INDEX
Rerum & Verborum
TOMI SECVNDI.
Adoptio. 218. adoptionis spiritus.
219
AErae Christianae initium.
42
AEthiopum baptismus.
359
Affictiones fidelium.
276
Altaria sub N. T.
409
Anabaptistarum errores, circa aseensionem Christi. 141. baptismum Ioannis. 335. iterationem baptismi. 357. corpus postresurrectionem. 615. ecclefiae notas. 441. impeccantiam. 234. infernum. 646. leges Christi. 62. magistratum. 506. 528. ministrorum sustentationem. 409. munera Ecclesiastica. 481. mortem Christi. 94. paedobaptismum. 346. psychopannychiam. 281. Sacramenta. 331. Satisfactionem Christi. 110.
 
Animaeimmortalitas.
279
Antichristus quid significet. 573. ejus descriptio. 574. revelatus, 575. eum esse Papam Romanum. 576. & seqq. fusè.liberationis ab illo gradus & consummatio. 539. & seqq.
 
Apostoli de describuntur. 471. & seqq. eorum Pseudepigrapha. 306. an habuerint successores.
564
Arbitrium liberum. 165. & seqq.
 
B.
 
Baptismus quid significet. 332. baptismus Gentilium. 332. Indaeorum. 333. baptismi Iohannis eum Apostolico conventia & discrimen ab co. 334. ritus baptismi. 341. & seqq. baptismus mortuorum & rerum inanimatarum. 348. baptismi res significata. 349. administri quinam. 338. adjuncta, necessitas 353. irreiterabilitas. 356. baptismus spiritus. & ignis, 337. ejus subjectum,
344
Beatitudinis objectum. 632. forma 633. visio Dei. 634. sanctitas perfecta. 638. gloria & potestas in coelis 639. gaudium. 640. locus. 641. gradus an sint.
641
Bestia Apocalyptica. 589. prior. 589. posterior. 590. ecclesiaecum capermistie.
591
C.
 
Carnis & spiritus lucta.
229
Chiliastarum error.
607. 617
Christi ascensionis modus & certitudo. 137. tempus & causa. 139. finis & fructus. 141. Christi baptismus. 49. cur à Iohanne baptizatus. 337. Christi beneficia. 161. gratia ejus 161. dies natalis. descensio ad inferos 127. exaltatio. 130. exempla vitae & mortis ejus.68. incarnatio. 37. conceptio. 39. nativitas. 41. humiliatio. 87. justitia activa & passiva 5199 & seqq.legem ancorrexerit. 8. & seqq. ministerium. eius publicum quantum duraverit. 86. miracula. 64. quare interdum celari jussa. 66. in ejus nomine patrata. 67. humiliatio. 87. mortis veritas. 94. certitudo ex latere perfosso. 95. tempus. 96. necessitas. 96. mortis fructus. 115. objectum. 116. universalitas rejecta. 117. an omnes eum pro se esse mortuum credere teneantur. 121. an sufficiens. sit pro omnibus secundùm Remonstrantes. 122. secundum quosdam reformatos. 122. Christi munus propheticum. 53. quibus constet partibus & quomodo à Christo obitum. 54. & seqq. munus sacerdotale. 69. eius partes. 70. immolatio. 61. intercessio. 72. Christi naturae. 26. & seqq.obedientia. 84. Passionis eius subieclum. 88. magnitudo & duratio. 89. partes antecedaneae. 90. & seqq. Persona. 25. Regnum. 77.in terrenum à Iudaeis conversum. 79. adiuncta regni illius. 82. Resurrectio, eius veritas. 131. natura & perfectio. 132. causa efficiens. 134. tempus. 135.effecta. 135.
 
