18
Calor nobis insitus ex semine est
59, 5
Calor quare e''m F u p u x dicutur
168, 34
Calor qui in semine est proportione respondet elemento stellarum
78, 5
Calorem nostrum foueri à calore qui in alimentis
290, 17
Calore celesti vita animanriú & stupium continctur, & cius rei demonstratio
191, 3
Calore fustinetur vita animalum
15, 20
Calor iotius forme curios
297, 28
Cantharidum vis deleteria no perit tota vstione
256, 3
Capillorum defluuium in lue venerea
259, 2
Capitis dolor in lue venerea
258, 25
Carnes recentes meliores semiputribus
290, 8
Cassiae fistule cortex menses promouet
51, 8
Cassiae fistulae medulla lenit aluum
51, 6
Causa diuina morbi que Hip pocrati
223, 9
Cause efficietes duplices
146, 12
Causa efficiens ratione predita multorum diuersorumq; effectum principium
146, 13
Causa efficiens vnius effectus principium
146, 17
Causa foetus generandi natura à Galeno dicitur
159, 11
Causaproxima procreatrix cõfert tantum habilitatem quandam
164, 27
Causa cur ventriculus multa non toleret
209, 4
Causa vnica pestis efficiens
237, 18
Causae abditae que sint
196, 27
Cause corrumpentes
216, 32
Causae due pestis preparatorie
237, 19
Causae multorum enentorum aliò pertinent quàm ad elementa
144, 27
Celum causa omnium corporum que gignuntur
101, 14
Caelum consert formam
153, 12
Celum continuat quae Deus proprijs operibus inchouault
123, 8
Celum elementum non obnoxium interitui
102, 5
Celum paret conditori suo
272, 19
Caelum speciem in materiam apparatam immittit
123, 2
Celu tertiu principiu
101, 12
Celi ciues Deo proximam eo ditionem habent
112, 33
Caeli vires diuinae cur dicantur ab Aristotele, Hippocrate, platone, Vergilio 123, 4 in Caelo conuersio dulex
102, 9
Caelestis caloris coplures ordines
193, 34
Celestis conuersio causa est omnium que gignuntur & intereunt
101, 15
Cepa propédés de tectis herbescit
68, 23
Ciceronis locus in Tusculanis quaestionibus
130, 34
Cicuta sturnis cibus cuius rei causa occulta est,
154, 34 & 37
Cicuta homini pestifera cu ius rei causa occulta est
154, 34 & 37
Circe venefica
224, 31
Cirumscriptio loci facta in carne non sinit venenum intrò subire
210, 4
Clysteris vsum vnde didicerimus
308, 2
Cognitio & scientia rerum initio rudis
143, 4
Cognitio reru diuinaru extra captum humanú est
109, 9
Cognitio rerum quãta in Deo
112, 17
Colico dolori cingúlum ex lu pi intestino valere
311, 28
Cóplures formas in eadem repotentiâ esse
47, 30
Communes morbi simplices qui
137, 8
Communium morborum genera tria
137, 8
Cõpositio apta, pparatio necessaria ad formã recipiédã
55, 9
Concoctio deprauata est ab elementis
198, 20
Concoctio fit à celesti calore adiuta bono temperamento
199, 17
Configuratio celestis pestilentie causa
191, 12
Conformatio non nascitur ex corporis téperaméto, sed ex di uinioriqdã fluit
45, 25
Constitutio prima rerum omnium
97, 5
Contagiosi morbi qui
227, 22 & 229, 22
Contagiosis pestilentes
227, 22
Cõtagiosi simpliciter
227
Contagiosorum morború curatio
309, 26
Cótemplatio Dei vita
112,.20
Corpus vnum dicitur quãuis ex multis cõpositum
31, 29
Corporis compositi formam simplicem esse
27, 5
Corporis naturalis compositi subiectum est compositum
43, 13
Corporis nostri opifex Deus
163, 4
Corporum naturalium vires caelestium viribus tenentur
229, 27
Corruptio celcriter propriam substantiam dissoluit
216, 29
Corruptio duplex
218, 10
Corruptio totius sustãtie que dicatur
220, 1
Corruptionis & putrefactionis discrimen
216, 1
Cruda maiorem vim habent quàm cocta
301, 6
Cucurbitule cum flama largiore in ietibus venenatorum animalium
310, 2
Curatio intemperiei & putredinis diuersa
217, 33
D
Danielis locus expositus
134, 15
Daemon mendacij parens
141, 12
Demon proprius colendus est
139, 11
Demon quidam Aegyptios primùm literas docuit
137, 23
Daemon Socratis
138, 25
Demonem vnusquisque viuens habet
138, 20
Daemones boni vero modo apparet
139, 33
Daemones ciuitatibus à Satur no prefecti
138, 7
Demones à Platone appellati à Latinis distincti sunt ab officius
136, 9
Daemones an toto mundo vagentur
132, 16 & 135, 22
Demones immitri in corpora hominum à maleficis hominibus
274, 11
Daemones mali phantasticos modo apparent
139, 35
Daemones qui
223, 15
Daemones quomodo ciecti
276, 21
Demonum genus duplex
135, 32
De diuinis profanè loquendum non est
109, 25
Deleteria quaedá quibusdam partibus aduersantur
292, 19
Deleteriorú vis opposita substantie alimentorum
291, 2
Demarchus in lupum conuersus
277, 19
Demonum genus à Deo hominibus prefectum
138, 12
Democritus
143, 31
Demonstratio qua ostenditur elementorum formam esse substantiam, pag. 17. vers. 15.22, 13
 
Demonstrationis omnis philosophice initium non semper ducitur ex principibus qualitatibus
286, 12
Desiderata ad acrem disputationem
98, 24
Deus caelum per se regit, animantia vero & stirpes caeli ope
125, 2
Deus condito caelo vim naturalem impertijt, que nobis in signa effet & tempora
121, 26
Deus omnium causa
113, 12
Deus omnium conseruator
121, 7 & 122, 6
Deus nomine Theuth in egypto inuenit arthmeticen, geometriam & Astrologiã
137, 27
Deus nullius rei similis
113, 18
Deus per omnes naturas diuisus est
120, 20 & 122, 28
Deus quid Aristoteli
112, 24
Deus rebus caducis vitae statusque causa
120, 25
Deus rebus singulis vim procreandi indidit 115, 7 & quomodo indidit vers. 3
 
Deus vbi habitet
113, 25
Dei potestas ac vires
114, 1
Deorum plena omnia
141, 19
Deuteronomij locus expositus
134, 18
Diastolen & systolen nõ posse elementorum qualitatib. assignari demonstratio
200, 17
Dictami vires à quo didicerimus
308.3
Dierum decretoriorum causa caelo tribuitur ab Hippo. & Gal.
