INDEX
Rerum & uerborum memorabilium, quae in
hoc opere continentur.
A.
Abyssi.
357
Abyssus magna quae.
338
Actiones hominis.
302
Aér.
37
Aer quid.
159
Aeris partes.
Acris pars superior cur frigidior.
179
Aerem esse intra aquam.
324
Aether.
71
Aegyptiorum de Planetarum ordine opinio.
109
Aestas.
125
Angeli boni quot, & quales.
17
Angelorum natura.
21
Angelorum corpora.
21
Anima.
Anima quomodo insit corpori.
303
Anima quomodo harmonia.
304
Anima quando separetur à corpore.
305
Anima vnde, & quando creata.
306
Animae rationalis actiones
300
Animalis uirtus.
268
Animalis actio in brutis.
301
Animal.
235
Animalia vnde orta.
75
Animalia cur diuersarum complexionum.
76
Animalia quae sine corde uiuant.
313
Animalia nocte uidentia.
290
Antarcticus circulus.
95
Aphrica.
225
Aqua.
Aqua quando luceat.
351
Aquas congelatas non esse super coelo.
65
Aquarum sapores vnde.
344
Aqua dulcis ex mari, ut habeatur.
347
Arcticus circulus.
95
Aristotelis quinta essentia quae.
81
Artificis opus.
32
Asia.
225
Auditus.
292
Augmentum.
263
Augmentum ut fiat.
261
Auis motus.
59
Aurum.
353
Auster.
199
Autumnus.
127
Axis quid.
86
B
Beatitudo falsa.
301
Borcas.
199
Brutorum animae.
269
Bubo.
290
Bulitionis ratio.
316
C
Calor uitalis quomodo ex tinguatur.
313
Calor quomodo conseruetur.
333
Caluities vnde.
273
Cani vndefiant.
273
Caput hominis.
299
Caput cur sphaericu.
269
Capitis cellulae.
276
Capilli.
270
Capillorum colores.
271
Cartilagines.
319
Castor & Pollux.
189
Cerebrum quid.
275
Cerebri membranae.
274
Chaos.
30
Cholerici.
262
Cibus quomodo totum corpus nutriat.
254
Circuli coelestes.
89 93
Circulus aequinoctialis.
93 95
Circulus eccentricus.
106
Coelum quid dicatur.
65
In Coitu quae requirantur.
137
Coitus quando noceat.
239
Coitus leprosi.
243
Coluri.
95
Cometae.
191
Cometa quid sit.
194
Cometam non esse stellam.
193
Complexionum variatio vnde.
263
Concoctio quid.
39
Conceptio quomodo fiat.
244
Conceptionis impediméta.
242
Contraria quomodo simulesse queant.
230
Coronae & arcus in coelo, quando.
177
Corprincipium sensuum.
318
Corpus quid.
28
Corpus omne ex 4. elemétis constare.
233
Corporum minima quae sint.
25
Corporis uirtus quid: & quotuplex.
251
Coruscatio.
Creator quomodo sit creatura.
Creatoris opera.
31
Creatio quando facta.
79
Crystallus.
68
Crystalli generatio.
68
D
Daemon quid sit.
16
Daemon an futura sciat.
19
Dentes;
252
Diabolus.
15
Dialecticum quid sit.
4
Dierum diuisio.
133
Dies usualis;
134
Digiti cur crassiores à somno.
265
Diluuium.
Diluuium Noe.
338
Diluuia quot & qualia.
207
Diuinitatis personae.
10
E
Ebriorum proprium.
59
Echo.
295
Eclipsis.
139
Elementum quid.
23
Elementorum transmutatio.
55
Ephialtes.
330
Epicureorum sententia de mundo.
27
Epicyclus.
106
Epilepsia.
229
Europa.
225
Eurus.
199
F
Faces in coelo diurnae.
188
Fascini ratio.
288
Firmamentum quid.
65
Firmamenti motus.
85
Flamma.
316
Foetus formatio.
245
Foetus motus.
247
Foetus nutritio.
247
Fontes scaturientes vnde.
203
Fontes hyeme cur calidi.
