Hos Autoctores adliciendos curauimus: ut quib doctor praesidils uallati fimus: omnes itelligati.
In quibus non couenit Iano cum caeteris apud alios auctores: quorum locosobiter
explicauit.
Vergilluita non a Seruloiled a Tiberio Donato perscripta.
1
In Buccolico carmirie. Tardiuenere bubulci: no fubulci legendum ulderi.
37
Ex primo Georg. Tuqi o cul prima frementè Fu dit equummagno tellus percussa tridentiquaenam fit illic prima tellus & cur.
 
Exclusdentill. Troiae Cynthius auctor quisintel ligendus
52
Ex quo ritu scribès ad Messalmdixit. Aurea sollèni comptum quem fibularitu Moplopio tere ti nectebat dentecicadae
11
Ad eundem. Docta palepahia testatur uocepachynns. Palephatia papirus: emendandum ulderi.
61
Itemuerius aliquot ex eademciri castigati
61
Aencid. primo. Spumas falis aere ruebant, no de remis intelligendum:
19
Item. Nune quales Diomedis eqimuc quantus Achilles ex laistoria Licophronis remotiore.
22
Aencid.ii. Vos aeterniignes & non uiolabile ues strum Testor numen ait.ad argiuos penates referri debere.
14.
Et illd Saguiei placastis uetos: ex q historia.
49.55.
Item Nec mihi iam patriam antiquam spesulla ui dedi Argiuae urbis uetustatem designare.
21.
In eodem Coroebus unde Mygdonides.
34
Aeneid. ill. de Pyrrho patriasque obtruncat ad aras.
39
Ibidem quare Tarentu dicatur herculeum.
23
Dodonae lebetes culusmodi.
5
Ibidem cur Alpinus Boreas
56
Ex codem.iii.Bacchatamq lugisnaxon.
16
Ex.iiii. Tercentum tonat ore deos.
3
Ex. vi. Et consanguineus laeti sopor.
10
Aegeon cur in Orci uestibulo
51
Ex. vii. Huc Fauo & Nympha gestu laurete Mari ca. i. Cirec. qd ea post morte Marica dca sit.
20
Ex code. Odit & ipse pater Pluton. cp cumenidas ex Proserpina genult.
20
In. xi. Ex qua historia Diomedes alt. Es sosil amis si petierunt aethera pennis.
22
Aeripes apud cundem cerua cur.
24
Ida uenatrix etiam quare.
15
Apud Papinium Statium.
Ex primo Syluarum. Huc & sub nocte sileti Quo superis terrena placent tua turba relicto Labe tur caelo.
58
In.illi. Tuque actaea ceres cut su cui semper anhe lo Votiuam taciti laslamus lampada mystae.
2
In.v. Fugere meos parnasia crines Vellera:
45
Ex Theb. Neptunia tendit lora Pelops.
45
In.li.ad Palladem Tydeus: Seu tu libyco Tritone repexas Lota comasiq te bliugo temone freme tem Intemeratarsi uolucer rapit axis equaru. ad Palladis Hippiae nomen allusiste.
27
Ex.iiii. Tu saepare coetu Elysios persaee plosuirga que potenti Nublius Arcas agat. Qua ratione Persaea legendum sit: & Hecate itelligenda.
3
In eode. Templuque alcae nemorale Mineruae Le gendum esse: non altae:
9
Ex eode. Venit & Idaeis ululatibus aemulus azan. quid azan & quo Idae ululatus aemuletur.
26
Ibide. Plaudetiq habiles Caryae resonate Dianae. De Caryis & Diana Caryatide pulchra. Cosuta tis ils qui ad Helaem Diana referebat.
27
Ex.v. Fama subit portus uectum transalta Thoan ta Fraterna regnare Chio. cur hoc epitheton i sulae poeta dederit.
35
In. x. ex qua religione Thyodamas Apollinem sic adorat. Nunc tibi crudus honos: cruda arma cruorq uirorum At patrias si quando domos Optataq paen Templa lycie dabis, ubi colatur Apollo Lyclus & ex qua causa.
26
Ex. xii. Quaeqi rudes thyrsos hederis uestistis acharnae.
4
Item: Fama minor factis ipios na credere dignsi Caelicolas: tellus quibus hospita semper Athenae: Caeu leges homineq nouu:ritusq sacroru Semina q i uacuas hinc descendetia terras: Sic sacraste loco comune animantibus aegris Con sugium: Ex qua historia haec omnia dicta sint.
2
Apud Ouidium.
Ouidius a calumnia defensus.
8
Eiusdem sensus ex artibus & Oenones epistola de claratus: ex historia. qua traditur Apollo amo ris causa Admeto famulatus.
9
In artibus emendatus & exposit 9 uersus. Ennius emeruit calabris i montibus hortos.
6
Item. Potrige & Aneillae poenas quae luce pepe dit Lusa maritali gallica ueste man 9: quem sen sum habeant.
41
Sed & illa. Pallidus i Lynce syluis errabat Orion Pallidusin lenta naide Daphinis erat.
37
Ibide. Ecce redit Cephalus proles Cyllensa syluis Desonia scribendum censeri.
26
In artibus. Vrbs Alcathoi quae.
59
Ex remediis. Vixister phillis si me foret usa magio Et per quod noules Saepius isset iter: ex historia declarati.
11
Item cestit ab Idaea coniuge uicta prior
15
Iu Heroidus Theutrantia, turba thelpiades unde dictae.
26
Item. Vecta peregrinis Hippodamia rotis. ex historia nostris ignota.
43
Ex epistola Ocnoes: Depresla e humili Cana prui na casa. nos defensa emendaulmus.
13
In ibin. de Glauco Minois filio qui puer in mellis dolio suffocatus est.
