INDEX RERVM OMNIVM
VEL SCITV OPORTVNARVM,
VEL LECTV DIGNARVM,
QVAE HIS TRIRVS CONTINENTUR
libris, quo quod quisq;
uelit, omnem citra laborem
facillime consequatur.
ABSCESSVS qui sint, qui comitialè morbú curãt.
51 et 54
Absynthij usus quali stomacho utilis.
97
Abstergentium medicamentorum a secantibus differentis.
79
Acacia comitiales arguit.
96
Acetum neruis noxium.
77
Accessionis comitialis principiúlatens.
26
Acutus quare dicatur morbus.
25
Acutú morbú insequitur acuta sebris.
25
Acutus morbus qui, & eius terminus ex Celso.
25
Actuary, & Galeni dissidium de cenae acprandy quantitate.
68. 69
Actuary sal purgatorius comitialibus utilis.
81
Actuarius Galeno, Razoe, & Auicennoe posterior.
69
Actuarij, & Galeni dissidium in qua cerebri parte fiat comitiale malum, & concilium.
22
Actuarij mos in uictus ratione praescribenda.
69
Adolescentis comitialis lege consortij a stomacho facti exemplum, et eius casus.
8
Adolescente Spetiam comitiales fieri, & quare.
29
Adolescentes comitiales oetatis mutatione liberari.
51
Adultorum habitus doloris patiens.
86
Actius Antiochenus summus uir.
2
Aer quoe contineat.
59
Aer qualis esto in comitiali malo curando.
60.
Acris tenebrosi noxa.
59
Acóviae qui casus.
71
Aphroselini lapidis ramenta comitialibus utilia.
92
Agaricum comitiales purgat.
95
Agninum fel comitialibus subuenit.
93
Agricolam usu tieri, non cloquentia.
57
Ayvoìx quid sit, & cius caussa.
36
Alexandri Magni in India uisum.
33
Alexandri Magni de Venere dictum.
61
Alexandri Magni de cena ac prandio dictum.
61
Alexandri Tralliani experimentum, quod ab accessione contitiali liberat.
83
Alexandri Trall. Sententia de crassorum ac lentorum succorion purgatione.
81
Alex. Trall. Linctuarium comitialibus utile.
87
Alex. Trall. de capitis ustione snia.
95
Alex. Trall. de lapidis Armeni usu sententia.
92
Alberti Magni de passcribus sententia.
33
Alexiteria. medicamenta quo quomodo agant.
88
Alexipharmaca. medicamenta quo quomodo agant.
88
Alimentum quod uni, alteri uenenum.
21
Allium comittales adiuuat
95
Alui ductio, & uomitus in comitiali malo curando perangenda ante missionem sanguinis, si fieri possit.
72
Altheae decoctae succus còitialib. utilis.
95
Altrix animae facultas quando potissimum uigeat.
11
Amara omnia pectoris uitijs idonca.
78
Ambulationes comittalibus utiles.
60
Amygd. nuces amarae cóttialibus utiles.
95
Ammoniacum comitiales adiuuat.
95
Anacheti filij comitialis exemplum.
49
Anatis caro tertij ordinis incoctione.
66
Angeli Politiani miscellancorù natura.
17
Anguium senecta comitiales adiuuat.
93
Anguium ingenium un praeripiendo comitialibus remedium.
92
Annibalis apud Ephesum exulis in Phormionem responsum.
34
Aninbal clarus apud omnes.
34
Auimi perturbationes quae.
38
Aumi perturbatiòes conutialib. noxiae.
61
Aumi deliquium comitialis morbi caussa.
84
An'jum illitum comitiales ab accessione liberat.
96
Anisum manu retentum comitiales adiunat.
92
Auonidis radix comitialibus utilis.
95
Anseris caro in tertio coctionis ordine.
66
Ambillis comutalibus utilis.
94
Antiochi Hierae usus in comitialibus.
80
Apium syluestre comitiales arguit.
62
Arvoiae quid sit.
45
Aponi halucinatio in primum tricesani sexti problema.
17
Apophlegmatisinis an initio comitialis morbi uti possimus.
76. 77
Apophlegmatisinus quid sit, & eius usus modus.
90. 91. 92
Aprini testes, urina comitialibus subueniunt.
93
Aquae generatio ex Aristotele quae.
30
Aquae calidioris persusio, &
 
Aquae stuentis conspectus comitialis morbi caussa.
59.61
Aquilonis uenti natura.
34
Aquilo, uentorum saluberrimus.
34
Avanci parictum suffumigium comitiales arguit.
96
Aretaei methodus urendi caput.
94
Aretaei cathalogus notarú comitialis morbi
42. 50
Arctaeilaus.
36. 50
Aretaeus cappadex summus uir.
2
Arictù testes comitiales adiuiant.
93
Aristolochiae radix comitialibus utilis.
95
Aristotelis sententia de comutialis morbi caussa, & eius consutatio.
13
Aristotelis locus in problematis declaratus.
16
Aristotelis setentia cur feminae minus ho minibus comitiales siunt.
30
Aristotelis locus restitutis in problematibus.
17
Aristotelis seribendi mos receptus, & eius in scribendo laus, & quo genere scribendi usus suerit.
97
Aristotelis de assis, et elixis snía.
67
Archigenis hierae usus in comitiali morbo.
80
Archigenis sententia de morbis longis & acutis.
26
Armenij lapidis facultas in purgando humore nigro.
92
Armeny Lipidis ramenta comitialibus utilia.
93
Arteriae palpitant.
41
Arteriae sectio periculù uitae infert, doloreniq; parit.
62
Articularis morbus longus.
24
Articulares dolores calidos in senecta dissolui posse quandoque.
29
Assa & clixa qua ratione hianectare credantur.
67
Asclepiadis de uictus ratione sententia.
62. 63
Assidentes notae quae.
35
Asyncritò medicamétù comitialibus utile.
88
Asinus ad lyram, prouerbium.
2
Asinisrons cuti adligata comitiales liberat.
92
Asini cerebrum, iecur, testes comitialibus utilia.
93
Asini maris nigriq; cor comitialibus subuenit.
93
Astra flante austro hebetiora, quare.
32
Astrorum motus ad morbos progignendos, tum producendos, tum iam prostig andos saccre.
18
Attagene in coctionis facilitate primi ordinis.
65
Attoniti morbi caussa ex Aristotele.
11
Attonitum morbus communis sensus affection esse qui dicant.
22
Attonitum morbum an comitialis antecedat.
22
Attoniti quare potissimum moriantur.
22
Attonito in morbo uchementi cor quoque laedi.
22
Attonitus morbus longus.
30
Attonitus morbus acutus sine sebre.
24
Attoniti & comitialis in acutie differentia.
25
Attonitus morbus an habeat principium.
26. 27
Attonitum morbum in senectute coctionem non assequi.
30
Attonitus hyemalis morbus.
31. 59
Attoniti morbi nota dolor capitis, et qui.
42
Attonito in morbo uocem laedi quare.
45
Attoniti, & comitialis, & soporis differentia in spirationis difficultate.
46
Attoniti & comitialis in accessionibus differentia.
46
Attonitorum pulsus qui.
50
Attonitus an i paralysin desinat.
52
Attonitus morbus excubandi modo supino.
60
Attonitus & comitialis affines morbi.
68. 69
Attonito in morbo sangus mittendus quaratione.
69
Atrabilis morbus longus.
24
Auerhoi sentétia de comitialis morbicaussa. 11. Vicius improbatio.
14
Auerrhous Aristotelis maximus aemulator.
11
Auerrhoi experientia, & doctrina.
66
Auerchoi sententia de materia uenenosa in utero mulieris progenita.
20
Auerhoi & Auicennae, & aliorium de coturnicum carne dissidium.
33.67
Auersio quot modis fiat.
76
Auicennae dissidium in matricis sussocatione, & concilium.
8
Auicennae de comitialis morbimate riali caussa sententia.
14. 15
Auicennae locus declaratus.
25. 26
Auicène, Galeni, Raza, Aucrrhoi, Plinijq; dissidium de coturnicum carne.
33. 67
Auicennae locus deprauatus acrestitutus ex Paulo.
38
Auicennae consutio in explicandis comitialis morbi notis.
42
Auicennae incòplantia de sopore comitiali accessione peracta.
48
Auicennae Galeniq; dissidium an comitialis morbus in paralysum dessinat, & concilium.
52
Auicennae & Zoar dissidium de pane calido ositando.
65
Auicennae locus restitutus.
65
Auicennae et Galeni dystidium de columborum carne, & corum concilium.
66
Auicennae & Actuarij dissidium de cenae ac prandij quantitate.
68. 69. 70
Auicennae locus declaratus.
96
Auicennae halucianato.
95
Auicennae inconstantia, & concilium.
96
Aurcae Mesuaei catapotia purgãtia, & corum usus.
80
Aurcum Alex medicamètum ad comitiales.
88
Aurum comitialibus prodesse brachio adligatum an uerum sit.
90
Aurium sonitus caussae.
39
Auster dissoluit omnia, ac liquat.
32
Auster post aquilonem per flans fluxiones parit.
49
Auster quare uina perturbet.
32
Auster nõmagnus statim spirat.
