INDEX
RERVM ET VERBORVM
MEMORABILIVM
Quae in hoc opere continentur.
COPIOSISSIMVS.
A
 
Accessio est deterior totius circuitus pars.
104. 112
Accessio totum illuditépus complectitur, quod est à primo insultu vsque ad tempus consistendi.
104. 112
Accessio quot particularia morbi tempora contineat.
179
Accessione praesente à cibo est abstinendum.
102
Accessione futura quomodo tractãdi sint aegri quo ad cibi assumptionem.
180. 181
Accessionibus praesentibus an semper interdicendus sit victus.
107
Accessionis tempus quod nam preeligendum sit, dum Medicus cogitur, in ipsa cibum offerre.
108
Accessiones quae nam indicent.
109
Accessiones variari pro varietate humorum.
113
Accessiones an conducant ad victus quantitatem prescribendam.
105
Accessiones & constitutiones morborum an solùm ex quatuor fontibus in Aph. 12. ab Hippocrate relatis hauriantur.
118
Accessiones morborum esse, & ordinatas, & citra ordinem.
103
Accessiones particulares non quantitatem victus, sed magis exhibitionis horam ostendunt.
177
Accessiones particulares an aliquã afferre possint vtilitatem ad quãtitatem victus instituendam.
176
Accessionis tempore quas ob causas natura debilis reddatur.
178
Accessionis principio an exhibendus sit victus.
182
Accessionum tempore ab omni opere medico est desistendum, sed totum munus naturae permittendum, solumque victus instituendus.
185
Accessionum tempore natura maximè vi morbi opprimitur, & causae morbificae reluctatur.
177
Accessionum tempore vt plurimùm fiunt iudicationes.
181
Accessionis tempus quod nam maximè cauendum in cibi exhibitione.
181. 183
Accessionis principio cur praesertim à potu sit abstinendum.
181
Accessiones in morbi principio, & incremento saepius anticipant; in statu verò equales fiunt, atque in declinatione post ponunt.
117
Accessionibus in ordinatis existentibus, quomodo institui debeat victus.
107
Accessionum contemplatio pro victus institutione an inutiliter bis sit repetita.
176
Accessionum contemplationem propriè ad caput de vsu victus attinere.
177
Actio an ab aequalibus prouenire possit.
63
Acutis morbis laborantes saepe inopinate laeduntur.
49
Acutis morbis an febres sint inseparabiles:
73
Acutorum morborum magis propria est magnitudo, quam celeleritas.
71
Acutorum morborum aliqui febre carent.
74. 225
Adolescentiae nomine pubertas etiã intelligi solet.
122
Adolescentia propriè sumpta quot añnis praefiniri soleat.
122
Adolescentibus minus incrementù conuenit, quam pueris.
132
Adolescentum corpora in assiduo sunt incremento.
126
Aegrotus quomodo in opere medico se praestare debeat.
16
Aer sui tenuitate in autumno disponitur, vt facilè quãlibet impressionem suscipiat.
171
Aeris alteratione nostra alterantur corpora.
139
Aestate citius morbi terminantur, & quam ob causam.
114
Aestate calida & sicca.
114
Aestate bilis flaua redundant.
114
Aestatis principium est Pleiadum octus.
142
Aestate Senes melius degere, quam hyeme.
145
Aestate paucus cibus offerendus est, verúm saepius.
163
Aestate, & autumno cibos difficilimè ferunt.
166
Aestate quibus ex causis calor innatus foras, effluat.
169
Aestate an peius concoquamus quam hyeme.
172
Aestate an parcius sibãdum, quam hyeme.
173
Aestate cur puteorum aqua frigida sit.
172
Aetas in animalibus, tempus in morbis dicitur.
78
Aetas ad noxÿ humoris notiam non parum conducit.
26
Aetates ad victus institutionem cõducunt.
120
Aetates quot numero.
121
Aetates que nam primariae habeantur.
121
Aetas quae nam media.
121
Aetas est temporis in vita decursus.
121
Aetates singulae quot annis de scribi soleant.
121
Aetates non annorum numero omnino determinari possunt, sed latitudinem habent.
121
Animalium quaedam sanguine, & calore affluentia sunt, quaedam verò frigida, & exanguia.
144
Animalium aliqua totam hyemem in latibulis vitam degunt.
144
& vnde viuant.
145
Anni temporibus singulis qui nam humores maximè redundèt.
114
Anni tempora quomodo morborum tum accessiones, tum constitutiones ostendant.
114
Annus quatuor generalibus partibus inter se temperamento differentibus constat.
114
Anni primariae partes quatuor.
141
Anni tempora vnde varia habeantur.
141
Anni temporum qualitates, seu temperamenta, ex sua ipsorum natura sunt aestimanda, non ex alterius comparatione.
142
Aphorismus quid Galeno.
3
Aphorismus quid Philotheo.
4
Aphorismus quid Alexandrino.
4
Aphorismi tres esse conditiones ostenditur, non duas, vt aliqui opinati sunt.
3
Aphorismum difficultas tanquam quarta conditio neceßariò comitatur.
4
Aphorismi sunt conclusiones praemißarum alibi habitarum.
7
Aphorismos qua ratione Hippocrates in hoc volumen congesserit.
5. 7.
Aphorismum hic nullum haberi, qui alibi ab eodem Hippocrate, scriptus non reperiatur.
5
Aphorismi non secus reliqua themata continèt, ac conclusio praemissas, & vniuersale, particulare.
9
Aphorismi sunt flores pulcherrimi ex agro medicinae excerpti.
5
Aphorismorum liber à Galeno nuncupatur, de sententÿs.
5
Aphorismi qualem nam ordinem ut plurimum admittere soleant.
4. 8. 200
aphorismus. Sitalia purgetur, &c. vbinã quater sit repetitus.
176
aphorismus 22. iu quibusdam exemplaribus, secundum Galeni animaduersionem, non legitur.
201
aphoristicè scribere, quid sit.
5
aphoristica doctrina, instrumentis aliarum scientiarum minimè vtitur.
5
aphoristica doctrina rarò probationes admittit, & illas quidem ex accidenti.
5
aphoristicae doctrinae officium quod nam sit.
5. 7
aphoristica doctrina inordinata est & confusa.
4. 7. 8
aphoristica doctrina nõ tenetur monstruosas opiniones ex proposito refellere.
44
aphoristica doctrina non omnia explicare tenetur, sed praecipua.
92
aphoristica doctrina ad intelligentiam, memoriam, ac reminiscentiam summopere conducit.
6
aphoristica doctrina omnes rei proprietates breui circunscribit.
6
aphoristica doctrina vtilissima est illis, qui volunt breui tempore longam artem docere.
7
appetitus, an frigiditate, vel caliditate prouentat.
128
arcturiortus.
142
ars quid Aristoteli.
13
ars naturam imitatur, non natura artem.
192
Ars quandoque perficit, quae natura imperfecta reliquit.
192
arti necessaria saepius sunt tractanda.
156. 177
artium legibus non subÿciuntur, quae rarò contingunt.
47
assidentium conditiones ex Hippocrate.
16
assuetudo similia indicat.
119
athletarù corpora robustissima.
32
athletarum habitus quãuis bonus, tamen periculosus est habendus.
33
athletarum habitus, habitudinis nomine non est dign us.
34
athletis quod nam esset vnicum uitae institutum.
34
athletarum, Hippocratis, & Galeni temporibus magnus erat numerus.
34
athletis inedia infensa.
37
atrabilis autumno redundat.
114
autumni initiù est arcturi ortus.
142
autumño si vires validae fuerint, multù, & saepe cibandù est.
163
autumno si vires imbecilles fuerint, parum, & saepe cibandum.
163
autumno an calor naturalis sit debilis.
170
autumno natiui caloris debilitas aestate contracta perseuerat.
170
autumno an copiosè cibandum.
170
autumnus cur inaequalis.
170. 171
autumnus frigidus & siccus.
142
autumnus nonnullas aestatis conditiones continet.
169
auxilium aliquod medicum inuenire, quod citra noxam magnificè profit difficile est.
188
B
 
