Rubricoe primi tractatus, De primis virtutibis me dicinarù, Cuius tria sunt capitula.
 
Rubricoe primi capituli, De temperatis vel quasit temperatis.
 
Temperata, vel quasi temperata in oibus qualitatis.
folio. 1
Temperata in qualitatibus actiuis.
folio. 1
Temperata in qualitatibus passiuis.
folio. 1
Rubricoe secundu capituli, De medicinis distemperatis in vna qualitate.
 
De calidis.
folio 1
De frigidis.
2
De siccis.
3
De humidis.
3
De partim calidis, & partim frigidis.
3
De partim ficcis, & partim humidis.
3
Rubricoe capituli, De medicinis distemperatis in duabus qualitatibus.
 
Calide & ficcæ medicinæ.
fol. 3
Calidæ & humidæ medicinæ.
6
Frigidæ & siccæ.
6
Frigide & humidæ.
7
Rubircoe secundi tractatus. De secundis virtutibus.
 
Medicinæ diuersarum partium, & virtutum.
folio. 8
Subtiliatiua, extenuatiua, desiccatiua, & consumptiua.
8
Resolutiua, diffolutiua, arefactiua, diaphoretica.
9
Abstersiua, mundificatiua, lauatiua, & elimatiua.
10
Exasperatiua.
11
Lenitiua, applanatiua.
11
Aperitiua, disgregatiua.
11
Aperitiua orificiorú venarú.
12
Mollificatiua, relaxatiua.
12
Maturatiua, digestiua.
12
Penctratiua.
12
Incifiua.
12
Attractiua.
13
Attractiua exterius & a profundo.
13
Mordificatina, & pungitiua, adustiua, lubrificantia, caustica.
13
Vlecratiua, excoriatiua, putrefactiua.
14
Corrosiua.
14
Carnis superflue diminutiua & ablatiua.
14
Confortatiua, fortificatiua, & coseruatiua corporis & membrorum.
14
Aggregatiua, cotractiua, restringentia.
14
Repercussiua, prohibitiua fluxus ad membrà.
14
Inspissatiua, depressatiua, induratiua, ingrossatiua.
14
Narcotica stup efactiua.
14
Styptica, retentiua, constrictiua.
14
Constrictiua orificiorum venarum.
15
Costrictiua sanguis vncunq ;.
16
Constrictiua sanguinis ex vulnere.
16
Oppilatiua.
16
Oppilatiua pororum.
17
Exoppilatiua pororu oppilatio nibus, & corum ægritudinibus conferentia.
17
Diuretica.
17
Glutinatiua, consolidatiua, & in carnatiua.
17
Cicatrizantica.
17
Vetositatu gnatiua, inflatiua.
17
Inflatiua corporis exterius.
17
Ventositatu expulsrua, carminatiua resolutiua inflationum.
17
Doloris sedatiua & mitigatiua.
18
Doloris inductiua & commotiua.
18
Doloribus ex caliditate.
18
Doloribus ex frigiditate & aq.
18
Dolori ex phlegmate.
18
Dolori ex melancholia.
19
Dolori vlceroso.
19
Dissoluentia coagulata.
19
Rubricoe tertij tractatus, De tertijs virtutibus medici= narum in particulari= bus oegritudinibus à capite vsque ad pedes. Cuius sunt vigin tidus cæpitula.
 
Rubricoe primi capituli, De dispositionibus capitis.
 
Consortatiua, & conferentia capiti & cerebro.
folio. 19
Nocentia capiti & cerebro.
19
De ægritudinibus capitis & cerebri.
19
Cotusionibus capitis & ossiumcius.
19
Separation & eleuationi cutis ab osse capitis.
19
Fracturis capitis & ossiu eius.
19
Vulneribus capitis.
19
Vlceribus capitis.
19
Tumori capitis & ceruicis.
20
Bothor & pustulis capitis.
20
Duricieb. capitis & cerebri.
20
Prurigni capitis.
20
Acoris capitis.
20
Defendentia caput ab estu.
2
Adustioni & calori capitis ab extra.
20
Adustioni & inflammationi capitis & cerebri.
20
Frigiditati, & ægritudinibus frigidis capitis & cerebri.
20
Rheumatismo capitis.
20
Hunidatati capitis & cerebri.
20
Humectantia capur & cerebrum.
20
Cerebrum replentia & augentia.
20
Mundificantia & purgantia caput cerebrum.
20
Humoribus eggregatis in capite.
21
Impedientia fumositates ascendentes ad caput.
21
Verositati capitis & cerebri.
21
Inducentia sodam, grauitatem, & Dolorem capitis & cerebri.
21
Sode cephalee hemicranie grauitati. & dolori capitis cerebri, ceruicis, & cranij.
21
Dolori capitis ex sole.
23
Dolori capitis ex febre.
23
Sodæ ex percussione vel casit
folio 23
Dolori capitis ex crapula.
23
Somnum inducentia, & subeth
folio 23
Impedienti somnu & subeth, & vigilias inducentia.
24
Somnia mala causantia.
24
Impedientia somnia mala.
24
Somnia inducentia vera.
24
Memoriam augetia, & obliuioni conferentia.
24
Acuantia, et augentia intellectú, ingenium, memoriam, & Iensus.
24
Mundificantia sensus et membra sensuum.
24
Nocentia intellectui & sensui, & perturbantia mentem.
24
Corrumpentia sensus, et nocentia eis.
24
Auferentia sensum.
25
Permistionem rationis, et alienationem inducentia.
24
Mentecaptis, desipientie aieancioni, et permistioi sensus.
25
Melancholie, melancholicis, & ogitudinibus melancholie.
25
Maniam & insaniam causantia.
25
Manie, et insanientibus, et demoniacis.
25
Amori.
25
Solicitudini.
25
Inducentia solicitudinem, ettimores.
25
Timori & ægritudinib' ei'.
25
Timori et pauori infantiú.
26
Ad alguesgues.
26
Apostematibuscapitis et cerebri.
26
Carabito apostemati calido capitis et cerbri.
26
Phrenesi.
26
Lethargo.
26
Inducentia lethargum.
26
Vertigini et tenebrositati.
26
Vertigini ex causa stomachi.
27
Inducentia verriginem.
27
Scotomie.
27
Inducentia scotomiam.
27
Oppilationibus cerebri.
27
Incubo, et suppressionibus noocturnis.
27
Obmutescentibus.
27
Apoplexiæ.
27
Causantia apoplexiam.
27
Excirantia et inducentia epilepsiam.
27
Epilepsie, caducis lunaticis, & comitiali morbo secundum plurimum.
27
Puerorum epílepsie.
29
Amiosioni sensus et motus.
29
Rubricoe secundu, capituli tractus tertü, De dispositionibus neruorum.
 
Paralysim inducentia. folio
29
Paralysi et tremori conferentia.
29
Præseruantia a paralysi.
30
Torturæ.
30
Prohibentia Ipasmum.
30
Spasmo.
30
Tetano.
30
Mouentia spasmum, eiq ; nocentia.
30
Srupori, torpori, et congelationi.
30
Rubricoe capituli tertij tractus, De dispositionibus oculorum.
 