224, 2
Dij culti à vetustate, omnes cacodemones erant secundu porphyrium
139, 29
Dionysij verba de choris angelorum
137, 17
Dispersi morbi qui dicantur
228, 10
Dissimilaris corporis partes essetiâ differunt
25, 26
Dissimilaris corporis imateria multiplex
25, 12
Dissimilares partes ex quibus constent
160, 6
Diui Pauli verba in actis apostolicis exposita
122, 9
Diuinum in morbis Hippo. quid
222, 22
Diuinú quid antiquis
223, 12
Diuini nomine quid significetur
194, 29
Diuinitatem inesse anime par tibus mortalib. demonstratio
180, 20 & 183, 7
Dogmatici
20, 21
Domini, verbo & spiritu celi conditi sunt
118, 26
Dote peculiari morbos expugnantia
311, 25
Druyde Gallorum
135, 7
Dysenteria, anno
248, 3
Dyfenteriae, in populum grassantes diuinum aliquid habét
247, 2
Dysenterijs inest pestilens quiddam
248, 3
E
Ecthymata quae
249, 12
Ecthymata que
228, 26
Effectus consistentie à materia
149, 24
Effectus qualitatum à temperamento
149, 24
Elephantiasis ex contagiosorum genere
262, 34
Elephantiasi inest venenum
263, 33
Elephantiasis nõ ex sola atrabile
263, 12
Elephantiasis quomodo serpat in corpus
226, 32
Elephátiaseos dcriptio
263, 17
ab Elephantiasi fanati multi per prophetas
276, 17
Elementi forma, qualitas est Galeno, pag.
18, 24
Elementi materia simplex
24, 34
Eclementi vnius materia nonsatis compositis corporibus gignendis pag.
12, 26
Elementa quatuor cedunt in compositoru materiá
153, 9
Elementa omnia efficientia
 
Aristoteli
149, 5
Elementa non euanescunt inreritu rerum
46, 1
Elementa no pereunt in per mutatione aut interitu rerum pag. 13, 11
 
Elementa priusquam confluant ad procreationem naturalis corporis materiam formá, & qualitates habent
20, 29
Elementa vel exquisitissimè mixta non pussunt conformationem aptam corpori, neque sensum, neque motum conserre
56, 8
Eleméta veluti reciprocatione facta ad suas naturas redeunt pereunte corpore composito
45, 35
Elementorum forme funt nature ancipitis inter synceras qualitates & formas compositorum corporum secundum Auerrhoé pag.
19, 2 & 82, 22
Elementorum forme, funt substatie cotra qua sensit Alexander, & huius rei demostratio pag.
20, 29 & vers. vlt.
Elementorum formas ambigui generis esse secundum Auerroidem
19, 2
Elementorum materie nonprius inter se vincte cohaerent quàm ad extremum exigue fuerint
49, 17
Elementorum qualitates tote per per totas miscentur
49, 15
Elementorum mistorum temperatura est in qualitatum genere
48, 23
Emplastra ex porro, caepa alho, sinapi & thapsia in ictibus venenatorum animalium
310, 3
E'u Y u ' C u i s &
170, 17
E' vnde fiát 228, 17 & 229, 11 & eorum enumeratio
229, 11, &
E'n t e l e x e r quid secundum Alexandrum
45, 12
E'n t e l e x e r quid sit secundú quosdam
62, 4
Epidemij simplices vnde fiát
228, 15
Epidemijs morbis occultum quiddam inesse
248, 16
E'p i d a m i ' w u cause & paulo post
232, 6
E'p i s a m i ' w u & pestilentium morborum differentia,
232, 20
E'p i s a m i ' w u morborum diuisio
228, 6 & 16
E'p i s a m i ' w u simpliciu enumeratio
229, 4
Epilesia omnis à veneno meus genito
230, 6
Epilogus matutinç disputationis
153, 9
Epithymum atram bilem attrahit, cuius rei causa occulta est
254, 3 & 32
Essentiae rerum ignote efficiunt vt formas elementorum inseparabilium qualitatum nomine appellemus
pag. 24 10
Essentialis differentia non potest ex accidente consitui pagin.
23, 29
Eusebij verba de vigenerandi celo insita
119, 3
Ex cantharidibus emplastra in ictibus venenatorum animalium
310, 4
Ex Gaiaco potus in luc venerea
260, 29
Ex simplici nihil nisi simplex sit
12, 14
Exanthemata que 245, 14 & eorum descriptio,
22
Exanthemata cur pucris familiaria
244, 42
Exanthemata non este reliquias menstrui sanguins
243, 73 & pag. sequenti
Exanthematum causa
244, 17
Exanthematum descriptio
245, 2
Exanthematum & ectymatium discrimen
245, 14
Excrementorum corporis sordes efficiunt, vt calor qui in eo inhabitat caelestis esse no possit secundum Auerrhoen, & huius rei dilutio
193, 9
Exemplo ostenditur fomam simplicem non posse emergere ex subiectis partibus corporis
38, 4
Exemplaria apud Dionysium
 
Acreopagitam
118, 29
Exercirus locustarum conuolans in Galliam & Italiam
239, 13
Experiendi certa ratio
308, 4
Experimentum quare fallax ab Hippocrate dictum sit
307, 23
Explicatio vere originis formarum substantialium
94, 18
F.
