Cincipit Tabula Moralis Iterptatiõis
Metamorphoseos Ouidianæ.
AD maioré notitiã & cognitionem melioré subsequé tis tabulæ quia principalis intentio est moralitates inuenireires moribus aptas quoto folio & qua littera inuenias indicabo.
 
ABhorrétes lasciui vide lasciuiã.
Absetia plati: é cã multor malor.
lxiiH.
Acceptor personar. nõ debz esse iudex.
lxxxiB.
Acheron dicitur sine gaudio vel salute.
xiiiiA.
Achilles. i. xps vi plat'obstinatos pcõtritiõez vincer non potest.
Adã ad instantiã çuæ. totu ge n'huanti occidit. Adã ppter pctm: de paradisi lumine fuit eiectus.
liiiB.
Adã ga fidé fregit: huana natura déoib'data fuit.
Adiudicauit de'pinatu. huanã culpa prior pentu macula tã morti poenæ & culpe.
lvi &
Adulator decipit ãicu.
xxiR.
Adulator pico comparatur & histrioni.
Adulatoes malum dicut esse bonum.
lxxixL.
Adulatores i ecctia exntes: fictã hñt apparetiã.
xxiiib.
Adulatores xba dñor suorutãg bñdicta replicãt.
xxxvt.
Adulatores rfcrut mala dñis suis de subditis vnde premiu non reportant.
xxviiS.
Adulatores faciut hoies i vitiis obdormire cu fistula verboru suoru Exeplo mercu. q caput argi ãputauit.
xxiS
Adulatores multa crimina cõmittut vt magnatibus cõplaceant.
lxiB.
Aduocati & iudices spreta prima fidelitate ad mun'duplicatu se cõuertut.
xxixD.
Aduocati falsiad fouendum partem suam multa falsa fingunt
lxxi &.
Aduocati habent auarician insattabilem.
ixE.
Affectio anime est duplex: vna alba alia nigra.
lxiiL.
Affectio debet habere alas teperantie.
viiiR.
Affectus mulieru erga mariros suos.
xciiiiC.
Et vide ibi bonam truffam de falsitate mulieru.
 
Affect'bone mulieris est imagiatio de viro suo.
Affect'principu maloré vt terribiles appeãt.
vB.
Alas contéplatiois debz platus ad celestia eleuare.
viiiB.
Altare beate virginis debent plati frequetare.
ixB.
Ambitiosi gloriã mundi querunt.
xixK.
Ambitiosi nõ cessant de vno bñficio ad alid tre. F.
xvi.
Ambitiosus psperitate huius mudi fibi parat. G.
Amica xpi sit vilis & bestialis cumper vitium diabolo subiugatur.
xxiV.
Amici falsi dicuntur ambigui.
xxiiiB.
Amicicias figunt & odia proditores.
lvM.
Amor carnalis est filius veneris. Amor vbise ingerit nõ aduertit ib
viF
Amor ételu ieuitabile.
lx.
Amor naturã supat.
xiiiA.
Amor aïæ Xpianæ, in crucis patibulo e suspesus..
xcD
Amore mulierum multa mala fiunt.
lxiiiiQ.
Amplexu dulcem pietatis at q caritatis. prælatus debet illi ostedere: quem nec dura correctione: nec tribulatione vincere potest.
lxxxiiI.
Anima christiana per caritate debet xpm tãgere.
xxxG.
Anima peccatrix: per contritionem in iustam perfonã mutatur.
xxiiZ.
Anima christiana religiosa videt Iesum.
xxL.
Anima christiana debet cogitare de morte christi. & poenitetiam agere.
lxxxM
Anima peccatrix dicitur filia diaboli.
lxxviT.
Aima violatur dum ad poma aurea inclinatur.
Anima circa flores mundi occupata: in ea deuotio exiccatur.
xlvG.
Anima a deo fugit per peccatum.
xlviiiR.
Anima huana mutatur in peccatricem. & ab omni spiritualitate aliena.
xxiQ.
Anima peccatrix propter peccatum arudini comparatur.
xxiifa. xvi.
Anima christianam psequitur de'soletq eã in a maritudine p poenitetia comutare.
lxxviV.
Animam peccatricem cum diabolo fornicatam per peccatuz deus in manibus diaboli derelinquit.
lvK.
Appetit simile suum simile.
liP.
Appetitores mudi de factis su is gloriantur.
xixk.
Apollo pingitur fol pro eo q in diuersas ætates se variat: sicut apollo. vt patet in figura eiusde.
vlatere. ii. A.
Apostate virbii possut dici.
xciC. post. fa. v iii. lib.xv.
Aq est triplicis nature.
xiia
Aquam rustici nolut cocedere indigenti.
liV.
Aquila Ioui cosecratur atq ætheri. Aquila dicitur Iouis socia & at migera..
iii. post. A
Armatura virtutum multipli cedebet quilibet hie.
xA.
Armorum factis superbi & presumptuosise melioribus prefetunt..
lxxxii. Post. H
Arundini comparantur incestuosi.
liiZ.
Athalia omne seme regiu dominãdi libidie iterfecit.
lvI.
Athlas dicitur coelu sustinuisse.
lxixL.
Auaricia non cessat pauperes sagittare.
ixD.
Auaricia rerum psperitate frequentat. Auaricia ad nos faciem cõuertit
viiB. &. viiiC.
Auari propter aurum patre & patriã in morte tradut.
lxT. et lib.xiiii. fa. iiD.
Auari sunt isatiabiles..
xvi. post. F
Auari quçrut ad altiores stat'cotinue ascendere.
xviiA.
Auari mutantur in arbores.
xxvI.
Auari non cessant per diuitias crescere
lL.
Auariretro per amorcent teporalium respicietes animas perdunt. Auarus perdit vxorem suã. i. aiam cum colligit tpalta.
lxxiiiB.
Auarus tres malas conditioes habet.
Auarus dicitur canis iferni eo q insatiabilis est.
xiiiB. et lxxiiiiG.
Auarus aiam suam diabolo sacrificat
Auaris concedit deus vel fortuna: vt omnia quæ faciut vertantur un lucra
Auari alios homines depredãtur.
xxxiiF.
Aues dicunt iusti.
lxxxiiiiE. & lviiiH.
Auru et nihil aliud petuba deo auari.
Aurus si quis inuestigat a corde illius flãma sancti spiritus eua, nescit.
lib.xiiifa. vk
BAliuoru tria sunt genera.
xvC
Banniti ppter furta sua & maleficia de patria eiiciuntur. lib.
xiiiifa. iiD.
Barbas suas tangunt auari.
Barbam auream æsculapii dio nysius tyranus rapuit & asportauit.
xciiiN. O.