Bilis flaua aestate redundat.
114
Breuitas cum dignitate coniuncta ad perfectionem, ac memoriam conducit.
11
C
 
Cacochimia quid Galeno.
37
Calidum bifariam accipi.
132
Calor qui nam naturalis, & qui aduentitius.
132
Calidum innatum quid.
132
calor in Pueris tactu qualis percipiatur, & qualis in iuuenibus.
136
calor innatus omnium operum naturalium est auctor.
124
calidi innati substantia aerea, & aquea.
131
calor innatus pabulo deficiente, se ipsum absumit.
132
calidi innati substantia in dies terrestrior redditur.
132
calor innatus assiduè in proprium, subienctum agit, & illud absumit, ac siccius reddit.
132
caloris innati officium est cibos concoquere.
169
calor innatus non elementaris, sed caelestis est.
134
calor innatus non frigiditate contraria, sed extinctione priuatiuè oppositatollitur.
134
calor natiuus ob alimentorum multitudinem non accenditur, sed extinguitur, vt ignis lignorum multitudine superiniecta, & lucernae flammae oleo vniuerso superfuso.
133
calor natiuus cur aestate foras effluat.
169
calor natiuus alteratione afficitur contraria aeris alterationi.
139
calor natiuus externo frigore ex accidenti, augetur.
143
calore naturali languente, corpus crudis succis repletur.
171
calor natiuus alimèto augetur.
136
caloris natiui recursus non tantùm ambientis frigiditate, sed frigidae perfusione procurari potest.
143
calor acquisititius externo augetur calore.
143
calor acquisititius aetatum de cursu in nobis suboritur.
143
calor acquisititius alimentorum coctioni minimè prodest.
143
causa sublata, effectus concidit.
53
causam, id omne qd fit, habet,
111
ciborum mensura proportione caloris natiui copiae respondere debet.
169
cibus plenior magis sanis conguit, quam tenuior; contra autem aegris.
169
ciborum quantitas mensuratur ratione vel necessitatis, vel tolerantiae.
174
cibis quando nam maximè obstinendum sit in morbis.
177
circuitus est similis ad idem reditus.
104
circuitus duabus constat partibus, accessione, & declinatione.
104
circuitus ex quibus nam particularibus morbi temporibus constet.
113
circuitus in morbis quid.
179
circuituum alÿ ordinati, & alÿ citra ordinem.
179
conclusio nihil continet, quod à praemissis non habeat.
52
concoctio quid Aristoteli.
205
concoctionis quatuor inquiruntur causae.
205
concoctio in prauis succis quid efficiat.
206
concoctio est duplex, rerum nempenaturalium, & praeter naturalium.
206
coctioni vbi natura vacat, tenuiter est cibandum.
99
concoctio ciborum est caloris innati officium.
169
concocta sunt purganda.
200
concostionem praeire oportet, subsequi discretionem, & postea euacuationem, vt bona sit iudicatio.
202
concoctio quietem exigit.
203
coniectura artificiosa media est inter exactam doctrinam, & omnifariam ignorantiam.
87
coniectura artificiosa quis nam maximè vti possit.
87
consistens aetas quot annis terminari soleat.
122
consistentes iuuenibus sunt frigidiores.
125
consistentiae aetas an dici possit decrescens, seu declinans.
125
consistentes non ita ad labores sufficiunt, vt iuuenes.
126
constitutio morbi quid significet.
76
constitutiones morborum à quibusnam indicentur.
109. 113
constitutio morbi quid.
113
constitutiones morborum variant, pro varietate humorum.
113
constitutiones, & accessiones morborum an solùm ex quatuor fontibus signorum, in Aphor. 12. ab Hippocrate relatis, deprehendi possint. 118. & an certè.
119
consuetudini aliquid cõdonandu.
43
consuetudinem viuendi prauam deplorat Gelenus.
43
consueta insuetis minus molestare solent.
52
consuetudo labores faciliores reddit.
71
consuetudo est natura acquisititia.
149
consuetudo in aegrotis semper est fer uanda.
151
consuetudo mala qua ratione in sanis immutanda sit.
151
consuetudo mala in viridi tantùm aetate-est immutanda.
152
contradictio de victus ratione instituenda in Hippocr. tollitur.
55
contrarium an à contrario tollatur.
134
contrariorum contrariae sunt indicationes.
139
contrariorum contratia esse remedia, in omnibus morbis curandis tenet.
151
cordis officij maxima est dignitas.
88
cornelij Celsi locus exponitur.
55
corpora alterantur aeris alteratione.
139
corpus humanum tribus constat, spiritu, carnosa substantia, & folidis partibus.
160
crassi humores aptius per secessum, quam per sudorè euacuãtur.
198
Crifis, quid.
186
crises vt plurimùm in accessionibus fiunt.
181
crisis vt fiat, tres naturae motus conueniunt.
186
crisis perfecta semper in morbistatu fit.
186
crisis trifariam intelligitur.
186
crisis aliqua quandoque imperfectè incipit, quae postea agregiè perficitur.
186
crisi peracta, per duos etiam dies, instituta victus ratio est seruanda.
187
crisis perfectae conditiones.
188
crisis imperfectae signa.
189
cruda non sunt mouenda, nisi turgeant.
200
crudi succi si purgétur, aut moueantur, quae incõmoda sequãtur.
203
crudi succi qui nam sint.
207
curatiuae medicinae pars, diagnoistica, ac prognostica indiget.
14
curatio an semper à debilioribus sit inchoanda praesidijs.
63
curatio simplex morbo simplici debetur, complexa verò complicatis.
153
D
 