Facultates quid sit ostensio similitudine
85, 5
Facultas ad aliquid dicitur
179, 18 & 195, 22
Facultas causa effectrix
173 29
Facultas retentrix vteri à calore caelesti
199, 3
Facultas temperamenti proprietas
175, 27
Facultas ventriculi contentrix à celesti calore
198, 32
Facultas substãtia in quo posita
175, 31
Facultatem animã vocat Auerrhois
178, 31
Facultas primae
283, 4
Facultates tot sunt, quot actiones
177, 6 & 174, 32
Facultates tot sunt, quot causarum efficientium differentie
179, 24
Facultatum à tota substantia fluctium ordines multi
282 27
Falsa quorundam opinio, quomodo rei cuiusque forma de potentia materie educatur
61, 30
Fascinatio visu, & huius causa
273, 34
Febris sudorifica exanthematibus affinis
246, 7
Febris sudorifica in ephemeris numeranda est
19, 15
Febris pestilentis symptomatum enumeratio
241, 23
Febris sudorificae descriptio,
246, 7
Febres acutae in populum grassantes diuinum aliquid habet
247, 20
Febres aliam causam quã putredinem habentes
250, 27
Febres omnes ex bile
252 31
Febrium intermittentium matcria in visceribus
253, 3
Febrium omnium intermittentium genus salutare
249 13
Fictrix causa cur in particulis permaneat ratio
183, 33 & 184, 4
Foetus formatur à vi quadam potentissima extrinsecus appellente
158, 5
Foetus in vtero nutritur purissimo sanguine
244, 7
Foetus comes putridinis
216 22
Forma a caelo
296, 9
Forma compositi simplex simplicium partium formas integras & incorruptas in toto coercet,
30, 33
Forma cõpositi corporis simplex & similaris & per omnes partes susa est 48, 6 & eius rei demonstratio codem loco
 
Forma cuiusque est simplicissima
84, 27
Forma cuiusque substantie naturalis substantia est pag.
17, 21
Eorma est que toti essentiam largitur pag.
22, 26
Forma sit & perit pagin.
11, 10
Forma geniti non fluit à parctibus
85, 10
Forma momento in materiam immigrat
97, 11
Forma natura, simpliciter dicitur ab Empedocle
47, 2
Forma non ante actu est quã sit perfectionem consequuta secundum Alexandrum
81 10
Forma non est vis ex subiectarum partium naturis profecta
32, 1
Forma non consummatur paulatim, sed subito tota in subiectum concèdit
71, 6
Forma omnis simplex nec composita est ex sibiectarum partium formis
30, 7
Forma perfectissima quae
27 26
Forma propria similariu partium que sit secundum A uerrhoen
192, 27
Forma quae ab arte est, substantia non est, sed qualitas pag.
21, 2
Forma quo perfectior est, còperfectiorem & instructiorem corporis velut officinam habet
27, 29
Fomra simplex totius non potest ex subiectis formis emergere
61, 17
Forma simplex diuina est
154, 13
Forma simplicissima & imperfectissima quae
27 19
Forma tota femini statim indita est à genitore secundu Themistium
85. 21
Forme actiones sub sensum cadunt
154, 25
Formam agere, demonstratio
149, 27
Formam agendi esse principium, demonstratio
151, 11
Formam & animam non esse harmoniam
56, 29
Formam non posse ex subiectis formis pouenire etiam sitotius composita forma statua tur, demonstratio
39, 25
Formam non posse esse ex solis simplicium formis siue simplex siue composita sit totius forma
41, 6
Formam non posse proficisci à temperatione corporum, de monstratio
60, 32
Formam quae femini inest nõ obtinere mediam naturam inter substantiam & accidens ostensio
82, 10
Formam rci caelitus demitti Galenus affirmat & cius verba. lib.xvij. de vsu partium
131 5 164, 5
Formam totius diuersum quid dam esse à partium formis, demonstratio
44, 20
Formam vnam compositi esse oportere demonstratio
24, 30
Forme vnius & simplicis non sunt plures gradus perfectionis
83, 4
Formam educi de potetia materie quid sit, & Simplicij verba de hac re
61, 13
Forme elementorum media habent naruram inter substantiam & accidens secundum Auerrhoen
82, 22
Forme, primae que subtantiaererum omnium de celo ducútur
101, 1
Formarum multi ordines
27, 12
Formarum non alia mistio est qua materiarum
27, 19
Formarum origo diuina est
108, 20
Formarum origo qualis sit & vnde
85, 9
Formarum quae in elementis coitio falso creditur ab Alexãdro eo modo fieri quo cõtrarium qualitatum consusio,
19, 11
Functio occulta que sit
196, 10
Functio omnis anmalis calori caelesti assignanda est
201, 15
Functiones diuine quae appel lande
196, 7
Functiones Plurime in nobis ex occultis causis sunt
195, 27
Functiones, quas oculis cernimus, diuine sunt
196, 4
Functiones varie, & diuerse, ex partium, quibus anima infusa est, differentia proficiscuntur
49, 5
Functionum que ab occultis causis & manifestis prodeunt, explicatio
196, 34
Fungi, Arrhenicum, auripigmentum & similia venena infirma
127, 3
Frigida & styptica in morbis pestilentibus vtilia
310, 27
Fructuum procreatio & incrementum celesti calore sit
188, 29
G.
Galenus fatetur se nulla validam rationem de corporis structura inuenire potuisse
163, 29
Galenusfatetur se nescire anime suastantiam
170, 29
Galenus in quo dissidet à Mose & Platone, de rerum creatione
162, 17
Galenus vixit teporibus Alexandri A phordisiensis pagin.
18, 21
Galeni verba de vi illa fictrice in singulis animalium particulis permanente & eas ad suum opus exitante
182, 23 & 180, 27
Galeni verba de anima, & de spiritu in ventriculis cerebris contento lib. de placit. Plat. & Hipp.