Barbam humilitatis & constãtiæ debet prelatihre..
Barbatos filios imberbé patré indecens est habere.
xciiiO.
Beata virgo floré virginitatis portat
xciiH
Bella sunt in ecclesia inter bonos & malos.
Bella & sediciones mars dicit cõmouere
vA.
Bellum habuit diabolus ab initio cu fidelibus
xxxB.
Beneficium quod simplex datur duplex restitui promeretur
viiE.
Bestiales hoies pl'laudãt dictaterrenoru aduocatoru q facta celestiu doctor.
CAlais & zet'tres harpyias fugauerunt.
liiiA
Canes. i, iudæi xpm occiderut
Caput recte intentionis amittit per adulatores
xxiS
Caritas faciem suam a multis auertit.
viiD.
Caritas prelatiin facie itelligit.
xiii. añ. D
Caritaté habeté deus stabilem facit..
Sli. añ
Caritatem habenti nihil nocebit
lx.
Caro & affectus hoiem p desideria mala trahut.
xciD
Caro & spiritus motus habent cõtrarios
Caro inuidet anime & econtrario.
lviR.
Caro dat aie multa oblectameta.
Carnis fragilitate debet qlibet in mente habere.
lxixI
Carnalitas ratione voluptatis nos diligit
viiB
Castitas dicitur niueo candore
xiii. añ. D
Caritas nulli est improperãda
xxxv. &
Centaurionus diuersorhuius feculi negocior piiciut super cõstantes
Cista in qua absconditus fuit xps duplicis nature est eucharistia
Ciuitas dei erit vnanimis & vna
xxiiA. in fine
Clerici iuuenes acsumptuosi contra sapientes disputare cõtendunt
xlviiiA. in fine
Clericos & religiosos debet platus diligere & tenere.
viC
Cochitus luctus interpretatur
xiiiiA. &. xv. ante. C.
Cogitationis vitium videt filare
xvE. in fine.
Collocat deus platos in eccliasapietes & doctos.
xxxviiE.
Cõmisit xps fide catholica populo gentili.
Cõmixtio ignis & aque nõ põt inuicé cõuenire
xciiiP.
Concessit deus hoibus filium suum
xciiM
Concupiscétia mulieru p vinu in ebriis gñatur.
xiiiA
Concupiscentia & sapietia cõtrarios hñt actus.
xxxviiC.
Cõcupiscetia rõné & aiam machinat diabolo tradere.
lxiA.
Cõcupiscetie foetu aiam dumi mudo delectatur diabolus impregnat
Concussit xps totu mundu p fidé & pdicatione.
xlvG
Confusione & ifamiã incurrut qui malo amore se inuicem diligunt
Cõsesus vitiu deteriat.
xvE
Conferuare vult xps sctõs malos autoccidet
cõsiliarii mali bonu alienu disconsulut: vt ad illud beneficiu admittãt.
lxxxv. lib.xiiiiB
Consiliarii dñor mali triplice intetione malã hñt.
xvC
Cõsiliarios prudetes debet platus circa fe habere
viC.
Cõfiliú totú malt cõfiliarii qd ab eis petitur in fe retorquent.
lib.xiiii.fa.i.B
Conspiratores collegii turbatores debet prelatus sub pedibus calcare
vi. B
Copulat sibi diabolus diuitiarum cõgregatores
liii. &
Cornices fiunt occupati circa múdi negocia.
xxviiV. &. X
Cornib'virtutú muniti digni sunt ad regnú vel plationem sublimari
xciiL
Cornuti & supbi ad alta múdi officia tentãt ascédere.
xciiI
Cornutú diadolum xps vicit.
Corpus xpi glorificatú sup pegasu in cælú ascédit.
xliiF
Corrigere psonã variã platus non valens manifeste dú non aduertit debet correctioné ponere
Corrigit homo nuq pfecte añ q a terra eleuet.
lxxX. &. Y
Cremare nitit diabolus pctõres
Crimina horrenda faciút multi vt suis dominis cõplaceant.
lxiB.
Nota exemplum Crucé sctãm xps p fidé in terra ecclie plãtauit.
xciiG
Crux xpiest nobis pro tutela eterne dãnationis
xxN.
Cupidi & auari barbas suas tãgút: eo q, solliciti sunt circa di uitias acquirendas.
Cupiditatis vitio diabolo animam suam sacrificat auarus
lxxxixT.
Cupiens ad dignitates ascéde rep vicia corrúpet
lxiD
Curati inferiores ppter tpalia spúalia amittút.
DAmna & infortunia deus recompensat.
Dãnatos dæmones finali cõsumút.
xviG. i fine
Dedit deus filiú suú hoibus & lapidé angularé ecclesie ipsum fecit.
xliiH
Defensores ecclesie mutati sut in tigrides & leoncs
xxxviA.
Delectatiõis vitium texere videtur
xvE. in fine.
Deliciis & diuitiis q submergú tur dii & magni fputãt.
xciiF.
Derisores si qua sibi placentia non audiút verba: improperia dicunt
xxxvY
Descendit xps personaliter vt naturã húana liberet.
lviiik.
Destruit deus & præcipitat ma los platos in mare.
xxiiiiE.
Detractores exploratores ipediút cõmodú alienú.
xlviiN.
Detractores tresordines détiú habent: & tres linguas blandiétiú verbo
xxxiD
Detractores tria capita. i. gña detractionú habét.
Deuotio exiccat dú aia circa tpalia occupat.
xlvG.
Deuorat diabolus hoies medi antibus hæreticis.
lxxR.
Deus plãgit aiam húanã i pec catricé mutatã
xxiiX.
Deus fulminat supbos & peccatores
xviiiB.
Deus de virtutibus gloriantes cadere permittit.
xixl.
Deus furtorum dicitur predicator
viiiC.
Deitas indignata est cõtra genus húanú ppter pctm primorum parentum.
lxxxiG.
Diabolus in peccatoris corde fordido dñatur.
xiiiiB.
Diabolus cúpctõribus i inferno ppetuo cõdénat.
Diabolus de iustis hoibus iniustos facit.
xiB. in fine
Diabolus nõ ceffat aiam xpianam fibi per vitium subiugare
xxL.
Dignitates cupiens ascendere tétatiõibus vincet.
lxiD
Discipulus post magistrú ad cathedrã sublimat.
lxixM
Discordia est inter tria genera psonarú.
Discordiam seminãt bona téporalia
Discordiam inter pacificos se minãt inuidi
Discordie dea & dña est auaricia
Diues paup effect': corhét ita magnu sicùt pri'.
Diuité mutatú in pauperé eius filii et carnales amici recognoscere dedignantur.
xxviiP.