Declinatio morbi nuquam mortem minatur.
84
Declinante accessione calorem ad pedes descendisse.
105
Declinante accessione fuligines per partes extremas expirant.
105
Declinatio particularis, quid.
180
Declinationis particularis tempore cibus offerri solùm debet.
180
decrepita aetas, quid.
124
decrepiti famen tolerare nequeunt, sed crebò, licet pauxis cibis sunt alendi.
124
decrepiti an facilè iciumium ferant.
125
deiectiones non multitudine sunt aestimandae, sed si talia &c.
211
deictio, vox, consideratur.
215
diuisio huius voluminis certa afferri non potest.
8
dolor vehementior alterum obscurat.
71
dormiens circa exteriora manifestè frigidor est, circa verò interiora calidior.
144
E
 
Epierasis, qualis euacuatio sit.
160
Errata pusilla in aegris esse paruifacienda.
52
Errata in tenui victu vtentibus grauia efficiùtur duplici de causa.
52
Errata in morbis acutis, vel minima quoque non admittuntur.
67
Euacuatio est praecipuum medicinae munus.
193
Euacuantionis regulae quinque.
193
Euacuationis probè actae signa.
22
Eucuatio salutaris quae na sit.
216
Euacuationi duo insunt quae necessariò sunt animaduertenda, qualis nempè sit humor cuancuandus, & quantus.
25
Euacuationem dari vsque ad animi deliquium inclusiuè Galenus admittit. 38. vide
219
Euacuationis summae vltimum attin gere terminum vix potest Medicus.
38
Euacuatio quid Galeno, & quomodo à purgatione seiungenda.
29
Euacuatio à natura molita duplex est, nempè spontanea, & irritata.
197
Euacuatio nõ qualitatem, aut quantitatem requirit; sed humorem ip sum praua qualitate, aut quantitate peccantem.
29
Euacuationibus viae tum conuenientes, tum inconuenientes, quae nam sint.
196
Euacuationibus conuenientes viae sunt, vel simpliciter tales, vel ratione particularis morbi.
196
Euacuatinem esse, vel tutò admittendam, vel cautè adminstrandam, quibus notis deprehendatur.
27
Euacuationem naturalem an Medicus iuuare teneatur.
190
Euacuationes summas periculosas esse demonstratur.
32
Euacuationes quando sint incõgruae ratione tum humorum, tum viarum, atque locorum.
199
Euacuatio dum sit principes partes sunt cauendae.
200
Euacuationis quantitas quamuis iusto minor fiat, pro sui tamen ratione prodest.
214
Euacuatio, corporis molem concidere facit.
35
Euacuationis quantitas, an per se at tendenda sit.
214
Euacuatio immodica non minus immodica repletione est periculosa.
35
Euacuatio est ex uirib. metiède.
36
Euacuatio summa an admittenda.
38. 219
Euacuatio per secessum quacunque alia conuenientior existit.
199
Euacutio summa quando admittenda sit, licet periculosa.
62. 118. 119
Euacuatio coctionem, & discretionem subsequi debet. Vt bona sit indicatio.
202
Euacuatio ad animi defectionem, du cenda, si aeger possit tolerare. 211. & qua ratione hoc intelligendu sit explicatur.
217
Eucuatio artificiosa ea via peragenda, in quam natura cõuenienter coepit inclinare.
194
Euacuatione artificiosa illa sunt educenda, quae non perfectè à natura in iudicatione propulsa fuere.
194
Euacuatio artificiosa an semper debeat naturae motum sequi.
197
Excretio, vox, consideratur.
215
Experimentum, quid Galeno.
14
Experimentum cur in arte medica periculosum.
14
Expositoris munus.
167
Extremis morbis extrema remedia optima sunt.
56
Extremi morbi qui nam sint.
58
Extrema remedia quae nam sint.
60
F
 
Facultates in nobis tres naturalis, vitalis, & naimalis.
87
Facultatum munus est, vt animal gubernent.
87
Facultas quae nam à Medico in curandis morbis praesertim sit attendenda.
88
Facultate vna amissa, necesse est reliquas perire.
88
Facultatum omnium sedes, ductus, munera, ac vocabula decernuntur.
88
Facultates naturales nùquam quiescunt.
34
Facultas expultrix quandoque natura vocatnr.
24. 196
Frigiditas an ad appetitum conducat.
128
Fluente aluo an Medicus euacuare possit.
190
Febris ob innati caloris conuersionem ad igneam accenditur.
131
Febris calidus, & siccus affectus.
152
Febris plus siccitate quam caliditate laedit.
152
Febris qua febris humectantia indicat.
149
Febris magnitudo calori innato proportione respondet.
131
Febre continente, ac à sanguine orta, quae nam corpora corripiantur.
134
Febres solùm putridae circuitibus redeunt.
115
Febres in morbis acutis esse continuas, quomodo intelligatur.
74
Febrientibus concoctu facilia conueniunt.
150
Fames vbi adest, non est laborandum.
70
G
 
Galeni textus graecus corrigitur.
44
Galenus partem Aphorismi quarti non agnouit.
44
Galenus admonet Aphorismum. 22 in quibusdam exemplaribus non haberi.
201
Galenus cuacuationem vsque ad animi defectionem inclusiuè admittit.
38
Galenus multos vidit qui in sanguinis missione, vsque ad animi defectum, mortem inopinatam obierunt.
218
H
 