167, 10
Galeni verba de causa pulsationis quae in venis sit expenduntur
174, 2
Galeni verba de foetus formatione expensa
157, 10
Galeni verba de substantia facultatum expenduntur
173, 16
Galeni verba lib.15. de vsu partium & 9. De placitis Plat. & Hipp. exposita
164, 21
Galeni verba de conformatrice anima contenta in femine & à parentibus proueniete in foetum
183, 21
Galeni verborum de femine expositio
159, 1
Genus perfectiorum viuentium imitationem desiderat ampliorem
107, 9
Gigneude forme ne minimum quidem ante in materia fuit
68, 12
Gonorrhoca in lue venerea
258, 7
Gradu definiuntur facultatu ordines
282, 27
Grauedo anhelosa pestilens erat
247, 7
Graeci ex Aegyptijs & Hebreis multa didicerunt
119, 1s9
Gubernacula regiorum mudi distributa demonibus
136, 33
Gymnosophistae ludorum
135, 8
H.
Heraclitus de Dijs etiam in casa surnaria
131, 30
Heraclius lapis allio perunctus facultatem trahendi ferriamittit
178, 15
Heroes
136, 14
Heroes Platonis
136, 16
Hippocrates
143, 32
Hirundinum cinis anginae valet
311, 27
Homo cur hominem generet. equus equum
165, 4
Homo proxima & continens causa efficiens geniti hominis
106, 29
Humanarum rerum administratio angelis demandata
134 15
Hidrargyrus peruersa
261, 17
Hidrargyrus frigida
261, 5
quatenus iuuet lue venerea insectos pag. ead.
 
Hidrargyri vapor emollit neruos
212, 25
Hydrargyro curati recidunt in luem veneream
261, 28
Hydrargyrum non adnibendam in venerea luc
261, 5
Hydrophobia quis morbus
227, 27
I.
ibis in A egypto dieata Deo cuidam
137, 26
Icterus magica arte fanatus
278, 15
idea comes indiuidua bonitatis
128, 2
Ideae Platonicorum
153, 28
Idearum Platonis explicatio
126, 10
Idearum differentie vnde dimanent
128, 5
I d i t o t h t e s a g g h t o i
150, 5
Ignis & aer agunt
148, 12
Immoderate materie differentiae
212, 10
Immoderatio materie morbus partis similaris,
119, 19
In exanthematibus interiora papulis manantibus scatent
145 32
In febre ardete aliud est quã putredo
217 20
In pestilente febre adhiben da quae totus subtãtiae proprietate veneno aduersa sint & corum enumeratio
217, 20 243, 6
In pestilente febre frigida & adstringétia adhibienda
136. 16
In pestilente febre media prescribenda
143, 17
In pistilente febre quado mittendus sanguis
242, 20
In pestilente febre si corpus fuerit purum quare non mittendus sanguis
242, 17
In pestilente febre valida purgatio fugienda est
243, 1
In paralysi est etiam neriu obstructio.
203, 3
Iocus de lapilloaduecto exindia
286, 30
Incõmoda multa sequuntur si dorma ex subiecto nascatur
57, 18
Inductio qua ostenditur formam toti essentiam largiri pag.23 6
 
Intelligentiae etiaém inferiora generandi & gubcrnandi vires habent
115, 27
Interpmeries putredinem comiratur
217, 13
Interpretatio verborum Aristorelis de femine
93, 25
Interpretatio plenoir Aristotelis de rerum & formarum origine
100, 1
Iuuenis à Demone obfessus
274, 16
u d x o p u g e t o v
228, 31
L.
Labrusce floris extrema in ambitu foliorum refrigerant, quod inter haec medium nascitur adurit
51, 9
Lapis philosophicus quis
305, 2
Lares
136, 12
Larue
136, 13
Leges in magos
278, 7
Luenterie in populum grassante diuinum aliquid habent
247, 21
Lemures
136. 15
Leporis coagulum appositum conceptum retinet
51, 16
Leporis ossiculum quod in poplite est arenulas deturbat
51, 14
Leporis pilus hemorrhagiam sistit
51, 16
Leporis pulmo asthmaticos iuuat
51, 14
leporis sanguis calculum cominuit
51, 14
Locus Diui ludae de demonibus in epistola
133, 9 & 134, 35
Locus Isaie de demonibus
133, 3
Loci apud Galenum ostendétes morborum aliqué esse totius substantiae
220, 6
Lues venerea proprijs antidotis curatur
262, 10
Luis venereae virus serpit in corpus humore deducente
226, 33
M.
Magi asciscunt demonú ope
276, 27
Magnes ferrum attrahit cuius rei causa occulta
154, 30 & 35
Mali punici cortex ealidus
51, 2
Mali punici interanea frigida
51, 3
Manifestorum aliquot totius substantie morborum enumeratio
229, 32
Marcor eonsequitut putrefactionem
216, 25
Materia elementorú simplex pagin.
12, 20
Materia & forma non generantur
94, 28
Materia forme primum fundamentum pag.
11, 11
Materia natura dicitur pagin.
11, 7
Materia perpetua est pagin.
11, 23
Materia p x o e c e Z a t d
103, 15
Materia quid
17, 6
Materia receptaculum omniú vicissitudinum
17, 12
Materia rerum naturalium ex quatuor elementis cóstat pag.
35, 11
Materie similaris partis ad virium robur confert
16, 35
Materia substantiae rationem & genus obtinet pagin.
17 17
Materiae vires & qualitates que dicantur
148, 35
Mathematicorum mos pag.
11 14, 24
Matthaei locus expositus
134, 21
Medicamenta curandis morbis idonea vnde petantur
214 9
Medicamenta benigna aliquando in alimentum cedut
292. 6
Medicamenta proprias partes purgantia
292, 23
Medicamenta purgantia media inter alimenta & deleteria
291, 10
Medicamenta quomodo ducatur de potentia in actum
67. 27
Medici non solum proprietates statuere conguntur sed etiáphilosophi & Grammatici
155, 6
Meninges cerebri dissolutae quae non tolerent
209, 4
Mens, diuina intelligentia
128, 7
Meralla lapides & stirpes essentie sue formam à celo habent
104, 30
Methodici
144, 7
Mistionis falsa opinio pag.