Oculis conferentia, et visui, ipfosq ; cófortantia et conseruantia. folio
30
Visumacuentia, et fortificantia debilem.
31
Abstergentia oculos et visú.
32
Obscuritati, tenbrositati, caligini, et panno oculorum.
32
Mundificantia, purgantia oculos et instrumenta visus.
33
Nocentia oculis, et visum debilitantia, et obscurantia.
33
Passionibus et turbaribibus oculorum conferentia.
33
Humiditati, et mollificatiói oculorum.
34
Rheumara prohibentia, et materias ab oculis abscindentia, quas antiqui epiphoras dicunt.
34
Lachrymarum fluxiu.
35
Prouocantia lachrymas.
35
Lippitudini.
35
Nigros facientia oculos pucrorum.
35
Ieteritiæ oculorum.
35
Albugini et maculis oculoru.
35
Vestigijs, et cicarricibus ex vulnere et vlcere oculorú.
36
Sanguini congelato in oculis, et tarphati.
36
Sanguini et vestigijs sub oculis.
36
Liucri sub oculis facto.
36
Ruborioculorum.
36
Calori, inflammationi, et feruori oculorum.
36
Dolori et puissaciói oclorum.
36
Apostemaribus, et tumoribus, et inflationibus oculorum.
37
Borthor et pustulis octorù.
37
Cancro et herpeti oculorù.
37
Præseruátia ab ophrhalmia.
37
Ophthalmiæ.
37
Vlceribus oculoruni.
38
Vlcerantia et nocentia vlceribus oculorum.
38
Humoribus existentibus in oculis.
38
Eminentie, et egressioni oculi & pupille.
38
Cataracte, descensioni aque in oculis, & suffisionibus oculorum.
38
Nyctilopi, et qui post occasum non vident.
39
Sebel, vel im Haliabatem, sibyllæ oculorum conferentia.
39
Vngulçoculorum.
39
Contusioni, & percussioni oculorum.
39
Ingressioni alicuius in oculú.
39
Apostematibus lachrymaliú.
39
Vlceribus et corrosionibus lachrymalium.
39
Fistulis lachrymalium, algarab & egylopsm Plinium.
39
Carnositari superflue in oculo & palpebris crescenti.
39
Palpebris conferentia.
39
Passionibus palpebrarum.
39
Grossitiei, et tumori palpebrarum.
39
Duritiei et asperitati palpebrarum.
39
Scabici, scabriciei, pruritui oculorum et palpebrarum.
40
Corrosioni et fissuræ palpebrarum.
40
Palpitationi palpebrarum.
40
Pilos palpebrarum inuersatos, et nó ordinate slátes cóglutinátia, et adherere facientia.
40
Casui pilorú palpebrarum.
40
Orrum palpebrarum facientia, et nutrientia pilos.
40
Abscidentia et detrahétia pilos palpebrarum.
40
Impedientia ortum pilorum palpebrarum.
40
Pediculispalpebrarum.
40
Ordeolo palpebrarum.
40
Rubricæ quartá cap. tertii tractatus, De dispositionibus aurium.
 
Auribus conferentia.
40
Nocentia auríbus.
41
Passióibus auriú cóferétia.
41
Grauitati aurium.
41
Audirui, surdirari, debílitati, & grauedini auditus.
41
Nocentia auditui, & serditate
 
inducentía.
41
Oppilationi aurium.
41
Tinnitui, sonitui, & sibilo aurium.
41
Ventositati aurium.
41
Fluxui materiei ad aures.
42
Foetori aurium.
42
Sordes & humiditates aurium, & instrumentorum auditus mundificantia.
42
Vlcera, & saniem aurium mundificantia.
42
Vlceribus & vulneribus aurium.
42
Pruritui aurium.
42
Contusioni & conquassationi aurium.
42
Dolori & pulsationi auriú.
42
Apostematibus & tumori aurium.
42
Apostematibus & exituris radicis auris, vel sub auribus, velpatotidibus sm aliquos.
43
Vermibus aurium.
43
Ingressui animalis, vel alterius rei in aures.
44
Rubricoe quinti capituli tertij tractatus, De dispositionibus narium.
 
Naribus conferentia.
44
Mundificantia pernares.
44
Oppilationibus narium, & colatorij narium.
44
Difficultati & priuationi odoratu conferentia.
44
Sternutationé prouocantia.
44
Impedientia sternutationé.
44
Foectori narium.
44
Polypo, & carnositati nariú.
44
Contusionibus narium.
45
Apostematibus narium, & bothor.
45
Vlceribus narium.
45
Fluxui sanguinis ex naribus.
45
Fluxui sanguinis narium expaniculis cerebri.
45
Prouocantia fluxum sanguinis narium.
45
Fluxui humiditatú adnates.
45
Coryzæ & distillationi natiú.
45
Causantia coryzam.
46
Rubricæ sexti capitali tractoecus tertij. De dispositionibus linguæ & oris.
 
Aspericati linguæ cris.
46
Aridicati lunguæ in et calore.
46
Exiccantia linguam & exasperantia.
46
Paralysi & mollificatini linguæ.
46
Inducentia paralysim linguæ & grauitatem.
46
Grauitari linguæ.
46
Dolori linguæ.
46
Ranulæ sub lingua.
46
Apostematibus linguæ, & eius radicis.
46
Vlcerantia linguam.
46
Vlcerationi linguæ.
46
Delibilitati gustus.
46
Multiplicantia saliuam.
46
Ori conferentia & palato.
46
Nocentia ori & palato.
46
Odorem bonum oris inducentia.
46
Foctorem oris & anhelitus remouentia.
46
Foetorem oris inducentia.
46
Passióibus oris & linguæ.
46
Apostematibus, pustulis, & bothororis.
47
Ad alcola.
47
Vlceribus oris.
47
Rubricoe septímí capituli tractatus tertü, De dispositionibus dentìum.
 
Dentibus nocentia.
47
Détes eijciétia & cradicátia.
47
Conferentia dentibus.
47
Confirmantia détes mobiles, fluxibiles, & commotos.
47
Ortum dentium facilitantia.
48
Abstergentia, elimantia, & dealbantia dentes.
48
Passionibus dentium.
48
Stupori & congelarioni dentium
48.
Præseruátia détes a dolore.
48
Dolori dentium.
48
Corrosioni dentium.
49
Vermibus dentium.
50
Rubricoe octauí capati, tractus, De dispositionibus gingiuarum.
 
Conferentia ginguis, & conferetia cas. folio
50
Cófortantia gìnguias laxas.
50
Nonéria & ledétia gingiuas.
50
Passionibus & vitijs gingiuatum conferentia.
50
Humiditati ginguanù & cursum srumorum adeas.
50
Inflation ginguiarum.
50
Apostematibus gingiuarum & tumori.
50
Sanguinis fluxui ex gingiuis.
51
Vlceribus & putredini gingiuarum.
51
Labiorum vlceribus.
51
Fissuris & rimis labiorum.
51
Rubrica noni capituli tract' tertii, De duspositionibus faucium, & amygdalarum, & gutturis.
 
Conferentìa faucibus. folio
51
Nocentia faucibus.
51
Fauciú vitijs, & passióibus.
51
Aspitati & scabriciei fauciú.
51
Fluxui humorum ad fauces & humiditate earum.
51
Calefactiói & feruori fauciú.
51
Dolori faucú & maxillarú.
51
Apostematibus & tumorifauciú & maxillarum.
51
Purgantia fauces.
51
Vlceribus faucium.
51
Infixa faucibus & gutturí remouentìa.
52
Conferentia passionibus vuæ, & amygdalarum.
52
Nocentia vuule.
52
Dolori vuule, & amygdalarú.
52
Prohibéria fluxum vuule, & amygdalarum.
52
Casui vunlæ, & relaxatiói, ei'.
52
Apostematibus vuule, & rumorieius.
52
Apostematibus amygdalarum & tonsillarum passionibus.
52
Vlcerib' amygdalarú & vue.
52
Gutturi conferentia.
52
Nocentia gutturì & gulæ.
52
Gutturis passionibus.
52
Doloribus gutturis, brancæ, & gulæ.
52
Doloré gutturis inducentía.
52
Afperitati gutturis, & merì.
52
Asperantìa guttur.
53
Curlui humorú ad guttur.
53
Apostematibus gutturis.
53
Vlceribus gutturis.
53
Prefocationem inducentia.
53
Preferuàtia a præfocatione.
53
Præfocatión & strágulatiom conferentia.
53
Squinantie, & anginis conferentia.
53
Puerorum squinantiæ conferentia.
54
Rubricæ decimi capituli tractatus vertii, De dispositionibus partium anhelitus.
 
