ELENCHVS CAPITVM, QVAE IN
PROOEMIO DECRETALIVM, AC TITVLIS,
de Summa Trinitate, & fide Catholica, & de Constitutionibus,
explicantur.
De Decretalium inscriptione.
1
Ad cap. Rex pacificus.
6
Caput primum. Firmiter credimus.
11
§. Vna verò est. eiusdem capitis.
14
Damnamus ergo.
16
1 Canonum statuta.
18
2 Cognoscentes.
20
3 Translato Sacerdotio.
22
4 Nam concupiscentiam.
22
5 Ne innitaris.
23
6 Cùm omnes
24
7 Quae in Ecclesiarum,
25
8 Cùm accessissent.
26
9 Cùm Martinus.
27
10 Ecclefia sanctae Mariae.
29
11 Ex literis.
33
12 Ex parte Episcopi.
34
13 Quoniam constitutio.
35
ELENCHVS CAPITVM LIBRI PRIMI DE RESCRIPTIS.
Cap. 1. De tituli continuatione, & nomine Rescripti.
37
2 De diuisione Rescriptorum.
37
3 De Rescriptis gratiae ad vacantia beneficia.
43
4 De Rescriptis gratiae ad beneficia vacatura, seu de literis expectatiuis; & mandatis Apostolicis.
47
5 De origine, & progressu mandatorum Apostolicorum.
51
6 A quibus dentur mandata ad beneficia.
52
7 De formis Rescriptorum mandatorum.
53
8 De quibusdam modis, quibus mandata Apostolica extinguuntur.
55
9 De quibusdam aliis, quae accedunt ad mandata de conferendis vacaturis beneficiis.
57
10 De officiorum, vel Magistratuum prouisionibus per principes factis.
58
11 De Rescriptis dispensationum, & priuilegiorum, quae gratiam habent.
59
12 De diuisione dispensationis.
59
13 De quibus, & à quibus fiant dispensationes.
60
14 De modo in dispensatione seruando.
62
15 De fine, causis, & rationibus dispensationum in geneve
62
16 De dispensatione ad beneficia, quae iure communi ab aliquo teneri non possunt.
64
17 De beneficiis, quae fine dispensatione teneri possunt, aut non possunt.
65
18 A quo dispensationes incompativilis beneficij impetranda.
69
19 De quibusdam personis, & causis, quibus dispentatur in pluralitate beneficiorum.
70
20 De dispensationibus aliis circa beneficia Ecclesiastica.
73
21 De dispensatione aetatis pro sacris ordinibus suscipiendis, & ad beneficia.
75
22 De dispensatione aetatis à principe concessa.
75
23 De dispensatione de non promouendo.
77
24 De dispensatione de non residendo.
77
25 De Rescripto gratiae percipiendoru fructuum beneficiorum alteri collatorum.
79
26 De dispensatione corpore vitiatorum.
80
27 De dispensatione possidendi propria, & temporalia concessa personis regularibus, & Ecclesiis.
81
28 De dispensationibus nazalium ex iure Pontificio obseruatis.
84
29 De dispensationibus natalium ex iure ciuili, & moribus, & de legitimatione.
87
30 De alia natalium allophylorum restitutione, feu de albanagij dispensatione.
91
31 De Rescripto manus mortuae rusticorum.
94
32 De Rescriptis indulgentiarum, absolutionum, & remissionum.
96
33 De indultis, & venialibus codicillis, feu gratiis impetratis à principe.
98
34 De Rescriptis iustitiae, & primò circa matrimonium.
100
35 De Rescripto institiae, quod dicitur, Significauit.
101
36 De breuibus Apostolicis.
102
37 De quibusdam aliis Rescriptis iustitiae ad lites.
103
38 De mixtis Rescriptis quaedam.
104
39 De forma Rescriptorum Apostolicorum, seu fummi Pontificis, & primùm de signatura.
105
40 De responsione, vel rescriptione, seu (vt dicunt Galli) appuntamento supplicationis, seu de Secunda parte eius.
106
41 De tertia parte signaturae, dicta, Non obstantiarum.
108
42 De quarta parte supplicationis, dicta, De data.
109
43 De signatura Notariorum Camerae Apostolicae, seu de quinta parte signaturae
110
44 De vi, & effectu signaturae.
110
45 De Bulla.
113
46 De forma Brèuis, & Rescripti Poenitentiariae
114
47 Admonition quaedam de forma Imperialium Rescriptorum.
114
48 De modis, quibus Rescripta improbantur, nulla: primumque de la falsitate eorum.
115
49 De obreptione Rescriptorum.
116
50 De subreptione Rescriptorum.
117
51 De Rescriptis, quae inciuilia dicuntur.
118
52 A quibus impetrari Rescripta possint.
119
53 Quibus dirigantur Rescripta exequenda.
121
54 De causis Rescriptorum.
122
55 De reuocatione, & extinctione Rescriptorum
123
ELENCHVS CAPITVM, TITVLI DE RESCRIPTIS,
libro secundo explicatorum.
