INDEX
RERVM, ET
VERBORVM.
Prior numerus paginae, alter columnae, tertius marginalis
eiusdem columnae numeri indicina est.
A
ABBANNATIO quid.
106.1
Abbatissoe nomina varia.
334.1.1
Cuius aetatis esse debeant vt eligantur.
334.2.2
An vidua vel corrupta possit eligi.
334.3
Abbatissarum electio.
336.1.6
Abiuratio haeresis.
217.2
Eiusdem formula.
217.2
Absolutus à iudice Ecclesiastico an nihilominus acculati possit coram seculari.
272.2.13
Et an absolutus à iudice reconueniri possit coram ipfo iudice, eodem pro crimine.
272.14
Accursius refellitur.
170.2.4
Actor, vel Procurator an subleuare vel refutare possit testes à reo nominatos, ad probandas refectiones testium actoris.
158.2, & seq.
Ascriptitij serui.
345.2.3, & 7
Aduena dispersionis qui.
227.2.26
Aduocati an exusentur à tutelis.
121.1.1, & 4
Aduocatorum ordo seminarium magistratuum dicitur.
122.2
AEditui qui.
134.2
AEtas legitima quae.
14.2.2
Agris bellorum inuiriâ desertis, aut sterilibus factis, vel praediis vrbanis dirutis, quis portionem deficientium ferat.
61.1.1
Albanagij ius.
174.1
Albani qui, & vnde dicti,
174.2.2
Alexander Magnus.
308.1.3
Alienatio expressim vetita an reuocari possit ante mortem eius qui alienauit.
159.2.1, 2, 3, & 4
Alienans an reuocare possit rem alienatam.
196.2.1, & 2
Amortizatio ab indemnitate differt.
Amortizatio quid.
Anachorciae, siue Eremitae.
359.1.6
Vide Eremitae.
 
Angariae vox.
287.1.1
Angari qui.
287.2, & 7
Angariae vnde dictae.
287.2, & 6
Angariarum nomine quid comprehendatur.
287.8, & 11
Angariae ab operis separantur.
288.1.9
Annonarum ciuilium species.
192.1.1, & 3
Militarum.
192.2
Verarumque.
192.4
Annones ciultes inter immobilia numerantur.
192.8
Non possunt alienari ab Ecclesia.
193.1.9
Archiflamines qui.
176.2
ARRESTA.
Arresta pro auo, matre exclusa.
3.1
In constitutione dotis à patre fauore filiae.
4.2. in fin. & 5.1
Circa ius reuersionis.
6.1.& 7.1
Circa ius accresceudi.
6.2
Circa legitimam, denegatam patri, & matri donatarij.
7.1
In fauorem liberorum.
1.1.1
Prorestitutione dotis, & ob lucrum dotis.
1.2
De Equitibus Melitensibus quod nullo modo succedant parentibus, nec in proprietate, nec in vsufructu.
33.1
Debonis quae Monachus adquisiuit post adeptam dignitatem, Episcopalem.
46.1, & seq. & 47.1
Contra Eremitam latronem.
50.1
De euictione.
54.2
In casu secundò nubeutium.
59.1
Pro nepote ex filio, naturali.
70.1.8
Pro legatis Ecclesiae.
90.2.2
In casu legitimae filij.
113.1
Pro sacerdotibus, exclusis filiis masculis.
131.2.7
In casu ratiociniorum pecuniae impeniae in vsus sacros.
135.2.9.
Circa ius redemptionis in reditibus annuis.
142.2
Pro redimendo parente captiuo ob aes alienum.
156.1
In casu matrimonij.
158.1
In casu mulieris quae intra antrum hluctus nupsit.
158.1
In casu alienationis bonorum.
160.1.4
Pro testamento posteriori.
163.1.7
De educatione pupillorum matri secundo nubenti credita.
172.1
Vbi mater exclusa a legitima.
186.2.5
Archiepiscopus & Metropolitanus quid differant.
178.1.8
Archiepiscopus Metropolitano praeferendus.
178.2.9
Archiepiscoporum iurisdictio. in Ferrerio.
179.1
Ars notaria quae.
98.2.17
Astandoe quid.
297.1.3
Aurum coronarium quid.
268.1.2, 3, 4, & 5
Authenticoe elucidatoe.
Auth. Ingressi. C. de sacros. Eccles. an-locum habeat in Mendicantibus. 27.1.4 non obseruatur in tota Gallia.
28.2.8
Auth. hac inter liberos. C. de restam.
162.2.6
Auth. sed quae nihil. C. de don. ante nuptias, in quantum abrogata in Gallia.
196.1.4, & 5
Auus matri antefertur.
2.2.3
Auus paternus & maternus simul admittuntur.
3.1.4
B.
Ban, & arriereban, quid inter se differant.
107.2.12
Bandophori qui.
105.2.10
Banna pro signis & vexillis.
106.1
Bannum vnde, ex Alciato.
106.1
Quid apud Gallos.
107.1 & 106.2.12
Banniere quid.
105.2.10
Bannire, & banniri, varie sumitur.
106.2.11
Banniti eorumque poena.
103.2.9
Banniti vnde dicti.
105.2.10
Banniti mulier an adulterio vitiari possit.
294.1.10
Barbarias reprehenditur.
94.2.5 & 131.2.6
Bartolus refellitur.
95.1 208.2.2 & 386.2.2, & 3
pro Benedictionibus nubentium an quid exigi possit à Clericis.
172.2. 1, & 2
Beneficium l. vnic. C. de caduc.
181 2.5.& 9
Beneficia curam animarum habentia an monasteriis foeminarum vniri possint.
338.1.9
Berytes, vrbs Phaenices, Metropolis.
178.1.7
Blanditiis an adquitatur monasterio.
20.1.8
in Bonis paternis, vel maternis quid spectari debeat.
3.1.4
Bonorum separatio.
3.2
Bona ad patrem, vel auum, & ad matrem ipso iureredeunt.
5.1
Bona alienata, vel obligata à filio quando vendicari possint.
5.2
Bona à patre donata liberis ad patrem redeunt.
7.1
Quando pertineant ad fiseum.
7.1
Bona substitutioni obnoxia ob dotem mulieris distrahi possunt.
7.2
Secus in fideicommisso relicto ab extraneo.
9.1.2
Bona priuatorum quando adimi possint.
8.1.2
Bona restitutioni subiecta nec obligari, nec alienari possint.
9.2
Nisi pro dote constituenda propriis liberis, vel etiam vxori. 10.1 & 11.2 & ob lucrum dotis.
9.2
Secus vbi haeres grauatus sit extraneus.
9.2
Bonorum appellatione continentur bona mobilia & immobilia; item iura & actiones.
75.1.1
an Bonorum mobilium & immobilium mentione facta, iura contineantur & actiones.
75.2.2
Bonorum appellatione an comprehendantur venalia.
77.1.4
Bona priuatorum, imo & Ecclesiae capi & destrui possunt ob vtilitatem publicam.
109.2
Bonorum confiscatio.
123.1.3
Bona dotalitia filiorum an distrahi possint ad redimendum parentem captiuum ob aes alienum.
155.2 & 369.1.1, & 2.
Distrahi possinit vbi non extant alia ad illum liberandum
370.1.3, & 4
Bona nobilia fieri possunt tributaria ad itinerum instructiones, ex Luca de Penna.
273.2.2
Bona immobilia Clericorum Fisco addicuntur in Gallia: mobilia vero ad fifcum Ecclefiae pertinent.
285.2.6, & 7
Bona Ecclesiae an alienari possint.
350.1.1, & 2
Bona domanij quanto tempore praescribipossint.
376.1.1
Byzantium Patriarchatus titulo decoratum à Constantino Magno.
178.1.5.
C.
Canones explanati.
Can. is qui. & can. Christiano. dist. 34.
67.2.27
Can. futurum. 12. quaest. 1. inscriptio falsa.
79.1.2
Can. contradicimus. 35. quaest. 3. & de propinquis. 35. quaest. 2. abrogati.
183.2.3
Can, quicumque Episcopi suffragio. 12. quaest. 2.
350.1.3
Can. Ecclesiasticus. 12. quaest. 2.
350.4
Can. bouae rei. 12. quaest. 2.
351.2.11
Can. 15. Synodi Ancyranae.
356.1.5
Canon quid.
267.2.1 & 269.1.8
Canon aerarius quid.
267.2.1 & 269.1.9
Canon largitionum quid.
267.2.1 & 269.1.10
Quid Emphyteuticarius.
267.2.1 & 269.2.11
Canonicae quae.
330.2.6
Capita enodata.
Cap. ex parte. de conuers. coniug.
18.2.6
c. veniens. eod.
19.1
c. cum dilectus. de his quae vi metusve causa.
19.7
c. cum ad monsterium. de statu monachorum.
39.1 & 51.2.2
c. 1, de immunit. Eccles.
88.2.14
c. vlt de success. abintest.
92.2.2
c. cum Apostolica. de his quae fiunt à praelat.