Conferentia membris anhelitus, cannæ, pectoris & pulmonis, folio
54
Nutrientia pulmonem.
54
Nocentia mébris anhelitus, cannæ, pectori, & pulmoni.
54
Mundificátia, & abstergétia, purgantia membra anhelitus, cannam, pectus, et pulmoné.
54
Rheumatismo conferentia.
55
Catarrho conferentia.
55
Nocentia catarrho.
55
Fluxui rheumatis, & superfluitatum ad cannam, pectus, & pulmonem.
55
Humoribus superfluitatibus, & sputo grassis & viscosis inpectore & pulmone.
55
Maturantia superfluitates pectoris & sputum.
56
Facilitátia excreatú & sputú.
56
Sputo sanici, empyicis.
56
Exiccantia peotus, cánam, & pulmonem.
56
Frigiditati pectoris.
56
Caliditati & inflámationi pectoris & pulmonis.
56
Doloris cannæ & pulmonis.
56
Apostematibus canne.
56
Vlceribus cannæ, pulmonis, & arteriæ.
56
Nocentia voci, & minuentiacam.
56
Clarificantia & fortificatia vocem.
57
Absciosioni, raucedini, & asperitati vocis.
57
Lenientia & humectantia asperitatem arterie, canne, pectoris, et pulmonis.
57
rasperantia mébra anhelituspectoris et pulmonis.
57
Passionibus membrorum anhelitus pectoris & pulmonis.
57
Restringentia, & coartantia anhesitum & membra elus
58
Difficultati stricturæ coartationi oppillationi anhelitus, & membrorum eius.
58
Anxictatem inducentia.
58
Afthmaticis & anhelosis.
58
Suspiriosis & anxiosis conferentia.
59
Oyspnceæ.
59
Orthopnoec, & orthopniacis.
59
Nocentia tussi.
59
Tussi conferentia.
59
Tussi antiquæ.
61
Tussi puerorum.
61
Tussi cum sebre.
61
Dolori pectoris & pulmóis.
62
Dolori lateris.
62
Apostematibus pectoris & pulmonis, birlen, pleuresi, & peripleumonie.
62
Ságuinis excreatuui, & spuro.
63
Sanguini congelato in petore & pulmone.
64
Vlceribus pectoris, pulmonis, & canne.
64
Vlceranti pulmonem.
64
Phthisicis conferétia.
64
Rubricæ capituli, undecimi tracta tustertii, De dispositionibus cordis.
 
Conferentia cordi, et confortantia ipsum.
folio 65
Debilitati cordis & animi.
65
Syncopi conferentia.
65
Inducentia syncopim.
65
Nocentia cordi.
65
Mundificantia cor.
65
Cardiace, & passionibus cordis.
65
Lætificantia, hilarantia, dilatantia animam, tristitiam, cogitationes & solicitudines remouentia.
66
Tristitiam inducentia et debilitatem animi.
66
Iræ conferentia, prohibentia, & domantia.
66
Inflàmationi cordis & calori.
66
Dolori cordis.
66
Tremori & pullatioi cordis.
66
Rubricæ duodecìmì cap. tractatus iii. De dispositionibus mamillarum.
 
Impedientìa mamillas augeri.
folio 66
Prouocátia & augentialac.
66
Minuentia et desiocátialac.
66
Passionibus mamillarum.
67
Coagulationi lactis in mamillis.
67
Dolorimamillarum.
67
Duritiei et apostematibus duris matrillarum.
67
Apostematibus tumori, & colleotionibus mamillarum.
67
Vlceribus mamillarum.
67
Pilis in mamilis.
67
Rubricæ tertildecimi capituli teri tiltractatus, De dispositionibus sto machi, & partium cius.
 
Conferentia stomacho, confortatia, & fortificantia.
folio 67
Debilitati relaxationi, & dissolutioni stomachi.
67
Nocentia, et debilitantia stomachum, & oscius.
70
Stomachicis et passióibus stomachi conferentia.
70
Appetitum acuentia, prouocantia, confortantia, remouentia fastidium cibi.
70
Corruptioni appetitus, vtluti & similium.
71
Debilitantia & minuentia appetitum.
71
Canino appetitui.
71
Digesliuam debilem iuuantia, & digerere cibú, et male digestioni conferentia.
71
Facientia descendere cibum.
72
Nocentia digestioni.
72
Inducentia sitim.
72
Sitim sedantia & auferétia.
73
Inflammationem stomachi inducentia.
73
Caliditati & inflammationi stomachi.
73
Ardori stomachi
73
Causantia ardorem stòi.
74
Frigidirati stomachi, et ægritudi nibus frigiditatiseius.
74
Fluxiu materierum, & superfluitatum, & humidirarum ad stomachum & partes eius.
74
Mollificantia stomachum.
74
Humiditati & mollificarioni stomachi.
74
Phlegmati & grossis humoribus in stomacho.
75
Putredini & humoribus putrefactis in stomacho.
75
Mundificatia, purgátia, & abstergentia stóm et ventré.
75
Eructuationi stói cóferétia.
75
Accrose eructuatiói cóferétia.
75
Inducentia eructuationem.
75
Singultui conferentia.
75
Spasmo, & tremori stói.
76
Induoentia vomitum, nauseam, fastidium, & subuersionem stomachi.
76
Vomitui nauseæ, fastidio, lubuersioni, & turbarióristomachi.
76
Colericovomitui,
77
Phlegmatico vomitui.
77
Sanguinis vomitui.
77
Sanici vomitui.
77
Nauigantium vomitui & nausce.
77
Vomitui ptopter laxationé.
77
Vomitui & nauseæ in febribus.
77
Oppilationi stomachi.
77
Alperitati & siccitati stomachi & meri.
78
Coagulationi lactis in stomacho.
78
Sanguini coagulato in stomacho.
78
Sanguisugis adhærentibus stomacho & gutturi.
78
Ferro aliquo transglutito.
78
Inducentia inflationem stomachi & ventris.
78
Inflationi & ventositati stoma
78
Dolori, tortioni, mordicationi stomachi & oris.
78
Inducentia dolorem & mordicationem stomachi.
78
Duriciei & duris apostematibus stomachi.
79
Apostematibus stomachi.
80
Vlceribus & vulneribus stomachi.
80
Rubric & siiij. cap. tertij tractatus,
 
De dispositionibus hepatis.
 
Confortantia hepar & fortificantia debile.
80
Epati & hepaticis nocétia.
80
Conferentia hepaticis & ægritu dinibus hepatis.
80
Caliditati & inflammationi hepa patis, & ogritudinibus calidiscius.
81
Frigiditati hepatis & ægritudinibus frigiditatis eius.
81
Aegritudinibus chronicis hepatis.
81
Ventositati hepatis
81
Mundificantia & purgantia hepar.
81
Causantia oppilationem hepatis.
81
Oppilationibus hepatis conferentia.
81
Duricici & duris apostematibus hepatis.
82
Modificationi hepatis.
82
Apostomatibus, tamori, & magnitudini hepatis.
82
Dolori hepatis.
83
Causantia dolorem hepatis.
83
Contusioni & compressioni hepatis.
83
Cachexie principio hydropisis & corruprioni forme.
83
Hydropisi conferentia.
83
Nocentia hydropicis.
85
Apostematibus & cruptionibus hydropicorum.
85
Siti hydropicorum.
85
Rubrica. xv. cap. tertij tractatus.
 