Cap. 1. SICVT Romana.
125
2 Ex parte Conuentren. Episcopi.
126
3 Caeterùm.
127
4 Inter caeteras consolationes tuas.
128
5 Si quando.
129
6 Cùm ordinem.
130
7 Eam te.
130
8 Ad aures.
132
9 Si autem.
133
10 Adhaec sumus.
134
11 Ad audientiam.
135
12 Ex parte S. personae.
137
13 Sciscitatus.
140
14 Pastoralis officij.
142
15 Sedes Apostolica.
143
16 Ex tenore.
144
17 Cùm adeò.
145
18 Causam, quae.
147
19 Constitutus.
148
20 Super literis.
149
21 Edoceri.
151
22 Cùm dilecta.
152
23 Plerumque.
154
24 Cùm contingat.
154
25 Olim.
155
26 Dilectus.
156
27 Postulasti.
157
28 Nonnulli.
157
§. Sunt & alij. ciusdem cap.
159
29 Dilectus filius I. Sarracenus.
160
30 Capitulum fanctae Crucis.
161
31 qdaudientiam nostram peruenit.
163
32 In nostra.
163
33 Ex parte Decani.
165
34 Significante V.
167
35 Rodulphus clericus.
168
36 Significauit nobis.
169
37 Ex infinuatione.
169
38 Mandatum Apostolicum.
170
39 Literis Apostolicis,
171
40 Abbatem.
172
41 Ab excommunicato.
173
42 Si proponente.
175
43 Quia nonnulli.
176
ELENCHVS CAPITVM TITVLI DE
Electione in re beneficiaria.
Cap. 1. De nomine Electionis, in genere.
179
2 De electionum diuisione in genere.
179
3 De triplici Electione ex diuersa forma eligendi.
181
4 De beneficiorum qualitate ad quae fiat electio.
183
5 Qui eligere possint, & primùm de electione in genere, quae facta à clero, populo, & principibus laicis, Imperatoribus, Regibus, & aliis.
184
6 De his, qui ex clero generaliter possunt eligere vel per se, vel per alium, & de procuratore ad eligendum dando.
192
7 De personis, & qualitate earum, quibus prohibetur electio ex legis constitutione.
195
8 De his, qui à naturali causa prohibentur eligere, déque his, qui aut moribus eligunt, feu ex consuetudine, vel praescriptione.
197
9 De personis, & qualitate earum, quae eligi debent, primumque de his, quae ob crimina eligi non possunt.
197
De his, qui prohibentur à lege ex aliis causis, quàm criminis eligii.
201
11 De his, qui non possunt eligi ex impedimento naturae.
203
12 De his, qui eligi non possunt morib.
205
13 De formula, & crdine electionis, & primùm de tempore eligendi.
206
14 De congregandis electoribus, & vocatione absentium.
209
15 De loco, vbi facienda est electio.
213
De tractatu habendo ante electionem. eodem capite, & pagina.
 
16 De forma celebrandae electionis per scrutinium.
213
17 De formis compromissis, & inspirationis.
216
18 De consensu electi habendo.
216
19 De confirmatione electionis.
217
20 De consecratione electorum.
222
21 De ratione introductionis electionis ad beneficia.
223
ELENCHVS CAPITVM IN EXPLICATIONE 
cap. Conquerente, de offic. & potest. iudic. ordin. lib. I.
Decretal. tit. 31. contentorum.
Cap. 1. De inscriptione.