116.2.3
c. felilcis. de poenit.
124.1.7
c. ad nostram 2. de iureiur.
155.1.4
c. ad Apostolicam. de simonia.
173.2.3
c. in.singulis. 77. dist.
180.1.3
c. Martinus. de cogn. spir.
183.1.2
c. statutum. de rescript.
200.1.4
c. tua. de verb. sign. c. si propter tua debita. de rescript. in 6.c. fitibi concesso. de praebend. & c. praesenti. de offic. ordinar. in 6.
201.2.3
c. 1. §. porro. qual. olim feud.
205.2.6
c. in praesentia. de prob.
210.1.3
c. fin. de except. in 6.
272.2.11
c. grauis. de censib.
279.1.15
c. fin. de pecul. cler.
351.2.10
c. inter opera. de sponsalib.
396.1.7
Capitulum an conferre possit beneficia quae ad eius collationem spectant, vni de Capitulo, vel praesentare vnum de gremio ad beneficia quae ad praesentationé Collegij pertinent.
362.2.1, & seq.
Captiui & serui haeredes possunt institui.
28.1
Captiuos ab hostibus redimendi mos apud antiquos.
244.2.14
Capucini non possunt habere bona immobilia.
28.1.6
Carmelitae inter Mendicantes numerantur.
26.2.3
Carolus Magnus.
309.2.10
Carthusiani qua aetate ad professionem admittendi.
15.1
Les quatre Cas.
244.1.9
Adduntur alij ex constitutionibus Neapolitanis.
15.2.10
Adhuc alij ab Speculatore.
15.2.11
In his casibus pecunia praestatur quae conuetita est.
249.1.26
Ecclesia an conferre teneatur és quae
250.1.28
Castitatis & continentiae votum
35.2
Caedes in quantú permissae.
293.1.6
Chassanel lapsus.
76.1.3
Cheualiers baunereri
105.2.10
Christiani olim ossietosi.
310.1.13
Citatio à fin de ban
106.2
Ciues an singuli teneantur pro indictionibus quas Consules & coactores, vel Syndici exoluunt.
265.1.42
Clausula codicillaris in testamentis ad pias causas, & in testamento militis, & inter liberos.
97.1.8
Clausúla derogatoria.
234.1.16
Clausula per quam testator non vult suum testamentum infirmari per posterius, nisi certa clausula adiecta sit in eo.
235.1.20
Clausula derogatoria ab iis additur, qui securè testari volunt, ne postea blanditiis mutare cogantur.
236.2.25
Per quas clausulas censeatur derogatum primo testamento clausulam continenti derogatoriam.
237.1.26
Clausule., Ex certa scientia, & De plenitudine potestatis.
304.2.6
Clericis an imponi possit poenitentia solemnis.
118.1.2, & 7
An damnari tantùm possint ciuilitér & in pecunia in casibus priuilegiariis.
118.1.3,5, & 11
Clerici non possunt priuari benesiciis à iudicibus faecularibus.
118.2.4
Multati solent à iudice faeculari praescriptione, exilio & banimento.
118.6
Clericus quando infamiam incurrat.
119.1.10
Clerici comprehenduntur sub conventione generali.
131.1.2
Clerci & Deo-seruientes de repub. optimè meriti.
131.4
Clerici cogi possunt ad tutelae munus suscipiendum, ex opinione Tutrae Crematae, & Auctoris.
163.2.3, & 4
Clericus an transire possit ex ordine ad ordinem.
282.1, & 2
Clericorum immobilia sisco Regis addicuntur in Gallia; mobilia vero ad fiscum Ecclesiae pertinent.
285.2.6, & 7
Cognatio spiritalis & Latinis & Graecis cognita.
400.1.1.
Quid nominis habeat apud Graecos.
400.2
Inter quem contrahatur istiusmodi cognatio.
400.3
Hodie restricta est.
402.2.6
Collationes ex improuiso indictae quae.
243.1.4
Collecta munus ordinarium in Gallia.
151.1.12
Colonus quis.
345.2.1
Coloni liberi fuerunt.
345.2.
adseriptitij vero feruis.
345.3
Commoda destinguantur à feruis.
144.1.7
Commoda praemiorum.
144.8
Concubinis licitè donobatur, etiam in immensum.
59.1.5
Concubina pro vxore sumitur.
67.2.28
Concubinatus iure Pandectarum licitus.
64.2.7
Lege diuina damnatus.
67.2.26
Inter solutos apud Gallos multatus.
68.1.29
Confessio in testamento facta an reuocari possit à testatore.
100.21.2, & seq.
Confessionem, siue poenitentiam abrogatam esse in Ecclesia quomodo intelligendum sie.
119.1.9
Confirmatio dupliciter sie.
303.1.1
Quando fiat in forma communi,
302.2
Eius vis & efficacia.
304.1.3
Confirmatio ex certa scientia quid.
304.4
Quando fieri dicatur.
304.2.5
Confiscatio bonorum.
123.2.3
Confiscationes maritus lucratur constante matrimonio.
124.1.4
Confiscationes non sunt patrimonij vel domanij Gallici.
124.5
Coniugatus non admittitur in monasteriis iure Pontificio.
20.2.10
Secus iure ciuili.
20.2.10
Coniugi secundo numbenti non plus largiondum quàm vni ex martrimonio prioris matrimonij.
56.2.1
Nec tantumdem, quantum legitima filiorum est.
59.1
Coniugium Presbyterorum Ecclesiae Orientalis & Occidentalis.
325.1.13
Connubia Monachis & Virginibus vetita.
36.1, & 2
Consecratio Virginum à quibus olim & hodie.
333.2.18, & 20
Consensus, efficax causa matrimonij.
157.1.2
Consiliarij an teneantur conferre taleas.
263.1.41
Constantini leges in fauorem pauperum.
308.1.5
Constitutio Theodosij in l. vinic. C de his qui ante apert. tab.
181.2.3, & 8
Consuetude hominum momoria vetustior.
376.2.4
Contraectus libellarius quid.
358.2.17.19, & 20
Conuersuss & oblatus differunt.
32.1
Conuersi ad fidem, vel nati ex Iudaeis.
226.1.21
Coruate quid.
188.1.12
Creditori antiquiori reper decretu addicta, an creditori posteriori competat ius offerendi.
152.2.1. & 2
Creües.
266.2.3
Curator haut inuito datur.
132.1.1
Cyprianus explicatur.
164.1.5
D.
Damnatio ad triremes, siue galeras.
108.1.18
In locum damnationis in metallum successit, ex Bern. Diaz.
108.2
Damnatus ad mortem non potest testari, etiam ob piam causam, & permittente iudice.
102.1.2, & 5
Nec in gratiam liberorum.
102.2.3
Damnati ad triremes an bona sua retineant, & testari possint.
109.1.20
Damnatus an restitui possit ex alio crimine, quàm in fungendo officio.
197.2.1
Damnatus ex maleficio in exercondo officio an appellare possit.
198.1.4
Datum monasterio an repeti possit si filius vel filia, in cuius gratiam datum fuit, exeat ante professionem
362.1.24
Debita filij.
5.1
Decima an augeri possit, & minui.
188.1.2 & 3
De praelcriptione decimae.
188.2.4.
Decius refellitur.
138.2.2
Decurio delinquens in officio.
196.1.9
Delicto codem an duplici poena quis possit afficim.
270.1.1, & 2
Poen a altematiuè posita, electio penes iudicem est.
270.3, & 4
Delictum Praelati, vel Rectoris an Ecclesiae noceat, & inde res Ecclesiae confiscari puscint.
283.1.1, & 4
Deportati testari nequeunt, etiam in gratiam piae causae.
109.1.8
Deportatus potest reuocare testamentum, & donare de nouo.
209.1.4
Derogatio generalis anfufficiat, aut singularis & indiuidua desideretur.
239.1.27
Desponsatio B. Virginis quatenus perperuuin matrimonium.
157.2.5
Diaconus quid.
324.1.9
Diaconissae quaedam virgines, aliae viduae.
323.1.5, 10 & 15
Diaconissae ministrae.
326.2.16
Diaconissae cuius aetatis esse debeant.
328.1.21, &.22
Dignitas Episcopalis an & quando à patria potestate liberet.
74.2.6
Dissunsatio pro iuris declaratione.
295.1.12
Dispensatio sine causa, vel falsa non iuuat eum, qui eam habuit, quin peccetur à Principe.
301.1.20
Dispensare non licet contra ius diuinum.
295.2.13
in Diuisione haereditatis an maior semper diuidat, & minor eligat.
127.1.1, & 3
Quandond locum habeat.
127.4
Diuisum personem quotuplex.
128.1.5
Ius eligendi antiquitus fieri solebat per licitationem, quod sublatum hodie.
128.6
Diuisio bonorum communium inter Ecclesiam & priuatum quomodo fieri debeat. 129.2.8 34.8.2.6 & euiuc sit electio. 349.1.7
 
Doctorum insignia quae.
280.2.2
Cum delectu concedi debent.