Diuitias quas dederat de' auaris p bono vsu in vsus pprios secúseruant.
Diuitias petentibus p bono fine dat deus acmutuat abundãæt.
Diuitie regibus principantur.
xi. Post D.
Diuitie in bonos vsus facté suos possessores bonos faciút at q claros
liiiA
Diuitiis & possessionibus dicútur pricipes repleri.
Doctor catholic' de regie subditorum disputat & tractat.
xxvF.
Doctor ecclesiasticus cú amore mulieris vexat: non põt bonis doctrinis patriã illumiriare
Doctores ecclesiastici debent essemolles.
lib.xiiifa. y. F
Domus xpidicit vnanimis & vna
xxiiA
Dona iniquo & non pbat altissimus
Donú fortitudinis & cõstãtiæ finaliter dat deus.
lxxxiiM.
EBrietas hoies depauperat
xiiiA
Ebrietas sic deludit hoiem q taurum vel arieté ceruú putat.
lviX
Ebri' puero cõpat.
xiiiA
Ebrius se esse diuité imaginat.
Ebrii secreta faciliter reuelant.
xiiiA
Ebriosus quicqd tangit credit aurum esse.
Ebriosi quicqd habét in vino expendút
xiT
Ebrios nõ arguas.
xxxvZ.
Ecclesia dét hereticos a se expellere
lixQ
Ecclesia viris contéplatiuis cõcomitat
xiD
Ecclesiam xpus superduxit sinagoge
lviQ
Ecclesia debet prelat' sustinere fouere & gubernare.
xliiH.
Elemosina data de substantia pauperú reprobat.
xviiiF.
Episcopi debent circa beatam virginé acciusdé ecclesiam discurrere
ixB
Erecti de statu infimo virtute xpiad statú debitú puehuntur
xciiF
Euolãt iusti ad padisú.
Existentiú in ecclia tria beneficia habét miti aliqui vero pauperes factisunt
lxixN
Extinguitur vita naturalis qñ igne caloris accidetalis stipes humidiradicalis ex toto cõsumitur
lxvS
Extrema gaudii luct' occupat
EAbricat aie diabolus psperitaté mundi: vteã occidit.
Facere bellum nõ de bet quis: & paup maxie contradiuites & potentes.
lxxZ.
Faciút pditores sub colorealieno darialiis venena.
Factus fuit xps sine virili semine
xciE
Fama ablata per verba detractoria raro aut núg restituitur: aut reuocatur
lxAA
Famescere facit opulentia vsurarios & tyrannos per auariciã
lxviY.
Fatorum destinationé ipossibile est fugere.
tertio. G
Fatuitas est secretú alicui dicere.
Foeminas mutat deus iviros..
Fideles in ecclesia per pctãre, uersos diabolus solet per vicia subiugare
lxxZ.
Fidelitas mulierum erga maritos suos: & ecõuerso.
viiiS
Fidé catholicã abstulit deus applo iudeos.
xxxiiiL.
Fidé & caritaté deus & angeli ei'ab hoie petierút.
Fides & spes manét cú multis caritate ñexñte.
viiD. i. fi.
Filie regis xpiesse debent doctores per mollicié & benignitatem.
lib.xiiifa. v. F
Filii mali ex malis patribus faciliter gñant.
xviiiB.
Filius dei mediante carne virginis diabolú supauit.
xliiF
Filius dei vestem & faciem muliebrem assumpsit.
xxvM.
Filius deiad terram descendit
xviiiE.
Filo diuinitatis & pice humanitatis xps mortem infernum & diabolú supauit.
lxiiI.
Flegeton ardens interpretat. C
xiiiA. & xv. ante.
Flores dú iuuencule colligunt rõné & aiam pdunt.
lxxiA
Formas varias scit diabolus iduere.
lk. & xciC.
Fornicatrix motus rationales amittit & induit bestiales.
xxvN.
Fornicaturaia cú a deo per vitium elõgat
lxiiG
Fortes & virtuosi dignisútad plationé sublimari
xciiL
Fortis hõpõt tres malas figuras supare
xiiB
Fortuna vel deus auaris conce dit: q oia quæ faciunt in lucra vertunt.
lib.xiiifa. v. E
Fortuna huius múdi est vacua & inanis
Fragilitatem carnis debet quilibet in méte retinere.
lxixI
Fratres pauperis hois oderúteum.
Fructus mundi qui gustauerit: ab amore illo & extrahi nõ põt
xlviiO.
Fruct merito ex diuitiis nõ generantur
xiD
Furto deus dicit prædicator
viiiC.
Furtum latrones transformãt in specié alienã
lviY
GArruli pice cõparant
Garruli cõtra sapientes virilir cõtédút.
Garruli nullú secretú possunt celare
xxiiY
Garruli oia verba volunt habere
Gemere & plangere facit virossctos vsurarius aut tyranuus.
lxviY
Genera tria in eodéstatu minime pseuetãtiú.
lxviZ
Generatur amor excõiunctiõe nimia & frequétia.
lx.
Genus humanú ante aduentú xpifuit detétú: postea fuit liberatú
Genus humanú ppter peccatú condénatú xps crucis lancea liberauit
Genus humanú jadam p pctm occidit.
liiiB.
Genus misericordie est malos occidere
lxxxA
Gentilitas xp mp fidem recepit
liT.
Gentiles fidé xpi receperunt: nõ aút iudei
lxvX
Gerion drtricorpor ppter tria regna quæ habebat.
lxixN
Gigãtes. i. múdisuphos deus destruit.
iiiiB
Gladiú timoris dñi debet subditus habere.
ix. añ E
Glia múdi a multis adamatur
xixk.
Gloria nie saluationis est crux xpi
xxN
Gratia q simplex dat duplex restituit
viiE
Gratiã alicuius cú diabolus ppctm rapuerit cõuersationem eius mutat
lxxixk.
Gubernauit xps canes, id estiu deos
Gulam & libidinem ventris saturitas excitat
iiiF
HAsta sicca dei filiú pcreauit
xciiH
Hebe idébté virgini sunt copulati viri sacti
lxxii.B.
Hærba poenitentie mortuos facit viuos.
lib.xiii.fa.vi.L
Herbã doctrine & prædicatiõis tangentes etiã si mortui sint p gratiã viui fiunt
lib.xiiifa.vi.L
Hercules.i.xps per incarnatio ne venies naturã humanã liberauit
lxxix.G
Hercules.i. bonus prelatus debet detractores & alios malos hoies opprimere & cathena discipline alligare
lviii.M
Hercules.i.xps cerberu inferni ianitore supauit.
lviii.N.
Heretici malu bonu faciunt appatere
lxxix.L
Heretici subtiles p suos errores decipiut simplices.
