Index eorum omnium
quaelibro insuni
Abletis lignu magni usus
173
abies in mótib. altis letior
173
abrotani uirtus
195
absinthij uirtutes
194
aceti uirtus
125
acetosa quá uim habeat
196
acetosum uinum quo pacto curetur
124
acetouasa uinaria corrigi
123
acetum quomodo fiat
124
acetum mixtum aqua iuuat nimium sitientes
7
accipitres quomodo nutri antur
337
accipitrure aegritudines
338
admissarius equus qualis esse debeat
267
admissarius equus quotannorum esse debeat
268
aedificia qualia in rure facienda
11
aedificiorum fundaméta
18
aedificandum secumdum facultates
361
aériuuat plantas sibonus est
22
aéris cognitio
3
aéris locus
2
aéris cognitio
359
aetas equorum quae maximè probanda
266
aetas equorú quomodo cognoscatur
266
ager qualis debeat esse cum arandus est
52
ager qui melior sit
68
ager frumentarius quo loco ponatur
68
ager compescuus non arandus
44
ager quo remedio utilis reddatur
46
ager noualis
45
agnina caro qualis
389
agni quomodo teneri debeant
308
agni tondentur statim quádo à matte ueniunt
308
agni quãdo sunt in gregem cõpellendi
308
agnis secreta septa sunt facienda
305
agnicasti arboris uirtus
174
agrestae conficiendae ratio pag.
120
agresta sicca quo pacto fiat pag.
120
agrum empturus quid spectare debeat
2
agri quo pacto oblectet nos maximè
261
agri noualis cultus
49
agri situ uariant
48
a g r i a s z i d a x
222
albarus qualis sitarbor
177
albana uua
93
allium post aquam haustú cõmedendum
8
allij usus in medicina
191
alliú multis medetur morbis
191
allium quo tepore rectè plátetur
191
allium saepesarculandú
191
allij natura
191
alni lignum ad quem remutilis
173
alnus quo potissimum loco gaudeat
173
alnus fabricis inutilis
19
aluearia qualia esse debeant pag.
326
amedanus ulnus uocatur pag.
173
amygdala per ulturam melior fit
33
amygdalus qualis arbor
134
amygdalus quomodo seratur
134
amygdalus quomodo colatur
135
amygdalus ad quas res materiem aptam prebeat
136
amygdala quam uirtutem habeant
136
amygdala amara quam uim habeant
136
amygdalus ex femine melius quàm ex ramis prouenit
56
anethum quo loco erescat pag.
192
anethu quando seratur
192
anethi complexio
192
anethi uirtus in medicina pag.
193
anethi semé quá diu duret & quá uirtuté habeat
193
animalium femen
30
anisi ius in medicina
192
anisum quale solum postulet
192
anseres capiendi ars
345
anseris pascuú & usus
317
anseribus à quibus periculum
317
anates quam naturam habeant
318
anorui arboris uirtus
173
apes non pungunt qui linitus est succo rutae
242
apes unde nascuntur
326
apes quae optime sint
327
apes quomodo emédae sint pag.
327
apium sedes aptae
330
apum pastus
327
apibus quae noceant
329
apum mores
330
apum migratio & discessus pag.
331
apu examina quomodo colligenda
331
appiu quádo seri debeat
193
appij genera plura
193
appium ranum
193
appij uis in medicina
193
appij syluestris natura
256
apostemata maturat farina frumenti
77
apostemata dissolult loliú pag.
82
caquila qualis auis
342
aquilo foecundatuites
96
aquae sit optima plãtis
363
aquae natura
5
aquae locus
5
aqueusus in generatis
5
aqua pluuia laudabilis
6
aque mixte qualitate metallica
7
aqua niualis qualis
7
aquae calidae uis
7
aque salse natura
7
aquaturbida lapidem generat
7
aque aluminosae natura
7
aqua cum aceto bibita quid prosit
7
aquae qualitas ex tetrae qualitate est
15
aqua ubi bona, copiosáque existat
15
aqua quibus instrumentis utiliter ducatur
16
aqua quae psit sterquilin
41
aqua grandinis & niuiú plurimú nocet plantis
41
aqua frigida plantis inutilis est
56
aquae quo pacto clarificentur
17
aquam ad rigandum aptam faciunt radij solares
41
aquarum cognitio
360
aquaeductus uarij
16
arandi tempus
43
arandi tempora quae conuenientia
51
aratio quid conferat
43
aragaici morb' equoru
382
arbores infrugiferae
172
arbor perfectam plantae habet naturam
185
arboris temperamentu
22
arborum medicamenta
367
arbores quae ferre debentuites
110
arbores quado caedédae
18
arbores quaedam fructu queda nullu producunt
55
arbores diuersi generis
163
arbores fructus quomodo colligendi
134
arbores estrici fruct'
365
arbores aliae in alijs locis
 
arbores ius proueniunt
130
arbores quae durabiliores
19
arbores poeriores à septentrione
19
arbor domestica quomodo fiat syluestris
32
area ubi esse debeat
72
area longe sit ab hortis
72
arena quae bona
18
arena marina
18
arena fostllis
18
ari puluis quam habeat utilitatem in medicina
218
ari uis in morbis
219
aries unus quot ouibus sufficit
307
arictes quales eligendi
306
arietis lingua nõ debet esse uaria
306
arietis probata forma
306
arietu admissura quo tempore prima sit
306
arietum secunda admissura quando sit
306
aristolochia duplex
195
aristolochiae uirtus contra uenenum
195
aristolochiae uirtus mirabilis
195
artemisiae complexio
194
artemisia quim habet
194
arundinis radix ad quae utilis sit
175
arundo qualem terram desiderat
175
arus quã temperiem habeazari usus
173 (at 218
asinus admissarius qualis esse debeat
298
asinos bonos habere q studet qd facere debeat
298
asini genera duo
298
asini quõ exercendi
299
asinorum aegritudines
299
asinini stercoris bonitas
37
asparagi complexio
246
asphodelsi quibus alijs nominibus appelletur
195
asphodeli uirtus in medicina
195
asphodelorum puluis utilis ad fistulã equorti
392
astures genus accipitris
339
atriplex quando seratur
191
atriplex qualé locu amet
191
atriplex qué usum habeatï medicina
192
atriplicis téperamentú
192
atriplicis semen quàm uim habeat
192
auellanae differentia
136
auellanae quõ serantur
136
auellanarum uirtus
137
auenae syluestris descrip.
