INDEX
IN PRAEDICTOS
QVINQVE
Formalitatum
Auctores: quorum Laurentius Brixiensis solus
notatur per literam. B.
A.
 
Absolutum quotu plex.
175. 183. B. 16.
Absolutum & relatio mediant inter eus & de cem praedicamenta.
B. 30
Absolutum quod est commune substantie, & qualitati nõ potest esse genus.
183
Abstractionum tria genera.
75
Abstractio vltima cuius libet reiquid sit.
54
Abstractum quomodo dicatur prius concreto.
B. 57
Accidens capi dupliciter potest.
12. 146
Accidentia quomodo sint simplicia.
18
Actio acta quae, sit.
138
Actus intellectus duplex rectus & collatiuus. 24. & reflexus etiam.
172
Ad aliquid an sint omnia alia à Deo.
21
Analogum vnde dictum, an detur purum analogu.
B. 8.
Analogum omne vel est equiuocum vel vniuocum.
14
Angelus & anima quomodo sint simplices vel quibus cóponantur.
18. 154. B. 34
Argumentum à coniunctis addiuisa quomõ valeat.
B. 82
Argumentum a parte in modo ad totum in modu quomodo valeat.
231
Attributum quid.
187
Attributa in diuinis formaliter distinguuntur ab essentia diuina, à se inuicem, & à relationibus.
60
Et quotupliciter capiantur.
144.
Quae sint.
245. B. 88
Augustinus quandoq; loquitur vt philosophus.
155
C.
 
Coelu esse sine motu quomodo sit contradictio.
70
Cognitio vel notio intuitiua vel abstractiua quae sit.
221. B. 58
Compositio duplex cum his & exhis.
19. 156
Etex re & re: ex realitate & realitate.
154
Compositum vnde dictum: quae eidem requirantur.
B. 32
Compositum vel constitutum extot modis potest dici ex quot simplex. 18. & triplex esse ponitur.
198
Composita compositione ex his quae possint dici.
19. 157
Cõceptus simpliciter simplex quis sit.
18
Conceptus quomodo capitur.
148. 174
Conceptus contrahibilis & commonis.
36
Conceptus transcendens qui sit.
150
Conceptus contrahentes quid dicant.
36
Conceptus communis Deo & creaturis realis quomodo potest capi nisi ab aliqua realitate eisdem generis.
38
Conceptus perfectus & imperfectus.
38
Conceptus diffinitionis alius perse est, alius diffiniti.
98
Conceptus idem non potest esse certus & dubius. B. 24. vel quomodo potest.
26
Concretum capit denominationem ab abstracto non è conuerso.
B. 96
Concretum & abstractum distinguuntur sola ratione. 65. & 99. eorundem bona consequentia.
B. 72
Consequentia bona est cum vna credita infertur ex vna credita & alia cognita naturaliter.
62
Continentia vnitiua quorum sit.
105
Contigens quid dicatur, & duplex est.
20. B. 37
Contradictio est maxima oppositio & simpliciter prima.
177. 277
Contradictionis via est prima & maxima via ad demonstrandum distinctionem inter aliqua,
177. 277
Creatura quaelibet an sit composita ex re & re
158
D.
 
