INDEX IN SCHOLAS
RHETORICAS.
ACTIO, altera Rhet. pars
14, 38
Actio eloquentiæ propria est
44
Actionis dignitas absque comoedis coparari potest
107
Addubitatio
152
Advocati
100
Advocati studia demonstratur
166
Ænigma
146
Affectus non est figura
151
Affectus movendi ars commu nis
132
Allegoria
145
Ambigua distinguendi ars, totius dialecticæ est
58
Amphibrachys
76, 158
Amplificationum genera
141
Anadiplosis
155
A'n a l u s i V prima exercitii species
161
Anaphora
155
A'n t a n a m l a s i V ,
155
A'n t i q e t o n non est figura
156
Antonomasia
143, 149
Apostrophe
154
Argumentum quid Quintiliano
129
Argumenti duplex significatio
37
Argumenti & signi discrimen futile
128
Argumenta etiam singularia sunt
36
Argumentorum doctrina con fusa
129
Argumentorum doctrina decem locis tradita
129, 130
Argumentorum genera inepté loci appellantur
36
Aristoteles confusionis rhetoricæ author
16, 19, 29, 57
Aristoteles problema rei propriæ sustulit
35
Aristoteles syllogismi inventor
40
Aristoteles syllogismi simplicis nullum usum docet
39
Aristotelis discrime inter Dial. & Rhet. falsum
55
Aristotelis & Quintiliani error par
136
Arithmetica, est numerorum doctrina
95
Ars an plus conferat quám natura
110
Artes necessariæ ad orandas caussas
12
Artes ordine docendæ
16, 17
Artes liberales esse regias
3
Artis & operis discrimen
126
Artis exercendæ ratio duplex
161
Artium ordo
99
Artium partes quomodo instituendæ
113
Artium perfectio propriis earum virtutib. continetur
19
Artium præcepta propria, usus communis
13, 14, 21, 30, 31, 54
Artium præcepta semel ponen da
55
Artifices tribus virtutibus perfici
59
Artificialium probationu distributio inepta
128, 129
Asyndeton
66, 155
Attentio non est solius Exordii
123
Artici affectus in orando adhibendos negant
50
Atticorum oratorum tria genera
25
Auditio an lectio utilior
161
Aures sono demulcentur
69
Authores pueris qui explicandi
104
BEnevolentia non est exordii propria
123
b r a c u l o g i a
140
Brutinarum questionum summa
8
CAtachresis
144
Catilina an obmutuerit Cicerone dicente
61
Caussarum in tria genera partitio falsa
115
Cautio Ciceronis in tradenda Rhetorica inanis
58
Cicero in repetitionibus nimius
23
Cicero orator perfectus
19, 62, 63
Ciceronis eloquentia
22
Ciceronis epistolæ pueris exponendæ
104
Ciceroniseulogium
10
Ciceronis jactatio
61
Ciceronis Orator improbatus
9
Ciceronis ornatus orationis
28
Ciceronis præceptores
7
Ciceronis propria
29
Ciceronis Rhetorica confusa
12
Ciceronis virtutes
91
Ciceronis vitia
6, 10, 92
Clausulæ laudabiles septem
84
Climax
155
Colotes Teius
162
Collocatio trifariam divisa
68
Commoratio non est figura
66
Communicatio
152
Comoedos ad actionem adhibendos perperam præcipitur
107
Compositio & numerus idem
157
Compositionis tres partitiones ineptiss.