De dispositionibus splenis & fellis.
 
Nocentia felli
85
Fellis oppilationi.
85
Ictericis, regio motbo, vlfellesuf fusis.
85
Nigræ & splenali icteritiæ.
86
Infectioni coloris ictericorú
86
Icteritie oculorum.
86
Spleni conferentia, & spleneticis, & egritudinibuseius.
86
Nocentia spleneticis & spleni.
87
Splenis oppilatius.
87
Oppilationi splenis confrentia
87
Caliditati & ægritudinibus calilidis & lplenis.
88
Frigiditati & egritudinibus frigiditatis splenis.
88
Chronicis ægritudinibus splenis.
88
Ventositati splenis
88
Mundificatia splenem.
88
Dolori splenis.
88
Apostematibus & dolori splenis.
88
Duritiei & duris apostematibus Iplenis.
89
Rubricoe. xvi. cap. tractatus tertij.
 
Depassionibus intrinsecorum proecordiorum uiscrum indeterminate uentris & intestinorum.
 
Viscera intrinfeca & membra nutritionis confortantia.
90
Nocentia & conturbantia viscera & interiora membra.
90
Passiombus interiorum præcordiorum & viscerum.
90
Caliditati & inflammationi viscerum.
90
Frigiditati viscerú & passiombus frigiditatis corum.
90
Humiditati & mollificationi viscerum.Oppilationi & duritici intinte corum & viscerum.
90
Inflationi & ventositati precordiorum & viscerum.
90
Apostematibus & pustulis & collectionibus interiorum
90
Purgantia & mundificantia viscera.
91
Fluxui materiei ad viscera, ventrerri, & intestina
91
Contusionibus, rupturis, & calui interiorum, precoriorum. & viscerum.
91
Doloribus interiorum, præcor diorum, hypochodriorum, & viscerum.
91
Vlceribus interiorum & viscerum.
91
Vlcerantia interiora membra, & nocentia vlceratis
91
Membra expulsionis ventrem & intestina confortantia.
91
Nocétia intellinis & ventri.
91
Passionibus intestincrum & ventris.
91
Inflammationi & caliditati intestinorum.
91
Frigiditati intestinorum & ventris
91
Asperitati intestinorum.
92
Oppilationi intestinorum.
92
Colico dolori.
92
Inducentia colicam.
92
Iliacodolori conferentia
93
Inducentia iliacam
93
Causantia dolores punctiones, & tortiones intestinorum & ventris.
93
Dolori, tortioni, mordicationi, & punctioni ventris & intestinorum.
93
Apostematibus intestinorú.
94
Inflationi, turmori, & ventositati ventris & intestinorum.
94
Causantia inflationem, & rugitúventris, & intellinorum.
94
Mundificantia choleram ab intestinis & ventrem
95
Expellentia humores maxime viscosos & grossos.
92
Fluxui ventris.
95
Inducentia passioné colicá
97
Colice passioni.
97
Fluxui ventris cholerico.
97
Hepatico fluxui ventris.
97
Stomachi fluxui, lienteriæ, & lubricitati ventris & intestino
97
Diaffhoce censerenia.
97
Fluxui ventris violentia pharmaci.
97
Fluxui ventris in pueris.
98
Sanguinco fluxui ventris.
98
Dysenteriæ & vlceribus intestinorum.
98
Inducentia dysenteriam & vlcera intestinorum.
100
Tenasmoni conferentia.
100
Inducentia tenasmonem.
100
Vermibus ventris, ascaribdibus, & lumbricis.
100
Generantia vermes.
101
Prurigini ventris.
101
Rubrioe. xvii. cap. tertii tractatus. De dispositionibus ani & partiúdus.
 
Conferentia ano, & recto intestino. Folio
101
Nocentia ano.
101
Aegritudinibus ani.
101
Mollificationi lubricitati & relaxationi ani.
101
Egressioni eminentiæ & inflationi ani.
101
Dolori, pulsationi, punctioni, & mordicationi ani.
101
Apostematibus, & exituris ani, & hæmorrhoidum.
102
Verrucis ani.
102
Carnositati inano.
102
Ficus ægritudini in ano.
102
Vlceribus foedis ani.
102
Fistulis ani.
102
Soissuris, rimis, rhagadijs ani, & sordidis.
102
Hemorrhoidib' cóferétia.
102
Hæmorrhoidibus cæcis non manantibus, condylomata dictis.
103
Inducentia hemorrhoidas & nocentiacis.
103
Dolori hæmorrhoidum.
103
Aperientia hæmorrhoidas.
103
Autrui sanguinis hæmorrhoidum & ani.
103
Movo inano, & est species verru um in hæmorrhoidib.
103
Rubricoe deciminctoni capituli ter actatus, De disposirabus lum borum, veum, & dorsi.
 
Debilitati lumborum conferentia.
104
Passionibus lumborum.
104
Frigidirati luború & dorsi.
104
Inducentia lúbis stuporé.
104
Dolori lumborum & dorsi.
104
Apostematibus lumború.
104
Renibus conferentia.
104
Nocentia renibus.
104
Passionibus renum, nephriticis conferentia.
104
Infrigidantia renes, & diabeti cófortantia.
105
Frigiditati renum conferentia, & cos calefacientia.
105
Oppilationibus renum & vesicæ.
105
Mundificantia & purgantia renes.
105
Dolori renum.
105
Apostematibus renum.
106
Vlceribus renum.
106
Nocentia vlceratis renibus & vesicæ.
106
Lapidi & arenulis renum & vesicæ.
106
Preseruantia a generatione lapidis.
107
Causantia lapidem.
107
Puerorti lapidi conferetia.
108
Rubricoe deciminoni cap. tractatus tertii, De dispositionibus neficoe, & niarum urinoe.
 
Conferentia vesicæ & vijs vrine.
108
Nocétia vesice & vijs vrinæ.
108
Passionibus vesicæ, & viarum vrinæ.
108
Frigiditati vesice cófirétia.
108
Oppilationi vesicæ, & viarúcius conferentia.
108
Duriciei & tumori vesice.
108
Ventositati vesicæ.
108
Mundificantia vesicam & vias vrine.
108
Dolori vesicæ.
108
Apostematibus vesicæ & partibuscius.
108
Scabiei, & asperitati, & lichenis vesice.
108
Ardori & adultioni vesicæ & vrine.
108
Viceribus visicæ, & viarum vrinæ.
109
Nocétia vlceribus visicæ.
109
Lapidi in vesica
109
Ságuini coagulatoi vesica.
109
Mictui sanguinis é sanici.
109
Prouocátia mictú sanguis.
109
Prouocantia vrinam, & diuretica.
109
Difficultati & guttationi vrine.
111
Difficultati vrinei pueris.
111
Restringentia & minuentia flurum vrine.
111
Distillationi, & inuoluntario exitui vrine, & mollificationi vesice.
111
Distillationi & mictui puerorum il lecto.
111
Causantia difficultatem vrinæ, & stranguriam
111
Strágurie & dysurie vrine.
111
Rubricoe. xx. cap. tertii tractatus, De dispositionibus membrorum generationis in masculis.
 