32
Austri natura & effectus.
33
Australe tempus attonitos ac uertigines parit.
59
Autumnus comiti. dib. pniciosus.
59
Autumni inaquàlitas.
31. 59
Autùnus cominalis morbi ferax.
31
Autumnus morbis ex corruptione factis persimilis.
31
B
BACCARIS radix comitiales adiuuat.
85
Balincae naturales an comitialibus utiles, & quibus, & quae, & carum facultates.
98
Brassicae facultas comitialibus utilis.
64
Brassica tremori utilis.
64
Brassica neruos tuctur.
64
Brassica ebrietatem arcet.
64
Bellerophõtis melàcholici casus.
18
Betonicae radices uomitù citant.
76
Betonicae comitialibus prodest.
94
Bilis quos capitis morbos partat.
16
Bitumen comitiales arguit.
95
Boatus in comitiali accessione caussa.
45
Bulbus uomitum ciiat.
76
C
CADVCVS morbus qui.
4
Calaminthae usus in affectibus capitis frigidis concoquendis.
78
Calida, ac sicca edulia comitialibus idonea.
64
C. Caligula puer comitialis, & melancholicus.
16
Calcitrant pedibus comitiales.
44
Calor ingens, qui praecessit, comitialis mali caussa.
60
Caluae adustio periculù uitae infert, doloremq; excitat.
62
Calui ex caluis quare nascàtur.
34
Cambyses comitialis ab atro humore.
16
Cameli cerebrum, fel, & e suno cinis comitialibus subueniunt.
93
Cameleon oleo iucoctus comittalis ab accessione liberat.
96
Cancamù comitialibus subuenit.
95
Canis ossa tantù depasti stercus comittalibus utile.
94
Canis stercoris suffumigium comitiales arguit.
94
Canis rabidi uirus quare non illico hominem rapiat.
21
A Cane rabido commorsi post plures mèses superuiuunt.
21
Ex Cantaridibus synapismus quomodo fiat, & eius usus modus.
88
Capparum usus comitialibus necessarius.
63
Capparum facultates.
63
Cappares stomaco unsensi, & quomodo corrigantur
63
Capi in caueis saginati comitialibus noxy.
62
Capi gallinacci caro primi ordinis in coctione.
66
Capitis doloris in comitiali morbo caussa.
37
Capitis dolor comitialis morbi nota.
37
Capitis repletionis caussa.
38
Captis grauitas comitialibus adest.
37
Capitis dolor comitialis morbi a stomacho factinota.
42
Capitis doloris differentia a stomacho facti, & in capite prunario affectu existentis.
42
Caput non prius fricandum in comitiali malo.
61. 86
Capitis frigidum dolorem quare Razes non distinxcrit a quo humore proucniat.
70
Ad Capitis antiquum dolorem errbina.
91
Capitis roboratio quàdo adeunda in comitiali malo.
92
Capitis ustio in comitiali morbo curando.
91
Caput inurendi methodus.
94. 95
Caput roborantia medicamèta.
92
Caprae cerebrù comitialib utile.
94
Caprae iecur cornu comitiales exuscitat accessiones.
62
Caprae comitiales cur fiunt.
67
Caprarum comitialium notae.
33
Capris sacerdotes abstinuisse olim
33.
Carnes in cibis quae expetantur.
66
Carnes comitialibus idoncae.
66
Carnes animantium quanto tempore praemortuae esse debeàt, prius quam esitentur.
70
Carnium per aetates differentia.
66
Carnium animàtium, quae uolatu fidunt, ordines in cectione.
66
In Caro morbo an sanguis mittendus, & quae uena secanda in curatione, & quae in praeseruatione.
71. 72
Cartilagines non palpitare.
41. 64
Castancarum facultates.
64
Catalepsi uox laeditur.
45
Catalepsios differétia a catocho et comitiali.
22
Caralepsim cõmunis sensus affectú esse quae dicant.
22
Cataplasmata quae, & corum usus in comitiali malo curando.
93
Catapocia coccia Razae.
80. 87
Catapocia ex aloe comitialibus utilia.
80
K a p a p i v r i s quid sit.
27
Catochi, & comitialis morbi differentia.
22
In Catocho sanguis an mittendus, et quomodo, & quando.
71. 72
Catulus lactès comitialibus subuenit.
93
Caussa interna, abditaq; cadè.
59
Caussa externa, et euidès cadè.
59
Cranij ossis usus in comitiali morbo abigendo.
93
Cedrides comitiales liberat nidore ab accessione.
96
Calistatus maxime obseruandus in quouis curando morbo.
32. 58
Celsi sententia de comitialis morbilongitudine.
24
Caena an prandio maior.
68
Caena antiquis prandio maior.
69
Canàpràdio minorè Actuario.
69
Caena in comitialibus qualis.
69
Centunicapita herba comitialibus subuenit.
94
centunculus herba comitiales adiuuat.
95
Cephalalgia quare capitis partes minus quàm in Cephalaea imbecillae.
37
Cephaleae curatio cadem et a nigro et a pituitoso humore factae.
70
Cephalaeam calidam in senecta dissolui aliquando.
29
Cephalicum aridum medicamentum capiti perutile.
93
Cepa propria quadam facultate cerebrum perturbat.
63
Cerebri imbecillitati medicamétum optimum.
88
Cerebri motum stomachi motui per similem in comitiali conuulsione.
19
Cerebri noxa in humido caeli statu.
32
Cerebrú comitialis morbi sedes.
21
Cerebri sinus ampliores reliquis eius partibus.
22
Ceruini cornu ramenta comitiales arguunt.
95
C. Iulius Caesar comitialis.
7
C. Iul. Caesar cephalalgicus.
7
C. Iul. Caesar libidinosus.
7
C. Iul. Caesar dictator.
7
C. Iul. Caesar ubi locorum primum comitiali morbo laborauit.
7
C. Iul. Caesar quomodo a comitiali morbo sese tutatus suit.
7
C. Iul. Caesar comitialis a nogro humore.
16
C. Iul. Caesar melanchlicae temperaturae.
16
Casii ex caesiis quare nascãtur.
34
Cibi comitialium quales.
61
Cibi potusq de ratione quae, et quot quaerenda.
62
Cibis quatenus uti debe amus.
62
Cibi qui utiles, qui inutiles.
62.65
Cibi quo modo calidiores, uel frigidiores fiant.
67
Cibi multiplices facultate dissimiles uètris turbationè afferút.
79
Ciborum triplex conditum.
67
Ciceronis scribendimos.
57
Ciconiae simus comitiales adiuuat.
93
Cydonitim sumendi tempus.
64
Cyprinum oleum uomitù citat.
76
Clysteris ex albo ueratro descriptio ad uomitum ciendum.
76
Clisterum usus comitialibus utilis et corum natura.
73.74.75
Clysteris decocti descriptio.
87
Crises Lunae motum insectari qui dicerent.
45
Coccia catapocia unde dicta.
80
Coccia Razae nuncupata comitialibus utilia.
80
Cochlearum cinis comitialibus subuenit.
94.
Coctionè significãtes notae quae.
35
Colymbades oliuae comitialibus utiles.
63
Colocynthis comitiales purgat.
95
Colocinthidis dilutum ad uomitum proliciendum.
75
Color corporis exuperãtem prodit humorem quomodo.
38
Columbae caro primi ordinis in coctione.
66
Columborum genus duplex.
66
Columbi ucteris et maris caro comitialibus utilis, & paralysi.
66
Coma communis sensus affectum esse qui dicant.
22
Commentarius de podagra in ampliss. Cardinalis Fanestris gratiam scriptus.
78
Comitialis morbus in iuuentute curatus.
2
Comitialis morbus qui dicatur, & unde, & quot modis.
59
Comitiales homines qui dicantur.
3
Comitialiter aduerbium.
3
Comitiales quare abominabiles.
3
Comitialis morbus quare despuitur.
3. 83
Comitialis an morbus, an symptoma.
4
Comitialis conuulsionis casus.
4
Comitialis morbus quid sit.
5
Comitialis morbus qua cerebri parte fiat.
5. 16. 21. 22. & 46
Comitialis quare curatu còtumax.
5
Comitialis non diuinus, et quare ita dici coeptus.
6
Comitialis quib, naturis obueniat.
6
Comitialis morbi causae quot.
6
Comitialis, & sternutamention affines morbi.
6
Comitialis morbi duo prima genera.
6
Comitialis morbi lege consortij ab aliqua corporis parte facti differentia duplex.
6. 7. 8
Comitialis morbi lege còsortij a stomacho sacti caussae quator.
7
Comitialis morbi a stomacho facti exemplum.
7
Còttiales clarissimos uiros suisse.
7
Comitialis morbi a cruris consortio facti exemplum.
7
Comitialis iuxta circuitù mouetur. 8 et qd naturali motu mouetur.
58
Comitialis ex intestinis ob lùbricos ca occupantes.
9
Comitialis a liene et praecordijs.
9
Comitialis morbus a uertebris spinae.
9
Cóitialis morbus ab humerali osse.
9
Comitialis morbus a toto corpe.
9
Comitialis a percussione, aut duisura mebranarum cerebri.
9
Comitialis ex aquae fluentis conspectu.
