CONSVLTATIONVM,
ET RESPONSORVM
MEDICINALIVM
Quae in hoc primo uolumine continentur.
De capitis destillatione, & sputo purulento, pro Reu. praefecto monachorum Sancti Ioannis Colauitae. Consultatio prima.
1
De morbo comitiali, pro perillustri Comite Georgio Cacciaguerra Consult. 2.
11
De capitis dolore graui, & contumaci, pro perillustri
 
D. Thoma Cospio senatore praeclarissimo, Cons. 3.
13
De sanguinis è naribus quotannis eruptione, pro illustrissimo, ac Reuerendissimo D. Cardinali Iustiniano. Cansult. 4.
18
De artuum dolore, pro nobilissimo iuuene Mediolanensi. Consult. 5.
23
De catarrho, & Tussi, pro illustri D. Ioanne setiro equite Piloreio. Consult. 6.
26
De Vesicae lithyasi, & vlcere, pro Excellentissimo Iurisperito D. Ioanne Dominico Guelsio. Consult. 7.
29
De Renum lithyasi, pro admodum Reuer. Patre Illuminato ord. minoris cappuccinorum concienatore celeberrimo. Consult. 8.
33
De capitis destillatione, & ventriculi imbecillitate, pro nobilissimo quodam iuuene Florentino. Cons. 9.
36
De coexendium vtriusq; lateris luxatione, Pro Illustrissima iuuencula D. Constantia de Ballionis. Consult. 10.
42
De Hypochondrij dextri tumore renitente, ad Ioannem Barusium Medicum clarissimum. Cousult. 11,
 
De destillatione, pro Illustrissimo, ac Reuerendissimo Cardinali Sanctorum quatuor. Consult. 12.
53
De Nephriticis doloribus ex interuallis, ac acerbè cruciantibus, pro admodum perillustri, & Reuerendissimo D. Bernardino Morra Episcopo. Consult. 13.
59
De frigido dexterae Mammae tumore, pro nobilissima quadam muliere Narniensi. Consult. 14.
68
De oculi sinistri lachryma inuoluntaria, pro Illust. ac Reuerendissimo D. Angelo Martano Spoletano. Consult. 15.
74
De pustulis Menti, Colli, & aliarum partium. De renum dolore, & de gonorrhea pro Illustrissimo, atq; admodum Reuerendo D. Abbate Riario Consult. 16.
76
De calculo renum, pro Perillustri, ac Reuerendissimo D. Iustiniano Orsino. Consult. 17.
79
De capitis destillatione, spirandi diffucultate, inappetentia, & auersione cibi, vrinae diffucultate, & cachexiae principio, pro Illustriss. & Reuerendiss. Cardinali Paleotto, ad Perillustrem, & excellentissimum D. Hieronymum Mercurialem Archiatrum dignissimum. 18,
84
Eiusdem Hieronymi Mercurialis ad Perillustrem & Excellentissimum Ioanne Zecchium. Responsio.
94
Pro Illustrissimo, & Reuerendissimo Cardinali Bernerio Episcopo, & Principe Asculano tuberculo in capitis dextera parte supra musculum temporalem, & destillatione in asperam arteriam laborante, ad Paulum Crassum Medicum. Consult. 19.
100
De Hypochondrij dextri tumore renitente cum febre putrida, & continua, pro admodum Illustri, ac Reuerendiss. Episcopo Sadoleto. Consult. 20.
105
De ventriculi calore violato, tarda, deprauataq; coctione, Hypochondriorum obstructionibus cum febre continua, & lenta, capitis in sedes subiectas destillatione; vigilijs, & cachexia pro admodum Reuerendo D. Albano de Villagomes Hispano nobilissimo. Consult. 21.
115
De febre putrida, diuturna, & contumaci; capitis destillatione, & ventriculi imbecillitate, pro Perillustri D. Isabella de Mignanellis nobili Romana. Consult. 22.