73
auenaesatio
73
auena bonum equorum pabulum
73
auená in mõtib. crescere
49
auena duplex
73
aues quomodo uisco capiantur
348
aues quomodo retibus capiantur
344 & 345 & 346
auster nobilitat uinú in uitibus
96
auster nocet granarijs
73
auticax equoru morb'
277
autumnales fationes
54
Barba iouis
218
basiliconis temperamentum
197
berberis
137
betonicae cõplexio
198
betonicae in morbis uf'
198
blitu qualem desideret teiram
196
blitum quando seratur
196
bobus multae accidut aegritudines
302
bobus quod cibi genus optimum
302
bononiaeurbs unde dicta
1
borago quandoseratur
197
boraginis complexio
197
boues quomodo curentur in morbis quibusdá
302
boues quãdo emi debeant boues alij alijs lo
301
cis conueniunt
303
boues sani quomodo cognoscuntur
303
boum discrimen numerosum
303
boues quãdo mutent dentes
302
boues lienosi reddutur
303
boues febricitãtes quomodo cognoicantur
302
boues quando domandi sint
388
boues cito pingues redduntur fabis confractis
80
boum aetatú gradus
299
boum morború causae
302
boum pascua qualia esse debeant
99
boum stabula qualia esse oporteant
299
boum aetas quomó cognoscatur
301
boú quorúdam caro bona
304
boum coriú bonum
304
boum senú caro qualis
304
brancae ursine téperamentú bubuli ad qué rem
198
idonei sint
305
bubulorum carnes melancholicae
305
bubulci officium in bobus domandis
301
buxus quõ crescat
25
bux' quale lignú habeat
174
buxus quõ plantetur
174
buxi ligni usu i medicina
174
buxi lignu ad quasres utile sit
174
Calaméthi species
206
calaméthi uirtus
206
calaméthi mutatio in mentam
33
calamus terram frugiferam demonstrat
68
calculú frangit capillus ueneris
207
calor coelestis circuli plantis necessarius est
21
cancer equorú morbus unde ueniat
291
cancrum equorum morbúquae curent
292
cane custode quae indigeãt
312
canes à qbus cõparandi
313
canis utilitas
313
canib quae bestiae capiantur
352
canabis natura
75
canabis qualé desidagrú
75
canabis praeparádi ratio
75
canneta quomõ fiant
175
cannae usus
175
canna
181
capillos mundat sinapi
246
capillus ueneris quàm habeat uirtutem
207
caprarum utilitas
310
capi. carnes durae sunt
310
carduus quãdo seratur
205
cardu' qualé terrã amet
205
cardui syluestris usus in medicina
251
caprae unde dictae
310
capra nunquam sanae
310
caprae quõ eligendae
309
cap forma laud. quae sit
309
caprarú stercoris pstantia
37
caprile quale esse debeat
309
caprinum lac qualesit
310
caseus qui bonus, quiq; malus
309
caseú quo pacto fieri oporteat
307
casei uitia que sint
308
caseum saporem assumere quemuis alienum
308
case' quale nutrimentú
304
castanea ex femine melius quàm ramis prouenit
56
castaneae utiles suibus
311
castaneae differentiae
138
castanea quale coelum diligat
138
castaneae quó serantur
138
cast. quando colligende
139
castaneae quomodo uirides seruentur
139
castaneae lignum ad quae utile sit
139
castanearum temperies
140
castanearum usus in medicina
140
castaneae quale tribuant nutrimentum
140
castanea durabile lignú
19
cataputia quim habet
208
caules qualem terram desiderent
200
caules quomõ serantur
201
cauliu femina quamdiu durent
201
cauliú temperamentú
202
caulium nutrimentú
202
caulium usus in cibo & medicina
202
cedrus i siccitate durabilis
19
cedri odorfugy serpentes
307
centaurea quim habet
307
centaurea duplex est
207
centaurea est ex praestantioribus medleinis
207
cepa qualem desideret teram
202
cepae quãdo serantur
202
ceparum cõplexio
203
cepae contestae quid faciant in homine
203
cepae quale nutrimétum & qualis medicina sit
203
ceparum succus nares purgat
203
ceparum naturã habent scaloniae
249
cera quó fieri debeat
334
serasa ut sine ossibus nascãtur
264
ceras' quo loco seri uoliti
137
cerasorum discrimen
137
cerasus quod genus terrae amet
137
cerasi quo tempore anni serantur
137
cerasus quomodo & quãdo inseratur
137
cerasa quam uim habeãt in cibo & medicina
138
cerasorum resinae uirtus
138
cerasoru acrium usus
108
cerrus in quo loco proueniat
258
cerrus qualis arbor
170
cerui cornu ustum fugat serpentes
307
chamomilae complexio
206
chamomilae usus in medicina
206
chelidoniae temperamentum
209
chelidoniae uirtus
209
cherefolium quãdo seratur & quãdiu duret
210
ciceris diuersitates
73
cicerubi utiliter seratur
73
ciceris albi natura
74
cicera admissario pecori con gruit
74
ciceris nigui facultas
74
cicercula quale coelum & agrum amet
74
cichoream alio nomine dici sponsameolis
144
cicutae temperies
207
cicuta uenenosa est
208
cicute usus in medicina
208
cimona morb' equorú
282
cineres quales ad agriculturam
59
cipressus ad aedificia bona materies
19
cisterne quomodo siat
361
cisternae quales faciendae sint
17
citri arbor que loca amet pag.