Deus est, vt cognoscitur a beatis in patria, quae propositio sit.
210
Deus & creatura quomodo sunt idem.
B. 113
Deo & creaturis communia.
210
Deo competit necessitas & infinitas. 152. & existentia etiam funt eius intrinseci modi.
207
Deo in sunt plures quidditates
B. 47
Dependent omnia essentialiter a Deo.
164. B. 38
Dici de omni & de nullo regulari quid sit.
B. 80
Dicere & diction vt est notio in diuinis quid sit.
189
Differentia omnis rationis facit compositionem rationis.
4
Differentiae vltime que, & quo modo distinguantur.
277
Differentiae quomodo important distinctam realitatem.
218
Differentia inter primum modum dicendi & secundum.
B. 111
Differentia inter relationem respectum, & habitudinem.
B. 17
Differentia non identitatis quadripla est in diuinis.
29
Differentia inter modum intrinsecum & differentiam.
36
Differentia dicit realitatem actualem qualitatiuam.
36
Diffinitio & diffinitum quomodo distinguantur.
34. 119. B. 52
Diffinitio & diffinitum dicunt aliam & aliam relationem formalem & conceptibilitatem aliam
98
Diffinitio & diffinitum quomodo capiatur.
197
Diffinitum omne est idem formaliter cum sua diffinitione
119
Distinguiratione quae dicantur.
113
Distingui se totis subiectiue quae dicantur.
120
Distingui se totis subiectiue aliqua dupliciter dicuntur.
77
Distingui se totis obiectiue quae dicantur.
79
Distinguuntur realiter, quae formaliter distinguuntur. vt probatur.
1
Sed in oppositu probatur.
7
Distinguuntur realiter que distinguutur ex natura rei.
2
Distinguuntur realiter velratione quaecunque habent diuersas diffinitiones.
2
Distinguuntur realiter & essentialiter quaecunque distinguutur quidditatiue.
3
Distinguuntur realiter quaecunque distinguuntur numero.
4
Distinguuntur per formam, quae distinguuntur formaliter.
4
Distinguuntur realiter & essentialiter illa quae habent realiter & essentialiter diuersas formas.
4
Distinguuntur ratione quae distinguuntur per actum intellectus collatiuum.
26
Distinguuntur solum ex natura rei superius & inferius, totum & parte, diffinitum & diffinitio.
106
Et quomodo distinguuntur formaliter.
121
Distincta per actum collatium intellectus eriam distinguuntur ratione.
25
Distincta essetialiter quae sint.
75
Distincta realiter quae sint.
72. 268
Distincta ex nature rei quae sint.
42
Distinctio quid sit diffinitur
B. 111
Distinctio duplex est communis & propria.
129
Vna aut maior in intellectu quomodo sit.
102
Non uana & ratio sortitur robur ab aliqua re & quomodo.
27
Quomodo est inter essentiã diuinam, & paternitatem.
63. & B. 224
Essentialis quae sit.
133. 273
Eadé stat cum idétitate formali.
112
Quecunque & identitas quecunque quae requirat.
75
Media quae sit & in quibus detur.
42. B. 2
Modalis quae sit.
131
Ex natura rei quae sit & qualis. 130. 223. utrum ponatur ab Arsistot. 225. non potest stare cum idétitate formali 97. 99. nulla est minor distinctione formali. 97. 104. 119. idem est quod distinctio rationis rei ratiocinabilis. 26. per. 4. genera oppositionis inuestigatur.
81. 279
Formalis que dicatur & sit 116. 132. est duplex.
120
Statcu identitate reali 117. & quadruplici via potest in uestigari. 81
282
Realis que sit 71. 132. B. 101. capitur dupliciter. 43.122. scilicet secundum supposita & secundum naturas. & quadrupliciter potest inuestigari.82. 283. tam realis quàm essentialis stat cum identitate formali.
112. 115. 117
Rationis cuiusmodi respectus rationis sit 26. quaenam sit. 130. cius uia generalis quae sit. 178. inter que sit. 26. 177. propter quae inuestigatur 81. uidetur esse minima
85. 287
Obiectiue se totis quomodo inuestigetur 82. 283. quae nam sit. 134. 275. 276 non isert alias distinctiones 110. quomodo verò inferat 287. stat cum distinct. formali & reali. 125. 126
 
Subiectiue se totis quomodo inuestigetur 82. 283. quaenam sit. 133. 274. non infert alias nec maior est 110 stat cum formali. & reali.
124
Distinctio inter essentiam diuinã & paternitaté. 63. B. 224
 
Distinctio inter substantiam naturam & essentiam.
189
Distinction inter quiditatem & modum quae dicitur esse ex natura rei, an sit modalis vel quiditatiua.
226
Distinctiones quae nam sint necessario ponendae.
118. 126
Distinctiones omnes scoticae per quem modum non ordinentur.
117
Diuersa esse aliqua & esse differentia aliud est.
79. 189
Diuersa esse aliqua se totis potest esse dupliciter.
88
Diuinis omnia quomodo sint eadem. B. 109
 
Diuinis quadrupla est differétia non identitatis.
29
Diuina an plures habeant formalitates.
62
Duratio est triplex.
67
E.
 