Habitus, quid Galeno.
33
Habitus bonus duplex.
33
Habitus athletarum quãuis bonus, tamen periculo sus existit.
33
Habitus bonus simpiciter, in quo conueniat, & differat cum habitu athletarum.
33
Hectica febris, an extremus morbus statuenda.
64
Hectica febris adeò est placida, vt compluribus etiam medicis imponere soleat.
64
Hecticae febri aquae frigidissimae balneum, vt extremum remedium congruit.
65
Hectica tertiae speciei, quae marasmus nucupatur est insanabilis.
83
Hecticus tertie speciei quomodo perplures menses seruari possit.
83
Herodotus libri Introductorÿ auctor fuit, secundum Galenum.
18
Hippocratis patria, ac progenies.
3
Hippocratis nomini verè adscripti libri, qui nam ex Galeni sententia censeantur.
3
Hippocratis genuini libri quibus nam signis maximè deprehendi possint.
3
Hippocratis in Aphorismis intentio, seu scopus, qui.
5. 11
Hippocrates artis rhetoricae haud ignarus.
56
Hippocrates consueuit quorudam mentione facta, reliqua eiusdem naturae praetermittere.
28
Hippocrates Oratoris more quandoque ex difficultate rei auditores attentos reddit.
40
Hippocratis mos, breuitas.
119
Hippocrates in quanam maximè sententia afferenda à Galeno laudetur.
178
Hominis finis, quis.
13
Homo rerum omnium nobilissima, & perfectissima.
14
Humidum radicale assiduè à calido innato absumitur.
132
Humidum radicale, quid.
135
Humidum duplex, radicale inquam, & accidentarium.
136
Humidum duplex, actu, & potestate.
150
Humoris qualitas quandoque pro eius idea, specie, ac differentia sumitur.
25
Humor noxius quibus nam fignis maximè deprehendatur.
26
Humoris qualitas, quotuplex.
29
Humoris qualitas, non euacuationem, sed alterationè requirit.
29
Humorum varietas quomodo varias efficat morborum, tum accessiones, tum constitutiones.
113
Humores quamius quocunque tempore quatuor in homine extent, in vnoquoque tamen aliquis redundat.
114
Humorum prauitas bono noui alimenti succo adueniente, corrigitur.
159
Hyeme pituita redundat.
114. 145
Hyeme tardius morbi terminantur.
114
Hyeme, & vere copiosiora sunt exhibenda alimenta.
137
Hyeme, & vere ventres natura calidissimi sunt.
137
Hyems frigida, & humida.
142
Hiemis principium est occasus Pleiadum.
142
Hyemis principium frigidius, finis verò siccior.
143
Hyeme cur, ex Aristotele, corpora sudori parare nõ debeamus.
143
Hyeme an ventres calidissimi sint natura, cum tunc pituita redundet.
145
Hyeme an sanguis, vel pituita magis gignatur. 145. veletiam bilis.
146
Hyeme multa, & rarò adhibenda sunt alimenta;
163
Hyeme an multa fiat insensibilis euacuatio.
163
Hyeme facillime ieiunium ferunt.
166. 171
Hyeme pluribus est quidem cibus offerendus sanis, non autem aegris.
168
Hyeme cur puteorum acqua caldia sit.
172
Hyeme an vberius cibandum quam aestate.
173
I
 
Ieiuniù facilè ferre, quid sit.
122
Ieiunium facilè ferre dupliciter intelligi postest.
124
Ieiunium facilè ferre, an à frigiditate proueniat.
128
Immoderatum omne esse praeter naturam.
58
Indicationes an à morborum temporibus sumi possint.
81
Indicationes à morbo, & à virtute quales.
81
Indicatio à viribus prima, & potissima est.
85
Indicium quo differat à signo.
216
Inedia non nisi longo euacuat tempore.
37
Inedia athletis infensa.
37
Inscriptio libri perpenditur.
3
Instrumenta quibus tanquam methodis scientiae vtuntur, quae nam sint.
5
Intentio auctoris in hoc libro.
5
Interpretis munus quod nam sit ex Galeno.
41
Iudicationes, vt plurimum, in accessionibus siunt.
181
Iudicationis vocabulum trifariam pob e intelligi.
183
Iudicata itegre moueri nõ debèt.
184
Iudicationum tempore ab omni opere medico est vacandum.
185
Iudicatio morbi, vt rectè fiat, tres naturae motus conueniunt.
186
Iudicatio in morbis, quid.
186
Iudicatio perfecta semper in morbi summo vigore sit.
186
Iudicatione morbi peracta, per duos etiam dies instituta victus ratio est seruanda.
187
Iudicationis tum perfectae tum imperfectae signa.
189
Iudicium quotuplex, & quid.
15
Iudicium cur in opere medico difficile.
15
Iuuentus media est aetas.
121
Iuuetus quot annis praefiniri soleat.
122
Iuuentus, & storens, & uigens aetas appellari solet.
122
Iuuenes an calidiores pueris.
135
L
 
Labor, quot in Aphorismis Hippocratis habeat significata.
70
Lateralis morbus magna ex parte accessiones per tertiu habet.
114
Lateralis morbus in cèsu acutorum reponitur.
114
Lateralis morbi signa pathognonomica referuntur.
117
Laureãdi in punctis referendis communia despiecere debent, ac propria prosequi.
2
Libri huius iscriptio examinatur.
3
Librum hunc esse Hippocratis geniunum, vnde colligatur.
3
Libri, qui citra controuersiam Hippocrati adscribuntur, euumerantur.
3
Librum Aphorismorum integram, quamuis breuem facultatis medicae cognitionem continere.
6
Libri huius ad alios Hippocratis libros proportio.
7
Liber Aphrorismorum cur primo, & vltimo sit legendus loco.
9
Libri Hippocratis quo ordine secundum Oribasium sint legendi.
9
Liber Aphorismorum summam cõtinet difficultatem.
9
Liber Aphorismorum rudem tradit congitionem, quae tamen facilem ad alios libros parat aditum.
9
Liber Medicus, seu Introductorius Herodoto adscribitur.
18
Lipothymia, seu animi defectus est breuissima quaedam Syncope, & praeuia quaedam adillam dispositio.
217
Lipothymia, Liposychia, Eclysis, & Syncope, quomodo inter se conueniant, & ab inuicem seiungautur.
217
Loca euacuationibus tum cõuenientia, tum inconuenientia, quaenam sint.
196
M
 