18 vers. 16
Mistionis vera ratio
18 vers. 16
Mistio vera pag. 14 vers. 24
 
Morbus materiae
212, 31
Morbus totius substatie, aliquando solitarius, aliquando complicatus alijs effectibus
222, 19
Morbus totuis substantie profligatur medicamentis tota substantia cótrarijs
307, 1
Morbus totius substantiae occultus
219, 1
Morbus totius substantiae duplex
225, 6
Morbus totius subtantiae duplex
218, 12
Morbus totius substantie manifestus
218, 10
Morbus totius subtantie
215, 26
Morbi ex veneno contracti curatio
310, 12
Morbi ex putredine sunt totius subtantiae morbi
218, 1
Morbi fanati magicis et superstitiosis
272, 8
Morbi totius substantiae quibus tribuantur ab Hipp.
221, 13
Morbi trans naturam
273, 3
Morbi totius substantie
217, 15
Morborum a veneno intus genito excitatorum enumeratio
230, 3
Morborum species suas antidotos habent
311, 30
Morborum vulgarium causa abdita
223, 1
Morbos enferri à cacodaemone Dei permissu
273, 4
Morbos inferri hominibus; à maleficis
273, 6
Mortalia omnia que in mundo sunt à sua quaeque idea sustinentur
128, 13
Motus & actio primum tribuitur formae
150, 13
Mundus à Deo factus secundum Aristotelem
114, 18
Mundi anima formarum datrix
129, 35
Mundus an à Deo genitus an aeternus
114, 14
Mundus duplex Aristoteli
111, 23
Mundus inferior superis conuersionibus continuatus est
104, 4
Mundo inesse animam demóstratio
128, 34
Mundum genitú esse quibus probet Plato
116, 4
N.
Natura duplex est in animalium & strpium peocreationes Et Aristotelis verba de hac re
65, 13
Natura ex homine tam fabrè facto tanquam ex absolutissimi operis exemplari de se existimationem fieri voluit
28, 10
Natura duplex pag.
11, 7
Natura non est confilij & rationis particeps
241, 34
Natura pura simplex mente sola comprehenditur
192, 18
Natura quae in spiritu est respondet elemento stellarum
187, 28 & 188, 14
Naturam este, vnum ex notissimis pag.
10, 20
Natura quae sint pag.
10, 31
Naturalis spiritus & apime licet sit vnus fons, varia taméhec sunt pro partium varia natura
48, 29
Naturalia vt animalia, stitpes & alia naturâ non sunt sed à natura pag. 11, 2
 
Nepita felibus grata
293, 12
Nero magicarum artium studiosus
276, 30
Nihil est in rerum vniuersitate cui non sit simile
282, 15
Nomenclatio cadem duorum corporum causa non est curilla eadem specie ccontineantur
50, 17
N o p o m o z i o i s .i. morbida cx creto apud Hipps
221, 11 & 224, 24
Nutriendi & sentiendi principia, cum diuino corpore id est spirian inuehuntur
78, 20
O.
Obstructio causa putredinis
216, 15
Occultae proprietates que,
282, 33
Occultorum morborum causae
225, 26
Occultorum morborum differentie vnde sumãtur
227, 15 & 30
Ophthalmie in populum grassantes diumum aliquid habét
247, 25
Opium amarum
286, 20
Ortus principium à creatore
162, 17
Omnis ottus rerum à caeli seminibus
128, 24
Ortus & interitus rerum à motu contrario summi celi circumactioni
102, 14
Ossa cariosa eorum qui lueve nerea infecti sunt
159, 2
Ossa crurum morbo reddita mollia
212, 17
Ossa mollia suo vigori restituta vsu balnearum naturalium
212, 21
ex Ouo, solo fornacis tepore Pullus excluditur
68, 16
P.
P a r t e s m i o i morbi, qui
228, 5
P a r t e s m i o i simplices qui
184
eorum causa
228, 6
P a r t e s m i o i causa sommunis
228, 14 & 230, 4
P a r t e s i w m morborum diuisio
328. 6
P a r t e s m i w n simplicium enumaratio
229, 15
Partis nota substantia quae dicatur
210, 19
Partes corporis proprijs gaudent alimentis
292, 14
Partes emortuae stirpis non sunt ciusdem formae
52, 24
Pattes o m o i m e p V non miscentur
38, 16
Partes organice ex quibus cóstent
54, 21
Partes simplices singulae suis formis insignite sunt
43, 18
Pattes simplices
43, 18
Partes sunt veluti internuncij ac paranymphi, quibus feliciter coit formae cum toto coniugium
54, 9
Partium formae sunt preparatio quaedam ad formam simplicem totius
53, 26
Partibilia omnia, materia Aristoteli
149, 9
Peoniam no valere aduersus cpilepfiam solis qualitatibus
294, 5
Penates
136, 11
Perfectio est accidens, forma vero est substantia
62, 30
Perfectionem non esse rei for mam
62, 22
Perfectiora animalia à caelo gignuntur, feminis interuentu
105, 22
Perfecta omniaex semine pro deunt
58, 16
permistio & temperamentum quo inter se distent
147, 19
Peste correptus halitu solo aut excrementorum expiratione assidentes labefactat
241, 15
Pestilétia grauior vbi & quo tempore
237, 19
Pestilentia hyeme interdum sincipit & aestate debuit
233, 16
Pestilentia solos boues iugulans, solos iues & solas oues: & quo tempore saeuierit
235, 5
Pestilentia magnum estum habet
233, 13
pestilentie obnoxios homines reddens constitutio nos latet
238, 6 & ver. 18
Pestilentiae vnmiuscuiusque peculiaris quaedam commistionis ratio
236, 24
Pestilentiae omnis causa occulta est
236, 1
Pestilentie opportuna loca maritima austro obiccta
237, 31
Pestilentie qui homines opportuni
237, 34
Pestilentie immaniter euientes
234, 5
Pestilens febris quando putridae febri implicatur
242, 15
Pestilens febris nullam affinitatem eum hectica habet
241, 2
Pestilens febris quàm longe differat à causo & hectica febre
240, 34 & tota pag.
Pestilés febris mitior labe in humores permanante
239, 29
Pestilens febris quibus signis ab ardente dignoscatur
238, 22
Pestilentis febris descriptio
239, 1 & pag. sequenti.