Coitum venerem, & erectionem virgæincitantia.
112
Delectationem augentia in coitu.
113
Impedientia coitum, venerem, & erectionem virgæ.
113
Gonorrhoce, & pollutioni superflue quocunque modo.
114
Augentia sperma.
114
Minuentia &exiccantia sperma.
114
Confortantia virilia & genitalia membra, et instrumenta spermaris.
114
Impedientia augmentari testiculos.
114
Genitalium passuonibus testiculorum & virgæ.
114
Prurigini & scrpigini genitalium testiculorum, & virge.
114
Inflationi genitalium testivulorü & virge.
114
Dolori genitalium testiculorum, & virgæ.
114
Pustullis verendorum.
114
Apostematibus verendorum & testiculorum virge.
115
Carbunculis verendorum
115
Vlceribus genitalium.
115
Fistulis testiculorú & virge.
115
Duriciei testiculorum
115
Inflationi & tumori genitalium. & testiculorum.
115
Ramici, & enterocelis, & hydrocelicis.
115
Infantium ramici, & egressióivm bilice.
115
Inguinum passionibus.
115
Ruprure inguinis, & omenti, & tumori cius.
115
Dolori inguinis & pectinis contentia.
116
Inguinum & pectinis apostematibus pannis, & tumori corum.
116
Verrucis verendorum.
115
Rubricæ uigesimiprimi capit. ter tii tractatus, De dispositió ibus mébrorum generationis in mulieribus.
 
Conferentia matrici, & fortificantia cam. folio
116
Lædentia matricem.
116
Passionibus matricis.
116
Inflationi matricis.
117
Frigiditati matricis, & ægritudinibus frigiditatis eius.
117
Ventositati matricis.
117
Descensui matricis, eminentiæ, & inflationi, mollificationi, lubricitari, & relaxationi
117
Coartationi, & oppilationi matricis, & oris cius.
117
Coartantia os matricis.
117
Duriciei matricis.
117
Lenientia & mollificantia matricem.
118
Mundificantia & purgantia matricem & vuluam.
118
Humiditatibus, & superfluitatibus matricis.
118
Fluxui humiditatum ex matrice.
118
Menstruorum fluxui & sanguinis ex matrice.
118
Prouocantia menstrua.
119
Apostematibus, & tumori matricis & vuluæ.
121
Scabiei, & pruritui matricis, & vuluæ.
121
Vlceribus mricis & vuluç.
121
Dolori, tortioni, púctioni, & mor dicationi matricis.
121
Suffocationi, vel præfocatioi matricis.
122
Caltitatem manifestantia.
122
Imprçgnari, & concipere iuuantia, difficultatem imprægnationis, & foecunditatis remouentia.
122
Masculos concipere inducentia.
123
Inducétia gñari focininas.
123
Prægnantes iuuantia, et pruus, vel conceptus.
123
Custodientia, et seruantia partuni.
123
Embryonem conseruania.
123
Impedientia impreguationem et conceptum.
123
Nocentia pregnantibus.
124
Corruptioni appetitus prægnantium.
124
Vomitui pregnantium.
124
Causãtia difficultate part
124
Difficultati partus et pariétibus conferentia.
124
Educétia et expellétia foetú
124
Morcuum foerú educétia.
125
Secundinam educentia.
125
Corrumpentia & interficientia foctum.
125
Aborsum facientia.
126
Impedientia aborsum
126
Puerperis, & parturientibus con ferentia.
126
Nocentia puerperis
126
Puerperas & superfluitates pariétium mundificantia.
126
Fluxui parientium conferentia
126
Molam destruentia.
126
Febribus post partum.
126
Rubricæ. xxii. cap tractatus tertii,
 
De ægritudinibus & passionibus apparètibus in extremitatibus mébrorum.
 
Confortantia iuncturas, neruos, et membra neruosa. folio
126
Nocentia neruis, et membris neruosis.
126
Passionibus neruorum et iuncturarum.
127
Contractioni neruorum, iuncturarum, et la certorum.
127
Mundificnãtia neruos, iuncturas et la certos: et cuacuantia superfluitates corum.
127
Apostematibus tumori, et inflationi, et exituris iuncturarú, neruorum, et lacertorum.
127
Duriciei, et ericcationi perfricationi, nodositatibus, & glandulis neruorú, et iúcturarú.
127
Mollificantia et lenientia neruos, et iuncturas.
128
Fluxui humorum ad iuncturas, et neruos.
128
Laxitudini, mollificationi, et relaxationi fluxibilitati, debilitati neruorum iuncturarum mébrorum et corporis.
128
Attritioni, contrasioni, conquassationi, concretioni, neruorum, articulorum et lacertorú.
128
Contorsioni membrorum, aeruorum et lacertorum
129
Incisionibus vulneribus, et puncturis neruorum, chordarum, et lacertorum.
129
Vlceribus neruorum et iuncturarum.
129
Frigiditati, congelationi, stupori et ægritudinib' frigiditatis ner uorum, et lacertorum.
129
Arthretico dolori; neruoru, iúcturarum, et lacertorum.
130
Inducentia dolores iuncturarum.
131
Humororum, et spatularum doloribus.
131
Alarum, et subasellarum doloribus.
131
Chiragrico dolori.
131
Spinæ dolori.
131
Coxarum, crurium, et tiblarum dolori.
131
Geniculorum dolori.
131
Sciaticæ, et ancarú dolori.
131
Podagrico dolori conferentia.
132
Dolori pedum ex itinere.
134
Elephantiæ.
134
Varicibus conferentia.
134
Causantia elephantiam et varioes.
134
Frigiditati extremitatum & pedum.
134
Tensioni neruorum in cruribus et pedibus, vt'sæpe sit in lecto.
134
Tumori tibiarú et pedü.
134
Aposternatibus pedum.
134
Tibiarum et crurium vloeribus, et scissuris.
134
Vlceribus, et scissuris, et rhagadijs manuum, pedum, et calcanei.
134
Contritioni, et excoriationi propter calciamenta.
135
Clauis, et callis pedum.
135
Pterygiis digitiorum, et vnguium.
135
Vngues fortificantia.
135
Eradicantia vngues.
135
Maculiset vestigas vnguium, albori et albugini corum.
135
Contusiom et auritioni, ercoritioni, et fracturis vnguiú.
135
Scabiosis, et leprosis vnguibus.
135
Carnositati superflue in radioe vuguis.
135
Panancio, et aposternantibus vn guium
135
Rubrice quarti traciatus, De pertinentibus vnieursalibus ad sanitatem et curatiuam partem.
 
Solutiua, lenitiua, laxatiua, lubrificatiua, euacuatiua, purgatiua corporis, ventris, & intestinorum
135
Puerorum laxatiua, & purgatiua.
138
Vomitiua.
138
Rectivicantia laxatiuam acuitatem, & malitiam.
138
Facientia aliquid laxatium, vtvinum velficus.
138
Euacuantia per vtrunque, scilicet per vomitú & secessum.
138
Per fecessum & vrinam cuacuantia
138
Genefátia putridos & corruptos humores.
138
Putrefactionem prohibétia & defendentia abea.
138
Purgantia corruptos humores.
138
Maloseducétia húores.
138
Totius corporis superfluitates educentia.
138
Generantia crudos & viscososhu mores.
139
Humores, supfluitates phlegmaticas groffas & crudas digerentia, preparantia, subriliantia, & incidentia.
139
Grossoshumores & crudos, & viscosospurgantia.
139
Cõferentia phlegmaticis & phlegnati.
140
Præparatiua & digestiua phlegnatis.
140
Ecuantia, laxantia, & purgãtia phlegma.
140
Boentia vomituphia.
140
Musticatione educentia phlena
141
Haniditates & aquositates enacuantia.
141
Aque citrine conferentia.
141
Aquã, aquosos humores, & aquo statem hydropicorum pitnim &aquarn citrinam cuantia.
141
Plalegimatis salsi cuacuãtia.
141
Choleram generantia & augentia.
141
Conferentia cholericis.
141
Choleræ rubeæ, & incensioni, & ebullitioni.
141
Præparãtia cholerã groffã
142
Euacuantia & purgantia cholerá rubeam.
142
Per vomitum educentia choleram.
142
Per vrinã educétia cholerã
142
Sudore educentia cholerã.
142
Generantia melancholiam, choleram nigram, sanguinem nigrú, & ægritudines melancholicas.
142
Melancholiæ & choleræ nigræ conferentia.
142
Euacuantia & purgantia cholerã nigram, & melancholiã.
142
Adustos húores educétia.
143
Choleram vstã cuacuãtia.
143
Sanguinem ingrossantia & inspissantia.
143
Adurentia sanguinem.
143
Mundificantia & clarificantia sanguinem.
143
Subtiliantia sanguinem, & coagulatum dissoluentia
143.
Calidtati, ebullitioni, feruori, & acuitati sanguinis.
143
Sanguinem, & sanguinolétos humoreseducentia.
143
Mundificátia venas, & superfluitates abeisexpellentia.
143
Diuersos húoresceducétia.
143
Doses laxatiuorum secúdum plurium opiniones.
144
Rubrice quinti tractatus,
 