156
Concessio
152
Concinnitas numerus est, aut pars numeri
68
Confessio
152
Confusionum exempla in Cicerone
18, 27, 31, 32, 41, 53, 57, 59, 62, 66, 81, 85
Conjecturæ unde sumuntur
34
Consensio
152
Constructio est numerus, aut parsnumeri
68
Contumeliam facere, & contumelia affici
154
Conversio é grecis in latinum sermonem, & contrá
163
Correctio figura
152
Curio cur oblitus caussam
61
DActylus
76
Dactylus ab oratione rejicitur
77
Dactylo & spondeo quando in fine uti liceat
86
Decorum unde petendu
164
Decoriars & doctrina, Dialecticæ est
51, 52, 164
Definitio quid
94
Definitio ex omnibus argumentis exponitur
34
Definitio vera é caussis est
73
Delectare absq; inventione no licet
49
Delectationis nulla propria ars
132
Deliberationis nullus locus á Quintil. traditur
121
Deliberatiuum genus quale
115, 116
Demostratio unde peteda
120
Demonstratiuum genus quale
115, 116
Demosthenes leviculus
62
Demosthenes perfectus orator 19. Thucydidis studiosus
25
Dialectica latior Rhetoricâ
57
Dialectica posterior est Rheto ricâ, ordine docendi
17
Dialectica, rationis doctrina
14, 44, 57, 95
Dialecticæ & rhetorice falsum discrimen
55
Dialecticæ opus
40
Dialecticæ partes due
14, 17, 113, 133
Dialectica etiam poematum & orationum esse
131
Dicendi genera tria
23
Dicendi genera ad oratoris officia accommodantur
50
Dicendi generum partitio inanis
166, 24
Dicedi modus in elocutionem & actionem
43
Dichoreus numeroru primus Ciceroni
87
Dispositio dialectices est
14, 30
Dispositio triplex est
37
Dispositionis ars nulla certa
133
Distinctionis ratio Grammaticæ est
156
Divisionis vitiosæ exemplu
69
Docendi, delectadi & movendi virtutem non esse Rhetoricæ propriam
50
Docere inventionis est
49
Dochimus pes
76, 88, 158
Docilitas non in Exordio tantúm spectanda
123
Et c u c l o p a i d e i a Orator instructus sit
11
Egressio figura
125
Egressio ubi adhibenda
15
Egressionu vitiosarum exempla in Cicerone
15, 16, 17, 24, 25, 27, 71
155
Elocutio á Cic. non definita, non distincta
65
Elocutio an prestantior inventione
32
Elocutio nomen generale
44
Elocutio Oratoris propria
14, 30
Elocutionis genera
46
Elocutionis partitio Fabiana qualis
137
Elocutionis vanæ differentiæ, grave, mediocre, subtile
24
Elocutionem folam non esse oratoris propriam
46
Eloquens quis Ciceroni
23
Eloquentia philosophorum ministra, non domina
54
Emphasis
140, 153
Enuntiationis dispositio
38
Enthymemata oratoribus tan túm attribui, somnium Aristotelis
55
Epanalepsis
155
Epanodos,
155
Epistolæ Ciceronis pueris prælegendæ
104
Epistrophe
155
Epitheton
145
Epitheton non est tropus
150
Epizeuxis
155
Ethica oratori subjicitur
54
H'q o p o i i a
152
Etymologia singulorum verborum est
103
Exclamatio
66
Exempla qualia sint
131
Exordio benevolentiam, attentionem, docilitate propriam non esse
123
Extenuatio non est figura
66
FIctio
130
Figura quid
66
Figura Ciceroniin conjunctis verbis
65
Figura non est sine affectu
151
Figura sententiæ quid,
151
Figuræ & tropi differentia
148
Figuræ Grammaticæ
154
Figuræ sententiarum quot
67
Figuræ verborum Ciceroni quot
66
Figurarum in verbis partitio
153, 154
Figurarum numerus
150
Forensis dictionis & epidicticæ differentia é rebus est
27
Forenses caussas no esse præcipuu subjectu Rhetoricæ
48
GEnera caussarum triaim perfecta
115
Genera quæstionum inutilia
58
t e n e s i V alter exercitationis modus
161, 162
Geometria circa lineamenta versatur
95
Grammatica est ars puri sermonis
14
Grammatica latior Rhetoricâ, angustior Dialecticâ
57
Grammaticæ munus
40, 44, 95
Grammaticæ partes falsæ é Quintiliano
102
Grammatice partes veræ eæq; duæ
103, 113
Grammatice precepta ad Rhe roricam afferenda sunt
102
Gramaticus perfectus quis
19
Grammatici munus
105
Gramatici qui olim dicti
103
HIstoria elocutionis & inventionis est
47
Historicen non esse partem Grammatices
103
Historici oratori legendi
109
Histriones oratorum discipuli
45
Histrionicæ no esse actionem propriam,
45
Hominum ambitio in artibus commendandis
21
Hortensius quomodo non responderit Ciceroni
61