142
citri arboris cultura
142
citrulli qualem terram desiderent
200
cipressus ex uno seminepullulat
23
citonia qualem terram & aerem desideret
140
citonia quando serenda
140
citonia quomodo curanda pag.
141
citoniorum differentia
141
citonia adquae utilia
141
clibanum letaminis quid uocent
38
columbina qualis herba
354
columbaria quibus malis siat
319
columbarium nidi quomodo faciendi
320
columbarú foecúditas
321
columba quomodo teneri oporteat
322
columbarum cibus
322
columbarum pastoris officium
322
columbarú pulli quomodo saginentur
322
columbis quae noceant
323
columbarum utilitas
324
columbinum stercus ferui dissimum
39
coriandri complexio
210
coriandri uirtus
210
coriãdri folia faciunt ad frumenta conseruanda
72
cornus omnem coeli statu diligit
143
corni lignum ad multa utile
143
cornus quó seratur
134
corni fructus usus in medicina
144
consolidae maloris usus in morbis equorum
210
consolidae maloris complexio
210
temperatum
109
crepitis equorum morbi uuae curent
291
crocus duplex
204
crocus quomo seratur
204
croco que maximè noceant
204
croci teperies
204
croci usus in medicina
205
crocus resistit ebrietati
205
cucumer agrestis que usum habeat
210
cucumeris temperies
200
cucumer qualem desideret terram
200
cucurbutia ubi prompte crescat
32
cucurbita quale terra desideret
198
cucurbitas plátádi ratio
198
cucurbitae teperametu
199
cucurbitae semina quandiu seruentur
199
curiae quales in rure faciende sint
11
cuscuta quali sittéperaméto
206
culcutae usus
206
cyminu qle uelit solu
203
cymini complexio
203
cymini usus in medici.
204
cymini frequés usus discolorem cuté efficit
204
cyminu qua uim habeat
192
cypressus quib. locis soleat plantari
174
cyptessi lignu odorifer
174
cypressi teperamentu
175
cypressi fol. cui' nature
175
cypressi nucem stiptica esse pag.
175
Dactyli quale temperamentum habeant pag.
168
dactylos fert palma
167
detlu doloris remediu
175
dentium mutatione quorudã animaliu aetas cognoscitur
266
dentiu inaequalitate cognoscitur aetas ouium
307
domus in ture quó debeat intriseca esse disposita
13
dictamni radices ad que uariant
290
dyctamnus quam uirtutem habeat
211
dominorum presentia qu
domorum
dragantia quid
 
Ebu
ebuli radices
 
ebulum ubi prouenit sua, indicatterri esse fiat matis aptaim
elephates quomodo capitatur
354
endiuiae temperies
212
endiuia quem usum in medicina habeat
212
endiuiae folia uiridia utiliae sunt
212
enula quomodo seratur
212
enulae complexio
212
euulae radix quã diu duret in medicina
212
enulae usus in medicina
212
epaticae teperamentu
213
epatica quo loco crescat
213
eqni letamiuis bonitas
37
equarum bonaforma
267
equorum pedes quomodo curétursi spinis autalia retali laesus fuerit
290
equus, si infusio ad ungulas descendit, quomodo curandus
294
equis qui morbi in tergo fiant
284 & 285
equorum morbi qui in cruribus nascuntur
285
equorum generales agritudines
297
equo qui cibi augeant humores
293
equi quos morbos patiantur in ungulis
293
equoru ungulae affectae quomodo curentur
293
equorum utilitas
273
equorum mala signa
273
equorum agritudinei riae
273 & 274
equorum glandum & scrophulae
275
equi capitis frigiditas quomodo curadasit
282
equoru quomodo cognoses possit
266
equorum dolor
372
quomodo medendum
272
pullus quomodo edu axandus
268
equi quõ capiantur
268
equi quõ dominentur
268
equorum custodia
269
equorum cious
270
equi quo pacto docedi
270
equi quo tépore curadi
272
equoru pulchrieudo quib. notis cognoscatur
272
equi bonitas quo pacto cognoscatur
272
erucae temperamentum
213
erucae semina quam uim habeant
213
Fabe satione aliquando agru mellore fieri
118
faba fata frequentius silicem extirpat
52
fagi cinis utilis uitriarie
175
fabarum differentia
79
faba qualem terra amet
79
fabaequomodo faciles con coctu fiant
80
faba fata non pdestagro
80
fabaru nutrimétu quale
80
fabe quo pacto coquãtur
80
fabae impinguant boues
80
faba diligiti flore aquas
81
faba spinosa in quibusdam regionibus nascitur
81
fagi lignum uermibus obnoxium
175
fagus ubi potiss. nascatur 175
 
fagi utilitas
175
fagi fructus qualis
175
falcones aues
378
falconum diuersitas
340
falconum nobilitas
340
falcones quo alendae
341
falconibus quae accidant aegritudines
341
far quale genus frumeti
81
far culus coplexionis sit
81
faseoli quales sint
81
fafeoli qualem terram desiderent
81
febres quasdam curat scylla
245
febris medium
220
febras sernare iubert Varro
19
fiena morb equoru
296
cura
297
fiens multas habet specles
144
ficus exuno semine crescie
23
ficus ubi sit ferenda
144
ficus quale exigat coelú
144
ficus quãdo & quõ & quas arbores inseratur
145
ficus quõ colenda sit
145
ficus quomó siccetur
145
ficuum decoctio ad qua utilis fit
145
filix quõ extirpanda
52
fistula equoru morbus quõ curetur
292
flamulae herbae uirtus
214
fluminum defensiones
71
floru substantia unde
28
foenum quõ colligatur
258
foeniculum romanum quãuim habeat
192
foenicul' quãdo seratur
214
foeniculi semen quãdo colligatur
214
foeniculi usus in medic.
