Libri ecundi capita.
I. Verum medicina fit ars, an sciencia?
pag. 43
II. Artes diuiduntur: Medicina ponitur ex numero reficientium, & statim agitur ad lõgum de sectis, Rationals, Empirica, & Methodica
53
III. Quôd Medicina non sit ars illiberalis: ibique de sanitare multa subijciuntur
66
IIII. An Medicina sanitatem solummodo efficiat, an etiam conseruet ibique ostenditur praeserua tiuam partem, sanitatem efficere
71
V. Adferuntur argumenta, & praeseruatiua pars nõ spectet ad Medicinam, praesertim quum ante Galenum magni autores medicum morborum tantùm curatorem uocarint, & diluuntur
79
VI. De ratione quibus in artibus usui sit praeferenda, & quib. postponenda: & de Rationali secta, que sola commendatur, exclusis Empirica, & Methodica
83
VII. Vanae, & malae artes, an simpliciter, artes, ueteribus uocate sint?
pag. 85
VIII. Quae sint artes, quae & efficiant, & conseruent recte opus suum, quaeque commodae inprimis & utiles sint? ibique Medicinae definitio ponitur
89
IX. Nullã esse corporis humani conditionem, quae Medicina non egeat
91
X. Vtrú anima fluori obnoxia sit, sicuti corpus?
93
XI. An ueteribus cognita, & usitata fuerint uocabula, j u l a c t i c a , & u g i s n o n , t c m i a p j i c h & t a i j o s ;
95
XII. De harmonia synceri animi, de corporis optimè-sese habentis: deque utriusq: affectibus, & philosophiae medicinaeque affinitate
100
XIII. Ex Xenophonte argumentum quoddam, contra praeseruatiuam artis partem, petitum, diluitur
206
Libritertij capitae.
 
I. An medicinae subiectum sit folú humanum corpus, an reliqua etiam animalia, & quae è terra na scuntur?
111
II. An exacta ratiocinandi facultas temperamenti symmetriam con sequatur, & medicinae subijciatur?
116
III. An Athletice recipienda sit, quae à maximis quibusque medicis & philosophis damnata, & explosa fuit?
119
IIII. Non esse multiplicem medicine finem, ob id & suam cuique sanitatem faciat, sed unicum
124
V. Nõ esse curandos perditosquosque, neque uerõ Scythas, neque Barbaros, exemplo Hippocratis
pag 130
VI. De scopo, & fine, in quo conueniant, & in quo differant
133
VII. De origine Medicinae
135
VIII. De artibus medicinam comitantibus, aut illi ancillantibus
137
IX. De partibus Medicinae
145
X. Quòd natura per se sola, sine artis auxilio, plerunque morbos perfectè curet
148
XI. De potestate, & operibus fortunae in arte Medica
150
XII. De abditis proprietatibus, siue caecis occultisque causis
166
XIII. Mediciná ne, an Iurisprudentia nobilior sit?
172
XIIII. De difficultate in capescenda arte Medica
179
XV. Epilogus secundi & tertij libri
pag. 181
Libri quarti capitae.
 
Naturá ne etiam, an studio tantùm & diligentia, perfecti efficia mur medici?
187
II. Puer futurus medicus, ut instituendus
196
III. Digressio satis prolixa. De Anatome fimiarum, quòd non minus ad artem conferat, quàm Anatome hominum
201
IIII. Cognoscenda esse puero adhuc, simplicia medicamenta
218
V. De Mathematicis, & Astrologicis artibus, an medico sint neceffariae?
227
VI. De Dialectica, quõd utilis admodum, arq; necessaria sit, futuro philosopho & medico.
241
VII. De studio philosophiae, & qui philosophi studiosis sint proponendi
245
VIII. Quando à philosophia ad Medicinam, tranfire debeat futurus medicus?
256
Libri quinti capitae.
 
I. Quis ad medicinam sit admittendus, & quinam autores sint cuoluendi?
259
II. Digressio, in qua agitur de libris eorú, qui Galeni doctrinam de morbis, & eorundem causis, signisque, labefactare conati sunt
pag. 264
III. De uia resolutoria, & compositoria, & definitiua
270
IIII. De ordine Auiçennae, quo ille libros suos digessit
278
Quo ordine Galenici libri sint legendi
281
VI. De Grecis & Arabibus autorib', censura
292
VII. De Latinis autoribus, & barbaris
299
VIII. An designatus medicus, Doctorum censurae & iudicio subijcecere sese debeat, & iuxta maiorum ritum, publicum & solenne testimonium accipere?
315
IX. Creati medici, no statim debét curationes aggredi, sedaliquan diu preeuntes preceptores sequi
pag. 317
X. Varijs monitis & documentis, instruitur ia fact' medicus
320
XI. Quibus notis & argumentis, cognoscatur absolutus medicus.
pag. 342
XII. Quaestiones adhuc aliquot tractantur: An codem tempore plures suscipiendi sint curandi? An cum alijs multis medicis, accedendum fit ad aegrotos? An acce dere debeamus, non rogati? Ité, De deploratis: De premio: Quãdo tandem ab operibus cessandum?
347
FINIS.