204
Fragor.
181
Fulmen.
182
Fulguratio.
186
G
Galaxias.
91
Glaciei generatio.
68
Gemmae.
355
Grando.
178
Grando cur rotunda.
179
Gustus.
296
H
Halo, siue circulus Lunae.
175
Halo quid indicet.
175
Herbe in saxis quomodo, uiuant.
231
Herbe quomodo arescãt, quaedam uero non.
231
Hepar cur humores sibi dissimiles gignat.
256
Horizon.
97
Homo.
299
Homo quid.
235
Homo ex duobus constans.
303
Homo ubi & ex quo factus.
76
Hominis anima.
269
Hominum temperatura.
261
Hora quid.
136
Hyems.
120
Hyemis deus.
122
I
Ignis.
58
Ignis creatio.
36
Ignis vis.
38
In Igne an sit pars frigida.
39
Ignis diuersae qualitates.
100
Ignis volans.
188
Ingnium forme in coelo
189
Ignis cur descendat.
191
Ignem ex aere nutriri.
314
Imaginum in speculis ratio.
288
Imaginatio.
300
Infantia.
249
Infinitum quot modis.
24
Ingenium quid.
307
Insecta quomodo uiuant.
232
Intelligentia.
308
Iordanis flunius.
342
Iris.
171
Iridis significatio.
173
Iupiter.
102
Iuuentus.
311
Iuuenes cur aliqui cani.
274
L
Linguae malum.
81
Lippitudinis contagiu.
287
Liquescentiu substãtia.
352
Lucis susceptibile, quid.
354
Lucentia in nocte quomodo.
352
Luna.
145
Luna monoides.
151
Luna dichotomos.
151
Luna amphicyrtos.
152
Luna panselinos.
152
Lunae motus.
115
Lunae undelumun.
150
Lunae eclipsis.
153
Lunae corpus.
353
M
Mala ex Adamo.
201
Manus.
298
Manna ex quo.
Manna Hebraeorum.
352
Mare Athlanticum.
198
Mare Caspium.
198
Mare mortuum.
342
Mare cur falsum.
Mare cur alicubi citislime tiuat.
335
Maris tempestas ut fiat.
183
Maris fumus.
346
Maris nubes.
346
Maris accessio & recessio
196
Maris effluctio quando maior.
337
Mare quando siccetur
339
Mare diursum.
341
Mars.
103
Matrix quid & qualis.
241
Melancholici.
262
Membrorum temperaturae ut noscantur.
276
Memoria.
309
Memoriae sedes & varietas.
278
Menstruorum ratio.
244
Mercurius.
109
Mercurij motus.
113
Meretrices cur rarò concipiant.
240
Meridianus circulus.
97
Metalla
353
Meteora.
159
Mineruae origó.
280
Mors.
312
Motus.
327
Motus quadruplex.
54
Motus quomodo discernatur.
88
Motus voluntarius.
297
Montes summi cur frigidi.
226
Mulieris creatio.
77
Mulier cur salatior viro.
238
Mulieres cur solae à conceptu cocant libenter.
245
Mulieres barbatae.
272
Mundus animal.
334
Mundi forma.
41
Mundi perduratio, vnde.
56
Mundi finis propinquus.
78
N
Nascens puer cur ciulet.
248
Natura quid
32
Naturae opus.
32
Natus ante septimum mésem cur non uiuat.
248
Natus octauo mense cur non uiuat.
248
Neruorum origo.
275
Neruorum motiuoru origo.
298
Niues in summis montibus cur perpetuae.
180
Nix.
Nomina rerum vnde.
101
Nubes subterraneae quid.
161
Nubes lucens nocte.
353
Nubes vitrea.
350
Numerus.
52
Numerus planus.
53
Numerus solidus qui dicatur.
53
Numeros uincire quid sit.
53
Nutritio quomodo fiat.
259
Nutrimenti actio.
346
O
Oceanus cur crescat & de crescat.
208
Oculus.
280
Oculi constructio.
326
Oculi lux.
354
Odor.
295
Opinio & ratio quid.
307
Opinionis definitio.