Marasmus duplex.
83
Materia morbifica, vel ad vnicam seruatur expulsionem, vel paulatim eÿcitur.
100
Maxima, in dialecticis ratiocinÿs ferè nunquam actu profertur.
32
Maximis in rebus, maxima adire pericula timere non debemus.
57
Medicari, quid significet secundum omnes.
207
Medicina est ars omnium praeclarissima.
13
medicae artis longitudo vnde comparetur.
13
medicinae partes primariae, quae.
13
medicam facultatem longam esse, per suascunq; partes, pbatur.
14
medicinae curatiua pars, diagnoistica, ac prognostica indiget.
14
medicina, Hominem, materiae uicem tractat.
14
medica ars ex Hippocrate Morbo, Aegro, & Medico constat.
15
medicinae inquirendae duo instrumenta.
16
medicinam esse longam ratione tam inuentionis, quam operationis planè ostenditur.
17
medicina sit ne ars, vel scintia, quaeritur.
18
medicina, quid Auicennae.
19
medicina, quid Auerrobi.
18
medicina, quid Galeno.
18
medicina, quid Hippocrati.
21
medicinae finis non in comprehensione, sed in opere habetur.
19
medica disciplina, Galeno, factiua est, ac acquisitiua.
19
medicina vbi nam coniectura vtatur.
19
medicinae praecipua pars ad materiam mutabilem, & coniecturalem accedit.
20
medicina in quibusnam ad verae scientiae limites accedat.
20
medicinam habere sine vsu, est ac si lyra absque illius vsu habeatur.
156
medicina inter effectiuas artes reponenda.
190
medici, qui praestantiores habeantur.
15
medicus quid scire teneatur.
21
medici praecipuum munus est corpus à succis redundantibus expurgare.
21
medicus tenetur pro viribus aegrumiuuare.
21. 104. 185
medicus naturam rectè operantem imitari tenetur.
22
medicus debet agsque pericnlo curare.
46
medicos vires non considerantes, temerarios, & inconsideratos pocat Galenus.
95
medicus res sensu dijudicat.
126
medicus tenetur non solùm scire, quid, & quando agendum, sed & quod, & quando nõ agendú.
191
medicus in euacuatione naturam imitari debet, quae prius concoquit, quam ad euacuatinem excitetur.
202
medicus in aegris curandis periculosa potius agere debet, quam permittere, vt sine spe pereant.
223
medium facilè ex extremis dignoscitur.
42
Metonis hystoria refertur.
198
missio sanguinis validam expostulat virtutem.
161
moderatum omue esse secundum naturam.
58
morbus acutus triplici constat differentia.
43
Morbi diuturni attenuante saepe tolluntur victu.
47
morbus nutritionem respuit.
54
morbis extremis praesidia extrema conueniunt.
56
morbi extremi, qui nam sint.
58
morbi peracuti in diebus imparibus accessiones habere solent.
59
morborum peracutorum teminus.
59. 70.
morbus peracutus duplex.
59. 69.
morbi acuti quibus conditionibus donentur.
58
morbos, quorum desperata est salus, nontenetur Medicus curare.
60
morbi extremi etiam censentur illi, qui si non statim tollantur in impossibiles curatu delabuntur.
60
morbus peracutus statim extremos habet labores.
66
morbus peracutus extremè tenuissimum victum requirit.
66
morbi peracuti cum extremis maximam habent affinitatem.
67
morbi acuti errata non admittunt.
67
morbis vigore consistentibus, si alimentum effatu dignum offeratur, quae mala sequantur.
68
morbus, quid.
69
morbi vehementiam, celeritas vt effectus causam, necessario consequitur.
72
morbo in vigore consistente tenuissimus conuenit victus.
74
morbi constitutio, quid significet.
76
morbo in vigore existente summa adsunt symptomata, & natura maximè concoctioni vacat.
77
morbi lethales nunquam ed declinationem veniunt.
78
morburum tempora quot sint, & quomodo dignosci possint.
78
morbus de victus instituendo indicatinem non praebet, sed de auxilÿs.
80
morbus sui ablationem semper indicat.
81
morbi insanabiles an ad curationem admitti debeant.
82
morbus quatuor temporibus, veluti quatuor aetatibus animal, constat.
97
morbus accidens est.
97
morbus qua morbus victum semper prohibet.
101
morborum idea, vel forma, est ïdem, quod eorum constitutio.
113
morborum constitutiones, & particulares accessiones, quomodo facilè ex morbis ipsis possint dignosci.
113
morbi quamuis multi sint qui per periodos redeant, febres tamen sunt maximè tales.
115
morbus omnis quam primùm est ortus, ad accretionem tendit.
115
morbus magis & minus ad ascensum properat, pro varia materiae qualitate.
115
morbus est affectus praeternaturalis.
149
morbus contraria indicat, vt depellatur.
149
morborum complicatorum curatio.
153
morbo simplici curatio debetur simplex, complicato verò complexa.
153
morbus de auxilÿs tantùm indicat, non de victu.
153
morbi initio uires saepe valide sunt.
161
morborum acutorum varia sunt genera.
228
morbi acuti aut cum febre, aut vitra febrem sunt.
225
morbus ex numero permanentium est.
226
morbi principium trisariam summi.
227
mors in morbi declinatione nõ contingit.
89
mors dici non debet natiui caloris refrigeratio, sed magis extinctio.
135
morituri an solis prognosticis sint relinquendi.
82
mouere, quid signisicet.
207
mouere, & medicari, adinuicem conferuntur.
207
mutationes repentinas esse cauendas.
73
N
 
Natura assiduè in vnum corpus nutriendum diuersis operationibus intendit.
34
Naturae omne nimiú est inimicú.
61
Natura subitas, & extremas mutationes non tolerat.
61. 152
natura, & vires, idem.
87
Natura est morború medicatrix.
87
Natura an in vigore, vel ante ipsum magis coctioni incúbat.
99
Natura in accessionibus vi morbi maximè opprimitur, & causae morbicae reluctatur.
177
Natura dum propria obit munera non est impedianda, sed iuuanda.
178
Natura in accessionibus debilis red ditur.
178
Natura in accessionibus cibos porius corrumpit, quam concoquat.
178
Naturae opera occulta, ac recuudita sunt.
184
Natura si non mouet, moue du & c.
188
Natura operante Medicus potius spectator, quam operator esse debet.
190
Naturae operantis abditos terminos praeuidere, difficile est.
190
Natura quò vergit per loca conferentia, eò ducere debet Medicus.
192
Natura artem non imitatur, sedè contra.
192
Natura quandoque ab arte iuuatur.
192
Natura sapientissima est, ac hominis saluti semper prospicit.
196
Naturae duo significata.
196
Nautra bisariam euacuat, spontè nempe, & irritata.
197
Naturae motum an semper teneatur Medicus adiuuare.
197
Natura prius concoquit, quam ad euacuationem excitetur.
202
Naturalia similibus sunt conseruanda.
149
Naturalia artefactis praemitti debent.
192
Necessaria in arte saepe tranctare est melius.
96. 156. 177
Nimium omne est naturae inimicú.
45. 61
O
 
Occasio, quid Ciceroni.
14
Occasio in opere medico, cur praeceps.
14
Oratio quaelibet duas continet partes, Prooemium scilicet, & Narrationem.
71
Ordo, quid Arictoteli.
8
Ordo libri Aphrorismorum ad reliquos Hippocratis, tam ratione scribentis, quam legentis.
8
Ordo verus Aphorismorum, quam temerè à quibusdam perquiratur.
20
Ordo aliquis in omni scientia, ac arte necessariò exigitur.
21
Ordo qualisnam in Aphorismis admittatur.
4. 8
Oribasius aphorismum 22. propria commentatione non illustrauit.
201
P
 