124
De capitis destillatione ab ineunte aetate, atq; angina ex interuallis repetente, pro Illustrissimo D. Ioanne Baptista de Mattheis. Cons. 23.
130
De renum calculis excludendis, pro perillustri, ac Reuerendissimo D. Bernardino Morra. Consult. 24.
136
De assidua destillatione, graui capitis dolore, vigilis, ac doloribus, modo ad humeros, modo ad vniuersas corporis partes uergentibus, pro admodom Reuerendo Patre Nicolao Orlandino Iesuita. Cons. 25.
140
De febre continua acuta cum capitis fluxione, & spirandi difficultate, pro illustrissima D. Marchesia Rangona. Consult. 26.
143
De imminuta oculi sinistri visione, pro Perillustrj, ac admodum Reuerendo Patre Bartholomeo Blondo. Consult. 27.
166
De capitis destillatione cum tuscicula quadam, iugiterq; de febre ad hecticam tendente, cum virium motricum imbecillitate, & corporis summa macie, pro perillustri D. Lisa de Boncompagnis. Rom. Cons. 28.
175
De cordis motu concitato, quem impropriè palpitationem vocant, pro Illustrissimo D. Fabio Vrsino. Consult. 29.
182
De lapide vreteris sinistri capiti tenaciter infixo, pro perillustri. D. Septimia Cincia nobili Romana. Consult. 30.
187
De vesicae calculo, pro Illustrissimo, ac Reuerendissimo Cardinali Terranoua. Consult. 31.
192
De tumore praeter naturam insigni, pro nobilissimo iuuene quodam Germa no. Consult. 32.
195
De vulnere ex morsu viperae, pro D. Francisco Saluio pharmacopola. Consultatio. 33.
198
De sanguinis per os profusione, pro perillustri D. polisena Siluestria à Montealto. Consult.
201
De muliebri profiuuio, pro nobilissima matrona Romana. Consult. 35.
204
De dentium dolore pro Illustrissimo, atq; admodum Reuerendo. D. Abbate Reario. Consult. 36.
207
De calculi renum, & vesicae suspicione, pro perillustri D. Horatio Spada Brixelliensi. Consult. 37.
209
De Asthmate, pro Reuerondo D. Francisco Nuncio Romano. Cons. 38.
220
De vteri hydrope, & hypochondriaca affectione, pro perillustri, & nobilissima D. Violante Corsa, Ad Gregorium Ardizzonum, & Gabrielem Baldesanum Medicos clarissimos. Consult. 39.
224
De cancro dextram mammam exercente, pro nobilissima muliere. Consult. 40.
228
De capitis destillatione, epiphora, tussicula, ac febre ex interuallis repetente, pro perillustri adolescentulo D. Ioanne Philippo de Serlupis. Consult. 41.
232
De incubo, ac de virilitate laesa, pro Illustrissimo iuuene quodam Romano. Consult. 42.
237
De graui auditione auris sinistrae, & dolore dextri lateris coxendico, pro admodum Reuer. Patre ordinis Teatinorum. Consul. 43.
243
De Epilepsia, pro Reuerendiss. D. Antonio Meliorio Episcopo Sancti Marci. Consultatio. 44.
246
De Asthmate, & Orthopnae, pro Illustrissimo, & Reuerendissimo Cardinale Carafa. Consult. 45.
250
De febre continua cum saeuissmis symptomatis, pro nobilissimo puerulo de Torres. Consult. 46.
255
De febre putrida continua, ac mali moris, pro D. Aldragheto Desiderio nobili bononiensi. Consult. 47.
259
De abdominis tumore praeter naturam, pro D. Viperesco de Vipereschis nobili Romano. consult. 48.
270
De tumore laxo in humero sinistro, pro D. Onostrio Vellio. consult. 49
276
De Nephritico dolore, pro D. caesare de Molara nobili Romano. Consult. 50.
279
De capitis dolore antiquo, pro perillustri D. Camilla Bellarmina à Monte Politiano. Consult. 51.