Christi sessio ad dexteram Dei. 142. Satisfactio. 97. necessitas eius. 98. veritas. 100. pretium. 103. cui solutum & quomodo. 104. meritum. 106. sepultura. 125. status duplex. 44. tentatio. 49. vita privata, infantia. 43. nomen Iesus & Nazareni appellatio. 46. adolescentia. 47. unclio. 50. & seqq. unio perfonalis.
28
Clavium variae distinctiones.
450
Clericorum distinctio à Laicis.
531
Coelibatus lex.
484
Coelum novum.
630
Coenae nomina. 360. administri. 362. communicantes. 363. symbola. 364. panis. 365. vinum an aquâ dilutum. 366. ritus circa panem. 367. circa poculum 371. circumstantiae. 375. repetitio. 377. res significata. 378. ratione panis & vini. 379. actiones. 380. effectus. 380. unio cum Christo. 383. manducatio corporis eius. 384. spiritualis. 387. praesentia corporis Christi. 390. & seqq. de tropo in verbis. Hoc est corpus meum.
400
Consubstantio refutatur. 401.quanti sit momenti.
492
Consummatio saculi igne peragenda.
618
Corruptelae verbo Dei à Iudaeis per traditionem assutae.
303
D.
 
Diaconi.
492
Disciplina Ecclesiastica. 450. andetur. 452. à quibus exercenda. 455. quomodo exercenda. 458. eius obiecta. 460. partes, corruptio. 461. excommunicatio.
462
Discipuli.
475
Doctores.
476
Doctrinae corruptio subnovo Foed.
327
E.
 
Ecclesiae nomen. 428. natura. 429. partes. 430. attributa. 431. ubifuerit antereformationem. 435. infallibilitas. 436. perpetuitas. 437.notae. 438. & seq. caput. 441.& seq.eius potestas circa leges Ecclesiasticas. 446. unio externa. 493. Ecclesiarum à se invicem dependentia. 495. Ecclesiae erga Magistratum officium. 525. regnum sub finem mundi. 601. illius periodi. 601. characteres.
602
Ecclisiastica Politia.
469
Eleemosyna.
254
Episcoporum à presbyteris distinctio. 536. quomodo invecta sit.
538.
Eresti error circa disciplinam ecclesiasticam.
456
Evangelistae.
476
Evangelium. 147. eiusinitium & impletio. 148. quomodo à lege operum differat. 149. veritas eius ratione doctrinae. 153. ratione doctorum & modi docendi.
154
Eutychis circa unionem personalem error.
30
Excommunicationis species. 462. varia circa eam quaestiones.
463
F.
 
Fides, eius actus, notitia. 182. assensus & fiducia. 184. eius obiectum. 188. subiectum. 189. causa efficiens & adiuncta. 190. species. 191. fidei Vet. & Nov. Testam. discrimen. 193. fide quomodo instificemur. 203. & seqq.
 
Foedus gratiae, quare novum appelletur, eiusque natura. 3. obscurum sub Vet. Test. clarum sub novo. 1. eius tempus duplex.
2.
Fundamentalium articulorum annumerus determinari possit.
310.
Fundamentales errores.
312
Fundamentum religionis.
308
G.
 
Gentium vocatio. 150. eius fructus.
152
Glorificatio inchoatainbac vita. 266. quoad animam.
279
Graecorum error circa statum mortuorum.
284
Gratiae cum libero arbitrio concordia. 163
 
Gratia irresistibilis. 168. certitudo eius.
185
H.
 
Hareticorum poenae. 522. an servanda fides.
522
Hierosolyma nova.
604. & leg.
I.
 
Iacobus cum Paulo instificationem quod spectat conciliatus.
210
Ieiuinium. 251. eius abusus.
252
Iesum Nazarenum Messiam esse probatur.
19. & seqq. fusè
Indulgentiae.
263
Internus.
283
Ioannis Baptistae ministerium. 11-12. praedicatio & Baptismus. 13. testimonium de Messiâ.
14
Indaeorum errores circa Messiam in genere. 22. circa Iesum Nazarenum 23. circa Pseudo Christos. 24. circa adventum Messiae. 18. mortem aternam. 647. resurrectionem. 611.616. circa institiam fidei 211. statum mortuorum.
284.
Indaicae Reipublicae status sub Christo.
17.
Indaeorum status hodiernus. 284 & seqq.
 
Indicium extremum. 618. index. 620. indicandi. 622. forma indicii. 623. circumstantiae.
625
Ius Romanorum an in Remp. Christianam admitti queat.
514.
Instificatio. 194. per iustituampropriam aut alienaera. 196. forma eius & partes. 202. activa & passiva. 206. ex operibus. 207. instificatio insti. 208. instificationis sub V. & N. T. discrimen.
 