Passio, vox, ad morbum quidem transfertur, verùm impropriè.
225
Passio suam habet essentiam in fieri.
226
Pathema, seu passio, quomodo à morbo differat.
226
Peracutus morbus statim extremos habet labores.
66
Peracutus morbus victum extremè tenuissium exigit.
66
Petrona damnatur in praua victus ratione instituenda.
44
Pituita hyeme redundat.
114
Pituita est sanguis non perfectè elaboratus.
145
Pleiadum ortus, & occasus.
142
Plethora, quid Galeno.
36
Plethorica dispositio periculosa.
162
Praecepta quaenam ad doctrinam maximè conducant.
57
Praecepta medica libentius in operibus graui periculo expositis audiuntur.
222
Praecepta vniuersalia si vera sunt, multa paucis docent: si falsa, multùm sunt perniciosa.
224
Praesarri in scintÿs tradendis, qui teneatur, & qui minimè.
2
Praemeditatio, quid.
228
Praeternaturalia omnino depelli debent.
148
Praetenaturalia contraria indicat vt tollantur.
148
Principio morbi calor ad viscera accurrit.
105
principium morbi trifariam summi.
207. 227
principio morborum saepius sanguinem mittimus, rarò autem purgamus.
209
principio morborum fucci nequeunt esse concocti.
210
Prooemium buius operis in primo continetur Aphorismo.
11
prooemÿ munus ex Aristotele.
17
Procemium bifariam summi.
18
Profluxio, vox, confideratur.
215
prolegemenú vsum iamdiu in scientÿs receptum esse.
2
prolegomena quid vtilitatis scientÿs praestent.
2
prolegomena quot numero hic explicentur.
2
prolegomena hic explicata, ex libri buius facilè excerpi.
2
promptitudo ad agendum, caliditatis est certissimum signum.
126
proportio buius libri ad alios libros, quaenam sit.
7
pubertas sub adolescentia continetur.
121
pubertas, quot annis praescribi soleat.
122
pueri minimè omnium ieiunium ferunt.
120
pueritia quot annis terminari soleat.
122
pueri nec inedia, nec vacuatione indigent.
126
pueritia calida & humida.
126. 149
puerorum corpera facilè absumuntur.
126
puerorum corpora molia.
126
pueri an facilius ieiunium ferant', quam senes.
127
pueris sanguinis copia inest.
127
pueris plurimùm inest calidi innati.
129
pueri vberiore egent aliméto quamsenes.
130. 140
pueri cur plurimo egent alimento.
133
pueri an calidiores iuuenibus.
135
puerorum substantia omnium bumidissima.
149
pueri, qui vocentur.
151
pueritia plus victus siccitate molestatur, quam reliquae aetates.
151
puerorum temperatura an similibus sit seruanda.
153
puerurum corpus plus humiditatis continet, quam salubris habitus postulet.
153
pulsus cognitio an facilis.
111
pulsus cognitio an Hippocrati nota.
111
pulsui nomen primus indidit Hippocrates.
111
pulsum cognouit Hippocrates.
111
pulsus cur saepe ab Hippocrate praetermittitur.
111
purgationem esse euacuationis speciem.
25
purgatinem quandoque cum euacuatione confundi.
25
purgatio quibusnam temporibus, ac in quibusnam regionibus cautè sit agenda.
27
purgatio, quid Galeno.
28
purgatio, & euacuatio quomodo ex Galeno differant.
29
purgatio summa quaudoque admittitur, quamuis periculosa sit.
62
purgatio summa est minus tuta, qua summa sanguinis missio.
62
purgatio validam expostulat virtutem.
161
purganda sunt vel cocta, vel turgentia.
201
Purgatio est maximum auxilium medicum.
202
purgandum non est in morborum principÿs, nisi succi turgeãt.
203
& qua ratione.
207
Purgandi duo tantùm sunt morborum tempora, principium scilicet, & declinatid.
250
purgationis quantitas quamuis iusto minor fiat, pro sui tamen ratione, prodest.
213
purgationis quantitatem tantùm solet vulgus attendere.
213
purgationis quantitas non eadem in omnibus est exoptanda.
213
purgationis quantitatem non esse penitus negligendam, sed vna cum alijs conditionibus contemplandam.
213
purgatio in morbis acutis quaenam nocumenta inferre possit.
222
purgatio tutior est in diuturnis morbis, quam in acutis.
225
purgantia medicamenta omnia potestate sunt calida.
225
purgatio cur rarò in acutis morbis fieri debeat.
226
purgationis occasio duplex.
227
purgatio vsque ad animi defectionem numquam in vsum venit, sanguinis autem missio quandoque, & ratio redditur.
218
puteorum aqua cur hyeme calida, & aestate frigida sit.
172
putredo duplex, facta nempe, & in generatione.
 
Q
 
Qvantitas remediorum prae caeteris artem medicam coniecturalem reddit.
32. 86
Quantitas tum remediorum tum cuiuscunque rei, artificiosa eget coniectura.
86
Quantitas victus, vel continua, vel discreta; & quibus deprehendatur.
109
R
 
Recto cognoscimus, & ipsum & obliquum.
191
Regio ad noxy humoris notitiam nõ parum conducit.
26
Regulae quo vniuersaliores, eo liben tius accipiuntur.
75
Regulae medicinae libentius in opexibus graui periculo expositis audiuntur.
222
Remedia morbis aequalia esse debent.
57
Remedia extrema quaenam sint.
60
Remedijs extremis non est vtendum nisi cautè.
61
Remedia non sunt infamanda.
82
Remedia an morbis aequali gradu obsistere debeant.
63
Remedium à natura adiutum potest vltra proprias vires agere.
64
Remedia quamuis periculosa, vbi tamen est aliquae salutis spes, satius est adhiberi, quam spe adempta certò perire.
65
Remedia admittuntur, quando plus vtilitatis, quam damni siat allatura.
73
Remediorum qunatitas prae caeteris artem reddit coniecturalem.
86
Remedium aliquod inuenire, quod citra noxam magnificè prosit, difficile est.
188
Repentinas mutationes, & in aegris, & in sanis esse cauendas.
73
Repetitio in scientijs quando vtilis.
156
Repletiones summas esse periculosas ostenditur.
32
Repletionem multis instrumetis posse tolli.
37
Repletio est euacuatione submouenda.
193
S
 