225
2 De episcoporum distinctione.
226
3 Ad prima verba capitis.
227
4 De petitione Episcopi iurium Episcopalium contra Ecclesias saae dioeceseos, quòd debeat esse certa.
229
5 Ad verfic. Nos autom.
229
6 De cura, & solicitudine Episcoporum erga laicos, & clericos.
231
7 Ad verbum, Reurentium, ca. Conquerente, & de reuerentia debita ab Ecclesus Episcopo.
235
8 De institutione, & destitutione Episcopali beneficiatorum.
236
9 Ad verba c. Conquerente: Correctionem, & reformationem.
237
10 Ad verba ca. Conquerente, Censuram Ecclesiasticam.
238
11 De iurisdictione Episcopali, & ad verba ca. Conquerente, Iurisdictionem quoque causarum omnium, & c.
239
12 De poenitentiis imponendis ab Episcopo.
242
13 Ad verba textus, Et sacrorum omnium, quae ab Episcopo sunt recipienda, collationem.
244
14 De Synodo Episcopali.
244
15 De Synodatico, & Cathedratico.
246
16 Ad verba ca. Conquerente, Quartam decimationum, & mortuariorum.
247
17 Ad verba c. Conquerente, Visitationem quoque annuam, & c. De visitatione & procuratione ratione eius.
248
18 Ad §. finalem cap. Conquerente, De his, quae praeter ordinarium ius postulare potest praepositus à subditis, & de superindictis.
251
ELENCHVS CAPITVM, TRACTATVS, VEL
institutionum beneficiorum.
Cap. 1. De legibus vtimur in tractatione beneficiorum.
253
2 De origine beneficiorum Ecclesiasticorum.
255
3 De cultu diuino, sacrificiis, sacerdotibus, & annona torum in lege veteris Testamenti.
256
4 De cultu diuino, sacerdotio, sacrificiis & praebendis Christianorum.
257
5 De rationibus, quibus bona, & reditus in Ecclesia retinentur.
260
6 De distinctione nominis, benefic, & finitione beneficij.
262
7 De residentia beneficiatorum.
265
8 De titulis beneficiatorum.
269
9 De reliquis verbis finitionis beneficiorum.
269
10 De diuisione, seu distinctione beneficiorum.
271
11 De beneficiis innominatis, & habentibus affinitatem cum beneficiis nominatis.
274
12 De erectione, seu constitutione beneficiorum per nouam fundationem, seu creationem, arque primùm de causa in eo consideranda.
276
13 De personis in noua fundatione considerandis.
277
14 De loco nouae fundationi commodo.
280
15 De dote, quae fundationi nouarum Ecclesiarum accedere deber.
282
16 De dedicatione, & consecratione Ecclesiae fundatae.
285
17 De effectu nouae, fundationis, vel electionis.
286
18 De secunda specie fundationis beneficij, quae fit per restitutionem extinctionis, primùm in genere.
287
19 De suppressione beneficiorum.
288
20 De vnione.
288
21 De tertia specie extinctionis beneficiorum per extinctionem eorundem.
291
22 De extinctorum per species beneficiorum restitutione.
292
23 De crectione beneficij, quae fit per transformationem.
293
24 De vacatione beneficiorum, sub qua etiam continentur modi amittendi beneficia, & de vacatione in Curia Romana, & extra.
294
25 De amissione, & vacatione beneficiorum ex certis modis vacandi: & primùm de vacatione extra delictum ipso iure iuducta.
299
26 De Vacatione beneficiorum ipso iure inducta ex causa delicti possessoris, & de effectu vacationis ipso iure.
305
27 De vacatione beneficij ipso facto tantùm.
308
28 De vacatione beneficiorum ipso iure, & facto, & primùm per renunciationem simplicem in fauorem certae personae.
308
29 De renunciatione conditionali, seu sub modo reseruationis pensionis.
310
30 De renunciatione cum regressu, & ex causa permutationis.
311
31 De effectu, & communi causa renunciationis.
312
32 De vacatione per mortem, seu per obitum.
319
33 De vactione per sententiam.
321
34 De acquisitione, seu de collatione beneficiorum.
322
35 De personarum beneficiandorum qualitatibus, & prumùm de legitimis eorum natalibus.
322
36 De ordine beneficiandorum.
324
37 De aetate legitima beneficiandorum, moribus, & scientia.
328
38 De personis, quae conferre possunt.
335
39 De modis conferenci beneficia.
337
40 De iudiciis, & controuersiis, seu litibus beneficiorum.
339
41 De transactione litis beneficiorum.
352
ELENCHVS CAPITVM, LIB. IV. DE SPONSALIBVS,
& Matrimoniis.
Cap. 1. De Francia.
354
Ad verba Transgressor, Euangelicae, eiusdem capitis.