Hereticos & tyrãnos debetplat' subiicere & coercere.
liiii.F.
Hypocrite p glia mundi hñda poenitetiã patiunt.
xix.k
Hypocrite de apparete sanctitate ad aptã iniqtate se conuer tut
xxiii.B
Hypocrite solu hñt apparetiã & locutione.
xxv.k
Hypocrite p suas fictas apparetias dcipiut mlieres.
xxv.M
Hypocrite qcqd faciut i publico dstruuti occito.
Hippomenes.i.diaboli fraude & occasione peccãdidebet puel la casta.id est anima sancta vitare.
Histrio & adulator rmã huanã & rõne pdut.
r.lxxxviii.Q
Histrionu cãtibus nõ licet iuue culis delectari.
lxi.E
Hoies lapidei solum sapiut primã naturã
xix.H
Homo simplex non litiget cu potente
iii.X
Homo prudens serpenti cõparatur
xl.X
Homo naturaliter nitit in vetitum
xxvii.Z
Homo debet mete ad coelestia eleuare
xxiiii.H
Homo obstinat' ex tribulatio necõpellit poenitere.
xix.G
Homo non debet contra audaces & potetes insurgere: sed poti' cõtra fugaces.
lxxvi.Z
Horrendam nota impudiciam mulierum
lxii.F
Hospitalitas placet deo.
lxv.V
Hospitio bonos recipietes ab eis pcipient bona multa.
liiii.E
Hospitio qui paupes recipiunt a deo premium reportabunt.
li.Q
Huanã naturã xps in mudum veniens liberauit.
lxxix.G
Humane dãnationis de materia sola vnica persona sctã nascitur sine pctõ.
lxxxix. &
Huanitas xpi fuit triplicis naturæ
x.B
Humanitate nostra assumpta xps tyrãnos subiecit.
liiii.G.
IDiote sapietes volut existrimari
xlix.C
Ignigena di xpus & bis genit'.
xxxiii.M
Ignorare pulchritudinem corporis vtile est.
xxxv.S.
Imaginatione de viro suo cõsiderans mulier: amore extraneu nõ admittet.
lxxxxii.H.
Imago diaboli dicit princeps malus
vi.D
Incestuosisub specie cõsangui nitatis abututur
xxx.H
Incestuosi more canu horribili luxuria cu parentibus concubunt
lvii.D
Induere scit diabolus rmas diuersas
xci.C
Induit se xps lorica niæ mortalitatis: et sic cõtra diabolu di micauie
xxix.B
Infidelitas a nobis facie auertit
vii.B
Ingrati beneficia non reddut
lxii.k.
Ingrati & parci ab amicis libeter beneficia recipiut: sed nihil penitus dare volut.
lvii.F.
Ingrati auxilio hominu indigentes multa pmittunt: sed p missa non tenent.
lxxix.F.
Inimico tuo non credas.
lxxxiii.seu lib.xiii.fa.ii.C.
Intentio debet habere alas innocentie
viii.C.
Inuidia diaboli mors intrauit in orbem terraru.
lvi.S.
Inuidet fatui sapietib'
lxiiii.P
Inuidi de psperitate aliena cõdolent
xxvi.Q
Inuidi condolet bonu de aliis audire
xxviii.A
Inuidi cõtra bonos machinãt et insidiant
xxix.F
Inuidus diligetes seiuice detrahit & diffamat
lib.xiii.fa.vi.H
Inuidi multis inuident q ab aliis diliguntur.
lib.xiiii.fa.i.A
Inuidi de alienis successib' cruciantur & infamiis auferunt fertilitate
lvii.C
Inuidi nõ possunt meliores se sustinere
lix.R
Inuidi pcurant grauamen vel morte persone que ab aliis diligit plus q ipsi.
Inuidi cofusione hebut & odiu vñ premiu expectabãt.
Inuidi sub specie boni aliis dã num et pericula intentant. Inuidus sibipsi ignominiã: & illi cui inuidet gloriã parit.
lvi.O.
Ioannes euangelista propter eius subtilitatem & claritatem aquile cõparatur.
Iouialis stelle irradiatio secundu mathematicos honores hominibus tribuit.
iiii.añ B.
Iracundi quicqd benefecerint subito per impatientiã subuertunt
xvi.F.
Iracundorum tria genera dicutur.
xv.C
Iudæi mortis lectu xpo parauerunt
xviii.E
Iudei in lapides ppter cordis duriciã sunt mutati.
xliii.I.
Iudeii fine xpm ce dei filiu recognoscent.
xxxiii.N.&. xxxiii.O.
Iudei iniquas man' in xpi humanitate itecerut.
Iudex in iudiciis debet equalit habere.
lxxxi.B.
Iudex vel prelatus seruabit mediu eqtatis.
xxxiii.C.
Iudicantes sine pietate digni sunt vt in inferno iudices fiant
lxxii.F.
Iuppiter di patre castrare euqexpellere de regno. Iup. q grece zeus dr.latine calor: siue vita iterptat. Iuppiter scdm philosophos æther dicitur. & elementoru possidet principatum. Iouialis stelle Irradiatio.honotes tribuit hominibus.
ii.A.
Iuppiter qui est æther superior: omnibus inferioribus dicitur principari.
iiij.F.
Iuppiter cum thetide nõ debet mrimoniu cõtraher.
xciii.q
Iuppiter filius dei nobiles oppressos per inuidiã.suscitat & exaltat.
xxvi.Q.
Iuuencule vagãtes per loca cõmunia frequeter ad vitia trahutur.
xxx.H.
Iuue cule elate cõparant ceruis cornutis.
lvii.B.
Iuuenes mulierib' cõpantpropter luxurtã.
xxiiii.I.
Iuuenes non debet quis nimis obiurgare.
lxxiiij.I.
Iuuenes lasciui frequenter propter ludos quos exercent pereunt.
lxxv.P.
RAlais vide calais. Kalon bonum dicimus.
liij.A.
LAbyrintho viciorus peccatore diabol' in cludit.
lxiii.M.
La cerauerut xpm iudæi.
xcii.B.
Lasciuiã iuuenu abhòrretes sepe in consimile incidunt peccatum.
Latitat diabol' sub diuersis speciebus vt animas ad peccatum trahat.
l.k.
Latrones temp'obscurum expectant.
xxi.P.
Et deeodem.
lvi.Y.
Librauit xpus animam humanam.
lxvij.A.
Lingua hos tribuit hominibus.
ii.A.
Longam vitã petentes.nõ cõsiderãtes de virtutu corruptione: qto diutius viuent.tãto magis decrescent.
lxxxvj.E. hoc est lib.xiiii.fa.iii
Loquela nirnia frequenter nocet.
xxvii.S.