280.3
Delus in ingressione monasterij.
17.2.3
Dolus dans causam contractui, ipsum nullum reddit.
18.1.4
Dolus non nocet in prositente, si fatuitas illius arguatur qui se deceptum dicit.
19.1.7
Domanium, vide Bona domanij.
 
Dominicani inter Mendicantes numerantur.
26.2.3
Dominium rerum immobilium.
123.1.2
Donius augusta à superindicto eximitur.
266.2.7
Donatio quando reuocari possit ob ingratitudinem eius cui donatum fuit.
5.2
Donationes factae in fauorem Ecclesiae, & locorum piorum.
80.1.3
Donatio coniugi facta vt Deo detur.
82.1.5
Facta filio, vel filiae nasciturae.
125.1
Facta Ecclesiae non reuocatur ob ingratitudinem Praelati, vel Capituli.
283.2.2
Dotis restitutio, illiúsque fauor.
8.1.1, & seq.
Quousque sese porrigat.
9.2
Droit d'Aubayne.
174.2
E
Eccelesiae iustitiae cultrix.
28.1.88.1.13
Bonorum relictorum capax.
78.2.1. dimita vt num. 8, & 9
Bona sibi relicta an & quando alienare possit.
83.2.7
Difficile labitur.
88.1.12
Iure praelationis vtitur.
115.2.9
Ecclesiae Rector quo iure gaudeat.
124.1.8
Ecclesia an prouocare possu Ecclesiam ad diuisionem.
129.1.1, & 2. 348.1.2
Alienare potest, si alienatio sibi vtilis fuerit.
129.
Ecclesiarum instaurationis congitio ad iudicem laicum spectat.
135.2.8
Ecclesia quatenus exempta à muneribus.
150.2.8
An conferre teneatur és quatre cas.
250.1.28
An immunis à taleis.
250.30
Ecclesiae bona immobilia non eximuntur à taleis.
254.2.37
Ecclesia à superindicto eximitur.
266.2.6
An contribuere debeat ad instructiones intinerum, viarum & pontium.
273.2.1
Tenetur ad onera quae peste grassante imponuntur.
276.2.12
Au teneatur ad instaurationem murorum.
277.1.14
Ecclesiae bona, Christi. & pauperum patrimonium.
311.2.16
An prouocare ad divisionem possit.
348.1.1, 4, & 5
Educatio pupillorom.
171.1.7, & 9
Egenis prospici debet à Principibus.
308.1.1
Electi, aduenae disperisonis qui.
227.2. 260
Elecmosynarum fructus quis, ex Inoc. III.
310.1.14
Elecmosynae à quibus praestari debeat.
312.1.15, & 17
Quibus illa largienda.
314.2.19
in Elecmosynae praestarione noset nandal
315.2.20
An exrebus alienis, vel iniustè quaesitis pauperibus largiendum.
317.1.21
Elecmosynae dispensatio ad quem pertineat.
318.2.21
Elecmosynae diu consuete praestandae sunt in posterum, non obstantibus statutis, & consuetudine in contrarium.
320.1.1
Emancipati agnati esse desiuunt.
35.2
Emenda honorabilis absque ignominia imponi potest.
199.2.13
Emtor fructus facit.
124.1.6
Emtor rei minoris ignoranter & sine decreto, an teneatur restituere fructus, perdédo pretium, nifi probet in rem minoris versum.
169.1.1,2,3
Emtor rei Ecclesiae, an non obseruatis solemnitatibus, amittat pretium quod dedit.
354.1.1, 2, & 3
An agere possit de restitutione aduresùs eum qui alienanit.
316.1.6, & seq
Episcopus pro ornanda sepultura centesimam protionem census Ecclesiae conferre potest.
351.1.8
Episcopatus & caetera beneficia diuidi possunt.
143.2.4
Equistri dignitate donatus tributum indicere potest subditis.
248.2.23
Qui dignitate equestri donabantur.
248.24
Equites S. Ioannis Hierosolymitani vulgo Rhodij.
29.2.12
Ordinis Augustini sunt.
29.2.12
Fratres appellantur in iure Pontificio.
30.1
Decimas percipiunt, & sepulturas.
301.1
Suos iudices habent.
301.1
Non possunt succedere parentibus intestato.
301.1
Nec petere legitimam in bonis patris.
301.1
Iis tamen alimentorum nomine aliquid dandum est.
301.1
Nihil priuatum possidere possunt, & si moriuntur, Religio bona eorum capit iure peculij.
301.2
Vocantur Preceptores, seu Commendatarij.
301
Equus, aut currus, quem Princeps, aut ciuitas ab aliquo ceperit, si pereant, casu fortuito, ad quem spectet periculum
110.2
Eremitae S. Augustini inter Mendicantes numerantur.
26.2.3
Eremitarum antiquorum honor.
49.1.1
Eremitae, siue Anachoretae vndedicti.
49.2.2
Non sunr propriè Monachi.
49.3
Nec personae Ecclesiasticae.
49.5
Testari non possunt de bonis suis.
49.4
Eremita primus quis.
49.4
Eremitae non cedunt suis facultatibus sicut Monachi.
49.2.6
Facere possunt professionem Monachi, & monasterium ingredi.
50.1
Erumitae qui.
359.1.7
Ethnicorum exempla in pauperes.
309.2.12
Euictio.
52
Euictioni quando locus sit.
53.1
Euincere quid.
53
Excommunicandipotestas.
146.2.8
Executionis immunitatis, vel alterius priuilegij confirmatio quando efficax sit.
305.1.7
Extranti an testari possint in Gallia.
179.2.1, & 3
Et capere ex testamento.
175.1.6, & 8
An teneantur de collectis praediorum.
265.2.43
F.
Facere, pro lucrificare.
275.2.6
Pro offerre.
275.7
Feriae extraordinariae quae.
243.1.5
Fideicommissum nutu relinqui potest propter clausulam codicillarem.
97.1.9, 23, & 24
Conditionale transmitti potest per liberos descendentes.
181.1.1, & 2
Fideiussor damnatus ab aliquo indice, an coram codem debitorem pesequi possit, etiamsi debitor fit alterius fori.
189.1.1, & 2
Filij debita.
5.1
Filiusfam. an liberetur à patria potestate per ingressum monasterij.
21.2.13 34.2.4
Filij an possint réligionem ingredi parentibus in egestatem redactis: vel egredi vt parétibus subueniant.
22.1, & 2
Filius an per ingressum monasterij retineat iura suitatis.
35.1.5
Filio absque liberis decedenti pater, vel mater secundo nubens succedunt, non solum in vsufructu, sed & in proprietate.
54.2.1
Quid si extent liberi ex alio matrimonio, cum matre quae secundo nupserit.
55.1.3
Filius primi matrimonij si haeres institutus à patre se immisceat haereditati, sine inuentario, an teneatur in solidum praestare nouercae quod supra portionem filio competentem datum est
59.1
Filiusfam, non potest testari nisi de peculio castrensi, vel quasi.
71.1.1
Testari potest fauore piae caufae, permittente patre.
71.2, & 3
Item fauore liberorum, patre volente.
71.2.3
Vel etiam non consentiente.
74.2
Quid si viuo patre testamentum fecerit, an reconualefeat post mortem patris
74.4
Vel si fideicommissum.
74.5
An testari possit in Gallia.
72.1.6, & 14
An disponere de bonis aduentitiis.
72.7
Flamines, & Archiflamines.
176.1, & 2
Franciscani inter Mendicantes numerantur.
26.2.3
Non possunt habere bona immobilia.
28.1.6
Fratres Montis Oliueti qua aetate ad professionem admitti debeant.
15.1
Fratrum appellatione regulariter vtrinque coniuncti continentur.
56.1
Fratres siue naturales omnes, siue alilqui sint naturales, aliqui vero legitimi, an & quando inter se succendant.
66.2.22
Frater non succedit fratri ab intestato.
67.1.24
Aliter ex testamento.
67.25
G.
Galerae, seu triremis.
108.1.13
Ratis dicitur.
108.14
Galli quomodo ab Armeniis primo vocitati, & quomodo à Babyloniis,
108.15
Gens de main morte.
347.2.11
Gradu aliquo insigniti, & ab Academia nominati, an interrogari iterum possint, & de eorum eruditione quaeri.
281.1.1
Gulielmui Duranti falsus.
231.1.8
H.
Habilis, siue inhabilils quis.
131.2
Habilis an sit mutus & surdus.
131.2
Haeres si quid adquirit ex supplemento legitimae, an in restitutionem fideicommissi veniat.
154.1.1, & 2
Haeres quatenus conneniri possit.
352.2.1, & 2
An vltra vires tenceatur si non fecitinuentarium.
353.1.3
Grauatus an deducere possit quod donatum sibi priùs fuerat.
382.1.1, & 2
Haeretici an ad fidem sint cogendi.
214.1
Haeretocorum poenae.
218.1.3, 4, 5, 6, & seqq.
Haereticorum collegio nihil relinqui potost.
221.1.1
An singulis eorum.