214
foenigraeci complexio
215
foenumgraecum quam uim habeat in medicina
215
foliorum generatio
28
folioru in plantis usus
28
fontes quales debeant esse in rure
15
formicas quid ex horto abigat
189
formicae arborib. nocét
70
fossio quid conferat
43
foueis quõ capiatur fere
353
fraxinus qualis materies
19
fraxinellae complexio
211
fraxinus quo genere locigaudeat
176
fraxini usus
176
fraxini folia utilia cõtra uenenum
176
fraxini natura cõtra serpentes
176
fraxini foliorum & corticis usus in medicina
176
fraxinagolus qualis arbor pag.
176
frigida loca gignunt audaces
8
fructus colligendi sunt decrecente luna
190
fructuum materia in plantis
28
fructuú exterior pars quid semini conferat
29
fructuú odores & sapores unde potissimú mutétur
37
fructuum syluestrium humor qualis
65
frumentum felicius in uallibus prouenit
49
frumentú quibusdam locis sub terram conditur
73
frumentis idonea terra
67
frumentum quale praebeat nutrimentum
77
frumenta quõ cõseruentur
27
frumentum homini conuenies est
75
frumentum nouum maioris nutrimenti est
76
frumenti diuersitas ex terra contrahit
76
frumentum quando sarculandum
76
frumenti in medic. usus
77
fumiterrae usus
215
furma equoru morbus qualis
293
furma equorú quomõ curandus
293
fungorum uarietas
215
fungi qui boni sint
215
fungi mortiferi qui
215
fusan' ubi nascatur & quis eius sit usus
176
Gabusia caulium speciezs sunt
216
gabusia cõduntur ut rapae
216
galbani incensi odor fugat serpentes
451
gallae unde ueniant eqs
290
gallas equorum quomodo curent
290
gallarum usus
125
gallae qua uim habeant
170
gallinarum pituitae quomo medeantur
170
gallinae optime que sint
318
gallinarum cibus
318
gallinaru pulli quomodo educandi
319
garganica uocata uuaru species
94
griophylatae herbae consideratio
216
garpae quo fiant aquis
290
genesta frutex ubi nascatur pag.
175
gentiana quam utilitatem habeat in medicina
216
gimus auis
343
gimeta auis nocturna
343
gingiuis medetur plantago
220
git qualem usum habeat in medicina
82
git quales flores habeat
82
gladiolus herba iris alio nomine uocatur
219
glandium natura
170
glandes utiles suibus
311
gramen pingue declarat terrae foecunditatem
68
graminis uirtis qualis
216
gralegae herbe natura
216
granarij qs locus aptus
71
grilla uua
95
granata mala sepibus faciendis idonea
13
grilli usus
175
grues capiendi modus
175
gutta robea morbus boum pag.
302
gyrfalcus qualis auis
342
Hoedorum carnes bonae sunt
310
herbaru fatio diuersis temporibus
188
herbae quo loco seruandae sint
190
hircus quãdo habilis sit ad ineundas foeminas
310
hissopi uis
217
hissopi uistutes in medic
217
hordeu ualles amat
49
hordeum purgandum
87
hord quo loco seri uelit
85
hordeum margolu quando seratur
85
hord. demessum gradescit
86
hordeu quam habeat temperiem
86
hordei nutrimenti
86
hordei usus in medic.
86
horreorum situs
72
horreorum locus aptus
368
hortum bene dispositu delectaro
264
horti remedia
189
horti irrigui utilitas
65
hortus qualé aéré desid.
187
horto terre genus aptú
187
horto quae necessaria
187
hort' quomodo & quando colendus
187
humuli natura & uirt'
217
hydropicos iuuat plantago pag.
220
hydropicos iuuat sinapi pag.
246
hydrop opitulatur cicer
74
hyoscyami natura
217
hyoscyami feminum diuersitas
217
hyoscyami usus in med.
217
Nctauature species
296
Iictericis pdest cicer
217
iliacae passioni senction prodest
248
iliacae passioni utile nasturtiumest
230
infúditi morb equorú
279
infestati morb equorú
280
insitionis species
58
insitio quae melior sit
367
iris herba quã uí habeat
219
iridis puluis quí habeat
219
ismerli accipitres
342
iúcus ubi creseit indicat ter rá habilem fruméto
68
iruncij qualis herba
218
Lacqle nutrimétú
304
Lactuca quibus temporibus seri possit
222
lactucae plures species
222
lactuce téperamétú
222
lactuca qualem generat sanguinem
222
lapathi ad morbos usus
221
lapathum quam complexionem habeat
221
lapathum triplex
221
lappa qualis sit herba
223
lappam scorpionú ictibus mederi
224
lappe usus in medicina
223
lautus qaulis arbor
147
lauri froneles
147
laurus qualé aéré amet
147
lauri folia ad quae sint utilia pag.
147
lauri fructus ad quae utiles sint
147
lauri frondes uestes à tineis defendunt
147
laureola natura
223
laureole usus in medic.
