INDEX EORVM
Quae in Septem Libris
Vidi Vidij de Febribus con-
tinentur.
LIBER PRIMVS.
Qui est de Febribus in vniuersum.
QVae supersint tractanda in opere de curatione generatim. cap. I.
1.
De nomine, & definitione febr. c. II.
2.
De causis febris in vniuersum. c. III.
5.
De symptomatibus sequentibus febré in vniuersum, c. IV.
6.
De differentijs febrium in vniuersum. cap. V.
8.
De signis ad febrem in vniuersum attinentibus. c. VI.
10.
De operibus necessarijs ad curandam febrem in vniuersum. cap. VII.
13.
De instrumentis ad curandam febrem in vniuersum attinentibus.cap. VIII.
17.
Diuisio febris in vniuersum in suo genera. cap. IX.
21.
LIBER SECVNDVS.
 
Qui est de Febribus diuersis.
 
Qvid fit febris diarit, & quot species amplectatur. cap. I.
27.
De causis febris diariae, cap. II.
31.
De symptomatibus febris diariae. cap. III.
35.
De differentijs diariae febris. cap. IV.
36.
De signis diariae febris. cap. V.
38.
De signis causarum diariae. cap. VI.
42.
De prognostico diariae febris. cap. VII.
45.
De curatione diariae febris in vniuersum. cap. VIII.
47.
De curatione diariae synochae. cap. IX.
52.
De curatione causarum diariam efficentium. cap. X.
53.
De curatione diariae febris coniunctae cum affectibus, quos praeteritae causae reliquerunt. cap. XI.
56.
LIBER TERTIVS.
 
Qui est de bis quoe in vniuersum pertinent
 
ad cognoscendas febres in humoribus
 
putribus residentes.
 
DEfinitio febris in humorú putredine consistétis. c. I.
59.
De putredine, & causis febris cõsistentis in humoribus putribus. cap. II.
61.
De symptomatibus sequentibus in vniuersum febrem ab humorum putredine ortam. cap. III.
67.
De differentiis febrium humorum putredinem sequentium. cap. IV
73.
De causis differentiarum febrium illarum, quae ab humorum putredine oriuntur. cap. V.
79.
De recognoscenda febre ex humorum putredine orta in vniuersum. cap. VI.
84.
De recognoscendis causis, & symptomatibus febrium in humoribus putribus consistentium. cap. VII.
87.
De recognoscendis differenetiis febrium in humorum putredine consistentium. cap. VIII.
88.
De futuris praesagiendis in febre ab humorum putredine orta, & primum de euentu. cap. IX.
93.
De praecognoscendis differentiis euentus temporis scilicet, modi, & stabilitatis in febre à putridis succis profecta. cap. V.
105.
LIBER QUARTUS.
 
Qui est de ratione curandi febres ab hu-
 
morum putredine ortas.
 
DE operibus, & instrumentis in uniuersum requisitis ad curandam febrem in humorum putredine con sistentem. cap. I.
116.
De conseruatione uirium, & ratione uictus in febre ab humorum putredine otra. cap. II.
119.
De refrigerantibus, & madefacientibus ad febrem adhibédis. cap. III.
130.
De succis semiputribus per coctionem curandis. cap. IV.
133.
De putredine ex corpore educenda. cap. V.
136.
De curatione obstructionis, & adstrictionis prohibentis perspiratum. cap. VI.
144.
De curatione symptomatum sequentium febrem ortam ab humorum putredine. cap. VII.
146.
Quid in curatione postulent differntiae febris humorum putredinem sequentis. cap. VIII.
153.
LIBER QVINTUS.
 
In quo tractantur species febrium in hu-
 
moribus putribus consistentium.
 