Institia causae.
209
L.
 
Libertas Christiana. 221. circa leges humanas. 222. ritus sacros. 224. indifferentia.
225
Lutheranorum errores, circa ascensionem Christi. 139. idiomatum communicationem. 33. & seqq.circa nomen Iesus. 47. manducationem oralem. 389. mortem Christi94. ritus sacros. 224. sessionem Christi ad dexteram Dei.
143
M.
 
Magistratus origo. 503. munera. 509. indicia exercere. 509. bellum gerere. 510. foedus inire & tributa imponere. 512. leges ferre. 513. inrisdictio circa sacra.
515
Manducatio sacrificalis V. Test.
384
Manichaerum errores circa liberum Arbitrium.
165
Mariae perpetua virginitas. 41. q e o t o c o z 42.
 
Masora.
296
Merendi vocis significatio.
239
Meritorum ßevies. 240. an sit iis confidendum. 245. an illius intuitu operari.
239
Messiae adventus à Prophetis praedictus 15. quare ad vlitima tempora sit dilatus.
24
Metropolitani.
540
Ministeria Ecclesiae. 468. extraordinarium & ordinarium.
469
MinistriVet. Test.
470
Ministrorum abdicatio. 491. sustentatio.
489
Missae origo & nomen. 403. sacrificium eius eversum, 405. cum sacrificio. Melchisedecico malè collatum.
408.
Missaticae hostiae elevatio & adoratio. 412. & seqq.
 
Monachatus origo & incrementa. 532. & seqq.
 
Mors. 278. Mors aterna. 664. quaenam eius sint poenae & illorum locus. 645. earum adiuncta.
646
Mysterium quia significet.
37
N.
 
Nestorii circa vnionem personalem error.
30
O.
 
Operum bonorum causa efficiens. 235.neceffitas. 236. meritum.
238
Ordinatio pastorum.
484
Ordines sacri.
535
Origenistarum errorres de animarum poenis.
647
P.
 
Papae tyrannidis origo & incrementae 542. eum non esse caput Ecclesiae 441. eius infallibilitas refutata. 547. eum esse Antichristum.
576
Paradisus.
283
Pastores. 476. munus corum. 478. & seqq. 541
 
Patriarchae. Pelagianorum errores circaliberum arbitrium 165. impeccantiam. 232
 
Perseverantia sanctorum. 267. cius findamenta.
269
Petri Primatus. 554. & seqq. fusè refutatus an illi superstructa suEcclesia. 559. claves regni coelorum quomodo illi promissae sint. 561. an eius successor fit Papa. 561. & seqq. fusé refutantur Pontificii, an Romae fuerit. 568. & seqq.
 
Pontificiorum errores, circa Antichristum 581. arbitrium liberum. 166. ascensionem Christi. 159. baptisenum. 351. 313. Baptismum Ioannis. 335. consilia Evangelica. 63. descensionem Christi ad inferos. 129. Ecclesiae potestatem. 449. haereticor um poenas. 322. indulgentias. 262. ieiunium. 252. nomen Iesus. 47. infantium Christi. 48. impeccantiam. 232. imputationem institiae alienae 197. institiam fidei 212. libertatem Christianam. 9. canonistarum circa magistratum. 506. manducationem or alem. 388. circa meritum. 240. & seqq. ordinationem Pastorum. 487. Papam. 542. & seqq. perseverantiam sanctorum. 277. 274. poculum sacrae Coenae. 372. poenitentiam. 256. & seqq. Purgatorium. 284. ritus sacros. 224. satisfactionem Chrifti. 107. sacraementorum V. & N. T. discrimen. 329. vocationem pastorum. 486
 
Preces pro mortuis. 289. ad mortuos. 292.
 
Presbyteri.
491
Prophesia N. T.
295
Prophetae.
45
Punctorum vocalium apud Hebraeos erigo.
297
Purgatorium.
284
Q.
 
Quadragesima.
424
R.
 
Reconciliatio nostri cum Deo por mortem Christi.
112.
Regeneratio. 179. modus illius.
180
Regimen Ecclesiae Monarchicum aniuris sit divini. 549. & seqq.
 