43
Er illud. Filia neue magis capiti sit fida parentis. Qua tua uel Pterela uel tua Nise fult. quae nam suerit haec Pterelae filia: quoe patre pdidit.
26
In fastis. Tempora cum causis: unde.
55
Ex ponto. Nec tatum Clario Lyde dilecta poctae. no Apollinem sed Antimachum significari.
12
In amoribus. O qua pene pelops pisaeo concidit axe Du spectat uultus Hippodamia tuos.
43
Ex eiusdem. ii. Gratamque Minetuae Despiciebat humum.cultique arbusta Lycaei. non de monte Arcadiae: sed de Acticae loco intellilgendum.
26
Item cur Iouis Arcadiam dixerit. Arcadiae tame est impensior illi cura suae.
26
Ex eiusdem.vi.de Ioue. Mnemosinen pastor: ua rius deolida serpens Elusit: quare Deioda repo nèdum: & quid Id nomen significet.
4
Et ad Neptunum. Et te flaua comas frugum mitissima mater sensit equum. De Cereriscum Ne ptuno concubitu.cui peperit Arionem.
11
Item sensit delphina Melantho: cuius haec filia fuerit.
39
In codem Combes puellae nomen perperamin Iamben mutari.
8
Quis sit ibide pater Coryti parua tumulatus harena: & quem locum designet.
15
In.viii. Triopelus Erischton: é non Dryopcius ut ab aliis legitur.
59
In.x.non aliter stupuit gemina nece cosugis Orpheus Quam tria qui timidus medio portante Catenas Colla canis uidit &c. quis hic accipledus altius ex graeca fabula repetitum.
23
In code Festa piae Cereri celebrabat annua matres &c.
4
Amyclide praetera non ab oppido nomen este sed ab Amycla Hyacinthi patre.
34
Ex.xiiii.In arimem Prochytemque legit sterilique locatas Colle pithecusas: habitantum nomine dictas. Quippe deum genitor fraduem: & periuria quoda Cercopu exosus &c. Qui fuerit Cer copes & unde.
31
Apud diuesrios poetas.
Lucretli locus ex libro.vi.
61
Valeril Flacci locus.
57
Varrouis ex re rustica locus.
32
Catulli carme ad Dianam. Quam mater prope Dellam Deposiult olluam arbor ne sit an fons oliua.
34
Horatii uersus exponitur ex epistolis. Vilia uen dentem runicato scruta popello.
50
Senccae in Medea uersum: Ip saque uocem perdi dir Argot: inseite ad Orphei lyram refertitut ad Sid illud Valerit Flacci; Fatidicaq raté: quo de uocali Argonauis Carina uterq intelligat
5
Apuleii locus ex liii. metamorph.
50
Claudiani praeterea uersus emaculat ex Panegy riels Teneri Iouis augure luco: quo tomuri scri bendumsit
5
Ad haec allud elusdem carmé expositum Et quos nascentes explorat gurgite Rhenus.
56
Sedulii quoque sensus explicatus, Tragicoue boa tu Ridiculo eugete.
29
Apud Tibullum.
Sensus ex antiquo Romanorum more: in iis uersi bus. At mihi seruanda credas non saeua recuso Verbera: detrecto non ego uincla pednm
50
Ad mestalam quare Testis inalpinus: & non Arupinus serlbendum sit. Ibiq de Rhipaels & Alpibus noua.
36
Allususle ad Aegyptiorum religionem: qui Niluspro Iouc colunt: In generthilaco Mestalae quo alc, Tepropter nullos tellus tua postulat hymbres Arida nec pluuio supplicatherba Ioul.
24
Delphicapytho: non serpentis apud eundem sed oppidi nomen este.
27
Iblqi explicata snia: sup Admeto & Apolline.
9
Apud Propertium.
Sunt Agamenonias testantia littora cusra Qua notat Argynui poena natantis aquas, qulshic Argynus: & ubl submersus
34
Et illud. Auecta externis Hippodamia rotis
43
Apud Martialem.
Ex qua historia dixerit. Torquebat phoebum Daphne fugitiua: led illas Ocbalius flammas suslit abire puer
12
Euisdem focus suo nitori restitutus. Draucinata sui uocat bipennem Collatus cui Gallus est Priapus
16
Explicatus & alius Cottani focus. Bellus homo & magnus uis Idem cotta uideri: Sed qui bellus homo cotta pusillus homo est.
29
Vnde sumpserit illud nome: quod itétidé repetit: Ole quid ad te.
51
Autia Callimachi quae nam sint: & quo argcmento
55
Apud Ciceronem.
Locus in Tusculanis ab historia
43
Cicatricosa uox in deorum natura
21
Apud diuersos auctores.
Plinii uerba ex.ll.naturalis historiae explicata pariter & correcta.
40
Strabonis locus accurate (ni fallor) examinatus de leucadio Cephali faltu
26
Elusdem menda
29
Item Plutarchi in quaestionibus
31 34
Quae nam sint lutaeae uoces apud Lactatiu
30
Quid fefellerit interpretem Diodori Sicull: ut uocem graecam male conuerterer
23
Macrobianis codicibus Arati carmina fampridé desiderata restituere libuit
16
Gellii uox emendata in.iii.noctium atticarum.
7.
Item Lucilit uerius quos idemcitat. Quid ni scuta quidem ut uendat scutarlus Iaudat
50
Higyni menda
33 37 45
Pompeii codex correctus in uerbo Cybelle
17
Item Diomedis grammatici
17
Item Eusebii
17
Defensus a calumnia Pindarus
24
Item Donatus
4 & 44
Item Seruius
3 & 24 41 44
Obscoeni Uarminis Ioc explicat. Ductor serreus insularis aeque Latemae uideor fricare cornu
59
Deinceps alia per ordinem litterarum: quae tibi constabunt: si ceperis adnumerare numeriq notas adiicies:a primapagina Carminis Claudiani.