307
Otii detestatio.
98
P
Palestinae lacus;
347
Parallelus quid.
94
Parelion.
178
Philosophicum quid sit.
4
Philosophiae certamen.
213
Phlegmatici.
262
Phlegmatis sedes & vsus.
257
Phocae.
184
Phreneticou proprium.
59
Pisces quomodo spirent.
324
Planetae.
84
Planetarum domicilia.
90
Planetarum motus.
103
Planetae an contra firmamentum moueantur.
118
Plato.
13
Platonis de mundo sententia.
41
Pluuia.
340
Pluuiarum causae.
170
Polus quid.
86
Pori qui.
317
Procellae.
175
Pueri cur usu rationis careant.
310
Pulmo.
320
Putei.
203
R
Ratio quid.
310
Rebus quomodo nomina indita.
235
Renes.
322
Rhetoricum quid sit.
4
Respirandi necessitas.
267
Resurrectio.
78
S
Sal quid.
345
Sal ex vrina.
345
Salsedinis causae.
348
Sanguinei.
262
Sanguinem pluere quid.
171
Sanus qui dicatur.
262
Sapientiae studium.
156
Sapiens nunquam otiosus.
34
Sapientia ut tuenda
34
Sapor.
296
Sapor vn de.
250
Saturnus.
99
Saturnus quomodo frigidus.
101
Saturni falx.
102
Scientiae partitio.
4
Senectus.
312
Senium.
312
Sensuum instrumenta & ordo.
280
Sermonis triplex ratio.
310
Sibili ratio.
293
Signa cur dicta.
89
Signorum coeli ordo.
89
de Signis Astrologorum opinio.
92
Signorum ortus.
136
Signorum mora.
137
Sodomae submersio, quomodo facta.
361
Soles uel Lunae plures, quando.
178
Solis locus.
112
Solis motus.
Solis motus ratio.
132
Solis magnitudo.
142
Somnus.
Somniorum ratio.
266
Sophisticum quid sit.
4
Sperma quid.
136
Spiritus quid.
328
Spuma quid.
330
Spuma cur in ore fiat epileptici.
330
Stellarum materia.
72
Stellae cur non sintin aere
73
Stellae fixae.
84
Stellarum motus.
87
Stellarum substantia.
353
Stellarum qualitates.
99
Stella maleuola.
102
Stellae an sint cadentes.
187
Stomachus.
253
Substantia quid.
9
Substantia creata.
12
Substantia qnot modis dicatur.
8
Sudor quid.
317
Syzygia quid.
51
T
Tactus.
Thermarum origo.
359
Terra.
Terrae creatio.
37
Terrae forma.
213
Terrae qualitas.
217
Terrae circuli.
218
Terrae diuisio.
220
Terram non esse planam.
214
Terra quando sterilis fiat
349
Terrae habitationis varietas.
227
Terrae motus causa.
359
Terrae motus tempus.
360
Terremotus tempore que appareant.
360
Tonitrua.
181
Tonitruum quid.
182
Tonitrua quae imbré por tendant.
185
Translatio quotuplex.
57
Triclina antiquiora.
228
Tropicus.
95
Turbo quid.
169
V
Valles cur calidae.
226
Venarum & arteriarum situs.
318
Ventus.
159
Venti causae.
160
Venti quando fiant.
360
Ventorum diuisio.
176
Venti regionales.
166
Ventorum qualitas.
167
Venti cur siccent.
168
Ventus ex refluxionibus oceant.
198
Venti collaterales.
200
Ventus in acré quando non sit.
359
Venus.
109
Veneris motus.
113
Ver.
122
Vesica.
258
Vesicae lapis quomodo fiat.
258
Vestes quomodo calefaciant.
317
Vini sapor vnde sit.
344
Vini pondus.
344
Vini uapor dulcis est.
346
Virgulae in aere.
177
Virtutes animales.
264
Visus.
281
de Visu opiniones variae.
285
Vitalis uirtus.
267
Voluntas hominis duplex.
242
Z
Zephyrus.
199
Zodiacus.
89
Zonae coeli.
218
FINIS.