60
Comitialis morbus a nimio timore.
9
Comitialis morbi asymptoma sit.
9
Comitialis quum sit symptoma quare morbus dicatur, & an cundem locum inuadat, quem morbus.
9
Comitialis morbi primogenio affectu facti caussa.
9
Comitialis morbi lege consortij a stomacho facti caussa.
9
Comitialis morbi ab aliqua corporis parte facti caussa.
9. 19
Comitiales conuulsiones ab aliqua corporis parte facti laesa quales.
10
Comitialis morbicà multiplex.
10
Comitialis morbi externae caussae, et carum diuisio.
10
Comitialis morbi internae causse, & carum niunerus.
10
Comitialis morbi caussae materiales, & effectrices.
10.77
Comitialis mali caussa ex libro de statibus, & eius improbatio.
10. 11. 13
Comitialis malt caussa ex Aristotele, & eius consutatio.
11
Comitiales an noctu potius conuellantur, ut sentit Aristotoles, an potius interdiu.
11
Comitialis somno persimilis Aristoteli.
11
Comitialis ex unguento hydrargyro facto pro lue uencrea curando adhibito factus secundum non nullos & corum sententiae improbatio.
12. 15
Comitialis conuulsionis discussio uelox.
12. 21. 58
Comitialem morbum a Daemone sie ri qui dicant.
15
Comitialis morbi materia.
15. 16. 38. 52
Comitiales plerunq; melancholici, & contra melancholici comitiales.
16
Comitiales pueros ex nigro humore fieri non fosse aduersus nonnullos.
17
Comitiales morbus pueris familliarissimus.
17. 30
Comitialis morbus sacer ab Hercule dictus, idest, magnus.
17
Comitialis morbus ex sanguinis narium suppressione qui statis quibusdam temporibus flucre solebat.
18
Comitialis ex haemorroidú suppressione, quae statis temporibus flue re solebant.
18
Comitialis morbi caussa ex astrorum motu.
18
Comitialem morbum sensus communis affectum esse qui dicant.
22
Comitialis a catocho, & catalepsi differentia.
22
Comitialis & uerae conuulsionis differentia.
23. 24
Comitialis & uertiginis differentia.
24
Comitialis & attonitus morbo affines.
68. 69
Comitialis an acutus sit morbus & propterca breuis, an longus & propterea salubris.
24. 52. 55. 81. 83
Comitialis acutus sine febre morbus.
25. 81
Comitialis differentia duplex in grauitate.
25
Comitialis morbi tempora, & quomodo cognoscantiar.
22. 26. 27
Comitialis post 25. annum an hominem rapiat.
28
Comitialis morbus in senibus non cócoquitur. 29. & quos casus pariat.
30
Comitiali malo homines magis quà soeininas arripi.
30
Comitialis quo tempore anni magis fiat.
31. 59
Comitialis in autumno facti et in uere caussa.
31
Comitialis qua temporum constuutione fiat.
32
Comitialem morbum in uentorum mutationibus fieri.
32
Comitialis an haereditarius sit morbus.
33
Comitialis morbi cómunes notae ac propriae.
35
Comitialis morbi notarum genera.
35.
Comitialem praecedentes notae ex Aretaeo, ac Paulo.
35
Comitialem praecedit. Incubo.
36
Cóttialis interdiu infensus.
36.40
Comitiales homines quare tristes acmaesti.
36
Comitiales quare iracundi.
38
Comitiales quare despectui habeantur.
38
Comitialis morbi primogenio affectu facti notae. 39. & a quo humore.
40
Comitialis morbilege cósortij ab ali qua corpis parte facti notae.
39
Comitiales conuulsiones uenereus somnus praesagit.
39
Comitialis futurae conuulsionis notae ex noctis praecedentis inquietudine.
40
Comitialis notae praecedentes facti morbi ob sanguinem suppressum qui stato tpe fluere solebat.
40
Comitialis morbus a pituita crudiore lethalis.
40
Comitialis morbus a pituita salsa le uior, quam a cruda.
40
Comitialis morbi a sanguinis faece facti notae.
40
Comitialis a bile facti notae.
40
Comitialis ab affecto stomacho notae.
40. 41. 42
Comitialis ex praecordiorum palpitatione facti notae.
41
Comitialis ex aliqua corporis parte facti notae. 42. & eius duplex initium.
 
Comitialis ab utero facti notae.
43
Comitialis ab intestinis facti notae.
43.
Comitialis Coli uitio facti notae.
43
Comitialis a Liene notae.
43
Comitialis a praecordijs facti notae.
43.
Comitialis ab uniuerso corpore facti notae.
43
Comitialis conuulsionis mox futurae notae.
43
Comitiales cõuulsiones futuras ignorantes oegroti in multas incidunt pericula.
43
Comitialibus accessionibus inuadendi an sese percipiant conuelledos esse.
43
Comitialis ac sternutamenti differétia.
44
Comitialium hominum mores in accessiones.
44
Comitialis conuulsionis initij specta culum horrendum.
81
Comitialis conuulsionis imminentis notæ.
44
Comitialis conuulsionis finis qui.
81
Comitiales quare conuulsionis statim initio con dant.
44
Comitiales homines quare cõuellantur in accessionibus.
44
Comitialis conuulsionis discussio uelox quod.
45
Comitiales quo modo resipiscantur ab accessione.
48. 49
Comitiales accessiones multifariam uariari.
45
Comitiales quare in conuulsione ne que uident, neque audiunt, neq; ullo sensu quidquam percipiunt.
5. 45.
Comitialis, soporis, & attoniti differentia in spiratione.
46
Comitialis & attonitae conuulsionis differentia.
46
Comitialem post accessione quo modo habeant aegroti.
49
Comitiales an corum, quae in accessione peracta sunt, reminiscantur.
49
Comitialium pulsus quales.
50
Comitialis morbus quot modis terminum suscipiat.
51
Comitialis an in paralysim desinat: & corum morborum differentia.
52
Comitialis in paralysim finitus morbus nunquam authori uisus.
53
Comitialis an omnibus curatu contumax.
54. 55
Comitiales hydropici incurrabiles.
55.
In Comitiali malo motrix, et sensilis facultates quo modo laedantur.
5
In Comitiali malo quare totum conuellatur corpus, & quo ordine partes conuellãt.
5
In Comitiali malo neruorum ad suã originem inuita refractio an per petua, aut temporaria.
5
Comitialè morbum curandi methodus caeteris capitis frigidis affectibus communis.
58
Comitialis medicatio instabilis.
58
Comitialis mali noxae.
58
Comitialis portentosum morbi genus.
58
Comitialis morbus an curari queat.
58.
Comitialem morbum curandi ratio.
60. 77
In Comitiali malo uere purgatio facienda.
59
Comitialis mali primogenio affectu in capite facti curatio cadem a quauis caussa suerit.
15. 70
In Comitiali morbo an sanguis mittendus consideratio.
71
In Comitiali malo post uenam sect à corpus uniuersum purgandum, & quibus medicamentis.
72
In Comitiali malo curando non cun clandum.
81. 84
In Comitiali malo curando concoctio ac purgatio sape repetenda.
81
Comitialium conuulsionum in pueris medicamenta.
82
Comitialium puerorum cóuulsae partes quo modo tractandae.
82
Comitialis puerorum conuulsionis in statu quae peragenda.
83
Comitiales pueri quomodo ab accessione excitandi.
83
Comitiales pueri post peractam accessionem quomodo curandi.
84
Comitialium puerorú accessionem futuram curandi methodus.
86
Comitialis pueri melancholici téperamento curatiua methodus.
86
Conitiales adultos curãdi ratio.
86
Comitiale malum non nisi ualidissimis prasidiis discuti potest.
94
Comitialis morbus perpetuus tumfuerit, quum mullion auxilij genus opitularit.
96
In Comitiali morbo leuando uictus ratio.
96
Comitialem morbum consortij lege a stomacho factum curandi methodus.
94
Comitiali ab accessione quoe liberèt medicamenta.
96
Comitialem morbum ab aliqua corporis parte enatum curanda ratio.
97
Concoctio in comitiali morbo in quibus perfictatur.
77
Concoctu difficiles cibi comitialibus noxij.
64
Concoctu facile imum subire uentrem.
65
Conde e quare inutilia sint, quum per sese probt sont suect.
63
Conyza paruoe stos comutales adiuuat.
53
Conuulfio ex nimia uacuatione pessima.
51
Corallium gestatum comitiales adiuuat.
89
Cordis tremor comitialis morbinota a stomacho facti.
42
Cor stomacho consentire ac compati.
41
Cor palpitalionem pati.
41
Cor in attontlo uchementi morbo loe di.
23
Cornu caprillum comitiales arguit.
95
Corporis status non arbitrarius qui Paulo in comittalibus hommibus.
36
Coturnices in Italia quare conuulsionem, ucluu Athenis, non pariant.
67
Coturnices an comitialibus sint exusu.
66
Coturnices an comitiales siant.
70.67
Crocodili terrestris intestina comitialibus utilia.
 
Crocyum] comitialibus pro
 
Crocus] prima substantia noxium.
63.64
Coxendix morbus longus.