 
Abas
29
Abantis Euboea cur
29
Abderitus Herculis puer
22
Abdera cuuitas unde
22
Abies apta nauigiis
32
Absyrtus cognomento phaethon
60
Acastus Aeoli filius
11
Acasti regia
12
Acestes
29
Acersecomes Apollo
56
Achilles antea Pyrsos
3
Achillis proceritas
22
Acharnae
4
Acheron amnis
9. 44
Acherusia palus
44
Achelous unde
54
Achemenii persar reges
54
Acis flu. cur & ubl
57
Acmo unus ex idaeis dactylis
17
Aconitum quare uenenum
23
Actaeo acticae rex
3
A deponentibus partici cipia sign. past.
6
Adonis elusq: mors
33
Adonia sacra
33
Adranium
11
Adriaticum.
1
Aduerbium quid
11
Adytum
17
Aeacidarum una necis sors
39
Aegaeus sinus unde
1
Aegaeus rex
26
Aegaeon
6. 31
Aegret
30
Aegis tratae palladis arma
38
Aegis Iouis Thorax
48. 57
Aemulus
12
Aemus mons
22
Aeolus uenone Rex
8
Aeol thuscorisi rex
8
Aeris antiquior qua ferri usus
8
Aerariae fabricae inuen tores
17
Aera Cybeles
17
Aeris & Aetheris sedes
19
Aesculapius: & cur ab Iouefulminatus
33 39
Aciculapii liberi
36
Aetna mons q & un
11. 13
Aetna ciuitas
11
Aetna montem cottidie decrescere
13
Aetnae montis apex sem per niualis
13
Aetna nunc Mulciber
14
Aetna uel Enna semper in floribus
30
Aetna uéturi praescia
25
Aetnae fres apud uerg
13
Aether unde
19
Aetheris mot abigne
19
Aethon
21. 24
Aetatis lubricu
53
Aethria
61
Aethalia
54
Aetia Callimachi
55
Aetia quo latie
55
Aglauros
47
Agriculturae pceptu
15
Agrae locus Actlcae
39
Aiax in floré
34
Alastor
21
Alcathous
59
Alcides
22
Alcyoneus gigas
51
Alcyones quae
51
Alcyonii dies
51
Alcedonia
51
Alexadri laetum
5
Alecto unde
20
Alga
19
Alludere
25
Allus
58
Almops gigas
57
Alnus
1. 58
Alpes
56
Alphaeus
29
Altum
19
Alusius amnis
2
Alumn ét qui nutrit
28
Aluus
15
Aluus apum
33
Alybes
18
Alizones
18
Amaracus
33
Amazones
23 29
Amazonum duplex le des
29
Amazonidas quaforma potae dicant
29
Amazoes equos primae coscéderunt
29
Amazon ab Hercule di scincta
23
Amea Ceres
5
Amesines flu.
29
Amfractus & amfractum
35. 44
Amica
56
Amnis
30
Amor igneus
19
Amphitrite
10
Amphipolis cinitas
11
Amsanctus
37
Amyclae ciuitas
12
Amyrus oppidu
24
Anadiplosis q figura
13
Anapus
29
Anchiale nympha
41
Androgei mors
23
Animos
11
Anima
11
Aiae pro uentis
18
Aïared accendere
59
Annus
30
Antimachus
12
Antheus puer
24
Antaeus libs
24
Antiphemus
29
Anthedon urbs
46
Antiphares
58
Anténarum cornua
58
Apesas mons unde
23
Aper Erymathaeus
23
Aper calydonius
23
Aper unde
39
Apollinis & Dianae nata lesolum
56
Apollo cur Admetosèruicrit
9
Apollo cur
12. 28
Apollinis comae
56
Apollo cur apud argia uos
26
Appetere
23
Apum natura
35
Aqua clementoru prin ceps
28
Aquae pallidae
32
Arabia cur thurifera
30
Araxes
36
Arboru uerustissimae
38
Arbiter
7
Arbor aurea Proserpisnae sacra
41
Arcas
37
Arcadia unde
37
Arcades glandiuori
22
Arcus e cornu
18
Arcus Dianae
18
Arces unde: & cur palla di consecratae
26
Arctos i ocidua
37 bis
Arcton promont.
29
Arctophylax
37
Arethusa fons
29
Argonauis carinauo calis
5
Argonautica cui or phei
21
Argos oppidu primu
21
Argynus
34
Argathon & Argathonc
32
Argiope puella
39
Arista quid
5
Arion equus
11
Arisbe puella
15
Armoruminuentio
54
Arquus quid & unde
31
Arqu qn frequ étior
31
Ars dea
40
Artes pro fraudib
40
Aruum
14
Ascus gigas
37
Asca urbs & mons
29
Afia cur
22
Aslyrii qui & ubl
31
Astrologiae primus iuétor
24
Athenlenfisi uetustas
2
Athosmous & gigas
11. 58. 37
Atlanticu
20
Atlantis ps inacessa
56
Atlas ex hoie mos
24. 51
Atropos
7
Atrox
7
Atrium
19
Atrax
36
Atraces
36
Atria cluitas
61
Attonitus qui
37
Attyria quae
31
Auatus unde
5
Auarus in Tantalo
43
Auctor in orthographia
52
Auctor unde
51
Auetnus qui & unde
4
Augustum quid
15
Aulaea
42
Aurora
28. bis
Aurorae lugales
33
Aurorae filius
60
Aura nympha
40
Aurea aetas
41
Auspex
44
Autunus unde
42
Axis
37
Azania
26
Azan
26
Azefia Proserpina
5
B
Babylonicae Zonae
31
Bacchus unde
30
Bacch coröae gen
30
Barathrum
6
Bataea
15
Bembina ciuit.