224.2.14, & 19.
Illorum collegia illicita.
224.2
Conuentus illorum interdicti.
224.2.3, & 5
Eroum viuendi licentia.
233.1.6
Hebrais an permissum sit furtum facere, & auferre bona AEgyptio rum.
294.2.11
Heribannum quid.
107.2. 112
Hierophylaces qui.
134.2
Horrea publica olim constituta, quibus frumetum adseruabatur, populo esurienti distribuendum.
308.1.4
Hostiensis falsus.
231.1.8
I.
Immunitas alicui concessa aliis non noceat.
60.1.1
impusitio manuum pro benedictione.
327.2.18
impuberes vtrùm recipiendi in monasteriis.
15.2.3
Impuberibus caelibatum profitentibus ius testamentum faciendi concessum in ipso ingressu monasterij, ex lege Constantini.
16.1
Mutatum à Leone Philosopho.
16.1
Indemnitas & amortizatio differunt.
90.1.15.
Indemnitas quid.
90.1.15.
Indemitatis nomine quinta pars aestimationis fundi censualis soluitur.
91.1
Indemnitatem quis petere possit.
91.2
Indictiones territorio impositae illo deserto ab vniuersitate praestandae.
61.1.1
Indictio, apud Gallos Equiualant, quid,
266.1.1 267.2.1 & 269.1.7
Indictionale augmentum quid.
266.2.4
Ingressus in monasterium liber & spontaneus esse debet.
17.1.1
in Ingressione monasterij, & professione si dolus interuenerit, an efficax sit.
17.2.3
Quid antiquitus obseruabatur iningressione monasterij.
18.2.5
Institutio liberorum nutu facta quando efficax sit.
96.2.6, 6, 11, & 21
Intellectus dicti Pauli I. Corinth. 6.
145.2.2, & 11
Inuentarium rerum Episcopi confiti debet ab oeconomo, mortuo Episcopo.
180.2.5
Iudaeorrum collegio relinqui potest.
223.2.7
An vero singulis eorum.
224.2.14, & 19
Iudaeorum licentia degendi in vrbe Antiochensi.
223.2.8
Illorum secta damnata, & iura eis consessa abrogata.
223.9
Eorum conuentus prohibiti.
224.1.10
Iudaei Hierosolymis expulsi.
224.12
Hodie omni honore priuati sunt, nec admittuntur ad tutelas Christianorum.
223.2.13
Ex causa tolerantur à nonnullis Principibus.
225.2.16
Eiecti sunt ex Gallia.
225.17
Eorum fecta damnata.
226.1.20
Iudexs an capere possit munera leuia à litigantibus.
198.2.1, & 2
Iuramentum dolo factum remittitur
18.1.4
Iuramenti vis.
231.1.7
Iuramentum dictiones mutabiles mutabiles immutabliles reddit.
231.2.9
Ius reuersionis.
6.1
Ius accrescendi an locum habeat inconitractibus & donationibus.
6.2.1
Ius agendi ad supplementum legitimae an transfeat ad extranoes.
111.2.1, & 3
Iutra quod tempus peti debèat,.
112.1.7
Quid in querela donationnis officiosae.
112.1.7.4
Quid in legato dotis nomine facto à patre filiae.
112.4
Ius redimendi annuos reditus fundiarios nullo tempore praeseribitur.
141.1.1, & seq.
Contrarium vide in Frerrerio.
142.2
Iustum quid.
374.2.3
L.
Laicus an possit esse officialis Epsicopi.
145.2.1, & 9 & 148.1
Ludicare potest Clericos in causis ciuilibus ex premissu Episcopi.
146.1.3
Item Assessorem Episcopi, vel alterius iudicis Ecclesiastici.
146.4
Tabellionem item, actuarium seu scribam iudicij.
146.5
Non autem Vicarium Episcopi.
146.6
Potest esse scriba.
148.2
Laici tempore necessitatis cogi possunt elecmosynas facere.
314.1.8
Legato generali non continentur venalia.
77.2
Legatum Deo factum apud Ethnicos.
82.1.4
Legata Ecclesiae.
90.1.16
Integra praestari debent absque falcidiae detractione.
90.1.16
Legitima quando patridenegetur aut matri.
7.1
Legitima filiis debita.
57.1 & 58.2.7
Legitima parentum an minui possit fauore piae causae.
91.1.17
An eo intuitu interdici falcidia, vel Trebellianica.
91.18
Legitima an debeatur liberis postquam pater religionem est ingressus, ante mortem ipsius naturalem.
211.1.1, & 2
An debeatur viuo patre.
211.2.6, & 7
An sinullum sit statutum, pater cogi possit representare legitimam silij, & soluere procius condemnatione.
212.1.8, & 10
Legitimae repletio.
212.5, & 8
Legitima silij an in corporibus haereditariis peti vel solui possit in pecunia.
212.2.10
Leges enucleatae.
Lex quod scitis. C de bonis quae lib.
4.1.5, & 6
I. Doeonobis. C. de Episcop. & Clericis. non obsernatur in Gallia.
29.1.10
I. cum precarium. ff. de precario.
42.2.9
I. hac edictali. C. de secund. nupt.
56.2.1. & 58.1.5, & 6
Anlocum habeat in substitutione.
133.1
I. territorium. I. 1. & I. qui vtilia. C. de omni agro deserto.
61.2.3
I. Lucius. & I. si is qui ex bonis. ff. de vulg.
65.2.10
I. vlt. C. de natural.
69.2.7
I. patre surioso. ff. de his qui sunt sui, vel alieni.
73.1.11
I. 1. de verb srgnif.
77.2
I. 1. C. de sacros. abrogata.
80.1.3
I. ex his verbis. C. de testam. milit.
94.1.4
I. 2. C. de necessiseru.
94.1.4
I. qui manus ff de testam
103.1.7
I. n quis silium. C de inoffic.
112.2.9
I. filio praeterito ff. de iniusto.
112.2.9
I. 1. ss. de sund. patr.
115.2.8
I. sin C. de praedidecur.
115.2.8
I. sin conimuni praed.
126.1.2
I. qui vxorem. de ininsto, rupto.
138.2.3
I. commodis. ff. de re iud.
144.1.6
I. stipendia. C. de execut. rei iudic.
144.2.9
I. obligata. C. si. antiq. cred.
153.1.3
I. generaliter. C. de Episcop.
163.2.2
I. praediorum. I.1.& 2. C. siaduers. cred. 1. quia cum alio. de reg. iur.
1701.4, & 5
I. r. C. vbi pupillus.
171.2.8
I. 1. C non licere habitatorib. metrocomiae.
174.2.4
Iex Papia circa sideicommissum.
181.2.6, & 7
I. venditor. ss. de indic. & I. vendiente. C.vbi causa sisci.
189.2.3
I. plebiscito. de offic. praesid. & I solent. de offic. procoms.
199.2.3
I. tale pactum. & sin de pact. & I. Lucius de haered instit.
203.2.7, & 8
I. r. C. de priuileg. cred. I. Imperator. ff. de pact.
205.2.4, & 5
I. si mors. ff. de don§. inter.
208.2.3
I. Statius Florus. & Cornelio Felici. de iure sisci.
211.2.3
I. cui pater. & haereditatem. de legat. 2.
211.2.3.4
I. generaliter. & eos. ff. de decur. I. cùm spadonem. ff. de excus. tutor.
224.2.12
I. si quis in principio. ff. de leg. 3
235.2.21, 22, & 23
I. si quis Curialis. C. de Episc.
320.2.4.
I. nulta. eod. tit.
328.2.23, & 24
I. 2. C. de patrib. qui fil.
372.1.6
I. in omnibus. ff. de diuers, & temp.
377.2.7
I. Centurio. ff. de vulgari. cura I. precibus. ff. de inoffic. donat. conciliatur.
387.1.4
I. ancillarum. de pet. haered.
396.88
Libellus quid.
358.1.14, 16, & 21
Liberi an vitam monasticam profiteri possint inuitis parentibus.
202.11, & seq.
An & quando pro emancipatis habeantur in Gallia.
74.1.15
Lingua cordis praeco.
97.2.12
Locupletari quis potest cum iactura alterius.
3551.4
Lupanaria.
394.1.1
Eorum tributa & reditus.
394.2.2
Author diabolus.
395.2.3
Sublata apud Hebraeos.
395.4
D. Ludouicus Galliarum Rex lustra interdixetar.
496.2.5
Iusserat Theodofius Imp. lupanaria dirui.
496.6
Heliogabalus Imper. lupanaria domi amicis. clientibus & seruis exhibuerat.
397.1.9
Solon Veneri templum dicauit, & lupanaria instituit.
397.10
Lupanaria Tholosae sublata & abolita.
398.1.11
M.
Magistratus delinqués in fungesido munere.
198. 1. 3
Maior 14 annorum perfectae aetatis est, ex consuerudine.
132. 1. 2
Mancipia inter immobilia computantut.
347. 2. 12
Manuchaorum error.