24
Cubandi modus nocentissimus supinus.
60
Cueurbitarum usus in morbo comitialt curando, qui ab aliqua corporis parte prouentat.
97
Curandi communissimus scopus & primus qui.
58
Curandi rationes in comitiali morbo quales.
58
Curandi rationes a quibus desumantur.
58
Curandi rationes in comitiali morbo an exequi naleamus.
58
Cutini palpitationem pati.
87
Cruditatem jententiantes notae
35
Cruditas uitanda cum in omni morbo, tum uel maxime un comitiali.
62
D
Draco Hippocratis filius.
18
Detanira oe & Herculis fabuloe commentum.
53
Democritus philosophus ac medicus insignis.
1
Democriti de animi perturbationibus proeclarum dictum.
61
Democriti de V enere sentètia.
61
Democriti de quibusdam abditis remedijs sententia.
94
Desipientioe caussa ex astrorum motu.
18
Destillationú effectrix caussa.
30
Destillationes in quorum uentorum mutationibus fiant.
32
Diacantharidos medicaméti usus in comitiali malo abigèdo facto ab aliqua parte corporis.
96
Dialogorum loquacitas.
57
Dialogorum laus.
57
Dialectica an medicoe facultati descruiat.
1
Dialecticã sine medicinali arte plerunque obesse.
1
Dianacardor medicamentum comitialibus optimuns.
88. 89
Dicendi quodque genus suú habere modum.
57
Dici diuisio antiqua.
69
Dietetice quid fit.
62
Diuinum in morbis quid site Hippocrati.
5
Diuini morbi qui dicerentur.
4
Doloris caussoe quoe.
37
Drusus popularium Tribunorum clarissimus comitialis quomodo curatus.
95
E
Ebrictatem discutit brassica.
64
Eclegma Alexãdri comitialibus utile.
87
Eclegma ciusdé ez Poeonia ad cundem affectum.
89
Ec v a s i v quid Aristoteli.
16. 18
quid Diuo Hieronymo, quid Theodoro Gaze.
17
Ephtalthes morbus qui, et eius caussa.
14
Ephtalthes comitialis nuncius.
14
Ephialthis casus.
36
Aegyptium medicamentum comitioe libus utile.
88
Elaterium quion bilem purget, an ét pituitam a cerebro ducat.
90
Elaterium per mares trabendi methodus.
90
Elephantis iecur assum comitiales adiuuat.
95
Elephantisis herculeus morbus dictus quare.
3
Elixa, & assaqua ratione hymectare dicantur.
67
Elixa omnia comitialib noxia.
67
Empedocles philosophus ac medicus clarissimus.
1
Emphythi Hieroe descriptio, & usus.
80
Empyricorum quorundã impudentia.
2
Empyricorú rerum caussas ignorãtium errata.
1
Emprostotoni conuulsio quare difficile discutitur, uel non discutitur: comitiales contrafacile, & cito.
44
Ep i l h i a quid sit, & unde dicebatur antiquitus.
3
Ep i l h p g i c o i quid.
3
Ep i l h p g i x a uerbum.
3
Ep i l h i a m i c r a h s v o n u s i a
7
Ep i u u n e m a quid.
9
Epithymifacultas.
86
Equi an comitiales fiant.
33
Equorú lichenes, lac comitiales aditutant.
93
Erasistrati sectatorú de brassica sen tentia.
64
Erasistrati sententia de naturalibus balinets pro comitiali morbo abigendo.
97
Eryngifradix comitialib utilis.
95
Er r i n o n Comitialib benefaciès.
86
Actas quoe magis comitiali obnoxia
37.
Aetates omnes an comitiali malo sint obnoxioe.
27.28
Aetatis mutatio comitialem morbú finit.
51
Aethites lapis comitialib utilis.
89
Eurypus. Euboicus
11
Euripidis de Venere dictum.
61
Ev z o m a s o v quid.
97
Exhalationes in somno multoe, in ui gilia paucoe.
11
Ex a i j v p o i homines qui.
44
Exercitationis & ueris similitudo.
31.
Exercitationis in pleno corpore noxa.
59
Exercitationum usus.
60
Exercitónis proboe obitoe munus.
61
Exercitationts methodus.
60
Excrementa corporis quoe dicantur.
61
Eperientia & ratio inueniendorú medicamentorum instruméta.
1
F
Faba esitatoe noxa.
62
Fhalangtorum ictutotú uitiari corpus.
29
Fames cohibenda in comitiali morbo.
61
FFarina triticea uetus noxia quare.
65
Fasiani caro primi ordinis in coctione.
65
Flatuosi cibi comitialibus uitãdi.
64
Flatuum per sedem excretio puerorum comitialium medela.
81
Flauij Baptistoe lani laudes.
35.57
Franciscus Hunulphius iurisconsultus.
57
Franciscus Petrarcha comitialis, et melancholicus.
16
Febres diuersi generis quare fiant.
20
Febres quoedam longoe comitialem morbum terminant quare, & quomodo.
51
Febricitantes quare plurimum somniant turbulenta.
37
Fel Cameli] comutialibus subue-
 
Testudinú] nit.
93. 95
Feminas minus bominibus africt comutiali malo, & si, afficiantur, grauius agrotare.
30
Feminarum temperatum qualis.
31
Ferae caro ecdem serro, quo homo occisae comittalib auxiliatur
94
Fernclij sententia de comitialis morbi caussa: & eius improbatio.
12.14.
Ferni lij laus.
23
Faetus adhuc in utero existens comitialis.
28
Fhrenuts ex cubandi mó supino
60
Fibrinum coagulú comitialibus subuenit.
93
Fibrorum ingenium in praeripiendo comitialibus remedio.
93
Ficus arida comitialibus utilis.
64
Ficini erratum de comitialis sopore accessione peracta facto.
92
Philosophia quid sit.
7
Philosophia an medicinoe defer uiat.
7
Philosophos plurimos antiquos medicinae professores.
1
Fricandi tempus in adultioribus comitialibus.
86
Frictionion usus.
60. 61
Frictiones crudis infantibus, & alijs priusquam cruditas dissipata fuerit uitandae.
85
J o b o v quid Hippocrati.
17. 37
Phormio peripateticus qui, & eius de re militari coram Anntbale oratio.
34
Phormiones multi hodie.
34
Fulicoe crudum cor comitialibus subuenit.
34
Fulgura comitiales excitant accessiones.
60
Furoris caussa, & notae.
40
Fluxionis caussa quae.
49
Fructus qui noxij, & qui minus in comitiali morbo.
64
G
Gagatis lapidis odoratus comitiales parit accessiones.
81
Galbanum comitiales ab accessione liberat.
90. 96
Galenus summae uir authoritatis.
2
Galeni sententia de caussis comitialis mali.
13
Galeni sententiae declaratio de cerebri intemperie, quae non fit caussa comitialis mali.
14
Galeni & Auicennae differentia de loco, in quo comitialis morbus fie risolent, et concilium.
22
Galeni inconstantia in recensendis attoniti morbi casibus, & comitialis, & concilium.
23. 24
Galeni sententia de comitialis mali longitudine.
24
Galeni, Plinij, Razae dissidium de coturnicibus. 33. et Auicennae.
67
Galeni dissidium an comitialis affectus in paralysim definat, & concilium.
52
Galeni et Auicennae dissidium de columborum carne, & corum concilium.
65. 66
Galeni & Zoar sententia de animátium carnibus quanto tempore praemortuae esse debeant, priusquam esitentur.
68
Galeni & Actuarij sententia de cenae ac prandij quátitate.
68. 69
Galeni incostána de oxymelitis cópositione, & consiluam.
78
Galenus primus hoc nomé r u p i c o n inuenit.
79
Galeni dissidium de obstructione au ferenda a crassis léttsq; succis faecta & concilum.
79
Galeni Hierae usus, et descriptio.
80
Galeni experientia de paeonia collo suspésa in comitialibus pueris.
91
Galli gallinaceitestes conutiales adiuttant.
94
Gallinacei capi] primi ordinis in capulli] tone carnem habent ueluti & Gallinae.
65.
Gally Victoris doctrina, & eius in Mathematicis ingenij acumen, et exercitatio.
18
Gargarizatu quae prosint medicanéta comittalibus, & eorum methodus, & cathalogus.
87
Glans ex albo ueratro ad uomitum proliciendum comitialibus.
76
Grammatici comitialis exèplum.
7
Grauedines in ualde senibus non cócoqui.
29
Genitale semen uitiatum Podagrae caussa.
34
Genitale semen uitiatum comitialis mali caussa.
34
Genitale semé ab omni corporis parte procedere.
34
Genitalis seminis inuita excretio conutialis accessionis nota et cuius: & eius caussa.
46. 47
Gentilis Fulginatis laus.
9
Gestum in seena agere spectáte Roseto: proverb.
57
Gregorius Amianius medicus praeclarus.
56
Gubernator usu non eloquentia fieri folet.
57
Guis caro sexti ordinis in coctione.
66
H
Hebeni indicae decopctum comutialibus utile.
89
Haedi caro probatissima inter quadrupedes.
65
Hemicraniam calidam in senecta dissidium plerunque posse.
30
Haemorrhoidum suppressio comitiaelis mali caussa.