25
Bembinites leo
23
Belbicus gigas
58
Bistones qui & unde
21
Blaelus coloniae dux in lampsacum
52
Bocotia unde
59
Boores
37 53
Bootes piger
37
Boreas quis & un
8 bis
Boues in Epirolarisnaei
23
Briareus
6
Britomattes
27
Brumaunde
42
Brygium
14
Buccolicumcarmen
27
Bunitus Helenae sillus exParide
15
Bustum
13 44
Busiris
24
Buxus
32 49
Buxentum opp.
32 49
C
Cabarnus index
47
Cabarnis isula quae
47
Cabiri
16
Cacus
24
Cadmus
59
Cadmus in anguè uersus quarelingitur
3
Caduceus
8
Caduccator
8
Caelù quid
19. 20. 25
Calathus
34
Calaminae Insulae quae saltares
40
Calamgto cannae
45
Calaber
42
Camillus
15
Camerina ciultas & palus
29
Canes hecatae lugulabantur
4
Canace
8
Candida
26
Candulus cercops
51
Canastraeù promo
51
Capadocesunds
31
Caput perfuroremia Etare ubi primumin stitutum
40
Capillum & barbamcur Apollini fluminibusq tondebant
50
Capua thicorum colonia
61
Carcer quid & unde
6
Carmè ad Cytharam quando primum
21
Caryumopidum
27
Caryatides columnae
28
Carius ulri nomen
40
Carpere
33
Carnaeus qui
56
Carnaes Apollinis Sacra unde
56
Caffandra
12
Casmillos qui
16
Caspia
49
Caspil
49
Cato curas uino soluebat
44
Cecrops Athenlensiù Rex & quare geminus
3
Cedrus
58
Celadon gigas
58
Celmis in adamanatem
17
Celmes in dutislimum ferrum
17
Cellus unde
19
Celtae fillos explorat
56
Cètauri qui & unde
4
Centum
51
Cephalus
26
Cephissus amnis
34. 37
Cerberus
9
Cerberus ab iferis tractus
23
Cerastae
44
Cerastae homines
44
Cerastia Cypros
44
Cercopes qui.
51
Cereris Sacra
2
Cereris & uulcanicotentlo de Sicilia
15
Cereris corona spicea
49
Cererisaedes extraurbem.
52
Ceres quare desetta
61
Cerealla celebraban turi alba ueste
48
Cerimoniae cur
16
Ceruchi
58
Cerua quamcaepit Hercules
24
Ceruas cornua nonhabere
24
Ceruices
13
Cerulx
13
Ceslare
15
Chaldael
18
Calybs
12
Chaos inferni
5
Chaos quid
19
Chaonia
47
Cariboea serpens
3
Chalcioecus
19
Chiron
24
Chios
35
Chori
17
Chryfippuspuer
43
Chrysas
47
Chytus Cyzici port
9 18
Ciceronis uerba ex historia declarata
43
Cinctus
23
Cincinni
26
Cingula
31
Cingulum
31
Cinus gigas
57
Circe
20
Cissus in hederam
32
Citharam quis inuenerit
21
Claros urbs unde
12
Clarius Apollo
12
Clari mimallon
12
Cleopatra
15
Clorho
7
Clipeus
11
Clipeum in Pallade quid
28
Cocytus
9
Coes gigas
57
Cohors
29
Colorari
48
Coloratus
48
Colorumuocahula exrebus
31
Collus
8
Colonia
61
Combe puella
18
Cometes
18
Cometarum portenta
18
Commercium
9
Commendare
12
Compago
10
Comparatiuù per immunitionem
42
Concubina
56
Conubium primum
3
Consanguineus profratre
8
Consillum
11
Consors
44
Cornus arbor
32
Coronae in couiulls
43
Corael sacerdotes qui
4
Corpus hominisaterra
30
Corybantes qui & unde
17
Coryti pr apd oul. gl
15
Cotytlorù ritus
16
Cragus mons
56
Crataeis
61
Crathis
46
Cremnia clult.
27
Crimnisus amnis
29
Crinita
18
Crispans
32
Crispata
32
Cromyoniasus
23
Crotalum
23
Cubus deummatri dicatus & quid
14
Cunabula
28
Cuniculus aial & oppugnatiols genus
35
Cupido Ilithytae fili
10
Cupido Zephyrifillus & Chloridos
30
Cupreflus quare feralls
32
Curetes
10. 41 bis
Curerum fabulosa origo
41
Currus Cereris a ferpentibus trahitur
14
Curru datiuus
38
Cyane
29 53 bis
Cybele
14
Cybeles currus cur alconibus trahitur
17
Cybeles sacra
47. 48
Cybele cur
17
Cychreus
14
Cyclopes q & un
9.13 58
Cyllenius unde
8
Cymetho Pterelae filia
29
Cynthus
39
Cypros unde
33
Cyrrha
22
Cytheraea
17
Cytheraea uenus
17. 35
Cyclopeus in syllaba
9
D
Dapro die
57
Dactylildael
41
Damastor gigas
58
Damae
22
Danameneus
17
Dana ex aegypto
26
Daphne
32. 33. 58
Daphnis
37
Dardanus
15. 16. 50
Dauniae mulieres semper pullatae
48
Decuriones
6
Dediscere
1
Deioneus
26
Delos
12. 34
Delos erratica
28
Deloscum Calauria permutata
12
Delius unde
34
Delphine serpens.