85. 1. 9
Manst, vel dotis Ecclesiae praedia an exempta à tributis.
151. 2. 13
Mansus, siue mansum quid.
260. 2. 38, & 40
Mansum duplex.
261. 1. 39
Manumissio non est capitis dimunutio.
35. 2. 8
Manumissionis formula.
346. 2. 6
Maritus constante matrimonie lucratur confiscationes.
124. 1. 4
Marrani qui.
276. 1. 22
Curita dicti.
276. 2. 23
An à successione, vel dignitate arcendi.
276. 24
Mater auo praeferenda.
2. 1. 1
Matris fauor.
2. 2
Mater quae secundo nupsit, an tutela amittat filiorum, etsi sponsalia contraxerit.
170. 2. 1, 2. 3, & 6
Mater an excludatur à legitima. 183. 1. 1, 2, 3, 4, & 5 ex Ferrerio.
186. 2, & seq.
Matri egestate laboranti succurrendum est, & substitutus ad id cogendus.
186. 6.
Matricularij qui.
134. 1. 1
Illorum munus quod.
134. 2. 3, & 15
An numerandi inter Ecclesiasticos.
135. 1. 4, & 6
Matriculariorum electio, & iuramentum.
135. 2. 10
Matricularius vnde dictus.
136. 2. 16
Matricularij laici an allegare possint possessionem & praesctiptionem immemorialem percipiendi partem decimarum in parochia vna cum Rectore, ad impendendum pro fabrica Ecclesiae.
137. 1
Matrimonium per verba de praeseti mutuo consensu dissolui potest ex dispensatione Pontificis.
157. 2. 6
Melirenses, vide Equites.
 
Membri mutilatio.
102. 2. 6
Mendicantes Monachi an se & bona sua monasterio dedicent.
26. 2. 2
Mendicantes qui.
26. 3
Médicantibus conumerantur Franciscani, Dominicani & Carmelitae, item Eremitae S. Augustini.
26
Mendicantium bona ad quem pertineant.
27. 1. 4
Mendicantes bona immobilia possidere non possunt.
27. 2. 5
Illa vendere tenentur, & conuertere in alimenta.
27
Hodie possident, ex Concilio Tridentino.
28. 1. 6
Medicantibus an legari quid, & relinqui possit.
28. 1. 6
Mendicantibus non licet transire in alium ordinem.
282. 2. 3
Mendicitatis professio an iusta sit, & pia inter Christianos.
38. 1. 12
Metrocomia quid.
175. 1. 5
Metropolitanus vnde, & quis.
179. 1. 10
Metus quando non noceat.
19. 1
Miles an haeredem instituere nutupossit.
96. 1. 2, & 10
De muto milite.
96. 3. 14, & 20
Miles testari per notas potest.
96. 2. 4
Minimorum ordinis an transire possint in alium ordinem.
284. 2. 4
Minor an & quando prouocare possit ad diuisionem.
129. 1. 1, & 6 348. 1. 1, 4 & 5
De iure Longobardorum quid.
348. 2. 4
Minori curator datur ex causa.
132. 2. 4
Minores de Obseruantia possidere non possunt bona immobilia.
28. 1. 6
Mitra quid.
331. 2. 10
Mobilia, vel fructus immobilium emtori adquiruntur ante redemtionem rei venditae.
123. 1. 1
Molinaei lapsus.
115. 1.6
Monachatus substantiae quae.
42. 1. 7
Monachismus vtrum sit capitis diminutio.
35. 2. 7
Monachi professionem facturi aetatem legitimam habeant.
14. 2. 1
Qui in insulis degunt qua aetate recipi debeant.
15. 1
Monachorum vita Angelica.
17. 2. 2
Monachi vtrum subuenire parentibus & propinquis indigentibus debeant.
21. 2. 12
Monachus non dicitur ante professionem.
24. 1. 6
Monachum facit professio, non cuculta.
24
Monachi professio non succedunt parentibus ab intestato in hocregno Franciae.
28. 2. 9
Succedere possunt si pater vel alius ex-petentibus & consanguineis testamento illos instituat.
29. 1. 11
Quid huiusmodi obseruetur in Sabaudia.
33. 1
Monachi in potestatem Abbatis transeunt.
34. 1. 2
Serui dicuntur.
34. 3
Ius legitimarum haereditatum habent.
35. 2. 8
Monachus bona aliqua sibi retinere potest tanquam peculium.
40. 1. 1
Non eximitur a votis substantialibus per dignitatem Episcopalem.
45. 1. 1
Episcopus factus deferre debet habitum monachalem.
45
An sit excommunicatus si habitum monachalem dimittat.
45
Quod si post adeptam dignitatem aliquid adquisierit, an de bonis quaesitis disponere possit, & cui in euentum illa adquirantur.
45. 2. 2
An liberetur à iurisdictione Abbatis.
46. 2
Non potest transire ad vitam Eremiticam sine licentia superioris.
50. 1
Monachi Columnarij.
50
Monachus nemini loquutus intra sexaginta annos, nec à quoquam conspectus.
50. 2
Monachus an testati possit ex indulgentia Pontificis post emissam professionem.
51. 1, & seq.
Monachi etiam admitendi ad tutelam legitimam.
164. 1.6, & 7
Monachus an reuocate possit testamentum factâ professione.
208. 2. 1
Monachi tonderi solici.
332. 2. 16
Monachorum genera in Egypto.
359. 1. 8
Alibi.
359. 2. 9
Eorum vita.
358. 1. 11
Professiones.
358. 12
An post professionem retinearit libellum, vel Precariam.
358. 13
Monasterdo non adquiritur blanditiis & falsis inductionibus.
20. 1. 8
Monasteriumm an habeatur loco filij.
209. 1. 1, & 2
Monasteria duplicia quae.
336. 1. 3
Monasterium quid.
336. 2. 8
Monasteria à cocnobiis distinguuntur.
158. 1. 1
Monasteriorum institutio.
158. 2
Conuersatio & institutio.
359. 1. 5
Moniales in monasterio se contineant, nec quisquam inid ingrediatur.
335. 1. 4
Monitaria ad quid danda.
154. 2. 1, 2, 3, & 4
An pro rebus immobilibus.
155. 2
An pro censibus, & reditibus.
155
Moriens adoptari cupiens in familiam D. Francisci, vcl D. Dominici, aut alicnios alterius, & eius habitu post mortem sepeliri, an pro ingresso habeatur in monasterium.
24. 2. 10
Mulier quae intra annum luctus nubit, priuatur successione mariti, etiam si minor sit.
158. 1
An poeuae sublatae.
158
Mulieres ordinari non possunt, & esse inter laicos, etiam Diaconissae.
327. 1. 17
Munera quotoplicia.
149. 1. 1 & 242. 2. 1
Munera ob nuptias, vel filiorum natiuitatem praestita.
242. 2. 5. & 5
Ecclesia quatenus exentta a muneribus.
150. 2. 8
Munera extraordinaria quae.
243. 1. 2, & 7
Quae oridinaria.
243
Mutus delinquens.
98. 1. 13
Mutus & surdus à natura testari prohibentur.
98. 11
Excluduntur à successione feudi.
132. 1
N.
Nassa verbum.
275. 2. 8
Natalitia & nuptiarum dona quae.
243. 2. 8
Naturales & spurij, siue nothi iure Pandectarum succedebant matri tam ex restamento, quam ab intestato.
63. 2. 1
Habebant querelam inossiciosi.
64. 1. 2
Non suecedebant patri ab intestato.
64. 3
Num eodem iure Pandectarum pater silios naturalos instituere,vel eis legare, aut donare poterat.
64. 4
Naturalibus relinqui potest ex testamento, vel contractu.
64. 6
Apud Graecos ad mille drachmas nothis relinqui poterat.
64
Nec minus in honore erat quam legitimi.
64
Iurc Pandectarum bonorum paternorum incapaces sunt.
64. 2. 8
Nec institui possunt, vel iis aliquididonari.
65. 1. 9
Plus ceditur, naturalibus ex consortiis seruorum, quam iis qui ex concubinis.
65. 11
Valentinianus, Valens & Gratianus naturalibus donate concedebant patribus.
65. 2. 12
Tutam substantiam naturalibus relinquere ex constitutione lustiniani licitum, si non extent legitimi.
65. 13
Vnciam, si extent.
66. 1. 14
Ab intestato in duabus succedebant vnciis.
66. 15
Non habebant querelam inossiciosi, vel bonorum possessionem contra tabulas.
66. 16
Nec actionem ad petendum partem aliquam bonotum paternorum, alimenta tamen, officio indicis.
66. 17
Matri succedebant siue extent legitimi, siue non; & inuicem mater naturalibus.
66. 2. 19
Testamentum matris impugnare naturales possune.
66. 20
Secus in matre illustri, cur succedere non possunt.
66. 21
Fratres siue naturales omnes, siue aliqui sint naturales, aliqui vero legitimi, an & quando inter se succedant.
66. 22
In Gallia naturales nullo modo patri, nec etiam matri suceedunt.
