CAPITVM INDEX.
PRopositio omnium, de quibus futurus est sermo. Cap. I.
pag. 1.
Quid nomine arthritidis sit intelligendum, & quæ sit illius natura. Cap. II.
pag. 1
Cur dictum sit arthritidem esse tristem sensationem tensiuam, & dubitationis cuiusdam solutio. Cap. III.
pag. 2.
Quid per partes sensitiuas articulorum intelligendum sit, & cuiusdam dubÿsolutio. Cap. IIII.
pag. 3.
Cur causa arthritidis statuatur materia redundans, & quid per articulorum loca intelligendum sit. Cap. V.
pag. 4.
Cur dictum sit in definitione arthritidem partis affectæ vires lædere, & dictorum omnium epilogus. Cap. VI.
pag. 4.
Quæ sint scitu necessaria ad exactam explicationem naturæ arthritidis & causarum eius antecedentium. Cap. VII.
pag. 5.
Quæ sit materia efficiens arthritidem. Cap. VIII.
pag. 6.
Dubitationis cuiusdam solutio & sententiæ Medicorum explicatio. Cap. IX.
pag. 8.
Confutatur Fernelius, qui existimat à pituita sola oriri arthritidem. Cap. X.
pag. 9.
Cur materia arthritidem efficiens in locis articulorum contineatur. Cap. XI.
pag. 11.
Materiam redundantem arthritidis causam non generari in locis articulorum, sed aliunde suscipi. Cap. XII.
pag. 12.
Cur materia in locis articulorum aliunde suscipiatur. Cap. XIII.
pag. 13.
Vtrum ad articulos materia paulatim fluat, an confertim. Cap. XIIII.
pag. 14.
De termino à quo influit humor in articulos. Cap. XV.
pag. 15.
De termino ad quem ipsius fluxionis, & Fernelÿ sententiæ confutatio. Cap. XVI.
pag. 16.
Cur nerui tendines que non repleantur, & Erasti opinionis confutatio. Cap. XVII.
pag. 18.
De spatio per quod confluit humor, & sententiæ Férnelÿ confutatio. Cap. XVIII.
pag. 19.
Quæ sint causæ fluxionis effectrices, tum quomodo dolor, & calor attrahere dicantur. Cap. XIX.
pag. 20.
Cur in corpore redundet materia. Cap. XX.
pag. 22.
Quis aer, quæ item ætas, & regio arthritidi producudæ coueniat. Cap. XXI.
pag. 23.
Quis cibus, & potus, quæque res aliænon naturales ad arthritidis generationem conferant. Cap. XXII.
pag. 24.
De differentÿs arthritidis. Cap. XXIII.
pag. 25.
De signis demonstratiuis arthritidis eius que differentiarum. Cap. XXIIII.
pag. 27.
De signis arthritidis ex necebario consequentibus desumptis. Cap. XXV.
pag. 28.
De signis arthritidis à causis desumptis. Cap. XXVI.
pag. 29.
Signa locorum in arthritide laborantium. Cap. XXVII.
pag. 31.
Signa locorum à quibus ad articulos humores fluere consueuerunt. Cap. XXVIII.
pag. 32.
Cur de signis prognosticis arthritidis in genere omniumque eius differentiarum sit loquendum; cur item omnis arthritis, vt plurimum difficulter curetur. Cap. XXIX.
pag. 33.
Signa prognostica differentiarum arthritidis, quæ à causa formali proficiscuntur. Cap. XXX.
pag. 33.
Signa prognostica arthritidis differentiarum, quæ à causa efficiente capiuntur. Cap. XXXI.
pag. 34.
De signis prognosticis ischiadis, cuiusdam sententiæ Hippocratis explicatio, explicationis aliorum confutatio. Cap. XXXII.
pag. 36.
Signa prognostica podagræ, & chiragræ. Cap. XXXIII.
pag. 38.
De indicatis à dolore, & anodynis distrahentibus. Cap. XXXIIII.
pag. 39.
De anodynis sensum omnino tollentibus. Cap. XXXV.
pag. 40.
De anodynis sensum minuentibus, & æqualem reddentibus. Cap. XXXVI.
pag. 41.
Quæ sint anodynorum uera indicantia. Cap. XXXVII.
pag. 42
De remedÿs præseruatiuis. Cap. XXXVIII.
pag. 43.
De remedÿs curatiuis. Cap. XXXIX.
pag. 44.
Anodynon sensum reddens æqualem, quatenus tale, doloris causam non auferre. Cap. XL.
pag. 46.
De materÿs remediorum in genere, & venæ sectionis tum inuentione, tum quantitate. Cap. XLI.
pag. 48.
Quæ vena in arthriticis secanda. Cap. XLII.
pag. 49
De cucurbitulis, & hirudinibus. Cap. XLIII.
pag. 51.
De extractione varicum, & earum incisione. Cap. XLIIII.
pag. 52.
De combustionibus. Cap. XLV.
pag. 52.
De frictionibus oleo salito administrandis. Cap. XLVI.
pag. 54.
De materÿs pharmaceuticis, & anodydinis stupefacientibus. Cap. XLVII.
pag. 56.
De materÿs auxilÿ anodyni sensum obtundentis, & æqualem naturali sensui reddentis. Cap. XLVIII.
pag. 58.
Quot lenientium genera, tum de uomitorÿs atque clysteribus. Cap. XLIX.
pag. 59.
De umbilicaribus glandibus, aluumque linientibus per os assumptis. Cap. L.
pag. 60.
De præparantibus, & purgantibus. Cap. LI.
pag. 61.
De repercutientibus. Cap. LII.
pag. 62.
Erasti opinio de repercusientium usu reÿcitur. Cap. LIII.
pag. 65.
De discutientibus. Cap. LIV.
pag. 67.
De mollientibus ualdeque siccantibus. Cap. LV.
pag. 68.
De medicamentis extrinsecis morbum ipsum respicientibus. Cap. LVI.
pag. 69.
De medicamentis tam frigidæ, quàm calidæ arthritidis intrinsecis. Cap. LVII.
pag. 70.
De aere, cibo, & potu. Cap. LVIII.
pag. 72.
De somno & vigilia, motu, & quiete, excretione & retentione, animique perturbationibus. Cap. LIX.
pag. 74.
INDICIS CAPITVM FINIS.