27
Delphi unde
39
Delphus
39
Delphici oraculi nefasti dies
40
Delubrum
11
Deo Ceres
4
Deois Proserpina
4
Deos utrius sex participes
11
Detrectare
13
Deucalion post dilunim quid & ubl
47
Deucalionis a Themi de sortes
17
Deus Inuidia uacar
46
Deu matris effigles lapidea
15
Deu matris sacra
16
Despina dea quae
60
Diana a Tityo uitiata
43
Diana succincta
28
Diana caryatis
27
Dianae natale solù
12
Dianae cultus
27
Dianae gratissima losca
39
Diana Cererisfilia
39
Diaae Tauricae sacra
55
Dicte
23
Dyctinna
27
Dies
20
Dii selecti
43
Dii satis obnoxii
60
Dindyma mons un
40
Dione
61
Dionaea uenus
29
Dionysi Corinthi
55
Diomedis aues
22
Dirae
38
Dis
5
Discere
1
Discus
34
Discintus
23
Ditis imperium
38. 42
Dodon
5
Dodone
5. 47
Doliche
39
Dolonchi
22
Draconis dentes
36
Dryades
48. 54 59
Ducere ferrum
7
Ductor ferreus
7. 60
Dulchlù unde
3
Dybris
36
Dyctami uis
56
Dysaul
47
E
Ebur
19 20
Eborefi
20
Eboratu
20
Eburnu
20
Ecce
3
Echion
58
Edilcere
1
Egesta
29
Egestas in laude
46
Elara
43
Electra
50
Electrum
19
Electra insula
50
Eleusis Alexadriae uicus
3
Eleusis atticae popul & urbs
3
Eleusina sacra no este uulganda
4
Elemera qbus noibus appellent & undc
19
Elephates edentulae
24
Ellotis
27
Elysit campt
41
Emeriti qui
18.42
Enceladus Actnae suppositus
13.57
Enna
11.37.57
Ennaea Cercs an Actnaea
11
Ennii patria
6
Enippus
59
Eodama
59
Ephyra cluit.
33
Equas olysipponen ses aura grauidas reddi
54
Equi Diomedis
22
Equidem
46
Equus selanus
22
Equos quae primae coscenderint
29
Erebus
5
Erisichthon
21.59
Eridius fl. qui & irls
22
Errare pasci
21
Erymanthus flu. & mons
23
Erinnys Ceres
59
Esledones
56
Etiamnum
49
Etruria unde
61
Eumenides
38.44
Euri unde
25
Europa
22 27
Eurybatus
51
Eurynome
57
Exuulae
57
F
Faces in nuptils
11.60
Fata Ioul tantum patere
17
Fatum quid
7
Fati neceßitas
17
Faunus
46.59
Fauoni genitabilis & unde
30
Ferus qui
7
Ferale unde
6
Ferrugo
31
Ferrugineus isernicolor
41
Fibula
26
Flammea
36.42
Flauum mare
61
Florens quid
4
Florentinus eximia liberalitate uir
25
Fluere
48
Fluuloru comptus
34
Fomites
11
Fons unde
32
Fortuna quid
9
Forum Traiani
19
Fouere
11
Fraxinus
39
Freti siculi torrens aestus
12
Freti siculi minima la titudo
12
Fruges
15
Frons
32
Fros
32
Frus
32
Frumentum
5
Fucatae mulieres
31
Fulmen alatum
39
Fulmen pacatum
39
Fuluu mare
61
Furiae
6.18.20
Furiane crines anguinel
6
Furiae Plutonis & Proserpinae filiae
20
Furor diuinus qui
2
Furor poeticus
2
Furit
30
G
Galathaea quae & un de
57
Galli sacerdotes
41.49
Galli cybeles branchia dislecabant
17
Galerus
8
Gargara
16
Gargaros
16
Gelanor
26
Gela fi. & urbs
29
Gelonus
29
Gemmae
19
Genua misericordiae confecrata
7
Genea
7
Genae
20
Genius qui
43
Germani
20
Geryon ubi regnanerit
23
Geryon quare terge minus
24
Getae popull
29
Geta seruus
29
Gaetuli
13
Gigantes qui
40
Gigantu nomia
57
Glauci quot & qui.
46
Globus solis & lunae
42
Grandescere
46
Gordyaea ciuitas
56
Gortys
27
Gortyn
27
H
Habitus
50
Habitabiles plagae
20
Harena
20
Harmonia
50.54
Hasta qdi pallade
27
Hauster
42
Hebe
10
Hebrus flu.
22
Hecates corona
2
Hecate quae
3
Hedera ubi primum
4
Hederae letae
32
Hedera cur in baccha nalibus
4
Helicon
34
Heliconiades
34
Heliades in populos
36
Hemispheria
20
Herbae quas apes appetunt
53
Herculis gesta
22
Herculis arcus
23
Hercules in centauros
24
Hercules caelum sustinet
24
Herculis statura
25
Hercules melampygos
51
Hercules orbisulndex
22
Hermus
30
Hera ciuitas
30
Herse puella
47
Herperus
44
Hippia Minerua
27
Hippolyte amazo
29
Hirpini ignes pambulant
60
Hispania
56
Hiulcù fulmen
39
Homines i caelum cur erecti
47
Hortihesperidum
24
Hyacintus
33
Hyalemus
21
Hybla oppidum
30
Hybris
36
Hydaspes
30 56
Hydrus
5
Hydra lernaea
24
Hyle
7
Hymarus
29
Hymaeneus
21 39
Hyperborei
56
Hyperion
28
Hyphen
19
Hyrcani
49
I
Iacchus i mysterils
4
Ianitores in compedibus
50
Iason
50
Iaxartes
29
Iberia
56
Ichnae oppidù
10
Idallù ciuitas unde
26
Ida mons
15
Idaei dactyll
17
Idae pineta
16
Idaea mater
15
Ignis e silice quando primum
16
Ignis sacer
38
Ignis & aqua in nuptiis
39
Ignis ubi primu repertus
55
Ignoscere quid
55