Entis diuisio in ensreale & rationis.
9
Ens rationis capitur tribus modis. 9. 140. & quodnam sit.
139
Ens reale prima sua diuisione diuiditur per quantum & non quantum 10. 141. 207. B. 11
 
Ens quantum diuiditur per finitum, & infinitum absolutum & respectiuu 10. 182. 223. B. 13
 
Ens absolutum qui sit.
10
Ens respectiuum quod dicatur
10
Ens diuiditur in substãtiam & accidens.
12
Ens diuiditur in ens simpliciter & ens secundum quid & qualia sint. 13
147
Ens & res simpliciter capitur, 181. B. 46
 
Entis conceptus est realis obioctiuus 219. finitus vel infinitus negatiue quomodo.
220
Ens quiditatiue quid esse dicatur.
185
Entia quiditatiua quae sint. B. 46
 
Ens quomodo sit contrahibile. B. 117. 122
 
Ens capitur dupliciter transcedenter & trascend entissime: & qualia sint.
16
Ens diuiditur in simplex & cõpositum: & qualia sint. 18. 153
 
Ens diuiditur in ens necessarium & cõtingens, & qualia sint.
20. 159
Ens diuiditur in ens dependés & independens: & qualia sint. 21. 164
 
Ens diuiditur in vnum, & multa.
22
Esse obiectiue in intellectu.
140
Essentia diuina non est alia essentialiter & realiter à suposito.
8
Essentia diuina & relatio distinguuntur in diuinis.
34
Essentia diuina relationibus distinguitur formaliter.
60
Essentia & existentia sunt ide realiter.
136
Essentia diuina quomodo sit de essentia patris.
139
Essentia quomodo capitur.
197
Essentia nulla diuina distinguitur formaliter ab essentia diuina.
250
Essentia diuina est pater quomodo. B. 74
 
Ex & de quid notant. B. 81
 
Existentia quomodo dicatur esse intrinsecus modus essentiae diuinae, uel de esse ipsius. 209. quomodo sit in Deo & creaturis 210. an sit de quiditate. Dei. B. 56
 
F.
 
Filius est de essentia vel essentiae an sit propositio essentialis 57. 238
 
Finis quotuplex.
259
Forma & materia quomodo distinguantur. B. 101. 106
 
Forma distinguit & separat.
4
Forma dicitur multipliciter. 44. & 185. vnde veniat . B. 48. 60
 
Formalitas tripliciter capitur. 30. B. 87
 
Formalitas alia totalis, & adaequata, alia partilalis.
291
Formalitas vnde veniat. 44. 245. B. 61. & quae sit. 137. B. 48
 
Formalitas communis est ad realitatem & quidditatem.
193
Formalitates plures an sint in diuinis.
62
Formalitas quintupliciter sumitur.
44
Formaliter quae distinguantur.
60
G.
 
Genus quale sit 152. generalissimum.
151
Genus & differentia genere distinguuntur & plusquam genere. 63. 249
 
Gignere seipsum nihil potest tam in creaturis quàmin diuinis.
67
H.
 
Homo & equus quomodo sunt idem
B. 113
Homo albus est homo albus, homo albus est homo, homo est albus: & similes propositiones in quo modo dicendi per se sint: & quòd nihil uere predicatur de huiusmodi propostione qualis est haec sequens.
 
Homo est homo irrationalis: homo irrationalis est animal: homo irraitonalis est homo irrationalis & simile est iudicium des omnibus alijs. 48
 
I.
 