Lucifer propter delictu suum.fulmine ignis æterni damnat' est.
xxv.L.
Luciferum voluit xps occidere predeptiõe huana.
lxv.S.
Luct' occupat extrema gaudij
lxxxix.V.
Luxuria voluptatem frequentat.
vii.C.
Luxuria viros iustos ad sui copulã inuirat.
lxxxvij.P.
Luxuriosi cõpant capre.
xiii.d
Luxuriosi diuites & sapietes vilipendunt.
lxxxj.D.
Luxuriosi varijs modis semutãt ad decipiendu mulieres.
xlix.H.
Luxriosus de suis malis actib' nõ fatigat.
xvi.F.
MAlicia mulieru malicie colubri compatur
xli.A.
Malicia & crudelitate malorum plator subiecta pria ledit & vitiat.
xxiiij.E.
Malicia vetularu nihil periculosius.
xc.A.
Mars colericæ complexioni dr dñari.
.v.A.
Maritus turpis pulchre mulieri nõ tradat.
.xxxviij.G.
Martyres tyrãni occidunt.
lxxxij.k.
Martynu cordis in morte filis passa estmr dei.
lvii.A.
Mater dei innocentes sibi coniungit & castos facit.
lxxiiii.L.
Mrimoia q cõtra dei volutate cõtrahut mita mala rtiutur.
lvi.P.
Medic' aiaru barbã virilitatis & cõstãtie debz haber.
xciii.N.
Medium plus valet q extremu
lxiiii. in principio.
Memoria damnatoru obliuioni datur.
xv.D.
Mercuri' cooperatur ad mercaturã.& ad furta.
viii.A.
Mistri supior suis dñis de bonis subditor cõuiuia pat.
lii.Y.
Mores boni oms in rmicatore mutant.
xxv.N.
Mors aufert ab homie amicos vitã & bona tpalia.
Mors peccatorem trahit in infernum
.lviij.N.
Mors diabolus & infernus animas deuorabãt.
lxii.añ.k.
Mors nuq sociat.
lxxiiii.F.
Mors autert a nobis carne sanguinem & ossa.
lxxiiii.F.
Mors bte virginis eratpassio filij eius benedicti.
xxxvii.B.
Morte xpi anima xpiana considerans debz poenitentiã agere & cõfessione.
lxix.M.
Mortem considerans obstupescet.
lxxiiii.F.
Morte & damna procurãt proditores.
lxxxiii.B.
Morte xpl deuote animæ lametantur.
lxv.añ.S
Morti p xpo mortuo debet se expõere aie fideles & exeplarit pro eo mori.
Mulier incõstans est.
lx.Y.
Mulier mala nõ veret peccata qcuq cõmittere.vt desideru suu improbum impleat.
lxi.C.
Mulier luxuriosa semp vult in delicijs natate.
vii.B.
Mulier a luxurioso iuitata ad hospitiu suu: debz ab illius societa te fugere & volare.
xliiii.C.
Mulier mala e infern'.
xlvii.P.
Mulier si luxuriosus eã vult opprimer debet fugam arripere.
lvii.E.
Mulier luxuriosa pugit homines per teptationes.
viii.C.
Mulier sancta ne in labe pcti cadat. seipaz vilé facit.
xxM.
Mulier non potest cõsilium tenere.
xxviiZ.
Mulier nõ potest custo diri: duztamen piuuia aurea possit ad eã pertingere.
xli &.
Mulieres male prædicatores p infamiã occidut.
lxxiiiD.
Mulieres fornicatrices vtinaz talisigno signarentur quemad modum vna sororum gorgonum.
xliiC.
Mulieres luxuriosæ: luxriosos spoliãt: & tpalé coru substãtiã deprædant.
xlixD.
Mulieres luxuriose homines icantant & eos ad pctm luxuriæ puocantietiã si sint senes.
lvh
Mulieres luxuriose non horrent homicidia & furta facere: vtearum delectatio & libidinis malicia ad impleatur.
lvI.
Mulieres frequenter amore iuuenum patrem & patriam deserunt.
lvH.
Mulieres luxuriose q diu inueni unt in hoie delectatione vel lucra facie sibi & tút.
viiB.
Mulieres & domine p suas domicellas a suis pctis & vitiis excusantur.
xxxjE.
Mulierum delectationibus qui assenserit: vix ab earum laqueis recedet.
xlviiP.
Mundus & diabol'hoies benigne recipiunt: q tñ in fine illos strãgulãt & occidút.
lixP.
Múdus & diabol'hoies capiut laqueis viciorum.
lixP.
Mundus fuit iustis hominibus spoliatus.
xixG.
Mundus auro mediãte animaz corrumpit.
xli. post. &.
Mutat de in lapides prælatos qui non castigant parentelam rebellem.
Mutat xps peccatores in fide manétes i psonas iustas.
ixV.
Nascit sine pctõ soluz vnica psona ex materia húane damnationis.
lxxxix. &.
Natura humana dicitur filia dei.
Natura in piculo nõ potest dissimulare:
Natura humana per xpm liberata est a dñio diaboli.
xxit.
Natura húana a pctõ erepta dei filia cõprobat.
lvii. &.
Natura xpi duplicé p fidé iudei recipere noluerut.
xxxiiiN.
Naturæ duplicis fuit christus.
xxviii. inpri. &. xxxixS.
Nebula falsaru cautelaru inducit p raptores.
xxO.
Nequitia mulieru mutat eas in equas.
xxviiiB.
Nihil in hoc mundo stabile est.
xciA.
Nouerce timent filios virorum suorum validos: & mala omla eis procurant.
lxviiiI.
Nuntius beatæ marie dicit bonus prælat.
xiC. primu.
Obbediens est christus vsqad mortem.
xxviii. inprin.
Obediens debet esse subditus.
viiiD.
Obedies vadit ad exequendu opa sibi muincta.
lx. &.
Obedire debet subditus: licet platus sit ma lus: & difficilia præcipiat.
lxviiH.
Obseruantia. Regularis discipline a plato teat.
xxiiiC.
Obstinati & tyranni quærunt pauperes & depressos comedere & deuorare.
lvjT.
Obstinatos & pteruos domuit christus etiam diabolum superauit.
viiiG.
Occiderunt christum iudei propter inuidiam
lixS.
Oculos duos q haber deberet: vnico visu & vnico oculo contenti sunt.
lxxxviF.
Occultator virtutum debetee mister & bon' subdit.
viiid
Occupat luctus extrema gaudij.
lxxxixV.
Odia & amicitias fingunt proditores.
lvM.
Odia & suspiciones suscitant verboru delatores.
lx. &.
Odio habet christus peccatorem.
xxxixO.