61
Herculis & Deianirae fabule commentum.
53
Herculeus morbus qui, & quare itadicatur.
3
Herculem ob iram Iunonis nouercae berculeo morbo captú fuisse qui dicant.
5
Hercules melancholicus, & surens.
16
Herculem ob surorem filios interemisse.
16
Herculem ab Anticyraeo melancholia curatum.
16
Hercules pictus tristis infaniae poeni tentia.
16
Herculem uaticinio eorú fuisse.
49
Herculis mors, & eius morbi.
53
Herculis morienits querela in Senecae Hercule oeteo.
54
Herculis ploratus in Sophoclis Trachinijs.
53
Herodotus author libri de ftatibus.
13
Hydropici comitiales icurabiles.
55
Hyeme pituita uiget quare.
67. 59
Hiera ex colocyntide comittalibus utilis.
80
Hiera, Ruffi, Iusti, Archigenis usus in comitialibus, & corum descrip
80
Hiera simplex Gal. quali stomacho uttlis.
97
Hierae descriptio in comitiali malo.
87
Hieramex colocynthide pueri non nisi momention ferunt.
86
Hilaritas comittales miseros reddit
Hippocratis cous, & cius laudes.
1
Hippocrates primus medicinam abstudio sapientioe separauit.
1
Hippocratis liber de sacro morbo, et quare illum seripsit.
3.5
Hippocratis de puerorum conuulsio ne sententia: & eius loci declaratio.
4
Hippocratis exéplion de uteri strãgulatu comitialis mali persumili.
8
Hippocratis locus Galeno declaratus.
16
Hippocratis sententia de comitialis morbi longitudine.
24
Hippocratis dissidium an iuuenes comitiales siant, & concilium.
28
Hippocratis & Pauli dissidium an decrepiti comitiales siant, & corian concilium.
30
Hippocratis loci declarati de corporis torpore, linguaeq; in continen tia in comitiali morbo.
39.40
Hippocratis in aphorismis locus declaratus.
73
Hippocratis locus alius declaratus.
74
Hipophaesthisuccus comitiales pur gat.
96
Hiposelinon comitialibus noxiú.
64
Hircimoniccur comitiales accessiones suscitat.
62.96
Hirudinum usus in comitiali malo ab aliqua corporis parte prouemente
98
Hysopi decocti usus probatissimus in comitiali morbo.
86.87
Homerus uetustissimus author.
5
Homeri de Bellerophonte sententia.
18
Homo uel solus uel maxime comitia lis sit.
29.32
Hominis saliua ieiuni in primisq; biliosi scorpioni uenenum.
21
Hominis iecur comitiales sanat.
94
Humi decubitus comitialis maliprae cedens caussa.
59
Humida qualitas ex suiratione nullum parit dolorem.
37
Humorum permixtio uarios producit morbos.
15
Humoris noxy natura, & locus in quo residet, perdiscendus.
97
I
IANI Fernelij sententia de comitialismali caussis 12. et cius improbatio.
14
Iani Baptistae Flauij laudes.
35.57
Ianus Baptista Thcodosius medicus clarissimus, & euis obscruatio.
33
Iani Baptistae Sichicaelij laus.
57
Iaspis digito gestatus comitiales adiuuat.
90
Ic J r e V quid sint.
98
U d r Y J b o V qui morbus.
21
Iccur humanú comitiales sanat.
94
Iccur palpitationem pati.
41
Ie r o V n o s o V qui morbus.
36
Illinctus ad comitiales.
88
Incubo qui morbus, & eius caussa.
13.36
Incubo quare nocte ingruat.
36
Incubonis caussa materialis.
36
Incubo ex supino cubandi modo.
60
Iinfantes comitiales quomodo et qui bus, & quando lauandi.
85
Infantes nuper editi quare non somnient.
37
Infantium comitiale malum insra no num mensem iudicari.
51
Infantes qui sunt Hippocrati.
28
Insomnia turbulenta quibus aetatibus plurinum siant.
78
Insomnia turbulenta comitialis accessionis proecedentes notae.
37
Intemperies frigida atque humida obliuionis in comitiali malo caussa.
37
Intestina uim etiam concoquendiha bere.
75
Intestina palpitationem pati.
41
Ira quid sit, & cius duplex notatio
38.
Ira comitialibus hominibus quare siat.
38
H r a c l e V y a r a . prouerb. Suidae di lucidatum.
53
Italicae balineae quae, et quot, & carian facultates.
99
Iudutales notae quae.
35
Iuglandes nuces, & earum facultates, & noxa.
64
Iulianij oxymelitis usus, & descriptio.
87
Iuméta comitialiter prolabi ex Rho dodendri cibo.
33
Iustihierae descriptio.
80
Iuuenes an comitiales siant.
28
Iuuentus quae aetas.
28
L
LACERTA uiridis comitiales ad iuuat.
94
Lactis improbi notae, & noxae.
85
Lapidis armenij usus in comitialibus.
92
Lapides abluendi methodus.
89
Laser comitiales adiuuat.
89
Laurae uirginis sacrae Diui Augustini Canonicorù familia comitiali malo affectae ob stomachi ni mium sensum exemplum.
41
Lapilli in hirundinum pullis dissectis reperti comitialibus utiles.
96
Lenimen in comitiali accessione, quid.
45
Lepidij usus in comitiali malo ab ali qua corporis parte facto.
97
Leporis coagulum pulmonesq; ad seruati comitiales adiuuant.
93
Leporis caput, cerebrum, caro tremulis subuenit.
66
Lethargus ex cubandi modo supino
60.
In Lethargo sanguis mittendus.
71
A e u c a n i h quid Homero.
82
Leoniceni Laus.
28
Leoniceni halucinatio.
28
Liber de Lumbricis aluum occupan tibus edilus inuito authore.
9
Liber de flatibus an sit Hippocratis.
10.13
Librum de comitiali morbo seribendi occasio.
3
In Libro de cõitiali morbo quo scribendi genere usus author.
3
Lingua incontinens quae sit, & dicatur, & eius incontinentiae caussa.
38
Lingua incontinens quare comitialibus fiat.
38. 39
Linguae neruorum anathomae.
38
Linguaen quare commordeant comitiales.
39
Linguae carnis substantia qualis.
39
Linguae magnitudinis ratio.
39
Linguae incontinentia melancholiá praenunciat.
34
Lien palpïtationem patitur.
41
Lienis palpitatio cuius comitialis mali differentia nota sit.
31
Lisandri Lacedaemonij morbus, & mors.
17. 53
Lixiuium pro comitialium capite abluendo.
88
Loci praecipitis conspectus comitiales suscitat accessiones.
57
Lotiones quando pueris comitialibus faciendae.
85. 86
Lothus comitiales adiuuat.
95
Ludibria noctis qui morbus.
14
Lumbrici intestinorum comitialis caussa.
9. 43
Luna fluite austro hebetior.
32
Lunam comitialis accessionis caussam esse ex Zoar sententia.
45
Lunaticus morbus qui.
4
Lupinos aqua maceratos dulcescere, Zenonis dictum.
68
M
MACROCEPHALI qui, & ubi le corum.
34
Magdalenae exemplum comitialis lege consortij a pedis pellice factae.
8
Maior morbus qui Celso.
4
Maluae decoctae succus comitiales adiuuat.
95
Mavñia quid.
16
Manus quare conuellantur in comitiali accessione.
44
Mater pucrorum qui morbus.
4
Materia frigida quibus concoquenda in comitiali malo.
77
Materiales comitialis morbi caussae quae.
30
Materia morborum quot & quibus modis auferatur.
70
Materia morborum quot modis retrocedat.
70
Mathia uirgo sacra e Diuae Clarae familia, melancholicha, et comitialis.
17
Matricis suffocatio comitiali conuulsioni persimilis Paulo quare.
8.9
Matricis suffocatio per circuitú mouetur.
8
Matricis praefocationis duplex differentia Auicennae, & eius locus declaratus.
8
Matronia ouis quae Zoar.
33
Maumethes Orientis rex comitialis, & eius commentum, & regni initium.
6
Medendi ratio duplex.
58
Medendi ratio naturae facilitatè sequi debet.
85
Medendi usus frequens multa docet
58
Medicus usu non eloquentia fieri solet.
57
Medici prudentiae propriú.
58.62
Medici munus esse, ciborum potuúque qualitates exacte cognoscere.
62
Medicis praeceptis quare aegroti iniquo animo pareaut.
2
Medica ars an uti debeat dialectica ac philosophia.
1
Medica ars philosophiae coniuncta omnes fere morbos depellit.
2
Medica ars rectissima, atque honestissima.
1
Medica artis initium.
1
Medica ars experimentis prinum orta.
1
Medica ars sapientiae pars olim.
1
Medica ars olim despecta quare.
2
Medicam artem ad omneis spectare, cáq; uitam iucundaml fieri.
2
Medicae artis usus ingens.
2
Medicinae fides adhibenda.
2
Medicus Hippocrataeus qualis.
1
Medici mullt olim.
1
Mediocorum philosophantium errata in corporibus curandis.
1
Medocorú imperitorú audacia.
35
Medici ex urbe expulsi olim quare
2.