Idem sunt uel eadem ratione quae habent cundem omnini conceptum.
26
Idem obiectiue quae nam sint.
79. 276
Idem realiter esse aliqua quo modo dicantur.
266
Idem aliquide esse alicui dupli citer contingit. 202. B. 103. 105
 
Idétitas maior an inferat omnes alias.B. 116
 
Identitas rationis non infert alias omnes odentitates. 112 & est absolutissima. 175. B 43
 
Identitas rationis est duplex, & quenam sit. 130. B. 43.
 
Ex natura rei & modalis. 131. B. 51. formalis. 132. 202. 243. 248. B. 85. eiusdé definitio.
59
Essétialis & realis. 133. 265. 258
 
Essentialis duplex est. 75. 227. 28.
 
Se totis obiectiue & subiectiue. 134.274.276. 268
 
Identitate subieciua aliqua esse idem se totis, dupliciter dicuntur.
77
Imaginatiua potest considerari dupliciter. B. 41
 
Inferius est idem formaliter superiori. 59 & quomodo non est.
241
Infinitas quomodo sit de ratio ne formali essentiae diuinae.
211
Intellectus est duplex agens & passiuus vel possibilis. 24 167.B.39
 
Intellectus actus est duplex rectus & collatiuus. 24.172.B42
 
Intellectus agens est actiuus & productinus. 167. dupliciter capitur.
171
Intellectus possibilis tr iplex
167
Intellectus agens quomodo. est omnia facere.
168
Intellectus possibilis est omnia sieri quomodo intelligatur.
171
Intellectus circa quae nunquá possit esse falsus & circa q possit. B. 45
 
Intellectus fertur uel circa ir resolubilia idest simpliciter simplicia, vel circa resolubilia. B 44
 
Intelligible seu comprehensible dupliciter sumitur.
191
Intelligere rem aliter quàm sit, captur dupliciter.
27
Intentio prima & secuda quaedam est transcendens quaedam praedicamentalis.
150
M.
 
Magnitudo & magnitudinis esse aliud est B. 6.
 
Materiae duplex ratio. 154. 185
 
Materiae non repugnat esse siue existere. B.18
 
Materia est substantia, B. 18. 30
 
Materia & forma quomodo distinguantur, B. 101.
106
Materia & forma possunt capipro suis realitatibus ultimatis idest pro suis essétijs simplicibus uel pro essentijs compositis.
185
Materia prima quomodo sit simplex.
18
Materia & forma sunt eadem formaliter composito, & tamen distinguuntur realiter ab codem. 84. 85. B. 106
 
Metaphysica actio a quibus abstrahit.
281
Modus intrinsecus & differentia differunt.
B 57
Modus intrinsecus quis. 38. 201. B. 49.
53
Modi instrinseci in diuinis & in creaturis qui nam sint, 35. 187. 207. B 47. 55
 
Modus intrisecus additus alteri non variat rationem formalem, quomodo inteligatur.
41
Modus secundus dicendi perse quando sit & duos gradus habet.
46
Modus tertius non est praedicandi sed per se essendi.
46
Modus. 4. dicendi per se quando sit. 46
 
Modus inferendi vuam identitatem ex alia.
84
Modus inferendi unam distinctionem ex alia.
84
Modi septem distinctionum positi imperite à quibusda formalizantibus.
93
Redarguuntur singuli illimodi.
97
Multa tot modis capitur quot & vnum.
23
N.
 
Natura duplex finita & in finita.
36
Natura quaelibet an sit componibilis cum accidente.
157
Necessarium aliquid est quod est per accidens.
249
Necessarium quid: complexu & in complexum. 20. 159 & dcinceps. B 36
 
Necessarium sequitur tantum modo ex necessarijs.
63
Nomina substantiua possunt dupliciter praedicari in diuinis.
56
Notion quid sit & quae in Deo sint notiones. 188. B.47
 
Notitia uel cognition duplex intuitiua & abstactiua 221. B. 50
 
O.
 