67. 1. 2. 3
Nec frater fratti, velcognato ab intestato.
67. 24
Nepos legitimus ex spurio an instui vel substitui, possit ab auo.
69. 1. 5, & seq.
Nepos ex filio de resticuendo grauatus an satisdare cogatur, vel fructus imputare in Trebellianicam.
373. 1. 1, 2, & 4
Nerua Imp.
308. 1. 2
Nicolaus Boërius explicatur in col.
4 119.2. 12
Nobiles qua ratione teneantur conferre taleas.
216. 4. 40
Nominationem vtrum Rex habeat in monasteriis foeminarum.
336. 1. 7
Nonnae, Gall. Nonnains, & Canonicae quid.
330. 2. 6
Nota quid.
98. 2. 16
Titium notis certasse cum amanuensibus.
98. 17
Notarius.
98. 2. 17
Vnde dictus.
99. 1. 18
Notarij stipulari possunt.
339. 2. 4, & 6
Serui ne fuerint.
339. 5
Notariorum genera.
339. 7
Notarij in certo loco constituti an contractus conficere extra locum possint.
343. 2. 13
Nothi, vide Naturales.
 
Nouellarum Iustiniani intellectus.
 
Nouellae 39.
9. 2. 3
Nouell. 104.
10. 2. 4
Nouitius si moriatur ante professionem, cui beneficia illius deferenda.
23. 2. 5
An numerandus inter Ecclesiasticos ante professionem.
24. 2. 9
Nonitij non sunt Monachi proprié loquendo.
43. 1. 1
Nuptiarum dona quae.
243. 2. 8
Nuptiae prohibitae quae hodie permissae.
400. 2. 4, & 5
Nuptiae secundae, vide Secundae nuptiae.
 
Nutu an institui haeres possit à milite.
96. 1. 2, & 10
O.
Obedientia virtus.
34. & seqq. vsque ad 36
Obtatus & conuersus differunt.
32. 1
Oblatorum genera.
32
Oblatio quid.
267. 2. 1
Oblatio antiquorum quid hodie.
268. 2.6
Obsequia & seruitia beneficiario praestita, an remunerari possint ex bonis Ecclesiae.
350. 2. 5, & 9
Ordo sacer dupliciter dicitur.
328. 1. 19
Ordines sacri quot.
328. 20
Oeconomi à matriculariis differunt.
136. 1. 13
Oeconomus quis.
179. 2. 1
Ex Clero constitui debet.
180. 1. 2
Quando praefici.
180. 2. 4
Inuentarium conficere tenetur rerum Episcopi, illo mortuo.
180. 5
Mos hodiernus qua Oeconomum.
180.6
Officia possunt diuidi.
143. 2. 5
Officialis potestas.
147. 1. 10
Ogigen, vox Babylonica quid.
108.1.15
Operarij qut.
134. 2
Operarum species.
288. 1. 10
Ordinem Mendicantium professis non licere transire in alium ordinem.
282. 2. 3
Ordinis Minimorum qui sint an transire possint in alium ordinem.
282. 4
P.
Pacis causa conuentio facta in praeiudicium tertij.
290.1.8
Paganis singulis vtrum relinqui possit.
225.2.15
An possint institui.
225.18
Palinodia, vide Emenda, & Satisfactio.
 
Panes ciuiles quid.
192.2.5
Papa in voto dispensare potest.
192.2.3
Et cum bigamo.
192.4
Super vsuris.
192.5
In quibus à lege diuina prohibitis.
293.1.7
Non potest dispensare in iis quae sunt iuris diuini.
293.8
An dispensare possit in votis continentiae & paupertatis.
296.2.14
An in gradibus à iure dinino prohibitis.
296.15
An derogate iis quae sunt iuris positini etiam sine causa.
301.1.19
Non potest dispensare sine causa super his quae sacris Conciliis statuta sunt.
302.1.23
§. Consequens de haered. ab intest.
3.1.4
§. Oeconomos. Nou. de sanctissim. Episc.
136.2.12
Parangariae quid.
288.2.13
Parenium legitima vtrum minui possit ex fauore piae causae.
91.1.17
An eo intuitu interdici falcidia, vel Trebellianica.
91.18
Parens an filium onerate fideicommisso possit quem prius pactis dotalibus scripsit haeredem.
384.1.3
Pastelli & pastus quid.
192.2.7
Pater auo praefertur.
2.11
Pater qui bona sua dissipauit, an cogi possit vt quaedam secernat pro alimentis & legitima filiorum.
213.2
Patriae potestas apud Gallos.
72.2.8 371.2.5
Patriarchae, Primates & Archiepiscopi inter se differunt.
177.1.1
Patriarcharum numerus.
177.2
Patriarcha Constantinopolitanus.
177.3
Patriarchatus ius quibusdam sedibus Episcoporum vel Archiepiscoporum tributum.
177.2.4
Patrimonium publicum an alienari possit.
379.2.12
Patronus an clienti tuitionem necessariam debeat, & ad eius praestationem cogi possit.
140.1.5
Paulus primus Eremita.
49.2.4
Peculium castreuse & aduentitium an confiscetur ob delictum filij.
212.1.9
Pecuniae destinata in emtionem praediorum, an sit mobile quid, vel immobile.
190.1.1, & 2
Pedagia, & falinaria.
376.2.3
Pensitationum origo.
347.1.9
Peregrinantes à peregrinis differunt, & institui possunt.
175.1.7
Permissio Principis an possit appellari amoreizatio.
83.2.7
Petitorium rei spiritualis.
200.1
Petrus Iacobi refellitur.
87.1.11
Pignus in re aliena sieri non potest inuitoi domino.
9.1.2
Placilla Theodosij Magni Imperat. vxor.
309.1.8
Poena perpetui carceris capitalis est.
102.2.4
Grauior mortis poenae.
102
Poenâ alternatiuè impositâ, electio penes iudicem est.
270.2.3, & 4
Poenâ duplici impositâ, vtraque reopendenda est.
271.1.5
Et incipiendum à Ieuiore.
271.6
Quid vbi diuersis iuribus variae poeneae constituae sint.
271.7
Quid si poena iuris Pontificij sit sufficiens, & similis poena legali; an saecularis amplius vendicet.
272.2.12
Poenitentia solemnis an imponi possit Presbyteris.
118.1.2, & 7
Poenitentia publica alia solemnis, alia non solemnis.
118.2.7
Poenitentiae locus meretricibus resipiscentibus constitutus.
398.1.12
Pons sacer Tyberis.
275.1.4
Pontium reparatio veteribus maximè cordi suit.
276.1.10
Numeratur inter pias causas.
276.11
Pontium instauratio vtilis.
276.2.13
S. Pontificis potestas circa votum continentiae.
51.2.1
Potest legibus soluere, praeter articulos fidei.
51.
Cum secundo dispensare potest, cum consensu Abbatis.
52.1.3
Pontifices vnde dicti.
274.2.3, 5, & 9
Portio minor (de qua in l. hac edictali. C. de secund nupt.) quid.
56.2.2
An referatur ad legitimam,
56.3
Possessorium reispiritualis.
200.1
Postae quid.
287.1.4
Postarum primus institutor in Gallia quis.
287.5
Prabendarum fructus diuidi possunt ex causa.
143.1.2
Et augeri corum numerus.
143.3
Paresisint, nec antiquae maiores nouissimis.
145.1
Pradiis desertis, aut dirutis, quis portionem deficientium ferar.
61.1.1
Praedia Ecclesiae à collectis lobera.
150.2.9, 10, & 11. 252, 1.35, & 36
Praedia mansi vel dotis Ecclesiae an exemta à tributis.
151.2.13
Praedia in fiscum transferuntur obcessationem tributorum.
267.1
Praeiudicia quibus domini pecuniam exigunt dum filia, vel filiae nascuntur.
150.1.6 & 244.2.12
In his casibus pecunia coniuncta praestari debet.
150.2.7
Praelati, vel Rectoris delictum an noceat Ecclesiae, & ob eam causam res Ecclesiae confiscari possint.
283.1.1, & 4
Praelatus feudo priuatur propter a liquod admissum.
284.1.3
Praelati culpa non officit Ecclesiae in committendo.
285.1.5
Praemiorum commoda.
144.2.8
Praescriptio decimae.
188.2.4
Praescriptio centum annorum.
376.2.2
Praescriptio aduersùs Ecclesiam.
377.5 & 380.1.14
Praescriptio in censu, tributo & aliis quae reseruata sunt Principi.
377. & 380.6, & 7
Praescribi non possunt quae suntiuris publici.
378.1.8
Nec vsucapi.
379. 1. 11
Nec etiam res sacrae.
379.10
Praesides & Consiliarij an teneantur conferre taleas.
263.1.41
Precaria quid.
358.1.15
Duplex est.
360.2.22
Presbyter vtrùm condemnariad triremes possit.
109.1.19
Presbyteri an condemnati possint à iudicibus laicis ad emendam honorabilem.