Pestilenti febre correptorum quare vrine sanis similes
241, 18
Pestilentes morbi consueti 60 28 & eorum catalogus
241, 18 228 & 22
Pestilentes insolentes qui, & eorum catalogus
228, 27
Pestilentium morborum curatio
309, 23
Pestilentialis ephemera omnium pestilentium perniciosils perniciosilsma 47, 18 & eius signa 47, 18
239, 10
Pestifera multa homim à celo
272, 10
Pestifera omnia, deleteria, & venena morbi totius subitantie occulo
218, 30
Phalangij & scorpij venenum expeditius serpit
255, 2
Philotophia quo tempora nata & nomen suum adepta est
143, 23
Philosophi veteres no omniu rationes ab elementis petiuerunt sed quorundam
255, 32
Philosophandi duo genera
143, 30
Physici vnde dicti pagin.
10, 22
Piper emertuum calidu etia
190, 22
Platonis sententia de Ideis
126, 27
Platonici paucis mutatis Christiani fiunt
119, 17
Platonis verba quibus conten ditur animam ante corpus fuisse
73, 27
Pleuritides in populum grassantes diuinum aliquid habét
247, 22
Potétia non est genus substantie referenda
68, 12
potentia est veluti praeparatio quaedam materiae insidens & verba Alex andri de hac te
60, 35
Potentia formae quid
59, 17
Potentia naturalis vel impotentia
60, 17
Potentia no est forma
68, 12
Porentia nunquam ita perficitur, vt in formam degenetet
62, 33
Potentia patiendi
60, 28
Potentia rei naturalis suopte impetu ad formam progredi non potest
59, 17
Potentia seminis nulla ratione potest in formam transire
63, 23
Potentie significationes
60 10
Potentiâ inesse quid
47, 18
Potentiarum ordo à facultate seminis & à seminis e iaculatore dependet
97, 28
Potestas agendi quid dicatur Atistoteli
177, 21
Praegnatem esse animam quomodo intelligédum est apud Platonem
89, 27
Preparationes ad formam recipiendam sunt destinate
56, 5
Praeparatio corporis varia & multiplex
97, 22
Prima etas effectus tantum in tuebatur
143, 16
Principium omnium diuinu est
182, 27
Principium quod inest semine nibil aliud est, quam potentia quedam en semine ad excipiendam formam
93, 13
Proprie substantie celorum & syderum, quare intelligentie dictae
115, 12
Proprietas occulta vnde manet
302, 3
Proprietas occulta interdum admittitur à Galeno
156, 14
Proprietas rei quomodo à Themistio appelletur
177, 32
Proprietas substantie infirmior in aqua que elicitur vaporario, efficacior in oleo
303, 30
Proprietatis nomine quid intelligatur inuestigatio
176, 20
Proprietatis occultae timidè fit mentio à Galeno
156, 4
Proprietatem accidens este
297, 15
Proprietates in substantia insident & eius spiritu
300, 20 & 302, 9
Proprietates inuestigande
312, 4
Proprietates ocultae
154, 35
Proprietatum & formarum origo
295, 28
Proprietatum cognitio prestantissima
311, 34
Puta factio quid
216, 17
Putredo non vna causa cpidimion
219, 1
Putredo totius substatiae morbus
297, 13
Putride constitutionis causae quae 233, 20 & quo differat à pestilenti constitutione
233, 20
Putridae constitutionis effectus
234, 23
Pustule cur nunc nulle in venerea luc
260, 10
Pustule & vlcera vbisere primum existant in lue venerea
257, 34
Pustulae & vlcera vaporem exhalant, qui admissus in venam cauam & arteriam, sanguinem & spiritus labefactat
258, 2
Pustule liuide, & rubentes in venerea lue
258, 8
Q.
Quale oporteat esse corpus in quo anima recte ratiocinari & intelligere possit
172, 7
Qualitas in substantiam metari non potest
63, 6
Qualitas non agit primo & per se
64, 9
Qualitates duae agentes
148, 7
Qualitates due patientes
148, 8
Qualitates contrariae non trãseunt in se mutuo
147. 20
Qualitates instrumenta naturae
150, 6
Qualitates prime elementorum miscentur u k J o l o u
18, 30
Qualitates secundae 283, 9 & quare sic dictae
283, 9
Qualitates secundarie
148, 33 & 35
Qualitates secundariae vnde
149, 11
Qualitates sunt organa
159, 30
Qualitates superiores in permistione, omnem temperamé ti efficientiam sibi vendicant
146, 35
Qualitates tertiae à tota substantia
283, 13
Quartana cur raro bis eundé prehendat
251, 15
Quartana interdum annos 4 durãs
252, 15 & causa 252, 15
Quartana simplex duplex & triplex ex impuro corpore proprijs antidotis depulsa
252, 2
Quartana, & lue venerea simul laborans
251, 2
Quartana soluta corpus interdu impurú manet
251, 28
Quartanae in populum grassantes 249, 30 & earum cause occultae
250, 30
Que absurditas consequatur eorum sententiam qui rerum genera ex officijs distingunt
84, 2
Quae absnrditas consequatur corum sententiam qui affirmant semini inesse forme essentia sed gradus imperfectioris
81, 14
Que aquas inficiant
231, 7
Que portentosa consequatur eorum sententiam qui non intelligun quo sensu dictum illud à Platone sit, animam praenantem esse
90, 5
Quinta essentia quomodo fiat
304, 10
Quod accídit rei su specie perfecte accidens etc
43, 33
R.
Rabidi hominis descriptio
254, 28
Rabie correpti permulti ex esu lupi seuioris
255. 30
Ranunculi esus ranis, buffoni bus, lacertis, & serpentibus,
293, 12
Rarum, densum, laxum & ad strictum quomodo hic intelligantur
213, 3
Ratio extrahendi seminis abauro
305, 20
Rhabarbarum bilem trahit cuius rei causa occulta est
154, 31 & 32
Res quomodo corrumpãtur
219, 25
Reru couersio sie in ab aliquo perpetuo ac superstite
11, 21
Rebus aliquid diuinum inesse demonstratio
153, 25
Recidiua luis venereae qualis
262, 5
Relaxantia fugienda in his partibus quae vsum commune toti corpori habent
209, 32
Remedia anicularum aduersus febres
252, 6
Remediorum trans naturam differentiae
176, 15
Restingentia venenum dote communi
311, 22
S.