Illi conditor
52
Ilithyta
11
Ilus
52
Imbrasia samos
35
Immone
44
Immunitas
18
Improbus
49
Inachus rex & flu,
21
Inalpini
36
Inarime
51
Inelementia
9
Incola
15
Incohat
60
Indigenae
13
Inferni monstra
6
Inferorsi comenta unde
44
Inferum mare
13
Infinitiuus pro gerundio
39
Instaurare
52
Insulae unde
5
Inuenire
1
Inuldiae mala
55
Inuidiae simulacru
55
Inuolucre
14
Io
40
Iocus in herculem
23
Iodama in lapidem uersa
27
Ionium mare
25
Iouis robur
9
Iouis oxores
10
Iouis potentia
39
Iouis cunabula
23
Ioue loquente mudus concutitur
48
Iphigeniae historia
55
Iphyclus per infractas aristas ambulabat
37
Irati signa
5
Iris deorum oium ministra
45
Ischys clati filius
33
Italia bellis atteritur
18
Italia cur & quibus antea noibus
61
Iubar
6
Iugerum
43
Iuga
59
Iulis
30
Iulus qui
30
Iugere equos
21
Iunonis & Iouis fursta
10
Iuppiteri arcadianatus
26
Iuppirer un dictus fulmina iaculare
10
Iuppiter un pater
57
Iuppiter dicta factagi regum speculatur
17
Iuppiter anxurus
23
Iupiter in declinariosne
45
Ixion
24 43
L
Lachesis
7
Laclus
29
Ladon
24
Laetum
7
Lail amores
45
Lanisiciu comendat in mulieribus
19
Lapis in arce megarési uocalis
59
Lapidis Sipylaei mira natura
15
Lares qui
12
Latona cur
55
Latonae puerperiu
34
Laurus uenturi presciacur
32
Legere quid
1
Lemnos und & cur uul cano sacra
54
Lenaeus liber unde
4
Leo nemeae a lune corpore
23
Leo cur in caelo
23
Lestrygon
58
Lethe
21
Leucolyri qui & cur
31
Leucosia siren & promont.
54
Leucadiu saltù quis primus tétarit
52
Liber unde bacchus
44
Liber louis & Proserpinae
4
Liber tauri specie
4
Liber ebrius & somnolentus effingebastur
4
Liber apud lydos
30
Liberi patris ministri
29
Libya unde & quibus antea nominibus appellata
22. 24, 61
Ligustrum
33
Lilybaeu promont.
13
Lilybe
13
Lilybaeu adiectiuum
13
Limes
20
Limus
20
Limu
20
Limina
20
Lilii flos unde
53
Linus
21
Liparis q & unde
36
Liparae incendiu
36
Littus
1
Liuor unde
55
Locorum nomina per apocopen
33
Loginquum
58
Lotos
 
Lucina
11. 56
Lucifer
33
Lucus
16, 32
Ludere
25
Lugubris habitus
50
Luna
28
Luna corniculans
11
Lunae currus
60
Luna tauropola
60
Luae calor humectat
28
Lunati calcel cur
41
Lupati
37
Lurcho
60
Luridus
53
Lutor
53
Luteus color
53
Lutor
53
Luxuriae mala
46
Lyaeus
44
Lycaeus mons
26
Lycaeus atticae locus
26
Lycaeu gymnasium
26
Lycastus
26
Lycus
26
Lydia
20
Lydus
20
Lyde puella
12
Lydius
20
Lydia harmonia
40
Lydaeus
20
Lyte locus
37
M
Machaon
36
Machareus
8
Manes
6
Maenalus
18
Maenala
18, 59
Maia
8
Maiella dea
8
Male
40
Mantho Iiresiae
12
Mare maius
20
Mare feruet
36
Mare purpureu
19
Marica larini mi apud Verg. Ciree
16
Maricus Campaniae mons in fuestano
16
Mars e flore coceptus & qui
12
Marsias
24
Mastyll
22
Mastulcs
22
Massares
30
Matrimonii molestiae non admodum gravues
6
Materies
7, 19
Matuta
35
Matutinum
33
Medicametù cotra incendia
60
Medusa quid & cur homines in saxa mutate dicta sit
27
Megaeta
59
Melantho
39
Mel in querquub
32
Meli cibis qn primu
59
Meligunis
36
Melista cur apis
59
Mens
11. 47
Mercurius Iouis & maiae
8
Mercurii quot & qui
9
Mestra
46
Metuo tibi & te quid i tersit.
7
Metropolis urbs phrygiae
14
Micare
21
Miles unde
44
Militiae genera
6
Militiae mos
6
Miletus urbs
16
Mille
51
Mimas mons & gigas
57
Minerua
10
Minetuae signum
33
Minetuae uirgo mactabatur
55
Minos
43
Mithra sol
60
Mithrae mysteria
60
Moeones
4
Moly herba q & un
58
Molosii
22
Montes unde
51
Montiu pattes
 
Monstra quae
6 25
Mopsopii qui
2
Mors quid
6
Mors noctis filia cur
44
Mors oium cois
42
Mortalia quae
46
Mores ex habitu cordis
18
Mulciber unde
59
Munus
18, 44
Mundus
25, 38
Mundi sortitio
9
Musae,
25 40
Muscae peruersa natura
55
Musicae ro i arborib
16
Mycenae quae & un
59
Mysteria Ceresis & Proserpinae quando & ubicelebrant
3
N
Nalades
28
Naldes
28
Narcistus
34
Narcissi furor
34
Natura quid
1 19 47
Naulgatio prima
1
Naulgatiois pericuiu
1
Naxos insula cur
16
Nectar
21, 31
Nesasti dies,
16
Neoptolemi poena
40
Neptunnus
2
Nepaeus campus un
36
Nepos
44
Nereus
12, 45
Nilus rex
24
Nilus flu.
24, 56
Nilus aegypti Iuppr
24
Nilus urbs
24
Nili nomina
24
Niphate mons un.