Officiales magnatu atq potetum substãtiam temporalem a subditis atq inferiob' auferut & tollunt.
lY.
Onere diuersoru negociorum hui' mudi fortib' atq cõstanti bus imposito: diabolus eos suf focat & vincit.
lxxxiiM.
Opuléria facit vsurarios p aua riciam famescere.
lxviY.
Ordinatio diuina immobiliter obseruat.
xvE.
Ordinationem diuinã impossibile est vitare.
iiiG.
Ore adiuuat Religiosus & ore parit.
lxxi.
Osculo cõsanguitatis cõsãgui nee sepi vulnerãt.
Patientia tres habz p prietates.
xA.
Parcitas est poena tãtali.
xviF.
Parcendu non est agentib' cõtra legem.
lxxxA.
Pepercit xps mariæ a matyrio carnis.
lviiA.
Passio christi fuit mors matris eius.
xxxviiB.
Pastores ecclesie debent curam sollicitam habere. vbi nota de argo. qui centum oculos habe bat.
xxiR.
Pauper a potéte persecutus ab oibus derelinquit.
liS.
Paup cú quis efficit. eius amici falsiipz obliuiscut.
xxvip.
Pauper præ despratione vertit in serpentem.
xlY.
Pauperes debet prelatus fouere & nutrire.
viC.
Pauperes oppressi per potétes aliquando ad statum pristinuz resurgunt.
xlviH.
Pauperes diuites facti. nõ considerãt vnde venerut.
xlviH.
Pauperes qui in hospitio recipiunta deo pmiant.
liC.
Paupertat équi apperut priodiuitias affectabãt.
Phoeb illos quos plus diligit, mortis méores facit.
lxiiiiM.
Peccare permittit deus illos: q se fingut iustissimos.
Peccator a demoib ifestat p poenitentiã liberat.
liiiiD.
Peccator mutat in bestiam irrationalé.
xxiQ.
Peccator debz cum lachrymis deu orare
xxiV.
Peccator propter vanitate dicitur arundo.
xxii &.
Peccator mediãte auxilio beatæ mariæ per lachrymosam cõfessioné liquescit.
xlviiiR.
Peccatores multi deu & ecclesiam abominant.
xlixF.
Peccatores eleuat diabolus v tipos facit hereticos.
Peccatores in ecclesia feminatos xps per fidem milites suos facit.
liiiiG.
Peccatu pctõr tollit cu ad sanctos p oione recurrit.
lviV.
Pniam debz agere aia: demorte viri sui cogitans.
lxxxiiM.
Pericula multa multi incurrut. propter nimiam vini sumptionem.
xlV.
Persona ambitiosa cum xpoi aliquo bñficio ecclesiastico cõiugari vult.
lxxviS.
Persone duplices nihil firmita tis hñt aut fidelitatis.
Pomú discordiæ seminãt inuidi.
lxxxiC.
Pondus negotioru mundi diabolus super peccatores imponit vt ipso cirius obruat & includat.
xlvE.
Populus iudeoru mutat est in lupum.
xviiiE.
Popul gétilis xpm & eius matre per fidem & caritatem recepit.
xlZ.
Populus iudaicus christum q a veritatem prædicauit occidere attemptauit.
xlviiiT.
Potentes atq superbi desua p speritatenimis supbiut & gloriantur.
lN.
Potetes excoriant simplices.
liiX.
Potus diaboli est prosperitas mundi.
Precogitans alijs damnum & malitiam inculet i illud. prout patet in exeplo de quodã officiali regis franciæ: qui fecit patibulum Parisius sumptuosuz & curiosum.
lxiiiN.
Predicat bene predicator mal & male viuit.
Prædicator dicit deus mercationu spualiu.
viiiC.
Prædicator debet in mõte sancte scripture seder.
lxxiiiD.
Predicator vt animam conuertat in formas varias se trãsmustet.
xcB.
Predicator homines incãtat & facit vt eorum malum propositum mutetur
lvL.
Predicatores immudos & peccatores ad deu rapiunt. & conuertunt.
iiiiB.
Predicatores repñtant xpo almã peccatricé per poenitentiã conuersam
xli &
Prelati in ecclesia dei cu suis inferioribus vnanimes erunt.
lib.xxiiA.
Prælati multi & superiores licet sint benigni: habet iñ circa se personas insatiabiles & mordaces.
xiiifa. iC
Prelati mali vel principes sanctos vilipendunt & innocetes grauant.
iiiiE
Prelati boni quia suos inferiores nitutur corrigere: ab eisdeifestant: vt a regimine & officio deponãtur
iiiD
Prelatus plãgit filiam suã peccatricem
xxiiX
Prelatus vel princeps nõ sit vidicatiuus
xxiiiC.
Prelat bon de regimie ecclie disputat & tractat.
Prelatus si videat pctõré subditum liquefiert debet ipsemet p cõpassioneliqfieri.
Prelatus anteq bona ecclesiæ acquitat debet cum saptetia familiaritate habere
Prelatus & pdicator debet dia bolum supare: & fideles pullulare
Prelatus vel princeps bon debet superbos mudi: & tyrãnos affligere & humiliare ne cõtra eccliam isurgere psumãt.
iiiiq
Prelatus malus diabolo cõparatur vel apollini
viD
Prelatus bonus debet contra tyrannos pdicare
viiiB
Prelatus vel princeps debet sugere verba detractoria & accusatoria
Prelatus aliqñ debet esse iunenis hylaris & locundus: aliqñ grauis senex & maturus.
viB.
Presuptuo si alior famã & nomina sibi attribusit.
xlixC
Presumptuosi ad altiores stat ascendere cupiunt & affectant.
xliiiiB.
Princeps qui cr dit mendaciisministros habebit impios & puersos
vB
Princeps & prelati mali subditos suos exactionib attenuãt & confundunt
iiC
Princeps mundi in deliciis natare noscutur.
xiic. primu.
Proditores & ingrati qui in pispitate amici credutur iaduersitate falsi iut & ifideles.
xxixD
Proditores fingunt se effe beniuolos.
Proditores decipiut simplices personas. & nota bonã narrationem.
Producit princeps malus in ecclesia claudicãtes.
Productio bono est punitio malor
Proles scq t patré.
xxviR
Promittit homini diabol subspecie boni iuuétutem & virtutem
lvN
Prosperitas mudi iuuat hominu cõditiones
Prosperitas qlibet a dco orit
Prosperitate alienã qui tollunt aut impediut cõsimiles eis vel magis miseri efficient.
lxxir.
Protegit xps fideles.
xciE
Prouidentiã dci occultã fugere nullus põt
Puella quæ primo contradicit libidini mediante venere ad luxuriã seinclinat.
lxxvii &
Puelle p ispirationé bté virgis facte sut religiose.