118.1.1, & 5
Presbyter multari solet à indice saeculari praescriptione, exilio & bannimento;
118.2.6
Pesbyteri & Diaconi tutelae munere fuugi possunt ratione cognationis.
163.2.1
Presbyter quid.
323.2.7
Presbyterorum coniugium Ecclesiae Orientalis, & Occidentalis.
325.1.13
Presbytera pro vxore Presbyeri, vt Episcopa pro vxore Episcopi.
324.1.11, & 12
Primatis iurisdictio, ex Ferrerio.
179.1
Principes an derogari possint testamentis priuatorum, & vltimis voluntatibus.
291.1
Andispensare contra legem.
292.1.2
An contra ius naturale.
297.1.16
An derogare iuri Gentium possint.
298.2.17
An iuri ciuili.
300.2.18
Princeps an legibus sit solutus.
301.1.21
Non potest sibi legem imponere, à qua recedere ei non liceat.
302.1.22
Priuilegia quibus proficiant.
279.2.1
Priuilegia antecessorum an reuocari possint à successoribus.
289.1.1, 5, 6, 7.10, 11, & 12
Priuilegium reuocare ipse Princeps potest qui concessit.
289.4
Procurator Regius persequitur bona Mendicantibus relicta.
28.1.7
Procuratores Parlamenti an excusentur à tutelis.
121.1, & 2
Non excusantur à subsidiis
121.3
Professae vnde dictae.
325.2.14
Professio alicuius religionis qua aetate fieri hodie debeat.
15.1
Intra quod tempus olim & hodie.
16.2
Professio metu, vel dolo, aut fraude Facta.
18.1.4
Professio necessaria Monacho.
23.1.1
Professionis forma.
23.2
Prosessio mandari scriptis debet.
233
Prosessione omissa non censentur Monachi de iure bona sua consecrasse, & sic testari possunt.
23.2.4 & 24.2.8
Cui bona post mortem illius deferenda sint.
23.2.5
ante Prosessionem nemo dicitur Monachus.
24.1.6
Nec bona amittuntur.
24.2.7
per Professionem intelligutur persona & bona consecrata monasterio.
26.2
Professio ita facta vt bona vel partem eorum sibi retineat Monachus, an valida sit.
40.1.2 & seqq.
ante Professionem egrediens è monasterio bona sua recuperat.
43.1.2
Secus si post emissam professionem.
43.3
Quid si ad aliud monastorium transeat cum authoritate superioris, vel Pontificis.
43.2.4
Siob culpam Monachi translatio fiat in aliud monasterium quid.
43.5
Pronomen, meum, declaratur.
75.2.2
Proselyst qui.
227.1.25
Protoslamines.
176.2
Pronocare licet ab Academia tanquam ab abusu, vbi imperitum aliquo gradu donauerit.
281.1.2
Proximior in gradu praeferendus in successione ab intestato.
2.1.1
Remotiores excludit in bonis quae aliunde obuenerunt.
3.1.4
Domino praefertur in plerisque prouinclis Galliae, extante consuetudine protimiseos.
204.1.1
Quid vbi consuetudo non extet.
204.2, & seq.
Puberi egresso ex pubertate curator dari potest.
132.2.5
Puella non velantur insciis parentibus, ex constitutione Caroli Magni.
21.1
Pueri non tonsurantu sine voluntate parentum, ex eadem constitutione Caroli Magni.
21.1
Punitus in foro Ecclesraltico, an multari iterum possit in foro faeculari.
271. 2. 8, 9, & 10
Pupillorum educatio.
171. 1. 7, & 9
R.
Ratis quid.
108. 1. 16
Rector Ecclesiae quo iure gaudeat.
124. 1. 8
Redimendi exceptio perpetua.
241. 1. 1
Reditus fundiarij:
156. 1
Reditus fundiarij & volatiles.
193. 1. 10, 11, 12, & 13
Relicta à fratre vxoris suae, an duci in vxotem possit.
183. 1. 1
Relictus sororis an ducere possit relictam fratris.
183. 1. 1
Religionis perfectio.
34. 1. 1
Fauor.
131. 1. 5
Rerum mobilium dominium ad quem specter.
123. 1. 2
Rer dotalis alienatio quomodo sieri possit.
129. 1. 5
Res facrae nec alienari, nec praescribi possunt.
379. 1 10
Resdomaniales alienari nec à Rege possunt.
379. 2. 12
Rei domanialis possessio.
380. 1. 13
Rescripta contra leges.
292. 1. 1
Rex non potest vsurpare aliquid de Ecclesia iure praelationis.
114. 2. 1
Non potest retinere feuda confiscata.
114. 2
Limita vt num.
3.
Retinere potest feuda regalia & nobilia quae dignitatem habent.
114. 4, & 7
Item ea quae sunt de domanio.
114. 5
An possit praescribere & possidere decimas.
116. 1. 1, 2
Rex Galliae merè est laicus, etsichrismate vnctus.
117. 1. 4
Reges Gallorum non accipiunt puberes curatores.
132. 1. 3
Rhody, vide Equites.
 
Robertus Gallorum Rex.
309. 2. 11
Romanus fallitur.
95. 1
S.
Sacerdotes in patrimonialibus iisdem potiuntur priuilegiis, quibus & caeteri.
131. 1. 1.
Successionum capaces sunt.
131. 3
Filios excludunt masculos.
131. 2. 7.
Sacrae pecuniae ratio cui reddenda sit.
134. 2. 2.
Sacrae fabricae cui.
135. 1. 7.
Illius quarta pars olim Pontificibus concessa.
135. 5
Si lis oriatur de ratiociniis pecuniae impensae in vsus sacros, ciuis sit cognitio.
135. 2, & 9
Cuius, fi de ratiociuiis ssacrae fabricae.
135. 14, & 15
pro Sacrementis Ecclesiae an quid exigi possit à Clericis.
172. 2. 1, & 2
Salaria quid.
192. 2. 6
Salinaria.
376. 2. 3
Saluagardia.
139. 1
Sanctimonialium institutio.
331. 1. 7
Sanctimoniales tondendi mos.
332, 1. 14
Sanctimoniales qua aetate professioneme faciant.
333. 1. 17
Sanguis occisi an comparente occisore restuat, indéque decernenda sit quaestio,
165. 1, & seq.
Satisfactionis mos apud antiquos.
120. 1. 14
Secretary & notarij secretorum.
339. 2. 8
in Secundis nuptiis quid spectandum veniat.
399. 1. 1
Securitas.
139. 2. 1, & 2
Eius subdiuisio.
140. 1. 3, & 4
Sedes Episcoporum, Archiepiscoporum, Primatum & Patriarcharum.
175. 2
Sedes Tholosana in Archiepiscopatum erecta à Ioanne XXII.
178. 1. 6
Sententiae vbi plures, vel pares, quid statuendum sit.
167. 2
Obseruandum quod numero plures statuunt.
167. 1
Quid antiquitis obseruatum in Gallia.
167. 2
Quid hodie.
168. 1. 3
Quid recentius.
168. 4, &c 6
Recentissimum quid.
168. 2, 7
Vide Ferrerium ibi in seq. pro Sepultura an quid exigi possit) Clericis.
172. 2. 1 & 2
Sepulturae cura.
352. 1. 12
Seruus Monachus sieri non potest sine consensu domini.
20. 1. 8
Nec Clerus.
20. 1. 8
Serui & captiui haeredes possunt institui.
28. 1, & 29. 1. 11
Ius Imperatorum & Principum tam olim, quàm hodie in feruos quod.
354. 2, 4
Sacri adscribuntur in Clerum inuito domino.
346. 1. 5
Seruorum, alij fiscalium, alij Ecclesiastici sunt.
347. 1. 8
Seruitus hodie nulla apud Christianos.
347. 1. 10
Silentiary-à superindicto eximuntur.
266. 2. 8
Societas an & quando dissolui possit.
129. 1. 4
Speculator falsus.
231. 1. 8
Sponsa, an mortuo sponso, lucretur augmentum dotis per verbum de praesenti.
156. 2. 1, & 3
Sponsalia non sunt propriè nuptiae.
157. 2. 4
Spurij non succedunt patri ex testamento, vel ab intestato, nec etiam ex contractu.
68. 2. 1
A nothis & naturalibus differunt.
69. 2
Apud Gallos non differunt quoad successinem.
69. 4, & 8
Spurius pro vulgo quaesito frequentius sumitur.
69. 3
Statutum quo maritus lucratur, dotem, an locum habeat in dote praemissa, & mulier, quae dotem promisit, nec soluit, lucretur augmentum
144. 2. 1
Quid si statutum mentionem faciat de dote data, vel recepta.
144. 2, & 3
Statutum vt fructus beneficiorum primi anni, aut alterius temporis, ex quo vacauerunt, cedant Capitulo, vel haeredibus, an sit efficax.
200. 2, 1, & 2
Stipendia diuidi possunt ex causa.
143. 1. 1
Stylitae.
50.1
Subdita quandoque cogi possunt subuenire domino proficiscenti Hierosolymam deuotionis causa.