54
Nisus
26
Nomina in osus
16
Notus
42
Nouemulae
11
Nouerca
47
Nouercari
47
Nox erebi filla
7
Nox cadé cù uenere
44
Nubes deae
14
Nubendi ritus
42
Nubigenae
24
Nuptiae per coemptionem
11
Nurus quae
12
Nycteus
21
Nyctimenus
26
Nymphis cum Cerere sacra comunia
59
Nympihia matrimonia graece quare
59
Nymphae amnium sisliae
46
Nymphaeus lacus
40
Nysiros insula
57, 35
O
Ob praepositio
16
Oblimare
46
Occasio fuuatres
18
Occidens sinister
28
Oceanus
20
Oenopion
35
Oenomai curule certamen
43
Ogyglae thebae cur
59
Ogyges qui
59
Oltua fons
34
Olus Cercops
51
Olympus
36
Olympia
36
Olympii montis altitudo
36 40
Omen
20
On litteris exclusa nomina graeca
6
Opes a terra
5
Ophion
57
Opima spolia quae
57
Oppidum
35
Ops
57
Oracula toti graeciae clarissima
39
Orbita
15
Orbes
26
Orbes oculoru
48
Orchomenus
37
Orchus finitor & creator omnium
7
Orchi sedes informis & inamena
10
Orchus
60
Orgia Cereris sacra
54
Oriens dexter
28
Orithyiae raptus
8, 37
Orion
37 bis
Orontes flu.
58
Orpheus.
21
Orphei cantum sequutae fagi
21
Orpheus inter argo nauras
54
Orpheus feras & iant mata cur cantu ducere dictus sit.
21
Orphel cap ut responsa dabat
22
Orphnaeus
21
Orphne Nympha
21
Ortygia cur
12
Ortygia Lucus
34
Ostri color
19
Ouat
50
Ozole
27
P
Pachyni promot.
12
Padus amnis
36
Palingenesia
8
Palici Sicillae numia
13
Palma sons
34
Pallas unde
18. 27
Pallas gigas
18
Pallas quare bella dicatur curare
35
Palladis conus
35
Pallene
40, 46
Palleneus gigas
58
Pampinus
32
Pan Inuus latine
46
Panchaea
30
Pandere
5
Pandion rex
26
Pandrosos puella
47
Panopeus unde Iupter
47
Pantagias
29
Paphia uenus
35
Parcae quae
7
Parearumius
7
Parcae quarettes
7
Parrhasit cur
26
Paridis tumulus
15
Parens
48
Paros insula
47
Parthi qui & unde
31
Parthi iaculadi studio clari
38
Parthenon
52
Parthorsi reges picti
31
Partheni mons & amnis
35 39
Pasiphae spartanorunumen
32
Patruus
20
Pauo Iunonis auis
31
Pax
10
Pecus
47
Pecoris inurédimos
21
Pegasus
28
Peloria sacra
37
Pelorus
13 58
Peloria ciuitas
13
Pelops a neptunno dilectus
43
Pellex
56
Pene
6
Penates qui
14
Penaeus
36
Penelope prostituti pudoris
46
Penetrare
56
Peplum mineruae
27
Perge
39
Pergus
32
Pergusa
32
Periclymenus i uaria formas
46
Persaeis haecate
3
Persephone
49
Pesinus
15
Phaethon qui
60
Philomelus
11
Phlaegra
40
Plaegraeus
40
Phlegresi quid
57
Phlegrus
40
Plegethon
5
Phlegyas
24
Phoenix auls
50
Phoenices unde
18
Phoenices cuiuicung generis homines mactabant
18
Phoeniccus color
18
Phoebus unde
2
Pholi mors
24
Phorcus graecae
45
Phryges unde
14
Phrygium
14
Phillydis mors
12
Picolaus
58
Pignora liberteur
10
Pigris idem quod Tivgris
4
Pinus conifera
16
Pinus arguta
16
Pinus ubi primum
16
Pinus Cybelae eur dicata
16
Pirhis in arbore
16
Pitho
53
Pithecusae cur
51
Pithussa
16
Pletrhron
43
Plaustrum
11
Pladamus
58
Ploides
23
Pluto niger
8
Plutus diutiarum numen
111
Pluronis impetium
4
Plutonis equi
21
Podaltrius
36
Polyphemas qui
58
Polybot's
57
Porces serpens apud Ver.
3
Porphyrio
51
Porphyris
17
Portitor qui
44
Praecordia
2
Praesepe
22
Praeuerblum
11
Prion mons
57
Profundum mare
1
Profani a sacris Cereris excludebant
2
Prouerbium.
5. bis 46 51
Procellae
8
Proceres unde
45
Prodigium
25
Proteus
46
Probra agentis
55
Proserpina quae
48 49
Prosepia unica
11
Prosepiae raprus ubi
37
Proximus
50
Pterelas rex
26
Pterophoron regio,
56
Pulcher
60
Pulsare
38
Pumex
32
Puniceus color
18
Pyracmon
18
Pytho ciuitas
12 27
Pytho serpens
27
Pyxos
32
Q
Quaesitor
43
Quati p quot
42
Quasillum
34
Quasillus
34
Querquus arbor om nium prima
47
Querquus berecyntiae sacra.
22
Querquus cur Ioui sacra
32
R
Recès
35 50
Regis officium
39
Reges purpurei
42
Reges ad nocendum paratos esse no oportere
33
Religiosum quid & unde
16
Repens
35
Repente
35
Repentino
35
Religiosi dies
16
Reperire
1
Rhadamanthus hereulls ulctricus
23
Rhenus
56 12
Rhipaei monres
56
Rhodope mos & puella
11
Rhoecus,
59
Rictus
57
Rinus,
32
Romana luuctus thvberi abluebatur
36
Ros aeris & lunae fisli
28
Rosea ueus quare
28
Rosa cur purpurea
31
Rorat.