223
laureola cú qb. detur
223
laureolae semen quam ulm habeat
223
lentisci complexio
223
létiscu usus i medicina
223
léticula quale amet solsi
82
lenticulae satio quando
82
lenticulae temperies
82
lenticula quib prosit, quib obsit
82
lepores canibus quomodo capiuntur
351
leporarium quid sit
314
leporis foecunditas
314
leporum genera
315
lepus unde dicatur
315
letamine opus plãtis est
56
lethargi medicina acetum est
125
lethargicos excitat sinapi
246
libystici téperamentú
224
libystici us i medicina
224
lilij olcum
221
liliú quando plátetur
220
lilij natura
220
lilium facit aduersus aposte mata
220
linguae arietis herbae natura
220
lingua auis q habeat cõplexioné
221
lingua auis quà uirtutéhabeat
221
lingua auis usus in medicina
221 & 84
linúquo loco seri debeat
40
linú exhaurit agrú
48 & 84
linú debet mundari diligé, terabomnib, herbis
84
liui praeparádi modus
84
lini complexio
85
liquiritiae radox herbae qualis sit
219
liquiritiae usus in medicina
219
literis instruct' debet esse magister pecoris
314
lolij uis
82
lolium inebriat.
82
lumbricos occidit absynthium
194
lúbricos occidit succ' lapathi
221
lumbricos expellit alliú
191
lumbricos expellit git
82
lunae uirtus
59
lunae nomina uariae
50
lupini satio in uineis pster core est
212
lupini natura
89
lupini farina aduersatur ribricis
85
lupini usus in medicina
83
Maioranae temperamentum
229
maiales se defendunt
313
maluae usus in medic,
225
mali arboris differétie plurimae
147
malorú species meliores eligédaae
147
malus quó seratur
147
malus in quas arbores inseratur
148
malapunica uaria sunt sapore
150
malgranata multiplicia sút
150
malapunica quó plátentur
150
malagranata quó colantur
150
malapunica quó seruentur illaesa
151
malorú gran utilitas
151
maligranati liquor qlis
152
malus in quod gen' arború inseratur
152
malefertuti morbus
285
malpitio equorú morb'
68
malua letú indicat solú
68
malixia uua
94
mãdragore téperamétú
227
màdragora uim habet somnum inducendi
227
marrubij uirtus
228
matricicis remedium hissopus est
217
matrici medetur rosmarin
258
melones qualem terram de sidorent
224
melones quib cõueniãt
225
melilotit uirtus
225
mel purum reddit uinú
119
mel rosatú uiuú clarific.
120
melancholicis passionibus prodest thymus
251
mercurialis quos humores ducat
225
merculialis fucc' qualis
225
mellis messis quãdo & quomodo fiat
333
méstra puocat sambuci corticis succus
183
menstrua puocat artemisia
194
melilotú quã habeat qualitatem temperiem
225
melàcholi mespilus arbor
154
mesp. quo pacto iseratur
234
mespila ad que utilia sint
155
meridionales loci isalubres
9
menstrua prouocat capillus ueneris
207
mentae species
226
menta quà habeat uirtutem
226
meu quàm uim habeat
228
milium duplex
82
miliú quo tépore serédú
88
milij seminis quantum sufficiat unijugero
88
miliú quo pacto seruetur
88
milij nutrimentumm
88
miliciae differétia
129
morbi ex uétis proueniétes
4
morus in ulmum inseri potest
264
morus quo aére gaudeat
152
mori cultura
153
mori fractus qualis
153
mori radicis medicina
153
mori radicis medicina
153
mussa uini uitium
122
muli aetas quomodo cogno scatur
298
muliebris capilli odor sugat serpentes
307
munitiones & sepes quomodo faciendae
368
muniac' arbor qualis siti
54
muniaci fructus ad quae utilis & quando matur'
154
murus quãdo faciédus
18
mustelae anserib. nocét
317
muscatell' uuarú species
95
mustum quõ cito purgetur pag.
120
mustú quõ bonú fiat
119
mustú qua ratione diu maneat mustum
113
myrtus frutex qualis sit
155
myrtuli ad quae utiles sint pag.
155
myrtifruct' magne utiltatis in medicina & folia
155
Napus quo loco uelit feri
229
nap' in rapã mutatur naporú usus in medicina & cibo
napelli complexio
231
nasturtij utilitas
230
nebulis qui medeatur
189
nemora quomodo proueniant
256
nenupharis cóplexio
230
neruis utilis nuw cypssi
175
nigellae temperies
235
nucú cortex ad quae utilis
158
nucis arboris umbra nocet
158
nutrimentorum natura
36
nux ex semine bene prouenit
56
nux arbor
156
nuces quomodo seruairi possint
157
nucum cibus qualis
158
Ocimi usus in medicina
197
olci uis
162
olearum uirtus
161
oleú quó códédú sit
161
oleú rosatú quó fiat
178
olce quo pacto curádae
160
olea quó inseratur
159
oleis unde nocumentú accidat
160
oleae steriles qua ratione seraces fiant
160
oleum quomodo ex oliuis fieri debeat
160
oliuetú quó cóstituédú
159
oliueta cómendantur
68
oliueta diligéter custodienda
160
opium unde fiat
233
origani uirtus
231
oues si foemellas aut masculo creari uelis quid facere debeas
306
oues ubi conceperint arietes amouendi sunt
306
oues bimae nec minores submittendae sunt
306
ouis quandiu praegnans sit
306
ouiú melior aetas
340
ouium sanitas quó cognoscatur
340
ouib centenis unú arietem sufficore adprocreádum
