INDEX. RERVM NOTABILIVM.
.A.
ACIDA quomodo in variolis conueniant p.
180. & 207.
Acutorum morborum quot & quae differentiae p.
40.
Aer quot molis immutetur. p.
8.
Aeris substatia an corrupi postic. c.
11.
Alteratio quid sie. p.
172.
Aqua an sit elixanda pro potu in variolis. p.
138.
Auerois lapsum.
p. 104.
Auicenae lapsum. p.
104.
Auster an frigidus uel calidus. p.
11.
Aurstri aliquando sicci aliquando humidi. p.
12.
Autumno an variolae magis grassentur quam vere. c.
10.
.B.
 
Balneum an conterat ad variolarum exitum. c.
28.
Balneum an in febre concueniat. p.
199.
Balneü an non apparentibus signis coctionis possit administrari. p.
199.
Boa serpens apud Psinium. p.
22.
Bruta cur variolis nõ corripiatur. p.
66.
.C.
 
Calorem retrahi ad ventriculum assumpto cibo. p.
115.
Cibandi ratio vnde desumatur. p.
124.
Cibi & potus administrandiratio in variolis. c.
20.
Cjbãdi hora cõgruetior in varioe. p.
136.
Cicatricum à variolis derelictarum cura. p.
213.
Clysteres quales parandi in variolis. p.
190.
Clysteris quãtitas quae esse debeat. p.
191.
Contagium quid sit. p.
31.
Contagij triplex differentia. p.
31.
Contagium non omne in putredine consillit. p.
33.
Concoctio quid sit. p.
172.
Consuetudinis vis. p.
200.
Crisis q.d sit & quot illius speties. p.
88.
Cutis diffinitio. p.
46.
Cutis nullum vsum habet. p.
46.
Cucurbitulae summum praesidij genus in variolis. p.
155.
Cynarum decoctum an competat in variolis. p.
184.
.D.
 
Debilitas virium duplex. p.
110.
Declinante morbo en aeger possit mori. c.
17
Declinantibus variolis vinum concedi posle. p.
133.
Decoctiones alterantes & praeparantes calidas exhibendas esse. p. 188.
 
Decoctiones alterãtes in variolis in magna quantitate exhibendae. p.
187.
Digestio quid sit. p.
173.
Doloris causae. p.
204.
Dulcia in variolis euitanda. p.
131.
.E.
 
Emplastra quando sugienda in variolis p.
192.
Endimij morbi qui sint. p.
1.
Epidimij morbi qui sint. p.
1.
Euacuationes in variolis quo tempore faciendae. p.
168.
.F.
 
Febris variolas sectans quae sis. c.
14.
Febrem aliquando symptoma esse. p.
98.
Fernelij error. p.
19. & 20.
Ficuum decocta maximu variolarum proruptionem iuuat. p.
182.
Fluxionu duae potislimae sut causae. p.
120.
Fluxus alui in variolis familiaris. p.
188.
Fluxus variolis superueniens quomodo curandus. p.
209.
Foetu nõ ali sanguine menstruo. p.
51.
Fouearum à variolis derelictarum cura. p.
211.
Fracastorij error, p.
34.
Fracastorij & valeriolae cõsiliu. p.
36.
Frigus assumpto cibo in variolis extremitates inuandere. c.
16.
Frictionis vsus in variolis. p.
140.
.G.
 
Galenus Hipo, damnas, , ipse redargaradis sis. p.
127.
Guadij laudes. p.
141.
Grena hordei in ptysana conficienda qualia esse debeant. p.
129.
.H.
 
Hepata pullorú nõ sunt mali succi. p.
31.
masculi fac . p.
72.
Homo lac emittens é mamis. p.
71.
Hordeum an sit calidum nel frigidum. p.
182.
Humores in variolis erttamissi retrocedere posse. c.
22.
.I.
 
Indicium differt à signo. p.
76.
Indicationes curatiuae vnde defumantur. p.
122.
.L.
 
Lacvatiolarõ causa esse poste. p.
71.
Laci an generetur ex sanguine menstruo. p.
71.
Lacca an aperiat. p.
184.
Letes an cõueniat in variolis. p.
183.
Lepra causari à sanguine . p.
56.
.M.
 
Macularú à variolis deresictarû cura.
213.
Manardi defensio. c.
3.
Mebra quae laedantur à variolis. c.
29.
Mestruus sanguinis an sit venenú. c.
8.
Menstrui quatuor esse partes. p.
56.
Medicamenta purgantia an in variolis exhibenda. c.
24.
Morborum differentiae vnde desumàsur. p.
2. & 27.
Morbis quid diuini inesse. p.
4.
Morbi populares an à syderibus causentur. p.
5.
Morbilli quid sint & in quo genere morbi reponendi. c.
4.
Morbilli cum vigent sunt contagiosiores p.
39.
.N.
 