Sanguis vere redundat.
114
Sanguinis menstrui substantia à praedominio aerea, & aequea.
132
Sanguinis è nare profluuium, capitis lotione iuuatur.
199
Sanguinis reiectationi si non validissimis occurratur remedijs, in phthoin curatu impossibilem ipsadelabitur.
60
Sanguinis missio summa longè est tutior summa purgatioae.
62
Sanguinis missio validam expostulat virtutem.
161
Sanguinis missio vsq; ad animi defectionem necessaria censetur in maximis inflammationibus, in ardentibus febribus, & in vehementissimis doloribus.
218
Sanguinis missio vsq; ad animi defectum in vsum quidem venire, potest, non autem purgatio. & causa redditur.
218
Sanguine misso vsque ad animi defectum, multos inopinatam obijsse mortem, vidit Galenus.
218
Sanus homo nullis obligare se legibus debet.
53
Sani tenui vtentes, victu grauius errata ferunt, quam si pleniori vterentur.
53
Scientiae quibusnam instrumetis vtantur, & quot numero
5.
Scientia vocabulum bifariam summi.
19
Scientia tum communiter, tum propriè sumpta, quid.
19
Scientia perfecta causis absoluitur.
111
Semen & sanguis mestruus sunt nostre generationis primordia.
132
Seminis substantia à praedominio aerea, & aquea.
132
Senectrus est via ad interitum.
122
Senectutis partes, & duae, & tres esse possunt,
122
Senectus prima, viridis appellatur & quot praefiniatur annis.
124
Senectus secunda quot praescribatur annis.
124
Senes facillimè ieiuniu ferunt.
120
Senum corpora durissima sunt, ac proinde lentè dissipantur.
124
Senum corpus frigidum.
129
Senibus parum inest calidi innati.
129
Senes pauco egent alimento,
129
Senes ab alimentorum multitudine extinguuntur.
129
Senibus non ita acutae siunt febres, vt pueris.
129
Senibus vterq; calor imminutus est, nempe naturalis, & aduentitius.
133
Senibus acutae febres periculosae.
134
Senes aestate melius degunt, quam hyeme.
145
Senibus si accidant febres acutae, illae quidem esse non debent continentes, ac sanguineae, sedverius biliosae.
134
Siccitas humanae vitae maximè obsistit.
152
Signa, ex quibus deprehendi potest, quae forma victus sufficiat, vnde sint depromenda.
89
Signum quo differat ab indicio
216
Solsuo perpetuo motu varias in aere efficit mutationes, vnde anni partes primariae ortum ducunt.
142
Somnus vbi in morbo laborem facit mortale.
70
Somni hyeme, & vere longiffimi sunt. 137.& quam ob causam.
144
Somnoletiores cur in locis palustribus homines efficiantur.
144
Spiritus non nisi probi, ex probis gignuntur humoribus.
160
Spontè factum, quid Galeno.
23
status morbi nisi praecognoscatur, victus in morbis rectè institui non potest.
76. 97
statum futurum praecognoscere generosi est Medicimunus.
76. 97
Statu morbi praesente summa spectantur symptomata, & natura maximè coctioni vacat.
77
status est vehemetissima totius mor bi pars.
78
Status in morbis ratione latitudinis varius.
80
Status quibus coniecturis praecogno scipossit.
89
Statu existente attendenda est coctorum humorum excretio.
97
Staut praesente non est natura noui cibi oblatione ab opere detrahen das.
98
Statu praesente, vel ante ipsum, an magis natura coctioni incumbat.
99
Status concoctionis non semper conuenit, cum statu symptomatum.
100
Status tempore quot opera nature attendantur.
100
Status morbi an longè distet, quomodo ex accessionum incrementis possit dijudicari.
116
Sudor copiosus repletionem significat.
198
Sudore non nisi teuuia proliciuntur excrementa.
198
Sudor multus ex somno factus absque causa manifesta, vel nimiã cibi copiam, vel euacuationis necessitatem significat.
198
Symptomata in aegris nuncupata in sanis eadem, accidentia appellantur.
71
Symptomatum, quaedam pathomonica, & atiqua mox apparentia, seu assidentia dicuntur.
117
Symptomata pathognomonica à pri mo ortu, cur morbum comitantur.
117
Symptomata mox apparentia, ratione coctionis, vel cruditatis materiae oriuntur.
117
Symptomata pathognomonica essentiam morbi indicant; mox verò apparentia, morbi morem.
117
Syncopem animi defectus praecedere consueuit.
217
Syncope, lipothimia, lipopsychia, & Eclysis quomodo mutuo conferri possint, explicatur.
217
Syncope maiorem causam requirit, quam lipothymia, seu lipopsychia.
217
T
 
Temperamentum similia indicat.
119
Tempus anni ad noxij humoris notitiam non parum conducit.
26
Tempus in morbis quid significet.
78
Tempus in morbis idem est, quod aetas in animalibus.
78
Tempora morborum quatuor.
78
Tempora morborum latitudinem habent.
78
Tempora morborum tum vniuersalia, tum particularia.
78
Tempora morborum quantum conferant ad victus institutionem ostenditur.
76
Tempora morborum quomodo ex singis cruditatis, & concoctionis dignoscantur.
78
Tempora morborum an aliquid indicare possint.
81
Temporum anni qualitates, seu temperamenta ex sua ipsorum natura sunt extimanda, non ex alterius comparatione.
142
Tenues succi per sudorem aptè proliciuntur.
198
Theorematis vniuscuiusque vtilitas, ac intelligentia in latum, quo ad fieri potest, est extendenda.
167
Thoracem interdum veteres ventrem superiorem appellant.
141
Turgent humores rarò.
200
Turgente materia cur purgandum.
204
Turgere rarò succos in morborum principijs ostenditur.
204
Turgere, quid.
208
V
 
Vasorum inanitio, cùm sit vacuationis effectus, cum illa quandoque confunditur.
26
Venarum latitudo duplex, naturalis, & aduentitia.
127
Venas latas habentes, an facilius inediam tolerent.
127
Ventris varia significata ex Hippocrate.
Ventres hyeme, & vere natura calidissimi sunt.
137
Ventres per anni tempora alteratione caloris innati afficiuntur contraria, aeris alterationi.
139
Ventres eb e natura calidissimos, idem est, quod esse optimè temperatos.
146
Vere sanguis redundat.
114
Veris principium est aequinotium, quod hyemem sequitur.
142
Ver an calidum sit & humidum,
 