307
oues quandiu ualeant & uluant
307
oues dum mulgentur silendum est
308
oues hyeme ad pascua non debent ire nisi pruina & gelicidijs solutis
305
oues calidae nó debent includi in onilia
306
oues ut semper moucantur opera danda
306
oues quibusdam mensibus continendae ne nimium comedant
306
oues debiles autumno mutandae
306
oues indigét cane custode
314
ouium stercus
37
ouium pellium utilitas
309
oues quó pascendae
305
ouiú stabulum quá coeli plagam spectare debeat
305
ouis uulnerata tondendo quomodo curetur
307
ouilla caro qualis
307
Pabuliloco uitia potest esse
90
palma quomodo semi ne crescat
23
palma quó seratur
167
palma utrunq; sexú habet
168
panis differétia quae est ex magnitudine
78
panis uarijs modis coquitur
78
panis facilis digestionis qui sit
79
panicú quale coelum & terram amet
88
papaueris i medic usus
333
papyri herbae usus in medicina
238
paralysi prodest ruta
242
pastinaca duplex
236
pastinacae syluestris uis
236
pastores quales esse oporteat
313
pascua palustria noxia
305
passi cóficiédi modus
120
patrisfamil officin uilla
20
pauimentú cisternarum
17
pauimentorum materia
17
pauo facile nutritur
316
pauones masculi oua foemi narú suarú psequútur
316
pauonú oua excudunt gallinae
516
persicorum nuclei purum uinum reddunt
119
perdices quomó saginandae sint
324
persica sicca quam uim habeant
167
persicus in prunum inseritur
166
persica quale corpori tribuent nutrimentum
167
persici folia quem usum habeant
167
pes uituli herba quae sit
218
petroselini usus in medicina
234
peucedani uirtus
234
phages in alpibus nasci
256
phasiani qbus pascãtur
317
phelgma purgat laureola
223
picis graecae usus in morbis equorum
286
t i g a n o y a i o y
241
plumbeis siitulis redduntur aquae noxiae
17
pini fructus quá uirtutem habeat
169
pinus qualé locú amet
168
pini in alpib, nascútur
256
piper arbor ubi crescat
169
piperis uirtus & natura
169
piri diuersitates ifinite
162
pirus syluestris soecúda idicat uitib aptá terrá
97
pira sistunt uentré
164
pirus quó debeat plãt
162
pirorum liquor nó fiat
164
pirorú fródes & folia quã naturá habeãt
164
piscinis locus aptus
315
pisces quales in aqua serua ri possint
317
piscium utilitas
317
pithagoras prefert sinapi omnibus herbis
246
pituitá gallinis nocère
319
pix graeca facit ad ungulas equorum
295
plantarum generatio
23
plante quo pacto attrahant alimentum
23
plantarum partes uegetales
24
plantarum radices qué usum habeant
25
planta omnis quibus indigeat
35
plantas que immutent
363
plantae quomodo attrahút alimentum
365
planta syluestris quomodo domestica fiat
31
plantarú medulla quem usum praestet
62
plantarum principia
364
palte qb. locis feliciter, qb. nó proueniant
65
plantarum similitudo
58
plátarú surculi inferédi qua les esse debeant
59
plantarum syluestrium fructus
69
plantarum per differentias diuisio
23
plantarú alimentum
36
plantarum insitio
29
plantae quae próptè crescãt, quaeq non
25 & 21
plantarú diuersitas pro fructuú diuersitate
34
plantae cú trãs feruntur quó ponendae sint
57
plantae quo pacto sint colligendae
99
plãtago uocatur alio nomine lingua arietis
220
pluuia ne uinú corrúpat
113
pluuiae plantis utiles
22
pluuioso coelo quid í uilla fieri doceat
20
podagra lini herba quam uim habeat
206
podagra medetur cicutae radix
208
polipodium qué habeat usum in medicina
235
pomorum uarietas
148
poma qualia sint stomacho
149
poma pontica ad que utilia sint
149
populus qualis sit arbor
176
populus uineis & agris frumentarijs nocet
177
porci hyeme nati exiles fieri
311
porcinum stercus quale
39
porci gregatim nó sunt caudendi
311
porrú quó seratur
232
porri usus in medicina & cibo
232
porrú crudú convectum ualet cóora ebrietatem
233
porri semé seruat uinum ne fiat acetum
124
portulacae species duae
237
portulaca quà uí habeat
237
praediú empturus quid facere debeat
20
prata quomodo primo sint formata
253
prata exagro quo pacto fiant
253
prata quãdo debeant rigari
254
pratorum utilitas
68
pruna qualis cibus sit
165
pruni resina
165
pruni arboris utilitas
165
prunus quó seratur
164
prunus arbor multas habet species
164
prunus indicat terram aptã uitibus
97
pruna quo pacto fiant sine ossibus
31
pisces quó capiátur
356 &c.
psyllij utilitas in medic
235
pulcini morb. equorú
280
pulegij esus in medic.
238
pulligallinarum ad cibum optimi
319
pulmonis morbus equorú
284
putei dum fodiuntur est periculum
16
puteus quomodo fiat
361
ptisanae usus
86
ptisanae sanis & infirmis bonum nutrimentum
86
Qverucs qualem locum amet
256
Quercus qualis arbor
170
Quercus foliorum uis
170
Radix quomodo seri debeat
240
radix qualis cibus
241
radices quó seruandae
190
radicum in plantis usus
25
raphanú quó plantetur
239
raphani usus in medic.