De vniuersalibus ægtitu dinibus & febribus.
 
Aegritudinibus vniuerlalib' con ferentia
146
Puerorum egritudinibus.
146
Corruprioni & maliriæ complexionis.
146
Malitiæ complexionis calidæ.
146
Malitiæ complexionis frigidæ.
146
Chronicis ægritudinibus.
146
Aegrirudinibus phlegmaricis frigidis & humidis.
146
Frigidis ægritudinibus ex frigore.
147
Aegritudinibus melãcholicis, & choleræ nigre & adulte.
147
Aegritudinibus choleræ rubeæ, vel citrinæ.
147
Acgrirudinibus sanguinis.
147
Inflammationi, calori, & fetuori.
147
Rigori, horrori, tremori, & typo corporisin feb. & sinefe.
148
Febribus & infe. cõferétia.
148
Nocentia febribus.
148
Inducentia fe. & acuras ægritudines, & disponétia adeas.
149
Pestilentiæ, cpidirniÉæ, corruptioni aeris & humorú in fe. & egritudinibus propterea.
149
Syncopali febri
149
Febribus oppilationis.
149
Acutis, adustis, & inflammatis febribus.
149
Cholericis febribus.
149
Phlegrnaticis febribus & ex frigiditate.
149
Melancholicis febribus.
150
Periodicis & interpollatis febribus
150
Quotidianefebri.
150
Tertianæ febri.
150
Quartane febre.
150
Caulantia quartanam.
151
Erraticis febribus.
151
Antiquis chronicis & prolicisfeb.
151
Compositis & permistis febribus.
152
Hemitritcifebri.
152
Variolis & morbillis.
152
Cõnalescétibus cõferétia.
152
Pronostica quædam de infirmis.
152
Rubricæ tractatus. vi. De dispositionibus pertinentibus decorationi, Cuius quatuor funt capitula.
 
De siniuer salibus dispositionibus decorationis
152
Vitam prolongantia.
152
Cõplexionihúanæ sitnilia.
152
Temperantia cõplexioné.
152
Aequantia chymos.
152
Virtutes confortantia & conseruantia.
152
Sanitatem & virtutem conseruantia;
152
Compenentia sanis.
153
Confortantia, fortificantia, & cõferuantia corpus & mébra.
153
Corpus & membra frigida calefacientia & conferuantia.
153
Præseruantia corpus a frigore.
153
Calorem solisimpedietia.
153
Exitum balnei tolerare facientia.
153
Conseruantia corpus a putrefactione.
153
Mortuum corpus præícruantia a putrefactione.
153
Infantibus conferentia.
153
Pueros citius ambulare facientia.
153
Timori & phantasmatibus infantium.
154
Consistentibus cóséretia.
154
Iuuenibus conferentia, & conseruantia iuuentutem.
154
Senibus conferentia.
154
Sudorem inducentia & prouocantia.
154
Prohibentia & refrenantia sudorem.
154
Odorem bonum inducentia sudori.
154
Extenuantia, macrefacientia, & desiccantia corpus.
154
Macilentis & extenuatis conferentia.
154
Impinguantia & augentia carnem.
154
Viatori conferentia in itinere longo.
155
Custodientia & securantia viatores a lçsiõe aduenientiu.
155
Securantia ab insultu prauorum.
155
Lassirudinem itinerantiú & laborantium remouentia.
155
Fatigatis, lassis, & fessis conferentia.
155
Leues, & fortes facientia pugnatores.
155
Verberandis conferentia.
155
Contra rixas lites & iurgia.
155
Victorem, potentem, & magnificum inducentia.
155
Gratiosum, placabilem, & facundum facientia.
155
Amatoria amorem pronocantia.
156
Couiugium conciliantia.
156
Discordiam causantia.
156
Rirosum hoicm induétia.
156
Cogitationes malas reprimentia.
156
Diuitijs conferentia.
156
Tõitrui & falgoris remedia.
156
Carceratis victis, & exulibus cõferentia.
156
Inuisibilem facientia.
156
Diuinare, prædicere, & manifestare facientia secreta.
156
Phantasias, & phantasmata com mouentia, & apparere facientia.
156
Contra phantasmata dæmonis, nocturnos incursus, strigas, & similia.
156
Faunorum, incuborum, & similiu ludibrijs.
156
Incantationibus & sortilegijs apta.
156
Fascinationibus cõferétia.
156
Veneficijs & maleficijs resistentia
156
Contra veneficia quibus coitus impeditur.
157
Rubricæ capituli secudi, De dispositionibus capillorum & pilorum.
 
Gapillis conferentia, & fortificantia eos.folio
157
Capillorum & pilorum ortú prouocantia.
157
Barbe puocantia ortum.
157
Impedientia ortu capillorú.
157
Impedientia ortum barbe.
157
Pilorum subascellarum impedientia ortum in pueris.
157
Impedientia ortum pilorum pectinis.
157
Pilos euellétia, & abradetia, & habentia virtutem psilotri.
157
Capillos augentia & elongantia.
157
Inspissantia capillos.
158
Attenuantia & subriliantia capillos.
158
Lenientia capillos.
158
Crispantia capillos.
158
Corrosioni capillorum.
158
Mundificantia, & abluétia, & pulchrificantia capillos.
158
Caniciem inducentia.
158
Remouentia & tardantia caniciem.
158
Tingentia capillos.
158
Denigrantia capillos.
158
Rubificantia capillos.
158
Flauosfacientia capillos.
158
Supercilia denigrantia.
158
Casui capillorum.
158
Inducentia caluiciem & alopeciam.
159
Alopeciæ conferentia.
159
Tyriæ capitis, & tineæ.
159
Furfuribus capiris & corporum.
159
Prurigini capitis.
160
Rubricæ capituli tertü, De dispositionibus decorationis pertinentibus ad cutim.
 