Medicus circa quae uersetur.
2
Medici excellentis conditiones.
2
Medicamentorum inueniendorum instrumenta duo: & quis ea inueuit primus.
1
Medicamention purgans conuulsis pueris utile.
82
Medicamenta purgantia comitialibus idonea.
80.81
Medicamentú comitialib utile.
88
Medicamenta purgantia, & roborantia non recès parata, sed post mensem saltem, aut maius etiam tempus offerenda.
89
Medicaméta ualidiora leuibus com mixta mitescere.
85
Medicamento purgante in magnis morbis post uenae sectionem usu exigente utendum.
74
Medicamentum nullum adeo salubre, quin aliqua ex parte noxiú sit.
75
Medicamenta auribus indita, quae ratione cerebrum roborent.
85
Mediocritas aurea.
61
Melancholicae duo prima genera.
6
Melancholia praecordialis quae.
7
Melancholicus humor secúdus post pituitosum materialis comitialis morbi caussa.
10
Melancholici solitarij quare.
18
Melancholici plerunque comitiales quare, & quomodo.
16
Melancholiae notae timor & maestittia.
18
Melãcholia ex haemorrhoidum suppressione.
18
Melancholici quare plurimú somni ant turbulenta.
37
Melancholicus humor grauis.
38
Melancholici morbi futuri notae.
40
Melancholica praecordialis ex palpitationes praecordiorum, & lienis.
41
Melancholicae mentis commotiones prauae quare.
55
Melanthij usus pro naribus purgan dis Galéo familiarissimus.
89.90
Melanthinum unguentum balsami uices gerere.
88
Mellis rosacei in comitiali concoquendo morbo noxius usus.
38
Me r i c à medicamenta quae.
88
Maeroris in comitialibus caussa.
36
Merularum caro secundi ordinis in coctione.
66
Ad Memoriae iactur am medicamentum.
88
Mensa secunda noxia quare.
63
Mentham cerebro prodesse quo modo.
77.78
Menstruarum purgationú suppressio comitialis morbi caussa.
61
Menstruus mulieris sanguis comitia les adiuuat.
95
Mesuaeus quare sectionis uenae in comitiali morbo faciundae nõ me minit.
71
Metaphrenon quod.
82
Milui iecur comitiales adiuuat.
2
Morborum curatu contumacium caussas qui refunderent ad Deum.
2
Morbus nullus sacer.
2
Morbum nullum praecantaetionibus curari.
2
Morbus longus an acutus.
24
Morbus omnis an habeat initium & quomodo praecipiatur.
26
Morbi longi curatio instabilis quare.
58
Morbos sola uictus ratione rite seruata persaepe curari.
62
Morbos curandi primus scopus, secundus, & reliqui.
70
Morbo cuique magno sanguinis missio conuenit.
70
Morbi ex plenitudine quomodo & quibus fiant.
18
Morbi cõnutriti qui, & quo modo dissoluantur.
29
Morbos calidos in senectute plerun que dissolui.
29
Morbi quum per astaté magis grassentur, cur qui hyeme siunt, grauiores sint.
31
Ma r o q r s quid, & eius caussa.
36
Mortales quibus rebus homines sese esse cognoscant.
61
Mulieris uteri strangulatu, comitia líq; conuulsione laborãtis exemplum, atque eius curationis ratio.
8
Mulieres pauidae magis, quàm homines.
43
Muliebris natura qualis.
43
Musculos palpitationé perpeti.
41
Mustelae cerebrum, sanguis, uentriculus, testes, uulua, iecur sine felle, comittales adiuuant.
93
Muti cur siant comitiales dum conuelluntur.
46
N
Napy propria substantia cerebrum afficit.
63.64
Na r c e d i s quid graece.
92
Nardus gallica uemitum citat.
76
Naturae infirmitas lassitudinem, uoluptatesq; parit.
61
Ne o s quid significet.
28
Neotericorum rationes improbantium clysteres aeres in comitialibus.
73.74
Neotericorú improbata snia de spumae ortu inter comitialis conuul sionis initia & apparitione.
47
Nerui quare pauci stomachum pertingunt.
41
Neruorum resolutio succedens comitialem morbum terminat quare.
51
Neruorum temperamentum.
77
Nicearchus pictor Hercule pinxit tristem insaniae paenitentia.
16
Nu c t o p o r i a quid sint.
61
Nigri huumoris cõcoctio qualis.
66
Nomina quare non nisi post scptimum diem pueris imponebantur.
4
Notae comitialis morbi, & earum differentia.
35
Noui aliquid in re medica semper reperiri.
66
Nox inquieta comitialis conuulsionis praecedens nota.
40
Nox somni tempus.
40
Nux imprepsica, et eius facultas.
78
O
OBLIVIO comitialis morbi nota.
37
Obliuionis in comitiali morbo caussa.
37
Obliuio attoniti & Lethargie praecedens nota.
37
Obliuiscerentur quare quidã suorum nominum in pestilentia.
37
Obstructionis caussae.
9
Ocij incommoda.
60
Oculi cur uni maxime homini depra uentur.
29
Oculorum suffusionis caussae.
39
Oculi cur distorque antur in comitiali conuulsione.
44
Odores omnes ad aerem referri.
59
Odores cumboni, tum mali comitialis conuulsionis caussa, quare.
59
Oenanthariorú compositio, & usus in comitiali morbo.
89
Oenanthini usus multiplex.
89
Olei facultas ad uomitum ciendum, & aluum sollicitandam.
75
Ol i l a r i z i a quid.
61
Oi e i r o z o n o s quid.
40
Opistotoni conuulsio quare difficile, uel etiam non discutitur, ueluti comitialis.
44
Opobalsamú comitiales arguit.
96
Oribasij de iuuenum aetate sententia.
29
Organi usus in capitis frigidis affectibus.
78
Os comitialium puerörum conuulsorum quomodo apertum teneri debeat, et quare.
83
Ossa an palpitationem patiantur.
41
Ossifragi auis crematae cinis comitialibus subuenit.
94
Ossium combustorum omuium crematorum, atque in primus huma norú cinis comitiales adiuuat.
90
Oues an comitiales fiant.
32.67
Ouium comitialium cognitio.
33
Oxymeli comitialium potus, et eius parandi methodus.
68.77.78
Oxymeli neruis obesse.
77
Oxymeli medicamentum tantum, nocibus.
79
P
PALLOR in pueris conuulsionem praesagit.
38
Pallor faciei ob iracundiam quare fiat.
38
Pallor quem humorem prodit in corpore.
38
Palumbi caro tertij ordinis in coctione.
66
Palumbus quid sit.
66
Palumbi carnis usus in comitiali malo.
66
Palpitatio uentriculi comitialis ex stomacho sacti nota.
40
Palpitatio uentricul cuius facultatis imbecillitatem notet.
40
Palpitatio an stomachi, an uentriculi casus sit.
87
Palpitatiõis praecordiorú caussa.
41
Palpitatio quibus & quot corporis partibus fiat.
41
Panacis heraclae radices comitialibus utiles.
95
Panis optimi conditiones.
65
Papaureris heraclei semen comitialibus utile.
95
Pars corporis, in qua ucnenata materia dici resedit, quare a ueneno illo non inficiatur.
21
Partes supernas inferiores excedere magnitudine in prima aetate quare.
11
Passerum paruorum, & turriculorú caro secundi ordinis in coctione.
66
Passeres an comitiales.
33
Pa q o g n o m o n c a i notae.
35
Pauonis caro quarti ordinis in coctione.
66
Pauoris incommoda quanta & qualia.
43
Pauor quibus ex morbis hominibus ingruat.
43
Pauoris caussa in puerulis dormièti bus ex Aristotele.
37
Paulus Aegineta summus uir.
2
Paulus Aegin.locus declaratus de couulsione, morbóq; comitiali.
24
Pauli dissidium Hippocratis an decrepiti comitiales fiant, & corum concilium.
30
Pauli Aegin. mirus ordo in capite de morbo comitiali.
35
Plantago comittalibus utilis.
94
Platonis seribendi mos obsoletus.
57
Pecudum epotus sangùis comittalibus subuenit.
93
Pectoris nitijs amara utilia.
79
Pa d i w n n o s i m a qui morbus.
4
Pelops Galeni magister, & eius de tertia comitialis mali diffcertia sententia.
19
Poeonta comitialibus utilissima.
91.
Pe r i a p a medicamenta quae.
65
Perdicus caro primi ordinis in coctione.
66
Perniciosa sine signis Icuantia, lethae lia.
23
Pertinacia iuuantis malum per saepe corporis uincit.
89
Pes suderatus absque ulla praecedente caussa manifesta.
20
Pestem graecorum exercitum inuasisse obiram Apollinis, qui dicant.
6
Pestilentia a Thucidide descripta.
36
Petri Abani halucinatio in primum trigesimi secti problema Aristotelis.
17
Peucedani indicis nidor comitiales arguit.
92
Precãtationes nihil ad curãdos morbos facere.
2
Praecordiorum palpitatio comitialis morbi nota.
41
Praeseruandi ratio a comitiali malo.
58
In Praeseruatione quid agendum.
59
Pineae nuces, & eaeru qualitates.