Puer vetule nõ debet coiugari
Puerippter fidé eccle quã non feruauerut spiritualiter castrãt seipsos
Pulchritudinem corporis bonum est ignorare vel nescire.
xxxvS
Punitio pdecessoru nõ est correctio malor
Qvanto viri plures in ecclia dci ppter fide passisunt tãto plures loco cor cõsurgunt.
lxxS.
Queruli ac seruitores litigiosi verbum vltimu ad suos dños volut habere
xxxvX
Quomodo in quo peccat qs et punietur
lxixP
Quomodo fortior tyrannus et magis potens expugnat de biliorem & vincit
lxixQ
Raptores dicuntur lu pi
Raptores possessiones pauperu rapiunt
xxO
Ratio memoria & volutas debent aiam querere diligenter.
Ratione et iustitiam adulatori & histrioni diabolus adimit.
Recuperat pctõr qñq gratiã quã ppter pctm pdiderat pde uotã modulatione.
Redarguere inebriatos i futore nõdecet
xxxvZ
Refugere debet quilibet cõsan guinitate malã. Nota cõtra incestuosum amoré.
Rex qui ambulat sup pennas ventoru: ventum dedit nobis.
lxxxvik.
Rex lybie ab hercule fuit vict
lxxT
Regnu malor plator multa mala facit
Regnum pmerentur virtuosi.
xciiL
Regnum paradisi auari ppter gloriã mudi perdunt.
lxT
Relatores bonu alienu impediunt accusando.
Relatores verborum dominis suis de simplicib referut multa mala
Religio non folu pducit deos sedaliquando etiam gigantes
xi. B
Religio et domus dei debet cé aurea
xxii. A
Religiosi multi non habet nisi faciem et os.
xxv. k
Religiosi qui prio mulieru copulam abhorret mediante Venere cõcupiscetiã carnis appetut & affectant.
lxxv.R.
Religiosi miti de suis stultirijs nolunt recipere correctionem.
xlix.E.
Religiosus elegit sibi sanctioniale castitate & sanclitate: informandam:quã dicit sociam vel filiam.
lxxv.R.
Rigoré platilz poenites videat nõ debz recedere ab humilitate.
xxxix.p
Rote currus in quo sedent tyrã ni sût quattuot affectiones male.vel qttuor gña elatiõis.
v.C
Rote currus in quo sedet mal' sut qttuor vitia spualia.
v.D.
Rusticipre ceteris sunt inurbani.
lj.V.
Rustici propter coru parcitate & miseriam a nobilibus impugnantur.
xlij.I.
SAcrameta p malos sacerdotes non vitiãtur.
liiij.C
Sacrametum altaris hoi duplícis nature traditur custodiendù.
xxviii.C.
Sacrificat diabolo animã suaz auarus.
lxxxix.T.
Salus non est cõmuniter in curíis princípu.
xv.C
Sanctimoniales domu religionis deserentes stimulante venete oppresse sut
xiv.K.
Sanctimonialis dicit eburnea quia casta.
lxxv.R.
Sanguine vírgineo contra gen'humanu offensa deitas placatur.
lxxxj.G.
Sapies absq dãno põt se cõiugere cusclï pspitate.
lxxxvi.L.
Sapientes præferut se diuitib' & luxuriosis
lxxxj.D.
Sapientes mudi qui deo dona & virtutes nõ attribuut de cas dere permittit.
lj.O.
Sapietia a deo est.
x.A.
Sapia pacifica magis pficit regi q bellor potetia.
xlix.B
Saturitas vetris libidine excitat: & venere itpellat.
iij.F.
Satu.filios suos deuorauit. Saturn'scdm astrologos ortu suo sp tristitiã denutiat.
ij.b
Scientia futuror dotant: q vi su terrene sapie puat.
xxxiiij.q
Scutu patietie.tres habet proprietates.
x.A.
Secreta faciir reuelãt ebrij.
iz.a
Segetes virtutu & grar de'pi a mundo subtraxit: per raptuplutonis.
xlviij.T.
Semiauit xps milites fortes q cõtra tyrãnos pugnarent.
xxxj.C.
Senes per poenitetiã facit iuuenes predicator.
lv.L.
Senes auaris cõparãt.
xxiiij.I.
Seueritas est in gladio Iustitie.
xij.C
Simplices & fatui de statu suo nõ sunt cõreri.
xxxiii.k
Synagoga xpm occidit.
lvi.q
Soliprelatus bonus comparatur.
vi.B.
Sodõitæ itauros mutari dicut eo q viuut bestialr.
lxxv.Q
Sponsa xpiefficit vacca & bestialis perpctm.
xxij.Z
Status auari qualiscuq sit: nõ sufficitei.
xvij.A.
Stella aia peccatrix facta est. p cõtritione.
xxij.Z.
Stix itptat tristitia.
xiiij.a. &. b
Subditi inobedietes.
lxiij.O.
Subditi multi ppt defectu plator multis vitiis sut inflãmati.
xxxvj.A.
Sõditi multi ppter iniqtate supioru pctõres facti sut.
xxiii.d.
Subditu que pluto diabol'rapuit ad mundu per apostosiã.debet prælatus querere caritatiue.
xlvi.L.
Subditu fugitiuu videns prelatus insequi debet ad bonã vitã reducendum.
xlviij.S
Subditus si correctione subter fugiat.debet ei prelat'pugedo poenitetiã iponere.
xlix.G
Subditus debet esse contemplatiuus.
viij.D.
Successor nõ destruat qõ fecerat prædecessor.
xc.F.
Superbi & cornuti nihil appetunt aliud nisi officia & dignitates.
xcii.K.
Superbi inferiores erigut se cõtrapotentes.
l.I.
Superbi nomen & famã.vsurpant.
xlix.C.
Superbia de corde diaboli nata fuit.
x.C.
Superbia vniuersos contemnit.
vij.C.
Superbia corrumpit impios & crudeles prelatos.
xiij.D.
Sustinent poenitetias virisanscti vteuadant.
lxvij.D.
TAcere vtile e.
xxij.
Y. &.
xxvij.S.
Taur'xps e.
xxx.G
Theologi subtiles magis affectant diuitias acquirere q bona moralia obtinere.
xvij.G.
Templum ecclesiæ fundauit xps.
lvj. &.
Temptatione diaboli oppressus debet ad christu per conteplatione volare.
xliiij.A.
Terra rotis sustinetur.
xj.A
Terra debz hõ humiliter tãgerein tetatione.
lxx.V.