30
Rosae per hyemem
52
Rota
43
Rubor ex pudorecur
20
Rubigo quid
53
Rubru mare
56
S
Sinon littera
27
Sacrumilli.
60
Sacraria
60
Sagaces canes
15
Sagire
15
Saga anus,
15
Salue
12 39
Saltemunde
49
Saltu quis primus ten rarit
52
Samos
35
Samothracia
50
Samothracum misteria
16
Sanctum
3 60
Sanctaria
60
Saturnus
57
Saturnus apud inferos
10
Saturni tempora quae
46
Sceptrum
9
Scilicet
55
Scruta quid.
50
Scrutarius.
50
Seculum quid.
7
Sedere.
11
Sedes scelerata
33
Seges.
15 46
Semele
61
Sétiédi uis a sole.
2
Seniu quid
46
Senectuti tributus hoenos
7
Septem.
27
Septemtriones
10
Serendarum frugum ro qn & a quo.
47
Series
7
Serui cur
25
Seuerum
7
Sex
27
Sexcenta
51
Sexus
27
Sicania
12 18 35
Sicanus fi.
18
Sicilia
12
Sicilia Italiae quoda annexa
12
Sicilia Cereri & liberae consecrata
15
Siciliae ciuitates a preterlabérib fluulis
29
Siciliae umbilicus
37
Sidera quae
19
Sidera pascuntur humore.
28
Sidon
20 31
Sidonius in syllaba
20
Signifer
40 10
Silex
16
Simois
58
Sinope
31
Sirenes quot & q
54
Sirene quot & q
54
Situs
9
Sollertia
46
Sollicitare
1
Sollum
7
Solunde.
28
Sol ex multis ignibus
28
Solis occasus
20
Soles
32
Somnil cornu
20
Somno membra soluutur
20
Sonus musis amic
25
Sonia liberorum morté portendentia
48
Scylla Saxu
61
Scylla Nisi silia
61
Soonautes
9
Sparti uel sati qui
36
Speculari
17
Spiculum.
28
Squamae serpentum
3
Stellae
19
Styx
5
Stymphalides unde ferreae
23
Suadela
53
Subtegmen
20
Sulphur
13
Supremus
20 50
Sylua
32
Sylis
29
Syracusae
29
Syracularum amentas
31
Syrtes
56
Syrus
31
T
Taenara
42
Taenarus
2 42
Taenarum
12
Taenarius
2
Talonis poena
40
Tanais anis unde
29
Tatali fabula
43
Tarchon
24
Tarentum cur erculeum
23
Tartatus & que invde
14
Tauri Calirantur
60
Taurus marathoni
23
Taurus cretensis ab hercule lublarus
23
Taygetus
39
Tegea
9
Tegeaeus
9
Telegonus
46
Tempe
36
Tenerum
19
Ternarius in sacris numerus.
25
Teria fl. qui & Gallus
41
Terrigeae & quot
36
Terrae sedes
19
Terrae filli qui
45
Teucer qui
15
Teucria
15
Teutar Amphitryonis bubulcus
25
Teuthras
26
Textrina in atrils
50
Thalamus.
2
Thalamus mons.
2
Thaumantis
45
Thaebeunde.
59
Themis
10
Themis caeli & terrae filla
17
Themis quae carmétis
18
Thermodon
29
Thestalia unde
36
Thestalia quondam stagnum
36
Thetis
13
Theutrantia turba
26
Thorax
48
Thoas amnis
54
Thracia
22
Thrinacia.
12
Thuria Ceres unde
54
Thusci campania tenuerunt
61
Thybris.
36
Thyestes
59
Thyone
61
Thyrsus
4
Tibia in faeris Berecyntiae.
17
Tigris caspla
49
Tigres maculosae
22
Tigridis in libero pellis eur
4
Tigres ueto cocipe.
54
Tigres quo caplant
49
Tigris amnis un
4
Tyrins
25
Tysiphone
6
Tiranes
6, 51
Tityus
43
Tmolus
46
Torui boues
11
Torultas
11
Tormenta quae
14
Torrhebia Lydiae palus
40
Toroe puella
46
Toxicum unde
50
Tranquillium
52
Triones unde.
10
Triptolemus qui.
47
Trinacria
12
Trinacriu adlectiuu
55
Triumphus unde
15
Triticum
20
Tritonia pallas un
27
Triton amnis & pal
27
Triton neptuni sili
27
Triusa,
27
Tridés Ineptuno ad
37
Triopa
59
Tropeum quid
57
Tropeu de gigatib
57
Tuba in praeliis
8
Turona quid
6
Turrita cur Cybele,
14
Tympanum
16
Typho
27
Typhoeus
51
Tyrannus
9
Tyros
31
Tyrrhenum mare
13
V
Vaccinium
31
Vale
15
Ve particula
16
Venus ridens
52
Venus in adulterio
54
Veneris habitus
26
Veneris cultus ubi ptimum
55
Veneris artes
40
Venenum quid
14
Venter
15
Verbenarius
8
Vernare
35. 53.
Verna
53
Vernus color
51
Vertex
36
Vestis
42
Vesaeuus mons
31
Vexare
6
Victor.
12
Vimen.
34
Violaria
53
Virgo
11
Vis
49
Vitreus color
20
Vitae humanaae spaciu
7
Vitae in ulmis,
32
Vitula unde
11
Vmbrae noctu uagat
38
Volucre.
14
Vomer
15
Vrbs unde
13
Vterus
15
Vulcanus
10. 59
Vulcana mre deict
14
Vulcani officina
36
Vulcani & Cereris de Sicilla cotentio
15
Vultus pro uisu
48
Z
Zanclus gigas
57
Zacle cluitas
57
Zephytus
14 30
Zodiacus
10
Zonae quinque
20
Zona cluitas
21
Zoster
56
FINIS.