240
raphani uis aduersus scorpionem
240
raphani iurtus aduersus serpentes
240
raph radix uinum mutat in acetum
125
rapa í qua terra pueniat
238
rapae sarculandae sunt
238
raparum condimentú
239
rapa qualis' cibus sit
rigandi tempus
56
risi satio quãdo & ubi bonaroris humor plantis necessarius
22
roris natura
42
rosae ex aceto contra uomitum faciunt
125
rosaceum oleum qua ratione fiat
178
rosarum succi usus
178
rosaria quó debeát coli
177
rosarum utilitas
177
rosaceum mel quó fiat
177
rosarum decoctio ad quae utilis sit
179
rosae flos interior quem usum habeat
179
rosarú succus quádiu duret
179
rosmarini usus
18
rouer qaulis arbor sit
170
rouer in quali terra proueniat
256
ruris cultus ad requirat
2
ruris exercitia quo pacto uarientur
21
rubi pingues terrae bonitatem ostendunt
68
rubula qualem locum desideret
242
rubus quó plantetur
180
rubus ubi nascitur, indicat solum habile uitibus
97
rustica res non patitur cessationem
19
rutae uis aduersus Basiliscúruta fugat serpentes & oia uenenosa
242
rutae succus aduersus scorpiones
242
ruta quomodo seratur
241
ruta quam uim habet i medicina
241
Saccharum uiolaccum quomodo fiat
251
saccharum rosarú quomodo fiat
177
salicis ligni usus
181
sallicis folia & flores qué usum in medic. habeãt
181
salicis incrementum
25
salix unde dicta
181
salfae terrae quando semina commintenda
55
saluiae complexio
247
saluiae ufus í medicina
247
sambuci ligaum ad quid utile
182
sambucci succus
183
sambuci medulla
26
sanguinus qaulis planta
183
sanguis draconis utilis ad morbum equorum
286
sapa quomodo fiat
120
sarculatio quádo opus horto sit
189
satio quo tempore fieri debeat
53
satiuus ager
45
saturciae téperamentú
249
satyrion, hoc est apium syluestre
244
satyrie species est testiculus uulpis
340
satyrionis natura
244
sauina qualis sit frutex
182
sauina quo loco bene proueniat
259
sauinae natura
182
sauinae foliorum usus
182
saxifragiae temperies
245
scabiosa quantum in medicina ualeat
247
scabié succus laphati iuuat
221
scalamati morbus equorum
286
scaloniae ubi plantétur
249
scyllae natura & uis
245
sclaua uua
93
sclarea quo mense seratur
249
scordion allium agreste esse
246
scordij usum in me dicina magnum esse
246
scortilati morb equorú
289
scropha quot foetus nutriri debeat
310
scrophae se defendunt
312
scrophis centú decem uerres satis esse
312
scutij temperamentum
246
semina quibus locis citius degenerent
55
seminum praeparatio antequam serantur
189
semina quando logéda
190
semina quo loco seruanda
190
feminis natura & partes
90
semperuiua quam uim habeat
243
senctionis temperies
248
sepes ex qbus fiat
70
screre oportet crescé te luna serpentes quibus rebus expellantur
307
serpentaria allo nomine columbina uocatur
242
serpentariae usus
248
serpilli species
248
scrpilli usus in medic.
248
V J n c n Q
243
sicomorus qualis planta sit pag.
183
silermontanú quam habeat naturá & uirtutem
244
siligo amatuallem
49
siligo maturatur antequáre liquum frumentum
90
siliginis usus in medic.
90
siligo sit ex trúco in solo uliginolo
51
sinapi qualem terram desideret
245
sinapi qué usum habeat in morbis
246
sisaga uua
95
sisymbrij natura
247
sitim sedant citonia
142
sitim nimiã quid iuuet
7
sorba quam uim habeat
171
solatri natura
243
sorba quó seruentur
171
sorbi fructus duplex
171
sorbi ligni utilitas
171
spallatici morbus equorú
284
spina ludaica sepib aptissima materies
183
spina ceruina quem usum, praebeat
183
spelte differentia
89
spelta qualem aérem & terram amet
89
speltae nutrimentum quale, quibus'q, animalib conueniat
89
spelta quomodo paretur
89
spinae albae usus in medicina
183
spinae albae lignú cul rel utile
183
spinarum semina quomodo sint praeparanda ad sepes faciendas
70
spinachiae natura
243
splenis duritiem qua re curetur
220
sponsa solis quam nim habeat
144
sabuis seprarum qui coelipné spectare debeút
310
sterens uitiat uinisaporé
40
stereorandi quando sint agri
40
stercorandi ratio in montibus
48
sterconationis usus in plantis
36
sterquilinium debet esse in umbroso
40 & 41
straméti loco frondé illigne am lubét substernere
19
strangulationis cognitio & cura
277
suber qualis arbor
184
sucs quibus locis optimè possint haberi
311
sucs se defendunt
311
sus Aeneae
312
superposita morbus equorum
294
syluestrium pirorum uirtus
163
Tamarix ad quae faciat pag.
183
tapsi barbatinatura
350
tauri admissarij quales esse debeant
299
taxi lignum ad quae utile sit pag.
176
terra nisi solis radijs cocta inutilis ad plàtas est
44
terram uertere quid conue niat
43
terre dulcedo quo pacto cognoscatur
68
terrae natura
67
terrarú genera multa
68
terrrarum qualitas quibusra tationibus eognoscenda pag.
360
testiculus canis satyriae species
250
tetractae. id est, herbae iudaicae natura
250
thymus herba est aromatica
250
tiliae incrementum
25
trifolium indicat terram bonam frugibus
68
tritici recentis natura
77
triticum degenerat in folo uliginoso
51
triturationis genus
77
turtures quomodo alere oporteat
324
tussim curat liquiritia
219
Vaccarú uarietas
304
uaccarú coriú
304
uaccae aptae ad parien dum
299
uaccae quamdiu praegnátes sint
300
uasa quomodo curétur
123
ueneno resistit ruta
242
uenti orientales quales sint pag.