Timere debem's ifernu.
xxv.L
Timor infernalis supplicii facit de vitiis poenitere.
lxxiij.B
Timor dñi victoriã pat.
xvi.E
Tyrãni desiderant sua facta. p suos subditos tuba commendari.
xij.C.primu.
Titani & subditi mali contra sanctos patres insurgunt maliciose.
xj.C.secudu.
Tyrãni sui contemptores persequuntur.
lvj.Z.
Tyrãni q alios violetia & furto subícíunt a suis inferioribus sunt deicijendi
iij.E.
Tyranni Iura ecclesiæ impedire nitunt.
l.M.
Tyranni in armis se delectant: & hominib'facie terribiles cupiut apparere.
v.B.
Tyranni ad predicatores occidendos: ministros suos mittunt.
lxxiij.E.
Tractat pythagoras de mutatione personaru & rerum particularium.
xcj.A.
Tria requiruntur bono prælato.
xxiij.C.
Tria circa se prælatus debet habere.
vj.C.
Troia per paridem fuit destructa.
lxxx.A.
Turpitudo peccati expulit diabolu paradiso.
xxxvij.E.
VAnitati oia subsunt
xci.A.
Venit xps in mundu querere animã a diabolo olim raptã.
xxx.A.
Venit christus ad siluam huius mundi
xxxij.G.
Ventu vanitatis & superbiæ su is sequacibus diabolus administrat.
lxxxvi.I.
Venus vulcano maritat.
vii.A.
Ven'luxuriæ cõpat.
vii.B.
Veritas dicitur in oculis
xiij ante D.
Vestis xpi fuit tricolor.
x.b
Vetulatu malicia nihihil iuuen culis periculosius.
xc.A.
Vicia virtutibus supãt.
lxix.k.
Vitio cupiditatis avarus diabo animã sacrificàt.
lxxxix.T.
Vitioru labyritho inclusus debet alas contemplationis accipere exemplo dedali.
lxiij.M.
Vitioru laqueis homines capiunt diabolus & mundus.
lix.P
Vitiu luxurie viros et iustos ad suu cõsensu icuruat.
Vinu furore inducit.
xiij.A
Vinu est gra dei.
xiij.B.
Virgines sancte sitiut pro christo mori.
xciij.P.
Virgines sanctimõiales debet ante btãm v gine astare.
ix.A.
Virgines bone ne in peccato depræhendãtur pulchritudine corporis deponut.
xx.M.
vbi vide exemplum.
 
Virgini martyri xps per fidem copulatur.
xxxviij.M
Virgo beata diabolum superauit.
ix.A.
Virgo beata deum & hominez concepit.
xlZ.
Virgo beata dicit in myrrhaz mutata. Virgo beata a patre suo filium cocepit xpm.
lxxvj.X.
Vir prudens lesiones & malicias hominum expertus: prudetior efficitur. Vir expertus debet alijs mitior esse: ex his quæ experimento didicit.
xl.X.
Vir cõtemplatiuus existens in terra corporaliter debetde colo mentaliter, cogirare.
xxiiij.H.
Vires exteriores cu deficiue interiores fiut acutiores.
33.R.
Vires anime sunt ratio memoria & voluntas.
lxxxi.F.
Virisancti per poenitentiam & tribulatiõem ad gloriam volant.
liii.S.
Virisancti ad xpm via tripliciveniunt.
liii.S
Virisancti sunt vocati ad habitaculu par adisi.
xviii.p'.C.
Virisancti ad virtutu iuuentutem cupiut reducisuos amicos & successores.
lxxj.B.
Viros stabiles & fortes nulla tribulatio per impatientiam penetrat.
lxxxij.L.
Viros sapientes de' sibi eligit.
vij.E.
Virtute xpi spiritualis sanitas restauratur.
xcij.M.
Virtutes aliquando hoi sut dãnosæ.
lxxij.E.
Virtutes hui' mudi sapietes at tribuut sibi ipis nõ deo.
lj.o
Vita lõga nõ debet appeti: nisi virtualis quãtitas possetetiam cõseruari.
lxxxv.E
Vita gretatu durat qtum crucis meoria pseuerat.
lxv.T
Vita male psone. multos facit lapideos & peccatores.
xlij.N.
Vituperia machinant. q i con fusione aliorum gloriantur
xxxviij.H.
Viueficat poenitemem virgo. beata.
xci.D
Voluit xps anime humane cõiugi per caritate.
xxxvi.A.
Voluntas rõne & meoriã cõtenit.
lxxxj.F.
Vsurarius & tyrãnus faciut vitos sanctos plangere.
lxvi.Y.
Vsurarij multos depdant acin de prosperitate felici perfruuntur.
xxxij.F.
Vuitum bonum incontinenti personæ quæ deliquitriam poenitentiprælatus non debz ostedere.
xxxix.P.
Vxor prima viri iusti est cato. Sedã vero aia.
lvj.R.
Vxor regis francor fecitipsuz interfici.vt posset libere adulte rari.
lv.I.
Vxorem extraneis nõ é bonsi committere.
lxvij.B.
Vxoté vel filiã quã diligit hõ fi nõ castigauerit pdet.
lxxiij.c
XPus scribi deberet christus aut C r s sed vulgo per errore scribitur p x ppterea q p putat.x.&. s .p.&.s.c.sed qa hic rem non verba sectamur: scribatur notis litteris.
 
Xpus celu sustinet & gubernat & tãgit terrã.
xxiiij.G
Xps e hõ & serpes.
xxviij.a
Xps fuit triplicis nature.
vij.E
Xps de duris peccatori bus iustos fecit.
xix.G.
Xps voluit luciferu de mundi ianua tollere:& in inferno finaliter detinere.
lviij.k.
Xpus in infernum descendit & luciferu domuit vtaiam huanam secum ad paradisum duceret.
lviij.L
Xpus draquila.
xxxv.O
Xps natura huanã redemit:& vñ venerat remeauit.
xxv.M
Xps natura huanã a dñio argi.i. diaboli liberauit.
xxj.T
Xps vocat sanctos ad suum cõsiliu secretum.
xviij.D.
Xps in infernu voluit descen dere vt genus humanum liberaret.
lxxiij.A.
Xplana anima pro xpo poenitentiã agat.
lxxx.M.
De perpenam per.y. scribisolitis.
 
YDiotæ vide idiotæ. Y maginationem vide Imaginationem Ypocrite vide Hypocrite.
 
Ypomenes vide hippomeis
 
ZElotypa synagoga & Inuida: ecclesiam xpinititur concremare.
lvi.Q.
Zelotypi & suspitiosi mariti explorant vxores suas quod non decet.
lx.X.
Zelotype mulieres maritos suos explorant.
lx Z.
Zelo inenarrabili leduturmulieres suspiciose.
lx Z.
Finis Tabule.