Cuti conferentia & morbis eius.folio.
160
Asperitati membrorum & cutis.
160
Mundificantia cuté a amaculis foeditate & infectione eius.
160
Faciem præseruantia iuniorem, eiusq; cutim extendétia.
160
Mundificantia, clarificantia, deal bantia faciem, & maculas eius abstergentia.
160
Colorem bonum inducentia, meliorantia & clarificantia.
161
Candidantia, & dealbantia cutim & faciem.
161
Pallorem inducentia.
161
Citrinantia cuté & facié.
161
Rubificantia cuté & facié.
161
Rubori faciei & lepræ ei'.
162
Liuori cutis & faciei.
162
Spasmo, & contractioni faciei.
162
Inflatiõi et tumori faciei.
162
Pustullis & bothor in facie.
162
Fissuris faciei.
162
Humiditati lacteæ sub cute In facie.
162
Stigmatibus & vestigijs faciei.
162
Præleruantia faciem ab adustione folis.
162
Genarum passionibus & faciei.
162
Duriciei genarum.
162
Inflationi genarum.
162
Vlceribus scabiei, et conosiõi genarum et faciei.
162
Vestigijs & maculis cutis.
162
Maculis albis.
162
Vestigijs maculis, et cicatricibus nigris.
162
Violaceis vestigijs.
162
Vestigijs percussionis.
162
Malo mortuo.
163
Vestigijs et liuori sanguis.
163
Sanguini mortuo & coagularo in cute.
163
Cicatricibus focdis.
163
Panno faciei.
163
Lentiginibus.
163
Inducentia morpheam.
163
Albaras, & morpheæ conferentia.
164
Impetigini, & serpigini, & nomis.
164
Sahafati.
265
Phlegmati falso, & ægritudinibus ex co.
165
Pruritú causantia & scabié.
165
Scabici & pruritui.
165
Scabici vlcerose.
166
fuillationi.
167
Aegritudini in qua eleuatur cavo vel cutis.
167
Membris lesis a frigore.
167
Fissuris.
167
Rimis ex frigore.
167
Viatorem a perfrigatione itineris præseruantia.
167
Excoriationi pp scalpturam.
167
Preicruantia ab excoriatione itinerantes.
167
Excoriationi, vel intetrigini itinerantiu ex confricatione vel equitatione.
167
Eruptionibus.
167
Ad bothor conferentia.
168
Ad bothor lactea.
168
Pestulis.
168
Verrucis & porris.
168
Verrucis & apostematib. vt clauis.
168
Carni excrescenti in extremitatibus corporis.
169
Callis pedum & vbicunq;.
169
Rubricæ capituli quarti, De dispositionibus alliis acute.
 
Odorem inducentia bonu corpori & sudori.
169
Forrori subascellarum & inguinis.
169
Pilotri odori vel foetori.
169
Odori vini.
169
Odori allioru & ceparum.
169
Geparú odoré remouétia.
169
fa stidiú inducenti a
169
Multam potationem tolerate facientia.
169
Ebrietatem inducentia.
169
Ebrietati & crapulæ obuiantia.
169
fatictati conferentia.
169
hilares facientia.
169
Pediculos multiplicantia.
169
Pediculis & lendinibus obuiantia.
169
Pholicibus obuiantia.
170
contratia.
170
Lepram inducentia.
170
Lepræ conferentia.
170
Rubricæ tractatus septimi De dispositionibus pertinentibus ad parté chirurgiæ, Cuius quatuor sunt capitula.
 
De apostematibus & pertinentibus eis. folio. 71.
 
Inflatiões, apostemata, tumores dissoluchtia et sedantia. fo.
171
Eruptionibus, colectionibus, et apostemaribus cõserétia.
171
Tardantia et prohibétia apostemata.
172
Prohibentia fluxum humoru ad apostemata.
172
Sedãtia apostemata et dolores corum.
172
Apostematibus in principio corum conferentia.
172
Maturantia apostemata et phlegmones.
172
Apostematibus calidis et acutis conferentia.
172
Sanguineis apatibus.
173
Erysipelati conferentia.
173
Formicæ conferentia.
174
Igni sacro conferentia.
174
Vesicis conferentia.
174
Ad scere, vel scyre vl', epinictides sm plurimum cõferentia.
174
Carbunculis conferentia.
174
Anthraci conferentia.
175
Herpeti, hesthiomeno conferentia.
175
Putredini membrorum.
175
Exituris, suppurationib. et adubeler conferentia.
175
Daris exituris.
175
Putridis exituris.
175
Rumpentia et aperientia exituras.
175
Mundificantia exituras.
175
Dolore incisionis sedantia, vel vstionis mitigantia.
175
Apostematibus ex percussione vel casu.
176
Furunculis vel papulis secundu plurimum.
176
Apostematibus malignis, perniciosis, pestilérialibus, frauduletis, ambulatiuis, cãcerosis.
176
Phlegmaticis et frigidis apostematibus.
167
Mollibus et fluxibilibus apostematibus.
176
Nodis et nodo sitatibus conferetia.
176
Glandulis et apostematibus enrum.
176
Scrophulis, vel strumis secundu plurimum.
 
Apostematibus, duris, et duriciebus conferétia mébroru.
177
Antiquis apostematibus.
178
Melancholicis apostematibus et inflationibus.
178
Inducentia cancrum.
178
Cancro conferentia.
178
Cancrænis vel gangrænis.
179
Rubricæ capituli secundi tract. septimi, De solutione continui in ossibus & restauratione.
 
Verberatis et flagellatis conserétia.folio
179
Contusioni pcussioni casui fracturis, et eneruatis conferentia.
179
Ossiú cõtusionibus, laxationib. et fracturis cõueniétia.
179
Restaurantia ossa fracta.
180
Cooperientia ossa carne denudata.
180
Ossib. corruptis cõferétia.
180
Educentia fragméta ossiu.
180
Sagittas & alia infixa corpori extrahentia.
180
Rubricæ capi, tertij tractaine, soptimi, De solutione continui in carne & cure.
 
Vlceribus & plagis conferentia.folio
181
Incisioni arteriarum & venarum.
182
Fluxui sanguinis ex vulnere.
182
Prohibentia apostemari vulnera.
182
Dolori & inflammationi vulnerum.
182
Dolori ex punctura spinæ.
182
Apati et dolori vulnerum.
182
Adustioni ignis et similium, et aquæ feruentis.
182
Prohibentia, vlcerari locum cobustionis.
183
Inflationi et apostemati ex adustione.
183
Auferentia escharas adustiones.
183
Vlceribus ex adustione conferentia.
183
Rubricæ quarti capituli tractatus septimi, De dispositionibus vlcerum.
183
Vlceribus conferentia.fol.
183
Infantium vlceribus & mulierum.
185
Senum & durorum corporum vlceribus.
185
Mundificantia & abstergétia vlcera.
185
Prohibentia aparivlcera.
185
Duriciei vlcerú conferétia.
185
Malignis vlceribus, frauduletis, antiquis, anibulatiuis, & difficilis consolidationis.
185
Corrosiuis vlceribus.
186
Cancerosis vlceribus.
187
Siccis ostracalibus, & ostracatis vlceribus.
187
Verminosis vlceribus.
187
Mellinis vlceribus.
187
Vlceribus dictis faui.
187
Fistulis conferentia.
187
Auferentia & minuentia carné superfluam & malam.
187
Incarnantia, glutinantia, & cosolidantia.
188
Cicatrizantia.
189
Extenuantia & planantia cicatrices, & excreméta vlcerum.
189
Vestigijs & cicatricibus vlcerum.
189
Aperientia cicatrizata.
189
Rubricæ tractatus octaui, De pertinentibus ad venena & venenosa animalia.
 