64
Ppiperitis comitialibus utilis.
95
Pyrethri facultas, & usus in comitialibus.
82
Pisces comitialibus noxij.
63
Pythagoras philosophus, ac medicus.
1
Pituitosi cibi qui; & quando et quatenus sumendi.
64
Pythiae Apollinis responsum pro comitiali morbo abigendo.
92
Pitiuit am hyeme progigni.
67.59
Pituita grauis humor.
79
Pituitosi humoris concoctio, & purgatio.
70.81
Pituitae generationis modus ex Aristotele.
30
Pituita latius sumpta quid significet.
15
Pituita an in uentriculo progignatur.
15
Plinij sententia de coturnicum carne & eius cum Galeno, Raze, & Auicenna dissidium.
33.67
Y u d r a c i a quae pustulae.
89
Podagrae caussa una semen uitiatum.
34
Pompeius ne sui ipssuis comminis cebatur.
36
Pompeij exemplum, in quo omnes fere comitialis morbi notae spectabantur.
51
Pontani sententia de puerorum morbo comitiali falsa.
17
Populi nigrae semen comitialibus utile.
95
P o d o s quid Aristoteli.
11
P o d o s felleus a bile feruentissima non peruritur quare.
21
Portulaca comitialibus utilis.
95
De Potus ac cibirone quae & quot quaerantur.
62
Potus duplex i morbis differetia
68
Profectium tempore expleri.
81
Prognosticae notae quae, & quot.
35
Prorrhiticus liber cutus fucrit.
18
Psoram uniuersi corporis comitialé morbion terminare.
51
Psora curatu contumax.
53
Ptolemaei sententia de caussa morbi comitialis.
18
Puberes comitiales aetatis mutatione liberari.
51
Puellorum lactétium comitialium curatiua methodus.
81
Pueri comitialis melancholici tempe ramento curatiua methodus.
86
Pueri quare statim experrecti rauci siant.
85
Pueri quare expergefacti quae intueantur, fallantur.
85
Pueri quare expergefacti neq; clamare neque currere facile possunt.
85
Pueri comitiales intra septimum annum iudicantur.
51
Puerorum comitialium in accessione futura statim mores.
44
Puerorum morbus qui.
28. 38
Pueri quo tempore magis fiant comitiales.
28
Pueri quare comitiales plurimum fiant, ex Aristotele.
11
Pueri quales comitiali in primis morbo capiantur.
3
Puerilem aetatem m a n haud sane laborare.
17
Pulegij usus in capitis frigidis affectibus concoquendis.
95
Pulsuum ratio in comitiali cõuulsione.
50
Pustularum ex synapismo factarum curatio.
89
Pluuium tempus attonitos ac uertigines parere.
59
Plutarchi testimonium de capris comitialibus.
33
Pruna Syriaca, Hibericaq; quae, & corum usus.
64
Q
QVARTANA sebrium longissima.
51
Quartani circuitus caussa.
40
Quartana correptos cõuulsionibus non capi.
51
Quartana quam conuulsionem curet.
51
Quartana quod comitialis morbi genus curet.
52
Questionem de cena ac prandio uberius alibi tractari.
69
Quinque foly folia comitiales adiuuant.
95
Quinti Sereni de comitialis morbi caussa sententia
4
R
RADICVLA comitialibus noxia.
64
Rafanus comitialibus noxia.
64
Rationes curandi a quibus desumuntur.
58
R ationes curandi comitialem morbum quales, & an cas exequi ualcamus.
59
Ratio inueniendorum medicamentorum instrumentum.
1
Raucedines in senioribus non concoqui.
30
Razae dissidium, Plinij, Galeni, & Auicennae de coturnicibus.
33 67
Razae experientia & doctrina.
66
Razae disisidium, et Actuarij de cenae, ac prandij quantitate & cõcilium.
68
Razes quare sectionis uenae in comitiali morbo faciundae non meminit.
71
Regiones frigidae, & humidae comitialis mali pracedétes caussae.
59
Remediorum morbo cuipiam admouendorum scopi.
70. 71
Remediorum certa quantitas nequescribi, neque dicipotest; artificiosa tamen quadam coniectura acquiritur.
91
Remediorum, quae latenti quadam natura agunt, ad comitialeis affectus cathalogus.
91
Remedia abdita quorundam impudentium medicorum ridicula.
34
Renum dolor morbus longus.
24
Renum calidos affectus in senecta plerunque dissolui posse.
30
Repulsio cui comitialis mali differentiae sit ex usu.
77
Resolutos pyrethro iuuari.
92
Pu n e g c u t a quae sint, & quare comitialibus utilia.
77
Pu p l i c o n quid.
79
Rhododendron comitialem morbu iumentis parere.
33
Roris marini omnium generum semen comitialibus utile.
94
Russi Ephesit Hierae usus, descriptio, & de ca Scribonij sententia.
81. 90
Rugitus quid Auicennae in comitiali conuulsione.
45
Rutae syluestris decoctae succus comitiales adumat.
95
S
Sacer nullus morbus.
42
Sacer morbus unde dicatur.
3
Sacer pro magno graecis.
3
Sacer pro execrabili latinis.
3
Sacra ancora quae.
3
Sacrum mare quod.
3
Sacra domus quae.
3
Sacra nox quae.
3
Sacrum os quod.
3
Sacerrimus homo qui.
3
Sadoletus Cardinalis amphissimus, & eius scribendi mos.
57
Sagapenium comitiales adiuuat.
94
Sal purgatorius Actuarij, & eius usus, atque descriptio.
81
Salsa comitialibus utilia.
63
Saluiae usus in concoquendis capitis frigidis affectibus.
78
Samij lapidis ramenta comitialibus utilia.
92
Sanguinis missio in comitiali morbo an sit ex usu.
71
Sanguinis mittendi impedimeta.
71
Sangius an in omni morbo mittendus.
67
Sanguis humanus recens potus comitialibus subuenit.
94
Sanguinis nomine quae contineantur.
15
Sanguinis eruptiones, quae statis téporibus fiunt, siticulosae difficiles, ac exoluentes si sanguinem non effuderint, in comutialem morbum siniunt.
18
Sanguinis sputu morbus longus.
24
Scammomae facultas qualis, & an morbis frigidis sit ex usu.
72
Scammonã purgare comitiales.
95
Smaragdus collo suspensus comitiales adiuuat.
91
Spartiatarum mulierum mos in lauandis pueris.
81
Staphylini radix comitiales adiuuat.
94
Secantium medicamentorum, & abstergentium differentia.
79
Secantia medicameta qualia et qui bus utilia.
94
Secunda mensa semper inutilis.
64
Selinitis lapis suspensus comitialibus utilis.
92
Semen genitale cohibitum ueneni aemulum.
20
Senes qui sint Hippocrati.
27
Senes an comitiales siant.
29
Senes rarius iuuenib' aegrotare.
29
Senes delyros Annibali.
34
Sensus communis sedes.
21
Septemtrionalibus comitialis morb'quare non fiat.
33
Septum transuersum palpitationem pati.
41
Serapia adultioribus comitialib'idonea.
81
Serapium ex decocto betonicae, & eius parandi methodus.
82
Serapia quomodo, & quo tempore propinanda.
79
Sereni de comitiali morbo sententia.
4
Serpylli usus in concoquendis frigidis capitis affectibus.
78
Serum lactis comuiales purgat.
95
Sereatio spumans crassa multaq; comitialis morbi nota, & cuius generis morbi.
40
Sesamae granum comitiales adiuuat.
95
Seseleos fructus comitiales adiuuat.
95
Stecadis usus in concoquendis frigidis capitis affectibus.
78
Stellionis transinarini cinis comitialibus subuenit.
92
Stellioniun senectus comitialibus utilis.
92
Stercoris inuita egestio comitialis morbi nota: & eius caussa.
46
Sternutamenta an morbi comitialis initio fiant.
76. 77
Sternutamenta quando, & cu quibus, & quare citanda in Comitiali morbo.
81
Sternutamentum sacrum quare dictum.
6
Dum Sternutamus, quare saciem uelemus.
43
Dum Sternutamus, quare salutem inuicem imprecemur.
44
Sternutamentum & comitialis affines morbi.
6
Sicca oia uiridibus magis acria.
84
Sicca & calida edulia comitialibus utilia.
65
Sideratus pes absque ulla praecedente caussa, & euidente.
20
Scyllinum medicametum Galeni ad comitiales.
88
Scyllini oxyme litis usus in comitiali morbo.
79
S u m p a f e i a quid.
10
Synapisini usus, & compositio multiplex in comitiali malo turando.
91
Ex Synapi medicamenti usus in comitiali morbo ab aliqua corporis parte orto.
98
Syncope grauis ex concreto lacte in uentriculo.
20
In Syncopa cardiaca, quum magnus sit morbus, an mittendus sit sanguis.
71
S u n e d r e v o n t e s notae quae.
35
Singultus caussa.
19. 42
Sinochos febris an habeat principium.
26. 27
Sitis cohibeda in comitiali malo quare.
61
Scribonij largi de Ruffihiera sententia.
81
Smyrnium comitialibus noxiu.
64
Spirationis difficultas in comitiali facilior quam in attonito quare.