148. 1. 21
Quando in quatuor casibus, és quatre cas.
148. 2. 25
Substitutio de casu ad casum protrahitur.
202. 2. 1
Vtrum de persona ad personam.
202. 2, 3, 4, & 6
Substitutio pupillaris an sit intra annos pubertatis matre superstite.
386. 2. 1
Succedere ne possit pater aut mater secundo nubens filio absque liberis mortuo.
54. 2. 1
Quid si extent liberi ex alio matrimonia, cum matre quae secundo nupserit,
55. 1. 3
Successori nec Imperator, aut Rex imponere legem potest.
289. 1. 3
An reuocare possu priuilegia indulta Ecclesiis.
290. 2. 11
Vel concessa non subiectis.
290. 12
Successor cogi potest aes alienum soluere.
351. 1. 6
Et mercedem dare famulis defuncti.
351. 1. 7
Superindictum quid.
266 1. 2
Intra extraoridnaria munera numeratur.
266. 2. 5
T.
TAbellio falsi damnatus in officio.
198. 1. 2
Tabelliones qui.
339. 1. 1
Tabellionu munus an vile.
340. 1. 9
Infumes an possint offe tabelliones.
340. 2. 10
Cui ius creandi tabelliones nompetat.
340. 11, & 12
Tabularius, vel Tabellio quis.
99. 1. 19
Tabularius & Tabellio differunt.
339. 1. 2
Passim tamen vnus pro alio vsurpatur.
339. 3
Taleain quatuor casibus exiguntur in Gallia.
149. 2. 4
Taleae, sine collectae an sint munera ordinaria, siue extraordinaria
250. 1. 29, & 32
Ecclesia an immunis sin à taleis.
250. 20
Talea quid, & vnde.
250. 2. 31
Taleae dinerdimodè praestantur pro consuetudine loci
251. 2. 33
Non impetrando, sed postulando.
251. 34
Praedia Ecclesiae vitum libéra à taleis.
252. 1. 35, & 36
Ecclesiae bona immobilia non eximuntur à taleis.
254. 2. 37
Nobiles Galliae qua ranione teneatur cofetre taleas.
261. 2. 40
Praesides & consiliarij quid.
263. 1. 41
Templa consecrandi ritus.
85. 2
Tempus longum vel modicum quo spatio definiri debeat.
193. 2. 14
Terros qui sont en friche.
62. 2
Testamentum nutu factum ob sauorem piae causae.
96. 1. 1
Nutuhaeredem instituere miles potest. 96.1. 2. fallit num. 10
 
Testamentum quid.
97. 2. 11
Testamentum nullum praeteritione posthumi conualescit mortuo posthumo, patre superstite.
138. 1. 1, & 4
Testamentum quod quis fecit ante ingressum monasterij, an per ingressum renocetur.
152. 1. 1
Quando haeres illius possit peterre haereditatem.
152. 2
Filij quando legitimam.
152. 2. 3
Testamentum solemne an reucoaripossit per aliud non solemne.
160. 2. 1, 2, 3, & 4
Testamentum Monachi factum ante professionem in gratiam extranei, an irritum fratillius professione, & bona eius monasterio quaerantur.
206. 2. 1, & 2
Testamentum mutare, & reuocare testarori liberum.
229. 1. 1, & 2
Quid si testamentum confirmatum suerit à Principe, mutarique prohibitum, an nihilominus reuocari possit.
229. 2. 4
Licertestatori testamétum suum reucare, etiamsi iu rauerit seillud no reuocaturum.
230. 25, & 6
Quid si testator foueatse testamentum non reuocaturum
232. 2. 10
Quid si donet omnia bona in casum quo reuocabit testamentum.
232. 2. 10
Quid si dispsitio fiat in fauorem piae causae.
232. 12
Quid si partem bonorum donet.
233. 1. 13
Nemo potest sibi legem imponere vt non liceat legata reuocare; vel sepulturam mutare,
233. 2. 1, 14, & 15
Testamento futuro derogatur tripliciter.
234. 1. 17
Nemo potest sibi legem imponere, ne possit testamentum sacere.
234. 2. 18
Quid si quis derogauerit fururo testamento, nisi in eo totum inseratur Psaltérium,
234. 19
Prius testamentum quatenus revocetur per posterius.
236. 1. 24
In quibus casibus posterius testamentum praeualeat priori.
240. 2. 28
Theodosius Imp. idola Alexandrina Christianis donauit in vsus egenorum.
308. 2. 6
Therapentarum ac Therapentidarum dux & authorquis.
1358. 2. 3, & 4
Tiberius II. Imp.
308. 2. 7
Titius notis certauit cum amanu ensibus.
98. 2. 17
Titulus libellarius pro emphyteutico.
358. 2. 18
Tondendi mos.
332. 2. 14
Tonderi solebant etiam Monachi.
332. 2. 15
Et virgines vestales.
332. 16
Tonsura Monachorum qua aetate fieri debeat.
16. 1
Tributum quo quis eximitur à Principe an aliis ciuibus oneri esse debeat.
59. 2. 1
Tributorum genera.
149. 1. 2 & 243. 2. 6
Tributo onerare vtrum liceat dotandae filiae causa.
244. 2. 13
Mos antiquorum in dotandis filiabus.
244. 14
Mos hodiernus.
245. 1. 15
Tributum vel collectum imponendi auctoritas regalis.
249. 2. 27
Triremes & galerae.
108. 1. 13
Triremes, quadriremes, quinquiremes, à quibus inuentae.
178. 1. 17
V.
Vasalli contribuere debent ad liberandum patronum captum ab hostibus, etiamsi diues fit.
246. 1. 17
Quid si dominus tantundem consequatur à Rege, quantum redemptionis nomine exsoluerit.
246. 2. 18
Vasallorum genera.
247. 2. 19
Vasallus an testari possit ante professionem, & dicare bona feudalia monasterio, vel alicui Ecclesiae.
361. 2. 23
Velum flamineum quid.
332. 1. 11
Velamen quomodo imponere liceat.
332. 13
Verborum enuntuatiu orum vis.
92. 1. 1, & 6
Verba, prout, secundum, & similia quid denotent in confirmatione priuilegiorum & rescriptorum.
306. 1. 8, & 9
Vicarius & officialis differunt.
146. 1. 7
Vidune aliae alumnae, aliae ministrantes antiquitus fuere.
321. 1. 1
Viduae vniuirae, non quae saepius nupserunt, fedem Ecclesiasticaem merentur.
322. 1. 2
Viduae minisstantes.
323. 1. 4
Viduae presbyterae.
323. 2. 6
A Diaconissis differunt.
328. 1. 8
Viduae profestae caffitatem, inde nomen meruerunt.
325. 2. 14
Viduae moniales an sicut virgines velabantur.
332. 1. 12
Vincere & euincere differunt.
53. 1. 1
Virgines vestales.
32. 2
B. Virginis responsum cuidam feminae datum, filiae cuius vitium oblatum à Zenome.
309. 1. 9
Virginu chori, & viduarum collegia in Ecclesia, e arum que munia.
322. 2. 3
Virgines Deo dicate aliae in habitu laicali, aliae Sanctimoniales fuerunt.
330. 1.2
Virgines Dei dicatae.
330.3
Virgines Deo dictae à Sanctimonia libus differunt.
330. 4
Non potuerunt nubere.
330. 5
Virgines consecrandi ritus.
331. 1. 8
Quare illae velabuntur.
331. 9
Virgines vestales tonderi solitae.
332. 1. 16
Virginum consecratio olim ad Episcopos pertinebat.
333. 2. 18
Hodie & coram Episcopis, & Abbatibus & Presbyteris fieri solet.
333. 19
Quin etiam coram Abbatissis.
334. 1. 10
Virginitatis honor.
330. 1. 1
Vita monastica Angelica dicitur.
17. 2. 2
Ab initio sola virginitate constabat.
42. 1. 8
Vitricu an tutor dari possit à patre.
170. 2. 5
Vltimu voluntas quid.
93. 2. 3
Vninersuas praestare debet quae territorio erant imposita.
61. 1. 1
Voluntas tam signo, quàm voce demonstrari potest in testamentis.
96. 2. 7, & 22.
Votorum omnium praestantissimum quod.
34. 1. 1
Votum obedientiae.
34. & seqq. visque ad 36
Castitatis & continentiae.
35. 2
An in hoc voto dispensare possit Pontifex.
37. 1. 11 & 38. 2 51. 2. 1
Votum paupertatis.
37. 2
Abdicationis bonorum.
42. 1
Vsus fructus an finiatur per ingressum monasterij.
47. 2. 1
Vterini quando vocentur exclusis consanguineis.
3. 1
Vtilitatis publicae fauor.
109. 2
Vxorato an concubinam habere liceat, & de Abraham.
294. 1. 9
W.
Wiclesi lapsus.
82. 1. 6
Z.
Zeno Imp. eiusque mater.
309. 1. 9
INDICIS FINIS.