De venenis ex simplicibus sumptis. fol. 189
 
Venena, venenosa, & perniciosa.folio
189
Defendétia amalitia veneni.
190
Cõrra venena & venenosa sumpta.
190
Contra mala modicamenta.
191
Aconiti potui.
191
Napelli potui.
191
Venenis frigidis.
192
Solatri perniciosi potui.
192
Opij potui & miconij.
192
Hyoscyami potui.
192
Mandragore potui.
192
Cicutæ potui.
192
Fungorum malitiam corrigentia.
192
Suffocationi fungorum.
192
Psyllij potui.
192
Veneno dicto scolopedria.
192
Corrandri potui.
192
Euphorbij potui.
192
Hermodacty loru sumptioi.
192
Ellebori potui.
192
Viscipotui.
192
Cantharidum potui.
192
Castorij mali potui.
192
Anacardorum potui.
192
Mellis venenosi potui.
192
Sanguinis tauri potui.
192
Marinorum venenis.
192
Leporis marini potui.
192
Piscium comestorum maliciei. folio
192
Ranunculorum potui.
192
Stincorum sumptioni.
192
Ferri nocumento.
192
Argenti viui nocumento.
192
Lithargyri potui.
193
Cerussæ potui.
193
Gypsi potui.
193
Sulphuris potui.
193
Lixiuij potui.
193
Aquarum malitiæ & mutationi earum.
193
Vrticæ adustioni.
193
Rubricæ capituli secundi tractatus octani, De animalibus venenosis.
 
Serpentibus aduersantia. folio
193
Congregantia serpentes.
193
Fugantia serpentes.
193
Occidentia serpentes & animalia venenosa.
193
Defendentia à morsu venenosi.
193
Morsui & puncturæ serpentú, & veneno sorum conferentia.
194
Anguium morsui.
195
Cerastis morsui, & serpetis cornuti.
195
Thyri morsui.
195
Aspidis morsui.
196
Viperæ morsui.
196
Draconis morsui.
196
Crocodili morsui.
196
Stellionis & lacertæ morsib.
196
Salamandre morsui.
196
Rane rubeti, id est buffonis morsui.
196
Scolopendriæ morsui.
196
Multi pedum morsui.
196
Scorpionis morsui.
196
Inducentia scorpiones.
197
Interficientia & fugatia scorpiones.
197
Arancarum morsui.
197
Phalangiorum puncturæ.
197
Solifugarum morsui.
197
Rutule morsui.
197
Cantharidum morsui.
197
Defendentia à punctura apu, vesparum, & similium.
197
Apum, vesparum, & similiú puncturæ.
197
Azabor puncturæ, & gurculionis.
198
Culicibus fugandis.
198
Muscas necantia.
198
Formicas fugantia.
198
Aculeos infixos extrahentia.
198
Sanguisugas expellentia vndecunque.
198
Rubricæ capituli tertij tractatus, viij. De bestiarum & serarum morsibus.
 
Hominis morsui.folio.
198
Defendentia & securatia a morsu ferarum.
198
Fugantia feras.
198
Bestiarum morsui.
198
Mustellæ morsui.
198
Maleficijs exmustella factis.
198
Muris morsui.
198
Muris aranei morsui.
198
Canis morsui & lupi.
198
Rabidis canis morsui.
198
Præseruantia a morsu canis rabidi.
198
Rubricæ capituli quarti, tractatu octaui, De venenis marino rum animalium.
 
Marinorum venenis.folio.
199
Draconis marini, vel mugali morsui.
199
Pastinacæ marine puncture.
199
Hæmorrhoidis morsui.
199
Murenæ morsui.
199
Marini porci morsui.
199
Scorpionis marini puncturæ.folio.
199
Leporis marini morsui.
199
Sepiarum morsui.
199
Trigonis marini morsui.
199
Rubricæ tractatus noni. De pertinentibus ad inhumana, Cuius duo sunt capitula.
 
De pertinentibus ad animalia.
 
Cap. I.
 
Intersicientia animalia, vel eis nocentia.fol.
199
Iumentis conferentia.
199
Impinguantia animalia.
199
Coitu incitantia iumentis.
199
Generationem iuuantia in animalibus.
200
Facilitantia partum in animalibus.
200
Morbis quadrupedum.
200
Scabici & pruritui animaliu.
200
Vlceribus iumentorum & animalium.
200
Passioni in capite iumenti.
200
Oculorum passionibus quadrupedum.
200
Vlceribus oculorum animalium.
200
Albugini & vestigijs vlceru oculorum animalium.
200
Tormina vrinæ iumentorum releuantia.
200
Pituite, id est fluxui humorum, vel rheumati iumentorum, vel pecudum.
200
Cursui humorum ad pedes iumentorum.
200
Pedibus iumentorum attritis. folio.
200
Tussi & asthmati iumentorum. folio.
200
Percussioni qua drupedum à .
200
sanguinis iumentorum. folio.
200
extrahentia ex animalititus.
200
animalium.
200
ces necantia iumentis.
200
guisugis bibitis.
200
pardos occidentia.
200
sanantia.
200
occidentia.
200
occidentia.
200
impinguantia.
200
cussioni canis a serpete.
200
nes occidentia.
200
gantia canes.
200
canum.
200
auferentia canibus.
200
Defendentia canes à rabie.
200
Capras venenantia.
200
Steriles capras facientia
200
Scabici pecudum.
200
Impinguantia pecudes.
200
Multiplicantia lac ouibus.
200
Vt soemellas tantum generent. folio.
200
Venenantia oues.
201
Passionibus pecudum.
201
Porcos occidentia.
201
Morbis porcorum.
201
Vt porci sequantur aliquem.
201
Impinguantia corpos.
201
Boues interficientia.
201
Morbis boum conferentia.
201
Boues à morbis præseruantia. folio.
201
Boues impinguantia.
201
Tauros inflammantia.
201
Torporem inducenta equis.
201
Camelos occidentia.
201
Scabiei camelorum.
201
Equos occidentia.
201
Coitum iuuantia in equis.
201
Vt non fatigetur equus currendo.
201
Impinguantia equos.
201
Aborsum prouocátia equabus. folio.
201
Scabiei equorum.
201
Impedientia conceptum asinis. folio.
201
Vt multa non calcitrer.
201
Mures fugantia.
201
Occidentia mures.
201
Auibus pertinentia.
201
Gallis pertinentia.
201
Columbis pertinentia.
201
Ancipitri pertinentia.
201
Hirundini pertinentia.
201
Piscibus conferentia, & pertinetia.
201
Apibus pertinentia.
201
Rubricæ capituli secundi tractatus noni, De pertinentibus ad inanmata ex animalibus mineralibus & plantis.
 
Acorrosione tinearum, vermiú, & muriu præseruantia pannos chartas & similia.folio
201
Maculas à pannis & chartis mudificantia.
202
Laue pertinentia.
202
Corijs & pellibus pertinentia.folio.
202
Ebur mollificantia.
202
Carnibus pertinentia.
202
Lacti pertinentia.
202
Coagulationi pertinentia.
202
Caseum preseruantia à corrosione vermium & murium.
202
Terre pertinentia & agris.
202
Arboribus pertinentia.
202
Vitibus pertinentia.
202
Vino pertinentia.
202
Frugibus pertinentia.
203
Seminibus pertinentia.
203
Oleribus ptinétia & herbis.
203
Igni pertinentia & ardori.
203
Luminositati pertinentia.
203
Aquis calidis & sontibus calidis pertinentia.
204
Tempestati temporis resistétia.folio.
204
Nauibus pertinentia.
204
Metallis & mineralibus pertinétia.
204
Vitro pertinentia.
204
Crustas à vase factas ppter multas decoctiones in eo remouétia.
204
Quæ oleo dissoluuntur, & non aqua.
204
Aceto pertinentia.
204
Paleas attrahentia.
204
Literas scribere occultas.
204
Sali pertinentia.
204
Rubricæ tractatus decimi, & vltimi, Denominibus medicinarum, cuius sunt dua capitula.
 
De nominib. simplicium medicinarum communiter pluribus auctoribus deseruiens, quis scilicet auctorum de quacunq; determinauit. fol. 204
Capitulum secundum, Tabule compositarum medicinarum plurium & dinersorum auctorum. vbi & à qui bus conscriptæ sunt fol. 213.