vel temperatum.
142
Vere medio, & adhuc magis aestati proximo, paucus conuenit cibus, & rarò.
163
Ver an collatione ad aestatem, aut hyemen sit aestimandum.
172
Vere an pauca vel plura sint praebenda alimenta.
173
Victus tenuissimus grauis.
39
Victu id adÿcitur, quod in nobis assiduè perit.
39
Victum tenuem, atque ex quisitum in morbis longis esse periculosum.
39
Victus incongrua ratio morbos grauiores reddit.
40
Vuctus ideam, seu speciem nisi medicus probè noscat, grauiter labitur.
40
Victus tenuis, mediocris, & plenus quid praestent, & quibus conueniant.
42
Victus tenuis triplex, ex Galeno.
42
Victus ratio ab Hippocrate tradita aegrè nostris seruatur temporibus.
42
Victus tenuissimus valde vires comminuit.
42
Victus fignificatio non semper eadem.
41
Victus quantitas cum morbilongitudine est conferenda, alioquin periculosa.
42
Victus qualitas temerè instituta, quid damni inferat.
42
Victu tantas solùm seruare vires Medicus debet, quòd morbum propellere valeant.
42
Victus trisariã ex Galeno scindi.
42
Victus tenuior in vigore, quam in principio morbi requiritur.
44
Victus tenuissimus peracutis conuenit morbis.
45
Victus exquisitè tenuis, exactè acutis congruit.
45
Victus tenuis simpliciter, acutis nõ exactè, & acutis ex decidentia est instituendus.
45
Victus mediocris quibus conueniat.
45
Victus tenuis, & attenuans differunt.
47
Victus quo tenuior est, eo errata grauiora efficiuntur.
49
Victus tenuitas cùm periculosa sit, cur tamen ab Hippocrate nõ explodatur.
53
Victum qui instituit duo conÿciat oportet, vires scilicet, & morbum.
54
Victus tenuiornè an plenior sit magis periculosus.
55
Victus tenuissimus quandonam in morbis conueniat.
58
Victus quantitatis dignotio quanti sit in morbis curandis facienda.
67
Victus extremè tenuissimus an statim possit alicui morbo conuenire.
72
Victus extremè tenuissimus quomodo imminui possit versus statum.
73
Victus figuram praescribens quotnam considerare debeat.
76
Victu tenuissimo est vtédù vbi summa adsunt symptomata, & natura maximè vacat coctioni.
77
Victus morbis conueniens secundum Hippocratem quandoque triplex, aliquando verò quadruplex existit.
79
Victus extremè tenuissimus secundum Galenum est omnimoda inedia.
79
Victus morbis in vigore consistentibus eonueniens triplex.
79
Victus administrandi ratio an à sola virtute capiatur.
80
Victus medius ratione virtutis, & morbi, qualis.
85
Victus formam instituenti, tria sunt consideranda.
84
Victus ordinandi ratio est maxima artis pars.
85
Victus ratio est primus, & praecipuus in omni aegritudine curanda scopus.
85
Victus quantitas tum figuram, tum multitudinem continet.
90
Victus figura, & multitudo, quid.
90
Victus ratio non eadem in aegris ser uanda quae in sanis.
91
Victus ratio an à viribus summi de beat.
91
Victus ratio in morbis peracutis, ob illorum breuitatem, non variatur iuxta temporum varietatem.
93
Victus sine status praecognitione praescribi non potest.
97
Victus instituendi ratio per omnem morbi decursum, ex Galeno.
98
Victus tenuior an in statu, vel antea conueniat.
99
Victus ratio, ac ordo, in declinationne seruandus, qualis.
101
Victus si in accessionibus offeratur nocet.
102
Victus exhibendi hora tum in continuis febribus, tum in intermit. tentibus, quaelis.
104
Victus in decessionibus obtatus quoi inferat nocumenta.
105
Victus recta institutio tribus perficitur indicationibus.
120
Victus quantitas vniuersalis, & particularis.
107. 161. 176
Victus humidus febricitantibus omnibus confert.
147
Victus qualitas in aegris curandis à retum secundum naturam, tum praeter naturam indicatur.
148
Victus nomine quid intelligendum.
150
Victus liquidus facilius concoquitur.
150
Victus qualitas an à morbo indicari debeat.
153
Victus sua qualitate vires non reparat, sed vel naturalia seruat, vel praeternaturalia depellit.
154
Victus modus, quid.
155
Victus modus, seu vsus ia quibusnam confistat.
157
Victus oblationum numerus à quibus indicetur.
157
Victum aegris medicus institués debet quandoque suauiorem preponere, & si paulo deteriorem, non quidem suauitatis tantù gratia, sed vt melior fiat concoctio.
164
Victus ratio ordinem in assumendo requirit.
164
Victus humidus, an sicco praemitti debeat.
164
Victus concoctu facilior praemitti debet.
164
Victus ratio tribus comprehenditur capitibus.
175
Victus vsus tribus maximè contem plationibus perficitur.
175
Victus ratio opposita quomodo sanis conueniat, & aegrotis.
168
Victus exhibèdi tempus nullum est aptius interuallo ipso, vel declinatione.
182
Victus ratio non est opus naturae, sed artis.
184
Victus quonam particulari morbi tempore sit offerèdus, tam si Medicus liberè, quam si vi aliqua vrgente coactus sit aegrum cibare.
180
Viae euacuationibus conuenientes sunt, vel simpliciter tales, vel ratione particularis morbi.
196
Vigilans circa exteriora manifestè calidior est, circa verò interiora frigidior.
144
Vires in morbis diuturnis non sunt imminuendae, sed seruandae.
43
Vires rarò medicus robustiores, quam acceperit in aegris reddere tenetur.
40
Vires semper alimètum requirunt.
54
Vires idem quod natura.
87
Vires an in victus institutione attendendae.
91
Vires primo medici ingressu possunt dignosci.
120
Vires quò in sanis robustiones, ed copiosiora offeruntur alimenta contra-autem-in aegrotantibus.
138. 168
Vires vbi languent cum humòrum corruptione, parùm cibi, & saepe offerri debet.
159
Vires si validae fuerint, an plura exhibenda sint alimenta.
161
Vires initio morbi saepe ualide sunt.
161
Vires in corruptis humoribus quomodo validae esse possint.
161
Vires si validae fuerint cum plethorica dispositione, rarò & pauca alimenta sunt adhibenda.
162
Virtus in morbis omnium prima est custodienda.
45. 73
Virtutis indicatio quanti in morbis cur andis facienda sit.
85
Virtute aegri debili existente, an victus sit augendus.
90
Virtutem considerans medicus lau de dignus putatur.
95
Virtus vitalis ex pulsibus deprehen ditur.
101
Virtute valida cum humorum corruptione, aut defectu, multi, & saepius sunt offerendi cibi.
160
Virtute debili existente cumnaturalium humorum mediocritate, vel redundantia, pauca, & rarò sunt alimenta exhibenda.
160
Virtus an debilis esse possit cum pro borum humorum mediocritate.
160
Vita, quid Aristoteli.
12
Vita quando pereat.
13
Vita quid Philotheo.
13
Vitam tum artis medicae collatione, tum ipsam per se esse, breuem ostenditur.
13
Viuere quamdiu dicatur animal.
13
Vieundi recta ratio quanti sit facienda, & quanti momenti habenda.
40
Viuendi qui congruam rationem, tradit laudibus est extolendus.
40
Vieundi prauitatem tum sanis, tum aegris detrimentum inferre.
40
Vieundi prauam consuetudinem declamat Galenus.
43
Vieundi regulae an sanis prosint, vel obsint.
54
Vomitus, quid.
23
Vrinae qua ratione morbi constitutionem mostrent.
118
Vtilitas huius operis, quotuplex.
6
Vulgares saepe naturae munera despiciunt, & peregrina miracula admirantur.
213
FINIS.