284
De capitis fluxione, vocis raucedine, tussi, spirandi difficultate, vigilijs immodicis, inappetentia, febre lenta, continuaq; virum omnium imbecillitate cum totius corporis summa macie, pro perillustri D. Constantia Glorieria nobili Romana. Consult. 52.
289
De spirandi difficultate ex interuallis suborta, pro Illustrissimo D. Bonifacio Caietano Abbate dignissimo. Consult. 53.
294
De stomachi dolore statis temporibus repetente, pro perillustri, ac Reuerendiss. Abbate quodam Perusino. Consult. 54,
304
De laesa videndi actione, pro perillustri, & nobiliss. D. Carolo Piccardo Gallo vicecomite. Consult. 55.
305
De capitis dolore, ac de laesa visione, pro admodum Reuerendo Patre Bartholomaeo Blondo. Consult. altera 56.
309
De surditate auris sinistrae, pro Illustrissimo, ac Reuerendissimo Cardinali Sarnano. Consult. 57.
316
De colli veficae sectione ad tollendos dolores lithyasi laborantes in reddenda vrina crudeliter excruciantes, pro perillustri D. Iacobo Maria Campanacio Illustrissimi Senatus Bononiensis à secretis maiore Cancellario, ad excellentissimum D. Flaminium Rotam Medicum celeberrimum Consult. 58.
318
De insigni gulae dolore, ob deuoratam spinam, pro perillustri, ac Reuérendiss. D. Io. Baptista Riccio. Consult. 59.
325
De vlcere decolori, & duro, pro Domino Folcherio iuuene Germano nobilissimo. Consult. 60.
326
De cordis molesta in somno oppressione, pro Excellenti D. Lucio de Rubeis. Consult. 61.
327
De auris dextrae vehementi dolore ex interuallis repetente, pro D. Carolo Armacioto nobili Bononiensi. Consult. 62.
330
De hydrocele, pro puerulo quodam de Alberinis nobili Romano. Consult. 63.
332
De insigni capitis tumore praeter naturam, pro nuper nato infantulo de serlupis nobili Romano. Consult. 64.
334
De veneni epoti suspicione, pro iuuene nobilissimo Germano. Cons. 65.
336
De varijs, grauissimisq; symptomatis ab esu fungorum subortis, pro perillustri D. Marco Antonio Maximo nobilissimo Romano. Cons. 66.
338
De suspecta sterilitate; pro nobilissima muliere Romana. Cons. 67.
341
De secunda derelicta, pro Illustrissima D. Marchesia Reani. Cons. 68.
345
De ophtalmia, pro perillustri D. Valentino Sfortia Perusino. Cons. 69.
347
De strumis in vtraq; ceruicis parte, pro nobilissima puella Romana. Consult. 70
349
De ventriculi imbecillitate, motibus quibusdam conuulforijs, & anxietate ab assumpto cibo, ad Excellentissimum Monticellum medicum. Consult. 71.
351
De capitis Fluxione, de vigilijs immodicis, molestis insomnijs, ventriculi languore, vnde acidae eructuationes. Aluo pigra, atq; corporis totius extenuatione, imbecillitateq; pro Illustrissimo, & Reuerendissimo Cardinali Pepulo. Consult. 72.
354
De neruorum diuturno affectu, ad perillustrem, & excellentissimum Dominum Guarinonium S. C. M. Medicum primarium Cansult. 73.
368
De Asthmate, pro nobilissima Matrona Anconitana. Consult. 74.
370
De mentis torpore, memoria labente, linguae paralysi, orisq; tortura, pro illustrissimo, ac Reuerendissimo Cardinali Taruggio. Consult. 75.
372
De morbo gallico. pro nobilissimo iuuene quodam Hispano. Cons. 76.
377
De hydrope, pro D. Io. Paulo Aquilano. Consult. 77.
382
De Gonorrhaea, pro nobilissima quadam muliere Romana. 78.
386
De impetigine circa faciem, pro nobilissimo iuuene Mediolanensi. Consolt. 79.