Naturam cum consilio operari. p.
113.
Nocte posse mitri sanguinem. p.
148.
Noxiae morbus Psimi qoid sit. p.
22.
Nutrices dum lactum menstrua pariposse. p.
72.
.O.
 
Oculi à variolis derenti cutae. p.
208.
Olera in variolis non cócededa. p.
132.
Oleaginosa in clysterijs in variolis euitanda. p.
190.
Oleaginosa in variolis exterius quando mala. p.
192.
Oua sorbilia non sunt calida. p.
131.
.P.
 
Pars affecta in variolis quae sit. p. c.
7.
Passiones animi euirandae in variolis quae sint. p.
141.
Pestem non fieri nisi corrupa aeris substantia p.
85.
Philippi ingrassiae error p.
26.
Pharmacum an declnantibus variolis exhibendum. c.
16.
Pinguia in variolis sugieda. p.
131. & 190.
Pisces qui sint elligedi in variolis. p.
133.
Plenitudinem haud numerandam interscopos praecipuos mittendi sanguinem. p.
146.
Populares morbi qui sint. p.
1.
Principium in morbis quoruplex p.
150.
Pruritus quid sit. p.
205.
Pruritus curae in uariolis. p.
200
Ptysanae conficiendae modus. p.
128.
Pueris quomodo mitre du saguis. p.
163.
Putredo in humido sumdarur. p.
85.
.Q.
 
Quartanarum rigotes in initio cur leues. p.
105.
Quiescere debet uariolis laborãtes.
140.
.R.
 
Rigor cut non sectetur uariolarum exitum. c.
15.
Rigor quid sit. p.
102.
Rigoris causam non esse lenrorem himoris. p.
104.
Rigoris causae. p.
106.
.S.
 
Solitio in uariolis sugienda. p.
195.
Salsse pariliae decoctum an conueniat in uariolis. p.
184.
Sanguis menstruus qui uariolarum est causa ub. p.
70.
Sanguis quo pacto & quando in uariolis mittendus. c.
23.
Sãguinis mittedi scopiquot & qui.
146.
Sanguis an mittendus in variolis ad animi deliquium. p.
156.
Sanguinis missio an apparentibus uariolis factienda. p.
154.
Sãguinis ingens prosluurú cú úita
157.
Sanguis an mittendus pueris uariolis laborantibus. p.
160.
Sanguis mitti posse non praemisso medicamento. p.
169.
Secta uena non nisi per duas horas post cibandum. p.
149.
Secta uena cur nõ dormiendú. p.
149.
Signa variolarum. c.
9.
Signorum utilitas, p.
76.
Signum quid sit, p.
76.
Signa unde desumantur, p.
77.
Sitis causae, p.
206.
Somni usus in variolis, p.
140.
Suffumigiú ad exsiccãdas uariolas,
196.
Synocus quid sit & quot speties, p.
96.
Symptomatum uariolis superumatium curatio, c.
33
Syrupis cur medici in uariolis non utantur, p.
185.
.T.
 
Tempus anni quod magis variolis procreandis aptussit. c.
10
Tempus mittendi sanguinis in variolis magnã praebet indicationem. p.
150.
Topica medicamenta quae & quando vtenda in variolis. c.
27.
Tragachantum an aperiat obstructiones. p.
184.
.V.
 
Variolae an generentur ex sanguine menstruo. c.
8.
Variolarum quatenus morbus particularis causa. c.
2.
Variolae an sint morbus nouus. c.
3.
Variolarum an medici graeci cognitionem habuerint. c.
3.
Variolas ex Europa in Indias translatas. p.
17.
Variolae quid sint & in quo genere morbi reponendi. c.
4.
Variolas inter tumores praeter naturam locandas. p.
28.
Variolas morbú compositù esse. p.
29.
Variolas contagiosum morbú esse. c.
5.
Variolas aliquando euenire cum humorum putredine aliquando non. p.
37.
Variolae cú viget sút cõtagiosiores.
39.
Variolas acurum morbum esse. c.
6.
Variolarú particulares causae. c.
8.
Variolis quis pluries corripi potest
62.
Variolae gratiantes futuram peslem nuntiant. c.
11.
Variolae primi & secundi modi quae dicantur. c.
12.
Variolae an sint naturae crisis. c.
12.
Variolae an possint fieri sine crisi. c.
13.
Variolis declinantibus aegrum moti & causa. c.
17.
Variolae cur potissimum manus & pedes inuadant. c.
18.
Variolarum cura c.
19.
Variolarú excoriationi lenimetú.
137.
Variolae an sint perforãdae nec ne.
193.
Valeriolae error. p.
134.
Vnctuosa in variolis fugienda. p.
132 & 190.
Vuguentis an vtendum in variolis & quando. p.
192.