45. 46
Spirationis difficultas comitialem conuulsionem sequitur.
45
Socratis dictum de cibis, potibusq; suauioribus.
62
Sol flate austro hebetior quare.
32
In Sole mora comitialis mali caussa.
59
Solani radix comitialibus subuenit.
94
Somnus nimius malus.
60
Somnus quando utilis, et quãdo contra.
60
Somni intempestmi noxa.
60
Sommus a cibo quot horis differendus.
60
Somnus supinus nocentissimus.
60
Somnus & uenus nostrae mortalitatis indices.
61
Somni tempus nox.
40
Somni caussa ex Aristotele.
11
Somnus uencreus comitiales cõuulsiones praesagit.
40
Somnus comitiali malo persimilis Aristoteli.
11
Soporis catoches, et catalepsos morborum differentia.
22
Soporis caussa quae intemperies.
36
In Sopore morbo uox cur laeditur.
45. 46.
Soporis comitialis, & attoniti morborium differentia.
46
Sopor comitiales sequitur conuulsiones.
47. 48
Scorpij uenenum homini contra hominis saliua iciunt scor, pio.
21
Scorpionum ictu totum uitiari corpus.
19
Stomachus quid.
7
Stomachi in singultu motus persimilis cerebri conuulsioni.
19
Stomachi curatio in comitialib'
97
Stomachi biliosi et curatio in comitialibus.
97
Stomacho pouitosi curatio in comitialibus.
97
Stomacho pituitosiori quae balineae naturales sunt ex usu.
98
Stomachi palpitatio comitialis mali lege consortij a stomacho facti nota.
41
Stomachi tumultus comitialis mali a stomacho facti lege consortij nota.
41
Stomachi erosio comitialis mali le ge consortij a uentriculo factinota.
40 41
Stomachi erosionis caussa.
41
Stomachi sensus uigens quot pariat morbos.
41
Suauia omnia edulia cur uitãda.
62
Sudorem sebrium initio leuiter ciendum.
76
Suffimenta ad cerebri comitialis roborationem.
88
Suffusionis oculorum caussa.
39
Sulphuris nidor comitiales arguit.
96
Suidae halucinatio in Prouerb. Herculea scabies.
53
Sus mineruam docet. Prouerb.
57
Suum testes comitialibus utiles.
92
Spuma oris comitialis conuulsionis nota.
46
Spumae generationis modus.
46
Stuporis caussa quae inteperies.
37
Stuporis in comitialibus caussa.
39
Stupor alicuius partis corporis melancholiam praesagit.
40
Struthocameli caro quinti ordinis in coctione.
66
T
Tabes ex sanguinis suppressione, qui ac pubnonem statis quibusdã temporibus sluere solebat.
18
Tapsia medicamentum quod, et eius usus ad comutiales ab aliqu: corperis parte nato; affectus.
97
Ta r quae.
97
Tragorig un usus in concoquentis frigidis capius tibus.
83
Temperamentum cutusque popriucognitu difficillimum.
58
Temperamentum comitiali morbo magis obnoxium quod.
30
Tempora comitalis morbi quomodo cognoscantur.
31
Temulenti quare plurimum somniãt turbulenta.
37
Te n o n t e s nerui qui.
83
Theodori Gazae halucinatio.
4
Theodori Gazae laus.
17
Theriaces usus antiquae ad comitiales.
88
Thessaliorum idest imperitorum medicorum ortus.
2
Thessalus Hippocratis silius.
18
Testudinis terrestris sanguis comitialibus subuenit.
92
Tetani conuulsio quare difficile uincitur, cõtra comitialis facile.
44
Timonactis filii comitialis exemplum.
7. 8
Thymiodor comitiales ab accessione liberat.
87
Trisolij acuti semen, & folia comitialibus utilia.
95
Tonitrua comittales excitant accessiones.
60
Topica medicamenta quae, & corum comitiali morbo usus.
88
Thucydidis de pesulentta quadam sententia.
36
Turdorum carotertij in coctione ordinis.
65
Turturis caro tertij in coctione ordinis.
66
V
Vacuatio corporis uniuersi quotuplex.
71
Veneris cohibitio consuctae comitialis mali caussa.
61
Veneris nimiae incommoda.
61
Veneris usus quos morbos curare dicatur.
61
Veneris usus paruus comitialis morbus.
61
Venus et somnus nostrae mortalitatis indices.
61
Venus nutricis nocentissima pueris lactentibus.
84
Venenu an humano in corpore progigni ualeat.
20
Venenum in corpore genitum humano, quare nõ illico ut genitum est, hominem perdit.
20
Venena quaedam lethalia reperiri, & componi a malificis quibusdã hominibus, quae temporis quodã interuallo hominem perimut.
21
Veneni differentia canis rabidi, & animalium, quae ictu morsu ue uirus ciaculantur.
21
Venenum quod uni alteri alimentum.
21
Ventorum in mutationibus comitialem fieri morbum.
32
Venti ualidissumi qui.
32
Vétus omnis ualidus comitialis morbi caussa praecedens.
59
Ventriculus quattuor horis in gestu cibum coquere assolet.
69
Ventriculi fluctuationis caussa.
41
Ventriculi fluctuatio comittalis morbi caussa.
41
Ventriculum palpitationem pati.
41
Veratru albu quibus uoxiu.
75. 76
Veratrum ubi locorum tutius desumatur.
95
Veratrum album, & nigrum comitiales purgat.
95
Verbenaca comitiales adiuuat. 78 89.
95
Vere humores diffundi.
59
Ver comitialis morbi serax quare, quum sit temper atisimum.
31
Veris & exercitationis similitudo.
31. 32
Vergilij de Ephialthe sententia & Carmen.
14
Vermes e capite gregalis caprae comitialibus utiles.
92
Vertigo an idem morbus, qui & comitialis.
24
Vertigo paruus comitialis morbus.
24. 36
Vertigo hycmalis morbus.
31. 59
Vertigo comitialis morbi praenuncia, & Attoniti.
32. 35. 59
Vertiginis futurae notae.
39. 59
Vertigines ex aquae fluentis conspectu.
60
Veternus communis sensus affectus proprius.
22
Veterni, & soporis differentia.
47
Vettonica comitiales adiuuat.
95
Victus ratio in comitiali malo qualis.
62. 67
Victus ratio quibus praescripta sit.
63.
Victus rationis praecipiendae summae difficultas.
62
Victus rationis probe seruatae usus ingens.
62
Vigilia cõmunis sensus affectus proprius.
22
Vigiliae nimiae incommoda.
59
Vinum in praeseruatione a comitiali morbo quale.
68
Vini moderate epoti usus inges.
68
Vinum omne somnum conciliat.
68
Vinum comitialibus noxiu.
64. 44
Vinum nutricibus modice gustandum.
85
Vincentius Fraciscucius iurisconsultus, & Mathematicus clarissimus
18. 57
Vincentius Thomasimius uir doctus
57.
Viola purpurea comitiales adiuuat
95.
Viscum quercinu comitialibus subuenit.
92
Vita anteacta in quo consistat.
58
Vitis albaeradix comitiales adiuuant.
91
Vitis nigrae caules comitiales adiuuant.
91
Vitiligo ex lethalibus morbis facta
53.
Vitiligo in capite nascens comitialé morbum terminat. 51. quomodo, & quare.
53
Vituli marini coagulum comitialibus prodest.
93
Viuerre usus ad comitiales.
93
Vocis tardiatis in comitialibus causa.
93
Vocis impotentia in comitiali cõuulsione quae.
45
Vox quare in comitiali conuulsione laedatur.
45
Vomitus bilioso stomacho an sit ex usu, & quomodo.
97
Vomitui figura aptissima.
81
Vomitum citandi cum ueratro methodus.
75. 76
Vomitus utilitas.
74. 75
Vomitus, si expedit, citandus in comitiali malo ante sanguinis missionem.
72
Vulturini pulli cor comitialibus utile.
94
Vulturis cor, cerebrum, iecur comitiales adiuuat.
94
Vultur fatiatus humano cadauere comitiales adiuuat.
94
Vrinae sublimamentum uitreum comitialis morbia pituita factinota.
40
Vrinae inuita excretio comitialis decessionis nota & eius caussa.
46. 47
Vrina in febrium initio leuiter cienda.
76
Vrsini testes ex equino lacte comitialibus presunt.
93
Vsus frequens magistrorum praecepta superat.
58
Vteri strangulatus origo, casus, caussae.
20
In Vtero progigni posse materiam ueneni aemulam.
20
Vterus palpitationem patitur.
41
X
XERIA medicamenta quae, et corum in comitiali malo usus.
89
Xilobalsami semen comittalibus utile.
95
Z
ZENONIS dictum de uini usu.
68
Zoar sententia de caussis comitialis accessionis.
42
Zoar sententia de caprarum, ouitanq; comitiali morbo.
33
Zoar sententia de capitis ustione.
91.
Zoar & Galeni dissidium de animãtium carnibus, quanto scilaect tepore, praemoriuae esse debeant, prinsquam esitentur.
68
Zoar diligentia, obseruanti & experientia.
65. 66
Zoar & Auicennae dissidium de calido pane esitando.
65
FINIS.