Opositum unum dicitur tot modis quot & reliquum.
23
Opposita quae nam sint.
 
Ordo qualis sit inter substantiam, naturam, essentiam, & quidditaté. 30 189. 258
 
Ordo essentialis est duplex. 74. 164. 258. 272
 
Ordo essentialis non est inter distinct. realem essentialé & formalem.
288
Ordo inter formam, formale, & formalitatem. B.60
 
Ordo naturae positiue & priuatiue capitur.
160
Ordo naturae alius positiuus alius priuatiuus.
258
Ordo qui sit diuisioni, distinctioni, & identitati inter se.
137
P.
 
Passio propria nulla proteditur ultra suum propriu & adaequatùm subiectum.
3
Pater alio est, & pater alio est pater secundum Aug. declaratur.
248
Perfectio in Deo & diuinis.
254
Perfeitas propositionis ex quo sit 229. 2. 250
 
Personae diuinae distinguuntur realiter in diuinis. 270
 
Possibile quoruplex.
161
Potentia quoruplex, & ei correspondet, actus. 147. B. 20
 
Potentia quomodo potest capi. 161. 171. tripliciter capitur physica, metaphysica, & logica.
217
Potentiale quid sit. B. 60
 
Plurificatione cosequentis ad plurificationem anecedentis nunquam bene arguntur maxime in diuinis. 62 & 246
 
Praedicamenta sunt idem ratione & tamen non sunt idé realiter. 113. per quem modum distinguantur.
124
Predicamentoru essentiae sunt impermistae sed formaliter
60
Praedicatum & subiectum distinguuntur ratione in omni propositione in qua predicatur idem de seipso. 26
 
Praedicata omnia quiditatiua superiora & omnes differentiae essentiales & modi intrinseci nõ sunt idem formaliter suis constitutis siue inferioribus sed bene è contra.
60
Praedicamentum vniuocum & praedicari vniuoce. 148. B. 22. 111
 
Praedicatum per se quomodo competat subiecto.
228
Praedicatio quadruplex est. 45
 
Praedicari quiditatiue quid sit.
185
Praedicatio quiditatiua & formalis ut est primus modus dicendi per se habet. 4. gradus. 45.B.63
 
Praedicatio secunda formalis & deniminatiua, & habet. 4. gradus. 50. 232. 236. B. 29. 66. 76
 
Predicatio tertia est identice identica, & quando. 51. 233 B 63
 
Praedicatio. 4. modi causandi potius quàm dicendi appellanda. B.68
 
Praedicaito. 4. essentialis quae est tamen in diuinis. 57. &. 233. B. 81
 
Praedicationes praedictae ut sint uerae quid debat praedicari.
53
Prioritas est multiplex. 66. 253. B. 91
 
Propositiones illae in quo modo dicendi per se sint, in quibus predicantur per se inferiora de suis superioribus, uel passio inferioris de superiori ad subiectum talis passionis.
47
Proposition haec, filius est de essentia uel filius est essentie, an sit essentialis.
57
Propostionum tres regulae datur, ut cum dicitur homo albus est homo albus: homo albus est homo & c. 48.B.69
 
Propostioni essentiali quid, requiratur.
58
Proposition quae est de omni, signari debet p omne quod est, & quae est de nullo per nihil quod est, in quibus syllogismis id faciedum sit 63
 
Propositionibus per se quomodo detur siatus.
230
Propositiones per se non sequuntur propositionibus, per se.
63
Propositioni in primo modo perseitatis requisita. B. 62
 
Propositiones formales & qui ditatiuae non sequuntur ex propositionibus formalibus & quiditaitiuis.
63
Q.
 