4
uentorum mutatio
4
uentorum cognitio
360
uentorum cognitio
3
uentus à meridie
4
uermis equorum morbus pag
275
uerres quádo castrétur
312
uerres quales optimi
311
uerres se defendunt
340
uerris aetas ad implendum sufficiens
313
uiciae usus
90
uilla quo ponenda loco
8
uilla in quá coeli partem spectare debeat
20
uillae aedificandae ratio
10
uilla quibus partibus opus habeat
11
uilliciofficium
19
uinci arboris usus
184
uindectus qualis arbor
184
uindemia debet fieri decre scente luna
117
uindemiae tempus
117
uindemiandum quomodo sit
118
uina meliora proueniút in montibus
49
uinaceae usus in plantandis uincis
100
uillicus ad rationem opersi reuocandus
20
uinea nouella quando debe at fodi
112
uinea quó fodi debeat
112
uineae conserendae quó sit terra praepáranda
98
uineae quó plantetur
97
uineae quó formétur
109
uinearum renouatio
102
uinea in quo terrae genere, optimè respódeat
98
uinearum uarietas
368
uinearum plantandarú tempus & modus
100
uineae ponendi uarij modi pag.
100
uinearum diuersitas
91
uineae fine adminiculis nó sunt permittendae, nisi ne cesse sit
92
uinearum situs
96
uineta ubi possunt esse, ager est optimus
68
uineta quo pacto pulchra siant
261
uineis utilem terrá quó cognoscere possimus
68
uineta uetusta ubi fuerút, ager nó est idoneus ad nouas uites ferendas
97
uineis pinguis ager & rarus conuenit
46
uini uirtus
125
uini sapor quomodo mutetur
121
uinum mutandi ratio de sapore in saporem
122
uinum quomodo liberetur à mussa
122
uinum quomodo in acetú mutetur
124
uinú lapides parui albi clarum reddunt
119
uinum bonum ex quo uuarum genere
94
uinum quomodo infundédum sit in dolia
113
uinum quomodo odoriferum fiat
120
uino quibus rationibus color mutetur
121
uinum quo repore bonum ex uuis fiat
118
uinum quo pacto tingatur
 
uinum uerfatum quomodo clarificetur
119
uinum ne acetum fiat quomodo fiat
124
uinum an aquá habeat quomodo cognoscendum pag
113
uino aquam habente, quomodo separentur
114
uinum ad digestionem facit
125
uinum cito mutatur in sanguinem
126
uinum medetur ctiam aninimae morbis
126
uinum senibus medicina est
126
uinum quale quibus anni temporibus conueniat pag.
126
uini diuersitas
126
uini ueteris natura
126
uini recentis uis
126
uini u arietas in colore
127
uinum ponticum
128
uinum odoriferum quale sit
128
uinum ne ebulli.
114
uinum quo loco debeat ser uari
114
uinaria cella ad quam coeli partem spectare debeat pag.
114
uini transustatio
115
uinum gustaturus utrum le iunus debet esse
116
uinum durabile nec ne sit quomodo cognosci possit
116
uino quae nocumenta accidunt
117
uinum quibus anni temporibus maximè corrumpatur
117
uinum ne corrúpatur cura pag.
117
uinú purgari eleboro
118
uina códiendi rationes
118
uiolae temperies
251
uiolaceus syrupus
251
uiolaceum oleum
251
uirgae pastoris usus in medicina
251
uiridario locus qui sit appositus
258
uiridario quae herbae conueniunt
258
uiridaria mediocria
259
uiridaria regum
259
uites quibus rebus seraces fiant
29
uitis quomodo in arbores inseratur
104
uites Bononiae quod genus uuae potissim I ferát
94
uites quo tempore ligandae pag.
111
uites quádo releuandae sint
110
uitibus quàdo letamen affundendum
111
uitos ablaqueandae
111
uites aquilo foecundat
96
uites putando custos relinquendus
108
uitis nouella quomodo primis annis formanda
108
uitis quomodo ad arbores producenda
109
uitia quo pacto terram aut impinguet aut exhauriat pag.
90
uitis lacryma calculos frangit
91
uitis quo pacto praematurum fructum ferat
98
uitis insitio quo tempore anni
105
uitis quando putanda
106
uitisfolia capitis dolori medentur
91
uitis cortex & folia arida sanguinem sistunt
91
uitis corticis cinis pilos restaurat
91
uitìs magnú habet medullam
26
uitis plantae taleoli uocatae quando colligendae
99
uitis foecundae debent esse plantae
99
uitem fertilem quae declarant
99
uitis fertilitas uno anno explorari non potest
99
uitis plantae quomodo seruandae
100
uitis rarae est substantiae
38
uitis genera multa
92
uitis uetus meliores producituuas quàm noua
34
uitibus coniueniens aër
96
uitibus ponendis scrobes quo pacto fiant
98
uitium uaria genera platanda
101
uitium genera apud Brixiam
93
uitium uarietas in foecunditate & tolerátia tempestatum
92
uitium genera quo pacto eligenda
96
uitibus apta terra quae sit
97
uitibus utilem terram quibus argumentis cognoscere possumus
97
uitium cinis mutat coloré uini
121
uitem ponens quae obseruare debeat
101
uitiú propagationes quomodo fiant
102
uitibus quae nocumenta accidant
112
uites luxriando pereunt pag.
113
uitiferae arbores quádo putandae
106
uites putandi ratio
106
uitriolú quam temperiem habeat
252
uitrum ex cinerre fagi fit
175
ulmi usus
184 & 70
ulmus siccata rigescunt
19
ulmus arbor insitione recipit uitem
105
ungulae cadentis cura
295
ungulas si humor infestauerit quomó curentur
294
uolubilis quàm nim habeat
252
uomitus cholerici cura
152
uuae maturae signum
117
uuae quomodo debeant calcari
118
uuae quomó seruandae
114
uua passa graeca quo pactofiat
114
uuae passae multis modis sieri
114
uua alba qualis
116
uuae nigrae natura
116
uuarum uariae species & no mina
93 & 94
uuarum multiplex usus
119
uuularum morbus equorum
278
ursi quomodo capiantur pag.
354
urticae uis in medicina
252
Zaniprus quomodo seratur
272
zanipri duae species pag.
272
zezula qualis cibus sit
171
FINIS.