391
De affectu melancholico, & inappetentia, pro Illustrissima D. Gentili Iustiniana de Monaldeschis. Consult. 80.
394
De capitis diuturno dolore cum grauitatis sensu, De hypochondrij sinistri dolore acerbissimo ex interuallis repetente, atq; de immodicis vigilijs, pro perillustri, & nobilissima D. Angela Spata Todina. Consult. 81.
399
De febre tertiana notha duplici, cum capitis dolore assidue, pro perillustri D. Nicolao Iacoaccio nobilissimo Romano. Consult. 82.
404
De virilitate laela, pro nobili quodam iuuene Ferrariensi. Consult. 83.
407
De triplici melancholico affectu, pro perillustri, & admodum Reuerendo Abbate quodam Parmensi. Consult. 84.
409
De nobili muliere Maceratensi pluries abortiente. Consult. 85.
416
De Dysuria, & stranguria, pro D. Cinthia Gratiana Spoletina. Cons. 86.
424
De cibi inappetentia, immodicis vigilijs, & lenta quadam febricula, pro nobilissima D. Anna de Riccis Cincia. Consult. 87.
428
De visus hebetudine secundum alterum duntaxat oculum, atq; de visione deprauata vtriusq; oculi; pro nobilissimo, & Reuerendo Patre è Societate Iesu. Consult. 88.
430
De febre tertianà duplicì no exquisita, pro Magnifica D. Olympia de vanninis. Consult. 89.
436
De capitis dolore interuallato, spirandi difficultate, tusci sicca, sitì assidua, ventriculì imbecillitate, lienis tumore, macie, lenta febricula, cum grauidationis suspicione, pro Magnifica D. Lauinia Bonalingua De Cicolinis Todina. Consult. 90.
441
De epilepsia, pro Magnifica D. Bernardina de Duratis. Consult. 91.
444
De destillatione, vocis raucedine, spirandi difficultate, Tussi humida, Thoracis dolore, febricula lenta, & assidua, ac sanguinis sputo, pro illustri D. Hortensia de Rubeis nobili Romana. Consult. 92.
448
De abortu statis temporibus succedente, pro Illustrissima matrona Romana. Consultatio. 93.
450
De visione diminuta, pro D. Curtio Vicinio Neapolitano. Consult. 94.
455
De vertigine, pro D. Angelo Mariano Lucensi. Consult. 95.
458
De muliebri profluuio pro perillustri, & nobilissima matrona. Cons. 96.
462
De ventriculi, & hypochondriorum dolore, pro D. Tarquinio Aquilano. Consult. 97.
466
De eapitis dolore ex interuallis repetente, pro D. Io. baptista Boccabello nobili Romano. Cons. 98.
468
De dolore diuturno sinistram scapulam occupante, pro perillustri D. Camillo Pauesio Sauonensi barone nobilissimo. Consult. 99.
469
De febre maligna, pro perillustri, & Reuerendissimo D. Paulo Sanuitali Episcopo Spoletano. Consult. 100.
 
De pulsibus breuis methodus
477
De pulíuum differentijs.
477
De eorundem aequalitate, & inaequalitate, ac de ordine, & ordinis perturbatione
480
De pulsuum causis, & indicijs generatim.
481
De diuersorum pulsuum citra morbum causis, & indicijs speciatim magis
483
De pulsibus varijs diuersas sequentibus aetates
483
De causis pulsus necessariò commutantibus
484
Qui pulsus singulis regionibus, & statibus sint familiares
485
De pulsibus virorum
486
Graciles qui pulsus comitentur.
488
Ascititij habitus, & temperamenti pulsus.
488
De pulsuum, qui in laborante homine obseruantur causis, & significationibus
489
Animi pathemata, quos pulsus efficiant.
489
De alijs praeter uaturam alterandorum pulsuum, causis speciatim in gratiam exempli.
493
Pulsuum obseruandorum internoscendorumq; ratio
498