Qualitatis species tres ut differunt.
138
Qualitas est natura quomodo. B. 48
 
Quiditas proprie quid sit. 196
 
Quiditas quomodo sit forma.
227
Quiditas omnis est formalitas, non è conuerso. B. 47
 
Quiditati quomodo quid conueniat & pertineat. 196
 
Quidditatiuu dicitur sex modis. 3. B. 50
 
Quaecunque uni & eindé sunt eadé, inter se sunt eadé. 271
 
Quecunque uni & eidem simpliciter, sunt eadem simpliciter, quomodo intelligatur.
37
R.
 
Ratio multis modis capitur. 24. 172. 191. B. 44
 
Ratio quiditatiua & formalis cui conueniat: & quae sit. 41
 
Ratio quiditatiua est duplex. B 54
 
Ratio obiectalis est duplex.
192
Ratio in se falsa q dicatur. 231
 
Rationalitas uel irritionalitas quid sit & qualis modus.
219
Realitas quid sit B. 107
 
Realitas distinguitur eodem quo & res & carundem distinctio.
193
Realitas obiectiua duplex.
194
Realitas obiectiua & subiectiua.
273
Reale & realitas unde dicantur. B 99
 
Regulari dici de omni & de nullo quid sit. B. 80
 
Relatio duplex realis & aptitudinalis. 176. B. 42
 
Relatio creaturae ad Deum quae sit.
165
Relatio quae nam concernat. 54. 144
 
Relation in diuinis & creaturis an sit quanta.
142
Relationes notionales & communes quae.
143
Relationes extrinsecus ad uenientes quae sint & quae dicantur. 10. B. 17
 
res aliquando uenit de ratus, ta, tumtaliquando a reorre ris: & quidi significent. 12. tribus modis capitur. 135. B. 19
 
Res sumpta a ratus, raca, tum est triplex.
69
Res essentiae & res existentiae & subsistentiae. 136. 193. B. 96. 97
 
Res & ens capitru tripliciter 29. 181. B. 46
 
Res in diuinis potes sumi dupliciter. 69. 262
 
Respectus quis sit.
144
S.
 
Simplex dicitur plurib modis & quae dicantur simplicia.
18. 153
Simpliciter simplex capi potest dupliciter:
153
Spirare est producere & spiratio actiua quid sit.
198
Subiectum quod sit in formali tatibus.
B. 1
Subiectum & praedicatum distinguuntur ratione in omni propositione mundi in qua, etiam predicatur idem de se ipso.
26
Subiectum nullum est idem formaliter suo accidenti be ne e contra.
60
Subiectum quod sit in formali tatibus.
B. 1
Substantia capitur tribus modis. 12: vnde dicta & quae sit. 144. B. 18
 
Substantia est additum accidenti.
244
Superius est multiplicabile in plura inferius non.
34
Superius non includit inferius in ratione formali & per se primo modo.
59
Superius est idem realiter cu suo inferiori. 204. B. 85. & B. 101
 
Superiora omnia vnitiue continentur in suis inferioribus.
105
Yllogismi expositorij quomo do soluantur & reducantur.
56
T.
 
Totum & partes quomodo distinguantur.
34. & 197
Totum physicum & metaphysicum quomodo distinguantur.
54
Totum distinguitur realiter a suis partibus de quo toto in intelligatur. 74. 268. B. 50. B. 98.
 
Transcendens quid. B. 23. 31
 
Translatio duplex realis ex metaphysica.
169
V.
 
Virtutes morales sunt con nexae.
B 4.
Virtus & iustitia sunt eadem res, tamen sunt distincta secundum rationem quidditatiuam.
7. 138. & B. 4
Vniuorè praedicari, & vniuocum esse praedicatum differunt, & qualia sint.
13
Vniuocatio est duplex scilicet transcendens & limitata. quales sunt.
14
Vnitatis sunt plures gradus. 594. 240. B. 84
 
Vnitas rerum & pluralitas sumi ab vno & eodem quomodo intelligatur.
88
Vnitas vnionis, & vnitas identitatis.
240
Vnum quotupliciter sumatur 22. 239. B. 39
 
Voluntas etiam non intellectus solum est potentia collatiua.
139
FINIS.