380
2 Praetereà hi, qui.
381
Ad verba, Purè, & sine coditione fidem dederus
382
3 Iuuenis, qui puellam.
386
4 Ad audientiam nostri.
386
5 De illis autem.
397
6 De muliere, quae.
404
7 Ex literis.
411
8 Sponsam alterius.
386
11 Non est vobis.
414
15 Venientes ad nos.
404
19 In praesentia nostra.
397
22 Sicut ex literis.
398
23 Cùm apud sedem.
411
25 Tuae fraternitati.
411
26 Tuae nos duxit.
411
28 Constitutioni tuae.
404
31 Si inter virum.
398
INDEX CAPITVM LIBRORVM, DE VSVRIS.
LIBER PROMVS,
Cap. 1. De nominis, vsurae, distinctione, prout ab vsu dicitur.
221
2 Regulae diuerfae de permissione, aut prohibitione vsurarum, ratione diuersitatis vsus.
422
3 De vsura vetita.
424
4 De legibus pro iudicio vsurarum eligendis.
427
LIB. II. DE EXPLICATIONE CAP. 1. ET II. DE VSVRIS.
Cap. 1. De vita Alexandri 3. concilio Turonensi, déque regulis prohibitionis vsurarum, & rationibus eius.
430
2 De argentariis, seu trapezitis, & cambiis.
435
3 Obiecta, prohibitionis vsurarum.
439
4 De prohibitione vsurarum per iura humana, Pontificia, & ciuilia, & de permissione, & cautionibus adhibitis ad cohibendam vsuram.
441
5 Explicatio l. eos, qui, 26. §. super vsurarum, de vsuris. C.
450
6 Priuatis personis, & corporibus, seu vniuersitatibus vsuras accipeze prohibitum.
459
7 Num Iudaeis permissum sit exercere vsuras licitè, & fit explicatio c. post miserabilem, 12. de vsuris.
460
8 Num ex principum permissione, vel dispensatione Papae vsurae efficiantur licitae, alioquin prohibitae.
463
9 De specie vsurae quando retinentur fructus pignoris dati creditori à debitore pro mutuo, ex c. 1. & 2. & c. conquestus, 8. de vsur.
467
10 De antichresi, num permissa
470
11 Exceptiones, in fructus rei accipi possunt, & quaedam supra sortem debitam, prima in feudo, secunda in fideiussione, & explication. §. fin. c. 1. de vsur. & c. conquestus, 8. §. fin. eiusdem tituli.
471
12 Explicatio c. salubriter, 16. de vsur. Num pro dote liceat vsuras accipere.
474
13 Num in fauorem Ecclesiae permittatur vsuras accipere ex mutuo.
478
14 An ratione emptionis fructus quis lucretur.
478
15 Ab hoste nam liceat vsuram accipere.
479
16 Num ratione dubij futurae aestimationis, vel valoris, plus capi possit; fitque explicatio c. in ciuitate, 6. & c. nauiganti, de vsur.
480
17 De accepto supra sortem principalem ratione temporis, vel dilationis morofae, vel poene.
482
18 De oblatis à debitore, locatione pecuniae ob pompam, & pacto de non repetendo pignore ante solutionem.
483
LIB. III. DE VSVRIS. DE POENIS VSVRARIORVM.
Cap. 1. De poena prima Clerici vsurarij circa officium, & beneficium.
485
2 De secunda poena vsurarij manifesti, vt sit infamis.
486
3 De tertia poena excommunicationis, Explicaturque postrema pars ca. praetereà, 7. de vsuris.
487
4 De quibusdam alüs poenis inflctis per Concilium Lateranense vsurariis manifestis.
487
5 De poena restitutionis vsurarum, ad quam multis modis compelluntur vsurarij maniffesti, filij, & haeredes eorum.
490
6 De cautione idonea pauperis vsurarij: & num beneficiù cessionis bonorum ei competat.
495
7 De aliis personis, quae renentur ad restitutionem vsurarum per alios, quàm per ipsos acceptarum.
498
8 Quid intelligatur per verbum, restitutionis vsurarum.
499
9 De quibus facienda est restitutio ab vsurario, vel ab aliis, quos diximus ad restitutionem teneri.
500
10 De ordine, & praxi, quibus vtimur in repetitione vsurarum contra vsurarios.
502
11 Rationes restitutionis acceptarum vsurarum.
508
12 De exceptionibus vsurarij conuenti pro restitutione vsurarum.
509
13 Quibus restitutio vsurarum fieri debeat.
512
14 De testamento vsurariorum, & vltima voluntate, non sit efficax.
515
15 De aliis quibusdam poenis vsurariorum.
519