QVot sint species illarum febrium quae sequuntur humorum putredinem. cap. I.
157.
De febre orta à sanguine putrescente. cap. II.
159.
Da febribus ortis à flaua bile putrescente. cap. III.
165.
De febre tertiana intermittente. cap. IV.
168.
De febre ardente, & tertiana continue. cap. V.
173.
De febre orta ex pituita putrescente, & primo de quotidiana. cap. VI.
180
De febre Epiala. cap. VII.
187.
De febre ardente, quam excitat pituita salsa. cap. VII.
190
De febre quartana. cap. IX.
192.
LIBER SEXTVS.
 
Qui est de febribus spurijs, compositis,
 
et pestilentibus.
 
QVae differétiae febrium tractentur in hoc libro cap. I.
200.
De febribus spuriis. cap. II.
200.
De febribus compositis csp. III.
204.
De haemitriteo. cap. IV.
206.
De febribus pestilentibus, & de contagione. cap. V.
210
De febribus non uerè pestilentibus. cap. VI.
228.
De febribus quibus superueniunt maculae quaedam cutis ueluti lentes. cap. VII.
227.
De febribus quibus morbilli & uariolae superueniunt. c. viii.
234
LIBER SEPTIMUS.
 
Qui est de febre Haectica, & Tabe.
 
PRopositum huius libris, & quid fit haectica febris. c. I.
242.
Species ac differntiae febris haecticae. cap. II.
245.
Causae febris haecticae. cap. III.
248.
De symptomatibus febris haecticae. cap. IV.
251.
Signa & prognosticum haecticae febris. cap. V.
253.
De curatione febris haecticae. cap. VI.
258.
Quid sit marasmus. i. Tabes, & quas species ac differentias habeat. cap. VII.
264.
Causae Tabis. cap. VIII
266.
Sympthomata Tabis. cap. IX.
269.
Signa Tabis. cap. X.
270.
De curatione Tabis. cap. XI.
276.
Finis Indicis eorum quae continentur, in se
 
ptem libris Uidi Vidij de Febribus.
 
Index Capitum.
 
QVAE CONTINENTVR
 
IN LIBRO.
 
Ludouici Mercati Hispani.
 
De febre Maligna in qua maculoe rube-
 
scentes apparent.
 
PRAEFATIO.
286.
De essentia febris malignae.
288.
De causis febris malignae.
303.
De signis febris malignae.
321.
De signis pgnosticis febris melignae.
335
De recta febrium malignarum curatione.
343.
Prima curationis indicatio ab apparatij morbosio sumpta.
346.
Quod cucurbitarum usus sit maxime necessarius.
350.
De Hirudinibus.
352.
De aliis humoribus qui morbosum appara um efficiunt.
352.
De Humorum praeparatione & caloris extinctione.
353.
De Purgatione.
354.
Quid aduersus malam qualitatem ager idum sit.
358.
Confectio de Hyacintho.
365.
De symptomatum febrem malignam comitantium correctione.
366.
Consilium continens summam praesagationis, & curationis in eadem febre malignae.
378.
INDEX CAPITVM
 
Quae continentur in Libro
 
Matthaei Curtij Ticinensis.
 
De Febribus curandis.
 
De febre in genere.
386.
De febre ephemera, & eius curatione
388.
De febribus putridis.
391.
De tertiana pura, & eius curatione.
392.
De cura tertianae febris continuae.
401.
De febre tertiana notha, & eius curatione.
401.
De febre ardente, & eius curatione.
405.
De eura febris sanguineae.
418.
De febre quotidiana pura, & eius curatione.
421.
De febre quotidiana continua quae dicitur latica.
430.
De cura febris Epialae, & Lipariae.
431.
De febre syncopali humorosa & ipsius curatione.
433.
De cura febris syncopalis minutae.
437.
De febre diurna & nocturna.
438.
De cura febris quartanae periodicae.
439.
De cura febris quartanae continuae.
444.
De cura febris quintanae, septenae, & nonanae.
444.
De cura febris haecticae.
445.
De cura febris haecticae senectutis.
454.
De cura febris pestilentialis.
455.
De cura febrium compositarum.
463.
De cura haemitrithaei.
465.