Hyperbaton
147
Hyperbole,
147
IActantia Ciceronis notata
61
Jambus præstantior numerus reliquis
87
Jambo locus in oratione
77
Jambum recté etiam extremu collocari
86
Ideæ nomine dialectica precepta Cicero explicat
16
Idearum doctrina etiam eruditis obscura
17
Illustratio figura non est
152
Illustratio separati precepti nihil habet
140
Imitatio
162
Ironia
65, 66, 146, 148, 152
Ironia hyperbolica
147
Irrisio non est figura
66
Inartificiales probationes
127
Incisum quid
89, 160
Inventio ars argumentorum
37
Inventio communis omnium quæstionum
34, 35, 60
Inventio Dialectices propria
14, 17, 30
Inventio excelletior elocutione
32
Inventio imitabilis est
162
Inventio non est pars Rhetoricæ
42
Inventionis doctrina confusa
118
Inventionis & dispositionis exercendæ duo modi
135
Inventionis triplicis collocatio monstrosa
135
Inventionem rhetori necessariam
49
Inventor rei, caussæ nomine comprehenditur
72
Isocrates numeri inventor
72
Isocrates sophistaru princeps
27
Isocratis mollities in oratione,
27
I 's o c w l o n
156
Judiciale genus
115, 121
Judicialis caussæ officia duo, & partes quinque
122
Judicium, Dialecticæ pars altera
17, 31
Judicium rebus inventis adjungendum
38
Judicii nulla doctrina est Quin tiliano
114, 133
Jura oratori sub, ciuntur
54
LEctio au auditio utilior
161
Literarum hiatus & asperitas vitanda
69
Loci communes unde promatur
37
Loci rerum & personarum cofusi
129
Locis dece dialecticis plus proficitur quám aliis innumeris
119, 120
MAteria alia artis, alia artificis
111
Mathemata post Rhetorica & Dialecticam docenda
106
Membrum quid
89
Memoria, dialecticæ artis est
14, 30, 114, 165
Memoria, omnium rerum comunis
43
Memoriæ subsidium sola Dialectica
43
Metalepsis
145
Metaphora
65, 142, 148
Metaphora aliquando necessitatis caussâadhibetur
144
Metaplasmi
154
Methodice Quintiliano pars Grammaticæ
103
Methodus quid
40
Methodus quid præstet
38, 122
Metonymia
65, 66, 143, 148
Metri & rhythmi differetie
158
Moralem disciplinam oratori maximé necessariam
132
Moralis philosophia non est rhetoricæ pars
94, 96
Mouedi affectus ars nulla propria
132
NArratio etiam argumen tis utitur
125
Narrationis loci etiam cæteris partibus communes
124
Numerus quid
68
Numerus non semper adhibendus
82
Numeri definitio vera,
82
Numeri inuentores, caussa, natura & usus
72
Numeri natura quindecim quæstionibus proposita, heque examinatæ
73
Numeri poetici & oratorii discrimen
75, 80
Numeri virtus non ta ex syllabaru quám literaru natura & dignitate oritur
90, 157
Numeri usus, & ejus quæstiones viginti
84
Numerum quemvis in sex postremis syllabis reperiri
87
Numeroru in clausulis genera septem
85
Numerorum in fine sex & triginta genera
88
Numeroru species quot
159
Numerorum usus non ubique idem
85
Numerosa omnis oratio esse potest
89
OBscuritas Ciceronis
18
Onomatopoeia
144, 149
Operis & artis differentia
126
O'm o i o p w s i V
70
O'm o i o p w t o n
156
O'm o i o t e l d u a
70, 156
Orationis partes
122
Orationis partes veræ
40
Orationis partitio in exordiu, narrat. &c. imperfecta 40, 42. neq; logica
125
Orationu viginti clausulæ observatæ
87
Orator perfectus esse nullus potest 20. á Quintiliano no informatur
98 (59
Oratoris perfecti caussæ tres
 
Oratoris definitio Ciceroniana
9, 48
Oratoris definitio Fabiana vitiosa
93
Oratoris definitio Ramea
14
Oratoris materia
Oratoris nomen ambiguum
 
Oratoris officia tria
49
Oratoris perfectio ex elocutione & actione
19
Oratores futuro rhetori legedos
109
Orbis numerosus
70
Ordo partium orationis
157
Origo etiam caussa
Ornatus elocutionis duplex
 
Ornatus orationis in singulis verbis & conjunctis
65
Ornatus verborum
139
PÆan orationi accommodatissimus
77, 78
Pæan primus & spondeus in clausula
159
Pæanem esse quadruplum
76
p a a d a V o l h
155
p a i s o n
156
p a i s w s i V
70
Paronomasia
155
Partiendi vitia
30
Pedis partitio obscura
75
Pedes omnes Ciceroni in orationem cadunt,
75
Pedes varii in sex finales syllabas includi possunt
88
Perfectio ex tribus constat
20
Perfectus orator Ram. quis