Sagae quid esficiant
274, 4
Salutaria multa homini à caelo
292, 19
Sanatio quae à daemone efficitur ficta est
278, 22
Sanatio perfecta occultorum morborum quibus compleatur
311, 19
Scarificatio altius impressa in ictibus venenatotum animalium valet
309, 36
Semen animatum dici non posse ostensio
86, 24
Semen animatum secundum Platonem
86, 27
Semen apparat tantum materiam rebus gignendis
123, 1
Semen est opifex
58, 19
Semen est velut excellenti sa pientia praeditum
58, 23
Semen nihil generat sine celo
122, 33
Semen simpliciter natura aliquando à Galeno dicitur
 
Seminis craisior substantia corpus geniture ab Aristotele appellatur
78, 15
in Semine principium est per petientis non minus quàm agentis motionis. & Simplicij verba de hacre
70, 11
Semina rationum & vis gignendarum rerum sparsa incelum 117, 5 locus platonis in Timaeo eodem loco
 
In seminarijs nihil est formae eorum quae ex his nascuntur,
70, 18
Sempiternitas re vera Deus est
12, 5
Selenites sanguinem sistit
293, 5
Siccitas retentionem iuuat,
199, 3
Similaris morbus qujd
206. 4
Similaris corporis materia costat ex elementis
25, 4
Similaris pars tria in se continet
206, 25
Similaris pars tribus completur
210, 26
Similaris partis actio, quan quam formae tribuitur, tamésine temperamento & eius materia nihil quicquam effectura est
208, 9
Similaris partis tria morború genera
210, 35
Similaris partis tria morború genera esse demonstratio
205, 5
Similaris partes ex quibus cõstent
159, 35
Similarium partium essenti am ab alio ducit Aristoteles, quã ab elementorum temperame to
160, 15
Similarium partium tria morborum genera
205, 5
Similarium partiu triplex sub staria secundum Galenu & huius sentétiae expositio
207, 17
Similaribus partibus sua est materia
206, 26
Sol aduersis corporibus lumen impartit
126. 26
Sol & homo generant homi nem
95, 32
Sola putredo non praeparat corpora ad pestilentiam
238. 9
Soliditas corporis ad omnia perferenda apta
209, 19
Soliditas partium corporis vnde sit
209, 19
Species similaris cuiusq; partis erupit in suu actu & persectioné totius interitu
47, 10
Species non educitur ex potentia materiae, sed extrinsecus illabitur
98, 1
Spectra varia in speculum vi verborum deducta
140, 35
Spiritus aliquid diuerium à corpore & humoribus
186, 18
Spiritus animalis anime organum
168, 6
Spiritus Aristoteli quid
187, 2
Spiritus aethereus & diuinus nexus corporis mudi & eius animae
130, 7
Spiritus corporis omnium viuentium diuini sunt
186, 1
Spiritus diuinum corpus est in quo calor ipsaque natura quae anime substantia putatur, constituitur
78, 10
Spiritus impetum faciens, Hip poercati
186, 19
Spiritus in quo calor constituitur, semen appellatur ab Aristotele
78, 13
Spiritus medium inter corpoream substantiam & in corpoream
186, 21
Spiritus mundi rector
125, 14
Spiritus mundi totus aethereus
130, 18
Spiritus quidi sit
186, 9
Spiritus nature quid
186, 37
Spiritus naturalis, vnicus & fimplex in genere animantium & stirpium est
48, 13
Spiritus omni calore fouet
125, 17
Spiritus per totum fusus preparatio necessaria ad sormam recepiendam
55, 26
Stercus albi canis angine valet.
311, 26
Stirpes aliquid habent loco cordis & quo loco id est
49, 22
Stirpes & animantia speciem habent opificem actionum, quas obeunt
45, 1
Stirpes sursum & deorsum porriguntur
41, 20
& animantia sursum & deorsum porriguntur
41, 20
Stirpium partes viribus contrarijs pollentes nos aliunde afficiunt quàm ab altrice anima
52, 18
Strangulatus vteri à veneno intus genito
230, 58
Struthiocamelus ferrum coquendo atterit cuius rei causa occulta est
154, 32
Struthio ca melus totius essentie natura ferrú exterit
210, 14
Substantia & facultas quomodo differant
178, 2
Substantia non intenditur neque remittitur
83, 6
Substantia omnis quae sensibus apprehenditur ex subiecto & forma constat
24, 28
Substantia suis facultatibus agit,
176, 32
Substantie facultatú tot sunt quot animae partes
179, 23
Substantie proprietas à Galeno probata in multis locis
285, 27
Substantiae proprietas latissime patet
288, 30
Substantiae proprietas ratione demõstrari nõ potest
286, 2
Substantiae similitudo causa precipia tractionis
284, 15
Substantiae similitudo in alimentis
289, 4
Substantiae totius corruptio duplex
218, 10
Substãtie sut vt numeri
84, 27
Substantiaru ordines
295, 16
Supera illa corpora quomodo haec inferiora gubernent
109, 8 & pag. sequente
Superioris mundi descriptio
111, 25
Superstitiosa & magica adhibita morbis
279, 14
Sydera aliud in aerem quàm frigus aut calorë íducút
236. 27
Sydera excitant occultas qua litates vulgarium morborum causas
249, 4
Sydera quid animantibus, stirpibus & metallis prestent
298, 13
Sympathia vnde nata sit
292. 32
Syncope ex grumo sanguinis concocto non sine veneno est
266, 22
T.