Regimimis corruptionis sub N. F. initium & progressus. 531
 
Remonstrantium errores, circa fundamentalium errorum numerum. 315. institiam fidei. 217. leges Christi. 62. liberum arbitrium. 166. perseverantiam sanctorum. 267. reconciliationem nostri cum Deo. 113. resistibilitatem gratiae. 169. moriera aeternam. 648. satisfactionem Christi. 110. suasionem moralem. 167.
 
Resipiscentia ciusque actus 246. tristitia 246 emendatio vitae. 248. eius subiectum 248. obiectum & neceffitas. 249. causae & signa. 250.
 
Resurrectio. 606. cius possibilitas & veritas. 608. & seqq. eius subiectum. 610. 612 an erunt sexus discriminae post eam. 6. 5. eius circumstantiae, & an duplex futura sit. 617.
 
Rituscultus N. T. 421. & seqq.
 
S.
 
Sacramentum, vocis illius vsus & significatio. 317. Sacramentorum definitio. 318. signa, institutio. 318. Ministri. 319. symbolum externum. 320. res significata. 321. finis primarius. 322, errores circa sacramenta. 323. corum finis secundarius. 329. subiectum, effectus. necessitas. 326. corum provarietate foederum diversitas 327. Viriusque Test. sacramentorum convenientiu a discrimen. 328. sacramentales locutiones 387. sacramentorum supernumeralium origo. 415. confirmatio. 416. Poenitentia & Ordo. 417. Matrimonium. 418. Vnctio. 420.
 
Salutis certitudo. 272. fundamenta eius. 273.
 
Sanctificatorum duo principia, caro, & spiritus. 229.
 
Sanctificatio. 226. eius necessitas, causae, periodi. 228. imperfectio. 232.
 
Satanae solutio post mille annos. 603. coniectio eius in Lacum. 604.
 
Satisfactiones humanae.
261
Scholasticorum errores circa liberum arbitrium.
166
Semipelagianorum errores circa liberum arbitrium.
166
Sibyllina oracula.
306
Socinianorum errores, circa immortalitatem animae. 280. ascensionem Christi. 141. baptismum. 340. 351 353. beatitudinem. 644. ecclesiae universitatem. 431. eiusque notas. 441. fidem. 187. foedera Dei. 4. libertatem Christianam. 9. liberum arbitrium. 166. legem novam Christi. 56. & seqq. fundamentalium articulorum numerum 313. haereticorum poenas. 523. institiam fidei. 214. & seqq. mortem aeternam 642. poenitentiam. 265. regenerationem. 179. reconciliationem nostri cum Deo. 112. necessitatem satisfactionis Christi. 99. Paedobaptismum. 346. Regnum Christi. 83. resurrectionem 611. 614. resurrectionem Christi. 134. sacerdotium Christi. 74. & sequent. sessionem ad dexteram. 145. circa vocationem. 485.
 
Symbolum Apostolicum.
307
Syncretisinus,
314
Synedrium Iudaicum.
515
Synodi. 497. & seqq. an à Papa. pendeant. 501. earum infallibilitas refutata. 502.
 
T.
 
Talmud.
304
Terra nova.
630
Testamenti novi bona. 4. institia perfecta, peccatorum remissio, conscientiae consummatio, spiritus adoptionis. 5. sanctitas, praedicatio Evangelii, pax, libertas. 7. initium eius. 10.
 
Transubstantiationis origo. 393. refutatur. 395
 
V.
 
Verbum Dei. sub Nov. Testà. 294.
 
Versionis Vet. & Novi Test. 298. & seqq.
 
Versio vulgata malè anthentica à Concilio Tridentino pronunciata. 300.
 
Verbum Vet. & Nov. T. divisio. 297.
 
Vicarius Christi an detur.
535
Vita aterna.
632
Vocatio adsalutem. 173. externa, proprie ad electos cpectat. 174 ad reprobes exparte 175. non universalis 175. interna. 176. quomodo procedar.
177
Vocatio ministrorum. 482. primorum reformatorum.
488
Vnio personalis Christi. 28. cius effecta in communicatione donorum 31. & idiomatum.
32
FINIS.