99
Periodus quid
89
Periphrasis
146
Periphrasis non est tropus
149
Permissio
152
Personarum loci
129
Perspicuitas orationis
138
Persuadere, non est finis oratoris
19
P. Ramus ab Aristoteleis malé tractatus
5
Philosophia non est subjecta Rhetoricæ
54
Philosophia Rhetoricæ non necessaria
18
Philosophia moralis an pars rhetoricæ
94, 96
Philosophia in rhetoricisartib. Aristot. primus docuit
19
Philosophiam no tradendam in Rhetoricis
18, 21
Physica oratori subjicitur
54
Poetæ quibus legendi
109
Poetas solos legedos falso precipitur
104, 106
Polyptoton
155
Polysyndeton
66, 155
Præcepta semel tradenda
55
Probabilitas non solius narrationis est
124
Probationu in artificiales & inartificiales distinctio inepta
127
Prolepsis
151
Pronuntiatio est oratoris propria
44
Proprietatis modi octo
138
p o s w n o m a s i a
155
Pueris quæ prælegenda
104
Puerorum educatio non pertinet ad thetorem
102
QUestio etiam specialis ex invetionis locis disputatur
36
Quæstionu in tria genera divisio imperfecta & inutilis
33
Quæstionum omnium communis inventio
34
Quæstionum partitiones inutiles
35, 117
Quintilianus no diligenter in Cicer. versatus
153
Quintiliani dictio poetica
104
Quintiliani & Aristotelis error feré par
136
Quintiliani institutionum col latio cum institutionibus Rami
134
Quintiliani libri examinati
93
Quintiliani operis partitio vitiosa
101
RAtionis doctrina
14
Rationis partes,
14
Remotio partium
130
Repetitionis nimiæ exepla in Cicerone
23, 24, 26, 42, 43, 49, 51, 52, 54, 57, 58, 74, 81, 82, 89
Reticentia
66
Rhetor proprié
100
Rhetorica angustior Gramaticâ & Dialecticâ
57
Rhetorica Cic. imperfecta
12
Rhetorica ex altera parte respondet Dialecticæ
55
Rhetorica omnium quæstionum communis
33
Rhetorica prior Dialecticâ, ordine docendi
17
Rhetorica quomodo virtus sit
96
Rhetoricæ confusio cum ceteris artibus
18
Rhetoricæ cum Philosophia, le gibus & historiis comparatio ridicula
12
Rhetoricæ definitio vera
111
Rhetorice & dialectice falsum discrimen
55
Rhetorice exercende ratio duplex
161, 108
Rhetorice fine quomodo assequi liceat
11
Rhetoricæ materia
111
Rhetoricæ munus
44, 95
Rhetoricam sine philosophia exerceri posse
98, 100
Rhetoricæ partes tantúm due
14, 96, 113
Rhetoricæ pcepta stabilia
109
Rhetoricæ virtus propria
14, 31
Rhetoricæ philosophiam non necessariam esse
19, 98, 100
Rhetoricam malé ad forum astringi & caussas civiles
48
Rhetoricam tribus rebus perfici
112
Rhythmi & metri differentiæ
158
Rhythmi inutilis partitio,
158
SApientia, pro dialectica
51
Scribendum multu adolescenti
162
Sententiarum genera
141
Sermonis ornatus Rhetoricæ est
14
Sermonis puritas Grammaticæ est
14, 137
Signi & argumenti differentie ineptæ
128
Significatio aut propria aut modificata
138, 139
Singularia falsó ab arte rejiciuntur
36
Solonis in condendis legibus prudentia
54
Solonis lex de finiu distinctione
13
Sonus
69, 71
Sophistica dictio ab oratore aliquando adhibetur
26
Sophistæ qui
27
Sophistarum & rhetorum oratio diversa
26
Sophistarum propositum
47
Spondei duo conjuncti
159
Spondeo etiam locus in oratione
77
Spondeo & dactylo an in clausulis locus
85
Subjectio
151
Sustentatio
152
Syllogismi doctrina
38
Syllogismum esse judicii & delectus regulam
40
Syllogismos dialecticis, non etiam oratoribus attribui, somnium Aristotelis
55
Syllogismis etia oratores uti
131
Symploce
155
Synecdoche
65, 66, 138, 142, 148
S w n e z d i m e n o n
155
S w n o i c e i w s i V
155
Syntaxis conjunctorum verborum est
103
TErentii fabulæ pueris accommodatæ
105
Thimantis tabula
161
Thucydidis laus
25
Tractatio quid Ciceroni
58
Trochæo locus in oratione
77
Tropus singuloru verborum est
141
Tropi definitio & divisio
65
Tropi definitio & partitio Fabiana falsa
141
Tropi & figuræ differentia
148
Tropi Ciceroni in singulis ver bis & conjunctis
65
Troporum genera tantún quatuor
147
VErborum singuloru vel copulatorum genera Grammatica docet
57
Virtutem moralem non esse artem
97
t 'p o q e s i V quid
130
ZEnonis discrimen inter Dial. & Rhet. Futile
51
FINIS.