Taxus venenosa Narbone
253, 30
Teperamentú accidens
295, 14
Temperamentum est qualitas
206, 28
Temperamentum optimum confert ad actionem
208, 19
Temperatio proba, preparatio necessaria est ad formam recipiendam
55, 12
Temperamenti modus inexplicabilis est
56, 12
Temperamenti singularis ratio ex femine partieulis ipsis inducitur vi seminis
58, 30
Terra lemnia in pestilentibus morbis
311, 4
Themistius de potentia vt de aceidente loquitur
76, 32
Themistius nunc in Platonis nunc in Aristotelis sentétiam inclimat
77, 3
Themistius reprehéditur quod dixerit spiritum mundi non vti opera astrorum
126, 4
Themisti verba, quibus eontenditur animam ab inistio in corpore fuisse
73, 18
Theodoriti verba de vi generandi celo insita
119, 9
Theophrasti verba de his qui de omnibus rationem queritant
155, 16
Tophi in artieulis corum qui lue venerea insecti sunt
158, 29
Torpedo piscatorem torpentem efficit
154, 4
Tota rei substantia quid
283, 19
Tota rei substantia quae
215, 15
Tres animae partes substantia & locis discluse
179, 25
Tres causae efficientes in vnoquos; corpore naturali
151, 7
Tres praeparationes ad totius formam necessarie
55, 10
Tres praeparationes ad totius formam necessariae ex semine prodeunt
58, 15
Tria continentur in vna quaque re composita
145, 33
Tria morború genera
205. 30
Tria Plato statuit circa regem
127, 27
Triplicis caloris qué Leoni cenus statuit improbatio
189. 19
Tullij verba de spiritu
187, 7
V.
Vacuatio quando conueniat in lue venerea
260, 24
Venae obstruende in pestilentibus morbis
311, 1
Venae sectionem vnde didicerimus
308. 2
Venenú bestiarum deducitur prouehente humore
226, 31
Venenú causa comitialis morbi praesertim cius qui per con sensum est
270, 13
Venenum cerebri
271, 15
Venenum epilepsie etiã primarij assectus causam esse demonstratio
268, 15
Venenum haustum cito vomitu foras ducatur
310, 12
Venenum infirmissimú quod
226, 35
Venenum in vteri strangulatu
267, 10
Venenum pedetentim serpit
254, 17
Venenu presentissimú quod
226, 10
Venenum prohibentia ne serpat
255, 12
Venenum quid
230, 10
Venenum quid efficiat
221. 34
Venenu quae obtúdãt
310, 25
Venenum quibus modis reuo cetur
255, 8
Veneni seuitiam restinguentia
255, 15
Veneni vis est in saliua, canis rabidi
254, 21
Veneni vis quae est in saliua canis rabidi non prodit se ante. 20. diem
254, 25
Veneno equalis corruptio in nostro corpore
206, 20
Venena caustica & septica
265, 3
Venena efficatia epidermidé penetrant
254, 5
Venena prefocantia
265, 3
Venena quomodo corrumpãt nostram substantiam
230, 18
Venenorum crassorum substantia impeditur ab epidermide
254, 12
Venenorum differentiae
265, 3
Venenorum enecantium exuperantia qualitatum enumera ratio
230, 19
Venenorum enecantium tota substantia enumeratio
230, 20
Venenatos morbus
264, 31
Venenati morbi duplices
230. 3
Venenati simpliciter morbi qui
227, 15
Venenate stirpes
265, 15
Venenata animalia 265, 26 & venenum non solum qualitatibus sed tota substantia pestilens habentia
265, 15
Venenum ex putredine
266 5
Venenatorum animaliú enumeratio
254, 8
Venenata solis qualitatibus in stirpibus
265, 23
Venenata solis qualitatibus in metallis
265, 9
Venenosa metalla
265, 5
Venerea lues à qua parte initium ducat
257, 3
Venerea lues ex genere conta giosorum
256, 32
Venerea lues noinclinat
260, 5
Venerea lues omnino veneno sa
259, 20
Venerea lues que exitiosissima
257, 26
Venerea lues talem habet contagioné ac pemitiem qualis est venenatorum animaliú
256. 4
Venerea lues vbi originem habuerit
256, 28
Veneree luis causa quibus assignetur, 256, 11 & quae vera eius causa pag. ead. vers. 23
 
Veneree luis nullú signum in vrinís
259, 7
Venereae luis varia symptoma ta pro temperamentoru varietate, in quae incidit
257, 20
Venereae luis venenata natura
256, 25
Venereae luis veneni vis hebetior
257, 12
Veneream luem consequitur pustula in eo loco vbi ea insederit
257, 25 & 258, 1
Venter clystere cluendus hausto veneno
308, 18
Ventriculus dissolutus que non toleret
209, 4
Ventriculi imbecillitatis cause
211, 28
Verba Galeni de vi foetus con formatrice
160, 28
Ver quafe omnium temporú saluberrimum
103, 1
Vere ineunte multe innouationes rerum
102, 22
Veratru conturnicibus cibus cuius rei causa occulta est
154, 35 & 155, 1
Veratrum homini pestiferum cuius rei causa est occulta
154, 34
Vergilij locus, 6. Aeneidos expositus
129, 7 & 131, 11
Vini acrioris passique potus obtundit venenum
311, 8
Vires à qualitatibus nate distinguende sunt ab his, quasmateria edit
149, 17
Vires in animalibus viuis & stirpibus que in ijsdem nõ insunt
300, 24
Vires materie inesse quomodo intelligendum
147, 32
Vires quas profert forma sunt diuinae, vt forma ipsa
153, 1
Vires rerum no esse acceptas referendas naturis elementorum, demonstratio exemplo theriaces
41, 31
Vires rerum omniu vnde proficiscantur
146, 4
Vires rerum quare occulte di cantur
40, 13
Virtutum lesarum tres cause
211, 14
Vis celitus demissa non vno modo a rebus inferioribus suscipitur
125, 29
Viscera coru qui lue venerea infecti sunt vlceribus scatent
259, 28
Vstio candente ferro domat virus
310, 8
Vita eorum qui in caelis agunt
111. 32
Vlcera cancrosa melancholicis in lue venerea
258, 16
Vlcera phagedaenica biliosis in lue venerea
258, 15
Vlcera pituitosorum qualia in lue venerea
218, 16
Vomitus quibus recte prouocetur prefertim in veneno hausto
310, 13
Vinbra nucis
253, 25
Vrinae quare non appareant turbidae in febribus pestilentibus 239, 20 & cur sedimen to substatia & calore laudabi li,
253, 25
Vulgarium morborum causa communis
248, 16
Vulnus inflictum à venenatis animalibus cito non coalesoit
310, 10
Vulpis pulmo ad asthma
311, 28
FINIS INDICIS.